Jobmonitor. Search results for Toolmakers and related workers

55 Jobs found

Used filters:
 • Toolmakers and related workersx
Displaying 1-50 of 55 results.
 • Company BENDINGTON, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darba pienkumi :Jprot nolast rasjumus.Jprzin  dzelzs un ogleka sakausjumi un to markas;krsainie metli, to sakausjumi un to markas;dzesšanas un eošanas šidrumi;iekrtu un to mezglu ekspluatcij izmantojams smrvielas;mehnismu eošana;salgojumu veidi (sple, uzspljums, prejas sas);presšanas veidi atkarb no paredzts sas;vtu savienojumi;kniedtie savienojumi, knieu veidi;ierievju savienojumi;atsldznieka pamatdarbi;atsldznieka darba instrumentu veidi un to lietojums;griezjinstrumentu eometrija;instrumentu asinšanas ierces;instrumentu iestatšana;atsldznieka       darbu    veikšanai             izmantojamie    mrinstrumenti un kontrolinstrumenti, to lietošana, mrjumu precizitte;atsldznieka darb izmantojamie darbgaldi;palgierces atsldznieka darb un to lietojums;aizzmšanas pamieni un aizzmšanas secba;aiz...

 • Company Ramda C, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Bvniecbas un metla konstrukciju raošanas uzmums piedv darbu atsldzniekam/ metintjam.GALVENS PRASBAS:Metintja kvalifikcijas apliecba vai diploms,Obligta darba pieredze metinšanas un atsldznieka darbos (atbildgi veikt konstrukciju salikšanas operciju izpildi, darbu veikt preczi saska ar darba rasjumiem).PIEDVJAM:Interesantu un dinamisku darbu augoš un perspektv daudznozaru uzmum,Socils garantijas,Veselbas apdrošinšanu,Pienkumiem atbilstošu, konkurtspjgu atalgojumu.Nepieciešambas gadjum nodrošinm ar dzvesvietu.Informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti tikai, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi.Pieteikšans:Stot CV uz e-pasta adresi , tlrunis uzzim 26703582...

 • Company VLAKON, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  atsldznieks – SIA “VLAKON”, Rzeknes novads, Sakstagala pagasts, Pertnki, tel.: 29417333 ...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm darb atsldznieku/ iekrtu remontatsldznieku darbam raošanas uzmum "Gaujas Koks" Vangaos. Js Sagaida-Stabila darba alga 1200-1700 bruto (850 -1200 EUR pc nodoku nomaksas) atkarb no prasmm;-Nodrošinm bezmaksas transportu no/ uz Rgas centru (darba vieta Vangaos);-Socils garantijas-Draudzgi, atsaucgi un zinoši koli. Ja Js vlaties pievienoties msu komandai - aicinm pieteikties, stot savu CV uz e-pastu . Jautjumu gadjuma zvant uz telefona numuru 29397812 darba diens no 8.30 ldz 17.00. - "Gaujas Koks" . :- , ;- ;- 1200-1700 (850-1200   )  ;- ( );- . - ,   . , 8.00 17.00  29397812....

 • Company INDUSTRIAL WELDING, SIA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Stabils Latvijas raošanas uzmums SIA “Industrial Welding”,  kas darbojs metlapstrdes sfr izsludina atsldznieka vakanci iepakošanas iecirkn.ATSLDZNIEKS (profesiju kods: 7222 01) Prasbas kandidtiem: obligta darba pieredze metlapstrd atbildba un precizitte darb prasme strdt patstvgi un komand Piedvjam: pastvgu darbu, socils garantijas, stabilu un regulru atalgojumu, atbilstoši padartajam darbam,profesionlo attstbu, veselbas un nelaimes gadjuma apdrošinšanu.Darba vieta: A.Pumpura iela 3, Višu iela 21s DaugavpilsDarba atalgojums: no 550,00 ldz 700,00 EUR (bruto). Atalgojums atkargs no darba pieredzes un prasmm....

 • Company TS RĪGA, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Lielkais mobilo koksnes šeldotju raotjs Eirop aicina savai komandai pievienoties ATSLDZNIEKUPiedvjam:- iespju attstt un pierdt sevi starptautisk uzmum, - motivjošu bonusu sistmu, - socils garantijas, - veselbas apdrošinšanu un nelaimes gadjumu apdrošinšanu (24h diennakt), - iespju strdt ar pieredzjušiem koliem, - strdt sakrtot darba vid, k ar iesaistties ts uzlabošan. Darba pienkumi:- pc dots dokumentcijas veikt ŠELDOTJU MONTU,- komplektt detaas,- pc nepieciešambas, veikt darbu uz stacionr urbšanas darbagalda.Prasbas kandidtiem:- iepriekšja pieredze atsldznieka vai ldzga rakstura amat,- prasme last rasjumus,- izpratne par skrvju pievilkšanas spkiem,- prasme apieties ar mrinstrumentiem (bdmrs, dziumamrs u.c.),- vispusjas zinšanas darb ar datoru,- spja sakrtot darba vidi ap sevi,- precizitte...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinam darb atsldznieku- vlama pieredze ldzg amat vismaz 1 -2 gadi vai atbilstoša izgltba.Stiet CV uz ...

 • Company BALTIC WORK SERVICES, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  BALTIC WORK SERVICES, SIAAicina darb ATSLDZNIEKUKontakti: t. 25718457...

 • Company BRIZ 88, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  BRIZ 88, SIAAicinm darb AtsldzniekusKontaktinformcija : e-pasts - ...

 • Company AK-6, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Aicina darb atsldznieku metlapstrd. Vlama darba pieredze. Preczka informcija pie darba devja. Ir iespjama apmcba.Normls darba laiks.Atalgojums no 700EUR, atalgojums atkargs no padart darba un kvalittes.Zvant: 29715085...

 • Company RS NAMI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA RS NAMI aicina darb atsldznieku.Raošanas iekrtu darbbas nodrošinšana un remonts.Normls darba laiks.Alga 5.5-6.5 eiro/h.Pretendentus ldzam stt CV uz e-pastu: ...

 • Company TEHNOTRADE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  TEHNOTRADE, SIAAicinm darb ATSLDZNIEKSKontaktinformcija: 25673486...

 • Company GASO, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  AS "Gaso" izsludina konkursu uzatsldznieka autovadtja amatu Jelgavas iecirknGalvens prasbas pretendentam:Pamata, vidj vai vidj profesionl izgltba;Valsts valodas (vismaz A lmea 2. pakpe) un vienas svešvalodas sarunvalodas prasmes;Vlama pieredze un zinšanas par gzapgdes sistmu un/vai gzes aparatras uzbvi un darbbas principiem;„B” kategorijas autovadtja apliecba (par priekšrocbu tiks uzskatta „E” kategorija un traktortehnikas apliecba).Galvenie darba pienkumi:Veikt jaunizbvtu gzesvadu pievienošanu esošajiem gzesvadiem, dabasgzes padeves pieslgšanu un prtraukšanu lietotjiem, k ar iekrtu pievienošanu, atvienošanu, prvienošanu un nomaiu;Veikt gzes regulšanas iekrtu un noslgieru tehnisks apkopes atbilstoši grafikam;Veikt dzvojamo ku iekšjo gzesvad...

 • Company GARANTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „Garants”, re. Nr.44103000310, sakar ar raošanas apjoma pieaugumu, aicina pastvg darb atsldznieku.Kontakttlrunis 64232618, 29222209, kontaktpersona Valda Zirnee-pasts: Var griezties ar persongi Matšu šosej 9, Valmier....

 • Company LOKREM, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums SIA “LokRem”, re.Nr. 41503076319mekl ATSLDZNIEKUSPAMATPIENKUMI:·         Detau remonts un izgatavošana.·         Ritoš sastva remontjam objekta palgdau izjaukšana detau ciešsas un sldsas apstkos.·         Pneimatisks sistmas atsevišu ieru monta un demonta.·         Mezglu savienojums, ievrojot izmrus, un to savstarpjais izvietojums kustgas sas gadjum ar šelttapas nostiprinjumu....

 • Company PROVENTUS GROUP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb ATSLDZNIEKUS.Darbbas joma- metla izstrdjumu remonts, detau un materilu komlektcija.Darba pieredze 3 gadiDarba pienkumi - darbs ar metlu, metla izstrdjmi remonts, materilu iepakošanaDarba vietas – Latvija, ir iespjami komandjumiAlga bruto no  1004,00 eur  ldz 1004,00 eurKontaktinformcija : tel: +371 20218693, un WhatsApp, e-ppasts: ...

 • Company PROVENTUS GROUP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbs ar metlu, metla izstrdjumu remonts, materilu iepakošana;Darba pieredze vismaz 3 gadi;Darba vieta – Latvija, ir iespjami komandjumi;Kontaktinformcija : tel. 371 20218693 un WhatsApp, e-pasts - ...

 • Company PROFISTAFF, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Veikt metla ciršanu, taisnošanu, liekšanu, griešanu un vlšanas darbus....

 • Company RIGAS SATIKSME, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ATSLDZNIEKS(Infrastruktras da)Uzmums Tev piedv:·        darbinieku motivcijas sistmu un socils garantijas;·        mnešalgu robes no 930 eiro ldz 1125 eiro. Mnešalgas miniml robea ietver darba algu, kurai var tikt piemrots pazeminošais koeficients, atkarb no kvalifikcijas, un darba algas maingo dau 20%, bet maksiml robea papildus vl ietver bonusa darba algas maingo dau atbilstoši rezultatvajiem rdtjiem.Darbam nepieciešams:·    pamata vai vidjs pakpes profesionl izgltba, vai arodizgltba, vai profesionl kvalifikcija atsldzniek specialitt, vai atsldznieka amatam radniecg profesij;...

 • Company RIGAS SATIKSME, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ATSLDZNIEKS (Elektrosaimniecb)Uzmums Tev piedv:·        darbinieku motivcijas sistmu un socils garantijas;·        mnešalgu robes no 930 eiro ldz 1125 eiro. Mnešalgas miniml robea ietver darba algu, kurai var tikt piemrots pazeminošais koeficients, atkarb no kvalifikcijas, un darba algas maingo dau 20%, bet maksiml robea papildus vl ietver bonusa darba algas maingo dau atbilstoši rezultatvajiem rdtjiem.Darbam nepieciešams:·     pamata vai vidjs pakpes profesionl izgltba, vai arodizgltba, vai profesionl kvalifikcija atsldzniek specialitt, vai atsldznieka amatam radniecg prof...

 • Company SMILTENE IMPEX, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Aicinm darb atsldzniekusPienkumi: balstoties uz rasjumiem un shmm, veikt metla konstrukciju izgatavošanu/salikšanuPrasbas:- Vlama darba pieredze ldzg amat vismaz 2 gadi.- Vidja tehniska izgltba- Prasme last rasjumus un tehnisko dokumentciju- Iepriekšju darba pieredzi metla konstrukciju salikšan- Precizitti un atbildbas sajtu- Prsme strdat komandStiet CV uz e-pastu:  ...

 • Company TEHNOTRADE, SIA in Saules
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  TEHNOTRADE, SIA ATSLDZNIEKSPienkumi:- Montt izstrdjumus no dadiem materiliem, taj skait saules eneratoru (moduu) monta un uzstdšana.,apkopt saules eneratorus(moduus)Kontaktinformcija: ...

 • Company SILTUMTEHSERVISS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Pieredze darb ar visu veidu caurulm.tel.: 26101306...

 • Company AISIS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “AISIS” nersjoš trauda tvertu un iekrtu raošanas uzmums Iecav mekl darbiniekus, uz pastvgu darbu:Prasbas: iepriekšj pieredze atsldznieku amat, vlama; prasme last tehniskos rasjumus; precizitte un atbildbas sajta. Piedvjam: Darbu stabil uzmum; Konkurtspjgu un motivjošu atalgojuma sistmu; Izaugsmes iespjas; Jauku kolektvu; Apmcbas; ...

 • Company KRONOSPAN RIGA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ...

 • Company PLOCKMATIC RIGA, SIA in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Plockmatic Riga  izstrd, rao un prdod plašu klstu papra dokumentu pcapstrdes iekrtas ar PLOCKMATIC un Morgana zmoliem. Šie produkti darbojas sasaist vai bezsaist ar pasaules labkajm digitls drukas sistmm. Ms prdodam msu produktus, izmantojot vairk nek 50 izplattjus vis pasaul, un strdjam ar uzmumiem, k piemram, Xerox, Ricoh, Canon-OCE, Pitney Bowes un Sharp. Ms izgatavojam bukletus. Msu tehnoloija paldz ievietot aploksns, loct, bigot, perfort un skavot papra dokumentus ar rkrtgu precizitti.Aicinm darb strdt gribošus, mcbm atvrtus  un pieredzjušus atsldzniekus msu raotn Rg, Prdaugav. Darbs saistts ar detau un materila modifikciju. Prasbas kandidtiem:- tehnisko rasjumu lastprasme;- vlme mcties uz izzint specifiku;- raga un veikla darbošans ar rokas instrumentiem;- kvalitte darbos.Piedvjam:-d...

 • Company I.S.D., SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums mekl atsldznieku. Darba vieta Iecavas spirta dedzintav. Normls darba laiks. Sazinties darba laik: 28355439, e-pasts: ...

 • Company SALDUS GALAS KOMBINATS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Prraudzt uzmuma raošanas iekrtas - remontšana, apkopšana, nepieciešamo detau sagdšana. Darbinieks tiks apmcts strdt ar uzmum esošajm iekrtm. Vlamas metintja prasmesPieteikties telefoniskii 26134299...

 • Company AUTOFAVORITS, SIA in Ilze
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "Autofavorts" aicina pievienoties savai komandai servisa iekrtu remonta un apkopju atsldznieku.Ldzu stt savu pieteikumu uz epastu: ...

 • Company AGENCE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "Agence" klients, cisternu, rezervuru un tilpu raošanas uzmums, aicina piebiedroties kolus darbam:AtsldzniekusDarbs Rgas raotnAtalgojums:- 5,00  EUR - 6,90 EUR / stund, dienas mai (pirms nodoku nomaksas)- 10,00 EUR - 13,80 EUR / stund, par virsstundm (pirms nodoku nomaksas)* 8.00 EUR dienas nauda (ikdienas triiem)Pienkumi:- rasjumu lasšana- slpšana- montaJa tev ir svargi:- Stabils atalgojums - Atmaksts transports ldz Rgai- Pie labiem darba rezulttiem, iespja nopelnt vairk...

 • Company SM, SIA in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Stabils, pieredzes bagts Latvijas raošanas uzmums SIA "SM", kas darbojs metlapstrdes sfr, izsludina ATSLDZNIEKA vakanci (profesiju kods: 7222 01)Piedvjam: Pastvgu darbu, socils garantijas, stabilu un regulru atalgojumu, atbilstoši padartajam darbam, profesionlo attstbu, veselbas un nelaimes gadjuma apdrošinšanu.Darba vieta: A.Pumpura iela 3, Višu iela 21S, Daugavpils  Darba atalgojums: no 550,00 ldz 700,00 EUR (bruto). Atalgojums atkargs no darba pieredzes un prasmm....

 • Company OXY LIFE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Vakance – ATSLDZNIEKSProfesijas kods: 7222 01Darbs Latvij, JelgavSomu meitas uzmuma pamatdarbba ir metlapstrde, konveijeru un konveijeru ruu raošana.Galvenie pienkumi:•    Atbilstoši rasjumiem un kvalittes prasbm veikt jaunu iekrtu montu;Prasbas:•    Pieredze metlapstrd vismaz 3 gadi vai atbilstoša izgltba;Piedvjam:•    Regulru darba samaksu un socils garantijas;•    Konkurtspjgu atalgojumu no 1005 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas, atkarga no padart darba apjoma;•    Draudzgu kolektvu;•    Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus;Lgums stt CV uz nordto epastu Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)E-pasts: Brvo vietu skaits: 4Juridisk adrese: Bruinieku 52-30, Rga, LV-1011, LatvijaDarbbas vietas adrese: Trbatas 74A, Rga, LV-1001, LatvijaReg.Nr...

 • Company Jelgavas komunālie pakalpojumi, SIA in Jelgava
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA "Jelgavas komunlie pakalpojumi" piedv darbu ATSLDZNIEKAM Širošanas stacij un poligon “Brakšos” (Lvbrzes pagasts, Jelgavas novads). Prasbas:- tehnisk izgltba;- iepriekšja darba pieredze ldzvrtg amat;- spja organizt savu darbu un uzemties atbildbu.Darba pienkumi: - veikt atkritumu lnijas iekrtas tehnisks apkopes; - konstatt un novrst iekrtas defektus;- ievrot iekrtu tehnisko apkopju un remontdarbu tehnoloiju.Piedvjam stabilu atalgojumu un socils garantijas.CV ldzam stt uz e-pastu vai ienest persongi: Jelgava, Dobeles šoseja 34, 2.st., 4.kab. (Personlda) Tlr. 20383141 vai 26356403...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija atsldznieka profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:Tlrunis uzzim: 65220123...

 • Company PLOCKMATIC RIGA, SIA in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Plockmatic Riga  izstrd, rao un prdod plašu klstu papra dokumentu pcapstrdes iekrtas ar PLOCKMATIC un Morgana zmoliem. Šie produkti darbojas sasaist vai bezsaist ar pasaules labkajm digitls drukas sistmm. Ms prdodam msu produktus, izmantojot vairk nek 50 izplattjus vis pasaul, un strdjam ar uzmumiem, k piemram, Xerox, Ricoh, Canon-OCE, Pitney Bowes un Sharp. Ms izgatavojam bukletus. Msu tehnoloija paldz ievietot aploksns, loct, bigot, perfort un skavot papra dokumentus ar rkrtgu precizitti.Aicinm darb strdt gribošu, mcbm atvrtu  un pieredzjušu atsldznieku msu raotn Rg, Prdaugav. Darbs saistts ar detau un materila modifikciju. Prasbas kandidtiem:- tehnisko rasjumu lastprasme;- vlme mcties uz izzint specifiku;- raga un veikla darbošans ar rokas instrumentiem;- kvalitte darbos.Piedvjam:-darbu...

 • Company BORKS GROUP, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  SIA Borks Group aicina darb ATSLDZNIEKUPienkumi:  – izgatavot spiedveidnes; veikt preczus atsldznieka darbus; izgatavotliešanas presformas; veikt ldzga satura uzdevumus (piemram, darbs arurbjmašnu, slpripm, metla griešanas šrm, kas nepieciešams profesionlsdarbbas pamatuzdevumu izpildei).Darba vieta – Dzintaru prospekts 12, Jrmala, LV-2015, Latvija.Prasbas:-  vismaz 3 gadu pieredzeCV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company GASO, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  AS "Gaso" (Gzes apgdes sistmas operators) aicina darb Atsldznieku - autovadtju darbam Liepjas iecirkn Prasbas: pamata vai vidj (vlams profesionl) izgltba Valsts valodas (vismaz A lmea 2. pakpe) zinšanas vlama pieredze un zinšanas par gzapgdes sistmu un/vai gzes aparatras uzbvi un darbbas principiem “B” kategorijas autovadtja apliecba Galvenie darba pienkumi: Veikt rjo gzesvadu un iekrtu pievienošanas, atvienošanas, montas un remonta darbus Veikt pazemes dabasgzes vadu izolcijas bojjumu novršanas darbus un ar to saisttos zemes rakšanas darbus Veikt pazemes dabasgzes vadu apkopes un remontus Veikt spiediena kontroli gzesvadu tklos, novrst spiediena rema traucjumus, veikt spiediena paaugstinšanu vai pazeminšanu sistm Veikt jaunizbvtu un rekonstrutu objektu pievienošanu kopjam gzesvadu tklam...

 • Company DAERS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA DAERS aicina darb atsldznieku ar metintja iemam darbam ceh.Darba laiks: 8:00 - 17:00 (darbadiens) Atalgojums - no EUR 500Pieteikties darbam, stot CV uz e-pastu: Jautjumi pa telefonu: +371 29585910 (darba laik, plkst. 8:00 -17:00)...

 • Company BALTIC TRACK, SIA in Saules
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  BALTIC TRACK, SIA ATSLDZNIEKSPienkumi:Montt izstrdjumus no dadiem materiliem, taj skait saules eneratoru (moduu) monta un uzstdšana.,apkopt saules eneratorus(moduus)Kontaktinformcija: ...

 • Company ALLATHERM, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Uzmums mekl atsldznieku - komplekttju.Allatherm izstrd un izgatavo augstas tehnoloijas divfu siltuma ierces (siltuma caurules, cilpveida siltuma caurules un siltuma vadbas sistmas) elektronikas dzesšanas iekrtm.Mums vajadzgs prasmgs specilists, meistars, kam ir pieredze darb ar tehniku un metlapstrdes iekrtm.Darba pienkumi:- atsldznieka-komplekttja darbs;- iekrtu testa stendu komplektšana un uzstdšana;- dadi atsldznieku darbi.Prasbas:- darba pieredze specialitt vismaz 5 gadus, vlams, vakuuma un saldšanas tehnoloiju jom;- tehnisk izgltba specialitt;- akurtums, uzmangums, reakcijas trums, atbildba, punktualitte, disciplintba;- prasme strdt ar rasjumiem;- spja risint nestandarta uzdevumus un piedvt jaunus tehniskus risinjumus;- spja mrtiecgi un patstvgi organizt savu darbu;- komunikabilitte u...

 • Company PORTOFINO, SIA in Saules
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  PORTOFINO, SIA aicina darb ATSLDZNIEKUSPienkumi: montt izstrdjumus no dadiem materiliem, taj skait saules eneratoru (moduu) monta un uzstdšana, apkalpot saules eneratorus (moduus)Kontaktinformcija: Tlrunis: 29874732...

 • Company VALPRO, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ugunsdzsbas apartu korpusu un metla kannu raošanas uzmums aicina darb:INSTRUMENTU ATSLDZNIEKSGalvenie darba pienkumi:Aprkojuma, iekrtu un instrumentu izgatavošana Ms sagaidm kandidtu ar:profesionlo tehnisko izgltbu (var bt pdj kursa audzknis) Vlama pieredze atbilstoša profila darb Tehnisko rasjumu lastprasmiAtbildbas sajtu, precizitti, godprtgu un pozitvu attieksmi pret darbuMspiedvjam:interesantu un atbildgu darbu stabil raošanas uzmumprofesionls pilnveidošans un apmcbas iespjasregulri izmakstu, pieredzei, prasmm un zinšanm atbilstošu ata...

 • Company TEHNIKA AUCE, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Detau gatavošana saska ar rasjumiem, monta, palgdarbi E-pasts: T. 29356466...

 • Company BRIZ 88, SIA in Saules
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  BRIZ 88, SIAATSLDZNIEKSPienkumi:Montt izstrdjumus no dadiem materiliem, taj skait saules eneratoru (moduu) monta un uzstdšana.,apkopt saules eneratorus(moduus).Kontaktinformcija: ...

 • Company Elbors, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Metlapstrdes uzmums aicina pievienoties kolektvam atsldznieku Darba pienkumi: - metlapstrdes aprkojuma remonts.Prasbas:-B kategorijas vadtja apliecba.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company SYSTEM MARKETING SOLUTION, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA SYSTEM MARKETING SOLUTION aicina darb ATSLDZNIEKUSPrasbas – vismaz 3 gadu pieredze vai vidj profesionl izgltba; angu vai krievu sarunvalodas un tehnisk valoda.Darba vieta – Rga, Iespjami komandjumi.CV stt uz e-pastu – ...

 • Company AZIA INVEST, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA "AZIA INVEST" aicina darb ATSLDZNIEKUPienkumi:  – izgatavot spiedveidnes; veikt preczus atsldznieka darbus; izgatavot liešanas presformas; veikt ldzga satura uzdevumus (piemram, darbs ar urbjmašnu, slpripm, metla griešanas šrm, kas nepieciešams profesionls darbbas pamatuzdevumu izpildei). Darba vieta – Rga Prasbas:-  vismaz 3 gadu pieredzeCV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company CANNELLE BAKERY, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Cannelle Bakery aicina pievienoties komandai IEKRTU ATSLDZNIEKU uz nenoteiktu laiku.Prasbas:Vlme apgt jaunas zinšanas;Tehnisk domšana;koncentršans spjas;Prasme strdt kolektv.Alga prbaudes laik 430 EUR, pc tam tiek prskatta.Pieteikties var zvanot uzmuma Mehnisk dienesta vadtjam - t.29829913, vai stot CV uz e-pastu: ...

 • Company AIVA GROUP, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  AIVA GROUP, SIAAicina darb  ATSLDZNIEKU (722201)Prasbas:- vismaz 3 gadu pieredze vai vidj profesionl izgltba; - Labas komunikciju prasmes, pašiniciatva un atbildbas sajta. - angu vai krievu sarunvaloda. Darba vieta: Rga. CV stt uz e-pastu: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Toolmakers and related workers Edit filters