Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

41 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-41 of 41 results.
 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas Tehnoloiju vidusskola aicina darb msu Vidusskol (5.-12.klase) - 1 slodze Darba pienkumiVeikt profilaktiskos, aprpes un rstniecbas paskumus brnu un pusaudu veselbas uzturšanai un uzlabošanai izgltbas iestd saska ar amata aprakstu.Prasbas pretendentiemAtbilstoša profesionl izgltba, msu reistrs, labas valsts valodas zinšanas.mnešalga no 692 euro par slodzi; Darba vieta bs Jelgavas pil uz skolas renovcijas laiku.Pieteikuma dokumentidzves un iepriekšjs darba un profesionls pieredzes apraksts (CV);izgltbu apliecinošo dokumentu kopijas.Pieteikumus stt uz epastu: Tlrunis uzzim: 63045548 ...

 • Company TRAUMATOLOGIJAS UN ORTOPEDIJAS SLIMNICA, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  TRAUMATOLOGIJAS UN ORTOPEDIJAS SLIMNICA, SIAAicina darb TRAUMATOLOIJAS UN ORTOPDIJAS MSUPrasbas:- atbilstoša izgltba- ir jbt reistrtam/-ai rstniecbas personu reistr ar tiesbm praktizt msas profesij- precizitte darba pienkumu veikšan- teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas- augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand- zinšanas medicnisks dokumentcijas noformšan- labas datora prasmesPienkumi:- vadt un veikt pacienta aprpi saska ar aprpes procesu un atbilstoši profesijas Msa kompetencmDarba laiks:- katru darba dienu no plkst. 7.45 ldz 15.45Piedvjam:- atalgojumu: no EUR 867 (pirms nodoku nomaksas)- piemaksas par izgltbu, par darba stu- socils garantijas- atbildgu, dinamisku un interesantu darbu ar profesionlas izaugsmes iespjm- patkamu un sakrtotu darba vidi- atvieglotus nosacjumus...

 • Company RIGAS 1. SLIMNICA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ...

 • Company NĪCAS NOVADA DOME in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba devjs – Ncas novada pirmsskolas izgltbas iestde “Sprte”, reg.Nr.4101901772Amata nosaukums – medmsa (profesijas kods 2221-34)Prasbas pretendentiem:personai, jbt reistrtai Latvijas msu reistrGalvenie amata pienkumi:brnu medicnisk aprpe,saslimstbas samazinšanas profilakses darbs,sadarbba ar imenes rstiem,iestdes sanitri higinisk stvoka uzraudzba,brnu dienas rema ievrošanas kontrole,sabalanstas brnu dienkartes sastdšana, dinšanas kvalittes kontrole, darbs ar dinšanas programmu “Raustis”.Darba vietas adrese:Ncas novada pirmsskolas izgltbas iestde “Sprte”, Saules iela 5, Nca, Ncas pagasts, Ncas novads, LV 3473Atalgojums – € 692 – 785 (vadoties no MK noteikumiem Nr.851., no18.12.2018.)Pieteikšans amata vakancei: CV iesniegt elektroniski uz , vai Ncas novada PII Sprte pie lietvedes, Saules  ...

 • Company NĪCAS NOVADA DOME in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba devjs – Ncas novada pirmsskolas izgltbas iestde “Sprte”, reg.Nr.4101901772Amata nosaukums – medmsa (profesijas kods 2221-34)Prasbas pretendentiem:personai, jbt reistrtai Latvijas msu reistrGalvenie amata pienkumi:brnu medicnisk aprpe,saslimstbas samazinšanas profilakses darbs,sadarbba ar imenes rstiem,iestdes sanitri higinisk stvoka uzraudzba,brnu dienas rema ievrošanas kontrole,sabalanstas brnu dienkartes sastdšana, dinšanas kvalittes kontrole, darbs ar dinšanas programmu “Raustis”.Darba vietas adrese:Ncas novada pirmsskolas izgltbas iestde “Sprte”, Saules iela 5, Nca, Ncas pagasts, Ncas novads, LV 3473Atalgojums – € 692 – 785 (vadoties no MK noteikumiem Nr.851., no18.12.2018.)Pieteikšans amata vakancei: CV iesniegt ldz 2020.gada 30.aprlim(ieskaitot) elektroniski uz , vai Ncas novad...

 • Company AKNISTES PSIHONEIROLOGISKA SLIMNICA, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  VSIA “Aknstes psihoneiroloisk slimnca” aicina darb medicnas msu (vlams sertifictu gargs veselbas aprpes msu), uz nenoteiktu laiku.Alga par 1,00 amata vienbu no 629 ldz 714 EUR mnes pirms nodoku nomaksas, piemaksas normatvajos aktos noteiktaj krtb.Amata mris: Veikt psihiski slimu pacientu novrošanu, pacienta veselbas stvoka izvrtšanu. stenot pacientu rstšanu un aprpi. Prasbas: msas profesionl izgltba, atbilstošs sertifikts un reistrcija rstniecbas personu reistr, precizitte un augsta atbildbas sajta, vlme strdt un apgt jaunas prasmes. Valsts valodas zinšanas atbilstoši Latvijas Republikas normatvajiem aktiem.Pieteikšans: zvanot uz telefona nr. 26312769, vai stot CV uz e-pastu: ...

 • Company ZEMESSARDZES STABS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Zemessardzes 2.Vidzemes brigde(Re.Nr. Re.Nr. 90000040549)VALMIER uz nenoteiktu laiku piedv darbuVECKAJAI MSAIDarba pienkumi:Piedalties brigdes karavru, zemessargu un zemessargu kandidtu medicnisko prbauu organizšan;Kontrolt brigdes personlsastva veselbas stvokli;Piedalties brigdes mcbu procesu plnošan;Organizt un veikt medicnisko aprpi vienbs mcbu laik; Organizt un kontrolt apakšvienbu medicnisk nodrošinjuma spju paaugstinšanu un pilnveidošanu;Iesniegt ikmneša atskaites noteiktaj krtb;Noformt nepieciešamo dokumentciju atbilstoši normatvajiem aktiem.Pamatprasbas:·         Atbilstba likuma „Par valsts noslpumu” 9.panta otrs un trešs daas prasbm;Valsts valodas zinšanas C lmea 2. pakpe;·         Vlamas angu valodas zinšanas; 1.lmea profesionl augstk izgltba msas profesij; ·         oti labas p...

 • Company RIGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOGIJAS CENTRS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company RIGAS VESELIBAS CENTRS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company RIGAS VESELIBAS CENTRS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company RIGAS VESELIBAS CENTRS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company ELLAS SATALOVAS GIMENES ARSTA UN PEDIATRA PRAKSE, in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ELLAS ŠATALOVAS IMENES RSTA UN PEDIATRA PRAKSE, SIAAicinm darb medicnas msuDarba laiks: 8h dien Bruto alga 1300 EUR mnes.Adrese: Mrupes iela 4-24, RgaZvant: t.26780062CV stt uz e-pastu: ...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Veck medicnas msa (2221 01)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas :Vidj vai augstk profesionl izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts attiecgaj specialitt.Papildus prasbas: Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom ne mazk k 3 gadiPienkumi:Organizt, koordint un plnot fililes klientu veselbas aprpi;Organizt un plnot klientu konsultcijas pie specilistiem un diagnostiskos izmekljumus;Piedalties klienta veselbas aprpes proces, pildt rstu nozmjumus un rekomendcijas;Veikt medicnas higinas preu , k ar medikasmentu iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistm (EIS) Veselbas sektora vadtjas prombtnes laik. Sekot kompensjamo un nekompensjamo medikamentu apritei;Sagatavot medikamentus un nodrošint preczu un drošu nozmto medikament...

 • Company RĪGAS 170.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Prasbas: Jbt * sertifictai msai,* medicnas msu reistr.Darba vieta: Rga, Firsa Sadovikova iela 20Zvant: 26546476; e-pasts: ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Jugla
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Veck medicnas msa (2221 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj vai augstk profesionl izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts attiecgaj specialitt .Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom ne mazk k 3 gadiPienkumi:Organizt, koordint un plnot fililes klientu veselbas aprpi.Organizt un plnot klientu konsultcijas pie specilistiem un diagnostiskos izmekljumus. Piedalties klienta veselbas aprpes proces, pildt rstu nozmjumus un rekomendcijas.Veikt medicnas, higinas preu, k ar medikamentu iepirkumu Elektronisko iepirkumu sistm (EIS) Veselbas sektora vadtjas prombtnes laik. Sekot kompensjamo un nekompensjamo medikamentu apritei....

 • Company Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kuldī in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Aicinm darb skolas medmsu  darbam uz pusslodzi. Pieteikties, zvanot pa telefonu 26385208, lai noruntu darba intervijas laiku. ...

 • Company Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Rgas 80. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb PIRMSSKOLAS IESTU UN SKOLU MSUPrasbas: Atbilstoša izgltba; datorzinšanas.Darba vieta: Gar iela 24, Rga.Tlr. 67848469 vai 67848470CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Kocēnu novada dome in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Kocnu novada dome, reistrcija Nr. 90009114171, aicina darb MEDICNAS MSU Rubenes pamatskol un Kocnu novada pirmsskolas izgltbas iestd “Ausekltis” Ruben. Slodze: 0,5 (20 h/ned). Profesijas klasifikatora kods: 2221 34. Iespjama darbu apvienošana, vienojoties par darba grafiku. Darba samaksa: 373,67 EUR (bruto). CV stt uz e-pasta adresi: , tlr. 29487602....

 • Company RIGAS PATVERSME, PUBLIC_BODY in Amata
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Rgas patversme izsludina imenes rsta prakses Ambulators medicnas msas amatu(1 darba slodze uz noteiktu laiku) Amata mris: nodrošint un sniegt medicnisko paldzbu klientiem Darba vieta: Katou iela 57, RgaGalvenie pienkumi:Sniegt klientiem pirmo un neatliekamo medicnisko paldzbu;Pc imenes rsta nordjumiem stenot pacientu veselbas aprpi, rstšanu un rehabilitciju, patstvgi veicot procedras un manipulcijas;Dokumentt pacienta novrtšanas datus, izvirzts aprpes problmas, plnots aprpes darbbas, aprpes darbu un rstniecisko manipulciju izpildi;...

 • Company Aglonas novada dome in Aglona
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aglonas novada pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas iestu un skolu msuDarba pienkumi:Nodrošint sanitro normu ievrošanu un higinas prasbu izpildi, organizt izgltojamo dinšanu, sniegt pirmo paldzbu traumu un aktu saslimšanu gadjumos.Kontaktpersona - V.Mihailova - 65322451, ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde „Pasacia” aicina darb msu (medicnas msu) uz pilnu slodzi (40h) ned (uz nenoteiktu laiku). Darba pienkumi:profilaktisks veselbas aprpes nodrošinšana un pirms medicnisks paldzbas sniegšana izgltojamajiem;kontrolt higinas prasbu izpildi saska ar tiesbu normatvajiem aktiem;organizt profilaktiski izgltojošus paskumus un aktivittes.Prasbas pretendentiem:valodas zinšanas C lmea 1. pakpe;medicnisk izgltba.Darba laiks – katru darba dienu no plkst. 8:00 – 17:00 Atalgojums – no 692.00 euro (Darba alga saska ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 851“Noteikumi par zemko mnešalgu un specilo piemaksu veselbas aprpes jom nodarbintajiem”);Adrese...

 • Company Tīnūžu sākumskola in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Ikšiles novada pašvaldbas visprjs izgltbas iestde Tnu skumskola aicina pieteikties kandidtus skolas msas vakancei:Informcija par skolas msas vakanci:· Darba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku;· Pilna slodze (40 stundas ned).Btiskkie darba pienkumi:· Pildt skolas msas pienkumus, saska ar darba pienkumu aprakstu.Prasbas:· Izgltba saska ar rstniecbas jomu reglamentjošajiem LR spk esošajiem normatvajiem aktiem.Atalgojums:·  Bru...

 • Company RIGAS AUSTRUMU KLINISKA UNIVERSITATES SLIMNICA, SI in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  ...

 • Company RIGAS AUSTRUMU KLINISKA UNIVERSITATES SLIMNICA, SI in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iest in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba pienkumi:Strdt komand ar administrciju, pedagogiem un auklm;Brnu veselbas stvoka uzraudzšana;Neatliekams medicnisks paldzbas sniegšana;Organizt brnu dinšanu iestd, sastdt dienkarti atbilstoši MK noteikumi Nr.172 "Noteikumi par uztura normm izgltbas iestu izgltojamiem, socils aprpes un socils rehabilitcijas institciju klientiem un rstniecbas iestu pacientiem";Strdt pirmsskolas izgltbas iestu dinšanas organizcijas ZZdats centraliztaj sistm, dinšanas modul Visvaris;Aprint diena enertisko vrtbu un kaloru (dienu ingredientu un kaloriju aprinšana);Sekot paškontroles sistmas ievrošanai virtuv, dinšanas blok;Veikt dinšanas bloka tehnoloisk darba procesa kontroli; Kontrolt diena kvalitti;Sadarbb ar vecko pavru sastdt dienu pagatavošanas tehnoloisks kartes;Organizt sanitri - higinisko darbu ie...

 • Company Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iest in Daugavpils
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Daugavpils 32.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb  PIRMSSKOLAS IESTU UN SKOLU MSU Prasbas pretendentiem: medicnas msas vai rsta palga specialittes diploms, rstniecbas personu reistrs; precizitte darba pienkumu pildšan; teicamas komunikcijas prasmes; augsta atbildbas sajta un prasme strdt gan patstvgi, gan komand; iemaas darb ar datoru. Galvenie amata pienkumi: brnu medicnisk aprpe; saslimstbas samazinšanas profilakses darbs; sadarbba ar imenes rstiem; iestdes sanitri higinisk stvoka uzraudzba; ...

 • Company 'LĪVĀNU NOVADA DOME' in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Lvnu novada pirmsskolas izgltbas iestde “Rši” aicina darb Pirmsskolas iestdes msu Galvenie pienkumi: nodrošint sanitro normu ievrošanu un higinas prasbu izpildi, organizt izgltojamo dinšanu, sniegt pirmo paldzbu traumu un aktu saslimšanu gadjumos.     Prasbas:·         Profesionl vidj izgltba;·         Atbilstoša darba pieredze;·         Datorprasmes;·         Atbildbas izjta un precizitte;·         Spja darboties komand, pozitvu, msdiengu domšanu, ieinterestbu.Darba lgums uz pilnu slodzi un nenoteiktu laiku. Atalgojums: 1 likme ar amatalgu 692 EUR mnes un papildus saska ar Ministra kabineta noteikumiem Nr.851. CV, motivcijas vstuli un izgltbas apliecinošo dokumentu kopijas iesniegt ldz š.g.24.08.2020.  Lvnu novada pirmsskolas izgltbas iestd “Rši” (lietvedbas kabinet), Rgas iel 13, Lv...

 • Company PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA, SI in Amata
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  IRURISKS APRPES MEDICNAS MSA 5.irurijas noda Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo funkciju, veselbas stvoka novrtšanu un uzraudzbu. Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi (bru prsiešana, šidruma aspircija u.c.). Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm manipulcijm, asistt rstam irurisko manipulciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba; •    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr; •    vlams sertifikts nozar; •    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt; •    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs; •    teicamas saskarsmes spjas, precizitte, augsta atbildbas sajta; •    spja strdt patstvgi un...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Valsts socils aprpes centrs “Rga” Re.Nr.90009226487Profesija: Fizikls terapijas msa (profesijas kods 2221 14)Darba lgums uz noteiktu laiku    Prasbas:Izgltbas lmenis: Profesionl vidj vai augstk profesionl izgltba, reistrcija rstniecbas personu reistr, sertifikts atbilstošaj specialitt (sertifikts ar tiesbm praktizt fizikls terapijas msas specialitt)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jomDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 12, Rga, LV-1082, Valsts socils aprpes centra "Rga" filile „Pavnieki”CV ar nordi “fizikls terapijas msa, ” ldz 2021.gada 17.janvrim stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu ...

 • Company Vidzemes slimnīca, SIA in Amata
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Vidzemes slimnca aicina sav komandBRNU MSUBRNU SLIMBU NODA(uz noteiktu laiku)Galvenie amata pienkumi: Veikt dada vecuma brnu un pusaudu veselbas stvoka un fizisks attstbas novrtšanu, aprpes vajadzbu noteikšanu, vajadzbu apmierinšanas organizšanu, rezulttu izvrtšanu; plnot un veikt brnu aprpi un uzraudzbu, pielietojot aktulks rstšanas un aprpes metodes; preczi izpildt rsta deletos nordjumus un uzdevumus; veikt invazvs/ neinvazvs procedras brniem saska ar aktulajm vadlnijm/ metodm; dokumentt attiecb uz brniem un viu imeni veikts aprpes darbbas un rstniecisks procedras uzturt drošu darba vidi. ...

 • Company Tīnūžu sākumskola in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ikšiles novada pašvaldbas visprjs izgltbas iestde Tnu skumskola aicina pieteikties kandidtus skolas msas vakancei:Informcija par skolas msas vakanci:· Darba lgums tiek noslgts uz noteiktu laiku;· Pilna slodze (40 stundas ned).Btiskkie darba pienkumi:· Pildt skolas msas pienkumus, saska ar darba pienkumu aprakstu.Prasbas:· Izgltba saska ar rstniecbas jomu reglamentjošajiem LR spk esošajiem normatvajiem aktiem.Atalgojums:· Bruto darba samaksa prbaudes laik – 797,00 EUR;...

 • Company Vidzemes slimnīca, SIA in Amata
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "Vidzemes slimnca" aicina sav komandBRNU MSUJAUNDZIMUŠO INTENSVS TERAPIJAS NODA(uz nenoteiktu laiku)Galvenie amata pienkumi: veikt jaundzimuš novrtšanu un sistemtisku datu apkopošanu par via veselbas stvokli; plnot un veikt jaundzimušo aprpi un uzraudzbu, pielietojot aktulks rstšanas un aprpes metodes; preczi izpildt rsta deletos nordjumus un uzdevumus; veikt invazvs/ neinvazvs procedras jaundzimušajiem saska ar aktulajm vadlnijm/ metodm; uzturt drošu darba vidi. Prasbas kandidtiem: medicnas msas izgltba; reistrcija rstniecbas personu reistr; vlams sertifikts brnu msas specialitt; atbilstba Brnu tiesbu aizsardzbas likuma 72. panta prasbm; spja strdt patstvgi un komand; spja tr...

 • Company Vidzemes slimnīca, SIA in Amata
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “Vidzemes slimnca” ir reionla daudzprofilu neatliekams medicnisks paldzbas rstniecbas iestde, kas nodrošina diennakts medicnisko paldzbu Vidzemes reiona iedzvotjiem un piedv kvalitatvus, inovatvus un pieejamus medicnas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzvotjam. Vidzemes slimncas pamatvrtbas ir augsti kvalificts personls, apmierints pacients, k ar droša un msdienga vide.SIA "Vidzemes slimnca" aicina sav komandMSU Operciju nodaGalvenie amata pienkumi: przint operciju zl veicamo darbu secbu; przint specialitt izmantojamo instrumentu un aparatras pareizu pielietošanu; sagatavot operciju veikšanai atbilstošu darba vidi, aprkojumu un instrumentriju; asistt rstam irurisko operciju izpildes laik; nodrošint irurisks opercijas kvalitatvu un sterilu instrumentšanas ...

 • Company DAUGAVPILS PSIHONEIROLOGISKA SLIMNICA, SIA in Daugavpils
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  VSIA "Daugavpils psihoneiroloisk slimnca" mekl darbam Aknstes slinmcmedicnas msu (vlams sertifictu gargs veselbas aprpes msu), uz nenoteiktu laiku.Alga par 1,00 amata vienbu 986 EUR mnes pirms nodoku nomaksas, piemaksas normatvajos aktos noteiktaj krtb ( par stu rstniecb; specil piemaksa par pašu risku)Prasbas: msas profesionl izgltba, atbilstošs sertifikts un reistrcija rstniecbas personu reistr, precizitte un augsta atbildbas sajta, vlme strdt un apgt jaunas prasmes. Valsts valodas zinšanas atbilstoši Latvijas Republikas normatvajiem aktiem. Uzskot darbu VSIA " Aknstes psihoneiroloisk slimnca" tikko pc skolas ir iespja pieteikties ESF projektam "rstniecbas un rstniecbas atbalsta personu pieejambas uzlabošana rpus Rgas ",saemot kompensciju par darbu rpus Rgas (ar par katru imenes locekli)...

 • Company 'JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA' in Jēkabpils
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jkabpils pirmsskolas izgltbas iestde ,, Zvaigznte’’ Aicina pietekties darbPirmsskolas iestdes msuGalvenie pienkumi:Sekot bnu veselbas stvoklim ikdienSniegt brniem medicnisko paldzbu aktu situciju gadjumKontrolt telpu un teritorijas uzkopšanas higinas prasbu izpildiSastdt ikdienas dienkarti, kontrolt produktu un gatav diena kvalittiPrasbas pretendentiem:Vidj medicnisk vai 1 lmea aukstk izgltbaPirms paldzbas sniegšanas prasmesKvalifikcijas kursi un seminri, atbilstoši ResertifikcijaiValsts valodas zinšanu apjoms atbilstoši C lmenimDarba vieta: Jkabpils pirmsskolas iestde ,, Zvaigznte’’ Jaun iela 43Kontaktinformcija:Pieteikuma vstuli var stt uz e-pastu , vai sazinties telefoniski 22309724...

 • Company Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Rgas 94. pirmsskolas izgltbas iestde Krišja Barona iel 97 B, Rg aicina darb pirmsskolas iestdes msuPilnas slodzes darbs (iespjama vienošans par slodzes lielumu)Prasbas: atbilstoša izgltba un msas sertifikts.Tlrunis: 67848293; 26128083E-pasts: ...

 • Company RĪGAS 210. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Rgas 210. pirmsskolas izgltbas iestdeaicina darbmedicnas msu (0,5 slodze)Darba pienkumiNodrošint pirmsskol sanitro normu ievrošanu un higinas prasbu izpildi, organizt izgltojamo dinšanas procesu, sniegt pirmo paldzbu traumu un aktu saslimšanu gadjumos.Prasbas kandidtiemIzgltbas un kvalifikcijas sertifikcija, atbilstoši amata prasbm, valsts valodas prasme augstkaj pakp. rstniecisko personu reistrs. Prasme strdt ar datoru.Piedvjums: 297 euro pirms nodoku nomaksasPieteikuma vstuli un CV stt uz e-pastu:, tlrunis: 67848532, 67848533, 67848534...

 • Company SALIENAS VIDUSSKOLA in Daugavpils
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  0.2 slodzeDarba vietas adrese: Centrles 23, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novadsPretendentiem lgums stt CV uz e-pastu:  Konsultcijas pa tlruni: 26715346 ...

 • Company DAGDAS NOVADA PASVALDIBA, PUBLIC_BODY in Alejas
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Dagdas pilstas  pirmsskolas izgltbas iestde “Saulte” aicina darb medmsu uz pilnu darba slodzi ar atalgojumu 867,00 EUR pirms nodoku nomaksas. Darbavietas adrese: Alejas iela 15a, Dagda, Dagdas novad.Darba pienkumi:Strdt komand ar administrciju, pedagogiem un skolotju palgiem;Brnu veselbas stvoka uzraudzšana; Neatliekams medicnisks paldzbas sniegšana; Organizt brnu dinšanu iestd, sastdt dienkarti atbilstoši MK noteikumiem.Prsbas kandidtiem: profesionl vidj, augstk, vai pirm lmea profesionl augstk izgltba;spk esošs rstniecbas personas reistrs, sertifikts;teicamas saskarsmes un komunikcijas prasmes;valsts valodas prasme Latviešu- augstkais lmenis C. Piedvjm: stabilus ienkumus; darbu draudzg un radoš kolektv; socils garantijas;CV un moti...

 • Company VENTSPILS PILSETAS IZGLITIBAS PARVALDE, PUBLIC_BOD in Ventspils
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm darb medicnas msu  Ventspils 6.vidusskolPienkumi:Sniegt pirmo paldzbu traumu un aktu saslimšanu gadjumos;Regulri veikt trbas un krtbas kontroli virtuv, damzl, mcbu telps, gaiteos, tualets;Regulri piedalties Latvijas pirmsskolas iestu un skolu medicnas msu asocicijas rkotajos seminros un kursos;Sekot higinas prasbu un veselga uztura principu ievrošanai skolas dnc un bufet, vrtt gatavo dienu kvalitti, veikt kopjo diena atlikuma kontroli, elektroniskaj uzskaites sistm iesniegt faktisko komplekso pusdienu dienkarti ldz krtjs nedas beigm;Informt skolas vadbu un Izgltbas prvaldi par visiem traumu, bstamo infekciju un saindšans gadjumiem skol.Viena pilna slodze no septembra ldz maijam, jnijs, jlijs, augusts 0,5 slodze. Darba samaksa par pilnu slodzi 722 EUR pirms nodoku nomaksas. Darba lai...

 • Company LIEPUPES PAMATSKOLA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Darba organizšana un plnošana: Sastdt gada darba plnu; Plnot brna profilaktisks apskates; Plnot sadarbbu ar imenes rstiem; Plnot sanitri higinisko darbu; Plnot profilaktiski izgltojošo darbu; Plnot personla obligts medicniski profilaktisks apskates;...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters