Jobmonitor. Search results for Plumbers and pipe fitters

124 Jobs found

Used filters:
 • Plumbers and pipe fittersx
Displaying 1-50 of 124 results.
 • Company ABC BALTIC EXPRESS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ABC BALTIC EXPRESS, SIAVajadzgi santehniki, uz Vciju, Darba intervija tieši ar darba devju.Kontaktinformcija: 24838613...

 • Company KONNA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Cauruvadu monta.Vlams - ar C kategorijas autovadtja apliecbu.Darba alga - skot no EUR 500.-Kontaktinformcija:65423099...

 • Company SCAN-PLAST LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas paši specializjies kompoztmaterilu izstrdjumu un bvkonstrukciju raošan un tirdzniecb, aicina darb SANTEHNII.Prasbas: Vismaz 2 gadu iepriekšja darba pieredze densapgdes, kanalizcijas, apkures, ventilcijas sistmu izbv; Spja strdt gan patstvgi, gan komand, organizt darbu un rast tehniskus risinjumus; Augsta atbildbas sajta un precizitte; Vlama B kategorijas autovadtja apliecba.Piedvjam: Dinamisku un interesantu darbu raošanas uzmum Liepj; Darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinjumu; Atalgojumu 800 – 1200 EUR (bruto).Lai pieteiktos, lgums stt CV ar nordi “Santehniis” uz .Pieteikumi tiek izskatti divu nedu laik no iesniegšanas bra, kandidti tiks persongi informti tikai gadjum, ja tiks aicinti uz darba interviju....

 • Company LATERNA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  LATERNA, SIAAicina darb rjo densapgdes un kanalizcijas tklu MONTTJUNepieciešama pieredze rjo densapgdes un kanalizcijas tklu izbv, autovadtja apliecba, prasmes darb ar nivelieri. Kontaktinformcija : e-pasts:; . 67316809...

 • Company DL TRADING, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darbam Komandjumos - VcijPrasbas kandidtiem:  - Ne mazk k 3 gadu pieredze celtniecb vai atbilstoša izgltba; - Precizitte pildot darba pienkumus; - Augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti; - Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes; - Preicizitte; - Vlme strdt un paaugstint kvalifikciju;- Kandidtiem jbt Eiropas veselbas apdrošinšanas kartei  EVAK- Bez kaitgiem ieradumiem.Ms piedvjam: - Pieredzei un zinšanm atbilstošu atalgojumu (alga skot no  - 1500 euro -3500 euro); - Atbilstošus darba apstkus;-Tiek nodrošints bezmaksas transports uz objektiemJautjumiem zvant un Pieteikties pa tlruni: +371 29211241...

 • Company A-Land, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums aicina darb CAURUVADU MONTTJUSDarba pienkumi: - mont, uzstda dens un kanalizcijas cauruvadusDarbs Kurzmes reion.Pieteikties vakancei: CV stt uz e-pastu: ...

 • Company BUVNIECIBAS PROJEKTI MKEN, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA Bvniecbas projekti MKEN aicina komandai pievienoties SANTEHNIUS. Darba pienkumi: veikt densapgdes, lietus kanalizcijas un kanalizcijas cauruvadu, amratras montu, apkopi un remontu.Iepriekšja pieredze ir obligta.Darba vieta - visa Latvijas teritorija.Kontaktinformcija:...

 • Company ARC TEX, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

    SIA "ARC TEX”(re.nr.: 40203030705 )aicina darb MONTTJU    Darba pienkumi - veikt remontdarbus  Darba vietas adrese - darbs Latvij, saistts ar komandjumiem.  Atalgojums - 1300 Eur    Darba devja kontaktinformcija – tel.: +37120218693 un WhatsApp, e-pasts: ...

 • Company ARC TEX, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

    SIA "ARC TEX” (rei. nr: 40203030705 )aicina darb santehnii    Darba pienkumi - veikt remontdarbus;  Darba vietas adrese - darbs Latvij, saistts ar komandjumiem;  Atalgojums - 1300 Eur;    Darba devja kontaktinformcija – tel.: +37120218693 un WhatsApp, e-pasts: ...

 • Company Citrus Solutions, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Apkures / kondicionšanas sistmu montas tehniis (dens-glikola sistmas) Prasbas:Pieredze darb ar presjamm apkures sistmm (Uponor, Wavin, Prestabo utt.);Pieredze darb ar vtu saskrves sistmm;Pieredze darb ar vara apkures sistmm – lodšana;Pieredze metinšanas darbos – elektrometinšana vai gzes metinšana (prasme metint tiks uzskatta par priekšrocbu, nepieciešams sertifikts);Pieredze darb ar vates un porgumijas / kauuka izolciju (tiks uzskatta parpriekšrocbu);Sapratne par hidraulisko sistmu uzbvi un darbbas pamatprincipiem;Prasme last projektus un shmas;Darba drošbas noteikumu przinšana, pieredze darb augstum virs 2m;Pieredze darb ar rokas elektroinstrumentiem un citiem montas darbu veikšanai nepieciešamajiem instrumentiem un mriercm.Augsta atbildbas sajta par veicamo darbu, izmantotajiem materili...

 • Company Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA), SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)” aicina darb sanitrtehnisko iekrtu monttjus.Darba pienkumi: dadi densapgdes un kanalizcijas sistmu bvmontas darbi, t.sk. tranšeju rakšana, cauruvadu, dzelzsbetona aku, gumijas un plastmasas aku monta; dzelzsbetona grodu hidroizolcija, densvadu armatras monta un hidraulisk prbaude; dens pazeminšanas iekrtu uzstdšana un apkalpošana; bvbedru aizbršana pa krtm blietjot; aku vku uzstdšana projekta lmen u.c..Darba devja kontaktinformcija: SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)”Drzciema iela 60, Rga, LV-1073Tlr. +371 26495439E-pasts: ...

 • Company SONLUS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums mekl darbiniekus celtniecbas brigd Zviedrij- santehnii. Komandjumi.Uzmums nodrošina bezmaksas dzves vietu, transportu uz/no darba. Alga no 17 euro, pirms nodoku nomaksas.Sazinties t. 24119959, e-pasts: ...

 • Company Rīgas ūdens, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Rgas dens" (Re. Nr. 40103023035) aicina pievienoties komandai santehnii:Ja Tev ir:1. Vidj profesionl izgltba tehniskajs nozars.2. Darba pieredze ldzgu amata pienkumu veikšan vismaz 2 gadi.3. "B" kategorijas autovadtja apliecba, vlamas "BE", "C" un "CE" kategorijas autovadtju apliecbas.Ms Tev uzticsim:1. Veikt densapgdes un kanalizcijas tklu cauruvadu montu, apkopi un remontu.2. Veikt bojts vietas atrakšanu, k ar veikt bvbedres aizbršanu, grunts un šembas blietšanu.Un nodrošinsim:  konkurtspjgu atalgojumu, skot no EUR 5,09 stund + akorda darbs, veselbas apdrošinšanu, apmakstu papildatvainjumu u.c. labumus. Lai pieteiktos šim darbam, sti savu CV ldz 2019.gada 31.oktobrim uz e-pastu ...

 • Company Kingalis, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mekljam santehnius.Darba pienkumi:Veikt dadus santehnikas darbus;Santehnikas iekrtu uzstdšana un remonts;dens apgdes sistmas monta;Kanalizcijas sistmas labošana/ tršana;Apkures sistmu monta. Prasbas:Vidj, vidj profesionl vai tehnisk izgltba;Darba pieredze vismaz 2 gadus;Bez kaitgiem ieradumiem;Atbildbas sajta, precizitte;Vlme mcties, pielietot jaun...

 • Company LIELVĀRDES REMTE, SIA in Remte
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu “Lielvrdes Remte” aicina darb SANITRTEHNII uz nenoteiktu laikuDarba galvenie pienkumi:Veikt ku un centralizto sistmu, apkures, karst, aukst dens, lietus dens un kanalizcijas sistmu tehnisko apkalpošanu un avriju likvidšanas darbus.Regulri veikt, uzraudzb esošo ku, kanalizcijas, densapgdes un apkures sistmu vizulo un tehnisko apsekošanu.Regult apkures un dens apgdes sistmu darbbu, izmantojot tajs iebvto reguljošo un noslgarmatru.Trt aizsrjušos cauruvadus, nepieciešambas gadjum nomaint armatru vai cauruvadu posmus.Uzstdt atgaisošanas un drenas krnus, kas nepieciešami sistmas normlai darbbai.Atjaunot izolcijas bojjumus pc avrijas likvidšanas, remontu u.c. darbu izpildes.dens skaittju uzstdšana, maia un noplombšana.Prasbas kandidtiem:Nopietna attieksme pret darb...

 • Company RELEVANTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Relevants" piedv apkures, santehnikas ierkošanu un mjoka remontu.Aicina darb santehnii.Darbs vis Latvij - komandjumi.Pieteikšans: zvant uz tlruni 29330926 vai e-past ...

 • Company BALTIC WORK SERVICES, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  BALTIC WORK SERVICES, SIAAicina darb SANTEHNIIKontakti: ...

 • Company SILTUMTEHSERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Santehniis / atsldznieksdarbs objektos Rzekn un Rzeknes nov.Pieteikties zvanot darba laik tel.: 29365674...

 • Company SMD, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company SMD, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company SMD, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company SMD, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company DEULAT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Pienkumi: - Santehnikas darbu veikšana un aprkojuma monta; - Siltummezglu un apsaistes monta; - Energotaupgas apkures moduu monta; - Kvalitatvi un laik veikt savus tiešos darba pienkumus; - Strdt komand ar prjm brigdm;Prasbas kandidtiem:- Vidj vai vidj specil izgltba; - Vlama darba pieredze un zinšanas darb ar siltumapgdes izbvi; - Vlamas labas vcu valodas zinšanas, un/vai angu sarunvaloda; - Atbildbas sajta un precizitte; - Spja organizt savu darbu; - Labas komunikcijas spjas.Ms piedvjam:- Darbu uz izaugsmi un attstbu orientt uzmum;- Algu no 12 eiro stund neto;- Apmakstu dzvokli.Komandjumi uz Vciju.Ja Js interes šs piedvjums, ldzu, zvaniet uz 20325204, 25257867, vai stiet savu CV uz Gaidm Js uz prrunm!...

 • Company BRIZ 88, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  BRIZ 88, SIAAicina darb SANTEHNIIDarba pienkumi:veikt densapgdes, lietus kanalizcijas un kanalizcijas cauruvadu, armatras montu, apkopi un remontu;rpties, lai densvada un kanalizcijas sistmas darbotos bez traucjumiem, lai nebtu dens nopldes un cauruvadu aizsrjumi, k ar veikt cauruu tršanu, remontu un nomaiu;veikt aukst dens skaittju nolasšanu, to nomaiu vai uzstdšanu;likvidt avrijas situcijas aukst dens un kanalizcijas sistms nopldes gadjum;Kontaktinformcija: ...

 • Company SMART COMFORT GROUP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SMART COMFORT GROUP, SIAAicina darb Cauruvadu MONTTJUDarba pienkumi:-veikt ku densapgdes,kanalizcijas tklu montu,apkopi,remontu,saska ar tehnisko projektu un darba devja prasbmKontaktinformcija: ...

 • Company RIGAS NAMU APSAIMNIEKOTAJS, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas namu apsaimniekotjs SIA aicina darb santehnii.Prasbas: - Prasme strdt ar jauniem materiliem;- Prasme sastrdties ar cilvkiem;- Vlams iemaas siltuma sistmu przinšana daudzdzvoku ks;- B kategorijas autovadtja apliecba;- Vlama automašna;- Izgltba – aroda;- Augsta atbildbas sajta; - Nevainojama darba kvalitte; - Godga attieksme pret darbu un iedzvotajiem.     Kontaktinformcija: t. 27007115e-pasts: ...

 • Company PEĻŅI. V, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "PEI.V" aicina darb SANTEHNII.Darba pienkumi: darbs ar iekšjiem un rjiem tkliem.SIA PEI.V pamatdarbba ir dens, kanalizcijas iekšjo un rjo siltumtklu bvniecba un rekonstrukcija.Pieteikšans: zvant uz tlruni 29468204 (Viktors)....

 • Company ANZAGE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums aicina darb santehniiPrasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu profesionl pieredze vai atbilstošs izgltbas dokuments;’- veikt visus ar santehniku saisttos darbus; - veikt visus ar ventilciju saisttos darbus; -augsta atbildbas sajta un precizitte veicot savus darba pienkumus.Ms piedvjam:- socils garantijas;- konkurtspjgs atalgojums;- labus darba apstkus, laipnu, godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus;- Darbs var bt saistts ar komandjumiem ES.E-pasts saziai: ...

 • Company HO Serviss SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba pienkumos ir santehnikas darbi un pc klientu pastjuma apkalpošana mjs.Obligta darba pieredze.Bez kaitgiem ieradumiem.Darbavieta: centrs.Kontaktinformcija: 26608048...

 • Company LATGALES GĀZES SERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikt sanitrtehnikas, inenierkomunikciju un to iekrtu montas darbus...

 • Company AVIAN, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “AVIAN” aicina darb santehniiCV ar amata nordi stt uz e-pastu: ; tlr.65425127 ...

 • Company AV SILTUMS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  AV SILTUMS, SIAAicina darb Cauruvadu MONTTJUCauruvadu montas darbi atbilstoši darba uzdevumam.Kontaktinformcija: ...

 • Company WORD SERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  WORD SERVISS, SIAAicina darb Cauruvadu MONTTJUCauruvadu montas darbi, montas darbu un materilu izmantošanas plnošana,  montas darbu tehnoloisko procesu przinšana un ievrošana. Kontaktinformcija: , 28308480...

 • Company WORD SERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  WORD SERVISS, SIAAicina darb INENIERKOMUNIKCIJU MONTTJUDarba aizsardzbas un vides aizsardzbas prasbu przinšana un ievrošana, bvniecbas projekta dokumentcijas izprašana, montas darbu un materilu izmantošanas plnošana, inenierkomunikciju montas darbu tehnoloisko procesu przinšana un ievrošana, inenierkomunikciju sistmu ekspluatcija un remonts. Kontaktinformcija: , 28308480...

 • Company SRC Rent, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SRC Rent, SIAAicina darb Cauruvadu MONTTJUPrasbas: izgltbu apliecinošs dokuments (diploms, sertifikts, apliecba)  vai darba grmati.Adrese: Rga, Daugavgrvas iela 83  un citi objekti Latvij vai cits ES valsts.Kontaktinformcija:  e-pasts ...

 • Company Nordeks, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Paplašinot darbbu, inenierbvniecbas un projektšanas uzmums aicina pievienoties komandai SANTEHNIUS.Nodrošinm darba automašnu, darbam nepieciešamos instrumentus, darba aprbu un IAL.Darba veids: iekšjo komunikciju tklu monta (dens apgdes, kanalizcijas un apkures sistmu izbve).Darba izpildes vieta: Latvija, Vcija.Kontaktinformcija: t. 24229505e-pasts: ...

 • Company MONTEKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darbs augstumNodarbintie ir nodrošinti ar specializtiem darba aprbiem un nepieciešamiem aizsargldzekliemNormlais darbs grafiks: 8:00 - 17:00 (ar pusdienas prtraukumu plkst.12:00 - 13:00)Pretendentiem lgums zvant darba dienas laik: 29236803; 654 44805...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Galvenais santehniis (7126 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Arodizgltba vai vidj izgltba, santehnia sertifiktsPapildus prasbas:    Pieredze darb ar santehnikas iekrtm tiks uzskatta par priekšrocbu.Alga no EUR:    487Alga ldz EUR:    700Darba rems:    Normlais darba laiks (40 stundas ned)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Braila iela 2, Rga, LV-1024, Valsts socils aprpes centra “Rga” CV ldz 2020.gada 29. maijam , ar atzmi “galvenais santehniis” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Galvenais santehniis (7126 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:     1PrasbasIzgltbas lmenis:    Arodizgltba vai vidj izgltba, santehnia sertifiktsPapildus prasbas:    Pieredze darb ar santehnikas iekrtm tiks uzskatta par priekšrocbu.Alga no EUR:    487Alga ldz EUR:    700Darba rems:    Normlais darba laiks (40 stundas ned)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Braila iela 2, Rga, LV-1024, Valsts socils aprpes centra “Rga” CV ldz 2020.gada 19. aprlim , ar atzmi “galvenais santehniis” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie persona...

 • Company AVELUK GRUPA, SIA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Mekljam santehnius.Darba pienkumi:- Nodrošint iekšjs densapgdes, kanalizcijas tklu sistmas, apkures sistmu k ar sanitri-tehnisko iekrtu un to sastvdau darbbu;- Nodrošint jauno iekšjs densapgdes, kanalizcijas tklu sistmas, k ar sanitri-tehnisko iekrtu un to sastvdau izbvi;- Izlietu, vannu, duškabu un citu sanitro ekipjumu monta;Prasbas :-Precizitte un augsta atbildbas sajta;-Spja strdt gan komand, gan patstvgi;-Ne mazk k viena gada darba pieredze santehnia darb;Piedvjam:- Stabilu atalgojumu.- Iespju strdt virsstundas;- Socils garantijas;- Labus darba apstkus;- Pieredzi liela mroga bvobjekt;- Dinamisku darbu, kurš ir balstts uz konkrtu mri;- Profesionlu un pretimnkošu kolektvu;- Konkurtspjgu, regulru atalgojumu.CV stt uz Uz interviju tiks aicinti kandidti, kuri ir atstjuši CV, kandidtiem, ku...

 • Company Klimata Studija, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA ''Klimata Studija'' aicina darb santehnius ar metintja prasmm darbam bvobjektos.Darba pieredze - ne mazka k 3 gadi.Kontaktinformcija : e-pasts: ,  tlr.nr. +37129205893...

 • Company Klimata Studija, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA " KlIMATA STUDIJA " aicina darb apkures sistmu monttjus un apkures sistmu monttjus ar metintja prasmm - darbam bvobjektos. Darba pieredze  - ne mazka k 3 gadi.Kontaktinformcija: e-pasts: , tlr.nr. :+37129205893...

 • Company RIGAS SATIKSME, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

                                                                              SANTEHNIIS        Uzmums Tev piedv:darbinieku motivcijas sistmu un socils garantijas;mnešalgu robes no 984 eiro ldz 1066 eiro. Mnešalgas miniml robea ietver darba algu, kurai var tikt piemrots pazeminošais koeficients, atkarb no kvalifikcijas, un darba algas maingo dau 20%, bet maksiml robea papildus vl ietver bonusa darba algas maingo dau atbilstoši rezultatvajiem rdtjiem.Darbam nepieciešams:pamata vai vidjs pakpes profesionl izgltba, vai arodizgltba, vai profesionls kvalifikcijas apliecba sanitrtehnisko iekrtu monttja specialitt, vai santehnia amatam radniecg profesij...

 • Company RIGAS SATIKSME, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  RIGAS SATIKSME, SIA         SANTEHNIIS        Darba pienkumi:nodrošint iekšjs densapgdes, kanalizcijas tklu sistmas, apkures sistmu k ar sanitri-tehnisko iekrtu un to sastvdau darbbu;nodrošint jauno iekšjs densapgdes, kanalizcijas tklu sistmas, apkures sistmu k ar sanitri-tehnisko iekrtu un to sastvdau izbvi;veikt profilakses apkopes darbus un remonta darbus, t.sk. metinšanas darbus, k ar ku vadbas sistmas tiklu uzraudzbu;operatva un kvalitatva avrijas situciju likvidšana.Darbam nepieciešams: pamata vai vidjs pakpes profesionl izgltba vai arodizgltba, vai profesionls kvalifikcijas apliecba sanitrtehnisko iekrtu monttja specialitt, vai santehnia amatam radniecg profesij; ...

 • Company OPTIMEA BALTIC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Uzmums OPTIMEA BALTIC mekl  SANTEHNIICV stt uz e-pastu: ...

 • Company TEHNOTRADE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  TEHNOTRADE, SIASANTEHNIISPienkumi:Veikt vienkršus santehnikas remonta un apkopes darbus ku iekšjiem densapgdes un kanalizcijas tkliem, sildermeiem un sanitrtehniskajm iekrtm.Kontaktinformcija: ...

 • Company GULBENES NAMI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company MONTEKS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darbs augstumNodarbintie ir nodrošinti ar specializtiem darba aprbiem un nepieciešamiem aizsargldzekliemNormlais darbs grafiks: 8:00 - 17:00 (ar pusdienas prtraukumu plkst.12:00 - 13:00)Pretendentiem lgums zvant darba dienas laik: 29236803...

 • Company MARITEK, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Maritek SIAAicina darb Cauruvadu monttju.Prasbas: Izgltbu apliecinošs dokuments (Cauruvadu monttjadiploms, sertifikts, apliecba)  vai darba grmati.Adrese: Rga, Dzirciema 67-41, Rga, Daugavgrvas iela 83 un citi celtniecbas objekti Latvij un ES.Kontaktinformcija: e-pasts , tel. 28443300...

 • Company ProStaff, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicina darb SANTEHNIUSDarba pienkumi: montaas darbi.Vlama darba pieredze un/vai atbilstoša izglitba.Darbs Latvij.Kontaktinformcija:e-pasts ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Plumbers and pipe fitters Edit filters