Jobmonitor. Search results for Sweepers and related labourers

35 Jobs found

Used filters:
 • Sweepers and related labourersx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA", AS in Other
  16.11.2019

  Viena no straujk augošajm lidostm Eirop!Aicinm darb STNIEKU/-CIDarba pienkumi:Strdt iecirkn, nodrošinot trbu un krtbu, saska ar teritorijas deuranta nordjumiemRpties par materilajm vrtbm, kas atrodas darba iecirknVeit valsts karoga pacelšanu vai nolaišanu valsts svtkos un atceres diensNeparedztu apstku gadjum veikt papildus darbus, kas nav saistti ar teritorijas uzkopšanuPrasbas: Izgltba (vismaz): pamatizgltba Darbs mais (7:00-19:00, 2 strd, 2 brvas) Valodu zinšanas:Latviešu valoda- zemkaj lmen A1; Angu valoda -vlamas pamatzinšanas...

 • Company Rīgas Āgenskalna pirmsskola in Rīga
  16.11.2019

  Rgas genskalna pirmsskola (Cieceres iela 3, Rg) aicina darb stnieku (profesijas kods 9613 01) uz noteiktu laiku (uz darbinieka slimbas laiku). Galvenie amata pienkumi: kopt un uzturt Iestdes ieogoto teritoriju un tai pieguošo publisk lietošan esošo teritoriju (gjju ietvi, zlju) un citi pienkumi saska ar amata aprakstu. Prasbas kandidtiem- Nepieciešama vismaz pamata izgltba. Citi piedvjumi: 4 nedas atvainjums vasar, ir atlaides braukšanai Rgas pilstas sabiedriskaj transport. CV stt uz e-pasta adresi: Papildus informcija pa tlruni 25408328....

 • Company Clean R, SIA in Other
  16.11.2019

  SIA Clean RAicinm darb teritorijas uzkopšanas darbiniekus JrmalPienkumi - lapu grbšana ldz 20.11.2019.Samaksa - stundas likme - 3.00 EUR/bruto.Interesentus, ldzam, zvant darba diens no plkst. 8.00 - 16.30 vai pieteikumu stt uz e-pastu , papildus info: 20263653...

 • Company SIGTUR, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Viesnca "DINABURG" aicina darb STNIEKU...

 • Company 'RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE' in Rēzekne
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  STNIEKS (uz pastvg darbinieka prombtnes laiku - brna kopšanas atvainjums)Darba pienkumi:- uzturt krtb skolas piegulošo teritoriju.Rzeknes 2.vidusskola, Rzekne, Drzu iel 17,CV amatam iesniegt persongi ldz 15.11.2019. administrcij Rzekn, N.Rancna iel 51a (Rzeknes Pareizticgo kultras un izgltbas centra telps).Kontaktinformcija tlr.: 22031894, e-pasts: ...

 • Company IPAŠNIEKU SABIEDRĪBA, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Steidzami nepieciešams STNIEKS Darba pienkumi:- 12 stvu mjas uzkopšana;- 3000 m2 teritorijas uzkopšana.Darba vieta: Rg, Maskavas iel 265/1 (blakus t/c Akropole)Darba samaksa: 683 Eur brutoKontakti: t. 67135741, 67135746, 27846000...

 • Company LOMONOSOVA 7, KB in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Teritorijas uzkopšana.t. 29501236...

 • Company 'MEŽCIEMS' Rīgas sociālās aprūpes centrs in Rīga
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas socils aprpes centrs “Meciems” (re.nr.LV90011524360) izsludina konkursu uz Saimniecbas nodaasstnieka (profesijas kods    961301) amatuAmata mris: nodrošint krtbu Rgas socils aprpes centra “Meciems”(turpmk-Centrs) teritorij, veikt labiekrtošanas un uzkopšanas darbus.Prasbas pretendentiem:•    visprj pamata izgltba,•    valsts valodas zinšanas atbilstoši 1. (zemkajai) pakpei,•    prast lietot izsniegtos darba rkus, instrumentus, tehniku,•    spja patstvgi plnot un organizt savu darbu.Galvenie amata pienkumi:•    veikt Centra teritorijas un Centram pieguošs teritorijas uzkopšanu, veikt teritorijas apzaumošanas darbus,•    paldzt mbeu un citu smagumu prvietošan,•    uzturt tru un krtgu savu darba vidi, darba instrumentus.•    strdt paaugstintas intensittes apstkos (nepieciešambas gadjum)....

 • Company JĒKABPILS MĀKSLAS SKOLA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darbs uz 1/4 slodzi.Zvant pa tel.nr.20371504 ( Maija)....

 • Company MB Invest, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Sezonas strdnieks zivju apstrdDarba aprakstsPrasbas: veiklba, atbildba un precizitteApmcbu darba veikšanai nodrošinm uzmum.Darba vietas adrese: Latvijas teritorija un Atlantijas iela 15, RgaDarba laika veids: maiu darbs, summtais darba laiks (ne vairk k 56 h ned) Slodze: viena vesela slodzeCV stt uz e-pastu: Atalgojums: 860,00 EUR (bruto)Laiks no 1.10.2019. ldz 31.03.2020....

 • Company LENOKA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA "Lenoka" jaunais veikals "Mego" Graudu iel 10, Rg, piedv darbu STNIEKIEM.Kontaktinformcija:  tlr.nr.: 29639499...

 • Company Rīgas Centra humanitārā vidusskola in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas Centra humanitr vidusskolas sporta komplekss aicina pieteikties STNIEKA  (profesijas kods 961301) vakancei uz pilnu slodzi sporta kompleks. Galvenie amata pienkumi:  kopt un uzturt krtb  sporta kompleksa kopjo platbu, k ar citi pienkumi saska ar amata aprakstu. Amata atalgojums no  440.00 EUR. Ldzu stt CV un motivcijas vstuli uz  e-pastu: ; tlrunis uzzim 29130698 Darba vieta: Krišja Barona iela 116A....

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde ''Pasacia'' aicina darb STNIEKU. Galvenie darba pienkumi:1. Uzkopt teritoriju katru dienu ldz izgltojamo atnkšanai ( plkst.7.00).2. Attrt iestdes teritorij esošo ku jumtus no sniega, nepieaut lsteku un šdou veidošanos uz tiem.3. Regulri attrt no sniega celius, kpnes, tos nokaist ar smiltm.4. Attrt teritoriju no nobirušajm lapm.5. Vasaras period – savlaicgi paut zlienu.6. Rpties, ravt, puu dobes grupu laukumos un vis iestdes teritorij. Darba vietas adrese - Aspazijas iela 18, Jelgava, LV-3001,kontaktlrunis: 63027245, 63021256e-pasts: ...

 • Company Cleanhouse, SIA in Other
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums SIA “Cleanhouse” aicina sav komandTeritorijas uzkopšanas servisa darbinieku- Darba vieta atrodas: Rg, Jaa Rozentla laukum 1 (Centr). - Darba laiks: pc grafika 2 dienas strd, 2 dienas brvas no plkst. 6:00 - 12:00.- Darba samaksa mnes: 300 EUR (brutto). Piedvjam:- Stabilu un regulru ikmneša darba samaksu;- Socils garantijas;- Iespju strdt citos Cleanhouse klientu apkalpošanas objektos par papildus samaksu;- Profesionls apmcbas;- Darba aprbu. Prasbas pretendentiem:- Vlama darba pieredze;- Augsta atbildbas sajta;- Nevainojama darba kvalitte;- Bez kaitgiem ieradumiem;- Pozitva un godga attieksme pret darbu un koliem. Atlases procedras nodrošinšanai SIA "Cleanhouse" apstrds Jsu pieteikuma dokumentos nordtos personas datus. Interesentus lgums zvant pa tlru...

 • Company DEPO DIY, SIA in Vidi
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Veikala apkopja, veikala stnieksVeikals – noliktava DEPO Beros, Siguldas šosej 6Profesijas kods  9613 01Pienkumi:Krtbas un trbas nodrošinšana veikala telpsDarbs ar grdas uzkopšanas mašnuPrasbas:Prasme uzturt tru un sakoptu vidiSpja strdt dinamisk vidIepriekšja pieredze/zinšanas ldzg amatPozitva un uz klientiem orientta personbaPiedvjam:Stabilu atalgojumu un socils garantijasAlga: Bruto stundas likmi no 3,70 EURCV un pieteikumu stt uz e-pastu Tlrunis informcijai : 27809831...

 • Company CHS, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Chs”, ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums aicina darbTeritorijas uzkopšanas servisa darbinieku/-ci- Darba vieta atrodas: Rg, Republikas laukum 2A (Centrs);- Darba laiks: no pirmdienas ldz piektdienai no plkst. 06:00 ldz 14:00;- Darba samaksa mnes: 500.00 ldz 530.00 EUR (bruto). Piedvjam:- Socils garantijas; - Profesionls apmcbas; - Darba aprbu. Prasbas pretendentiem:- Augsta atbildbas sajta; - Nevainojama darba kvalitte;- Godga attieksme pret darbu un koliem. Atlases procedras nodrošinšanai SIA “Chs” apstrds Jsu pieteikuma dokumentos nordtos personas datus. Detaliztka informcija pa tlruu numuriem 26512927, 28008821, darba diens no plkst. 09:00 - 18:00. ...

 • Company RĪGAS 266.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pilstas pašvaldbas (NMR kods :90011524360) Rgas 266.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb stnieku.  Darba pienkumi: Atbilstoši amata aprakstam. Prasbas kandidtiem: Vlama atbilstoša profesionl kvalifikcija. 8 stundu darba diena. Darba samaksa EUR 430.00 pirms nodoku nomaksas. Ir atvieglojumi braukšanai sabiedriskaj transporta.Adrese : Pavnieku iela 4, Riga, LV-1021.CV sutt uz e-pastu , tlrunis 67848382, 26585211.  ...

 • Company ECO LABEL, SIA in Lapas
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Dzvojamo mju apsaimniekošanas uzmums SIA "Eco Label" aicina darb uz nenoteiktu laiku stnieku/-nieci un apkopju.Darba apraksts:- Sakopt dzivojamo mju teritoriju;- Izvkt gruus un smiltis no ielm un asfalta seguma un betona apmalm;- Savkt sadzves atkritumus;- Grbt lapas;- Trt sniegu;- Nokaistt apledojušas ietves ar smiltm;- Slauct rdurvju lieveus;- Ravt nezles;- Savkt paprus un izsmus;- Dzvojamo mju koplietošanas telpu saus un mitr uzkopšana;- Iztukšot atkritumu urnas u.tml.Piedvjam:Darbu Siguld;Pilnu slodzi;Dinamisku darba vidi un labus darba apstkus;Draudzgu un atsaucgu kolektvu.Prasbas:Pamatizgltba;Par priekšrocbu uzskatsim pretendentus, kuriem iegta iepriekšj pieredze minto darbu veikšan;Spja strdt patstvgi.Tuvkai uzziai ldzu , zvant uz tlr. 27748787...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Zilbīte in Rīga
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde “Zilbte” aicina darb stnieku0.5 slodze, uz nenoteiktu laikuDarba vieta – Rg, Malnavas iel 4Darba alga (bruto) – EUR 215.00CV stt: , T: 67848417...

 • Company 'LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA' in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba pienkumi un atbildba – Latvijas Jras akadmijas rjs teritorijas uzkopšana;Darba vieta – Flotes 12, Rga;Atalgojums bruto – 430.00- eiro/mnesKontaktinformcija – 28737711....

 • Company VIESTURU BIRZĪTES, BDR in Other
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Aicinam darb STNIEKU uz nenoteiktu laiku.Darba pienkumi: daudzdzvoku mjas apkrtni uzturt tru un sakoptu.Darba laiku nosaka pats darbinieks.Pieteikšans: zvant 29630082 Vija Ginko...

 • Company MALTAVAS, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  - nampašumam pieguošs teritorijas un koplietošanas telpu uzkopšanaKontaktinformcija: t.29232540...

 • Company Arēna Rīga, SIA in Amata
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Teritorijas apsaimniekotjs/stnieksAicinm darb Arnas Rga apsaimniekotju/stnieku, kurš sptu tikt gal ar teritorijas ra darbiem, k ar rptos par ikdienas teritorijas  krtbas uzturšanu.Amata apraksts Ruden - lapu grbšana, Ziem - sniega tršana.Darba samaksa: 4,-Eur/h. Interesentus lgums zvant uz nordto telefona nr.: 20578400...

 • Company Rīgas Juglas vidusskola in Jugla
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba vieta Rg, Kvles iel 64, Malienas iel 89 (Jugla)Valsts valodas prasme: Pamata lmea 1. pakpe (A1).Darbadiens no plkst. 7:00  ldz plkst. 13:00.Zvant pa t. 20614351, 67474126....

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Pūcīte in Rīga
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  CV stt uz iestdes e-pastu:T.67848302, 67848301...

 • Company RĪGAS 36.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  STNIEKS 0,75 slodzeKontaktinformcija: t.25429577...

 • Company Beātes ozoli, BDR in Ozoli
  06.11.2019 Updated on: 10.11.2019

  Betes ozoli, BDR nepieciešams stnieks uz nepilnu slodzi un nenotektu laiku.Darba laika skums no 6.00. Pieteikties: zvanot pa tlruni 29190660 (prvaldniecei)...

 • Company Rīgas 4.pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš" in Lapas
  06.11.2019 Updated on: 10.11.2019

  Aicinm darb fiziski noturgu un aklu stnieku.Darba pienkumos ietilpst:apsekot gjju celius un sekot kanalizcijas aku vku stvoklim;kopt un uzturt iestdes teritoriju;paut zlienu;uzturt apstdjumus un puu dobes;attrt teritoriju no sniega un ledus;savlaicgi savkt nobirušs koku un krmu lapas.Pieteikties kandidtus BEZ kaitgiem ieradumiem. ...

 • Company Nebruk Jelgava, SIA in Jelgava
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Nebruk Jelgava, SIA, aicina darb STNIEKU uz nepilnu darba slodzi.Vlamais uzkopšanas laiks no plkst.6:00 ldz plkst.8:00Tlrunis: 29478403...

 • Company MODULIS 1, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicinm darb STNIEKU uz pilnu slodziPrasbas: latviešu, krievu valodu zinšanasDarba pienkumi:- teritorijas uzkopšana;- kpu telpu slaucšana (1 reizi ned);- kpu telpu mazgšana (1 reizi mnes);- logu mazgšana (2 reizes gad)- sezonas zles paušana.Darba laiks nav normts,sešas darba dienasAtalgojums atkargs no darba apjoma 450-700 EurDarba vietas: Rg, Pršu iela 9aPieteikties kltien Pršu iel 42, RgaKontakti: t. 67187088, 23773232e-pasts: ...

 • Company Namu Attīstība SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicinm darb atbildgu teritorijas un telpu uzkopšanas darbinieku, Purvciem.Nodrošinm:Socils garantijasElastgu darbalaiku, ko darbinieks vars plnot pats.Kontakti: t. 29352818e-pasts: ...

 • Company Namu Attīstība SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicinm darb atbildgu teritorijas uzkopšanas darbinieku, Teik.Nodrošinm:Socils garantijasElastgu darbalaiku, ko darbinieks vars plnot pats.Kontakti: t. 29352818e-pasts: ...

 • Company Rīgas namu pārvaldnieks, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ...

 • Company EAST METAL, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicinm savam kolektvam pievienoties:STNIEKS/CE (darbam Dobel)Galvenie darba pienkumi: Teritorijas uzkopšana Piedvjam:·         bruto mnešalgu Eur 430 – 650;·         nelaimes gadjumu apdrošinšanu no pirms darba dienas un iespju pievienoties veselbas apdrošinšanas polisei pc prbaudes laika;·         godgi nomakstus nodokus un socils garantijas; ·         darba laiks 6.15-15.00;·         pastvgu un stabilu darbu starptautisk uzmum - vien no lielkajiem raošanas uzmumiem metlapstrdes nozar Latvij;·         darba vietu Dobel un nodrošintu bezmaksas transportu darbiniekiem maršrut Jelgava-Dobele-Jelgava.Prasbas kandidtiem: ·         Augsta atbildbas sajta pret veicamo darbu.Uzmuma darbinieki un viu imenes ir vienas no msu pamatvrtbm, td tradicionlos komandas saliedšanas paskumus organizja...

 • Company Rīgas pilsētas pašvaldība in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VEF Kultras pils aicina pieteikties darbam uz stnieka amatu uz nenoteiktu laiku (2 vakances):Galvenie darba pienkumi:-    pildt uzdotos saimnieciskos darbus, kuri saistti ar kai pieguošs teritorijas uzkopšanu - teritorijas uzkopšana atbilstoši normatvo aktu prasbm, regulra zlju paušana un laistšana, krmu kopšana; lapu grbšana un novkšana, teritorijas un kas kpu attršana no sniega un tml. darbi;-   veikt vienkršus labiekrtošanas darbus, nepieciešambas gadjum - iekraušanas, izkraušanas darbus.Prasmes:-    pamatskolas vai vidj izgltba;-    valsts valodas prasmes A lmea 2.pakpe;-    zint darba izpildes tehniskos pamienus;-    przint darb lietojamo tehnisko ldzeku darbbas principus un lietošanas noteikumus;-    prast lietot un apkopt darba pienkumu izpildei izsniegto aprkojumu, iekrtas un ldzek...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sweepers and related labourers Edit filters