Jobmonitor. Search results for Physical and engineering science technicians not elsewhere classified

19 Jobs found

Used filters:
 • Physical and engineering science technicians not elsewhere classifiedx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company RT METALS, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Strauji augošs, raošanas uzmums Liepj ar 20 gadu bagtu pieredzi metlapstrdes nozar, paplašina raošanu. Piedvjam darbu: Produkcijas kontrolierim/ei Prasbas kandidtam: •    prasme last tehniskos rasjumus; •    zinšanas par mršanas tehniku un prasmes lietot mrinstrumentus; •    komunikcijas spjas, augsta atbildbas sajta, precizitte, pašdisciplna un motivcija strdt un sevi pilnveidot; •    ne zemk par bakalaura grdu Mehatronikas inenierij vai ldzg profesij; •    obligta prasba - angu valodas zinšanas;•   obligta pieredze cauruvada metinjumu prbaud,•  Prasmes darb ar CAD(Computer-Aided Design); Darba pienkumi: •    izejošs produkcijas Kvalittes prbaude; •    reistrt konstattas novirzes no normm un ziot par tm; •    nepieciešambas gadjumos raošanas telps veikt, ar tiešajiem pienkumiem nesaistt...

 • Company CBAPKA, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  •    izstrdt dadas saretbas projektus. Aprint un konstrut mašnas, mehnismus un citus izstrdjumus;•    ievrot atsevišu detau, mašnu, agregtu izgatavošanas tehnoloiju; Izmantot projektšan rekomendtu un atztu normatvi tehnisko dokumentciju.Zinšanas un prasmes:•    vismaz trs gadu pieredze metlu kostrukciju jom;•    labas prasmes darb ar datoru (MS Office);•    tehnisk izgltba (mašnbves vai metlapstrdes jom);•    analtiska domšana, plnošanas un organizatorisks prasmes, spja strdt k individuli, t ar komand;•    augsts atbildgums, spja risint problmas un pieemt lmumus;Atalgojums Bruto:1250 EurDarba devja kontaktinformacija:Epasts: CBAPKA SIA Re.Nr.: 50203247391 Sarkandaugavas iel 25 – 2, Rga, LV - 1005...

 • Company RIO, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Projektu asistents ar vcu valodas zinšanm. Darbs: komandjumos Vcij bvlaukum, darbs saistts  tehnisko dokumentciju un pierakstu veikšanu.Darba devjs nodrošina ar darba aprbiem,  veselbas apdrošinšanu,  organiz transportšanu uz objektu un apmaks dzvošanu naktsmtn. Darba  alga  -  skot ar  1500 EUR brutto. ...

 • Company I-WORK GROUP, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  I-Work klients, viens no vadošajiem tekstila izstrdjumu nomas servisa sniedzjiem Eirop aicina sav komandAPRBU SKENTJUS/-AS UZ NOTEIKTU LAIKU (6 MNEŠI)Darba pienkumi –Aprbu skenšana un to informcijas ievadšana datorprogrammPrasbas kandidtiem –Labas datorprasmes;Precizitte un augsta atbildbas sajtaMs piedvjam –oti labus darba apstkus;Iespju strdt starptautisk un atpazstam uzmum;Atalgojumu 820 EUR Bruto mnes;Darba vietu Pinos 2 mais - 6:00-15:00 un 15:00-24:00, kas ir 8 stundas mai;Darba vieta Pini.CV stt uz: ...

 • Company VALODU MAPE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Valodu skola SIA "VALODU MAPE" aicina pievienoties savam draudzgajam un profesionlajam kolektvam PROJEKTU ASISTENTI/-TU uz nepilnu slodzi. Darbs galvenokrt pcpusdiens, 2 vai 3 reizes ned. Iespja apvienot darbu ar studijm.Galvenie darba pienkumi:Pieteikumu pieemšana un apstrde.Projektu pieteikumu gatavošana un dalba projektu realizšan. SIA “Valodu Mape” realiz dadus Erasmus+  un darbinieku apmcbu projektus.Projektu publicittes un reklmas paskumu plnošana.No darbinieka sagaidm augstu atbildbu un labas komunikcijas prasmes. Labas angu valodas zinšanas, pedagoisk izgltba un datorprogrammu lietošanas prasmes uzskatsim par priekšrocbu.Pieteikuma vstuli un CV stt uz e-pastu Tlrunis informcijai: 26438415....

 • Company AXON CABLE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Franu uzmums Axon Cable SIA, kas strd Daugavpil no 2000.gada, aicina darb visus, kas vlas stabilu un pastvgu darbu. Šodien uzmums nodarbina vairk nek 650 cilvku un turpina attstties.Ms izsludinm konkursu uz kvalittes tehnia (kods 3119-13) vakanci.·         Profesionlu apmcbu un darbu ar modernm tehnoloijm;·         Gaišas, tras darbavietas;·         Stabilu darba algu: apmcbas laik 600 eiro, tlk – ldz 800+ eiro;·         Socils garantijas;·         Veselbas apdrošinšanu;·         Iespju staties uzmumos Francij un Skotij;·         Korporatvos paskumus....

 • Company Rīgas ūdens, SIA in Amata
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  RGAS DENS, SIADARBA AIZSARDZBAS SPECILISTSPAMATPIENKUMI:1. Darba aizsardzbas organizatorisks struktras uzturšana un pilnveidošana. 2. Darba vides riska faktoru noteikšana un novrtšana darba viets, preventvo darba aizsardzbas paskumu plnu sagatavošana un izpildes kontrole. 3. Darba aizsardzbas dokumentcijas izstrde un aktualizšana atbilstoši normatvo aktu prasbm. 4. Darb notikušo nelaimes gadjumu izmeklšana un uzskaite. PRASBAS:1. Augstk izgltba darba aizsardzbas jom (darba aizsardzbas specilista kvalifikcija).2. Vismaz 2 gadu darba pieredze darba aizsardzbas jom, vlams raošanas uzmum. 3. Teicamas datorlietotja prasmes darb ar MS Office programmatru. 4. Iniciatva, precizitte un augsta atbildbas sajta amata pienkumu izpild. 5. labas komunikcijas un sadarbbas prasmes. Piesakies darbam jau tlt...

 • Company BALTIC CONSULTANCY, SIA in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA BALTIC CONSULTANCYre. NR.40003837182Jur. adrese: Penkules iela 14, Rga, LatvijaUzmums aicina darb projektu koordinatoru darbam ar esošajiem un jauniem klientiemDarba izpildes vieta - Penkules iela 14, Rga, Latvija Darba alga - 1076,00 BRUTTOCV stt uz nordto e-pastu - ...

 • Company Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, AS in Vidi
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darba apraksts: Lokomotvju pieemšanas kontrole Prasbas pretendentam: Augstk tehnisk izgltbaPrasme tehniskaj kontrolLokomotvju remonta tehnoloiju zinšanasRaošanas kontroles veikšanas prasmeTehnisk audita veikšanas pieredzeNesagraujošs kontroles metodes zinšanasMs piedvjam: Labvlgu un dinamisku darba vidiDarbam atbilstošu atalgojumuProfesionls un persongs izaugsmes iespjas...

 • Company SADALES TIKLS, AS in Aiviekste
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  AS “Sadales tkls” (reistrcijas Nr.40003857687) nodrošina elektroenerijas savienojumu vairk nek vienam miljonam klientu pieslgumu vis Latvij. Ms ilgtermi rpjamies par droša, vieda un efektva elektrotkla attstbu, lai nodrošintu klientiem kvalitatvu elektroapgdi un veicintu sabiedrbas labkljbu, drošbu un izaugsmi.Aicinm darbelektrotklu dispeeru/-i (profesijas kods – 311910)1 darba vieta: AivieksteDarbs uz nenoteiktu laiku, summtais darba laiks, deru grafiks Atalgojums skot no 1288,00 EUR ldz 1662,00 EUR bruto mnes, 2019.gada vidj izpea1759 EUR bruto mnesMs Tev uzticsim•  vadt, kontrolt un nodrošint 0,4 -20 kV elektriskaj tkl ekonomisku un drošu darba remu•  vadt un kontrolt operatvos prslgumus•  vadt elektroietaišu normlas darbbas traucjumu lokalizšanu un novršanu•  uzturt informciju par elek...

 • Company LAT EKO FOOD, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Bioloisks prtikas raošanas uzmums SIA "Lat Eko Food" aicina pievienoties savai komandai KVALITTES SPECILISTU/-IPienkumi:•    Atbalsts kvalittes vadbas sistmas uzturšan;•    Kvalittes nodrošinšanas instrukciju un apmcbu materilu sagatavošana;•    Dalba raošanas procesu novrtšan un uzlabošan;•    Klientu pretenziju reistršana un risinšana, clou analze;•    Komunikcija ar izejvielu piegdtjiem par kvalittes jautjumiem, tai skait rvalstu piegdtjiem;•    Darbs uzmuma raošanas laboratorij, pc nepieciešambas. Prasbas:•    Augstk izgltba prtikas, mijas, bioloijas un/vai kvalittes vadbas nozar, var bt pdjo kursu students/e;•    Izpratne par prtikas aprites likumdošanas normm Eiropas Savienb;•    Iepriekšja darba pieredze prtikas raošanas uzmum tiks uzskatta par priekšrocbu;•    Iepriekšja darba pie...

 • Company IG Konsultācijas, SIA in Other
  10.09.2020 Updated on: 10.09.2020

  Ms esam licencta personla atlases kompnija, kas sniedz kvalitatvus personla atlases un novrtšanas pakalpojumus. Kompnija dibinta 2007. gad un šo gadu laik esam realizjuši vairk nek 550 dadus personla atlases projektus, piesaistot augstk / vidj lmea vadtjus un dadu jomu ekspertus Latvijas uzmumu interess.Mekljam enerisku un motivtu nozares entuziastu, kas grib bt viens no mums!PERSONLA ATLASES PROJEKTU ASISTENTS/ -ETavos darba pienkumi bs aktva potencilo kandidtu meklšana un uzrunšana; darbs ar datu bzm un dokumentu apstrdi; atlases projektu asistšana; atbalsta sniegšana projektu vadtjam un projektu dokumentcijas gatavošana (latviešu un angu valods).Tu esi stais msu komandas biedrs, ja Tev ir:•    pozitva personba un vlme sasniegt rezulttu;•    augstk vai nepabeigta augstk izgltba;•    C lm...

 • Company KRONIS, SIA in Other
  10.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Prtikas produktu specilists-tehnologs. Darba laiks no 8.00-17.00.Var bt nepabeigta augstk izgltba. Vajadzga darba  pieredze, angu val. zinšanas.Pieteikšans: CV stt ...

 • Company Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS", AS in Kurši
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  AS "Olaines misk rpnca "Biolars"" (re. Nr. 40003245470)aicina darbDARBA AIZSARDZBAS SPECILISTU (311904)Prasbas:- 2. lmea augstk profesionl izgltba darba aizsardzb,- zinšanas ugunsdrošb (profesionl izgltba vai kursi),- vismaz divu gadu pieredze darba aizsardzbas jom, vlams miskai rpniecbai pietuvint nozar,- teicamas latviešu un labas krievu valodas zinšanas.Pienkumi:Darbs saistts ar ikdienas darba aizsardzbas jautjumu uzraudzbu uzmum, risku novrtšanu, dokumentcijas sagatavošanu un ts izpildi.Piedvjam:- darbinieku veselbas apdrošinšanu,- uzmum darbojas dnca.Kontakti:Rita Šilleree-pasts tlrunis 67964445...

 • Company MITAU PREFAB, SIA in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Mitau  Prefab dzelzsbetona raošanas uzmums, kas rao filigrns un masvs prseguma pltnes, sendvia tipa un masvos sienu elementus, balkonus, kpnes, dada veida kolonas, sijas, un citus elementus. Msu produkcija atbilst Eiropas kvalittes standartiem, kas sniedz iespju mums piedalties bvniecbas projektu stenošan viss Skandinvijas un Baltijas valsts. Aicinm msu komandai pievienotiesProdukcijas kvalittes kontroles inspektoruPrasbas:-          Vismaz vidj vai vidj specil izgltba.-          Vlama darba pieredze ldzg amat.-          Datora lietotja zinšanas (vismaz Ms Office).-          Prasme last  darba rasjumus ar augstu saretbu.Prasmes:Komunikcijas prasmesSpja veikt darbu patstvgi un uzemties atbildbu par sava darba rezulttiem Augsta precizitte un atbildbas sajtaKrtgumsKvalitatva darba izpilde...

 • Company SCAN-PLAST LATVIA, SIA in Vidi
  07.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Uzmums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir paši specializjies kompoztmaterilu izstrdjumu un bvkonstrukciju raošan un tirdzniecb, aicina darb: DARBA AIZSARDZBAS SPECILISTU /-IPienkumi:      Izveidot un uzturt atbilstoš kvalitt darba aizsardzbas organizatorisko sistmu uzmum.      Izveidot un uzturt darba aizsardzbas un darba videi atbilstošu normatvo aktu bzi, ievrojot uzmuma specifiku.      Aktualizt uzmuma civils aizsardzbas plnu, konsultt uzmuma vadbu un  nodarbintos darba aizsardzbas un ugunsdrošbas jom.      Apsekot uzmuma darba vidi, noteikt un novrot darba vides riska faktorus uzmum.      Organizt darba aizsardzbas un ugunsdrošbas kontroles plnu izstrdšanu un ieviešanu uzmum.      Veikt citus saisttos pienkumus.Prasbas:     1. vai 2.lmea augstko izgltbu darba aizsardzb.     Vismaz 2...

 • Company KRONIS, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  Prtikas produktu specilists-tehnologs. Darba laiks no 8.00-17.00.Vai mais.Var bt nepabeigta augstk izgltba. Vajadzga darba  pieredze, angu val. zinšanas.Pieteikšans: CV stt ...

 • Company AWIS HVAC, SIA in Other
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  SIA “AWIS HVAC” darbojas k AVK risinjumu eksperts Latvijas un rvalstu tirgos kopš 2009. gada. Šobrd ms esam Projektu koordinatoru asistenta/-es mekljumos:Pienkumi:•    Uzmuma dokumentu sagatavošana, reistrcija, uzskaite;•    Dadu atskaišu sagatavošana;•    Komunikcija ar preu un pakalpojumu piegdtjiem;•    Citu vadbas uzdoto administratvo uzdevumu izpilde.Prasbas:•    oti labas angu un latviešu valodas zinšanas mutvrdos un rakstos, vlamas krievu valodas zinšanas;•    Labas komunikcijas spjas, prasme pielgoties nestandarta situcijm, prasme strdt gan komand, gan patstvgi; •    Labas iemaas darb ar datoru un MS Office programmm;•    Vlama B kategorijas vadtja apliecba.Ms piedvjam:•    Stabilu atalgojumu prbaudes laik 650 EUR neto;•    Veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laik;•    Modernais biro...

 • Company Riga Parket, SIA in Rīga
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

   SIA  RIGA PARKET ir kokapstrdes uzmums , kas nodarbojas ar parketa du raošanu.Aicinm darb kokapstrdes inenieri -  tehnologu.Darba uzdevumi:Konsultciju sniegšana par par parketa du raošanas procesuTehnologisko uzvedumu veikšana raošanas efektivittes paaugstinšanai.Prasbas: augstk izgltba kokapstrdes nozar;                 vismaz 5 gadu pieredze kokapstrdes tehnologa amat;                 atbildbas sajta  un precizitte    CV nostt uz e-pasta adresi :             ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physical and engineering science technicians not elsewhere classified Edit filters