Jobmonitor. Search results for Production clerks

16 Jobs found

Used filters:
 • Production clerksx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company Paplāte Nr.1, SIA in Other
  19.09.2020

  Drzeu prstrdes uzmums SIA Paplte Nr. 1 aicina darb raošanas vadtju – plnotju. Prasbas:-      profesionl vai augstk izgltba prtikas raošan;-      pieredze ldzvrtg darb vismaz 1 gads;-      obligta pieredze komandas vadšan,-      spja plnot un organizt raošanas komandas darbu;-      spja pieemt lmumus savas kompetences ietvaros;-      piemt loisk domšana;-      teicamas sadarbbas un vadbas prasmes.Pienkumi:-      mrtiecgi plnot, organizt un vadt komandas ...

 • Company Oxy Life, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RAOŠANAS DARBINIEKU HIGINAS JAUTJUMU UN NORMU PRZINIS/KONTROLIERIS.Darbs Latvij, OlainGalvenie pienkumi:•             Kontrolt raošanas darbinieku higinas un sanitro normu ievrošanu;Prasbas:•             Iepriekšja darba pieredze ldzg amat  vismaz 3 gadi vai medicnisk izgltba;Piedvjam:•             Regulru darba samaksu un socils garantijas;•             Konkurtspjgu atalgojumu no 1004 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas;•             Draudzgu kolektvu;•             Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus;Lgums stt CV uz nordto e-pastu Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)...

 • Company I-TRADE, SIA in Jelgava
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA I-TRADE aicina darb  raošanas plnotju / noliktavas przini Darbbas joma: Metlizstrdjumu raošana Darba pienkumi: Prasbas: ·         Aizpildt preu pieemšanas – nodošanas dokumentus;·         Plnot un organizt raošanas procesu;·         Uzturt krtbu noliktav;·         Regulri darba braucieni pa Latviju (vismaz B kategorijas vad. apliecba);·         Krievu valodas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu. Darba vietas adrese: Mtera iela 27, Jelgava; Atalgojums: ·         no EUR 800 ldz 1200 EUR bruto, atkarb no iepriekšjs pieredzes, kompetences un kvalifikcijasDarba devja kontaktinformcija: CV stt uz e-pastu " rel="nofollow">...

 • Company PRINTIFY DEVELOPMENT, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  PRINTIFY DEVELOPMENT, SIAStrauji augošs informcijas tehnoloiju uzmums, kur strd gandrz 200 darbinieku, sakar ar prvkšanos uz jaunu 5 stvu biroja ku aicina darb enerisku, komunikablu un atbildgu  saimniecbas przini ar zelta rokm.Darba pienkumi: - biroja telpu ikdienas apsaimniekošana;- apkopju darba organizšana, nodrošinot telpu trbu, krtbu;- dncas un dadu ikdienas biroja iekrtu un inventra uzraudzba;- atkritumu aprites organizšana un širošana;- biroj ikdien izmantojamo trauku, galda piederumu mazgšana - darbs ar trauku mašnu; - ...

 • Company SI "Bruneros" Latvijas filiāle, AKF in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  • Plnot, organizt un kontrolt ikdienas darbu izpildi, paredzt nepieciešamos resursus (darbiniekus, produktus, izejvielas, iekrtas un aprkojumus);• Vadt un kontrolt raošanas procesus;• Organizt darbinieku ikdienas darbu, pienkumu izpildi;• Sagatavot atskaites par raošanas darba izpildi;• Pildt vadtja uztictos uzdevumus un sniegt atskaites par paveikto.Prasbas:• Pieredze sabiedrisks dinšanas jom pavra vai prtikas tehnologa amat vai atbilstoša izgltba. Pieredze darbu vadtja vai raošanas vadtja amat tiks uzskatta par priekšrocbu.• Loisk domšana, atbildba, precizitte, saimnieciskums, komunikabilitte;• Prasme organizt savu un savu padoto ikdienas darbu;• Spja rast un ieviest efektvus risinjumus;• Spja strdt ar vairkiem uzdevumiem vienlaicgi;• Latviešu valodas zinšanas. Krievu valodas zinšanas mu...

 • Company SI "Bruneros" Latvijas filiāle, AKF in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sabiedrisks dinšanas pakalpojumu uzmums SI "Bruneros" Latvijas filile aicina darb darbu rkotju Rgas reion.SI „Bruneros” Latvijas filil strd vairk nek 60 darbinieku un uzmums apkalpo vairk nek 20 dinšanas iestdes (brnudrzi, skolas, slimncas utml.) Latvij. Iestu skaits katru gadu palielins, kas uzmumam nodrošina stabilu izaugsmi.Darba pienkumi:• Plnot, organizt un kontrolt ikdienas darbu izpildi, paredzt nepieciešamos resursus (darbiniekus, produktus, izejvielas, iekrtas un aprkojumus);• Vadt un kontrolt raošanas procesus;• Organizt darbinieku ikdienas darbu, pienkumu izpildi;• Sagatavot atskaites par raošanas darba izpildi;• Pildt vadtja uztictos uzdevumus un sniegt atskaites par paveikto.Prasbas:• ...

 • Company SKONTO Concrete Cladding, SIA in Amata
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SKONTO Concrete Cladding,aicina darb                                          kvalittes kontrolieri Galvenie amata pienkumi: - veikt gatavs produkcijas kvalittes kontroli atbilstoši uzmum izstrdts kvalittes sistmas standartiem, tehnisko noteikumu un pasttja prasbm; - kontrolt tehnoloisko operciju izpildi un izstrdjumu atbilstbu raošanas laik un gala izstrdjumiem, veikt nepieciešams produkta kvalittes prbaudes, reistrt novirzes, prbaudt parametru atbilstbu tehnoloiskajai un citai dokumentcijai; - sagatavot nepieciešamo ar darba izpildi saistošo dokumentciju, veikt nepieciešamos laboratorijas testus ar specilu prbaudes iekrtu (betona paraugu laušanas tests) atbilstoši noteiktajai procedrai; - apkopot un nostt prbaudes rezulttus, analizt neatbilstbu clous, sagatavot ieteikumus neatbilstb...

 • Company LATTEX D, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA “Lattex D” aicina darb:Gatavs produkcijas kvalittes kontrolieridarbam ššanas cehMs piedvjam: lieliskus darba apstkus, darbu ar msdiengm iekrtm, veselbas apdrošinšanu, visas socils garantijas. Darba alga: no 500 EUR mnesPapildus informcija pa tlruni: 65420054 vai 22015388CV ldzam stt uz e-pastu: ...

 • Company ĒDIENS.LV, SIA in Other
  15.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sabiedrisks dinšanas pakalpojumu uzmums SIA "diens.lv" aicina darb darbu rkotju Bauskas novad.Darba pienkumi:• Plnot, organizt un kontrolt ikdienas darbu izpildi, paredzt nepieciešamos resursus (darbiniekus, produktus, izejvielas, iekrtas un aprkojumus);• Vadt un kontrolt raošanas procesus;• Organizt darbinieku ikdienas darbu, pienkumu izpildi;• Sagatavot atskaites par raošanas darba izpildi;• Pildt vadtja uztictos uzdevumus un sniegt atskaites par paveikto.Prasbas:• Pieredze sabiedrisks dinšanas jom pavra vai prtikas tehnologa amat vai atbilstoša izgltba. Pieredze darbu vadtja vai raošanas vadtja amat tiks uzskatta par priekšrocbu.• Loisk domšana, atbildba, precizitte, saimnieciskums, komunikabilitte;...

 • Company TURBAS, ZEM in Other
  12.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Plnot, vadt saimniecbas darbu; veikt materilo vrtbu iegdi un uzskaiti; atbildt par racionlu un ekomomisku darbam saemto materilu izmantošanu; veidot pozitvu saskarsmi ar darbiniekiem un klientiem; organizt viesu uzemšanu; veikt teritorijas ikdienas apsekošanu un tamldzigus darbus...

 • Company RIGAS ELEKTROMASINBUVES RUPNICA, AS in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dispeers mehnisks-sagatavošans raotnDarba pieredze raošan ir nepieciešama. 780 eiro + apmaksts pusdienasCV stt uz  ...

 • Company HansaMatrix, AS in Ventspils
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Uzmums AS "HansaMatrix" ir tri augošs augsto tehnoloiju uzmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistmu izstrdi, industrializciju un pilnu raošanas pakalpojumu sniegšanu. Uzmuma produktu klstu veido datu tklu iekrtas, interneta "ierces" (Internet of Things), industrils sistmas un citas augstas pievienots vrtbas tirgus segmenta iekrtas.Komandai paplašinoties aicinm  pievienoties RAOŠANAS PLNOTJUTev uzticsim:  Raošanas plna sagatavošanu un uzturšanu kop ar grupu vadtjiem, Klientu vadtjiem;Pastjumu koordinšanu un apkopošanu;Savstarpji dadu grupu lniju noslodzes plnošanu;Raošanas un plnošanas procesu analzi un pilnveidi;Raošanas datu apkopošanu, analizšanu un atskaišu sagatavošanu.Ms Tev piedvjam:Transporta kompensciju nokšanai uz un no darba darbiniekiem no novadiem.Moderna droša darba...

 • Company DEORA PLUSS, SIA in Amata
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  RAOŠANAS KONTROLIERISAmata pienkumi: ·         Veikt što detau, mezglu un izstrdjumu kvalittes kontroli·         Novrst iespjamos što izstrdjumu izgatavošanas defektus·         Novrst skus defektus ššanas iekrtu darbb·         Prbaudt što izstrdjumu piegriezto detau kvalitti·         Parbaudt što izstrdjumu piegriezto palgmaterilu kvalitti·         Prbaudt materilu un furnitras kvalitti·         Veikt šuvju ikdienas darba kvalittes kontroli·         Veikt izstrdjuma kvalittes gala kontroli·         Veikt darba vietas apkopiAtbildba:·         Par sav amata aprakst noteikto pienkumu kvalitat...

 • Company PLASTIC CARD ENTERPRISE (BALTIJAS FILIALE), AKF in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Plastic Card Enterprise (Baltijas filile), re.Nr. 40203242693aicina darbRAOŠANAS DISPEERU-i / OPERATORU-i (profesijas kods 432203).Darbbas joma un pienkumi:Visdadko klienta plastikta karšu izgatavošana. Plastikta kartes un risinjumi lojalittes nostiprinšanai.Elektronisk identitte. Komunikcija ar esošajiem un potencilajiem korporatvajiem klientiem.Darba laiks: no 8:00 ldz 17:00 (40 stundas ned)Darba vietas adrese: LV-2167 Mrupes nov., Mrupe, Plieciema iela 5.Kontaktinformcija:Lgums stt CV uz nordto e-pasta adresi: ...

 • Company Forta Prefab, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 07.09.2020

  SIA “Forta Prefab” (re.numurs: 40103727283) mekl KVALITTES KONTROLIERI darbam TUKUM Pienkumi: ·        darbu kvalittes novrtjums, rezulttu apkopošana un analze ·        kvalittes dokumentcijas administršana Prasbas: ·        vismaz 1 gada pieredze raošanas vai celtniecbas uzmum, vlams kvalittes kontroliera amat ·        vlama augstk vai vidj tehnisk izgltba ·        zinšanas par kvalittes prbaudes metodm, mrinstrumentiem un iercm ·        precizitte, akurta un uz detam orientta personba ...

 • Company Latvijas Pasts, AS in Other
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  LATVIJAS PASTS, AS aicina darb Darba organizcijas specilistu (-i)Aicinm pievienoties Latvijas Pasta komandai Darba organizcijas specilistu (-i) Stjumu apstrdes un piegdes departamenta Rgas širošanas kompleksDarba vieta: Ziemeu iela 10, Lidosta RgaDarba pienkumi:Organizt un vadt komandu savas maias ietvarosSekot ldzi savlaicgai stjumu apstrdeiIzprast darba procesus un sniegt priekšlikumus par iespjamiem uzlabojumiemPrasbas kandidtiem:Vidj izgltbaValsts valodas zinšanas atbilstoši augstk lmea 1. pakpei (C1)Sp...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Production clerks Edit filters