Jobmonitor. Search results for Security guards

78 Jobs found

Used filters:
 • Security guardsx
Displaying 1-50 of 78 results.
 • Company BRINKS LATVIA, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  AS “Brink’s Latvia” aicin pievienoties komandaiinkasentu darbam Valmier Pienkumi:Veikt skaidrs naudas prvadšanu, ATM uzpildšanu un klientu inkasciju ar specializto autotransportu saska ar noteiktiem maršrutiem un apstiprintm procedrm.Prasbas:Apsardzes sertifikts Ieroa nsšanas ataujaB kategorijas autovadtja apliecba un vismaz 2 gadu praktisk autovadšanas pieredzeValodu prasmes (latviešu, krievu)Laba fizisk sagatavotba...

 • Company ILIOR, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ILIOR, SIAAicina darb APSARGUPienkumi:Nodrošint objekta uzraudzbu, kontrolt sabiedrisko krtbu.Novrot objektu un teritoriju, k ar personas un transportu.Regulri veikt objekta apsekošanu.Pieteikumu ar klt pievienotu cv, ldzu, stt uz epastu: ...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pievienojies msu komandai uzmum SIA “LEKON” struktrvienb apsardze Mea iel 9, Rzekn.Ja Tev ir:1.Vlme strdt un iegt jaunas prasmes un zinšanas.2.Spja strdt preczi un augsta atbildbas sajta, k ar pozitva attieksme un spja strdt komand.3.Iepriekšja pieredze tiks uzskatta par priekšrocbu.Ms Tev piedvjam:1.Interesantu darbu stabil uzmum.2.Msdiengu darba vidi.3.Darbs saska ar grafiku (maiu darbs).4.Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas.CV ar nordi " Apsardzes deurants " ldzam stt uz e-pastu  vai zvant uz tlruni 25445535.Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz prrunm.Iesniedzot/nostot savu pieteikumu, kandidts apliecina, ka piekrt savu personas datu apstrdei Personla atlases procesa nodrošinšanai. SIA “LEKON” nodrošins Jsu personas datu konfidencialitti....

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba vieta veikals Top!, Rga iel 36, Krslav.Darba pienkumi:veikt pašuma un materilo vrtbu apsardzi;pavadt inkasciju un nodrošint materilo ldzeku prvietošanu apsargjams dienesta telps;nepieciešambas gadjum, veikt likumprkpju aizturšanu;ziot vadbai par notiekošajiem prkpumiem uzmuma apsargjam objekt, k ar par citiem rkrtas notikumiem objekt.No Jums uzmums sagaida:augstu atbildbas sajtu;spju strdt preczi;pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;iepriekšj darba pieredze tiks uzskatta par priekšrocbu.Uzmums Jums piedv:msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum;veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;draudzgus, pozitvus un izpaldzgus kolus;darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas.CV ar nor...

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pievienojies msu komandai uzmum SIA “LEKON” struktrvienb apsardze Latgales 18, Rzekn.Ja Tev ir:1.Vlme strdt un iegt jaunas prasmes un zinšanas.2.Spja strdt preczi un augsta atbildbas sajta, k ar pozitva attieksme un spja strdt komand.3.Iepriekšja pieredze tiks uzskatta par priekšrocbu.Ms Tev piedvjam:1.Interesantu darbu stabil uzmum.2.Msdiengu darba vidi.3.Darbs saska ar grafiku (maiu darbs).4.Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas.CV ar nordi " Apsardzes deurants " ldzam stt uz e-pastu  vai zvant uz tlruni 25445535.Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz prrunm.Iesniedzot/nostot savu pieteikumu, kandidts apliecina, ka piekrt savu personas datu apstrdei Personla atlases procesa nodrošinšanai. SIA “LEKON” nodrošins Jsu personas datu konfidencialitti....

 • Company BELKANTO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ar apsardzes sertifiktu.Organizt un nodrošint apsargjam objekta drošbu.CV ar foto ldzam stt uz ...

 • Company GRIFS AG, SIA in Iļģi
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ms, SIA Grifs AG, mekljam jaunus kolus/-es –apsardzes darbiniekus/-ces darbam T/p Alfa un ts apkrtn (Rga)Tpc, Ilgi nedom, pieem izaicinjumu, piesakies un apliecini sevi jaun atbildg amatNodrošinm darbinieka BEZMAKSAS transportu no dzvesvietas maršrut :CSIS – Sigulda – RGA un atpaka.Darba grafiks:2 dienas strd, 2 brvdienas.KO TU VARI VL IEGT?Apmaksti Apsardzes sertifikta ieguves kursi – mcbas paralli darba grafikam;PRMIJA par 2 mnešu laik iegtu sertifiktu.Stabilu darba vietu un savlaicgu algu katra mneša 15. datum....

 • Company GRIFS AG, SIA in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ms, SIA Grifs AG, mekljam jaunus kolus/-es apsardzes darbiniekus/-ces objektos vis RgTpc, Ilgi nedom, pieem izaicinjumu, piesakies un apliecini sevi jaun atbildg amatNodrošinm darbinieka BEZMAKSAS vešanu maršrut :JELGAVA - Ozolnieki - Olaine, Jaunolaine, – RGA un atpaka.KO TU VARI VL IEGT?Apmaksti Apsardzes sertifikta ieguves kursi – mcbas paralli darba grafikam;PRMIJA par 2 mnešu laik iegtu sertifiktuStabilu darba vietu un savlaicgu algu katra mneša 15. datum;bez apsardzes sertifikta 725 eiro (bruto)ar apsardzes sertifiktu 925 eiro (bruto)Apmaksti visi nodoki un atvainjums, socils garantijas;Zinoši un izpaldzgi koli;Darba tiesisks attiecbas, kas orienttas uz ilgtermia sadarbbu;Darba grafiks: 2/2Izaicinjums rada izaugsmi. ...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Drošbas kompnija Grifs AG mekl apsardzes darbiniekus / -ces darbam kas apsardzei Rgas centr (sievietei)Ja Tev ir:Dergs apsardzes sertifikts.Latviešu valoda, labas krievu valodu zinšanas.Aktva vai bijusi pielaide valsts noslpuma objektiem.Derga ierou nsšanas atauja un persongais ierocis.Ms Tev uzticsim:Fizisks apsardzes veikšanu objekt.Likumprkpju aizkavšanu.Atbildgo personu informšanu par objekt konstattajiem un novrstajiem drošbas prkpumiem.Vai vl dom, kpc pievienoties msu komandai?Piedvjam darbu atpazstam uzmum.Nodrošinsim Tev socils garantijas un konkurtspjgu atalgojumu ar tarifa likmi skot no 4.40 eiro/h (bruto).Darba dienas no plkst. 9:00 – 17:30.Profesionlu un atsaucgu vadtju.Darba tiesisks attiecbas orienttas uz ilgtermia sadarbbu.Pieteikumu ldzam stt uz e-pastu -...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Drošbas kompnija GRIFS AG, re. Nr. 40003585832, kas dibinta 2002.gad, un pc apgrozjuma šobrd ir otrs lielkais šs nozares uzmums LatvijMekl APSARDZES DARBINIEKUS/-CES darbam tirdzniecbas centros un prtikas veikalos Rgas centrPamatprasbas:  Latviešu valodas zinšanas;  Pilngadba;  Vismaz pamatizgltba.Iemcsim TEVI rkoties rkrtas situcijs, kas noders ar dzv!K ar nodrošinsim: Savlaicgu algu, ar ko Tu vari rinties: bez apsardzes sertifikta 721 EUR (BRUTO), ar apsardzes sertifiktu 927 EUR (BRUTO); Socils garantijas (apmakstu darbn...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Drošbas kompnija GRIFS AGMEKL APSARDZES DARBINIEKUS/-CESdarbam tirdzniecbas centr un prtikas veikal, JRMALKO TU vari iegt:   Apmakstus apsardzes sertifikta ieguves kursus– mcbas paralli darba grafikam tlmcbas ce  Vienreizju PRMIJAU par 2 mnešu laik iegtu sertifiktu 150 eiro apmr;  Stabilu darba vietu un savlaicgu algu katra mneša 15. datum (skot no 2.98 – 3.50 eiro/h (bruto));  Apmakstus visus nodokus, atvainjumus, socils garantijasNelaimes gadjumu apdrošinšanu;Zinošus un izpaldzgus kolus;Darba tiesisks attiecbas, kas orienttas uz ilgtermia sadarbbu. 29602267 ESI VIENS NO MUMS!Informcija par uzmumu: ...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jkabpils reiona iedzvotjiempiedvjam darbu objektos Rg Vakance: apsardzes darbinieks / ceJa uzskati, ka esi gatavs- Strdt drošbas sfr- Nodrošint objektu apsardziTad pievienojies GRIFS AG kolektvam.Nodrošinsim:- apmakstu dienesta viesncu;- apmakstus cea izdevumus;- grafiku: nedu strd/ nedu brvs;- Darba algu katru mnesi ldzi 15. datumam (skot no 615 - 800 eiro/ bruto);- Valst noteikts socils garantijas;- formas trpu;- 100% apmakstas apsardzes sertifikta ieguves apmcbas;- Darba tiesisks attiecbas orienttas uz ilgtermia sadarbbu.- Komandjuma n...

 • Company GRIFS AG, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Drošbas kompnija Grifs AG strauji attsts un izsludina konkursu uz vakanto apsardzes darbinieka/-ces vakanci darbam biroja k genskalnPamatprasbas:Pozitva pieredze drošbas jomSvešvalodas valodas zinšanas sarunvalodas lmen tiks uzskattas par priekšrocbuPamatpienkumi:Veikt objekta apsardzi un sabiedrisks krtbas uzraudzbuRkoties rkrtas situcijsNodrošint objekta darba rema ievrošanuRkoties ar objekta drošbas sistmmNodrošinsim:Darba algu katru mnesi ldzi 15. datumam (no 700-1100 EUR /mnes (BRUTO);Socils garantijas (apmakstu darbnespjas laiku, atvainjumu, socils iemaksas)Formas trpuPrmijas atbilstoši darba rezulttiemProfesionlas izaugsmes iespjasDarba tiesisks attiecbas orienttas uz ilgtermia sadarbbuDarba grafiks: 1/3 gan 1/2 ar amata apvienošanaESI VIENS NO MUMSKontakinformcija:e-pasts:tel.67813...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Drošbas kompnija GRIFS AG, re. Nr. 40003585832, kas dibinta 2002.gad, un pc apgrozjuma šobrd ir otrs lielkais šs nozares uzmums Latvij un viengais Latvijas kapitla apsardzes uzmums Baltijas valstsMEKL APSARDZES DARBINIEKUS/-CESdarbam Aizkraukles kokztav (1/3)Ja uzskati, ka esi gatavsStrdt drošbas sfrVeikt objekta apsardziAizturt likumprkpjusRkoties rkrtas situcijs Pilnveidoties profesionli un apgt jaunu informciju Rkoties stresa situcijs un esi psiholoiski noturgsJa Tavas vrtbas saskan ar GRIFS AG pamatvrtbmGODGUMS, VIENOTBA un ATBILDBAUn darbs apsardz ir tas, ko TU vlies,TAD pievienojies GRIFS AG kolektvam un ms Tev piedvsim darbu uz NENOTEIKTU laiku. K ar nodrošinsim:...

 • Company LATVIJAS PASTS, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  LATVIJAS PASTS, ASDarbavieta:Pasta drošbas departaments, Ziemeu iela 10, Lidosta Rga, Mrupes novadsDarba pienkumi:kontrolt caurlaiu remu apsargjam objekt;kontrolt autotransporta iebraukšanu un izbraukšanu no apsargjam objekta;kontrolt materilo vrtbu iznešanas un izvešanas krtbu no apsargjam objekta.Prasbas kandidtiem:vidj izgltba;apsardzes sertifikts;spja strdt patstvgi un pieemt pareizus lmumus sarets situcijs;precizitte un augsta atbildbas sajta un labas komunikcijas spjas;...

 • Company G4S Latvia, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Aicinm komand: OPERATVO DARBINIEKU OGRPrasbas kandidtiem:Apsardzes sertifikts;Vlama ieroa nsšanas atauja;B kategorijas autovadtja apliecba;Labas latviešu valodas zinšanas;Laba fizisk sagatavotba.Ms piedvjam:Dinamisku un atbildgu darbu;Diennakts darba grafiku;Socils garantijas;Bezmaksas rts formas trps;Izaugsmes un profesionls apmcbas iespjas.Pieteikties pa tlruni- 27807264 CV stt uz e-pastu: Informjam, ka, iesniedzot savu pieteikumu, Js esat iepazstints, ka Jsu personas dati tiks apstrdti, lai izvrttu pieteikumu AS G4S Latvia un AS G4S Cash Services Latvia atlases procesa gait, saska AS G4S Latvia un AS G4S Cash Services Latvia pretendentu personu datu apstrdes noteikumiem, ar kuru pilno versiju varat iepazties msu mjas lap. Informjam, ka nodarbint apsardzes darbb var tikai nesodtas person...

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ekav- noliktav, aicinm darb kas deurantus/-es/ apsardzes darbiniekus/-ces.Prasbas kandidtiem:Vlme strdt apsardzes jom;Latviešu valodas zinšanas.Piedvjam:Atalgojumu (skot no 3.20-3.40 EUR/h/ bruto);Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt);Darba grafiku: 24h;Bezmaksas formas trpu;Veselbas apdrošinšanu pc pirm nostrdt gada;Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mcbu centr;Pieteikties pa tlruni - 27807264, CV stt uz e-pastu: Informja...

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  AS G4S Latvia (re. nr. 40103058465)aicina darb kas deurantus/apsardzes darbiniekus veikal Maxima.Prasbas kandidtiem:Vlme strdt apsardzes jom;Latviešu un krievu valodas zinšanasPiedvjam:Stabilu atalgojumu (skot no 2.95 EUR/h)Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt)Elastgu darba grafiku (iespju savienot ar citu darbu vai mcbm);Bezmaksas pusdienas;Bezmaksas formas trpu;Veselbas apdrošinšanu pc pirm nostrdt gada;Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mc...

 • Company G4S Latvia, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm komand: OPERATVO DARBINIEKU RGPrasbas kandidtiem:Apsardzes sertifikts;Ieroa nsšanas atauja;B kategorijas autovadtja apliecba;Labas latviešu valodas zinšanas;Laba fizisk sagatavotba.Ms piedvjam:Dinamisku un atbildgu darbu;Darba grafiku-24h;Socils garantijas; pabalsti darbiniekiem un darbinieku brniem;Bezmaksas rts formas trps;Izaugsmes un profesionls apmcbas iespjas.Informjam, ka, iesniedzot savu pieteikumu, Js esat iepazstints, ka Jsu personas dati tiks apstrdti, lai izvrttu pieteikumu AS G4S Latvia un AS G4S Cash Services Latvia atlases procesa gait, saska AS G4S Latvia un AS G4S Cash Services Latvia pretendentu personu datu apstrdes noteikumiem, ar kuru pilno versiju varat iepazties msu mjas lap. Informjam, ka nodarbint apsardzes darbb var tikai nesodtas personas.Pieteikties pa tl...

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Noliktav aicinm darb apsardzes darbiniekus/kas deurantus.Prasbas kandidtiem:Vlams apsardzes sertifikts (ja nav, tad darbu var uzskt bez sertifikta);Latviešu valodas zinšanas.Piedvjam:Darba laiks: Darba diens no 17:00-8:00, Sestdiena, Svtdiena 24H;Stabilu atalgojumu (no 4.00 eur/h bruto);Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt. );Bezmaksas formas trpu;Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mcbu centr.Informjam, ka, iesniedzot savu pieteikumu, Js esat iepazstints, ka Jsu personas dati tiks apstrdti, lai izvrttu pieteikumu AS G4S Latvia un AS G4S Cash Services Latvia atlas...

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ja tevi interes darbs drošbas sfr, tad pievienojies mums.Aicinm darb ku deurantus/apsardzes darbiniekus -Industrilaj objekt.Prasbas kandidtiem:Vlams apsardzes sertifikts (ja nav, tad darbu var uzskt bez sertifikta);Latviešu valodas zinšanas;Datorlietošanas prasmes.Piedvjam:Stabilu atalgojumu (no 4.00 eur/h bruto)Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt. );Darbs-mais;Bezmaksas formas trpu;Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mcbu centr.Informjam, ka, iesniedzot savu pietei...

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ekav- veikal, aicinm darb kas deurantus/-es/ apsardzes darbiniekus/-ces.Prasbas kandidtiem:Vlme strdt apsardzes jom;Latviešu valodas zinšanas.Piedvjam:Stabilu atalgojumu (skot no 2.95-3.15 EUR/h)Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt)Darba grafiku: mais.Bezmaksas pusdienas;Bezmaksas formas trpu;Veselbas apdrošinšanu pc pirm nostrdt gada;Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mcbu centrSazin...

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb kas deurantus/apsardzes darbiniekus veikal.Prasbas kandidtiem:Vlme strdt apsardzes jom;Latviešu valodas zinšanas.Piedvjam:Atalgojumu (skot no 2.95 - 3.15 EUR/h);Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt);Elastgu darba grafiku (iespju savienot ar citu darbu vai mcbm);Bezmaksas pusdienas;Bezmaksas formas trpu;Veselbas apdrošinšanu pc pirm nostrdt gada;Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mcbu centr.Pieteikties pa tlruni - 27807264, CV stt uz e-pastu: ....

 • Company JĀNIS A, SIA in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicina darb APSARGU/ kasieri autostvviet. Darbs mais, nepilna slodze.Darba vieta: Satiksmes iela 35, JelgavaAlga EUR 243.00Pieteikties pa tlr.  29859821...

 • Company Vidzemes slimnīca, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Drošbas kompnija Grifs AG strauji attsts, tpc izsludina konkursu uz vakanto apsardzes darbinieka/ -ces vakanci Starptautisk skol - BABTPamatprasbas:Pozitva pieredze drošbas jom,Labas angu valodas zinšanas.Pamatpienkumi:Veikt objekta apsardzi un sabiedrisks krtbas uzraudzbu, rkoties rkrtas situcijs,Nodrošint objekta darba rema ievrošanu,Rkoties ar objekta drošbas sistmm.Nodrošinsim:Darba algu katru mnesi ldzi 15. datumam (850-1000 EUR/mnes ((BRUTO)),Socils garantijas (apmakstu darbnespjas laiku, atvainjumu, socils iemaksas),Formas trpu,Profesionlas izaugsmes iespjas,Darba tiesisks attiecbas orienttas uz ilgtermia sadarbbuDarba grafiks: Darba diens 7:30-18:30ESI VIENS NO MUMS!...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Drošbas kompnija GRIFS AG, re. Nr. 40003585832, kas dibinta 2002.gad, un pc apgrozjuma šobrd ir otrs lielkais šs nozares uzmums LatvijMEKL APSARDZES DARBINIEKUS/-CESdarbam tirdzniecbas centros, prtikas / abrbu veikalos visas Rgas teritorijJa uzskati, ka esi gatavs Strdt drošbas sfr; Veikt objekta apsardzi; Aizturt likumprkpjus; Rkoties rkrtas situcijs ; Pilnveidoties profesionli un apgt jaunu informciju ; Rkoties stresa situcijs un esi psiholoiski noturgs. Ja Tavas vrtbas saskan ar GRIFS AG pamatvrtbm...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Drošbas kompnija GRIFS AG, re. Nr. 40003585832, kas dibinta 2002.gad, un pc apgrozjuma šobrd ir otrs lielkais šs nozares uzmums LatvijMEKL APSARDZES DARBINIEKUS/-CESdarbam prtikas veikal, daosJa uzskati, ka esi gatavsStrdt drošbas sfr,Veikt objekta apsardzi,Aizturt likumprkpjus.TAD pievienojies GRIFS AG kolektvam un ms Tev piedvsim darbu uz NENOTEIKTU laiku. K ar nodrošinsim:Savlaicgu algu, ar ko Tu vari rinties (ar apsardzes sertifiktu skot no 2.75 - 3.40 eiro/h (bruto)),Socils garantijas (apmakstu darbnespjas laiku, atvainjumu, socils iemaksas),Formas trpu,Prmijas atbilstoši darba rezulttiem, 100% apmakstas apsardzes sertifikta ieguves apmcbas paralli darba grafikam,PRMIJU PAR 2 mnešu laik NOKRTOTU APSARDZES sertifiktu,Profesionlas izaugsmes iespjas,Darba tiesisks attiecbas orienttas uz ...

 • Company GRIFS AG, SIA in Jelgava
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Ms, SIA Grifs AG, mekljam jaunus kolus/-es –apsardzes darbiniekus/-ces objektos vis RgTpc, Ilgi nedom, pieem izaicinjumu, piesakies un apliecini sevi jaun atbildg amatNodrošinm darbinieka BEZMAKSAS vešanu maršrut :JELGAVA - Ozolnieki - Olaine, Jaunolaine, – RGA un atpaka.KO TU VARI VL IEGT?Apmaksti Apsardzes sertifikta ieguves kursi – mcbas paralli darba grafikam;PRMIJA par 2 mnešu laik iegtu sertifiktuStabilu darba vietu un savlaicgu algu katra mneša 15. datum;bez apsardzes sertifikta 430 EUR - 700 EUR/mnes (BRUTO)ar apsardzes sertifiktu 600 EUR - 1000 EUR/mnes (BRUTO)Apmaksti visi nodoki un atvainjums, socils garantijas;Zinoši un izpaldzgi koli;Darba tiesisks attiecbas, kas orienttas uz ilgtermia sadarbbu;Darba grafiks: 2/2...

 • Company G4S Latvia, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Izmanto iespju - piesakies darbam Stockmann “Trakajs diens”!!!DARBA PERIODS:Darba periods – 5 dienas: no 25. ldz 29.martam ieskaitot; Darba laiks 8:00 - 23:00;Iespjams strdt, nezaudjot bezdarbnieka statusu (normatvo aktu noteiktaj krtb).DARBA PIENKUMI:Objekta kontrole;Sabiedrisks krtbas nodrošinšana;Prettiesisku darbbu novršana.PRASBAS: Apsardzes sertifiktu (vlams);Labas latviešu valodas zinšanas;Fizisk izturba.PIEDVJAM:Stundas likme bruto: 3.40 - 3.60 EUR;Bezmaksas dienreizes (2x dien);Atbalstu no koliem;Bezmaksas formas trpu;Iespju turpint darbu G4S Latvia objektos tuvk mjm;Darbiniekiem no reioniem sedzam cea un dienesta viesncas izmaksas;...

 • Company FIRMA MADARA 89, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA „Firma Madara’89”- viens no lielkajiem mazumtirdzniecbas uzmumiem, kas veiksmgi darbojas, prtikas mazumtirdzniecb piedv darbu apsardzes deurantam (-cei)  veikalos “top!” un  “mini top!” Alksn.Galvenie darba pienkumi: Rpties par drošbu un krtbu struktrvienbas telps un apkrtn; Veikt pašuma materilo vrtbu apsardzi; Sadarboties ar apsardzes firmas un policijas darbiniekiem. Prasbas kandidtiem: vlama pieredze apsarga amat; vidj vai vidj specil izgltba; spja risint konfliktsitucijas un rkoties rkrtas situcijs. B kategorijas autovadtja tiesbas. Piedvjam: interesantu darbu stabil uzmum; msdiengu darba vidi; darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas; elastgu darba grafiku. Darba alga no 3.75-5.00 eur/h (bruto). CV ldzam stt uz e-pastu: ar nordi – DEURANTS...

 • Company APSARDZES SERVISS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "Apsardzes serviss" aicina darb APSARGU.Vakancei pieteikties zvanot no 8:00 - 17:00, tlr.: 29278711...

 • Company APSARGS R, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA „Apsargs R” aicina darb APSARGUSPrasbas pretendentam:- Apsardzes sertifikts;- B kategorijas autovadtja apliecba;- maiu darbs.Pieteikties zvanot tlr. 22020522...

 • Company Sintrum, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  "Veikals "Beta" (Auseklša iel 2) aicina darb apsargu.Pieteikšans:- persongi griezties pie veikala administrcijas- zvant pa tel.nr. 65264031....

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Piedv darbu apsradzes darbiniekamNo Tevis sagaidm:- Vlmi strdt apsardzes jom;- Latviešu valodas zinšanas. No msu puses piedvjam:- Vienmr laik izmakstu algu skot no 3.05 - 3.15 EUR/h bruto;- Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt. );- Apmakstas pusdienas;- Bezmaksas formas trpu. Pieteikties pa tlruni 27807264Informjam, ka, iesniedzot savu pieteikumu, Js esat iepazstints, ka Jsu personas dati tiks apstrdti, lai izvrttu pieteikumu AS G4S Latvia atlases procesa gait, saska AS G4S Latvia un pretendentu personu datu apstrdes noteikumiem, ar kuru pilno versiju varat iepazties msu mjas lap. Informjam, ka nodarbint apsardzes darbb var tikai nesodtas personas....

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Drošbas kompnija SIA "Grifs AG", izsludina konkursu uz Apsardzes darbinieka/-ces vakanci maiu darbam viesnc Rgas centr.Pamatprasbas:Pozitva pieredze drošbas jom tiks uzskatta par priekšrocbu;Latviešu un angu valodas zinšanas;Apsardzes sertifikts tiks uzskatts par priekšrocbu.Ms Tev piedvjam darbu uz PILNU SLODZI. Darbu var apvienot.NODROŠINSIM:Algu 15. datum (ldz 4.20 eiro/h (bruto));Socils garantijas (apmakstu darbnespjas laiku, atvainjumu, socils iemaksas);Prmijas atbilstoši darba rezulttiem;Nodrošinm darba aprbu (uzvalks);dinšanas pakalpojumi uz vietas.Ja Jums nav apsardzes sertifikta - nodrošinm to iegt apmcbs, kas tiek 100% apmakstas!...

 • Company GRIFS AG, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Drošbas kompnija GRIFS AG, re. Nr. 40003585832, kas dibinta 2002.gad, un pc apgrozjuma šobrd ir otrs lielkais šs nozares uzmums LatvijMEKL APSARDZES DARBINIEKUS/-CESdarbam tirdzniecbas centros un prtikas veikalos PAVNIEKOS / PURVCIEMJa uzskati, ka esi gatavsStrdt drošbas sfr;Veikt objekta apsardzi;Rkoties rkrtas situcijs; Pilnveidoties profesionli un apgt jaunu informciju; Rkoties stresa situcijs un esi psiholoiski noturgs.Ja Tavas vrtbas saskan ar GRIFS AG pamatvrtbmGODGUMS, VIENOTBA un ATBILDBAUn darbs apsardz ir tas, ko TU vlies,TAD pievienojies GRIFS AG kolektvam un ms Tev piedvsim darbu uz NENOTEIKTU laiku. K ar nodrošinsim:Savlaicgu algu, ar ko Tu vari rinties:bez apsardzes sertifikta 430 EUR - 700 EUR (BRUTO),ar apsardzes sertifiktu 600 EUR - 1000 EUR (BRUTO);Socils garantijas (apma...

 • Company NIRUS K, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA "NIRUS K" aicina darb APSARDZES DARBINIEKU darbam veikal „Mego” Valmier Stacijas iel 35Apmcba uz vietas.Darbs ar nakts. Alga: stundas tarifa likme 3.20 EUR/stund (BRUTO) plus 50 % piemaksa par darbu nakts. Pieteikties zvanot uz m.t. 29721798 (Lauris)....

 • Company LDMC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm pievienoties msu komandai!Tiek meklti apsardzes darbinieki darbam DaugavpilPieteikties var, stot CV uz vai zvant: 62602001...

 • Company LDMC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "LDMC"  aicina darb APSARGUSPrasbas kandidtiem: - apsardzes sertifikts (OBLIGTI); - mrtiecba un pozitva attieksme pret klientiem, komunikabilitte; - atbildbas sajta; - laba fizisk sagatavotba; - spja rkoties saspringts un nestandarta situcijs; - nesodmba; - B kategorijas vadtja apliecba (OBLIGTI).CV stt uz vai zvant – t. 62602001...

 • Company Sintrum, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  "Veikals "Beta" (Rgas iel 167).Pieteikšans;- persongi griezties pie veikala administrcijas...

 • Company SECURE SOLUTIONS LATVIA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm darb apsardzes darbiniekus darbam noliktav, Rg, Imant.Darba laiks:1) no 7-18 (tikai darba diens), 2) no 8-8 saska ar grafiku.Darba samaksa: dienas postenis -no EUR 4.00 (par 1 h pirms nodoku nomaksas) , diennakts postenis- no 3.60 (par 1 h pirms nodoku nomaksas).Prasbas: apsardzes sertifikts, valsts valodas zinšanas vismaz 2B lmen.Interesentus ldzu stt CV uz : ...

 • Company SECURE SOLUTIONS LATVIA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Uzraudzt sabiedrisks krtbas ievrošanu objekt;Informt Valsts policiju par personm, par kurm pastv aizdomas par noziedzgu nodarjumu veikšanu.Darba laiks: 7:45-20:15 vai diennaktis.Augstk darba samaksa šda veida objektos: no EUR 3.45 dienas posteos, no EUR 3.60 maiu veckajiem par 1 h pirms nodoku nomaksas + piemaksas par darba rezulttiemLdzu, pieteikties, stot CV uz e-pasta adresi: vai zvanot uz mob.t. 29460593....

 • Company LEKON, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pievienojies msu komandai uzmum SIA “LEKON” struktrvienb apsardze Drzu iela 63, Rzekn.Ja Tev ir:1.Vlme strdt un iegt jaunas prasmes un zinšanas.2.Spja strdt preczi un augsta atbildbas sajta, k ar pozitva attieksme un spja strdt komand.3.Iepriekšja pieredze tiks uzskatta par priekšrocbu.Ms Tev piedvjam:1.Interesantu darbu stabil uzmum.2.Msdiengu darba vidi.3.Darbs saska ar grafiku (maiu darbs).4.Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas.CV ar nordi " Apsardzes deurants " ldzam stt uz e-pastu  vai zvant uz tlruni 25445535.Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz prrunm.Iesniedzot/nostot savu pieteikumu, kandidts apliecina, ka piekrt savu personas datu apstrdei Personla atlases procesa nodrošinšanai. SIA “LEKON” nodrošins Jsu personas datu konfidencialitti....

 • Company Rīgas Starptautiskā skola, BDR in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Rgas starptautisks skolas kolektvs mekl aktvu, atsaucgu koliStnieku/apsarguDarba alga:  1000, 00 EUR pirms nodoku nomaksasDarba vieta: Vesetas iela 9, Rg Darba pienkumi: Nodrošint drošbu un  krtbu skolas teritorij (veikt regulru teritorijas apgitu, starpbros uzturties rtelps un nodrošint nepiederošu personu neiekšanu skolas teritorij); Reistrt drošbas un krtbas incidentus; Uzturt krtb skolas teritoriju (trt sniegu, grbt lapas, paut zli u.tml.); Nepieciešambas gadjum veikt skolas saimnieciskos darbus (piemram, nomaint spuldzes, krsot, skrvt, prvietot mbeles, u.tml.); Galvens prasbas: Vismaz vidj izgltba; Augsta atbildbas sajta, spja organizt savu darbu; Pozitva  attieksme pret darbu, koliem un skolas audzkiem; Spja strdt patstvgi un iniciatv...

 • Company NAKTS KLUBS EDEM, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Jauns nakts klubs EDEM aicina darb apsargu.Pienkumi: nodrošint krtbu kluba darba laik. Darbs piektdiens un sestdiens no pl.21:00 ldz 06:00.E-pasts: Tlrunis:  28482420...

 • Company BELKANTO, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Ar apsardzes sertifiktu.Organizt un nodrošint apsargjam objekta drošbu.CV ar foto ldzam stt uz ...

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Industrilaj objekt Alksn aicinm darb apsardzes darbiniekus. Darba laiks 24h/12h (naktis).Prasbas kandidtiem:*Apsardzes sertifikts;*Latviešu valodas zinšanas.Piedvjam:Atalgojumu ( 3.00 EUR/h bruto);Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt);Darba grafiku mais: 12h (naktis) un 24h;Bezmaksas formas trpu.Informjam, ka, iesniedzot savu pieteikumu, Js esat iepazstints, ka Jsu personas dati tiks apstrdti, lai izvrttu pieteikumu AS G4S Latvia atlases procesa gait, saska AS G4S Latvia pretendentu personu datu apstrdes noteikumiem, ar kuru pilno versiju varat iepazties msu mjas lap. Informjam, ka nodarbint apsardzes darbb var tikai nesodtas personas....

 • Company G4S Latvia, AS in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Aicinm darb kas deurantus/-es/ apsardzes darbiniekus/-ces industrilaj objekt.Prasbas kandidtiem: Vlme strdt apsardzes jom; Apsardzes sertifikts; Latviešu valodas zinšanas.Piedvjam: Atalgojumu (skot no 2.85 EUR/h, bruto) Visas socils garantijas (apmakstus atvainjumus, slimbas lapas, pabalstus utt) Darba grafiku: diennakts; Bezmaksas formas trpu; Apmakstas apsardzes sertifikta apmcbas G4S mcbu centrCV stt uz e-pastu:" target="_blank" rel="nofollow">   Informjam, ka, iesniedzot savu pieteikumu, Js esat iepazstints, ka Jsu personas dati tiks apstrdti, lai izvrttu pieteikumu AS G4S Latvia un AS G4S Cash Services Latvia atlases procesa gait, saska AS G4S Latvia un AS G4S Cash Services Latvia pretendentu personu datu apstrdes noteikumiem, ar kuru pilno versi...

 • Company ACTEKS V, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA "ACTEKS V" aicina darb apsardzes darbinieku.Pretimnkoša attieksme, apmaksts ikgadjais atvainjums un citas socils garantijas. Vienmr savlaicgi izmaksts atalgojums, vidji ne mazk k 650,00 eiro mnes pirms nodoku nomaksas, par vienu pilnu slodzi. Deras saska ar grafiku. Priekšroka tiks dota pretendentiem ar Apsarga sertifiktu, tau sniedzam atbalstu ar t nokrtošanai, savienojot ar darbu. Vakancei pieteikties stot CV e-pastu:    vai zvant darbdiens no plkst. 9.00 ldz 15.00, tlr.: 27575798....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Security guards Edit filters