Jobmonitor. Search results for Systems analysts

18 Jobs found

Used filters:
 • Systems analystsx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.    Pienkumi:programmatras analizšana;programmatras testšana un dokumentšana;programmatras prraudzšana un pilnveidošana;piedalšans IT projektu attstb.Prasbas:Izpratni un tehnisks zinšanas dads programmšanas valods;3+ gadu darba pieredze datorsistmu analtia, sistmanaltia vai lidzg amat vai augstk izgltba IT jom ar saistošu kvalifikciju (vismaz bakalaura grds);zinšanas / pieredze datu bzu administršan; Zinšanas par programmatras izveides dzves ciklu;Spju loiski domt un analizt;obligta darba...

 • Company Air Baltic Corporation, AS in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  KVALIFIKCIJAS UN ZINŠANU PRASBAS1.            Augstk izgltba IT, Biznesa administrcij vai cit ar IT saistt jom;2.            Vismaz 1 gada darba pieredze informcijas sistmu analz un/vai programmatras izstrd; 3.            Teicamas komunikcijas prasmes. Brvas runšanas un rakstšanas prasmes angu valod.PIENKUMI UN TIESBAS1.            Veidot un uzturt attiecbas ar galvenajiem lietotjiem uzmuma struktrvienbs;2.            Uzturt attiecbas ar esošajiem un potencilajiem biznesa informcijas sistmu prdevjiem; bt informtam par jaunkajiem piedvjumiem un tehnoloijm;3.            Noteikt uzlabojumu potencilu sistmu funkcionalitt un biznesa procesos;4.            Analizt biznesa prasbu tehnisko ietekmi un prveidot to tehniskajs prasbas;5.            Koordint informcijas sistmas testšanas procesu;6.    ...

 • Company WD LATVIA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbbas joma: informcijas tehnoloijas Prasbas:•    Labas angu valodas zinšanas – starptautisko standartu analzei, izptei, k ar programmu saskaošanai un noformšanai ar rvalstu partneriem;•    vismaz 2-4 gadu pieredze IT jom;•    prasmes sadarboties ar citm IT struktrvienbm, lai defintu, analiztu, dokumenttu un prvaldtu IT sistmas, k ar veicintu uzmjdarbbas attstbu.Pienkumi: •    sadarboties ar informcijas tehnoloiju lietotjiem, formult nepieciešamo dokumentu prasbas un prvaldbu, pankt vienošanos par sistmas darbbas un prvaldbas principiem;•    identifict un novrst IT nepilnbas un ieteikt optimlus risinjumus, nodrošint funkcionlu un prskatmu datorsistmu darbbu;•    uzlabot un attstt esošs IT sistmas, tai skait, identifict tehnoloiskas biznesa procesu vienkršošanas un efektivittes uzlabošanas...

 • Company ECOMMPAY LIMITED Latvijas filiāle, AKF in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SKAITOŠANAS SISTMU ANALTIISAicinm darb Skaitošanas sistmu analtiiProfesionls prasmes un kvalifikcija:•    oti labas pamatzinšanas mašnmcšan (machine learning), ieskaitot varbtbas teoriju, statisitku, Big Data, u.c •    Kompetence mašnmcšan (machine learning) – klasifikcija, regresija, klasterizcija un datu migrcija•    Labas altgoritmu un datu struktras zinšanas, piemram, grafu teorija, gala stvoka automta teorija, u.c. •    Pieredze ar XML, JMS, SOPA, vai/un Bew Services (WS-*) un citm SOA/Integration tehnoloijm •    Spcga sapratne par Weka, NLP platforms, Apache UIMA, Deep Learnign, Tensorflow, (Py)Torch, Cafee•    Iepriekšja pieredze programmatras risinjumu dizain•    Labas komunikcijas prasmes•    oti labas angu valodas prasmes •    Labas latviešu un krievu valodas prasmes Tiks uzskatt...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicina darb tehnisks dokumentcijas izstrdtjuProfesionls prasmes un kvalifikcija:Izpratne par IT principiem;oti labas vizul noformjuma prasmes ar MS Power Point, MS Word, MS Excel;Pieredze ar diagrammu rkiem (piem., MS Visio, Adobe, Illustrator);Teicamas angu valodas zinšanas (rakstiski un mutiski);Analtisks un problmu risinšanas prasmes;Spja nodrošint augstas kvalittes dokumentciju, pievršot uzmanbu detam;Spja tri aptvert saretas tehniskas koncepcijas un padart ts viegli saprotamas tekst un attlos.Ms jums piedvjam:Darbu stabil un uzticam uzmum;Dinamisku darba vidi un draudzgu kolektvu;Pieredzi projektos, kas saistti ar pasaules mroga uzmumiem;Karjeras izaugsmes iespjas;Konkurtspjgu atalgojumu;Veselbas apdrošinšanu;Profesionlu apmcbu un sertifikciju.Kontaktinformcija:CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:administrt MS Windows un MS SQL serverus;uzturt VMware virtulo infrastruktru un disku masvus;uzturt elektronisks dokumentcijas vadbas sistmu;prvaldt uzmuma datortkla iekrtas;instalt un uzstdt MS Windows darbstacijas;sniegt atbalstu datorlietotjiem.Prasbas:3+ gadu pieredze darb ar skaitošanas sistmm;pamatzinšanas par datortklu tehnoloijm;pieredze darb ar elektronisks dokumentcijas vadbas sistmm;zinšanas par datu bzu vadbas sistmu MS SQL;oti labas MS Word un MS Excel lietošanas pra...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:programmatras analizšana;programmatras testšana un dokumentšana;programmatras prraudzšana un pilnveidošana;piedalšans IT projektu attstb.Prasbas:Izpratni un tehnisks zinšanas dads programmšanas valods;3+ gadu darba pieredzi datorsistmu analtia, sistmanaltia vai lidzg amat;darba pieredze datu bzu administršan; Zinšanas par programmatras izveides dzves ciklu;Spju loiski domt un analizt.Piedvjam:konkurtspjgu atalgojumu;tiešu mijiedarbbu starp veiksmgu darbbu un karjeras izaugsmi;izc...

 • Company SILICON INTEGRA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  IT SISTMAS ANALTIIS Silicon Integra IT sniedz pakalpojumus visa Eirop, pašlaik tiek meklti darbinieki uzmuma fililei Latvij.  Uzmums mekl IT sistmu analtii, kas darbosies ar pasaules klases produktiem, pakalpojumiem un prdevjiem, k ar lai piedaltos novatoriskos projektos, strdjot kop ar pieredzjušiem specilistiem un biznes ieinterestajm personm. Galvenie pienkumi: Piedalties jaunu un esošu IS risinjumu ieviešanas procesos; Piedalties IT projektu vadbas procesos; Organizt un koordint struktrvienbu sadarbbu un darbbu IS pakalpojuma analz un izstrdes nodrošinšan; Veikt IS  lietotju prasbu apzinšanu un dokumentšanu; Sistmas lietojumu aprakstšanu un darbbas modelšanu; Veikt lietotja saskaru prototipu izstrdi un aprakstšanu; Nodrošint IS testšanas s...

 • Company Idea Port Riga, AS in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Vakance: SistmanaltiisVakanu skaits: 2Specializcija: pieredze ar Java Script, .NET Core, Angular Darba pieredze: nav nepieciešama Izgltba: Augstk vai nepabeigta augstkValsts valodas zinšanas: nav nepieciešamasSvešvalodu prasmes: Labas angu, vlams krievu Alga bruto: EUR 1004 - EUR 1300 Slodze: 20 stundas ned (4 st. dien)Darba vieta: Rga, Drzciema iela 91Darba devjs: Idea Port Riga AS, reistrcijas numurs 40003973381Nozare: ITCV stt uz e-pastu: Sazinsimies tikai ar otrajai atlases krtai izvirztajiem kandidtiem.Idea Port Riga AS ar šo apliecina, ka Jsu iesniegt informcija un personas dati tiek apstrdti un uzglabti saska ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprlis) par fizisku personu aizsardzbu attiecb uz personas datu apstrdi un šdu datu brvu apriti un ar ko ...

 • Company Idea Port Riga, AS in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Vakance: SistmanaltiisVakanu skaits: 2Specializcija: pieredze ar Java Script, .NET Core, Angular Darba pieredze: nav nepieciešama Izgltba: Augstk vai nepabeigta augstkValsts valodas zinšanas: nav nepieciešamasSvešvalodu prasmes: Labas angu, vlams krievu Alga bruto: EUR 1004 - EUR 1300 Slodze: 20 stundas ned (4 st. dien)Darba vieta: Rga, Drzciema iela 91Darba devjs: Idea Port Riga AS, reistrcijas numurs 40003973381Nozare: ITCV stt uz e-pastu: Sazinsimies tikai ar otrajai atlases krtai izvirztajiem kandidtiem.Idea Port Riga AS ar šo apliecina, ka Jsu iesniegt informcija un personas dati tiek apstrdti un uzglabti saska ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprlis) par fizisku personu aizsardzbu attiecb uz personas datu apstrdi un šdu datu brvu apriti un ar ko ...

 • Company Accenture Latvijas filiāle, AKF in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ms esam globla konsultciju, tehnoloiju servisu un rpakalpojumu kompnija, kas apvieno vairk k 358 000 darbiniekus, 56 valsts. Accenture Latvia sniedz kvalitatvus pakalpojumus Nokia, Vodafone kompnijm. Accenture biroj Rg ir ap 700 cilvku liels kolektvs, kas strd ar Java, Scala, .Net, C/C++, Sitecore, iOS, Android, SAP, Oracle un cits joms. Ms piedvjam::• Darbu starptautisk vid;• Strauju karjeras izaugsmi;• Labas socils garantijas;• Profesionlu komandu;• Konkurtspjgu atalgojumu;• Neierobeotas apmcbu iespjas;• Iespju strdt ar no mjm.No Jums ms sagaidm:• Izpratni un tehnisks zinšanas dads programmšanas valods;• darba pieredzi programmšan;• vlama pieredze vadt komandu;• Zinšanas par programmatras izveides dzves ciklu;• Spju loiski domt;• Labas angu valodas zinšanas gan rakstiski, gan mutiski;• V...

 • Company Printify Development, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  - Izstrdt, testt un ieviest jaunas funkcijas un efektvas sistmas, lai sasniegtu biznesa mrus; - Integrt vairkas sistmas un saskaot dadu komandu vajadzbas; - Monitort un veikt traucjummeklšanu un atkdošanu IT sistms, lai nodrošintu ts funkcionalitti bez kdm un gala lietotju apmierintbu; - Ievkt lietotju atsauksmes par sistmas veiktspju; - Sazinties ar klientu apkalpošanas un tirdzniecbas nodam, lai atkltu gala lietotju problmas; - Prskatt esošs IT sistmas un iekšjos procesus; - Apkopot un analizt datus, lai identifictu IT infrastruktras uzlabošanas jomas; Nepieciešams prasmes:- Angu valoda profesionla lietotja lmen;- Augstk izgltba biznesa vadbas, inenierzintu vai ldzgu zintu jom;- Visprga izpratne par informcijas sistmu arhitektru, to ieviešanas un ekspluatcijas procesiem un metodm;- Pi...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  11.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re.Nr.90000069281, )izsludina konkursu uzInformtikas prvaldes Datu apmaiu informcijas sistmu daas Sistmanaltia darbinieka amatu(1 vakance uz nenoteiktu laiku)            Informtikas prvaldes kompetenc ir Valsts iemuma dienesta (turpmk – VID) atbalsta funkcijas stenošana informcijas sistmu resursu prvaldbas jom.Ja Tev ir:atbilstba likuma „Par Valsts iemumu dienestu” 17.panta otrs daas prasbm (taj skait valsts valodas prasme C lmea 2. pakp);akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba dabaszintns, matemtik un informcijas tehnoloijs, inenierzintns un tehnoloijs, vai komerczinbs un vadbas zintns;zinšanas par informcijas sistmu izstrdes dzvesciklu, dokumentcijas un programmatras izstrdes, testšanas un ieviešanas prvaldbu;zinšanas par informcijas sistmu arhitektru un in...

 • Company VALSTS VIDES DIENESTS in Amata
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Valsts vides dienests (re. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzbas un reionls attstbas ministrijas prraudzb esoša tiešs prvaldes iestde, kuras mris ir nodrošint, lai tiktu ievroti normatvie akti vides aizsardzbas, radicijas drošbas un kodoldrošbas un dabas resursu izmantošanas jomValsts vides dienests aicina pievienoties savai komandai uz nenoteiktu laikuInformcijas sistmu attstbas daas projektu vadtju–sistmanaltii(1 vakance, darbinieka amats uz nenoteiktu laiku).  Galvenie amata pienkumi:izvrtt VVD IS tehnisko un programmatras iespjamos tehniskos risinjumus un inovcijas, sagatavot piedvjuma dokumentus un prezentt priekšlikumus;•plnot un kontrolt informcijas sistmu projekta stenošanas resursus, finansjumu, lgumu izpildi un sniegt atskaites pc pieprasjuma;•nodrošint IS attstbas (inovcijas uc....

 • Company Caswallon Systems, SIA in Vidi
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:programmatras analizšana;programmatras testšana un dokumentšana;programmatras prraudzšana un pilnveidošana;piedalšans IT projektu attstb.Prasbas:Izpratni un tehnisks zinšanas par sistmu analizšanu;3+ gadu darba pieredze ldzg amat vai augstk izgltba saistoš jom; Zinšanas par programmatras izveides dzves ciklu;Spju loiski domt un analizt.Piedvjam:konkurtspjgu atalgojumu;tiešu mijiedarbbu starp veiksmgu darbbu un karjeras izaugsmi;izcilu vidi un darba apstkus persongai un profesio...

 • Company Venta Energy Services, SIA in Venta
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb sistmanaltii.Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (Bakalaurs) vai trs gadu pieredze attiecgaj amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar turku vai azerbaidu valoda.Alga: no 1200 ldz 1500 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  06.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re.Nr.90000069281, )izsludina konkursu uzInformtikas prvaldes Pamatdarbbas atbalsta informcijas sistmu daasMaksjumu administršanas informcijas sistmu nodaassistmanaltia/-es darbinieka amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)           Informtikas prvaldes kompetenc ir Valsts iemuma dienesta (turpmk – VID) atbalsta funkcijas stenošana informcijas sistmu resursu prvaldbas jom.Ja Tev ir:akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba;pieredze informtikas jom ne mazk k divi gadi;zinšanas par informcijas sistmu izstrdi un dokumentciju, darba plsmas prvaldbas tehnoloijm;labas prasmes darb ar MS Word, Excel, Power Point;spja saskatt procesus kopum, analizt un defint saemto informciju;spja patstvgi organizt darbu un strdt paaugstintas intensittes apstkos;atbilstba likuma „Par Vals...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Systems analysts Edit filters