Jobmonitor. Search results for Shop sales assistants

708 Jobs found

Used filters:
 • Shop sales assistantsx
Displaying 1-50 of 708 results.
 • Company BANDERI S.IDE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Veikals "Elvi" aicina darb prdevju - kasieri Darba apraksts - Piekljgi un laipni apkalpot klientus un vadt via iepirkšans procesu. - Sagatavot tirdzniecbai veikala telps izvietots preces. - Krtot un uzturt trbu tirdzniecbas zl, noliktavs un preu stendos. - Noformt tirdzniecbas zles stendus. - Izvietot preces tirdzniecbas zl. - Ievrot preu glabšanas termius. - Apkalpot klientus kas. Uzmums piedv - Stabilu un regulru atalgojumu skot no 3, 20 eiro (bruto) stund - Visas socils garantijas - Draudzgu, profesionlu kolektvu. - Apmcbas par veicamo darbu un karjeras izaugsmes iespjas. UZMANBU. Ldzam stt savu CV uz nordto e-pasta adresi:  Word formt. 2 nedu laik sazinsimies ar tiem kandidtiem, kurus aicinsim uz tikšanos kltien....

 • Company GABRIĒLA, SIA in Kandava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA Gabrila (re. nr. 49002001356) veikals Citro aicina darb prdevju.Pieteikties persongi veikal vai stot CV uz e-pastu: Tlr. 28558825...

 • Company LATVIJAS LAUKU SERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Veikals, Vecpiebalg "Latvijas lauku serviss", piedv darbu prdevja palgam/krvjam,Pilna slodze, maiu darbsAlga no 500 eur/men. CV stt " rel="nofollow">-vInformcija pa telefonu 28373583...

 • Company RANVUS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicina darb mazumtirdzniecbas veikala "BETA" prdevju(darbam Šaur iel 31)Maiu darbs: 2*2, plkst.08:00 - 20:00 (ziemas sezon)plkst.08:00 - 22:00 (vasaras sezon)...

 • Company TELEMARKET, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Telemarket, SIA - šobrd lielkais un veiksmgkais telemrketinga uzmums Latvij ar vairk nek 20 gadu darba pieredzi mekl prdevjus – konsultantus darbam Valmier.Prasbas kandidtiem:No Jums sagaidmPamatiemaas darb ar datoru.Labas latviešu valodas un krievu valodas zinšanas.Nopietnu attieksmi pret darbu, vlmi strdt un nopelnt.Lieliskas komunikcijas prasmes.Iepriekšj pieredze prdošan nav obligta, svargk ir vlme mcties un pilnveidoties.Uzmums piedv: Darba vietu modern biroj Valmier, A. Upša iel 7Darba laiku no 9:00 – 16:00 tikai darba diens; brvdienas un svtku dienas vienmr brvas.Apmcbas uzskot darbu.Atalgojumu skot no 2, 70 eur/ h (bruto) ar neierobeotu iespju atbilstoši ieguldtajam darbam un sasniegtajiem rezulttiem nopelnt vairk.Socils garantijas.Draudzgu kolektvu, patkamu darba vidi.Gaidsim Jsu ...

 • Company TELEMARKET, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Telemarket, SIA - šobrd lielkais un veiksmgkais telemrketinga uzmums Latvij ar vairk nek 20 gadu darba pieredzi mekl prdevjus – konsultantus darbam Valmier.Prasbas kandidtiem:No Jums sagaidmPamatiemaas darb ar datoru.Labas latviešu valodas un krievu valodas zinšanas.Nopietnu attieksmi pret darbu, vlmi strdt un nopelnt.Lieliskas komunikcijas prasmes.Iepriekšj pieredze prdošan nav obligta, svargk ir vlme mcties un pilnveidoties.Uzmums piedv: Darba vietu modern biroj Valmier, A. Upša iel 7Darba laiku no 9:00 – 16:00 tikai darba diens; brvdienas un svtku dienas vienmr brvas.Apmcbas uzskot darbu.Atalgojumu skot no 3,13 eur/ h (bruto) ar neierobeotu iespju atbilstoši ieguldtajam darbam un sasniegtajiem rezulttiem nopelnt vairk.Socils garantijas.Draudzgu kolektvu, patkamu darba vidi.Gaidsim Jsu C...

 • Company TELEMARKET, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Telemarket, SIA -Sakar ar Talsu biroja paplašinšanos, šobrd lielkais un veiksmgkais telemrketinga uzmums Latvij ar vairk nek 20 gadu darba pieredzi,  mekl prdevjus – konsultantus darbam Talsos. Prasbas kandidtiem:- No Jums sagaidm pamatiemaas darb ar datoru.-Labas latviešu valodas un krievu valodas zinšanas.-Nopietnu attieksmi pret darbu, vlmi strdt un nopelnt.-Lieliskas komunikcijas prasmes. Iepriekšj pieredze prdošan nav obligta, svargk ir vlme mcties un pilnveidoties.Uzmums piedv:-Darba laiku no 9:00 – 16:00 tikai darba diens; brvdienas un svtku dienas vienmr brvas. -Apmcbas uzskot darbu. -Atalgojumu skot no 2, 70 eur/ h -5,00 eur/h (bruto) atbilstoši ieguldtajam darbam un sasniegtajiem rezulttiem nopelnt vairk.-Socils garantijas.-Draudzgu kolektvu, patkamu darba vidi.Gaidsim Jsu CV ar ...

 • Company TELEMARKET, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Telemarket, SIA - šobrd lielkais un veiksmgkais telemrketinga uzmums Latvij ar vairk nek 20 gadu darba pieredzi mekl prdevjus – konsultantus darbam Valmier. Prasbas kandidtiem:- No Jums sagaidm pamatiemaas darb ar datoru.-Labas latviešu valodas un krievu valodas zinšanas.-Nopietnu attieksmi pret darbu, vlmi strdt un nopelnt.-Lieliskas komunikcijas prasmes. Iepriekšj pieredze prdošan nav obligta, svargk ir vlme mcties un pilnveidoties. Uzmums piedv:- Darba vietu modern biroj Valmier, A. Upša iel 7 -Darba laiku no 9:00 – 16:00 tikai darba diens; brvdienas un svtku dienas vienmr brvas. -Apmcbas uzskot darbu. -Atalgojumu skot no 2, 70 eur/ h -5,00 eur/h (bruto) atbilstoši ieguldtajam darbam un sasniegtajiem rezulttiem nopelnt vairk.-Socils garantijas.-Draudzgu kolektvu, patkamu darba vidi.Gaid...

 • Company BI PLAVINU DELIKATESES, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicina darb prdevju t/c Slija, Jkabpil. Darbs: trešdien, ceturtdien, piektdien. Darba laiks 09:00-19:00.Pieteikties: tel. 25456601...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Pievienojies msu komandai uzmum SIA “LEKON” veikal “CITRO” Brvbas iel 2, Vinos.Ja Jums ir:1.Aktvi prdot un nodrošint laipnu klientu apkalpošanu;2.Sekot ldzi preu realizcijas termiiem un papildint preu sortimentu plauktos;3.Rpties un uzturt krtbu nodau.Ms Jums uzticsim:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);4.Apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;5.Draudzgus, pozitvus un izpaldzgus kolus;6.Maiu darba grafiku;7.Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas (atvainjumi, apmaksti nodoki u.c.).Ms Jums piedvjam:Ldzu, stt CV ar nordi " Mazumtirdzniecbas veikala prdevjs - Vini" stt uz e-pastu: Jautjumu gadjum zvant darbadiens pa t. 25445535 Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicin...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Mazumtirdzniecbas veikala prdevjs (darbs aiz vitrnas), veikals “CITRO” , Drzu iela 63, Rzekne. Maiu darbs. Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Veikt preu/produkcijas saemšanu, izvietošanu;2.Veikt preu uzskaiti un inventarizciju;3.Ievrot preu maršanas noteikumus;4.Krtot preces un izvietot ts vitrns, plauktos un cits viets tirdzniecbas zl;5.Informt pircjus par precm, k ar paldzt atrast pircjam nepieciešams preces tirdzniecbas zl.No Jums uzmums sagaida:1.Fizisku izturbu;2.Augstu atbildbas sajtu un precizitti;3.Vlmi strdt un spju strdt preczi;4.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;5.Ievrot sanitrijas, higinas noteikumus un darba aizsardzbas noteikumus.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apmakstu periodisko ...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem Latvij AICINA pievienoties uz sasniegumiem orienttu komandas biedru - PRDEVJU Dobeles gaas veikal.Pamatpienkumos ietilpst:Klientu apkalpošana,Kvalitatva produkcijas prdošana,Gaas vitrnu uzturšana krtb,Darba vietas uzturšana krtb darba laik un darba dienu beidzot.Prasbas kandidtiem:Obligta iepriekšja pieredze darb ar klientiem un prdošan,Teicamas prdošanas, prliecinšanas un komunikcijas prasmes,Atbildga un rpga attieksme pret darbu,Spja strdt individuli un komand,Labas latviešu un krievu valodas zinšanas,Dzves vieta – Dobele, Jelgava vai šo pilstu tuvum.Uz...

 • Company VISAS DURVIS UN AKMENS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  - komunict ar esošiem klientiem, meklt jaunus klientus;- organizt, saskaot un tehniski nodrošint lietišs tikšans;- meklt jaunus klientus, sadarbbas partnerus un piegdtjus Latvijas Republikas teritorij un rvalsts;- reistrt un organizt telefonsarunas un klientu pieemšanu;- atbildt par efektvu informcijas un dokumentu plsmas nodrošinjumu;- kontrolt dokumentu un iesniegumu izpildes termius;- sekot vadtja nordjumu izpildei;- pierakstt dadus ziojumus vadtja prombtnes laik un informt par tiem vadtju.Nepieciešam kvalifikcija un prasmes:- krievu valodas zinšanas - augstkaj lmen;- prasmes darb ar informcijas tehnoloijm (teksta ievades un izkljlapu programmm) un biroja tehniku.Alga bruto: 1100-1200 EurDarba veids: gan kltien, gan attlinti veicams darbsDarba devjs: SIA ''Visas durvis un akmens''CV un ...

 • Company Pārtikas veikalu grupa, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Veikals “mini Top” Preios aicina darb:Kasieri / Prdevju uz noteiktu laikuMs Tev uzticsim:- laipnu un preczu klientu apkalpošanu, - prbaudt preu marjuma atbilstbu cenu zmm, - kontrolt preu derguma termius, - izvietot preces. Ko Tu iegsi:- atalgojuma bruto stundas tarifa likmi 3.15 Eur, - apmcbas veiksmgai darba uzskšanai, - socils garantijas, - nelaimes gadjumu apdrošinšanu, - svtku dvanas, - kafijas/tjas pauzes izdevumu segšanu. CV ldzam stt uz e-pastu vai atstt veikal Rzeknes iel 36-60, Preios. Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz prrunm. Pirms CV nostšanas ldzam prliecinieties, ka taj nav nordti Jsu persongie dati, kas neattiecas uz šo vakanci. Jsu dati tiek ievkti un apstrdti ar mri izskatt Jsu vakanci šaj konkurs. Jsu datus apstrds SIA “Prtikas veikalu grupa”....

 • Company Pārtikas veikalu grupa, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Veikals “Top” Zilup aicina darb: Kasieri / Prdevju.Ms Tev uzticsim:-  laipnu un preczu klientu apkalpošanu; -  prbaudt preu marjuma atbilstbu cenu zmm; -  kontrolt preu derguma termius; -  izvietot preces. Ko Tu iegsi:-  atalgojuma stundas tarifa likmi 3.10 - 3.60 Eur/h, tai skait piemaksas; -  apmcbas veiksmgai darba uzskšanai; -  socils garantijas; -  svtku dvanas; -  kafijas/tjas pauzes izdevumu segšanu; -  pabalstu pašos dzves gadjumos. CV ldzam stt uz e-pastu:   vai atstt veikal Brvbas iel 34, Zilup. Tlrunis papildus informcijai: 29144460Cita informcija: Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz prrunm. Pirms CV nostšanas ldzam prliecinieties, ka taj nav nordti Jsu persongie dati, kas neattiecas uz šo vakanci. Jsu dati tiek ievkti un apstrdti ar mri izskatt Jsu vakanci šaj konku...

 • Company AUSEKLIS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "AUSEKLIS" aicina darb Mazumtirdzniecbas veikala prdevju.Vakancei pieteikties zvanot: 29473270...

 • Company ECODUMAS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Uzmums SIA ECODUMAS aicina darb prdevju konsultantu. Darbs  - elektronisko cigarešu tirdzniecba. Skka informcija par uzmumu: Prasbas:- Godprtga attieksme pret darbu;- Vlama darba pieredze tirdzniecb (iespjama apmcba)- Latviešu, krievu valodu zinšanas, k ar vlamas angu valodas zinšanas;- Datorprasmes lietotja lmen;Darba vieta Tirdzniecbas centr Klaipdas iela 62, LiepjaSazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks izvirzti atlases 2.krtai.Pieteikties: CV stt uz e-pastu: tlr.: 22170484...

 • Company Burve VN, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Aicina darb PRDEVJU ar darba pieredzi prtikas veikal.Veikals Aibe Lielvrd, Avotu iel 1-15  Ir iespjams strdt uz pusslodzi. Var maint darba dienas grafik, ja sarun ar koliem.Prasbas: Vlme strdt ar klientiem. Optimisms. Spja komunict ar darba koliem. Atbildba veicot savus darba pienkumus. Vlams no Lielvrdes. Ir iespjams strdt uz pusslodzi. Tlrunis saziai   26539130, 65053609, e-pasts: ...

 • Company BBS LUDZA, SIA in Ludza
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "BBS LUDZA" aicina darb MAZUMTIRDZNIECBAS VEIKALA PRDEVJU.Vakancei pieteikties stot CV uz e-pastu: , tlrunis papildus informcijai: 29631565...

 • Company SAPNIS, ZEM in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SAPNIS, ZEM aicina darb prdevju veikalos Dagd uz atvainjuma laiku. Darba laiks: mais no plkst. 8.00-20.00. Pieteikties persongi Lplša iela 3, Dagd, vai zvanot pa tlruni 26883305, Dmitrijs....

 • Company SAPNIS, ZEM in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikal Sapnis, Vienbas iel 63A, Krslav vajadzgs prdevjs.Galvenie darba pienkumi: sagatavot preces prdošanai un prdot preces, darbs ar kases apartu. Pieteikties zvanot uz tlruni 26883305 Dmitrijs...

 • Company CPA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ALK OUTLET alkohola veikals aicina darb MAZUMTIRDZNIECBAS VEIKALA PRDEVJUmaiu darbs: 3 dienas strd, 3 - brvasPienkumi:- efektva, laipna un tra pircju apkalpošana tirdzniecbas zl;- preu pieemšana noliktav, preu izvietošana, preu kvalittes un realizcijas termiu prbaude. Prasbas:- labas komunikcijas spjas;- atbildbas sajta.  tel.: 26461465e-pasts: ...

 • Company AUSTRIS AG, SIA in Valmiera
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Galvenie darba pienkumi:• Prtikas un neprtikas preu tirdzniecba.• Pircju apkalpošana pie kases.• Preu pieemšana, pastšana, uzskaite, izvietošana tirdzniecbas zl.• Preu realizcijas termiu, marjuma, kvalittes, uzglabšanas apstku un atbilstošas temperatras kontrole.Prasbas kandidtiem:• Vlama vidj vai vidj specil izgltba;• Vlama pieredze prtikas tirdzniecb;• Precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:• Interesantu darbu stabil uzmum;• Msdiengu darba vidi;• Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas;• Profesionls un persongs izaugsmes iespjas.Darba vieta:   Stacijas 44, Valmiera un Trbatas 43, ValmieraCV ar nordi "Prdevjs" ldzam stt uz e-pastu   vai pieteikties persongi SIA "Austris AG" biroj Trbatas iel 43, Valmier, 2 stv, vai zvant uz tlruni 29154756.Sazinsimies ar kandidtiem, kuri t...

 • Company CPA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbs alkohola tirdzniecbas veikal Krslav, Tirgus iel 2-11.Stt CV uz e-pastu: vai zvant uz tlr. 26461465 Rihards...

 • Company CPA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbs alkohola tirdzniecbas veikal Krslav, Tirgus iel 2-11.Stt CV uz e-pastu: ...

 • Company CPA, SIA in Kārsava
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "CPA" veikals ELVI aicina darb MAZUMTIRDZNIECBAS VEIKALA PRDEVJU.CV stt uz e-pastu , tlr. papildus informcijai - 65707208....

 • Company Sintrum, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  "Veikals "Beta" (Rgas iela 126). Vlams ar pieredzi.Veikala darba laiks: no 08.00 ldz 21.00.Pieteikšans: tlr.nr. 65223133 (no 08.00. ldz 17.00.)....

 • Company KRŪZA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikals "Krza" Imant aicina darb Prdevjus/-as - konsultantus/-es Darba apraksts: - klientu apkalpošana tirdzniecbas zl; - aktvi apgt informciju par preci, izzint jaunumus; - uzturet krtbu un trbu noda; - izkrtot preci, pievienot cenu zmes. Prasbas kandidtiem: - atbildbas sajta un godga attieksme pret darbu - valodu zinšanas, kas ir nepieciešamas izcilai klientu apkalpošanai - komunikabilitte un spja strdt komand - pozitva domšana Uzmums piedv: - interesantu un dinamisku darbu strauji augoš uzmum; - profesionls pilnveidošanas un izaugsmes iespjas; - elastgu darba grafiku; - pozitvus un draudzgus kolus; - apmcbas veiksmgai darba uzskšanai; - atlaides Jums un Jsu tuviniekam ldz 20% pirkumiem msu veikalos;Darba vietas adrese: Jrmalas gatve 89, RgaAtalgojums: 710-910 brutoe-pasts: tel.260079...

 • Company KRŪZA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Bvmaterilu veikalu tkls "Krza" aicina darb: Prdevjus/-as - konsultantus/-es  Darba apraksts - klientu apkalpošana tirdzniecbas zl; - aktvi apgt informciju par preci, izzint jaunumus; - uzturt krtbu un trbu noda; - izkrtot preci, pievienot cenu zmes.  Prasbas kandidtiem: - atbildbas sajta un godga attieksme pret darbu - valodu zinšanas, kas ir nepieciešamas izcilai klientu apkalpošanai - komunikabilitte un spja strdt komand - pozitva domšana  Uzmums piedv: - interesantu un dinamisku darbu strauji augoš uzmum; - profesionls pilnveidošanas un izaugsmes iespjas; - elastgu darba grafiku; - pozitvus un draudzgus kolus; - apmcbas veiksmgai darba uzskšanai; - atlaides Jums un Jsu tuviniekam ldz 20% pirkumiem msu veikalos; - stabilu atalgojumu Darba vietu adreses: Vaidavas iela 9a, Tnu iela 2, Rga...

 • Company VALODZE V, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darbam Apavu kombinta rajon, kiosk.Sklu, mslošanas ldzeku mazumtirdzniecbaVlama darba pieredze un pamatzinšanas šaj jom.Darba alga- skot no EUR 430 (bruto), atkarb no nostrdto stundu skaita....

 • Company TIRDZNIECIBAS NAMS KURSI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „Tirdzniecbas nams „Kurši””, Re. Nr.40003494995, () ir dibints 2000.gad un prstvts ar 20 veikalu tklu Latvij, apkalpo biznesa un privtos klientus bvniecbas nozar.Uzmums aicina pievienoties savam kolektvam PRDEVJU - KONSULTANTUveikal Jelgav (Rpniecbas iel 22a)Darba pienkumi:- nodrošint augsta lmea klientu apkalpošanu;- klientu konsultšana par pieejamo preu un pakalpojumu klstu;- preu izkrtošana un trbas nodrošinšana veikala telps.Prasbas:- pamata, vidj vai vidj profesionl izgltba;- augsta atbildbas sajta un godga attieksme pret darbu;- komunikabilitte un spja strdt komand; - labas latviešu un krievu valodas zinšanas.Uzmums piedv:- interesantu un atbildgu darbu stabil uzmum;- atalgojumu 4.76 euro/h;- otraj darba gad veselbas opdrošinšanas polisi;- darbinieku vasaras sporta sples un veika...

 • Company OPTIMA V, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darbs prtikas preu veikal  Lielaj prospekt 34-50, Ventspil, veikal "Sald dzve"  Kontakttelefons: 26108618CV stt uz e-pasta adresi:   ...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mazumtirdzniecbas veikala prdevjs, veikals “Citro”, Brvbas iela 2, Vini. Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Darbs ar kases apartu + viena zona tirdzniecbas zl;2.Preu izvietošana plauktos;3.Sekot ldzi preu derguma termiiem.No Jums uzmums sagaida:1.Augstu atbildbas sajtu;2.Spju strdt preczi;3.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);4.Apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;5.Draudzgus, pozitvus un izpaldzgus kolus;6.Maiu darba grafiku;7.Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas (atvainjumi, apmaksti nodoki u.c.).Ldzu, stt savu CV ar nordi "Mazumtirdzniecbas veikala prdevjs – Vini" stt uz e-pastu: Jautjumu gadjum zvant ...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mazumtirdzniecbas veikala prdevjs veikals - noliktava “Labais”, Atbrvošanas aleja 163, Rzekne. Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Klientu/pircju apkalpošana kases zon;2.Skaidras un bezskaidras naudas darjumu precza veikšana;3.Sagatavot un uzkopt savu darba vietu, uzturt to krtb, ieskaitot ar tirdzniecbas iekrtas un inventru.No Jums uzmums sagaida:1.Augstu atbildbas sajtu;2.Spju strdt preczi;3.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;4.Ievrot darba aizsardzbas, sanitrs un higinas prasbas un tirdzniecbas iekrtu izmantošanas noteikumus.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);4.Apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;5.Draudzgus, pozitvus un izpaldzgus kolus;6.Maiu dar...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mazumtirdzniecbas veikala prdevjs (darbs kas), Mea iela 9, Rzekne, maiu darbs.Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Klientu/pircju apkalpošana kases zon;2.Skaidras un bezskaidras naudas darjumu precza veikšana;3.Sagatavot un uzkopt savu darba vietu, uzturt to krtb, ieskaitot ar tirdzniecbas iekrtas un inventru;4.Izvietot preces glabšanai vai tirdzniecbai, ievrojot preu uzglabšanas un tirdzniecbas noteikumus;5.Sagatavot preci prdošanai, prdot un vajadzbas gadjum nodrošint prdots preces piegdi.No Jums uzmums sagaida:1.Augstu atbildbas sajtu;2.Spju strdt preczi;3.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;4.Ievrot darba aizsardzbas, sanitrs un higinas prasbas un tirdzniecbas iekrtu izmantošanas noteikumus.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošin...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mazumtirdzniecbas veikala prdevjs (darbs svigs gaas noda), veikals “Citro” , Latgales iela 18, Rzekne. Maiu darbs. Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Veikt preu/produkcijas saemšanu, izvietošanu;2.Veikt preu uzskaiti un inventarizciju;3.Ievrot preu maršanas noteikumus;4.Krtot preces un izvietot ts vitrns;5.Informt pircjus par precm, k ar paldzt atrast pircjam nepieciešams preces tirdzniecbas zl.No Jums uzmums sagaida:1.Fizisku izturbu;2.Augstu atbildbas sajtu un precizitti;3.Vlmi strdt un spju strdt preczi;4.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;5.Ievrot sanitrijas, higinas noteikumus un darba aizsardzbas noteikumus.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);4...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pievienojies msu komandai uzmum SIA “LEKON” veikal “CITRO”, Sporta iela 6, Krsava.Ja Tev ir:1. Vlme strdt un iegt jaunas prasmes un zinšanas;2. Spja strdt preczi un augsta atbildbas sajta, k ar pozitva attieksme un spja strdt komand;3. Vlama iepriekšja pieredze šd vai ldzg amat.Ms Jums uzticsim:1. Aktvi prdot un nodrošint laipnu klientu apkalpošanu;2. Sekot ldzi preu realizcijas termiiem un papildint preu sortimentu plauktos;3. Rpties un uzturt krtbu augu un drzeu noda;4. Veikt inkasciju;5. Darbs ar kases apartu.Ms Jums piedvjam:1. Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum;2. Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3. Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);4. Apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;5. Draudzgus, pozitvus un izpaldzgus kolus;6. Maias darba grafiku;7. D...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mazumtirdzniecbas veikala prdevjs (darbs saltu un konditorejas noda), veikals “Top!” , Latgales iela 18, Rzekne. Maiu darbs. Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Veikt preu/produkcijas saemšanu, izvietošanu;2.Veikt preu uzskaiti un inventarizciju;3.Ievrot preu maršanas noteikumus;4.Krtot preces un izvietot ts vitrns;5.Informt pircjus par precm, k ar paldzt atrast pircjam nepieciešams preces tirdzniecbas zl.No Jums uzmums sagaida:1.Fizisku izturbu;2.Augstu atbildbas sajtu un precizitti;3.Vlmi strdt un spju strdt preczi;4.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;5.Ievrot sanitrijas, higinas noteikumus un darba aizsardzbas noteikumus.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apmakstu periodisko obligto veselbas prbau...

 • Company LEKON, SIA in Ludza
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Mazumtirdzniecbas veikala prdevjs (uz noteiktu laiku), veikals “CITRO” , Raia iela 32, Ludza. Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Veikt preu/produkcijas saemšanu, izvietošanu;2.Veikt preu uzskaiti un inventarizciju;3.Ievrot preu maršanas noteikumus;4.Krtot preces un izvietot ts vitrns;5.Informt pircjus par precm, k ar paldzt atrast pircjam nepieciešams preces tirdzniecbas zl.No Jums uzmums sagaida:1.Fizisku izturbu;2.Augstu atbildbas sajtu un precizitti;3.Vlmi strdt un spju strdt preczi;4.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;5.Ievrot sanitrijas, higinas noteikumus un darba aizsardzbas noteikumus.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);4.Apmcbas un izaugsmes...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mazumtirdzniecbas veikala prdevjs (darbs kas), veikals “CITRO” , Drzu iela 63, Rzekne. Maiu darbs. Jsu darba pienkumos ietilpst:1.Darbs ar kases apartu;2.Veikt preu/produkcijas saemšanu, izvietošanu;3.Veikt preu uzskaiti un inventarizciju;4.Ievrot preu maršanas noteikumus;5.Krtot preces un izvietot ts vitrns, plauktos un cits viets tirdzniecbas zl;6.Informt pircjus par precm, k ar paldzt atrast pircjam nepieciešams preces tirdzniecbas zl.No Jums uzmums sagaida:1.Fizisku izturbu;2.Augstu atbildbas sajtu un precizitti;3.Vlmi strdt un spju strdt preczi;4.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;5.Ievrot sanitrijas, higinas noteikumus un darba aizsardzbas noteikumus.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apma...

 • Company VARIS TOYS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Daudzpusgs darbs krsain rotalietu pasaul. Mekljam konsultantu-prdevju ar pozitvu attieksmi un interesi par rotalietm.Darb noders:- datorprasmes;- komunikcijas prasmes;- angu un krievu valodas zinšanas sarunvalodas lmen;- interese par rotalietm;- pozitva attieksme pret darbu.Darba pienkumi:- darbs ar kases apartu;- pircju apkalpošana veikal;- pircju konsultšana par rotalietm;- interneta veikala pastjumu apstrde;- pavadzmju veidošana;...

 • Company AUSTRUMU MIESNIEKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Mekljam prdevju.Darba pienkumi:  efektva, laipna un tra pircju apkalpošana tirdzniecbas zl; preu izvietošana, preu kvalittes un realizcijas termiu prbaude.CV stt uz e-pastu: tlr. uzzim 25588555...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem Latvij AICINA pievienoties komandas biedru:PRDEVJUDOBELES GAAS VEIKALPamatpienkumos ietilpst:Klientu apkalpošana,Kvalitatva produkcijas prdošana,Gaas vitrnu uzturšana krtb,Darba vietas uzturšana krtb darba laik un darba dienu beidzot.Prasbas kandidtiem:Obligta iepriekšja pieredze darb ar klientiem un prdošan,Teicamas prdošanas, prliecinšanas un komunikcijas prasmes,Atbildga un rpga attieksme pret darbu,Spja strdt individuli un komand,Labas latviešu un krievu valodas zinšanas,Uzmums piedv:Stabilu un daudzpusgu darbu a...

 • Company LENOKA, SIA in Valmiera
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA "LENOKA" aicina darb  ValmierPRDEVJU - KASIERIDARBA VIETA: veikal “Mego” Stacijas iel 35, Valmier.DARBA VEIDS: darba lgums uz nenoteiktu laiku, ar prbaudes laiku 3 mneši.DARBA LAIKS UN REMS: summtais darba laiks no 8:00 ldz 21:00 pc grafika: 1 gar neda (pirmdiena, otrdiena, piektdiena, sestdiena, svtdiena) un 1 s neda (trešdiena, ceturtdiena).ALGA (BRUTO): stundas tarifa likme 3.20 EUR/stund.PIETEIKŠANS: CV stt uz e-pastu ,vai zvant uz mob.t. 28931535,vai pieteikties persongi pie veikala vadtjas.Sazinsimies tikai ar tiem, kandidtiem, kurus aicinsim uz prrunm....

 • Company LENOKA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Lenoka" veikals "Mego"  piedv darbu mazumtirdzniecbas veikala prdevjam, darbs piena noda.  Vakancei pieteikties persongi veikal "Mego", Helnas iel 24, Alksn pie veikala vadtjas....

 • Company LENOKA, SIA in Rēzekne
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  pueteikties persongi veikal "Mego", atmodas iela iel 6a, Rzekn vai sutot CV uz e-pasta adresi: ...

 • Company LENOKA, SIA in Valmiera
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "LENOKA" aicina darb  MAZUMTIRDZNIECBAS VEIKALA PRDEVJU tirdzniecbas zl DARBA VIETA: veikal “Mego” Rgas iel 4, Valmier, TC "Valleta" 1.stv.DARBA VEIDS: darba lgums uz nenoteiktu laiku, ar prbaudes laiku 3 mneši.DARBA LAIKS UN REMS: summtais darba laiks pc grafika; trs dienas strd, trs dienas brvas.Veikala darba laiks: katru dienu 8:00 - 22:00, ar sestdiens un svtdiens.ALGA (BRUTO): stundas tarifa likme 3.30-3.50 EUR/stund.PIETEIKŠANS: CV stt uz e-pastu ,vai zvant uz mob.t. 26320300,vai pieteikties persongi pie veikala vadtjas....

 • Company DAIRA, ZEM in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Mazumtirdzniecbas veikala prdevjs- vlama darba pieredze;- maiu darbs pc darba grafika.ZS "Daira", Rzeknes nov., Pušas pag., Puša, Ezera iela 1, pieteikties zvanot tlr.: 26171496...

 • Company DEPO DIY, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Klientu servisa nodaas prdevjsVeikals – noliktava DEPO Beros, Siguldas šosej 6Profesijas kods  5223 01Pienkumi:Rpties par klientiemPrdot preces un pakalpojumusNodrošint Informcijas centra darbu atbilstoši uzmuma standartiemPrasbas:Uz klientiem orientta, pozitva un atsaucga personbaNosvrtba stresa situcijsPieredze klientu apkalpošanPieredze darb ar norinu dokumentiemLabas datorzinšanas (Word, Excel, Internet)Labas latviešu un krievu valodas zinšanasVlamas angu valodas zinšanasPiedvjam:Dinamisku un interesantu darbuStabilu atalgojumu un socils garantijasAlga: Bruto stundas likmi no 6,27 EURCV un pieteikumu stt uz e-pastu Tlrunis informcijai : 26441180...

 • Company HARDS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Prasbas: uz rezulttu orientta, pozitva, eneriska personba labas komunikciju prasmes un spja prliecinoši argumentt un prdot vlama darba pieredze tirdzniecb labas latviešu un krievu valodas zinšanas, angu valoda – sarunvalodas lmen labas praktisks zinšanas darb ar datoru (paši Excel) Pienkumi: preu prezentšana un prdošana, piedvjumu veidošana jaunu klientu meklšana, lgumu slgšana preu sortimenta un atlikumu kontrole preu pavadzmju – rinu izrakstšana darbs ar debitoriem (pavadzmju apmaksas kontrole) pastjumu noformšana piegdtjiem veikala imida veidošana, uzturšana kopgi ar darba koliem ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Shop sales assistants Edit filters