Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

44 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-44 of 44 results.
 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Other
  17.11.2019

  Gaidm sav komand aktvu, enerisku rstu, kurš btu gatavs uzemties izaicinjumu veikt reformas un realizt dzv jaunks pieejas neatliekams paldzbas sniegšanas organizšan vien no lielkajm Latvijas slimncm un kt par:NEATLIEKAMS MEDICNAS CENTRA (NMC) VADTJUGalvenie pienkumi:•    izveidot modernu, uz pacienta vajadzbm orienttu struktrvienbu, kur tiek sniegta neatliekam paldzba;•    nodrošint efektvu un neprtrauktu neatliekam medicnas centra ikdienas darbbu, realizjot uzlabojumus;•    nodrošint kvalitatvu akto diagnostisk un rstniecisk darba norisi Neatliekamaj medicnas centr; •    izstrdt un realizt slimncas visprjs politikas pamatprincipus neatliekams medicnas jom;•    izstrdt un realizt neatliekams medicnas taktikas un stratijas slimnc; •    kontrolt Neatliekams medicnas centra uzdevumu un funkcij...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJAS IESLODZĪ in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Darbinieku darba tiesisks attiecbas regul .CV un motivcijas vstuli stt – Prasbas kandidtiemamatam nepieciešama augstk medicnisk izgltba – veselbas aprpes vadbas rsts vai sertificts rsts specialitt,latviešu valodu zinšanas Clmea 2.pakp;veselbas stvoklis un psiholoisks pašbas atbilst Ministru kabineta noteiktajm prasbm ( "Krtba, kd veicama obligt veselbas prbaude");datorprasmes;labas komunikcijas prasmes; spja strdt k komand, t ar individuli.Iestde piedvStabilu atalgojumu...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJAS IESLODZĪ in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Darbinieku darba tiesisks attiecbas regul .CV un motivcijas vstuli stt – Prasbas kandidtiemamatam nepieciešama augstk medicnisk izgltba – veselbas aprpes vadbas rsts vai sertificts rsts specialitt,latviešu valodu zinšanas Clmea 2.pakp;veselbas stvoklis un psiholoisks pašbas atbilst Ministru kabineta noteiktajm prasbm ( "Krtba, kd veicama obligt veselbas prbaude");datorprasmes;labas komunikcijas prasmes; spja strdt k komand, t ar individuli.Iestde piedvStabilu atalgojumu...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr.+371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr.+371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company JELGAVAS POLIKLĪNIKA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Jelgavas poliklnika” – msdienga rstniecbas iestde ar plašu rstniecbas pakalpojumu klstu un profesionlu komandu,  aicina darb – Oftalmologu (darbam sestdiens);Pamata darba pienkumi: veikt pacientu izmeklšanu un rstsanu atbilstoši normatvajos aktos noteiktai kompetencei, izmantojot atbilstošas medicnas tehnoloijas; kvalitatvi un preczi noformt medicnisko dokumentciju.  Prasbas: augstk medicnisk izgltba (rsta diploms); sertifikts atbilstoši specialittei; reistrcija rstniecbas personu valsts reistr; valsts valodas zinšanas; vlams krievu un angu valodas zinšanas; spja izmantot darb jaunkos medicnas zintnes un prakses sasniegumus; koleialitte. Ms piedvjam: darbu profesionu komand; atalgojumu no 1079 EUR un socils garantijas;...

 • Company JELGAVAS POLIKLĪNIKA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Jelgavas poliklnika” – msdienga rstniecbas iestde ar plašu rstniecbas pakalpojumu klstu un profesionlu komandu,  aicina darb – Trihologu.Pamata darba pienkumi: veikt pacientu izmeklšanu un rstsanu atbilstoši normatvajos aktos noteiktai kompetencei, izmantojot atbilstošas medicnas tehnoloijas; kvalitatvi un preczi noformt medicnisko dokumentciju.  Prasbas: augstk medicnisk izgltba (rsta diploms); sertifikts atbilstoši specialittei; reistrcija rstniecbas personu valsts reistr; valsts valodas zinšanas; vlams krievu un angu valodas zinšanas; spja izmantot darb jaunkos medicnas zintnes un prakses sasniegumus; koleialitte. Ms piedvjam: darbu profesionu komand; atalgojumu no 1079 EUR un socils garantijas; paaugstint kva...

 • Company JELGAVAS POLIKLĪNIKA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas: augstk medicnisk izgltba (rsta diploms); rsta-neirologa sertifikts; reistrcija rstniecbas personu reistr; valsts valodas zinšanas; vlams krievu un angu valodas zinšanas; izmantot darb jaunkos medicnas zintnes sasniegumus; prast sniegt neatliekamo paldzbu akts situcijs. Pamata darba pienkumi: sniegt ambulatoro neiroloisko paldzbu; konsultt rstjošus rstus un rstus – specilistus par viu pacientu rstšanas taktiku; savlaicgi informt rstjošus rstus par viu pacientiem, kam ir nepieciešama neatliekama paldzba; noformt medicnisko dokumentciju atbilstoši MK noteikumiem.  Ms piedvjam: darbu profesionu komand; atalgojumu no 1079 EUR un socils garantijas; rtu darba grafiku; paaugstint savu kvalifikciju, apmekljot kursus, sem...

 • Company Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Plnot, organizt, vadt un kontrolt nodaas diagnostisko, rstniecisko darbu, rsta palgu darbu. Nodrošint medicnisks dokumentcijas preczu, savlaicgu aizpildšanu, u.c.Pieteikšans zvanot uz tlruni 26312769 vai stot CV uz e-pastu ...

 • Company SANARE-KRC JAUNĶEMERI, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Sanare – KRC Jaunemeri” (rstniecbas iestdes kods 1300 – 64003)Krorta Rehabilitcijas centrs „Jaunemeri” aicina savai komandai pievienoties : INTERNISTUDarba vieta: Kolkas iela 20, Jaunemeri, JrmalaGalvenie pienkumi:· veikt rsta – internista pienkumus atbilstoši pieemtajm vadlnijm specialitt un pieejamm diagnostikas, rstšanas un rehabilitcijas metodm centr.· piedalties individul rehabilitcijas plna sastdšan;· piedalties multidisciplinrs rehabilitcijas komandas darb;· veikt ambulatoro pacientu konsultcijas....

 • Company SANARE-KRC JAUNĶEMERI, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Sanare – KRC Jaunemeri” (rstniecbas iestdes kods 1300 – 64003)Krorta Rehabilitcijas centrs „Jaunemeri” aicina savai komandai pievienoties : KARDIOLOGUDarba vieta: Kolkas iela 20, Jaunemeri, JrmalaGalvenie pienkumi:· veikt rsta – kardiologa pienkumus atbilstoši pieemtajm vadlnijm specialitt un pieejamm diagnostikas, rstšanas un rehabilitcijas metodm centr;·  piedalties multidisciplinrs rehabilitcijas komandas darb;·  veikt ambulatoro pacientu konsultcijas. Prasbas pretendentam:·   rsta grds  ar specializciju kardiologa specialitt (var bt rezidents);...

 • Company SANARE-KRC JAUNĶEMERI, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Sanare – KRC Jaunemeri” (rstniecbas iestdes kods 1300 – 64003)Krorta Rehabilitcijas centrs „Jaunemeri” aicina savai komandai pievienoties : FIZIKLS UN REHABILITCIJAS MEDICNAS RSTUDarba vieta: Kolkas iela 20, Jaunemeri, JrmalaGalvenie pienkumi:·   veikt fizikls un rehabilitcijas medicnas rsta pienkumus savas specialittes ietvaros;· veikt pacientu novrtšanu, rstšanu un izgltošanu savas kompetences ietvaros;·    novrtt pacientu funkcionls spjas un medicnisko stabilitti;·    piedalties individul rehabilitcijas plna sastdšan;·    pied...

 • Company EU Global Service, SIA in Sējas
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb Kosmetologu. Piedvjam profesionlas izaugsmes spjas un labu kolektvu. Darba pienkumi - veikt sejas tršanu, masu, masku uzlikšanu u.c., strdjot gan ar rokm, gan ar dadiem apartiem un izvloties atbilstošus kosmtikas ldzekus, sniegt konsultcijas kosmtikas ldzeku izmantošanai un das kopšanai mjas apstkos. Par skku informciju, ldzu zvaniet.Kontaktinformcija: tlrunis 28923209e-pasts ...

 • Company Krāslavas slimnīca, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  pieteikties persongi Krslavas slimncas personlda vai stot CV uz e-pastu: , vai zvanot uz tlr.65623233; 29358841 Svetlana...

 • Company Tukuma slimnīca, SIA in Tukums
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA „Tukums slimnca” (re. nr. 40103233177) aicina pievienoties savam kolektvam IRURGU Prasbas pretendentiem:augstk medicnisk izgltba;sertifikts attiecgaj specialitt;reistrcija rstniecbas personu reistr;valsts valodas zinšanas, vlamas krievu, angu valodas zinšanas sarunvalodas lmen;precizitte, augsta atbildbas sajta, labas saskarsmes spjas, spja strdt komand;pozitva attieksme pret darbu.Piedvjam:stabilu atalgojumu un socils garantijas;atsaucgus un profesionlus darba kolus;atbildgu, dinamisku un interesantu darbu.Darba vieta:  Raudas iela 8, Tukums, Tukums novads, LV-3101.Jsu CV ldzam stt uz e-pastu: . Tlrunis informcijai: 63122210...

 • Company Tukuma slimnīca, SIA in Tukums
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Tukuma slimnca” (re. nr. 40103233177)aicina sav kolektv derrstu internistu uzemšanas noda. Prasbas pretendentiem:Augstk medicnisk izgltba (rsta grds).Reistrcija rstniecbas personu reistr.Sertifikts attiecgaj specialitt.Precizitte, augsta atbildbas sajta, labas saskarsmes spjas, spja strdt komand.Pozitva attieksme pret darbu.Piedvjam:Stabilu atalgojumu.Socils garantijas.Atsaucgus un profesionlus darba kolus.Darba vieta:  Raudas iela 8, Tukums, Tukums novads, LV-3101.Jsu CV lgums stt uz e-pastu:  Kontakttlrunis: 63122210....

 • Company Tukuma slimnīca, SIA in Tukums
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA „Tukuma slimnca” (re. nr. 40103233177) aicina pievienoties savai komandai rstu anesteziologu, reanimatologu.Prasbas pretendentiem:augstk medicnisk izgltba;reistrcija rstniecbas personu reistr;sertifikts attiecgaj specialitt;pozitva attieksme pret darbu;precizitte, augsta atbildbas sajta, labas saskarsmes spjas, spja strdt komand.Piedvjam:stabilu atalgojumu;socils garantijas;atsaucgus un profesionlus darba kolus.Darba vieta:  Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.Jsu CV lgums stt uz e-pastu:  Kontakttlrunis: 63122210...

 • Company Tukuma slimnīca, SIA in Tukums
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Tukuma slimnca" (re. nr. 40103233177) aicina darb TRAUMATOLOGU, ORTOPDU.Prasbas pretendentiem:Augstk medicnisk izgltba;Reistrcijas rstniecbas personu reistr;rsta specilista sertifikts;Pozitva attieksme pret darbu;Precizitte, augsta atbildbas sajta, labas saskarsmes spjas, spja strdt komand;Valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai;Kvalitatvi, atbilstoši prasbm, noformt medicnisko dokumentciju.Piedvjam:stabilu atalgojumu;socils garantijas;atsaucgus un profesionlus darba kolus.Jsu CV ldzam stt SIA “Tukuma slimnca” Personla daai, Raudas iela 8, Tukums,  Tukuma novads, LV-3101 vai pa e-pastu: . Tlrunis informcijai: 63122210...

 • Company BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA "AINAŽI", SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbs ar pacientiem  stacionr un sekundrs  ambulators aprpes noda. ...

 • Company BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA "AINAŽI", SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbs ar pacientiem  stacionr un sekundrs  ambulators aprpes noda. ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  RADIOLOGS Galvenie amata pienkumi:•    sniegt pacientiem kvalifictus profesionlus radioloisko izmekljumu sldzienus;•    konsultt pacientus un citus rstus savas diagnostisks specialittes ietvaros;•    piedalties konslijos un klniku sds;•    apgt un ieviest jaunks radioloijas metodes;•    savlaicgu un kvalitatvi noformt medicnisko dokumentciju;•    piedalties studentu, rezidentu un rstu pcdiploma apmcb. Prasbas pretendentiem:•    rsta grds;•    radiologa sertifikts;•    pieredze neatliekamaj radioloij;•    przint profesionlo darbbu reglamentjamo normatvo bzi;•    przint darb lietojamo tehnisko ldzeku darbbas principus un lietošanas noteikumus;•    spja organizt savu darbu patstvgi, labas saskarsmes prasmes;•    datora prasmes ikdienas lietotja lmen (Word, Excel, Outlook, Internet).Piedvjam:•...

 • Company Vidzemes slimnīca, SIA in Amata
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Vidzemes slimnca aicina sav komandFIZIKLS UN REHABILITCIJAS MEDICNAS RSTU Rehabilitcijas centrGalvenie amata pienkumi:·         konsultt un veikt rstniecisko darbu stacionra un  ambulatoriem pacientiem; izvrtt stacionr noda pacientus, veicot ierakstu medicniskaj dokumentcij; ·         analizt rstniecisk procesa dinamiku un pctecbu, ieviest jauninjumus rstniecbas uzlabošanai; piedalties pacientu rehabilitcijas proces un komandas apsprieds; organizt izgltojošo un informatvo darbu pacientiem, tuviniekiem un nodaas personlam; piedalties klnisko gadjumu izskatšan un sagatavot materilus par jauninjumiem rehabilitcij; Prasbas kandidtiem: augstk medicnisk izgltba (fizikls un rehabilitcijas medicnas rsta sertifikts vai rsts-rezidents); reistrcija rstniecbas personu re...

 • Company Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests in Other
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Neatliekams medicnisks paldzbas dienests (reistrcijas Nr.90009029104 nmpd.gov.lv,)aicina pieteikties uz vakanto amatuRSTS-EKSPERTS (sdzbu izvrtšanas jautjumos)(profesijas kods 2212 11) Medicnisks kvalittes un kvalifikcijas vadbas centr uz nenoteiktu laikuNeatliekams medicnisks paldzbas dienesta misija ir glbt un saglabt cilvku dzvbasDarba vieta: Laktas iela 8, RgaMs piedvjam:•    atbildgu un dinamisku darbu profesionl komand pie viena no lielkajiem nozares darba devjiem;•    iespju profesionli pilnveidoties un attstties kop ar dienestu;•    mnešalgu no EUR 1253.00 ldz 1647.00 (pirms nodoku nomaksas) atbilstoši noteiktajai kategorijai;•    socils garantijas (atbilstoši valsts prvald noteiktajam);•    valsts apmakstu veselbas aprpi (atbrvojumu no p...

 • Company VASU, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Privtklnika Jsu rsti, reproduktoloijas un neauglbas rstšanas klnika, piedv ginekologa-reproduktologa vakanci.Pieredze reproduktoloij ir vlama, bet nav obligta.Nepieciešam kvalifikcija:Augstk medicnisk izgltba. Ginekologa, dzemdbu specilista sertifikts. Darba pienkumi:Sniegt pacientiem augsti kvalitatvu rstniecisko paldzbu ginekologa, dzemdbu specilista specialitt saska ar Latvij apstiprintm medicniskajm tehnoloijmSniegt pacientiem augsti kvalitatvu rstniecisko paldzbu reproduktoloijas un neauglbas rstšanas jom (tostarp medicnisko apaugošanu).Veikt ginekoloisks ultrasonogrfijas izmekljumus;Savlaicgi un preczi atspoguot par pacienti iegto informciju, veikts manipulcijas un nozmto terapiju medicniskaj dokumentcij, nodrošint dokumentcijas noformšanu atbilstoši normatvo aktu prasbm.Papildus pra...

 • Company Master W Group, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

         SIA "Master W Group" (vienotais re. Nr. 40203204136, juridisk adrese iekurkalna 4. šrslnija 12, k-2-103, LV-1026, Rga, Latvija) ldz reistrt un ievietot Nodarbintbas valsts aentras interneta mjas lap piecdesmit GINEKOLOGUS, dzemdbu specilistus (profesiju klasifikatora profesijas kods 2212  47).Prasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi vai atbilstošs izgltbas dokuments.Ms piedvjm:- Konkurtspjgu atalgojumu- Socils garantijas- Draudzgu kolektvuDarba lguma nosacjumi:-  bruto darba alga – 1004 EUR,-  algas izmaksas veids – laika darba alga,-  darba rems – 40 stundas ned,-  slodzes tips - piln...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters