Jobmonitor. Search results.

3629 Jobs found

Displaying 1-50 of 3629 results.
 • Company IVF RIGA, SIA in Rīga
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  iVF Riga klnika apvieno trs vismsdiengko tehnoloiju rstniecbas un diagnostikas iestdes: Neauglbas rstšanas klniku, entikas centru un Cilmes šnu centru  Aicinm msu komandai pievienoties enerisku un komunikablu Cilmes šnu centra pacientu koordinatoru/-iMs Tev uzticsim:-    Cilmes šnu centra pakalpojumu prdošanu;-    Loistikas procesu nodrošinšanu un koordinšanu; -    Darbu ar klientiem – iepazstinšana ar pakalpojumiem, darbs ar rstiem, prezentcijas, dalba izstds;-    Datu apstrdi un dokumentu sagatavošanu.Ms no Tevis sagaidm:-    Veiksmgu pieredzi prdošan un darb ar klientiem;-    Labas latviešu, krievu valodas zinšanas, angu valoda sarunvalodas lmen;-    Labas komunikcijas, sadarbbas un prezentšanas prasmes;-    Pieredzi lgumu, dokumentciju rpg sagatavošan un dokumentu izpild;-    Iniciatvu...

 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RGAS SATIKSME, SIATMJU  INENIERISUzmums Tev piedv: darbinieku motivcijas sistmu un bonusus; interesantu, daudzveidgu un dinamisku darbu; iespju profesionlai izaugsmei; atalgojums (bruto) no EUR 1450 ldz EUR 1510Darbam nepieciešams:akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba bvniecbas jom;praktisk darba pieredze bvniecbas tmju izstrd ldz vienam gadam;zinšanas par bvdarbu un materilu izmaksm, to veidošanos, pieredze bvmaterilu piedvjuma, piemrotbas un izmaksu izvrtšan, zinšanas bvniecbas tehnoloijs, prasme last projektus un rasjumus;valsts valodas C lmea 1.pakpe vai iegta izgltba valsts valod....

 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RGAS SATIKSME, SIARISKU VADBAS SISTMU SPECILISTS Uzmums Tev piedv:darbinieku motivcijas sistmu un bonusus;interesantu, daudzveidgu un dinamisku darbu;iespju profesionlai izaugsmei;atalgojums (bruto) no 1000 EUR ldz 1250 EURDarbam nepieciešams:akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba ekonomik, vadbzintn, finanss vai komerczinbs;valsts valoda C lmea 1.pakpe vai iegta izgltba valsts valod;kompetence risku prvaldbas jautjumos un prasme apkopot un analizt liela apjoma informciju;prasme strdt ar datoru (Windows, Excel, Word programmm);komunikabilitte, analtisk domšana, k ar nestandarta situciju analzes prasmes;spjas strdt augstas darba intensittes apstkos un plnot darba procesu....

 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RGAS SATIKSME, SIAPROJEKTA VADTJS  Uzmums Tev piedv:darbinieku motivcijas sistmu un bonusus:interesantu, daudzveidgu un dinamisku darbu;iespju profesionlai izaugsmei;atalgojums (bruto) no EUR 1830 ldz EUR 2050Darbam nepieciešams:akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba komerczinbs un administršan, inenierzinbs un tehnoloijs, tiesbu zintns, arhitektr un bvniecb vai transporta pakalpojumu jom. vismaz viena gada pieredze vadoš amat transporta infrastruktras izveides vai attstbas projektu stenošan pdjo piecu gadu laik (priekšroka tiks dota pretendentiem ar pieredzi Eiropas Savienbas finansto projektu vadb, kura kopjs izmaksas ir vismaz 8 milj. euro ); pieredze darbinieku darba organizšan un komandas darba plnošan, stratiska, analtiska domšana, finanšu izpratne, teicamas komunikcijas pra...

 • Company KRONIS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Mekljam metintju ar darba pieredzi. Normls darba laiks.Veicamos darba uzdevumus vienojoties pa telefonu.Alga ldz 1000 euroSazinties t : 29238081...

 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

                         RGAS SATIKSME, SIA                  BVJU SISTMU INENIERIS       Uzmums Tev piedv:darbinieku motivcijas sistmu un bonusus:interesantu, daudzveidgu un dinamisku darbu;iespju profesionlai izaugsmei;atalgojums (bruto) no  EUR 1480 ldz EUR 1550.Darbam nepieciešams:vidj profesionl vai augstk izgltba bvniecb vai inenierzinbs; praktisk darba pieredze bvju sistmu uzturšan un ar to saistts joms;prasme strdt ar tehnisko dokumentciju, pieredze darb ar MS Office, AutoCAD;valsts valodas C lmea 1.pakpe vai iegta izgltba valsts valod....

 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RGAS SATIKSME, SIATRANSPORTA BIEŠU KONTROLIERIS / EUZMUMS TEV PIEDV:·  darbinieku motivcijas sistmu un socils garantijas;·  transportu nokšanai uz un no darba Rgas robes, dienesta viesncu;·  elastgu darba grafiku un iespju apvienot darbu ar mcbm (ar nepilnu darba laiku);·  atalgojumu (bruto) no EUR 760 ldz EUR 1050 un ceturkša piemaksas.DARBAM NEPIECIEŠAMS:· vidj izgltba;· valsts valodas B lmea 2.pakpe vai iegta izgltba valsts valod;· pamata iemaas planšetdatora lietošan;...

 • Company KRONIS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Prtikas produktu specilists-tehnologs. Darba laiks no 8.00-17.00.Var bt nepabeigta augstk izgltba. Vajadzga darba  pieredze, angu val. zinšanas.Pieteikšans: CV stt ...

 • Company KRONIS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums mekl strdnieku konservšanas ceh.Normls darba laiks. Alga 700 euro. Pieteikšanas pa tlruni 29238081 Aivars Svarenieks....

 • Company GRAMATVEDIBA, SIA in Vidi
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA ''Grmatvedba'' - šobrd veiksmgkais grmatvedibas uzmums Latvij ar vairk nek 20 gadu darba pieredzi , sakar ar paplašinšanos mekl prdošanas specilistu (prdevju konsultantu)Prasbas kandidtiem:- No Jums sagaidm pamatiemaas darb ar datoru.- Labas latviešu valodas un krievu valodas zinšanas.- Nopietnu attieksmi pret darbu, vlmi strdt un nopelnt.- Lieliskas komunikcijas prasmes. Iepriekšj pieredze prdošan nav obligta, svargk ir vlme mcties un pilnveidoties.Uzmums piedv:- Darba laiku no 9:00 – 16:00 tikai darba diens; brvdienas un svtku dienas vienmr brvas. - Apmcbas uzskot darbu. - Atalgojumu skot no 2, 70 eur/ h -5,00 eur/h (bruto) atbilstoši ieguldtajam darbam un sasniegtajiem rezulttiem nopelnt vairk.- Socils garantijas.- Draudzgu kolektvu, patkamu darba vidi.Iespjams darbs ar no mjam. Ga...

 • Company Elena H, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicina darb pavru. Darba vieta DruvDarbs mais. Var bt bez izgltbas, ar vlmi apgt pavra profesiju.Darba devjs nodrošina ar dzvesvietuCV stt uz e-pastu: T. 29172148...

 • Company Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks in Liepāja
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Liepjas pirmsskolas izgltbas iestde "Zuks"(Grzupes 29) aicina darb uz nenoteiktu laiku PIRMSSKOLAS IZGLTBAS MZIKAS SKOLOTJU ar darba slodzi 0,834 likmes, (darba stundu skaits ned 30 stundas). Alga 625,06 EUR mnes ldz nodoku nomaksai. Prasbas: augstk pedagoisk izgltba atbilstoši normatvo aktu prasbm. CV stt uz e-pastu ...

 • Company Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestāde "E in Ezerciems
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pirmsskolas izgltbas iestde “Ezerciems” aicina darb SKOLOTJA PALGU uz nenoteiktu laiku. Nepieciešam izgltba un zinšanas:·         Vidj vai augstk izgltba;·         Valsts valodas zinšanas augstkaj pakp;·         Vlamas zinšanas pedagoij un brnu psiholoijPretendentam izvirzts prasbas:·         nepastv Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72.panta noteiktie ierobeojumi strdt izgltbas iestd;·         ...

 • Company SORMEKS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Lauksaimniecb izmantojamo iekrtu un aprkojuma uzstdšana ferms, elektroinstalcijas izveide, dada veida elektroiekrtu, elektromotoru, ventilatoru pieslgšana tklam.Vlama pieredze elektria amat.Objekti Latvijas teritorij, iespjami komandjumi.Nepieciešama B kategorijas autovadtja apliecba. Ar transportu nodrošina.Atalgojums bruto EUR 8/stund.Pc prbaudes laika atalgojums tiek prskatts.CV stt uz e-pastu: T. 29338403...

 • Company VARU AR, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

   Pieteikties patlrunu: 28356781 Stt CV uz e-pastu: ...

 • Company ELPIS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “ELPIS” piedv pievienoties msu komandai “Konteineru izkraušanas operatoru” (biroja darbs).Darba pienkumi: Konteineru izkraušanas dokumentcijas kontrole, darbs ar SIA “ELPIS” izstrdto programmu; Preces izsekošana un konteineru izkraušanas procesa kontrole no Preces pieprasjuma saemšanas ldz Preces piegdei klientiem; Preu marjuma kontrole. Prasbas pretendentam: Vidj izgltba; Uzmanba, precizitte, analtiskais prts; Angu, krievu un latviešu valodu zinšanas; Pieredze darb ar dokumentiem. Ms piedvjam: Stablu darbu ar socilm garantijm, Daudz kafijas; Algu skot no 800 EUR (brutto) un bonusi ldz 200 EUR (brutto) par kvalitatvi paveiktu darbu (bez kdm); Izaugsmes iespjas. Ja Tevi ieinteresja msu piedvjums, lgums stt savu CV uz sekojošu e-pastu: . ...

 • Company CrossChem, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  CrossChem aicina darb zinošu, preczu un ar augstu atbildbas sajtu apvelttu PREZINITavos ikdienas pienkumos bs:Pieemt un izdot preces no noliktavas;Kontrolt un prbaudt piegdto preu atbilstbu preu pavadzmes dokumentiem;Veikt preczu preu uzskaiti un sekot to plsmai noliktav;Przint preu sortimentu noliktav, sekot ldzi atlikumiem;Kontrolt preu un materilu faktisko atlikumu atbilstbu;Orientties un przint noliktavas dokumentciju; Preu un materilu kustbas dokumentu sagatavošana programm atbilstoši uzmuma politikai un Noliktavas przia uzstdjumiem;Piedalties un veikt inventarizcijs;Veicint uzmuma prdošanas mru izpildi.Sagaidm no Tevis:Pieredzi prezia vai noliktavas uzskaitvea amat;Precizitti, iniciatvu un augstu atbildbas sajtu par sava darba rezulttu;Pozitvu attieksmi pret dzvi, komunikabilitti, pr...

 • Company RaRo-Centrs, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "RARO-CENTRS", Bauskas iel 20 nepieciešams darbinieks:    - stnieks, teritorijas uzturšanai, 8 st. darba laiks. Skotnjais atalgojums 430,00 Eiro (bruto) mnes.  Zvant:  29287428 vai 25630333    ...

 • Company ŠPOĢU VIDUSSKOLA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Špou vidusskola aicina darb medmsuPrasbas:- Profesionl vidj, augstk vai pirm lmea profesionl augstk izgltba;- Spk esošs rstniecbas personas reistrs, sertifikts;- Valsts valodas prasme- Latviešu- augstkais lmenis C;- Teicamas saskarsmes un komunikcijas prasmes....

 • Company LINDSTROM, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Lindström piedv darba aprbus viss valsts, kurs darbojas, un paklju servisu 15 Eiropas valsts. Turklt Grupas pakalpojumu klst ietilpst individulie aizsardzbas ldzeki, tehnisko dvieu, higinas un restornu tekstila serviss, k ar tekstilizstrdjumi viesncm un veselbas aprpes nozarei.Aicinm darbRAOŠANAS DARBINIEKU - MAZGŠANAS OPERATORUDarba pienkumi:•    Darba aprbu širošana•    Darba aprbu mazgšana•    Darba aprbu locšana, labošana•    Darba aprbu pakošanaPrasbas kandidtiem:•    no 18 gadiem•    gatavba strdt darbu 2 mais•    pozitva attieksmeMs piedvjam:•    konkurtspjgu atalgojumu•    socils garantijas•    veselbas apdrošinšanu•    darbu pilngi jaun mazgtav no 2018.gada: jauns telps, uz jaunm iekrtm. Vieta - Pii.Darba uzskšanas laiks: nekavjotiesAlga mnes (bruto): 900.00 ldz 1200.00 EURCv stt ...

 • Company Medicīnas centrs 36,6, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  zobrstniecbas msa/ medicnas msa darbs zobrstniecbas kabinet. Prasbas pretendentiem: - medicnas msas izgltba; - reistrcija rstniecbas personu reistr (vlams sertifikts specialitt); - vlama iepriekšj darba pieredze zobrstniecbas jom; - labas saskarsmes prasmes; - prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs; - obligtas valsts valodas zinšanas; - teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas; - precizitte, augsta atbildbas sajta. Piedvjam: - atbildgu, dinamisku un interesantu darbu; - stabilu atalgojumu un socils garantijas; - pilna slodze vai nepilns darba laiks, savstarpji vienojoties par darba laiku;- atalgojums no 600-700 EUR.SIA „Medicnas centrs 36,6”e-pasts: , jautjumu gadjum zvant 29978805....

 • Company JMG TRANS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Kravu prvadjumi Latvija - Baltkrievija....

 • Company B-BUS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA   "B-BUS" - kompnija ar vairk k 10 gadu pieredzi transporta prvadjumu nozar, aicina savai komandai pievienoties AUTOATSLDZNIEKU.Tlrunis:  29282535...

 • Company LEONIDA LOBANOVA, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  LEONDA LOBNOVA, SIA aicina darb BIROJA ADMINISTRATORU (-I)Pienkumi:Uzmuma biroja darba organizšana: informcijas aprites organizšana, informcijas sagatavošana, uzmuma dokumentcijas przinšana. Ienkošs korespondences (vstules, e-pasts) organizšana, distributšana, arhivšana un atbildšana kompetences ietvaros. Klientu serviss, atbildšana uz telefona zvaniem, pc nepieciešambas sazinties ar klientiem. Problmsituciju przinšana un risinšana. Projektu koordinšana, darbu dokumentcijas izstrde, saskaošana un termiu uzraudzba. Uzmuma prstvšana ar sadarbbas partneriem, klientiem. Ienkošo rinu ievade apmaksai. Uzmuma rinu, lgumu un lievedbas sastdšana un arhivšana. Dokumentu organizšana un sagatavošana grmatvedbai.Stt CV un pieteikuma vstuli: ...

 • Company RIGAS BARINTIESA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company LEONIDA LOBANOVA, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Leonda Lobnova aku urbšanas uzmums aicina darb urbšanas operatorusDarba pienkumi: darbs ar urbšanas agregtiem, dens aku urbšanaPrasbas: vlama B,C autovadtja apliecba, iepriekšja pieredze ldzg darbDarbs pa visu Latvijas teritoriju. Iespjama dzvošana uz vietas.Atalgojums - pamatlikme plus piemaksa par padarto apjomuPieteikties zvanot pa tlruiem: 29558971, 29122542 vai stot CV uz e-pastu: ...

 • Company NODARBINATIBAS VALSTS AGENTURA in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Nodarbintbas valsts aentra izsludina konkursu uz vakanto ierda amatu – Juridisk departamenta Iepirkumu un lgumu nodaas juriskonsults/-te (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)Prasbas pretendentiem:atbilstba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasbm;akadmisk augstk vai otr lmea augstk profesionl izgltba tiesbu zintns;ne mazk k viena gada darba pieredze juridiskajos jautjumos pdjo triju gadu laik valsts prvald vai pašvaldbu institcijs (t.sk. pieredze lgumu slgšanas jom, publisko iepirkumu organizšan, administratvo aktu un normatvo aktu projektu sagatavošan);Latvijas Republik spk esošo normatvo aktu przinšana publisko iepirkumu jom un saistbu tiesbu jom;pieredze lgumu, administratvo aktu un normatvo aktu projektu sagatavošan;spja strdt ar liela apjoma informciju, sagatavojot dokumentu t.sk. adm...

 • Company SAMCO AIRCRAFT MAINTENANCE LATVIA FILIALE, AKF in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SAMCO Aircraft Maintenance Latvia filile (re. Nr.44103146730)aicina darb gaisa kuu tehnisks apkopes mehnikas inenieri. Profesiju klasifikatora kods – 2144 44.Darba pienkumi: uzturt gaisa kua lidotspju; izpildt gaisa kua pirmslidojuma tehnisks apkopes darbus; izpildt tehniskaj dokumentcij noteikts procedras; nodrošint avicijas palgieru tehnisko ekspluatciju; przint un ievrot reglamentjošs instrukcijas un procedras; izvlties saistošs apkopes/remonta procedras (pc tehnisks apkopes programmas); noformt gaisa kuu iekrtu tehnisks apkopes dokumentciju.Prasbas pretendentiem: desmit gadu pierdt darba pieredze gaisa kuu tehnisks apkopes mehnikas ineniera amat; Šveices Konfedercijas Federl civils avicijas biroja lidapartu apkopes licence Part 66. Darba izpildes vieta – Latvij, Rgas Starptautiskaj lid...

 • Company LA PILGRIM INTERNATIONAL, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  LA PILGRIM INTERNATIONAL, SIAUzmums aicina darb metintjuPrasbas kandidtam:- Sertifikti: spk esoš metintja starptautisk sertifikta esamba (Lloyd, BV, GL u.c.)  135., 136. un 141 Procedras (PE noteikumi); MIG-131, FCAW-114, TIG- 141;- iepriekšj darba pieredze metinšan - 3 gadi vai atbilstošs izgltbas dokuments;- spja darb lietot dada veida metinšanas aparatru;- augsta atbildbas sajta un precizitte, veicot savus darba pienkumus.Ms piedvjam:- socils garantijas;- konkurtspjgu atalgojumu;- kvalitatvus instrumentus un materilus.E-pasts saziai: Darbs ir saistts ar komandjumiem: Somija, Zviedrija, Vcija, Lietuva, Norvija, Islande, Dnija....

 • Company LA PILGRIM INTERNATIONAL, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  LA PILGRIM INTERNATIONAL, SIAAicinm komand betontjusMs piedvjm: - konkurtspjgu atalgojumu; - socils garantijas; - draudzgu kolektvu; - labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Pienkumi:- spja operatvi risint problmas.Darba vietas (komandjumi): Latvija, Somija, Zviedrija, Vcija, Begija, Holande, Norvija, Islande, Dnija, Francija.Kontaktinformcija: ...

 • Company LA PILGRIM INTERNATIONAL, SIA in Celtnieks
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  LA PILGRIM INTERNATIONAL, SIAAicina darb  KU CELTNIEKUPrasbas kandidtam: - vismaz 3 gadu profesionl pieredze vai atbilstošs izgltbas dokuments;- spja operatvi risint problmas. Ms piedvjm: - konkurtspjgu atalgojumu; - socils garantijas; - draudzgu kolektvu; - labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba vietas: Latvija, Somija, Zviedrija, Vcija, Begija, Holande, Norvija, Islande, Dnija, Francija.Kontaktinformcija: ...

 • Company LA PILGRIM INTERNATIONAL, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  LA PILGRIM INTERNATIONAL, SIAAicina darb MrniekuMs piedvjm: - konkurtspjgu atalgojumu; - socils garantijas; - draudzgu kolektvu; - labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Pienkumi:- spja operatvi risint problmas.Darba vietas: Latvija, Somija, Zviedrija, Vcija, Begija, Holande, Norvija, Islande, Dnija, Francija.Kontaktinformcija: ...

 • Company LA PILGRIM INTERNATIONAL, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  LA PILGRIM INTERNATIONAL, SIABVSTRDNIEKSUzmums aicina darb bvniecbas darbiniekusPrasbas kandidtam:- ierko ku pamatus;- veic jebkura veida ku konstrukciju montu; - izpilda betonšanas, mršanas, apmešanas, flzšanas darbus;- klj grdas;- apšuj sienas ar ipškartona loksnm; - uzstda karkasa starpsienas;- mont uzkarinmos griestus;- veic jumia darbus saska ar tehnisko rasjumu un darba kvalittes prasbm;- veic elektria darbus;- veic atsldznieka darbus.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba objekti (komandjumi): Latvija, Vcija, Somija, rija, Anglija, Zviedrija, Norvija, Nderlande, Polija, Lietuva, Igaunija, Dnija, ehija. Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZIBAS UN REGIONAL in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VIDES AIZSARDZBAS UN REIONLS ATTSTBAS MINISTRIJA ir vadoš valsts prvaldes iestde vides aizsardzbas, reionls attstbas plnošanas un koordincijas, pašvaldbu attstbas un prraudzbas, k ar digitls transformcijas jautjumos.Msu vrtbas - tiesiskums, profesionalitte un radošums, sadarbba, mrtiecgums un lojalitte.AICINM KOMANDKlimata prmaiu departamentaKlimata prmaiu un adaptcijas politikas nodaasVECKO EKSPERTU(valsts civildienesta ierda amats uz noteiktu laiku)MS TEV UZTICSIM:nodrošint Latvijas interešu aizstvbu Apvienoto Nciju Organizcijas Visprjs konvencijas par klimata prmaim ietvaros;nodrošint Latvijas interešu klimata prmaiu politikas kontekst prstvbu divpusjo un daudzpusjo lgumu, memorandu un deklarciju sagatavošan;ldzdarboties klimata politikas veidošan, integršan un ieviešan.SAGAIDM, KA TEV ...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZIBAS UN REGIONAL in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VIDES AIZSARDZBAS UN REIONLS ATTSTBAS MINISTRIJA ir vadoš valsts prvaldes iestde vides aizsardzbas, reionls attstbas plnošanas un koordincijas, pašvaldbu attstbas un prraudzbas, k ar digitls transformcijas jautjumos.Msu vrtbas - tiesiskums, profesionalitte un radošums, sadarbba, mrtiecgums un lojalitte.AICINM KOMANDKlimata prmaiu departamentaKlimata finanšu un tehnoloiju nodaasVECKO EKSPERTU(divi valsts civildienesta ierda amati uz nenoteiktu laiku)MS TEV UZTICSIM:nodrošint klimata finanšu instrumentu ieviešanu Latvij;veicint sabiedrbas izpratnes un zinšanu uzlabošanu par ogleka mazietilpgu un pret klimata prmaim noturgu attstbu, veicint paradumu maiu;ldzdarboties klimata politikas veidošan, integršan un ieviešan.SAGAIDM, KA TEV IR:augstk akadmisk izgltba vai otr lmea augstk profesionl izg...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZIBAS UN REGIONAL in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VIDES AIZSARDZBAS UN REIONLS ATTSTBAS MINISTRIJA ir vadoš valsts prvaldes iestde vides aizsardzbas, reionls attstbas plnošanas un koordincijas, pašvaldbu attstbas un prraudzbas, k ar digitls transformcijas jautjumos.Msu vrtbas - tiesiskums, profesionalitte un radošums, sadarbba, mrtiecgums un lojalitte.AICINM KOMANDKlimata prmaiu departamentaKlimata finanšu un tehnoloiju nodaasVECKO EKSPERTU(viens valsts civildienesta ierda amats uz noteiktu laiku)MS TEV UZTICSIM:nodrošint klimata finanšu instrumentu ieviešanu Latvij;veicint sabiedrbas izpratnes un zinšanu uzlabošanu par ogleka mazietilpgu un pret klimata prmaim noturgu attstbu, veicint paradumu maiu;ldzdarboties klimata politikas veidošan, integršan un ieviešan.SAGAIDM, KA TEV IR:augstk akadmisk izgltba vai otr lmea augstk profesionl izgl...

 • Company Tērvetes Garša, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Trvetes Garša" aicina darb konditoru darbam Kroauc, veikal Saime.Piedvjam- Stabilu atalgojumu atbilstoši jsu kvalifikcijai skot no 3.50 EUR/h pirms nodoku nomaksas; - Komfortablus darba apstkus; - Pusdienas darba viet; - Veselbas apdrošinšanu. Kandidtus ldzam pieteikties vakancei stot CV uz e-pasta adresi: vai zvanot pa tlruni 25416154....

 • Company ELEKTRONIKAS UN DATORZINATNU INSTITUTS in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts zintniskais institts „Elektronikas un datorzintu institts”Izsludina amata konkursu uz BIROJA ADMINISTRATORAamatuPrasbas pretendentiem/-m:  augstk izgltba (skot no 1.lmea augstks izgltbas); darba pieredze lietvedb (vlams valsts prvald); datorprasmes (biroja programmatras lmen); labas komunikcijas prasmes, augsta atbildbas sajta un precizitte; latviešu valodas un angu valodas zinšanas;izpratne dokumentu prvaldbas un arhva jom tiks uzskatta par priekšrocbu; darba pieredze projektu, tai skait Eiropas Savienbas struktrfondu administršan tiks uzskatta par priekšrocbu un pavrs iespju karjeras izaugsmei projektu vadbas jom.Darba apraksts: lietvedbas krtošana saska ar nomenklatru un lietvedbas prasbm; komunikcijas un informcijas aprit...

 • Company 8 CBR, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Nosaukums:                TILTU bvES PALGstrdnieksDarba vieta:          GROBIADarba apraksts:           Palielinoties darba apjomam objektos  SIA”8 CBR” aicina pievienoties savai komandai, uz objekta bves laiku Tiltu bves palgstrdniekuUzmuma darbbas virziens ir ceu, tiltu bve un remonts.Pienkumi:Veikt bvdarbu vadtja dotos uzdevumus tiltu bvniecb, ievrojot uzdot darba izpildes tehnoloijuPrasbas:Augsta atbildbas sajta un iniciatva darbPiedvjam:Intensvu un interesanta darbu;Ieguldtajam darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas;Darba aprbu un individulos aizsardzbas ldzekus;Apmaksts komandjums  (8 EUR/dien) ar dzvošanu komfortabls naktsmtns;Bezmaksas transportu nokšanai no un uz darba vietu (atrunjot individuli).Bruto alga:                  4,67 – 6,50 EUR/h;Darba rems:             Nor...

 • Company 8 CBR, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Palielinoties darba apjomam objektos,  SIA”8 CBR” aicina pievienoties savai komandai, uz objekta bves laiku tiltu bves palgstrdniekus.Uzmuma darbbas virziens ir ceu, tiltu bve un remonts.Mekljam darbiniekus Pavis. Pienkumi:Veikt bvdarbu vadtja dotos uzdevumus tiltu bvniecb, ievrojot uzdot darba izpildes tehnoloijuPrasbas:Augsta atbildbas sajta un iniciatva darbPiedvjam:Intensvu un interesanta darbu;Ieguldtajam darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas;Darba aprbu un individulos aizsardzbas ldzekus;Apmaksts komandjums  (8 EUR/dien) ar dzvošanu komfortabls naktsmtns;Bezmaksas transportu nokšanai no un uz darba vietu (atrunjot individuli).Bruto alga: 4,67 – 6,50 EUR/h;Darba skšanas datums: 31.08.2020.Pieteikšans veids: E - pasts: 8cbr@8c...

 • Company ADAZU NAMSAIMNIEKS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “dau Namsaimnieks”, re. nr. 40003422041,  aicina darb Bvnieku Galvenie pienkumi: Veikt ku un palgku apkopi, remontu un bvniecbu; Veikt bvgaldniecbas darbus; Veikt jumta lietus teku tršanu; Veikt darba tehnoloisko procesu – gruntt, špaktelt, slpt un krsot; Veikt logu rmju un durvju remontu, logu iestiklošanu vai jaunu logu bloku, durvju uzstdšanu; Veikt fasdes, iekštelpu, griestu, sienu, grdas, durvju bloku, logu bloku sagatavošanu un krsošanu. Prasbas: Vlama vidja profesionl izgltba; Pieredze ldzg amat; Augsta atbildbas sajta, precizitte un spja strdt komand; B kategorijas autovadtja apliecba; Valsts valodas zinšanas pamatlmen. Piedvjam:...

 • Company PASTA UN KURJERU SERVISS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA „Pasta un Kurjeru Serviss” –   aicina darb GRMATVEA PALGUGalvenie pienkumi: Paldzt pilna cikla grmatvedbas organizšan un uzskait atbilstoši LR likumdošanas prasbm; Paldzt finanšu atskaišu sagatavošan VID un citm institcijm (Gada prskati, operatvs bilances, PZA); Paldzt citos ar grmatvedbas datu apstrdi saisttos pienkumos. Prasbas: Vlme mcties un apgt jaunas zinšanas; Vlamas LR nodoku un finanšu likumdošanas zinšanas; Labas latviešu un vlamas krievu valodas zinšanas; Spja strdt k komand t ar individuli; Precza, strukturta un atsaucga personba ar labm saskarsmes prasmm un augstu atbildbas sajtu. Piedvjam: ...

 • Company AUTOSTIKLI.LV, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Auto un traktoru tehnikas stiklošanas darbi autoservis Pavniekos.Darba devja kontaktinformcija: e-pasts: , tlr.. 26446646...

 • Company RENEM, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Piedv darbu miesniekam ar pieredzi. Atalgojums no 600 eiro pc padart.Skka informcija pa tlruni 29183601; 26373728...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  NUVALO LATVIA, SIAAicinm darb Metintjus/-as (MIG/MAG) Darbs Somij!Izskatsim kandidtus/-tes ar dadu pieredzi un iemam: trauds, nersjošais trauds.Ir jsaprot metinšanas un montas rasjumi, jo ir ne tikai metinšana, bet ar monta (iespjams, 50/50).Liela un smaga aprkojuma metinšana - lauksaimniecbas mašnas, mesaimniecbas mašnas, ceu bves tehnika utt.Liela krievvalodgo komanda no Latvijas.Starptautisk komanda.Apmaksta dzvesvieta (1 persona istab) netlu no rpnicas.Labs atalgojums 9 - 9,5 euro stund pec nodoku nomaksas.E-pasts saziai: ...

 • Company RENEM, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Piedv darbu lopu kvjam kautuv Pelos (vlams, ar darba pieredzi).Alga (bruto) no 600 EUR, pc padart .Skka informcija pa tlruni 29485520; 26373728...

 • Company ONE TECHNOLOGIES, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA „ONE Technologies” aicina darbProgrammas 1C:Uzmums 8 programmtjuDarba slodze: nepilna - 8 st. nedPrasbas: darba pieredze vairk par 3 gadiem; labas angu un krievu valodu zinšanas.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company A.C.S., SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA „ A.C.S.” aicina darbProgrammas 1C:Uzmums 8 programmtjuDarba slodze: nepilna - 32 st. nedPrasbas: darba pieredze vairk par 3 gadiem; labas angu un krievu valodu zinšanas.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company 'VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA' in Valmiera
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pievienojies msu komandai!Valmier uzmjdarbba un attstba iet roku rok ar dabisku, sakoptu un sakrtotu vidi. T iedvesmo augstiem sasniegumiem sport, izgltb, radošiem risinjumiem kultr un jaunu virsotu sasniegšanai!Valmieras skumskola uz nenoteiktu laiku aicina darb apkopju (1,0 slodze) 5 dienu darba nedaJa Js vlaties: atbildt par ierdto teritoriju, telpu trbu un krtbu sav darba viet; strdt ar kombinto grdas mazgjamo mašnu;un Jums ir: visprj vidj vai pamatizgltba; fizisk izturba un gatavba veikt fizisku darbu; teicama saskarsmes kultra; ms piedvjam:atalgojumu 430 euro mnes pirms nodoku nomaksas;darba devja ldzfinanstu veselbas apdrošinšanu un citas socils garantijas;darbu profesionl un pozitvi noskaot kolektv;aktvu, dinamisku darbu un iespju gt jaunu pieredzi.Profesio...

 • Company OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Sakar ar darbbas paplašinšanos SIA Otau dzirnavnieks aicina darb CE kategorijas kravas automobiu vadtjus (ar 95.kodu).     Piedvjam darbu gan Latvijas, gan Baltijas valstu, gan Eiropas Savienbas teritorij, socils garantijas, veselbas apdrošinšanu un izaugsmes iespjas.Darba vieta: Dzirnavnieks, Otau pag., Ncas nov. Katra potencil darbinieka vlmes un iespjas izskatm individuli. Iepriekšja darba pieredze nav obligta. Veicam jauno vadtju apmcbu msu instruktora uzraudzb. Darba alga atkarga no darba specifikas 1500- 2500 EUR mnes (bruto).Pieteikties vakancei stot CV uz e-pastu: Papildus info: +371 22324234...

Please select filters to subscribe to Job Alerts