Jobmonitor. Search results for Lifting truck operators

57 Jobs found

Used filters:
 • Lifting truck operatorsx
Displaying 1-50 of 57 results.
 • Company MAURIŅI 57, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA "MAURII 57" aicina darb AUTOKRVJA VADTJU.Darba pienkumi:transportt, pacelt, iekraut kravu, zmaterilu iekraušana, izkraušana transport un avšanas kamers, tehnikas apkope un remonts u.c.Vakancei pieteikties zvanot: 29297235...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicinm darb autoiekrvja (autokra) vadtju darbam kokapstrdes uzmum "Gaujas Koks" Jkabpil. Nepieciešama iepriekšj pieredze darb ldzg darb. Js Sagaida:Dinamisks un atbildgs darbs modern raošanas uzmumBezmaksas apmcbas un izaugsmes iespjasStabila darba alga no 800 ldz 900 EUR uz rokas skum (1120-1300 EUR bruto), skot no 1000 EUR uz rokas pc prbaudes laika (1400 EUR bruto)Darba vieta Jkabpil, netlu kurs Jkabpils 3. un 8. maršruta pilstas autobussDarba aprbs (pc prbaudes laika)Nodrošinm ar dzvesvietu (dzvokl vai kopmtns rpncas teritorij)Maiu darbs, dienas un nakts maiasSocils garantijasDraudzgi, atsaucgi un zinoši koli. Darba Pienkumi:Materilu un sastvdau piegde raošanas ceh;Gatavo produktu aizvšana no raošanas;Citi ldzg rakstura darba pienkumi.Ja Js vlaties pievienoties msu komandai - aicinm pi...

 • Company DAIĻRADE KOKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba pienkumi:Produkcijas transportšana starp cehiem, kravu iekraušana un izkraušana;Uzticts tehnikas apkope.Prasbas: Precizitte, atbildbas sajta;Elektrokra vai autokrvja vadtja apliecba;Pieredze attiecgaj darb.Darba laiks no plkst. 7.00 ldz 16.00. Darbinieka amats uz prombtn esoša darbinieka aizvietošanas laiku.CV ar nordi "Autokrvja vadtjs" iesniegt uzmuma biroj L.Laicena iel 4, Valmier, darba diens no plkst. 8:oo ldz 17:oo vai stt elektroniski uz e-pastu Tel. 29403530 (Andris Gtmanis).Pieteikšans ldz 29.01.2021.g....

 • Company KRŪZA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  KRZA, SIA aicina darb AUTOIEKRVJUPienkumi:Darbs ar autoiekrvjuPrasbas: Augsta atbildbas sajta Spja strdt tri un preczi Godprtgums Pozitva attieksme pret darbu autoiekrvja apliecbu Ms piedvjam: Interesantu un dinamisku darbu strauji augoš uzmum mcbu iespjasDarba vietas adrese:  Jrmalas gatve 89,RgaKontaktinformcija: e-pasts: , tlr.nr.: 26007995...

 • Company LatIgMa, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Kokapstrdes uzmums aicina komand  AUTOKRVJA VADTJUDarba vieta: Ugle, LatvijaDarba laiks: 8h, maiu darbsPienkumi:vadt un uzraudzt autoiekrvjuveikt operatvos un plnotos prvietošanas, iekraušanas un izkraušanas darbus  sekot un uzturt autoiekrvju lab tehnisk stvoklsadarboties komand, ievrojot profesionls darbbas visprjos pamatprincipusPiedvjam:darbu stabil un augoš uzmumteicamus darba apstkusprofesionls pilnveides iespjaskonkurtspjgu atalgojumu pretimnkošu darba kolektvuuzmuma organiztu transportu, nokšanai darb noteiktos maršrutos Darba devja kontaktinformcija: , Kontakttlrunis: 29285689...

 • Company Cross Timber Systems, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA CROSS TIMBER SYSTEMS rao inovatvu produktu – liela izmra masvkoka lmtus paneus daudzstvu bvniecbai. Aicinm mums pievienotiesElektroiekrvja vadtju - du širotjuDarba pienkumi: veikt kravu izkraušanas, prvietošanas un izvietošanas darbus; veikt kravu pieemšanu; veikt du širošanu, atbilstoši uzmuma noteiktajiem standartiem. No kandidta sagaidm: pieredzi darb ar elektroiekrvju un atbilstošu kvalifikciju; vlams - vidj profesionl izgltba kokapstrdes jom; latviešu valodas prasmes. Piedvjam: stabilu darbu liel kokapstrdes raošanas uzmum; darba vietu Jelgav; atalgojumu skot no 850 EUR pirms nodoku nomaksas; veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laika. ...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb  ELEKTROKRVJA OPERATORU ar 1 - 2 gadu pieredzi vai atbilstošu izgltbu. CV stt uz ...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicina darb elektrokrvja operatoru- vlama pieredze ldzg amat vismaz 1 -2 gadi vai atbilstoša izgltba.Stiet CV uz ...

 • Company EURO STANDARD, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA EURO STANDARD aicina darb autokrvja vadtjusAtalgojums(Bruto) - 1004EurDarba devja kontaktinformcija - ...

 • Company GM LOGISTICS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA GM Logistics, reistrcijas Nr. 40103646669 aicina darb:Elektropaclja vadtju (PROFESIJU KLASIFIKATORA KODS  8344 04)Galvenie uzdevumi:Preu izkrtošanas noliktavVajadzgo preu izdošana  komplektšanaiKrtbas uzturšana noliktavPrasbas:Pieredze elektropaclja vadšanFizisk izturba, spja veikli un tri strdt Iespja strdt maiu darbu ( diennakts )Prasme strdt komandPiedvjam:Darbu stabil uzmumSocils garantijasDarba rezulttiem atbilstošu atalgojumu skot no 900 - 1100 EURPieteikumu un CV stt uz e- pastu  ldz 05.08.2020.Vai pa telefonu 63122222...

 • Company ERAUS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "ERAUS" aicina darb AUTOKRVJA VADTJU. Vakancei pieteikties stot CV uz e-pastu: Tlrunis papildus informcijai: 29171311...

 • Company WOOD HOLDING, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums aicina darb autokrvja vadtju.  Darbs  maisPrasbas kandidtam: Autokrvja vadtja apliecba,pieredze darb uz autokrvja, augsta atbildbas sajta, bez kaitgiem ieradumiem. Pieteikties:- pa tlruni: 29131196. - CV sutt: ...

 • Company PET Baltija, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Eco Baltia grupas uzmums AS „PET Baltija” ir lielkais Pet pudeu prstrdes uzmums Baltijas valsts un ir viengais šda veida prstrdes uzmums Latvij.Aicina pievienoties komandai autoiekrvja vadtju.Galvenie darba pienkumi:Pievest izejmaterilu (PET pudeles ps) uz širošanas lniju;Aizvest uz noliktavu saraoto gatavo produkciju;Uzturt krtb raošanas telpas un ra teritorijas;Nogdt atširots PET pudeles maisos ldz noliktavai un širošanas lnijai;Veikt citus darbus saska ar maias vadtja nordjumiem.Tev ir un piemt:Vidj specil vai vidj izgltba;Pieredze darb ar elektroiekrvju vai autokrvju;Spja strdt preczi un uzturt krtbu;Augsta atbildbas sajta.Ms piedvjam:Darbu vadoš nozares uzmum;Atsaucgus, draudzgus un profesionlus kolus;Prmijas par labi padartu darbu;Veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laika;Atalgojumu no...

 • Company Jēkabpils kokapstrāde, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Prasbas: - pamata vai vidj izgltba,- autoiekrvja vadtja apliecba,- pieredze autoiekrvja vadtja darb, - atbildga attieksme pret darbu, vlme apgt jaunas zinšanasDarba vieta: - Zlnu iela 66D, Jkabpils CV ar nordi AUTOIEKRVJA VADTJS stt uz e-pastu Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kurus aicinsim uz satikšanos kltien.Tlrunis uzzim: 25606007...

 • Company EKJU, SIA in Pāce
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “EKJU” Nr. 4003051329 ( ), viens no  vadošajiem Eiropas koka drza mbeu raotjiem aicina darb autoiekrvja vadtju. Darba apraksts:Vadt un apkalpot autoiekrvjus vai tamldzgas iekrtas, kas iekrauj vai izkrauj, transport, pace un sakrauj iepakotas kravas uzmuma raotn – cehos un laukumos, noliktavs, kravas automašns; nepieciešambas gadjum izmantot roku darbu. Iekraut, izkraut un transportt uzmuma raotnes teritorij zmaterilus, sagataves, gatavo produkciju, zmaterilu atgriezumus, atkritumus.  Prasbas: Pieredze precizitte un kvalittes prasbu ievrošana spja strdt patstvgi atbildbas sajta, godprtga un pozitva attieksme pret darbu Ms nodrošinsim: Patstvgu darbu, atalgojums  5.50 Euro/h (pirms nodoku nomaksas).Darba vieta- Ierii, Amatas novads.CV un motivcijas vstuli stt uz: Papildus informcija ...

 • Company Nordplay, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Brnu rotau laukumu raotjs SIA NordplayAicina darb Autokra vadtju uz pilnu darba laikuPrasbas:Spja strdt patstvgi;Augsta atbildba un precizitte;Vlme mcties un apgt jauno;Ms piedvjam:Dinamisku darbu augoš uzmumDraudzgu kolektvuKonkurtspjgu atalgojumu un socils garantijasCV stt uz epastu vai pieteikties persongi Css, Gaujas 16. Tlrunis papildus informcijai 29218604Tikšanos kltien saskaot iepriekš telefoniski. Bez iepriekšja uzaicinjuma neierasties....

 • Company RITAL TIMBER, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Autoiekrvja vadtjs kokapstrdes uzmum.Rzeknes novads, Ozolaines pagasts, Tvii.Tel. 29294334...

 • Company Cēsu alus, AS in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  AUTOKRVJA VADTJS/-A (AUKSTAJ NOLIKTAV) (UZ SEZONAS LAIKU, AR IESPJU PALIKT PASTVG DARB)CSISRealizt amata misiju:Efektvi, tri, preczi un savlaicgi veicu pastjumu komplektšanu, kravu iekraušanu un izkraušanu, k ar kvalitatvi apkalpoju iekšjos un rjos klientus! Rpjos par krtbu atbildb esošaj noliktav/sektoros!Tav atbildb:tri un efektvi apkalpot noliktav ienkošo un izejošo kravu pastjumus, izkraujot un iekraujot kravas;nodrošint gatavs produkcijas novietošanu noliktav ar Reach truck (13m augstum), ievrojot FIFO principu;uzturt atbilstošu krtbu noliktav.Vlamies, lai Tev ir:autoiekrvja vadtja apliecba (ja nav, ms nodrošinm apmcbas);iepriekšja pieredze darb ar loistikas tehniku (vlams Reach truck);spja uzemties atbildbu par paveikto darbu un strdt efektvi;precizitte, godgums un augsta atbildbas s...

 • Company Cēsu alus, AS in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  AUTOKRVJA VADTJS/-A (MATERILU NOLIKTAV, UZ SEZONAS LAIKU)CSISRealizt amata misiju:Efektvi, tri, preczi un savlaicgi veicu materilu un izejvielu kravu izkraušanu un iekraušanu, k ar kvalitatvi apkalpoju iekšjos un rjos klientus! Rpjos par krtbu atbildb esošaj noliktav / sektoros.Tav atbildb:tri un efektvi apkalpot izejvielu materilu noliktav ienkošo un izejošo kravutransportu, izkraujot un iekraujot kravas;uzturt atbilstošu krtbu materilu noliktav, ievrojot FIFO principu;ievrot materilu noliktavas izkrtojuma standartu, piedvt efektvus risinjumus;piedalties materilu noliktavas attstbas procesu realizcij.Vlamies, lai Tev ir:iepriekšja pieredze darb ar loistikas tehniku;autoiekrvja vadtja apliecba (ja nav, ms nodrošinm apmcbas);spja uzemties atbildbu par paveikto darbu un strdt efektvi;precizi...

 • Company BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS, SIA in Pāle
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS, SIAElektroiekrvja jeb "štabeltja" vakance uzmum SIA "Baltic Logistic Solutions"Darba apraksts:- Palešu prvietošana noliktav (pacelšana/nolaišana) - Ms atrodamies Rmav, Liepu alej 4. Ldz mums var rti nokt ar Rgas Satiksmes sabiedrisko transportu nr. 23, nr. 26 vai nr. 12.Ms piedvjam:- stabilu un konkurtspjgu atalgojumu (darba samaksu skot no 750, - eiro neto jeb "uz rokas" ar iespju pelnt vairk)- veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laika;- karjeras izaugsmes loistikas nozar;- darba aprbu un darba apavus- atlaides sadarbbas veikalos;- saliedšanas paskumus darbiniekiem;Prasbas šim amatam:- dergas elektroiekrvja (reach truck) tiesbas- iepriekšja darba pieredze ldzg amat- spja celt paletes vismaz 8m augstum- atbildba un precizitte- citi deletie pienkumiStiet savu CV uz ...

 • Company METALEKSPO, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Uzmums SIA METALEKSPO, Re. Nr. 40003440140, aicina pievienoties savai komandai IEKRVJA OPERATORU.Prasbas kandidtiem:- Iepriekšj darba pieredze darb ar pašgjju iekrvjiem;- Traktortehnikas TR2 kategorijas vadtja apliecba;- Vlama pieredze darb ar prstrdes iekrtm;- Precizitte un atbildba.Galvenie pienkumi:- Kabeu iekraušanas-izkraušanas darbi;- Darbs ar iekrvju Sennebogen 830 un kabeu prstrdes/smalcinšanas iekrtu;Ms piedvjam:- Stabilu atalgojumu vienmr laik (no 1000 eiro mnes pirms nodoku nomaksas); - Darbu mais; - Darbu stabil un sav nozar atpazstam uzmum;- Darbu atsaucg un profesionl kolektv;- Socils garantijas.Lai pieteiktos šai vakancei, ldzam atstt savu CV uz e-pasta adresi vai zvant pa tlr. 22006269...

 • Company PET Baltija, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Eco Baltia grupas uzmums AS „PET Baltija” ir lielkais Pet pudeu prstrdes uzmums Baltijas valsts un ir viengais šda veida prstrdes uzmums Latvij.Aicina pievienoties komandai autoiekrvja vadtju.Galvenie darba pienkumi:Pievest izejmaterilu (PET pudeles ps) uz širošanas lniju;Aizvest uz noliktavu saraoto gatavo produkciju;Uzturt krtb raošanas telpas un ra teritorijas;Nogdt atširots PET pudeles maisos ldz noliktavai un širošanas lnijai;Veikt citus darbus saska ar maias vadtja nordjumiem.Tev ir un piemt:Vidj specil vai vidj izgltba;Pieredze darb ar autokrvju;Autokrvja vadtja apliecba;Spja strdt preczi un uzturt krtbu;Augsta atbildbas sajta.Ms piedvjam:Darbu vadoš nozares uzmum;Atsaucgus, draudzgus un profesionlus kolus;Maiu darbu, tai skait nakts maias; ...

 • Company EAST METAL, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "East Metal" ir starptautisks metlapstrdes uzmums, viens no lielkajiem raošanas uzmumiem metlapstrdes nozar Latvij. Pc pasttja skicm vai rasjumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas. SIA "East Metal" galven raotne atrodas Dobel, ar struktrvienbm Jelgav un Daugavpil. Kop uzmum nodarbinti vairk k 600 darbinieku.Aicinm darb: AUTOIEKRVJA VADTJU (darbam Daugavpil) Piedvjam:·         Atalgojumu no 850 EUR bruto·         Godgi nomakstus nodokus un socils garantijas·         Veselbas un nelaimes gadjumu apdrošinšanu·         Specifisk...

 • Company BALTIC WOOD TRADING, SIA in Ilze
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Kokapstrdes uzmums SIA “Baltic Wood Trading” darbojas koksnes prstrdes jom vairk k 10 gadus un turpina attstties. Saistb ar darba apjoma pieaugumu, mekljam jaunus koli - autoiekrvju ar apliecbu.  Darba pienkumos ietilps:Dinamiski veikt du uzkraušanu uz kokapstrdes iekrtas un gatavs produkcijas nogdšanu noliktav.Veikt kravu komplektšanu un iekraušanu autotransport, k ar veikt kravu izkraušanu un izvietošanu noliktav.Uzturt krtb un sekot ldzi autokrvja tehniskajam stvoklim.Piedvjam:-Darba vieta Bolderj;-Darbu mais;-Stabilu atalgojumu un socils garantijas (bruto ) no 8,35 euro/h.Ja ir interese strdt kokapstrdes jom un mki darboties ar  autoiekrvju ( no 6 tonnm) , gaidm tieši tavu CV . Rakstt vai zvant uz 29234102 , savu CV var nostt uz e-pastu   Ms augsti novrtsim katru pieteikumu, sazins...

 • Company TENAX PANEL, SIA in Dobele
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  AUTOKRVJA VADTJS( Lauku iela 23, Dobele raotn)Darba pienkumi: Darbs ar autoiekrveju Atbildt par produkcijas iekraušanas un izkraušanas precizitti; Nodrošint laicgu izejvielu piegdi uz raošanas telpm; Darbs maias (no 6.00 ld 14.30 un no 14.30 ldz 23.00). No pretendentiem ms sagaidm: Vidjo izgltbu; Darba pieredze ldzg amat; Spju uzemties atbildbu par paveikto darbu; Precizitti un atbildbu par uzdot darba norisi un rezulttiem; Darba izpildes disciplnu. Piedvajam: Interesantu un stabilu darbu vien no vadošajiem nozares uzmumiem; Nodrošinm apmacbu, nepieciešamo tehnisko iemau iegšanai; Nodrošinm darbiniekus ar darba aprbu; Konkurtspjgu, jsu kvalifikcijai un sasniegumiem rezulttiem atbilstošu atalgojumu no 700-1000 (bruto) mnes; Dottas pusdienas; Veselbas apdrošinšanu pc viena nostrdta gada...

 • Company DAIĻRADE KOKS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darba pienkumi:Produkcijas transportšana starp cehiem, kravu iekraušana un izkraušana;Uzticts tehnikas apkope.Prasbas: Precizitte, atbildbas sajta;Elektrokra vai autokrvja vadtja apliecba;Pieredze attiecgaj darb.Darba laiks no plkst. 7.00 ldz 16.00.CV ar nordi "Autokrvja vadtjs" iesniegt uzmuma biroj L.Laicena iel 4, Valmier, darba diens no plkst. 8:oo ldz 17:oo vai stt elektroniski uz e-pastu Tel. 29403530 (Andris Gtmanis).Pieteikšans ldz 08.01.2021.g....

 • Company RAISO, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "RAISO" aicina darb AUTOKRVJA VADTJU. Vakancei pieteikties zvanot: 29473203...

 • Company DAIĻRADE KOKS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba pienkumi:Produkcijas transportšana starp cehiem, kravu iekraušana un izkraušana;Uzticts tehnikas apkope.Prasbas: Precizitte, atbildbas sajta;Elektrokra vai autokrvja vadtja apliecba;Pieredze attiecgaj darb.Darba laiks no plkst. 7.00 ldz 16.00.CV ar nordi "Autokrvja vadtjs" iesniegt uzmuma biroj L.Laicena iel 4, Valmier, darba diens no plkst. 8:oo ldz 17:oo vai stt elektroniski uz e-pastu Tel. 29403530 (Andris Gtmanis).Pieteikšans ldz 05.05.2020.g....

 • Company DAIĻRADE KOKS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba pienkumi:Produkcijas transportšana starp cehiem, kravu iekraušana un izkraušana;Uzticts tehnikas apkope.Prasbas: Precizitte, atbildbas sajta;Elektrokra vai autokrvja vadtja apliecba;Pieredze attiecgaj darb.Darba laiks no plkst. 7.00 ldz 16.00.CV ar nordi "Autokrvja vadtjs" iesniegt uzmuma biroj L.Laicena iel 4, Valmier, darba diens no plkst. 8:oo ldz 17:oo vai stt elektroniski uz e-pastu Tel. 29403530 (Andris Gtmanis).Pieteikšans ldz 22.05.2020.g....

 • Company Jēkabpils kokapstrāde, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Prasbas: - pamata vai vidj izgltba,- autoiekrvja vadtja apliecba,- pieredze autoiekrvja vadtja darb tiks uzskatta par priekšrocbu, - atbildga attieksme pret darbu, vlme apgt jaunas zinšanasDarba vieta: - Zlnu iela 66D, Jkabpils CV ar nordi AUTOIEKRVJA VADTJS stt uz e-pastu Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kurus aicinsim uz satikšanos kltien.Tlrunis uzzim: 25606007...

 • Company LIANA-NPG, SIA in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Darbs Ncgal - Ncgales pag., Daugavpils nov.Darba devjs nodrošina ar transportu ldz darba vietai un atpakaLgums zvant darba laik: 29457066 vai 28349303...

 • Company Cēsu alus, AS in Amata
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Realizt amata misiju:Efektvi, tri, preczi un savlaicgi veicu pastjumu komplektšanu, kravu iekraušanu un izkraušanu,  k ar kvalitatvi apkalpoju iekšjos un rjos klientus! Rpjos par krtbu atbildb esošaj noliktav/sektoros!Pienkumi:tri un efektvi apkalpot noliktav ienkošo un izejošo kravu pastjumus, izkraujot un iekraujot kravas;veikt kravu komplektšanu, atbilstoši dokumentiem (FIFO metode);nodrošint pakotjus ar tukšs taras pievešanu un novedot satarots paletes vai tukšo/neizmantoto taru;uzturt atbilstošu krtbu noliktav.Prasbas kandidtiem:spja uzemties atbildbu par paveikto darbu;spja strdt efektvi;vlama autoiekrvja vadtja apliecba (ja nav, ms nodrošinm apmcbas);precizitte, disciplna un godgums.Tu saemsi:iespju iegdties produkciju par pievilcgm cenm un nobaudt produktu pirms t nokšanas veikala ...

 • Company BYKO-LAT, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA “Byko-Lat” Css (“Katrnkalns”, Drabešu pagasts, Amatas novads), re.nr.LV40003139859 piedv darbu autoiekrvja vadtjam uz noteiktu laiku.Pieteikšans un informcija pa tlruni  29439201 (Sergejs)...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija autokrvja profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:Tlrunis: 65220123...

 • Company BEST WOOD EUROPE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Autoiekrvja vadtjs/ -aDarba apraksts·          Materila iekraušana, izkraušana un precza novietošana;·          Materila laicga piegdšana uz raošanas procesiem;·          Atbildba par uzticto autoiekrvju, laicgi ziojot par tehniskm vai kda cita veida problmm.Prasbas kandidtiem·         Pieredze darb ar autoiekrvju; ·         Vlama autoiekrvja apliecba;·         Darba izpildes disciplna;...

 • Company EKJU, SIA in Pāce
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  SIA “EKJU” Nr. 4003051329 ( ), viens no  vadošajiem Eiropas koka drza mbeu raotjiem aicina darb autoiekrvja vadtju. Darba apraksts:Vadt un apkalpot autoiekrvji vai tamldzgas iekrtas, kas iekrauj vai izkrauj, transport, pace un sakrauj iepakotas kravas uzmuma raotn – cehos un laukumos, noliktavs, kravas automašns; nepieciešambas gadjum izmantot roku darbu. Iekraut, izkraut un transportt uzmuma raotnes teritorij zmaterilus, sagataves, gatavo produkciju, zmaterilu atgriezumus, atkritumus.  Prasbas: Pieredze precizitte un kvalittes prasbu ievrošana spja strdt patstvgi atbildbas sajta, godprtga un pozitva attieksme pret darbu Ms nodrošinsim: Patstvgu darbu, atalgojums  4.00 Euro/h (neto).Darba vieta- Ierii, Amatas novads.CV un motivcijas vstuli stt uz: Papildus informcija pa tlruni: 2834096...

 • Company EKJU, SIA in Pāce
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  SIA “EKJU” Nr. 4003051329 ( ), viens no  vadošajiem Eiropas koka drza mbeu raotjiem aicina darb autoiekrvja vadtju. Darba apraksts:Vadt un apkalpot autoiekrvjus vai tamldzgas iekrtas, kas iekrauj vai izkrauj, transport, pace un sakrauj iepakotas kravas uzmuma raotn – cehos un laukumos, noliktavs, kravas automašns; nepieciešambas gadjum izmantot roku darbu. Iekraut, izkraut un transportt uzmuma raotnes teritorij zmaterilus, sagataves, gatavo produkciju, zmaterilu atgriezumus, atkritumus.  Prasbas: Pieredze precizitte un kvalittes prasbu ievrošana spja strdt patstvgi atbildbas sajta, godprtga un pozitva attieksme pret darbu Ms nodrošinsim: Patstvgu darbu, atalgojums  6,00 Euro/h (pirms nodoku nomaksas).Darba vieta- Ierii, Amatas novads.CV un motivcijas vstuli stt uz: Papildus informcija ...

 • Company NORDIC PLAST, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba laiks: summtais grafiks -12h (dienas maias no 08:00- 20:00)Gaidsim Tavu CV un pieteikumu uz e-pastu Vai aicinm sazinties telefoniski pa tlrua nr.: +371 26848641....

 • Company DRIADA PRIM, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "Drida prim" aicina darb Autokrvja vadtjuPrasbas: Precizitte un augsta atbildbas sajta. Atbilstoša darba pieredzeDarbs saistts ar kokmaterilu prvietošanu uzmuma teritorij.Interesties Grobi, Lauktehnikas 22 vai zvant: 28314930....

 • Company ULTRAPLAST EU, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA Ultraplast EU aicina darbAUTOIEKRVJA VADTJU Darba pienkumi:   Produkcijas/ noliktavas preu prvietošana un izvietošana tm atbilstošajs zons, izmantojot autoiekrvju; Uzturt krtb un sekot ldzi auto(elektro)krvja tehniskajam stvoklim. Ms piedvjam: Strdt profesionl kolu komand ar starptautiskiem projektiem; Kvalifikcijai un darba rezulttiem atbilstošu atalgojumu no 850 (bruto) un socils garantijas; Profesionls attstbas iespjas. ...

 • Company Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS", AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company BD LTD, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Uzmums mekl AUTOKRVJA VADTJU/S Paredzti komandjumi uz FrancijuDarba devjs nodrošina un garant dzvošanu un visu nepieciešamo dokumentu noformšanuPieteikties, stt CV uz e-pastu: ...

 • Company BEST WOOD EUROPE, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Autokra vadtjs /-aDarba apraksts:- Darbs ar autoiekrvju uzmuma teritorij.- Materila iekraušana un izkraušana no kravas mašnm un jras konteineriem, materila iekraušana un izkraušana kalt.- Sekmga materila prvietošana, nogdšana uz raošanas un glabšanas vietm.- Nodrošint drošu materila prvietošanu un novietošanu, neapdraudot cilvkus un materils vrtbas.- Sekot ldz un uzturt autoiekrvju lab tehnisk stvokl un par tehniskajm neatbilstbm nekavjoties ziot mehniim.Prasbas kandidtiem:Vlama autoiekrvja apliecba;Darba izpildes disciplna;...

 • Company VOLVIT, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Piedv darbu autokrvja vadtjam.PIENKUMI:- pareizi izvietot produkciju noliktav- iekraut un izkraut produkciju auto transport.- uzturt krtb un sekot ldzi autoiekrvja tehniskajam stvoklimPRASBAS:- autoiekrvja vadtja apliecba- iepriekšja pieredze ar ldzvrtgu tehnikuPIEDVJAM:- stabilu atalgojumu un socils garantijas (alga skot no 600.00 eur)- draudzgu kolektvu.Darba laiks: no 8:00 ldz 16:30 brvdienas (sest., svtdiena un visas valst noteikts svtku dienas)interesentiem zvant 27746345 vai stt CV uz " rel="nofollow">" rel="nofollow">...

 • Company AB TERASES, SIA in Olaine
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "AB Terases"  aicina darb  AUTOKRVJA VADTJUPrasbas:  obligtas iemaas darb ar autokrvjuDarba uzdevumi: kokmaterilu prkraušana.Darba vietas adrese: Olaine, Celtnieku iela 1ADarba laiks darba diens 08:00-17:00Pieteikties darbam nostot CV un pieteikumu vakancei uz e-pasta adresi: vai ...

 • Company KRONOSPAN RIGA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ...

 • Company HORNBAEK BALTIC, AS in Priedes
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Hornbaek Baltic A/S ir uzmums, kas nodarbojas ar augstas kvalittes priedes koka lstu raošanu eksportam. Mekljam darbinieku darbam ar autoiekrvju noliktav. Darba pienkumos ietilpst: materilu droša novietošana krautns, un uzkraušana autotransport, k ar noliktavas uzturšana krtb.Prasbas: oti labas autoiekrvja vadšanas prasmes, vlama autoiekrvja vadtaja apliecba, atbildbas sajta.Uzmums nodrošina:-stabilu darba vietu daos;-socils garantijas;-darba algu vidji no 650 EUR neto; -veselbas programmu pc 1 nostrdta gada;-darbu mais (dienas un nakts maias), (7:00-16:00; 16:00-01:00; 22:00-7:00)-ja tomr nav autoiekrvja vadtaja apliecbas, bet ir oti labas vadšanas prasmes, piedvjam iespju iziet autoiekrvja vadtaja kursus-piedvjam iespju apmesties kopmtns blakus darba vietai cilvkiem no tlkiem reioniem.CV...

 • Company RT metāls, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Palielinoties darba apjomam, metlapstrdes uzmums aicina darb AUTOKRVJA VADTJU.Pienkumi:-Gatavo produkciju un materilu iekraušanas, izkraušanas un prvietošanas darbi;-Dadu izmru (ieskaitot lielgabarta) metlizstrdjumu iekraušana un izkraušana;-Uzturt krtb un sekot ldzi autoiekrvja tehniskajam stvoklim;-Izpildt citus ldzga satura darbus.Prasbas:-Pieredze darb ar autokrvja tehniku;-Vlamas mehnia pamatzinšanas.Ms piedvjam:-Pilnas slodzes darbu stabil uz eksportu orientt raošanas uzmum;-Zinšanm un darba pieredzei atbilstošu atalgojumu atkarb no katra pretendenta individulajm zinšanm, kvalifikcijas, prasmm un spjm – alga prbaudes laik skot no 900 eiro bruto;-Iespja strdt virsstundas ar dubulto apmaksu;-Darbs atvrt un draudzg kolektv;-Pozitvs darba mikroklimats;-Socils garantijas;-Nelaimes gadjumu...

 • Company DIANA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Aicinm darb frontl autoiekrvja vadtju. Darbs kokapstrdes uzmum "Dina" ("Gaujas koks" saisttais uzmums) Gulbenes novad. Nepieciešama darba pieredze frontl autoiekrvja, traktora vadtja vai tam ldzg amat. Darba veikšana notiek neldzen teritorij. Js Sagaida-Atbildgs darbs kokapstrdes uzmum-Bezmaksas apmcbas un izaugsmes iespjas-Stabila darba alga no 700 ldz 1200 EUR uz rokas (1000-1686 EUR bruto) atkarb no prasmm-Darba vieta Gulbenes novad, Stradu pagast, Stos (6 km no Gulbenes), kurs autobuss Gulbene-Stari. -Maiu darbs, t. sk. nakts maias-Socils garantijas-Draudzgi, atsaucgi un zinoši koli. Nepieciešambas gadjum nodrošinm ar dzvesvietu.Darba Pienkumi:- Veikt bau iekraušanu, izkraušanu- Prvadt kokmaterilus raošanas teritorij- Nodrošint lietošan nodot autoiekrvja regulru tehnisk stvoka kontroli...

 • Company TOPLOGISTIC, SIA in Pāle
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA TOPLOGISTIC, re. Nr. 42103080619, aicina darb  ELEKTROKRVJA OPERATORUDarba pienkumi:Komplektšanas vietu papildinšana;Preu izvietošana uzkrjumos;Pilno palešu komplektcija.CV lgums stt uz e-pastu ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Lifting truck operators Edit filters