Jobmonitor. Search results for Stock clerks

195 Jobs found

Used filters:
 • Stock clerksx
Displaying 1-50 of 195 results.
 • Company LABOUR SCOUT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums SIA LABOUR SCOUT, 40103372090, aicina darb NOLIKTAVAS DARBINIEKUSLdzu savu CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Miesnieks, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  klientu pastjumu apstrde; noliktavas uzskaite.Maias skas agri no rta. CV stt uz e-pasta adresi: Tlrunis: 26470058...

 • Company GOOD STUFF, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ogu un augu vairumtirdzniecbas uzmumsaicina savai komandai pievienoties: NOLIKTAVAS DARBINIEKUDarba pienkumi: ·       Pieemt, uzskaitt preces saska ar ienkošajiem dokumentiem, prbaudt pieemto vrtbu atbilstbu pamatdokumentiem, parakstt pavadzmes;·       Organizt un kontrolt preu  izsniegšanu;·       Veikt preu prvietošanu;·       Veikt preu iekraušanu, izkraušanu, izsniegšanu;·       Veikt ...

 • Company AXON CABLE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Franu uzmums Axon Cable SIA, kas strd Daugavpil no 2000. gada aicina darb visus, kam vajadzgs stabils un pastvgs darbs. Šodien uzmums nodarbina vairk nek 650 cilvku un turpina attstties.SIA „Axon Cable” izsludina konkursu uz noliktavas darbinieka (kods 4321-08) vakanci darbam Daugavpil. MS PIEDVJAM: Profesionlo apmcbu; Gaišas, tras darbavietas; Stabilu darba algu: apmcbas laik 500 eiro, tlk – ldz 600+ eiro; Socils garantijas; Veselbas un nelaimes gadjumu darb apdrošinšanu; Darbu lab kolektv un atsaucgu vadbu; Prakses organizšanu studentiem; Korporatvus paskumus; ...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Dobeļi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem Latvij AICINA pievienoties komandas biedru NOLIKTAVAS PRZINIPamatpienkumos ietilpst:•    Produkcijas komplektšana un ceha darbbas uzraudzba;•    Produkcijas izsniegšana loistikai, dokumentu sakritbas prbaude;•    Kastu saemšana no loistikas;•    Preu atlikumu uzskaite gatavs produkcijas noliktav.Prasbas kandidtiem:•    Iepriekšja darba pieredze prtikas produktu raošanas nozar;•    Atbildga un rpga attieksme pret darbu;•    Spja veikt fiziski un dinamiski aktvu darbu;•    Spja strdt individuli un komand.Uzmums piedv:•    “Labumu Grozs”- produkcijas iegde par pazemintu cenu.•    Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum;•    Konkurtspjgu atalgojumu atbilstoši darba rezulttiem un kvalittei;•    Socils garantijas;•    Draudzgus kolus un atsaucgus vadtju...

 • Company PLOCKMATIC RIGA, SIA in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Plockmatic Riga  izstrd, rao un prdod plašu klstu papra dokumentu pcapstrdes iekrtas ar PLOCKMATIC un Morgana zmoliem. Šie produkti darbojas sasaist vai bezsaist ar pasaules labkajm digitls drukas sistmm. Ms prdodam msu produktus, izmantojot vairk nek 50 izplattjus vis pasaul, un strdjam ar uzmumiem, k piemram, Xerox, Ricoh, Canon-OCE, Pitney Bowes un Sharp. Ms izgatavojam bukletus. Msu tehnoloija paldz ievietot aploksns, loct, bigot, perfort un skavot papra dokumentus ar rkrtgu precizitti.Aicinm pievienoties komandai raošanas uzmum Rg, Prdaugav. NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CIPrasbas kandidtiem:- precizitte un augsta atbildbas sajta, uzmanbas noturba- labas latviešu valodas zinšanas- tendence uz augstu darba kvalitti-pieredze noliktavas darb-elektroiekrvja vadtja apliecba un obligta pieredze t ...

 • Company PBM LOGISTIC, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  NOLIKTAVAS DARBINIEKSDarba pienkumi:Preu pieemšana noliktav, prbaudšana pc to daudzuma un rj izskata atbilstbas pavaddokumentiem.Preu izvietošana noliktav, saska ar telpas plnojumu. Preu komplektšana.Preu iesaiošana.Ldzu pieteikumu stt uz nordto epastu ...

 • Company ILIOR, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  NOLIKTAVAS DARBINIEKSDarba pienkumi:Preu pieemšana noliktav, prbaudšana pc to daudzuma un rj izskata atbilstbas      pavaddokumentiem. Preu izvietošana noliktav, saska ar telpas plnojumu.  Preu komplektšana. Preu iesaiošana.Ldzu stt CV un pieteikumu uz epastu: ...

 • Company NORTH FOOD GROUP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Sezonas darbs no 01.07.2020-01.10.2020 Ogu un su iepircjs, darbs Alksnes nov. sav dzvesviet.CV stt vai zvant 29103013...

 • Company SMD BALTIC, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Elektronikas raotnei Daugavpil ir nepieciešams NOLIKTAVAS DARBINIEKSDarba pienkumi: veikt preu, produkcijas izkraušanas, iekraušanas un novietošanas darbus;veikt preczu preu, produkcijas pieemšanu, izsniegšanu saska ar pavaddokumentiem.CV ar nordi "Noliktavas darbinieks" stiet uz e-pastu: ...

 • Company TIRDZNIECIBAS NAMS KURSI, SIA in Ventspils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „Tirdzniecbas nams „Kurši””, Re. Nr.40003494995, () ir dibints 2000.gad un prstvts ar 20 veikalu tklu Latvij, apkalpo biznesa un privtos klientus bvniecbas nozar. Uzmums aicina pievienoties savam kolektvam PREU PIEMJUveikal “Kurši” Jrmal (Ventspils šosej 70)Darba pienkumi:Preu pieemšana, maršana un izvietošana tirdzniecbas laukum.Preu komplektšana un izsniegšana klientiem.Prasbas:...

 • Company ALTA S, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Alta S" piedv darbu mantzinim (prezinim) konditorejas ceh. Vakancei pieteikties kltien Latgales iel 1, Alksn....

 • Company NORTH FOOD GROUP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Sezonas darbs no 01.07.2020-01.10.2020 Ogu un su iepircjs, darbs Viakas nov. sav dzvesviet.CV stt vai zvant 29103013...

 • Company NORTH FOOD GROUP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Sezonas darbs no 01.07.2020-01.10.2020 Ogu un su iepircjs, darbs Rugju nov. sav dzvesviet.CV stt vai zvant 29103013...

 • Company NORTH FOOD GROUP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Sezonas darbs no 01.07.2020-01.10.2020 Ogu un su iepircjs, darbs Baltinavas nov. sav dzvesviet.CV stt vai zvant 29103013...

 • Company DEPO DIY, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Loistikas centrs DEPO Dreilios aicina darb PRODUKCIJAS (PRECES) PIEMJUPienkumi:Veikt preu pieemšanu atbilstoši noteiktajiem standartiemPrbaudt preu marjumus un tulkojumusNodrošint preu izvietošanu atbilstoši noteiktajiem standartiem un prasbmApgt un papildint darba veikšanai nepieciešams zinšanasPrasbas:Pieredze darb noliktavAutoiekrvja un elektroiekrvja vadtja apliecbaPraktiska pieredze noliktavas tehnikas lietošanPrasme organizt un kontrolt savu un citu darbuPiedvjam:Dinamisku un interesantu darbuStabilu atalgojumu un socils garantijasAlga: No 6 EUR /stund (bruto)Kontaktinformcija:•    •    Tlr.Nr.29161720...

 • Company MANPOWER LIT, AKF in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Manpower Klients ir Eiropas vadošais papra, iepakojuma risinjumu un vizuls komunikcijas produktu izplattjs profesioniem, darbam sav komand aicina pievienoties Noliktavas darbinieku/-ci Rumbul. Pienkumi:- Preu izkraušana, iekraušana un prvietošana noliktav, izmantojot noliktavas aprkojumu- Komplektt preu pastjumus atbilstoši noliktavas vadbas sistmai- Nodrošint un rpties par krtbu un trbu sav darba vietPrasbas: - Vidj vai vidj profesionl izgltba-  Darba pieredze noliktav un pieredze darb ar noliktavas tehniku-  Iespja strdt mais-  Motivts strdt un sevi pierdtUzmums piedv:- Atalgojumu 6,50 eur/h pirms nodoku nomaksas un socils garantijas- Darba aprbu un apavus- Telpas omulgai atptai pusdiens- Dinamisku, aktvu un pieredzjušu kolektvu. Lai pieteiktos vakancei, stiet savu pieteikumu uz ar nord...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas, prtikas mazumtirdzniecb piedv darbu maias vadtjam (-ai) veikal „top!” Trbatas iel 18, Valmier.Galvenie darba pienkumi: Prtikas un neprtikas preu tirdzniecba. Preu pieemšana, pastšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecbas zl. Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole. Veikala darba organizšana. Prasbas kandidtiem: Vidj vai vidj specil izgltba; Pieredze prtikas tirdzniecb; Datorzinšanas (MS Office); Przint tirdzniecbu reglamentjošos dokumentus; Organizatora spjas; Precizitte, augsta atbildbas sajta. Piedvjam: Interesantu darbu stabil uzmum; Msdiengu darba vidi; Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; Prof...

 • Company VITA MARKETS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ar plnoto veikala "Elvi" atvršanu rgu iel 1b, Kalngal, aicina pievienoties savai komandai prezini.Ja Tu vlies iegt jaunu darba pieredzi, tad pievienojies msu komandai.Tavi galvenie darba pienkumi:- przint un organizt procesus veikala darbbas nodrošinšanai;- plnot, koordint un veikt nepieciešamo preu pastšanu noteiktajs preu grups, k ar nodrošint atbilstošus preu krjumus;- analizt prdošanas datus un veikt veikala inventarizcijas;- nodrošint piegdto un atgriezto preu pavadzmju un citu preu aprites dokumentus ievadšanu veikala datu bz.Ms no Tevis sagaidm:- uz rezulttu orienttu personbu ar teicamm komunikcijas, plnošanas un darba organizcijas prasmm;- precizitti, iniciatvu un augstu atbildbas sajtu;...

 • Company VITA MARKETS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikals "Elvi" Triu iel 62, Rg,                                              aicina darb prezini.Ja Tu vlies iegt jaunu darba pieredzi, tad pievienojies msu komandai.Tavi galvenie darba pienkumi:- przint un organizt procesus veikala darbbas nodrošinšanai;- plnot, koordint un veikt nepieciešamo preu pastšanu noteiktajs preu grups, k ar nodrošint atbilstošus preu krjumus;- analizt prdošanas datus un veikt veikala inventarizcijas;- nodrošint piegdto un atgriezto preu pavadzmju un citu preu aprites dokumentus ievadšanu veikala datu bz.Ms no Tevis sagaidm:- uz rezulttu orienttu personbu ar teicamm komunikcijas, plnošanas un darba organizcijas prasmm;- precizitti, iniciatvu un augstu atbildbas sajtu;- labas iemaas darb ar datoru (MS Office, grmatvedbas uzskaites programmm, vlams NAVISION).Piered...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Lapas
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Rimi veikals ekav, Krustkalnos, "Dutas" (T/C A7), aicina darb Preu piemju.Ja Tev ir svargi:Algas pieaugums pc prbaudes laika - 3 mnešiemAtlaides Tev un Tavam tuviniekam ldz 15% pirkumiem msu veikalosApmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaudeVeselbas apdrošinšana pc 1 gadaApmaksti nodoki, atvainjums, slimbas lapasElastgs darba grafiks un bezmaksas pusdienasKopgi darba paskumi, pabalsti, dvanasIevadapmcba darb un karjeras izaugsmes iespjasApmaksts transports, braucot strdt uz RguDraudzgi, atsaucgi koli un pozitva darba videJa Tev ir:Ie...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Lapas
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Rimi veikals Rg, Slieu iel 9, aicina darb Preu piemju.Ja Tev ir svargi:Algas pieaugums pc prbaudes laika - 3 mnešiemAtlaides Tev un Tavam tuviniekam ldz 15% pirkumiem msu veikalosApmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaudeVeselbas apdrošinšana pc 1 gadaApmaksti nodoki, atvainjums, slimbas lapasElastgs darba grafiks un bezmaksas pusdienasKopgi darba paskumi, pabalsti, dvanasIevadapmcba darb un karjeras izaugsmes iespjasApmaksts transports, braucot strdt uz RguDraudzgi, atsaucgi koli un pozitva darba videJa Tev ir:Iepriekšja darba pieredze ma...

 • Company VENDEN, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „VENDEN” pamatdarbba ir dabg avota dens un dabg minerldens raošana un piegde, k ar dens lietošanas iekrtu noma vis Latvijas teritorij. Uzmums ir dibints 1997. gad un sav gandrz divdesmit gadus ilg darbbas laik ir iemis tirgus ldera pozcijas 18.9 litru dens biznesa segment, paralli sekmgi attstot ar jaunus biznesa virzienus.Aicinm sav komand RAOTNES IEKRTU OPERATORU - NOLIKTAVAS DARBINIEKU darbam CSSPienkumi:- veikt avota dens cisternu pieemšanu;- pc noteikta grafika veikt gatav produkta, taras , materilu iekraušanu – izkraušanu autotransport;- pc noteikta grafika veikt 5 gal raošanas ceha un iekrtu sanitro apstrdi;- veikt citus darbus pc tieš vadtja rkojuma. Prasbas kandidtiem: - vlama pieredze darb noliktav; - laba fizisk sagatavotba; - atbildga attieksme pret darbu.- elektroiekrvja v...

 • Company DIĀNA, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikals Mjai un drzam aicina darb noliktavas prziniPrasbas:- B kategorijas autovadtja apliecbaDarba pienkumi:•  preu pieemšana, izsniegšana, uzskaite•  preu piegde ar veikala transportu;•  krtbas uzturšana noliktav;•  preu izkraušana un prvietošana Ms piedvjam:•  stabilu darbu uzmum•  konkurtspjgu atalgojumu•  nepieciešamo apmcbu un darba aprbu•  strdt draudzg kolektvStabilu atalgojumu, skot no EUR 430 + piemaksas no apgrozjumaPieteikties veikal pie vadtjas darba diens no plkst.8.00 -17.00 ...

 • Company ARMEG, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mekljam noliktavas darbinieku Valmier!Logu bze - PVC logi – gatav produkcija – izgatavošana pc klientu vlmmKas jdara?- Kravu pieemšana un izvietošana noliktav- Krtbas uzturšana noliktav- Preu izsniegšana klientiem- Klientu pastjumu piegdes- Palgdarbi montu objektosKo no Tevis gaidam?- Atbildbas sajtu- Fizisku izturbu- B kategorijas autovadtja apliecbuKo piedvjam?- Draudzgu kolektvu- Atsaucgu vadbu- rtus darba apstkus- Izaugsmes iespjas- Stabilu atalgojumuLdzam nostt CV ar nordi ''Noliktavas darbinieks Valmier" uz e-pasta adresi ...

 • Company ARMEG, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mekljam noliktavas darbinieku Valmier uz pusslodzi!Logu bze - PVC logi – gatav produkcija – izgatavošana pc klientu vlmmKas jdara?- Kravu pieemšana un izvietošana noliktav- Krtbas uzturšana noliktav- Preu izsniegšana klientiem- Klientu pastjumu piegdeKo no Tevis gaidam?- Atbildbas sajtu- Fizisku izturbu- B kategorijas autovadtja apliecbuKo piedvjam?- Draudzgu kolektvu- Atsaucgu vadbu- rtus darba apstkus- Izaugsmes iespjas- Stabilu atalgojumu - 500 EUR (bruto).Ldzam nostt CV ar nordi ''Noliktavas darbinieks Valmier" uz e-pasta adresi ...

 • Company ALB, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Optimus Mbeles - Lielkais mbeu tirdzniecbas tkls Latvij, aicina pievienoties savai komandai NOLIKTAVAS DARBINIEKU Jkabpil. Jsu galvenie darba pienkumi:- preu prvietošana, - preu komplektšana, - preu iekraušana, izkraušana, izsniegšana. No Jums sagaidm:- vlama pieredze noliktavas darb;- vlme un spjas aktvi strdt;- iespja strdt pilnu darba slodzi pc elastga darba grafika. Ms piedvjam:- darbu stabil un augoš uzmum;- atsaucgus kolus;- regulru atalgojumu ldz 1000 EUR;- socils garantijas. Ja vlies pievienoties msu kolektvam, nosti savu CV uz ar nordi „Darbs Jabpil"Informsim tikai uz otrs atlases krtas izvirztos kandidtus....

 • Company KURTA, SIA in Saldus
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikals "Krza" Sald aicina darb NOLIKTAVAS DARBINIEKU Pienkumi: -preu iekraušana un izkraušana no transporta -darbs uz autoiekrvja -darbs noliktav  Prasbas: -fizisk izturba -iemaas darbam uz autoiekrvja -godgums, vlme strdt Ms piedvjam: - interesantu un dinamisku darbu strauji augoš uzmum; - profesionls pilnveidošanas un izaugsmes iespjas; - elastgu darba grafiku; - pozitvus un draudzgus kolus; - apmcbas veiksmgai darba uzskšanai; - atlaides Jums un Jsu tuviniekam ldz 20% pirkumiem msu veikalos; - stabilu atalgojumu Atalgojums 600.00€-700.00€ brutoAdrese: Maz iela 1, SaldusKontakti: , , tel.26011060...

 • Company cenuklubs.lv, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Produkcijas piemjs/noliktavas darbinieksDarbam veikala noliktav, t/c Spice Home Pienkumi:Pieemt un izkraut preces pc to piegdes noliktav un noliktavas teritorijRpties par krtbu noliktavas teritorijUzskaitt noliktav esošs preces, piedalties noliktavas inventarizcijsPrasbas:Atbildbas sajta, spja strdt komandPrecizitte un godgumsPiedvjam:Stabilu darbu augoš uzmumSocils garantijas un algu vienmr laikpaši izdevgu iepirkšanos cenuklubs.lv veikalosIespja strdt pilnu darba slodzi darba diens.CV stt: t. 67021201...

 • Company cenuklubs.lv, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Produkcijas piemjs/noliktavas darbinieksDarbam veikala noliktav, Rzeknes iel 3, Rg (engarags)Pienkumi:Pieemt un izkraut preces pc to piegdes noliktav un noliktavas teritorijRpties par krtbu noliktavas teritorijUzskaitt noliktav esošs preces, piedalties noliktavas inventarizcijsPrasbas:Atbildbas sajta, spja strdt komandPrecizitte un godgumsPiedvjam:Stabilu darbu augoš uzmumSocils garantijas un algu vienmr laikpaši izdevgu iepirkšanos cenuklubs.lv veikalosIespja strdt pilnu darba slodzi darba diens no plkst 9:00-18:00CV stt: t. 67021201...

 • Company cenuklubs.lv, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Produkcijas piemjs/noliktavas darbinieksDarbam veikala noliktav, t/p Alfa (Brvbas gatv 372, Rg)Pienkumi:Pieemt un izkraut preces pc to piegdes noliktav un noliktavas teritorijRpties par krtbu noliktavas teritorijUzskaitt noliktav esošs preces, piedalties noliktavas inventarizcijsPrasbas:Atbildbas sajta, spja strdt komandPrecizitte un godgumsPiedvjam:Stabilu darbu augoš uzmumSocils garantijas un algu vienmr laikpaši izdevgu iepirkšanos cenuklubs.lv veikalosIespja strdt pilnu darba slodzi darba diens no plkst 9:00-18:00CV stt: t. 67021201...

 • Company cenuklubs.lv, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Produkcijas piemjs/noliktavas darbinieksDarbam veikala noliktavPienkumi:Pieemt un izkraut preces pc to piegdes noliktav un noliktavas teritorijRpties par krtbu noliktavas teritorijUzskaitt noliktav esošs preces, piedalties noliktavas inventarizcijsPrasbas:Atbildbas sajta, spja strdt komandPrecizitte un godgumsPiedvjam:Stabilu darbu augoš uzmumSocils garantijas un algu vienmr laikpaši izdevgu iepirkšanos cenuklubs.lv veikalosIespja strdt pilnu darba slodzi darba diens no plkst 9:00-18:00CV stt: t. 67021201...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb NOLIKTAVAS PRZINI ar 1 - 2 gadu pieredzi. CV stt uz ...

 • Company DUNDAGA, KOO in Dundaga
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Dundagas Pienotava piedv darbu noliktavas przinim. Prasbas Kandidtiem:Fizisk izturba, precizitte, Augsta atbildbas sajta pret veicamajiem darbiem, Vlme un iespjas strdt nakts mais. ATBILDBA UN PIENKUMI:Kontrolt realizcijas termius, Komplektt pastjumus saska ar ieplnotiem maršrutiem. Pieteikties stot CV uz e-pastu: Kontaktlrunis:26146886...

 • Company VALSTS ASINSDONORU CENTRS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Galvenie pienkumi:veikt svtrkodu apdruku Centra struktrvienbm un Asins sagatavošanas nodam, saska ar sastdto plnu.prbaudt svtrukodu kvalitti un uzskaitt izdrukto svtrukodu daudzumu. Komplektt un izsniegt preci Centra struktrvienbm un Asins sagatavošanas nodam, un ievadt datus grmatvedbas programm.katru mnesi veikt ievesto iepakojuma uzskaiti precm un veikt ievesto šduma daudzuma atskaites.sekot preu derguma termiiem un fikst uzglabšanas nosacjumu ievrošanu atbilstoši raotju prasbm.Prasbas pretendentiem: vidjs pakpes profesionl izgltba.valsts valodas prasmes B1 pakpe (ja izgltba nav iegta latviešu valod) przint noliktavas procesu organizcijurpes par krtbu, precizitti un kvalitti.spja apgt un darb izmantot HORIZON noliktavas programmu pozitva attieksme pret apkrtjiem un darbu, prasme strdt k...

 • Company SMD, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company SMD, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company KULDIGAS MAIZES CEPTUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Gatavs produkcijas mantzinis, alga uz ''rokas" 500,- , maias darbs no 18.00 vakar - 3.00 nakt.Jmk sakomplektt maizes ceptuv saraoto produkciju atbilstoši pastjumiem pc pavadzmm pa piegdes maršrutiem un veikaliem.CV un pieteikuma vstuli ldzam stt uz e-pastu: ...

 • Company VĪTOLI AMI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "VTOLI AMI" (re. nr. 49202000828) aicina darb noliktavas przini. Pienkumi: preu komplektšana, preu iekraušana un izkraušana no transporta ldzeka.Vlama autoiekrvja vadtja apliecba.Pieteikties pa tlr. 28904700 darba laik no plkst.8.00-17.00 vai e-pastu ...

 • Company RS NAMI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA RS NAMI aicina darb MAIAS VECKO, darbs pie raošanas lnijas, vlama pieredze raošanas procesu prraudzb.Darba pienkumi:maias darbu organizcija;raošanas kvalittes nodrošinšana; raošanas procesu prraudzba;raošanas izpildes normu uzraudzba.Alga 5.5-6.5 eiro/hPretendentus ldzam stt CV uz e-pastu:...

 • Company KVILLER, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Kviller" piedv darbu (750 € pc nodoku nomaksas + prmijas). Darbs saistts ar pašlmjošo plvju ORACAL (ra. Vcij) prdošanu: pastjumu komplektšana, izsniegšana un klientu apkalpošanu.Prasbas: latviešu un krievu valodu zinšanas, krtgums, centgums. Plvju sriju un krsu zinšana tiek uzskatta par priekšrocbu.Intervija. Lgums nezvant, bet iepriekš nostt savu CV uz e-pastu:...

 • Company MDT-SERVISS, SIA in Dobelnieki
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA MDT-SERVISS aicina darb NOLIKTAVAS DARBINIEKUS.Pamata darba vieta Juglas Brekti, Dobelnieki, Tnu pag., Ikšiles nov., k ar darba devja objektos.  Iespjami komandjumi.Ldzam CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company BBC-R, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “BBC-R” mekl darbinieku  (1 štata vieta)Gultu noliktavas darbinieksPienkumiGultu produkcijas saemšana, atlasšana, pakošana un izsniegšana atbilstoši pavaddokumentiem;Produkcijas iekraušana, izkraušana;Pastjumu komplektšana;Noliktavas un preu krtbas uzturšanaPrasbas kandidtiemDarba pieredze noliktavValodas zinšanas : latviešu, krievuTiesbas vadt noliktavas tehniku (iekrvjs,  štabelieris u.c.) Precizitte, krtgums un augsta atbildbas sajta, bez kaitgiem ieradumiemSpja strdt tri, efektvi un individuliUzmums piedv Darba lgumu, algu skot no 1000 EUR pirms nodoku nomaksas, veselbas apdrošinšanu (beidzoties prbaudes laikam 3 mneši), darba laiks pirmdiena-piektdiena no 08:30-17:00, darba vieta Rga, Uriekstes 18.Kontakti un informcijaArtur Merkelis +371 28981197, CV un motivcijas vstuli stt uz...

 • Company LABI DATI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba pienkumi:Preu sagatavošana tirdzniecbai, preu cenošana;Krtbas nodrošinšana noliktav;Uz darbinieku atvainjumu laiku, veikal aizvietot prdevju-konsultantu.Darba laiks noliktav 9.00-17.00 (darba diens) Darba laiks veikal 10.00-18.00.Mums ir svargi:Augsta atbildbas sajta un precizitte.Pieredze tirdzniecb un darb ar kases apartu.Ms piedvjam:Darba algu bruto 645.00 EUR;Apmcbu pirms darba uzskšanas;Atsaucgus kolus.Darba vieta Priekui un Csis. CV stt uz e-pastu: . Sazinsimies ar tiem potencilajiem darbiniekiem, kurus vlsimies uzaicint uz prrunm....

 • Company LIKA J, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Profesionls kosmtikas vairumtirdzniecbas uzmums mekl noliktavas darbinieku.Tavi darba pienkumi:Komplektt preces saska ar preu pavadzmi;Strdt ar noliktavas programmu Horizon, pavadzmju sagatavošana;Organizt izkraušanas, iekraušanas un novietošanas darbus;Veikt preu prvietošanu saska ar saemto uzdevumu;Veikt preu inventarizcijas.Msu prasbas:Spja strdt intensvi, patstvgi, preczi un atbildgi;Pieredze noliktavas darb;Spja veikt fizisku darbu.Tev piedvjam:Apmcbu darba viet, kas nepieciešama darba pienkumu veikšana;Darbu dinamisk uzmum;Draudzgu kolektvu un labus darba apstkus;Darba algu Bruto 715.00;Darba laiks darbadienas 9:00 - 18:00.CV un pieteikuma vstuli ldzam iestt uz elektronisko adresi  ...

 • Company VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS, AS in Ventspils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sakar ar raošanas paplašinšanu un jaunas brigdes izveidi, AS "Ventspils zivju konservu kombints" aicina savai komandai pievienoties jaunus darbiniekus gatavs produkcijas noliktav.PIENKUMI:- gatavs produkcijas pieemšana,- gatavs produkcijas maršana, aplmšana un noformšana.PIEDVJAM:- patstvgu, stabilu darba vietu uzmum ar daudzu gadu pieredzi,- iespju nopelnt atalgojumu pc padart no 800 - 1000 EUR apmr, - socils garantijas.SAGAIDM:- precizitti un augstu atbildbas sajtu,- fizisku izturbu.Lai pieteiktos vakancei:- CV stt uz e-pasta adresi: - kontakttlrunis: 25448265, 63661884...

 • Company A-BIROJS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pienkumi:- Organizt un kontrolt preu saemšanu un izsniegšanu, - prbaudt pieemto vrtbu atbilstbu pamatdokumentiem,- organizt izkraušanas, iekraušanas un novietošanas darbus, - komplektt preces, - uzskaitts preces, piedalties inventarizcij, - prbaudt, vai prece nav bojta, vai atbilst pc daudzuma, pc svara un iepakojuma atbilstoši pavadzmei; - parakstt pavadzmi par preu pieemšanu, bt materili atbildgam par precm.Kontaktinformcija: ...

 • Company A-BIROJS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pienkumi:- Organizt un kontrolt preu saemšanu un izsniegšanu, - prbaudt pieemto vrtbu atbilstbu pamatdokumentiem,- organizt izkraušanas, iekraušanas un novietošanas darbus, - komplektt preces, - uzskaitts preces, piedalties inventarizcij, - prbaudt, vai prece nav bojta, vai atbilst pc daudzuma, pc svara un iepakojuma atbilstoši pavadzmei; - parakstt pavadzmi par preu pieemšanu, bt materili atbildgam par precm.Kontaktinformcija: ...

 • Company Rubate metal, SIA in Gulbene
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Saistb ar raošanas apjoma palielielinšanos SIA Rubate Metal aicina pievienoties ilgtermi savai komandai NOLIKTAVAS PRZINI, kuram darba pienkumos ietilpst pilnga vai daja detau izgatavošana, montas darbi gatavajai produkcijai un gatavs produkcijas sagatavošana izstšanai. Darbs mdiengs telps, raošanas ceh - draudzg jaunu profesionu kolektv. stajam kandidtam - iespja sevi pierdt ilgtermi un lieliskas izaugsmes iespjas.Darba pienkumi:Veikt komplektjošo dau pieemšanu, uzskaiti un maršanu (pc skaita, artikula, svara);Ievrot materilu uzglabšanas noteikumus;rpakalpojuma sagdšana;sava darba kontrole un spja atbildt par paveikto.Prasbas kandidtiem:Augsta atbildbas sajta, precizitte un spja ievrot kvalittes prasbas ilgtermi;vlme pilnveidot savas zinšanas, attstt savas spjas;spja labi komunict ar koli...

 • Company Pārtikas veikalu grupa, SIA in Zilupe
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikals “Top ” Zilup aicina darb Noliktavas przini. Ms Tev uzticsim:- preu pieemšanu un prbaudšanu; - preu izkraušanu un iekraušanu; - preu izvietošanu tirdzniecbas zl; - krtbas uzturšanu noliktav. Ko Tu iegsi:- stabilu atalgojumu vienmr laik; - apmcbas veiksmgai darba uzskšanai; - socils garantijas. CV stt uz e-pastu: vai iesniegt veikal (Brvbas iela 34, Zilupe).Sazinsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicinti uz prrunm....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Stock clerks Edit filters