Jobmonitor. Search results for Managing directors and chief executives

11 Jobs found

Used filters:
 • Managing directors and chief executivesx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company Līgatnes novada dome in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Lgatnes novada dome (90000057333)aicina pieteikties uzLgatnes novada pašvaldbas kapitlsabiedrbas SIA „Lgatnes komunlserviss” valdes loceka amatuGalvenie pienkumi:Organizt un vadt kapitlsabiedrbu SIA „Lgatnes komunlserviss”;Prasbas pretendentam:otr lmea augstk izgltba, priekšroka pretendentiem ar augstko izgltbu ekonomik, uzmjdarbb vai inenierzintns;Izgltba, tehnisks zinšanas un pieredze darb ar centralizts densapgdes, kanalizcijas notekdeu attršanas un apkures iekrtu darbbas nodrošinšanu tiks uzskattas par priekšrocbu; Latviešu valodas zinšanas augstkaj lmen (atbilstoši 07.07.2009. MK noteikumos Nr. 733 noteiktajam C lmenis 1.pakpe), krievu valodas zinšanas sarunvalodas lmen; vismaz 3 (trs) gadu pieredze vadoš amat;izpratne par uzmumu saimniecisko darbbu; labas datorprasmes Microsoft Offic...

 • Company WIZARD CAPITAL, SIA in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Wizard Capital”, re.Nr. 40103817746, juridisk adrese Dzirnavu iel 140, Rga (nodarbojas ar datorprogrammšanu)aicina pievienoties savai komandai KOMERCDIREKTORU  Pienkumi:noteikt uzmuma darbbas pamatvirzienus;prstvt uzmumu darjumos ar citiem uzmumiem, organizcijm, iestdm; noteikt ekonomiskos un tehnisks attstbas rdtjus; plnot un prognozt uzmuma racionlu darbbu atbilstoši noteiktajiem mriem un tirgus situcijai; organizt, vadt un koordint uzmuma funkcionšanu kopum; motivt un kontrolt sev pakaut personla pienkumu izpildi;Prasbas: Augstk izgltbaCV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company LPN LATVIA, SIA in Other
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “LPN Latvia”, re. Nr. 43603081278, juridisk adrese: Rga, Jrkalnes iel 1 k-1 (nodarbojas ar kakao, šokoldes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrdjumu raošanu) -aicina darbKOMERCDIREKTORU (profesiju klasifikatora profesijas kods 1120 04) Pienkumi: noteikt uzmuma darbbas pamatvirzienus; prstvt uzmumu darjumos ar citiem uzmumiem; noteikt ekonomiskos un tehnisks attstbas rdtjus; plnot, vadt un koordint uzmuma darbu kopum; kontrolt izdevumus.Darba vieta – Jrkalnes iel 1 k-1, LV-1046 un rpus telpm.Prasbas: Augstk izgltba.CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company NEXIS FIBERS, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Raošanas uzmums “Nexis Fibers” uz vakanto vietu mekl Tehnisko direktoru.Galvenie pienkumi:Raošanas plnošana, organizšana un kontrole Produkcijas raošanas tehnoloiju zinšana un kontroleRaošanas iekrtu uzturšana, tehnisks apkopes nodrošinšana un kontrole nepieciešamo remontdarbu veikšanPlnoto uzdevumu izpilde saska ar noteiktiem kvalittes un kvantittes rdtjiemDarba aizsardzbas un drošbas, ugunsdrošbas, drošbas tehnikas un sanitrijas normu ievrošanas kontroleRaošanas enertisks, mehnisks un remontu apkalpes darba vadšana un koordinšanaIenkošs tehnisks dokumentcijas saemšana un analzeTehnisko projektu izstrdes un realizcijas procesa dalbaKomunikcija un jautjumu risinšana ar koliem un klientiem.Prasbas kandidtiem: Augstk izgltba tehniskaj nozar Darba pieredze ldzgaj jom ...

 • Company RIGAS PILSETAS PASVALDIBA in Amata
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas pilstas pašvaldba izsludina atkltu konkursu uz SIA “Getlii EKO” (reistrcijas Nr. 40003367816, juridisk adrese: Kaudzšu iela 57, Rumbula, Stopiu novads, LV-2121) divu padomes loceku amata vietm Kandidtiem izvirzts obligts minimls prasbas:-    valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienbas oficils valodas zinšanas padomes loceka uzdevumu profesionlai izpildei nepieciešam apjom (angu valodas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu);-    augstk izgltba (akadmisk augstk vai otr lmea profesionl augstk izgltba), kas nodrošina nepieciešamo zinšanu un kompetenu kopumu, lai profesionli pildtu padomes loceka uzdevumus konkrtaj amat Sabiedrb;-    darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemau kopumu, lai profesionli pildtu padomes loceka uzdevumus konkrtaj amat Sabiedrb un kas atbilst vienam...

 • Company RIGAS PILSETAS PASVALDIBA in Amata
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas pilstas pašvaldba izsludina atkrotu atkltu konkursu uz SIA “Rgas dens” (reistrcijas Nr. 40103023035, juridisk adrese: Zigfrda Annas Meierovica bulvris 1, Rga, LV-1495) vienu padomes loceka ar kompetenci kapitlsabiedrbas darbbas jom amata vietu Kandidtiem izvirzts obligts minimls prasbas:-    valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienbas oficils valodas zinšanas padomes loceka uzdevumu profesionlai izpildei nepieciešam apjom (angu valodas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu);-    augstk izgltba (akadmisk augstk vai otr lmea profesionl augstk izgltba), kas nodrošina nepieciešamo zinšanu un kompetenu kopumu, lai profesionli pildtu padomes loceka uzdevumus konkrtaj amat Sabiedrb;-    darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemau kopumu, lai profesionli pildtu padomes loceka uzd...

 • Company GALAKSION GROUP, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm darb komercdirektoru. Prasbas:-pieredze ldzg amat (3 gadi);-iniciatva, radoša pieeja darba uzdevumiem;-precizitte un augsta atbildbas sajta;-spja strdt patstvgi, noteikt priorittes un plnot ikdienas darbu;-labas darba plnošanas un organizšanas prasmes;-augsta saskarsmes kultra, labas sadarbbas un organizatorisks prasmes.CV stt uz e-pastu - ...

 • Company VM AUTO, SIA in Zvaigzne
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Izveidot piedvjuma paketi jauniem inovatviem enertikas produktiemPiesaistt un komunict ar iespjamiem Eiropas partneriem   Pc pieprasjuma braukt komandjumos un veikt padziintu produkta virzšanu Eiropas tirgos Kontaktinformcija:e-pasts:tel.26322277...

 • Company VEDANT, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VEDANT, SIAAicina darb KOMERCDIREKTORUMsu kompnija izvirza sekojošas prasbas pretendentam: augstk izgltba komercijas jom. Lgums pretendentiem stt savus CV uz e-pastu: ...

 • Company OCTOPUS BLACK, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA OCTOPUS BLACK aicina darb KOMERCDIREKTORUPrasbas:Augstk izgltba - uzmjdarbba, ekonomika, biznesa psiholoijaLoisk, analtisk un tehnisk domšana.Plnošanas spjas, spja tri uztvert, apstrdt un analizt informciju.Teicamas angu valodas zinšanas.MS Excel przinšana pieredzjuša lietotja lmen, labas iemaas darb   ar citm MS Office programmm.Spja patstvgi plnot un organizt savu darbu.Augsta atbildbas izjta, iniciatva un precizitte.Darba pieredze : ne mazk k 2 gadi Darba vieta: Rga, Csu iel 31Darba samaksa: 1076,00 EUR (bruto)Pieteikties ldz 01.10.2020.Sazinsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzti otrajai atlases krtai.Kontakti:T. 25666404...

 • Company KV95, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "KV95" reg. nr. 40203179587 aicina pievienoties savai komandai KOMERCDIREKTORU Pienkumi:noteikt uzmuma darbbas pamatvirzienus;prstvt uzmumu darjumos ar rzemju uzmumiem, organizcijm, iestdm;noteikt ekonomiskos un tehnisks attstbas rdtjus;plnot un prognozt uzmuma racionlu darbbu atbilstoši noteiktajiem mriem un tirgus situcijai; organizt, vadt un koordint uzmuma funkcionšanu kopum;motivt un kontrolt sev pakaut personla pienkumu izpildi;Prasbas: Augstk izgltba, vlamas angu un krievu valodu zinšanasCV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Managing directors and chief executives Edit filters