Jobmonitor. Search results for Sweepers and related labourers

154 Jobs found

Used filters:
 • Sweepers and related labourersx
Displaying 1-50 of 154 results.
 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde "ipari" piedv darbu stniecei(kam)Darba pienkumi:Rpties par teritorijas trbu. Uzturt tras un izravtas puu dobes iestdes teritorij. Rpties par krmu apcirpšanu, zles paušanu, ziem sniega tršana , u.c.Darba pienkumu veikšanai nepieciešams kompetences un prasmes:Labas komunikcijas prasmes.Apzinga un godprtga attieksme pret darba pienkumiem. Pozitva attieksme pret darbu un iestdes darbiniekiem, izgltojamiem. Fiziska izturba.Saudzga un rpga attieksme pret vism materilajm vrtbm, kuras uztictas darba pienkumu veikšanai. Ldzu stt CV uz e-pastu: NEZVANT!...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas Jaunrades nams "Junda"aicina darb  STNIEKU (0.5 slodze)Atalgojums: 250 eur/mnes pirms nodoku nomaksas.Darba vieta: Lediu ceš 1, Jelgava (nometnes vieta "Ledii").Galvenie darba pienkumi:Uzkopt, uzturt krtb apkrjo teritoriju: sakopt ugunskura vietas, apstdjumus, salast zarus, kopt teritoriju atbilstoši gadalaikam.  Darbs ar lapu ptju, zaru smalcintju.Darba laiks: 9:00 – 13:00 (darbs ir savienojams ar tehniska darbinieka amatu iestd).Lgums uz nenoteiktu laiku.Informcija par vakanci un pieteikšans: +371 26448086....

 • Company SOL Baltics OU Latvijas Filiāle, AKF in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Teritorijas uzkopšanas darbs  katru darba dienu no 6.00-10.00, Rpniecbas iela 37, Madon Pieteikties zvanot  Aldis Brencis mob.29289857...

 • Company SOL Baltics OU Latvijas Filiāle, AKF in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Sol Baltics aicina darb stnieku Talsos. Darba laiks: 1, 5 stundas dien, 5 reizes nd. Darba samaksa: Fiksta darba alga -100.00 eur. Uzmums nodrošina: stabilu ikmneša darba samaksu ldz mneša 10.datumamsocils garantijas, darba aprbu, darba inventru, saudzgus uzkopšanas ldzekus, patstvgu darbu karjeras iespjas, profesionls apmcbas un kvalifikcijas celšanas,patkamu darba vidi draudzgu komandu.Pieteikties  pa tlruni 28618999...

 • Company Dobeles novada pašvaldība in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicina darb stniekus(2 darba vietas) uz nenoteiktu laiku Dobeles pilst.Darba alga 500.00,iespjamas piemaksasZvant:29339397(Anitai Sirsonei)...

 • Company RĪGAS 46.VIDUSSKOLA in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Rgas 46. vidusskola aicina darb STNIEKU (1 slodze)Darba vieta: Rg, Skuju iel 28 (Vecmlgrvis)CV stt uz e-pastu: Zvant pa t. 29456466...

 • Company Bulduru Dārzkopības vidusskola, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Bulduru Drzkopbas vidusskola, SIA aicina darb stniekuIzgltba: vidj profesionlKontaktinformcija:29230283, 29217338; e-pasts: ...

 • Company RIGAS TILTI, SIA in Tilti
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  RIGAS TILTI, SIAstnieks (viena vakance)darba vieta – “Gjju tunelis zem dzelzcea pie stacijas Traine”-0.39 stnieka norma.darba samaksa:vasar (no apra ldz septembrim) -  euro 140,00 (pirms nodoku nomaksas); ziem  (no oktobra ldz martam) -      euro 170,00 (pirms nodoku nomaksas).Darba laiks:                        vasar- piecu dienu darba neda.             nedas darba laika ilgums 20 stundas( no pirmdienas – piektdienai):             no plkst. 07:00-09:00, 14:00-16:00             ziem- sešu dienu darba neda.             nedas darba laika ilgums 24 stundas( no pirmdienas – sestdienai:              no plkst. 07:00-09:00, 14:00-16:00-  darbiniekam  katru mnesi no 25.- 27. datumam uz via nordto kontu tiek prskaitta darba samaksa, k ar darba devjs samaks visus likum noteiktos nodokus; -  apmaks d...

 • Company RIGAS TILTI, SIA in Tilti
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  RIGAS TILTI, SIAstnieks (viena vakance)darba vieta – “Gjju tunelis zem dzelzcea posm Sarkandaugava- Mangai”-0.42 stnieka norma.darba samaksa:vasar (no apra ldz septembrim) -  euro 150,00 (pirms nodoku nomaksas);ziem  (no oktobra ldz martam) -      euro 180,00 (pirms nodoku nomaksas).Darba laiks:                        vasar- piecu dienu darba neda.             nedas darba laika ilgums 20 stundas( no pirmdienas – piektdienai):             no plkst. 07:00-09:00, 14:00-16:00             ziem- sešu dienu darba neda.             nedas darba laika ilgums 24 stundas( no pirmdienas – sestdienai:              no plkst. 07:00-09:00, 14:00-16:00Kandittam uz noteikto vakanci zvant Artim Molodcovam tiltu un krastmalu ekspluatcijas prvaldes mkslgo bvju meistaram, mob.tlr. 291755933 (no pl.08:00-16:30), ...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ozolnieku vidusskola aicina darb stnieku uz noteiktu laiku.Galvens prasbas pretendentam - prasme strdt ar traktoru-zles pvju un trimmeri, ar augstu atbildbas sajtu pret darbu un tehniku.Alga 530 EUR bruto.Pieteikšans darbam pa tlruni: 29166708...

 • Company ECO LABEL, SIA in Lapas
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “ECO LABEL” (Reistrcijas Nr.40103516536)Dzvojamo mju apsaimniekošanas uzmumsAicina savai komandai pievienoties uz nenoteiktu laiku stnieku, apkopju:Darba apraksts: - Sakopt dzvojamo mju teritoriju;- Izvkt gruus un smiltis no ielm un asfalta seguma un betona apmalm;- Savkt sadzves atkritumus;- Grbt lapas;- Trt sniegu;- Nokaist apledojušas ietves ar smiltm;- Savkt paprus un izsmus;- Dzvojamo mju koplietošansa telpu saus un mitr uzkopšana;- Sakopt atkritumu urnas  u.tml. Prasbas: - Pamatizgltba; - Par priekšrocbu uzskatsim pretendentus, kuriem iegta iepriekšj pieredze minto darbu veikšan; - Spja strdt patstvgi. ...

 • Company LIEPAJAS PILSETAS IZGLITIBAS PARVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Pirmsskolas izgltbas iestde "Rtis" aicina darb STNIEKUPieteikties vakancei (iepriekš vienojoties par apmekljuma laiku) pa tlruni: 27899807...

 • Company OLAINES ŪDENS UN SILTUMS, AS in Ilze
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Sabiedrisko (komunlo) pakalpojumu sniedzjs Olaines novada teritorij AS "Olaines dens un siltums" aicina pievienoties savai komandai Namu apsaimniekošanas da: STNIEKU/ STNIECI Darba pienkumi:•    Apsaimniekošan esošo mju piesaistts teritorijas uzkopšana, •    Koplietošanas telpu uzkopšana saska ar uzkopšanas grafiku un pc vadtja nordjumiem.Prasbas kandidtiem:•    A1 lmea valsts valodas zinšanas;•    Atbildba par sava darba rezulttu.Piedvsim:•    Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku skot no 15.oktobra;•    Sešas darba dienas, darbdiens 7 stundas, sestdien 5 stundas;•    Atalgojumu - stundas tarifa likmi no 3.50 Eur ldz 5.16 Eur pirms nodoku nomaksas; •    Stabilitti un socils garantijas;•    Pc prbaudes laika beigm - veselbas apdrošinšanas polisi. Lgums pieteikumus stt uz e-pastu: vai d...

 • Company Profesionālās izglītības kompetences centrs "Dauga in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Profesionls izgltbas kompetences centrs "Daugavpils Bvniecbas tehnikums" aicina darb stnieku / drznieku uz pilnu slodzi izgltbas programmu stenošanas viet Dagd.CV ldzam stt ldz 2020.gadam 25.jnijam uz e-pasta adresi , vai zvanot tlr.26493226 Tatjana....

 • Company OLAINES ŪDENS UN SILTUMS, AS in Ilze
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Sabiedrisko (komunlo) pakalpojumu sniedzjs Olaines novada teritorij AS "Olaines dens un siltums" aicina pievienoties savai komandai Namu apsaimniekošanas da: STNIEKU/ STNIECI Darba pienkumi:•    Apsaimniekošan esošo mju piesaistts teritorijas uzkopšana, •    Koplietošanas telpu uzkopšana saska ar uzkopšanas grafiku un pc vadtja nordjumiem.Prasbas kandidtiem:•    A1 lmea valsts valodas zinšanas;•    Atbildba par sava darba rezulttu.Piedvsim:•    Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku skot no 15.oktobra;•    Sešas darba dienas, darbdiens 7 stundas, sestdien 5 stundas;•    Atalgojumu - stundas tarifa likmi no 3.50 Eur ldz 5.16 Eur pirms nodoku nomaksas; •    Stabilitti un socils garantijas;•    Pc prbaudes laika beigm - veselbas apdrošinšanas polisi. Lgums pieteikumus stt uz e-pastu: vai d...

 • Company AIZKRAUKLES SABIEDRĪBA, SIA in Aizkraukle
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicina darb stnieku uz 0.5 slodzi.Darba teritorija - Aizkraukle, "Universlveikala" apkrtne.Pieteikties Universlveikala ofis ( 2.stv)....

 • Company ERGLU NOVADA PASVALDIBA, PUBLIC_BODY in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  rgu novada PII “Pienente” aicina darb pilnas slodzes stnieku/drznieku uz noteiktu laiku. Galvenie darba pienkumi:.Veikt teritorijas uzkopšanu: sniega tršana, iestdes teritorijas slaucšana, zles paušana, košumkrmu kopšana un citi uzkopšanas darbi pc nepieciešambas atbilstoši gadalaikam. ‘Prasbas kandidtiem:·           augsta motivcija, atbildbas sajta un precizitte;·           spja veikt fizisku darbu;·           vlme veidot skaistu un sakoptu vidi.·           vlama iepriekšja darba pieredze vai iemaas konkrta darba veikšanai labas saskarsmes un komunikcijas prasmePiedvjam:atalgojumu EUR 500 pirms nodoku nomaksassocils garantijas; darbu draudzg kolektv; Pieteikšans ldz 2021.gada 10.martam, pieteikumu (CV un Motivcijas vstuli) stot uz e-pastu ...

 • Company FDA SERVICE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  aicina darb stnieku (kods 9613 01).            Pamatpienkumi: trt teritoriju pie objekta; trt grdsegas (ra pakljus) rpus telpm; veikt citus vienkršus sezonas rakstura tršanas rdarbus.             Darba slodze: viena vesela (6 dienas (pirmdiena - sestdiena).             Darba alga: laika darba alga skot no EURO 450,00.            Kontaktinformcija: +371 25 86 64 32 vai .               ...

 • Company BALTCLEANER, SIA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  StnieksPrasbas pretendentam: - vlme strdt;- bez kaitgiem ieradumiem;- darbs no plkst.6:00 ldz 9:00Darbs Daugavpils centr Cietokša iel (veikali MAXIMA, RIMI)SIA BaltCleaner, pieteikties zvanot tlr.: 25602620...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Stnieks (9613 01) Darba veids:    Darba lgums uz noteiktu laikuPrasbas    Izgltbas lmenis:    Pamata vai vidj izgltbaPapildus prasbas:    Pieredze darb tiks uzskatta par priekšrocbu.Alga no EUR:    435Alga ldz EUR:    450Darba rems:    Normlais darba laiks Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Braila iela 2, Rga, LV-1024, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile “Jugla”CV ldz 2020.gada 11.septembrim, ar atzmi “stnieks” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes przinis ir ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde "ipari" piedv darbu stniecei(kam)Darba pienkumi:Rpties par teritorijas trbu. Uzturt tras un izravtas puu dobes iestdes teritorij. Rpties par krmu apcirpšanu, zles paušanu, ziem sniega tršana , u.c.Darba pienkumu veikšanai nepieciešams kompetences un prasmes:Labas komunikcijas prasmes.Apzinga un godprtga attieksme pret darba pienkumiem. Pozitva attieksme pret darbu un iestdes darbiniekiem, izgltojamiem. Fiziska izturba.Saudzga un rpga attieksme pret vism materilajm vrtbm, kuras uztictas darba pienkumu veikšanai. Ldzu stt CV uz e-pastu:  NEZVANT!...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde “ Rotaa”   aicina darb stniekuGalvenie pienkumi:Rudens period veikt lapu savkšanu, grbšanu.Ziemas period novrst teritorijas apledojumu, nodrošint drošu cilvku prvietošanos, attrt ietves un brnu pastaigu laukumus no sniega.Pavasara un vasaras period veikt zles paušanu, krmu apgriešanu un teritorijas uzkopšanu.Prasbas pretendentiem: Izgltba ne zemka par pamatskolas izgltbu.Prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu un uzemties atbildbu.Labas komunikcijas un sadarbbas prasmes.Prasme strdt ar drza tehniku.Pieteikuma dokumentus: dzves un profesionls darba pieredzes aprakstu (CV) un pieteikumu stt uz e-pastu Tlrunis uzzim 63083102...

 • Company Dobeles komunālie pakalpojumi, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uz noteiktu laiku(  uz darbinieku atvainjumu laiku ldz 2 mnešiem)-Sezonas strdnieks - zles pvjs ar trimmeri, vlams ar sertifiktu.Interesties pa telefonu 29183635...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde ''Pasacia'' aicina pastvg darb STNIEKU uz pilnu slodzi (40h ned ). Galvenie darba pienkumi - rpties par iestdes teritorijas  krtbu un trbu.Prasbas pretendentiem:vidj izgltba;valsts valodas zinšanas B lmea 2. pakpe.Darba laiks – katru darba dienu no plkst. 800 – 1700 Atalgojums – 452.00 euroAdrese – Aspazijas iela 18, JelgavaPieteikumu iesniegšana:Aspazijas iel 18, Jelgav, LV-3001 e-pasts: tlrunis uzzim: 63027245, 63021256...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde “Vrpia” (Kronvalda iel 22, Jelgav) aicina pievienoties savai komandai stnieku/-ci uz 1 slodzi (40 stundm) ned (uz nenoteiktu laiku).Amata pienkumi: iestdes ra teritorijas uzkopšana, t.sk., zles paušana, sniega tršana, dobju ravšana, laistšana u.c. uzkopšanas darbi.Prasbas:Fiziska izturba.Rpgums, precizitte, augsta atbildbas sajta, godgums.Spja organizt savu darbu un uzemties atbildbu. Pozitvs noskaojums, spja strdt komand.Latviešu valodas zinšanas.Izgltba – visprj vidj izgltba.Atalgojums – 452,00 euroDarba laiks – katru darba dienu no plkst. 700 – 1600 (pusdienas prtraukums 1100 - 1200)Aicinm savus CV stt uz e-pasta adresi ...

 • Company VIADA BALTIJA, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  AS ”VIADA Baltija” (re. Nr. 40103867145) ir viens no vadošajiem uzmumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecbas tirg, k ar jauns un strauji augošs degvielas mazumtirdzniecbas veikalu tkla operators. Uzmums aicina darb STNIEKU ar papildus pienkumiem (pusslodzes darbs)Ko sagaidm no kandidta:Degvielas uzpildes stacijai piederošs teritorijas un palgtelpu uzturšana trb un krtb;Iekrtu, aprkojuma un inventra apkopšana;Latviešu („A2” valodas zinšanu lmenis) un krievu valodas zinšanas;Prasme kontaktties un strdt komand;Komunikabilitte un atbildbas sajta;Stresa noturba un spja strdt dinamisk vid.Ko ms piedvjam: Darba laiku saska ar darba grafiku;...

 • Company VITA MARKETS, SIA in Ādaži
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikals "Elvi" Rgas gatv 51, daos, aicina darb stnieku.Darba pienkumi:nodrošint trbu un krtbu veikala apkrtn;Ms piedvjam:atalgojumu 430.00 eur pirms nodoku nomaksas;piemaksas saistb ar motivcijas programmm,elastgu darba grafiku,apmcbas veiksmgai darba uzskšanai,veselbas apdrošinšanu,bezmaksas pusdienas un tju/kafiju.Darbam pieteikties var pie veikala vadtja Rgas gatv 51, daos, elektroniski Elvi mjas lap, sada "Vakances" vai stot CV uz nordto e-pastu: .Tlrunis uzzim: 26156271Informjam, ka iesniedzot savu pieteikumu, Js piekrtat, ka Jsu personas dati tiks apstrdti, uzglabti un izmantoti SIA “Vita mrkets” personla atlases vajadzbm....

 • Company VITA MARKETS, SIA in Ragana
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Veikals "Elvi" Tirgus iel 10, Ragan, aicina darb stnieku uz nepilnu slodzi.Darba pienkumi:nodrošint trbu un krtbu veikala apkrtn;Ms piedvjam:atalgojumu 215.00 eur pirms nodoku nomaksas;piemaksas saistb ar motivcijas programmm,elastgu darba grafiku,apmcbas veiksmgai darba uzskšanai,veselbas apdrošinšanu,bezmaksas pusdienas un tju/kafiju.Darbam pieteikties var pie veikala vadtja Tirgus iel 10, Ragan, elektroniski Elvi mjas lap, sada "Vakances" vai stot CV uz nordto e-pastu  ...

 • Company Namu Attīstība SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb atbildgu teritorijas uzkopšanas darbinieku, Teik.Nodrošinm:Socils garantijasElastgu darbalaiku, ko darbinieks vars plnot pats.Kontakti: t. 29352818e-pasts: ...

 • Company Beātes ozoli, BDR in Ozoli
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Biedrbai "Betes ozoli" aicina darb STNIEKU daudzvoku mjai Betes iel 25 A, Valmier uz nepilnu slodzi.Darba lgums uz nenotektu laiku.Darba laika skums no 6.00, 6 stundas dien.Pieteikties vari, zvanot uz tlruni 29190660 (prvaldniecei)....

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mekljam zles pvjus golfa laukum (darbs saistts ar komandjumiem uz Somiju)Darba apraksts:- Mauria paušanas un kopšanas darbi golfa laukum;- Darbs paredzts ldz 6 mnešiem sezonas laik.Prasbas:- Pieredze zles paušan ar raideri;- Fizisk izturba un vlme strdt lauk;- Vlama izpratne/pieredze par zliena kopšanu;- Angu valodas zinšanas sarunvalodas lmen;- Nopietna attieksme pret uzticto darbu un tehniku;- Nepieciešams savs velosipds vai auto nokšanai uz darbu.Ms piedvjam:- Oficilu darbu ar lgumu un socilajm garantijm;- Atalgojumu no 1400-1800 EUR/mnes atkarb no pieredzes;- Transporta kompensciju;- Apmakstu dzvesvietu ar vism rtbm;- Var pieteikties ar imenes pri.Kontaktinformcija: ...

 • Company RIGAS DZEMDĪBU NAMS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas Dzemdbu nams Re. Nr. 40003194600  aicina darb  STNIEKUNormls darba laiksDarba vietas adrese:  Miera iela 45, Rga, LV-1013 Pieteikties  zvant uz tlruni 67011240 ...

 • Company RĪGAS 74. VIDUSSKOLA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pamatpienkumi:-   pildt uzdotos saimnieciskos darbus, kuri saistti ar Rgas 74.vidusskolas km pieguošs teritorijas uzkopšanu - teritorijas uzkopšana atbilstoši normatvo aktu prasbm, regulra zlju paušana, krmu kopšana, puu stdšana un ravšana (reti); lapu grbšana un novkšana, teritorijas attršana no sniega un tml. darbi;-  veikt vienkršus labiekrtošanas darbus, nepieciešambas gadjum - iekraušanas, izkraušanas darbus.Prasmes:-  pamatskolas vai vidj izgltba;-  zint darba izpildes tehniskos pamienus;-  przint darb lietojamo tehnisko ldzeku darbbas principus un lietošanas noteikumus;- prast lietot un apkopt darba pienkumu izpildei izsniegto aprkojumu, iekrtas un ldzekus.Pieteikties amatam, zvanot Rgas 74.vidusskolas direktora vietniekam saimnieciskaj darb uz t. nr. 26434528...

 • Company Zemgales EKO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA Zemgales EKO aicina darb DZVNIEKU RJU Jelgavas pilstas teritorij.Darbam nepieciešama autovadtja B kategorijas apliecba.Alga no EUR 650 bruto.Sazinties pa tlruni 29357119...

 • Company LEANZ SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Teritorijas uzkopšana, lapu savkšana, zles paušana, darbs ar uzkopšanas tehniku (zles pvju, trimmeri, lapu ptju), celiu un stvlaukuma slaucšana utt.Kontakttlrunis:26512927...

 • Company Beātes ozoli, BDR in Ozoli
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Biedrbai "Betes ozoli" aicina darb STNIEKU daudzvoku mjai Betes iel 25, Valmier uz nepilnu slodzi.Darba lgums uz nenotektu laiku.Darba laika skums no 6.00, 6 stundas dien.Pieteikties vari, zvanot uz tlruni 29190660 (prvaldniecei)....

 • Company IMANTA, KOO in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  IMANTA, KOO nepieciešams STNIEKSuz darbinieka slimbas laikuDarba apjoms - 2 kas Kurzemes prospekt 36 un 44, (5 stvi, 7 (3+4) kpu telpas),  k ar aleja Kurzemes prospekt 28-38. Kpu telps katru rtu jprbauda, vai darbojas kodu atslgas un komunlais apgaismojums, vienu reizi ned kpu saus uzkopšana 1.-5.st., 2 reizes ned mitr uzkopšana 1.-2.stvs ( diens, kad nesnieg). Sniega tršana -  ietves un aleja. Pilns darbalaiks: pirmdiens - piektdiens plkst. 7.00.-15.00., prtraukums plkst. 11.00.-12.00., sestdiens plkst. 7.00.-12.00. Svtdiena brva, bet, ja snieg - tad jstrd (piemaksa).Darba alga bruto 850,00 EUR mnes.Kontaktinformcija:  Tlr. 26968415...

 • Company RIGAS NAMU APSAIMNIEKOTAJS, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba apraksts:Teritorijas uzkopšana, atkritumu savkšana, konteineru laukumu (ja ir) tršana. Prasbas:- Izgltba – vismaz pamata;- Augsta atbildbas sajta; - Nevainojama darba kvalitte; - Godga attieksme pret darbu un iedzvotajiem. Darba laiks ir atkargs no darba apjoma un teritorijas lieluma. Kontaktinformcija: t. 27007115e-pasts: ...

 • Company RĪGAS FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  RIGAS FRIA BRVZEMNIEKA PAMATSKOLAaicina darb STNIEKU (1 slodze)Darba laiks no plkst. 06.30 Adrese: Zeu iela 4, RgaZvant t. 29929168...

 • Company RIGAS PASVALDIBAS POLICIJA, in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas pašvaldbas policija (re.Nr.9011524360) aicina darb stnieku (1 vakance):Darba vieta Rg, Eduarda Smia iel 48, mnešalga no 430 ldz 460 euro.Galvenie pamatpienkumi:•    pildt uzdotos saimnieciskos darbus, kuri saistti ar RPP km pieguošs teritorijas uzkopšanu - teritorijas uzkopšana atbilstoši normatvo aktu prasbm, regulra zlju paušana un laistšana, kršumaugu un krmu kopšana, puu stdšana un ravšana; lapu grbšana un novkšana, teritorijas attršana no sniega un tml. darbi;•    veikt vienkršus labiekrtošanas darbus, nepieciešambas gadjum - iekraušanas, izkraušanas darbus.Prasmes:•    pamatskolas vai vidj izgltba;•    valsts valodas prasmes A lmea 2.pakpe;•    zint darba izpildes tehniskos pamienus;•    przint darb lietojamo tehnisko ldzeku darbbas principus un lietošanas noteikumus;•    prast ...

 • Company BEĀTUS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Trt ielas, troturus, zemes gabalus, kas piegu nampašumam un kas rjs kpnes;sekot ldzi apzaumojumu saglabšanai; izkrt un noemt karogu valst noteiktajos datumos.Pieteikšans pa tlr.64107929 vai pa e-pastu ...

 • Company AROSA R, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Arosa R" aicina darb SEZONAS STRDNIEKUS/CES OGU KRMU IZGRIEŠANAI, RAVŠANAI, STDŠANAI.Galven prasba- vlme strdt. Tlrunis: 25694417...

 • Company VITGA, KOO in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicina darb STNIECI/-KU. Darba pienkumi: Gars ielas 12 un J.Vtola ielas 1 mju pieguošo teritoriju uzkopšana. Jbt vlmei strdt. Darba slodze: 0,8 slodze. Pieteikties vari, zvanot uz tlruni 26035841...

 • Company TU LAUKI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Malkas sagatavošana.Tlrunis uzzim: 26360580...

 • Company KANCLERS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicina darb STNIEKU uz nenoteiktu laiku, nepilna slodze.Atalgojums: 230 EURDarbs  3 - 4 stundas dien, ir iespja apvienot ar citu darbu vai mcbm. Zvant darba diens no pl.13:00 ldz 16:00 uz tlr.nr. 63027226  E-pasts: ...

 • Company DOBELES NOVADA IZGLITIBAS PARVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Meinieku pamatskolai Jaunbrz, "Meinieku skola", Jaunbrzes p., Dobeles n., LV-3717 vajadzgs STNIEKS-ŠOFERIS                                Pienkumi:  - skolas teritorijas sakopšana (neliela teritorija);-  brokastu, pusdienu piegde ar skolas automašnu no pagasta ldz skolai (~ 2km attlum);- dokumentu  nogdšana Dobel  Izglitbas prvald,  iepirkšans veikal un tml.)    Zvant: 27234205  vai 26032152                     ...

 • Company Liepas parks, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA ''Liepas parks'' mekl stnieku uz nenoteiktu laiku.Galvenie pienkumi:Viesncas ''Tigra'' teritorijas sakopšana.Ldzam pieteikties: zvanot pa mob. tlr. 26473861 vai stot CV uz epastu: ...

 • Company BERGA NAMI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb stnieku/apkopju Ikšiles iel 2, Ogr.Pienkumi:- Krtgi un savlaicgi veikt apsaimniekojam objekta pieguošs teritorijas uzkopšanu;- Koplietošanas telpu uzkopšanaPiedvjam:- Socils garantijas;- Darba inventru;- Darbs darba diens;- Darba grafiks savstarpji vienojoties;- Darba samaksa - 350 EUR bruto (uz papra);- Piemaksas par zles paušanu un citiem papildus darbiem.Lai pieteiktos zvant uz telefona nr. 263355677. E-pasta adrese: ...

 • Company MB INVEST, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sezonas strdnieks zivju apstrdDarba aprakstsPrasbas: veiklba, atbildba un precizitteApmcbu darba veikšanai nodrošinm uzmum.Darba vietas adrese: Latvijas teritorija un Atlantijas iela 15, RgaDarba laika veids: maiu darbs, summtais darba laiks (ne vairk k 56 h ned) Slodze: viena vesela slodzeCV stt uz e-pastu: Atalgojums: 860,00 EUR (bruto)Laiks no 1.10.2019. ldz 31.03.2020....

 • Company KEGUMA STARS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Paušanas teritorijas vizul apskate un attršana no liekiem priekšmetiem;noteikts teritorijas paušana;tehnikas (paušanas) sagatavošana un uzturšana darba krtb....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sweepers and related labourers Edit filters