Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

50 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-50 of 50 results.
 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LATGALE" in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darba lgums uz nenoteiktu laiku, vlama vismaz 3 gadu profesionl pieredze amatIzgltbas lmenis: Augstk medicnisk izgltba fizioterapeita specialitt. Specilists reistrts rstniecbas reistr. Vlams sertifikts fizioterapeita amat.Normlais sasintais darba laiks ( 35 st. ned)., ir iespja vienoties par individulo darba grafiku uz nepilnu darba laiku.Piedvjam socils garantijas- veselbas apdrošinšanu pc nostrdtiem 6 mnešiem....

 • Company Engures novada pašvaldības SAC RAUDA in Rauda
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Engures novada pašvaldbas SAC "RAUDA" (re. nr. 90000032113) aicina darb fizioterapeitu.Vairk informcijas, sazinoties ar veselbas aprpes nodaas vadtju: . ...

 • Company DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA, SIA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  aicina darb ERGOTERAPEITSLgums CV (ar nordi uz vakanci) stt elektroniski uz e-pastu: Papildus informcija - personla daa, tlr. +371 65405201...

 • Company ZEMGALE, Valsts sociālās aprūpes centrs in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  VSAC “Zemgale” aicina darbFIZIOTERAPEITUfilil "Jelgava"Prasbas pretendentiem:Atbilstoša augstk izgltba;Reistrts rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu reistr un ir tiesgs praktizt profesij;Sertifikts specialitt;Precizitte darba pienkumu veikšan;Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas, prasme sarunties ar cilvkiem viegli saprotam valod;Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand;Ms piedvjam:Darbu uz nenoteiktu laiku;Socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam;Stabilu atalgojumu - EUR 835 - EUR 1190 (bruto) atbilstoši noteiktajai kategorijai (pc MK noteikumiem Nr.66);10% ikmneša piemaksa par pašu risku;Labus darba apstkus;Veselbas apdrošinšanu pc 6 mnešiem.Pieteikumu uz FIZIOTERAPEITA amatu, profesionls darbbas aprakstu (CV) un izgltbu apliecinošu dokumentu k...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ozolnieku novada pašvaldbas socils aprpes centrs “Zemgale” aicina darb FIZIOTERAPEITU. Prasbas amata pretendentiem/-m:Atbilstoša augstk izgltba;Precizitte darba pienkumu veikšan;Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas;Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand;Valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai;Vlams svešvalodu zinšanas sarunvalodas lmen (krievu).Piedvjam:Amatalgu  950 EUR mnes (pirms nodoku nomaksas), profesijas kods 2264 02;Socils garantijas;veselbas apdrošinšanu (pc prbaudes laika beigm);Iespju izmantot dienesta viesncu.Dzves aprakstu (CV), ar nordi “Fizioterapeits”,  iesniegt SAC “Zemgale” sekretrei, Skolas iel 9, Ozolniekos vai stt uz e-pastu:   Uzzias pa tlruni: 63050167. Reistrcijas Nr. 50900002551.Piesakoties vakantajam amatam, informjam, ka Jsu dati tiks ...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ozolnieku novada pašvaldbas socils aprpes centrs “Zemgale” aicina darb ergoterapeitu. Galvenie darba pienkumi:- Veikt darba pienkumus atbilstoši normatvajos aktos noteiktai kompetencei, izmantojot ergoterapijas tehnoloijas un novrtšanas instrumentus.- Patstvgi veikt klientu ergoterapeitisko izmeklšanu, nodarbes veikšanas novrtšanu un funkcionlo traucjumu noteikšanu, k ar vides pieejambas un tehnisko palgldzeku nepieciešambas un/vai atbilstbas izvrtšanu.- Plnot un realizt ergoterapiju.- Dokumentt savas darbbas.Prasbas amata pretendentiem:- Atbilstoša augstk izgltba, rstniecbas personas reistrs, vlams sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij).- Precizitte darba pienkumu veikšan.- Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas.- Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand.- Vals...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ozolnieku novada pašvaldbas socils aprpes centrs “Zemgale” aicina darb FIZIOTERAPEITU. Prasbas amata pretendentiem/-m:Atbilstoša augstk izgltba;Reistrts rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu reistr un ir tiesga praktizt profesij;Precizitte darba pienkumu veikšan;Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas;Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand;Valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai;Vlams svešvalodu zinšanas sarunvalodas lmen (krievu).Piedvjam:Amatalgu  975 EUR mnes (pirms nodoku nomaksas), profesijas kods 2264 02;Socils garantijas;veselbas apdrošinšanu (pc prbaudes laika beigm);Iespju izmantot dienesta viesncu.Dzves aprakstu (CV), ar nordi “Fizioterapeits” stt uz e-pastu:   Uzzias pa tlruni: 63050167. rstniecbas iestdes reistrcijas kods 5467-00011.Piesakot...

 • Company VALENSIA, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbs ar brniem ar pašm vajadzbmVakancei var pieteikties ar studenti;darbu var savienot ar studijm un pamatdarbu Kontaktinformcija:20030474...

 • Company BĒRNU PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA "AINAŽI", SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Nodrošint ergoterapijas pakalpojumus stacionra pacientiem un ambulatoriem pacientiem....

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "VIDZEME" in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikt klienta veselbas un funkcionl stvoka novrtšanu, noteikt klienta funkcionls spjas un to uzlabošanas vai saglabšanas iespjasVeikt klienta pozicionšanu, pozciju maiu, loctavu mobilittes un stabilittes uzlabošanu vai uzturšanu, muskuu funkciju un ldzsvara atjaunošanu vai uzturšanu, stjas un gaitas korekciju vai uzturšanu, ikdienas aktivitšu treniosNodrošint nepieciešamo palgldzeku izvli un to pareizas lietošanas apmcbuPielietot mksto audu tehnikas (masu u.c.)Veikt mrtiecgu terapijas un profilakses plnošanu un plna stenošanu starp profesionu komandas sastvPapildus garantijas:Piemaksa par pašu risku 10% apmr no mnešalgas Pc neprtraukti nostrdtiem 6 mnešiem piešir veselbas apdrošinšanas polisiE-pasts: laima.studenkova@vsacvidzeme.gov.lv.Tlrunis: 64781259. ...

 • Company Anatolijs Požarskis in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Darbs jaun fizioterapijas kabinet pilstas centr Darbs uz nepilnu slodzi...

 • Company Rehabilitācijas centrs "Līgatne", SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „Rehabilitcijas centrs „Lgatne”” aicina darb (uz nenoteiktu laiku):FizioterapeituPrasbas:-          atbilstoša augstk izgltba vai bakalaurs;- ...

 • Company RIGAS VESELIBAS CENTRS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company SANARE-KRC JAUNĶEMERI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “Sanare – KRC Jaunemeri” (rstniecbas iestdes kods 1300 – 64003)Krorta Rehabilitcijas centrs „Jaunemeri” aicina savai komandai pievienoties : ERGOTERAPEITUDarba vieta: Kolkas iel 20, Jaunemeri, JrmalGalvenie pienkumi:· darbs KRC “Jaunemeri” ergoterapijas noda;· sniegt ergoterapijas pakalpojumus rehabilitcijas centra pacientiem (stacionr, ambulator da, mjas viztes).Prasbas pretendentam:·profesionl bakalaura grds veselbas aprp ar kvalifikciju ergoterapeits;·rstniecbas personas reistrs;·vlams sertifikts ergoterapeita specialitt;...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba lgums uz noteiktu laikuDarba vietu skaits:     1Prasbas        Izgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jomPapildus prasbas:    rstniecbas personu reistrs, sertifikts.Vlama pieredze.Alga no EUR:    615Alga ldz EUR:    772,50Darba rems:    Nepilnais sasintais darba laiks (26,25 stundas ned)Slodzes tips:    0,75 slodzeDarba vietas adrese:    Braila iela 2, Rga, LV-1024, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile “Jugla”CV ldz 2020.gada 19. aprlim , ar atzmi “ergoterapeits” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdt...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom. Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu.Alga no EUR:    410Alga ldz EUR:    515Darba rems:    Nepilns sasintais darba laiks (17,5 stundas ned) Slodzes tips:    PusslodzeDarba vietas adrese:    Beru iela 160, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Ezerkrasti” CV ldz 2020.gada 29. maijam  ar atzmi ”ergoterapeits’’ stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pam...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Ergoterapeits (2264 04)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom. Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu. Nepilns sasintais darba laiks (26,25 stundas ned)  0,75 slodze Darba vietas adrese:     Kapseu iela 31/18, Rg, LV-1046, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile „Rga” CV ldz 2020.gada 31.martam ar atzmi ”ergoterapeits’’ stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie pe...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Ergoterapeits (2264 04)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas:Augstk izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom. Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu.Nepilns sasintais darba laiks (8,75 stundas ned) 0,25 slodzeDarba vietas adrese:    Beru iela 2, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Jugla” CV ldz 2020.gada 31.martam ar atzmi ”ergoterapeits’’ stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LATGALE" in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba lgums uz nenoteiktu laiku, vlama vismaz 3 gadu profesionl pieredze amatIzgltbas lmenis: Augstk medicnisk izgltba fizioterapeita specialitt. Specilists reistrts rstniecbas reistr. Vlams sertifikts fizioterapeita amat.Normlais sasintais darba laiks ( 35 st. ned)., ir iespja vienoties par individulo darba grafiku uz nepilnu darba laiku.Piedvjam socils garantijas- veselbas apdrošinšanu pc nostrdtiem 6 mnešiem.Pieteikties: Igors Rešenko - 29494851; ...

 • Company SAULKRASTU SLIMNICA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Aicinam darbFIZIOTERAPEITS/-EMs uzticsim:Veikt pacientu funkcionl stvoka izmeklšanu, novrtšanu un rstšanu;Veikt terapiju (vingrojumi, terapijas plna sastdšana pc nepieciešambas);Veikt stacionro pacientu terapiju.Ms sagaidam, ka ir:Fizioterapeita sertifikts;Reistrcija rstniecbas personu reistr;Vismaz viena gada pieredze attiecgaj specialitt;Pieredze fiziklaj terapij (vlama);Teicamas latviešu valodas zinšanas (krievu valoda vlama);Prasmes realizt fizioterapijas rstšanas procesu, pielietojot dadas rstšanas metodes;Emptija un labas komunikcijas prasmesMs piedvjam:Daltu darba slodzi (stacionr aprpe un ambulatorie pakalpojumi);Veikt darba apjomam atbilstošu atalgojumu – Eur 6,00 stund par stacionrs aprpes terapiju un45% no sniegto pakalpojumu apjoma;...

 • Company Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ikšiles pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde “iekuriš” aicina pieteikties kandidtus uz FIZIOTERAPEITA vakanci. Ms piedvjam dinamisku darbu jaun un msdieng iestd, radoš, atbalstu sniedzoš un dabai draudzg vid. Pirmsskolas izgltbas iestd tiks realizta gan visprj pirmsskolas izgltbas  programma, gan specils pirmsskolas izgltbas  programmas.Informcija par vakanci:darba lgums uz pilnu slodzi (40stundas ned);darba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku;darba uzskšana no 01.04.2021.Btiskkie darba pienkumi:stenot fizioterapijas un korijošs vingrošanas nodarbbas, emot vr katra brna vecumu, veselbas stvokli, attstbu;piedalties peldšanas nodarbbs un pc nepieciešambas stenot ar individuls nodarbbas specilo programmu izgltojamajiem Iestdes basein; plnot un realizt darbu saska ar iestd realizjamajm pi...

 • Company SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Socils integrcijas valsts aentra (re.Nr.90001790030)aicina darb ERGOTERAPEITU (uz nepilnu darba laiku)ESF projekta „Personu ar invaliditti vai garga rakstura traucjumiem integrcija nodarbintb un sabiedrb” aktivitšu stenošanai personu ar smagu invaliditti (I un II invalidittes grupa) un garga rakstura traucjumiem (turpmk – Projekta mra grupa) integrcijai darba tirg un sabiedrb.Galvenie pienkumi: piedalties profesionls piemrotbas noteikšanas proces; novrtt Projekta mra grupas dalbnieku funkcionlo stvokli; sagatavot individulo rehabilitcijas plnu; sniegs ergoterapeita pakalpojumus, nodrošinot individuls vai mazo grupu nodarbbas; sniegt rekomendcijas un konsultt Projekta mra grupas dalbniekus funkcionl stvoka saglabšanai vai uzlabošanai; sniegt konsultcijas darba...

 • Company SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Socils integrcijas valsts aentra (re.Nr.90001790030)aicina darb ERGOTERAPEITU (uz darbinieka prombtnes laiku)(nepilns darba laiks, 0,75 slodzes)Profesionls rehabilitcijas atbalsta nodaSocils integrcijas valsts aentra (SIVA) steno profesionls rehabilitcijas pakalpojumu personm ar invaliditti un prognozjamo invaliditti. Pakalpojuma laik personm ir iespja iegt izgltbu Jrmalas profesionlaj vidusskol un SIVA koled. Izgltbas ieguves laik SIVA, personm sniedz psihosocilo atbalstu multifunkcionla specilistu komanda – ar ergoterapeits. Galvenie pienkumi: piedalties personas profesionls piemrotbas novrtšanas proces, sniegt individulas konsultcijas un novrtt personas funkcionšanas spju atbilstbu izvlts izgltbas programmas apguvei; ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA" Re. Nr. 90009226487 Fizioterapeits (2264 02) Uz noteiktu laiku 1 slodze Ms no Tevis sagaidm: -   Augstk profesionl izgltba; -   Reistrcija rstniecbas personu reistr; -   Sertifikts atbilstošaj specialitt; -   Praktisk darba pieredze. Ms Tev uzticsim: -  Novrtt klientu veselbas un funkcionlo stvokli; -  Izstrdt klienta ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Ergoterapeits (2264 04)Uz nenoteiktu laikuSlodzes tips:    1 slodzeMs no Tevis sagaidm:    -Augstk izgltba attiecgaj jom;-rstniecbas personas reistrs;-Sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij);-Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom;-Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu.Ms Tev uzticsim:    -Veikt klientu funkcionlo spju novrtšanu; -Paldzt klientiem atgt zaudto funkciju, mazint ts trkumu vai to kompenst;-Novrtt un dokumentt klienta rstšanas/rehabilitcijas procesu u.c.Ms piedvjam:    -Amata algu no 835,00 ldz 1.190,00 EUR bruto (atkarb no profesionls darba pieredzes);-    10% piemaksu par darbu, kas saistts ar pašu risku;-    Summto darba laiku (saska ar darba graf...

 • Company Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca, SIA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “Sarkan Krusta Smiltenes slimnca”Vienotais re. Nr. LV40003189328 aicina darbfizioterapeituGalvenie amata pienkumi:·Veikt pacientu fizisk funkcionl stvoka novrtšanu;·Veikt terapeitiskos vingrinjumus;·Sastdt individulu fizioterapijas plnu atbilstoši pacienta vajadzbm;·Veikt nepieciešamo palgldzeku izvli un to pareizas lietošanas apmcbu....

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom. Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu.Alga no EUR:    835Alga ldz EUR:    1133Darba rems:    Normls sasintais darba laiks (35 stundas ned) Slodzes tips:    viena slodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 12, Rg, LV-1082, VSAC “Rga” filile „Pavnieki” CV ldz 2020.gada 19.oktobrim ar atzmi ”ergoterapeits’’ stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm...

 • Company ZEMGALE, Valsts sociālās aprūpes centrs in Jelgava
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  VSAC „Zemgale” aicina darbERGOTERAPEITUfilil „Jelgava”Prasbas pretendentam:rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu reistr reistrta rstniecbas persona;profesionlais bakalaura grds veselbas aprp un ergoterapeita profesionl kvalifikcija, sertifikts specialitt.spja bt klientorienttam, nosvrtam, vrgam, lojlam.Galvenie pienkumi:• Ievkt anamnzi un analizt citu izmekljumu rezulttus un sldzienus.• Sadarbb ar klientu novrtt klienta fizisko un gargo veselbas stvokli, klienta personbu un psiholoisks patnbas, identifict klienta pašaprpes spjas un to trkumu.• Novrtt tehnisko palgldzeku nepieciešambu un telpu pielgošanas iespjas personm ar funkcionliem traucjumiem. • Traumu un balsta-kustbu aparta slimbu profilaksei konsultt klientus par ergonomikas principu ievrošanu darb, sadzves proces, veic...

 • Company RIGA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:     1Prasbas Izgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jomPapildus prasbas:    rstniecbas personu reistrs, sertifikts.Vlama pieredze.Alga no EUR:    835Alga ldz EUR:    1133Darba rems:    Normlais sasintais darba laiks (35 stundas ned)Slodzes tips:    1 slodzeDarba vietas adrese:    Braila iela 2, Rga, LV-1024, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile “Jugla”CV ldz 2020.gada 19.oktobrim, ar atzmi “ergoterapeits” stt uz e-pastu:Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošin...

 • Company 'JELGAVAS SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE' in Jelgava
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Pašvaldbas iestde "Jelgavas socilo lietu prvalde" aicina darb ergoterapeitu Prasbas kandidtiem augstk izgltba specialitt, vlams sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij); labas komunikcijas prasmes, sadarbbas  un argumentcijas spjas; augsta atbildbas sajta; spja strdt patstvgi un komand; vlama darba pieredze specialitt pdjo 3 gadu laik; valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai; krievu valodas zinšanas sarunvalodas lmen;  Galvenie pienkumi: veikt klientu funkcionlo traucjumu novrtšanu; konsultt klientus par tehnisko palgldzeku nepieciešambu vai atbilstbu; veikt vides pieejambas atbilstbas izvrtšanu un sagatavot atzinumus; dokumentt savas darbbas Mnešalga - 872 eiro (prbaudes laik 80% no mnešalgas)Motivtu piete...

 • Company 'JELGAVAS SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE' in Jelgava
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Pašvaldbas iestde „Jelgavas socilo lietu prvalde” aicina darb ergoterapeitu (i)Prasbas kandidtiem augstk izgltba specialitt, vlams sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij); labas komunikcijas prasmes, sadarbbas  un argumentcijas spjas; augsta atbildbas sajta; spja strdt patstvgi un komand; vlama darba pieredze specialitt; valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai; krievu valodas zinšanas sarunvalodas lmen;  Galvenie pienkumi: veikt klientu funkcionlo traucjumu novrtšanu; konsultt klientus par tehnisko palgldzeku izmantošanu; sniegt atzinumus ar ergoterapiju saisttos jautjumos;plnot un organizt grupu un individulo darbu; dokumentt novrtšanas rezulttus, atbilstoši normatvo aktu prasbm. Darbs Zirgu iel 47a,...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuSlodzes tips:    0,5 slodzePrasbas:    Izgltbas lmenis    Augstk izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij) Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom.Ms piedvjam:amata algu no 417.50 ldz 566.50 (bruto), (atkarb no profesionls darba pieredzes); + 10% piemaksu par darbu, kas saistts ar pašu riksu;socils garantijas un veselbas apdrošinšanu pc 6 nostrdtiem mnešiem;normlo sasinto darba laiku (17.5 stundas ned).Darba vietas adrese:    Zebiekstes iela 12, Rg, LV-1082, VSAC “Rga” filile „Pavnieki”CV ldz 2020.gada 31.oktobrim ar atzmi ”ergoterapeits’’ stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesnie...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba devjs: VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA" Re. Nr. 90009226487 Profesija: Ergoterapeits (2264 04) Darba lguma veids: Uz nenoteiktu laiku Slodzes tips: 1 slodze Ms no Tevis sagaidm: -Augstk izgltba attiecgaj jom; -rstniecbas personas reistrs; -Sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij); -Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom; -Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu. Ms Tev uzticsim: -Veikt klientu funkcionlo spju novrtšanu; -Paldzt klientiem atgt ...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ozolnieku novada pašvaldbas socils aprpes centrs “Zemgale” aicina darb ergoterapeitu. Galvenie darba pienkumi:- Veikt darba pienkumus atbilstoši normatvajos aktos noteiktai kompetencei, izmantojot ergoterapijas tehnoloijas un novrtšanas instrumentus.- Patstvgi veikt klientu ergoterapeitisko izmeklšanu, nodarbes veikšanas novrtšanu un funkcionlo traucjumu noteikšanu, k ar vides pieejambas un tehnisko palgldzeku nepieciešambas un/vai atbilstbas izvrtšanu.- Plnot un realizt ergoterapiju.- Dokumentt savas darbbas.Prasbas amata pretendentiem:- Atbilstoša augstk izgltba, rstniecbas personas reistrs, vlams sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij).- Precizitte darba pienkumu veikšan.- Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas.- Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand.- Vals...

 • Company REHABILITACIJAS CENTRS LIGATNE, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA „Rehabilitcijas centrs „Lgatne”” aicina darb (uz nenoteiktu laiku):ErgoterapeituPrasbas:-          Atbilstoša augstk izgltba vai bakalaurs, vlams sertifikts specialitt;-          rstniecbas personas reistrs;-          valsts valodas zinšanas, saska ar Valodas likumu (vlamas ar krievu un angu valodas zinšanas);-          spja profesionli un kvalitatvi veikt pacienta izvrtjumu un rstniecbu;-          spja radoši strdt, ar pozitvu attieksmi pret klientiem un darbu;Ms piedvjam:-          Pilnas slodzes darbu profesionl komand;...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Fizioterapeits (2264 02)Darba lguma veids:    Uz nenoteiktu laikuSlodzes tips:    0,5 slodzeMs no Tevis sagaidm:    -    Augstk profesionl izgltba;-    Reistrcija rstniecbas personu reistr;-    Sertifikts atbilstošaj specialitt;-    Praktisk darba pieredze.Ms Tev uzticsim:    -    Novrtt klientu veselbas un funkcionlo stvokli;-    Izstrdt klienta rehabilitcijas programmu;-    Nodrošint un veikt nepieciešamo rstniecbu, pielietojot fizioterapijas tehnoloijas.Ms piedvjam:    -    amata algu no 417.50 ldz 566.50 EUR bruto, (atkarb no profesionls darba pieredzes);-    10% piemaksu par darbu, kas saistts ar pašu riksu;-    normlo sasinto darba laiku (17,5 stundas ned);-    socils garantijas;-    veselbas apdrošinša...

 • Company VESELĪBAS CENTRS ILŪKSTE, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “Veselbas centrs Ilkste”Raia iela 35, Ilkste, Ilkstes novads, LV-5447, Kontaktpersona: valdes locekle Zane Buceniece-Zberga, mob.t. 26180544 aicina darb:Ergoterapeitu (prof.klas.kods 2264 04)Prasbas kandidtiem:- Augstk medicnisk izgltba (ergoterapeita kvalifikcija);- Sertifikts specialitt;- Reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;...

 • Company LUDZAS MEDICĪNAS CENTRS, SIA in Amata
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Amata pienkumi:•    veikt pacienta funkcionl stvoka novrtšanu;•    nodrošint nepieciešamos ergoterapijas pakalpojumus, pielietojot ergoterapijas tehnoloijas;•    veikt izgltošanu un profilaktisko darbu sabiedrbas veselbas veicinšanai.Prasbas pretendentiem:•    2.lmea profesionlo augstko medicnisk izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    sertifikts ergoterapeita specialitt;•    prasme darboties komand;•    augsta atbildbas sajta;•    teicamas saskarsmes spjas.Ms piedvjam:•    patstvgu, atbildgu un dinamisku darbu;•    iespjas profesionli augt un attstties;•    iespju apmakst darbam nepieciešamo profesionlo apmcbu;•    zinošu un atsaucgu kolu komandu;•    stabilitti un socils garantijas;•    normlais darba laiks (40 stundas ned);•    alga – pc izstrdes;•   vieta – Ludza,...

 • Company DAUGAVPILS PSIHONEIROLOGISKA SLIMNICA, SIA in Daugavpils
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  VSIA "Daugavpils psihoneiroloisk slimnca" mekl darbam Aknstes slinmc  sertifictu ergoterapeitu uz nenoteiktu laiku.Alga par 1,00 amata vienbu 1580 EUR mnes pirms nodoku nomaksas un piemaksas normatvajos aktos noteiktaj krtb (par stu rstniecb; specil piemaksa par pašu risku).Prasbas: profesionlais bakalaura grds veselbas aprp un ergoterapeita kvalifikcija, atbilstošs sertifikts ergoterapeita specialitt un reistrcija rstniecbas personu reistr, precizitte un augsta atbildbas sajta, vlme strdt un apgt jaunas prasmes, prasme patstvgi organizt savu darbu.  Vlam darba pieredze – vairk par trs gadiem. Valsts valodas zinšanas atbilstoši Latvijas Republikas normatvajiem aktiem. Iemaas darb ar Microsoft Office piedvto programmatru pieredzjuša lietotja lmen.Darba rems: Normlais sasintais darba laiks a...

 • Company KRASLAVAS SLIMNICA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Jbt dergam ergoterapeita sertifiktam.Pieteikties persongi Krslavas slimnc, poliklnikas k 3.stv - administrcija vai skku informciju var saemt zvanot darba laik uz tlruni 65623233 Svetlana ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" in Amata
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Valsts socils aprpes centrs "Kurzeme" filile "Vei" aicina darb FIZIOTERAPEITU(profesijas klasifikatora kods 2264 02)Amata mris: nodrošint fizioterapeita pakalpojumus fililes “Vei” klientiem.Prasbas pretendentam:- rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu reistr reistrta rstniecbas persona;- profesionlais bakalaura grds veselbas aprp un fizioterapeita profesionl kvalifikcija, sertifikts specialitt.             Piedvjam: - socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam; - bruto atalgojumu no 835 EUR – 1190 EUR atkarb no profesionls pieredzes par nepilnu slodzi; - veselbas apdrošinšanu pc nostrdta ½ gada; - regulru piemaksu.Darba lgums: ...

 • Company LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Socils aprpes centrs "Ludza" aicina darb fizioterapeituGalvenie amata pienkumi: klienta funkcionl stvoka izmeklšana, iegto datu novrtšana un analze; individul rehabilitcijas plna sastdšana; fizioterapijas individulo un grupu nodarbbu vadšana. Galvens prasbas: fizioterapeita sertifikts; reistrcija rstniecbas personu valsts reistr; praktisk darba pieredze fizioterapeita darb tiks uzskatta par priekšrocbu; latviešu valodas zinšanas Valsts valodas likum noteiktaj lmen; labas saskarsmes spjas, prasme elastgi reat uz prmaim, prasme strdt komand; augsta atbildbas sajta, lojalitte; spja plnot un organizt savu darbu. Atalgojums:alga bruto:  EUR 950,- par slodzi;slodzes tips: 0.5 slodze; ...

 • Company Sociālā atbalsta un aprūpes centrs "Avots" in Daugavpils
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Daugavpils novada pašvaldbas iestdeSocilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”piedv darbu:Fizioterapeits (2264 02)Slodze - 0,5 likmes         Darba alga - skot no 475 eiro Darba vietas adrese: Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novadsCV stt uz e-pastu:: " rel="nofollow"> vai zvaniet 29422951 (Lilita Gasjaeca)Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes przinis ir Socilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”. Piesakot savu kandidatru uz izsludinto amata vietu, Js uzticat savus personas datus Socilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”...

 • Company Sociālā atbalsta un aprūpes centrs "Avots" in Daugavpils
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Daugavpils novada pašvaldbas iestdeSocilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”piedv darbu:Ergoterapeits (2264 04)Slodze - 0,5 likmes         Darba alga - skot no 475 eiro Darba vietas adrese: Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novadsCV stt uz e-pastu:: " rel="nofollow"> vai zvaniet 29422951 (Lilita Gasjaeca)Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes przinis ir Socilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”. Piesakot savu kandidatru uz izsludinto amata vietu, Js uzticat savus personas datus Socilo pakalpojumu un aprpes centrs “Avots”...

 • Company SANARE-KRC JAUNĶEMERI, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA “Sanare – KRC Jaunemeri” (rstniecbas iestdes kods 1300 – 64003)Krorta Rehabilitcijas centrs „Jaunemeri” aicina savai komandai pievienoties : FIZIOTERAPEITUDarba vieta: Kolkas iel 20, Jaunemeri, JrmalGalvenie pienkumi:·klienta funkcionl stvoka izmeklšana, iegto datu novrtšana un analze;·individul rehabilitcijas plna sastdšana;·fizioterapijas individulo un grupu nodarbbu vadšana.Prasbas pretendentam:·profesionl bakalaura grds veselbas aprp vai profesionlais bakalaura grds sporta zintn ar kvalifikciju fizioterapeits;·rstniecbas personas reistrs;...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Fizioterapeits (2264 02)Darba veids:    Darba lgums uz noteiktu laikuPrasbas        Izgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jomPapildus prasbas:    rstniecbas personu reistrs, sertifikts.Vlama pieredze.Alga no EUR:    417,50Alga ldz EUR:    566,50Darba rems:    Nepilnais sasintais darba laiks (17,5 stundas ned)Slodzes tips:    0,5 slodzeDarba vietas adrese:    Braila iela 2, Rga, LV-1024, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile “Jugla”CV ldz 2020.gada 31.oktobrim, ar atzmi “fizioterapeits” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š at...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba lgums uz noteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom. Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu.Alga no EUR:    417,50Alga ldz EUR:    566,50Darba rems:    Nepilns sasintais darba laiks (17,5 stundas ned) Slodzes tips:    PusslodzeDarba vietas adrese:    Braila iela 2, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Jugla” CV ldz 2020.gada 19.jnijam ar atzmi ”ergoterapeits’’ stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamato...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Valsts socils aprpes centrs “Rga” Re.Nr.90009226487Ergoterapeits (2264 04)Darba lgums uz nenoteiktu laiku    PrasbasIzgltbas lmenis:Augstk profesionl izgltba veselbas aprp. rstniecbas personu reistrs, sertifikts.Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom, pieredze darb ar brniem.Nepilnais sasintais darba laiks – 17,5 stundas nedPusslodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 12, Rga, LV-1082, Valsts socils aprpes centra "Rga" filile „Pavnieki”CV ar nordi “ergoterapeits, Pavnieki” ldz 2020.gada 19.jnijam stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes przini...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom. Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu.Alga no EUR:    208,75Alga ldz EUR:    283,25Darba rems:    Nepilns sasintais darba laiks (8,75 stundas ned) Slodzes tips:    0,25 slodzeDarba vietas adrese: Rga, Braila iela 2CV ldz 2020.gada 19. jnijam  ar atzmi ”ergoterapeits’’ stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzba...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Ergoterapeits (2264 04)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts (tiesgs praktizt ergoterapeita profesij)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom. Praktisk darba pieredze ergoterapeita amat un ar ldzgu klientu grupu tiks uzskatta par priekšrocbu.Alga no EUR:    417.50Alga ldz EUR:   566.50Darba rems:    Nepilns sasintais darba laiks (17,5 stundas ned) Slodzes tips:    PusslodzeDarba vietas adrese:    Beru iela 160, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Ezerkrasti” CV ldz 2020.gada 19. jnijam  ar atzmi ”ergoterapeits’’ stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasb...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters