Jobmonitor. Search results for Systems administrators

26 Jobs found

Used filters:
 • Systems administratorsx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ja Tev ir Atbilstoša izgltba un pieredze darb ar serveru un IT sistmu administršanu,pieredze programmatras uzturšanas un/vai izstrdes projektos,analtiska domšana un labas problmu risinšanas prasmes,pozitva attieksme komunikcij ar sistmas lietotjiem.Ja esi gatavs/-a uzemties lokl datortkla, lietotju programmu, serveru un darbstaciju apkalpošanu un problmu risinšanu,uzturt un/vai pilnveidot lokls programmatras,datortehnikas un biroja tehnikas apkalpošanu un uzturšanu,programmu un serveru administršanu, lietotju tehnisko atbalstu.CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu: 2020.gada 24.martam.Informcija par datu apstrdi:Personas datu apstrdes przinis ir SIA “Liepjas reionl slimnca”, adrese: Slimncas iela 25, Liepja, tlrunis: 63403222, elektronisk pasta adrese: .Jsu personas datu apstrdes mris – ...

 • Company ECOMMPAY LIMITED Latvijas filiāle, AKF in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company Media Solutions, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:datorserveru konfiguršana un uzturšana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;jauninjumu uzstdšana uz lietotju darba stacijm; uzturt daudzdomnu struktru, nodrošint failu un printeru servisu darbbu, pretvrusu aizsardzbu serveros un lietotju darbstacijs;augstslodzes projektu administršana,uzturšana un automatizšana ar Ansible/Puppet; kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole. Prasbas:3+ gadu pieredze datorsistmu un dator...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:-    uzturt un administrt datoru tklus un to skaitošanas vidi, tai skait datortehniku, sistmas programmatru, lietojumprogrammas un visu veidu konfigurcijas;-    veikt izmaias, lai uzlabotu sistmu, tklu konfigurciju atbilstoši aparatras vai programmatras prasbm; -    nodrošint datu kopijas un datu atjaunošanu;-    nodrošint datortehnikas un programmatras, k ar datortkla optimlo darbspju lietotju vajadzbm;-    projektt, konfigurt un administrt datorsistmas un datortklus;-    nodroš...

 • Company TRAVEL AWAY, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  UZMUMS: SIA” Travel away” AICINA DARB Uz pilnu slodzi (40 stundas ned) -  Datortklu un datorsistmu specilistu Pienkumi: -   Nodrošint neprtrauktu datortehnikas un lokl tkla darbbu, programmatras nodrošinšanu ofis un kompnijas struktrvienbs. Atbildt par tkla drošbu, datoru un datorprogrammatras neprtrauktu un efektvu darbbu. -   Vlams, lai btu autovadtja apliecba.Darba alga 1010 eiro (bruto).CV lgums stit uz e-pastu: ...

 • Company FLIGHT CONSULTING GROUP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “Flight Consulting Group” (reistrcijas Nr. 40003502830)aicina darb Datorsistmu un datortklu administratoruDarba pienkumi:•    Loklo tklu, tkla iekrtu uzturšana darba krtb•    Izvietoto darbstaciju un to programmnodrošinjuma administršana un modernizšana•    Datora lietotju konsultšana telefoniski un kltien•    Darbstaciju apkalpošana•    Biroja tehnikas uzturšana darba krtb•    Jauno risinjumu un tehnoloiju testšana un ieviešanaDarba vietas adrese: Dzirnieku iela 15, lidosta “Rga”, Mrupes novadsAtalgojums (pirms nodokiem): 2712,60 EURDarba devja kontaktinformcija: , +371 67207300...

 • Company EVOLUTION LATVIA, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Prasbas:• Zinšanas un praktiska pieredze ar Linux serveriem;• Labas administratvs un tehnisko problmu risinšanas prasmes priekš interneta aplikcijm;• Zinšanas un praktiska pieredze ar attstbas rkiem (Git, Jenkins);Piedvjam: - Interesantu un atbildgu darbu starptautisk uzmum; - Draudzgu darba vidi; - Konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas.E-pasts: ...

 • Company 'RAUNAS NOVADA DOME' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Raunas novada dome izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu datorsistmu un datortklu administrators, informcijas sistmas drošbas prvaldnieks (vakance uz nenoteiktu laiku)Visprjie darba pienkumi: veikt IT sistmu uzturšanu un attstbu, sniegt atbalstu lietotjiem un veikt lietotju apmcbu; veikt datortklu un standarta programmu uzturšanu; organizt materili tehnisko resursu IT jom racionlu un mrtiecgu izmantošanu un sniegt priekšlikumus par materili tehnisks bzes pilnveidošanu; nodrošint datorsistmu un datortklu neprtrauktu darbbu, identifict un novrst sistmu kdas; sniegt atbalstu lietotjiem informcijas sistmu un lietojumprogrammu izmantošan; nodrošint programmatras iegdes stenošanai nepieciešams dokumentcijas (tehnisks specifikcijas) izstrdi un saskaošanu atbilstoši normatvajiem aktiem;nodr...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Linux administršana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;drošbas sistmu uzstdšana uz lietotju darba stacijm; darbs ar datu bzm SQL; kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole. Prasbas:augstk izgltba IT jom; vlama darba pieredze informcijas sistmu prvaldšan/administršan/uzturšan vai ldzg saistoš jom; zinšanas par Linux administršanu; ISO/IEC 27000 standartu zinšanas;OSI modeles izpratne, k ar TCP/IP protokolu steka izpr...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA" Re. Nr. 90009226487 Datorsistmu un datortkla administrators (2522 01) Uz nenoteiktu laiku 1,0 slodze Ms no Tevis sagaidm: -  Atbilstoša augstk izgltba vai vidj specil izgltba informcijas tehnoloiju jom; - Vismaz divu gadu profesionl pieredze ldzvrtgu pienkumu veikšan; -   Spja nodrošint informcijas aizsardzbu un drošbu; -   Spja uzlabot datortehnikas veiktspju, izmantojot atjauninjumus; ...

 • Company 8 CBR, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Palielinoties darba apjomam SIA”8 CBR”Re.Nr.43903002559 aicina pievienoties savai komandai:     IT Administratora SPECILISTS/-E IT DAUzmuma darbbas virziens ir ceu, tiltu bve un remonts.   Darba pienkumi:Augstk vai profesionla izgltba IT jom;Pieredze IT lietotju atbalst vismaz 2 gadi;Spja sadarboties komand, ka ar patstvgi risint IT incidentus;Teicamas komunikcijas un sadarbbas prasmes;Pieredze darb ar Microsoft opertjsistmm un Microsoft produktiem;Sapratne par datoru, datortklu uzbvi un prvaldbu;Vlme mcties un apgt jauns zinšanas;B kategorijas autovadtja apliecba.Prasbas:Lietotju atbalsts, konsultšana un apmcba;Darbstaciju un programmatras apkalpošana;Patstvga IT incidentu risinšana;Datortehnikas, programmatras uzstdšana, konfiguršana, un modernizšana, lietojumprogrammas prvaldšana;IT inf...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba devjs:    Valsts socils aprpes centrs "Rga"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Datorsistmu un datortkla administrators (2522 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas:    Amata pienkumu pildšanai nepieciešams profesionls prasmes un ne mazk k 2 gadu pieredze darb ar informcijas tehnoloijm.Informcijas tehnoloiju darbu reglamentjošo normatvo aktu przinšana.Spja nodrošint informcijas aizsardzbu un drošbu.Spja novrst nesankciontas programmatras lietošanu.Spja uzlabot datortehnikas veiktspju, izmantojot atjauninjumus.Spja uzlabot programmatru, izmantojot atjauninjumus.Spja konsultt lietotjus ar dadiem zinšanu lmeiem.Labas komunikcijas prasmes, augsta atbildbas sajta un precizitte.Pieredze dokumentu projektu izstrd. B kategorijas autovadtja apliecba.Izgltbas lmenis:    Augstk i...

 • Company Damara Technologies, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Damara Technologies” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus: DATORSISTMU UN DATORTKLU ADMINISTRATORUSPienkumi:datorserveru konfiguršana un uzturšana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;jauninjumu uzstdšana uz lietotju darba stacijm;uzturt daudzdomnu struktru, nodrošint failu un printeru servisu darbbu, pretvrusu aizsardzbu serveros un lietotju darbstacijs;augstslodzes projektu administršana,uzturšana un automatizšana ar Ansible/Puppet;kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole.Pras...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:-    datorserveru konfiguršana un uzturšana;-    programmšana ar Continuous Integration: Jenkins, GitlabCI;-    datu glabtuves prvaldba un uzturšana;-    modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba; ...

 • Company Media Solutions, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA “Media Solutions”ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:•    datorserveru konfiguršana un uzturšana;•    datu glabtuves prvaldba un uzturšana;•    modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;•    jauninjumu uzstdšana uz lietotju darba stacijm;•    uzturt daudzdomnu struktru, nodrošint failu un printeru servisu darbbu, pretvrusu aizsardzbu serveros un lietotju darbstacijs;•    augstslodzes projektu administršana,uzturšana un automatizšana ar Ansible/Puppet;•    kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole.Prasbas:•    3+...

 • Company Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Tlrunis: 67271125CV stt uz ...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Datorsistmu un datortklu administratora loma sev iekauj aktvu uzmuma infrastruktras izstrdi un uzturšanuProfesionls prasmes un kvalifikcija:• Vlama 3+ gadu darba pieredze IT nozar;• Vismaz divu veidu UNIX zinšanas;• NT, Win2000, Active directory zinšanas;• Prasmes Apache, Tomcat, Sendmail, MySQL, Oracle, u.c. administršan;• Tkla iekrtu przinšana (Cisco, HP, u.c.), TCP/IP stack;• Vlama pieredze Unix & Win programmšan;• Vlama pieredze tds programmšanas valods k PHP, Perl, SQL;• Komandas cilvks;• Labas krievu un angu valodas zinšanas (lasšana/runšana/klausšans/rakstšana);Pienkumi:• Veikt servera uzturšanu, konfiguršanu un problmu novršanu;• Ievrot IT instrukcijas;• Veikt tkla uzstdšanu, konfiguršanu un problmu novršanu;• Konsultt un apmct lietotjus jautjumos, kas saistti ar IT infrastruktru; ...

 • Company Latvijas dzelzceļš, AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company TIESU ADMINISTRĀCIJA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA in Amata
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Vadoš valsts prvaldes iestde veselbas nozar - Veselbas ministrija (re. Nr. 90001474921, ) izsludina atkltu konkursu uz vakanto darbinieka amatu – DATORSISTMU UN DATORTKLA ADMINISTRATORS/-E (divas vakantas amata vietas) Informcijas tehnoloiju nodaAmata mris: Veikt Veselbas ministrijas datortehnikas un programmatras, k ar datortkla optimlu darbspju uzturšanu, konfigurt un administrt datorsistmas un datortklus. Prrauga IS drošbas politiku Ministrij.Galvenie pienkumi:Resursu vadbas sistmas Horizon serveru administršanaDokumentu vadbas sistmas Namejs serveru administršanaLietotju kontu un datoru konfigurciju prvaldba Active Directory vidMicrosoft Exchange serveru administršanaWindows Server Update Services administršanaMicrosoft ADFS servisa darbbas nodrošinšanaLietotju prvaldba Microsoft mkopa...

 • Company FA Advise, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA “FA Advise” ir uzmums, kurš nodarbojas ar konsultciju pakalpojumiem finanšu menedmenta, jurisprudences un biznesa attstbas jom starptautisk lmen. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus – profesionlus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:datorserveru konfiguršana un uzturšana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;jauninjumu uzstdšana uz lietotju darba stacijm;uzturt daudzdomnu struktru, nodrošint failu un printeru servisu darbbu, pretvrusu aizsardzbu serveros un lietotju darbstacijs;augstslodzes projektu administršana,uzturšana un automatizšana ar Ansible/Puppet;kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole.Prasbas:augstk izgltba IT jom;pieredze kmjprlces monitoringa sistmu ...

 • Company FA Advise, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA “FA Advise” ir uzmums, kurš nodarbojas ar konsultciju pakalpojumiem finanšu menedmenta, jurisprudences un biznesa attstbas jom starptautisk lmen. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus –profesionlus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Sakar ar darba apjoma palielinšanos aicinm darb Jaunko datorsistmu un datortklu administratoru.Pienkumi:• datorserveru konfiguršana un uzturšana;• datu glabtuves prvaldba un uzturšana;• modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;• jauninjumu uzstdšana uz lietotju darba stacijm;• uzturt daudzdomnu struktru, nodrošint failu un printeru servisu darbbu, pretvrusu aizsardzbu serveros un lietotju darbstacijs;• kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole.Prasbas:•    3+ gadu pier...

 • Company GEIDANS SOLUTIONS LATVIA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA Geidans Solutions Latvia mekl IT sistmu administratoruGalvens prasbas:Izgltba IT jom un praktisk pieredze datortklu administršan (vlams vismaz 3 gadi);Serveru un darba staciju aparatras un programmatras iestatšana;Ugunsmra un sldu iestatšana, ieskaitot VLAN un VPN;Tkla, sistmu un pakalpojumu darbbas uzraudzba;Tkla drošbas uzraudzba;Programmatras lietojumprogrammu ieviešana un atbalsts;Incidentu vadba;Vlme mcties, interese par jaunkm tehnoloijm;Labas latviešu, angu un krievu valodas zinšanas gan rakstiski, gan mutiski;Analtisk domšana, labas komunikcijas prasmes, augsta atbildbas sajta.Pieredze šds joms:Laba pieredze ar Windows Server 2012 un jaunku versiju;Labas zinšan...

 • Company GEIDANS SOLUTIONS LATVIA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA Geidans Solutions Latvia mekl IT sistmu administrtoruGalvens prasbas:Izgltba IT jom un praktisk pieredze datortklu administršan (vlams vismaz 3 gadi); Serveru un darba staciju aparatras un programmatras iestatšana; Ugunsmra un sldu iestatšana, ieskaitot VLAN un VPN; Tkla, sistmu un pakalpojumu darbbas uzraudzba; Tkla drošbas uzraudzba; Programmatras lietojumprogrammu ieviešana un atbalsts; Incidentu vadba; Vlme mcties, interese par jaunkm tehnoloijm; Labas latviešu, angu un krievu valodas zinšanas gan rakstiski, gan mutiski; Analtisk domšana, labas komunikcijas prasmes, augsta atbildbas sajta.Pieredze šds joms:Laba pieredze ar Windows Server 2012 un jaunku versiju; Labas zinšanas par grupas politiku un Active Directory; Izpratne par servera virtualizciju (Hyper-V); Tkla arhitektra, sta...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Valsts socils aprpes centrs "Rga"Re. Nr. 90009226487Datorsistmu un datortkla administrators (2522 01)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas:    Amata pienkumu pildšanai nepieciešams profesionls prasmes un ne mazk k 2 gadu pieredze darb ar informcijas tehnoloijm.Informcijas tehnoloiju darbu reglamentjošo normatvo aktu przinšana.Spja izstrdt un realizt informcijas sistmas drošbas politiku.Spja nodrošint informcijas aizsardzbu un drošbu.Spja novrst nesankciontas programmatras lietošanu.Spja analizt esošs datorsistmas darbbas statistiku.Spja uzlabot datortehnikas veiktspju, izmantojot atjauninjumus.Spja uzlabot programmatru, izmantojot atjauninjumus.Spja konsultt lietotjus ar dadiem zinšanu lmeiem.Labas komunikcijas prasmes, augsta atbildbas sajta un precizitte.Pieredze dokumentu projektu izst...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:-    uzturt un administrt datoru tklus un to skaitošanas vidi, tai skait datortehniku, sistmas programmatru, lietojumprogrammas un visu veidu konfigurcijas;-    veikt izmaias, lai uzlabotu sistmu, tklu konfigurciju atbilstoši aparatras vai programmatras prasbm; -    nodrošint datu kopijas un datu atjaunošanu;-    nodrošint datortehnikas un programmatras, k ar datortkla optimlo darbspju lietotju vajadzbm;-    projektt, konfigurt un administrt datorsistmas un datortklus;-    nodr...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Systems administrators Edit filters