Jobmonitor. Search results for Teachers' aides

52 Jobs found

Used filters:
 • Teachers' aidesx
Displaying 1-50 of 52 results.
 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolasizgltbas iestde ''Gaismia'' aicina darb mu, atsaucgu skolotja palgu/ auklti uz nenoteiktu laiku.Darba laiks no 8:00 ldz 16:30Alga 495- EUR/mnesDarbs ar 5- 6 gadus veciem brniem.Pretendentiem zvant pa tlruni: 29342051...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Pirmsskolas izgltbas iestde "Kpcši" aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotja palgu ( aukli)  Galvenie pienkumiUzturt trbu un krtbu grupu telps un ra lapens.Organizt izgltojamo dinšanu grup.Paldzt grupas skolotjai ikdienas un svtku proces.Pieteikuma dokumenti: dzves, iepriekšj darba, profesionls prakses pieredzes apraksts. (CV)Piedvjums: darba alga 495 EURO Tlrunis uzzim: 26305690E-pasts  ...

 • Company Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestā in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Daugavpils pilstas 1. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas skolotja palgu. Darbs latviešu grup. CV stt uz e-pastu: ; tlrunis uzzim: 65421374, 65421263...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde „Pasacia” aicina darb jauku, mu, radošu, atbildgu, enerijas prpilnu pirmsskolas skolotja palgu uz pilnu slodzi (40h) ned (uz noteiktu laiku). Darba pienkumi:rpties par grupas telpu, inventra trbu un krtbu;organizt brnu dinšanu grup; attstt brna pašapkalpošans iemaas;paldzt skolotjm dads brnu dienas ritma aktivitts.Prasbas pretendentiem:vidj izgltba;valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe.Darba laiks – katru darba dienu no plkst. 800 – 1700 Atalgojums – 495.00 euroAdrese – Aspazijas iela 18, Jelgav, LV-3001...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde "Lctis"STEIDZAMI piedv darbu SKOLOTJA PALGAM UZ    NOTEIKTU   LAIKU (DARBS NO 1.MARTA UZ 2-3 NEDM)Atalgojums:   569 EUR/MNES Darba laiks darba diens no 8:00-16:30Interesties pa tlr. 29339650...

 • Company ADAZU NOVADA DOME in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  dau novada Kadagas pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotja palgu uz noteiktu laikuPrasbas pretendentam: vidj izgltba; teicamas komunikcijas prasmes ar brniem; latviešu valsts valodas prasmes – augstkais lmenis. Galvenie pienkumi: sadarbojoties ar pirmsskolas pedagogiem, realizt pirmsskolas izgltbas satura apguves programmu, organizjot brnu darbbu saska ar noteiktajiem mriem un uzdevumiem; rpties par grupas telpu trbu un krtbu. Par priekšrocbu tiks uzskatts: iepriekšja pieredze darb ar brniem. Piedvjam:·         pilnu darba slodzi (40h/ned);...

 • Company Rīgas 4.pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš" in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb skolotja palgu.Darba pienkumos ietilpst:Paldzba pedagogiem organizt brnu darbbu;Trbas un krtbas uzturšana grupas telps;Brnu dinšana.Nepieciešama vidj izgltba, valsts valodas zinšanas C1 pakp, imenes rsta atzinums par veselbas stvoka atbilstbu veicamajam darbam.Kontaktinformcija: e-pasts , tlrunis 67848151, 67848152...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pirmsskolas izgltbas iestde Rg, Meciem aicina darb skolotja palgu grup "1+2" uz pilnu slodzi.Darba pienkumi saska ar amata aprakstu:Paldzt un sniegt pedagoisku atbalstu brnam organizt savu darbbu, strdjot ar viu apakšgrups vai individuli pc pirmsskolas izgltbas skolotja nordjumiem;Nodrošint rta un pcpusdienas clien brna spjm atbilstošas radošs un sporta aktivittes, brv laika pavadšanu;Veicint brnu pašapkalpošans, higinisko iemau un kulturls uzvedbas veidošanu;Piedalties grupas organiztajos paskumos iestd un rpus ts (svtki, ekskursijas, muzeji u.c.);Paldzt pirmsskolas izgltbas skolotjam aprbt un norbt brnus dads dienas rema aktivitts (pastaiga, diendusa, sporta nodarbbas u.c.);Rpties pa grupas telpu trbu un krtbu.CV, ldzu, stt uz iestdes e-pastu: ...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pirmsskolas izgltbas iestde Rg, Meciem aicina darb skolotja palgu grup "1+2" uz  pusslodzi. Darbs ar 3-4 gadgiem brniem.Darba pienkumi saska ar amata aprakstu. Skka informcija pa nordto tlruni, vai kltien. Var bt pedagoijas students.CV, ldzu, stt uz iestdes e-pastu: ...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pirmsskolas izgltbas iestde Rg, Meciem aicina darb skolotja palgu grup "1+2" uz pilnu slodzi ar 2020.gada janvri. Darba pienkumi saska ar amata aprakstu:Paldzt un sniegt pedagoisku atbalstu brnam organizt savu darbbu, strdjot ar viu apakšgrups vai individuli pc pirmsskolas izgltbas skolotja nordjumiem;Nodrošint rta un pcpusdienas clien brna spjm atbilstošas radošs un sporta aktivittes, brv laika pavadšanu;Veicint brnu pašapkalpošans, higinisko iemau un kulturls uzvedbas veidošanu;Piedalties grupas organiztajos paskumos iestd un rpus ts (svtki, ekskursijas, muzeji u.c.);Veicint jauna brna adaptciju;Paldzt pirmsskolas izgltbas skolotjam aprbt un norbt brnus dads dienas rema aktivitts (pastaiga, diendusa, sporta nodarbbas u.c.);Rpties pa grupas telpu trbu un krtbu.CV, ldzu, stt uz iestdes e-p...

 • Company VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Pievienojies msu komandai!Valmier uzmjdarbba un attstba iet roku rok ar dabisku, sakoptu un sakrtotu vidi. T iedvesmo augstiem sasniegumiem sport, izgltb, radošiem risinjumiem kultr un jaunu virsotu sasniegšanai!Valmieras pilstas pirmsskolas izgltbas iestdes  “Buratino” aicina darb pirmsskolas skolotja palgu, profesijas kods 5312 01 (darba vietas adrese: Betes iel 42, Valmier) uz nenoteiktu laiku 40 stundas ned (viena likme).Ja Tev ir vlme:veicint un nostiprint brniem pašapkalpošans prasmes un kultrhiginisks iemaas;veikt brnu aprpi ikdien;nodrošint telpu uzkopšanu saska ar higinas noteikumu prasbm; sadarboties ar grupas pedagogiem;pilnveidot savas prasmes un kompetences;un ja Tev ir:visprj vidj izgltba vai augstk pedagoisk izgltba;...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolasizgltbas iestde ''Gaismia'' aicina darb skolotja palgu / auklti uz noteiktu laiku no 6.marta  ldz 13.martam (varbt nedaudz ilgk)Darba laiks no 8:00 ldz 16:30Alga 495.- EUR/mnesDarbs sagatavošanas grup (brniem 6 ldz 7 gadi).Pretendentiem zvant pa tlruni: 29342051...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde ''Pasacia''  aicina darb SKOLOTJA PALGU (AUKLI) uz nenoteiktu laiku.Darba laiks no 8:00 ldz 17:00 Darba vietas adrese - Aspazijas iela 18, Jelgava, LV-3001,kontaktlrunis: 63027245; 63021256e-pasts: ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde „Pasacia” aicina darb jauku, mu, radošu, atbildgu, enerijas prpilnu pirmsskolas skolotja palgu uz pilnu slodzi (40h) ned (uz nenoteiktu laiku). Darba pienkumi:rpties par grupas telpu, inventra trbu un krtbu;organizt brnu dinšanu grup; attstt brna pašapkalpošans iemaas;paldzt skolotjm dads brnu dienas ritma aktivitts.Prasbas pretendentiem:vidj izgltba;valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe.Darba laiks – katru darba dienu no plkst. 800 – 1700 Atalgojums – 495.00 euroAdrese – Aspazijas iela 18, Jelgav, LV-3001...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde "Lctis"STEIDZAMI piedv darbu SKOLOTJA PALGAM UZ NOTEIKTU LAIKU (DARBS NO 3.FEBRURA UZ 2-3 NEDM)Atalgojums:   506 EUR/MNES Darba laiks darba diens no 8:00-16:30Interesties pa tlr. 29339650...

 • Company Rīgas Čiekurkalna pamatskola in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas iekurkalna pamatskola aicina darb Skolotja palgu.Darba pienkumiDarba pienkumos veikt skolotja palga pienkumus saska ar amatu aprakstuPrasbas kandidtiemNepieciešama vismaz vidj izgltba, valsts valodas prasme - augstk lmea 1.pakpe (C1).CV un pieteikumu stt uz e-pastu: . Tlrunis: 67474301...

 • Company BAUSKAS NOVADA PASVALDIBAS PIRMSSKOLAS IZGLITIBAS in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba pienkumi saska ar amata aprakstu. Pieteikumu iesniegšana: tlrunis uzzim - 63923288, 63924050profesionls darbbas aprakstu (CV) gaidsim uz  e-pastu : ldz 2020.gada 19.jnijam....

 • Company RĪGAS 21.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE LAIMIŅA in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas 21.pirmsskolas izgltbas iestde "Laimia" ( Kalngales iela 2, Rga, Vecmlgrvis) steidzami aicina darb skolotja palgu uz 0,5 slodzi ar darba algu  340.00 euro mnes. Modelis 1+2Darba laiks 4 stundas dienE-pasts: Tlrunis +371 67848445,25410934...

 • Company Rīgas Āgenskalna pirmsskola in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas genskalna pirmsskola mekl skolotja palgu Galvenie darba pienkumi: paldzt pirmsskolas izgltbas skolotjam organizt brnu darbbu, rpties par grupas telpu trbu, krtbu, dinšanas procesa nodrošinšana u.c. atbilstoši amata aprakstam. Prasbas: vidj izgltba, latviešu valodas prasmes augstkaj pakp, sadarbbas prasme ar brniem un pieaugušajiem, pozitvu attieksmi pret darbu.Piedvjums: 614,00Euro pirms nodoku nomaksas mnes, atlaides braukšanai Rgas pilstas sabiedriskaj transport.CV stt uz e-pasta adresi: , papildus informcija pa tlruni 25408328....

 • Company Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Ā in Ābelīte
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Olaines specil pirmsskolas izgltbas iestde „belte”Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 67964059, 29666084, mjas lapas adrese: aicina darb: Pirmsskolas izgltbas skolotja palgu (prof.klasif.kods 5312 01)Galvenie pienkumi: •    paldzt organizt pedagoisko un saimniecisko procesu grup ar brniem, •    pašu uzmanbu veltot brniem, kuriem nepieciešama individula atbalsta sniegšana,•    nodrošint telpu un inventra trbu un krtbu,Prasbas: •vidj visprj izgltba,•latviešu valodas augstk pakpe-C1, •labas saskarsmes spjas, •augsta atbildbas sajta,•spja plnot un organizt savu darbu,• vlama pieredze darb ar brniem.Piedvjam: •    darbu uz pilnu slodzi-40 stundas ned,•    darbu uz noteiktu laiku (darbu nodrošinm uz ilgstošu laiku),•    stabilu atalgojumu-580,00EUR(pirms nodoku nomaksas),• ...

 • Company Rīgas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Riek in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde Riekstiš aicina darb  pirmsskolas izgltbas skolotja palgu. Galvenie amata pienkumi:•    paldzt pirmsskolas izgltbas skolotjam organizt brnu darbbu;•    rpties par grupas telpu trbu un krtbu.Pretendentiem izvirzts prasbas:•    izgltba ne zemka par vidjo;•    valsts valodas prasme augstkaj lmen;•    labas komunikcijas spjas, sadarbbas prasmes;•    saskarsmes kultras un tikas normu ievrošana; Ms piedvjam:•    interesantu un atbildgu darbu valsts prvaldes izgltbas iestd;•    darbu msdieng vid un profesionl komand;•    stabilu atalgojumu (bruto darba alga 544,00 EUR mnes)•    socils garantijas (atvieglojums braukšanai sabiedriskaj transport, ltas dinšanas iespjas – 0.80 euro centi dien);CV stt uz e-pasta adresi: , ar nordi "Vakancei – skolotja palgs", zvant 2541...

 • Company Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas 154.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb skolotja palgu uz nenoteiktu laiku (1 slodze)Darba vietas adrese: Andromedas gatv 3 , RgaTlrunis 67848296, 67848295 , 29259655CV stt uz e-pastu: ...

 • Company RĪGAS 36.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas 36. pirmsskolas iestde  aicina darb SKOLOTJA PALGUS (pilna slodze)Pienkumi: paldzt organizt mcbu procesu un uzturt trbu un krtbu grupas telps.Darba vietas adrese: Rga, Lugau iela 8Kontaktinformcija: t.25429577, 67848255e-pasts: ...

 • Company RĪGAS 170.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  RGAS 170.PIRMSSKOLAS IZGLTBAS IESTDE aicina darbSkolotja palgu (1 slodze)Darba vieta: Rga, Firsa Sadovikova iela 20Zvant: 26546476; e-pasts: ...

 • Company Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Rgas Itas Kozakvias Pou vidusskola aicina darb SKOLOTJA PALGUPienkumi: Sniegt pedagoisku atbalstu un paldzt brnam organizt savu darbbu, strdjot ar viu apakšgrups vai individuli pc pirmsskolas izgltbas skolotja nordjumiem.Prasbas: Izgltba atbilstoši MK 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu".Darba attiecbas uz noteiktu laiku, ar iespju noslgt darba lgumu uz nenoteiktu laiku.CV stt: t. 67546740...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Rgas 241.pirmskolas izgltbas iestde Rg, Meciem ar 01.12.2020. aicina darb skolotja palgu grup "1+2" (viens skolotjs un divi skolotja palgi uz pusslodzi (4 stundas dien): no 15:00-19:00 vai pa maim no 7.00-11.00 un no 15:00-19:00Darba alga 305 euro mnes (pirms nodoku nomaksas)Darba pienkumi saska ar amata aprakstu:Paldzt un sniegt pedagoisku atbalstu brnam organizt savu darbbu, strdjot ar viu apakšgrups vai individuli pc pirmsskolas izgltbas skolotja nordjumiem;Nodrošint rta un pcpusdienas clien brna spjm atbilstošas radošs un sporta aktivittes, brv laika pavadšanu;Veicint brnu pašapkalpošans, higinisko iemau un kulturls uzvedbas veidošanu;Piedalties grupas organiztajos paskumos iestd un rpus ts (svtki, ekskursijas, muzeji u.c.);Paldzt pirmsskolas izgltbas skolotjam aprbt un norbt brnus da...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Pirmsskolas izgltbas iestde Rg, Meciem steidzami aicina darb skolotja palgu grup "1+2" uz pusslodzi (4 stundas dien): no 15:00-19:00 vai pa maim no 7.00-11.00 un no 15:00-19:00Darba alga  305 euro mnes (pirms nodoku nomaksas)Darba pienkumi saska ar amata aprakstu:Paldzt un sniegt pedagoisku atbalstu brnam organizt savu darbbu, strdjot ar viu apakšgrups vai individuli pc pirmsskolas izgltbas skolotja nordjumiem;Nodrošint rta un pcpusdienas clien brna spjm atbilstošas radošs un sporta aktivittes, brv laika pavadšanu;Veicint brnu pašapkalpošans, higinisko iemau un kulturls uzvedbas veidošanu;Piedalties grupas organiztajos paskumos iestd un rpus ts (svtki, ekskursijas, muzeji u.c.);Paldzt pirmsskolas izgltbas skolotjam aprbt un norbt brnus dads dienas rema aktivitts (pastaiga, diendusa, sporta...

 • Company 'RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE' in Rēzekne
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Pirmsskolas izgltbas skolotja  palgs (auklte) slšu grup, brnu vecums no 1.5-2 gadiem.Darba grafiks: no plkst. 8.00 ldz plkst.16.30Prasbas: - kvalitatvi pildt tršanas un dezinfekcijas grafiku;- nodrošint brnu drošbu, paldzt p.i.skolotjai mcbu proces;- latviešu valodas prasmes augstkaj lmen.  PII “Ausekltis”, Rzekne, Kr.Valdemra iela 18, pretendentiem savu CV stt uz e-pastu: vai  persongi  iesniegt PII “Ausekltis”, iepriekš sazvanoties pa tlruni 28302925.   ...

 • Company RĪGAS 247.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE RŪĶĪTIS in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darbs  brnu grups grups (1+2 modea grup) .Paldzt pirmsskolas skolotjam organizt brnu sadzvi un nodarbbas, atbilstoši remam iestd. Veikt telpu uzkopšanu. Vakara ra pastaigu organizšana. Darbs uz pusslodzi.T.26152511e-p:...

 • Company RĪGAS 247.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE RŪĶĪTIS in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darbs  brnu grups .Paldzt pirmsskolas skolotjam organizt brnu sadzvi un nodarbbas, atbilstoši remam iestd. Veikt telpu uzkopšanu.T.26152511e-p:...

 • Company Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Rgas 154.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb SKOLOTJA PALGU (pilna slodze)Darba vietas adrese: Andromedas gatv 3, RgDarba laiks: 5 darbdienas ned, no plkst.8.00-16.30Amata pienkumi: paldzt pirmsskolas skolotjai organizt ikdienas darbu ar brniem, rpties par telpu trbu un krtbu.Prasbas: veselbas stvoka atbilstba veicamajam darbam; labas komunikcijas un sadarbbas prasmes ar brniem un pieaugušajiem. Tlrui saziai: 67848296, 67848295, 29259655CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Jumis in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde "Jumis" aicina darb SKOLOTJA PALGU (atbalsta personls)Darba pienkumi: veikt atbalsta personla funkcijas diviem audzkiem ar specilajm vajadzbmDarba vietas adrese: Jaunrozes iela 12, Rga, LV-1035Atalgojums: EUR 450.00Darba devja kontaktinformcija:CV stt uz e-pastu: Tlrunis saziai: 25431670...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolasizgltbas iestde ''Gaismia'' aicina darb mu, atsaucgu skolotja palgu / auklti uz nenoteiktu laiku.Darba laiks no 8:00 ldz 16:30Alga 506- EUR/mnesDarbs ar 1.5 - 3 gadus veciem brniem.Pretendentiem zvant pa tlruni: 29342051...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde „Pasacia” aicina darb jauku, mu, radošu, atbildgu, enerijas prpilnu pirmsskolas skolotja palgu uz pilnu slodzi (40h) ned (uz noteiktu laiku). Darba pienkumi:rpties par grupas telpu, inventra trbu un krtbu;organizt brnu dinšanu grup; attstt brna pašapkalpošans iemaas;paldzt skolotjm dads brnu dienas ritma aktivitts.Prasbas pretendentiem:vidj izgltba;valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe.Darba laiks – katru darba dienu no plkst. 800 – 1700 Atalgojums – 500.00 euroAdrese – Aspazijas iela 18, Jelgav, LV-3001...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde „Pasacia” aicina darb jauku, mu, radošu, atbildgu, enerijas prpilnu pirmsskolas skolotja palgu uz pilnu slodzi (40h) ned (uz nenoteiktu laiku). Darba pienkumi:rpties par grupas telpu, inventra trbu un krtbu;organizt brnu dinšanu grup; attstt brna pašapkalpošans iemaas;paldzt skolotjm dads brnu dienas ritma aktivitts.Prasbas pretendentiem:vidj izgltba;valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe.Darba laiks – katru darba dienu no plkst. 800 – 1700 Atalgojums – 495.00 euroAdrese – Aspazijas iela 18, Jelgava...

 • Company RĪGAS 210. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  RGAS 210. PIRMSSKOLAS IZGLTBAS IESTDEaicina darbSkolotja palgu (uz noteiktu laiku)Darba pienkumi:Paldzt grupu skolotjiem nodrošint pedagoisko procesu, atbildt par grupas telpu trbuPrasbas kandidtiem:Vidj izgltba, latviešu valodas prasmes (C1) un vlme darboties komand, ar brniemPiedvjums:544,00 Euro pirms nodoku nomaksas mnes, atlaides braukšanai Rgas pilstas sabiedriskaj transport.Pieteikuma vstuli un CV stt uz e-pastu:, tlrunis: 67848532, 67848533, 67848534...

 • Company Rīgas 4.pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš" in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Rgas 4.pirmsskolas izgltbas iestde "Avotiš"Steidzami aicinm darb skolotja palgu uz noteiktu laiku (~2 mneši).Darba pienkumos ietilpst:Paldzba pedagogiem organizt brnu darbbu;Trbas un krtbas uzturšana grupas telps;Brnu dinšana.Nepieciešama vidj izgltba, valsts valodas zinšanas C1 pakp, imenes rsta atzinums par veselbas stvoka atbilstbu veicamajam darbam.Kontaktinformcija: e-pasts , tlrunis 67848152, 67848151...

 • Company DOBELES NOVADA IZGLITIBAS PARVALDE in Zemgale
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Skolotja palgs  Lejasstrazdu skumskol 15 stundas ned( alga 790 eur par pilnu slodzi)CV stt lejasstrazdu@ zemgale.lv vai  interesties pa t.27238206...

 • Company RĪGAS 15.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  RGAS 15.PIRMSSKOLAS IZGLTBAS IESTDEAicina darb pirmsskolas izgltbas skolotja palgu1 slodze, darba laiks no 8-16.30 (pusdienas pauze 30 min.), darba alga 614.00 euro( pirms nodoku nomaksas).Galvenie pienkumi atbilstoši amata aprakstam: - paldzt skolotjam organizt brnu darbbu, - paldzt sagatavot brnus dienas rema aktivittm,- dint audzkus,- rptiespar grupas telpu trbu.Sazinties pa tlruni 26103410, 26462359 vai pa  epastu - r15pii@riga .lv....

 • Company MALPILS NOVADA DOME, PUBLIC_BODY in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Mlpils novada dome, re. Nr.90000048398, Mlpils novada pirmsskolas izgltbas iestde „Mllpte”  aicina darb uz noteiktu laiku pirmsskolas skolotja palgu/aukli (5312 01) uz pilnu slodzi.Darba pamatpienkumi: ü  paldzt pirmsskolas izgltbas skolotjai organizt brnu darbbu saska ar pirmsskolas izgltbas programm noteikto mri un uzdevumiem;ü  nodrošint drošu brnu darbbu pirmsskolas izgltbas skolotja prombtnes laik;ü  attstt brna pašapkalpošans iemaas;ü  piedalties mcbu materilu izgatavošan un svtku organizšan pc pirmsskolas izgltbas skolotja nordjumiem;ü  rpties par grupas telpu trbu un krtbu.Nepieciešam izgltba un kvalifikcija:Nepieciešama ...

 • Company Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Rgas 94. pirmsskolas izgltbas iestde Rg, Krišja Barona iel 97B aicina darb skolotja palgu (aukli) - 1 slodzePieteikties: tlrunis: 67848293; 26128083 e-pasts: ...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde "Sprdtis" aicina darb skolotja palguGalvenie darba pienkumi:- pieskatt brnus grup- veikt grupas uzkopšanas darbus. Piedvjums:- nepilna slodze (likme 0,75 jeb 6 st dien)- darba alga 457.50 euro pirms nodoku nomaksasKontaktinformcija: Ldzam stt CV uz e-pastu: Tlr. saziai: 29109901...

 • Company Sirdsapziņas skola, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Labdien!Sirdsapzias skola aicina darb ldzgi domjošu pirmsskolas skolotja palgu (auklti), kas vlas paldzt attstt alternatvas iekaujošs izgltbas pieejas, lai brni uz drziu nktu ar prieku, taj justos k mjs, sajtot rpes un mlestbu, audzinot brnus par krietniem cilvkiem, ldzsvarojot intelekta attstbu ar garguma, darba tikuma un fizisks kultras attstbu.Sirdsapzias skola bs priecga uzemt savu brnišgo kolu pulci pirmsskolas skolotja palgu (auklti), kas izjt darbu ar brniem k savu dzves aicinjumu, atbalsta iekaujošo izgltbu, vlas attstt savas profesionls un gargs kompetences, ml brnus, draudzgs, ar augstu atbildbas izjtu.Ja sajti, ka darbs ar brniem vartu tevi interest, tad tev ir iespja iepazt šo darbu praks un attstties par pedagogu, apgstot PII "Sirdsapzias skolas" metodiku.Msu vrtbas:1. Patiesu...

 • Company Rīgas 27.pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Rgas 27.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJA PALGU PILOTGRUP (modelis 1+2)• Darba pienkumi: Atbilstoši amata aprakstam - brnu uzraudzba, telpu uzkopšana• Izgltbas lmenis: vidj izgltba, valsts valoda C lmenis• Atalgojums: 0.5 darba slodze 4 stundas (algas likme 305.00 eur) • Darba vietas adrese: Stendes iela 4, Rga• Kontaktinformcija: cv stt uz e-pastu , telefona nr. 26373066...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Jumis in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde "Jumis" aicina darb SKOLOTJA PALGU (atbalsta personls)Darba pienkumi: veikt atbalsta personla funkcijas diviem audzkiem ar specilajm vajadzbm.Darba vietas adrese: Jaunrozes iela 12, Rga, LV-1035Atalgojums: EUR 450.00Darba devja kontaktinformcija:CV stt uz uzziai 25431670...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Pirmsskolas izgltbas iestde Rg, Meciem aicina darb skolotja palgu grup "1+2" uz pusslodzi ( 4 stundas dien): no 15:00-19:00; vai pa maim no 7.00-11.00. un no 15:00-19:00 . Darba alga  305 euro mnes (pirms nodoku nomaksas).Darba pienkumi saska ar amata aprakstu:Paldzt un sniegt pedagoisku atbalstu brnam organizt savu darbbu, strdjot ar viu apakšgrups vai individuli pc pirmsskolas izgltbas skolotja nordjumiem;Nodrošint rta un pcpusdienas clien brna spjm atbilstošas radošs un sporta aktivittes, brv laika pavadšanu;Veicint brnu pašapkalpošans, higinisko iemau un kulturls uzvedbas veidošanu;Piedalties grupas organiztajos paskumos iestd un rpus ts (svtki, ekskursijas, muzeji u.c.);Paldzt pirmsskolas izgltbas skolotjam aprbt un norbt brnus dads dienas rema aktivitts (pastaiga, diendusa, sporta no...

 • Company NAKOTNES MAJA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  NKOTNES MJA, SIA - Montessori brnu attstbas centrsPPII aicina darb atbildgu, sirsngu, mu, radošu skolotja palgu draudzg kolektv uz pilnu slodzi no plkst. 7.00 - 15.00. Grup darbojas 14 brnii.Pc prbaudes laika ir veselbas apdrošinšanas polise.Lgums stt CV uz e-pastu: ...

 • Company Mārupes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde Lie in Mārupe
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  PII ‘’Liente’’ (Mrupe, Prses iel 16A)  aicina darb uz noteiktu laiku PIRMSSKOLAS SKOLOTJA PALGU ( brnu vecums no 1,5 – 3 gadi) Prasbas:-   labas komunikcijas spjas un prasme strdt komand;-    valsts valodas prasme augstkaj lmen.Pienkumi:-   rpties par grupas telpu trbu, krtbu un brnu dinšanu-   attstt brnu pašapkalpošans iemaas, kas saisttas ar galda kultras un persongs higinas ievrošanu-    paldzt pirmsskolas izgltbas skolotjam aprbt un norbt brnus dads dienas rema aktivitts (pastaiga, diendusa, sporta nodarbbas u.c.);-   paldzt pirmsskolas izgltbas skolotjam sagatavoties rotanodarbbm, strdt ar brniem apakšgrups vai individuli pc pirmsskolas izgltbas skolotja nordjumiem;Piedvjam:-   darba alga 650 EUR mnes pirms nodoku nomaksas,-   socils garantijas;-  interesantu un atbild...

 • Company Rīgas 3. speciālā pamatskola in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Rgas 3. specil pamatskola (Telts iela 2A, re.nr. 3822900729) aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotja palgu  uz noteiktu laiku un pilnu slodzi.Prasbas kandidtiem:1. Pamata vai vidj izgltba2. 1. Lmea A pakpes valsts valodas prasme.3. Veselbas stvoklis pieauj veikt šda veida darbu (izzia 027/u).Pienkumi:1. Paldzt pirmskolas izgltbas skolotajam organizt brnu darbbu saska ar pirmskolas izgltbas programm noteiktajiem mriem un uzdevumiem.2. Grupas telpu uzkopšana.3. Brnu aprpe.Amata alga par slodzi pirms nodoku nomaksas 544, 00 EUR, 10% piemaksa par darba specifikuCV stt uz e-pastu: ...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Pirmsskolas izgltbas iestde Rg, Meciem STEIDZAMI aicina darb skolotja palgu grup "1+2" uz pilnu slodzi (5-6 gadgi brni)  un uz 0.5 slodzi (3-4 gadgi brni).Darba pienkumi saska ar amata aprakstu. Piedvjam darbu uz nenoteiktu laiku, socils garantijas. Atlaides Rgas sabiedriskaj transport.CV ldzu stt uz e-pastu: informcija pa tlruni: 26557216 vai 67848610...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teachers' aides Edit filters