Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

20 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company 'JELGAVAS SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE' in Jelgava
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Pašvaldbas iestde „Jelgavas socilo lietu prvalde” aicina darb ergoterapeitu (i)Prasbas kandidtiem augstk izgltba specialitt, vlams sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij); labas komunikcijas prasmes, sadarbbas  un argumentcijas spjas; augsta atbildbas sajta; spja strdt patstvgi un komand; vlama darba pieredze specialitt pdjo 3 gadu laik; valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai; krievu valodas zinšanas sarunvalodas lmen;  Galvenie pienkumi: izvrtt vides pieejambas un tehnisko palgldzeku nepieciešambu un/vai atbilstbu; veikt klientu funkcionlo traucjumu novrtšanu; konsultt klientus par tehnisko palgldzeku izmantošanu; sniegt atzinumus ar ergoterapiju saisttos jautjumos; dokumentt savas darbbas....

 • Company LAT COSMETICS, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  LAT COSMETICS, SIAaicina darb FIZIOTERAPEITU       Prasbas pretendentiem:-Reistrcija rstniecbas personu reistr; -Augstk izgltba fizioterapeita specialitt;-Fizioterapeita tehnoloiju przinšana un prasme pielietot ts darb;- Latviešu – augstkais lmenis C        Darba pienkumi:-Noteikto diagnostisko, rstniecisko procedru veikšana;          -Veikt pacientiem saska ar apstiprintajm medicniskm tehnoloijm du aplikcijas un masu pc imenes rsta un fizikls un rehabilitcijas rsta norkojuma.Lgums zvant darba diens no 08:00-17:00 tlr.28628628 vai stt CV uz e-pastu: ...

 • Company Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Lgums CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company REHABILITĀCIJAS CENTRS "RĀZNA", SIA in Veczosna
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Fizioterapeits: (prasbas pretendentam: labas saskarsmes prasmes; prasme noteikt priorittes, obligtas valsts valodas zinšanas; teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas; precizitte, augsta atbildbas sajta.)  DARBA VIETAS ADRESE: Sauu kalna iela 3, Veczosna, Lznavas pag., Rzeknes nov., LV-4627PRASBAS·        augstk medicnisk izgltba fizioterapeita specialitt;·        sertifikts, kas apliecina tiesbas praktizt profesij;·        specilists reistrts rstniecbas personu reistr.CV (ar nordi Fizioterapeita vakance) stt uz e-pastu: ...

 • Company JELGAVAS POLIKLĪNIKA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Jelgavas poliklnika – msdienga rstniecbas iestde ar plašu rstniecbas pakalpojumu klstu un profesionlu komandu - rehabilitcijas noda  aicina darb ergoterapeitu:Prasbas:Augstk medicnisk izgltba;Ergoterapeita sertifikts;Reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;Valsts valodas zinšanas;Vlamas krievu un angu valodas zinšanas;Spja izmantot darb jaunkos medicnas zintnes un prakses sasniegumus;Pamata darba pienkumi: Pildt darba pienkumus atbilstoši normatvajos aktos noteiktai kompetencei, izmantojot ergoterapijas tehnoloijas;Patstvgi veikt pacientu/klientu ergoterapeitisko izmeklšanu, nodarbes veikšanas novrtšanu un funkcionlo traucjumu noteikšanu, k ar vides pieejambas un tehnisko palgldzeku nepieciešambas un/vai atbilstbas izvrtšanu; Veikt konsultatvo, profilaktisko darbu, uzsverot nodarbes ne...

 • Company JELGAVAS POLIKLĪNIKA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Jelgavas poliklnika” – msdienga rstniecbas iestde ar plašu rstniecbas pakalpojumu klstu un profesionlu komandu,  aicina darb - Cigun metodes specilistu ar medicnisko izgltbu (ar iespju strdt sestdiens).Pamata darba pienkumi: veikt pacientu izmeklšanu un rstsanu atbilstoši normatvajos aktos noteiktai kompetencei, izmantojot atbilstošas medicnas tehnoloijas; kvalitatvi un preczi noformt medicnisko dokumentciju.  Prasbas: augstk medicnisk izgltba (rsta diploms); sertifikts atbilstoši specialittei; reistrcija rstniecbas personu valsts reistr; valsts valodas zinšanas; vlams krievu un angu valodas zinšanas; spja izmantot darb jaunkos medicnas zintnes un prakses sasniegumus; koleialitte. Ms piedvjam: darbu profesionu komand; atalgo...

 • Company ENGURES NOVADA PANSIONĀTS "RAUDA" in Rauda
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Engures novada pansionts "Rauda" (re. nr. 90000032113) aicina darb:Fizioterapeitu.E-pasts: Tlr.: 27037287...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ozolnieku novada pašvaldbas socils aprpes centrs “Zemgale” aicina darb ergoterapeitu. Galvenie darba pienkumi:- Veikt darba pienkumus atbilstoši normatvajos aktos noteiktai kompetencei, izmantojot ergoterapijas tehnoloijas un novrtšanas instrumentus.- Patstvgi veikt klientu ergoterapeitisko izmeklšanu, nodarbes veikšanas novrtšanu un funkcionlo traucjumu noteikšanu, k ar vides pieejambas un tehnisko palgldzeku nepieciešambas un/vai atbilstbas izvrtšanu.- Plnot un realizt ergoterapiju.- Dokumentt savas darbbas.Prasbas amata pretendentiem:- Atbilstoša augstk izgltba, rstniecbas personas reistrs, vlams sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij).- Precizitte darba pienkumu veikšan.- Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas.- Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand.- Vals...

 • Company SANARE-KRC JAUNĶEMERI, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Sanare – KRC Jaunemeri” (rstniecbas iestdes kods 1300 – 64003)Krorta Rehabilitcijas centrs „Jaunemeri” aicina savai komandai pievienoties : ERGOTERAPEITUDarba vieta: Kolkas iel 20, Jaunemeri, JrmalGalvenie pienkumi:·  darbs KRC “Jaunemeri” ergoterapijas noda;·  sniegt ergoterapijas pakalpojumus rehabilitcijas centra pacientiem (stacionr, ambulator da, mjas viztes).Prasbas pretendentam:· profesionl bakalaura grds veselbas aprp ar kvalifikciju ergoterapeits;· rstniecbas personas reistrs;· vlams sertifikts ergoterapeita specialitt;· ...

 • Company SANARE-KRC JAUNĶEMERI, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Sanare – KRC Jaunemeri” (rstniecbas iestdes kods 1300 – 64003)Krorta Rehabilitcijas centrs „Jaunemeri” aicina savai komandai pievienoties : FIZIOTERAPEITUDarba vieta: Kolkas iel 20, Jaunemeri, JrmalGalvenie pienkumi:· klienta funkcionl stvoka izmeklšana, iegto datu novrtšana un analze;· individul rehabilitcijas plna sastdšana;· fizioterapijas individulo un grupu nodarbbu vadšana.Prasbas pretendentam:· profesionl bakalaura grds veselbas aprp vai profesionlais bakalaura grds sporta zintn ar kvalifikciju fizioterapeits;· rstniecbas personas reistrs;...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Ezerkrasti
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs:  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija: Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:   Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1PrasbasIzgltbas lmenis:        Augstk izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij)Papildus prasbas:        Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom. Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu.Alga no EUR: 410Alga ldz EUR: 515Darba rems: Nepilns sasintais darba laiks (17,5 stundas ned) Slodzes tips:   PusslodzeDarba vietas adrese: Beru iela 160, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Ezerkrasti” CV ldz 2019.gada 31.oktobrim ar atzmi ”ergoterapeits’’ stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzta...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasbas    Izgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom.Papildus prasbas:    rstniecbs personu reistrs, sertifikts.Vlama pieredze darb ar brniem.Alga no EUR:    410Alga ldz EUR:    515Darba rems:    Nepilnais sasintais darba laiks – 17.5 stundas nedSlodzes tips:    0.5 slodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 3, Rga, LV-1082, Valsts socils aprpes centra „Rga” filile „Pavnieki”    CV ldz 2019.gada 31.oktobrim ar atzmi “Pavnieki ergoterapeits” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbmPamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie ...

 • Company Olga Jakovļeva in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Olgas Jakovevas fizioterapeita prakse meklFIZIOTERAPEITU(pilns darba laiks uz nenoteiktu laiku),darbam Jaunforštadtes mikrorajon, DaugavpilGalvenie amata pienkumi: darbs ar klientiem, izmeklšana, diagnostika, profilakse, terapija, izmantojot fizioterapij pieejams metodes un tehnoloijas; klientu rehabilitcija fizisko un funkcionlo traucjumu gadjum; klienta veselbas veicinšana un profilakse saslimšanas gadjum; informatvs un medicnisks atbalsts klientu socils aktivittes veicinšanai.Atalgojums: no 714 ldz 950 eiro + piemaksas Algas izmaksas veids: summt darba algaPilnais darba laiks (prsvar no plkst.12:00)I...

 • Company Krāslavas slimnīca, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Jbt dergam ergoterapeita sertifiktam.Pieteikties persongi Krslavas slimnc, poliklnikas k 3.stv - administrcija vai skku informciju var saemt zvanot darba laik uz tlruni 65623233 Svetlana ...

 • Company BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA "AINAŽI", SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nodrošint ergoterapijas pakalpojumus stacionra pacientiem un ambulatoriem pacientiem....

 • Company Veselības centrs Ilūkste, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Veselbas centrs Ilkste”Raia iela 35, Ilkste, Ilkstes novads, LV-5447, Kontaktpersona: valdes locekle Zane Buceniece-Zberga, mob.t. 26180544 aicina darb: Ergoterapeitu  (prof.klas.kods 2264 04)Prasbas kandidtiem:·         Augstk medicnisk izgltba;·     Ergoterapeita sertifikts;·     Reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;·     Valsts valodas zinšanas;·     Datora lietošanas prasmes.Darba pienkumi:Pildt darba pienkumus atbilstoši normatvajos aktos noteikta...

 • Company Rūjienas novada pašvaldība in Amata
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Rjienas novada pašvaldbas Socilais aprpes centrs “Lode ”, “Liepkalni”, Lode, Lodes pagasts, Rjienas novads LV-4248, tlrunis 64219009, e pasts: , izsludina fizioterapeita amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2264 02) Amata mris: Nodrošint fizioterapeita pakalpojumus SAC “Lode” klientiem.Prasbas:  -    rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu reistr reistrta rstniecbas persona;-  Profesionlais bakalaura grds veselbas aprp un fizioterapeita profesionl kvalifikcija, sertifikts specialitt.    -   Augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar cilvkiem; Piedvjam: -    darbu uz nenoteiktu laiku;-    nepilns darba laiks (12 stundas ned) -    atalgojums- 302.70 EUR-    socils garantijas; -    apmcbas; -    atsaucgus un draudzgus darba kolus. Pretendentiem ldz 11.11.2019. plkst...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasbas    Izgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom.Papildus prasbas:    rstniecbs personu reistrs, sertifikts.Vlama pieredze darb ar brniem.Alga no EUR:    615Alga ldz EUR:    773Darba rems:    Nepilnais sasintais darba laiks – (26.25 stundas ned)Slodzes tips:    0.75 slodzeDarba vietas adrese:    Kapseu iela 31/18, Rg, LV-1046, Valsts socils aprpes centra „Rga” filile „Rga”    CV ldz 2019.gada 31.oktobrim ar atzmi “Rga ergoterapeits” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbmPamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" in Amata
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Valsts socils aprpes centrs "Kurzeme" filile "Ii" aicina darbFIZIOTERAPEITU(profesijas klasifikatora kods 2264 02)Amata mris:nodrošint fizioterapeita pakalpojumus  fililes “Ii” klientiem.Prasbas pretendentam:-  rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu reistr reistrta rstniecbas persona;- profesionlais bakalaura grds veselbas aprp un fizioterapeita profesionl kvalifikcija, sertifikts specialitt.             Piedvjam:- socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam;- bruto atalgojumu no 816,00 EUR–1078,80 EUR atkarb no profesionls pieredzes par nepilnu slodzi + regulras piemaksas;- veselbas apdrošinšanu pc nostrdta ½ gada;...

 • Company SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Socils integrcijas valsts aentra (Reistrcijas Nr.90001790030, rstniecbas iestdes kods 1300-14001)aicina darb ergoterapeitu Rehabilitcijas pakalpojumu noda Galvenie pienkumi:novrtt klienta spju veikt ikdienas nodarbes, fizisks, izzias un socils prasmes, k ar vides faktoru ietekmi;izvirzt terapijas mri un sastdt individulo rehabilitcijas plnu;veicintu personas neatkarbu ikdienas nodarbs; izgltot un apmct personas ar hroniskm – progresjošm saslimšanm ikdienas aktivitšu veikšanas atvieglošanai; konsultt klientu un tuviniekus par vides pielgošanu un tehnisko palgldzeku lietošanu; izvrtt terapijas rezulttus, sniegt rekomendcijas funkcionls neatkarbas uzlabošanai/saglabšanai personas dzves viet;piedalties profesionls piemrotbas noteikšan personm ar invaliditti, kuras vlas saemt profesionls rehabi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters