Jobmonitor. Search results for Stock clerks

46 Jobs found

Used filters:
 • Stock clerksx
Displaying 1-46 of 46 results.
 • Company LUX MEOS, SIA in Other
  14.11.2019

  Uzmums aicina darb rpncbas darbinieku pakošan.Prasbas kandidtam:- darba pieredze konkrtaj amat  vismaz 3 gadi vai ar izgltbas diploms;- augsta atbildbas sajta un precizitte, veicot savus darba pienkumus.Ms piedvjam:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu un godgu attieksmi.Darba vietas: Latvija, Vcija, rija, Anglija, Zviedrija, Norvija, Nderlande, Polija, Lietuva, Igaunija, Dnija, ehija,...

 • Company DEPO DIY, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Loistikas centrs DEPO Dreilios aicina darb PRODUKCIJAS (PRECES) PIEMJUPienkumi:Veikt preu pieemšanu atbilstoši noteiktajiem standartiemPrbaudt preu marjumus un tulkojumusNodrošint preu izvietošanu atbilstoši noteiktajiem standartiem un prasbmApgt un papildint darba veikšanai nepieciešams zinšanasPrasbas:Pieredze darb noliktavAutoiekrvja un elektroiekrvja vadtja apliecbaPraktiska pieredze noliktavas tehnikas lietošanPrasme organizt un kontrolt savu un citu darbuPiedvjam:Dinamisku un interesantu darbuStabilu atalgojumu un socils garantijasAlga: No 6 EUR /stund (bruto)Kontaktinformcija:•    •    Tlr.Nr.29161720...

 • Company Marine Systems, SIA in Eimuri
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Metlapstrdes uzmums piedv darbu noliktavas darbiniekam ar autoiekrvja tiesbmGalvenie pienkumi:-izejmaterilu piegde pie darbagaldiem;-preu komplektšana un izsniegšana visos t posmos atbilstoši uzmum noteiktajai krtbai un termiiem;-preu atlasšana un komplektšana, prskaitšana saska ar sagatavoto darba uzdevumu;-preu novietošana uzglabšanai ldz izsniegšanai;-izejmaterilu un preu iekraušana, izkraušana.Prasbas:-autoiekrvja apliecba-vlama pieredze preu komplektšan-prasme organizt un kontrolt savu darbu-vlama -B- kategorijas autovadtja apliecbaDarba vieta : Eimuri, dau nov.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company EVA-SAT, SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uzmums dibints 1989.gad un t galvenais darbbas virziens ir augstas kvalittes sanitras un apkures tehnikas mazumtirdzniecba un vairumtirdzniecba. Sav pastvšanas laik uzmums kuvis par vadošo  santehnikas un apkures tehnikas tirgotju Latvij. Uzmuma pankumus nosaka darbinieku augst profesionalitte. Šobrd uzmum strd 160 darbinieki. Daudzi no tiem uzmum strd vairk k 14 gadus. SIA EVA-SAT un veikalu tkls KOMFORTS savam draudzgajam kolektvam aicina pievienoties Noliktavas darbiniekuGalvenie darba pienkumi bs: preu pieemšana; preu komplektšana un izdošana;preu izvietošana plauktos. Ms sagaidm, ka tev ir: aklas rokas;precizitte;punktualitte. Ms piedvjam:stabilu darbu ar socilajm garantijm; msdiengu darba vidi ar rtu atrašans vietu;konkurtspjgu atalgojumu;lielisku kolektvu;apmcbas darbu uzskot;izaugs...

 • Company cenuklubs.lv, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Produkcijas piemjs/noliktavas darbinieksDarbam veikala noliktavPienkumi:Pieemt un izkraut preces pc to piegdes noliktav un noliktavas teritorijRpties par krtbu noliktavas teritorijUzskaitt noliktav esošs preces, piedalties noliktavas inventarizcijsPrasbas:Atbildbas sajta, spja strdt komandPrecizitte un godgumsPiedvjam:Stabilu darbu augoš uzmumSocils garantijas un algu vienmr laikpaši izdevgu iepirkšanos cenuklubs.lv veikalosIespja strdt pilnu darba slodzi darba diens no plkst 9:00-18:00CV stt: t. 67021201...

 • Company IDEMIA Latvia, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Darba apraksts: Noliktavas darbinieks veic preu un materilu pastšanu, saemšanu, izvietošanu noliktav, preu prvietošanu no raotn, preu izstšanu no uzmuma, k ar materilo vrtbu uzskaiti noliktav un dokumentu noformšanu. Noliktavas darbinieks atbild par: - raošanas nodrošinšanu ar izejmateriliem, k ar gatavs produkcijas prvietošanu no raotnes uz noliktavu/ izstšanu; - preu pieemšanas precizitti, uzskaiti, uzglabšanu, pakošanu un izstšanu; - preu izstšanu noteiktajos termios, saska ar klientu lgumiem; - saistto dokumentu uzglabšanu un noformšanu.Prasbas kandidtam: - vlama darba pieredze noliktav vai raošan; - labas iemaas darb ar datoru (MS Word, Excel, Outlook), pieredze darb ar noliktavu uzskaites sistmm ir priekšrocba; - vidja lmea angu valodas zinšanas; - spja strdt mais. Citas prasbas: - p...

 • Company BBC-R, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA “BBC-R”, re.Nr. 52403036931, mekl darbinieku: Gultu noliktavas darbinieksPienkumi-          Gultu produkcijas saemšana, atlasšana, pakošana un izsniegšana atbilstoši pavaddokumentiem;-          Ienkošo un izejošo pavadzmju reistršana;-          Ienkošo gultu produkcijas stingra kvalittes kontrole;-          Inventarizciju veikšana;-          Noliktavas un preu krtbas uzturšana;Prasbas kandidtiemDarba pieredze: ne mazk k 3 gadi gultu produkcijas noliktavLabas krievu valodas zinšanasLabas iemaas darb ar datoru (it paši MS Excel);Prasme strdt ar progr...

 • Company BBC-R, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA “BBC-R”, re.Nr. 52403036931, mekl darbinieku: Gultu noliktavas przinisPienkumi-          Plnot, vadt un kontrolt gultu produkcijas pieemšanu, izvietošanu un uzglabšanu;-          Precza gultu produkcijas pieemšana un nodošana pc pavaddokumentiem;-          Prvaldt noliktavas dokumentciju (pavadzmes, marjums utml.);-          Uzraudzt noliktavas sanitro un tehnisko krtbu;-          Noformt kravas dokumentus, aizpildt nepieciešams veidlapas;-          Ienkošo gultu produkcijas stingra kvalittes kontrole;-          Inventarizciju veikšana.Prasbas kandidtiem...

 • Company BBC-R, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA “BBC-R”, re.Nr. 52403036931, mekl darbinieku: Gultu noliktavas przinisPienkumi-          Plnot, vadt un kontrolt gultu produkcijas pieemšanu, izvietošanu un uzglabšanu;-          Precza gultu produkcijas pieemšana un nodošana pc pavaddokumentiem;-          Prvaldt noliktavas dokumentciju (pavadzmes, marjums utml.);-          Uzraudzt noliktavas sanitro un tehnisko krtbu;-          Noformt kravas dokumentus, aizpildt nepieciešams veidlapas;-          Ienkošo gultu produkcijas stingra kvalittes kontrole;-          Inventarizciju veikšana.Prasbas kandidtiem...

 • Company SMD, IK in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Oxy Life, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Vakance – NOLIKTAVAS DARBINIEKS/-CEProfesijas kods: 4321 08Darbs LatvijPrasbas:•    Vismaz trs gadu pieredze darbam noliktav vai atbilstoša izgltba;Piedvjam:•    Regulru darba samaksu un socils garantijas;•    Konkurtspjgu atalgojumu no 1004 EUR-1004 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas, atkarga no padart darba apjoma;•    Draudzgu kolektvu;•    Darbu mais;•    Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus;Lgums stt CV uz nordto epastu Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)E-pasts: Brvo vietu skaits: 10Juridisk adrese: Bruinieku 52-30, Rga, LV-1011, LatvijaDarbbas vietas adrese: Trbatas 74A, Rga, LV-1001, LatvijaReg.Nr.: 40103545037SIA "OXY LIFE"...

 • Company Via 3L Latvia, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Via 3L Latvia, AS Aicina darb NOLIKTAVAS DARBINIEKUVeikt preu komplektciju atbilstoši pastjuma dokumentcijai; Veikt preu iekraušanas/izkraušanas darbus;Uzturt krtbu noliktav;Piedalšans inventarizcijs;Produkcijas aplmšana ar etietm; Produkcijas salikšana kartona kasts; Atbildt par preczu, savlaicgu un kvalitatvu darba izpildi. CV ldzu stt : e-pasts ...

 • Company LĀČI, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Ceptuve “Li” aicina darbNOLIKTAVAS DARBINIEKU  (ceptuv “Li”, Babtes novad)  Ms Jums uzticsim preu pieemšanu un izsniegšanu saska ar pavaddokumentiem, saemto preu iepakojuma kvalittes un vietu skaita atbilstbas prbaudi, preu izkraušanu, iekraušanu, izsniegšanu un atbilstošas higinas prasbm glabšanas nodrošinšanu. Galvenais, lai btu vlme   strdt un augt kop ar uzmumu.   Ms Jums piedvsim1.      patstvgu darbu atpazstam un latvisk uzmum ar lielisku reputciju;2.      darba laiku no pirmdienas ldz piektdienai ...

 • Company AMB Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Mekljam noliktavas darbiniekus.Piedvjam:  Pastvgu darbu;  Regulru atalgojumu reizi mnes 1004 EUR/mn. Visas socils garantijas;  Pienkumi: Pastjumu komplektšana Prasbas:  Fizisk notrba; Iespju uzskt darbu pc iespjas trk; Ldzam stt savu CV uz ....

 • Company AMB Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Mekljam noliktavas darbiniekus.Piedvjam:  Pastvgu darbu;  Regulru atalgojumu reizi mnes 1004 EUR/mn. Visas socils garantijas;  Pienkumi: Pastjumu komplektšana Prasbas:  Fizisk notrba; Iespju uzskt darbu pc iespjas trk; Ldzam stt savu CV uz ....

 • Company AMB Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Prtikas loistikas centrs mekl autoiekrvjus un pastjumu komplekttjus darbam noliktav, Nderland. Pienkumos ietilpst pastjumu komplktšana, autoiekrvja iekraušana un izkraušana. Darb iekrtojam BEZMAKSAS. Darba devjs nodrošina dzvesvietu un transportu ikdien braucot uz darbu. Piedvjam Tev: • atalgojumu atkarb no vecuma: skot no (11,36 EUR/st.) 1900 EUR bruto, no 1550 EUR pc nodoku nomaksas pc visiem atvilkumiem un res maksas; • darbu mais; • 40 stundas ned; • socils garantijas; • nodrošinm dzvesvietu (nav uzreiz jmaks); • apmcbu; • darba transportu. Prasbas: ...

 • Company cenuklubs.lv, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Produkcijas piemjs/noliktavas darbinieksDarbam veikala noliktav, t/p Alfa (Brvbas gatv 372, Rg)Pienkumi:Pieemt un izkraut preces pc to piegdes noliktav un noliktavas teritorijRpties par krtbu noliktavas teritorijUzskaitt noliktav esošs preces, piedalties noliktavas inventarizcijsPrasbas:Atbildbas sajta, spja strdt komandPrecizitte un godgumsPiedvjam:Stabilu darbu augoš uzmumSocils garantijas un algu vienmr laikpaši izdevgu iepirkšanos cenuklubs.lv veikalosIespja strdt pilnu darba slodzi darba diens no plkst 9:00-18:00CV stt: t. 67021201...

 • Company Lat Eko Food, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  ...

 • Company Baltic Logistic Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA „Baltic Logistic Solutions”Noliktavas darbinieks komplektšanPienkumi:•    Atlast preces atbilstoši pastjumiem un maršrutiem•    Novietot sakomplektto preci atbilstoši maršruta izvietojumam noliktav•    Prvietot preci noliktav ar tehniku•    Piedalties preu izvietošan un izkrtošan•    Piedalties inventarizcijs•    Uzturt krtbu noliktavPrasbas:•    Prasme strdt ar skeneri, planšeti;•    Pieredze darb noliktav 2-3 gadi vai ldzg viet•    Precizitte un trums;•    Vlme mcties strdt ar noliktavas tehnikuDarba vieta:Rmava, Liepu aleja 4Darba samaksa: no 1004,--1004,-Eur (bruto) mnesBrvs vakances: 10Darba devja kontakti: / 67389236 ...

 • Company Baltic Logistic Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA „Baltic Logistic Solutions”Noliktavas darbinieks komplektšanPienkumi:•    Atlast preces atbilstoši pastjumiem un maršrutiem•    Novietot sakomplektto preci atbilstoši maršruta izvietojumam noliktav•    Prvietot preci noliktav ar tehniku•    Piedalties preu izvietošan un izkrtošan•    Piedalties inventarizcijs•    Uzturt krtbu noliktavPrasbas:•    Prasme strdt ar skeneri, planšeti;•    Pieredze darb noliktav 2-3 gadi vai ldzg viet•    Precizitte un trums;•    Vlme mcties strdt ar noliktavas tehnikuDarba vieta:Rmava, Liepu aleja 4Darba samaksa: no 1004,--1004,-Eur (bruto) mnesBrvs vakances: 10Darba devja kontakti: / 67389236 ...

 • Company Duty Free Baltics, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  ...

 • Company MDT-SERVISS, SIA in Dobelnieki
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA MDT-SERVISS aicina darb NOLIKTAVAS DARBINIEKUS.Pamata darba vieta Juglas Brekti, Dobelnieki, Tnu pag., Ikšiles nov., k ar darba devja objektos.  Iespjami komandjumi.Ldzam CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company RUMBA CENTRS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

   Lauksaimniecbas preu tirdzniecbas uzmums aicina savai komandai pievienoties: NOLIKTAVAS DARBINIEKUDarba pienkumi: Pieemt, uzskaitt preces saska ar ienkošajiem dokumentiem, prbaudt pieemto vrtbu atbilstbu pamatdokumentiem, parakstt pavadzmes;Organizt un kontrolt preu  izsniegšanu;Strdt fizisku darbu;Veikt preu uzskaiti un inventarizciju;Bt materili atbildgam par precm.CV stt: ...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Noliktavas darbinieks (fiziski smags darbs) Laipni aicints msu komand struktrvienb “Vairumtirdzniecbas noliktava”, Strdnieku šrsiel 7a, Rzekn.Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Komplektt preci saska ar saemto uzdevumu;2.Organizt/veikt izkraušanas, iekraušanas darbus un novietošanas darbus;3.Veikt preu prvietošanu saska ar saemto uzdevumu u.c.No Jums uzmums sagaida:1.Vlmi strdt;2.Labas koncentršans spjas;3.Augstu atbildbas sajtu;4.Spju strdt preczi;5.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);4.Apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;5.Draudzgus, pozitvus un izpaldzgus kolus;6.Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas (a...

 • Company Sadales tīkls, AS in Other
  12.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  AS “Sadales tkls” (reistrcijas Nr.40003857687) nodrošina elektroenerijas savienojumu vairk nek vienam miljonam klientu pieslgumu vis Latvij. Ms ilgtermi rpjamies par droša, vieda un efektva elektrotkla attstbu, lai nodrošintu klientiem kvalitatvu elektroapgdi un veicintu sabiedrbas labkljbu, drošbu un izaugsmi.Aicinm darbPASTJUMU KOMPLEKTTJU  (profesijas kods – 432105)Darba vieta: Stigu iela 8, RgaDarbs uz nenoteiktu laiku, pilna slodze. Atalgojums skot no 705,00 EUR ldz 783,00 EUR bruto mnesMs Tev uzticsimiekraut un izkraut preces un kravas atlast preces atbilstoši saemtajiem klientu pastjumiemnodrošint sakomplektto pastjumu kvalitti un novietot tiem paredztajs vietsprvietot preces noliktavas ietvaros, izmantojot specilo noliktavas aprkojumuprzint preu sortimentu un novietojumu noliktavu...

 • Company Kerama Baltics, SIA in Vidi
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Nc strdt vadoš keramikas flu un santehnikas raotja KERAMA MARAZZI prstvniecb Baltijas valsts un Skandinvij.Mekljam NOLIKTAVAS DARBINIEKUMekljam aktvu, komunikablu koli, kuram piemt fizisk izturba, precizitte, atbildbas sajta, lojalitte un spja tri strdt.Ms Tev uzticsim: preu pieemšanu, komplektšanu un izsniegšanu saska ar pavaddokumentiem;preu iekraušanu, izkraušanu un novietošanu ar elektroiekrvju;inventarizciju veikšanu;krtbas uzturšanu noliktav un ts teritorij.Ms piedvjam:bruto atalgojumu sakot no 930 EUR ldz 1 300 EUR;motivjošu bonusu sistmu;dinamisku darba vidi;iespju kop ar uzmumu augt un attstties!Gaidm Tavu CV un su aprakstu, kpc gribi strdt pie mums uz e-pastu: . Ja gribi uzzint  vairk par mums, skaties ; FB @kerama.marazzi.baltics vai zvani pa tlr. 22032658 ...

 • Company Dinastija, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA DINASTIJA, kas vairk k 15 gadus nodarbojas ar profesionlu medicnas un skaistumkopšanas preu tirdzniecbuPIEDV DARBU NOLIKTAVAS DARBINIEKAM/CEI Darba pienkumi:·         Pieemt, izvietot, komplektt un izsniegt noliktavas produkciju, ·         Sekot noliktavas atlikumiem,·         Veikt pastjumus, ·         Pavaddokumentu izrakstšana un ievadšana noliktavas uzskaites programm, ·         Veikt produkcijas uzskaiti un inventarizciju, ·         Sadarbba ar piegdtjiem un prvadtjiem, ·         Pastjumu apstrde, ·         ...

 • Company VALSTS ASINSDONORU CENTRS in Other
  08.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Galvenie pienkumi:veikt svtrkodu apdruku Centra struktrvienbm un Asins sagatavošanas nodam, saska ar sastdto plnu.prbaudt svtrukodu kvalitti un uzskaitt izdrukto svtrukodu daudzumu. Komplektt un izsniegt preci Centra struktrvienbm un Asins sagatavošanas nodam, un ievadt datus grmatvedbas programm.katru mnesi veikt ievesto iepakojuma uzskaiti precm un veikt ievesto šduma daudzuma atskaites.sekot preu derguma termiiem un fikst uzglabšanas nosacjumu ievrošanu atbilstoši raotju prasbm.Prasbas pretendentiem: vidjs pakpes profesionl izgltba.valsts valodas prasmes B1 pakpe (ja izgltba nav iegta latviešu valod) przint noliktavas procesu organizcijurpes par krtbu, precizitti un kvalitti.spja apgt un darb izmantot HORIZON noliktavas programmu pozitva attieksme pret apkrtjiem un darbu, prasme strdt k...

 • Company RUMBA CENTRS, SIA in Other
  07.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Bvmaterialu preu tirdzniecbas uzmums aicina savai komandai pievienoties: NOLIKTAVAS DARBINIEKUDarba pienkumi: Pieemt, uzskaitt preces saska ar ienkošajiem dokumentiem, prbaudt pieemto vrtbu atbilstbu pamatdokumentiem, parakstt pavadzmes;Organizt un kontrolt preu  izsniegšanu;Strdt fizisku darbu;Veikt preu uzskaiti un inventarizciju;Bt materili atbildgam par precm.CV stt: ...

 • Company VITA mārkets, SIA in Other
  07.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Nolikavas darbinieks Sakar ar uzmuma paplašinšanos un Loistikas centra izveidi Rg (Rankas iela) aicinm sav komand Noliktavas darbiniekusMs Tev uzticsim:Preces izkraušana, pieemšana pc fakta un novietošana uzglabšanai;Pastjumu savkšana pc nordtajiem prasbm un sagatavošana stšanai uz veikaliem;Preces izsniegšanu un iekraušanu transportldzekl;Krtbas uzturšanu noliktavas telps;Atbildbu par uzticto tehniku, to primro apkopi;Piedalšanos inventarizciju veikšan. Ms no Tevis sagaidm: pieredzi noliktavas darb;elektrokra/ autoiekrvja vadtja dergu apliecbu;spju strdt tri un preczi;atbildbu un apzingumu;fizisku izturbu; latviešu un krievu valodu zinšanas Ms Tev piedvjam:attstties un augt kop ar jaunu uzmumu;apmcbas veiksmgai darba uzskšanai;atalgojumu- pamatalga 850 EUR (pc prbaudes laika, atkarb no da...

 • Company VITA mārkets, SIA in Other
  07.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Veikals "Elvi" Rgas iel 22a, ekav aicina darb preu piemju.Ja Tu vlies iegt jaunu darba pieredzi, tad pievienojies msu komandai.Ms piedvjam:atalgojumu 5.00 eur/h,piemaksas saistb ar motivcijas programmm,elastgu darba grafiku,apmcbas veiksmgai darba uzskšanai,veselbas apdrošinšanu,bezmaksas pusdienas un tju/kafiju.Darbam pieteikties var persongi pie veikala vadtja, Rgas iel 22a, ekav,elektroniski Elvi mjas lap, sada “Vakances” vai stot CV uz e-pastu....

 • Company BMJ Latvia, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Msdieng noliktav nepieciešams mantzinis/-ne uz pastvgu laiku.Pienkumi:Noliktavas darbinieku darba organizšana un prraudzba;Preu izvietošanas prvaldš...

 • Company VENTUM, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uzmums, kas nodarbojas ar celtniecbas materilu prdošnu, mekl noliktavas darbinieku.Darba pienkumi:preu pieemšana un izdošana;preu izkrtošana noliktav;trbas uzturšana noliktav.Prasmes:minimlas celtniecbas preu sortimenta zinšanas;akurtums;atbildba;prasme braukt ar autokru.Alga: 520 EUR pirms nodoku nomaksas Darba laiks: 8:00 - 17:00Lgums stt CV uz vai zvant 29383382....

 • Company Dārza studija, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  - Pavadzmju izrakstšana- Preu piegu transporta organizšana- Preu komplektšana un to kontrole...

 • Company MAGMA, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 10.11.2019

  SIA „Magma” ir sanitrtehnikas vairumtirdzniecbas uzmums un viengais jaucjkrnu raotjs Latvij. Ir pašiem sava loistika, preces ik dienu tiek piegdtas gandrz 400 pastvgajiem klientiem. Darba tirg esam vairk nek 20 gadus. Aicinm msu komandNOLIKTAVAS DARBINIEKU-EKSPEDITORUJa Tev ir pieredze pie stres, patk darbs noliktav pie preu komplektšanas, k ar ir vlme strdt ar santehniku un saemt tik, cik aktvi esi sastrdjis, pievienojies msu komandai!Darba pienkumi veikt preu piegdes ar uzmuma transportldzekli komplektt preu pastjumus aplmt preci ar svtru kodiem papildint plauktus ar preci Prasbas kandidtiem B kategorijas autovadtja apliecba vlme strdt, mcties spja veikt rutnas darbu pozitva attieksme pret darbu spja tri reat nestandarta situcijs...

 • Company Priežuleja, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Mekljam noliktavas darbinieku.Prasbas:Vlme aktvi un bez kdam strdt un apgt jaunas zinšanas un iemaas, valsts valodas przinšana, iemaas darb ar datoru.Galvenie darba pienkumi:Pastjumu noformšana, preu izvietošanaDarba samaksa bruto 430 Eur.Darba laiks: Darbadienas no 9.00 ldz 17.00.Atrašanas vieta: Rga, Mkusalas iela 41 b,Tlr.: 67815476E-mail: ...

 • Company MAGNUM MEDICAL, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  NOLIKTAVAS DARBINIEKS/-CESIA "Magnum Medical" ir viens no vadošajiem Latvijas uzmumiem, kas nodarbojas ar medikamentu, medicnas preu un kosmtikas vairumtirdzniecbu. Msu partneri un klienti ir aptiekas, slimncas, medicnas iestdes, zu raotji un citi vairumtirgotji.Aicinm savai komandai pievienoties krvju noliktavas transporta zon. Darba pienkumi: - nodrošint sakomplektto preu izvietojumu pa maršrutiem; - sniegt atbalstu transporta koordinatoram ikdienas darbos: ar preu piegdm saistts dokumentcijas pieemšana, izsniegšana u. tml. No kandidta sagaidm: - precizitti un atbildbas sajtu; - vlmi strdt fizisku rutnas darbu. Papildus informcija par darbu: - darbs darba diens, mais no plkst. 8:00-22:00; - darba vieta: Ulbrokas iela 23 (Pavnieki); - piedvjam pilnas slodzes darbu, bet izskatsim iespj...

 • Company BEST WOOD Europe, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Noliktavas przinis/ -eDarba aprakstsGatavs produkcijas prvietošanas, glabšanas procesu dokumentu formšana, darbu organizšana, kontrole.Noliktavas uzturšana, materila uzskatmbas, uzskaitmbas nodrošinšana.Materila kvalittes kontrole atbilstoši uzmuma prasbm.Gatavs produkcijas maršana.Autoiekrvju darba organizšana.Inventarizciju veikšana, atlikumu saldzinšana ar uzskaites datiem.Prasbas kandidtiemPieredze darb noliktav (vlams raošan).Vlama pieredze darb ar kokmateriliem.Vlama cilvku vadbas pieredze.Labas iemaas  darb ar datoru.Labas latviešu un krievu valodu zinšanas.oti izteikta precizitte skaitos un informcijas atspoguošan. Augsta atbildbas sajta, loiska situciju analze un darba izpildes disciplna. ...

 • Company cenuklubs.lv, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Produkcijas piemjs/noliktavas darbinieksDarbam veikala noliktav, t/c Spice Home Pienkumi:Pieemt un izkraut preces pc to piegdes noliktav un noliktavas teritorijRpties par krtbu noliktavas teritorijUzskaitt noliktav esošs preces, piedalties noliktavas inventarizcijsPrasbas:Atbildbas sajta, spja strdt komandPrecizitte un godgumsPiedvjam:Stabilu darbu augoš uzmumSocils garantijas un algu vienmr laikpaši izdevgu iepirkšanos cenuklubs.lv veikalosIespja strdt pilnu darba slodzi darba diens no plkst 10:00-19:00CV stt: t. 67021201...

 • Company cenuklubs.lv, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Produkcijas piemjs/noliktavas darbinieksDarbam veikala noliktav, Rzeknes iel 3, Rg (engarags)Pienkumi:Pieemt un izkraut preces pc to piegdes noliktav un noliktavas teritorijRpties par krtbu noliktavas teritorijUzskaitt noliktav esošs preces, piedalties noliktavas inventarizcijsPrasbas:Atbildbas sajta, spja strdt komandPrecizitte un godgumsPiedvjam:Stabilu darbu augoš uzmumSocils garantijas un algu vienmr laikpaši izdevgu iepirkšanos cenuklubs.lv veikalosIespja strdt pilnu darba slodzi darba diens no plkst 9:00-18:00CV stt: t. 67021201...

 • Company Caljan Rite-Hite Latvia, SIA in Rite
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Mašnbves uzmums LSEZ SIA „Caljan Rite – Hite Latvia” aicina darb NOLIKTAVAS DARBINIEKSNo kandidta sagaidm: Nemazk k 2 gadu darba pieredze noliktav vai raošan Sapratne par noliktavu veidiem, uzglabšanu un uzskaiti Iepriekšja darba pieredze noliktavas procesu plnošan un uzraudzb Autoiekrvja/ elektroiekrvja apliecba un darba pieredze ar to tiks uzskatta par priekšrocbu Augsta atbildbas sajta, labas saskarsmes iemaas un spja strdt komand Angu valodas zinšanas un labas iemaas darb ar datoru (MS Office) tiks uzskattas par priekšrocbu Msu piedvjums: Atbilstoša apmcba; Personga un profesionla izaugsme; Starptautiska darba vide; Jsu pieredzei un kvalifikcijai atbilstošs atalgojums (prbaudes laik 750 – 900 EUR bruto); Talantgi koli noda; ...

 • Company ALB, SIA in Vidi
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Lielkais mbeu tirdzniecbas tkls Latvij - Optimus Mbeles, aicina komandai pievienoties mrtiecgu un komunikablu Monttju/Prdevju darbam Valkas veikal. Jsu galvenie darba pienkumi:- darbs ar kases apartu un POS terminlu;- profesionlas konsultšanas sniegšana;- mbeu komplektšanu un montšanu;- kravas iekraušana/izkraušana ;- preu pieemšana un izsniegšana pc pavadzmm.Prasbas:- pozitva un lojla attieksme pret darbu, klientiem un koliem;- augsta atbildbas sajta, disciplna un precizitte;- datorlietotja iemaas;- iespja strdt pilnu darba slodzi pc elastga darba grafika;- pieredze mbeu montšan vai papildus zinšanas par mbelm tiks uzskattas par priekšrocbu.Ms Jums piedvjam:- dinamisku darba vidi stabil un augoš uzmum;- darbu saliedt un profesionl komand;- regulru atalgojumu ldz 900 EUR Bruto;- stabilu at...

 • Company Kuldīgas maizes ceptuve, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Gatavs produkcijas mantzinis, alga uz ''rokas" 500,- , maias darbs no 18.00 vakar - 3.00 nakt.Jmk sakomplektt maizes ceptuv saraoto produkciju atbilstoši pastjumiem pc pavadzmm pa piegdes maršrutiem un veikaliem.CV un pieteikuma vstuli ldzam stt uz e-pastu: ...

 • Company ADRIA FORMICA, SIA in Latgale
  02.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Mekl noliktavas darbiniekus. Prasbas:  enerija, aizrautba,  precizitte, augsta atbildbas sajta un iniciatva, labas latviešu un (vlamas) krievu valodas zinšanas.Piedvajam:interesantu un dinamisku darbu, labus darba apstkus, iespju augt un attstties kop ar uzmumu, darbu draudzg, komand un rt darba vid. Darbs mais.CV stt: Noliktavas vadtajs Vaslijs: t. 27100404...

 • Company ALB, SIA in Other
  02.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Optimus Mbeles - Lielkais mbeu tirdzniecbas tkls Latvij, aicina pievienoties savai komandai NOLIKTAVAS DARBINIEKU Ogr. Jsu galvenie darba pienkumi:- preu prvietošana, - preu komplektšana, - preu iekraušana, izkraušana, izsniegšana. No Jums sagaidm:- vlama pieredze noliktavas darb;- vlme un spjas aktvi strdt;- iespja strdt pilnu darba slodzi pc elastga darba grafika. Ms piedvjam:- darbu stabil un augoš uzmum;- atsaucgus kolus;- regulru atalgojumu ldz 950 EUR;- socils garantijas. Ja vlies pievienoties msu kolektvam, nosti savu CV uz ar nordi „Darbs Ogr"Informsim tikai uz otrs atlases krtas izvirztos kandidtus....

 • Company DEPO DIY, SIA in Other
  02.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Pienkumi:Veikt preu pieemšanu atbilstoši noteiktajiem standartiemPrbaudt preu marjumus un tulkojumusNodrošint preu izvietošanu atbilstoši noteiktajiem standartiem un prasbmApgt un papildint darba veikšanai nepieciešams zinšanasPrasbas:Pieredze darb noliktavAutoiekrvja un elektroiekrvja vadtja apliecbaPraktiska pieredze noliktavas tehnikas lietošanPrasme organizt un kontrolt savu un citu darbuPiedvjam:Dinamisku un interesantu darbuStabilu atalgojumu un socils garantijasAlga: No 6 € stund (bruto)CV un pieteikumu stt uz e-pastu ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Stock clerks Edit filters