Jobmonitor. Search results for Systems administrators

22 Jobs found

Used filters:
 • Systems administratorsx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  17.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re.Nr.90000069281, )izsludina konkursu uzInformtikas prvaldes Klientu pašapkalpošans informcijas sistmu daas sistmanaltia/-es darbinieka amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)             Informtikas prvaldes kompetenc ir Valsts iemuma dienesta (turpmk – VID) atbalsta funkcijas stenošana informcijas sistmu resursu prvaldbas jom.Ja Tev ir:akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba;zinšanas par informcijas sistmu izstrdes dzvesciklu un t prvaldbas procesiem;pieredze informtikas jom ne mazk k divi gadi;atbilstba likuma „Par Valsts iemumu dienestu” 17.panta otrs daas prasbm;spja uzemties atbildbu un pieemt lmumus;nevainojama reputcija.Ja esi gatavs:stenot informciju tehnoloiju projektus;prvaldt informcijas sistmu izstrdi, akcepttestšanu un ieviešanu visa informcijas sis...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:-    uzturt un administrt datoru tklus un to skaitošanas vidi, tai skait datortehniku, sistmas programmatru, lietojumprogrammas un visu veidu konfigurcijas;-    veikt izmaias, lai uzlabotu sistmu, tklu konfigurciju atbilstoši aparatras vai programmatras prasbm; -    nodrošint datu kopijas un datu atjaunošanu;-    nodrošint datortehnikas un programmatras, k ar datortkla optimlo darbspju lietotju vajadzbm;-    projektt, konfigurt un administrt datorsistmas un datortklus;-    nodroš...

 • Company Rīgas 1. slimnīca, SIA in Amata
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Rgas 1.slimnca” izsludina atkltu konkursu uzInformcijas tehnoloiju nodaas informcijas tehnoloiju administratora amatu (divas amata vietas uz nenoteiktu laiku).Amata mris:1.1.    Rgas 1.slimncas (turpmk – Slimnca) informcijas un komunikcijas sistmu (turpmk – IKT) uzturšana un administršana.1.2.    Informcijas sistmu (turpmk – IS) lietotju tehniskais atbalsts, konsultšana un apmcba.1.3.    Slimncas datortehnikas u.c. biroju tehnikas uzstdšana un ekspluatcijas nodrošinšana, k ar tehniskais atbalsts datorlietotjiem.Galvenie amata pienkumi: -    Uzraudzt kritisks Slimncas IKT infrastruktru un attstt monitoringa sistmu.-    Veikt Slimncas IS administršanu un uzturšanu.-    Veikt Slimncas IS ekspluatcijas problmu operatvo risinšanu. -    Konsultt Slimncas datortehnikas lietotjus, nepiecieša...

 • Company ECOMMPAY LIMITED Latvijas filiāle, AKF in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:-    uzturt un administrt datoru tklus un to skaitošanas vidi, tai skait datortehniku, sistmas programmatru, lietojumprogrammas un visu veidu konfigurcijas;-    veikt izmaias, lai uzlabotu sistmu, tklu konfigurciju atbilstoši aparatras vai programmatras prasbm; -    nodrošint datu kopijas un datu atjaunošanu;-    nodrošint datortehnikas un programmatras, k ar datortkla optimlo darbspju lietotju vajadzbm;-    projektt, konfigurt un administrt datorsistmas un datortklus;-    nodr...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:-    datorserveru konfiguršana un uzturšana;-    programmšana ar Continuous Integration: Jenkins, GitlabCI;-    datu glabtuves prvaldba un uzturšana;-    modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba; ...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Datorsistmu un datortklu administratora loma sev iekauj aktvu uzmuma infrastruktras izstrdi un uzturšanuProfesionls prasmes un kvalifikcija:• Vlama 3+ gadu darba pieredze IT nozar;• Vismaz divu veidu UNIX zinšanas;• NT, Win2000, Active directory zinšanas;• Prasmes Apache, Tomcat, Sendmail, MySQL, Oracle, u.c. administršan;• Tkla iekrtu przinšana (Cisco, HP, u.c.), TCP/IP stack;• Vlama pieredze Unix & Win programmšan;• Vlama pieredze tds programmšanas valods k PHP, Perl, SQL;• Komandas cilvks;• Labas krievu un angu valodas zinšanas (lasšana/runšana/klausšans/rakstšana);Pienkumi:• Veikt servera uzturšanu, konfiguršanu un problmu novršanu;• Ievrot IT instrukcijas;• Veikt tkla uzstdšanu, konfiguršanu un problmu novršanu;• Konsultt un apmct lietotjus jautjumos, kas saistti ar IT infrastruktru; ...

 • Company Media Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:datorserveru konfiguršana un uzturšana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;jauninjumu uzstdšana uz lietotju darba stacijm; uzturt daudzdomnu struktru, nodrošint failu un printeru servisu darbbu, pretvrusu aizsardzbu serveros un lietotju darbstacijs;augstslodzes projektu administršana,uzturšana un automatizšana ar Ansible/Puppet; kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole. Prasbas:3+ gadu pieredze datorsistmu un dator...

 • Company FA Advise, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “FA Advise” ir uzmums, kurš nodarbojas ar konsultciju pakalpojumiem finanšu menedmenta, jurisprudences un biznesa attstbas jom starptautisk lmen. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus – profesionlus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:datorserveru konfiguršana un uzturšana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;jauninjumu uzstdšana uz lietotju darba stacijm;uzturt daudzdomnu struktru, nodrošint failu un printeru servisu darbbu, pretvrusu aizsardzbu serveros un lietotju darbstacijs;augstslodzes projektu administršana,uzturšana un automatizšana ar Ansible/Puppet;kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole.Prasbas:augstk izgltba IT jom;pieredze kmjprlces monitoringa sistmu ...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:-    uzturt un administrt datoru tklus un to skaitošanas vidi, tai skait datortehniku, sistmas programmatru, lietojumprogrammas un visu veidu konfigurcijas;-    veikt izmaias, lai uzlabotu sistmu, tklu konfigurciju atbilstoši aparatras vai programmatras prasbm; -    nodrošint datu kopijas un datu atjaunošanu;-    nodrošint datortehnikas un programmatras, k ar datortkla optimlo darbspju lietotju vajadzbm;-    projektt, konfigurt un administrt datorsistmas un datortklus;-    nodroš...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Linux administršana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;drošbas sistmu uzstdšana uz lietotju darba stacijm; darbs ar datu bzm SQL; kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole. Prasbas:augstk izgltba IT jom; vlama darba pieredze informcijas sistmu prvaldšan/administršan/uzturšan vai ldzg saistoš jom; zinšanas par Linux administršanu; ISO/IEC 27000 standartu zinšanas;OSI modeles izpratne, k ar TCP/IP protokolu steka izpr...

 • Company Damara Technologies, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Damara Technologies” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:datorserveru konfiguršana un uzturšana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;jauninjumu uzstdšana uz lietotju darba stacijm;uzturt daudzdomnu struktru, nodrošint failu un printeru servisu darbbu, pretvrusu aizsardzbu serveros un lietotju darbstacijs;augstslodzes projektu administršana,uzturšana un automatizšana ar Ansible/Puppet;kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole.Prasbas:3+ gadu pieredze datorsistmu un dator...

 • Company Damara Technologies, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Damara Technologies” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:-   datorserveru konfiguršana un uzturšana;-   programmšana ar Continuous Integration: Jenkins, GitlabCI;-   datu glabtuves prvaldba un uzturšana;-   modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba; -   jauninjumu uzstdšana uz lietotju darba stacijm; -   uzturt daudzdomnu struktru, nodrošint failu un printeru servisu darbbu, pretvrusu aizsardzbu serveros un lietotju darbstacijs;-   augstslodzes projektu administršana, uzturšana un automatizšana ar Ansible/Puppet; -   kmjprlces moni...

 • Company Travel away, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  UZMUMS: SIA” Travel away” AICINA DARB Uz pilnu slodzi (40 stundas ned) -  Datortklu un datorsistmu specilistu Pienkumi: -   Nodrošint neprtrauktu datortehnikas un lokl tkla darbbu, programmatras nodrošinšanu ofis un kompnijas struktrvienbs. Atbildt par tkla drošbu, datoru un datorprogrammatras neprtrauktu un efektvu darbbu. -   Vlams, lai btu autovadtja apliecba.Darba alga 1010 eiro (bruto).CV lgums stit uz e-pastu: ...

 • Company Bauskas novada administrācija in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Konsultt pašvaldbas izgltbas iestdes e-pakalpojumu ieviešan un uzturšan.Veikt izgltbas e-prvaldes risinjumu testšanu un ieviešanu.Veikt informcijas un komunikcijas tehnoloiju auditu pašvaldbas izgltbas iestds.Apmct pašvaldbas izgltbas iestu darbiniekus jautjumos, kas saistti ar informcijas un komunikcijas tehnoloiju izmantošanu darba pienkumu izpildei.Sniegt tehnisko un konsultatvo atbalstu, uzturt un attstt pašvaldbas izgltbas iestu loklo datu un telefona tklu, datorizts darba vietas, k ar citus lokl tkla servisus šds Bauskas novada pašvaldbas izgltbas iestds: Meotnes skumskola, Codes pamatskola, Griu pamatskola, Vecsaules pamatskola, slces pamatskola, Pamšas specil pamatskola.Veikt lietotju administršanu Bauskas novada pašvaldbas izgltbas iestu informcijas sistms.Organizt dadu mrauditori...

 • Company OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Olaines novada pašvaldba izsludina pieteikšanosamatam   Galvenie amata pienkumi:Veikt informcijas tehnoloiju lietotju atbalstu un konsultšanu. Nodrošint informcijas tehnoloiju resursu neprtrauktu darbbu, plnot un realizt to attstbu.  Sagatavot un stenot priekšlikumus jaunas datortehnikas un programmatru ieviešanai vai esošs modernizšanai, serveru un datortkla darbbas uzlabošanai. Sagatavot nepieciešamo dokumentciju.Prasbas pretendentiem:Augstk izgltba datorzintns un/vai informciju tehnoloijs.     Iepriekšja pieredze ldzgu pienkumu pildšan vismaz 1 gadsAtbildga un pozitva attieksme pret darbu.Teicamas saskarsmes un komunikcijas prasmes.Spja patstvgi pieemt lmumus, rast risinjumus, vlme sevi pilnveidot.Ms piedvjam:Dinamisku un atbildgu darbu....

 • Company LAUMA FABRICS, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  LSEZ LAUMA FABRICS, SIA aicina darb IT asistentu. PRASBAS:Pozitvs skatjums uz dzviVlme mctiesPamatzinšanas par populrkajm datoru opertjsistmm, Spja sagatavot tehnisko dokumentcijuLatviešu un krievu valodas zinšanasPIENKUMI: Piedalties uzmuma IT infrastruktras uzturšan un apkalpošanSniegt IT lietotjatbalstu uzmuma darbiniekiemPIEDVJAM: - Darbu starptautisk, dinamisk un augoš uzmum. - Labus darba apstkus. - Atalgojumu no 460 - 600 EUR/mnes pirms nodoku nomaksas.  CV un motivcijas vstuli ar nordi IT asistents stt uz: ...

 • Company VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  VALSTS IEMUMU DIENESTS(re.Nr.90000069281, )izsludina konkursu uzInformtikas prvaldes Rgas tehnisk atbalsta daas Datortehnikas uzturšanas nodaasveck/-s informcijas tehnoloiju administratora/-es darbinieka amatu(2 vakances uz nenoteiktu laiku)         Informtikas prvaldes kompetenc ir Valsts iemuma dienesta (turpmk – VID) atbalsta funkcijas stenošana informcijas sistmu resursu prvaldbas jom.Ja Tev ir:vidj vai profesionl vidj izgltba;padziintas un praktiskas zinšanas par darbstaciju opertjsistmm un lietojumprogrammm, to uzstdšanu un apkopes veikšanu;padziintas un praktiskas zinšanas par datortehnikas t.sk. perifrijas iekrtu uzbvi, darbbas principiem un veidiem;praktiskas zinšanas par datortklu (LAN) uzbvi, izmantotajiem protokoliem, konfiguršanu un darbbas principiem;labas prasmes darb ar MS ...

 • Company RRG Consulting, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  1) Administrt datorsistmu un datortklu.2) Sniegt aobalstu datorsistmas un datortklu lietotjiem.3) Uzturt programmatru un datortehniku, pieemt operatvus paskumus to prtraukumu gadjum.4) Atskaišu, priekšlikumu sagatavošana informcijas sistmas modernizcijai.5) Projektu dokumentcijas, izmaksas tmes sgatavošana.Darba pienkumu pildšanai nepieciešamas prasmes:1) Spja patstsavgi risint problmu situcijas un pieemt lmumus.2) Pieredze ar Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10, Microsoft Office, MacOS X (10.4+)Kandidtiem saves CV ldzam stt uz e-pastu ...

 • Company BUTS, SIA in Vidi
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mcbu centrs SIA„BUTS" viena no lielkajm privtajm izgltbas iestdm Latvij,  ir 29 gadu darba pieredze pieaugušo profesionlaj apmcb un kvalifikcijas paaugstinšan  aiciba darb Informcijas sistmu ADMINISTRATORU /- I   Pienkumi:-    uzturt un administrt datoru tklus un to skaitošanas vidi, tai skait datortehniku, sistmas programmatru, lietojumprogrammas un visu veidu konfigurcijas;-    veikt izmaias, lai uzlabotu sistmu, tklu konfigurciju atbilstoši aparatras vai programmatras prasbm; -    nodrošint datu kopijas un datu atjaunošanu;-    nodrošint datortehnikas un programmatras, k ar datortkla optimlo darbspju lietotju vajadzbm;-    projektt, konfigurt un administrt datorsistmas un datortklus;-    nodrošint informcijas aizsardzbu un drošbu;-    sniegt tehnisko un konsultatvo atbalstu lietotjiem;-...

 • Company PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS in Amata
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prtikas un veterinrais dienests (reistrcijas Nr. LV90000064301) izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu INFORMCIJAS SISTMU ADMINISTRATORSRESURSU VADBAS DEPARTAMENTAINFORMCIJAS TEHNOLOIJU DA(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku, darba vieta: Peldu iela 30, Rga) JA TEV IR:·      1. vai 2.lmea augstk izgltba, kas papildinta ar specilajm mcbm Informcijas tehnoloiju jom;·      pieredze IT infrastruktras apkalpošan un lietotju atbalsta sniegšan;·      pieredze darb ar MS Windows serveru opertjsistmm - MS Windows Server 2008/2012/2016;·      pieredze darb ar Microsoft Office programmatru;·      spjas un vlme apgt jaunus risinjumus;·      labas latviešu un angu valodas zinšanas;·      prasme plnot un organizt savu darbu;...

 • Company Risk Focus LV, SIA in Vidi
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs:    Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu “Risk Focus LV”Reistrcijas numurs 40103917200Juridisk adrese: Brvbas gatve 214M - 2, Rga, LV-1039Darbbas joma:    NACE 62 – Datorprogrammšana, konsultšana un saisttas darbbasDarbavietu skaits:    2Profesija:    2522 03 – Vadošais informcijas sistmu ADMINISTRATORSDarba pienkumi:    -    uzturt un administrt datoru tklus un to skaitošanas vidi, tai skait datortehniku, sistmas programmatru, lietojumprogrammas un visu veidu konfigurcijas;-    veikt izmaias, lai uzlabotu sistmu, tklu konfigurciju atbilstoši aparatras vai programmatras prasbm; diagnostict problmas aparatrai un programmatrai;-    nodrošint datu kopijas un datu atjaunošanu;-    nodrošint datortehnikas un programmatras, k ar datortkla optimlo darbspju lietotju vajadzbm;-    projektt, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Systems administrators Edit filters