Jobmonitor. Search results for Structural metal preparers and erectors

20 Jobs found

Used filters:
 • Structural metal preparers and erectorsx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company S&B PRECISION, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Prasbas: profesionl izgltba vai 3 (trs) gadu pieredze Kuu remontatsldzniekam ir jzina:  -          kua korpusa uzbve,  -          kua atsevišu mezglu, iekrtu un telpu uzbve,  -          kuu remont pielietojamo materilu sortiments un to mehnisks pašbas,  -          elektrodu veidi un to pielietojums,  -          vienkršu detau aizzmšanas pamieni,  -          noteikumi, k strdt ar ceha aprkojumu,  -          visbiek kuu remont pielietojamo mehanizcijas ldzeku un palgldzeku uzskaitjums,...

 • Company S&B PRECISION, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uz kuiem, kas bvjas vai stv remont, izgatavot curuvadus pc parauga vai izveidojiet jaunas cauruvada daas saska ar rasjumiem.Zint vienkrškos metinšanas darbus.Mct last projektšanas un tehnisko dokumentciju.Mct pareizi izmantot tehniks iekrtas un darbarkus.Zint metinšanas iekrtu konstrukciju un darbbas principus.Prasbas: profesionl izgltba vai 3 (trs) gadu pieredze Kontakti: +37129561635e-pasts: ...

 • Company DZIRNAKMENS, SIA in Other
  19.09.2020

  721401 METLA KONSTRUKCIJU ATSLDZNIEKSMontt metla konstrukcijas un tehnoloisks iekrtas.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company AGLAR, SIA in Other
  19.09.2020

  + METLMATERILU METINTJS ar darba pieredzi nestandarta metlkonstrukciju izgatavošanDarba alga: skot no 500 eiro + prmijasPretendentiem lgums griezties uz darba interviju A.Pumpura 102 - darbdiens plkst.11:00CV stt uz e-pastu: , tlr. uzzim: Valerijs -29495725, Anatolijs - 29232405...

 • Company Falkors climbing solutions, SIA in Other
  19.09.2020

  Metla konstrukciju atsldznieks.Darbs raotn, mais. Spja last un saprast rasjumus.Darbs komendjumos Latvij un rpus ts.Valodas zinšanas: krievu, dod priekšroku angu.Stt CV uz epastu vai sazinties zvanot.e-pasts: t.29602370...

 • Company BSL Pro, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darba aprakstsSakar ar darbbas apjomu palielinšanos, kompnija BSL PRO aicina pievienoties savai komandai,atsldzniekus-monttjus.Prasbas kandidtiem Vidj specil vai augstk izgltba. Labas komunikcijas spjas, subordincijas izpratne un spja efektvi strdt komand. Spja uzemties atbildbu. Fizisk un emocionl izturba. “B” kategorijas vadtja apliecba tiks uzskatta par priekšrocbu. Angu, vcu vai somu valodas prasmes tiks uzskattas par priekšrocbu. Pieredze kokapstrdes nozar, izpratne par visprjiem principiem un iekrtu remonta metodm kokapstrdes rpncs tiks uzskatta par priekšrocbu. Labas atsauksmes un rekomendcijas vstule no iepriekšja darba tiks uzskattas par priekšrocbu.Uzmums piedv Darbu Latvij un rzems. Piencgu atalgojumu un prmijas. Apmcbas un karjeras izaugsmes iespjas. Socils garantijas. Apdrošin...

 • Company NETAMAN SHIPS SERVICE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uz kuiem, kas stv remont, maint vecos cauruvadus ar jauniem, izgatavot curuvadus pc parauga vai izveidojiet jaunas cauruvada daas saska ar rasjumiem.Prasbas:Zint vienkrškos metinšanas darbus.Mct last projektšanas un tehnisko dokumentciju.Mct pareizi izmantot tehniks iekrtas un darbarkus.Zint metinšanas iekrtu konstrukciju un darbbas principus.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company NORDWEG, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

           Kuu remontatsldznieka pienkumos ietilpst:2.1. Zint:       - kua korpusa konstrukciju,- kua telpu aprkojumu un ierces,- materilu sortimentu un kuu bves materilu mehnisks pašbas,- elektrodu markas un to pielietošanas jomu,- gzes griešanas iekrtas un gzes griešanas remus,- noteikumus darbam ar pneimatiskiem instrumentiem,- vienkršu detau maršanas metodes,- noteikumus, k strdt ar iecirka aprkojumu,- mehanizcijas rkus, pieejams  ierces, kurus visbiek izmanto kuu remontdarbos,- k last rasjumus, izgatavot detaas un salikt ts metinšanai atbilstoši rasjumiem,- k lietot kdu defektcijas un komplektcijas kartes, tehnoloisks instrukcijas un citu tehnisko   dokumentcija, kas nepieciešama uzticto darbu izpildšanai,- kua korpusa konstrukciju remonta tehnoloiju un metodes, mezglu un sekciju salikš...

 • Company DAUGAVA, SIA in Daugava
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA ''Daugava'' aicina darb kuu remontatsldzniekusSIA stt uz e-pastu: . +37120000851...

 • Company CW TECHNICS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uzmums SIA "CW TECHNICS'', kas nodarbojas ar metla konstrukciju, tvertu un cauruvadu izgatavošanu, patstvgam darbam aicina darb montierus-atsldzniekus.Prasbas kandidtiem: Apstrdt- griezt, urbt un slpt daadus materilus;Spja samontt metla izstrdjumus pc ineniertehniskajiem rasjumiem;3 gadu pieredze metla detau apstrdšan un montšan;Prasme last rasjumus;Spja strdt komand;Spja organizt un plnot savu darbu;Augsta atbildbas sajta;Spja apgt jaunas prasmes.Ms piedvjam:Stabilu un konkurtspjgu atalgojumu;Iespju profesionli augt un pilnveidoties;Strdt sakrtot darba vid;Draudzgs kolektvs  Darba laiks: no 8:00-17:00; Ldzu stiet savu CV uz e-pasta adresi: Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz 2. prrunu krtu....

 • Company CW TECHNICS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uzmums CW Technics, SIA, kas nodarbojas ar metla konstrukciju, tvertu un cauruvadu izgatavošanu, patstvgam darbam aicina darb montierus-atsldzniekus.Prasbas kandidtiem:Apstrdt- griezt, urbt un slpt nersjošo traudu;Spja samontt metla izstrdjumus pc ineniertehniskajiem rasjumiem;3 gadu pieredze metla detau apstrdšan un montšan;Prasme last rasjumus;Spja strdt komand;Spja organizt un plnot savu darbu;Augsta atbildbas sajta;Spja apgt jaunas prasmes.Ms piedvjam:Stabilu un konkurtspjgu atalgojumu;Iespju profesionli augt un pilnveidoties;Strdt sakrtot darba vid;Draudzgs kolektvs ...

 • Company MARMORS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Metla konstrukciju atsldznieku mekl metla prdošanas un konstrukciju uzmums Marmors Group. Nepieciešama darba pieredze raošan un iemaas rasjumu lasšan. Akorda darba alga.CV stt uz e-pastu: , vai interesties pa tel. 28706600 (Vasilijs Goršanovs)...

 • Company Word, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Word, SIAAicina darb KUUBVES ATSLDZNIEKU Prasbas: - arodizgltba;- 2 gadu darba pieredze.CV uz e-pastu tlr. 29127138...

 • Company NEOLAT, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  SIA „Neolat”(Re. Nr.40103132946) aicina darb Metla konstrukciju atsldzniekus Darba izpildes vieta - Ostas iela 3, Rga, Latvija, LV 1034Darba alga – 1076 EURKontakti: ...

 • Company BRIZ 88, SIA in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  BRIZ 88, SIAMETLA KONSTRUKCIJU ATSLDZNIEKSDadu metla konstrukciju detau savienošana un remontdarbi.Kontaktinfotmcija: ...

 • Company MARITEK, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 10.09.2020

  Maritek SIAAicina darb Kuu remontatsldzniekuPrasbas: Izgltbu apliecinošs dokuments  vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83 un citi celtniecbas objekti Latvij un ES.Kontaktinformcija: e-pasts , tel. 28443300...

 • Company MARINE SYSTEMS, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  MARINE SYSTEMS, SIAAicina darb METLA KONSTRUKCIJU ATSLDZNIEKUPrasbas:Tehnisk izpratne par metlapstrdi;Iepriekšja darba pieredze metlapstrd;Spja veikt darbu, izvloties piemrotus materilus, instrumentus, k ar palgaprkojumu;Papildus prasmes:Sagaidm atbildbu par uzticto darbu, precizitti un spju ievrot kvalittes prasbas. Piedvjam:Konkurtspjgu atalgojumu;Darbu augoš, vietj uzmum;Labus darba apstkus;Iespjas pilnveidot darbam nepieciešams prasmes un savas profesionls zinšanas pieredzjuš kolektv. Ldzu pieteikumu CV stt uz e-pastu: vai zvant uz  tlr.nr.: +37122334050...

 • Company MADESTA, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  SIA MADESTA aicin darb metla konstrukcijas atsldzniekusPrasbas kandidtam: atbilstoša darba pieredze, augsta atbildbas izjta. Ms piedvjam: - darbu ar jaunm metla apstrdes iekrtm un iekraušanas/izkraušanas tehniku;- visus nepieciešamos darba aizsardzbas paskumus;- rtas darbinieku telpas (rbtuves, dušas un atptas telpas);- darba samaksu, skot no 1076,00 Eur (bruto). Alga atkarga no pieredzes un kvalifikcijasLgums stt CV uz noradto adresi ...

 • Company FALCON CONSTRUCTION, SIA in Other
  06.09.2020 Updated on: 07.09.2020

  SIA FALCON CONSTRUCTIONDarba apraksts: Bvniecbas uzmums aicina darb atsldzniekus, darbam ar dadm metla konstrukcijm un to montu. Pieteikumus stt uz e-pastu: Darba izpildes vieta: LATVIJA, Rga...

 • Company WORD SERVISS, SIA in Other
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  WORD SERVISS, SIAAicina darb KUUBVES ATSLDZNIEKUVeikt kuu metla konstrukciju saliekšanas darbus, iepazšans ar darba uzdevumu un t tehnisko dokumentciju, instrumentu unpalgieru sagatavošana darbam, darba vietas un iekrtu uzturšana krtb. Kontaktinformcija: , 28308480...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Structural metal preparers and erectors Edit filters