Jobmonitor. Search results for Software developers

71 Jobs found

Used filters:
 • Software developersx
Displaying 1-50 of 71 results.
 • Company FinPlant Development, SIA in Other
  17.11.2019

  Java programmtjsFinPlant ir IT rpakalpojuma sniedzja kompnija kas apvieno finanšu industrijas profesionus. Ms izstrdjam fin-tech aplikcijas saviem klientiem vis pasaul.Sagaidm no kandidtaPrast programmt testjamu un uzturamu kodu balstoties uz projekta specifikcijuIzmantot tra koda principusRakstt unit un integrcijas testusUzturt un papildint esošu koduVlme mcties jaunas tehnoloijasJtiecas uz idelu koduPrasmesJava 8+Spring BootRDBMS systems (MySQL, PostgreSQL) GradleGitOOP un arhitektras patternu zinšanaPapildus zinšanas vlamasRxJava 2 vai ReactorSpockGroovyJavaFXMongoDockerMs piedvjamMaingu darba grafiku pc vienošansApdrošinšanuStvvietu par brvuAlga: 2000-3000 (bruto)Gada bonussCV stt uz e-pastu: ...

 • Company IG Konsultācijas, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Msu klients ir strauji augošs un dinamisks IT uzmums, kas Latvijas tirg darbojas jau vairkus gadus. Uzmumam ir veiksmga pieredze Microsoft Dynamics un msdiengu WEB aplikciju izstrd. Kompnijai ir plašs klientu loks – skot ar jauniem uzmumiem ldz bankm, kuru apkalpošanas primrais nosacjums ir kvalitatvi sasniegts gala rezultts. Uzmums aicina pievienoties savai komandai talantgu IT specilistuMicrosoft Dynamics NAV Programmtjs Darba pienkumi un atbildba:Atbilstoši klientu vajadzbm izstrdt, ieviest un uzturt MS Dynamics NAV programmatras pielgojumus un moduus, t.sk. tehnisko uzdevumu izstrde;Konsultt klientus un lietotjus par MS Dynamics NAV funkcionalitti, esošiem un potenciliem risinjumiem;Veidot datu analzes un vizualizcijas risinjumus, programmt saiknes ar citm, rjm sistmm;MS Dynamics NAV e...

 • Company INKOMERC HOLDING, AS in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  INKOMERC HOLDING, AS Aicina darb PROGRAMMTJUPar mums:Msdiens uzmuma galvenais darbbas virziens ir "Smart-Systems" projekts. Š projekta ideja ir radusies uz Latvijas Republikas Skaitošanas Centra bzes. "Smart-Systems" projekta kodols ir specializto datorsistmu, navigcijas un monitoringa iekrtu, k ar citu mobilo un stacionro drošbas iekrtu izstrde, raošana, ieviešana un servisa apkalpošana.AS "Inkomerc Holding" darbojas augsti kvalifictu IT specilistu komanda ar oti liela darba pieredzi zintniski-tehnisko produktu raošanas uzmumos. Msu raots produkcijas augsto tehnoloisko lmeni un drošbu garant uzmuma raošanas bze. Izmantojot jaunks mikroprocesoru tehnoloijas un pasaules vadošo kompniju elektronisks komponentes, msu uzmums spj nodrošint pilnu raošanas ciklu - no produkta izstrdes fzes ldz ti...

 • Company Indi-go foods, SIA in Slobodka
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nosaukums Programmtjs Darba stundas ned 40     Darba apraksts Aicina darb PROGRAMMTJUS Obligta prasba: darba pieredze vai diploms CV stt uz e-pastu: " rel="nofollow"> Prasbas Bruto alga, no 1004 € Algas izmaksas veids Laika darba alga Darba rems normlais darbs Slodzes tips...

 • Company Bill.me LTD Latvijas filiāle, AKF in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Bill.me ir strauji augoša kompnija, kuras Latvijas filile atrodas Rg. Kompnijas galvenais mris – piedvt rtu un vienkršu automatizto veidu rinu izrakstšanai un apmaksšanai pakalpojumu sniedzjiem Eirop un rpus ts robem. Kompnija aicina pievienoties savai komandai motivtu programmtju, profesijas kods 2512 05, kurš spj strdt komand un ir gatavs sniegt savu ieguldjumu kompnijas š bra un jaunajos projektos. Ms mekljam QA specilistu, kura galvenie pienkumi bs kvalittes nodrošinšanas politikas izstrde un stenošana un produktu jautjumu apzinšana, risinjumu pielagošana. Prasbas• programmu produktu testšana mobilajs / darbvirsmas platforms;• ziošana un kdu izsekošana;• prbaudt produkta kvalittes nodrošinšana;• cieša sadarbba ar produktu attstbas komandu. Jspj runt un palikt koncen...

 • Company RĪGAS VIĻŅI izdevniecība SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Viens no populrkajiem ziu portliem jauns.lv aicina pievienoties savai komandaiPHP programmtju. Tavi pienkumi: * uzturt un attstt vienu no lielkajiem portliem Latvij; * nodrošint atbalstu reklmas daas tehniskajiem darbiniekiem; * nodrošint atbalstu redakcijas darbiniekiem, k ar satura vadbas sistmas attstšana; * jaunu funkcionlo un saturisko sadau izstrde; * API servisu uzturšana un sekošana ldzi izmaim tajos; * integrciju veidošana ar sadarbbas partneriem; * uzturt un attstt video atrdšanas rku.Msu prasbas:* kvalifikcijai atbilstoša izgltba;* vismaz trs gadu pieredze PHP programmšanas darb; * pieredze darb ar Laravel PHP framework; * pieredze darb ar front-end izstrdi un automatizciju; * pieredze ar deployment automatizciju un Laravel pakotu sistmu; * pieredze darb ar socilo tklu un citu...

 • Company Global Future Solutions, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Global Future Solutions" (vienotais re. Nr. 40203067144, juridisk adrese Rga, Aleksandra aka iela 63 - 7, LV-1011) aicina darb  PROGRAMMTJU (Profesiju klasifikatora profesijas kods 2512 05). Prasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi. Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1004 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze,- darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu informcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Scandinavian World, SIA in Iļģi
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA aicinm pievienoties msu komandai programmtju (profesijas kods 251205).oti labas zinšanas un pieredze PHP programmšan.Pamata zinšanas un izpratne par WEB serveru un protokolu darbbm.Dalba programmatras projektšanas un sistmanalzes uzdevumu risinšan.Pretendentam ir ne mazk k 3 (trs) gadu pieredze.Pilna laika darbu biroj Rga.e-pasts CV nostšanai - Jsu personas datus iestd uzglabjam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mriem, kuriem tie tika iegti....

 • Company AVAN GARDEN, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba pienkumi:sastda darba plnu attiecgam lauksaimniecbas darbu periodam un organiz t izpildšanu; plno un lemj par platbm, kur un ko st;iesaka, kdi kultraugi btu vispiemrotkie sjai un dos vislabko rau;organiz zemes sagatavošanu sjai, sju, mslošanu, raas novkšanu, sklu un citu kultraugu attršanu un uzglabšanu; izvlas augu mslošanai un aizsardzbai lietojamo mslojumu un imiklijas;regulri veic lauku apskati, em augsnes un augu paraugus un veic to analzi un pc to rezulttiem var prognozt iespjams augu slimbas un plnot mslošanu;strdjot zintniski ptniecisks iestds un laboratorijs, agronoms pta augu slimbas, prbauda importtos augus, širnes un imiklijas, selekcion jaunas širnes.CV e-pasts: ...

 • Company Design Duet, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Strdt ar iekšjo klientu prvaldšanas sistmu un esošs funkcionalittes papildinšana;Dokumentt pielietotos risinjumus, lai nodrošintu izstrdes kvalitti un risinjumu uzturšanas iespjas;Jauno sistmu un moduu projektšana un izstrdšana;Strdt saska ar kompnijas iekšjiem noteikumiem;Esoš koda uzlabošana;Programmatras projektšana un izstrde pc izvirztjiem prasbm;Programmatras testšana un dokumentšana;Programmatras uzturšana, prraudzšana un pilnveidošana;Integrt un uzturt e-komercijas platformas.Kontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company Design Duet, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Strdt ar iekšjo klientu prvaldšanas sistmu un esošs funkcionalittes papildinšana;Dokumentt pielietotos risinjumus, lai nodrošintu izstrdes kvalitti un risinjumu uzturšanas iespjas;Jauno sistmu un moduu projektšana un izstrdšana;Strdt saska ar kompnijas iekšjiem noteikumiem;Esoš koda uzlabošana;Programmatras projektšana un izstrde pc izvirztjiem prasbm;Programmatras testšana un dokumentšana;Programmatras uzturšana, prraudzšana un pilnveidošana;Integrt un uzturt e-komercijas platformas.Kontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company mtc. Riga, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba apraksts Esam viena no vadošajm un trk augošajm web aentrm Skotij - MTC Media. Nodarbojamies ar web un mobilo aplikciju izstrdi un dizainu. Ms ir atzinis Google, k top 50 UK aentru un esam ce uz #1 Skotij.Msu biroji atrodas Dundee, Edinburg, Manestr un Rg. K ar ar darbiniekiem atsevišs valsts viscaur Eiropai.Šobrd mekljam PHP Backend programmtjus Latvij, lai pievienotos msu komandai Rgas biroj vai attlinti. Prasbas kandidtiem • PHP (OOP); • MySQL;• HTML;• jQuery;• Git.Kandidtam ar jbt labm angu valodas zinšanm.Par plusu uzskatm zinšanas: • Drupal, Wordpress sistmu zinšanas;• Laravel zinšanas;• Pieredze custom sistmu/rku bvšan.• Vue.Js ...

 • Company mtc. Riga, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba aprakstsEsam viena no vadošajm un trk augošajm web aentrm Skotij - MTC media. Nodarbojamies ar web un mobilo aplikciju izstrdi un diazinu. Ms ir atzinis Google, k top 50 UK aentru un esam ce uz #1.Msu biroji atrodas Dundee, Edinburg, Manestr un Rg. K ar ar darbiniekiem atsevišs valsts viscaur Eiropai.Šobrd mekljam Web PHP Backend programmtjus Latvij, lai pievienotos msu komandai Rgas biroj vai attlinti no mjm.Prasbas kandidtiem• Augstk izgltba datorzintns• Labas angu valodas prasmes; Par plusu uzskatm zinšanas• CMS frameworku zinšanas;• MVC frameworku zinšanas;• Pieredze custom sistmu/rku bvšan.Uzmums piedv• Pievilcgu atalgojumu.• Iespju strdt no pieejama biroja Rgas centr ar stvvietu blakm.• Interesantus un dadus projektus.• Iespju uz komandjumiem uz Lielbritniju satikt UK komandu.•...

 • Company Juro Riga, SIA in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs:    Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu “Juro Riga”Reistrcijas numurs 40203070337Juridisk adrese: Rga, Braslas iela 27-76, LV-1084Darbbas joma:    Datorprogrammšana (62.01, 2.0 red)Darbavietu skaits:    1Profesija:    2512 05 – Vadošais programmtjs (Python)Darba pienkumi:    -    ptt, analizt un novrtt programmatras prasbas un darbbas sistmas;-    izstrdt datoru programmatru sistmas;-    attstt programmatras testšanas un apstiprinšanas procedras;-    izstrdt un prveidot esošs programmatras atbilstoši funkcionalittes, kvalittes un resursietilpbas nosacjumiem, konfigurjot izstrdes vidi un rakstot programmas kodu saska ar projektjuma un kodšanas vadlnijm;-    ieviest un uzturt programmatru un konsultt ts lietotjus;-    veikt vides sagatavošanu programmatras ieviešanai;-    sagatavot p...

 • Company One Technologies, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Programmas 1C:Uzmums 8 programmtjsPrasbas    - Augstk izgltba- Darba pieredze vairk par 3 gadiem- Svešvalodu prasmes: labas angu un krievu valodu zinšanasDarba slodze: nepilna, 8 st. nedCV stt uz e-pastu: ...

 • Company A.C.S., SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Programmas 1C:Uzmums 8 programmtjsPrasbas    - Augstk izgltba- Darba pieredze vairk par 3 gadiem- Svešvalodu prasmes: labas angu un krievu valodu zinšanasDarba slodze: nepilna, 32 st. nedCV stt uz e-pastu: ...

 • Company "UAB XPATE" filiāle Latvijā, AKF in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba apraksts:Programmtjs darbam ar REAKT programmuPienkumi:Programmu izstrdšanaBankas pielikuma web-versijas izstrdšanaIekšj BackOffice web-versijas izstrdePrasbas:Prokamšanas valodas zinšanaLabas JavaScript zinšanasDarba pieredze ar Server-side rendering pielikumiemDarba pieredze ar React+Redux+SagaWebpack, HTML5, CSS3 zinšanasMct izveidot interfeisa animcijasPreprocessoru izmantošanaPiedvjam:Socils garantijasAlgojumu 1005 EURLabus darba apstkusAtsaucgus kolus40 stundas nedCV stt uz e-pastu: ...

 • Company "UAB XPATE" filiāle Latvijā, AKF in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba apraksts:Programmtjs darbam ar GO programmu Pienkumi:Programmu izstrdšanaBankas kodola sistmas izstrdšana un projektšanaInternet – ekvairinga projektšana un izstrdšana bankas sistmas robes Prasbas:Prokamšanas valodas zinšanaGolang un ts ekosistmas  izcilas zinšanasKafka/RabbitMQ darba principu saprašanaSQL zinšanasSOA, SOLID, KISS, DRY programmatras principu saprašana Aktva piedalšans produkta arhitektras projektšan un risinjumu piedvšanaPiedvjam:Socils garantijasAtalgojumu 1005 EURLabus darba apstkusAtsaucgus kolusCV stt uz e-pastu: ...

 • Company Visma Labs, SIA in Grieze
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Visma Labs, SIAPienkumi:- Ieviest un uzturt lietojumprogrammas, balstoties uz esošajiem procesiem. - Sadarbb ar vadtju un komandu novrtt darba apjomu, sadalt uzdevumus, vienoties par kopjo izpildi. - Sadarbb ar izstrdes komandu, veikt kodu prskatus un nodrošint uzlabojumus. - Efektvi sadarboties profesionu komand starptautisk vid. Kontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company Visma Labs, SIA in Grieze
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Visma Labs, SIAPienkumi:- Ieviest un uzturt lietojumprogrammas, balstoties uz esošajiem procesiem. - Sadarbb ar vadtju un komandu novrtt darba apjomu, sadalt uzdevumus, vienoties par kopjo izpildi. - Sadarbb ar izstrdes komandu, veikt kodu prskatus un nodrošint uzlabojumus. - Efektvi sadarboties profesionu komand starptautisk vid. Kontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company Visma Labs, SIA in Grieze
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Visma Labs, SIAPienkumi:- Ieviest un uzturt lietojumprogrammas, balstoties uz esošajiem procesiem. - Sadarbb ar vadtju un komandu novrtt darba apjomu, sadalt uzdevumus, vienoties par kopjo izpildi. - Sadarbb ar izstrdes komandu, veikt kodu prskatus un nodrošint uzlabojumus. - Efektvi sadarboties profesionu komand starptautisk vid. Darba devja kontaktinformcija: Inga Grieze, mob.t. 26554540,...

 • Company Visma Labs, SIA in Grieze
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Visma Labs, SIAPienkumi:- Ieviest un uzturt lietojumprogrammas, balstoties uz esošajiem procesiem. - Sadarbb ar vadtju un komandu novrtt darba apjomu, sadalt uzdevumus, vienoties par kopjo izpildi. - Sadarbb ar izstrdes komandu, veikt kodu prskatus un nodrošint uzlabojumus. - Efektvi sadarboties profesionu komand starptautisk vid. Darba devja kontaktinformcija: Inga Grieze, mob.t. 26554540,...

 • Company SOK, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA „SOK”, reistrcijas Nr. 40003627731 Amata nosaukums:    ProgrammtjsProfesijas kods (pc LR Profesiju klasifikatora):    2512 05Darbbas joma:    Informcijas tehnoloijas / TelekomunikcijasDarba pienkumi:        Izstrdt jaunu funkcionlu un optimizt jau esošo funkcionlu.    Projektt un izstrdt dadus API.    Identifict un novrst problmas izveidotajs lietojumprogramms.Prasbas kandidtam:        Vlama profesionl vidj izgltba vai augstk izgltba informcijas tehnoloiju jom.    Pamatprasmes darbam ar opertjsistmm Windows, Linux.    Izpratne par LAMP komponentu darbu.    Programmšanas pieredze PHP, HTML5, CSS, JavaScript.    Sapratne par MVC arhitektru un WEB aplikciju darbbas principiem.    Svešvalodu zinšanas: teicamas angu un krievu valodas zinšanas.    Pozitva attieksme pret darbu, motivcija un v...

 • Company WD LATVIA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbbas joma: informcijas tehnoloijas Prasbas:•    Labas angu valodas zinšanas – starptautisko standartu analzei, izptei, k ar programmu saskaošanai un noformšanai ar rvalstu partneriem;•    Zinšanas un pieredze darb ar bankas domnu;•    Vismaz 2-4 gadu pieredze IT jom;•    Vismaz vienas no programmšanas valodu zinšanm (Java/SAP Business Objects/SyBase IQ database/SAP Data Services);•    Kredtiestdes domnu attstbas pieredze.Pienkumi: •    ptt, analizt un novrtt programmatras prasbas un darbbas sistmas; izstrdt datoru programmatru sistmas atbilstoši biznesa prasbm;•    sadarboties ar sistmu konstruktoriem, analtiiem un citiem IT specilistiem; •    attstt programmatras testšanas un apstiprinšanas procedras; •    nodrošint IT sistmu drošbu un aizsardzbu;•    izstrdt un prveidot esošs programm...

 • Company BI Partners, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA BI Partners aicina darb. PROGRAMMTJS (prof.kods: 251205).Piedalties informcijas sistmu projektšan un attstb, piedvt risinjumus sistmu un procesu sadarbspjai.Nepieciešama darba pieredze vai augstk izgltba IT jom.Darba laiks: 40 stundas ned.Darba vieta:  Rg.Jsu CV un pieteikumu, nordot amatu, gaidsim elektroniski: ...

 • Company ECOMMPAY LIMITED Latvijas filiāle, AKF in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company Biografi, SIA in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Datorspecilists - programmtjs – 3 amata vietasDarba veids:  darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas: vlama pieredze  Izgltbas lmenis: Darba rems: normls darba laiks Darba vietas adrese: Zolitdes 68a, Rga, LV-1064Kontaktpersona:  Ingrda Ansone Tlr: 26442200...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:nodrošint lielu un kompleksu sistmu programmatras izstrdi, ieviešanu un uzturšanu;iepazties ar esošo programmu nodrošinjumu, analizt dadus tehniskos risinjumus un izvlties piemrotko;rakstt programmas kodu (programmas sou secbu) saska ar projektjuma aprakstu; sagatavot programmatras testšanas plnu, izstrdt un izpildt testpiemrus, gatavot testšanas prskata dokumentus.Prasbas:3+ gadu darba pieredze IT jom; izcila pieredze ar PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript (DOM, jQuery);pieredze...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:programmatras projektšana un izstrde pc izvirztjiem prasbm;programmatras testšana un dokumentšana;programmatras uzturšana, prraudzšana un pilnveidošana;veikt darbbas ar MSQL datu bzes pieprasjumiem;integrt un uzturt e-komercijas platformas.Prasbas:3+ gadu darba pieredze p...

 • Company tinyBuild Studios, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs:    tinyBuild Studios SIA, re. Nr. 50203227361.Profesija: Programmšanas INENIERIS (profesiju klasifikatora kods: 2512 02).Darbbas joma: .Mekljam vecko programmšanas inenieri:Darba pienkumi: ·         Izstrdt kvalitatvu  programmšanas kodu;·         Rakstt jaunu spu loikas skriptu;·         Neprtraukti uzlabot esošo funkcionalitti, ts uzturšana un optimizcija.Prasbas kandidtam: ·         Vismaz 1 gadu praktiska darba pieredze ldzg amat;Vismaz 1 gadu pieredze spu izstrd Unity;·         C# pamatu zinšanas;·         Pieredze izstrd priekš iOS un Android;·         Izpratne un spja praktiski pielietot OOP principus;·         ...

 • Company C.T.CO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Profesionls prasmes un kvalifikcija:Pieredze Java programmšan;Pieredze uzmumu lietojumprogrammu izstrd un instalcij;Zinšanas par kompilcijas  automatizciju, testu automatizciju un orhistrcijas rkiem (Jenkins konfigurcija);Lietojumprogrammu infrastruktras izpratne: aplikciju serveri (JBoss), datu bzes (MS SQL);Zinšnas par programmatras izstrdes dzves siklu;Spja strdt komand, labas analtisks un komunikcijas prasmes;Labas angu valodas lmenis – mutvrdos un rakstos; latviešu un krievu valodas zinšanas.K priekšrocbu uzskatsim:Pieredzi Mkorisinjumu infrastruktras prvaldšan (automatizcij);Pieredzi darb ar MS Azure.Pienkumi  (var atširties atkarb no pozcijas lmea):Pildt pieširtos programmatras izstrdes uzdevumus, dokumentt un prbaudt programmatras kodu noteiktajos termios atbilstoši uzmuma/projekta...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Programmšanas ineniera loma sev ietver programmatras izstrdes, dadu produktu versiju un rku vadšanu. Ja programmatras izstrde dads vids un tehnoloijs ir Tavu interešu loks – ms gaidm Tevi!Profesionls prasmes un kvalifikcija:•  IT projektu izstrd • Pieredze ar versiju kontrolsistmu (CVS vai Subversion vai Perforce vai ldzgu) • Pieredze ar Ant un Maven vai MS Build • Pieredze ar izstrdes sistmm (Anthill PRO vai Team Foundation Server vai    Jenkins vai ldzgu) • Pieredze ar .Net C# vai Java konsoli programmatras izstrd • Pieredze ar Unix platformas konsoli • Pieredze IBM Oracle servera administršan tiks uzskatta par priekšrocbu • Laba izpratne par dadu lniju/versiju atbalstu programmatras izstrd • Komandas darbinieks• Labas angu un krievu valodas zinšanas (lasšan/runšan/rakstšan) Pienkumi:• B...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:nodrošint lielu un kompleksu sistmu programmatras izstrdi, ieviešanu un uzturšanu;iepazties ar esošo programmu nodrošinjumu, analizt dadus tehniskos risinjumus un izvlties piemrotko;rakstt programmas kodu (programmas sou secbu) saska ar projektjuma aprakstu; sagatavot programmatras testšanas plnu, izstrdt un izpildt testpiemrus, gatavot testšanas prskata dokumentus.Prasbas:3+ gadu darba pieredze programmtja vai programmšanas ineniera amat; pieredze ar PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaS...

 • Company FA Advise, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “FA Advise” ir uzmums, kurš nodarbojas ar konsultciju pakalpojumiem finanšu menedmenta, jurisprudences un biznesa attstbas jom starptautisk lmen. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus – profesionlus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus. Pienkumi:nodrošint lielu un kompleksu sistmu programmatras izstrdi, ieviešanu un uzturšanu;iepazties ar esošo programmu nodrošinjumu, analizt dadus tehniskos risinjumus un izvlties piemrotko;rakstt programmas kodu (programmas sou secbu) saska ar projektjuma aprakstu; sagatavot programmatras testšanas plnu, izstrdt un izpildt testpiemrus, gatavot testšanas prskata dokumentus.Prasbas:augstk izgltba IT jom; izcila pieredze ar PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript (DOM, jQuery);pieredze ar frameworks;pieredze darb ...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:programmatras projektšana un izstrde pc izvirztjiem prasbm;programmatras testšana un dokumentšana;programmatras uzturšana, prraudzšana un pilnveidošana;veikt darbbas ar MSQL datu bzes pieprasjumiem u.c.Prasbas:augstk izgltba IT jom, vlams programmšanas, inenierijas vai lietišs matemtikas virzien; vlama darba pieredze programmtja, lietojumprogrammu izstrdtja vai programmšanas ineniera amat; pieredze ar Python, JavaScript (DOM, jQuery) u.c.;programmatras testšanas iemaas; pieredze ...

 • Company Equinox Payments Latvia SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

   * Esošs programmatras uzturšana un paplašinšana (C/C++) * Programmatras vienbu testu izveide, lai nodrošintu kvalitti * UML diagrammu un funkcionlo specifikciju izstrde  * Izstrdt augstas kvalittes atkrtoti lietojamu un paplašinmu programmatru, ko izmanto viss produktu lnijs.Kontaktinformcija:e-pasts:tel.29548653...

 • Company Equinox Payments Latvia SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

   * Esošs programmatras uzturšana un paplašinšana (C/C++) * Programmatras vienbu testu izveide, lai nodrošintu kvalitti * UML diagrammu un funkcionlo specifikciju izstrde  * Izstrdt augstas kvalittes atkrtoti lietojamu un paplašinmu programmatru, ko izmanto viss produktu lnijs.Kontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company Mintos Marketplace, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mintos Marketplace, AS savai komandai aicina pievienoties vecko programmtju (Senior Software Developer). K veckajam programmtjam Tev bs iespja bt atbildgajam par visu platformu, tai skait jaunas funkcionalittes izbvi un pieteikuma kodiem; ieviest API iekšjai un rjai lietošanai, k ar stenot citus ar sistmas izbvi, uzturšanu un attstbu saisttus projektus un uzdevumus.Nepieciešams tehnoloijas zinšanas:PHP, MySQL, Javascript, HTML5, CSS3Zinšanas k izbvt sistmas funkcionalittes prasbas atbilstoši sabiedrbas izaugsmes prasbm;Spja uzemties pilnu atbildbu par piegdto produktu, izmantojot automatizto testa funkcionalitti;Pieredze darb ar Git un Symfony2, ORM tiks uzskatta par priekšrocbu Kontaktinformcija: Par rezulttiem tiks informti tikai tie kandidti, kuri tiks aicinti uz intervijm....

 • Company Mintos Marketplace, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mintos Marketplace, AS savai komandai aicina pievienoties programmtju (Software Developer). K programmtjam Tev bs iespja strdt pie jaunas funkcionalittes izveides Mintos platform, k ar veikt izmaias esošaj funkcionalitt. Vienlaikus bs iespja rakstt automtiskos testus visam kas tiek darts, k ar saemt lielisku pieredzi gatavojot un prskatot kodus. Nepieciešams tehnoloijas zinšanas:PHP7, MySQL, Symfony framework, Doctrine ORM, GitPHPUnitPieredze strdjot Agile vidPieredze darb ar Javascript, JQuery, vue.js, REST APIs, AWS vai citu ldzgu platformu tiks uzskatta par priekšrocbu Kontaktinformcija: Par rezulttiem tiks informti tikai tie kandidti, kuri tiks aicinti uz intervijm....

 • Company Damara Technologies, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Damara Technologies” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:programmatras projektšana un izstrde pc izvirztjiem prasbm;programmatras testšana un dokumentšana;programmatras uzturšana, prraudzšana un pilnveidošana;veikt darbbas ar MSQL datu bzes pieprasjumiem;integrt un uzturt e-komercijas platformas.Prasbas:augstk izgltba IT jom; 3+ gadu darba pieredze programmtja amat; izcila pieredze ar PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript (DOM, jQuery);pieredze ar frameworks;pieredze darb ar lieliem datu apjomiem;SQL, PL/SQL valodu przinšana;pieredze s...

 • Company CGI IT Latvia, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mekljam .NET programmšanas inenieriDarba pienkumi:·         Izstrdt, pielgot un uzturt programmatras risinjumus;·         Nodrošint kvalittes kodu;·         Problmu novršana, atbalsts un problmu risinšana;·         Izstrdt un ieviest jaunas funkcijas;·         Veikt esošo funkciju izpti, analzi un traucjumu izmeklšanu;·         Veikt vides uzstdšanu un uzturšanu;·         Veikt izvietojumus un testus;·         Sadarboties ar Lietojumu uzturšanas inenieriem, sniedzot visu pieprasto informciju k mutiski, t rakstos;·         Sadarboties ar Lietotu testtjiem un kvalittes nodrošinšanas specilistiem, lai nodrošintu programmatras risinjumus atbilstoši klientu prasbm un gaidtajai kvalittei;·         ...

 • Company CGI IT Latvia, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mekljam MS Dynamics CRM programmšanas inenieriPienkumi:·         Prvaldt bvjumu sistmu un produktu versiju;·         Patstvgi rakstt, uzlabot un kodt programmatru saska ar tekoš projekta normm un specifikcijm, pielietojot standarta programmšanas metodes;·         Analizt un meklt kmes noteikt produkcij un tri ts labot, k tas tiek pieprasts;·         Testt aplikciju un labot kmes;·         Komunict un sadarboties projekta komandu, lai nodrošintu kvalitatvu un laicgu produkta piegdi.Prasbas kandidtam: ·         Pieredze darb ar MS Dynamics CRM;·         Microsoft sertifikcija;·         Pieredze darb ar Visual Studio .NET Development (C#, WCF, ASP, NET MVC, LINQ, TFS);·         Zinšanas darb ar datu bzm...

 • Company Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA „Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs” filile „Mea konsultciju pakalpojumu centrs”, re. Nr. 40003347699aicina darb :Vecko mesaimniecbas konsultantu/-iar darbavietu LudzPar mums:SIA “Latvijas Lauku konsultciju un izgltbas centrs” (LLKC) darbojas kopš 1991. gada. Mea konsultciju pakalpojumu centrs (MKPC)  ir LLKC filile, kura nodrošina mea pašnieku un sabiedrbas informšanu, konsultšanu un apmcbu par mea apsaimniekošanas jautjumiem, k ar sniedz ar mea apsaimniekošanu saisttus pakalpojumus vis valsts teritorij. MKPC atbalsta mea pašniekus ar padomu un praktiski ikdienas mea apsaimniekošan, Eiropas Savienbas atbalsta projektu piesaist, k ar rpjas par mea pašnieku, mestrdnieku un mednieku zinšanu papildinšanu un skolnu izgltošanu par meu.Ja Tev patk strdt komand, Tev ir labas komuni...

 • Company VEZARO SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Programmtjs uz pilnu slodzi. Pieredze ne mazk k vienu gadu rpniecbas robotu tehnikas programmšanas sfr.Sertifikts , kas apliecina, ka pretendents ieguvis zinšanas robotu tehnikas programmšanas jom.Pieredze darb ar industrilajiem robotiem (KUKU,ABB,FONUC).Prasbas: Programmtjs uz pilnu slodzi. Pieredze ne mazk k vienu gadu rpniecbas robtu tehnikas programmšanas sfr.Sertifikts, kas apliecina, ka pretendents ieguvis zinšanas robotu tehnikas programmšanas jom.Pieredze darb ar industrilajiem robotiem (KUKU,ABB,FONUC)Kontaktinformcija: ...

 • Company Gaujas Koks, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  PROGRAMMŠANAS INENIERIS Darba pienkumi:•Raošanas iekrtas vadbas programmšana.Papildus prasbas:•Atbilstoša izgltba profesionlaj jom;•Iepriekšja darba pieredze;•Spja patstvgi plnot un organizt savas darba gaitas;•Godgums un augsta atbildbas sajta.Piedv:•Stabilu atalgojumu;•Interesantu un dinamisku darba vidi;•Draudzga un atsaucga kolektva atbalstu. CV, nordot amatu stt uz e-pastu: Tlrunis uzzim: 65220123...

 • Company MODERN IT SOLUTIONS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "MODERN IT SOLUTIONS" mekl jaunus darbiniekus.PROGRAMMTJS (prof.kods: 251205).Rakstt un uzturt programmas kodus instrukcijs un specifikcijs saska ar noteiktiem kvalittes standartiem.Darba laiks: 40 stundas ned.Darba vieta:  Rga.Savu CV  stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Accenture Latvijas filiāle, AKF in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  DARBA APRAKSTS – Programmtjs Ms esam globla konsultciju, tehnoloiju servisu un rpakalpojumu kompnija, kas apvieno vairk nek 380 000 darbiniekus, 56 valsts. Accenture Latvia sniedz kvalitatvus pakalpojumus Roche, Metso, BMW, Discovery Networks, Henkel, Nokia, Novartis un citm kompnijm.  Accenture biroj Rg ir vairk k 850 cilvku liels kolektvs, kas strd ar Java, Scala, .Net, C/C++, Sitecore, iOS, Android, SAP, Oracle un cits joms.  Ms piedvjam: •    Darbu starptautisk vid; •    Karjeras izaugsmi; •    Labas socils garantijas; •    Profesionlu komandu; •    Neierobeotas apmcbu iespjas; No Jums ms sagaidm: •    Teicamas angu valodas zinšanas gan mutiski, gan rakstiski; •    Prasme rkoties ar MS Project, MS Excel un MS Power Point; •    Vismaz 4 mnešu pieredze darb ar programmšanu un/vai progr...

 • Company RT KOMPĀNIJA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Stabils uzmums ar draudzgu kolektvu aicina pievienoties sav komand WEB programmtju. Vairk informcijas par uzmumu msu mjas laps: Prasbas kandidtiem:- Pieredze: PHP, MySQL, HTML, Css, JavaScript, jQuery;- Prasme strdt patstvgi un komand;- Augsta atbildbas sajta un precizitte;- Vlama pieredze wordpress, PHP Framework Laravel 4-5 versij;- Vlme strdt un attstties.Darba pienkumi:- WEB lapu izstrde vlams ar projektšana;- Savlaicga un precza darbu izpilde; - Sava darba organizšana, plnošana, rezulttu analizšana.Piedvjam:- Stabila pamatalga;- Socils garantijas;- Interesantu, dinamisku darbu jauk kolektv;- Izaugsmes iespjas un stabilitti.- Darbs Rgas centrPieredze mjas lapu izstrde ir obligta! Pieredze SEO un mjas lapu popularizšana internet tiks uzskatts par priekšrocbu.CV un motivcijas vstuli ar...

 • Company FAHRENHEIT 451, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  FAHRENHEIT 451, SIAPiedvjam darbu uz pilnu darba dienu programmtjam  (p.k. 251205) ar rpgu atieksmi pret darbu. Lietojumprogrammu sasaistšana un izveide, un eksternlo sistmu interfeisi.Darba laiks: 40 stundas ned.Darba vieta:  Rg.Jsu CV un pieteikumu, gaidsim elektroniski: Nordot datus, Js piekrtat, ka visa Jsu sniegt informcija un personas dati tiks izmantoti tikai Jsu kandidatras izvrtšanai nordtajam amatam SIA un saziai ar jums. ...

 • Company Printify Development, SIA in Code
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Pievienojies Printify un ksti par dau no msu daudzfunkcionls, pašorganizts un autonoms komandas, kuras mris ir šogad etrkršot msu prdošanas apjomus un sagatavot platformu mrogošanai.K Front-End vai Back-End programmatras izstrdtjs Tu piedalsies produkta attstb, strdjot tieš ldzdarbb ar produktu vadtjiem. Šda izstrdes pieeja prasa augsta lmea sadarbbas spjas un profesionlo briedumu, bet ms ticam, ka tas ir labkais veids, k izstrdt lielisku programmatru.Ms esam ieinteresti kandidtos ar spcgu kvalifikciju Front-End programmatras izstrd vai programmatras izstrd php valod, kuri aizraujas ar “Tr Koda” (“Clean Code”) praksi.Galvenie Front-End izaicinjumi:•    galvens tmeka lapas Front-End arhitektras un izstrdes plnošana (migrcija uz Angular 2+);•    darbs pie iekšjs sistmas/produkta izstrdes ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software developers Edit filters