Jobmonitor. Search results for Software developers

36 Jobs found

Used filters:
 • Software developersx
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company ONE TECHNOLOGIES, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA „ONE Technologies” aicina darbProgrammas 1C:Uzmums 8 programmtjuDarba slodze: nepilna - 8 st. nedPrasbas: darba pieredze vairk par 3 gadiem; labas angu un krievu valodu zinšanas.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company A.C.S., SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA „ A.C.S.” aicina darbProgrammas 1C:Uzmums 8 programmtjuDarba slodze: nepilna - 32 st. nedPrasbas: darba pieredze vairk par 3 gadiem; labas angu un krievu valodu zinšanas.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Atea Global Services, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  •    Tehnisko risinjumu arhitektras izstrde, kas atbilst produkta vajadzbm;•    Jaunu tehnoloiju un platformu identificšana, lai paldztu risint esošs infrastruktras tehniskos izaicinjumus;•    Datu prasbu apkopošana, klientu prasbu izpratne un paldzba tehnisko un biznesa prasbu saskaošan;•    Automatizta risinjuma izstrde produktivittes un efektivittes sasniegšanai;•    Arhitektras un ineniertehnisko koncepciju pielietošana, lai izstrdtu risinjumu, kas atbilst dadm ekspluatcijas prasbm; •    Jaunu tehnoloiju tendenu izpte un zinšanu pielietošana jaunu risinjumu izstrd;•    Komandas biedru atbalsts un iedvesmošana un motivšana;•    Apmcbas seminru organizšana;•    Izpildmo uzdevumu analze atbilstoši komandas biedru kompetencei;•    Regulra komunikcija ar augstko vadbu un atskaite;•    Tehni...

 • Company FLIGHT CONSULTING GROUP, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Flight Consulting Group” (reistrcijas Nr. 40003502830)aicina darb PROGRAMMTJUDarba pienkumi:• Patstvgi rakstt, uzlabot un kodt programmatru saska ar tekoš projekta normm un specifikcijm, pielietojot standarta programmšanas metodes;• Analizt un meklt kmes noteikt produkcij un tri ts labot, k tas tiek pieprasts;• Testt aplikciju un labot kmes;• Komunict un sadarboties ar projekta komandu, lai nodrošintu kvalitatvu un laicgu produkta piegdi.Darba vietas adrese: Dzirnieku iela 15, lidosta “Rga”, Mrupes novadsAtalgojums (pirms nodokiem): 2272.72 EURDarba devja kontaktinformcija: , +371 67207300...

 • Company VENTA ENERGY SERVICES, SIA in Venta
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb programmšanas inenieri.Prasbas kandidtiem: augstk izgltbas (bakalaura grds) vai trs gadu pieredze attiecgaj jom.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar krievu vai azerbaidu valoda.Alga: no 1200 ldz 1300 (bruto).Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company ITLABS22, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ITLABS22 ir jauna un draudzga kompnija, kas sav komand vltos redzt atbildgu un profesionlu programmtju.Darba pienkumi:- programmas izstrd, testšana un uzturšana Prasbas:- profesionl augstk izgltba programmšan- precizitte un augsta atbildbas sajta- labas darba plnošanas un organizšanas prasmes Ms piedvjam:- socilas garantijas- stabilu atalgojumu- autostvvietu Kontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company ITLABS22, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ITLABS22 ir jauna un draudzga kompnija, kas sav komand vltos redzt atbildgu un profesionlu programmtju.Darba pienkumi:- programmas izstrd, testšana un uzturšana Prasbas:-  3 gadu pieredze darb ar programmšanu un/vai programmatras testšanu;- precizitte un augsta atbildbas sajta- labas darba plnošanas un organizšanas prasmes Ms piedvjam:- socilas garantijas- stabilu atalgojumuKontaktinformcija: evelinasladnikova@itlabs...

 • Company EUROASIA-19, BDR in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  "EUROASIA-19" Aicina darb PROGRAMMTJUDarba pienkumi: - augsta atbildbas izjta un precizitte;- vlme strdt komand tri un preczi; godprtga un pozitva attieksme pret darbu; - spja strdt intensvos darba apstkos ar degsmi.Darba vietas adrese: Aspazijas bulvris 20, Rga, LV-1050Kontaktinformcija: email: ...

 • Company EUROPEAN BUSINESS CONSULTING CENTRE, BDR in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  "EUROPEAN BUSINESS CONSULTING CENTRE", re.nr. 40008299003Aicina darb  PROGRAMMTJUDarba pienkumi: - augsta atbildbas izjta un precizitte; vlme strdt komand tri un preczi; - godprtga un pozitva attieksme pret darbu; - spja strdt intensvos darba apstkos ar degsmi.Darba vietas adrese: Aspazijas bulvris 20, Rga, LV-1050Darba devja kontaktinformcija: email: ...

 • Company MTC. RIGA, SIA in Rīga
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MTC. RIGA, SIAPROGRAMMTJSDarba apraksts:MTC. ir viena no vadošajm un trk augošajm web aentrm no Skotijas. Nodarbojamies ar web mjaslapu dizainu, izstrdi, mrketingu un uzturšanu. Msu biroji atrodas Rg, Dundee, Edinburg un Arbroath. K ar ar darbiniekiem atsevišs valsts apkrt pasaulei.Šobrd mekljam PHP un Magento Backend programmtjus, lai pievienotos msu komandai Rgas biroj vai attlinti no mjm.K PHP programmtjs -Ikdienas darb strdsit ar dadm sistmm - visbiek ts bs mtc. Core (Laravel inspirta sistma). Darba pienkumi prsvar iekaus custom sistmu izstrdi vai third party sistmu integršanu iekš klientu mjaslapm. Projekta beigs pienkums prnest jauns sistmas msu internal repozitorijs, lai vlk frontend programmtjs vartu ieslgt. Iespjams kvalificties vairk intern...

 • Company TECHNOMATIC, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Veikt programmtras izstrdi saska ar iepriekš sagatavoto un apstiprinto dokumentciju;Noformt un veikt izstrdts programmatras piegdes;Piegu saemšana un instalšana, testšanas organizšana;Veikt programmatras testus, tai skait, piedalties dokumentcijas gatavošan;Sagatavot un atbildt par programmatras dokumentciju;Apkopot, klasifict iesniegtos problmziojumus un izmaiu pieprasjumus, piedalties to risinšan;Balstoties uz klienta vajadzbm, piedvt dadus risinjumus;Sadarboties ar saisttajiem projektiem;Sadarboties ar klientiem projekta defintaj sfr;Nodrošint projekta risinjumu atbilstbu sistmas arhitektrai, k ar tehnoloiskajai pieejai.CV stt: ...

 • Company ILIOR, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ILIOR, SIAPROGRAMMTJSUzstdt, prbaudt un apkalpot dadas skaitošanas programmas.1C programmas uzturšana.Konsultt un paldzt darbiniekiem jaunu programmu apgšan un lietošan.Pieteikumu ar klt pievienotu cv, ldzu, stt uz epastu: ...

 • Company C.T.CO, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  C.T.CO, SIADATORVADBAS TEHNOLOIJU INENIERISProfesionls prasmes un kvalifikcija:Pieredze Java programmšan;Pieredze uzmumu lietojumprogrammu izstrd un instalcij;Zinšanas par kompilcijas  automatizciju, testu automatizciju un orhistrcijas rkiem (Jenkins konfigurcija);Lietojumprogrammu infrastruktras izpratne: aplikciju serveri (JBoss), datu bzes (MS SQL);Zinšnas par programmatras izstrdes dzves siklu;Spja strdt komand, labas analtisks un komunikcijas prasmes;Labas angu valodas lmenis – mutvrdos un rakstos; latviešu un krievu valodas zinšanas.K priekšrocbu uzskatsim:Pieredzi Mkorisinjumu infrastruktras prvaldšan (automatizcij);Pieredzi darb ar MS Azure.Pienkumi  (var atširties atkarb no pozcijas lmea):Pildt pieširtos programmatras izstrdes uzdevumus, dokumentt un prbaudt programmatras kodu not...

 • Company FRITEKS, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Friteks" , reistrcijas nr.42103086715 saistb ar gadjuma darbu spirta raotnes rpnc Iecav  uz noteiktu laiku (3 mnešiem) aicina darb programmtju (1 vakance)Galvenie darba uzdevumi:- iekrtas tehnoloisko procesu automtikas sistmas programmšanas darbi pie iekrtas nodošanas ekspluatcijPieteikties: stot CV - vai pa tlruni: 29439998...

 • Company PRINTFUL LATVIA, AS in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  AS Printful Latvia (Re.Nr.40203050078)Draugiem Group 15 gadu IT pieredz un 6 Printful pastvšanas gados msu programmtju prasmes sasniegušas izcilbu. Mekljam koli - PHP programmtju - , kurš/-a vlas pievienoties msu strauji augošajai komandai!Ikdien izmantojam šdas tehnoloijasPHP, MySQL, PHPUnitJS, VueJS, SCSSAWSGITSagaidm no Tevisvlmi mcties, apgt jaunas tehnoloijas;iniciatvu, aktvu iesaisti projektu izstrd;analtisku pieeju problmu risinšanai;angu valodas zinšanas.Ms piedvjamatalgojumu 1400-4000 Eiro bruto mnes (viss atkargs no Tavm zinšanm, prasmm un ldzšinjs pieredzes);elastgu darba dienas skumu - darb varsi ierasties ldz plkst. 11.00;iespju izvlties savu datortehniku un aprkojumu – var strdt Windows, Linux vai Mac vid;profesionlus izaicinjumus un izaugsmes iespjas;veselbas apdrošinšanas p...

 • Company INTRUM GLOBAL TECHNOLOGIES, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INTRUM GLOBAL TECHNOLOGIES, SIAIntrum ir kredtu menedmenta industrijas vadošais pakalpojumu nodrošintjs, kas prstvts 24 Eiropas tirgos. Intrum paldz kompnijm attstties, piedvajot risinjumus, kas veidoti, lai uzlabotu naudas plsmu un ilgtermia peu, rpjas par to klientiem. Svarga sastvdaa no Intrum misijas ir nodrošint, ka privtpersonas un uzmumi saem atbalstu, kas nepieciešams, lai atbrvotos no pardiem. Intrum strd vairk k 8,000 profesionu, kas apkalpo vairk nek 100,000 uzmumu vis Eirop. Intrum Global Technologies Rg darbojas kopš 2010.gada un Intrum Grupas lmen nodrošina programmatras izstrdes, uzturšanas un atbalsta pakalpojumus, nodarbinot vairak nek 200 IT jomas profesionus.Aicinm darb PROGRAMMTJUDarba pienkumi: Ieviest un uzturt lietojumprogrammas, balstoties uz esošajiem procesiem;Sad...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Vidi
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PROGRAMMŠANAS INENIERIS Darba pienkumi:•Raošanas iekrtas vadbas programmšana.Papildus prasbas:•Atbilstoša izgltba profesionlaj jom;•Iepriekšja darba pieredze;•Spja patstvgi plnot un organizt savas darba gaitas;•Godgums un augsta atbildbas sajta.Piedv:•Stabilu atalgojumu;•Interesantu un dinamisku darba vidi;•Draudzga un atsaucga kolektva atbalstu. CV, nordot amatu stt uz e-pastu: Tlrunis uzzim: 65220123...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  C.T.CO, SIAAicina darb programmtjuProfesionls prasmes un kvalifikcija:• Laba izpratne aplikciju izstrdes principos; • SDLC zinšanas;• Komandas cilvks;• oti labas angu valodas zinšanas; Ms jums piedvjam:• Darbu stabil un uzticam uzmum; • Dinamisku darba vidi un draudzgu kolektvu;• Pieredzi projektos, kas saistti ar pasaules mroga uzmumiem;• Karjeras izaugsmes iespjas;• Konkurtspjgu atalgojumu; • Veselbas apdrošinšanu;• Profesionlu apmcbu un sertifikciju.Svešvalodu prasmes: krievu un angu.Kontaktinformcija:CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Mintos Marketplace, AS in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Mintos aicina pievienoties savai komandai programmtju (PHP Developer)Ja vlies bt daa no strauji augošas fintech komandas, kas revolucion finanšu pakalpojumus, izmantojot jaunks tehnoloijas, tad pievienojies mums un uzsc savu karjeru @Mintos.Mintos privtiem investoriem nodrošina rtu un prredzamu iespju investt aizdevumos, kurus izsniedz dadi alternatvs kreditšanas uzmumi vis pasaul. Kopš darbbas uzskšanas 2015. gad Mintos ir uzrdjis strauju izaugsmi un kuvis par pasaul lielko šda veida aizdevumu tirgu.Jsu pienkumi:Izstrdt jaunu Mintos Marketplace platformas funkcionalitti;Maint/uzlabot esošo funkcionalitti;Strdt dinamisk vid ar zemu stresa faktoru;Uzrakstt automatiztus testus procesiem un izmantot k paraugu, lai virztos uz priekšu;Apgt un dalties ar pieredzi un zinšanm, veicot un saemot kod...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle, AK in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  EB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darb Programmtju (LR Profesiju klasifikatora nr. 2512 05) (Java programmtjs / Sistmu uzturtjs).Galvenie amata pienkumi:•    Izstrdt IT risinjumus uzmuma vajadzbm;•    Veikt sistmu uzturšanas, klientu atbalsta un projekta attstbas darbus;•    Veikt programmatru izstrdi, balstoties uz Agile Scrum metodoloiju.Prasbas pretendentiem/-m:•    Pieredze darb ar Java sistmu izstrdi un uzturšanu;•    Zinšanas par Java8, Oracle 12c, jUnit, Mockito, Gradle;•    Lieliskas iemaas strdt komand un spja labi komunict angu valod;•    Ieinterestba par jaunkajm tehnoloijm, un vlme pastvgi uzlabot darba procesu;•    Spja doties komandjumos uz Stokholmu, Zviedrij.Zinšanas par Artifactory, Git, Jenkins, SonerQube, Checkstyle, JBoss, k ar inteese par finanš...

 • Company "UAB XPATE" filiāle Latvijā, AKF in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba apraksts:Programmtjs darbam ar GO programmu Pienkumi:Programmu izstrdšanaBankas kodola sistmas izstrdšana un projektšanaInternet – ekvairinga projektšana un izstrdšana bankas sistmas robes Prasbas:Prokamšanas valodas zinšanaGolang un ts ekosistmas  izcilas zinšanasKafka/RabbitMQ darba principu saprašanaSQL zinšanasSOA, SOLID, KISS, DRY programmatras principu saprašana Aktva piedalšans produkta arhitektras projektšan un risinjumu piedvšanaPiedvjam:Socils garantijasAtalgojumu 1005 EURLabus darba apstkusAtsaucgus kolusCV stt uz e-pastu: ...

 • Company Cognizant (GB) Limited filiāle Latvijā, AKF in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Cognizant (GB) Limited filile Latvij, AKFProgrammšanas inenieris (2512 02)uz noteiktu laiku (ldz 2021. gada 31. decembrim) Prasbas kandidtam: Augstk izgltba. Teicamas komunikcijas spjas. Augstk lmea valodu zinšanas angu valod (gan mutiski, gan rakstiski). Pieredze Siebel CRM integrcij, pakalpojuma nodošan ar dadm lietotnm BSS un OSS sistms, izmantojot API tklu. Galvenie darba pienkumi: Risinjuma projekta dokumentu izveide, kur atspoguots pilngs risinjums, lai to apstiprintu darjum ieinterests puses Baltijas reion, un šo artefaktu glabšana sistm; Veikt sistmu ietekmes analzi un rentabla risinjuma rašanu; Izveidot saiknes starp iekšzonas un rzonas komandm un prliecinties, ka visas projekt...

 • Company DECTA, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DECTA, SIAmekljam Python programmtjuNepieciešams prasmes:•    Padziintas zinšanas un pieredze darb ar Python;•    Zinšanas darb ar Django, Flask vai ldzgu tehnoloiju;•    Pieredze darb ar Git;•    Labas komunikcijas prasmes un spja strdt komand; •    Labas analtisks spjas.Vlams prasmes:•    Pieredze darb ar AWS;•    Pieredze darb ar Celery;•    Pieredze darb SQL vai MySQL.Pienkumi:•    Patstvgi uzlabot un kodt programmatru saska ar tekoš projekta normm un specifikcijm;•    Testt aplikciju un labot kmes;•    Komunict un sadarboties ar projekta komandu.Ms piedvjam:•    Stabilu, profesionlu un draudzgu darba vidi;•    Socils garantijas un veselbas apdrošinšanu;•    Atalgojumu, kas atbilst darba pieredzei un prasmm;•    Profesionls apmcbas;•    Modernu ofisa aprkojumu.Tlrunis saziai: 26001280E...

 • Company ECOMMPAY LIMITED Latvijas filiāle, AKF in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:nodrošint lielu un kompleksu sistmu programmatras izstrdi, ieviešanu un uzturšanu;iepazties ar esošo programmu nodrošinjumu, analizt dadus tehniskos risinjumus un izvlties piemrotko;rakstt programmas kodu (programmas sou secbu) saska ar projektjuma aprakstu; sagatavot programmatras testšanas plnu, izstrdt un izpildt testpiemrus, gatavot testšanas prskata dokumentus.Prasbas:3+ gadu darba pieredze IT jom; izcila pieredze ar PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript (DOM, jQuery);pieredze...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:programmatras projektšana un izstrde pc izvirztjiem prasbm;programmatras testšana un dokumentšana;programmatras uzturšana, prraudzšana un pilnveidošana;veikt darbbas ar MSQL datu bzes pieprasjumiem;integrt un uzturt e-komercijas platformas.Prasbas:3+ gadu darba pieredze p...

 • Company Sun Finance Group, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Sun Finance Group, AS aicina darb PROGRAMMŠANAS INENIERIDarba pienkumi saska ar profesiju klasifikatoru.Ldzam stt CV uz e-pasta adresi: ...

 • Company BUSINESS UN DATORU CONULTING, BDR in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Biedrba "BUSINESS UN DATORU CONULTING" (Re. nr.40008297394)Profesija: PROGRAMMTJSPrasbas kandidtiem: augsta atbildbas izjta un precizitte; vlme strdt komand tri un preczi; godprtga un pozitva attieksme pret darbu; spja strdt intensvos darba apstkos ar degsmi.Darba vietas adrese: Dzirnavu iela 57a,Rga,LV-1010Atalgojums: 1200-1300EurCV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: ...

 • Company FA Advise, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “FA Advise” ir uzmums, kurš nodarbojas ar konsultciju pakalpojumiem finanšu menedmenta, jurisprudences un biznesa attstbas jom starptautisk lmen. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus – profesionlus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:nodrošint lielu un kompleksu sistmu programmatras izstrdi, ieviešanu un uzturšanu;iepazties ar esošo programmu nodrošinjumu, analizt dadus tehniskos risinjumus un izvlties piemrotko;rakstt programmas kodu (programmas sou secbu) saska ar projektjuma aprakstu; sagatavot programmatras testšanas plnu, izstrdt un izpildt testpiemrus, gatavot testšanas prskata dokumentus.Prasbas:augstk izgltba IT jom; izcila pieredze ar PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript (DOM, jQuery);pieredze ar frameworks;pieredze darb ...

 • Company AMB Solutions, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Firma aicina programmtjus.Prasbas:pieredze vai izgltba amat;bez kaitgiem ieradumiem;zinšanas Backend (php);frontend (CSS+HTML+JS).Pienkumi: izstrde Backend un Frontend  Ms piedvjam:Algu no 1004 EUR bruto;visas soc. garantijas;Ldzam stt CV uz Darba vietas adrese: Brvbas iela 144Vakances - 10...

 • Company PRINTIFY DEVELOPMENT, SIA in Code
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  K Front-End vai Back-End programmatras izstrdtjs Tu piedalsies produkta attstb, strdjot tieš ldzdarbb ar produktu vadtjiem. Šda izstrdes pieeja prasa augsta lmea sadarbbas spjas un profesionlo briedumu, bet ms ticam, ka tas ir labkais veids, k izstrdt lielisku programmatru.Ms esam ieinteresti kandidtos ar spcgu kvalifikciju Front-End programmatras izstrd vai programmatras izstrd php valod, kuri aizraujas ar “Tr Koda” (“Clean Code”) praksi.Galvenie Front-End izaicinjumi:•    galvens tmeka lapas Front-End arhitektras un izstrdes plnošana (migrcija uz Angular 2+);•    darbs pie iekšjs sistmas/produkta izstrdes un atbilstoš koda atjaunošana;•    jaunu funkcionalitšu izstrde un stenošana.Galvenie Back-End izaicinjumi:•    finansils sistmas izstrde no nek (datu migrcija);•    preja uz pakalpoj...

 • Company INDI-GO FOODS, SIA in Slobodka
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA INDI-GO FOODS aicina darb PROGRAMMTJUS Obligta prasba: darba pieredze par 3.gadiemDarba pienkumi: veic programmatras izstrdi, ieviešanu vai uzturšanu. Programmtjs spj izstrdt programmatru atbilstoši funkcionalittes, kvalittes un resursietilpbas nosacjumiem, spj organizt un vadt programmtju darba grupu, k ar sistemtiski pilnveido zinšanas un prasmes. CV stt uz e-pastu: " target="_blank" rel="nofollow">" target="_blank" rel="nofollow"> ...

 • Company V.O.T.ACCOUNTING, SIA in Slobodka
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicina darb PROGRAMMTJUS Obligta prasba: darba pieredze par 3.gadiemDarba pienkumi: veic programmatras izstrdi, ieviešanu vai uzturšanu. Programmtjs spj izstrdt programmatru atbilstoši funkcionalittes, kvalittes un resursietilpbas nosacjumiem, spj organizt un vadt programmtju darba grupu, k ar sistemtiski pilnveido zinšanas un prasmes. CV stt uz e-pastu: " target="_blank" rel="nofollow">...

 • Company PRINTFUL LATVIA, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  AS Printful Latvia (Re.Nr.40203050078)Draugiem Group 15 gadu IT pieredz un 6 Printful pastvšanas gados msu programmtju prasmes sasniegušas izcilbu. Mekljam koli - PHP programmtju - , kurš/-a vlas pievienoties msu strauji augošajai komandai!Ikdien izmantojam šdas tehnoloijasPHP, MySQL, PHPUnitJS, VueJS, SCSSAWSGITSagaidm no Tevisvlmi mcties, apgt jaunas tehnoloijas;iniciatvu, aktvu iesaisti projektu izstrd;analtisku pieeju problmu risinšanai;angu valodas zinšanas.Ms piedvjamatalgojumu 1400-1700 Eiro bruto mnes (viss atkargs no Tavm zinšanm, prasmm un ldzšinjs pieredzes);elastgu darba dienas skumu - darb varsi ierasties ldz plkst. 11.00;iespju izvlties savu datortehniku un aprkojumu – var strdt Windows, Linux vai Mac vid;profesionlus izaicinjumus un izaugsmes iespjas;veselbas apdrošinšanas p...

 • Company EMPIRE BUSINESS SERVICES, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "EMPIRE BUSINESS SERVICES"vienotais reistrcijas numurs 42403043965Rga, Matsa iela 81A-19 LV-1009    1.   Darbs: 1.1. darbbas jom IT1.2. pienkumi:  interneta mjaslapas izstrde un atbalsts, darbs ar informcijas apkopošanu, ievadi un  organizciju1.3. darba vieta – Rga, Matsa iela 81-19 LV-1009, Bazncas iela 5, LV-1009un rpus telps.2. Prasbas: 2.1. augstka izgltba šaj jom vai darba pieredze ldzgaj amat ne mazk k 3 gadi3. Darba lguma nosacjumi:3.1. bruto darba alga – 1004 EUR,3.2. algas izmaksas veids – laika darba alga,...

 • Company ECOMMLABS LTD LATVIJAS FILIALE, AKF in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ECOMMLABS LTD LATVIJAS FILIALE, AKFSaistb ar strauju darbbas paplašinšanu, ms mekljam jaunus komandas dalbniekus, kuri btu gatavi uzemties iniciatvu, kuri spj strdt intensvas informcijas plsmas apstkos, kuriem ir vlme apgt jaunas prasmes, kuri spj domt patstvgi un rast spontnus un radošus risinjumus un kuri patstvgi attsts gan personiskaj, gan profesionlaj jom.Šodien ms piedvjam Jums iespju kt par ECOMMLABS pankumu dalbnieku:PROGRAMMTJU:Darba pienkumi:- Izstrdt integrcijas ar dadm maksjumu sistmm esošaj sistm;- Sniegt tehnisko atbalstu uzmuma darbiniekiem;- Realizt nostdtos mrus un uzdevumus, ievrojot noteiktos termius;- Operatvi un savlaicgi risint nestandarta situcijas. Prasbas kandidtiem: - Izcilas PHP programmšanas valodas zinšanas;- Zinšanas par PostgreSQL, MySQL datu bzm, k ar pras...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software developers Edit filters