Jobmonitor. Search results for Metal working machine tool setters and operators

59 Jobs found

Used filters:
 • Metal working machine tool setters and operatorsx
Displaying 1-50 of 59 results.
 • Company KVIST, SIA in Gauja
  17.11.2019

  Skandinvu mbeu raošanas uzmums LatvijSIA „KVIST”, reistrcijas Nr. 40103477031,PIEDV DARBUKOKAPSTRDES DARBGALDU IESTATTJAMPRASBAS:  oti labas datorprasmes (AutoCad, SolidWorks);darba pieredze ldzg amat;atbilstoša izgltba un/vai darba pieredze darb ar CNC (vlams, mbeu raošan);precizitte un augsta atbildbas sajta;spja strdt tri, patstvgi un iekaujoties noteiktajos termios.MS PIEDVJAM:•    pastvgu darbu starptautisk uzmum;•    darbam nepieciešams apmcbas;•    stabilu un regulru darba samaksu;•    labus darba apstkus, socils garantijas, veselbas apdrošinšanu; izaugsmes iespjas;•    transportu uz/no darba maršrutos:Taurupe – eipene – Kastrne – Suntai – Upmalas;eipene –Madliena –Laubere– Suntai – Upmalas;Ntaure – Mlpils – Upmalas;Lgatne – Augšlgatne – Sigulda – Jdai – Mlpils – Upmalas;Gauja – Sig...

 • Company RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA, AS in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums piedv darbu virpotjam  (karusevirpa).Citu pilstu iedzvotjiem piedvjam dzves vietu.Iepriekšja darba pieredze ir obligta. e-pasts: Tel. 67046940; 27016961...

 • Company Finesta Latvia, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums Finesta Latvia, SIA (licence darb iekrtošans pakalpojumu sniegšanai Nr.6/2018, potencilais darba devjs) aicina darb:722308 datorizts ciparu vadbas (CNC) metlapstrdes darbgaldu IESTATTJUPrasbas kandidtiem: spja patstvgi iestatt iekrtu; prasme last tehniskos rasjumus; precizitte, punktualitte un augsta atbildbas sajta; gatavba strdt mais; angu valodas zinšanas (profesionlo terminu sapratne); atbilstoša pieredze vismaz 1 gads (priekšrocba, ja ir pieredze darb ar Fanuc, Mastercam vai Mazak Smoothcam programmatru, ar Fanuc, Haidenhain, Siemens vai Mazak iekrtm); Piedv: ilgtermia darbu Somijas uzmum; ...

 • Company AGRO-KAĶENIEKI, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Zvant: 27019770;26344647...

 • Company Latgales taras kompānija, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  darbgaldu iestattjskokapstrdes uzmumtel.: 29562679...

 • Company METĀLSERVISS, AS in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  AS Metlserviss steidzami vajadzgs virpotjs uz nepilnu darba laikuLaika darba samaksa par faktiski nostrdto nepilnu darba laiku saska ar darba laika uzskaites sarakstu. (Bruto atalgojums ne mazks k EUR 390.00).Pieteikšans un skka informcija : Tel. 20219457 (Dmitrijs). E-pasts : ...

 • Company Baltic Advice, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Pastvgam darbam Dnij piedv darbu metlapstrdes CNC darbagaldu operatoram, kuram ir pieredze darb ar CNC virpu un / vai frzšanas iekrtu ekspluatciju.PROFESIONLS IEMAAS:- ir vismaz 2 gadu praktiska pieredze darb ar CNC iekrtm - griešana vai frzšana;- ir pieredze iekrtu uzstdšan un programmšan;- ir prasmes last rasjumus un strdt neatkargi;- var programmt ,piemram, Fanuc, Hass, Heidenheim vai Okuma sistm;- ir pieredze darb ar dadiem metliem;- var labi komunic angu valod.PIEDVJUMS:- pastvgs-ilgtermia darbs Dnij: viena vakara un viena nakts maia;- darba lgums ar Dnijas uzmumumu, kas atrodas Viborg;- Dnijas arodbiedrbu noteiktais vidjais atalgojums metlapstrdes sektor;- 37 h darba neda 21 EUR/h bruto (160 DKK/h bruto dienas maia);- papildus samaksa par darbu vakara un nakts mai, k ar brvdiens;- a...

 • Company LAWSARE, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas kandidtiem:1. Pamatiemaas, pieredze frztja darbos;2. Darba pienkumi: strdt kokapstrdes frzes darbagald; apstrdt zmaterilu galu ar frzi; jatšir trupjis koks no vesela; zmaterilu pakošana un širošana pc kvalittes; 3. Komunikabilitte, spja strdt kolektv;4. Bez kaitgiem ieradumiem.Darbavietas adrese: Rga, Uriekstes iela 2D Atalgojums: EUR 1004,- mnes, pilna laika darbs Kontaktiem izmantot:tlrunis: (00 371) 29288581;CV stt uz: ...

 • Company RIKON, AS in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

                                                                      RIKON, AS Aicina darb CIPARU VADBAS VIRPOŠANAS OPERATORUDarba pienkumu : - Veikt operatora darbu, vadot un uzraugot metlapstrdes darbagaldu CNC;- Atbilstoši darba uzdevumam sagatavot datorizts ciparu vadbas CNC darbgaldus, izejmaterilus un instrumentus produkcijas raošanai;- Veikt metla skaidas griešanas un cita veida darbus ar CNC metla apstrdes iekrtm.Kontakti: e-pasts: , t. 67392330...

 • Company RIKON, AS in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  AS “RIKON” Aicina pastvg darb Metlapstrdes CNC darbagaldu operatorus Prasbas:Profesionl vidj/arodizgltba Pieredze darb ar CNC iekrtm - griešana vai frzšanaPieredze iekrtu uzstdšan un programmšanPrasme last tehniskos rasjumusMs piedvjam:Konkurtspjgu darba algu bruto  no 1004 EUR ldz 1400 EURStabilitti un socils garantijasApmcbu un profesionls izaugsmes iespjasMedicnisko apdrošinšanu pc prbaudes laika.Stt CV : ; tlrunis. 67392330...

 • Company RIKON, AS in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  AS “RIKON” Aicina pastvg darb IzvirpotjusPrasbas:Profesionl vidj/arodizgltbaPieredze izvirpotja darbMct last rasjumusPienkumi:Virpot dada veida virsmas, fasonvirsmasIevirpot iekšjs un rjs rievasUrbt, paplašint, iegriezt vtnesMs piedvjam:Konkurtspjgu darba algu bruto  no 1004 EUR ldz 1400 EURStabilitti un socils garantijasApmcbu un profesionls izaugsmes iespjasMedicnisko apdrošinšanu pc prbaudes laika.Stt CV : ; tlrunis 67392330...

 • Company RIKON, AS in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  AS “RIKON” Aicina pastvg darb VirpotjusPrasbas:Profesionl vidj/arodizgltba Pieredze darb ar universliem virpošanas darbgaldiemPrasme last tehniskos rasjumusPienkumi:Veikt virpošanas darbusMs piedvjam:Konkurtspjgu darba algu bruto no 1004 EUR ldz 1400 EURStabilitti un socils garantijasApmcbu un profesionls izaugsmes iespjasMedicnisko apdrošinšanu pc prbaudes laika.Stt CV : ; tlrunis 67392330...

 • Company RIKON, AS in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  AS “RIKON”Aicina pastvg darb universlus FrztjusPrasbas:Profesionl vidj/arodizgltbaPieredze frztaj darbPienkumi:Veikt vidji saretu detau izgatavošanu uz universlm frzmašnm, ievrojot noteikto raupjumu un izmru precizittiFrzt plakanas virsmas, rievas un vienkršas fasonvirsmas, pielieto dalmo galvu daudzstru un izciu frzšanaiMs piedvjam:Konkurtspjgu darba algu bruto  no 1004 EUR ldz 1400 EURStabilitti un socils garantijasApmcbu un profesionls izaugsmes iespjasMedicnisko apdrošinšanu pc prbaudes laika.Stt CV : ; tlrunis 67392330...

 • Company Marine Systems, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinam darb Raotn CNC darba galdu operatoru metalu konstrukciju raošanai.Prasbas:- Spja last rasjumus- Darbs patstvgi- Atbildga attieksme pret darbu, ievrojiet uzmuma iekšjo pastvgo un darba grafiku- Rpgi izturieties pret darba devja pašumiem.Nepieciešama vismaz 3 gadu pieredze metlapstrd.Papildu prasbas:Disciplna;ldera pašbas; izturba pret stresu;spja pankt patstvgi pieemtus lmumusanaltisku domšanas veidu, pankt, lai sasniegtu aktvs dzves pozcijas.Bez pieredzes un sliktiem ieradumiem - netraucjiet.Ldzu, nostiet CV uz uzmuma e-pastu: ...

 • Company LokRem, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums SIA “LokRem”, re.Nr. 41503076319mekl VIRPOTJUSDarba pienkumi:  Detau virsapstrde ar specializtiem darbagaldiem. rj un iekšj vtošana ar griezni. ...

 • Company LOCITECH PRODUCTION, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Metlapstrdes uzmums aicina darb metlapstrdes darbinieku Viskau iel 95, Jelgav :Pienkumi:Darbs metlapstrdes ceh ar virpu un frzi;Patstvgi strdt pc rasjuma;Prasbas:Prasme strdt ar virpu;Prasme strdt ar frzi;Prasme last un saprast rasjumus;Prasme strdt patstvgi;Precizitte un atbildga attieksme pret darbu;Darba pieredze metlapstrd ar frzi un virpu to tiks uzskatta par priekšrocbu;Piedvjam :- Pilnas slodzes darbu, darba diens ar darba laiku no 7:00-16:00- labus darba apstkus;- socils garantijas- izaugsmes iespjas;- atalgojums skot no 3.5 euro bruto par stunduStiet savu CV uz e-pasta adresi: vai zvaniet: +371 29477971...

 • Company Aerodyn LV, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums, kas darbojs metlapstrdes sfr, piedv darbu CNC metlapstrdes darbagalda operatoram. Darba pienkumi:- Procesa uzraudzba programmas izpildes laik;- Frzšanas darbagalda iestatšana (izvlties, sagatavot un uzstdt instrumentus darba pozcijs atbilstoši vadbas programmai, instrumentu piesaistšana, sagataves piesaistšana, un tml. );.Prasbas kandidtiem:- Vlama iepriekšj pieredze darb ar ciparvadbas darba galdiem; - Precizitte un augsta atbildbas sajta; - Spja strdt komand (sadarboties ar inenieriem).  Piedvjam: oti labus darba apstkus lab kolektv, labu atalgojumu bez aizkavšans, garanttu apmakstu atvainjumu.CV stt: ...

 • Company Astramar serviss, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs nodrošina apmcbu.Darba laiks no 8.00 ldz 17.00.Kontakttlrunis: 22008492...

 • Company ABE koks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  darbgaldu iestattjs- var bt nepilna darba diena;- samaksa no 5 EUR stundt.: 20614000...

 • Company OLGALEK, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Lgums stt CV uz nordto e-pasta adresi: ...

 • Company SMD, IK in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Elbors, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Elbors, SIAGalvenie darba pienkumi:Veikt detau izgatavošanu atbilstoši darba uzdevumam, izmantojot metlapstrdes virpošanas darbgaldus 16K20 tipa.Prasbas: Darba pieredze ne mazk par 5 gadiem;Precizitte, augsta atbildbas sajta; Vlme pilnveidot prasmes.Piedvajam:Patstvgu, atbildgu un dinamisku darbu;Atsaucgus un draudzgus kolus;Msdiengus darba apstkus un stabilu, konkurtspjgu atalgojumu sistmu. Bezmaksas pusdienas.Kontaktinformcija: tlrunis 29615837...

 • Company Elbors, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Elbors, SIAGalvenie darba pienkumi:Veikt detau izgatavošanu atbilstoši darba uzdevumam, izmantojot universlu frzšanas darbgaldu.Prasbas: Darba pieredze specialitt ne mazk par 5 gadiem;Precizitte, augsta atbildbas sajta un vlme pilnveidot prasmes.Piedvajam:Patstvgu, atbildgu un dinamisku darbu;Atsaucgus un draudzgus kolus;Msdiengus darba apstkus un stabilu, konkurtspjgu atalgojumu sistmu. Bezmaksas pusdienas.Kontaktinformcija: tlrunis 29615837...

 • Company Elbors, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Galvenie darba pienkumi:Veikt detau izvirpošanu atbilstoši darba uzdevumam, izmantojot metlapstrdes virpošanas darbgaldu 2A450.Prasbas: Darba pieredze ne mazk par 5 gadiem;Precizitte, augsta atbildbas sajta; Vlme pilnveidot prasmes.Piedvajam:Patstvgu, atbildgu un dinamisku darbu;Atsaucgus un draudzgus kolus;Msdiengus darba apstkus un stabilu, konkurtspjgu atalgojumu sistmu. Bezmaksas pusdienas.Kontakti: t.29615837...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nuvalo Latvia, SIAAicinm darb  Datorizts ciparu vadbas (CNC) metlapstrdes darbgaldu OPERATORU/I ar 1 - 2 gadu pieredzi vai atbilstošu izgltbu. CV stt uz ...

 • Company BALTIC WORK SERVICES, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nepieciešams VIRPOTJSKontakti: t. 25718457...

 • Company Oxy Life, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Somu meitas uzmuma pamatdarbba ir metlapstrde, konveijeru un konveijeru ruu raošana.Galvenie pienkumi:•    Atbilstoši rasjumiem un kvalittes prasbm izgatavot metla detaas;•    Izstrdjumu kvalittes kontrole;Prasbas:•    Vismaz 3 gadu pieredze metlapstrd ar universlo virpu vai atbilstoša izgltba•    Spja last tehniskos rasjumus;•    Precizitte un atbildba;•    Vlme mcties un pilnveidoties profesionli;Piedvjam:•    Regulru darba samaksu un socils garantijas;•    Konkurtspjgu atalgojumu no 1005 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas, atkarga no padart darba apjoma;•    Draudzgu kolektvu;•    Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus.Lgums stt CV uz nordto e-pastu: Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)...

 • Company Oxy Life, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Vakance – METLA ŠANAS OPERATORSProfesijas kods: 7223 23Darbs Latvij, JelgavSomu meitas uzmuma pamatdarbba ir metlapstrde, konveijeru un konveijeru ruu raošana.Galvenie pienkumi:•    Atbilstoši rasjumiem un kvalittes prasbm izgatavot metla detaas;•    Izstrdjumu kvalittes kontrole;Prasbas:•    Pieredze metlapstrd vismaz 3 gadi vai atbilstoša izgltba;Piedvjam:•    Regulru darba samaksu un socils garantijas;•    Konkurtspjgu atalgojumu no 1005 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas, atkarga no padart darba apjoma;•    Draudzgu kolektvu;•    Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus;Lgums stt CV uz nordto epastu Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)E-pasts: Brvo vietu skaits: 2Juridisk adrese: Bruinieku 52-30, Rga, LV-1011, LatvijaDarbbas vietas adres...

 • Company Oxy Life, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Vakance – CNC LOKŠU LOCŠANAS OPERATORSProfesijas kods: 7223 20Darbs Latvij, JelgavSomu meitas uzmuma pamatdarbba ir metlapstrde, konveijeru un konveijeru ruu raošana.Galvenie pienkumi:•    Atbilstoši rasjumiem un kvalittes prasbm izgatavot metla detaas;•    Izstrdjumu kvalittes kontrole;Prasbas:•    Pieredze metlapstrd vismaz 3 gadi vai atbilstoša izgltba;Piedvjam:•    Regulru darba samaksu un socils garantijas;•    Konkurtspjgu atalgojumu no 1005 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas, atkarga no padart darba apjoma;•    Draudzgu kolektvu;•    Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus;Lgums stt CV uz nordto epastu Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)E-pasts: Brvo vietu skaits: 2Juridisk adrese: Bruinieku 52-30, Rga, LV-1011, LatvijaDarbbas vieta...

 • Company Oxy Life, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Vakance – DATORIZTS CIPARU VADBAS (CNC) METLAPSTRDES DARBAGALDU OPERATORSProfesijas kods: 7223 08Darbs Latvij, JelgavSomu meitas uzmuma pamatdarbba ir metlapstrde, konveijeru un konveijeru ruu raošana.Galvenie pienkumi:•    Pieredze metlapstrd CNC vismaz 3 gadi vai atbilstoša izgltba;Prasbas:•    Pieredze metlapstrd;•    Spja last tehniskos rasjumus;•    Precizitte un atbildba;•    Vlme mcties un pilnveidoties profesionli;Piedvjam:•    Regulru darba samaksu un socils garantijas;•    Konkurtspjgu atalgojumu no 1005 EUR mnes, pirms nodoku nomaksas, atkarga no padart darba apjoma;•    Draudzgu kolektvu;•    Visu nepieciešamo aprkojumu, darba aprbu un labus darba apstkus;Lgums stt CV uz nordto epastu Kontaktinformcija: 24114211 (darba laik no plkst. 8:00 ldz 17:00)E-pasts: Brvo vietu skaits: 1...

 • Company RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  RGAS ELEKTROMAŠNBVES RPNCA, AS Uzmums piedv darbu CNC frzšanas darbgaldu operatoram.Iepriekšja darba pieredze ir obligta. Uz darba interviju var pieteikties pa telefonu 67046940 darba diens no 8:00 ldz 16:45. ...

 • Company RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums piedv darbu CNC virpošanas darbgaldu operatoram.Iepriekšja darba pieredze ir obligta. Uz darba interviju var pieteikties pa telefonu 67046940 darba diens no 8:00 ldz 16:45. ...

 • Company RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  RGAS ELEKTROMAŠNBVES RPNCA, AS Uzmumam vajadzgs  frztjs. Iepriekšja darba pieredze ir obligta. Uz darba interviju var pieteikties pa telefonu 67046940 vai 27016961 darba diens no 8:00 ldz 16:45. ...

 • Company RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums piedv darbu CNC metlapstrdes darbgaldu operatoram.Iepriekšja darba pieredze ir obligta. Uz darba interviju var pieteikties pa telefonu 67046940 darba diens no 8:00 ldz 16:45. e-pasts: ...

 • Company RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums piedv darbu virpotjam.Iepriekšja darba pieredze ir obligta. e-pasts: Tel. 67046940; 27016961...

 • Company LAS-1, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas:- Specil izgltba- Darba pieredze- Laba spja last konstruktoru rasjumus- Akurtba- Prasme izpildt darbu kvalitatvi un laikMs piedvjam:- pastvgu darbu- labi darba nosacjumiDarba atalgojums:  no 875 ldz 1000 Eur (bruto)CV stt uz e-pastu: Tel. +371-27700464...

 • Company LAS-1, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm virpotju darbam ar virpm 16K20.Prasbas:- Specil izgltba- Darba pieredze- Laba spja last konstruktoru rasjumus- Akurtba- Prasme izpildt darbu kvalitatvi un laikMs piedvjam:- pastvgu darbu- labi darba nosacjumiDarba atalgojums:  no 875 ldz 1200 Eur (bruto)CV stt uz e-pastu: Tel. +371-27700464...

 • Company Kompānijas "AGRPTEK" pastāvīgā pārstāvniecība in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nepieciešami CNC operatoriPrasbas:    *G koda izpratne;*izpratne par CNC darbagalda darbbas principiem;*Spja strdt nakts maias;*Fiziska izturbaDarba vietas adrese:  Rpnieku iela 1, Pii, LV-2107Darba devja kontakti:     ; +380665691141...

 • Company TVIDES, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  TVIDES, SIAAicinm darb FRZTJU ar pieredzi CNC () Kontaktinformcija: ...

 • Company BRIZ 88, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  BRIZ 88, SIAAicinm darb FRZTJUSKontaktinformcija : e-pasts - ...

 • Company PREVENTUS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  PREVENTUS, SIAAicinm darb FRZTJUSKontaktinformcija : ...

 • Company PREVENTUS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  PREVENTUS, SIAAicinm darb FRZTJUSKontaktinformcija : ...

 • Company Baltic Track, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb  FRZTJUSKontaktinformcija : e-pasts ...

 • Company Hansavest, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Vajadzgs CNC darba galdu operators.Jprzin darba galdi:Mori Seki CNCOkuma CNCMazak CNCDoosan CNCCV stt uz e-pastu: ...

 • Company Bauroc, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rpnca Ogr mekl FRZTJU. Darba pienkumi:eometriski pareizi sagrieztas produkcijas kontrole.Gaidm Jsu zvanus darba laik ldz pl.17.00 uz tlruni 29222374, CV e-past: ...

 • Company Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, AS in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  A/S „Daugavpils Lokomotvju Remonta Rpnca” - lielkais lokomotvju un dzelzcea nozares detau un rezerves dau raošanas uzmums, sakar ar pastjumu apjomu palielinšanos un jauna projekta uzskšanu aicina pievienoties uzmuma komandai:VIRPOTJUSDarba pienkumi:  Detau virsapstrde ar specializtiem darbagaldiem. rj un iekšj vtošana ar griezni. Vtu vtošana ar virpugalvim u.c...

 • Company AN Dizains, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  veikt dada veida darbus metla apstrdes jomCV stt uz e-pastu: ...

 • Company Gaujas Koks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:29397812...

 • Company Gaujas Koks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:29397812...

 • Company Gaujas Koks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:29397812...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Metal working machine tool setters and operators Edit filters