Jobmonitor. Search results for Nursing associate professionals

52 Jobs found

Used filters:
 • Nursing associate professionalsx
Displaying 1-50 of 52 results.
 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  16.11.2019

  Medicnas msa 9. Endokrinoloijas un reimatoloijas nodaGalvenie amata pienkumi: •    veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu;•    plnot un sniegt aprpi stacionra pacientiem;•    veikt aprpes darbbas, kas nodrošina pacienta vajadzbas;•    nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu;•    veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm, izmeklšanm;•    veikt pacientu aprpes procesa un rezulttu novrtšanu;•    nepieciešambas gadjum maint aprpes plnu;•    nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo medicnisko paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams msas sertifikts nozar;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas;•    tei...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  16.11.2019

  MEDICNAS MSA vai RSTA PALGS NEATLIEKAMS MEDICNAS CENTRGalvenie amata pienkumi:•    veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu;•    plnot un sniegt aprpi Neatliekams medicnas centra pacientiem;•    veikt aprpes darbbas, kas nodrošina pacienta vajadzbas;•    nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu;•    veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm, izmeklšanm;•    veikt pacientu aprpes procesa un rezulttu novrtšanu;•    nepieciešambas gadjum maint aprpes plnu;•    nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo medicnisko paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    2.lmea medicnas msas augstk profesionl izgltba vai bakalaura grds mszinbs, vai profesionlais bakalaura grds veselbas aprp;•    reistrcija rstniecbas personu (Medicnas msu vai Neatliekams medicnas rstu palg...

 • Company NMS Laboratorija, SIA in Kaši
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  NMS Laboratorija SIA aicina darb medicnas msu paraugu emšanas punkt RGAS centr!Darba pienkumi - asins paraugu emšana no vnas, paraugu pieemšana un reistršana datu bz, darbs ar kasi.Kontakti: t.29129142...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEDICNAS MSA Ambulators irurijas centrGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo funkciju, veselbas stvoka novrtšanu un uzraudzbu. Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi (bru prsiešana, šidruma aspircija u.c.). Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm manipulcijm, asistt rstam irurisko manipulciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    pirm lmea augstk profesionl vai medicnas msas profesionl izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valodas ...

 • Company Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, SIA in Ventspils
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA „Ziemekurzemes reionl slimnca”  aicina darb medicnas msas. Piedvjam:stabilu un atbildgu darbu, profesionlu pilnveidošanos;konkurtspjgu atalgojumu (stundas tarifa likme no 3,927 EUR ldz 5,463 EUR, atbilstoši izgltbai) un socils garantijas;labus darba apstkus ar msdiengu aprkojumu.CV un motivcijas vstuli iestt SIA „Ziemekurzemes reionl slimnca” personlda, Inenieru iel 60, Ventspil, uzzias pa tlruni 63620950, e-pasta adrese: ...

 • Company JELGAVAS POLIKLĪNIKA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEDICNAS MSA pilnai darba slodzeiPamata darba pienkumi:przint un pielietot aktulks rstšanas un pacientu aprpes metodes;veikt invazvs/neinvazvs procedras saska ar Kapitlsabiedrb izstrdtajm vadlnijm/metodm brniem dados vecuma periodos;prast izvrtt rcbas priorittes un sniegt neatliekamo paldzbu jebkura vecuma pacientiem;veikt rsta nozmtas ordincijas, saskaojot ts ar aprpes darbbm;komunict ar pacientiem, to prstvošm personm.Prasbas:medicnas msas izgltba;reistrcija rstniecbas personu (msu) reistr;sertifikts specialitt;spja strdt patstvgi un komand;precizitte un atbildba;labas latviešu, vlams krievu valodas un angu valodas zinšanas;labas komunikcijas, sadarbbas prasmes;iemaas darb ar datoru (MS Office).Ms piedvjam:darbu profesionu komand;atalgojumu no 830 EUR un socils garantijas;paaugstint kval...

 • Company MILUR, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicinm darb medicnas msu vai rsta palguDarbs uz pusslodzi pc grafika, Galvenie darba pienkumi: Klientu medicnisk stvoka novrtšana, medicnisk paldzba un profilakse, medikamentu sadale un kontrole. Sadarbba ar citm rstniecbas personm.Nepieciešams zinšanas un pieredze:- Jbt reistrtam medicnas darbinieku reistr;- Labas latviešu un krievu valodas zinšanas;- Prasme pieemt lmumu un izrdt iniciatvu;- Prasme organizt darba procesu;- Labas komunikcijas spjas, iejtba;- Spja strdt patstvgi;- Bez kaitgiem ieradumiem un augstu atbildbas sajtu.Nodrošinm apmcbu. Ceš uz darbu tiek apmaksts.Darbinieku dinšana darba laika ir bezmaksas.Pieteikumus un CV stt uz ; zvant 26195065...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEDICNAS MSA 60. Daudzprofilu dienas stacionrGalvenie amata pienkumi:•    veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu;•    plnot un sniegt aprpi dienas stacionra pacientiem;•    veikt aprpes darbbas, kas nodrošina pacienta vajadzbas;•    nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu;•    veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm, izmeklšanm;•    veikt pacientu aprpes procesa un rezulttu novrtšanu;•    nepieciešambas gadjum maint aprpes plnu;•    nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo medicnisko paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts nozar; •    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situc...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEDICNAS MSA 20. Neiroloijas noda (dienas darbs)Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientu novrtšanu, nodrošint aprpi nodaas pacientiem. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm. Veikt pacientiem rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu. Izvrtt pacientu aprpes procesu un t rezulttus u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts nozar; •    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    teicamas saskarsmes spjas, precizitte, augsta atbildbas sajta;•    spja strdt patstvgi un komand;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas svešvalodu zi...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  OPERCIJU MSA Ambulators irurijas centrGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm opercijm, asistt rstam irurisko operciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams operciju msas sertifikts;•    vlama iepriekšja darba pieredze;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, labas angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:•    dienas darbs (8:00-16:00);•    atbildgu, dinamisku un interesantu ...

 • Company Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca, SIA in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  VSIA “Aknstes psihoneiroloisk slimnca” aicina darb medicnas msas uz nenoteiktu laiku.Alga par 1,00 amata vienbu no 629 ldz 714 EUR mnes pirms nodoku nomaksas, piemaksas normatvajos aktos noteiktaj krtb.Amata mris: Veikt psihiski slimu pacientu novrošanu, pacienta veselbas stvoka izvrtšanu. stenot pacientu rstšanu un aprpi. Prasbas: msas profesionl izgltba, atbilstošs sertifikts un reistrcija rstniecbas personu reistr, precizitte un augsta atbildbas sajta, vlme strdt un apgt jaunas prasmes. Valsts valodas zinšanas atbilstoši Latvijas Republikas normatvajiem aktiem.Pieteikšans: zvanot uz telefona nr. 26312769, vai stot CV uz e-pastu: ...

 • Company ENGURES NOVADA PANSIONĀTS "RAUDA" in Rauda
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ENGURES NOVADA PANSIONTS "RAUDA" (re.nr. 90000032113) aicina darb:Msu (medicnas msu).Pienkumi: Klientu medicnisk aprpe.Darba alga no 620 EUR.E-pasts: Tlr.: 27037287...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Ozolnieki
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  PII "Zlte" aicina darb medicnas msu uz pilnu slodzi.Pc prbaudes laika beigm darba devjs nodrošina veselbas apdrošinšanu.Alga -  629 EUR/mnes, ja ir reistrts/-a rstniecbas personu reistr.Alga - 714 EUR/mnes, ja ir nokrtots sertifikts attiecgaj specialitt.Profesionls darbbas aprakstu (CV), pieteikuma vstuli un izgltbas dokumenta kopiju gaidsim uz e-pasta adresi: Tlr. uzzim 26656663...

 • Company VALSTS ASINSDONORU CENTRS in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicinm pieteikties darb MEDICNAS MSU Asins komponentu sagatavošanas nodauz nenoteiktu laiku.Jsu CV un pieteikuma vstules ldzam stt uz e-pastu  ar nordi “Pieteikums medicnas msas amatam” (dokumentus var iesniegt ar kltien Veselbas ministrijas Personla un dokumentu prvaldbas departament Brvbas iel 72, Rg).Skku informciju varat saemt zvanot: 26556058.Pieteikumus pieemsim ldz piemrota pretendenta atlasei.Iepriekš pateicamies visiem, kas izrds interesi, tomr sazinsimies ar pretendentiem, kuri tiks virzti otrajai atlases krtai.Prasbas pirm lmea profesionl augstk vai vidj specil medicnisk izgltba; valsts valodas prasmes C1 pakpe (ja izgltba nav iegta latviešu valod); vlams sertifikts kd no msas pamatspecialittm; reistrcija rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu ...

 • Company 'CĒSU PILSĒTAS PANSIONĀTS' in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Csu pilstas pansionts mekl medicnas msu uz pusslodzi.Par vakanci interesties pa tlr. 28612043...

 • Company Krāslavas slimnīca, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Jbt reistrtam rstniecbas personu reistr.pieteikties persongi Krslavas slimncas personlda, zvanot uz tlr.65623233; 29358841 Svetlana vai stot CV uz e-pastu:...

 • Company ZĪĻUKS VĀRVES PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀ in Ventava
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Vrves pirmsskolas izgltbas iestde “Zuks” ar filili aicina savai komandai pievienoties medicnas msu uz noteiktu laiku.Galvenie pienkumi:Sastdt dienkarti.Strdt ar dinšanas programmu.Nodrošint higinas prasbu ievrošanu.Veicint brnu veselbu.Sadarboties komandas darb un ar veckiem.Pretendentus ldzam stt CV un pieteikuma vstules ldz 2019.gada 6.septembrim uz  e-pastu: " rel="nofollow">Kontaktpersona Liena.Rancne, tlr. 27866958Darba vietas adreses:Vrves pagasts - Liepu iela 2, Ventava un “Roztes”VrvePieteikuma dokumentos ldzam nordt tikai tdu in...

 • Company Dobeles rajona Ģimenes atbalsta centrs "LEJASSTRAZ in Dobele
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

   Nepieciešama atbilstoša izgltba,ar sertifiktu,praktizjoša) Nepilna slodze,summtais darba laiksAlga 714.00 EUR par slodziPieteikties zvanot 29471928 vai stot CV uz e-pastu:...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones interntpamatskolas vadba aicina darb medicnas msu Alga no 629 EUR/ mnes + piemaksa.Pieteikties stot CV uz e-pastu: tel. 28710735; 63061940; 63061925;Adrese: Lielplatones interntpamatskola, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022....

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEDICNAS MSA Operciju blok BGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm opercijm, asistt rstam irurisko operciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, labas angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:•    dienas darbu (8:00-16:00) un mjas deras;•    atbildgu, dinamisku un inter...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  irurisks aprpes medicnas msa 5.irurijas nodaGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo funkciju, veselbas stvoka novrtšanu un uzraudzbu. Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi (bru prsiešana, šidruma aspircija u.c.). Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm manipulcijm, asistt rstam irurisko manipulciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts nozar; •    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    teicamas saskarsmes spjas, precizitte, augsta atbildbas sajta;•    spja strdt patstvgi un koman...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEDICNAS MSA Operciju blok A Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm opercijm, asistt rstam irurisko operciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, labas angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:•    dienas darbu (8:00-16:00) vai 24h maias deras;•    atbildgu, dinamisku u...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEDICNAS MSA Akts nieru un aknu aizstjterapijas dienestGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu novrtšanu, nodrošint aprpi stacionra pacientiem saistb ar akto nieru vai aknu aizstjterapiju, vai cita veida ekstrakorporlo asiu attršanas metodi. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm. Savlaicgi sagatavot ierces un aprkojumu darbam un apkopt tos pc veiktajm procedrm. Veikt pacientiem rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu. Izvrtt pacientu aprpes procesu un t rezulttus. Skaidrot pacientiem rstšanas gaitu, medikamentu lietošanas nosacjumus u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts nozar; •    vlama iepriekšja darb...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEDICNAS MSA Invazvs aritmoloijas blok (0,5 slodze)Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo funkciju, veselbas stvoka novrtšanu un uzraudzbu. Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm opercijm, asistt rstam irurisko operciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams irurisks aprpes vai operciju msas sertifikts;•    vlama iepriekšja pieredze msu darb ambulatoraj struktrvienb;•    precizitte, iniciatva, augsta atbildbas sajta;•    spja analtiski domt un pieemt lmumus, strdt komand neatliekams situcijs;•    spja strdt paaugstintas slodzes un stresa apstkos...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEDICNAS MSA ANESTEZIOLOIJAS NODA(darbam Mutes, sejas un oku irurijas centr)Galvenie amata pienkumi:Novrtt operciju zl anestzij izmantojams aparatras tehnisko stvokli un gatavbu darbam (narkozes aparts, monitori, perfuzori, ski). Sagatavot darbam anestzij izmantojamo aparatru, medikamentus, vienreizjo medicnisko aprkojumu. Asistt rstam anesteziologam-reanimatologam anestzijas laik. Nodrošint pacientiem rsta anesteziologa nozmto medikamentu saemšanu un noteikto procedru izpildi. Sniegt neatliekamo paldzbu. Pc darba sakopt savu darba vietu.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts anestzijas, intensvs un neatliekams aprpes msas specialitt;•    vlama pieredze anestzijas msas darb operciju zl;•    obligtas valsts va...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEDICNAS MSA 1.Acu mikroirurijas nodaaGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu novrtšanu, nodrošint aprpi nodaas pacientiem. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm. Veikt pacientiem rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu. Izvrtt pacientu aprpes procesu un t rezulttus u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    labas datora prasmes (MS Office programmas);•    precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:•    dienas darbu (8:00-16:00) d...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEDICNAS MSA Plaušu slimbu un torakls irurijas centra 14.NodaGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu novrtšanu, nodrošint aprpi nodaas pacientiem. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm. Veikt pacientiem rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu. Izvrtt pacientu aprpes procesu un t rezulttus u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts nozar; •    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    teicamas saskarsmes spjas, precizitte, augsta atbildbas sajta;•    spja strdt patstvgi un komand;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEDICNAS MSA 2.Operciju blok (irurijas klnik)Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm opercijm, asistt rstam irurisko operciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, labas angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:•    darbu gan 8h, gan 24h ders;•    atbildgu, dinamisku un i...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  PROCEDRU MSA 1.Acu mikroirurijas nodaGalvenie amata pienkumi:•    veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm;•    pildt rsta nozmts ordincijas;•    veikt invazvs un neinvazvs procedras;•    veikt medikamentu sadali pacientiem;•    higinisk un pretepidmisk rema pamatprasbu nodrošinšana procedru kabinet;•    medicnisks dokumentcijas plsmas organizšana.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts;•    vlama iepriekšja darba pieredze;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    precizitte, augsta atbildbas sajta;•    labas standarta biro...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEDICNAS MSABronholoijas dienesta, Bronhoskopijas kabinetGalvenie amata pienkumi: •    veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu pirms un pc bronholoisko izmekljumu veikšanas;•    veikt aprpes darbbas, kas nodrošina pacienta vajadzbas;•    sadarboties un asistt bronholoisko izmekljumu laik savas kompetences ietvaros;•    nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu;•    veikt pacientu aprpes procesa un rezulttu novrtšanu;•    nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo medicnisko paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams msas sertifikts nozar;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    la...

 • Company NMS Laboratorija, SIA in Kaši
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  NMS Laboratorija SIA piedv darbu medicnas msai paraugu emšanas punkt Ventspil, darbs nepilna slodze - 0.75Darba pienkumi - asins paraugu emšana no vnas, paraugu pieemšana un reistršana datu bz, darbs ar kasi.Stundas likme 5.35 EURdaina.sinkevica@nms_laboratorija.lv29129142...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEDICNAS MSA Onkoloijas klnikGalvenie amata pienkumi:•    plnot, sniegt un izvrtt aprpi onkoloiskiem pacientiem specifisks terapijas laik;•    onkoloiskiem pacientiem nodrošint preczu un drošu mijterapijas ievadi;•    ambulatoriem un stacionriem pacientiem nodrošint nozmto diagnostisko izmekljumu un rstniecisko procedru veikšanu;•    vajadzbas gadjum veikt neatliekams paldzbas nodrošinšanu pacientiem.Prasbas pretendentiem:•    pirm lmea augstk profesionl vai medicnas msas profesionl izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts interns vai onkoloijas msas specialitt;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valodas zi...

 • Company Vidzemes slimnīca, SIA in Amata
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Vidzemes slimnca” ir reionla daudzprofilu neatliekams medicnisks paldzbas rstniecbas iestde, kas nodrošina diennakts medicnisko paldzbu Vidzemes reiona iedzvotjiem un piedv kvalitatvus, inovatvus un pieejamus medicnas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzvotjam. Vidzemes slimncas pamatvrtbas ir augsti kvalificts personls, apmierints pacients, k ar droša un msdienga vide.Vidzemes slimnca aicina sav komandMSUReanimcijas un anestezioloijas nodaGalvenie amata pienkumi: veikt pacienta novrtšanu un sistemtisku datu apkopošanu par pacienta veselbas stvokli; veikt pacientu aprpi un uzraudzbu; veikt rsta nozmtas ordincijas, saskaojot ts ar aprpes darbbm; przint specialitt izmantojamo instrumentu un aparatras pareizu pielietošanu; veikt pacientu aprpi pirms un pc ane...

 • Company ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ALKSNES NOVADA SOCILO LIETU PRVALDEreistrcijas kods 90011733825Struktrvienba Socils aprpes centrs “Alksne”izsludina pretendentu pieteikšanos uz MEDICNAS MSAS amatu (viena slodze) Galvenie pienkumi:nodrošint kvalitatvu klientu veselbas stvoka uzraudzbu, sniegt pirmo un neatliekamo medicnas paldzbu;kvalitatvi un preczi veikt rstu nozmts ordincijas un nordjumus;nodrošint medikamentu, prsienamo materilu pastšanu, saemšanu, uzskaiti un izlietošanu atbilstoši normatvo aktu prasbm.Prasbas pretendentam: atbilstoša profesionl izgltba, reistrcija rstniecbas personu reistr;vlama pieredze medicnas msas vai rsta palga darb;labas komunicšanas prasmes ar klientiem (senioriem);augsta pienkuma un atbildbas sajta;prasme patstvgi plnot darbu un pieemt lmumus, bt klientorienttam un lojlam;labas iemaas darb ar...

 • Company 'MEŽCIEMS' Rīgas sociālās aprūpes centrs in Amata
  07.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas socils aprpes centrs “Meciems” (re.nr.LV90011524360) izsludina konkursu uz Veselbas aprpes nodaasmedicnas msas (profesijas kods 3221 01) amatu uz nepilnu darba laiku 30 stundas ned uz nenoteiktu laikuAmata mris: •    nodrošint Centra klientiem kvalifictu veselbas uzturšanas paskumu veikšanu un klientu veselbas stvoka saglabšanu/uzlabošanu,•    izgltot klientus slimbu un traumu profilakses nodrošinšanai,•    sniegt pirmo paldzbu amata kompetences ietvaros.Prasbas pretendentiem:•    vidj profesionl izgltba – medicnas msa, reistrcija rstniecbas personu reistr, vlams sertifikts,•    valsts valodas zinšanas atbilstoši C lmea 2. Pakpei,•    praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom,•    prasme sagatavot rakstiskus ziojumus, prskatus,•    zinšanas par sanitrajm un higinas prasbm,•    augst...

 • Company NMS Laboratorija, SIA in Kaši
  07.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  NMS Laboratorija SIA mekl medicnas msu paraugu emšanas punkt KAUGUROS, Jrmala.Darba pienkumi - asins paraugu emšana no vnas, paraugu pieemšana un reistršana datu bz, darbs ar kasi.Prasbas: Izgltba medicnas pakalpojumu jom un reistrcija rstniecbas personu reistr.Kontaktinformcija: , tlr.29129142...

 • Company NMS Laboratorija, SIA in Kaši
  07.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  NMS Laboratorija SIA mekl medicnas msu paraugu emšanas punkt JELGAV, uz noteiktu laiku. Darba pienkumi - asins paraugu emšana no vnas, paraugu pieemšana un reistršana datu bz, darbs ar kasi.Prasbas: Izgltba medicnas pakalpojumu jom un reistrcija rstniecbas personu reistr.Kontaktinformcija: , tlr.29129142...

 • Company KRĀSLAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Pirmsskolas izgltbas iestd  „Pldztis” aicin darb medmsuPrasbas: profesionl vidj, augstk, vai pirm lmea profesionl augstk izgltba; spk esošs sertifikts attiecgaj specialitte. Piedvjm:·        Pilnu darba slodzi uz notektu laiku;   ·        Mneša atalgojumu  620.00 euro pirms nodoku nomaksas. CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu – , tlrunis uzzim: 65622249.  ...

 • Company Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, SIA in Amata
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Balvu un Gulbenes slimncu apvienba” izsludina pieteikšanos uz MSAS/RSTA PALGA amata vietu uz nenoteiktu laiku.Galvenie darba pienkumi:Augst profesionl lmen veikt msas darba pienkumus pacientu aprpMs sagaidm kandidtu ar:Medicnas msas izgltbu,Reistrciju rstniecbas personu (Msu) reistr,Vlams sertifikts nozar,Obligtas valsts valodas zinšanas,Precizitte darba pienkumu pildšan,Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas,Augsta atbildbas sajta, spja strdt komand, k ar patstvgi organizt savu darbu,Spja strdt paaugstintas intensittes apstkos.Ms piedvjam:Interesantu un atbildgu darbu stabil uzmum,Profesionls pilnveidošans un apmcbas iespjas,Regulri izmakstu, pieredzei, prasmm un zinšanm atbilstošu atalgojumu,Veselbas apdrošinšanu,Labus darba apstkus un sakrtotu darba vidi,Citus pa...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487 Profesija:    Medicnas msa (3221 01)Darba veids:    Darba lgums uz noteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasbas    Izgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom.Papildus prasbas:    rstniecbs personu reistrs, sertifikts.Vlama pieredze darb ar brniem.Alga no EUR:    670Alga ldz EUR:    850Darba rems:    Normlais sasintais darba laiks – (35 stundas ned)Slodzes tips:    1 slodzeDarba vietas adrese:    Stmerienas iela 4, Rg, LV-1006, Valsts socils aprpes centra „Rga” filile „Teika”    CV ldz 2019.gada 31.oktobrim ar atzmi “Teika medicnas msa” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbmPamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" in Amata
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  VSAC "Kurzeme" filile "Dundagai" aicina darb MEDICNAS MSUAmata mris:-       nodrošint veselbas aprpes pakalpojumu sniegšanu fililes klientiem.Prasbas pretendentam:-       augstk vai profesionl vidj izgltba, msas kvalifikcija;  -       rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu reistr reistrta sertificta rstniecbas persona, vlams gargs veselbas aprpes msas sertifikts.Piedvjam:-       socils garantijas atbilstoši valsts prvald noteiktajam;-       bruto atalgojumu no 601,00 EUR – 784.80 EUR atkarb no              profesionls pieredzes, regulra piemaksa;-       veselbas apdrošinšanu pc nostrdta ½ gada.Darba lgums uz ...

 • Company Dziedniecība, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 10.11.2019

  MFD Veselbas grupa, viens no lielkajiem un modernkajiem medicnas nozares uzmumiem Latvij ar vairk nek 1000 darbiniekiem, aicina pievienoties komandai medicnas msu MFD Veselbas punkt - Dzirnavu, Dzirnavu iel 70, Rg, procedru kabinet uz pilnu vai nepilnu slodzi.  Ms Tev uzticsim:asins paraugu noemšanu analzm;vakcinciju veikšanu;injekciju, infziju veikšanu;sadarbbu ar rstiem un veikto manipulciju reistrciju.  Ms piedvjam:darbu rts, msdiengs, moderni aprkots telps Rgas centr;stabilu atalgojumu – no 4.00 EUR stund (bruto);socils garantijas;draudzga kolektva atbalstu;  iespju vienoties par darba laiku (laika posm no 8 ldz 20).Ms sagaidm:medicnas msas vai rsta palga izgltbu;rstniecbas personu reistra apliecbu, vlams sertifikts;pieredzi procedru medicnas msas amat;augstu atbildbas sajta. Lai piete...

 • Company Dziedniecība, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MFD Veselbas grupa, viens no lielkajiem un modernkajiem medicnas nozares uzmumiem Latvij ar vairk nek 1000 darbiniekiem, aicina pievienoties komandai medicnas msas procedru kabinet uz pilnu vai nepilnu slodzi MFD Iuciema poliklnik, Buu iel 7, Rg.  Ms Tev uzticsim:-asins paraugu noemšanu analzm;-vakcinciju veikšanu;-injekciju, infziju veikšanu;-sadarbbu ar rstiem un veikto manipulciju reistrciju.  Ms piedvjam:-darbu rts, msdiengi aprkots telps, Buu iel 7;-stabilu atalgojumu – stundas tarifa likme 5.00 EUR (bruto);-socils garantijas;-draudzga kolektva atbalstu.  Ms sagaidm:-medicnas msas vai rsta palga izgltbu;-rstniecbas personu reistra apliecbu, vlams sertifikts;-pieredzi procedru medicnas msas amat;-augstu atbildbas sajta.  Lai pieteiktos vakancei, ldzu, stiet CV uz e-pastu , ldz 2019. ga...

 • Company Dziedniecība, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MFD Veselbas grupa, viens no lielkajiem un modernkajiem medicnas nozares uzmumiem Latvij ar vairk nek 1000 darbiniekiem, aicina pievienoties komandai medicnas msu MFD Veselbas centra “Prdaugava”, Vienbas gatv 109, Rg, procedru kabinet  Ms Tev uzticsim:asins paraugu noemšanu analzm;vakcinciju veikšanu;injekciju, infziju veikšanu;sadarbbu ar rstiem un veikto manipulciju reistrciju.  Ms piedvjam:darbu rts, msdiengs, moderni aprkots telps Ziepniekkaln;stabilu atalgojumu no 4.00 EUR bruto stund plus piemaksas un bonusi – 500 ldz 800 EUR neto pie pilnas slodzes;socils garantijas;draudzga kolektva atbalstu. Ms sagaidm:medicnas msas vai rsta palga izgltbu;rstniecbas personu reistra apliecbu, vlams sertifikts;pieredzi procedru medicnas msas amat;augstu atbildbas sajta. Lai pieteiktos vakancei, ldzu...

 • Company Master W Group, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

                  SIA "Master W Group" (vienotais re. Nr. 40203204136, juridisk adrese iekurkalna 4. šrslnija 12, k-2-103, LV-1026, Rga, Latvija) ldz reistrt un ievietot Nodarbintbas valsts aentras interneta mjas lap piecdesmit MSA / Medicnas MSA (profesiju klasifikatora profesijas kods 3221  01).Prasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi vai atbilstošs izgltbas dokuments.Ms piedvjm:- Konkurtspjgu atalgojumu- Socils garantijas- Draudzgu kolektvuDarba lguma nosacjumi:-  bruto darba alga – 1004 EUR,-  algas izmaksas veids – laika darba alga,...

 • Company 'RĪGAS PATVERSME' in Amata
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Rgas patversme izsludina Socils rehabilitcijas Sieviešu nodaas medmsas amata pretendentu konkursuAmata mris: nodrošint un sniegt medicnisko paldzbu klientiem darba vieta: Eienijas iela 1E, RgaGalvenie pienkumi:•    Sniegt klientiem pirmo un neatliekamo medicnisko paldzbu;•    Pc imenes rsta nordjumiem stenot pacientu veselbas aprpi, rstšanu un rehabilitciju, patstvgi veicot procedras un manipulcijas;•    Dokumentt pacienta novrtšanas datus, izvirzts aprpes problmas, plnots aprpes darbbas, aprpes darbu un rstniecisko manipulciju izpildi;•    Veikt infekciju novrošanas un ierobeošanas paskumus pacientu aprpes darb;•    Apkopot aprpes plna datus, lai novrttu aprpes rezulttus un nepieciešambu maint aprpes plnu;•    Nodrošint higinas procedru izpildi;•    Veikt lipgo u...

 • Company NMS Laboratorija, SIA in Cēsis
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  NMS Laboratorija SIA piedv darbu medicnas msai paraugu emšanas punkt LIEP!Darbs 15 stundas ned, no otrdienas - ceturtdienai no plkst. 7:30 - 12:00.PieteikšansKontaktpersona: Dace TeilneTlrunis: 64125301E-pasts: cesis@nms-laboratorija.lv...

 • Company NMS Laboratorija, SIA in Kaši
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  NMS Laboratorija SIA mekl medicnas msu paraugu emšanas punkt OGR. Darbs pusslodze.Darba pienkumi - asins paraugu emšana no vnas, paraugu pieemšana un reistršana datu bz, darbs ar kasi.Kontaktinformcija: , tlr.29129142...

 • Company SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Socils integrcijas valsts aentra (reistrcijas Nr.90001790030, rstniecbas iestdes kods 1300-14001)aicina pieteikties darb aicina pieteikties darb medicnas msu Rehabilitcijas pakalpojumu nodaGalvenie pienkumi:nodrošint klientiem rsta nozmto rehabilitcijas pakalpojuma izpildi.sniegt neatliekamo medicnisko paldzbu aktu situciju gadjum.dokumentt aprpes procesu.Prasbas pretendentam:I lmea profesionl augstk vai vidj profesionl medicnisk izgltba.reistrcija rstniecbas personu reistr.sertifikts pamatspecialitt (vlams ambulators vai interns aprpes msas specialitt).vlams sertifikts fizikls un rehabilitcijas msas apakš specialitt.vlama darba pieredze rehabilitcijas jom.prasme strdt ar datoru (lietotja lmen MS Office).latviešu valodas zinšanas, saska ar Valsts valodas likumu (C lmea 1.pakpe) un krievu v...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  AMBULATORS APRPES MSA POLIKLNIK (Darbam infektologa kabinet) Galvenie amata pienkumi:•    asistšana rstam ambulatoro manipulciju laik un pacienta ambulator aprpe savas kompetences ietvaros;•    veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm;•    higinisk un pretepidmisk rema pamatprasbu nodrošinšana kabinet;•    ambulators dokumentcijas plsmas organizšana.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts;•    vlama iepriekšja darba pieredze infektoloij;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    precizitte, augsta atbildbas sajta;•    labas s...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing associate professionals Edit filters