Jobmonitor. Search results for Security guards

32 Jobs found

Used filters:
 • Security guardsx
Displaying 1-32 of 32 results.
 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  17.11.2019

  ekav, Maxima veikal, aicinm darb kas deurantus/apsardzes darbiniekusPrasbas kandidtiem:Vlme strdt apsardzes jom;Latviešu un krievu valodas zinšanasPiedvjam:Stabilu atalgojumu (skot no 2.95 - 3.15 EUR/h)Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt)Elastgu darba grafiku (iespju savienot ar citu darbu vai mcbm);Bezmaksas pusdienas;Bezmaksas formas trpu;Veselbas apdrošinšanu pc pirm nostrdt gada;Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mcbu centr...

 • Company LVST Security, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb apsargus ar dergu sertifiktu, darbam objektos Ventspil.CV stt uz e-pastu: , Tlrunis: 636 23692...

 • Company ACTEKS V, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Apsardzes firma aicina darb apsardzes darbinieku Preios.Bs darba lgums, pretimnkoša attieksme, apmaksts ikgadjais atvainjums un citas socils garantijas. Vienmr savlaicgi izmaksts atalgojums, vidji ne mazk k EUR 580, 00 mnes pirms nodoku nomaksas, par vienu pilnu slodzi. Deras saska ar grafiku. Priekšroka tiks dota pretendentiem ar Apsarga sertifiktu, tau sniedzam atbalstu ar t nokrtošanai, savienojot ar darbu. CV vai informciju par sevi un savu tlrua numuru stt uz    vai zvant darbdiens no plkst. 9. 00 ldz 15.00 uz tlrua numuru 27575798...

 • Company Apsardzes Mobilā Grupa, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  darbs trs reašanas grup, obligti apsardzes darbinieka sertifikts un B kat.autovad.apliec. maiu darbs , ar nakts stundas (50% no mneša stundu likmes). pieteiktis pa tlruni 26593894 vai e-pastu ...

 • Company APSARGS R, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA „Apsargs R” saistb ar paplašinšanos aicina darb apsardzes darbinieku maiu darbam Rzekn derjoš mobilaj grup.Prasbas kandidtiem:•   Apsardzes sertifikts;•   B kategorijas autovadtja apliecba;•   Laba fizisk sagatavotba;•   Vlama ierou nsšanas atauja.Ms atrodamies Rzekn, Zemnieku iel 16a.Zvaniet uz zemk nordto telefonu vai stiet CV uz e-pastu.Tel.: 22020522e-pasts: ...

 • Company G4S Latvia, AS in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm komand: OPERATVO DARBINIEKU RGPrasbas kandidtiem:Apsardzes sertifikts;Vlama ieroa nsšanas atauja;B kategorijas autovadtja apliecba;Labas latviešu un krievu valodas zinšanas;Laba fizisk sagatavotba.Ms piedvjam:Dinamisku un atbildgu darbu;Elastgu darba grafiku;Socils garantijas; pabalsti darbiniekiem un darbinieku brniem;Bezmaksas rts formas trps;Izaugsmes un profesionls apmcbas iespjas.Informjam, ka, iesniedzot savu pieteikumu, Js esat iepazstints, ka Jsu personas dati tiks apstrdti, lai izvrttu pieteikumu AS G4S Latvia un AS G4S Cash Services Latvia atlases procesa gait, saska AS G4S Latvia un AS G4S Cash Services Latvia pretendentu personu datu apstrdes noteikumiem, ar kuru pilno versiju varat iepazties msu mjas lap. Informjam, ka nodarbint apsardzes darbb var tikai nesodtas person...

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbs Rg tuvu mjm kas deurantiem/ apsardzes darbiniekiem. Piesakies: ms Tev visu iemcsim, atbalstsim un paldzsim. Piedvjam:- Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt);- Elastgu darba grafiku (iespju savienot ar citu darbu vai mcbm);- Bezmaksas pusdienas;- Bezmaksas formas trpu;- Veselbas apdrošinšanu pc pirm nostrdt gada;- Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mcbu centr.Pieteikuma anketu darbam ir iespjams aizpildt ar kltien darba diens no plkst. 9.00 ldz 17.00 msu biroj Rg, Stigu iel 10 (Meciems).Kontaktinformcija: ...

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbs Rg tuvu mjm kas deurantiem/ apsardzes darbiniekiem. Piesakies: ms Tev visu iemcsim, atbalstsim un paldzsim. Piedvjam:- Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt);- Elastgu darba grafiku (iespju savienot ar citu darbu vai mcbm);- Bezmaksas pusdienas;- Bezmaksas formas trpu;- Veselbas apdrošinšanu pc pirm nostrdt gada;- Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mcbu centr.Pieteikuma anketu darbam ir iespjams aizpildt ar kltien darba diens no plkst. 9.00 ldz 17.00 msu biroj Rg, Stigu iel 10 (Meciems)Kontaktinformcija: ...

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ja tevi interes darbs drošbas sfr, tad pievienojies mums.Aicinm darb ku deurantus/apsardzes darbiniekus -Industrilaj objekt.Prasbas kandidtiem:Vlams apsardzes sertifikts (ja nav, tad darbu var uzskt bez sertifikta);Latviešu valodas zinšanas;Datorlietošanas prasmes.Piedvjam:Stabilu atalgojumu (no 4.00 eur/h bruto)Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt. );Darbs-mais;Bezmaksas formas trpu;Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mcbu centr.Informjam, ka, iesniedzot savu pietei...

 • Company LDMC, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

   Apsargi Prasbas kandidtiem: - apsardzes sertifikts (OBLIGTI) -, komunikabilitte - atbildbas sajta - labas latviešu valodas zinšanas - laba fizisk sagatavotba - spja rkoties saspringts un nestandarta situcijs - nesodmba - SIA "LDMC", Rzekne, Atbrvošanas aleja 155, ...

 • Company Rīgas Starptautiskā skola, BDR in Lapas
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rgas starptautisks skolas kolektvs mekl aktvu, atsaucgu koliStnieku/apsarguDarba alga:  1000, 00 EUR pirms nodoku nomaksasDarba vieta: Vesetas iela 9, Rg Darba pienkumi: Nodrošint drošbu un  krtbu skolas teritorij (veikt regulru teritorijas apgitu, starpbros uzturties rtelps un nodrošint nepiederošu personu neiekšanu skolas teritorij); Reistrt drošbas un krtbas incidentus; Uzturt krtb skolas teritoriju (trt sniegu, grbt lapas, paut zli u.tml.); Nepieciešambas gadjum veikt skolas saimnieciskos darbus (piemram, nomaint spuldzes, krsot, skrvt, prvietot mbeles, u.tml.); Galvens prasbas: Vismaz vidj izgltba; Augsta atbildbas sajta, spja organizt savu darbu; Pozitva  attieksme pret darbu, koliem un skolas audzkiem; Spja strdt patstvgi un iniciatv...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Drošbas kompnija GRIFS AG, re. Nr. 40003585832, kas dibinta 2002.gad, un pc apgrozjuma šobrd ir otrs lielkais šs nozares uzmums Latvij un viengais Latvijas kapitla apsardzes uzmums Baltijas valstsMEKL APSARDZES DARBINIEKUS/-CES PRTIKAS VEIKAL VENTSPILJa uzskati, ka esi gatavs:• Strdt drošbas sfr;• Veikt objekta apsardzi;Ja Tavas vrtbas saskan ar GRIFS AG pamatvrtbmGODGUMS, VIENOTBA un ATBILDBA Un darbs apsardz ir tas, ko TU vlies,TAD pievienojies GRIFS AG kolektvam!K ar nodrošinsim:• Socils garantijas;•Darba algu katru mnesi ldz 15.datumam (skot no 430-600 eiro/mnes (bruto))• Formas trpu;• Apmakstus Apsardzes sertifikta ieguves kursus – mcbas paralli darba grafikam; • Prmiju Par 2 mnešu laik Nokrtotu apsardzes sertifiktu;• Apmakstus visus nodokus, atvainjumus, socils garantijas;• Darba tie...

 • Company GRIFS AG, SIA in Jelgava
  11.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ms, SIA Grifs AG, mekljam jaunus kolus/-es –apsardzes darbiniekus/-ces objektos Rg.Tpc, Ilgi nedom, pieem izaicinjumu, piesakies un apliecini sevi jaun atbildg amatNodrošinm darbinieka BEZMAKSAS vešanu maršrut :JELGAVA – Olaine, Jaunolaine, Ozolnieki – RGA un atpakaKO TU VARI VL IEGT?Apmaksti Apsardzes sertifikta ieguves kursi – mcbas paralli darba grafikam;PRMIJA par 2 mnešu laik iegtu sertifiktuStabilu darba vietu un savlaicgu algu katra mneša 15. datum;bez apsardzes sertifikta 430 EUR - 700 EUR/mnes (BRUTO)ar apsardzes sertifiktu 600 EUR - 1000 EUR/mnes (BRUTO)Apmaksti visi nodoki un atvainjums, socils garantijas;Zinoši un izpaldzgi koli;Darba tiesisks attiecbas, kas orienttas uz ilgtermia sadarbbu;Darba grafiks: 2/2Izaicinjums rada izaugsmi. Esi viens no mums!...

 • Company LATVIJAS PROPĀNA GĀZE, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm pievienoties msu komandaiAPSARGU msu struktrvienb RgSIA "Latvijas propna gze" ir lielkais sašidrints naftas gzes piegdtjs Latvijas tirg. Uzmums piedv plašu pakalpojumu spektru, kas aptver visus sašidrints naftas gzes nozares tirgus segmentus: autogze, gzes baloni, apkures gze, rpniecisk gze, gzes tranzts.  Prasbas kandidtam: Apsardzes sertifikts;Fizisk sagatavotba;Labas komunikcijas prasmes;Labas latviešu un krievu valodas prasmes.Darba pienkumi:Veikt objekta apsardzi;Aizturt likuma prkpjus.Ms piedvjam:Darba laiks: maiu grafiks – vien maia ir 24 stundas, no plkst.7.00 ldz 7.00. Apsarga darbu ir iespjams veikt, savienojot ar citu darbu cit uzmum;Interesantu darbu stabil uzmum;Darbam nepieciešamo profesionlo apmcbu;Profesionlus darba kolus;Stabilu atalgojumu un socils garantijas;Vesel...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba vieta veikals Top!, Rga iel 36, Krslav.Darba pienkumi:veikt pašuma un materilo vrtbu apsardzi;pavadt inkasciju un nodrošint materilo ldzeku prvietošanu apsargjams dienesta telps;nepieciešambas gadjum, veikt likumprkpju aizturšanu;ziot vadbai par notiekošajiem prkpumiem uzmuma apsargjam objekt, k ar par citiem rkrtas notikumiem objekt.No Jums uzmums sagaida:augstu atbildbas sajtu;spju strdt preczi;pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;iepriekšj darba pieredze tiks uzskatta par priekšrocbu.Uzmums Jums piedv:msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum;veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;draudzgus, pozitvus un izpaldzgus kolus;darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas.CV ar nor...

 • Company GRIFS AG, SIA in Iļģi
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ms, SIA Grifs AG, mekljam jaunus kolus/-es –apsardzes darbiniekus/-ces darbam T/p Alfa un ts apkrtn (Rga)Tpc, Ilgi nedom, pieem izaicinjumu, piesakies un apliecini sevi jaun atbildg amatNodrošinm darbinieka BEZMAKSAS transportu no dzvesvietas maršrut :CSIS – Sigulda – RGA un atpaka.Darba grafiks:2 dienas strd, 2 brvdienas.KO TU VARI VL IEGT?Apmaksti Apsardzes sertifikta ieguves kursi – mcbas paralli darba grafikam;PRMIJA par 2 mnešu laik iegtu sertifiktu.Stabilu darba vietu un savlaicgu algu katra mneša 15. datum....

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Drošbas kompnija GRIFS AG, re. Nr. 40003585832, kas dibinta 2002.gad, un pc apgrozjuma šobrd ir otrs lielkais šs nozares uzmums LatvijMEKL APSARDZES DARBINIEKUS/-CESdarbam tirdzniecbas centros un prtikas veikalos PrdaugavJa uzskati, ka esi gatavsStrdt drošbas sfr;Veikt objekta apsardzi;Rkoties rkrtas situcijs; Pilnveidoties profesionli un apgt jaunu informciju; Rkoties stresa situcijs un esi psiholoiski noturgs.Ja Tavas vrtbas saskan ar GRIFS AG pamatvrtbmGODGUMS, VIENOTBA un ATBILDBAUn darbs apsardz ir tas, ko TU vlies,TAD pievienojies GRIFS AG kolektvam un ms Tev piedvsim darbu uz NENOTEIKTU laiku. K ar nodrošinsim:Savlaicgu algu, ar ko Tu vari rinties:bez apsardzes sertifikta 430 EUR - 700 EUR (BRUTO),ar apsardzes sertifiktu 600 EUR - 1000 EUR (BRUTO);Socils garantijas (apmakstu darbnes...

 • Company GRIFS AG, SIA in Daugavpils
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Daugavpils reiona iedzvotjiem piedvjam darbu objektos Rg: APSARDZES DARBINIEKSJa uzskati, ka esi gatavs- Strdt drošbas sfr- Nodrošint objektu apsardziTad pievienojies GRIFS AG kolektvam.Nodrošinsim:- apmakstu dienesta viesncu;- apmakstus cea izdevumus;- grafiku: nedu strd/ nedu brvs;- Darba algu katru mnesi ldzi 15.datumam (skot no 615 - 800 eiro/ bruto);- Valst noteikts socils garantijas;- formas trpu;- 100% apmakstas apsardzes sertifikta ieguves apmcbas;- Darba tiesisks attiecbas orienttas uz ilgtermia sadarbbu.Esi viens no mums.Piesakies:...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Drošbas kompnija GRIFS AG, re. Nr. 40003585832, kas dibinta 2002.gad, un pc apgrozjuma šobrd ir otrs lielkais šs nozares uzmums Latvij...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Drošbas kompnija Grifs AG strauji attsts un izsludina konkursu uz vakanto apsardzes darbinieka/-ces vakancidarbam Starptautiskaj skol.Pamatprasbas:Pozitva pieredze drošbas jom,Labas angu valodas zinšanas.Pamatpienkumi:Veikt objekta apsardzi un sabiedrisks krtbas uzraudzbu,Rkoties rkrtas situcijs,Nodrošint objekta darba rema ievrošanu,Rkoties ar objekta drošbas sistmm.Nodrošinsim:Darba algu katru mnesi ldzi 15. datumam (850-1000 EUR/mnes ((BRUTO));Socils garantijas (apmakstu darbnespjas laiku, atvainjumu, socils iemaksas)Formas trpuProfesionlas izaugsmes iespjasDarba tiesisks attiecbas orienttas uz ilgtermia sadarbbuDarba grafiks: Darba diens 7:30-18:30ESI VIENS NO MUMS....

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Drošbas kompnija GRIFS AG, re. Nr. 40003585832, kas dibinta 2002.gad, un pc apgrozjuma šobrd ir otrs lielkais šs nozares uzmums LatvijMEKL APSARDZES DARBINIEKUS/-CESdarbam tirdzniecbas centros un prtikas veikalos PAVNIEKOS / PURVCIEMJa uzskati, ka esi gatavsStrdt drošbas sfr;Veikt objekta apsardzi;Rkoties rkrtas situcijs; Pilnveidoties profesionli un apgt jaunu informciju; Rkoties stresa situcijs un esi psiholoiski noturgs.Ja Tavas vrtbas saskan ar GRIFS AG pamatvrtbmGODGUMS, VIENOTBA un ATBILDBAUn darbs apsardz ir tas, ko TU vlies,TAD pievienojies GRIFS AG kolektvam un ms Tev piedvsim darbu uz NENOTEIKTU laiku. K ar nodrošinsim:Savlaicgu algu, ar ko Tu vari rinties:bez apsardzes sertifikta 430 EUR - 700 EUR (BRUTO),ar apsardzes sertifiktu 600 EUR - 1000 EUR (BRUTO);Socils garantijas (apma...

 • Company GRIFS AG, SIA in Jugla
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Drošbas kompnija GRIFS AG, re. Nr. 40003585832, kas dibinta 2002.gad, un pc apgrozjuma šobrd ir otrs lielkais šs nozares uzmums LatvijMEKL APSARDZES DARBINIEKUS/-CESdarbam tirdzniecbas centros un prtikas veikalos Jugla / TeikaJa uzskati, ka esi gatavsStrdt drošbas sfrVeikt objekta apsardziRkoties rkrtas situcijs Pilnveidoties profesionli un apgt jaunu informciju Rkoties stresa situcijs un esi psiholoiski noturgsJa Tavas vrtbas saskan ar GRIFS AG pamatvrtbmGODGUMS, VIENOTBA un ATBILDBAUn darbs apsardz ir tas, ko TU vlies,TAD pievienojies GRIFS AG kolektvam un ms Tev piedvsim darbu uz NENOTEIKTU laiku. K ar nodrošinsim:Savlaicgu algu, ar ko Tu vari rinties:bez apsardzes sertifikta 430 EUR - 700 EUR (BRUTO),ar apsardzes sertifiktu 600 EUR - 1000 EUR (BRUTO);Socils garantijas (apmakstu darbnes...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Drošbas kompnija Grifs AG, mekl apsardzes darbiniekus/-cesdarbam dados objektos Rgas centr.Ja uzskati, ka esi gatavs:- Strdt drošbas sfr;- Veikt objekta apsardzi.Tad pievienojies GRIFS AG kolektvam.Nodrošinsim:- Savlaicgu algu, ar ko Tu vari rinties:bez apsardzes sertifikta 430 EUR - 700 EUR/mnes (BRUTO),ar apsardzes sertifiktu 600 EUR - 1000 EUR/mnes (BRUTO);- Socils garantijas (apmakstu darbnespjas laiku, atvainjumu, socils iemaksas);- Formas trpu;...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Madonas reiona iedzvotjiempiedvjam darbu objektos Rg Vakance: apsardzes darbinieks / ceJa uzskati, ka esi gatavs- Strdt drošbas sfr- Nodrošint objektu apsardziTad pievienojies GRIFS AG kolektvam.Nodrošinsim:- apmakstu dienesta viesncu;- apmakstus cea izdevumus;- grafiku: nedu strd/ nedu brvs;- Darba algu katru mnesi ldzi 15. datumam (skot no 615 - 800 eiro/ bruto);- Valst noteikts socils garantijas;- formas trpu;- 100% apmakstas apsardzes sertifikta ieguves apmcbas;- Darba tiesisks attiecbas orienttas uz ilgtermia sadarbbu.Esi viens no mums....

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Reionu iedzvotjiemPiedvjam apsardzes darbiniekiem/-cmdarbu objektos RgJa uzskati, ka esi gatavs- Strdt drošbas sfr- Nodrošint objektu apsardziTad pievienojies GRIFS AG kolektvam.Nodrošinsim:- apmakstu dienesta viesncu;- apmakstus cea izdevumus;- grafiku: nedu strd/ nedu brvs;- Darba algu katru mnesi ldzi 15. datumam (skot no 615 - 800 eiro/ bruto);- Valst noteikts socils garantijas;- formas trpu;- 100% apmakstas apsardzes sertifikta ieguves apmcbas;- Darba tiesisks attiecbas orienttas uz ilgtermia sadarbbu.Esi viens no mums.Piesakies:-  stot CV uz e-pastu...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Drošbas kompnija GRIFS AG, re. Nr. 40003585832, kas dibinta 2002.gad, un pc apgrozjuma šobrd ir otrs lielkais šs nozares uzmums Latvij...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Grifs AG aicina darb Apsardzes darbinieku/-cidiennakts darbam viesncPamatprasbas:- Pozitva pieredze drošbas jom tiks uzskatta par priekšrocbu- Latviešu un angu valodas zinšanas- Apsardzes sartifikts tiks uzskatts par priekšrocbuMs Tev piedvjam darbu uz PILNU SLODZI. Darbu var apvienot.NODROŠINSIM:- Algu 15. datum (ldz 3.95 eiro/h (bruto))- Socils garantijas (apmakstu darbnespjas laiku, atvainjumu, socils iemaksas)- Prmijas atbilstoši darba rezul...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Grifs AG aicina darb Apsardzes darbinieku/-ci objekt ...

 • Company GRIFS AG, SIA in Amata
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Drošbas kompnija Grifs AG strauji attsts un izsludina konkursu uz vakanto apsardzes darbinieka/-ces vakanci darbam biroja k genskalnPamatprasbas:Pozitva pieredze drošbas jomSvešvalodas valodas zinšanas sarunvalodas lmen tiks uzskattas par priekšrocbuPamatpienkumi:Veikt objekta apsardzi un sabiedrisks krtbas uzraudzbuRkoties rkrtas situcijsNodrošint objekta darba rema ievrošanuRkoties ar objekta drošbas sistmmNodrošinsim:Darba algu katru mnesi ldzi 15. datumam (no 700-1100 EUR /mnes (BRUTO);Socils garantijas (apmakstu darbnespjas laiku, atvainjumu, socils iemaksas)Formas trpuPrmijas atbilstoši darba rezulttiemProfesionlas izaugsmes iespjasDarba tiesisks attiecbas orienttas uz ilgtermia sadarbbuDarba grafiks: 1/3 gan 1/2 ar amata apvienošanaESI VIENS NO MUMSKontakinformcija:e-pasts:tel.67813...

 • Company RMS group apsardze, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Sakar ar jaunas darba vietas izveidi, darba apjomu palielinšanos un jaunu sadarbbas lgumu noslgšanu, aicinm pieteikties vakancei „Apsardzes darbinieks”.Tev piedvjam darbu:•Dados mazumtirdzniecbas objektos un masu paskumos, vis Latvij;•Darba slodze – pilna / nepilna;•Darba attiecbu veids – pastvgs vai pagaidu darbinieks.Tavi darba pienkumi:•Nodrošint sabiedrisko krtbu objekt / masu paskumos;•Bt orienttam uz klientu un via drošbu.Prasbas pretendentam:•Vidj specil vai vidj izgltba;•Idelas latviešu valodas zinšanas;•Apsardzes sertifikts;•Atbildga attieksme, godgums;...

 • Company G4S Latvia, AS in Other
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Liepj, industrilajos objektos un tirdzniecbas veikalos aicinm darb kas deurantus apsardzes darbiniekus/ces.  Prasbas kandidtiem: Vlams apsardzes sertifikts; Latviešu un krievu valodas zinšanas; Piedvjam: Stabilu atalgojumu (2.65 ldz 3.00 EUR/h bruto) atkarb no objekta un darba pieredzes; Visas socils garantijas; Grafiks-mais; Bezmaksas formas trpu. Pieteikties pa tlruni- 27807264 CV stt uz e-pastu: Informjam, ka, iesniedzot savu pieteikumu, Js esat iepazstints, ka Jsu personas dati tiks apstrdti, lai izvrttu pieteikumu AS G4S Latvia un AS G4S Cash Services Latvia atlases procesa gait, saska AS G4S Latvia un AS G4S Cash Services Latvia pretendentu personu datu apstrdes noteikumiem, ar kuru pilno versiju varat iepazties msu mjas lap. Informjam, ka nodarbint apsardzes darbb var tikai nesod...

 • Company G4S Latvia, AS in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm komand: OPERATVO DARBINIEKU LIEPJPrasbas kandidtiem:Apsardzes sertifikts;Vlama ieroa nsšanas atauja;B kategorijas autovadtja apliecba;Labas latviešu un krievu valodas zinšanas;Laba fizisk sagatavotba.Ms piedvjam:Dinamisku un atbildgu darbu;Elastgu darba grafiku;Socils garantijas;Bezmaksas rts formas trps;Izaugsmes un profesionls apmcbas iespjas.Pieteikties pa tlruni- 27807264 CV stt uz e-pastu: Informjam, ka, iesniedzot savu pieteikumu, Js esat iepazstints, ka Jsu personas dati tiks apstrdti, lai izvrttu pieteikumu AS G4S Latvia un AS G4S Cash Services Latvia atlases procesa gait, saska AS G4S Latvia un AS G4S Cash Services Latvia pretendentu personu datu apstrdes noteikumiem, ar kuru pilno versiju varat iepazties msu mjas lap. Informjam, ka nodarbint apsardzes darbb var tikai nesod...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Security guards Edit filters