Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

84 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-50 of 84 results.
 • Company 'RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE' in Rēzekne
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Visprjs pamatizgltbas (1.-4.kl.) skolotjsDarba pienkumi: izgltbas programmu stenošana, audzinšana.CV iesniegt persongi skol (Drzu iela 17, Rzekne) vai stt uz e-pastu: ldz 25.09.2020.Rzeknes 2.vidusskola, Drzu iela 17tel.: 29416176, 64607980...

 • Company SPĀRES PAMATSKOLA in Vidi
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Spres pamatskola mekl latviešu valodas un literatras pedagogu.Prasbas:   izgltba atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr.569 prasme strdt komand un veicint sadarbbu, elastgums, spja operatvi reat un prasme atrisint problmu situcijas, augsta saskarsmes kultra, atbildbas sajta un komunikcijas spjas, Ms piedvjam: stabilu atalgojumu un socils garantijas, msdiengu darba vidi. CV   stt uz e- pasta adresi:  Tlr.nr.: 28395104, 64170071, 64170076 ...

 • Company Saldus novada pašvaldība in Amata
  19.09.2020

  Lutriu pamatskola aicina darb SKUMIZGLTBAS SKOLOTJU.Slodze: 16 kontaktstundas.Atalgojums par likmi  790 EUR mnes (no 01.09.2020.)Darba pienkumi saska ar amata aprakstu T. 25911406Kandidtiem CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu: ...

 • Company Saldus novada pašvaldība in Amata
  19.09.2020

  Lutriu pamatskola aicina darb ANGU VALODAS SKOLOTJU  skumskol.Slodze: 8 kontaktstundas ned.Atalgojums par likmi  790 EUR mnes (no 01.09.2020.)Darba pienkumi saska ar amata aprakstu T. 25911406Kandidtiem CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu: ...

 • Company TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA in Talsi
  19.09.2020

  Pu pamatskola aicina darb :  Latviešu valodas skolotjuDarba slodze  0,8 slodzesK var pieteikties?Sti CV un pieteikumu uz vai pa pastu “Pu pamatskola”, Valdgales pagasts, Talsu novads, Pas, LV-3253 vai zvant direktorei Monta Jkabsonei 26488315...

 • Company DEUTSCHE SCHULE RIGA, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Privt skumskola “Rgas Vcu skola” (Dzirnavu iel 16) aicina darb skumskolas latviešu valodas skolotju uz nepilnu slodzi no 2020. gada 25. augusta ldz 2021. gada 22.jnijam.Darba laiks: 14 h/ned (21 mcbstunda); Darba samaksa: 1126,10 EUR brutoPrasbas: - labas latviešu, vcu un krievu valodas zinšanas (vlamas angu valodas zinšanas); - labas iemaas darb ar datoru un prasme rkoties ar biroja tehniku;- labas komunikcijas spjas;- spja pieemt lmumus savu pilnvaru robes un uzemties atbildbu;- atbilstoša izgltba un tiesbas strdt par latviešu valodas skolotju Latvij.Interesenti tiek aicinti stt pieteikuma vstuli ar curriculum vitae (CV), ar nordi uz kdu vakanci pretend, uz šdu e-pasta adresi: ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  19.09.2020

  Jelgavas 4. vidusskola  aicina darb angu valodas skolotju pamatskol uz 0.5 slodziDarba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; * veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * iespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. * mnešalga  no 400 eur  Pieteikuma dokumenti * ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  19.09.2020

  Jelgava Paula Bendrupa pamatskolaAicinm darb EOGRFIJAS SKOLOTJU specils pamatizgltbas programm izgltojamajiem ar gargs veselbas traucjumiem (izgltojamie apgst valsts pamatizgltbas standart noteikto mcbu saturu) uz nenoteiktu laiku nepilnai darba likmei (0,2 slodzes jeb 6 stundas ned).Darba pienkumi: stenot eogrfijas programmas apguvi 7., 8., 9. klašu izgltojamajiem; plnot un organizt savu darbu atbilstoši iestdes mriem un uzdevumiem. Prasbas:izgltba atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” (vlams B programmas sertifikts specilaj izgltb vismaz 72 stundu apjom).pozitva, radoša un atbildga attieksme pret darbu;psiholoisk...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  19.09.2020

  Jelgava Paula Bendrupa pamatskolaAicinm darb INFORMTIKAS un DATORIKAS SKOLOTJU specils pamatizgltbas programms uz nenoteiktu laiku nepilnai darba likmei (0,3 slodzes jeb 8 stundas ned).Darba pienkumi: stenot informtikas un datorikas programmas apguvi; plnot un organizt savu darbu atbilstoši iestdes mriem un uzdevumiem. Prasbas:izgltba atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” (vlams B programmas sertifikts specilaj izgltb vismaz 72 stundu apjom);pozitva, radoša un atbildga attieksme pret darbu;psiholoisk noturba un augsta saskarsmes kultra;Piedvjums: mnešalga 790 euro, saska ar 05. 07. 2016. Ministru kabinet...

 • Company Rīgas 85. vidusskola in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 85. vidusskola aicina darb krievu valodas skolotju.Darba pienkumi:Pc amatu apraksta, viena vesela slodze.Prasbas kandidtiem:Iegst vai iegta augstk izgltbaCV un motivcijas vstuli stt , tlr. 67546199...

 • Company Rīgas 85. vidusskola in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 85. vidusskola aicina darb matemtikas skolotju.Darba pienkumi:Pc amatu apraksta, viena vesela slodze.Prasbas kandidtiem:Iegst vai iegta augstk izgltbaCV un motivcijas vstuli stt , tlr. 67546199...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Aizupes
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas novada pašvaldbas Aizupes pamatskola (adrese: "Aizupes skola", Tuši, Lvbrzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003) aicina darb (uz nenoteiktu laiku):Latviešu valodas un literatras skolotju, darba  slodze – no 24 kontaktstundm ned, alga 600 EUR mnes par 24 stundm ned.Prasbas pretendentiem:· Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 11.09.2018. “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” prasbm;·  valsts valodas zinšanas augstkaj lmen.Darba uzskšana 2020.gada 1.septembr.Pieteikuma vstuli un CV s...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Aizupes
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas novada pašvaldbas Aizupes pamatskola (adrese: "Aizupes skola", Tuši, Lvbrzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003) aicina darb (uz nenoteiktu laiku):Krievu valodas skolotju, darba  slodze – no 17 kontaktstundm ned, alga 425 EUR mnes par 17 stundm ned.Prasbas pretendentiem:· Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 11.09.2018. “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” prasbm;·  valsts valodas zinšanas augstkaj lmen.Darba uzskšana 2020.gada 1.septembr.Pieteikuma vstuli un CV stt uz ...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Latviešu valodas un literatras skolotjs 6. - 9.klaseiDarba slodze: 24 kontaktstundas, 3 stundas klases audzinšanai, 6 stundas citu pienkumu veikšanai. Darbu iespjams veikt 4 diens. Papildus ir iespja vadt tetra pulciu (2-3 stundas). Atalgojums (bruto): 900 EURDarba vieta: Šibes pamatskola, Skolas iela 3, Nkotne, Gldas pagasts, Jelgavas novadsPrasbas pretendentiem: Izgltba saska ar Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569 ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Nedrkst bt sodta persona, kam spk esošie normatvie akti liedz strdt par pedagogu.Pieteikuma vstuli un CV stt . Papildus informcija e-past vai zvanot pa tlr.29146191 (direktore Sandra Plue)....

 • Company SPORTA UN IZGLITIBAS CENTRS ZALA SKOLA, BDR in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Biedrba "Sporta un izgltbas centrs ZA SKOLA" AICINA SAV KOMAND VSTURES SKOLOTJUDarbs pamatskolas klass (nepilna likme)Nepieciešama izgltba un tlkizgltba atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”Ms no Jums sagaidm teicamas saskarsmes un sadarbbas spjas un vlmi sadarboties kopgu mru sasniegšanaiPiedvjam darbu radoš un aktv kolektvPieteikties : stt CV uz e-pasta adresi:Kontakttlrunis:29218092 (Ligija Frišfelde)...

 • Company Ventspils novada pašvaldība in Ventspils
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ANCES PAMATSKOLA aicina darb MJTURBAS UN TEHNOLOIJU SKOLOTJU ZNIEM2020./2021. mcbu gadam. Darba vieta: “Ances pamatskola”, Ances pag., Ventspils novads, LV-3612,Darba alga: 790 EUR par likmiCV stt uz e-pasta adresi: Tlrunis: 29374122Darba alga saska ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”....

 • Company RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUDRIŅU PAGASTA PĀRVAL in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  krievu valodas un literatras skolotjs (dzimt valoda)0,425 likme tel.: 29996631...

 • Company TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA in Talsi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Pu pamatskola aicina darb :  pirmsskolas izgltbas mzikas skolotjuDarba slodze 25 mcbu stundas jeb 0,625 slodzesK var pieteikties?Sti CV un pieteikumu uz vai pa pastu “Pu pamatskola”, Valdgales pagasts, Talsu novads, Pas, LV-3253 vai zvant direktorei Monta Jkabsonei 26488315...

 • Company TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA in Talsi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Pu pamatskola aicina darb : KRIEVU VALODAS SKOLOTJU            Darba slodze 11 mcbu stundas jeb 0.400 slodzesK var pieteikties?Sti CV un pieteikumu uz vai pa pastu “Pu pamatskola”, Valdgales pagasts, Talsu novads, Pas, LV-3253 vai zvant direktorei Monta Jkabsonei 26488315...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas 4. vidusskola  aicina darb mjturbas skolotju pamatskol (zniem) Darba pienkumi * stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; * sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; * iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; * veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans) Prasbas pretendentiem * izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; * labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums * slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; * radošs, atsaucgs kolektvs * iespja iesaistties projekt “PuMPuRS”. * 0.3 slodzes   (mnešalga 790 eur par slodzi)Pieteikuma ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas 4.skumskola aicina darb krievu valodas skolotju.Nepieciešam izgltba - pedagoisk augstk izgltba un krievu valodas pedagoga kvalifikcijaVeicamie uzdevumi: darbba saistta ar izgltbas programmu stenošanu atbilstoši valsts izgltbas standartiem vai programmm, nodrošina pozitvu un atbalstošu saskarsmi audzku zinšanu un prasmju apguvei un attieksmju veidošanai, organiz un vada mcbu un audzinšanas darbbu pedagoisko mru sasniegšanai, analiz un vrt audzku iegts zinšanas un prasmes, veido audzku radošo attieksmi un patstvbu izgltbas proces, sadarbojas ar audzku imenm/aizbildiem, izvlas vai izstrd metodiskos materilus mcbu un audzinšanas procesa stenošanai, atbild par sava darba kvalitti.Valodas zinšanas - augstk lmea 1. pakpes valsts valodas zinšanas (C1)Alga (BRUTO) € 1027,- Darba apjoms - 1...

 • Company OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  OGRES 1. VIDUSSKOLA MEKL DABASZINBU SKOLOTJU.PIEDVJAM: Pilnas slodzes darbu ar pamatskolas skolniem (dabaszinbu mcšana 4. - 6. klašu skolniem);Konkurtspjgu atalgojumu;Socils garantijas.PIETEIKŠANS:CV un motivcijas vstuli ldzam stt ldz 14.08.2020. uz skolas direktora e-pasta adresi . Papildus jautjumu gadjum zvant pa tlruni +371 29697125. Vairk informcijas par skolu ....

 • Company Daugavpils Vienības pamatskola in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ROBOTIKAS PULCIA SKOLOTJS pamatskolSlodze - 4 stundas nedAlga bruto 790 EUR (par pilnu slodzi)PIEZMES: Robotikas pulcia skolotju var apvienot ar informtikas laboranta darbu....

 • Company Daugavpils Vienības pamatskola in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  MJTURBAS UN TEHNOLOIJU (DIZAINA UN TEHNOLOIJU) SKOLOTJS pamatskolSlodze - 0.5 likmes (ldz 15 kontaktstundm ned)Alga bruto 790 EUR (par pilnu slodzi)...

 • Company SILENES PAMATSKOLA in Daugavpils
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SILENES PAMATSKOLA mekl:informtikas skolotju uz 3 stundm Darba alga kop par visu sastda 75 EUR pirms nodokiem. Darba vietas adrese: Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: ; zvant: 26245224...

 • Company SILENES PAMATSKOLA in Daugavpils
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SILENES PAMATSKOLA mekl:MJTURBAS SKOLOTJU (5.- 9.kl. meitenm) uz 6 stundm Darba alga kop par visu sastda 150 EUR pirms nodokiem. Darba vietas adrese: Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: ; zvant: 26245224...

 • Company KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS, BDR in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  BDR KRISTGAIS LSIRDBAS CENTRS nepieciešamsDIENAS CENTRA VADTJS  uz pusslodziPrasbas kandidtiem:Pedagoisk izgltbaVlama pieredze darb ar brniemPienkumi:Vadt un organizt dienas centra nodarbbasDarbs darbadiens 4h pcpusdienPriekšroka tiks dota tiem kandidtiem, kam ir muzikl izgltbaDarba alga bruto 254 EURPieteikties telefoniski 28365703...

 • Company Saldus novada pašvaldība in Amata
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Saldus vidusskola aicina darb KRIEVU VALODAS SKOLOTJU  pamatskol.Slodze: 15  kontaktstundasAtalgojums par likmi no 810 EUR mnes.Darba pienkumi saska ar amata aprakstu Tlrunis uzzim 63881007Kandidtiem CV stt uz e-pastu: ...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jelgavas novada Šibes pamatskola piedv darbu mjturbas un tehnoloiju skolotjam (koka, kokmaterilu, metla un citu ldzgu materilu tehnoloijs)Adrese: Skolas iela 3, Nkotne, Gldas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040Darba uzskšanas laiks: 01.09.2020.Prasbas:Pienkumu veikšana atbilstoši profesiju klasifikator noteiktajam (kods 2341 01).Izgltbas atbilstba MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Latviešu valodas prasme augstkaj pakp.Nav sodmbas, kas liedz strdt izgltbas iestd.Piedvjam:Nepilnas slodzes darbu (1 diena) - 7 kontaktstundas, kokapstrdes pulciš (pc vienošans).Darbu uz nenoteiktu laiku.260.00 - 290.00 eiro (pirms nodoku nomaksas).Kontakttlrunis 29146191 (...

 • Company Rīgas 7.pamatskola in Rīga
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 7.pamatskola aicina darb ANGU VALODAS SKOLOTJUPrasbas: Izgltba atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;- var bt pdj kursa students/-e;Piedvjums: - pienkumi saska ar amata aprakstu;- pilna laika slodze;Darba uzskšana nekavjotiesCV stt uz e-pastu: Tlrunis saziai: 26461578...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  13.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Jelgava Paula Bendrupa pamatskolaAicinm darb DABASZINBAS, BIOLOIJAS, MIJAS skolotju specils pamatizgltbas programm izgltojamajiem ar gargs veselbas traucjumiem (izgltojamie apgst valsts pamatizgltbas standart noteikto mcbu saturu) uz nenoteiktu laiku nepilnai darba likmei (dabaszinbas – 0,13 slodzes jeb 4 stundas ned; bioloija – 0,3 slodzes jeb 8 stundas ned; mija – 0,16 slodzes jeb 5 stundas ned).Darba pienkumi:• stenot dabaszinbas (5.,6.klase), bioloijas (7.,8.,9.klase), mijas (7.,8.,9.klase) programmas apguvi izgltojamajiem;• plnot un organizt savu darbu atbilstoši iestdes mriem un uzdevumiem.Prasbas:• izgltba atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompe...

 • Company IKŠĶILES VIDUSSKOLA in Amata
  12.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Ikšiles vidusskola (re.nr. 4313900190) aicina pieteikties kandidtus skumskolas skolotja vakanceiInformcija par skumskolas skolotja vakanciDarba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku.Darba laiks: 1 slodzeDarba alga: no 900.00 EUR par 1 likmi (30 stundas) + pašvaldbas piemaksaBtiskkie darba pienkumi:Pildt skumskolas un pagarintas grupas skolotja pienkumus.Sadarboties ar citiem skumskolas skolotjiem.Veikt individulo darbu ar skolniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mcbu vielu, radtu vios motivciju mcties un attsttu sadarbbas un komunikcijas prasmes.Citi darba pienkumi, saska ar amata aprakstuPrasbas:...

 • Company RIEBIŅU NOVADA DOME in Riebiņi
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dravnieku pamatskola aicina darb angu valodas skolotju, uz pusslodzi.Kontakttlrunis - 26462774 (direktors); e-pasts: . ...

 • Company J.PILSUDSKA DAUGAVPILS VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJA in Daugavpils
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  J.PILSUDSKA DAUGAVPILS VALSTS POU IMNZIJA mekl LATVIEŠU VALODAS UN LITERATRAS SKOLOTJU (uz pamatdarbinieka prombtnes laiku - brna kopšanas atvainjuma laiku)Prasbas kandidtiem: - atbilstoša izgltba;- mrtiecba, neatlaidba darb; - prasme plnot, organizt savu darbu; - teicamas saskarsmes, sadarbbas spjas; - atbildba un ieinterestba kopj iestdes darb; - prasme jgpilni izmantot IKT....

 • Company Ventspils novada pašvaldība in Ventspils
  11.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  ANCES PAMATSKOLA aicina darb socilo zinbu skolotju 2020./2021. mcbu gadam. Darba vieta: “Ances pamatskola”, Ances pag., Ventspils novads, LV-3612,Darba alga: 750 EUR par likmiCV stt uz e-pasta adresi:  Tlrunis: 29374122Darba alga saska ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”....

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb uz nepilno slodzi fizikas skolotju. Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums: nepilna slodze uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; labiekrtota, msdienga darba vide;mnešalga no...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb uz nepilno slodzi informtikas/datorikas skolotju. Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums: nepilna slodze uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; labiekrtota, msdienga darba vi...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb latviešu valodas un literatras skolotju.Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums: pilna slodze uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; labiekrtota, msdienga darba vide;mnešalga ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde“Jelgavas Tehnoloiju vidusskola” aicina darb mjturbas un  tehnoloiju (zniem) skolotju;Darba pienkumi stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; sagatavot izgltojamos olimpidm, konkursiem; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums slodze pc vienošans uz nenoteiktu laiku; radošs, atsa...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb angu valodas skolotju.Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums: pilna slodze uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; labiekrtota, msdienga darba vide;mnešalga  no 750 euro par ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb matemtikas skolotju.Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums: pilna slodze uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; labiekrtota, msdienga darba vide;mnešalga  no 750 euro par ...

 • Company CESU JAUNA PAMATSKOLA, SIA in Piebalgas
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA Csu Jaun pamatskola aicina darb -Latviešu valodas un literatras pamatizgltbas skolotju Darba pienkumi;Latviešu valodas un literatras skolotjs pamatskolas klass. Darba vietas adrese; Piebalgas iela 3, Csis Atalgojums; Nepilna slodze, no EUR 400Alga saska ar tarifikciju un noslodzi.Par vakanci sazinties ar skolas direktoru, t. 22059599...

 • Company Ata Kronvalda Durbes pamatskola in Durbe
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Ata Kronvalda Durbes pamatskola aicina darb SKUMSKOLAS SKOLOTJU ar specil pedagoga izgltbu uz nenoteiktu laiku. Kontaktstundu skaits ned - 30. Atalgojums 790 €/par likmiBrvo darba vietu skaits: 1Darba vietas adrese: Ata Kronvalda Durbes pamatskola, Skolas iela 5A, Durbe, Durbes novads, LV-3440. Gaidsim Jsu CV ar nordi "Darbs skumskolas skolotjam" uz e-pastu:  ldz 15.septembrimPapildus info pa tlruni: 27842747...

 • Company AMATAS NOVADA SPARES PAMATSKOLA in Vidi
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm darb informtikas  skolotju Spres pamatskol Prasbas:   izgltba atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018 noteikumiem Nr.569 prasme strdt komand un veicint sadarbbu, elastgums, spja operatvi reat un prasme atrisint problmu situcijas, augsta saskarsmes kultra, atbildbas sajta un komunikcijas spjas, Ms piedvjam: stabilu atalgojumu un socils garantijas, msdiengu darba vidi.Nepilnas slodzes darbu-8stundas CV un motivcijas vstuli stt uz e- pasta adresi:  Tlr.nr.: 28395104, 64170071 ...

 • Company DEUTSCHE SCHULE RIGA, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Privt skumskola “Rgas Vcu skola” (Rg, Dzirnavu iel 16) aicina darb MZIKAS SKOLOTJUdarbam ar pirmsskolas un pamatskolas vecuma brniem Pusslodzes darbs, skot no 2020. gada 1. septembra.Darba laiks: iespjami dadi darba laiki; Darba samaksa: 15-30 EUR/h brutoPrasbas: - augstas organizatorisks spjas;- labas latviešu, vcu un krievu valodas zinšanas (vlamas angu valodas zinšanas); - labas iemaas darb ar datoru un prasme rkoties ar biroja tehniku;- labas komunikcijas spjas;- spja pieemt lmumus savu pilnvaru robes un uzemties atbildbu;- atbilstoša izgltba un tiesbas strdt par mzikas skolotju Latvij.Interesenti tiek aicinti stt pieteikuma vstuli un curriculum vitae (CV) ar nordi, uz kdu vakanci pretend, uz šdu e-pasta adresi: ...

 • Company DAUGAVPILS SASKAŅAS PAMATSKOLA in Other
  10.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  SVEŠVALODAS (ANGU VALODAS) SKOLOTJSApmcba notiek latviešu valod.CV stt uz e-pastu: , tlr.uzzim: 65425870...

 • Company SILENES PAMATSKOLA in Daugavpils
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Matemtikas skolotjs uz 22 stundm. Darbs - no 17.08.2020. Darba vietas adrese: Skolas iela 19,Silene,Daugavpils novads.CV stt pa e-pastu:, t.26245224...

 • Company Rīgas 85. vidusskola in Rīga
  09.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Rgas 85. vidusskola aicina darb skumskolas skolotju (1 slodze).Darba pienkumi:Pc amatu aprakstaPrasbas kandidtiem:Iegst vai iegta augstk izgltbaCV un motivcijas vstuli stt , tlr. 67546199...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  09.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Jelgava Paula Bendrupa pamatskolaAicinm darb MATEMTIKAS SKOLOTJU specils pamatizgltbas programm izgltojamajiem ar gargs veselbas traucjumiem (izgltojamie apgst valsts pamatizgltbas standart noteikto mcbu saturu) uz nenoteiktu laiku nepilnai darba likmei (0,17 slodzes jeb 5 stundas ned), ar perspektvu darba likmes palielinšanai.Darba pienkumi: stenot matemtikas programmas apguvi 7. klašu izgltojamajiem; plnot un organizt savu darbu atbilstoši iestdes mriem un uzdevumiem. Prasbas:izgltba atbilstoši 2018. gada 11. septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” (vlams B programmas sertifikts specilaj izgltb vismaz 72 stundu apjom);pozitva, radoša un atb...

 • Company 'JŪRMALAS ALTERNATĪVĀ SKOLA' in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jrmalas Alternatv skolaRe. Nr. 90000051665Viestura iela 6, Jrmala, LV - 2010 Aicina darb angu valodas skolotju                       Prasbas pretendentiem:Izgltba atbilstoši 11. 09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu" Galvenie pienkumi:stenot izgltbas programmu konkrtaj mcbu priekšmet atbilstoši Valsts izgltbas standartam Ms piedvjam:...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters