Jobmonitor. Search results for Welders and flame cutters

203 Jobs found

Used filters:
 • Welders and flame cuttersx
Displaying 1-50 of 203 results.
 • Company Liepavoti R.E., SIA in Other
  17.11.2019

  Ceu bves uzmums aicina darb METINTJU ar darba pieredzi. Atalgojums atkargs no darba apjoma, darba iemam, pieredzes.CV stt: . Tlrunis informcijai 26194583....

 • Company BALTIC WORK SERVICES, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nepieciešams GZMETINTJS (OAW)Kontakti: t. 25718457...

 • Company CAMION, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Sakar ar jauna projekta uzskšanu, aicina darb celtniekus.KONTAKTMETINTJS (profesiju klasifikatora kods : 721203 ).Darbs Rg un izbraukumi pa visu Latviju.Profesionl izgltba vai darba pieredze (vismaz trs gadi ldzg amat).CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu : Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi....

 • Company MJ BALTIC CONSTRUCT, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  METLMATERILU METINTJS Vismaz 3 gadu veiksmga darba pieredze metlmaterilu metinšanas darbos vai tam pieldzintos darbos, vai izgltba atbilstoš nozar; Spja darb lietot dada veida metinšanas iekrtas; Spja izvlties un uzstdt darba uzdevuma veikšanai nepieciešams palgierces; Spja taisnot, liekt, cirst un griezt metlu, veikt vlšanas darbus, uzgriezt vtni, montt izjaucamus un neizjaucamus savienojumus; Precizitte pildot darba uzdevumus, augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti; Spja strdt ar augstu darba intensitti un precizitti, ievrojot noteiktos termius; Vlme un spja strdt komand, sadarboties ar koliem. Veiksmgas sadarbbas uzskšanai gaidsim Jsu CV ar nordi „Metlmaterilu metintjs” uz e-pastu: karina@inl...

 • Company Lauva Konsult, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rotjošo kršnu , energoiekrtu un prkausšanas katlu, konsou metinšana.Darbs komandjumos ES un Krievijas valsts.Atalgojums atkargs no nostrdto stundu skaita.T.  26639489,  E-pasts:      ...

 • Company BM INDUSTRIAL, SIA in Amata
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas kandidtam:metintjs, kuram ir pieredze darb ar pusautomtu «MIG/MAG», tehnisko rasjumu lasšanas prasme, detau un mezglu sagatavošans metinšanai noteikumu zinšanas,vajadzgas metinšanas rema izvles un t kontroles zinšanas.Ldzam CV stt uz: ar nordi AMATA VAKANCEI “METLMATERILU METINTJS”.Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrdes likuma 25. panta pirmo dau, jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi....

 • Company Caljan Rite-Hite Latvia, SIA in Rite
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mašnbves uzmums SIA LSEZ „Caljan Rite – Hite Latvia” aicina darb:METINTJUSPrasbas pretendentam: atbilstoša profesionl izgltba darba pieredze metinšan MAG (135 process) prasme last rasjumus, tehnisko dokumentciju iekauties noteikt darba izpildes termi augsta atbildbas sajta par veicamo darbu prasme strdt komand un pozitva attieksme pret darbu Ms piedvjam: labus darba apstkus msdieng uzmum raošanas specifikai atbilstošu apmcbu socils garantijas un veselbas apdrošinšanu stabilu un konkurtspjgu atalgojumu izaugsmes iespjas kopgus rpusdarba paskumus vrtgu darba pieredzi starptautisk uzmum Darba vieta: Liepj...

 • Company CAMION, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Sakar ar jauna projekta uzskšanu, aicina darb celtniekus.ROKAS LOKMETINTJS (profesiju klasifikatora kods : 721204 ).Darbs Rg un izbraukumi pa visu Latviju.Profesionl izgltba vai darba pieredze (vismaz trs gadi ldzg amat).CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu : Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi....

 • Company UNIVERSĀLS LTD, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA UNIVERSLS LTD  aicina darb metintjus.Darbbas joma- mikroautobusu prbve.Darba pienkumi - detau metinšana.Kontakttlrunis: 29225474e-pasts: Alga bruto: no 6.00 ldz 8.00 euro/hDarba vieta: Avicijas iela 6, Jelgav...

 • Company PRIME BALTIC ASSOCIATIES, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Paplašinot savu darbbu, uzmums acina msu komandai pievienoties metintju.721207 LOKMETINTJS METINŠAN AR VOLFRAMA ELEKTRODU INERTS GZES VID (TIG)Darba prasbas: Atbilstoša izgltba vai darba pieredze metintju darbos; Darba pieredze kuu bv tiks uzskatta par priekšrocbu; Augsta atbildbas sajta, spja izpildt noteiktos uzdevumus iekaujoties laika termios; Pretendientiem nedrkst bt kaitgu ieradumu. Ms piedvjam: Interesantu, dinamisku un atbildgu darbu stabil kompnij; Veselbas apdrošinšanu; Regulrus rvalstu komandjumus ar apmakstu dzvesvietu un transporta izdevumiem; Zinošu un profesionlu kolu atbalstu un apmcbas uzskot darbu; Konkurtspjgu atalgojumu, motivjošu sistmu.  Ja atbilstat augstk min...

 • Company RELEVANTS, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Relevants" piedv apkures, santehnikas ierkošanu un mjoka remontu.Aicina darb  metintju.Darbs vis Latvij - komandjumi.Pieteikšans: zvant pa tlruni 29330926 vai e-past ...

 • Company AL Būve, SIA in Kalnabeites
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs;SIA AL Bve reg. 40103279651Profesija; 721204 ROKAS LOKMETINTJS (MMA)Darbbas joma; BvniecbaDarba pienkumi; Veikt rokas lokmetinšanas darbusDarba vietas adrese; -Saltavota iela 64A, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150. Darbs tiks izpildts ar citos SIA “AL Bve” celtniecbas objektos Latvij.Atalgojums; 1004 EUR mnesDarba devja kontaktinformcija. ,tlr.29293693...

 • Company IZOTERMS, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas: Vismaz 3 gadu darba pieredze, vai profesionl izgltba šaj sfr.Darba vieta atrodas Gaujas iela 24, Vangai, Inukalna nov.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company IZOTERMS, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas: Vismaz 3 gadu darba pieredze, vai profesionl izgltba šaj sfr.Darba vieta atrodas Gaujas iela 24, Vangai, Inukalna nov.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Piekabes IV, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nepieciešams darbinieks uz pusautomtisks (MAG+MIG) metinms iekrtas ar darba pieredzi.Darba vietas adrese: Kocnu nov., Kocnu pag., Beites, "Namdari"'. Darba laiks: normls, darbadiens no 8.00-17.00, sestdienas un svtdienas brvas.Atalgojums: 5-6 EUR/stund (iespjams ar nopelnt vairk, strdjot ilgk).Pieteikšans: zvant uz tlruni 20243611....

 • Company Piekabes IV, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicina darb elektrolokMETINTJU ar darba pieredzi.Darba vietas adrese: Kocnu nov., Kocnu pag., Beites, "Namdari"'. Darba laiks: normls, darbadiens no 8.00-17.00, sestdienas un svtdienas brvas.Atalgojums: 5-6 EUR/stund.Pieteikšans: zvant uz tlruni 20243611....

 • Company ERGO E.B.F., SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba pienkumi:- veikt produktu metinšanu atbilstoši iesniegtajiem rasjumiem. Veikt metinšanas darbus ievrojot tehnoloiju.Prasbas:3 gadu pieredze MIG/MAG metinšan vai kvalifikcijas diploms . Spja last rasjumus. Spja pastvgi bvt metla konstrukcijas pc rasjumiem tiks uzskatta par priekšrocbu. Augsta atbildbas sajta, pastjuma termia ievrošana, Uzticamba, lojalitte.Uzmums piedv:- socils garantijas.- darbu stabil uzmum.Tlr.: +371 26555508e-pasts: ...

 • Company PROLATIO Systems, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “PROLATIO Systems”, Re. Nr. 50103792001. Rga, Kra Ulmaa gatve 2A, LV-1004Amats: rokas lokmetintjs. Klasif.kods: 7212 04Alga: BRUTO 1004,00 EURVakanu skaits: 5 gb.Kontaktinformcija: ...

 • Company RUMBA, SIA in Rumbula
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  7212 04 rokas LokMetintjs (MMA) uz augsta spiediena gzesvadiem 55 Bar ar starošanuSIA ZRF “RUMBA”Re.Nr.: 40103009807Getliu iela 3, Rumbula, Stopiu nov., LV-2121e-pasts : Atlagojums (Bruto) -1004,- EURDarbs ir saistts ar komandjumiem : Lietuva, Igaunija, Polija+371 67844955 ( No 8.00-12.00)+371 29430422 (No 8:30-15:30)...

 • Company BM INDUSTRIAL, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas kandidtiem:- darba pieredze plazmas griešanas iekrtas operatora amat ne mazka par 1 gadu,- centgums, - tehniskas zinšanas, precizitte un atbildbas sajta.Kontaktpersona - Ludmila Krasakova, direktore...

 • Company IRIDA LTD, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicina darb LOKMETINTJS METINŠAN AR MEHANIZTO IEKRTU AKTVS GZES VID (MAG)Metalkonstrukciju metinšana, rasjumu lasšana.Zvant darbadiens ldz plkt. 18.00 pa tlruni 29908125....

 • Company Helmetals, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mekljam rokas lokMETINTJUS ar 1-2 gadu pieredzi vai atbilstošu izgltbu. CV stt uz e-pastu:...

 • Company EAST SUNRISE, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  -          izpildt darba uzdevumus, strdjot ar metinšanas iekrtm;-          veikt metinšanas darbus saska ar nordtajiem rasjumiem;-          spja darb lietot dada veida metinšanas aparatru;-          prast strdt ar rasjumiem un citu tehnisko dokumentciju;Interesantus zvanit: +37129372442...

 • Company Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA), SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)” aicina darb Rokas lokMETINTJS (MMA) (prof.kods 7212 04)Veikt manuls metinšanas darbus, izmantojot elektrolokmetinšanas iekrtas. Izgatavot metlizstrdjumus un to konstrukcijas, veikt montas, demontas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetinšanas iekrtas, materilus un tehnoloiskos pamienus.Darba devja kontaktinformcija: SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)”Drzciema iela 60, Rga, LV-1073Tlr. +371 26495439E-pasts: ...

 • Company SYNKO, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "SYNKO" (vienotais re. Nr. 40203184319, juridisk adrese Matsa iela 61-21, Rga, LV-1009) aicina darb LokMETINTJU metinšan ar mehanizto iekrtu inerts gzes vid (MIG) (profesiju klasifikatora profesijas kods 7212 06).Prasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi. Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1004 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze,- darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu informcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company SYNKO, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "SYNKO" (vienotais re. Nr. 40203184319, juridisk adrese Matsa iela 61-21, Rga, LV-1009) aicina darb LokMETINTJU metinšan ar mehanizto iekrtu inerts gzes vid (MIG) (profesiju klasifikatora profesijas kods 7212 06).Prasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi. Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1004 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze,- darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu informcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company DINEX LATVIA, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA DINEX LATVIA aicina darb METINTJU (TIG).Galvenie pienkumi: Izpldes sisltmu komponentu metinšana izmantojot TIG metinšanu.Prasbas pretendentiem:Darba pieredze ldzvrtg amat;Vlama atbilstoša izgltbaVlme strdt  un paaugstint kvalifikcijuKpc izvlties DINEX LATVIA?Starptautisks uzmums; stabilitte – Latvij darbojamies jau 16 gadusSocils garantijas;  nelaimes gadjumu apdrošinšanaVeselbas apdrošinšanaDarbam nepieciešam ievadapmcba un kvalifikcijas celšanaAttstba un karjeras izaugsmeJaunas, videi draudzgas tehnoloijasDraudzgi un atsaucgi koliLDDK gada balva 2017 – Labkais darba devjs ZemgalPrakse.lv balva 2016 – TOP 10 Labkais prakses devjsCV stt uz e-pasta adresi Tlrunis uzzim: 26849467...

 • Company Netaman ships service, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Lokmetintjam (MAG) ir jzina:-          kua korpusa uzbve,-          metinmo šuvju apzmejums uz rasjuma,-          metinšanas iekrtas un aprkojuma uzbve, to ekspluatcijas un apkopes prasbas,-          lokmetinšanas ar un bez mehaniztas iekrtas aktvs gzes vid tehnoloija,-          dadas metinto šuvju kvalittes prbaudes metodes,-          spriegumi un deformcijas, kas rodas metinšanas proces un to novršana,-          elektrodu, metinšanas stiepu, aizsargu veidi un to pielietošana.Lokmetintjam (MAG) ir jprot:...

 • Company SafePro, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums mekl patstvgam darbam uz pilnu slodzi metintjus....

 • Company BORG, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Veikt elektrometinšanas darbus; veikt kontaktmetinšanu; metla rokas lokmetinšanu; griestu metlu; alvot un lodt....

 • Company BORG, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Veikt gzmetinšanas darbus...

 • Company STEEL PRO, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba pienkumi:- orientties tehniskajos rasjumos- metint (MIG MAG)- plnot un spt organizt savu darbuNepieciešama praktiska pieredze nersjoš un meln trauda apstrd un metinšan. Augsta atbildbas sajta, precizitte, pozitva attieksme pret darbu ir btiskas pašbas šim amatam.Ja Tev ir rcb ir metintja sertifikts, tas noteikti tiks uzskatts par priekšrocbu (nav obligts).Ms piedvjam:- interesantu darbu un labu atalgojumu (bruto 1008 - 1428 EUR)- godgi samakstus nodokus un socils garantijas- profesionlu pilnveidi un iespju attstties, iegt jaunu pieredzi darb ar inovatvm konstrukcijm- kvalitatvus instrumentus, individulos darba aizsargldzekus- lieliskus darba apstkus- veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laika nostrdšanas- nelaimes gadjumu apdrošinšanu (stjoties darb)- kompnijas apmaksts ceojums 2 person...

 • Company LUX MEOS, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums aicina darb metintju.Prasbas kandidtam:-Sertifikti: Spk esoš metintja starptautisk sertifikta esamba (Lloyd, BV, GL u.c.)  135., 136. un 141 Procedras (PE noteikumi); MIG-131, FCAW-114, TIG- 141;- iepriekšj darba pieredze metinšan - 3 gadi vai atbilstošs izgltbas dokuments;-spja darb lietot dada veida metinšanas aparatru;-augsta atbildbas sajta un precizitte veicot savus darba pienkumus.Ms piedvjam:-socils garantijas;-konkurtspjgs atalgojums;-kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba vietas: Somija, Zviedrija, Vcija, Lietuva, Norvija, Islande, Dnija...

 • Company EURO STANDARD, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA EURO STANDARD aicina darb metlmaterilu METINTJUSAtalgojums(Bruto) - 1004EurDarba devja kontaktinformcija - ...

 • Company Caljan Rite-Hite Latvia, SIA in Rite
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mašnbves uzmums SIA LSEZ „Caljan Rite – Hite Latvia” aicina darb:METINTJUSPrasbas pretendentam:vlama profesionl izgltba tieši saistta ar metlapstrdi vai vismaz 1 gada pieredze metlapstrdvlama darba pieredze metinšan MAG vai MIGvlama prasme last rasjumus, tehnisko dokumentcijuiekauties noteikt darba izpildes termiaugsta atbildbas sajta par veicamo darbuprasme strdt komand un pozitva attieksme pret darbuMs piedvjam:Labus darba apstkus modern  raošanas uzmumRaošanas specifikai atbilstošu apmcbuSocils garantijas un veselbas apdrošinšanuStabilu un konkurtspjgu atalgojumuIzaugsmes iespjasKopgus rpusdarba paskumusDarba vieta: LiepjLai pieteiktos vakancei sti savu CV uz  ar nordi – Metintjs....

 • Company Caljan Rite-Hite Latvia, SIA in Rite
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mašnbves uzmums SIA LSEZ „Caljan Rite – Hite Latvia” aicina darb:METINTJUSPrasbas pretendentam:vlama profesionl izgltba tieši saistta ar metlapstrdi vai vismaz 1 gada pieredze metlapstrdvlama darba pieredze metinšan MAG vai MIGvlama prasme last rasjumus, tehnisko dokumentcijuiekauties noteikt darba izpildes termiaugsta atbildbas sajta par veicamo darbuprasme strdt komand un pozitva attieksme pret darbuMs piedvjam:Labus darba apstkus modern  raošanas uzmumRaošanas specifikai atbilstošu apmcbuSocils garantijas un veselbas apdrošinšanuStabilu un konkurtspjgu atalgojumuIzaugsmes iespjasKopgus rpusdarba paskumusDarba vieta: LiepjLai pieteiktos vakancei sti savu CV uz  ar nordi – Metintjs....

 • Company Caljan Rite-Hite Latvia, SIA in Rite
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mašnbves uzmums SIA LSEZ „Caljan Rite – Hite Latvia” aicina darb:METINTJUSPrasbas pretendentam:vlama profesionl izgltba tieši saistta ar metlapstrdi vai vismaz 1 gada pieredze metlapstrdvlama darba pieredze metinšan MAG vai MIGvlama prasme last rasjumus, tehnisko dokumentcijuiekauties noteikt darba izpildes termiaugsta atbildbas sajta par veicamo darbuprasme strdt komand un pozitva attieksme pret darbuMs piedvjam:Labus darba apstkus modern  raošanas uzmumRaošanas specifikai atbilstošu apmcbuSocils garantijas un veselbas apdrošinšanuStabilu un konkurtspjgu atalgojumuIzaugsmes iespjasKopgus rpusdarba paskumusDarba vieta: LiepjLai pieteiktos vakancei sti savu CV uz  ar nordi – Metintjs....

 • Company Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, AS in Kļasi
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Piedvjam pievienoties msu komandai  metintjus - metla konstrukciju monttjus - atsldzniekusPrasbas kandidtam:• last metinto telpisko metla konstrukciju rasjumus;• metint dadu konfigurciju un izmru detaas dados veidos un dads telpisks pozcijs;• izvlties pareizo metinšanas remu;• brvt mezglu un apšuvuma defektus, noklt nodilušs detaas;• metinšana zem ultraskau;• kontrolt metinšanas remus;• nodrošint metinto savienojumu kvalitti saska ar ISO 5817 B klasi;• stingri ievrot drošbas prasbas;• ievrot normatvo un tehnisko dokumentu prasbas.AlgaJsu alga bs no 7,5 EUR stund ldz 8,50 EUR stund pc nodoku nomaksas (atkarb no metinšanas kvalittes)....

 • Company Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, AS in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas kandidtiem:Attiecg izgltba;Pieredze specialitt;Precizitte, autonomija un augsta atbildbas sajta;Uzmums piedv kandidtam:Atalgojums no 6, 50 EUR / stund - ldz 9 EUR / stund atkarb no veikto darbu kvalifikcijas un saretbas pakpes;Atalgojums atkarb no pieredzes un kompetencesSocils garantijas;Nepieciešamo resursu nodrošinšana darbam;Spja regulri uzlabot savas prasmes....

 • Company Marine Systems, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nepieciešams pastvgs darbs metintjam ar atsldznieka prasmm, kuram ir metinšanas veidi Mig / mag.Prasbas:- Spja last rasjumus- Stradt patstvgi- Atbildga attieksme pret darbu, ievrojiet uzmuma iekšjo krtbu un darba grafiku- Rpgi izturieties pret darba devja pašumiem.- Nepieciešama vismaz 3 gadu pieredze metlapstrd.Papildu prasbas:Disciplna, ldera pašbas, izturba pret stresu, spja patstvgi pieemt lmumus, analtisks domšanas veids, spja strdt rezulttu sasniegšanai, aktva dzves pozcija.Bez pieredzes un ar sliktiem ieradumiem - netraucjiet.Ldzu, nostiet CV uz uzmuma e-pasta adresi: ...

 • Company FORTTEK Latvija, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Pieredze rpniecisko cauruvadu metinšan saska ar metinšanas specifikciju WPS.Prasme last rasjumus un izometrisks shmas.Nepieciešama vismaz trs gadu pieredze attiecg nozar vai diploms par iegto profesionlo vai augstko izgltbu.Lgums stt CV uz epastu ...

 • Company Mārupes Metālmeistars, AS in Ozolnieki
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  LokMETINTJS metinšan ar mehanizto iekrtu inerts gzes vid (MAG) Darba pienkumi: - Veikt metinšanas darbus, ievrojot tehnoloiju. -  Metlu saaudzšana. Darba prbaude ar  ultraskau un magntu.Prasbas:3 gadu pieredze metlkonstrukciju metinšan vai atbilstoš izgltba.Darba vieta:Kopiela 1B,Ozolnieki ,Ozolnieku nov. LV-3018Uzmums piedv:- socils garantijas.- darbu stabil uzmum.Tlr.: 29250188 (Dina)e-pasts: ...

 • Company LokRem, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums SIA “LokRem”, re.Nr. 41503076319mekl LOKMETINTJUSUzmums piedv kandidtam:Socils garantijas; Nepieciešamo resursu nodrošinšana darbam; Spja regulri uzlabot savas prasmes.Kontaktpersona: Svetlana Beavska - tlr. 26627674, e-pasts: ...

 • Company STEEL PRO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba pienkumi:- orientties tehniskajos rasjumos- metint (MIG MAG)- plnot un spt organizt savu darbuNepieciešama praktiska pieredze nersjoš un meln trauda apstrd un metinšan. Augsta atbildbas sajta, precizitte, pozitva attieksme pret darbu ir btiskas pašbas šim amatam.Ja Tev ir rcb ir metintja sertifikts, tas noteikti tiks uzskatts par priekšrocbu (nav obligts).Ms piedvjam:- interesantu darbu un labu atalgojumu (6 - 8,5 EUR/h)- godgi samakstus nodokus un socils garantijas- profesionlu pilnveidi un iespju attstties, iegt jaunu pieredzi darb ar inovatvm konstrukcijm- kvalitatvus instrumentus, individulos darba aizsargldzekus- lieliskus darba apstkus- veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laika nostrdšanas- nelaimes gadjumu apdrošinšanu (stjoties darb)- kompnijas apmaksts ceojums 2 personm, nostr...

 • Company Reserv Inc, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  AICINA DARB uz projekta realizšanas laiku  atsldzniekus un metintjusCV stt uz: ...

 • Company LATGALES GĀZES SERVISS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  metinšana   Kontaktinformcija:29453350, 65407171;  ...

 • Company Jannlund, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Jannlund” (vienotais re. Nr. 44103117036, juridisk adrese Rga, Višu iela 1 - 77 LV-1063) aicina darb Metlmaterilu METINTJUS 1.   Darbs: 1.1. darbbas jom: 43.3 Bvdarbu pabeigšana 1.2. pienkumi:  saska ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – Jrkalnes iel 22, Rga, LV-1046.2. Prasbas:2.1.  darba pieredze ne mazk par 3 gadiem ldzg amat.3. Darba lguma nosacjumi:3.1. bruto darba alga – 1004 EUR,3.2. algas izmaksas veids – laika darba alga,3.3. darba rezms – 40 stundas nede,3.4. slodzes tips - viena vesela slodze,3.5. atrašans vieta – Rga...

 • Company SM, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Stabils, pieredzes bagts Latvijas raošanas uzmums SIA “SM”, kas darbojs metlapstrdes sfr izsludinaLokmetintaj (MAG) vakanci (profesiju kods: 7212 05)Piedvjam:- pastvgu darbu- socils garantijas- stabilu un regulru atalgojumu atbilstoši padartajam darbam- profesionlo attstbu, metintja sertifikta iegšanu- veselbas un nelaimes gadjuma apdrošinšanuAtalgojums atkargs no darba pieredzes un prasmm.Ja piesakoties darb vlaties, lai Jsu iesniegtais pieteikums tiktu uzglabts, ldzam iesniedzot pieteikumu atzmjiet, ka “Piekrtu, ka mans CV tiek saglabts SIA “SM” un var tikt izmantots turpmk atlas uz citam vakancm SIA “SM””. Kontaktinformcija: tlr. +371 20377693...

 • Company Astramar serviss, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb metintju, kurš var strdt k:LOKMETINTJS METINŠAN AR MEHANIZTO IEKRTU AKTVS GZES VID (MAG);LOKMETINTJS METINŠAN AR MEHANIZTO IEKRTU INERTS GZES VID (MIG);Darba laiks no 8.00 ldz 17.00.Kontakttlrunis: 22008492...

 • Company Impressiogroup, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicina darb METLMATERILU METINTJUMs piedvjam paldzbu darba mekltjiem, kas vlas msu pakalpojumus. Unikla msu darba meklšanas pakalpojuma daa ir spja msu darbiniekiem un darba mekltjiem persongu un tiešu paldzbu. Ms lepojamies ar to, ka jau simtiem darbinieku esam piemekljuši darba vietu. Msu mris ir sniegt  iespju strdt likumgu darbu pie godgiem, augsti novrttiem darba devjiem.Mums ir dinamiska tehnisk nodaa, kur augsti kvalificti metintji var tikt izvietoti dadiem budetiem. Metintji ar visu veidu metliem, lai veidotu, savienotu un remonttu produktus un konstrukcijas. Ir daudz instrumentu, ko metintji izmanto, lai apvienotu šs struktras un produktus kop.Darba prasbas:-Veikt metinšanas darbus (detau, metlkonstrukciju), izmantojot dadus metinšanas veidus. -Dadu kronšteinu saeršana, savkšana. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Welders and flame cutters Edit filters