Jobmonitor. Search results for Structural metal preparers and erectors

49 Jobs found

Used filters:
 • Structural metal preparers and erectorsx
Displaying 1-49 of 49 results.
 • Company MW konstrukcijas, SIA in Other
  14.11.2019

  Metla sagatvju izgatavošana. Darbs ar rokas elektroinstrumentiem un metla apstrdes darba galdiem: zgšanas, urbšanas u.c....

 • Company IZOTERMS, SIA in Other
  14.11.2019

  Prasbas: Vismaz 3 gadu darba pieredze, vai profesionl izgltba šaj sfr.Darba vieta atrodas Gaujas iela 24, Vangai, Inukalna nov.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA), SIA in Amata
  14.11.2019

  SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)” aicina darb metla konstrukciju atsldznieku.Darba pienkumi: iezmt metla detaas; montt metla detaas; sastiprint metla detaas, ar kniedjot.Darba devja kontaktinformcija: SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)”Drzciema iela 60, Rga, LV-1073Tlr. +371 26495439E-pasts: Nolk nodrošint sludinjum ieinteresto personu (turpmk – Pretendents) iesniegto personas datu korektu apstrdi, informjam, ka:-    SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)" apstrds Jsu iesniegtos personas datus skotnj atlases procesa vajadzbm, lai izvrttu pretendenta iespjambu ieemt konkrto amatu, un netiks izpausti, izemot normatvajos aktos noteiktajos gadjumos un apjom.-    Jsu iesniegtie personas dati tiks uzglabti ldz konkrt amata konkursa noslgumam, bet ne ilgk k 4 (etrus) mnešus. Pc š ter...

 • Company Netaman ships service, SIA in Other
  14.11.2019

  Uz kuiem, kas stv remont, maint vecos cauruvadus ar jauniem, izgatavot curuvadus pc parauga vai izveidojiet jaunas cauruvada daas saska ar rasjumiem.Zint vienkrškos metinšanas darbus.Mct last projektšanas un tehnisko dokumentciju.Mct pareizi izmantot tehniks iekrtas un darbarkus.Zint metinšanas iekrtu konstrukciju un darbbas principus....

 • Company Netaman ships service, SIA in Other
  14.11.2019

  1.Veikt uz kua atsldznieka darbus, veicot kuu dzinju, palgmehnismu, katlu, kua ieru un sistmu remontu.2.Nodrošint kuu atsošanas iekrtu, degvielas, eas, klja mašnu, siltummaiu, elektroiekrtu, palgmehnismu, cauruvadu un veidgabalu uzturšanu.3. Piedalties kua tehnisk aprkojuma demont un mont, aprkojuma remont kua remonta laik.           Jzina:-          remontjamo mehnismu: VRK, stres mašnu, piestrjošs ieru, enkura ieru un citu ieru tehniskus              noteikumus;  -          remontjamo mehnismu konstrukciju un darba principu, mehnismu regulšanu;-          pamatjdzienus   par    pielaidm   un sm , precizittes un apstrdes  trbas  klases; -          apstdjamo metlu galvens mehnisks pašbas;-          korozijas rašans clous un cniu ar viu;-          kontrolmršanas instrumenta nozmi un pieliet...

 • Company Netaman ships service, SIA in Other
  14.11.2019

  Kuu remontatsldzniekam ir jzina:-          kua korpusa uzbve,-          kua atsevišu mezglu, iekrtu un telpu uzbve,-          kuu remont pielietojamo materilu sortiments un to mehnisks pašbas,-          elektrodu veidi un to pielietojums,-          vienkršu detau aizzmšanas pamieni,-          noteikumi, k stradt ar ceha aprkojumu,-          visbiek kuu remont pielietojamo mehanizcijas ldzeku un palgldzeku uzskaitjums,-          mezglu un sekciju salikšanas patnbas,-          detau stropšanas noteikumi.Kuu remontatsldzniekam ir jprot:...

 • Company Reserv Inc, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  AICINA DARB uz projekta realizšanas laiku  atsldzniekus un metintjusCV stt uz: ...

 • Company STEEL PRO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Darba pienkumi:- pc rasjumiem salikt metla konstrukcijas un ierces- griezt, urbt un slpt materilus- plnot un spt organizt savu darbuNav obligti jbt daudzu gadu darba pieredzei atsldznieka amat, svargkais ir vlme dart, mcties, apgt jaunas prasmes un pilnveidot sevi, un galvenais dart to ar atbildbu.Ms piedvjam:- interesantu darbu un labu atalgojumu (bruto 1008 - 1428 EUR)- godgi samakstus nodokus un socils garantijas- profesionlu pilnveidi un iespju attstties, iegt jaunu pieredzi darb ar inovatvm konstrukcijm- kvalitatvus instrumentus, individulos darba aizsargldzekus- lieliskus darba apstkus- veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laika nostrdšanas- nelaimes gadjumu apdrošinšanu (stjoties darb)- kompnijas apmaksts ceojums 2 personm, nostrdjot divus gadus kompnij neprtraukti- uzmuma apmakstas pu...

 • Company STEEL PRO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Darba pienkumi:- pc rasjumiem salikt metla konstrukcijas un ierces- griezt, urbt un slpt materilus- plnot un spt organizt savu darbuNav obligti jbt daudzu gadu darba pieredzei atsldznieka amat, svargkais ir vlme dart, mcties, apgt jaunas prasmes un pilnveidot sevi, un galvenais dart to ar atbildbu.Ms piedvjam:- interesantu darbu un labu atalgojumu (6 - 8,5 EUR/h)- godgi samakstus nodokus un socils garantijas- profesionlu pilnveidi un iespju attstties, iegt jaunu pieredzi darb ar inovatvm konstrukcijm- kvalitatvus instrumentus, individulos darba aizsargldzekus- lieliskus darba apstkus- veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laika nostrdšanas- nelaimes gadjumu apdrošinšanu (stjoties darb)- kompnijas apmaksts ceojums 2 personm, nostrdjot divus gadus kompnij neprtraukti- uzmuma apmakstas pusdienas-...

 • Company Falkors climbing solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Metla konstrukciju atsldznieks.Darbs raotn, mais. Spja last un saprast rasjumus.Darbs komendjumos Latvij un rpus ts.Valodas zinšanas: krievu, dod priekšroku angu.Stt CV uz epastu vai sazinties zvanot.e-pasts: t.29602370...

 • Company OLGALEK, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Izgatavot metlkonstrukcijas pc rasjumiem, skicm.Veikt izstrdjumu savkšanu.Lgums stt CV uz noradto adresi: ...

 • Company OLGALEK, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Uzmums SIA "OLGALEK'', kas nodarbojas ar metla konstrukciju izgatavošanu (metla durvis, pastkasttes u.t.t.), patstvgam darbam mekl Metla konstrukciju atsldznieka (profesijas kods 721401). Darba pienkumi - izgatavot metla konstrukcijas pc rasjumiem, veikt izsrdjumu savkšanu. Pc nepieciešambas piemetint.Prasbas:Punktualitte.Vlšans strdt ilgtermi.Augsta atbildbas sajta.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company UM Baltic, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Aicina darb METLA KONSTRUKCIJU ATSLDZNIEKUPrasbas kandidtam: atbilstoša darba pieredze, augsta atbildbas izjta. Ms piedvjam:  - darbu ar jaunm metla apstrdes iekrtm un iekraušanas/izkraušanas tehniku; - visus nepieciešamos darba aizsardzbas paskumus; - rtas darbinieku telpas (rbtuves, dušas un atptas telpas); - darba samaksu, skot no 1004 Eur (bruto). Alga atkarga no pieredzes un kvalifikcijasLgums stt CV uz noradto adresi ar visiem kandidtiem sazinsimies persongi...

 • Company MADESTA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Prasbas kandidtam: atbilstoša darba pieredze, augsta atbildbas izjta. Ms piedvjam:  - darbu ar jaunm metla apstrdes iekrtm un iekraušanas/izkraušanas tehniku; - visus nepieciešamos darba aizsardzbas paskumus; - rtas darbinieku telpas (rbtuves, dušas un atptas telpas); - darba samaksu, skot no 1004 Eur (bruto). Alga atkarga no pieredzes un kvalifikcijasLgums stt CV uz noradto adresi ...

 • Company AIRINA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Prasbas:- vidj-tehnisk- 3. kategorija ar sertifiktu- krievu, angu valodae-p:...

 • Company World Marine Service, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  World Marine Service, SIAAicina darb Kuu REMONTATSLDZNIEKUPrasbas:- apliecinošs dokuments (kuu remontatsldznieka diploms,sertifikts,apliecba)  vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83 un citi celtniecbas objekti Latvij un ESStt CV uz e-pastu: ...

 • Company World Marine Service, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  World Marine Service, SIAAicina darb Kuu REMONTATSLDZNIEKUPrasbas:- apliecinošs dokuments (kuu remontatsldznieka diploms,sertifikts,apliecba)  vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83 un citi celtniecbas objekti Latvij un ESStt CV uz e-pastu: ...

 • Company RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  RGAS ELEKTROMAŠNBVES RPNCA, AS Vajadzgi metla konstrukciju atsldznieki.Prasbas:-  specil izgltba remontatsldznieka vai metla konstrukciju atsldznieka profesij; -  darba pieredze remontatsldznieka vai metla konstrukciju atsldznieka profesij;-  rasjumu lasšanas prasms.Zvant darba diens no 8:00 ldz 16:45.Tel. 67046940 vai 27016961....

 • Company EUROSHIP SERVICE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Prasbas: - arodizgltba vai darba pieredze 3 gadiZvant: t. +37120369369 ...

 • Company MARITIME COMPANI, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Prasbas: - arodizgltba vai darba pieredze 3 gadiZvant: t. +37120369369 ...

 • Company MARITIME COMPANI, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Prasbas:- arodizgltba vai darba pieredze 3 gadiTlr. +37120369369 ...

 • Company EUROSHIP SERVICE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Prasbas: - arodizgltba vai darba pieredze 3 gadiZvant: t. +37120369369 ...

 • Company EUROSHIP SERVICE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  EUROSHIP SERVICE, SIAAicina darb KUU CAURUU ATSLDZNIEKUPrasbas: - arodizgltba vai darba pieredze 3 gadiZvant: t. +37120369369 ...

 • Company EUROSHIP SERVICE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  EUROSHIP SERVICE, SIAAicina darb KUUBVES ATSLDZNIEKUPrasbas: - arodizgltba vai darba pieredze 3 gadiZvant: t. +37120369369 ...

 • Company Kompānijas "AGRPTEK" pastāvīgā pārstāvniecība in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Nepieciešami atsldzniekiPrasbas:    *Izpratne par metlapstrdes procesiem; *Spja strdt nakts maias; *Fiziska izturbaDarba vietas adrese:   Kalna iela 68A, RgaDarba devja kontakti:     ; +380665691141...

 • Company BRIZ 88, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  BRIZ 88, SIAAicinm darb METLA KONSTRUKCIJU ATSLDZNIEKUSKontaktinformcija : e-pasts - ...

 • Company SRC Rent, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SRC Rent, SIAAicina darb Kuu REMONTATSLDZNIEKUPrasbas: izgltbu apliecinošs dokuments (diploms, sertifikts, apliecba)  vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83  un citi objekti Latvij vai cits ES valsts. e-pasts: ...

 • Company SRC Rent, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SRC Rent, SIAAicina darb Kuu REMONTATSLDZNIEKUPrasbas: izgltbu apliecinošs dokuments (diploms, sertifikts, apliecba)  vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83  un citi objekti Latvij vai cits ES valsts. e-pasts: ...

 • Company PREVENTUS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  PREVENTUS, SIAAicinm darb METLA KONSTRUKCIJU ATSLDZNIEKUSKontaktinformcija : ...

 • Company PREVENTUS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  PREVENTUS, SIAAicinm darb METLA KONSTRUKCIJU ATSLDZNIEKUSKontaktinformcija : ...

 • Company Baltic Track, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicinm darb  METLA KONSTRUKCIJU ATSLDZNIEKUSKontaktinformcija : e-pasts ...

 • Company TVIDES, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicinm darb METLA KONSTRUKCIJU ATSLDZNIEKUSKontaktinformcija: ...

 • Company ASK ENTERPRISE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  ASK ENTERPRISE, SIAAicina darb Kuu REMONTATSLDZNIEKUKua korpusa telpisko sekciju un bloku uzstsšana, prbaude, konturšana.Metla lokšu iezmšana, uzstdšana, centršana, stišana, prbaude un bršana. Zonlo bloku uzstdšana. Kua korpusa hidraulisk prbaude.CV stt: ...

 • Company S&B Precision, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uz kuiem, kas bvjas vai stv remont, izgatavot curuvadus pc parauga vai izveidojiet jaunas cauruvada daas saska ar rasjumiem.Zint vienkrškos metinšanas darbus.Mct last projektšanas un tehnisko dokumentciju.Mct pareizi izmantot tehniks iekrtas un darbarkus.Zint metinšanas iekrtu konstrukciju un darbbas principus.Prasbas: profesionl izgltba vai 3 (trs) gadu pieredze Kontakti: +37129561635e-pasts: ...

 • Company S&B Precision, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Prasbas: profesionl izgltba vai 3 (trs) gadu pieredze Kuu remontatsldzniekam ir jzina:  -          kua korpusa uzbve,  -          kua atsevišu mezglu, iekrtu un telpu uzbve,  -          kuu remont pielietojamo materilu sortiments un to mehnisks pašbas,  -          elektrodu veidi un to pielietojums,  -          vienkršu detau aizzmšanas pamieni,  -          noteikumi, k strdt ar ceha aprkojumu,  -          visbiek kuu remont pielietojamo mehanizcijas ldzeku un palgldzeku uzskaitjums,...

 • Company S&B Precision, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uz kuiem, kas bvjas vai stv remont, izgatavot curuvadus pc parauga vai izveidojiet jaunas cauruvada daas saska ar rasjumiem.Zint vienkrškos metinšanas darbus.Mct last projektšanas un tehnisko dokumentciju.Mct pareizi izmantot tehniks iekrtas un darbarkus.Zint metinšanas iekrtu konstrukciju un darbbas principus.Prasbas: profesionl izgltba vai 3 (trs) gadu pieredze Kontakti: +37129561635e-pasts: ...

 • Company S&B Precision, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Prasbas: profesionl izgltba vai 3 (trs) gadu pieredze Kuu remontatsldzniekam ir jzina:  -          kua korpusa uzbve,  -          kua atsevišu mezglu, iekrtu un telpu uzbve,  -          kuu remont pielietojamo materilu sortiments un to mehnisks pašbas,  -          elektrodu veidi un to pielietojums,  -          vienkršu detau aizzmšanas pamieni,  -          noteikumi, k strdt ar ceha aprkojumu,  -          visbiek kuu remont pielietojamo mehanizcijas ldzeku un palgldzeku uzskaitjums,...

 • Company S&B Precision, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uz kuiem, kas bvjas vai stv remont, izgatavot curuvadus pc parauga vai izveidojiet jaunas cauruvada daas saska ar rasjumiem.Zint vienkrškos metinšanas darbus.Mct last projektšanas un tehnisko dokumentciju.Mct pareizi izmantot tehniks iekrtas un darbarkus.Zint metinšanas iekrtu konstrukciju un darbbas principus.Prasbas: profesionl izgltba vai 3 (trs) gadu pieredze Kontakti: +37129561635e-pasts: ...

 • Company LUXURY MARINE DEVELOPMENTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Darbbas joma:  Kuu bvniecbaNepieciešam kvalifikcija – attiecga izgltba vai darba pieredze profesij.Pienkumi: veikt caurules saliekšanas darbusRga, Tvaika iela 27Atalgojums : 1004 EUR brutoLdzam stt Jsu CV ar vakances nordi uz adresi: +37129900245 – Oegs BaduinsSazinsimies tikai ar tiem kandidtiem, kas bs atlasti pirmajai krtai....

 • Company LUXURY MARINE DEVELOPMENTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Darbbas joma:    Kuu bvniecbaNepieciešam kvalifikcija – attiecga izgltba vai darba pieredze profesij.Pienkumi: veikt kuu metla konstrukciju saliekšanas darbusDarba vietas adrese    Rga, Tvaika iela 27Atalgojums    1004 EUR brutoDarba devja kontaktinformcija    Ldzam stt Jsu CV ar vakances nordi uz adresi: +37129900245- Oegs BaduinsSazinsimies tikai ar tiem kandidtiem, kas bs atlasti pirmajai krtai....

 • Company Word, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Word, SIAAicina darb KUUBVES ATSLDZNIEKU Prasbas: - arodizgltba;- 2 gadu darba pieredze.CV uz e-pastu tlr. 29127138...

 • Company DAUGAVA, SIA in Daugava
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA ''Daugava'' aicina darb kuu remontatsldzniekusSIA stt uz e-pastu: . +37120000851...

 • Company NORDWEG, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

           Kuu remontatsldznieka pienkumos ietilpst:2.1. Zint:       - kua korpusa konstrukciju,- kua telpu aprkojumu un ierces,- materilu sortimentu un kuu bves materilu mehnisks pašbas,- elektrodu markas un to pielietošanas jomu,- gzes griešanas iekrtas un gzes griešanas remus,- noteikumus darbam ar pneimatiskiem instrumentiem,- vienkršu detau maršanas metodes,- noteikumus, k strdt ar iecirka aprkojumu,- mehanizcijas rkus, pieejams  ierces, kurus visbiek izmanto kuu remontdarbos,- k last rasjumus, izgatavot detaas un salikt ts metinšanai atbilstoši rasjumiem,- k lietot kdu defektcijas un komplektcijas kartes, tehnoloisks instrukcijas un citu tehnisko   dokumentcija, kas nepieciešama uzticto darbu izpildšanai,- kua korpusa konstrukciju remonta tehnoloiju un metodes, mezglu un sekciju salikš...

 • Company BŪVMETA, SIA in Margas
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicinam darb atsldznieku.Dadu konstrukciju izgatavošanai (margas, kpnes utt.)CV stt uz e-pastu: Tlr. 29884401...

 • Company BSL INDUSTRIES, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Darba aprakstsSakar ar darbbas apjomu palielinšanos, kompnija BSL INDUSTRIES aicina pievienoties savai komandai,atsldzniekus-monttjus.Prasbas kandidtiem Vidj specil vai augstk izgltba. Labas komunikcijas spjas, subordincijas izpratne un spja efektvi strdt komand. Spja uzemties atbildbu. Fizisk un emocionl izturba. “B” kategorijas vadtja apliecba tiks uzskatta par priekšrocbu. Angu, vcu vai somu valodas prasmes tiks uzskattas par priekšrocbu. Pieredze kokapstrdes nozar, izpratne par visprjiem principiem un iekrtu remonta metodm kokapstrdes rpncs tiks uzskatta par priekšrocbu. Labas atsauksmes un rekomendcijas vstule no iepriekšja darba tiks uzskattas par priekšrocbu.Uzmums piedv Darbu Latvij un rzems. Piencgu atalgojumu un prmijas. Apmcbas un karjeras izaugsmes iespjas. Socils garantijas. A...

 • Company Dzirnakmens, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  721401 METLA KONSTRUKCIJU ATSLDZNIEKSMontt metla konstrukcijas un tehnoloisks iekrtas.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company BSL Pro, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Darba aprakstsSakar ar darbbas apjomu palielinšanos, kompnija BSL PRO aicina pievienoties savai komandai,atsldzniekus-monttjus.Prasbas kandidtiem Vidj specil vai augstk izgltba. Labas komunikcijas spjas, subordincijas izpratne un spja efektvi strdt komand. Spja uzemties atbildbu. Fizisk un emocionl izturba. “B” kategorijas vadtja apliecba tiks uzskatta par priekšrocbu. Angu, vcu vai somu valodas prasmes tiks uzskattas par priekšrocbu. Pieredze kokapstrdes nozar, izpratne par visprjiem principiem un iekrtu remonta metodm kokapstrdes rpncs tiks uzskatta par priekšrocbu. Labas atsauksmes un rekomendcijas vstule no iepriekšja darba tiks uzskattas par priekšrocbu.Uzmums piedv Darbu Latvij un rzems. Piencgu atalgojumu un prmijas. Apmcbas un karjeras izaugsmes iespjas. Socils garantijas. Apdrošin...

 • Company PVC dizains, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA ,,PVC dizains”, re. Nr.40103893148, metlkonstrukciju raošana un monta (viegli angri) aicina darb atsldzniekusBruto atalgojums no 880.00 – 940.00EUR.Darba vieta Krustpils iela 12, Rga.Kontakti: 25421833, 26139110...

 • Company CW Technics, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uzmums SIA "CW TECHNICS'', kas nodarbojas ar metla konstrukciju, tvertu un cauruvadu izgatavošanu, patstvgam darbam aicina darb metintjus.Prasbas kandidtiem: Apstrdt- griezt, urbt un slpt materilus: Duplex, Super Duplex, Hyper Duplex, Titanium, Inconel, Monel;Spja samontt metla izstrdjumus pc ineniertehniskajiem rasjumiem;Atsldznieka profesionls kvalifikcijas apliecba;Prasme last rasjumus;Spja strdt komand;Spja organizt un plnot savu darbu;Augsta atbildbas sajta;Spja apgt jaunas prasmes.Ms piedvjam:Stabilu un konkurtspjgu atalgojumu;Iespju profesionli augt un pilnveidoties;Strdt sakrtot darba vid;Draudzgs kolektvs  Darba laiks: no 8:00-17:00; Ldzu stiet savu CV uz e-pasta adresi: Sazinsimies ar kandidtiem, kuri ti...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Structural metal preparers and erectors Edit filters