Jobmonitor. Search results for Manufacturing supervisors

15 Jobs found

Used filters:
 • Manufacturing supervisorsx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company Puratos Latvia, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Puratos ir starptautiska grupa ar plašu inovatvu produktu klstu maizes cepšanas, konditorejas un šokoldes izstrdjumu raošanas joms. Puratos Latvia uzmuma pamatnodarbošans ir augu un ogu izejvielu raošana jogurta, saldjuma, maizes un konditorejas prstrdes uzmumiem.  Tpat Puratos Latvia uzmums rao “Pre” preu zmes produktus, piedvjot gala patrtjiem ievrjumus, srupus, kafijas srupus, sulas un tomtu mrces. Puratos Latvia SIA darbam Pr aicina darb:  Raošanas meistaru/-i Galvenie darba pienkumi:Raošanas meistars ir atbildgs par raošanas komandas vadšanu un apmcbu, k ar par efektvu un rezultatvu sniegumu, veicot neprtrauktu uzlabošanu saska ar uzmuma mriem un KPI, kas saistti ar 5 plriem: Cilvki, EHS, Kvalitte, Serviss, Izmaksas. Nepieciešams prasmes:Augstk vai vidj specil izgltba tehniskajs zintn...

 • Company RITAL, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Maias meistars:- vlama darba pieredze;- darbs ar cilvkiem;- raošanas procesa organizšana.SIA "Rital", Rzeknes nov., Ozolaines pag., Tvii, pieteikties zvanot tlr.: 29294334...

 • Company STEEL PRO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Pienkumi:* Montas procesa vadba* Montas procesu plnošanas nodrošinšana* Montas termiu izpildes kontrole* Montas procesu uzraudzba, attstba* Montas tehnoloiju kvalittes standartu nodrošinšanaPrasbas:* Atbilstoša izgltba tehnisks zinbs* Tehnisk domšana, izpratne par rasjumiem* Komunikcija un komandas darbs* Spja patstvgi plnot un organizt savu un savas komandas darba uzdevumus* Godgums un augsta atbildbas sajta* Orientcija uz detam, spja viegli pielgoties izmaim un tri apgt jaunas zinšanas* Nestandarta risinjumu rašana tehnisku izaicinjumu situcijsPiedvjam:* Motivjošu un konkurtspjgu atalgojumu* Godgi samakstus nodokus un socils garantijas* Profesionlu pilnveidi un iespju attstties, iegt jaunu pieredzi darb ara inovatviem izstrdjumiem un produktiem* Lieliskus darba apstkus* Uzmuma apmakstas ...

 • Company DARDEDZE HOLOGRĀFIJA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ...

 • Company BRIKERS LATVIJA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Brikers Latvija” – viens no lielkajiem un modernkajiem betona izstrdjumu raošanas uzmumiem Baltijas valsts, aicina savam kolektvam pievienoties:BETONA BRUAKMES RPNCAS MAIAS MEISTARS / CNC OPERATORS (Darbam Dobel) Darba pienkumos ietilps:betona bruakmens raošanas iekrtu darbbas uzraudzba un kontrole;  gatavs produkcijas kvalittes kontrole un uzraudzba; sekošana ldz iekrtu tehniskajam stvoklim - plnot un veikt raošanas iekrtu remontdarbus un tehnisks apkopes.Ms piedvjam: darbu modern rpnc ar automatiztm iekrtm;...

 • Company Baltic Food Factory, SIA in Inciems
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Baltic Food Factory SIA, re. Nr. 41503083503 aicina darbMaias MEISTARU (prtikas rpniecbas jom), Nr prof.klas. 3122 10Darba pienkumi: Organizt un plnot raošanas ceha ikdienas darbu attiecb uz darba plniem, k ar pašam aktvi iesaistties raošanas proces.Vairk par darba pienkumiem iepazstinsim prruns. Darba vietas adrese: - “Ziemei”, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145Atalgojums: no 700 EUR mnesIesniedzamie dokumenti: - pieteikuma (motivcijas) vstule, - izgltbu apliecinošu dokumentu un/vai profesionlo pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas (ja tdi ir), - dzves un iepriekšjs darba pieredzes apraksts (CV).Darba devja kontaktinformcija. , 26442206, ...

 • Company SSI Schaefer, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SSI SCHÄFER uzmumu grupa, dibinta pirms vairk nek 80 gadiem, šodien ir prstvta 6 kontinentos, 70 valsts un nodarbina vairk k 10 500 darbinieku vis pasaul. Ms ik dienas strdjam, lai radtu inovatvus risinjumus saviem klientiem dads nozars, tdjdi veidojot intraloistikas nkotni. SSI SCHÄFER ir pasaules lderis noliktavu aprkojuma izstrd, raošan un mont. Kompnijas prstvniecba Latvij aicina darb Metla konstrukciju montas darbu vadtju projektiem rzems.Nc un veido nkotni kop ar mums!MS SAGAIDM NO TEVIS: Iegtu vidjo vai augstko tehnisko izgltbu Prasmi strdt ar rasjumiem un tehnisko dokumentciju Ieinterestbu mcties un apgt jaunas iemaas Prasmes un pieredzi komandas vadšan Spju patstvgi plnot, organizt savu un komandas darbu Loisko, tehnisko domšanu un precizitti Labas latviešu un angu valodu z...

 • Company Gaujas Koks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:Tlrunis uzzim: 65220123...

 • Company TAVOL, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Vajadzgs meistars ššanas uzmumPrasbas: arodizgltba ššanas jom vai iepriekšja darba pieredze meistara darb ššanas plsm.Pieteikšans pa tlr. 26515148, CV stt ...

 • Company BŪVLUKSS & IĻĢUCIEMS, SIA in Other
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  METLAPSTRDEPretendentiem zvant darba dienas laik: 29413269 (Nikolajs)...

 • Company Dizains un Druka, SIA in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Dizains un Druka, SIAStabils uzmums ar draudzgu kolektvu aicina pievienoties sav komand Tipogrfijas darbiniekuVairk informcijas par uzmumu msu mjas lapsPrasbas kandidtiem:- Obligta darba pieredze;- Prasme strdt patstvgi;- Augsta atbildbas sajta un precizitte;Darba pienkumi:- Drukas darbu pcapstrde ar iekrtm un rokm;- Savlaicga un precza darba izpilde;Piedvjam:- Stabilu pamatalgu;- Socils garantijas;- Interesantu, dinamisku darbu jauk kolektv;- Darbu Rgas centr;- Vrtgu darba pieredzi. CV, motivcijas vstuli ar nordi tipogrfijas darbinieku stt uz e-pastu  ...

 • Company TENAPORS, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA „TENAPORS”, TENAX meitas uzmums, ir viens no tirgus lderiem siltumizolcijas materilu un sendvipaneu raošan, kurš jau vairk k 25 gadus veiksmgi darbojas gan Latvijas, gan rvalstu tirgos, aicina sav komand:RAOŠANAS CEHA VADTJUDarba pienkumi:Organizt, plnot un vadt raošanas procesu putupolistirola raotn ValmierVadt raošanas komandas darbu (15- 20 darbinieki)Plnot raošanas plsmu, nepieciešams raošanas jaudas, resursus, nodrošinot pastjumu laicgu izpildiKontrolt atbilstošu materilu un citu plnoto resursu izlietojumu Nodrošint saraots produkcijas kvalittiNodrošint raošanas iekrtu neprtrauktu darbbuNodrošint jauno izejmaterilu ieviešanu raošanas procesUzturt atbilstošu dokumentcijuGalvens prasbas kandidtiem:Augstk izgltbaIepriekšj darba pieredze ldzg amat, rpnieciskaj raošanoti labas plnošana...

 • Company Jensen Metal, SIA in Vidi
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Metlapstrdes uzmums LSEZ „Jensen Metal” SIA, ir lielkais metlapstrdes uzmums Liepj. Tas dibints Latvij 2004.gad. Jensen Metal spks ir specilisti ar pieredzi, kas projektus spj pielgot priorittm, izmantojot atbilstošus risinjumus. Ja mekl jaunus izaicinjumus un patkamu darba vidi, pievienojies msu komandai k RAOŠANAS MEISTARSPrasbas: Darba pieredze metlapstrd; Labas angu valodas zinšanas; Spja last rasjumus; Pieredze darbinieku komandas vadb un teicamas sadarbbas prasmes; Vadbas un ldera dotbas, spja izvirzt un sasniegt mrus; Precizitte un augsta atbildbas sajta par sava darba rezulttu; Inovatva un msdienga domšana; Spja strdt patstvgi un organizt citu darbinieku darbu; Operatva reakcija nestandarta situcijs. Pienkumi:...

 • Company COMPAQPEAT, SIA in Rucava
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  SIA „Compaqpeat” aicina darb:Substrtu maisjumu meistaru Prasbas:-  angu vai krievu valodas zinšanas(runt un last, sarunvalodas lmenis);- vlama pieredze ldzg amat: substrtu raošan, drzkopbas vai lauksaimniecbas jom;- spja strdt komand, k ar patstvgi risint problmas;-   augsta atbildbas sajta.Piedvjam: Darbu liel un stabil uzmum, labus darba apstkus, visas socils garantijas un karjeras izaugsmes iespjas.Darbavieta: Rucava. Nodrošinam transportu no Liepjas. Pi...

 • Company RĀMKALNI SERVISS, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  DARBA PIENKUMI: Raošanas procesa kontrole un organizšana; Produkcijas kvalittes kontrole un nodrošinšana; Tehnisks dokumentcijas sagatavošana; Komunikcija ar piegdtjiem. MS PIEDVJAM: Atbildgu un dinamisku darbu augoš uzmum Apmcbu darba viet, kas nepieciešama darba pienkumu veikšanai Labus darba apstkus, atsaucgu kolu atbalstu Konkurtspjgu atalgojumu PRASBAS: Iepriekšja pieredze raošanas vadtja amat; Precizitte un augsta atbildbas sajta; Spja pieemt lmumus stresa situcijs; Teicamas iemaas darb ar datoru (MS Office, MS Excel); Latviešu valodas zinšanas, vlamas angu un krievu valodas. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Manufacturing supervisors Edit filters