Jobmonitor. Search results for Nursing associate professionals

43 Jobs found

Used filters:
 • Nursing associate professionalsx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company ŠPOĢU VIDUSSKOLA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Špou vidusskola aicina darb medmsuPrasbas:- Profesionl vidj, augstk vai pirm lmea profesionl augstk izgltba;- Spk esošs rstniecbas personas reistrs, sertifikts;- Valsts valodas prasme- Latviešu- augstkais lmenis C;- Teicamas saskarsmes un komunikcijas prasmes....

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA Invazvs aritmoloijas blokGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo funkciju, veselbas stvoka novrtšanu un uzraudzbu. Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm opercijm, asistt rstam irurisko operciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:• medicnas msas izgltba;• reistrcija rstniecbas personu reistr;• vlams irurisks aprpes vai operciju msas sertifikts;• vlama iepriekšja pieredze msu darb ambulatoraj struktrvienb;• precizitte, iniciatva, augsta atbildbas sajta;• spja analtiski domt un pieemt lmumus, strdt komand neatliekams situcijs;• spja strdt paaugstintas slodzes un stresa apstkos.• obligta...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA vai RSTA PALGS NEATLIEKAMS MEDICNAS CENTRGalvenie amata pienkumi:• veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu;• plnot un sniegt aprpi Neatliekams medicnas centra pacientiem;• veikt aprpes darbbas, kas nodrošina pacienta vajadzbas;• nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu;• veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm, izmeklšanm;• veikt pacientu aprpes procesa un rezulttu novrtšanu;• nepieciešambas gadjum maint aprpes plnu;• nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo medicnisko paldzbu.Prasbas pretendentiem:• 2.lmea medicnas msas augstk profesionl izgltba vai bakalaura grds mszinbs, vai profesionlais bakalaura grds veselbas aprp;• reistrcija rstniecbas personu (Medicnas msu vai Neatliekams medicnas rstu palg...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA Operciju blok AGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm opercijm, asistt rstam irurisko operciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:• medicnas msas izgltba;• reistrcija rstniecbas personu reistr;• vlams sertifikts nozar;• vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;• prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;• obligtas valsts valodas zinšanas, labas angu valodas zinšanas;• teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;• precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:•    0,5 slodzes dienas darbu (8:00-16:00) vai 24h maias deras;•    atbildgu, ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA 4.Uroloijas nodaGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo funkciju, veselbas stvoka novrtšanu un uzraudzbu. Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi (bru prsiešana, šidruma aspircija u.c.). Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm manipulcijm, asistt rstam irurisko manipulciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:• medicnas msas izgltba;• reistrcija rstniecbas personu reistr;• vlams sertifikts nozar;• vlama iepriekšja pieredze msu darb iruriskaj struktrvienb;• precizitte, iniciatva, augsta atbildbas sajta;• spja analtiski domt un pieemt lmumus, strdt komand neatliekams situcijs;• spja strdt paaugstintas slodzes un stresa apstkos;• ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA 15.Otorinolaringoloijas nodaGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo funkciju, veselbas stvoka novrtšanu un uzraudzbu. Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi (bru prsiešana, šidruma aspircija u.c.). Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm manipulcijm, asistt rstam irurisko manipulciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    pirm lmea augstk profesionl vai medicnas msas profesionl izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valod...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA LATVIJAS KARDIOLOIJAS CENTRA INVAZVS KARDIOLOIJAS DIENAS STACIONRGalvenie amata pienkumi:•    organizt un koordint ambulators pieemšanas procesu;•    medicnisks dokumentcijas plsmas organizšana un koordinšana;•    informcijas reistršana rsta biroj;•    sadarbb ar rstiem asistt ambulatoro manipulciju laik;•    analu rezulttu ekspress diagnostika;•    dalba ptjumos savas kompetences ietvaros.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    prasmes darboties ar 24 stundu asinsspiediena mrtju;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    labas datora prasmes (MS Office pro...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MSA VAI RSTA PALGS POLIKLNIK (Analu nodošanas kabinet, august uz 0,6 slodzi, no septembra – pilna slodze)Galvenie amata pienkumi:·         Materila paemšana Covid-19 testam;·         kabineta darbbai nepieciešam aprkojuma aprites nodrošinšana (medicnas preu un dezinfekcijas ldzeku pastšana);·         higinisk un pretepidmisk rema pamatprasbu nodrošinšana kabinet;·         ambulators dokumentcijas organizšana.Prasbas pretendentiem:...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA Onkoloijas klnikGalvenie amata pienkumi:•    plnot, sniegt un izvrtt aprpi onkoloiskiem pacientiem specifisks terapijas laik;•    onkoloiskiem pacientiem nodrošint preczu un drošu mijterapijas ievadi;•    ambulatoriem un stacionriem pacientiem nodrošint nozmto diagnostisko izmekljumu un rstniecisko procedru veikšanu;•    vajadzbas gadjum veikt neatliekams paldzbas nodrošinšanu pacientiem.Prasbas pretendentiem:•    pirm lmea augstk profesionl vai medicnas msas profesionl izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts interns vai onkoloijas msas specialitt;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valodas zi...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA Operciju blok D (irurijas klnik)Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm opercijm, asistt rstam irurisko operciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, labas angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:•    darbu gan 8h, gan 24h ders;•    atbildgu, dinamisku un i...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA 20. Neiroloijas noda (dienas darbs)Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientu novrtšanu, nodrošint aprpi nodaas pacientiem. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm. Veikt pacientiem rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu. Izvrtt pacientu aprpes procesu un t rezulttus u.c.Prasbas pretendentiem:• medicnas msas izgltba;• reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;• vlams sertifikts nozar; • vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;• prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;• teicamas saskarsmes spjas, precizitte, augsta atbildbas sajta;• spja strdt patstvgi un komand;• obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas svešvalodu zi...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA Akts nieru un aknu aizstjterapijas dienestGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu novrtšanu, nodrošint aprpi stacionra pacientiem saistb ar akto nieru vai aknu aizstjterapiju, vai cita veida ekstrakorporlo asiu attršanas metodi. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm. Savlaicgi sagatavot ierces un aprkojumu darbam un apkopt tos pc veiktajm procedrm. Veikt pacientiem rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu. Izvrtt pacientu aprpes procesu un t rezulttus. Skaidrot pacientiem rstšanas gaitu, medikamentu lietošanas nosacjumus u.c.Prasbas pretendentiem:• medicnas msas izgltba;• reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;• vlams sertifikts nozar; • vlama iepriekšja darb...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OPERCIJU MSA VAI ANESTZIJAS, INTENSVS UN NEATLIEKAMS APRPES MSA ( 32. Invazvs un neatliekams kardioloijas nodaas Invazvs kardioloijas laboratorij)Galvenie amata pienkumi:Sagatavot darba vidi invazvo procedru veikšanai (materilus, aprkojumu, vienreiz lietojamos instrumentus). Sagatavot pacientus diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm, izmeklšanm, invazvm, aktm un plnveida procedrm. Poziciont pacientus uz operciju galda. Veikt pacientam rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi un asistt rstam invazvo procedru laik. Paldzt pielietot jaunks metodes invazvaj kardioloij (FFR, VH, OCT) , strdt ar angiogrfijas apartiem. Pc darba sakopt savu darba vietu. Veikt pacientu bru aprpi un prsiešanu.Prasbas pretendentiem:• medicnas msas izgltba;• reistrcija rstniecbas personu valsts reist...

 • Company 'LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS' in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Liepjas pilstas domes Socilais dienests Aicina darb MEDICNAS MSU Darba vieta: Dienas centrs personm ar gargs attstbas traucjumiem, T.Breikša iel 16/20, LiepjaDarba pienkumi:- augst profesionl lmen veikt msas darba pienkumus;- krtot centra medicnisko dokumentciju;- profilaktisks un higinisks apskates;- kontrolt centra dinšanas procesu;- sekot higinas un sanitro noteikumu izpildei u.c....

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Prasbas amata pretendentiem/-m:Reistrta rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu reistr un ir tiesga praktizt profesij msa (medicnas msa).Precizitte darba pienkumu veikšan.Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas.Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand.Valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai.Vlams svešvalodu zinšanas sarunvalodas lmen (krievu).Piedvjam:Amatalgu no 800 EUR ldz 850 EUR mnes (pirms nodoku nomaksas), profesijas kods 3221 01;Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;Socils garantijas;Veselbas apdrošinšanu (pc prbaudes laika izturšanas);Dzves aprakstu (CV) ar nordi “Medicnas msa”, ldz 2020.gada 31.augustam, iesniegt SAC “Zemgale” (Reistrcijas Nr. 50900002551) sekretrei, Skolas iel 9, Ozolniekos vai stt uz e-pastu: Uzzias pa tlruni: 63022863 vai 2...

 • Company REACH, BDR in Zilaiskalns
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Senioru nams "Zilaiskalns" steidzami mekl medicnas msu vai rsta palgu.Alga bruto no 660,00 EUR.Atmaksjam darba virsstundas. dinšana par brvu.Pienkumi: Klientu medicnisk aprpe.Kontaktinformcija:e-pasts: mob.t.: 20022238...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA Operciju blok D (irurijas klnik) Galvenie amata pienkumi:Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm opercijm, asistt rstam irurisko operciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem: medicnas msas izgltba; reistrcija rstniecbas personu reistr; vlams sertifikts nozar; vlama iepriekšja darba pieredze specialitt; prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs; obligtas valsts valodas zinšanas, labas angu valodas zinšanas; teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas; precizitte, augsta atbildbas sajta. Piedvjam: darbu gan 8h, gan 24h ders; atbildgu, dinamisk...

 • Company SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Socils integrcijas valsts aentra (re.Nr.90001790030)aicina darb MEDICNAS MSU (uz darbinieka prombtnes laiku)Profesionls rehabilitcijas atbalsta nodaSocils integrcijas valsts aentra (SIVA) steno profesionls rehabilitcijas pakalpojumu personm ar invaliditti un prognozjamo invaliditti. Pakalpojuma laik personm ir iespja iegt izgltbu Jrmalas profesionlaj vidusskol un SIVA Koled, saemot psihosocilo atbalstu, kuru nodrošina multifunkcionla specilistu komanda. Galvenie pienkumi:sadarboties ar rehabilitcijas komandas specilistiem individul socils rehabilitcijas plna izstrd un stenošan;atbilstoši rstu nozmjumiem koordint socils rehabilitcijas ar rstniecbas elementiem pakalpojumu nodrošinšanu klientiem;nodrošint preczu medikamentu saemšanu, izsniegšanu, uzskaiti un gl...

 • Company DERMATOVENEROLOGS, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “DERMATOVENEROLOGS’' izsludina medicnas msas vakanci. Darba grafiks: pirmdiena – brvdienaotrdiena, trešdiena, ceturtdiena – no 11.00 ldz 19.00piektdiena – no 08.00 ldz 19.00...

 • Company CENTRALA LABORATORIJA, SIA in Kaši
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Centrl laboratorija" ir viena no lielkajm un modernkajm Latvijas laboratorijm, ar plašu filiu tklu. Aicinm pievienoties kolektvam  medicnas msu.Darba pienkumi:veikt asins paraugu emšanu no vnasreistrt klientus, veikt pacientu reistrciju datu bz strdt ar kasiPrasbas:pieredze medicnas msas darb / asins paraugu emšandatorzinšanasatbilstoša medicnisk izgltba un reistrcija rstniecbas personu reistrpozitva un eneriska attieksme pret darbu, spja uzemties atbildbuoti labas komunikcijas un saskarsmes prasmes ar cilvkiemvalsts valodas zinšanas saska ar Valsts valodas likumuPiedvjam:darbu uz attstbu or...

 • Company CENTRALA LABORATORIJA, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

   SIA "Centrl laboratorija" ir viena no lielkajm un modernkajm Latvijas laboratorijm, ar plašu filiu tklu. Aicinm pievienoties kolektvam  medicnas msu. Darbapienkumi: · veikt asinsparaugu emšanu no vnas·  reistrtklientus / analu paraugus datu bz ·  strdt arkasi Prasbas:·  pieredze medicnas msas darb / asins paraugu emšan· ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA Onkoloijas klnikGalvenie amata pienkumi:•    plnot, sniegt un izvrtt aprpi onkoloiskiem pacientiem specifisks terapijas laik;•    onkoloiskiem pacientiem nodrošint preczu un drošu mijterapijas ievadi;•    ambulatoriem un stacionriem pacientiem nodrošint nozmto diagnostisko izmekljumu un rstniecisko procedru veikšanu;•    vajadzbas gadjum veikt neatliekams paldzbas nodrošinšanu pacientiem.Prasbas pretendentiem:•    pirm lmea augstk profesionl vai medicnas msas profesionl izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts interns vai onkoloijas msas specialitt;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valodas zi...

 • Company Saldus novada pašvaldība in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pansionts beles aicina darb medicnas msu uz noteiktu laikuVienojoties ar darba devju, iespjama darbu apvienošana.T. 25428390...

 • Company 'CĒSU PILSĒTAS PANSIONĀTS' in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Csu pilstas pansionts mekl medicnas msu uz pilnas slodzes darbu.Par vakanci interesties pa tlr. 28612043...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Medicnas msa (3221 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:     1Prasbas:     Izgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom.Pienkumi:    rstniecbas personu reistrs, sertifikts.Vlama pieredze jom.Alga no EUR:    335Alga ldz EUR:    425Darba rems:    Normlais sasintais darba laiks (17,5 stundas ned)Slodzes tips:    0,5 slodzeDarba vietas adrese:    Braila iela 2, Rga, LV-1024, Valsts socils aprpes centrs “Rga” CV ldz 2020.gada 31 martam, ar atzmi “medicnas msa” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š at...

 • Company Ludzas novada pašvaldība in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Socils aprpes centrs "Ludza" aicina darb medicnas msu (uz noteiktu laiku)Galvenie amata pienkumi:izpildt imenes rsta ordincijas;katru dienu veikts medicnisks manipulcijas, tai skait medikamentu izsniegšanu, atzmt klientu ordinciju laps;katra mneša skum sagatavot ordincijas lapas tekošajam mnesim;izsniegt aprpes personlam pozicionšanas lapas mazkustgajiem klientiem un sekot darbbas izpildei;veikt medicnisko instrumentu apstrdi un dezinfekciju.Galvens prasbas:vidj profesionl izgltba – medicnas msa, reistrcija rstniecbas personu reistr, vlams sertifikts;prasme sagatavot rakstiskus ziojumus, prskatus;zinšanas par sanitrajm un higinas prasbm;augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar cilvkiem;zinšanas par dezinfekcijas, deratizcijas, mazgšanas un higinas ldzekiem/precm;zinšanas par darb ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INFEKCIJU KONTROLES MSA Infekciju slimbu un hospitls epidemioloijas konsultatvaj dienestGalvenie amata pienkumi:•    infekciju kontroles paskumu organizšana un nodrošinšana Slimncas struktrvienbs;•    slimncas struktrvienbu konsultšana infekciju kontroles jautjumos;•    slimncas personla informšana un izgltošana par nepieciešamajiem pretepidmiskajiem paskumiem un higinisk un pretepidmisk rema pamatprasbm;•    slimncas personla apmcbas infekcijas slimbu profilakses un pretepidmisk rema jautjumos;•    nozokomilo infekcijas slimbu profilakses paskumu organizšana atbilstoši normatvo aktu prasbm un Slimncas Higinisk un pretepidmisk plna prasbm;•    dalba vietjos un starptautiskos ptjumos savas kompetences ietvaros.Prasbas pretendentiem:•    bakalaura grds mszinbs;•    reistrcija rstniecbas per...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  IRURISKS APRPES MEDICNAS MSA 57.nodaGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo funkciju, veselbas stvoka novrtšanu un uzraudzbu. Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi (bru prsiešana, šidruma aspircija u.c.). Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm manipulcijm, asistt rstam irurisko manipulciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c. Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts nozar; •    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    teicamas saskarsmes spjas, precizitte, augsta atbildbas sajta;•    spja strdt patstvgi un komand;•    ...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA vai RSTA PALGS NEATLIEKAMS MEDICNAS CENTRGalvenie amata pienkumi:•    veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu;•    plnot un sniegt aprpi Neatliekams medicnas centra pacientiem;•    veikt aprpes darbbas, kas nodrošina pacienta vajadzbas;•    nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu;•    veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm, izmeklšanm;•    veikt pacientu aprpes procesa un rezulttu novrtšanu;•    nepieciešambas gadjum maint aprpes plnu;•    nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo medicnisko paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    2.lmea medicnas msas augstk profesionl izgltba vai bakalaura grds mszinbs, vai profesionlais bakalaura grds veselbas aprp;•    reistrcija rstniecbas personu (Medicnas msu vai Neatliekams medicnas rstu palg...

 • Company NMS Laboratorija, SIA in Kaši
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  NMS Laboratorija SIA mekl medicnas msu paraugu emšanas punkt RG, CENTR.Darba pienkumi - asins paraugu emšana no vnas, paraugu pieemšana un reistršana datu bz, darbs ar kasi.Prasbas: Izgltba medicnas pakalpojumu jom un reistrcija rstniecbas personu reistr.Kontaktinformcija: , tlr.29475042...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA Onkoloijas klnikGalvenie amata pienkumi:•    plnot, sniegt un izvrtt aprpi onkoloiskiem pacientiem specifisks terapijas laik;•    onkoloiskiem pacientiem nodrošint preczu un drošu mijterapijas ievadi;•    ambulatoriem un stacionriem pacientiem nodrošint nozmto diagnostisko izmekljumu un rstniecisko procedru veikšanu;•    vajadzbas gadjum veikt neatliekams paldzbas nodrošinšanu pacientiem.Prasbas pretendentiem:•    pirm lmea augstk profesionl vai medicnas msas profesionl izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts interns vai onkoloijas msas specialitt;•    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valodas zi...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra vadba aicina darb medicnas msu Pieteikties stot CV uz e-pastu: tel. 28710735; 63061940; 63061925;Adrese: Lielplatones interntpamatskola, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022....

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra vadba aicina darb medicnas msu Alga no 629 EUR/ mnes + piemaksa.Pieteikties stot CV uz e-pastu: tel. 28710735; 63061940; 63061925;Adrese: Lielplatones interntpamatskola, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022....

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Medicnas msa (3221 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj vai augstk profesionl izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts attiecgaj specialitt (sertifikts ar tiesbm praktizt gargs veselbas aprpes msas specialitt tiks uzskatts par priekšrocbu)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jomAlga no EUR:    675Alga ldz EUR:    935Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Beru iela 160, Rg, LV-1024, VSAC “Rga”filile „Ezerkrasti”CV ldz 2020.gada 29.maijam ar atzmi “medicnas msa” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamat...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Ozolnieki
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PII "Zlte" aicina darb medicnas msu uz pilnu slodzi.Pc prbaudes laika beigm darba devjs nodrošina veselbas apdrošinšanu.Alga -  692 EUR/mnes, ja ir reistrts/-a rstniecbas personu reistr.Alga - 785 EUR/mnes, ja ir nokrtots sertifikts attiecgaj specialitt.Profesionls darbbas aprakstu (CV), pieteikuma vstuli un izgltbas dokumenta kopiju gaidsim uz e-pasta adresi: Tlr. uzzim 26656663...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA ANESTEZIOLOIJAS NODA (darbam Mutes, sejas un oku irurijas centr)Galvenie amata pienkumi:Novrtt operciju zl anestzij izmantojams aparatras tehnisko stvokli un gatavbu darbam (narkozes aparts, monitori, perfuzori, ski). Sagatavot darbam anestzij izmantojamo aparatru, medikamentus, vienreizjo medicnisko aprkojumu. Asistt rstam anesteziologam-reanimatologam anestzijas laik. Nodrošint pacientiem rsta anesteziologa nozmto medikamentu saemšanu un noteikto procedru izpildi.  Sniegt neatliekamo paldzbu. Pc darba sakopt savu darba vietu.Prasbas pretendentiem:medicnas msas izgltba;reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;vlams sertifikts anestzijas, intensvs un neatliekams aprpes msas specialitt;vlama pieredze anestzijas msas darb operciju zl;obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas s...

 • Company 'DAUGAVPILS PILSĒTAS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APKALPOŠA in Other
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darbs ar senioriemDarba laiks: 08:00 - 20:00, pc grafika...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LATGALE" in Other
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba veids: Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas: Vlama vismaz 3 gadu pieredze veselbas aprpIzgltbas lmenis: Vidj profesionl medicnisk izgltba, rstniecbas personu reistrs un btu vlams sertifikts msas specialitt. Darba rems: Summtais darba laiks, 12 stundu darba diena, darbs saska ar darba grafiku....

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA 9. ENDOKRINOLOIJAS UN REIMATOLOIJAS NODAGalvenie amata pienkumi:•    veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu;•    plnot un sniegt aprpi stacionra pacientiem;•    veikt aprpes darbbas, kas nodrošina pacienta vajadzbas;•    nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu;•    veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm, izmeklšanm;•    veikt pacientu aprpes procesa un rezulttu novrtšanu;•    nepieciešambas gadjum maint aprpes plnu;•    nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo medicnisko paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams msas sertifikts nozar;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas;•    teic...

 • Company Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, SI in Amata
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MEDICNAS MSA ANESTEZIOLOIJAS NODAGalvenie amata pienkumi:Novrtt operciju zl anestzij izmantojams aparatras tehnisko stvokli un gatavbu darbam (narkozes aparts, monitori, perfuzori, ski). Sagatavot darbam anestzij izmantojamo aparatru, medikamentus, vienreizjo medicnisko aprkojumu. Asistt rstam anesteziologam-reanimatologam anestzijas laik. Nodrošint pacientiem rsta anesteziologa nozmto medikamentu saemšanu un noteikto procedru izpildi. Sniegt neatliekamo paldzbu. Pc darba sakopt savu darba vietu.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts nozar;•    vlama pieredze anestzijas msas darb operciju zl;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas svešvalodu zinšanas sarunvalodas lmen (krievu, angu);•    teicamas saskar...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Medicnas msa (3221 01)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas :Vidj vai augstk profesionl izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts attiecgaj specialitt (sertifikts ar tiesbm praktizt gargs veselbas aprpes msas specialitt tiks uzskatts par priekšrocbu)Papildus prasbas:   Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jomSummtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Viena vesela slodzeDarba vietas adrese: Beru iela 160, Rg, LV-1024, VSAC “Rga”fiilile „Ezerkrasti”CV ldz 2020.gada 31.martam ar atzmi “medicnas msa” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atla...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ozolnieku novada pašvaldba SAC „Zemgale” aicina darbmedicnas msu.Prasbas amata pretendentiem/-m:· Reistrta rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu reistr un ir tiesga praktizt profesij msa (medicnas msa). · Precizitte darba pienkumu veikšan.· Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas.· Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand.· Valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai.· Vlams svešvalodu zinšanas sarunvalodas lmen (krievu).Piedvjam:Amatalgu no 800 EUR ldz 850 EUR mnes (pirms nodoku nomaksas), profesijas kods 3221 01;Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;Socils garantijas;Veselbas apdrošinšanu (pc prbaudes laika izturšanas);Dzves aprakstu (CV) ar nordi “Medicnas msa”, ldz 2020. gada 31. martam, iesniegt SAC “Zemgale” (Reistrcijas Nr. 50900002551) ...

 • Company Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Zilupes veselbas un socils aprpes centrs" aicina darb MEDICNAS MSU.Vakancei pieteikties stot CV uz e-pastu: Tlrunis papildus informcijai: 65722111...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing associate professionals Edit filters