Jobmonitor. Search results for Nursing associate professionals

107 Jobs found

Used filters:
 • Nursing associate professionalsx
Displaying 1-50 of 107 results.
 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra vadba aicina darb medicnas msu Prasbas pretendentam: - vidj profesionl izgltba – medicnas msa, reistrcija rstniecbas personu reistr,- valsts valodas zinšanas atbilstoši C lmea 2. pakpei,- praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom,prasme sagatavot rakstiskus ziojumus, prskatus,- zinšanas par sanitrajm un higinas prasbm,- augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar izgltojamiem,- zinšanas par dezinfekcijas, deratizcijas, mazgšanas un higinas ldzekiem/precm,-derga personas medicnisk grmatia,vai imenes rsta izzia,- nedrkst bt sodta persona, kam spk esošie normatvie akti liedz strdt ar brniem.Atalgojums par likmi 692 EUR + 20% piemaksa.Pieteikties stot CV uz e-pastu: tel. 28710735; 63061940; 63061925;...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra vadba aicina darb medicnas msu vai rsta palguPrasbas pretendentam: - augstk  vai vidj profesionl izgltba – reistrcija rstniecbas personu reistr, sertifikts;- valsts valodas zinšanas atbilstoši C lmea 2. pakpei,- prasme sagatavot rakstiskus ziojumus, prskatus,- zinšanas par sanitrajm un higinas prasbm,- augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar izgltojamiem,- zinšanas par dezinfekcijas, deratizcijas, mazgšanas un higinas ldzekiem/precm,- derga personas medicnisk grmatia,vai imenes rsta izzia,- nedrkst bt sodta persona, kam spk esošie normatvie akti liedz strdt ar brniem.Atalgojums par likmi 785 EUR + 20% piemaksa.Pieteikties stot CV uz e-pastu: tel. 28710735; 63061940; 63061925;...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra vadba aicina darb medicnas msu vai rsta palguPrasbas pretendentam: - augstk  vai vidj profesionl izgltba – reistrcija rstniecbas personu reistr, sertifikts;- praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom ne mazk k 3 gadi,- valsts valodas zinšanas atbilstoši C lmea 2. pakpei,- prasme sagatavot rakstiskus ziojumus, prskatus,- zinšanas par sanitrajm un higinas prasbm,- augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar izgltojamiem,- zinšanas par dezinfekcijas, deratizcijas, mazgšanas un higinas ldzekiem/precm,- derga personas medicnisk grmatia,vai imenes rsta izzia,- nedrkst bt sodta persona, kam spk esošie normatvie akti liedz strdt ar brniem.Atalgojums par likmi no 879 EUR + 10% piemaksa.Pieteikties stot CV uz e-pastu: tel. 2...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra vadba aicina darb uz nenoteiktu laiku  medicnas msu Prasbas pretendentam: - vidj profesionl izgltba – medicnas msa, reistrcija rstniecbas personu reistr,- valsts valodas zinšanas atbilstoši C lmea 2. pakpei,- praktisk darba pieredze veselbas aprpes jom,prasme sagatavot rakstiskus ziojumus, prskatus,- zinšanas par sanitrajm un higinas prasbm,- augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar izgltojamiem,- zinšanas par dezinfekcijas, deratizcijas, mazgšanas un higinas ldzekiem/precm,- derga personas medicnisk grmatia,vai imenes rsta izzia,- nedrkst bt sodta persona, kam spk esošie normatvie akti liedz strdt ar brniem.Atalgojums par likmi 775 EUR + 10% piemaksa.Pieteikties stot CV uz e-pastu: tel. 28710735; 63061940; 630619...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  BJC „Junda” aicina darb  MEDICNAS MSU.Darba vieta:Jelgavas brnu un jauniešu centrs „Junda” nometnes vieta  „Ledii” nometn "Brvbrdis"; Lediu ceš 1, JelgavaDarba pienkumi:sniegt pirmo nepieciešamo paldzbu, sekot ldzi vides drošbai u.c.Prasbas: -atbilstoša izgltba, dergs sertifikts.Darba lgums uz noteiktu laiku ( 15.06.2020.-21.08.2020.)Pilna laika darbs: 09:00-18:00Atalgojums bruto 714 EUR/mnesE-pasts : Tlrunis: 26448086...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb sertifictumedicnas msu uz aizvietošanas laiku. Pieteikties  Uzvaras iel 10, Jelgav, lietvedb.     Tlrunis: 63022256             ...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde „Pasacia” aicina darbmsu (medicnas msa) uz pilnu slodzi (40h) ned uz nenoteiktu laiku. Darba pienkumi:• Sniegt medicnisko paldzbu, traumu gadjum pavadt uz slimncu, informt veckus par notikušo.• Krtot nepieciešamo izgltojamo un darbinieku medicnisko dokumentciju.• Analizt izgltojamo saslimstbas clous, izstrdt ieteikumus situcijas uzlabošanai.• Atbildt par nordšans paskumiem pirmsskolas izgltbas iestd, konsultt izgltojamo veckus veselbas nostiprinšanas jautjumos.• Organizt sanitri – higinisko normu un prasbu ievrošanas kontroli.• Organizt traumatisma clou novršanas kontroli.Prasbas pretendentiem:• medicnisk  izgltba un  reistrta rstniecbas personu (msu) reistr;• valsts valodas zinšanas C lmea 1. pakpe.Darba laiks – katru darba dienu no ...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LATGALE" in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darba veids: Darba lgums uz noteiktu laikuPrasbas: Vlama vismaz 3 gadu pieredze veselbas aprpIzgltbas lmenis: Vidj profesionl medicnisk izgltba, rstniecbas personu reistrs un btu vlams sertifikts msas specialitt. Darba rems: Summtais darba laiks, 12 stundu darba diena, darbs saska ar darba grafiku.Piedvjam pc nostrdtiem 6 mnešiem veselbas apdrošinšanu....

 • Company OSAUHING TNP KONSULTATSIOONID, AKF in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Plnot pacientu aprpi;Veikt nozmts rstniecbas manipulcijas – injekcijas, infzijas, prsiešanas, asins analu parauga noemšanu, perorlo medikamentu sadaljumu;Veikt pacientu paliatvo aprpi;Sadarboties ar pacienta imenes rstu;Dokumentt aprpes procesu atbilstoši normatvajiem aktiem par medicnisks un uzskaites dokumentcijas lietvedbas krtbu rstniecbas iestd....

 • Company OSAUHING TNP KONSULTATSIOONID, AKF in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Plnot pacientu aprpi;Veikt nozmts rstniecbas manipulcijas – injekcijas, infzijas, prsiešanas, asins analu parauga noemšanu, perorlo medikamentu sadaljumu;Veikt pacientu paliatvo aprpi;Sadarboties ar pacienta imenes rstuDokumentt aprpes procesu atbilstoši normatvajiem aktiem par medicnisks un uzskaites dokumentcijas lietvedbas krtbu rstniecbas iestd....

 • Company Engures novada pašvaldības SAC RAUDA in Rauda
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Engures novada pašvaldbas SAC "RAUDA" (re.nr. 90000032113) aicina darb medicnas msu.CV stt uz e-pastu: Tlr.: 27037287...

 • Company ZEMGALE, Valsts sociālās aprūpes centrs in Zemgale
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts socils aprpes centrs „Zemgale” aicina darb medicnas msu filil „ši”  (1.0 slodze) uz nenoteiktu laiku.Prasbas pretendentam: • Vidj vai augstk profesionl izgltba attiecgaj jom; • rstniecbas personas reistrs; Sertifikts attiecgaj specialitt; • Profesionl darba pieredze ne mazk k viens gads (vlams). • Darbam  nepieciešamo tehnisko ldzeku darbbas principu un to lietošanas noteikumu przinšana. • Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, klientorientta darbba un orientšans uz darba pozitvu rezulttu.Galvenie pienkumi: • Nodrošint kvalitatvu klientu veselbas stvoka uzraudzbu, sniegt pirmo un neatliekamo medicnas paldzbu. • Kvalitatvi un preczi veikt rstu nozmts ordincijas un nordjumus. • Nodrošint medikamentu, prsienamo materilu, psihotropo, narkotisko un tiem pieldzinmo psihotropo medikamen...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Prasbas amata pretendentiem/-m:Reistrta rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu reistr un ir tiesga praktizt profesij msa (medicnas msa).Precizitte darba pienkumu veikšan.Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas.Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand.Valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai.Vlams svešvalodu zinšanas sarunvalodas lmen (krievu).Piedvjam:Amatalgu no 800 EUR ldz 850 EUR mnes (pirms nodoku nomaksas), profesijas kods 3221 01;Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;Socils garantijas;Veselbas apdrošinšanu (pc prbaudes laika izturšanas);Dzves aprakstu (CV) ar nordi “Medicnas msa”, ldz 2020.gada 31.augustam, iesniegt SAC “Zemgale” (Reistrcijas Nr. 50900002551) sekretrei, Skolas iel 9, Ozolniekos vai stt uz e-pastu: Uzzias pa tlruni: 63022863 vai 2...

 • Company LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS NACIO in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  NBS Nodrošinjuma pavlniecba, reistrcijas Nr. 90001259776, izsludina atkltu konkursu uz civil darbinieka amatu:Ambulators aprpes msa/med.brlis (dienas darbs) (profesijas kods 322101)Jsu darba pienkumi:•    organizt pacientu aprpes procesa norisi;•    sagatavot rsta kabinetu darbam;•    sagatavot visu nepieciešamo dadm manipulcijm;•    veikt citus ikdienas pienkumus atbilstoši dotajiem darba uzdevumiem.Veiksmgam/-ai kandidtam/-ei jbt:•    vismaz vidjai specilai (medicniskai) izgltbai;•    medicnas msas sertifiktam un reistrcijai rstniecbas personu reistr;•    augstai precizittei un atbildbas sajtai, organiztai pieejai darbam;•    labm komunikcijas/sadarbbas prasmm un spjai strdt dinamiskos apstkos;•    labm latviešu zinšanm;•    prasmei strdt ar MS PowerPoint, (Outlook);Priekšrocbas preten...

 • Company LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Socils aprpes centrs "Ludza" aicina darb medicnas msu (uz noteiktu laiku)KONKURSA BEIGU TERMIŠ: SEPTEMBRIS 23, 2020MEDICNAS MSA uz noteiktu laikuGalvenie amata pienkumi:izpildt imenes rsta ordincijas,katru dienu veikts medicnisks manipulcijas, tai skait medikamentu izsniegšanu, atzmt klientu ordinciju laps,katra mneša skum sagatavot ordincijas lapas tekošajam mnesim,izsniegt aprpes personlam pozicionšanas lapas mazkustgajiem klientiem un sekot darbbas izpildei,veikt medicnisko instrumentu apstrdi un dezinfekciju.Galvens prasbas:vidj profesionl izgltba – medicnas msa, reistrcija rstniecbas personu reistr, vlams sertifikts;prasme sagatavot rakstiskus ziojumus, prskatus;zinšanas par sanitrajm un higinas prasbm;augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar cilvkiem;zinšanas par dezinfekcij...

 • Company Māra Meldere in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

   Nepieciešams bt reistrtam rstniecisko personu reistr. Elastgs darba laiks. Pieteikties pa tlruni: 25740583...

 • Company Saldus novada pašvaldība in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pansionts beles aicina darb medicnas msu uz noteiktu laikuVienojoties ar darba devju, iespjama darbu apvienošana.T. 25428390...

 • Company Labāka Rītdiena, BDR in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Socils aprpes centrs MRSNNI, aicina sav komand medicnas msu. Adreses : Mrsnni, Priekuu novadsPienkumi: sekot ldzi klientu veselbas stvoklim, sadarbba ar imenes rstu, medikamentu izdalšana,u.c.Piedvjam: socils garantijas50% cea izdevumusiespja nakšošana dienesta dzvoklVlams B kategorijas autovadtja apliecba...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Medicnas msa (3221 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj vai augstk profesionl izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts attiecgaj specialitt (sertifikts ar tiesbm praktizt gargs veselbas aprpes msas specialitt tiks uzskatts par priekšrocbu)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jomAlga no EUR:    675Alga ldz EUR:    935Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Beru iela 160, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Ezerkrasti”CV ldz 2020.gada 15.novembrim ar atzmi “medicnas msa” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.P...

 • Company PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA, SI in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  MEDICNAS MSA 9. ENDOKRINOLOIJAS UN REIMATOLOIJAS NODAGalvenie amata pienkumi:•    veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu;•    plnot un sniegt aprpi stacionra pacientiem;•    veikt aprpes darbbas, kas nodrošina pacienta vajadzbas;•    nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu;•    veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm, izmeklšanm;•    veikt pacientu aprpes procesa un rezulttu novrtšanu;•    nepieciešambas gadjum maint aprpes plnu;•    nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo medicnisko paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams msas sertifikts nozar;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas;•    teic...

 • Company CENTRALA LABORATORIJA, SIA in Kaši
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Centrl laboratorija" ir viena no lielkajm un modernkajm Latvijas laboratorijm, ar plašu filiu tklu. Aicinm pievienoties kolektvam  medicnas msu.Darba pienkumi:veikt asins paraugu emšanu no vnasreistrt klientus, veikt pacientu reistrciju datu bz strdt ar kasiPrasbas:pieredze medicnas msas darb / asins paraugu emšandatorzinšanasatbilstoša medicnisk izgltba un reistrcija rstniecbas personu reistrpozitva un eneriska attieksme pret darbu, spja uzemties atbildbuoti labas komunikcijas un saskarsmes prasmes ar cilvkiemvalsts valodas zinšanas saska ar Valsts valodas likumuPiedvjam:darbu uz attstbu or...

 • Company SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Socils integrcijas valsts aentra (re.Nr.90001790030)aicina darb MEDICNAS MSU (uz nepilnu darba laiku) ESF projekta „Personu ar invaliditti vai garga rakstura traucjumiem integrcija nodarbintb un sabiedrb” aktivitšu stenošanai personu ar smagu invaliditti (I un II invalidittes grupa) un garga rakstura traucjumiem (turpmk – Projekta mra grupa) integrcijai darba tirg un sabiedrb.Galvenie pienkumi: organizt rstniecisks procedras projekta dalbniekiem socils rehabilitcijas pakalpojuma ietvaros; sniegt kvalifictu medicnisko aprpi, t.sk. nepieciešambas gadjum sniegt pirmo paldzbu; sadarboties ar rstu, ergoterapeitu, socilo darbinieku individul rehabilitcijas plna sastdšan un stenošan; ...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Medicnas msa (3221 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj vai augstk profesionl izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts attiecgaj specialitt (sertifikts ar tiesbm praktizt gargs veselbas aprpes msas specialitt tiks uzskatts par priekšrocbu)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jomAlga no EUR:    675Alga ldz EUR:    935Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:     Beru iela 142, Rg, LV-1024, VSAC “Rga” filile „Ezerkrasti”CV ldz 2020.gada 11.septembrim ar atzmi “medicnas msa” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm...

 • Company ZĪĻUKS VĀRVES PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀ in Ventava
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Vrves pirmsskolas izgltbas iestde “Zuks” ar filili aicina savai komandai pievienoties medicnas msu uz noteiktu laiku.Galvenie pienkumi:Sastdt dienkarti.Strdt ar dinšanas programmu.Nodrošint higinas prasbu ievrošanu.Veicint brnu veselbu.Sadarboties komandas darb un ar veckiem.Pretendentus ldzam stt CV un pieteikuma vstules ldz 2019.gada 6.septembrim uz  e-pastu: " rel="nofollow">Kontaktpersona Liena.Rancne, tlr. 27866958Darba vietas adreses:Vrves pagasts - Liepu iela 2, Ventava un “Roztes”VrvePieteikuma dokumentos ldzam nordt tikai tdu in...

 • Company NMS Laboratorija, SIA in Kaši
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  NMS Laboratorija SIA mekl medicnas msu paraugu emšanas punkt OGR. Darbs pusslodze.Darba pienkumi - asins paraugu emšana no vnas, paraugu pieemšana un reistršana datu bz, darbs ar kasi.Prasbas: Izgltba medicnas pakalpojumu jom un reistrcija rstniecbas personu reistr.Kontaktinformcija: , tlr.29475042...

 • Company 'CĒSU PILSĒTAS PANSIONĀTS' in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Csu pilstas pansionts mekl medicnas msu uz pilnas slodzes darbu.Par vakanci interesties pa tlr. 28612043...

 • Company Viļakas novada dome in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Viakas socils aprpes centrs aicina darb MEDICNAS MSUGalvenie amata pienkumiklientu medicnisk aprpe;klienta veselbas stvoka uzraudzba, novrošana un dokumentšana;medikamentu un medicnisko materilu pastšana un aprites kontrole;medicnisks dokumentcijas lietvedba;klientu nostšanas pie specilistiem organizšana un pavadšana;medikamentu izsniegšana un rstšanas procedru veikšana, atbilstoši rsta vai cita veselbas aprpes veck specilista nordjumiem;piedalšans pirms medicnisks paldzbas sniegšan.PAPILDUS PRASBAS- reistrcija rstniecbas personu reistr;- teicamas valsts valodas zinšanas;- labas datora prasmes (Microsoft Office);- sertifikts specialitt;- labas komunikcijas spjas.Kvalifikciju apliecinoši dokumenti un CV iesniedzami Viakas socils aprpes centr  Parka iel 2, Viak, Viakas nov., LV-4583 vai iest...

 • Company VALSTS ASINSDONORU CENTRS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm pieteikties darb MEDICNAS MSU Asins komponentu sagatavošanas nodauz nenoteiktu laiku.Jsu CV un pieteikuma vstules ldzam stt uz e-pastu  ar nordi “Pieteikums medicnas msas amatam” (dokumentus var iesniegt ar kltien Veselbas ministrijas Personla un dokumentu prvaldbas departament Brvbas iel 72, Rg).Skku informciju varat saemt zvanot: 26556058.Pieteikumus pieemsim ldz piemrota pretendenta atlasei.Iepriekš pateicamies visiem, kas izrds interesi, tomr sazinsimies ar pretendentiem, kuri tiks virzti otrajai atlases krtai.Prasbas pirm lmea profesionl augstk vai vidj specil medicnisk izgltba; valsts valodas prasmes C1 pakpe (ja izgltba nav iegta latviešu valod); vlams sertifikts kd no msas pamatspecialittm; reistrcija rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu ...

 • Company AKNISTES PSIHONEIROLOGISKA SLIMNICA, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  VSIA “Aknstes psihoneiroloisk slimnca” aicina darb medicnas msas uz nenoteiktu laiku.Alga par 1,00 amata vienbu no 629 ldz 714 EUR mnes pirms nodoku nomaksas, piemaksas normatvajos aktos noteiktaj krtb.Amata mris: Veikt psihiski slimu pacientu novrošanu, pacienta veselbas stvoka izvrtšanu. stenot pacientu rstšanu un aprpi. Prasbas: msas profesionl izgltba, atbilstošs sertifikts un reistrcija rstniecbas personu reistr, precizitte un augsta atbildbas sajta, vlme strdt un apgt jaunas prasmes. Valsts valodas zinšanas atbilstoši Latvijas Republikas normatvajiem aktiem.Pieteikšans: zvanot uz telefona nr. 26312769, vai stot CV uz e-pastu: ...

 • Company DERMATOVENEROLOGS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “DERMATOVENEROLOGS’' izsludina medicnas msas vakanci. Darba grafiks: pirmdiena – brvdienaotrdiena, trešdiena, ceturtdiena – no 11.00 ldz 19.00piektdiena – no 08.00 ldz 19.00...

 • Company LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Socils aprpes centrs "Ludza" aicina darb medicnas msu (uz noteiktu laiku)Galvenie amata pienkumi:izpildt imenes rsta ordincijas;katru dienu veikts medicnisks manipulcijas, tai skait medikamentu izsniegšanu, atzmt klientu ordinciju laps;katra mneša skum sagatavot ordincijas lapas tekošajam mnesim;izsniegt aprpes personlam pozicionšanas lapas mazkustgajiem klientiem un sekot darbbas izpildei;veikt medicnisko instrumentu apstrdi un dezinfekciju.Galvens prasbas:vidj profesionl izgltba – medicnas msa, reistrcija rstniecbas personu reistr, vlams sertifikts;prasme sagatavot rakstiskus ziojumus, prskatus;zinšanas par sanitrajm un higinas prasbm;augsta saskarsmes kultra un prasme kontaktties ar cilvkiem;zinšanas par dezinfekcijas, deratizcijas, mazgšanas un higinas ldzekiem/precm;zinšanas par darb ...

 • Company OSAUHING TNP KONSULTATSIOONID, AKF in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Plnot pacientu aprpi;Veikt nozmts rstniecbas manipulcijas – injekcijas, infzijas, prsiešanas, asins analu parauga noemšanu, perorlo medikamentu sadaljumu;Veikt pacientu paliatvo aprpi;Sadarboties ar pacienta imenes rstuDokumentt aprpes procesu atbilstoši normatvajiem aktiem par medicnisks un uzskaites dokumentcijas lietvedbas krtbu rstniecbas iestd.Ina, +37120037634, ...

 • Company 'LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS' in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Liepjas pilstas domes Socilais dienests Aicina darb MEDICNAS MSU Darba vieta: Dienas centrs personm ar gargs attstbas traucjumiem, T.Breikša iel 16/20, LiepjaDarba pienkumi:- augst profesionl lmen veikt msas darba pienkumus;- krtot centra medicnisko dokumentciju;- profilaktisks un higinisks apskates;- kontrolt centra dinšanas procesu;- sekot higinas un sanitro noteikumu izpildei u.c....

 • Company ALEKSANDROVAS PAMATSKOLA, PUBLIC_BODY in Aleksandrova
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jbt dergam medicnas msas sertifiktam Nodrošina dzvesvietu.Pieteikties zvanot uz tlr.65621023 vai 65621024, vai persongi Aleksandrovas pamatskol, Aleksandrova, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads....

 • Company LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS, BDR in Ruba
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Biedrbas “Latvijas Sarkanais Krusts” struktrvienba socils aprpes centrs “Ruba” aicina darb medicnas msu. Darbs uz 1/2 slodzi.Alga skot no EUR 4.80/stundPieteikties T.26104901...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Ozolnieki
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  PII "Zlte" aicina darb medicnas msu uz pilnu slodzi.Pc prbaudes laika beigm darba devjs nodrošina veselbas apdrošinšanu.Alga -  692 EUR/mnes, ja ir reistrts/-a rstniecbas personu reistr.Alga - 785 EUR/mnes, ja ir nokrtots sertifikts attiecgaj specialitt.Profesionls darbbas aprakstu (CV), pieteikuma vstuli un izgltbas dokumenta kopiju gaidsim uz e-pasta adresi: Tlr. uzzim 26656663...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ozolnieku novada pašvaldba SAC „Zemgale” aicina darbmedicnas msu.Prasbas amata pretendentiem/-m:· Reistrta rstniecbas personu un rstniecbas atbalsta personu reistr un ir tiesga praktizt profesij msa (medicnas msa). · Precizitte darba pienkumu veikšan.· Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas.· Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand.· Valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai.· Vlams svešvalodu zinšanas sarunvalodas lmen (krievu).Piedvjam:Amatalgu no 800 EUR ldz 850 EUR mnes (pirms nodoku nomaksas), profesijas kods 3221 01;Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;Socils garantijas;Veselbas apdrošinšanu (pc prbaudes laika izturšanas);Dzves aprakstu (CV) ar nordi “Medicnas msa”, ldz 2020. gada 31. martam, iesniegt SAC “Zemgale” (Reistrcijas Nr. 50900002551) ...

 • Company PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA, SI in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  INFEKCIJU KONTROLES MSA Infekciju slimbu un hospitls epidemioloijas konsultatvaj dienestGalvenie amata pienkumi:•    infekciju kontroles paskumu organizšana un nodrošinšana Slimncas struktrvienbs;•    slimncas struktrvienbu konsultšana infekciju kontroles jautjumos;•    slimncas personla informšana un izgltošana par nepieciešamajiem pretepidmiskajiem paskumiem un higinisk un pretepidmisk rema pamatprasbm;•    slimncas personla apmcbas infekcijas slimbu profilakses un pretepidmisk rema jautjumos;•    nozokomilo infekcijas slimbu profilakses paskumu organizšana atbilstoši normatvo aktu prasbm un Slimncas Higinisk un pretepidmisk plna prasbm;•    dalba vietjos un starptautiskos ptjumos savas kompetences ietvaros.Prasbas pretendentiem:•    bakalaura grds mszinbs;•    reistrcija rstniecbas per...

 • Company PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA, SI in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  IRURISKS APRPES MEDICNAS MSA 57.nodaGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo funkciju, veselbas stvoka novrtšanu un uzraudzbu. Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi (bru prsiešana, šidruma aspircija u.c.). Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm manipulcijm, asistt rstam irurisko manipulciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c. Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts nozar; •    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    teicamas saskarsmes spjas, precizitte, augsta atbildbas sajta;•    spja strdt patstvgi un komand;•    ...

 • Company PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA, SI in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  MEDICNAS MSA vai RSTA PALGS NEATLIEKAMS MEDICNAS CENTRGalvenie amata pienkumi:•    veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu;•    plnot un sniegt aprpi Neatliekams medicnas centra pacientiem;•    veikt aprpes darbbas, kas nodrošina pacienta vajadzbas;•    nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu;•    veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm, izmeklšanm;•    veikt pacientu aprpes procesa un rezulttu novrtšanu;•    nepieciešambas gadjum maint aprpes plnu;•    nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo medicnisko paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    2.lmea medicnas msas augstk profesionl izgltba vai bakalaura grds mszinbs, vai profesionlais bakalaura grds veselbas aprp;•    reistrcija rstniecbas personu (Medicnas msu vai Neatliekams medicnas rstu palg...

 • Company PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA, SI in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  PROCEDRU MSA 1.Acu mikroirurijas nodaGalvenie amata pienkumi:•    veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm;•    pildt rsta nozmts ordincijas;•    veikt invazvs un neinvazvs procedras;•    veikt medikamentu sadali pacientiem;•    higinisk un pretepidmisk rema pamatprasbu nodrošinšana procedru kabinet;•    medicnisks dokumentcijas plsmas organizšana.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    vlams sertifikts;•    vlama iepriekšja darba pieredze;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    precizitte, augsta atbildbas sajta;•    labas standarta biro...

 • Company PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA, SI in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  MEDICNAS MSA 60. Daudzprofilu dienas stacionrGalvenie amata pienkumi:•    veikt pacientu veselbas stvoka novrtšanu;•    plnot un sniegt aprpi dienas stacionra pacientiem;•    veikt aprpes darbbas, kas nodrošina pacienta vajadzbas;•    nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu;•    veikt pacienta sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm, izmeklšanm;•    veikt pacientu aprpes procesa un rezulttu novrtšanu;•    nepieciešambas gadjum maint aprpes plnu;•    nepieciešambas gadjum sniegt pirmo neatliekamo medicnisko paldzbu.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts nozar; •    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situc...

 • Company PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA, SI in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  irurisks aprpes medicnas msa 5.irurijas nodaGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu vitlo funkciju, veselbas stvoka novrtšanu un uzraudzbu. Veikt pacientiem rsta nozmto rstniecisko procedru izpildi (bru prsiešana, šidruma aspircija u.c.). Veikt pacientu sagatavošanu aktajm un plnveida opercijm, sagatavot vidi un aprkojumu iruriskm manipulcijm, asistt rstam irurisko manipulciju izpildes laik, izvrtt pacienta aprpes procesu un t rezulttus, u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu valsts reistr;•    vlams sertifikts nozar; •    vlama iepriekšja darba pieredze specialitt;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    teicamas saskarsmes spjas, precizitte, augsta atbildbas sajta;•    spja strdt patstvgi un koman...

 • Company PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA, SI in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  MEDICNAS MSA 1.Acu mikroirurijas nodaaGalvenie amata pienkumi:Veikt pacientu novrtšanu, nodrošint aprpi nodaas pacientiem. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajm un rstnieciskajm procedrm. Veikt pacientiem rsta nozmto diagnostisko un rstniecisko procedru izpildi. Nodrošint pacientiem rsta nozmto medikamentu saemšanu. Izvrtt pacientu aprpes procesu un t rezulttus u.c.Prasbas pretendentiem:•    medicnas msas izgltba;•    reistrcija rstniecbas personu reistr;•    prasme noteikt priorittes, spja tri reat un darboties neatliekams situcijs;•    obligtas valsts valodas zinšanas, vlamas krievu un angu valodas zinšanas;•    teicamas komunikcijas un saskarsmes spjas;•    labas datora prasmes (MS Office programmas);•    precizitte, augsta atbildbas sajta.Piedvjam:•    dienas darbu (8:00-16:00) d...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS ''RGA''Re. Nr. 90009226487Medicnas msa (3221 01)Darba lgums uz nenoteiktu laiku   Vidj profesionl vai augstk profesionl izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts attiecgaj specialitt (sertifikts ar tiesbm praktizt gargs veselbas aprpes msas specialitt tiks uzskatts par priekšrocbu)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jomSummtais darba laiks (saska ar darba grafiku)   Darba vietas adrese:    Zebiekstes iela 3, Rg, LV-1082, Valsts socils aprpes centra "Rga" filile „Pavnieki”CV ar nordi “medicnas msa, Pavnieki” ldz 2020.gada 19.aprlim stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks a...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

   VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Aicina darb medicnas msu Darba lgums uz nenoteiktu laikuIzgltbas lmenis:    Vidj vai augstk profesionl izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts attiecgaj specialitt (sertifikts ar tiesbm praktizt gargs veselbas aprpes msas specialitt tiks uzskatts par priekšrocbu)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jomDarba vietas adrese:     Beru iela 142, Rg, LV-1024, VSAC “Rga”  filile „Ezerkrasti”CV ldz 2020.gada 30.aprlim ar atzmi “medicnas msa” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes ...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Medicnas msa (3221 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:     1Prasbas:     Izgltbas lmenis:    Augstk izgltba attiecgaj jom.Pienkumi:    rstniecbas personu reistrs, sertifikts.Vlama pieredze jom.Alga no EUR:    335Alga ldz EUR:    425Darba rems:    Normlais sasintais darba laiks (17,5 stundas ned)Slodzes tips:    0,5 slodzeDarba vietas adrese:    Braila iela 2, Rga, LV-1024, Valsts socils aprpes centrs “Rga” CV ldz 2020.gada 31 martam, ar atzmi “medicnas msa” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š at...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Medicnas msa (3221 01)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj vai augstk profesionl izgltba attiecgaj jom. rstniecbas personas reistrs, sertifikts attiecgaj specialitt (sertifikts ar tiesbm praktizt gargs veselbas aprpes msas specialitt tiks uzskatts par priekšrocbu)Papildus prasbas:    Praktisk darba pieredze veselbas aprpes jomAlga no EUR:    675Alga ldz EUR:    935Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Beru iela 160, Rg, LV-1024, VSAC “Rga”filile „Ezerkrasti”CV ldz 2020.gada 29.maijam ar atzmi “medicnas msa” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamat...

 • Company NMS Laboratorija, SIA in Kaši
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  NMS Laboratorija SIA mekl medicnas msu paraugu emšanas punkt KAUGUROS, Jrmala.Darba pienkumi - asins paraugu emšana no vnas, paraugu pieemšana un reistršana datu bz, darbs ar kasi.Prasbas: Izgltba medicnas pakalpojumu jom un reistrcija rstniecbas personu reistr.29475042...

 • Company RIGAS AUSTRUMU KLINISKA UNIVERSITATES SLIMNICA, SI in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing associate professionals Edit filters