Jobmonitor. Search results for Mechanical engineers

27 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineersx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company REMCE SERVISS, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA ''REMCE SERVISS'' aicina darb kondicionšanas (saldšanas), ventilcijas un apkures (apsildes) sistmu specilistu - inenieri. Darba pieredze - ne mazka k 3 gadi.CV stt: , tlrunis +37129101460....

 • Company SOMAR, SIA in Ilgas
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "SOMAR" aicina darb mehnii (inenieri) uz nenoteiktu laiku.Prasbas kandidtam: Augstk izgltba inenierzintu vai mehnikas vai transporta jom (vismaz piecus gadus ilgas studijas) Labas komunikcijas prasmes Augsta atbildbas sajta Spja patstvgi organizt savu darbuDarba pienkumi: Apkalpot un remontt rpniecbas mašnas Apkalpot un remontt rpniecbas mašnu dzinjus Plnot, organizt un veikt rpniecbas iekrtu mezglu un ieru montu un demontu, nodošanu ekspluatcij, ekspluatciju, apkalpošanu un remontu Veikt cita ldzga rakstura uzdevumusDarba vietas adrese: Maz Krasta iela 83, Rga, LV-1003, k ar darbinieku var nodarbint dads vietsAtalgojums:1010 EUR (pirms nodoku nomaksas)Darba laiks: Pilns darba laiksPretendentus ldzam stt savas CV uz e-pasta adresi: ...

 • Company BUTS, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Mcbu centrs BUTS aicina pievienoties komandai zinošus METLAPSTRDES - METINŠANAS specilistus, kuri labprt nodotu zinšanas citiem.Pie mums ir darbs gan pilnai slodzei, gan dajai slodzei, ko var apvienot ar citu darbu!Darba pienkumi:Pamata Uzemties atbildbu par vienu vai vairku metlapstrdes jomas priekšmetu apmcbu stenošanu (materilmcba, metinšanas iekrtas un aprkojums, metinšanas darbu tehnoloija, rasjumu lasšana u.c.) Veidot mcbu un izdales materilus ar metlapstrdi un metinšanu saisttajs apmcbu programms stenot mcbu procesu, vadt teortisks un praktisks nodarbbas, veikt izgltojamo prasmju novrtjumu Papildus (pilnas slodzes pedagogam) Rpties par apmcbu materili tehnisks bzes uzturšanu un pilnveidošanu Uzturt kon...

 • Company La Vita Sport, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  INENIERIS-MEHNIIS (profesijas kods - 214451)Mineraldens raošanas  uzmums SIA „LA VITA SPORT”, re.numurs 40003767148  aicina darb mineraldens raošanas iekrtas inenieri-mehii.Darba alga: 1004 eiroDarba pienkumi:iekrtu ekspluatcijas un darbbas nodrošinšana;tehnisko jautjumu un problmu risinšana; iekrtu apkopes organizšana un uzraudzba; nodrošint nodaas produktivittes rdtjus; Prasbas:Augstk ineniertehnisk izgltba;Ne mazk k 3 gadi pieredze ldzga amat;Labas krievu valodas zinšanas;Lieliskas komunikcijas, sadarbbas un argumentcijas prasmes;Atbildbas sajta, precizitte, iniciatva un pozitva attieksme pret darbu; Piedvjam:Interesantu un atbildgu darbu stabil uzmum;Regulri izmakstu, stabilu ikmneša atalgojumu;Socils gar...

 • Company Skarbaka, SIA in Valmiera
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA Skarbaka  44103123244A.Upša iela 7., Valmiera, LV-4201Inenierkomunikciju bvniecbaMekljam:             Ventilcijas sistmu inenieriPienkumi: Montt ventilcijas sistmas, last projektu un rast risinjumus nestandarta situcijsAtalgojums: 800Eur Brutto (pirms nodoku nomaksas)Mob.: 28777434E pasts: ...

 • Company RT metāls, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Metlapstrdes uzmums SIA LSEZ “RT Metls” aicina darb Metinšanas kvalittes kontrolieri (tehnologu).Darba pienkumi•             Dokumentu un rasjumu prbaude un apstiprinšana (sert. EN1090-2);•             Raošanas procesa un gatavas produkcijas kontrole saska ar standartiem EN1090-2/ISO3834;•             CE un DOP sertifiktu un gala dokumentu sagatavošana;•             Metinšanas procesu kontrole saska ar EN15614;•             Metintju sertifikcija saska ar EN287-1 un EN/ ISO 9606;•             Metintju sagatavošana sertifikcijai pWPS un WPS;•             Kvalittes sistmu kontrole saska ar EN1090-1 un EN3834;•             Produkcijas prbaude pirms izstšanas;•             Darba drošbas kontrole.Prasbas kandidtiem:•             Kvalifikcija metinšan EWE/IWE;•             Angu valodas zinšanas;P...

 • Company Aveluk Grupa, SIA in Ilgas
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Prasbas kandidtam:Augstk izgltba inenierzintu vai mehnikas vai transporta jom (vismaz piecus gadus ilgas studijas)Labas komunikcijas prasmesAugsta atbildbas sajtaSpja patstvgi organizt savu darbuDarba pienkumi:Apkalpot un remontt rpniecbas mašnasApkalpot un remontt rpniecbas mašnu dzinjusPlnot, organizt un veikt rpniecbas iekrtu mezglu un ieru montu un demontu, nodošanu ekspluatcij, ekspluatciju, apkalpošanu un remontuVeikt cita ldzga rakstura uzdevumusCV stt uz e-pastu: ...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem Latvij AICINA pievienoties tehniskajai daai – MEHNII raošanas iekrtu apkalpošanPamatpienkums:Raošanas iekrtu apkopes un remonti. Prasbas kandidtiem:Specil izgltba attiecgaj jom,Obligta iepriekšja darba pieredze mehnia amat,Pieredze darb ar metinšanas iekrtm,Atbildga un rpga attieksme pret darbu,Spja strdt individuli un komand,Labas latviešu un krievu valodas zinšanas,B kategorijas autovadtja apliecba.Uzmums piedv:Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum,Konkurtspjgu atalgojumu atbilstoši darba kvalittei,Socils garantijas,Draudzgus kolus un atsaucgus vadtjus.Ms, GPU Nkotne kolektvs, gaidsim Tavu CV vaiinformciju par Tevi uz epasta adresi ar nordi “MEHNIIS”(atlases pirm krta).Darba prrunas notiek kltien (atlases otr krta)....

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem Latvij AICINA pievienoties tehniskajai daai – MEHNII raošanas iekrtu apkalpošanPamatpienkums:Raošanas iekrtu apkopes un remonti. Prasbas kandidtiem:Specil izgltba attiecgaj jom,Obligta iepriekšja darba pieredze mehnia amat,Pieredze darb ar metinšanas iekrtm,Atbildga un rpga attieksme pret darbu,Spja strdt individuli un komand,Labas latviešu un krievu valodas zinšanas,B kategorijas autovadtja apliecba.Uzmums piedv:Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum,Konkurtspjgu atalgojumu atbilstoši darba kvalittei,Socils garantijas,Draudzgus kolus un atsaucgus vadtjus.Ms, GPU Nkotne kolektvs, gaidsim Tavu CV vaiinformciju par Tevi uz epasta adresi ar nordi “MEHNIIS”(atlases pirm krta).Darba prrunas notiek kltien (atlases otr krta)....

 • Company THUNDERTECH, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  THUNDERTECH SIA tagad mekl piemrotu kandidtu, lai pievienotos komandai k Tehniskajam Vadtjam GAISA KUU TEHNISKS APKOPES MEHNIKAS INENIERIS.Veicams darbbas ietverAtbalsts tehnisko aktvu prvaldšanas pakalpojumiem THUNDERTECH SIA nodrošina t lidapartu portfeli prvaldb. Tas ietver gaisa kuu un nomnieku uzraudzbu, lai nodrošintu, ka tiek ievroti lgumsaistbu tehniskie aspekti, lai aizsargtu gaisa kua pašnieku aktvu vrtbu (gan notiekošaj, gan atkrtotas piegdes / piegdes laik)Tehnisko dokumentu un nomas vadbas administršana, piemram, uzturšanas datu prskatšana un iesniegšana un uzturšanas rezervju prasbu prvaldbaAtbalstt un veikt fiziskas prbaudes uz vietas un saistto tehnisko ierakstu revziju vis pasaulAngu valodas tehnisko ziojumu rakstšana, piemram, par prbaudmDatubzes atjauninšana un uzturšana...

 • Company FTS Baltic, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA FTS Baltic mekl jaunu produktu tehnisko dizaineri-konstruktoru jaun un strauji augoš metlapstrdes un dau komplektšanas rpnc Liepj. Aicinm pievienoties msu komandai  jaunu produktu tehnisko dizaineri-konstruktoru darbam rpnc Liepj, Kapsdes iel 2.Darba pienkumi:jauna produktu grafisk dizaina izstrde un plnošana; CAD ieviešana CAM / virpošanas un frzšanas programms;patstvga 3D modeu izveidošana ar rasjumu atvasinšanu iercm un instrumentiem;darbs ar ERP sistmu vlams SAP;veikt ekonomiskos, materila un darba patria aprinus atbilstoši izvltajam tehnoloijas un produkta veidam.Ms sagaidm:spju izvrtt tehnisks situcijas un meklt jaunus risinjumus; vlama augstk tehnisk izgltba;prasmes darbam ar atbilstošm datorprogrammm(3D un 2D, VAULT, Autodesk PDM Collection, CAD Inventor 2020 vai jaunka versija...

 • Company S&B Precision, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicina darb Kuu Roošanas MeistarusPrasbas: profesionl izgltba vai 3 (trs) gadu pieredze Kuu Kuu Roošanas Meistaram ir jzina:  - kua korpusa uzbve,  - kua atsevišu mezglu, iekrtu un telpu uzbve,  - kuu remont pielietojamo materilu sortiments un to mehnisks pašbas,  - elektrodu veidi un to pielietojums,  - detau aizzmšanas pamieni,  - noteikumi, k strdt ar ceha aprkojumu,  - visbiek kuu bv un remont pielietojamo mehanizcijas ldzeku un palgldzeku uzskaitjums,- last un saprast rasjumus  - mezglu un sekciju salikšanas patnbas,  - detau stropšanas noteikumi.Kuu Roošanas Meistaram ir jprot: - strdt un vadt cilvkus  - strdt ar datorprogrammm,  - strdt ar aprkojumu, kas atrodas ceh,  - la...

 • Company Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, AS in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  A/S „Daugavpils Lokomotvju Remonta Rpnca” - lielkais lokomotvju un dzelzcea nozares detau un rezerves dau raošanas uzmums, sakar ar pastjumu apjomu palielinšanos un jauna projekta uzskšanu aicina pievienoties uzmuma komandai:MEHNIKAS KONSTRUKTORUDarba pienkumi:  Saliekamo un detalizto mehnisko iekrtu shmu, maketu, tehnisko priekšlikumu un pamata mehnismu jaunm mehniskm iekrtm izstrde, mekljot uzlabojumus mehnisko iekrtu projektšan;tehnisko dokumentcijas brva lasšana, izpratne, darbs ar rzemju dokumentciju;autoruzraudzba;tehnoloisko iekrtu un nestandarta iekrtu projektšana; piedalšans produkcijas/detau modernizcij, izstrdto iekrtu ieviešan raošan....

 • Company Gaujas Koks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:29397812...

 • Company Gaujas Koks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:Tlrunis uzzim:65220123...

 • Company LUXURY MARINE DEVELOPMENTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darbbas joma:    Kuu bvniecbaNepieciešam kuu bves inenieru kvalifikcija – Diploms par augstko izgltbu atbilstoši kuu bvei. Pienkumi:- izstrdt kuu vadbas sistmas un projektt kuu korpusus-izstrdt rasjumus un tehnisko dokumentcijuDarba vietas adrese    Rga, Tvaika iela 27Atalgojums    1004 EUR brutoDarba devja kontaktinformcija    Ldzam stt Jsu CV ar vakances nordi uz adresi: +37129900245 – Oegs BaduinsSazinsimies tikai ar tiem kandidtiem, kas bs atlasti pirmajai krtai....

 • Company LUXURY MARINE DEVELOPMENTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darbbas joma:    Kuu bvniecbaNepieciešam kvalifikcija – attiecga izgltba vai darba pieredze profesij..Pienkumi:- Rasjumus projektšana;- Tehnoloijas izstrade.;- Raošanas izstrde, sagatavošana,planošana un vadšana;Darba vietas adrese    Rga, Tvaika iela 27Atalgojums    1004 EUR brutoDarba devja kontaktinformcija    Ldzam stt Jsu CV ar vakances nordi uz adresi: +37129900245Sazinsimies tikai ar tiem kandidtiem, kas bs atlasti pirmajai krtai....

 • Company Parkit, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Metlapstrdes uzmums, kurš specializjs CNC virpošanas un frzšanas pakalpojumu sniegšan, aicina darb MEHNIKAS INENIERI. Darba galdu vadbas sistmas: HAASPrasbas kandidtiem: Obligta  inenierzintnes izglitiba. Obligta iepriekšj darba pieredze metlapstrdes jom. Darba pienkumi: tehnoloisk procesa izstrde, iekrtas uzstdšana, detau raošanas cikls, detau atbilstbas mrjumu veikšana.CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company PLAST-TECH, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  - Jaunu produktu izstrde un dizains- Matemtisku aprinu un simulciju veikšana- Rasjumu, 3D modeu un dokumentcijas izveide- Komunikcija ar uzmuma klientiem un saisttm personm tehniskos jautjumos...

 • Company DAUGAVA, SIA in Daugava
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA ''Daugava'' aicina darb verntilcijas sistmas monttjusSIA stt uz e-pastu: . +37120000851...

 • Company DAUGAVA, SIA in Daugava
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA ''Daugava'' aicina darb kuu bves inenierusCV stt uz e-pastu: . +37120000851...

 • Company EAST METAL, SIA in Other
  12.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA "East Metal" ir rzemju kapitla metlapstrdes uzmums, kas dibints 1997. gad.Uzmums sniedz rpakalpojumus metlapstrdes jom - pc pasttja skicm vai rasjumiem izgatavo nestandarta konstrukcijas.Uzmuma galven raotne atrodas Dobel, ar struktrvienbm Jelgav un Daugavpil. Kop uzmum nodarbinti vairk, k 720 darbinieku.Savam draudzgajam kolektvam aicinm pievienoties:Metinšanas inenieri(darbam Daugavpil)Darba pienkumi: dokumentcijas izstrde: metinšanas tehnoloijas (WPQR), metinšanas procesa specifikcijas (WPS), metinšanas plni ar šuvju simboliem un secbu. Tehnisks dokumentcijas sistematizšana; metinšanas personla sertificšana un apmcba. atbildba par konkrtiem raošanas produktiem: fu un spraugu izstrde, paldzba raošanai ar metinšanu saisttos jautjumos. piedalšans palg...

 • Company Fortum, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA  “Fortum” aicina darb apsildes,ventilcijas un saldšanas/ mehnikas inenierus (profesijas kods – 2144 21) celtniecbas darbu veikšanai.Izstrdt sildšanas un dzsšanas sistmas un sniegt konsultcijas,izstrdt siltumenerijas raošanas, sadales un prvades sistmas un sniegt konsultcijas veikt ldzga satura uzdevumus. Bvniecbas objekti Latvijas teritorij. ...

 • Company NORDWEG, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  2.1. Zint:      - uzmuma iekšjos dokumentus, kas nosaka iecirka saimniecisko darbbu,      - raošanas vadbas struktru, iecirku funkcijas raošanas proces,      - iecirka veikto darbu klstu, galvenos tehnoloiskos procesus un iecirka tehnisks iespjas,      - plnošanas principus, iecirka saimniecisks darbbas raošanas rdtju aprinšanas metodes,         uzskaites un prskatu sistmu raošanas plnu stenošanai,      - iecirka materilo vrtbu saemšanas, uzskaites un izdošanas sistmu,      - iecirka aprkojuma, instrumentu, palgieru un mehnismu galvenos tehniskos parametrus, to          ekspluatcijas un remonta noteikumus,      - remonta organizcijas un tehnoloijas pamatus, galvenos darbu veidus, kurus veic citos uzmu-        ma iecirkos;2.2. Organizt iecika darbu, lai savlaicgi nodrošintu kua mehnismu rem...

 • Company SMART COMFORT GROUP, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Uzmums SIA SMART COMFORT GROUP, kas nodorbojs ar karst, aukst dens, kanalizcijas stvvadu un guvadu nomaiu daudzdzvoku dzvojams mjs aicina darb uz patstvgu darbu metinšanas tehnologu.Darba pienkumos ietilpst:Cauruvadu metinšana;Metinšanas darbu vadšana;Kontrolt metinšanas darbu kvalitti un prbaudi.Prasbas kandidtam:Prasme strdt komand un individuli; Bez kaitgiem ieradumiem; Ms piedvjam:Kvalifikcijai un darba rezulttam atbilstošu stabilu atalgumu;Patstvgu un stabilu darbu bez sezonalittes ietekmes;...

 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  MEHNIKAS KONSTRUKTORSPienkumi:-tehnisko dokumentciju izstrde ritoš sastva oriinldetam un mezgliem;-izmaiu veikšana ritoš sastva konstrukciju detas, mezglos un agregtos saska ar ekspluatcijas, remonta, tehnoloiskm u.c. prasbm. Prasbas:-akadmisk vai otr lmea profesionl augstk izgltba inenierzintns vai tehnisk jom;-pieredze ldzg amat; -valsts valodas C lmea 1.pakpe vai iegta izgltba valsts valod.-zinšanas autodesk Invertor programm (vai analoga).Alga bruto no 1170 ldz 1220 EURPieteikšans: nostot CV uz elektronisk pasta adresi: . Papildu informciju iespjams iegt zvanot pa tlrua Nr.67104751. RP SIA „Rgas satiksme” sazinsies tikai ar tiem kandidtiem, kuri tiks aicinti uz nkamo atlases krtu. Nordot datus, Js piekrtam, ka visa Jsu sniegt informcija (t.sk. personas dati) tiks izmantoti tikai Jsu ka...

 • Company EAST METAL, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA "East Metal" ir starptautisks metlapstrdes uzmums, viens no lielkajiem raošanas uzmumiem metlapstrdes nozar Latvij. Pc pasttja skicm vai rasjumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas. SIA "East Metal" galven raotne atrodas Dobel, ar struktrvienbm Jelgav un Daugavpil. Kop uzmum nodarbinti vairk k 600 darbinieku.Saistb ar jaunu raošanas iekrtu uzstdšanu, aicinm savam kolektvam pievienoties:Augsti kvalifictu MEHNII  (darbam Dobel)Galvenie darba pienkumi: iekrtu un mehnismu diagnostika, apkopes un remontdarbi; uzraudzt iekrtu un mehnismu tehnisko stvokli, nodrošint to savlaicgu apkopi un remontu, savlaicgi rakstiski sniegt informciju par remonta un apkopju veikšanai nepieciešamajm detam; veikt tehniskos darbus, kas saistti ar mehnisko ieru, iekrtu un to mezglu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineers Edit filters