Jobmonitor. Search results for Teachers' aides

18 Jobs found

Used filters:
 • Teachers' aidesx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestāde "E in Ezerciems
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pirmsskolas izgltbas iestde “Ezerciems” aicina darb SKOLOTJA PALGU uz nenoteiktu laiku. Nepieciešam izgltba un zinšanas:·         Vidj vai augstk izgltba;·         Valsts valodas zinšanas augstkaj pakp;·         Vlamas zinšanas pedagoij un brnu psiholoijPretendentam izvirzts prasbas:·         nepastv Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72.panta noteiktie ierobeojumi strdt izgltbas iestd;·         ...

 • Company Rīgas 85. vidusskola in Rīga
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas 85. vidusskola aicina darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJA PALGU (aukli)Piedvjums: 544.00 eur par pilnu slodziCV stt uz e-pastu: Tlrunis: 29413615...

 • Company RĪGAS 88. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas 88. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb  SKOLOTJA PALGU pilotgrup uz pusslodziPrasbas:- izgltba ne zemka par vidjo;- vlama pieredze darb pirsskol vai cit pedagoiskaj darb;- spja patstvgi organizt savu darbu vakara clien.*Ir sabiedrisk transporta braukšanas bietes atvieglojumi.Darba laiks no 15.00-19.00Kontaktinformcija: e-pasts: Tlr.nr.: 25413960...

 • Company Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola in Rīga
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas Itas Kozakvias Pou vidusskola aicina darb SKOLOTJA PALGUPienkumi: Sniegt pedagoisku atbalstu un paldzt brnam organizt savu darbbu, strdjot ar viu apakšgrups vai individuli pc pirmsskolas izgltbas skolotja nordjumiem.Prasbas: Izgltba atbilstoši MK 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu".Darba attiecbas uz noteiktu laiku, ar iespju noslgt darba lgumu uz nenoteiktu laiku.CV stt: t. 67546740...

 • Company Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas 154.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb skolotja palgu uz nenoteiktu laiku (1 slodze)Darba vietas adrese: Andromedas gatv 3 , RgaTlrunis 67848296, 67848295 , 29259655CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Rīgas 154. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas 154.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb skolotja palgu uz noteiktu laiku (0.5 slodzes)Darba vietas adrese: Andromedas gatv 3 , RgaTlrunis 67848296, 67848295 , 29259655CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Rīgas 4.pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš" in Rīga
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm darb skolotja palgu.Darba pienkumos ietilpst:Paldzba pedagogiem organizt brnu darbbu;Trbas un krtbas uzturšana grupas telps;Brnu dinšana.Nepieciešama vidj izgltba, valsts valodas zinšanas C1 pakp, imenes rsta atzinums par veselbas stvoka atbilstbu veicamajam darbam.Kontaktinformcija: e-pasts , tlrunis 67848151, 67848152...

 • Company RĪGAS 170.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RGAS 170.PIRMSSKOLAS IZGLTBAS IESTDE aicina darbSkolotja palgu (1 slodze)Darba vieta: Rga, Firsa Sadovikova iela 20Zvant: 26546476; e-pasts: ...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ozolnieku novada pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde "Saulte" aicina darbpirmsskolas izgltbas  skolotja palgu.Prasbas amata pretendentiem/-m: •    vidj visprj izgltba; •     latviešu valodas  - augstkais lmenis C; •    labas saskarsmes spjas; •    spja kvalitatvi un preczi veikt sava darba pienkumus; •    augsta atbildbas sajta; •    prasme plnot un organizt savu darbu; •    spja ciepilni komunict ar brniem un pieaugušajiem; •    vlama pieredze darb ar brniem. Galvenie amata pienkumi: •    paldzt organizt saimniecisko procesu grup ar brniem; •    rpties par brnu dienas rema ievrošanu; •    sadarbb ar grupas skolotjm, sniegt pedagoisko atbalstu brniem mcbu jomu apguv; •    veidot brnos kulturlas uzvedbas un higinas iemaas; •    nodrošint telpu, inventra trbu un krtbu. Ms piedvjam: •   ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde ''Pasacia''  aicina darb SKOLOTJA PALGU (AUKLI) uz nenoteiktu laiku.Darba laiks no 8:00 ldz 17:00 Darba vietas adrese - Aspazijas iela 18, Jelgava, LV-3001,kontaktlrunis: 63027245; 63021256e-pasts: ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolasizgltbas iestde ''Gaismia'' aicina darb skolotja palgu / auklti uz noteiktu laiku no 6.marta  ldz 13.martam (varbt nedaudz ilgk)Darba laiks no 8:00 ldz 16:30Alga 495.- EUR/mnesDarbs sagatavošanas grup (brniem 6 ldz 7 gadi).Pretendentiem zvant pa tlruni: 29342051...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde „Pasacia” aicina darb jauku, mu, radošu, atbildgu, enerijas prpilnu pirmsskolas skolotja palgu uz pilnu slodzi (40h) ned (uz nenoteiktu laiku). Darba pienkumi:rpties par grupas telpu, inventra trbu un krtbu;organizt brnu dinšanu grup; attstt brna pašapkalpošans iemaas;paldzt skolotjm dads brnu dienas ritma aktivitts.Prasbas pretendentiem:vidj izgltba;valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe.Darba laiks – katru darba dienu no plkst. 800 – 1700 Atalgojums – 495.00 euroAdrese – Aspazijas iela 18, Jelgav, LV-3001...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Mārdega in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde ''Mrdega''aicina darb Skolotja palgu pilotgrup (0.5 slodzes) Prasbas: vidj izgltba, valsts valoda C lmenis.CV stt uz e-pastu: T.67848211, 26595505...

 • Company Rīgas 3. speciālā pamatskola in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas 3. specil pamatskola (Telts iela 2A, re.nr. 3822900729) aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotja palgu  uz noteiktu laiku un pilnu slodzi.Prasbas kandidtiem:1. Pamata vai vidj izgltba2. 1. Lmea A pakpes valsts valodas prasme.3. Veselbas stvoklis pieauj veikt šda veida darbu (izzia 027/u).Pienkumi:1. Paldzt pirmskolas izgltbas skolotajam organizt brnu darbbu saska ar pirmskolas izgltbas programm noteiktajiem mriem un uzdevumiem.2. Grupas telpu uzkopšana.3. Brnu aprpe.Amata alga par slodzi pirms nodoku nomaksas 544, 00 EUR, 10% piemaksa par darba specifikuCV stt uz e-pastu: ...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pirmsskolas izgltbas iestde Rg, Meciem aicina darb skolotja palgu grup "1+2" uz pusslodzi ( 4 stundas dien): no 15:00-19:00; vai pa maim no 7.00-11.00. un no 15:00-19:00 . Darba alga  305 euro mnes (pirms nodoku nomaksas).Darba pienkumi saska ar amata aprakstu:Paldzt un sniegt pedagoisku atbalstu brnam organizt savu darbbu, strdjot ar viu apakšgrups vai individuli pc pirmsskolas izgltbas skolotja nordjumiem;Nodrošint rta un pcpusdienas clien brna spjm atbilstošas radošs un sporta aktivittes, brv laika pavadšanu;Veicint brnu pašapkalpošans, higinisko iemau un kulturls uzvedbas veidošanu;Piedalties grupas organiztajos paskumos iestd un rpus ts (svtki, ekskursijas, muzeji u.c.);Paldzt pirmsskolas izgltbas skolotjam aprbt un norbt brnus dads dienas rema aktivitts (pastaiga, diendusa, sporta no...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pirmsskolas izgltbas iestde Rg, Meciem STEIDZAMI aicina darb skolotja palgu grup "1+2" uz pilnu slodzi (5-6 gadgi brni)  un uz 0.5 slodzi (3-4 gadgi brni).Darba pienkumi saska ar amata aprakstu. Piedvjam darbu uz nenoteiktu laiku, socils garantijas. Atlaides Rgas sabiedriskaj transport.CV ldzu stt uz e-pastu: informcija pa tlruni: 26557216 vai 67848610...

 • Company RĪGAS 210. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RGAS 210. PIRMSSKOLAS IZGLTBAS IESTDEaicina darbSkolotja palgu (uz noteiktu laiku)Darba pienkumi:Paldzt grupu skolotjiem nodrošint pedagoisko procesu, atbildt par grupas telpu trbuPrasbas kandidtiem:Vidj izgltba, latviešu valodas prasmes (C1) un vlme darboties komand, ar brniemPiedvjums:544,00 Euro pirms nodoku nomaksas mnes, atlaides braukšanai Rgas pilstas sabiedriskaj transport.Pieteikuma vstuli un CV stt uz e-pastu:, tlrunis: 67848532, 67848533, 67848534...

 • Company Rīgas Grīziņkalna pirmsskola in Rīga
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Rgas Grzikalna pirmsskola, re.Nr.90002199879aicina darb Skolotja palgu (0.5 slodzes)Darbs no 1.09.2020.Darba vietas adrese: Vrnu iela 13A, Rga, LV-1009Atalgojums: 305.00 euro Kontaktinformcija: e-pasts , tlrunis 67848206, 25414502...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teachers' aides Edit filters