Jobmonitor. Search results for Welders and flame cutters

257 Jobs found

Used filters:
 • Welders and flame cuttersx
Displaying 1-50 of 257 results.
 • Company KONNA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Metint trauda un plastmasas caurulesDarba laiks: 8:00 - 17:00Kontaktinformcija:65423099...

 • Company LOCITECH PRODUCTION, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Locitech Production ir metlapstrdes uzmums Jelgav, kas jau vairk k 10 gadus nodarbojas ar augstas kvalittes interjera dizaina priekšmetu un mbeu raošanu eksportam. Šobrd uzmums aicina savai komandai pievienoties talantgu profesionli pozcijMETINTJSDarba pienkumi:Dada veida metla izstrdjumu metinšana saska ar tehnisko dokumentciju.Nepieciešams prasmes:Iepriekšja pieredze metintja amat metlapstrd; Pieredze darb ar TIG, MIG/MAG  tehnoloijm;Vidj specil vai arodizgltba metintja specialitt; Prasme strdt ar rasjumiem un citu tehnisko dokumentciju; Augsta atbildbas sajta, precizitte un spja ievrot kvalittes prasbas; Pievienojoties mums, Tu iegsi: ...

 • Company LOCITECH PRODUCTION, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Locitech Production ir metlapstrdes uzmums Jelgav, kas jau vairk k 10 gadus nodarbojas ar augstas kvalittes interjera dizaina priekšmetu un mbeu raošanu un visu produkciju eksport uz Skandinvijas valstm.Šobrd uzmums aicina savai komandai pievienoties talantgu profesionli pozcijMETINTJSDarba pienkumi:Dada veida metla izstrdjumu metinšana saska ar tehnisko dokumentcijuNepieciešams prasmes:Iepriekšja pieredze metintja amat metlapstrd; Pieredze darb ar MIG/MAG un TIG tehnoloijm;Vlama vidj specil vai arodizgltba metintja specialitt; Prasme strdt ar rasjumiem un citu tehnisko dokumentciju;Latviešu un krievu valodas zinšanas; Augsta atbildbas sajta, precizitte un spja ievrot kvalittes prasbas;Vlme pilnveidot savas zinšanas, attstt savas spjas;Spja strdt komand....

 • Company TAKU MEISTARS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Apkalpot,remontt un uzturt tehnisk krtb uzmuma aprkojumu.Spja strdt patstvgi un komand.saziai telefons 29246015...

 • Company SAVE GREEN PLANET, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Metlmaterilu METINTJSDarbbas joma: Bvniecba/RaošanaLatvija un Eiropas Savienbas teritorijaDarba pienkumi: Metint jebkuru metlu ar metinšanas iekrtm tehnisko rasjumu lasšana, detau un mezglu sagatavošana metinšanai, sagriezt, saliekt, izrullt, urbt, salikt jebkuru metla detu vai metla loksni. Prasbas:-   darba pieredze ldzg darbbas sfr vai amat ne mazk k 3 gadi;-   labas angu valodas zinšanas (runt un last);-   punktualitte;...

 • Company SCAN-PLAST LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir paši specializjies kompoztmaterilu izstrdjumu un bvkonstrukciju raošan un tirdzniecb, aicina darb LOKMETINTJS METINŠAN AR MEHANIZTO IEKRTU AKTVS GZES VID (MAG).Prasbas:     Vismaz 2 gadu iepriekšja pozitva pieredze ldzg amat.     Vlama atbilstoša izgltba.     Prasme last rasjumus.     Augsta precizitte un atbildbas sajta.     Vlamas latviešu un angu valodas zinšanas.Piedvjam:      Dinamisku un interesantu darbu raošanas uzmum Liepj;      Labu, ieguldtajam darbam atbilstošu atalgojumu. Lai pieteiktos:Saistb ar COVID-19 vrusa izplatbu Latvij darba pieteikuma anketas šobrd nav iespjams aizpildt kltien, tau aicinm stt CV uz e-pasta adresi !Atvainojamies par sagdtajm nertbm!Pieteikumi tiek izskatti divu nedu laik no iesniegšanas bra, kandidti tiks pe...

 • Company SCAN-PLAST LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir paši specializjies kompoztmaterilu izstrdjumu un bvkonstrukciju raošan un tirdzniecb, aicina darb MIG/MAG METINTJU.Prasbas:     Vismaz 2 gadu iepriekšja pozitva pieredze ldzg amat.     Vlama atbilstoša izgltba.     Prasme last rasjumus.     Augsta precizitte un atbildbas sajta.     Vlamas latviešu un angu valodas zinšanas.Piedvjam:      Dinamisku un interesantu darbu raošanas uzmum Liepj;      Labu, ieguldtajam darbam atbilstošu atalgojumu. Lai pieteiktos, lgums stt CV ar nordi “Metintjs” uz:  .Pieteikumi tiek izskatti divu nedu laik no iesniegšanas bra, kandidti tiks persongi informti tikai gadjum, ja tiks aicinti uz darba interviju....

 • Company Ramda C, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Bvniecbas un metla konstrukciju raošanas uzmums piedv darbu metintjam.Galvens Prasbas:Metintja kvalifikcijas apliecba vai diploms,Obligta darba pieredze metla konstrukciju metinšanas darbos.PIEDVJAM:Interesantu un dinamisku darbu augoš un perspektv daudznozaru uzmum,Socils garantijas,Veselbas apdrošinšanu,Pienkumiem atbilstošu, konkurtspjgu atalgojumu.Nepieciešambas gadjum nodrošinm ar dzvesvietu.Informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti tikai, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi.Pieteikšans:Stot CV uz e-pasta adresi , tlrunis uzzim 26703582...

 • Company STARS MET, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “STARS MET”, kas darbojs metla konstrukciju raošanas sfr, piedv darbu metintjiem. Pieredze ir obligta. CV ar atzmi “metintjs” ldzam stt uz nordto e-pasta adresi: Ar ms interesjošiem kandidtiem ms noteikti sazinsimies. ...

 • Company AGLAR, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  + METLA KONSTRUKCIJU ATSLDZNIEKS ar darba pieredzi nestandarta metlkonstrukciju izgatavošanDarba alga: skot no 500 eiro + prmijasPretendentiem lgums griezties uz darba interviju A.Pumpura 102 - darbdiens plkst.11:00CV stt uz e-pastu: , tlr. uzzim: Valerijs -29495725, Anatolijs - 29232405...

 • Company SGG COMPANY, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Prasbas: Darba pieredze metinšan. Spja last tehniskos rasjumusPieteikšans: CV stt e-pastu ...

 • Company LOKREM, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums SIA “LokRem”aicin darb  ROKAS LOKMETINTJU  (MMA)Prasbas kandidtiem:Attiecg izgltba;Pieredze specialitt;Precizitte, autonomija un augsta atbildbas sajta;Uzmums piedv kandidtam:Socils garantijas; Nepieciešamo resursu nodrošinšana darbam; Spja regulri uzlabot savas prasmes....

 • Company YUMAKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

    SIA "Yumaks" Re. Nr. - 40103530027aicina darb Rokas lokMETINTJUS (MMA)Darba izpildes vieta – Rga, Balt iela 7, LV-1055Darba lgums – uz nenoteiktu laikuDarba alga – 1076 EURKontakti: ...

 • Company NONCI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  tel.: 20200010...

 • Company VLAKON, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  lokmetintjs – SIA “VLAKON”, Rzeknes novads, Sakstagala pagasts, Pertnki, tel.: 29417333 ...

 • Company VLAKON, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  gzmetintjs – SIA “VLAKON”, Rzeknes novads, Sakstagala pagasts, Pertnki, tel.: 29417333 ...

 • Company BML, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Metlmaterilu METINTJSDarbbas joma: Bvniecba/RaošanaDarba pienkumi:- metint jebkuru metlu (alumnijs, uguns, dzelzs, nersjošais trauds), ar jebkura tipa/veida metinšanas iekrtu MIG/MAG, MMA, TIG, ARC,- tehnisko rasjumu lasšana,- detau un mezglu sagatavošana metinšanai,- sagriezt, saliekt, izrullt, urbt, salikt jebkuru metla detu vai metla loksni.Prasbas:- darba pieredze ldzg darbbas sfr vai amat ne mazk k 3 gadi;- labas angu valodas zinšanas (runt un last);- punktualitte;- mrtiecba;- lojalitte.Darbs Latvij un ES teritorijLdzam nostt CV un pieteikumu uz nordto e-pasta adresi: ...

 • Company HansaMatrix Pārogre, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb elektroiekrtu raošanas uzmum SIA HansaMatrix Progre LODTJU.Galvenie pienkumi:Veikt elektronisko plašu (PCBA) un vadu lodšanu saska ar shmu;Veikt elektronisko plašu raošanas proces radušos lodšanas defektu labošanu;Veikt TH komponentu lodšanu;Sekot ldzi elektronikas komponentu inventram.Prasbas kandidtiem:Labas iemaas lodšanas darbos;Pieredze virsmas montas detau lodšan un nomai;Zinšanas par elektronikas komponentm un to lodšanas pamieniem;Krtgums, precizitte un atbildbas sajta;Spja organizt savu darbu un iekauties uzdotajos termios;Latviešu valodas zinšanas.Piedvjam:Dinamisku, interesantu un atbildgu darbu;Iespju augt ldz ar uzmumu un profesionli pilnveidoties;Konkurtspjgu atalgojumu;Socils garantijas, ...

 • Company OXY LIFE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Vakance – LOKMETINTJS METINŠAN AR MEHANIZTO IEKRTU AKTVS GZES VID (MAG)Profesijas kods: 7212 05Darbs LatvijGalvenie pienkumi:•    Atbilstoši rasjumiem un kvalittes prasbm veikt metinšanas darbus;Prasbas:•    Pieredze metinšan vismaz 3 gadi vai atbilstoša izgltba;Piedvjam:•    Regulru darba samaksu un socils garantijas;•    Konkurtspjgu atalgojumu no 1076 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas, atkarga no padart darba apjoma;•    Draudzgu kolektvu;•    Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus;Lgums stt CV uz nordto epastu Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)E-pasts: Brvo vietu skaits: 6Juridisk adrese: Bruinieku 52-30, Rga, LV-1011, LatvijaDarbbas vietas adrese: Trbatas 74A, Rga, LV-1001, LatvijaReg.Nr.: 40103545037SIA "OXY LIFE"...

 • Company ESP EUROPEAN STEEL PRODUCTION, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikt kvalitatvi metinšanas darbus, saska ar tehnoloisko procesu;piedalties metl konstrukciju izgatavošanas procesos.pieredze nestandarta metl konstrukciju raošan;ievrot iekšjos darba krtbas noteikumus;pc nostrdta viena gada –veselbas apdrošinšana,pc nepieciešambas nodrošinm ar dienesta viesncu.CV ldzu stt uz e-pasta adresi: , tlrunis uzzim: 67069824...

 • Company AGENCE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Agence" klients, cisternu, rezervuru un tilpu raošanas uzmums, aicina piebiedroties kolus darbam:MetintjusDarbs Rgas raotnAtalgojums:- 5,60  EUR - 9,40 EUR / stund, dienas mai (pirms nodoku nomaksas)- 11,20 EUR - 18,80 EUR / stund, par virsstundm (pirms nodoku nomaksas)* 8.00 EUR dienas nauda (ikdienas triiem)Ja tev ir svargi:- Stabils atalgojums - Atmaksts transports ldz Rgai- Pie labiem darba rezulttiem, iespja nopelnt vairk- Bezmaksas dzvesvieta msu darbinieku viesnc, kura atrods paš Rgas centr (oti patkami apartamenti ar visu nepieciešamo, t.sk. gultas vea, dviei, trauki, u.c.)...

 • Company ARC TEX, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

    SIA "ARC TEX” (re.nr: 40203030705 )aicina darb namdari    Darba pienkumi - veikt remontdarbus  Darba vietas adrese - darbs Latvij, saistts ar komandjumiem.  Atalgojums - 1300 Eur    Darba devja kontaktinformcija – tel.: +37120218693 un WhatsApp, e-pasts: ...

 • Company ALFA DELLA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA''ALFA DELLA'' aicina darb GZMETINTJUSPrasbas:- vismaz 3 gadu pieredze kuu bvšan (remont) un metinšan vai vidj profesionl izgltba, vai metintja sertifikts;- angu vai krievu sarunvaloda un tehnisk valoda. Darba vieta: Rga. Iespjami komandjumi uz ES valstmCV stt uz e-pastu: ...

 • Company INDUSTRIAL BUSINESS MANAGEMENT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA INDUSTRIAL BUSINESS MANAGEMENT aicina darbLokMETINTJUS metinšan ar mehanizto iekrtu aktvs gzes vid (MAG) Prasbas:- vismaz 3 gadu pieredze vai vidj profesionl izgltba;- angu vai krievu sarunvaloda un tehnisk valoda. Darba vieta: Rga. Iespjami komandjumi uz ES valstmCV stt uz e-pastu: ...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company BISCO VIVO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  veikt gzmetinšanas un elektrometinšanas darbus; veikt kontaktmetinšanu; griezt metlu; veikt manuls metinšanas darbus, izmantojot skbeka-deggzes maisjumu; atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavot metlizstrdjumus un to konstrukcijas; veikt montas, demontas un remonta darbus, izmantojot gzmetinšanas iekrtas, materilus un tehnoloiskos pamienus; veikt manuls metinšanas darbus, izmantojot elektrolokmetinšanas iekrtas; veikt montas, demontas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetinšanas iekrtas, materilus un tehnoloiskos pamienus; griezt metlu un metla velmjumus ar gzes plazmu; alvot un lodt; veikt ldzga satura uzdevumus.Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company BISCO VIVO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  veikt gzmetinšanas un elektrometinšanas darbus; veikt kontaktmetinšanu; griezt metlu; veikt manuls metinšanas darbus, izmantojot skbeka-deggzes maisjumu; atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavot metlizstrdjumus un to konstrukcijas; veikt montas, demontas un remonta darbus, izmantojot gzmetinšanas iekrtas, materilus un tehnoloiskos pamienus; veikt manuls metinšanas darbus, izmantojot elektrolokmetinšanas iekrtas; veikt montas, demontas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetinšanas iekrtas, materilus un tehnoloiskos pamienus; griezt metlu un metla velmjumus ar gzes plazmu; alvot un lodt; veikt ldzga satura uzdevumus.t. 27894366...

 • Company ABC BALTIC EXPRESS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, Franciju, Nderland, Zviedrija,Pieteikties stot CV: t.24838613 ...

 • Company ABC BALTIC EXPRESS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, Franciju, Nderland, Zviedrija,Pieteikties stot CV: t.24838613 ...

 • Company ABC BALTIC EXPRESS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, Franciju, Nderland, Zviedrija,Pieteikties stot CV: t.24838613 ...

 • Company ABC BALTIC EXPRESS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, Franciju, Nderland, Zviedrija,Pieteikties stot CV: t.24838613 ...

 • Company ABC BALTIC EXPRESS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, Franciju, Nderland, Zviedrija,Pieteikties stot CV: ...

 • Company SEC Projects, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Starptautisks projektu vadbas uzmums SEC Projects aicina darb metintju MIG/MAG/TIG komandjumiem Eirop:Darba pienkumi:Trauda, uguna, alumnija, krsaino metlu un lokšu konstrukciju metinšana;Darbi ks un/vai uz kuiem.Prasbas pretendentiem:Darba pieredze atbilstošaj jom;Svešvalodu zinšanas: angu un/vai vcu valoda.Atalgojums skot no 2800 - 3500 EUR (bruto)Kontaktinformcija: ...

 • Company BALTIC SIGNS EUROPE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Baltic Signs Europe aicina darb metlmaterilu metintjuDarba pienkumi: metinšanas darbiCV stt uz e-pastu: t. 67501314...

 • Company BALTIC TRACK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb KONTAKTMETINTJUSKontaktinformcija : e-pasts ...

 • Company BALTIC TRACK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb LOKMETINTJUS METINŠAN AR MEHANIZTO IEKRTU AKTVS GZES VID (MAG)Kontaktinformcija : e-pasts ...

 • Company IRIDA LTD, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicina darb LOKMETINTJS METINŠAN AR MEHANIZTO IEKRTU AKTVS GZES VID (MAG)Metalkonstrukciju metinšana, rasjumu lasšana.Metintja sertifikts vai diploms ir nepiciešams.Bez kaitgiem ieradumiem un lab fizisk form.Zvant darbadiens ldz plkt. 18.00 pa tlruni 29908125....

 • Company IRIDA LTD, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicina darb LOKMETINTJS METINŠAN AR MEHANIZTO IEKRTU AKTVS GZES VID (MAG)Metalkonstrukciju metinšana, rasjumu lasšana.Zvant darbadiens ldz plkt. 18.00 pa tlruni 29908125....

 • Company IRIDA LTD, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb Prasbas:Metlkonstrukciju metinšana, rasjumu lasšana.Metintja sertifikts vai diploms ir nepieciešams.Bez kaitgiem ieradumiem un lab fizisk form.Zvant darbadiens ldz plkt. 18.00 pa tlruni 29908125....

 • Company Kingalis, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  No kandidta sagaidm:labas saskarsmes un komunikcijas prasmes;augstu atbildbas sajtu, spju patstvgi organizt un plnot savu darbu; Pieredzi darb ar MIG metinšanu;Spju last rasjumus.Darba pienkumi:Detau sagatavošana metinšanai.Detau metinšana. Dimensiju un kvalittes prbaudes. Detau pcapstrde. Detau garinšana ar lentzi (pc nepieciešambas.)...

 • Company TIMBERMOON HOLDING, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  TIMBERMOON HOLDING, SIAsakar ar darba pieaugumuaicina darb GZMETINTJUPrasbas kandidtiem:-Iepriekšj darba pieredze ne mazk k 3 gadi.-Iegt izgltba saistb ar amatu tiks uzskatta par priekšrocbu.-Prasme strdt gan komand, gan patstvgi.-Augsta atbildbas sajta.-Prasme organizt savu darbu un darbavietu.-Krtbas un trbas nodrošinšana sav darba viet.CV ar nordi “GZMETINTJS” lgums stt uz e-pastu: . Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kas tiek uz 2.atlases krtu. Alga- no 1004 (brutto)Normlais darba laiksUz nenoteiktu laiku...

 • Company RELEVANTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Relevants" piedv apkures, santehnikas ierkošanu un mjoka remontu.Aicina darb  metintju.Darbs vis Latvij - komandjumi.Pieteikšans: zvant uz tlruni 29330926 vai e-past ...

 • Company TS RĪGA, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Lielkais mobilo koksnes šeldotju raotjs Eirop, aicina savai komandai pievienoties METINTJU Piedvjam:- iespju attstt un pierdt sevi starptautisk uzmum, - motivjošu bonusu sistmu, - socils garantijas, - darbu Jelgav, - veselbas apdrošinšanu un nelaimes gadjumu apdrošinšanu (24h diennakt), - iespju strdt ar pieredzjušiem koliem, - strdt sakrtot darba vid, k ar iesaistties ts uzlabošan. Darba pienkumi:- salikt un apmetint detaas pc rasjumiem, Prasbas kandidtiem:- iepriekšja pieredze darb ar MIG/MAG, - pamatzinšanas metinšanas apzmjumos, - precizitte un atbildbas sajta, - vlme neprtraukti mcties un pilnveidot sevi,- spja sakrtot darba vidi ap sevi.Atalgoju...

 • Company SM, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Stabils, pieredzes bagts Latvijas raošanas uzmums SIA “SM”, kas darbojs metlapstrdes sfr izsludinaLokmetintaj (MAG) vakanci (profesiju kods: 7212 05)Piedvjam:- pastvgu darbu- socils garantijas- stabilu un regulru atalgojumu atbilstoši padartajam darbam- profesionlo attstbu, metintja sertifikta iegšanu- veselbas un nelaimes gadjuma apdrošinšanuAtalgojums atkargs no darba pieredzes un prasmm.Ja piesakoties darb vlaties, lai Jsu iesniegtais pieteikums tiktu uzglabts, ldzam iesniedzot pieteikumu atzmjiet, ka “Piekrtu, ka mans CV tiek saglabts SIA “SM” un var tikt izmantots turpmk atlas uz citam vakancm SIA “SM””. Kontaktinformcija: tlr. +371 20377693...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb TIG METINTJUS ar 1-2 gadu pieredzi vai atbilstošu izgltbu. CV stt uz ....

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb LOKMETINTJU METINŠAN AR MEHANIZTO IEKRTU INERTS GZES VID (MIG) ar 1 - 2 gadu pieredzi vai atbilstošu izgltbu. CV stt uz ...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mekljam LOKMETINTJU METINŠAN AR MEHANIZTO IEKRTU AKTVS GZES VID (MAG) ar 1-2 gadu pieredzi vai atbilstošu izgltbu. CV ldzu stt uz ...

 • Company BALTIC WORK SERVICES, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  BALTIC WORK SERVICES, SIAAicina darb   METLMATERILU METINTJUKontakti: t. 25718457...

 • Company RIGAS ELEKTROMASINBUVES RUPNICA, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  RGAS ELEKTROMAŠNBVES RPNCA, AS Vajadzgi metlmaterilu metintji (pusautomts) ar darba pieredzi.Zvant darba dien no 8:00 ldz 16:45 pa tel. 27000873...

 • Company SMD, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Welders and flame cutters Edit filters