Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

129 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-50 of 129 results.
 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada Šibes pamatskola piedv darbu mjturbas un tehnoloiju skolotjam (koka, kokmaterilu, metla un citu ldzgu materilu tehnoloijs)Adrese: Skolas iela 3, Nkotne, Gldas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040Darba uzskšanas laiks: 01.09.2020.Prasbas:Pienkumu veikšana atbilstoši profesiju klasifikator noteiktajam (kods 2341 01).Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Latviešu valodas prasme augstkaj pakp.Nav sodmbas, kas liedz strdt izgltbas iestd.Piedvjam:Nepilnas slodzes darbu (1 diena) - 7 kontaktstundas, kokapstrdes pulciš (pc vienošans).Darbu uz nenoteiktu laiku.260.00 - 290.00 eiro (pirms nodoku nomaksas).Kontakttlrunis 29146191 (...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS  PAMATIZGLTBAS  BIOLOIJAS  SKOLOTJU 7.- 9.kl. (0,231 DARBA LIKME)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 182,57 euro (6 kontaktstundas)Iespjama piemaksa par papildus darbiem projektos.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: Tlrunis  63072588; 29451275...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS PAMATIZGLTBAS MATEMTIKAS SKOLOTJU        (0,866 slodze)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 649,50 euro (26 kontaktstundas)Iespjama piemaksa par papildus darbiem (konsultcijas, mjas darbu labošana u.c.)CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu:  Tlrunis 63072588; 29451275...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS  PAMATIZGLTBAS  MIJAS SKOLOTJU 8.- 9.kl. (0,153 DARBA LIKME)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 121,13 euro (4 kontaktstundas)Iespjama piemaksa par papildus darbiem projektos.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: Tlrunis  63072588; 29451275...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb Latviešu valodas un literatras skolotju pamatskol (0,433 slodze)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 324,75 euro (13 kontaktstundas)Iespjama piemaksa par papildus darbiem (konsultcijas, mjas darbu labošana u.c.)CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu:  Tlrunis 63072588; 29451275...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS PAMATIZGLTBAS DABASZINBU SKOLOTJU (dabaszinbas, bioloija 5.- 9.kl. (0,333 slodze)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 249,75 euro (10 kontaktstundas)Iespjama piemaksa par papildus darbiem (konsultcijas, mjas darbu labošana u.c.)CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu:  Tlrunis 63072588; 29451275...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS PAMATIZGLTBAS FIZIKAS SKOLOTJU 8.-9.kl. (0,155 slodze)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 110,05 euro (4 kontaktstundas)CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: vai Tlrunis 63072388; 63072588...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS PAMATIZGLTBAS MIJAS SKOLOTJU 8.-9.kl. (0,133 slodze)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 99,75 euro (4 kontaktstundas)Iespjama piemaksa par papildus darbiem (konsultcijas, mjas darbu labošana u.c.)CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu:  Tlrunis 63072588; 29451275...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas 4. vidusskola  aicina darb pamatskolas matemtikas skolotju uz pilnu slodziDarba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; * veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * iespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. * mnešalga  no 790 eur  Pieteikuma dokumenti ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola aicina darb eogrfijas skolotju 7.- 9.klasmPrasbas: -   izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;-  komunikacijas prasmes ar berniem, jauniešiem, vecakiem un kolegiem;-  izpratni par brnu vajadzbm, atbilstoši vecumposmam;-  spju analizt un risint konfiktsitucijas.Darba alga EUR 750,00 par likmi (piemaksa 10%)Lgums CV stt uz e-pastu Informcija pa tlruni 63023866, 63021773 ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas 6. vidusskola” aicina darb:  visprjs pamatizgltbas matemtikas skolotju Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem:  izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu labas saskarsmes un sadarbbas prasmes  Piedvjums:  pilna slodze uz nenoteiktu laiku, 30 stundas, 5 stundas iesaistties projekt “PuMPuRS” mnešalga  ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb pamatizgltbas  angu valodas  skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucg...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb pamatizgltbas   skolotju  skumskol - 1.-3. klases  audzintjs.Mcbu priekšmeti - matemtika, latviešu valoda, socils zinbas, dabas zinbas, tika.Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; mnešalga  no 750 euro pa...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb angu valodas skolotju.Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums: pilna slodze uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; labiekrtota, msdienga darba vide;mnešalga  no 750 euro par ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb pamatizgltbas  krievu valodas  skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, atsau...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb pamatizgltbas  matemtikas  skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb pamatizgltbas  latviešu valodas  skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, ats...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas 4. vidusskola  aicina darb fizikas skolotju pamatskol uz pilnu slodziDarba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; * veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * iespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. * mnešalga  no 790 eur  Pieteikuma dokumenti * dzv...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas 4. vidusskola  aicina darb skumizgltbas skolotju uz pilnu slodziDarba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; * veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * iespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. * mnešalga  no 790 eur  Pieteikuma dokumenti * dzves un...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb uz nepilno slodzi informtikas/datorikas skolotju. Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums: nepilna slodze uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; labiekrtota, msdienga darba vi...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas 6. vidusskola” aicina darb visprjs pamatizgltbas skolotju datorik un informtik Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem:  izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu labas saskarsmes un sadarbbas prasmes  Piedvjums:  nepilna slodze uz nenoteiktu laiku, 18 stundas, mnešalga  521.00 eur  radošs, atsaucgs kolek...

 • Company SILENES PAMATSKOLA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SILENES PAMATSKOLA mekl:vstures un socilzinbu skolotju uz 12 stundmDarba alga kop par visu sastda 300 EUR pirms nodokiem. Darbs no 15.08.2020.Darba vietas adrese: Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: ; zvant: 26245224...

 • Company SILENES PAMATSKOLA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SILENES PAMATSKOLA mekl:angu valodas skolotju uz 13 stundm Darba alga kop par visu sastda 375 EUR pirms nodokiem. Darbs no 15.08.2020.Darba vietas adrese: Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: ; zvant: 26245224...

 • Company SILENES PAMATSKOLA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Matemtikas skolotjs uz 22 stundm. Darba vietas adrese: Skolas iela 19,Silene,Daugavpils novads.CV stt pa e-pastu:, t.26245224...

 • Company SILENES PAMATSKOLA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Silenes pamatskola mekl:skumskolas skolotju: 0,5 likmes +PDG Darba alga kop par visu: 660,00 EUR pirms nodokiem.Darba vietas adrese: Skolas iela 19,Silene,Daugavpils novads.CV stt pa e-pastu:, t.26245224...

 • Company SILENES PAMATSKOLA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SILENES PAMATSKOLA mekl:informtikas skolotju uz 4 stundm Darba alga kop par visu sastda 100 EUR pirms nodokiem. Darba vietas adrese: Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: ; zvant: 26245224...

 • Company LAPMEZCIEMA PAMATSKOLA in Lapmežciems
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lapmeciema pamatskola (re. nr. 90000031781) aicina darbvisprjs pamatizgltbas skolotju (krievu valodas skolotju).Pienkumi:  veikt krievu valodas skolotja darba pienkumus pamatizgltbas posm (5.-9.klase);Prasbas: izgltba atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu prasbm par skolotja izgltbu.Pieteikties: CV un motivcijas vstuli stt pa pastu uz skolas adresi: Lapmeciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmeciems, Lapmeciema pagasts, Engures novads, LV-3118 vai elektroniski uz skolas e-pastu:Kontaktpersona: Lapmeciema pamatskolas direktors, tlrunis:25553874....

 • Company LAPMEZCIEMA PAMATSKOLA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lapmeciema pamatskola (re. nr. 90000031781) aicina darbvisprjs pamatizgltbas skolotju (vstures skolotju). DARBA SLODZE: 0,33 amata vienbas (10 darba stundas ned). PIENKUMI:  veikt vstures skolotja darba pienkumus pamatizgltbas posm (6.-9.klase); NEPIECIEŠAM IZGLTBA: atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu prasbm par skolotja izgltbu. DARBA VIETA: Lapmeciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmeciems.Pieteikties:CV un motivcijas vstuli stt pa pastu uz skolas adresi: Lapmeciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmeciems, Lapmeciema pagasts, Engures novads, LV-3118 vai elektroniski uz skolas e-pastu: Kontaktpersona: Lapmeciema pamatskolas direktors, tlrunis:25553874....

 • Company AMATAS NOVADA SPARES PAMATSKOLA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicinm darb uz nepilnu slodzi latviešu valodas un literatras  skolotju Amatas novada Spres pamatskol Prasbas:   izgltba atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr.569 prasme strdt komand un veicint sadarbbu, elastgums, spja operatvi reat un prasme atrisint problmu situcijas, augsta saskarsmes kultra, atbildbas sajta un komunikcijas spjas, Ms piedvjam: stabilu atalgojumu un socils garantijas, msdiengu darba vidi. nepilnas slodzes darbu-19stundas ned Darba vieta: Spres muia, Spre, Amatas pag., Amatas nov. CV   stt uz e- pasta adresi:  ...

 • Company Saldus novada pašvaldība in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Saldus vidusskola aicina darb KRIEVU VALODAS SKOLOTJU  pamatskol.Slodze: 15  kontaktstundasAtalgojums par likmi no 810 EUR mnes.Darba pienkumi saska ar amata aprakstu Tlrunis uzzim 63881007Kandidtiem CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Saldus novada pašvaldība in Saldus
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Saldus pamatskola aicina darb skumskolas skolotju ar 2021.gada 1.februri uz noteiktu laiku:Nepieciešan izgltba: atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu".Atalgojums: no 800,00 eiro par likmi.CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi T. 63807110, 25624177...

 • Company Ventspils novada pašvaldība in Ventspils
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  ANCES PAMATSKOLA aicina darb socilo zinbu skolotju 2020./2021. mcbu gadam. Darba vieta: “Ances pamatskola”, Ances pag., Ventspils novads, LV-3612,Darba alga: 750 EUR par likmiCV stt uz e-pasta adresi:  Tlrunis: 29374122Darba alga saska ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”....

 • Company Brocēnu novada pašvaldība in Brocēni
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicina darb sporta skolotju Remtes pamatskol. 10 stundas nedAtalgojums par likmi EUR 750CV un motivcijas vstuli stt uz: T, 29584849...

 • Company Brocēnu novada pašvaldība in Brocēni
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicina darb skumizgltbas skolotju Remtes pamatskol. 12 stundas nedAtalgojums par likmi EUR 750CV un motivcijas vstuli stt uz: T, 29584849...

 • Company DAUGAVPILS 3.VIDUSSKOLA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  MATEMTIKAS SKOLOTJS, pasniegt 1.- 6.klassSlodze - 1 likmeDarbs uz noteiktu laiku (uz pamatdarbinieka dekrta atvainjuma laiku)Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: Tlrunis: 65423030 (skolas direktors)...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas novada Šibes pamatskola piedv darbu mjturbas un tehnoloiju skolotjam (koka, kokmaterilu, metla un citu ldzgu materilu tehnoloijs)Adrese: Skolas iela 3, Nkotne, Gldas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040Prasbas:Pienkumu veikšana atbilstoši profesiju klasifikator noteiktajam (kods 2341 01).Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Latviešu valodas prasme augstkaj pakp.Nav sodmbas, kas liedz strdt izgltbas iestd.Piedvjam:Nepilnas slodzes darbu (1 diena) - 7 kontaktstundas, kokapstrdes pulciš.Darbu uz nenoteiktu laiku.280.00 - 290.00 eiro (pirms nodoku nomaksas).Kontakttlrunis 29146191 (direktore), " rel="nofollow">...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb VISPRJS  PAMATIZGLTBAS  FIZIKAS, INENIERZINBU SKOLOTJU 7.- 9.kl. (0,192 DARBA LIKME)Prasbas: Augstk pedagoisk izgltba un atbilstoša mcbu priekšmeta skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un skolotja kvalifikcija;vai augstk izgltba un maistra vai doktora grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar mcbu priekšmeta saturu un didaktiku;vai augstk izgltba mcbu priekšmetam atbilstoš zintnes nozar un vien izgltbas iestd ne ilgk k vienu gadu strd skolotja mentora vadb.Atalgojums: 151,86 euro (5 kontaktstundas)CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: Tlrunis  63072588; 29451275...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas novada Šibes pamatskola piedv darbu mjturbas un tehnoloiju skolotjam (koka, kokmaterilu, metla un citu ldzgu materilu tehnoloijs)Adrese: Skolas iela 3, Nkotne, Gldas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040Darba uzskšanas laiks: 02.11.2020.Prasbas:Pienkumu veikšana atbilstoši profesiju klasifikator noteiktajam (kods 2341 01).Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Latviešu valodas prasme augstkaj pakp.Nav sodmbas, kas liedz strdt izgltbas iestd.Piedvjam:Nepilnas slodzes darbu (1 diena) - 7 kontaktstundas, kokapstrdes pulciš (pc vienošans).Darbu uz nenoteiktu laiku.no 280.00 eiro (pirms nodoku nomaksas).Kontakttlrunis 29146191 (direkt...

 • Company DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Daugavpils Centra vidusskola aicina darb skumskolas  pedagogu no 2021./2022. mcbu gada, bet no 2020.gada oktobra mneša sagatavošans grupas pedagogu. Darba pienkumi:Plnot, organizt un stenot savu pedagoisko darbu atbilstoši izgltbas iestd izvirztajiem uzdevumiem un mriem.Kontaktpersona: Jurijs Visockis, direktorstlr. 65428131, 22116601e-pasts: ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas 4. vidusskola  aicina darb socilo zinbu  skolotju pamatskol uz 0.5 slodziDarba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; * veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * iespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. * mnešalga  no 400 eur  Pieteikuma dokumenti *...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas 4. vidusskola  aicina darb dizaina un tehnoloiju  skolotju pamatskol uz 0.5 slodziDarba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; * veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * iespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. * mnešalga  no 400 eur  Pieteikuma do...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb latviešu valodas un literatras skolotju.Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums: pilna slodze uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; labiekrtota, msdienga darba vide;mnešalga ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb uz nepilno slodzi fizikas skolotju. Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums: nepilna slodze uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; labiekrtota, msdienga darba vide;mnešalga no...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgavas 4. vidusskola  aicina darb mijas skolotju pamatskol uz 0.5 slodziDarba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; * veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * iespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. * mnešalga  no 400 eur  Pieteikuma dokumenti * dzves u...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas pamatskola”Valdeka”-attstbas centrs” aicina darb bioloijas skolotju skolotju uz nepilnu slodzi 0.25 ar 2020./2021.m.g. Darba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze 0.25 uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * mnešalga  no 750 eur     Pieteikuma dokumenti * dzves un iepriekšjs darba un profesionls pieredze...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas pamatskola”Valdeka”-attstbas centrs” aicina darb angu valodas skolotju ar 2020./2021.m.g. Darba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * mnešalga  no 750 eur     Pieteikuma dokumenti * dzves un iepriekšjs darba un profesionls pieredzes apraksts (CV); * iz...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas 4. vidusskola  aicina darb mjturbas skolotju pamatskol (zniem) Darba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; * veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * iespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. * 0.3 slodzes   (mnešalga 790 eur par slodzi)Pieteikuma ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgava Paula Bendrupa pamatskolaAicinm darb MZIKAS SKOLOTJU specils pamatizgltbas programm izgltojamajiem ar gargs attstbas traucjumiem un izgltojamajiem ar smagiem gargs attstbas traucjumiem vai vairkiem smagiem attstbas traucjumiem uz nenoteiktu laiku nepilnai darba likmei (0,3 slodzes jeb 10 stundas ned).Darba pienkumi: stenot mzikas programmas apguvi 1.-9. klašu izgltojamajiem; plnot un organizt savu darbu atbilstoši iestdes mriem un uzdevumiem. Prasbas:izgltba atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” (vlams B programmas sertifikts specilaj izgltb vismaz 72 stundu apjom).pozitva, radoša un atbildga attieksme pret...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jelgava Paula Bendrupa pamatskolaAicinm darb ANGU VALODAS SKOLOTJU specils pamatizgltbas mazkumtautbu programm izgltojamajiem ar gargs veselbas traucjumiem (izgltojamie apgst valsts pamatizgltbas standart noteikto mcbu saturu) uz nenoteiktu laiku nepilnai darba likmei (0,283 slodzes jeb 8 stundas ned).Darba pienkumi: stenot angu valodas programmas apguvi 1.-6. klašu izgltojamajiem; plnot un organizt savu darbu atbilstoši iestdes mriem un uzdevumiem. Prasbas:izgltba atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” (vlams B programmas sertifikts specilaj izgltb vismaz 72 stundu apjom);pozitva, radoša un atbildga attieksme pret ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb mjturbas un  tehnoloiju (zniem) skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, atsa...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters