Jobmonitor. Search results for Psychologists

33 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-33 of 33 results.
 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Eleja
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Prasbas pretendentam: augstk izgltba atbilstoši Psihologu likuma 3.panta prasbm, reistrcija psihologu reistr;psihologa sertifikts izgltbas un skolu psiholoij .Nepilna slodze - 0,75 slodzes (no 30 stundm), darba laiks 3 dienas ned. Darbs uz nenoteiktu laiku.Atalgojums atbilstoši MK noteikumiem “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 790 Euro par pilnu slodzi (30 stundas).Darba vieta: Elejas vidusskola, Mea prospekts 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.rta autobusu satiksme no un uz Jelgavu.Kontaktinformcija: tlr. 29694792, 63061258...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada Šibes pamatskola piedv darbu izgltbas psihologam pamatizgltbas un pirmsskolas posmAdrese: Skolas iela 3, Nkotne, Gldas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040Darba uzskšanas laiks 01.09.2020.Pienkumi:Veikt individulo darbu ar izgltojamajiem.Veikt grupu darbu ar izgltojamajiem.Sadarboties ar izgltojam veckiem, lai sniegtu atbalstu brnam via attstbas veicinšan.Sadarboties ar prjo atbalsta personlu.Konsultt pedagoisko personlu un skolotju palgus.3-4 reizes gad organizt vecku apmcbas savu kompetenu ietvaros.Prasbas:Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Ir psihologa sertifikts (izgltbas un skolu psiholoija)Ir veikta reistrcija ...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Eleja
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Prasbas pretendentam: augstk izgltba atbilstoši Psihologu likuma 3.panta prasbm, reistrcija psihologu reistr;psihologa sertifikts izgltbas un skolu psiholoij .Nepilna slodze - 0,75 slodzes (no 30 stundm), darba laiks 3 dienas ned. Darbs uz nenoteiktu laiku.Atalgojums atbilstoši MK noteikumiem “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 750 Euro par pilnu slodzi (30 stundas).Darba vieta: Elejas vidusskola, Mea prospekts 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.rta autobusu satiksme no un uz Jelgavu.Kontaktinformcija: tlr. 29694792, 63061258...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada socils aprpes un rehabilitcijas centrs “Eleja” izsludina konkursu uz vakantopsihologa amatu, profesijas kods 2634 01,(darba vieta: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads)Galvenie amata pienkumi:darbs ar brniem, jauniešiem un viu imenm, un iestdes personlu;klientu psiholoisks izptes un to rezulttu apstrdes un interpretcijas  veikšana;veikt psiholoisko konsultšanu;veikt riska un vajadzbu izvrtšanu brniem, piedalties individulo plnu sastdšan, stenošan, novrtšan un nepieciešambas gadjum korekcijas plna organizšana;grupu vadšana brniem, iestdes personlam;konfliktu  risinšana un brnu psihoemocionl stvoka stabilizšana.Prasbas pretendentiem:izgltba: augstk izgltba psiholoij un psihologa kvalifikcija;valodas prasme: latviešu - augstk pakpe;spja operatvi u...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde „Pasacia” aicina darb izgltbas psihologu uz 0,8 slodzi (24h) ned (uz nenoteiktu laiku). Darba pienkumi:• brnu, vecku un pedagogu konsultšana brna psiholoisko problmu gadjumos;• brna psihisks attstbas korekcijas pamatprincipu izstrde mcbu grtbu gadjumos un attiecgo ieteikumu izstrde pedagogiem un veckiem.Prasbas pretendentiem:• Augstka izgltba un psihologa kvalifikcija; • Labas saskarsmes prasmes;• oti labas datorzinšanas (MS Office, MC Excel, Powerpoint u.c. programmas) un pieredze darb ar biroja tehniku; • Precizitte, augsta atbildbas sajta;• valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe.Darba laiks – pc vienošansAtalgojums – 860.00 euro par likmiPieteikumu iesniegšana:• Aspazijas iel 18, Jelgav, LV-3001 • e-pasts: ...

 • Company Rēznas pamatskola in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Izgltbas psihologsDarbbas joma: pamatizgltbaDarba pienkumi: izgltbas psihologa darbs ar pamatskolas vecuma brniem, atbalsts viu veckiem un pedagogiemDarba vietas adrese: Rznas pamatskola, Skolas iela 2, Stoerova, Rzeknes novads, LV-4642 Atalgojums: pc pedagogu tarifikcijas  0,076 likmesDarba devja kontaktinformcija: Rznas pamatskolas direktors Anatolijs Kozlovskis,  pieteikties zvanot tlr. 29471322 vai stot CV uz e-pastu: ...

 • Company REHABILITĀCIJAS CENTRS "RĀZNA", SIA in Veczosna
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Klniskais un veselbas psihologsPrasbas pretendentam: - augstk medicnisk izgltba specialitt;- sertifikts, kas apliecina tiesbas praktizt profesij;- reistrts rstniecbas personu reistr;- obligtas valsts valodas zinšanas: augstkais lmenim C;- labas saskarsmes prasmes;- prasmes noteikt priorittes;- teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;- precizitte, augsta atbildbas sajta.SIA "REHABILITCIJAS CENTRS "RZNA"", Rzeknes novads, Lznavas pagasts, Veczosna, Sauu kalna iela 3, CV ar nordi Klniskais vai veselbas psihologs vakance stt uz e-pastu: ; kontaktpersona valdes locekle D.Gavare-Karpova tlr.: 29422323...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ...

 • Company 'JELGAVAS SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE' in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Pašvaldbas iestde „ Jelgavas socilo lietu prvalde” aicina darb psihologu Socilo pakalpojumu centr brniem (Zirgu iel 47a, Jelgav).Prasbas kandidtiem: maistra grds psiholoij; jbt reistrtam psihologu reistr, sertifictam; vlama 3 gadu darba pieredze specialitt; C lmea 2.pakpes valsts valodas prasme; - zinšanas Word, Exel, Outlook, pamatzinšanas Internet Explorer lietošan;- spja strdt komand.Galvenie pienkumi: veikt psiholoisko konsultšanu individuli vai grup; veikt klientu psiholoisko izpti, sniegt atzinumu; sniegt psiholoisko atbalstu. Motivtu pieteikuma vstuli, CV stt uz e- pastu " rel="nofollow"> Sazinsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicinti uz prrunm.Tlr. informcijai: 63026313...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Izgltbas prvalde izsludina konkursu uz psihologa amata vietu Jelgavas novada pašvaldbas izgltbas iestds, lai nodrošintu Eiropas Socil fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicgas mcbu prtraukšanas samazinšana” stenošanu.Galvenie pienkumi: sniegt konsultcijas un atbalstu projekt iesaisttajiem izgltojamajiem no 5. ldz 12.klasei un profesionls izgltbas iestdes izgltojamajiem no 1. ldz 4.kursam saska ar individulo priekšlaicgas mcbu prtraukšanas riska mazinšanas plnu.Prasbas pretendentiem:-          izgltba atbilstoši Psihologu likumam;-          par priekšrocbu tiks uzskatta pieredze darb ar brniem ar mcšans vai uzvedbas grtbm.Darba vieta:Vircavas vidusskolas Platones filil – 5 kontaktstundas ned jeb 50 kontaktstundas semestr;Sesavas pamatskol – 10 kon...

 • Company BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA "AINAŽI", SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbs ar brniem un pusaudiem ar psihiskiem un uzvedbas traucjumiem....

 • Company Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītī in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Izgltbas PSIHOLOGS brnudrzam ar latviešu mcbu valodu0,5 likmesPretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: tlr. 65426481...

 • Company ZALITES SPECIALA PAMATSKOLA, PUBLIC_BODY in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Galvenie darba pienkumi:Izgltojam psiholoisk izpte, t.sk. izgltojam novrošana mcbu stunds un rpus tm; Izgltojam socilpsiholoisks vides izpte; Izgltojamo, vecku un pedagogu konsultšana izgltojamo psiholoisko problmu gadjumos; Izgltojam psihisks attstbas veicinšanas pamatprincipu izstrde mcbu apguves grtbu gadjumos un ieteikumu izstrdšana pedagogiem un veckiem atbalsta sniegšanai;Rakstisku atzinumu sagatavošana par izgltojam psiholoisks izptes vai konsultšanas rezulttiem gadjumos, ja izgltojamais tiek nostts uz valsts vai pašvaldbas pedagoiski medicnisko komisiju vai saem izgltbas iestdes atbalsta komisijas paldzbu, k ar normatvajos aktos paredztajos gadjumos vai pc vecku rakstiska pieprasjuma;Veikt izgltojamo attstbas dinamikas izpti.Sazinties 29125206;29483699...

 • Company Sociālā atbalsta un aprūpes centrs "Avots" in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Daugavpils novada pašvaldbas iestdeSocilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”piedv darbu:Psihologs (2634 01)     Darba alga - skot no 475 eiro Darba vietas adrese: Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novadsCV stt uz e-pastu:: " rel="nofollow"> vai zvaniet 29422951 (Lilita Gasjaeca)Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes przinis ir Socilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”. Piesakot savu kandidatru uz izsludinto amata vietu, Js uzticat savus personas datus Socilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots” ...

 • Company J.PILSUDSKA DAUGAVPILS VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  J. Pilsudska Daugavpils valsts pou imnzija aicina darbIZGLTBAS PSIHOLOGUSlodze - 0,6 likmes (alga par doto slodzi - EUR 494,00)Darba lgums uz noteiktu laiku (uz pamatdarbinieka brna kopšanas atvainjuma laiku)Kontaktinformcija: " target="_blank" rel="nofollow">; " target="_blank" rel="nofollow">; tel.nr.: 26128484...

 • Company Jelgavas Tehnikums in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Jelgavas Tehnikumsaicina darb PSIHOLOGUPRASBAS: Augstk izgltba un psihologa kvalifikcija vai maistra grds psiholoij, ir reistrts Psihologu reistr. Zinšanas un prasmes izmantot un pielietot dada veida psiholoisks izptes un konsultšanas metodes; Teicamas organizatorisks, komunikcijas un sadarbbas prasmes, strdjot individuli un komand; Atbildbas sajta, patstvba un tra reakcija krzes situcijs.  AMATA PIENKUMI: Sniegt individulas konsultcijas; sagatavot un sniegt atzinumus attiecgm institcijm; Veikt psiholoisko izpti un izvrtšanu; Vadt grupas - atbalsta, izgltojošas, motivjošas u.c. ...

 • Company Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Ikšiles pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde “iekuriš” aicina pieteikties kandidtus uz IZGLTBAS PSIHOLOGSA vakanci. Ms piedvjam dinamisku darbu jaun un msdieng iestd, radoš, atbalstu sniedzoš un dabai draudzg vid. Pirmsskolas izgltbas iestd tiks realizta gan visprj pirmsskolas izgltbas  programma, gan specils pirmsskolas izgltbas  programmas.Informcija par vakanci:darba lgums uz pilnu slodzi (30stundas ned)darba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laikuparedzam darba tiesisko attiecbu uzskšana  2020. gada septembrisBtiskkie darba pienkumi:piedalties visprjs un specilo pirmsskolas izgltbas programmu stenošan, nodrošinot kvalitatvu pedagoisko procesu, emot vr katra brna vecumu, veselbas stvokli, attstbu, individualitti, sagatavojot izgltojamos sekmgai pamatizgltbas apguvei;plnot un realizt pe...

 • Company SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Socils integrcijas valsts aentra (re.Nr.90001790030) aicina darb PSIHOLOGU (uz darbinieka prombtnes laiku) Profesionls piemrotbas noteikšanas nodaSocils integrcijas valsts aentra (SIVA) veic profesionls piemrotbas noteikšanas pakalpojumu (zinšanu, spju un veselbas stvoka novrtšanu) personm ar invaliditti vai prognozjamo invaliditti, sniedzot ieteikumus par izgltbas (profesionls rehabilitcijas) iespjm SIVA, piemrotu darbu, ar to saisttajiem aktvajiem nodarbintbas paskumiem un citiem atbalsta paskumiem atbilstoši veselbas stvoklim.Galvenie pienkumi:·         piedalties profesionls piemrotbas noteikšanas proces:veikt kognitvo spju izpti,noteikt klientu motivcijas lmeni,izvrtt klientu spjas iesaistties apmcbu proces,sadarbb ar citiem specilistiem noteikt klientam piemrotko profesionls rehabili...

 • Company Rundāles novada dome in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Prasbas amata kandidtam Izgltbas un skolu psihologs Izgltba, Specialitte Augstks izgltbas diploms par akredittas bakalaura studiju programmas un akredittas maistra studiju programmas psiholoij apguvi vismaz 200 kredtpunktu apjom; vismaz viena no šm programmm ir profesionl studiju programma. Psihologa sertifikts izgltbas un skolu psiholoijas jom. Registracija psihologu registra. Prasmes un iemaas Labas komunikacijas prasmes ar berniem, vecakiem un kolegiem; interese un izpratne par brnu vajadzbm atbilstoši vecumposmam. Prasme veikt psiholoisko izpti un rezulttus atspoguot psihologa atzinum, prasme patstvgi pieemt lmumus, psiholoisk noturba un augsta saskarsmes kultra, spja strdt komand. Labas da...

 • Company Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības i in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darbs ar pirmsskolas un pamatskolas vecuma izgltojamajiem izgltbas iestd.Telefons saziai 29376984...

 • Company Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ikšiles pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde “iekuriš” aicina pieteikties kandidtus uz izgltbas psihologa vakanci. Ms piedvjam dinamisku darbu jaun un msdieng iestd, radoš, atbalstu sniedzoš un dabai draudzg vid. Pirmsskolas izgltbas iestd tiks realizta gan visprj pirmsskolas izgltbas  programma, gan specils pirmsskolas izgltbas  programmas.Informcija par vakanci:darba lgums uz pilnu slodzi (30stundas ned)darba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laikuBtiskkie darba pienkumi:stenot specils pirmsskolas izgltbas programmas, nodrošinot kvalitatvu pedagoisko procesu, emot vr katra brna vecumu, veselbas stvokli, attstbu, individualitti, sagatavojot izgltojamos sekmgai pamatizgltbas apguvei;plnot un realizt pedagoisko darbu saska ar iestd realizjamo pirmsskolas izgltbas programmu, iestdes nolikum...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde „Pasacia” aicina darb izgltbas psihologu uz slodzi 0,8 (24h) ned (uz nenoteiktu laiku) Darba pienkumi:brnu, vecku un pedagogu konsultšana brna psiholoisko problmu gadjumos;brna psihisks attstbas korekcijas pamatprincipu izstrde mcbu grtbu gadjumos un attiecgo ieteikumu izstrde pedagogiem un veckiem.Prasbas pretendentiem:Augstka izgltba un psihologa kvalifikcija; Labas saskarsmes prasmes;oti labas datorzinšanas (MS Office, MC Excel, Powerpoint u.c. programmas) un pieredze darb ar biroja tehniku;  Precizitte, augsta atbildbas sajta;valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe.Darba laiks – pc vienošans...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Ozolnieku novada PII "Zlte" aicina savam kolektvam pievienoties: IZGLTBAS PSIHOLOGU  (0.6 slodze)Profesionls darbbas aprakstu (CV), pieteikuma vstuli un izgltbas dokumenta kopiju gaidsim uz e-pas...

 • Company 'JELGAVAS SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE' in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Pašvaldbas iestde "Jelgavas socilo lietu prvalde" aicina darb PSIHOLOGU  Prasbas kandidtiem:1.  Profesionlais maistra grds psiholoij;2.  Pieredze psiholoisks konsultšanas jom;3.  Sertifikts, kas apliecina tiesbas veikt vardarbb cietušo brnu rehabilitciju;4.  Sertifikts, kas apliecina zinšanas brnu tiesbu aizsardzbas jom;5.  Labas komunikcijas un sadarbbas prasmes;6.  Teicamas spjas argumentt savu viedokli rakstiski un mutiski;7.   Spja strdt paaugstintas intensittes un psiholoisks slodzes apstkos;8.      Labas datorprasmes. Galvenie pienkumi:·  Atbalsts imenm un personm, kuras nokuvušas krzes situcijs (iegta invaliditte, tuva cilvka zaudjums, suicda minjums, prciesta vardarbba);...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Saistb ar fililes atvršanu un slodzes palielinšanu pirmsskolas izgltbas iestde “Pcte” aicina darb izgltbas psihologu Prasbas amata pretendentiem/-m:“Psihologu likum” noteikta atbilstoša izgltba;labas komunikcijas prasmes ar brniem, veckiem un koliem; augsta atbildbas sajta pret uzdotajiem pienkumiem un precizitte to izpild;prasme plnot un organizt savu darbu;izgltbas jomu un psihologa darbbu reglamentjošo tiesbu aktu przinšana.Galvenie amata pienkumi:ievrot psihologu profesionls darbbas pamatprincipus (“Psihologu likums”);veikt psihologa pienkumus atbilstoši “Psihologu likumam”;sniegt psiholoisko atbalstu iestdes brniem, veckiem, darbiniekiem;...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas novada Šibes pamatskola piedv darbu izgltbas psihologam pirmsskol. Adrese: Skolas iela 3, Nkotne, Gldas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040Kontaktpersona: Sandra Plue –skolas direktoreDarba uzskšanas laiks 01.09.2020.Pienkumi:Veikt individulo darbu ar izgltojamajiem.Veikt grupu darbu ar izgltojamajiem.Sadarboties ar izgltojam veckiem, lai sniegtu atbalstu brnam via attstbas veicinšan.Sadarboties ar prjo atbalsta personlu.Konsultt pedagoisko personlu un skolotju palgus.2 reizes gad organizt vecku sapulces savu kompetenu ietvaros.Prasbas:Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Ir psihologa sertifikts (izgltbas un skolu psiholoija,...

 • Company DOBELES NOVADA IZGLITIBAS PARVALDE in Zemgale
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Psihologs Lejasstrazdu skumskol 13 stundas ned( alga 790 eur par pilnu slodzi)CV stt lejasstrazdu@ zemgale.lv vai  interesties pa t.27238206...

 • Company Līgatnes novada dome in Amata
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Lgatnes novada dome aicina pieteikties uz vakantoizgltbas psihologa vietuAMATA MRIS:Mcbu un audzinšanas procesa, emocionlo, kognitvo, uzvedbas vai saskarsmes grtbu mazinšana, pozitvas pašizaugsmes veicinšana izgltojamajiem. Paldz risint izgltojamo mcšans grtbas, socils un emocionl rakstura problmas, sadarbojas ar izgltojamo veckiem, pedagogiem un citiem specilistiem, kuri iesaistti izgltojam problmu risinšan.Izgltbas psihologa darbs tiek plnots, vadoties pc izgltojamo, vecku (aizbildu), pedagogu, izgltbas iestu administrcijas pieteikumiem, pamatuzmanbu veltot darbam ar izgltojamo, via problmu risinšanai – Jauno Lderu vidusskol, Augšlgatnes Jaunaj skumskol, Augšlgatnes pirmsskolas izgltbas iestd “Zvanii”, Lgatnes pilstas pirmsskolas izgltbas iestd.Pienkumi:Izgltojamo psiholoisk izpte;Izglto...

 • Company Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais in Daugavpils
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Daugavpils pilstas pašvaldbas iestde “Socilais dienests” aicina darb uz vakanto Socilo pakalpojumu nodaas imenm ar brniem sektora psihologa amatu 1.      Amata pamatpienkumi:1.1. Veikt psiholoisko izpti un izvrtšanu.1.2. Sniegt klientiem psiholoisko paldzbu, konsultšanu un atbalstu.1.3. Veikt klientu psiholoisko adaptciju un attstbas veicinšanu.1.4. Vadt dada veida grupas Socil dienesta mra grupm - atbalsta, izgltojošas, motivjošas u.c.1.5. Sagatavot rakstiskus atzinumus par psiholoisks izptes vai konsultšanas rezulttiem, t.sk. tiesai, britiesai, policijai, un prokuratrai liets, kas saisttas ar brnu tiesbu aizsardzbu.2. Prasbs:2.1. maistra grds psiholoij;2.2. reistrcija psihologu reistr un psihologa sertifikts klnisks un veselbas psiholoijas jom;2.3. profesionl darbba brnu un imenes izpt s...

 • Company Jelgavas Tehnikums in Amata
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Jelgavas Tehnikumsaicina darb  Izgltbas un skolu PSIHOLOGUPRASBAS: Augstk izgltba un psihologa kvalifikcija vai maistra grds psiholoij, ir reistrts Psihologu reistr. Zinšanas un prasmes izmantot un pielietot dada veida psiholoisks izptes un konsultšanas metodes; Teicamas organizatorisks, komunikcijas un sadarbbas prasmes, strdjot individuli un komand; Atbildbas sajta, patstvba un tra reakcija krzes situcijs.  AMATA PIENKUMI: Sniegt individulas konsultcijas; sagatavot un sniegt atzinumus attiecgm institcijm; Veikt psiholoisko izpti un izvrtšanu; Vadt grupas - atbalsta, izgltojošas, motivjošas u.c. ...

 • Company OGRES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS in Amata
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Aicinm pievienoties Ogres novada Socil dienesta (re. Nr.90000025075) kolektvam, ja esat gatavs/-a sniegt profesionlu atbalstu ldzcilvkiem viu dzves kvalittes uzlabošan, esat sadarbbai un jaunai pieredzei, zinšanm atvrts/-a!Piedvtais amats - psihologs Ogres novada Socilaj dienest.Galvenie amata pienkumi:sniegt psihologa konsultcijas Ogres novada Socil dienesta socilo centru klientiem;veikt grupu darbu ar dienas centra klientiem un/vai viu atbalsta personm;sniegt Ogres novada iedzvotjiem individuls psiholoisks konsultcijas krzes situcijs;sagatavot un sniegt atzinumus attiecgm institcijm;veikt psiholoisks izptes;sadarboties ar Ogres novada Socil dienesta specilistiem, valsts un pašvaldbu iestdm un nevalstiskajm organizcijm.Pretendentam izvirzts prasbas:maistra grds klniskaj vai izgltbas psiho...

 • Company VISPĀRĒJĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "PŪT VĒJI in Amata
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  VISPRJ PIRMSSKOLAS IZGLTBAS IESTDE "PT VJII" (Lielvrd) aicina darb Izgltbas un skolu PSIHOLOGUBtiskkie darba pienkumi:piedalties visprjs un specilo pirmsskolas izgltbas programmu stenošan, nodrošinot kvalitatvu pedagoisko procesu, emot vr katra brna vecumu, veselbas stvokli, attstbu, individualitti, sagatavojot izgltojamos sekmgai pamatizgltbas apguvei;nodrošint izgltojamo adaptciju izgltbas iestd, sadarboties ar iestdes izgltojamo veckiem un pedagogiem;pilnveidot iestdes attstošo vidi, metodisko bzi, kas nepieciešama sava darba veikšanai; regulri pilnveidot savu izgltbu un profesionlo kvalifikciju;citi darba pienkumi, saska ar amata aprakstu.Prasbas kandidtiem:izgltba atbilstoši MK noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu pr...

 • Company SAULKRASTU NOVADA DOME, PUBLIC_BODY in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

       Saulkrastu vidusskola, re. Nr.4313901093, aicina pieteikties kandidtus darb izgltbas psihologa ( profesiju klasifikatora kods 2634 03 ) vakancei. Darba apraksts: Izgltojamo psiholoisk izpte, izgltojam socilpsiholoisks vides izpte, izgltojamo, vecku un pedagogu konsultšana izgltojamo psiholoisko problmu gadjumos, izgltojam psihisks attstbas veicinšanas pamatprincipu izstrde mcbu apguves grtbu gadjumos un ieteikumu izstrdšana pedagogiem un veckiem atbalsta sniegšanai, izgltojamo, vecku un pedagogu izgltošana psiholoijas jautjumos; piedalšans aktivitts, kas ir vrstas uz socilpsiholoiskajos ptjumos atklto nelabvlgo faktoru ietekmes mazinšanu skol, atbalsta sniegšana izgltojamajiem adaptcijas proces; piedalties izgltojamo, kuri apgst specils izgltbas programmas, individul izgltbas programm...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters