Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

5 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company IZGLITIBAS KONSULTATIVAIS CENTRS AVA, BDR in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Latviešu valodas pasniedzjs pieaugušajiemAutoratldzbas lgums, apmaksa no 5 ldz 6  euro brutto par  1 mcbu stunduCV ar nordi "Pasniedzjs" stt uz e-pastu: ; tlr. uzzim: 20011724...

 • Company RRG CONSULTING, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RRG CONSULTING, SABIEDRBA AR IEROBEOTU ATBILDBURe. Nr. 50203143261, kura nodarbojas ar zintniskiem un profesionliem pakalpojumiem, aicina darb:PEDAGOGUPrasbas:vadt angu valodas kursus un apmcbas uzmuma darbiniekiemMs piedvjam:- stabilu darba grafiku un regulras atptas;- konkurtspjgu un savlaicgi izmakstu atalgojumu;- veselbas apdrošinšanu (pc izvles).Ms nodrošinam:- 24 h atbalstu;- transportu no Rgas un atpaka;CV stt  uz e-pastu : ...

 • Company RRG CONSULTING, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RRG CONSULTING, SABIEDRBA AR IEROBEOTU ATBILDBURe. Nr. 50203143261, kura nodarbojas ar zintniskiem un profesionliem pakalpojumiem, aicina darb:PASNIEDZJUDarba pienkumi:vadt angu valodas kursus un apmcbas uzmuma darbiniekiemMs piedvjam:- stabilu darba grafiku un regulras atptas;- konkurtspjgu un savlaicgi izmakstu atalgojumu;- veselbas apdrošinšanu (pc izvles).Ms nodrošinam:- 24 h atbalstu;- transportu no Rgas un atpakaCV stt  uz e-pastu : ...

 • Company UGUNSDROŠĪBAS UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOLEDŽA in Amata
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

   Ugunsdrošbas un civils aizsardzbas koleda (engaraga iel 3/1, Rg, LV – 1063, Re.Nr. 90000048203)aicina darb LEKTORU (amata kods 2310 03)Mcbu kursam: „Analze un statistika”Prasbas pretendentiem:• doktora vai maistra grds, augstk izgltba bez zintnisk grda, ja ir attiecgajam mcbu kursam atbilstoša vismaz piecu gadu praktisk darba pieredze,• valsts valodas zinšanas augstkaj lmen Pienkumi:• kvalitatvi sagatavot un novadt lekcijas mintaj mcbu kurs,• sagatavot eksmena/ieskaites materilus, k ar sastdt gala prbaudjumu (eksmenu/ieskaiti)Ms piedvjam:• atbildgu un interesantu darbu,• atalgojumu: - ar maistra grdu – EUR 10,46 - 1 akadmisk stunda,                      - ar doktora grdu - EUR 15,44 - 1 akadmisk stunda Darbu piedvjam no 2020.gada septembra Pieteikuma vstuli un CV ldzam ldz 2020.gada 11.s...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola aicina darb ASISTENTU (izgltbas jom).Darba uzdevumi:1.    Sniegt atbalstu izgltojamajam un veikt viam persongs higinas paskumus, paldzt dienreizs, aprbties, norbties un sakrtot aprbu.2.    Paldzt prvietoties izgltbas iestd un, mcbu procesa ietvaros,ar rpus ts.3.    Sakrtot mcbu piederumus un darba vietu, uzskoties mcbu stundai un mcbu stundas beigs.4.    Ldzdarboties ar izgltojamo mcbu stunds.5.    Veikt mcbu pierakstus un sagatavot mcbu materilus darbam.6.    Ldzdarboties izgltbas iestdes organiztajos paskumos.7.    Sadarboties ar citiem darbiniekiem izgltbas iestd un izgltojamajiem (starpbros, pagarints dienas grupas laik, rpusstundu paskumos).Atalgojums: no 2.33 lidz 2.60EUR/stundZvant: 28967535 vai 63021773 (skolas sekretre) ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters