Jobmonitor. Search results for Plasterers

80 Jobs found

Used filters:
 • Plasterersx
Displaying 1-50 of 80 results.
 • Company PLASTIN, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs - Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu firma "Plastin", re.Nr. 44103128383;    Profesija – APDARES DARBU STRDNIEKS (profesiju klasifikatora kods 7123 02);    Darbbas joma - celtniecba;Darba pienkumi - veikt dada veida ku fasu apdares darbus; veikt apmešanu; veikt fasdes špaktelšanu; veikt fasdes krsošanu; veikt fasdes siltinšanu; veikt fasdes armšanu; veikt dekoratv apmetuma uzklšanu; strdt ar darba devja aprkojumu, ievrojot higienas, ugunsdrošbas, vides un darba aizsardzbas noteikumus; veikt citus ldzga satura uzdevumusPrasbas kandidtiem:• vlama darba pieredze ldzg amat;• przint darbu tehnoloisko procesu un to pareizu secbu;• prasme lietot darbam nepieciešamus darbarkus, pašizgltoties, pilnveidot prasmes un iemaas;• pilna materil atbild...

 • Company TERALEKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Apdares darbu strdnieks – bvamatnieks, kurš ieguvis profesionlo izgltbu, nepieciešamo praktisk darba pieredzi. Apdares darbu strdnieks spj last rasjumus, patstvgi izplnot veicam darba opercijas, darba vietu un izvlties piemrotus materilus un instrumentus, k ar palgaprkojumu dada veida vienkršu apmetumu, flzjumu, krsojumu, tapsjumu un grdas kljumu ierkošanai uz dadm virsmm – gan jaunbv, gan remonta darbos, prot rkoties ar rokas instrumentiem, przina un ievro darba drošbas, ugunsdrošbas un sanitrijas prasbas, kvalitatvi veic dadus apdares darbus. Zvant darbdiens 8:00-17:00  29415416 CV stt:  teraleks" rel="nofollow">@inbox.lvPAPILDUS PRASBASvlama darba pieredzebez kaitgiem ieradumiem...

 • Company EDKART, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  EDKART, SIAAicina darb fasdes apdares darbu strdniekus pastvgam darbam celtniecbas objektos Rg, Rgas rajon.Kontaktinformcijat. : 25172720, ...

 • Company AGLAR, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ar darba pieredziDarba alga: skot no 500 eiro + prmijasPretendentiem lgums griezties uz darba interviju A.Pumpura 102 - darbdiens plkst.11:00CV stt uz e-pastu: , tlr. uzzim: Valerijs -29495725, Anatolijs - 29232405...

 • Company C.M.S., SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  C.M.S., SIAAicina darb apmetjusPrasbas kandidtam:- ir pieredze krsošanas un apmetuma darbos;- ir pieredze fasu apmetum;Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.- socils garantijas;Darba objekti (komandjumi): Latvija, Somija, Norvija, Polija, Lietuva, Igaunija, Dnija, ehija, Anglija, Zviedrija.Kontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company ABC BALTIC EXPRESS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ABC BALTIC EXPRESS, SIAAicina darb APMETJUIepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Zviedrija..Kandidti EU dokumentiemPieteikties stot CV: Kontaktinformcija: t.24838613 ...

 • Company KRUSTPILS NOVADA PASVALDIBAS AGENTURA JAUNAMUIZA, in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Galvenie darba pienkumi:špaktelšana un krsošana.Nepieciešama darba pieredze.Darbs uz noteiktu laiku.Pieteikties: Zvant uz tlruni 22000873 vai persongi....

 • Company ALIZA DIZAINS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ALIZA DIZAINS, SIAAicina darb APMETJUSienu apmešana. Darbs ar apmšanas mašnu.Kontaktinformcija: , 26544647...

 • Company ALIZA DIZAINS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ALIZA DIZAINS, SIAAicina darb APDARES DARBU STRDNIEKUPienkumi:-iekšj apdare, - špaktelšana, - krsošana, - tapešu limšana, - parketa uzstdšana.Kontaktinformcija:; 26544647...

 • Company RUN-TEC.LV, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Run-Tec piedva vakanci - apmetjs. Darbs saistts ar pastvgiem komandjumiem uz ES valstm.Prasbas: - Iepriekšj pieredze.- Angu valodas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu.Piedvjam:- Konkuretspjgu atalgojumu, kas ir atkargs no darba pieredzes un nostrdtajm stundm- Stabilu darbu- Atsaucgu vadbu un kolus- Darbu komandjumus uz dadm ES valstm- Apmakstu izmitinšanu komandjumos.CV stt uz e-pastu: Tlrunis papildus informcijai: 28326390 ...

 • Company EAST SUNRISE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  EAST SUNRISE, SIA mekl:712302 APDARES DARBU STRDNIEKSPienkumi: Veikt apdares darbus (apmest sienas un griestus, veidot rjo apmetumu, veikt visu veidu iekšjos un rjos apdares darbus) visa veida bvs atbilstoši projekta, bvnormatvu, standartu un kvalittes prasbm, ievrojot darbu vadtja, apdares darbu tehnia vai vadoš specilista nordjumus, spt patstvgi izplnot veicam darba opercijas darba viet un pielietot instrumentus, izvlts tehnoloijas, bvmaterilus un palgaprkojumu.Kontaktinformcija: tlr.+37129372442...

 • Company AGMA SOLUTIONS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums SIA AGMA SOLUTIONS re.nr. 42103093488 aicina darb apdares darbu strdniekus.Galvenie pienkumi:Reipšdarbi, siltinšana, krsošana, špaktelšana, apmešana, slpšana, koka kontrukciju stiprinšana, apdareVlama vismaz 1 gada pieredzeObjekti atrodas Rg.Ir bonusa sistma par labi, tru un kvalitatvu darbu veikšanu.Stt savus cv uz epastu - ...

 • Company Kingalis, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mekljam jaunajam objektam iekšjs apdares darbu meistarus - APMETJUSPrasbas:Obligta darba pieredze.Bez kaitgiem ieradumiem.Iespja braukt komandjumos. Vlams pers.auto transports.Iespja strdt virsstundas.CV lgums stt uz e-pastu:  ...

 • Company RETT LAT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA RETT LAT re.Nr. 40203097539 (darbiekrtošanas pakalpojumu sniegšanas licences Nr.20/2018)Piedvjam darbu par apmtju meistarus Latvij, RgMs piedvjam: attstbas un izaugsmes iespjas;sakrtotu darba procesu; efektvu tehnoloiju un iekrtu pielietošanu darba izpildei;progresvu atalgojumu par teicami paveiktu darbu;Mekljam atsaucgu komandas biedru, kurš dos savu pienesumu kopjai uzmuma attstbai.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company EKSPRO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Ekspro aicina darb  APMETJUDarba uzdevumi un prasbas kandidtiem: prot rkoties ar rokas instrumentiem;prot noteikt nepieciešamo materilu daudzumu, dozt materilus;prot pielietot bvniecbas terminoliiju un orientties bvmaterilu piedvjum, izvlties piemrotks krsu materilus konkrtm virsmm;prot labot un attrt iepriekškrsotas virsmas, sagatavot sastvus virsmu izldzinšanai, izvlties nepieciešamo grunti;patstvgi un kvalitatvi veic virsmu sagatavošanu un galgo apdari - krsošanu;ievrot krsošanas darba paemienus;obligta pieredze celtniecb vismaz 3 gadi;elektrodrošbas apliecba.Darba objekti vis Latvij.Tlrunis: 29198913....

 • Company VG BYGGSERVICE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Prasbas: vlama izgltba vai pieredze atbilstoš profesijCV stt uz e-pastu: ...

 • Company DAUGAVPILS LOKOMOTIVJU REMONTA RUPNICA, AS in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  AS "Daugavpils Lokomotvju Remonta Rpnca" mekl  strdnieku iekšjo apdares darbu veikšanai uz pilno slodzi. Prasbas:- bez kaitgiem ieradumiem- vlama iepriekšj pieredze bvdarbu/apdares darbu veikšanLgums stt CV uz nordto e-pastu. ...

 • Company BALTIC WORK SERVICES, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  BALTIC WORK SERVICES, SIAAicina darb APMETJUKontakti: t. 25718457...

 • Company D.A. BUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicina darb apmetjus.Darbs ar PTF G4, G5 apmetja iekrtm.Darbs Latvijas teritorij.T. 27034262e-pasts: ...

 • Company eVan Group, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA eVan Group aicina darb Apmetjus.Prasbas: Prast strdt komand, spja organizt savu darbu;Iepriekšja darba pieredze un izgltba atbilstoš jom tiks uzskatta par priekšrocbu.Piedvjam labus darba apstkus stabil, augoš raošanas uzmum.Darba vieta: Kapsdes iela 3A, LiepjaSazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz prrunm.CV stt uz e – pastu: " rel="nofollow">...

 • Company MDT-SERVISS, SIA in Dobelnieki
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA MDT-SERVISS aicina darb APDARES DARBU STRDNIEKUS ar pieredzi apdares un ipškartonu montu darbos.Pamata darba vieta Juglas Brekti, Dobelnieki, Tnu pag., Ikšiles nov., k ar darba devja objektos.  Iespjami komandjumi.Ldzam CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company WDVS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "TIMBERMOON GROUP"Sakar ar darba apjoma pieaugumuaicina darb Apdares darba strdniekusdarb ar kieeiem un ieeflzm (Klinker flzes)Prasbas kandidtiem:- Darba pieredze apdares darbos ne mazka par 3 gadiem;- Darba pieredze un augsta kvalifikcija darb ar fasdes ieeflu (Klinker flzes) ieklšanu (Feldhaus Klinker Vario/Bacco, Feldhaus Klinker Vario/Bacco Premium) saska ar vcu standartiem. - Darba pieredze fasdes sagatavošanai pirms apdares ar ieeflzm (Klinker flzes);- Precizitte darba pienkumu veikšan;- Vlme un spja strdt komand, sadarboties ar koliem.Gadagjuma aprakstu (CV) ldzu stt uz e-pastu: , ar nordi "Apdares darbu strdnieks". Jautjumu un neskaidrbu gadjum, lgums rakstt uz ...

 • Company BUVUZNEMUMS RESTAURATORS, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company AMB Consulting, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Prasbas:- Ir nepieciešama praktisk darba pieredze vismaz 2-3 gadi. - Spja patstvgi izplnot veicam darba opercijas, darba vietu un izvlties piemrotus materilus un instrumentus, k ar palgmaterilu dada veida vienkršu apmetumu, krsojumu kljumu ierkošanai gan jaunbv, gan remonta darbos, prot rkoties ar rokas instrumentiem. - Kvalitatvi veic dadus apdares darbus. - ar augstu atbildbas izjtu - bez kaitgiem ieradumiem! Ldzam obligti CV stt uz nordto e-pastu : ...

 • Company EMSAN, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pieredze uzskatma par priekšrocbu Pieteikties persongi vai stot CV uz e-pastu:  ...

 • Company Jannlund, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA “Jannlund” (vienotais re. Nr. 44103117036, juridisk adrese Rga, Višu iela 1 - 77 LV-1063) APMETJUS. 1.   Darbs: 1.1. darbbas jom: 43.3 Bvdarbu pabeigšana 1.2. pienkumi:  saska ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – Jrkalnes iel 22, Rga, LV-1046.2. Prasbas:2.1.  darba pieredze ne mazk par 3 gadiem ldzg amat.3. Darba lguma nosacjumi:3.1. bruto darba alga – 1004 EUR,3.2. algas izmaksas veids – laika darba alga,3.3. darba rezms – 40 stundas nede,3.4. slodzes tips - viena vesela slodze,3.5. atrašans vieta – Rga3.6. pr...

 • Company ERTI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Aicinm darb apdares darbu strdniekus.Darbs objektos Latvij.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company LD BUVE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Krsotja/ apmtja darbsDarba laiks: plkst.8:00 - 17:00...

 • Company ASSETBOX, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  APDARES DARBU STRDNIEKS, atbilstoši profesijas standarta darba uzdevumam. cv stt ...

 • Company Anlok, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Celtnieki ar darba pieredzi, veikt iekšdarbus.Darba laiks: plkst.8:00 - 17:00...

 • Company Būvnieks A.KK, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Bvnieks A.KK, SIACeltniecbas firma mekl patstvgam darbam uz pilnu slodzi apmetjus.Celtniecbas objekti Rg un ts apkrtnKontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company BORKS GROUP, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA Borks Group aicina darb APDARES DARBU STRDNIEKUPienkumi:  - sagatavot virsmu apmešanai; veikt apmetja darbus; montt un atjaunotdekoratvs detaasDarba vieta – Dzintaru prospekts 12, Jrmala, LV-2015, Latvija.Prasbas:-  vismaz 3 gadu pieredzeCV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company NAVRUZ, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Navruz SIAPilna spektra apdares darbiKontaktinformcija: tlr. 26252962...

 • Company E CONSTRUCT, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  E CONSTRUCT, SIA aicina darb APDARES DARBU STRDNIEKUPienkumi:Spj last rasjumus, patstvgi izplnot veicam darba opercijas, darba vietu un izvlties piemrotus materilus un instrumentus, k ar palgaprkojumu dada veida vienkršu apmetumu, flzjumu, krsojumu, tapsjumu un grdas kljumu ierkošanai uz dadm virsmm - gan jaunbv, gan remonta darbos, prot rkoties ar rokas instrumentiem, przina un ievro darba drošbas, ugunsdrošbas un sanitrijas prasbas, kvalitatvi veic dadus apdares darbus.Ldzu stt CV uz epastu: ...

 • Company AKV BALTIC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  AKV BALTIC SIAAicina darb  APDARES DARBU STRDNIEKUPieredze: 3 gadu pieredzeDarba pienkumi:- Izvlties apdares materilus atbilstoši bvprojektam. - Sagatavot instrumentus un mehnismus darbam. - Izsvrt vai nolmeot apdares virsmas. - Izgatavot vienkršas palgierces. - Uzstdt vadules, latas, sastatnes, pastatnes un citas palgierces. - Apkalpot mehniskos instrumentus. - Strdt ar maistjiem, mikseriem, u.c. - Sagatavot darba vietu apmešanas darbiem. - Uzklt nepieciešamos apmetuma krtas. - Veikt apmetuma apstrdi, veidot iekšjos un rjos strus, apmest logu un durvju apmales.- Aizpildt apmau starpas, uzstdt palodzes. - Sagatavot pamatnes dekoratv apmetuma ierkošanai. - Prast piestiprint sietus, sagatavot lmjavas, veikt uzklto slu apstrdi. - Uzstdt sauss bves nesošs konstrukcijas. - Griezt metla konstru...

 • Company EURO DOM, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Veikt pilnu apdares darbu ciklu pec ekas planiem.Pieteikties stot CV uz e-pasta adresi: vai zvanot pa tlruni 25768904...

 • Company STROIKA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  APDARES DARBU STRDNIEKS (apmetju/ krsotju darbi) ar darba pieredzi - STEIDZAMIDarba laiks: 8:00 - 17:00Pretendentiem lgums zvant darba dienas laik: 27765777...

 • Company DESIGN ECO MONOLITS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Apmetuma darbi gan fasd, gan iekšdarbi, prasme strdt ar apmetuma mašnu tiks novrttaDarbs: EMERU PAMATSKOLKontakti:28338928...

 • Company ELL ENERGIJA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Apmetja darba pienkumi bvvobjektos Latvijas teritorijpietekties  mob. 29232447...

 • Company ELL ENERGIJA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Pilna spektra apdares darbipietekties  mob. 29232447...

 • Company OPTIMA IMPORT, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA Optima import. Reg.Nr. 40203187245.Aicina darb APDARES DARBU STRDNIEKUSDarba pienkumi: - veikt nepieciešamos darbus atbilstoši amatam.Darba vietas adrese: Rga, Maz Pils iela 3.Darba devja kontaktinformcija: Tel. +37126566969...

 • Company AJ REAL ESTATE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  AJ REAL ESTATE, SIAAicina darb APDARES DARBU STRDNIEKUPienkumi:Veikt materilu izvli un sagatavošanu – izvlties atbilstošas saistvielas un pildvielas vai gatavos maisjumus; sagatavot apmetuma javas;Veikt visu veidu saus apmetuma sistmas izbvi – sagatavot sauss bves nesošs konstrukcijas (karkasa elementus); nostiprint karkasa elementus;Veikt visu veidu klasisko slapjo apmetumu ierkošanu – sagatavot virsmas slapj apmetuma uzklšanai;Veikt dadu veidu dekoratvo apmetumu ierkošanu – sagatavot pamatnes dekoratv apmetuma ierkošanai;Veikt sienu un grdu flzšanu – sagatavot pamatnes flzšanai (nostiprint, izldzint, nogruntt virsmas, izveidot hidroizolciju);Veikt virsmu krsošanu – sagatavot pamatni krsošanai (nostiprint, izldzint, nogruntt virsmu, izveidot hidroizolciju);Veikt tapešu lmšanu – sagatavot ...

 • Company BORKS GROUP, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  SIA Borks Group aicina darb APMETJUPienkumi:  - sagatavot virsmu apmešanai; veikt apmetja darbus; montt un atjaunotdekoratvs detaas.Darba vieta – Dzintaru prospekts 12, Jrmala, LV-2015, Latvija.Prasbas:-  vismaz 3 gadu pieredzeCV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company CAMION, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Sakar ar jauna projekta uzskšanu, aicina darb celtniekus.APDARES DARBU STRDNIEKS (profesiju klasifikatora kods : 712302 ).Darbs Rg un izbraukumi pa visu Latviju.Profesionl izgltba vai darba pieredze (vismaz trs gadi ldzg amat).CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu : Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi....

 • Company NAVRUZ, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Navruz SIAPilna spektra apdares darbiLdzu savu CV stt uz ...

 • Company BUVNIECIBAS PROJEKTI MKEN, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Bvniecbas projekti MKEN aicina komandai pievienoties Apmetjus.Darba pienkumi: sagatavot virsmu apmešanai; veikt apmetja darbus; veikt visu veidu iekšjos sienas, griestu, grdas apdares darbus; krsot logus un durvis; montt un atjaunot dekoratvs detaas.  Darba vieta - visa Latvijas teritorija.Kontaktinformcija:...

 • Company BUVNIECIBAS PROJEKTI MKEN, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Bvniecbas projekti MKEN aicina komandai pievienoties Apmetjus.Darba pienkumi: sagatavot virsmu apmešanai; veikt apmetja darbus; veikt visu veidu iekšjos sienas, griestu, grdas apdares darbus; krsot logus un durvis; montt un atjaunot dekoratvs detaas.  Darba vieta - visa Latvijas teritorija.Kontaktinformcija:...

 • Company CELTNIEKS PBL, SIA in Celtnieks
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  CELTNIEKS PBL, SIA,Re.Nr,40103480099APDARES DARBU STRDNIEKSReipša,špaktelšanas un krsošanas darbi komercobjektos un privtmjs.Darba vieta: Latvijas teritorija,atkarb no lguma ar klientu uz konkrto mirkliAlga 1080 EUR (bruto)CV un motivcijas vstuli ldzu stt uz e-pastu ...

 • Company SENAIS KROGS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darbs komandjumos uz VcijuDarba devjs nodrošina un apmaks dzvesvietu.Pretendentiem pieteikties pa tlruni: 28468115 ...

 • Company OPTIMA IMPORT, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  OPTIMA IMPORT, SIAAicina darb APDARES DARBU STRDNIEKUDarba pienkumi:- veikt nepieciešamos darbus atbilstoši amatam.Kontaktinformcija: 26736197, 27888417...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Plasterers Edit filters