Jobmonitor. Search results for Metal working machine tool setters and operators

36 Jobs found

Used filters:
 • Metal working machine tool setters and operatorsx
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company CALJAN, SIA in Vidi
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

   CALJAN LSEZ SIA aicina darb Metlmaterilu ztju: Darbs mais: Dienas un nakts maiasPrasbas:-    pieredze metlapstrdes jom;-    prast last tehniskos rasjumus;-    metla zgšanas pieredze;-    darbs ar rokas frzi, lai veiktu materila slpšanu;-    darbs ar stacionrm  iekrtm;Ms sagaidm:-    preczu un kvalitatvu darba izpildi;-    iekaušanos normatvos noteiktajos darba izpildes laikos;-    pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;Piedvjam:-    stabilu un konkurtspjgu atalgojumu;-    dinamisku un interesantu darba vidi;-    socils garantijas un veselbas apdrošinšanu.Lai pieteiktos vakancei sti savu CV uz  ar nordi – Metlmaterilu zgtjsJsu personas dati, kas ietverti CV un citos dokumentos, kas pievienoti klt  darba pieteikumam, tiks apkopoti, apstrdti un uzglabti saska ar ES  visprgo datu aizsardzbas ...

 • Company EAST METAL, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "East Metal" ir rzemju kapitla metlapstrdes uzmums, kas dibints 1997.gad. Uzmums sniedz rpakalpojumus metlapstrdes jom - pc pasttja skicm vai rasjumiem izgatavo nestandarta konstrukcijas.Uzmuma galven raotne atrodas Dobel, ar struktrvienbm Jelgav un Daugavpil. Kop uzmum nodarbinti vairk, k 700 darbinieku.Uzmums mekl PLAZMAS GRIEŠANAS OPERATORUSPiedvsim:·   pastvgu darbu stabil un augoš uzmum;·   labus darba apstkus; ·   godgi nomakstus nodokus un socils garantijas;·   pc vajadzbas nodrošinsim ar darbam nepieciešamo profesionlo apmcbu;·   profesionlo pilnveidi un attstbu;·   konkurtspjgu atalgojumu;.   apmcbu.Papildus prasbas·  Vlama pieredze plazmas griešanas iekrtas operatora amat ·  Prasme strdt ar mrinstrumentiem·  Prasme last tehnisko dokumentciju un rasjumus·  Rpgums, precizitte, ...

 • Company JENSEN METAL, SIA in Vidi
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  „Jensen Metal” SIA, piedv darbu Metlapstrdes darbgaldu operatoriem, lzera (robota) operatoriem, robota metinšanas operatoriem.Ms piedvjam:·         Atbildgu darbu stabil un atpazstam uzmum;·         Msdiengu darba vidi.Par Tevi:·         Pieredze darb ar manuli darbinmm iekrtm, darbagaldiem;·         Iepriekšja darba pieredze tehnisko rasjumu lasšan;·         Precizitte, augsta atbildbas sajta;  ·         Spja uzemties atbildbu, gatavba izrdt iniciatvu.Ja vlies pievienoties msu komandai, aicinm pieteikties, stot savu CV uz e-pastu: ...

 • Company HIDROLATS, SIA in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  LSEZ SIA „HIDROLATS” piedv darbu:CVD virpošanas operatoriem.Darba pienkumi: - apstrdt detaas uz ciparu vadbas virpošanas darbgalda, saska ar rasjumu un raošanas tehnoloisko procesu, kontrolt vajadzgo detau izmrus.Darba alga 600-700 EUR (neto)Kontakttlrunis: 26052390 (zvant darba diens no plkst.09:00-15:30)e-pasts: "HIDROLATS" SIA Kontakt...

 • Company SENTAVO TOOLS, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA SENTAVO TOOLS aicina darb metlapstrdes darbagalda operatoru.Vlme strdt, augsta atbildbas sajta.  Atbildgi izturties pret darba pienkumiem.Pieteikties var stot CV uz e-pastu: .prasmes/" target="_blank" rel="nofollow">.Informcija pa tlr. 28335455, 26449703...

 • Company TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS LIEPAJA, SIA in Liepāja
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Trelleborg Wheel Systems Liepaja metlapstrdes darbgaldu operators / operatore rao produktu ar augstu efektivitti un kvalitti, lai uzturtu uzmuma atpazstambu k drošu, konkurtspjgu, augstas kvalittes un inovatva produkta raotju. Saistb ar produktu piedvjuma paplašinšanu, mekljam jaunus kolus, kuri ir vai vlas bt specilisti dados metlapstrdes procesos (CNC iekrtas, robotiztas lnijas, metinšana, valcšana u.c. ne mazk btiski un interesanti metlapstrdes procesi).Trelleborg Wheel Systems Liepaja darbinieki par labi paveiktu darbu saem: 1) stundas likmi, kas tiek prskatta pc prbaudes laika un pc tam vienu reizi gad, izvrtjot iegto kvalifikciju, 2) ikmneša prmiju (aptuveni no 140 ldz 350 eur bruto), atkarb no uzmuma rezulttiem, 3) ldzfinansjumu pusdienm, 4) veselbas un nelaimes gadjumu apdrošinšanu...

 • Company PARITETS, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Virpotjs:- vlama darba pieredze.SIA "Paritets", Rzekne, Mea iela 45, pieteikties zvanot tlr.: 64625317, 29285203...

 • Company AGLAR, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ar darba pieredziDarba alga: skot no 500 eiro + prmijasPretendentiem lgums griezties uz darba interviju A.Pumpura 102 - darbdiens plkst.11:00CV stt uz e-pastu: , tlr. uzzim: Valerijs -29495725, Anatolijs - 29232405...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm darb metlapstrdes (CNC) iekrtu operatoru darbam metlapstrdes uzmum "Gaujas Koks' Vangaos.Prasbas: Tehnisk izgltba, Vlama darba pieredze metlapstrdes jom ar CNC (programmšana un ekspluatcija), Spja last tehniskos rasjumus. Galvenie darba uzdevumiCNC programmšana un iestatšana detau izgatavošanai, Detau atbilstbas mrjumu veikšana,Programmšana darba galdu vadbas sistm HEIDENHAIN iTNC 530i.Js sagaida:Dinamisks un atbildgs darbs modern raošanas uzmumBezmaksas profesionls apmcbas un izaugsmes iespjasDarba samaksa skot no 1000 EUR uz rokas ( 1400 EUR bruto) mnesDarba vieta Vangaos (30 km no Rgas), Bezmaksas transports no Rgas centraNormlais darba laiks darba diens no 8.00 ldz 17.00Socils garantijasDraudzgi, atsaucgi un zinoši koli. Ja vlaties pievienoties msu komandai, lgums stt savu CV uz...

 • Company BYKO-LAT, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "BYKO-LAT" aicina darb veu operatoruPiedvjam darbu etrpusgs veles operatoram!Apmcba darbiniekiem uz vietas.Pieteikšans un informcija pa tlruni 29439201 vai kltien Amatas novads, Drabešu pagasts, „Katrnkalns”...

 • Company SKAN-TOOLING, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA SKAN-TOOLING ir specializjies augstas precizittes, augstragu, drošu un ilglaicgu jebkuru gabartu un saretu konstrukciju presformu projektšan un izgatavošan.Sakar ar darbbas paplašinšanos, aicinm darb CNC operatora MCEKLI.Piedvjam: -Apmcbu darb;-Stabilu atalgojumu un socils garantijas.CV stt: ...

 • Company CALJAN, SIA in Vidi
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Mašnbves uzmums SIA aicina darb: URBJUPrasbas:-    pieredze metlapstrdes jom;-    prast last tehniskos rasjumus;-    urbšana , vtu griešana, aizzmšana;-    darbs ar stacionrm urbšanas iekrtm;Ms sagaidm: -    preczu un kvalitatvu darba izpildi;-    iekaušanos normatvos noteiktajos darba izpildes laikos;-    pozitvu attieksmi pret darbu un koliem.Piedvjam:-    stabilu un konkurtspjgu atalgojumu;-    dinamisku un interesantu darba vidi;-    socils garantijas un veselbas apdrošinšanu.Lai pieteiktos vakancei sti savu CV uz  ar nordi – Urbjs(Sazinsimies TIKAI ar tiem kandidtiem, kuri tiks aicinti uz prrunm)Jsu personas dati, kas ietverti CV un citos dokumentos, kas pievienoti klt darba pieteikumam, tiks apkopoti, apstrdti un uzglabti saska ar ES visprgo datu aizsardzbas regulu....

 • Company Allatherm, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums, kas nodarbojas ar zintniski ptnieciskiem un raošanas darbiem elektonikas dzesšanas un termoregulšanas jom, mekl virpotju-frztju, -universlu.Mums vajadzgs prasmgs specilists, meistars uz vism rokm, kam ir pieredze darb uz virpošanas universlajm darba mašnm un ir prasmes strdt uz frzmašnm.Darba pienkumi:- darbs uz virpošanas un frzdarbmašnm ar rokas vadbu un datoriztas ciparu vadbu;- atsldznieka-vcja darbs;- jaunu detau izminjumu un sksriju paraugu izgatavošana pirms to uzskšanas pamatraošan, tehnoloiju ats...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija virpotja profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:Tlrunis uzzim: 65220123...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija frztja profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:Tlrunis uzzim: 65220123...

 • Company SENTAVO TOOLS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA SENTAVO TOOLS aicina darb metlapstrdes darbagalda operatoru.Vlme strdt, augsta atbildbas sajta.  Atbildgi izturties pret darba pienkumiem.Pieteikties var stot CV uz e-pastu: .prasmes/" target="_blank" rel="nofollow">....

 • Company AGLAR, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ar darba pieredziDarba alga: skot no 500 eiro + prmijasPretendentiem lgums griezties uz darba interviju A.Pumpura 102 - darbdiens plkst.11:00CV stt uz e-pastu: , tlr. uzzim: Valerijs -29495725, Anatolijs - 29232405...

 • Company EIROPLASTS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company Oxy Life, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Somu meitas uzmuma pamatdarbba ir metlapstrde, konveijeru un konveijeru ruu raošana.Galvenie pienkumi:•    Atbilstoši rasjumiem un kvalittes prasbm izgatavot metla detaas;•    Izstrdjumu kvalittes kontrole;Prasbas:•    Vismaz 3 gadu pieredze metlapstrd ar universlo virpu vai atbilstoša izgltba•    Spja last tehniskos rasjumus;•    Precizitte un atbildba;•    Vlme mcties un pilnveidoties profesionli;Piedvjam:•    Regulru darba samaksu un socils garantijas;•    Konkurtspjgu atalgojumu no 1005 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas, atkarga no padart darba apjoma;•    Draudzgu kolektvu;•    Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus.Lgums stt CV uz nordto e-pastu: Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)...

 • Company Oxy Life, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Vakance – METLA ŠANAS OPERATORSProfesijas kods: 7223 23Darbs Latvij, JelgavSomu meitas uzmuma pamatdarbba ir metlapstrde, konveijeru un konveijeru ruu raošana.Galvenie pienkumi:•    Atbilstoši rasjumiem un kvalittes prasbm izgatavot metla detaas;•    Izstrdjumu kvalittes kontrole;Prasbas:•    Pieredze metlapstrd vismaz 3 gadi vai atbilstoša izgltba;Piedvjam:•    Regulru darba samaksu un socils garantijas;•    Konkurtspjgu atalgojumu no 1005 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas, atkarga no padart darba apjoma;•    Draudzgu kolektvu;•    Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus;Lgums stt CV uz nordto epastu Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)E-pasts: Brvo vietu skaits: 2Juridisk adrese: Bruinieku 52-30, Rga, LV-1011, LatvijaDarbbas vietas adres...

 • Company Oxy Life, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Vakance – CNC LOKŠU LOCŠANAS OPERATORSProfesijas kods: 7223 20Darbs Latvij, JelgavSomu meitas uzmuma pamatdarbba ir metlapstrde, konveijeru un konveijeru ruu raošana.Galvenie pienkumi:•    Atbilstoši rasjumiem un kvalittes prasbm izgatavot metla detaas;•    Izstrdjumu kvalittes kontrole;Prasbas:•    Pieredze metlapstrd vismaz 3 gadi vai atbilstoša izgltba;Piedvjam:•    Regulru darba samaksu un socils garantijas;•    Konkurtspjgu atalgojumu no 1005 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas, atkarga no padart darba apjoma;•    Draudzgu kolektvu;•    Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus;Lgums stt CV uz nordto epastu Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)E-pasts: Brvo vietu skaits: 2Juridisk adrese: Bruinieku 52-30, Rga, LV-1011, LatvijaDarbbas vieta...

 • Company Oxy Life, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Vakance – DATORIZTS CIPARU VADBAS (CNC) METLAPSTRDES DARBAGALDU OPERATORSProfesijas kods: 7223 08Darbs Latvij, JelgavSomu meitas uzmuma pamatdarbba ir metlapstrde, konveijeru un konveijeru ruu raošana.Galvenie pienkumi:•    Pieredze metlapstrd CNC vismaz 3 gadi vai atbilstoša izgltba;Prasbas:•    Pieredze metlapstrd;•    Spja last tehniskos rasjumus;•    Precizitte un atbildba;•    Vlme mcties un pilnveidoties profesionli;Piedvjam:•    Regulru darba samaksu un socils garantijas;•    Konkurtspjgu atalgojumu no 1005 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas, atkarga no padart darba apjoma;•    Draudzgu kolektvu;•    Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus;Lgums stt CV uz nordto epastu Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)E-pasts: Brvo vietu skaits: 1...

 • Company AMG MONTĀŽA, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  CNC IEKRTU PROGRAMMTJSAlumnija un PVC konstrukciju raošanas uzmums SIA “AMG monta” aicina darb: CNC iekrtu programmtjs.Darba pienkumi: CNC iekrtu programmas datu ievade / izstrde. Aprakstt sagatavi un pabeigt detaas. Darbu uzraudzšana.Piedvjam: Darbu msdieng un stabil uzmum. Socils garantijas.Gaidsim Jsu CV uz e-pastu. Ar kandidtiem sazinsimies persongi!Darba samaksa – pc padart, samaksa no EUR 6.00-8.00.euro/stund...

 • Company LOCITECH PRODUCTION, SIA in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Locitech Production ir metlapstrdes uzmums Jelgav, kas jau vairk k 10 gadus nodarbojas ar augstas kvalittes interjera dizaina priekšmetu un mbeu raošanu un visu produkciju eksport uz Skandinvijas valstm.Šobrd uzmums aicina savai komandai pievienoties METLAPSTRDES DARBINIEKUSGalvenie darba pienkumi:Veikt dadas metlapstrdes opercijas (frzšana, zšana, virpošana, pulšana, presšana, metla detau apstrdšana un montšana), lai nodrošintu efektvu raošanas procesu.Amata prasbas kandidtiem: Augsta atbildbas sajta pret veicamo darbu Aprba, izturba un precizitte Ms piedvjam:Atalgojumu skot no EUR 4.00 bruto / stund...

 • Company Hansavest, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Vajadzgs CNC darba galdu operators.Jprzin darba galdi:Mori Seki CNCOkuma CNCMazak CNCDoosan CNCCV stt uz e-pastu: ...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company IRM, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA IRM aicina darb  DATORIZTS CIPARU VADBAS (CNC) METLAPSTRDES DARBGALDU IESTATTJUKontakti: t. 26549418, 67543134e-pasts: ...

 • Company RIGAS ELEKTROMASINBUVES RUPNICA, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RGAS ELEKTROMAŠNBVES RPNCA, AS Uzmums aicina darb frztju. Iepriekšja darba pieredze ir obligta. Uz darba interviju var pieteikties pa telefonu 67046940 darba diens no 8:00 ldz 16:45. ...

 • Company RIGAS ELEKTROMASINBUVES RUPNICA, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums piedv darbu CNC metlapstrdes darbgaldu operatoram.Iepriekšja darba pieredze ir obligta. Uz darba interviju var pieteikties pa telefonu 67046940 darba diens no 8:00 ldz 16:45. e-pasts: ...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm darb  Datorizts ciparu vadbas (CNC) metlapstrdes darbgaldu OPERATORU/I ar 1 - 2 gadu pieredzi vai atbilstošu izgltbu. CV stt uz ...

 • Company Aquatica Plumbing Europe LTD, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pastvgam darbam Jelgav mekljam lielgabarta 4D/5D CNC darbagaldu operatoru un modeltju kuram ir pieredze darb ar CNC virpu un/vai frzšanasiekrtu ekspluatciju.  Darba skums bs Februr. Prasbas kandidtiem·         pieredze darb ar lielgabarta 4D/5D CNC iekrtm - griešana vai frzšana;·         pieredze lielgabarta modeu griešan/frzšan/lmšan no augsta blvuma modelšanas putu loksnm (Obomodulan vai Raku loksnes);·       pieredze iekrtu uzstdšan un programmšan;·       prasmes last rasjumus un strdt patstvgi;·       programmt ,piemram, Fanuc, Hass, Heidenheim vai Okuma sistm;·       pieredze darb ar dadiem materiliem - frzšana no augstk mintajm putm, MDF, akmens utt);...

 • Company ELBORS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Galvenie darba pienkumi:Veikt detau izvirpošanu atbilstoši darba uzdevumam, izmantojot metlapstrdes virpošanas darbgaldu 2A450.Prasbas: Darba pieredze ne mazk par 5 gadiem;Precizitte, augsta atbildbas sajta; Vlme pilnveidot prasmes.Piedvajam:Patstvgu, atbildgu un dinamisku darbu;Atsaucgus un draudzgus kolus;Msdiengus darba apstkus un stabilu, konkurtspjgu atalgojumu sistmu. Bezmaksas pusdienas.Kontakti: t.29615837...

 • Company VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  PIENKUMI:- apkalpot un regult darbgaldus;- nodrošint iekrtu darbspju.PIEDVJAM:- patstvgu, stabilu darba vietu uzmum ar daudzu gadu pieredzi;- darba atalgojumu no 1000 EUR;SAGAIDM:- precizitti un augstu atbildbas sajtu;- tehnisku domšanu un loiku;- spju patstvgi pieemt lmumus.Lai pieteiktos vakancei:- CV stt uz e-pasta adresi: - kontakttlrunis: 25448265, 63661884...

 • Company AK-6, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicina darb VIRPOTJU ar profesionlo izgltbu.Vlama darba pieredze. Preczka informcija pie darba devja. Ir iespjama apmcba.Normls darba laiks.Atalgojums no 700EUR, atalgojums atkargs no padart darba un kvalittes.Zvant: 29715085...

 • Company I-WORK GROUP, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Nordic Homes ir viens no lielkajiem koka karkasa konstrukciju – koka paneu un moduu – raotjiem Baltij. Kopš 2010. gada ir stenoti vairk nek 100 kas projekti Latvij, Lielbritnij, Zviedrij un Farru sals ar kopjo dzvojamo platbu ap 40 000 m². Tpat uzmums veic aktvu darbbu un izvrt projektus dadu bvju stenošanai Norvij, Nderland un Vcij, kas ir Nordic Homes turpmkie mra eksporta tirgi. Uzmuma komandai paplašinoties, aicina sav komand:Darba vadtju (brigadieri)DARBA PIENKUMI:Ikdienas darbu plnošana un vadšana;Uzraudzt un kontrolt darbinieku veicamos pienkumus un to kvalitatvuizpildi noteiktajos termios;Nodrošint neprtrauktu raošanas procesu efektivizciju un pilnveidi;Spja patstvgi organizt savu un komandas darbu, pieemt lmumus unuzemties atbildbu.PRASBAS:Zinšanas un izpratne par dadiem bvniecba...

 • Company ELBORS, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Elbors aicina darb virpotjusGalvenie darba pienkumi:Veikt detau izgatavošanu atbilstoši darba uzdevumam, izmantojot metlapstrdes virpošanas darbgaldus 16K20 tipa.Prasbas: Darba pieredze ne mazk par 5 gadiem;Precizitte, augsta atbildbas sajta; vlme pilnveidot prasmes.Piedvajam:Patstvgu, atbildgu un dinamisku darbu;Atsaucgus un draudzgus kolus;Msdiengus darba apstkus un stabilu, konkurtspjgu atalgojumu sistmu. Bezmaksas pusdienas.Kontaktinformcija: tlrunis 29615837...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Metal working machine tool setters and operators Edit filters