Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

20 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Socils integrcijas valsts aentra (re.Nr.90001790030)aicina darb ERGOTERAPEITU (uz darbinieka prombtnes laiku)(nepilns darba laiks, 0,75 slodzes)Profesionls rehabilitcijas atbalsta nodaSocils integrcijas valsts aentra (SIVA) steno profesionls rehabilitcijas pakalpojumu personm ar invaliditti un prognozjamo invaliditti. Pakalpojuma laik personm ir iespja iegt izgltbu Jrmalas profesionlaj vidusskol un SIVA koled. Izgltbas ieguves laik SIVA, personm sniedz psihosocilo atbalstu multifunkcionla specilistu komanda – ar ergoterapeits. Galvenie pienkumi: piedalties personas profesionls piemrotbas novrtšanas proces, sniegt individulas konsultcijas un novrtt personas funkcionšanas spju atbilstbu izvlts izgltbas programmas apguvei; ...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LATGALE" in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba lgums uz nenoteiktu laiku, vlama vismaz 3 gadu profesionl pieredze amatIzgltbas lmenis: Augstk medicnisk izgltba fizioterapeita specialitt. Specilists reistrts rstniecbas reistr. Vlams sertifikts fizioterapeita amat.Normlais sasintais darba laiks ( 35 st. ned)., ir iespja vienoties par individulo darba grafiku uz nepilnu darba laiku.Piedvjam socils garantijas- veselbas apdrošinšanu pc nostrdtiem 6 mnešiem.Ir iespja nodrošint ar dzvojamo platbu netlu no iestdes. ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" in Amata
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts socils aprpes centrs "Kurzeme" filile "Vei" aicina darb FIZIOTERAPEITU(profesijas klasifikatora kods 2264 02)Amata mris: nodrošint fizioterapeita pakalpojumus fililes “Vei” klientiem.Prasbas pretendentam:- rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu reistr reistrta rstniecbas persona;- profesionlais bakalaura grds veselbas aprp un fizioterapeita profesionl kvalifikcija, sertifikts specialitt.             Piedvjam: - socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam; - bruto atalgojumu no 668 EUR – 952 EUR atkarb no profesionls pieredzes par nepilnu slodzi; - veselbas apdrošinšanu pc nostrdta ½ gada; - regulru piemaksu.Darba lgums: u...

 • Company Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VSIA "Nacionlais rehabilitcijas centrs "Vaivari"" aicina savai komandai pievienoties ergoterapeitu uz noteiktu laiku ( 0.5 slodze): Galvens prasbas:1. Augstk profesionl izgltba, obligta rstniecbas personas reistrcijas apliecba, vlams sertifikts specialitt.2. Labas komunikcijas un lietišs saskarsmes prasmes.3. Jprzina profesionlai darbbai nepieciešams medicnisks tehnoloijas.4. Jzina darb lietojamo tehnisko ldzeku darbbas principi, lietošanas noteikumi.Galvenie pienkumi:1. Veikt NRC „Vaivari” pacientu ergoterapeitisku izmeklšanu, konsultšanu un rstšanu.2. Ievrot multidisciplinrs rehabilitcijas komandas darba principus.3. Piedalties pacientu individuls rehabilitcijas plna sastdšan.4. Novrtt pacienta nodarbes veikšanas komponentus un vides apstkus, kuri rada nodarbes veikšanas grtbas izmantojo...

 • Company Engures novada pašvaldības SAC "RAUDA" in Rauda
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Engures novada pašvaldbas SAC "RAUDA" (re. nr. 90000032113) aicina darb fizioterapeitu.Vairk informcijas, sazinoties ar veselbas aprpes nodaas vadtju: . ...

 • Company Rehabilitācijas centrs "Līgatne", SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA „Rehabilitcijas centrs „Lgatne”” aicina darb (uz nenoteiktu laiku):FizioterapeituPrasbas:-          atbilstoša augstk izgltba vai bakalaurs;- ...

 • Company SAULE, BDR in Amata
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Biedrba”Saule” re. 40008029038Dienas aprpes centrs “Saule”, Kolkasraga iel 18, Rg ErgoterapeitsDarbbas joma: ergoterapeita amata pienkumu veikšanaPrasbas: - Atbilstoša izgltba- Labas saskarsmes spjas ar klientiem ar intelektulo invalidittiDarbs saistts ar cilvku ar intelektulo invaliditti socilo rehabilitciju un aprpi.Darbs darba diens , 8 st.CV un motivcijas vstuli gaidm ldz 20.09.2020 uz e-adresi ...

 • Company REACH, BDR in Amata
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Senioru nams "Zilaiskalns" steidzami aicina darb FIZIOTERAPEITU.Var bt ar 4. - 5. kursa students.Galvenie amata pienkumi:- veikt klientu funkcionl stvoka izmeklšanu, novrtšanu un rstšanu, paldzt pacientam atgt zaudto funkciju, mazint ts trkumu vai to kompenst;- novrtt un veikt ikdienas fizioterapijas nodarbbu uzskaiti klientiem;- konsultt klientus par vingrinjumu veikšanu patstvgi;- nodarbbu laik sekot klientu veselbas stvoklim.dinšana par brvu.Pieteikties:e-pasts: mob.t.: 22041119, 20022238...

 • Company AKNISTES PSIHONEIROLOGISKA SLIMNICA, SIA in Amata
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VSIA “Aknstes psihoneiroloisk slimnca” aicina darb sertifictu ergoterapeitu uz nenoteiktu laiku.Alga par 1,00 amata vienbu 1580 EUR mnes pirms nodoku nomaksas un piemaksas normatvajos aktos noteiktaj krtb (par stu rstniecb; specil piemaksa par pašu risku).Prasbas: profesionlais bakalaura grds veselbas aprp un ergoterapeita kvalifikcija, atbilstošs sertifikts ergoterapeita specialitt un reistrcija rstniecbas personu reistr, precizitte un augsta atbildbas sajta, vlme strdt un apgt jaunas prasmes, prasme patstvgi organizt savu darbu.  Vlam darba pieredze – vairk par trs gadiem. Valsts valodas zinšanas atbilstoši Latvijas Republikas normatvajiem aktiem. Iemaas darb ar Microsoft Office piedvto programmatru pieredzjuša lietotja lmen.Darba rems: Normlais sasintais darba laiks ar summt darba laika...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ozolnieku novada pašvaldbas socils aprpes centrs “Zemgale” aicina darb ergoterapeitu. Galvenie darba pienkumi:- Veikt darba pienkumus atbilstoši normatvajos aktos noteiktai kompetencei, izmantojot ergoterapijas tehnoloijas un novrtšanas instrumentus.- Patstvgi veikt klientu ergoterapeitisko izmeklšanu, nodarbes veikšanas novrtšanu un funkcionlo traucjumu noteikšanu, k ar vides pieejambas un tehnisko palgldzeku nepieciešambas un/vai atbilstbas izvrtšanu.- Plnot un realizt ergoterapiju.- Dokumentt savas darbbas.Prasbas amata pretendentiem:- Atbilstoša augstk izgltba, rstniecbas personas reistrs, vlams sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij).- Precizitte darba pienkumu veikšan.- Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas.- Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand.- Vals...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Ergoterapeits (2264 04)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom. Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu. Nepilns sasintais darba laiks (26,25 stundas ned)  0,75 slodze Darba vietas adrese:     Kapseu iela 31/18, Rg, LV-1046, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile „Rga” CV ldz 2020.gada 31.martam ar atzmi ”ergoterapeits’’ stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie pe...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Ergoterapeits (2264 04)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas:Augstk izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom. Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu.Nepilns sasintais darba laiks (8,75 stundas ned) 0,25 slodzeDarba vietas adrese:    Beru iela 2, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Jugla” CV ldz 2020.gada 31.martam ar atzmi ”ergoterapeits’’ stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LATGALE" in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba lgums uz nenoteiktu laiku, vlama vismaz 3 gadu profesionl pieredze amatIzgltbas lmenis: Augstk medicnisk izgltba fizioterapeita specialitt. Specilists reistrts rstniecbas reistr. Vlams sertifikts fizioterapeita amat.Normlais sasintais darba laiks ( 35 st. ned)., ir iespja vienoties par individulo darba grafiku uz nepilnu darba laiku.Piedvjam socils garantijas- veselbas apdrošinšanu pc nostrdtiem 6 mnešiem.Pieteikties: Igors Rešenko - 29494851; ...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom. Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu.Alga no EUR:    208,75Alga ldz EUR:    283,25Darba rems:    Nepilns sasintais darba laiks (8,75 stundas ned) Slodzes tips:    0,25 slodzeDarba vietas adrese: Rga, Braila iela 2CV ldz 2020.gada 19. jnijam  ar atzmi ”ergoterapeits’’ stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzba...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom. Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu.Alga no EUR:    417.50Alga ldz EUR:   566.50Darba rems:    Nepilns sasintais darba laiks (17,5 stundas ned) Slodzes tips:    PusslodzeDarba vietas adrese:    Beru iela 160, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Ezerkrasti” CV ldz 2020.gada 19. jnijam  ar atzmi ”ergoterapeits’’ stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasb...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba lgums uz noteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom. Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu.Alga no EUR:    417,50Alga ldz EUR:    566,50Darba rems:    Nepilns sasintais darba laiks (17,5 stundas ned) Slodzes tips:    PusslodzeDarba vietas adrese:    Braila iela 2, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Jugla” CV ldz 2020.gada 19.jnijam ar atzmi ”ergoterapeits’’ stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamato...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts socils aprpes centrs “Rga” Re.Nr.90009226487Ergoterapeits (2264 04)Darba lgums uz nenoteiktu laiku    PrasbasIzgltbas lmenis:Augstk profesionl izgltba veselbas aprp. rstniecbas personu reistrs, sertifikts.Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom, pieredze darb ar brniem.Nepilnais sasintais darba laiks – 17,5 stundas nedPusslodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 12, Rga, LV-1082, Valsts socils aprpes centra "Rga" filile „Pavnieki”CV ar nordi “ergoterapeits, Pavnieki” ldz 2020.gada 19.jnijam stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes przini...

 • Company Sociālā atbalsta un aprūpes centrs "Avots" in Daugavpils
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Daugavpils novada pašvaldbas iestdeSocilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”piedv darbu:Ergoterapeits (2264 04)Slodze - 0,5 likmes         Darba alga - skot no 475 eiro Darba vietas adrese: Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novadsCV stt uz e-pastu:: " rel="nofollow"> vai zvaniet 29422951 (Lilita Gasjaeca)Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes przinis ir Socilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”. Piesakot savu kandidatru uz izsludinto amata vietu, Js uzticat savus personas datus Socilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”...

 • Company Sociālā atbalsta un aprūpes centrs "Avots" in Daugavpils
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Daugavpils novada pašvaldbas iestdeSocilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”piedv darbu:Fizioterapeits (2264 02)Slodze - 0,5 likmes         Darba alga - skot no 475 eiro Darba vietas adrese: Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novadsCV stt uz e-pastu:: " rel="nofollow"> vai zvaniet 29422951 (Lilita Gasjaeca)Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes przinis ir Socilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”. Piesakot savu kandidatru uz izsludinto amata vietu, Js uzticat savus personas datus Socilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”...

 • Company SANARE-KRC JAUNĶEMERI, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Sanare – KRC Jaunemeri” (rstniecbas iestdes kods 1300 – 64003)Krorta Rehabilitcijas centrs „Jaunemeri” aicina savai komandai pievienoties : FIZIOTERAPEITUDarba vieta: Kolkas iel 20, Jaunemeri, JrmalGalvenie pienkumi:·klienta funkcionl stvoka izmeklšana, iegto datu novrtšana un analze;·individul rehabilitcijas plna sastdšana;·fizioterapijas individulo un grupu nodarbbu vadšana.Prasbas pretendentam:·profesionl bakalaura grds veselbas aprp vai profesionlais bakalaura grds sporta zintn ar kvalifikciju fizioterapeits;·rstniecbas personas reistrs;...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters