Jobmonitor. Search results for Livestock and dairy producers

35 Jobs found

Used filters:
 • Livestock and dairy producersx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company Miķelāni bekons, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Piedv darbu ckkopjiem.  Darba laiks no 8:00-17:00 ( pc grafika).CV ldzam stt uz e-pasta adresi: , tlrunis informcijai 25417148...

 • Company Baltic Beef Sale, SIA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Fermai vajadzgs teu barotjs/-a, kopjs/-a - (var ar bez darba pieredzes, apmcba darba viet)Darba vieta - Tilti, Lksnas pagasts, Daugavpils novadsDarba devjs nodrošina: - transportu no Daugavpils ldz darba vietai un atpaka- dzvesvietu.Pretendentiem lgums zvant darba laik: 23999242...

 • Company KRASTA IELA 7, ZEM in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicina darb ckkopi, kuram ir ckkopbas specilista darba pieredze.T. 29294040...

 • Company Baltic Beef Sale, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Fermai vajadzgs teu barotjs/-a, kopjs/-a – (var bez darba pieredzes, apmcba darba viet)Darba vieta -  Zaseki, Riebiu pag., Riebiu nov.Darba devjs piedv:- bezmaksas dzvesvietu- bezmaksas pusdienas Pretendentiem lgums zvant darba laik: 23999242...

 • Company Baltic Beef Sale, SIA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Fermai vajadzgs teu barotjs/-a, kopjs/-a - (ar bez darba pieredzes, apmcba darba viet)Darba vieta - Lksnas pagasts, Daugavpils novadsDarba devjs nodrošina transportu no Daugavpils ldz darba vietai un atpakaPretendentiem lgums zvant darba laik: 23999242...

 • Company Baltic Beef Sale, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA Baltic Beef Sale aicina darbsaimniecbas strdnieku Apmcba tiks organizta uz vietas.Darba devjs nodrošina ar dzvesvietu (Lksna).Pretendentiem lgums zvant darba laik: 23999242...

 • Company BALTIC PORK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ckkopbas nozares uzmums  aicina darb CKKOPI.Darba pienkumi:veikt dzvnieku kopšanu, barošanu, veselbas aprpi;uzturt cku novietni un taj esošo aprkojumu darba krtb.Prasbas kandidtiem:saudzga un rpga attieksme pret dzvniekiem;augsta atbildbas izjta, precizitte, uzticamba;vlme mcties un apgt jaunas zinšanas.Ms piedvjam:dinamisku darbu stabil, augoš uzmum;apmcbu, profesionlo izaugsmi;draudzgu un atsaucgu kolektvu;motivjošu un konkurtspjgu darba samaksu;socils garantijas, veselbas apdrošnšana;Alga: 800.00 – 1000.00 EURDzvesvieta netiek nodrošinta.Kontaktinformcija: 29273352, CV stt uz e-p...

 • Company ZEMTURI ZS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "ZEMTURI ZS" Burtnieku pagast, Burtnieku novadpiedv darbu MEHANIZTS SLAUKŠANAS OPERATORAM.Darba pieredze nav obligta.Darba laika veids un rems: summtais darba laiks mais pc grafika, 2 dienas strd, 2 dienas brvas.Uzmuma pamatnodarbošans lauksaimniecba. Darbavieta atrodas ~13 km no Valmieras.CV stt uz e-pastu .Papildus jautjumu gadjum zvant darba diens no 9.00-19.00 uz tlr. 29487505.Sazinsimies tikai ar tiem, kandidtiem, kurus aicinsim uz prrunm....

 • Company LAUKU PARTNERIS, SIA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jaunlopu fermai vajadzgs teu barotjs/-a, kopjs/-a (ar bez darba pieredzes, apmcba darba viet)Darba vieta - ferma "Tilti", Auguni, Lksnas pagasts, Daugavpils novads vai Zaseki, Riebiu pag., Riebiu novads.Darba devjs nodrošina transportu no Daugavpils ldz darba vietai un atpakaDarba devjs piedv bezmaksas dzvesvietuPretendentiem lgums zvant darba laik: 23999242...

 • Company KALĒJI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "KALJI" aicina darb LOPKOPI.Nepieciešama traktortehnikas vadtja apliecba.Vakancei pieteikties stot CV uz e-pastu: ,  tlrunis papildus informcijai: 64625359. ...

 • Company Agrofirma Jelgava, SIA in Jelgava
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA Agrofirma "Jelgava" aicina darb fermas strdnieku lopkopbas kompleks.Vlama  pieredze darb pie lopiem.Darbs mais.Pieteikties pa tlruni  25994410...

 • Company UPENES, ZEM in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SLAUCJS/-A darbam zemnieku saimniecbAr apmcbas iespjmKontaktinformcija:26005261...

 • Company ML INVESTICIJAS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA ML Investcijas, adrese:  “Brzi”, Mlpils novads, LV-2152, mekl TEKOPI. Maiu darbs, atalgojums stundas likme ldz 4.5 EUR pirms nodoku nomaksas Prasbas pretendentiem:Iemaas un pieredze teu barošan, kopšan, ieinterestba veicamaj darb.Uzmums nodrošina labiekrtotu izmitinšanu.Kontaktinformcija: Aldis Gribusts, mob. 26406617, e- pasts: ....

 • Company AIZSILI, ZEM in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicinm darb LOPKOPI / TRAKTORISTUFiziski smags darbsApmcba darba vietDarba alga dien:vasaras sezon no 9.00 ldz 25.00 eiro  (BRUTO)ziemas sezon no 15.00 ldz 25.00 eiro  (BRUTO) Kontakttlrunis uzzim: 22146713...

 • Company KALĒJI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA "KALJI" aicina darb LOPKOPI.Nepieciešama traktortehnikas vadtja apliecba.Vakancei pieteikties zvanot: 64625359. ...

 • Company GAIŽĒNI, SIA in Gaiņi
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ckkopbas nozares uzmums SIA “GAINI” aicina darb CKKOPI nobarojamo cku kompleks “Smuri” (papildus jpaldz lauksaimniecb sezonas laik)(“Jaunsmuri”, Priekuu pagasts, Priekuu novads)Darba pienkumi:veikt dzvnieku kopšanu, barošanu, veselbas aprpi;uzturt cku novietni un taj esošo aprkojumu darba krtb;uzskaitt un reistrt cku audzšanas procesu notikumus;graudaugu audzšanas sezonas laik veikt lauku darbus.Prasbas kandidtiem:saudzga un rpga attieksme pret dzvniekiem;augsta atbildbas izjta, precizitte, uzticamba;vlme mcties un apgt jaunas zinšanas;iemaas darb ar datoru;vlama traktortehnikas vadtja apliecba.Ms piedvjam:dinamisku darbu stabil, augoš uzmum;apmcbu, profesionlo izaugsmi;draudzgu un atsaucgu kolektvu;motivjošu un konkurtspjgu darba samaksu;...

 • Company SAKTAS, ZEM in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Liellopu kopšana (roku darbs)Alga Bruto 33,00 EUR dien plus siltas pusdienas. Saimniecba atrodas Valtaios, labi var piekt gans no Skrundas puses, gan no Aizputes. Interesentus zvant pa tlruni 29284022...

 • Company KLAVAS V, SIA in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba vieta - Vaikuni, Lksnas pag., Daugavpils nov.Pieteikties pa tlruni: 29551000...

 • Company LIELPLATONE, AS in Lielplatone
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  AS "Lielplatone" steidzgi aicina darb  mehanizts slaukšanas operatoru  (slaucju) Darba laiks -   plkst. 04:00 - 8:00 un 16:00-20:00Darbs mais ar 8 brvdienm mnes.Darb ievrot govs slaukšanas tehnoloiju,  govs tesmea sagatavošana slaukšanai  un pc slaukšanas pupu apstrde, sekot slaukšanas procesam, slaukšanas apartu turšana krtb, rpties par jaundzimušajiem teliiem ldz 2 mnešu vecumam, tos dzirdot ar jaunpienu un pienu, par govs meklšanos ziot mkslgs apsklošanas tehniei.Bruto darba alga no 850-1000 eiro mnes. Darbinieks tiek apdrošints. Darba vieta Jelgavas novada, Lielplatones pagasts, liellopu novietne Vksnas.Tlrunis: 29104315...

 • Company LĪCĪŠI Ltd, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA LCŠI Ltd aicina darb lopkopi.Darba uzdevumi: kazu dinšana, aprpe, fermas uzkopšana un uzturšana.Darba laiks: pc grafika.Darba vietas adrese: Ozolnieku nov., Cenu pag., LcšiPrasbas: atbildbas sajta, prast strdt ar dzvniekiem.Zvant: 26453155...

 • Company Aina Rajecka in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Apkopt, barot lopus. Sagatavot barbu. Uzturt krtbu lopu novietns un apsaimniekojamaj teritorij. Govju slaukšana....

 • Company UPMALAS, ZEM in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Lauku strdnieka uzdevumi bs nodrošint audzjamo dzvnieku kopšanu atbilstoši labturbas prasbm  Izvaltas pagasta zemnieku saimniecb  UPMALAS, k ar piedalties saimniecbas lauksaimniecbas zemes platbu apsaimniekošan atbilstoši sezonai, k ar veikt citus palgdarbus saimniecb. Kontaktpersona Raitis Vtols t.26673993....

 • Company KURZEMES GAĻSAIMNIEKS, SIA in Paplaka
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  GAAS APSTRDTJS/ ATDZSLOTJS (ar pieredzi)Ko varam Tev piedvt? darba samaksa no 1000,- EUR (bruto) ldz 1300,- EUR (bruto) ; darba laiku: (summtais) no 8:00 ldz pastjumu izpildei (katru dienu maings); nodrošinm darba aprbu, apavus un darba inventru; nepieciešambas gadjum nodrošinm ar dzvesvietu; siltas pusdienas (bezmaksas); socils garantijas un alga vienmr laik (divas reizes mnes); darba vieta-Priekules novads, Virgas pagasts, Paplaka. Ko no Tevis sagaidm:- pieredze(vlama), tiks uzskatta par priekšrocbu;- bt gatavam fiziskam roku darbam;- izpratni par strdšanu gaas prstrdes jom(higinas normas utt.)- disciplnu un atbildbas sajtu atrodoties darba viet.- prasmi strdt komand.K pieteikties?Sti savu CV uz e-pastu: ...

 • Company BELIKO, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA Beliko (re. nr. 49203003380) aicina darb mehanizts slaukšanas operatoru.Slaukšana maz grup ldz 60 govm.Atalgojums 1076 EUR + piemaksas. Pieteikties pa tlr. 26308373...

 • Company STARTERIS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

   Aicina darb ckkopi  labiekrtot ferm. Nepieciešamas  iemaas darb ar datoru Pieteikties pa tlruni:27432445...

 • Company STALBES AGRO, SIA in Stalbe
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm darb atbildgu cilvku,jo darbiniekam jprot pabarot jaundzimušos telius,apkopt ,vrot veselbas stvokli..Darbs notiek specilista vadb un nepieciešams iemaas tiks iemctas.Pieteikties stot CV uz e-pastu:  vai zvanot pa tlruni 29337171...

 • Company GAIŽĒNI, SIA in Gaiņi
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Ckkopbas nozares uzmums SIA “GAINI” aicina darb CKKOPI nobarojamo cku kompleks “Smuri” (papildus jpaldz lauksaimniecb sezonas laik)(“Jaunsmuri”, Priekuu pagasts, Priekuu novads)Darba pienkumi:veikt dzvnieku kopšanu, barošanu, veselbas aprpi;uzturt cku novietni un taj esošo aprkojumu darba krtb;uzskaitt un reistrt cku audzšanas procesu notikumus;graudaugu audzšanas sezonas laik veikt lauku darbus;vlama traktortehnikas vadtja apliecba.Prasbas kandidtiem:saudzga un rpga attieksme pret dzvniekiem;augsta atbildbas izjta, precizitte, uzticamba;vlme mcties un apgt jaunas zinšanas;iemaas darb ar datoru.Ms piedvjam:dinamisku darbu stabil, augoš uzmum;apmcbu, profesionlo izaugsmi;draudzgu un atsaucgu kolektvu;motivjošu un konkurtspjgu darba samaksu;...

 • Company JAUNDZINTARI, ZEM in Randene
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Zemnieku saimniecba "JAUNDZINTARI" aicina darb LOPKOPI / TRAKTORISTU.Ar lopkopbu saistti pienkumi - lopu barošana, kopšana. Vlams ar traktortehnikas vadtja iemam.Darba grafiks: nedu strd / neda brvaDarba devjs nodrošina ar dzvesvietuDarba vietas adrese: Randene, Kalknes pagastsPretendentiem lgums zvant pa tlruni: 29419488...

 • Company ZARECJE, ZEM in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  zemnieku saimniecba "Zareje" aicina darb lopkopi/slaucju. Nodrošina ar dzvesvietu (1 istabas dzvoklis).Pieteikties zvanot uz tlr. 26465727 vai 26368593...

 • Company CAUNĪTES, ZEM in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darbs piensaimniecb. Nodrošint dzvnieku plsmas organizšanu ferm, Fermas uzturšana - mslu izstumšana, pakaišu ievešana, dzirdu tršana, barbas piestumšana. Paldzba pie veterinrajiem darbiem. Apmcbu nodrošinm.Pieteikties pa tlruni: 29395315 vai CV stt uz e-pastu:...

 • Company Golden Fleece, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "Golden Fleece" aicina darb AITKOPI.Prasbas:obligt darba pieredze aitu ganšan;izpratne par aitkopbu;zinšans par gisru širnes aitm;vlamas krievu valodas zinšanas saziai ar sadarbbas partneriem.Darba pienkumi:aitu ganšana;gisru širnes aitu kopšana.Lai pieteikties vakancei, ldzam savu CV ldz 08.03.2021. stt uz e-pasta adresi .Darba devja kontaktinformcija: 26776433...

 • Company PRIEDAINE, ZEM in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darbs - 2,5 st.no rta un 2,5 st.vakar.Piedv dzvesvietu. Ir izvles iespja strdt ferms Vrkavas pagast vai Riebiu pagast. Papildinformcija pa tlr.22341422 (Lcija) ...

 • Company Māras brieži, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Darba pienkumi:- lauksaimniecbas dzvnieku (brieu) uzraudzba, barošana, širošana,-barbas sagatavošana izmantojot traktortehniku,-dzvnieku novietnes (aploka) uzturšana tehnisk krtb.Prasbas pretendentam:-traktortehnikas vadtja apliecba,-zinšanas veterinrijDarba vieta:Blzmas 2, Mores pagasts, Siguldas novads. T: 29284285, ...

 • Company BELIKO, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA Beliko (re. nr. 49203003380) aicina darb mehanizts slaukšanas operatoru.Darba grafiks: 6 dienas strd, 2 brvas.Atalgojums 5 EUR/stund plus piemaksa par papildus padarto darbu.Pieteikties pa tlr. 26308373...

 • Company UZVARA-STRAUTI, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Nepieciešama ckkopja kompleks, Gailšu pagast.Sazinties: +37126191171...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Livestock and dairy producers Edit filters