Jobmonitor. Search results for Manufacturing supervisors

27 Jobs found

Used filters:
 • Manufacturing supervisorsx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company Ceram Optec, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Optisko šiedru un medicnas izstrdjumu raošanas uzmums SIA „Ceram Optec” Re. Nr. LV40103659502 aicina pievienoties savai komandai:MEISTARU (apstrdes rpniecbas jom) / Raošanas meistaru medicnisko izstrdjumu raošanas iecirknPrasbas pretendentam:Iegta augstk tehnisk izgltba ( iegts bakalaura grds).Iepriekšja darba pieredze izstrdjumu mont – vismaz 3 gadi.Spja vadt komandu un delet darbinieku pienkumus. Vlams iepriekšja darba pieredze vadoš amat.Labas latviešu un krievu valodas zinšanas.Angu valodas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu.Labas prasmes darb ar datoru (MS Office).Tiešie darba pienkumi:Izstrdjumu izgatavošanas termiu plnošana un ievrošana.Raošanas darbinieku darbu koordinšana un prraudzšana.Produktu kvalittes nodrošinšana.Darbinieku apmcšana un konsultšana par raošanas procesiem....

 • Company LATTEX D, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Lattex D” aicina darb:Ššanas raošanas meistariMs piedvjam: lieliskus darba apstkus, darbu ar msdiengm iekrtm, veselbas apdrošinšanu, visas socils garantijas. Darba alga: no 500 EUR mnesPapildus informcija pa tlruni: 65420054 vai 22015388CV ldzam stt uz e-pastu: ...

 • Company ARTEX LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA „Artex Latvia” vlas aicint sav kolektv  profesionlu Trikotas ššanas lniju meistaru darbam Smiltenes ššanas fabrik.Skka informcija interneta mjas lap Darba pienkumi: Organizt ššanas lnijas darbu un plnot pilnas noslodzes darba sadaljumu pa šuvjm (ldz 20 šuvjm lnij); Plnot un nodrošint raošanas pastjumu izpildi noteikt laik un kvalitt; Kontrolt raošanas izlaidi un efektivittes aprinus; Strdt ar šuvju individulo un lnijas kopjo efektivittes celšanu, kvalittes uzlabošanu; Nodrošint krtbu un darba disciplnu uz lnijas; Veikt starpkontroli un izlases krtb gala kvalittes kontroli; Ievadinstruktas un ššanas operciju apmcbas šuvjm; Darbs ar dokumentciju – tabeles, darba uzskaites, izlaides kopsavilkums u.c. ar uzmuma kvalittes sistmas pras...

 • Company LATTEX D, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Sakar ar ššanas fabrikas atvršanu Randen SIA “Lattex D” aicina darb:Ššanas raošanas meistariMs piedvjam: lieliskus darba apstkus, darbu ar msdiengm iekrtm, veselbas apdrošinšanu, visas socils garantijas. Darba alga: no 500 EUR mnesPapildus informcija pa tlruni: 65420054 vai 22015388CV ldzam stt uz e-pastu: ...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:Tlrunis uzzim: 65220123...

 • Company Puratos Latvia, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Puratos ir starptautiska grupa ar plašu inovatvu produktu klstu maizes cepšanas, konditorejas un šokoldes izstrdjumu raošanas joms. Puratos Latvia uzmuma pamatnodarbošans ir augu un ogu izejvielu raošana jogurta, saldjuma, maizes un konditorejas prstrdes uzmumiem.  Tpat Puratos Latvia uzmums rao “Pre” preu zmes produktus, piedvjot gala patrtjiem ievrjumus, srupus, kafijas srupus, sulas un tomtu mrces. Puratos Latvia SIA darbam Pr aicina darb:  Raošanas meistaru/-i Galvenie darba pienkumi:Raošanas meistars ir atbildgs par raošanas komandas vadšanu un apmcbu, k ar par efektvu un rezultatvu sniegumu, veicot neprtrauktu uzlabošanu saska ar uzmuma mriem un KPI, kas saistti ar 5 plriem: Cilvki, EHS, Kvalitte, Serviss, Izmaksas. Nepieciešams prasmes:Augstk vai vidj specil izgltba tehniskajs zintn...

 • Company HIKE, SIA in Gardene
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA"HIKE", kuru klienti atpazst pc mjas lapas Celubuve24.lv ir  uzmums ar desmit gadu pieredzi satiksmes drošbas elementu un ceu remontmaterilu tirdzniecb. Msu lielkie klienti ir ceu bves uzmumi, un pašvaldbas.Aicinm darb darbinieku ar labm angu vai vcu valodas zinšanm darb ar UV printeri. Iepriekšja darba pieredze ir vlama bet nav obligta.Vakance – Lielformta printera operatorsDarba apraksts: Darbs ar lielformta UV printeri Plnot un izpildt klientu pastjumus Darba atrašans vieta - Gardene. Prasbas: Labas angu vai vcu valodas zinšanas.Labas iemaas darb ar Adobe un Corel programmm. Spja patstvgi plnot savu darbu. Spja strdt rpgi un izpildt darbu termios. Piedvjam: Darbu draudzg un neliel uzmum....

 • Company HIKE, SIA in Gardene
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA"HIKE", kuru klienti atpazst pc mjas lapas Celubuve24.lv ir  uzmums ar desmit gadu pieredzi satiksmes drošbas elementu un ceu remontmaterilu tirdzniecb. Msu lielkie klienti ir ceu bves uzmumi, un pašvaldbas.Aicinm darb darbinieku ar pieredzi darb ar lielformta UV printeri (piemram AGFA Anapurna).Vakance – Lielformta printera operatorsDarba apraksts: Darbs ar printeri AGFA Anapurna Plnot un izpildt klientu pastjumus Darba atrašans vieta - Gardene. Prasbas: Pieredze darb ar lielformta UV printeri. Spja patstvgi plnot savu darbu. Spja strdt rpgi un izpildt darbu termios. Piedvjam: Darbu draudzg un neliel uzmum. Stabilu darbu ar izaugsme...

 • Company RS NAMI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA RS NAMI aicina darb raošanas vadtju.Raošanas procesa nodrošinšana.Uzlabot tehnoloiskos procesus.Alga 7.5- 8.5 euro/hPretendentus ldzam stt CV uz e-pastu: ...

 • Company RITAL TIMBER, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Maias meistars kokapstrdes uzmumraošanas procesa organizšanaVlama darba pieredze.SIA "Rital Timber", Rzeknes nov., Ozolaines pag., Tvii, tel.: 29294334...

 • Company RESERV INC, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicina darb DARBU VADTJU OBJEKT uz projekta realizšanas laiku (paredzamais laiks - devii mneši).Prasbas:- tehnisk izgltba;- labas angu valodas zinšanas.  CV stt uz e-pastu:   Tlrunis: 20110007  ...

 • Company LOCITECH PRODUCTION, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Locitech Production ir metlapstrdes uzmums Jelgav, kas jau vairk k 10 gadus nodarbojas ar augstas kvalittes interjera dizaina priekšmetu un mbeu raošanu eksportam.Šobrd uzmums aicina savai komandai pievienoties talantgu profesionli pozcijRAOŠANAS VADTJS/-ADarba apraksts.  Sastdt raošanas plnu·  Vadt raošanas procesu un darbinieku darbu·  Organizt iekrtu pilnu noslogojumu un neprtrauktu darbu·   Nodrošint pastjumu kvalitatvu izpildi...

 • Company FleMur, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Ššanas raošanas meistarsMs piedvjam: - lieliskus darba apstkus;- darbu ar msdiengm iekrtm;- veselbas apdrošinšanu, visas socils garantijas. Prasbas pretendentam: - profesionl vidj izgltba- iepriekšja pieredze ldzg amatPapildus informcija pa tlruni: 22015388 CV ldzam stt uz e-pastu: ...

 • Company SILS & CO, SIA in Sils
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Sils & CO SIA piedv darbu autoremonta darbncas vadtjam.Galvenie pienkumi:*Preu piegde*Konsultciju sniegšana*Ikdienas darba organizšanaPieteikumu stt uz e-pastu:...

 • Company KIDS GREEN ZONE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Sakar ar paplašinšanos uzmums aicina darb:amats: raošanas vadtjs/a (ššanas jom)organizt un vadt uzmuma darbbukontrolt raošanai nepieciešamo izejmaterilu  un gatavs produkcijas noliktavas kustbu un atlikumukrtot raošanas dokumentcijusagatavot vadbai atskaites par aktulajiem raošanas plniemprasbas:          pieredze ššanas jom vadošaj amatspt patstvgi veikt savus darba pienkumus un organizt uzmuma ritmisku un neprtrauktu darbbukrievu un latviešu valodas zinšanaslabas iemaas darb ar datorupiedvjam:alga bruto: no 600.00 EUR ldz 650.00 EURdarba slodze: pilnadarba vietu skaits: 1 (viena)darba lguma veids: uz noteiktu laiku (15 mneši)...

 • Company JENSEN METAL, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Metlapstrdes uzmums LSEZ „Jensen Metal” SIA, ir lielkais metlapstrdes uzmums Liepj. Tas dibints Latvij 2004.gad. Jensen Metal spks ir specilisti ar pieredzi, kas projektus spj pielgot priorittm, izmantojot atbilstošus risinjumus. Ja mekl jaunus izaicinjumus un patkamu darba vidi, pievienojies msu komandai k RAOŠANAS MEISTARSPrasbas: Darba pieredze metlapstrd; Labas angu valodas zinšanas; Spja last rasjumus; Pieredze darbinieku komandas vadb un teicamas sadarbbas prasmes; Vadbas un ldera dotbas, spja izvirzt un sasniegt mrus; Precizitte un augsta atbildbas sajta par sava darba rezulttu; Inovatva un msdienga domšana; Spja strdt patstvgi un organizt citu darbinieku darbu; Operatva reakcija nestandarta situcijs. Pienkumi:...

 • Company DUCK WOODWORKS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  1.      Prraudzt un koordint raošanas un saimniecisks darbbas uzmum.2.      Vadt un kontrolt raošanas un noliktavas ikdienas darbu.3.      Nodrošint tehnoloisko procesu kvalitatvu norisi un raošanas normu izpildi.4.      Nodrošint resursu racionlu izmantošanu, kontrolt to izlietojumu.5.      Izstrdt paskumus, lai palielintu produktivitti un efektvku raošanas jaudu izmantošanu.6.      Nodrošint raošanas procesu ar nepieciešamajiem materiliem.7.      Organizt un uzraudzt izejvielu iegdi un to piegdi. ...

 • Company OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA Otau Dzirnavnieks ir sertificts daudznozaru uzmums ar vairk k 24 gadu pieredzi. Viena no darbbas sfrm ir graudu prstrde un tirdzniecba. Aicinm savai komandai pievienoties Raošanas procesa vadtju/ noliktavas przini.Galvenie darba pienkumi:Raošanas procesu przinšana un uzraudzba;Izejvielu un gatavo produktu kvalittes kontrole;Izejvielu, materilu, gatavs produkcijas noliktavu uzskaite atbilstoši prasbm;Padot personla darbu organizšana.Priekšroka tiek dota, ja Tev ir:Vismaz divu gadu pieredze ldzg amat, specialitt;Izpratne par tehniskiem procesiem;Labas latviešu un krievu valodas zinšanas;Atbildbas sajta, komunikabilitte, analtiska domšana, stresa noturba.Ms piedvjam:Individulas apmcbas;Iespju strdt stabil uz attstbu vrst uzmum;Pozitvu, atsaucgu un profesionlu kolu atbalstu;Kvalifikcijas p...

 • Company PAVASARS HOUSING CONSTRUCTION, SIA in Amata
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Modulro sistmu un koka paneu raošanas uzmums, saistb ar uzmuma paplašinšanos, aicina darb Raošanas vadtju darbam Moduu raošan.Ms Tev uzticsim:Attstt un pilnveidot uzmuma raošanas procesus;Vadt 20-30 cilvku komandu;Palielint un stabilizt raošanas produktivitti;Nodrošint kvalittes kontroles sistmu;Ms no Tevis sagaidm:Visaugstko atbildbas sajtu pret saviem darba pienkumiem;Vlmi un spjas darbu veikt kvalitatvi;Spja strdt gan patstvgi, gan komand;Iepriekšju darba pieredzi ldzg amat;Gan teortisku, gan praktisku izpratni par bvniecbas procesiem;Raošanas uzmuma procesu izpratni;Ms papildus novrtsim:Spju strdt dinamisk vid;Zinšanas par koku konstrukciju bvniecbu;Profesionlo vai augstko izgltbu atbilstoši amata aprakstam;Iepriekšjus sasniegumus ldzg amat;Pašiniciatva uzlabojumu veikšan.Ms piedvjam:I...

 • Company BC CORPORATION LIMITED, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Firma aicina Raošanas vadtjuPrasbas:    Pieredze vai izgltba amat;    Bez kaitgiem ieradumiem;    Spja last skices un darba rasjumus    Spja veikt programmvadbas metlapstrdes darbgaldu ikdienas    tehnisko apkopi    Spja praktiski pielietot kontroles instrumentus un mrinstrumentus    Spja strdt patstvgi un komand    Spja ievrot darba aizsardzbas prasbas, strdjot pie dada veida programmvadbas metlapstrdes darbgaldiem    Spja ievrot vides aizsardzbas prasbas    Prasme lietot darbagaldu tehnisko dokumentcijuPienkumi:     Raošanas darbu plnošana un uzraudzba un koordinšana;    Materilu, rezerves dau un izejmaterilu pastšana;    Darba plnu sastdšana    Kontrolt tehnoloisk procesa ievrošanu    Kristlu un to izstrdjumu testšana ar UV gaismas stendu, ar rentgendifraktometru ar lzera un citiem gais...

 • Company NEMO, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Ja esi pozitvs un atvrts jaunajam, spj organizt savu un citu darbu.Ja esi ar atbildbas sajtu un spju sadarboties komand, tad gaidm Tevi oti!Darba pienkumi:- ššanas plsmas darba organizšana;- komandas saliedšana un raošanas mru izpilde;- darba raguma celšana.Pieteikties zvanot uz tlr.29865950  Oksana vai stt CV uz e-pastu: ...

 • Company AUSTRA PAK, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company KORNBEST, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA KORNBEST aicina darb Raošanas vadtjuDarba pienkumi:o    Vadt raošanas procesu,o    komunict ar klientiem no zijas par produktu kvalittes prasbm un to sasniegšanuo    kontrolt saraots produkcijas kvalittiDarba vietas adrese: Jauntrei, Grnes, Olaines nov., Olaines pag.Atalgojums : EUR 1100 BrutoDarba devja kontaktinformcija :o    371 26485324o    ...

 • Company RAUNAS BRUGAKMENS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "Raunas Bruakmens" aicina pievienoties savai komandai raošanas vadtju Prasbas kandidtam:- pieredze raošanas komandas vadšan un motivšan, - pieredze ldzg amat, bruakmens vai citu betona izstrdjumu raošan, - teicamas prasmes ar datoru - MS Office - labas angu un krievu valodas zinšanas, - vlams augstk izgltba (vlams ineniertehnisk)Pienkumi:- Kontrolt un vadt raošanas procesu, - Nodrošint raošanas iekrtu tehnisko stvokli atbilstoši prasbm, - Nodrošint pakautb esošo darbinieku disciplnu un darba krtbas ievrošanu, - Nodrošint efektvu produkta kvalittes kontroli, - Izejmaterilu sagdes plnošana, Nodrošinm:- Darba vietu stabil uzmum,- Iespju vadt un organizt savu komandu, - Socils garantijas,- atalgojumu ldz 2000 eur- pilna laika darbu, ar darba vietu Raun Ja uzskati, ka Tev piemt augstk min...

 • Company RĀMKALNI SERVISS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  DARBA PIENKUMI: Raošanas procesa kontrole un organizšana; Produkcijas kvalittes kontrole un nodrošinšana; Tehnisks dokumentcijas sagatavošana; Komunikcija ar piegdtjiem. MS PIEDVJAM: Atbildgu un dinamisku darbu augoš uzmum Apmcbu darba viet, kas nepieciešama darba pienkumu veikšanai Labus darba apstkus, atsaucgu kolu atbalstu Konkurtspjgu atalgojumu PRASBAS: Iepriekšja pieredze raošanas vadtja amat; Precizitte un augsta atbildbas sajta; Spja pieemt lmumus stresa situcijs; Teicamas iemaas darb ar datoru (MS Office, MS Excel); Latviešu valodas zinšanas, vlamas angu un krievu valodas. ...

 • Company SSI Schaefer, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SSI SCHÄFER uzmumu grupa, dibinta pirms vairk nek 80 gadiem, šodien ir prstvta 6 kontinentos, 70 valsts un nodarbina vairk k 10 500 darbinieku vis pasaul. Ms ik dienas strdjam, lai radtu inovatvus risinjumus saviem klientiem dads nozars, tdjdi veidojot intraloistikas nkotni. SSI SCHÄFER ir pasaules lderis noliktavu aprkojuma izstrd, raošan un mont. Kompnijas prstvniecba Latvij aicina darb Metla konstrukciju montas darbu vadtju projektiem rzems.Nc un veido nkotni kop ar mums!MS SAGAIDM NO TEVIS: Iegtu vidjo vai augstko tehnisko izgltbu Prasmi strdt ar rasjumiem un tehnisko dokumentciju Ieinterestbu mcties un apgt jaunas iemaas Prasmes un pieredzi komandas vadšan Spju patstvgi plnot, organizt savu un komandas darbu Loisko, tehnisko domšanu un precizitti Labas latviešu un angu valodu z...

 • Company IG KONSULTACIJAS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Msu klients ir tradcijm un pieredzes bagts Latvijas uzmums, kas rao sertifictus bvniecbasizejmaterilus. K viena no uzmuma pamatvrtbm ir neprtraukta pilnveidošans un profesionl izaugsme. Lai sasniegtu vl labkus un izcilkus rezulttus, uzmums aicina pievienoties motivtu un enerisku komandas biedru!                                      DZELZSBETONA RAOŠANAS MEISTARS/-EDarba pienkumi: - Dzelzsbetona iecirka ikdienas darba plnošana, vadšana un kontrole, nodrošinot raošanas plna izpildi; - Nodrošint neprtraukto raošanas procesu un savlaicgu pakalpojumu izpildi; - Dzelzsbetona konstrukciju kvalittes kontrole raošanas proces un saraotajai produkcijai; - Uzturt raotn LEAN sistmas principus, lai nodrošintu neprtrauktu raošanas procesa kvalittes kontroli; - Budeta plnošana izejmaterilu un palgmaterilu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Manufacturing supervisors Edit filters