Jobmonitor. Search results for Prison guards

14 Jobs found

Used filters:
 • Prison guardsx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Jelgava
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionlo izgltbu, kvalifikciju un specilo dienesta pakpi, kura devusi zvrestu un dien Prvald. Amatpersonas tiesbas un pienkumus nosaka un .Darbavieta un kontaktinformcija: Ieslodzjuma vietu prvaldes Jelgavas cietums  – Adrese: Paldzbas iela 3, Jelgava, LV-3001, kontaktinformcija –tlr. 63023219; 67290148, CV un motivcijas vstuli stt – ; Prasbas kandidtiemAtbilstba Iekšlietu ministrijas sistmas iestu un noteiktajm prasbm:...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Jelgava
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionlo izgltbu, kvalifikciju un specilo dienesta pakpi, kura devusi zvrestu un dien Prvald. Amatpersonas tiesbas un pienkumus nosaka un .Darbavieta un kontaktinformcija: Ieslodzjuma vietu prvaldes Jelgavas cietums  – Adrese: Paldzbas iela 3, Jelgava, LV-3001, kontaktinformcija –tlr. 63023219; 67290148, CV un motivcijas vstuli stt – , Prasbas kandidtiemAtbilstba Iekšlietu ministrijas sistmas iestu un ...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionlo izgltbu, kvalifikciju un specilo dienesta pakpi, kura devusi zvrestu un dien Prvald. Amatpersonas tiesbas un pienkumus nosaka un .Darbavieta un kontaktinformcija: Ieslodzjuma vietu prvaldes Valmieras cietums  – Adrese: Dzirnavu iela 32, Valmiermuia, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219, kontaktinformcija –tlr. 64123905; 67290148, CV un motivcijas vstuli stt – ; Prasbas kandidtiem:Atbilstba Iekšlietu ministrijas sistmas iestu un ...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionlo izgltbu, kvalifikciju un specilo dienesta pakpi, kura devusi zvrestu un dien Prvald. Amatpersonas tiesbas un pienkumus nosaka un .Darbavieta un kontaktinformcija: Ieslodzjuma vietu prvaldes Valmieras cietums  – Adrese: Dzirnavu iela 32, Valmiermuia, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219, kontaktinformcija –tlr. 64123905; 67290148, CV un motivcijas vstuli stt – , Prasbas kandidtiemAtbilstba...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionlo izgltbu, kvalifikciju un specilo dienesta pakpi, kura devusi zvrestu un dien Prvald. Amatpersonas tiesbas un pienkumus nosaka un .Darbavieta un kontaktinformcija: Ieslodzjuma vietu prvaldes Csu Audzinšanas iestde nepilngadgajiem   – Adrese: Lgatnes iela 6, Csis, LV-4101, kontaktinformcija –tlr. 64123905; 67290148, CV un motivcijas vstuli stt – ,  Prasbas kandidtiem...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Olaine
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionlo izgltbu, kvalifikciju un specilo dienesta pakpi, kura devusi zvrestu un dien Prvald. Amatpersonas tiesbas un pienkumus nosaka un .Darbavieta un kontaktinformcija: Ieslodzjuma vietu prvaldes Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnca)  – Adrese: Rgas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114, kontaktinformcija – Stabu iela 89, Rga, tlr. 67290331; 67290148, CV un motivcijas vstuli stt – ; Prasbas kandidtiemAtbilstba Iekšlietu ministrijas sistmas iestu un ...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Other
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionlo izgltbu, kvalifikciju un specilo dienesta pakpi, kura devusi zvrestu un dien Prvald. Amatpersonas tiesbas un pienkumus nosaka un .Darbavieta un kontaktinformcija: Ieslodzjuma vietu prvaldes Jkabpils cietums – Adrese: ieeu iela 14, Jkabpils, LV-5202, kontaktinformcija –tlr. 65230327; 67290148, CV un motivcijas vstuli stt – ; Prasbas kandidtiemAtbilstba Iekšlietu ministrijas sistmas iestu un noteiktajm prasbm:...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Jēkabpils
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionlo izgltbu, kvalifikciju un specilo dienesta pakpi, kura devusi zvrestu un dien Prvald. Amatpersonas tiesbas un pienkumus nosaka un .Darbavieta un kontaktinformcija: Ieslodzjuma vietu prvaldes Jkabpils cietums – Adrese: ieeu iela 14, Jkabpils, LV-5202, kontaktinformcija –tlr. 65230327; 67290148, CV un motivcijas vstuli stt – ; Prasbas kandidtiemAtbilstba Iekšlietu ministrijas sistmas iestu un noteiktajm prasbm:...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Other
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionlo izgltbu, kvalifikciju un specilo dienesta pakpi, kura devusi zvrestu un dien Prvald. Amatpersonas tiesbas un pienkumus nosaka un .Darbavieta un kontaktinformcija: Ieslodzjuma vietu prvaldes Liepjas cietums  – Adrese: Drza iela 14/16, Liepja, LV-3401, kontaktinformcija –tlr. 63422305; 67290148, CV un motivcijas vstuli stt – ; Prasbas kandidtiemAtbilstba Iekšlietu ministrijas sistmas iestu un noteiktajm prasbm:...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Other
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionlo izgltbu, kvalifikciju un specilo dienesta pakpi, kura devusi zvrestu un dien Prvald. Amatpersonas tiesbas un pienkumus nosaka un .Darbavieta un kontaktinformcija: Ieslodzjuma vietu prvaldes Liepjas cietums  – Adrese: Drza iela 14/16, Liepja, LV-3401, kontaktinformcija –tlr. 63422305; 67290148, CV un motivcijas vstuli stt – Prasbas kandidtiemAtbilstba Iekšlietu ministrijas sistmas iestu un noteiktajm prasbm:...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Other
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionlo izgltbu, kvalifikciju un specilo dienesta pakpi, kura devusi zvrestu un dien Prvald. Amatpersonas tiesbas un pienkumus nosaka un .Darbavieta un kontaktinformcija: Ieslodzjuma vietu prvaldes Iuciema cietums  – Adrese: Tvaikou iela 3, Rga, LV-1007, kontaktinformcija – Stabu iela 89, Rga, tlr. 67290152; 67290148, CV un motivcijas vstuli stt – ...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Other
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionlo izgltbu, kvalifikciju un specilo dienesta pakpi, kura devusi zvrestu un dien Prvald. Amatpersonas tiesbas un pienkumus nosaka un .Darbavieta un kontaktinformcija: Ieslodzjuma vietu prvaldes Rgas Centrlcietums  – Adrese: Maz Matsa iela 5, Rga, LV-1009, kontaktinformcija – Stabu iela 89, Rga, tlr. 67290314; 67290148, CV un motivcijas vstuli stt – ; Prasbas kandidtiemAtbilstba Iekšlietu ministrijas sistmas iestu un ...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Olaine
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionlo izgltbu, kvalifikciju un specilo dienesta pakpi, kura devusi zvrestu un dien Prvald. Amatpersonas tiesbas un pienkumus nosaka un .Darbavieta un kontaktinformcija: Ieslodzjuma vietu prvaldes Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnca)  – Adrese: Rgas iela 10, Olaine, Olaines nov., LV-2114, kontaktinformcija – Stabu iela 89, Rga, tlr. 67290331; 67290148, CV un motivcijas vstuli stt – ; Prasbas kandidtiemAtbilstba Iekšlietu ministrijas sistmas iestu un ...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS IESLODZIJUMA VIETU PARVALDE in Other
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ieslodzjuma vietu prvalde ir Tieslietu ministrijas padotb esoša valsts prvaldes iestde, kas steno valsts politiku apcietinjuma k drošbas ldzeka un brvbas atemšanas k kriminlsoda izpildes jom.Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionlo izgltbu, kvalifikciju un specilo dienesta pakpi, kura devusi zvrestu un dien Prvald. Amatpersonas tiesbas un pienkumus nosaka un .Darbavieta un kontaktinformcija: Ieslodzjuma vietu prvaldes Rgas Centrlcietums  – Adrese: Maz Matsa iela 5, Rga, LV-1009, kontaktinformcija – Stabu iela 89, Rga, tlr. 67290140; 67290148, CV un motivcijas vstuli stt – ; Prasbas kandidtiemAtbilstba Iekšlietu ministrijas sistmas iestu un noteiktaj...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Prison guards Edit filters