Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

6 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Vadtja vietnieks Anestezioloijas un reanimatoloijas klnikGalvenie amata pienkumi:•    piedalties Klnikas struktrvienbu darbbas stratisk plnošan un organizšan;•    piedalties darba kvalittes kritriju izstrd, ieviest tos un uzraudzt to izpildi;•    uzkrt un analizt dadus darba kvalitatvos un kvantitatvos rdtjus, sniegt priekšlikumus vadbai par darbbas pilnveidi;•    analizt darba noslodzi, plnot nepieciešamos personla resursus;•    piedalties slimncas medicniskajos ptjumos, sniegt konsultcijas, noteikt diagnozes un rstšanas kursus, organizt un veikt rstniecbu;•    piedalties pacientu rstšanas kvalittes pilnveidošan, veicinot jaunu diagnostikas, rstšanas un rehabilitcijas metou ieviešanu praks.Prasbas pretendentiem:•    2.lmea augstk medicnisk izgltba anestezioloij un reanimatoloij un Medicna...

 • Company Vidzemes slimnīca, SIA in Amata
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Vidzemes slimnca aicina sav komandANESTEZIOLOGU, REANIMATOLOGUGalvenie amata pienkumi:nodrošint aktas un plnveida anestzijas operciju, k ar citu irurisku manipulciju laik un veikt anesteziologa, reanimatologa pienkumus Reanimcijas un anestezioloijas noda;nodrošint  nepieciešamo reanimatologa paldzbu slimncas struktrvienbas esošiem pacientiem, nepieciešambas gadjum konsultt pacientus ambulatori;sniegt pacientiem un to tuviniekiem saprotam veid informciju par slimbas diagnozi, izmeklšanas un rstšanas plnu;savlaicgi aizpildt un nodot medicnisko dokumentciju, atbilstoši Slimncas iekšjiem un rjiem normatvajiem aktiem un lietvedbas prasbm.Prasbas kandidtiem:augstk medicnisk izgltba (anesteziologa, reanimatologa sertifikts) vai rsts-rezidents;reistrcija rstniecbas personu reistr;...

 • Company Vidzemes slimnīca, SIA in Amata
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Vidzemes slimnca" aicina sav komandNeirologu dersDarba apraksts: veikt derneirologa amata pienkumus NMP un pacientu uzemšanas noda, Neiroloijas noda un Insulta vienb; veikt  neiroloijas profila slimnieku izmeklšanu un rstšanu atbilstoši pieejamm diagnostikas metodm un  profesionlo asociciju vadlnijm; sniegt pacientiem un to tuviniekiem saprotam veid informciju par slimbas diagnozi, izmeklšanas un rstšanas plnu; preczi un savlaicgi atspoguot par pacientu iegto informciju, veikts manipulcijas un nozmto terapiju medicniskaj dokumentcij atbilstoši Slimncas iekšjiem un rjiem normatvajiem aktiem un lietvedbas prasbm. Prasbas kandidtiem: augstk medicnisk izgltba (neirologa sertifikts) vai rsts-rezidents; reistrcija rstniecbas pers...

 • Company Vidzemes slimnīca, SIA in Amata
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu „VIDZEMES SLIMNCA” aicina sav komand NEIROLOGU dersDarba apraksts:veikt derneirologa amata pienkumus NMP un pacientu uzemšanas noda, Neiroloijas noda un Insulta vienb;veikt neiroloijas profila slimnieku izmeklšanu un rstšanu atbilstoši pieejamm diagnostikas metodm un profesionlo asociciju vadlnijm;sniegt pacientiem un to tuviniekiem saprotam veid informciju par slimbas diagnozi, izmeklšanas un rstšanas plnu;preczi un savlaicgi atspoguot par pacientu iegto informciju, veikts manipulcijas un nozmto terapiju medicniskaj dokumentcij atbilstoši Slimncas iekšjiem un rjiem normatvajiem aktiem un lietvedbas prasb.Prasbas kandidtiem:augstk medicnisk izgltba (neirologa sertifikts) vai rsts-rezidents;reis...

 • Company BEAUTY CONSULTING, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BEAUTY CONSULTING, SIARe. Nr. 40203248323, kura nodarbojas ar frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumiem, aicina darb: KOSMETOLOGU Prasbas:zinšanas kosmetoloij un spjas konsultt klientu Ms piedvjam: - stabilu darba grafiku un regulras atptas; - konkurtspjgu un savlaicgi izmakstu atalgojumu; - veselbas apdrošinšanu (pc izvles).Ms nodrošinam: - 24 h atbalstu; - transportu no Rgas un atpaka;-labiekrtotu darba vietu. CV stt  uz e-pastu : ...

 • Company Sociālā atbalsta un aprūpes centrs "Avots" in Daugavpils
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Daugavpils novada pašvaldbas iestdeSocilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”piedv darbu:Rehabilitilogs jeb fizikls medicnas un rehabilitcijas rsts       Darba alga - skot no 950 eiro Darba vietas adrese: Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novadsCV stt uz e-pastu:: " rel="nofollow"> vai zvaniet 29422951 (Lilita Gasjaeca)Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes przinis ir S...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters