Jobmonitor. Search results for Plumbers and pipe fitters

60 Jobs found

Used filters:
 • Plumbers and pipe fittersx
Displaying 1-50 of 60 results.
 • Company SKUBOR, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Nepieciešams santehniis darbam komandjumos Vcij Garantts ilgtermia stabils darbs.  Prasbas: nepieciešama profesionl izgltba (diploma uzrdšana); bez kaitgiem ieradumiem; vlama autovadtja apliecba. Viens mnesis ir izminjuma periods. Darba samaksa: 12.5 Eur/st.Algas lielums ir atkargs no darba pieredzes un prasmm. Citi reistrcijas nosacjumi, darba laiks un dzves apstki tiks apspriesti intervijas laik.(Ir iespja piedvt izmitinšanu un interneta pieslgumu)Savu CV varat nostt uz e-pastu: , nordot savu tlrua numuru. ...

 • Company JĒKABPILS PMK, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Prasbas pretendentiem:-Pieredze darb ar nivelieri obligta- veikt rjo inenierkomunikciju izbves darbus; - izbvt densvadu tklus;- izbvt sadzves kanalizciju, pašteces kanalizciju, spiedvadus;-  izbvt lietus dens kanalizciju; - montt densvadu, kanalizcijas un citas caurules- likt savienojumu uzmavas, gredzenus, blves, aizbus, apgriezt caurules, savienot veidgabalus,- iebvt glijas u.c. elementus; - prvietot caurules – celt, stropt, iekraut vai izkraut, - guldt caurules tranšejs, aizbrt ts, aizpildt ar betona javu kanalizcija akucaurumus, prklt aizbetonjumu no rpuses ar hidroizolcija slni; - izveidot pievienojumus kolektora skatakm; - montt iekrtas skus; - veikt tranšeju rakšanas darbus, atrakto tranšeju nostiprinšanas un norobeošanas darbus, komunikciju atšurfšanu, atrakto komunikciju nostiprin...

 • Company PEĻŅI. V, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "PEI.V" aicina darb SANTEHNII.Darba pienkumi: darbs ar iekšjiem un rjiem tkliem.SIA PEI.V pamatdarbba ir dens, kanalizcijas iekšjo un rjo siltumtklu bvniecba un rekonstrukcija.Pieteikšans: zvant uz tlruni 29468204 (Viktors)....

 • Company Citrus Solutions, SIA in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  CITRUS SOLUTIONS, SIAApkures / kondicionšanas sistmu montas tehniis (dens-glikola sistmas) Prasbas:Pieredze darb ar presjamm apkures sistmm (Uponor, Wavin, Prestabo utt.);Pieredze darb ar vtu saskrves sistmm;Pieredze darb ar vara apkures sistmm – lodšana;Pieredze metinšanas darbos – elektrometinšana vai gzes metinšana (prasme metint tiks uzskatta par priekšrocbu, nepieciešams sertifikts);Pieredze darb ar vates un porgumijas / kauuka izolciju (tiks uzskatta parpriekšrocbu);Sapratne par hidraulisko sistmu uzbvi un darbbas pamatprincipiem;Prasme last projektus un shmas;Darba drošbas noteikumu przinšana, pieredze darb augstum virs 2m;Pieredze darb ar rokas elektroinstrumentiem un citiem montas darbu veikšanai nepieciešamajiem instrumentiem un mriercm.Augsta atbildbas sajta par veicamo darbu, i...

 • Company LASLO BUILDING, SIA in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA LASLO BUILDINGAicina darb: SANTEHNII-nodrošint iekšjs densapgdes, kanalizcijas tklu sistmas, apkures sistmu k ar sanitri-tehnisko iekrtu un to sastvdau darbbu;-nodrošint jauno iekšjs densapgdes, kanalizcijas tklu sistmas, apkures sistmu k ar sanitri-tehnisko iekrtu un to sastvdau izbvi;-veikt profilakses apkopes darbus un remonta darbus, t.sk. metinšanas darbus, k ar ku vadbas sistmas tiklu uzraudzbu;-operatva un kvalitatva avrijas situciju likvidšana.ALGA: 1076 EURDarba vieta:  Rga, Duntes iela 60, LV-1005Kontaktinformcija: 67211060...

 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RIGAS SATIKSME, SIA         SANTEHNIIS        Darba pienkumi:nodrošint iekšjs densapgdes, kanalizcijas tklu sistmas, apkures sistmu k ar sanitri-tehnisko iekrtu un to sastvdau darbbu;nodrošint jauno iekšjs densapgdes, kanalizcijas tklu sistmas, apkures sistmu k ar sanitri-tehnisko iekrtu un to sastvdau izbvi;veikt profilakses apkopes darbus un remonta darbus, t.sk. metinšanas darbus, k ar ku vadbas sistmas tiklu uzraudzbu;operatva un kvalitatva avrijas situciju likvidšana.Darbam nepieciešams: pamata vai vidjs pakpes profesionl izgltba vai arodizgltba, vai profesionls kvalifikcijas apliecba sanitrtehnisko iekrtu monttja specialitt, vai santehnia amatam radniecg profesij; ...

 • Company FORTA PRO, SIA in Ventspils
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Sakar ar darba apjoma palielinšanos aicinm darb santehnius. Galvenie pienkumi: densapgdes sistmu monta, izlietu, vannu, duškabu un citu sanitro ekipjumu monta. Piedvjam atalgojumu no 850 ldz 1050 EUR/mnes (bruto), apmaksts pusdienas un teicamus darba apstkus Ventspils rpnc. CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company BALTIC WORK SERVICES, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Bvniecbas uzmums SIA BALTIC WORK SERVICESaicina darb SANTEHNIIKontakti: ...

 • Company Nordic Homes, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Nordic Homes aicina pievienoties savai komandai INENIERKOMUNIKCIJU MONTTJUDARBA PIENKUMI: Santehnikas darbu veikšana; Siltummezglu un apsaistes monta; Moduu apkures, densvadu, kanalizciju tklu monta; Ventilcijas tklu un iekrtu monta; Kvalitatvi un laik veikt savus tiešos darba pienkumus; Strdt komand ar prjm raošanas brigdm. PRASBAS: Vidj vai vidj specil izgltba; Vlama darba pieredze un zinšanas darb ar siltumapgdes densapgdes un kanalizcijas tklu izbvi;Prasme last tehnisko dokumentciju (rasjumus);Spja preczi izpildt uzdotos darba uzdevumus;Labas latviešu un krievu valodas zinšanas;Vlme profesionli augt un attstties....

 • Company Nebruk Jelgava, SIA in Jelgava
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Nebruk Jelgava, SIA aicina darb SANTEHNII. Darba uzdevumi: dzvojamo mju santehniskie darbi.Prasbas: vlama pieredze santehnikas darbos un B kategorijas autovadtja apliecba.  Darbs pilstas centr.Tlrunis: 29478403...

 • Company Forta Prefab, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Forta Prefab” (re.numurs: 40103727283) sakar ar darba apjoma palielinšanos aicinm darb santehnius. Galvenie pienkumi: densapgdes sistmu monta, izlietu, vannu, duškabu un citu sanitro ekipjumu monta.Piedvjam atalgojumu no 850 ldz 1050 EUR/mnes (bruto), apmaksts pusdienas un teicamus darba apstkus Tukuma rpnc. Ldzu stt savu pieteikumu uz e-pasta adresi: un ms paši ar Jums sazinsimies. ...

 • Company SOCIALO INOVACIJU PARKS, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Vlama izpratne par inenierkomunikcijm, densapgdes un kanalizcijas sistmm. Valsts valodas prasmes. Vlamas ar pamatzinšanas par santehnia darbam nepieciešamo darba instrumentu lietošanu. Galven prasba – vlšans strdt algotu darbu, kurš prasa fizisku slodzi rokm.Pieteikties : ...

 • Company WORD SERVISS, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  WORD SERVISS, SIAAicina darb Cauruvadu MONTTJUCauruvadu montas darbi, montas darbu un materilu izmantošanas plnošana,  montas darbu tehnoloisko procesu przinšana un ievrošana. Kontaktinformcija: , 28308480...

 • Company WORD SERVISS, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  WORD SERVISS, SIAAicina darb INENIERKOMUNIKCIJU MONTTJUDarba aizsardzbas un vides aizsardzbas prasbu przinšana un ievrošana, bvniecbas projekta dokumentcijas izprašana, montas darbu un materilu izmantošanas plnošana, inenierkomunikciju montas darbu tehnoloisko procesu przinšana un ievrošana, inenierkomunikciju sistmu ekspluatcija un remonts. Kontaktinformcija: , 28308480...

 • Company KEGUMA STARS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba pienkumi:·         Veikt densvada un kanalizcijas remontu·         Veikt maistrlo dens un kanalizcijas tklu uzraudzbu·         Operatva un kvalitatva avrijas situciju likvidšana·         Citu santehnisko darbu veikšanaPrasbas:·         Vidj profesionl izgltba vai darba pieredze komunlaj saimniecb.·         Latviešu un krievu valodas zinšanas·         Autovadtja apliecba·         Metintja apliecbaPiedvjam:...

 • Company GEMINI INVESTMENTS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums aicina darb santehniiPrasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu profesionl pieredze;- veikt visus ar santehniku saisttos darbus; -augsta atbildbas sajta un precizitte veicot savus darba pienkumus.Ms piedvjam:- socils garantijas;- konkurtspjgs atalgojums;- labus darba apstkus, laipnu, godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus;- Darbs var bt saistts ar komandjumiem ES.E-pasts saziai: ...

 • Company RIGAS NAMU APSAIMNIEKOTAJS, AS in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas namu apsaimniekotjs SIA aicina darb santehnii.Prasbas: - Prasme strdt ar jauniem materiliem;- Prasme sastrdties ar cilvkiem;- Vlams iemaas siltuma sistmu przinšana daudzdzvoku ks;- B kategorijas autovadtja apliecba;- Vlama automašna;- Izgltba – aroda;- Augsta atbildbas sajta; - Nevainojama darba kvalitte; - Godga attieksme pret darbu un iedzvotajiem.     Kontaktinformcija: t. 27007115e-pasts: ...

 • Company EUROPEAN REAL ESTATE, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SantehniisPrasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu profesionl pieredze vai atbilstošs izgltbas dokuments;- spja operatvi risint problmas.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba vietas: Latvija, Somija, Zviedrija, Vcija, Begija, Holande, Norvija, Islande, Dnija, Francija.Kontaktinformcija: ...

 • Company EUROPEAN REAL ESTATE, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SantehniisPrasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu profesionl pieredze vai atbilstošs izgltbas dokuments;- spja operatvi risint problmas.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba vietas: Latvija, Somija, Zviedrija, Vcija, Begija, Holande, Norvija, Islande, Dnija, Francija.Kontaktinformcija: ...

 • Company SORMEKS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Lauksaimniecb izmantojamo iekrtu un aprkojuma montšana ferms, dens sistmas izveide, santehnikas darbu veikšana.Vlama pieredze ldzg amat.Objekti Latvijas teritorij, iespjami komandjumi.Nepieciešama B kategorijas autovadtja apliecba. Ar transportu nodrošina.Atalgojums EUR 8/stund+ samaksa par virsstundm.Pc prbaudes laika atalgojums tiek prskattsCV stt uz e-pastu: T. 29338403...

 • Company STABURAGS, KOO in Staburags
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Dzvoku kooperatv sabiedrba ''STABURAGS''aicina darb SANTEHNIIDarba vieta: Rg, engaragPrasbas:- vlama pieredze daudzdzvoku mju apkalpošan;- latviešu valodas zinšanas vismaz zemkaj lmen (A1-A2).Piedvjam:- darba aizstšanas iespjas un darba samaksas bonusus;- uzmum darbojs arodorganizcija.Slodzes tips: nepilna slodzeDarba samaksa: 490 Eur brutoCV stt uz e-pastu: t. 67259283...

 • Company WORLD MARINE SERVICE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  World Marine Service, SIAAicina darb Cauruvadu MONTTJUPrasbas:- Apliecinošs dokuments (cauruvadu monttja diploms, sertifikts, apliecba)  vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83 un citi celtniecbas objekti Latvij un ESStt CV uz e-pastu: ...

 • Company OPTIMEA BALTIC, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums OPTIMEA BALTIC mekl  SANTEHNIICV stt uz e-pastu: ...

 • Company Klimata Studija, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA ''Klimata Studija'' aicina darb santehnius ar metintja prasmm darbam bvobjektos.Darba pieredze - ne mazka k 3 gadi.Kontaktinformcija : e-pasts: ,  tlr.nr. +37129205893...

 • Company Klimata Studija, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA " KlIMATA STUDIJA " aicina darb apkures sistmu monttjus un apkures sistmu monttjus ar metintja prasmm - darbam bvobjektos. Darba pieredze  - ne mazka k 3 gadi.Kontaktinformcija: e-pasts: , tlr.nr. :+37129205893...

 • Company Aveluk Grupa, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  AVELUK GRUPA, SIA SANTEHNIISDarba apraksts:densapgdes sistmu monta, izlietu, vannu, duškabu un citu sanitro ekipjumu monta;Ms sagaidm, ka:Tev ir pieredze inenierkomunikciju izbv;Tu esi disciplints, atbildgs, godgs un lojls;Tu esi gatavs mcties un pilnveidot savas zinšanas;Ms Tev piedvjam:Pieredzi liela mroga bvobjekt;Dinamisku darbu, kurš ir balstts uz konkrtu mri;Profesionlu un pretimnkošu kolektvu;...

 • Company Latvijas dzelzceļš, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VAS "Latvijas dzelzceš" Reionlais apsaimniekošanas iecirknis aicina darb santehniiDarba vieta: Rga, Krustpils iela 24, dzelzcea lnij Zemitni-Skulte, Zemitni-Lugai un dzelzcea stacij Rga-KrastaDarba laiks: summtais darba laiks un piecu dienu darba nedaGalvenie darba pienkumi:veikt rjo un iekšjo dens, kanalizcijas un apkures cauruvadu un  armatras montu, apkopi un remontu dzelzcea lnij Zemitni-Skulte, Zemitni-Lugai un dzelzcea stacij Rga-KrastaPrasbas pretendentam:vidj-profesionl aroda izgltba2 gadu pieredze santehnia darbosB kategorijas autovadtja apliecbaMs piedvjam:darbu draudzg, stabil uzmum ar socilajm garantijm,dzvbas un nelaimes gadjumu darb apdrošinšan...

 • Company BRIZ 88, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BRIZ 88, SIAAicina darb SANTEHNIIDarba pienkumi:veikt densapgdes, lietus kanalizcijas un kanalizcijas cauruvadu, armatras montu, apkopi un remontu;rpties, lai densvada un kanalizcijas sistmas darbotos bez traucjumiem, lai nebtu dens nopldes un cauruvadu aizsrjumi, k ar veikt cauruu tršanu, remontu un nomaiu;veikt aukst dens skaittju nolasšanu, to nomaiu vai uzstdšanu;likvidt avrijas situcijas aukst dens un kanalizcijas sistms nopldes gadjum;Kontaktinformcija: ...

 • Company Moduls Engineering, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Moduls Engineering SIA galvenie  darbbas virzieni ir elektrotehnisko tklu un ineniertehnisko tklu  projektšana, ierkošana un servisa apkalpošana.  Darba pienkumi:  veikt dens apgdes, kanalizcijas un apkures sistmu montas un  iekrtu uzstdšanas darbus veikt esošo ineniertehnisko sistmu demontas darbusievrot darba izpildes termius un kvalittes prasbas veikt dada veida objekta sagatavošanas darbusPiedvjam: regulru, stabilu un padartajam darbam atbilstošu atalgojumu, visas socils garantijaspatstvgu darbu bez sezonalittes ietekmes Darba lgums tiks noslgts uz noteiktu laiku, kas nav ilgks par vienu gadu no vzas saemšanas dienas.Darba vieta - Moduls Engineering bvniecbas objekti vis Latvijas teritorij Pieteikties var stot CV uz e-pastu ...

 • Company Forta Prefab, SIA in Ventspils
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Sakar ar darba apjoma palielinšanos aicinm darb santehniusGalvenie pienkumi:dens apgdes sistmu monta;izlietu, vannu, duškabu un citu sanitro ekipjumu monta.Piedvjam: apmaksts pusdienas un teicamus darba apstkus Ventspils rpnc.CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company SANART, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicina darb santehniiPrasbas: - obligta iepriekšja pieredzeDarbs objektos Vidzemes reion.Pieteikšans: CV stt uz e-pastu: ...

 • Company SYSTEM MARKETING SOLUTION, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA SYSTEM MARKETING SOLUTION aicina darb CAURUVADU MONTTJUSPrasbas – vismaz 3 gadu pieredze vai vidj profesionl izgltba; angu vai krievu sarunvalodas un tehnisk valoda.Darba vieta – Rga, Iespjami komandjumi.CV stt uz e-pastu – ...

 • Company LATVIJAS ENERGOBUVNIEKS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Strauji augošs uzmums SIA “LATVIJAS ENERGOBVNIEKS”, re.nr. 44103138536, aicina darb santehnikas darba vadtja palgu.Tev uzticsim:santehnikas darbu organizšanu un uzraudzbu;preu un materilu pastšanu un kontroli;darbu koordinšana ar citu departamentu vadtjiem.No Tevis sagaidm:vidj, vidj profesionl, augstk izgltba;darbam atbilstošu pieredzi;proti last un saprast bvprojektus;augstu stresa noturbu.Ms piedvjam:interesantu un atbildgu darbu strauji augoš uzmum;atalgojumu no 1500 eur (bruto);darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinjumu;profesionls attstbas iespjas.Darbs objektos pa visu Latviju. CV, ar nordi “vadtja palgs”, stt uz e-pastu: ...

 • Company ANZAGE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums aicina darb santehniiPrasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu profesionl pieredze vai atbilstošs izgltbas dokuments;’- veikt visus ar santehniku saisttos darbus; - veikt visus ar ventilciju saisttos darbus; -augsta atbildbas sajta un precizitte veicot savus darba pienkumus.Ms piedvjam:- socils garantijas;- konkurtspjgs atalgojums;- labus darba apstkus, laipnu, godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus;- Darbs var bt saistts ar komandjumiem ES.E-pasts saziai: ...

 • Company ANZAGE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums aicina darb santehnikas un ventilcijas iekšjo tklu tehniiPrasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu profesionl pieredze vai atbilstošs izgltbas dokuments;’- veikt visus ar santehniku saisttos darbus; - veikt visus ar ventilciju saisttos darbus; -augsta atbildbas sajta un precizitte veicot savus darba pienkumus.Ms piedvjam:- socils garantijas;- konkurtspjgs atalgojums;- labus darba apstkus, laipnu, godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus;- Darbs var bt saistts ar komandjumiem ES.E-pasts saziai: ...

 • Company ARIS BUVE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ARIS BVE, SIAUzmumam nepieciešami santehnii uz pastvgo darbu.Prasbas: Vismaz 1 gadu pieredze Augsta atbildbas sajtaLdzu stiet savu CV uz e-pastu:...

 • Company SRC RENT, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SRC Rent, SIAAicina darb Cauruvadu MONTTJUPrasbas: izgltbu apliecinošs dokuments (diploms, sertifikts, apliecba)  vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83  un citi objekti Latvij vai cits ES valsts.Kontaktinformcija:  e-pasts ...

 • Company AMB Solutions, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Prasbas:pieredze vai izgltba;bez kaitgiem ieradumiem.Pienkumi: darbs celtniecb.Ms piedvjam:Algu no 1004 EUR brutovisas soc. garantijasLdzam stt CV uz Darba vietas adrese: Vakances - 10...

 • Company DEG, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA DEG piedv darbu SANTEHNIIMDarba pienkumi:- densvada, apkures un kanalizcijas cauruu monta;-darba ar elektroinstrumentiem.Darba objektos.Zvant 26586049...

 • Company GEHEIT, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA GEHEIT - Starptautisks projektu vadbas uzmums, kas nodarbojas ar inenierkomunikciju izbvi aicina savam kolektvam pievienoties santehnii ar komandjumiem Vcij (vairkas vakances, lgums uz 1 gadu). Piedvjam: - Nodrošint ar dzvesvietu; - Biei komandjumi uz Vciju ( +50EUR dien);- Pastvgu, ilgtermia darbu stabil uzmum; - Konkurtspjgu darba atalgojumu un socils garantijas;- Sadarbbu ar profesionliem un draudzgiem koliem.Darba pienkumi: - Veikt visus ar santehniku saisttos darbus; - Apkures sistmas monta;- Dadu cauruu monta;- Dadu palgdarbu veikšana, kas saistti ar objekta uzturšanu. Prasbas:- Iepriekšja darba pieredze ar santehniku saisttos darbos;- Profesionl vidj izgltba; - Spjas strdt aktvu un fiziski intensvu darbu; ...

 • Company RT 79, IK in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RT 79, IKAicina darb SANTEHNIIPienkumi:-    veikt vienkršus santehnikas remonta un apkopes darbus iekšjiem densapgdes un kanalizcijas tkliem, sildermeiem un sanitrtehniskajm iekrtm;-    novrst kanalizcijas sistmu aizsrjumus;-    apkopt, remontt, pc nepieciešambas veikt nomaiu karst dens sildtjiem;Prasbas kandidtiem:-    atbilstoša darba pieredze;-    prasme rkoties ar mehniskiem un elektriskiem rokas instrumentiem;-    profesionls zinšanas un prasmes attiecgaj jom;Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company FLORUPITE, KOO in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Dzvoku kooperatvam Florupte vajadzgs santehniis ar pieredzi PPR cauruu lodšan.Pieteikties zvanot uz tlr. 29595188 Donts Plociš...

 • Company FORTUM, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Fortum” aicina darb sanitrtehnisko  iekrtu monttjus (profesijas kods –  7126 02) celtniecbas darbu veikšanai.Veikt ku densapgdes, kanalizcijas un ventilcijas tklu, iekrtu un ku iekšjo siltumapgdes tklu, iekrtu un individulo ku siltuma avotu, apkures cauruvadu un armatras montu, apkopi un remontu, k ar veikt ldzga satura uzdevumus. Bvniecbas objekti Latvijas teritorij. ...

 • Company RVR SANTEX, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Sakar ar jaunu objektu apkalpošanu, uzmums aicina darb Santehnius.Nepieciešama atbilstoša darba pieredze.Darbiniekiem no citiem re. nodrošina dzves vietu.Pieteikties vakancei, zvanot uz tlr. 26317284 vai CV stot uz e-pastu: ...

 • Company Word, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Word, SIAAicina darb712607 Cauruvadu MONTTJSCV uz e-pastu ...

 • Company Word, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Word, SIAAicina darb 712606 INENIERKOMUNIKCIJU MONTTJSCV uz e-pastu ...

 • Company Nordeks, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "Nordeks" re. Nr. 40003922370 izsludina un pieteica 10 (desmit) brvas vakances uz SANTEHNIA amatu, profesijas kods 712601Prasbas kondidtiem:1. Pamatizgltba vai darba pieredze 2. Bez kaitgiem ieradumiem Atalgojums: no EUR 1004 ldz EUR 1010Darbavietas adrese: Rga, Turgeeva 21/21AKontaktiem izmantot:Pieteikuma vstuli un savu CV ldzam stt uz nordto e-pasta adresi...

 • Company Nordeks, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "Nordeks" re. Nr. 40003922370 izsludina un pieteica 10 (desmit) brvas vakances uz Inenierkomunikciju monttjs, profesijas kods 7126 06Prasbas kondidtiem:1. Pamatizgltba vai darba pieredze 2. Bez kaitgiem ieradumiem Atalgojums: no EUR 1004 lidz EUR 1010Darbavietas adrese: Rga, Turgeeva 21/21AKontaktiem izmantot:e-pasts: ;...

 • Company KRONIS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums mekl santehnii remontdarbu veikšanai. Nepieciešama darba pieredze profesij.sazinties telef.:29238081...

 • Company WOLTEC, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “WOLTEC” ir viens no vadosajiem buvniecibas uznemumiem Latvija.Uzmums ir specializjies energobvniecb, udensvadu un kanalizacijastiklu izbuv, telekomunikciju tklu izbv un visprj bvniecb.  SIA “WOLTEC” (VRN 44103097350)aicina darb uz noteiktu laikusantehnii /iekšjo ineniertklu izbve/ (3 vakances)  Msu prasbas:  ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Plumbers and pipe fitters Edit filters