Jobmonitor. Search results for Vocational education teachers

24 Jobs found

Used filters:
 • Vocational education teachersx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company RRG CONSULTING, SIA in Other
  19.09.2020

  RRG CONSULTING, SABIEDRBA AR IEROBEOTU ATBILDBURe. Nr. 50203143261, kura nodarbojas ar zintniskiem un profesionliem pakalpojumiem, aicina darb:PROFESIONLS IZGLITBAS SKOLOTJUDarba pienkumi:vadt angu valodas kursus un apmcbas darbiniekiemMs piedvjam:- stabilu darba grafiku un regulras atptas;- konkurtspjgu un savlaicgi izmakstu atalgojumu;- veselbas apdrošinšanu (pc izvles).Ms nodrošinam:- 24 h atbalstu;- transportu no Rgas un atpaka;CV stt  uz e-pastu : ...

 • Company RIGAS VALSTS TEHNIKUMS in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RIGAS VALSTS TEHNIKUMS aicina darb PROFESIONLS IZGLTBAS SKOLOTJUDarba pienkumi: veikt profesionlo apmcbu izgltbas programmas "Kokizstrdjumu izgatavošana" profesionlajos mcbu priekšmetos: -      finiera raošanas tehnoloija;-      koksnes všana;-      pltu raošanas tehnoloija;-      konstrušana-      raošanas projektšana.CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu: T. 29516636...

 • Company RIGAS VALSTS TEHNIKUMS in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RIGAS VALSTS TEHNIKUMS aicina darb PROFESIONLS IZGLTBAS SKOLOTJUDarba pienkumi: veikt profesionlo apmcbu modulrs izgltbas programmas "Datorsistmas, datubzes un datortkli" profesionlajos mcbu kursos: -      Preu un pakalpojumu izvle EIKT infrastruktras izveidei;-      Serveru izvle un uzstdšana;-      Datortehnikas komplektšana un monta;-      Loklo tklu ierkošana un uzturšana.CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu: T. 29450659...

 • Company RIGAS VALSTS TEHNIKUMS in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RIGAS VALSTS TEHNIKUMS aicina darb PROFESIONLS IZGLTBAS SKOLOTJUDarba pienkumi: veikt profesionlo apmcbu modulrs izgltbas programmas "Programmšana" profesionlajos mcbu kursos: -      Preu un pakalpojumu izvle EIKT infrastruktras izveidei;-      Sistmu programmšana;-      Serveru izvle un uzstdšana.CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu: T. 29450659...

 • Company Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola in Ilze
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas Tirdzniecbas profesionl vidusskola aicina darb profesionls izgltbas pasniedzju.Darba pienkumi: Veikt apmcbu modul – Sabiedrbas un cilvku drošba ( darba aizsardzba)Prasbas:•    Izgltba atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” prasbm;•    Valsts valodas prasme atbilstoši C lmea 1. pakpei•    vlama praktiska pieredze nozar;•    labas datorprasmes;•    prasme strdt komand, augsta atbildbas sajta;•    vlme izgltoties.Piedvjam:•    labus darba apstkus msdieng un labiekrtot kabinet;•     strdt stabil, ilggadj profesionls izgltbas iestd;•    stabilus ikmneša ienkumus;•    draudzgu un atsaucgu kolektvu.Darba apjoms – 0.25 slodze (1-2 dienas).Algas l...

 • Company Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola in Other
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  ...

 • Company Ogres tehnikums in Aizupes
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Ogres tehnikums mekl  pedagogu INFORMTIKAS profesionlo mcbu priekšmetu stenošanai (uz nenoteiktu laiku )Darbs Ogr, juridisk adrese: “Ogres mea tehnikums”, Aizupes, Tnu pagasts, Ikšiles novads, LV-5001; e-pasts ; tlrunis 65024254; Personla speciliste tlr.29108000. PRASBAS KANDIDTAM-  Izgltba un tlkizgltba atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;-  Uz personu attiecinmi Izgltbas likuma 50. panta un Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72. panta ierobeojumi;-  Mrtiecba un neatlaidba darb; -  Teicamas saskarsmes un sadarbbas spjas un vlme sadarboties kopgu mru sasniegšanai;   PIEDVJAM - Pilnu darba slodzi saska ar tarifikciju;- Konkurtspjgu atalgojumu no Eur 825 mnes;...

 • Company Ogres tehnikums in Aizupes
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Ogres tehnikums mekl  ANGU VALODAS pedagogu (t.sk., profesionl angu valoda) (uz nenoteiktu laiku )Darbs Ogr, juridisk adrese: “Ogres mea tehnikums”, Aizupes, Tnu pagasts, Ikšiles novads, LV-5001; e-pasts ; tlrunis 65024254.PRASBAS KANDIDTAM· Izgltba un tlkizgltba atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;· Uz personu attiecinmi Izgltbas likuma 50. panta un Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72. panta ierobeojumi;· Angu valodas skolotja kvalifikcija;· Mrtiecba un neatlaidba darb; · Teicamas saskarsmes un sadarbbas spjas un vlme sadarboties kopgu mru sasniegšanai;  PIEDVJAM · Pilnu darba slodzi sask...

 • Company Ogres tehnikums in Aizupes
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Ogres tehnikums mekl  pedagogu DATORZINBS profesionlo mcbu priekšmetu stenošanai (uz nenoteiktu laiku).Darbs Ogr, juridisk adrese: “Ogres mea tehnikums”, Aizupes, Tnu pagasts, Ikšiles novads, LV-5001; e-pasts ; tlrunis 65024254; Personla speciliste tlr.29108000. PRASBAS KANDIDTAM·Izgltba un tlkizgltba atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;·Uz personu attiecinmi Izgltbas likuma 50. panta un Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72. panta ierobeojumi;·Mrtiecba un neatlaidba darb; ·Teicamas saskarsmes un sadarbbas spjas un vlme sadarboties kopgu mru sasniegšanai;   PIEDVJAM ·Pilnu darba slodzi saska ar t...

 • Company Ventspils Tehnikums in Ventspils
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Ventspils Tehnikums (re.Nr. 90000079824, ) izsludina vakanto amatu - PROFESIONLS IZGLTBAS SKOLOTJS uz noteiktu laiku ldz 30.06.2021.darbam  izgltbas programm "Datorsistmas, datubzes un datortkli".Piedvjam:• nepilna laika slodzi (394 stundas)• stabilu atalgojumu 6.80 EUR stund pirms nodoku nomaksas;• socils garantijas;• radošu kolektvu, lielisku darba vidi.CV, izgltbu apliecinošu dokumentu un profesionlo pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas ldzam ldz 2020.gada 30.septembrim stt uz e-pasta adresi: vai iesniegt persongi Ventspils Tehnikum, Saules iel 15, Ventspil , 222.kabinet.Piesakoties uz vakanto amatu, kandidts piekrt savu personas datu apstrdei atlases mrim - pretendentu atlases nodrošinšanai.Personas datu apstrdes przinis ir Ventspils Tehnikums. Personas dati tiks dzsti Arhvu likum n...

 • Company Profesionālās izglītības kompetences centrs "Dauga in Daugavpils
  08.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Daugavpils Bvniecbas tehnikums aicina darb uz jauno 2020./2021.mcbu gaduprofesionls izgltbas skolotju (specializcija – sabiedrbas un cilvka drošba) (profesijas kods – 2320 01).Prasbas pretendentiem:Augstk izgltba nozar un B programma pedagoij vismaz 80 stundu apjom vai profesionl vidj izgltba, vai Latvijas Amatniecbas kameras pieširt amatnieka kvalifikcija, kas atbilst amata meistara lmenim nozar, un B programma pedagoij vismaz 80 stundu apjom, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu" prasbm. Valsts valodas prasme atbilstoši C lmea 1.pakpei.Darba samaksa atbilstoši Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba sama...

 • Company Ventspils Tehnikums in Ventspils
  07.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Ventspils Tehnikums (re.Nr. 90000079824, ) izsludina vakanto amatu - PROFESIONLS IZGLTBAS SKOLOTJS uz nenoteiktu laiku.Specializcija - Informcijas un komunikcijas tehnoloijas Piedvjam:• stabilu atalgojumu no 730,00 ldz 800,00 EUR un piemaksas ldz 25%;• socils garantijas;• radošu kolektvu, lielisku darba vidi.CV, izgltbu apliecinošu dokumentu un profesionlo pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas ldzam ldz 2020.gada 6.septembrim stt uz e-pasta adresi: vai iesniegt persongi Ventspils Tehnikum, Saules iel 15, Ventspil , 222.kabinet.Piesakoties uz vakanto amatu, kandidts piekrt savu personas datu apstrdei atlases mrim - pretendentu atlases nodrošinšanai.Personas datu apstrdes przinis ir Ventspils Tehnikums. Personas dati tiks dzsti Arhvu likum noteiktaj termi....

 • Company Jelgavas Tehnikums in Other
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Jelgavas Tehnikums (re. Nr. 90000041031)aicina darbprofesionls izgltbas skolotju 2020./2021. mcbu gadam, pilnas slodzes darbs   izgltbas programm"SILTUMA, GZES UN DENS TEHNOLOIJA" PRASBAS 1. vai 2. lmea augstk izgltba nozar; valsts valodas prasme atbilstoši C lmea 1 pakpei.Skola piedv: labus darba apstkus msdieng un labiekrtot kabinet; ...

 • Company Jelgavas Tehnikums in Other
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Jelgavas Tehnikums (re. Nr. 90000041031)aicina darbprofesionls izgltbas skolotju 2020./2021. mcbu gadam, pilnas slodzes darbs   izgltbas programm"BVNIECBA" PRASBAS 1. vai 2. lmea augstk izgltba nozar; valsts valodas prasme atbilstoši C lmea 1 pakpei.Skola piedv: labus darba apstkus msdieng un labiekrtot kabinet; ...

 • Company RIGAS VALSTS TEHNIKUMS in Pamati
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  RIGAS VALSTS TEHNIKUMS aicina darb PROFESIONLS IZGLTBAS SKOLOTJUDarba pienkumi: veikt profesionlo apmcbu izgltbas programmas "Autotransports" kvalifikciju ”Autovirsbvju remontatsldznieks” un ”Transportldzeku krsotjs” profesionlajos mcbu priekšmetos:Virsbves detau virsmu atjaunošanaMaterilmcba un ekspluatcijas materiliVirsbves defektcija un aprkojuma detau nomaiaKrsu mcbas pamatiVirsbves plastmasas detau remontsVirsbves remonta organizcijaVirsbves taisnošanaVirsbves metinašanaVirsbves detau atjaunošanaCV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu: T. 22339969...

 • Company Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehn in Olaine
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Rgas Tehnisks universittes aentra "Rgas Tehnisks universittes Olaines Tehnoloiju koleda" aicina darbANGU VALODAS SKOLOTJU - (0.13 slodzes)Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu konkrtaj mcbu priekšmet atbilstoši Valsts izgltbas standartam.Prasbas:•    Izgltba atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu".•    Vlama darba pieredze skol.Darba devja kontaktinformcija:Darba vietas adrese: Zeiferta iela 2, Olainee-pasts: t. 26117749...

 • Company Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola in Other
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Rgas Tirdzniecbas profesionl vidusskola aicina darb no 2020. gada 1. septembraprofesionls izgltbas skolotjuDarba pienkumi:- veikt apmcbu profesionls izgltbas programmas“Administratvie un sekretra pakalpojumi”, kvalifikcija – Klientu apkalpošanas specilists šdos moduos:•    Organizcijas darbbas pamatprocesi-PA1•    Biroja darba organizšana-PA2•    Dokumentšana-PA3•    Dokumentu un informcijas aprite-PA4•    Klientu vajadzbu izpte-PB3Prasbas:•    Izgltba atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” prasbm;•    Valsts valodas prasme atbilstoši C lmea 1. pakpei•    vlama praktiska pieredze nozar;•    labas datorprasmes;•    prasme strdt komand, augsta a...

 • Company Jelgavas Tehnikums in Other
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Jelgavas Tehnikums (re. Nr. 90000041031)aicina darbprofesionls izgltbas skolotju 2020./2021. mcbu gadam, pilnas slodzes darbs   izgltbas programm"PROGRAMMŠANA" PRASBAS 1. vai 2. lmea augstk izgltba nozar; valsts valodas prasme atbilstoši C lmea 1 pakpei.Skola piedv: labus darba apstkus msdieng un labiekrtot kabinet; ...

 • Company Jelgavas Tehnikums in Other
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Jelgavas Tehnikums (re. Nr. 90000041031)aicina darbprofesionls izgltbas skolotju 2020./2021. mcbu gadam, pilnas slodzes darbs   izgltbas programm"DATORSISTMAS, DATUBZES UN DATORTKLI" PRASBAS 1. vai 2. lmea augstk izgltba nozar; valsts valodas prasme atbilstoši C lmea 1 pakpei.Skola piedv: labus darba apstkus msdieng un labiekrtot kabinet; ...

 • Company Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehn in Olaine
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Rgas Tehnisks universittes aentras "Rgas Tehnisks universittes Olaines Tehnoloiju koledas" profesionl vidusskola aicina darb INENIERMEHNIKAS SKOLOTJU (atsldznieka darbi) - (0.11 slodzes)Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu konkrtaj mcbu priekšmet atbilstoši Valsts izgltbas standartamPrasbas:•    Izgltba atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu";•    Vlama darba pieredze skol.Darba devja kontaktinformcija:Darba vietas adrese: Zeiferta iela 2, OlaineE-pasts: Tlrunis: 26117749...

 • Company Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehn in Olaine
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Rgas Tehnisks universittes aentras "Rgas Tehnisks universittes Olaines Tehnoloiju koledas" profesionl vidusskola aicina darb INENIERMEHNIKAS SKOLOTJU (tehnia darbi) - (0.09 slodzes)Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu konkrtaj mcbu priekšmet atbilstoši Valsts izgltbas standartamPrasbas:•    Izgltba atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu";•    Vlama darba pieredze skol.Darba devja kontaktinformcija:Darba vietas adrese: Zeiferta iela 2, OlaineE-pasts: Tlrunis: 26117749...

 • Company Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehn in Olaine
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Rgas Tehnisks universittes aentras "Rgas Tehnisks universittes Olaines Tehnoloiju koledas" profesionl vidusskola aicina darb MIJAS SKOLOTJU (PB1 testšana) - (0.24 slodzes)Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu konkrtaj mcbu priekšmet atbilstoši Valsts izgltbas standartamPrasbas:•    Izgltba atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu";•    Vlama darba pieredze skol.Darba devja kontaktinformcija:Darba vietas adrese: Zeiferta iela 2, OlaineE-pasts: Tlrunis: 26117749...

 • Company Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehn in Olaine
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Rgas Tehnisks universittes aentras "Rgas Tehnisks universittes Olaines Tehnoloiju koledas" profesionl vidusskola aicina darb FIZIKAS SKOLOTJU (Visprg elektrotehnika) - (0.09 slodzes)Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu konkrtaj mcbu priekšmet atbilstoši Valsts izgltbas standartamPrasbas:•    Izgltba atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu";•    Vlama darba pieredze skol.Darba devja kontaktinformcija:Darba vietas adrese: Zeiferta iela 2, OlaineE-pasts: Tlrunis: 26117749...

 • Company Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra "Rīgas Tehn in Olaine
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Rgas Tehnisks universittes aentras "Rgas Tehnisks universittes Olaines Tehnoloiju koledas" profesionl vidusskola aicina darb MATEMTIKAS SKOLOTJU (0.11 slodzes)Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu konkrtaj mcbu priekšmet atbilstoši Valsts izgltbas standartamPrasbas:•    Izgltba atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu";•    Vlama darba pieredze skol.Darba devja kontaktinformcija:Darba vietas adrese: Zeiferta iela 2, OlaineE-pasts: Tlrunis: 26117749...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vocational education teachers Edit filters