Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

44 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-44 of 44 results.
 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Valgunde
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  JELGAVAS NOVADA IZGLTBAS PRVALDE PIEDV  PILNAS SLODZES DARBU FIZIKAS SKOLOTJAM  JELGAVAS NOVADA 3 IZGLTBAS IESTDS UZ NENOTEIKTU LAIKUDarba vieta: Kalnciema vidusskola, “Kalnciema vidusskola”, Valgunde, Valgundes pagasts, Vircavas vidusskola, Jelgavas iela 2, Vircava, Vircavas pagasts, Lvbrzes pamatskola, Skolas iela 10, Lvbrze, Lvbrzes pagasts Jelgavas novad.Darba uzskšanas laiks: 01.09.2020. Alga: EUR 820.00 par pilnas slodzes likmi Prasbas: izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”,vlams -  B kategorijas autovadtja apliecba.Piedvjam:darbu uz nenoteiktu laiku,820.00 eiro pirms nodoku nomaksas par pilnas slodzes darbu (30 stundas ned),da...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb vidjs izgltbas  angu valodas  skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, atsauc...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb vidjs izgltbas  latviešu valodas  skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, at...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas 4. vidusskola  aicina darb datorikas un/vai programmšanas  skolotju vidusskol uz 0.5 slodziDarba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; * veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * iespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. * mnešalga  no 400 eur  Piet...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb vidjs izgltbas  krievu valodas  skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, atsa...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb vidjs izgltbas  matemtikas  skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Amatu vidusskola” aicina darb MATEMTIKAS SKOLOTJUPrasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; Piedvjums: slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; riespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. mnešalga 750 euro par slodzi. Pieteikumu iesniegšana Akadmijas iela 25, Jelgava, LV-3001 tlrunis uzzim: 63020305 ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Amatu vidusskola” aicina darb BIOLOIJAS SKOLOTJU (0.5 slodze)Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; Piedvjums: slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; riespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. mnešalga 750 euro par slodzi. Pieteikumu iesniegšana Akadmijas iela 25, Jelgava, LV-3001 tlrunis uzzim: 63020305 ...

 • Company Kokneses novada dome in Koknese
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ILMRA GAIŠA KOKNESES VIDUSSKOLA (re. Nr.4513901334) IZSLUDINA PIETEIKŠANOS : matemtikas skolotjs DARBA SLODZE- 1 likmeDARBA SAMAKSA – saska  ar tarifikciju, bet ne zemka, k noteikts  Ministru kabineta 2016. gada 5. jlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”PRASBAS: Izgltba atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu.Pretendentiem ldz 2021. gada 10.februrim plkst.15.oo. pieteikumu un pievienotos dokumentus jnosta uz e-pasta adresi:   vai jiesniedz  I.Gaiša Kokneses vidusskol, C 204. kabinet, Parka iel 27,  Koknes,  Kokneses pagast, Kokneses novad. Pretendentam  jiesniedz  šdi dokumenti:1. pretendenta pieteikums;2. ss dzves un darba...

 • Company Ogres Valsts ģimnāzija in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ogres Valsts imnzija aicina darb VSTURES skolotju 2020./2021. mcbu gadam uz 1-1,5 slodzi. Amata likme par pilnu slodzi EUR 850.Kontaktinformcija: direktores pienkumu izpildtja Inna Zekevia, 29506480, ....

 • Company Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company Bulduru Dārzkopības vidusskola, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  VAKANCEekonomikas skolotjsBulduru Drzkopbas vidusskola aicina darb Ekonomikas skolotju  2020./2021.m.gadam uz 0,5 slodzi (375 EUR) Prasbas pretendentiem:·        augstk pedagoisk izgltba;·        ekonomista kvalifikcija;·        mcbu priekšmeta standarta un darba metodikas przinšana;·        psiholoisk noturba un augsta saskarsmes kultra.Skola piedv:Stabilu atalgojumu atbilstoši tarifictajai likmei,Socils garantijas.CV, izgltbu un kvalifikciju apliecinošu dokumentu kopijas   iesniegt Bulduru Drzkopbas vidusskol ldz 2020.gada 31.augustam, stot u...

 • Company SALIENAS VIDUSSKOLA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Latviešu valodas un literatras skolotjs (10.-12.kl.)Slodze - 0.466Darba vietas adrese: Centrles 23, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novadsPretendentiem lgums stt CV uz e-pastu:  Konsultcijas pa tlruni: 26715346 ...

 • Company SALIENAS VIDUSSKOLA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Salienas vidusskola aicina darb angu valodas skolotju (1.-12.kl.)Darba slodze - 1.033Darba vietas adrese: Centrles 23, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novadsPretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: Konsultcijas pa tlruni: 26715346 (skolas direktore)...

 • Company EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Latviešu valodas skolotjs vidusskol un pamatskol (pilna slodze).Vakance uz laiku ldz 2019./2020. mcbu gada beigm.Darba uzskšanas datums - vakance aktula jau šobrd.Pieteikumu un CV lgums stt: Kontakttlrunis 65071840. ...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus matemtikas skolotja vakanceiInformcija par matemtikas skolotja vakanciDarba lgums tiek noslgts uz noteiktu laiku.Darba laiks: 1 slodzeDarba alga: ldz 900.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:pildt skolotja pienkumus, vadot matemtikas stundas;sadarboties ar citu mcbu priekšmetu skolotjiem;veikt individulo darbu ar skolniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mcbu vielu, radtu vios motivciju mcties un attsttu sadarbbas un komunikcijas prasmes.Prasbas:Izgltba tlkizgltba atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;Var bt students, dodam ies...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus mijas skolotja vakanceiInformcija par mijas skolotja vakanciDarba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku.Darba laiks: 0.5 slodzeDarba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:pildt skolotja pienkumus, vadot mijas stundas;sadarboties ar citu mcbu priekšmetu skolotjiem;veikt individulo darbu ar skolniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mcbu vielu;radtu vios motivciju mcties un attsttu sadarbbas un komunikcijas prasmes;pastv iespj...

 • Company Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – licejs in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Matemtikas skolotjs pamatskol un vidusskolKontakti:tlr.: 28868117e-pasts: ...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus fizikas skolotja vakanceiInformcija par fizikas skolotja vakanciDarba lgums tiek noslgts uz noteiktu laiku.Darba laiks: 40 stundas ned (5 dienas), 29 kontaktstundas Darba alga: ldz 835.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:Pildt skolotja pienkumus, vadot fizikas stundas;Sadarboties ar citu mcbu priekšmetu skolotjiem;Veikt individulo darbu ar skolniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mcbu vielu;radtu vios motivciju mcties un attsttu sadarbbas un komunikcijas prasmes.Prasbas:Izgltba tlkizgltba atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikc...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus mijas skolotja vakanceiInformcija par mijas skolotja vakanciDarba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku.Darba laiks: 0.5 slodzeDarba alga: ldz 835.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:Pildt skolotja pienkumus, vadot mijas stundas;Sadarboties ar citu mcbu priekšmetu skolotjiem;Veikt individulo darbu ar skolniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mcbu vielu;radtu vios motivciju mcties un attsttu sadarbbas un komunikcijas prasmes;pastv iespja papildus mijas stundm vadt ar savu izstrdto interešu izgltbas programmu.Prasbas:Izgltba tlkizgltba atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un peda...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus matemtikas skolotja vakanceiInformcija par matemtikas skolotja vakanciDarba lgums tiek noslgts uz noteiktu laiku.Darba laiks: 1 slodzeDarba alga: ldz 835.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:Pildt skolotja pienkumus, vadot matemtikas stundas;Sadarboties ar citu mcbu priekšmetu skolotjiem;Veikt individulo darbu ar skolniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mcbu vielu, radtu vios motivciju mcties un attsttu sadarbbas un komunikcijas prasmes.Prasbas:Izgltba tlkizgltba atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;Var bt students, dodam ies...

 • Company 'JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA' in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jkabpils VG aicina darb informtikas skolotju 10.-12.klass (slodzes likme 0.8) . Atalgojumu 869,00 euro par 1 likmi.Kontakti: CV stt uz e-pastu  .Jautjumu gadjum zvant darba diens pa telefonu 29331948....

 • Company 'PREIĻU NOVADA DOME' in Preiļi
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Preiu 2. vidusskola piedv darbu angu valodas skolotjiem uz noteiktu laiku, uz 1 likmi – 750 EUR. No kandidtiem sagaidm augstko izgltbu un angu valodas skolotja kvalifikciju, izskatsim ar atbilstošas nozares studentu pieteikumus, var bez darba pieredzes. Valodu zinšanas: angu, latviešu un krievu valoda, jo skola ir divplsmu. Darba laika grafiks ir atrunjams.  CV elektroniski iestt uz e-pastu , kontakttlrunis 653 22184, adrese A.Paulna iel 2, Preii, LV-5301...

 • Company DAUGAVPILS 3.VIDUSSKOLA in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Daugavpils 3.vidusskola aicina darb:sporta skolotjuSlodze - 1 likme Darba devja kontaktinformcija: tlrunis: 65423030 ...

 • Company RIGAS VALSTS TEHNIKUMS in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  pildt grupas audzintja pienkumus;vadt audzinšanas darbu grup, rpties, lai btu radti labvlgi apstki izgltojamo  izgltošanai, attstbai un audzinšanai;sadarboties ar mcbu priekšmetu skolotjiem, lai uzlabotu izgltojamo mcšanas un mcšans procesa kvalitti un izaugsmi;iepazstint audzkus ar viu pienkumiem, tiesbm un atbildbu, kontrolt to ievrošanu, sniegt audzkiem nepieciešamo informciju par aktualittm skolas dzv.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company RIGAS VALSTS TEHNIKUMS in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  RGAS VALSTS TEHNIKUMS aicina darb VISPRJS VIDJS IZGLTBAS SKOLOTJUDarba pienkumi:- pildt grupas audzintja pienkumus;- vadt audzinšanas darbu grup, rpties, lai btu radti labvlgi apstki izgltojamo izgltošanai, attstbai un audzinšanai;- sadarboties ar mcbu priekšmetu skolotjiem, lai uzlabotu izgltojamo mcšanas un mcšans procesa kvalitti un izaugsmi;- iepazstint audzkus ar viu pienkumiem, tiesbm un atbildbu, kontrolt to ievrošanu, sniegt audzkiem nepieciešamo informciju par aktualittm skolas dzv.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Daugavpils Centra vidusskola aicina darb latviešu valodas pedagogu (darbs ar 1.- 4.klašu izgltojamiem)Darba pienkumi:Plnot, organizt un stenot savu pedagoisko darbu atbilstoši izgltbas iestd izvirztajiem uzdevumiem un mriem.Kontaktpersona: Jurijs Visockis, direktorstlr. 65428131, 22116601e-pasts: ...

 • Company EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Edgara Kaulia Lielvrdes vidusskola aicina darb MATEMTIKAS PEDAGOGU vidusskol.Pieteikumu un CV lgums stt: Kontakttlrunis 65071840. ...

 • Company Jelgavas Tehnikums in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Jelgavas Tehnikums (re. Nr. 90000041031)aicina darbvisprjs vidjs izgltbas DABASZINBU SKOLOTJU 2020./2021. mcbu gadam, pilnas slodzes darbs  PRASBAS augstk pedagoisk izgltba; valsts valodas prasme atbilstoši C lmea 1 pakpei.Skola piedv: labus darba apstkus msdieng un labiekrtot kabinet; strdt stabil, ilggadj profesionls izgltbas iestd; ...

 • Company RIGAS 31. VIDUSSKOLA in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Rgas 31. vidusskola aicina darb SVEŠVALODAS (KRIEVU VALODAS) SKOLOTJU darbam pamatskolas un vidusskolas klassPrasbas: Izgltba atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;Piedvjums:- pienkumi saska ar amata aprakstu;- pilna slodze: 40 kontaktstundas ned;- darba alga 850.00 EURCV stt uz e-pastu: Tlrunis: 67343230...

 • Company Ogres Valsts ģimnāzija in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ogres Valsts imnzija aicina darb vcu valodas skolotju uz pilnu slodzi, alga par likmi 850.00 euro, saziai direktore Inna Zekevia 29506480, CV stt uz ....

 • Company Ogres Valsts ģimnāzija in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ogres Valsts imnzija aicina darb latviešu valodas skolotju uz pilnu slodzi, alga par likmi 850.00 euro, saziai direktore Inna Zekevia 29506480, CV stt uz e-pastu: " rel="nofollow">....

 • Company Ogres Valsts ģimnāzija in Amata
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Ogres Valsts imnzija aicina darb FIZIKAS skolotju 2020./2021. mcbu gadam uz 0,5 slodzi. Amata likme par pilnu slodzi EUR 850.Kontaktinformcija: direktores pienkumu izpildtja Inna Zekevia, 29506480, ....

 • Company SALIENAS VIDUSSKOLA in Daugavpils
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Angu valodas skolotjs (3.-12.kl.).1 slodze (30 stundas).Darba vietas adrese: Centrles 23, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novadsPretendentiem lgums stt CV uz e-pastu:  Konsultcijas pa tlruni: 26715346 ...

 • Company Skrundas novada pašvaldība in Skrunda
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Skrundas novada pašvaldbas Skrundas vidusskola, Liepjas iela 12, Skrunda, aicina darb angu valodas skolotju - 31 kontaktstunda, gan pamatskolai, gan vidusskolai. Darba attiecbas uz laiku no 10.03.2021. ldz 31.05.2022.T. 26475110, 63331286e- pasts: skrundasvidusskola@skrunda.lvAtalgojums par likmi EUR 830...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus vstures skolotja vakanceiInformcija par vstures skolotja vakanciDarba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku.Darba laiks: 0.5 slodzeDarba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:Pildt skolotja pienkumus, vadot vstures stundas;Sadarboties ar citu mcbu priekšmetu skolotjiem;Veikt individulo darbu ar skolniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mcbu vielu; radtu vios motivciju mcties un attsttu sadarbbas un komunikcijas prasmes;Prasbas:Izgltba tlkizgltba atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;Var bt students, dodam iespju pr...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus fizikas skolotja vakanceiInformcija par fizikas skolotja vakanciDarba lgums tiek noslgts uz noteiktu laiku.Darba laiks: 40 stundas ned (5 dienas), 29 kontaktstundas Darba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30.stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:Pildt skolotja pienkumus, vadot fizikas stundas;Sadarboties ar citu mcbu priekšmetu skolotjiem;Veikt individulo darbu ar skolniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mcbu vielu;radtu vios motivciju mcties un attsttu sadarbbas un komunikcijas prasmes.Prasbas:Izgltba ...

 • Company Zemgales vidusskola in Daugavpils
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Socilo zinbu un vstures SKOLOTJS, pasniegt 5. - 12. klassDarba vietas adrese: Demenes pag., Daugavpils nov.Pretendentiem lgums zvant skolas direktoram: 29545098, 65471763...

 • Company SAULKRASTU NOVADA DOME, PUBLIC_BODY in Saulkrasti
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

     Saulkrastu vidusskola, re. Nr.4313901093, aicina pieteikties kandidtus visprjs vidjs izgltbas skolotja vakancei ( profesijas kods 2330 01 ), mcbu priekšmets KRIEVU VALODADarba apraksts: stenot izgltbas programmu mcbu priekšmet KRIEVU VALODA atbilstoši Valsts izgltbas standartam.Prasbas: Izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”Algas likme par 1 ( vienu ) pedagoisko slodzi : no 790 EURSlodze: nepilna darba slodze ( 16 kontaktstundas ned ) 4.-12.klasmLgums: Darba lgums uz nenoteiktu laiku Darbbas joma: Izgltba/zintnePretendentus aicinm pieteikties: iesniedzot savu profesionls darbbas aprakstu  ( CV) ar nordi „Visprjs vidjs izgltbas skolotja vakance...

 • Company SAULKRASTU NOVADA DOME, PUBLIC_BODY in Saulkrasti
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

     Saulkrastu vidusskola, re. Nr.4313901093, aicina pieteikties kandidtus visprjs vidjs izgltbas skolotja vakancei ( profesijas kods 2330 01 ), mcbu priekšmets MATEMTIKADarba apraksts: stenot izgltbas programmu mcbu priekšmet MATEMTIKA atbilstoši Valsts izgltbas standartam.Prasbas: Izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”Algas likme par 1 ( vienu ) pedagoisko slodzi : no 790 EURSlodze: nepilna darba slodze ( 22 kontaktstundas ned ) 5.-12.klasmLgums: Darba lgums uz nenoteiktu laiku Darbbas joma: Izgltba/zintnePretendentus aicinm pieteikties: iesniedzot savu profesionls darbbas aprakstu  ( CV) ar nordi „Visprjs vidjs izgltbas skolotja vakancei/matemt...

 • Company SAULKRASTU NOVADA DOME, PUBLIC_BODY in Saulkrasti
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Saulkrastu vidusskola, re. Nr.4313901093, aicina pieteikties kandidtus visprjs vidjs izgltbas skolotja vakancei ( profesijas kods 2330 01 ), mcbu priekšmets SOCILS ZINBAS, VSTUREDarba apraksts: stenot izgltbas programmu mcbu priekšmet SOCILS ZINBAS, VSTURE atbilstoši Valsts izgltbas standartam.Prasbas: Izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”Algas likme par 1 ( vienu ) pedagoisko slodzi : no 790 EURSlodze: nepilna darba slodze ( 24 kontaktstundas ned ) 5.-12.klasmLgums: Darba lgums uz nenoteiktu laiku Darbbas joma: Izgltba/zintnePretendentus aicinm pieteikties: iesniedzot savu profesionls darbbas aprakstu  ( CV) ar nordi „Visprjs vidjs izgltbas sko...

 • Company SAULKRASTU NOVADA DOME, PUBLIC_BODY in Saulkrasti
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Saulkrastu vidusskola, re. Nr.4313901093, aicina pieteikties kandidtus visprjs vidjs izgltbas skolotja vakancei ( profesijas kods 2330 01 ), mcbu priekšmets MIJADarba apraksts: stenot izgltbas programmu mcbu priekšmet MIJA atbilstoši Valsts izgltbas standartam.Prasbas: Izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”Algas likme par 1 ( vienu ) pedagoisko slodzi : no 790 EURSlodze: nepilna darba slodze ( 12 kontaktstundas ned ) 8.-12.klasmLgums: Darba lgums uz nenoteiktu laiku Darbbas joma: Izgltba/zintnePretendentus aicinm pieteikties: iesniedzot savu profesionls darbbas aprakstu  ( CV) ar nordi „Visprjs vidjs izgltbas skolotja vakancei/mija”  uz e-pastu ...

 • Company SAULKRASTU NOVADA DOME, PUBLIC_BODY in Saulkrasti
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

       Saulkrastu vidusskola, re. Nr.4313901093, aicina pieteikties kandidtus visprjs vidjs izgltbas skolotja vakancei ( profesijas kods 2330 01 ), mcbu priekšmets FIZIKADarba apraksts: stenot izgltbas programmu mcbu priekšmet FIZIKA atbilstoši Valsts izgltbas standartam.Prasbas: Izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”Algas likme par 1 ( vienu ) pedagoisko slodzi : no 790 EURSlodze: nepilna darba slodze 0,7 likme ( 15 kontaktstundas ned ) 8.-12.klasmLgums: Darba lgums uz nenoteiktu laiku Darbbas joma: Izgltba/zintnePretendentus aicinm pieteikties: iesniedzot savu profesionls darbbas aprakstu  ( CV) ar nordi „Visprjs vidjs izgltbas skolotja vakancei ...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Eleja
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Elejas vidusskola piedv darbu VSTURES UN SOCILO ZINBU skolotjam 5.-12. klas.Prasbas pretendentam: augstk pedagoisk izgltba vai šobrd stud augstskol,specialitte – vstures un socilo zinbu skolotjs vai cita priekšmeta skolotjs ar tiesbm mct vsturi un socils zinbas.Pilna slodze (30 un vairk stundas) Darbs uz nenoteiktu laiku.Atalgojums atbilstoši MK noteikumiem “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 750 Euro par pilnu slodzi (30 stundas).Darba vieta: Elejas vidusskola, Mea prospekts 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.rta autobusu satiksme no un uz Jelgavu.Kontaktinformcija: tlr. 29694792, 63061258...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters