Jobmonitor. Search results for Livestock and dairy producers

20 Jobs found

Used filters:
 • Livestock and dairy producersx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company AGRO-KAĶENIEKI, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Piedvjam patstvgu darbu.  Izgltba un pieredze nav oblgta, jo visas nepieciešams darba prasmes ir iespja apgt darba viet.Ir iespja nodrošint ar dzves vietu.Darbs Annenieku pagast, Dobeles novad.Interesties pa tlr.: 27019770CV: ...

 • Company Golden Fleece, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Golden Fleece" aicina darb AITKOPI.Prasbas:obligt darba pieredze aitu ganšan;izpratne par aitkopbu;zinšans par gisru širnes aitm;vlamas krievu valodas zinšanas saziai ar sadarbbas partneriem.Darba pienkumi:aitu ganšana;gisru širnes aitu kopšana.Atalgojums EUR 1004.00.Darba vietas adrese: Vgriezes, eipenes pagasts, Ogres novadsLai pieteikties vakancei, ldzam savu CV ldz 31.12.2019. stt uz e-pasta adresi  . Tlrunis informcijai 26776433....

 • Company LĀSES AM, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Kautuve aicina darb strdnieku kt. Darba pienkumos: -lopu pieemšana un dzšana, -lopu kopšana, svršana,-kts tršana. Interesties pa tlr. 29263583...

 • Company Jauno jātnieku skola, BDR in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Jauno Jtnieku skola aicina darb:rpgu ZIRGKOPIStabila alga, darbs mais. Bruto no 660-1000 EURGalvens prasmes: mlestba un ciea pret dzvniekiem, vlama iepriekšja pieredze darb ar zirgiem. Galvenie darba pienkumi boksu tršana, zirgu barošana, izlaišana aplok un ievešana atpaka stall.Darba vieta: Inukalna novadsINTERESTIES: 28677177...

 • Company KĻAVAS V, SIA in Daugavpils
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba vieta - Vaikuni, Lksnas pag., Daugavpils nov.Pieteikties pa tlruni: 29551000...

 • Company ROBEŽNIEKI, ZEM in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rpties par jaunlopu labturbu, veselbu ....

 • Company ROBEŽNIEKI, ZEM in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rpties par lopu labturbu, veselbu ....

 • Company AIZSILI, ZEM in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb LOPKOPI / TRAKTORISTUFiziski smags darbsApmcba darba vietDarba alga dien:vasaras sezon no 9.00 ldz 25.00 eiro  (BRUTO)ziemas sezon no 15.00 ldz 25.00 eiro  (BRUTO) Kontakttlrunis uzzim: 22146713...

 • Company Agrobusiness Baltic, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Lopkopis darbam ar gaas liellopiemDarba vieta: Daugavpils nov., Medumu pag., ''Rudzši''CV stt: ...

 • Company Agrobusiness Baltic, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Gans darbam ar  liellopiemDarba vieta: Daugavpils nov., Medumu pag., ''Rudzši''CV stt: ...

 • Company Kurzemes Gaļsaimnieks, SIA in Paplaka
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Gaas prstrdes uzmums:SIA „KURZEMES GASAIMNIEKS”AICINA DARB GAAS UN DU APSTRDTJUSDARBA PIENKUMI:-Svaigs gaas apstrde;-Ievrot un izpildt vadtja mutiskos nordjumus;-Veikt citus ldzga rakstura darbus;-Darbs mais. - Darba vieta - Paplaka PRASBAS: -Augsta atbildbas sajta, iniciatva, spja strdt dinamiskos apstkos; -Prasme organizt savu darbu, strdt gan komand, gan patstvgi;-Darbs raošanas telp ar temperatru +3 - +6 grdi;-Sanitr grmatia. Obligt veselbas karte. Pretendentus pieteikties persongi raotn vai zvanot pa tlruni 26571577, vai stot pieteikumus epast:  ...

 • Company Kalnāji, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Kalnji  (Re.nr.49203002737) mekl strdgu, bez kaitgiem ieradumiem mehanizts slaukšanas operatoru. Tlr.27831882, ...

 • Company Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca, SIA in Dzelmes
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Cku komplekss "Papardes" (Lielvrdes novads, Dzelmes) aicina pastvg darb CKKOPI Uzmums piedv:darbu augoš uzmum;stabilu atalgojumu un iespju papildus nopelnt (atbilstoši darba rezulttiem);socils garantijas;darbam nepieciešamo apmcbu.Darba devjs nodrošina iespju dzvošanai uz vietas.Lgums zvant  29455869....

 • Company BĒRZI, ZEM in Other
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ZS "BRZI" aicina darb LOPKOPI, darbs liellopu ferm. Vlamas traktortehnikas vadtja tiesbas.Vakancei pieteikties zvanot: 22042284....

 • Company Bērziņi, ZEM in Zirgi
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Zemnieku saimniecba Brzii mekl darbinieku - LOPKOPI ar dzvošanu uz vietasSaimniecb ir zirgi, gaas širnes liellopi.Darba vieta - Rušonas pagasts, Riebiu novads (Preiu raj.) Nenormts darba laiks.Zvant pa tlruni: 29222207 no plkst. 8:00 ldz 17:00 vai stt CV uz e-pastu: ...

 • Company UZVARA-STRAUTI, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nepieciešama ckkopja kompleks, Gailšu pagast.Sazinties: +37126191171...

 • Company Beef auction, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Fermai vajadzgs teu barotjs/-a, kopjs/-a - (ar bez darba pieredzes, apmcba darba viet)Darba vieta - Riebii (Preiu raj.) Darba devjs piedv:- bezmaksas dzvesvietu- bezmaksas pusdienasPretendentiem lgums zvant darba laik: 23999242...

 • Company GAIŽĒNI, SIA in Gaiņi
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ckkopbas nozares uzmums SIA “GAINI” aicina darb CKKOPI sivnmšu audzšanas kompleks “Skalderi” slces pagasts, Bauskas novads, LV-3901Darba pienkumi:veikt dzvnieku kopšanu, barošanu, veselbas aprpi;uzturt cku novietni un taj esošo aprkojumu darba krtb;uzskaitt un reistrt cku audzšanas procesu notikumus;Prasbas kandidtiem:saudzga un rpga attieksme pret dzvniekiem;augsta atbildbas izjta, precizitte, uzticamba;vlme mcties un apgt jaunas zinšanas;iemaas darb ar datoru.Pieteikties stot CV uz e- pasta adresi: ...

 • Company Agrofirma Jelgava, SIA in Jelgava
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA Agrofirma "Jelgava" aicina darb fermas strdnieku lopkopbas kompleks pie piena teiem.Vlama  pieredze darb pie lopiem.Darbs mais.Pieteikties pa tlruni  25994410...

 • Company UPNIEKI, ZEM in Other
  06.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  ZS «Upnieki» (re. nr. 49001000457) LOPKOPJAM TRAKTORISTAM. Stundas likme — € 3,50—4,00. Telefons 28663172....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Livestock and dairy producers Edit filters