Jobmonitor. Search results for Lifting truck operators

26 Jobs found

Used filters:
 • Lifting truck operatorsx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company Cross Timber Systems, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA CROSS TIMBER SYSTEMS rao inovatvu produktu – liela izmra masvkoka lmtus paneus daudzstvu bvniecbai. Aicinm mums pievienotiesElektroiekrvja vadtju - du širotjuDarba pienkumi: veikt kravu izkraušanas, prvietošanas un izvietošanas darbus; veikt kravu pieemšanu; veikt du širošanu, atbilstoši uzmuma noteiktajiem standartiem. No kandidta sagaidm: pieredzi darb ar elektroiekrvju un atbilstošu kvalifikciju; vlams - vidj profesionl izgltba kokapstrdes jom; latviešu valodas prasmes. Piedvjam: stabilu darbu liel kokapstrdes raošanas uzmum; darba vietu Jelgav; atalgojumu skot no 850 EUR pirms nodoku nomaksas; veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laika. ...

 • Company KRŪZA, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KRZA, SIA aicina darb AUTOIEKRVJUPienkumi:Darbs ar autoiekrvjuPrasbas: Augsta atbildbas sajta Spja strdt tri un preczi Godprtgums Pozitva attieksme pret darbu autoiekrvja apliecbu Ms piedvjam: Interesantu un dinamisku darbu strauji augoš uzmum mcbu iespjasDarba vietas adrese:  Jrmalas gatve 89,RgaKontaktinformcija: e-pasts: , tlr.nr.: 26007995...

 • Company RAUNAS BRUGAKMENS, SIA in Vidi
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Raunas Bruakmens" aicina pievienoties savai komandai autokrvja vadtju (kods 8344 02) ar pozitvu attieksmi pret veicamajiem pienkumiem.Prasbas- lojalitte- augsta precizitte un atbildbas sajta- elastba pret veicamajiem pienkumiem un ikdienas procesiem- spjas patstvgi organizt darbu un noteikt priorittesPienkumi- gatavs produkcijas iekraušana/ izkraušana ar autoiekrvju- produkcijas precza uzskaite- produkcijas izvietošanas plnošanaPiedvjam- kt par dau no msu komandas- stabilu darbu uz attstbu orientt uzmum pozitvu darba vidi- godgu atalgojumu- kolu atbalstu- pilna laika darbu, ar darba vietu RaunDarbs piemrots ar personm ar invaliditti.Ja uzskati, ka Tev piemt augstk mints prasbas un ar iedvesmu esi gatavs veikt mintos pienkumus, gaidsim Tavu pieteikumu. Ar atbilstošajiem kandidtiem sazi...

 • Company ULTRAPLAST EU, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Ultraplast EU aicina darbAUTOIEKRVJA VADTJU Darba pienkumi:   Produkcijas/ noliktavas preu prvietošana un izvietošana tm atbilstošajs zons, izmantojot autoiekrvju; Uzturt krtb un sekot ldzi auto(elektro)krvja tehniskajam stvoklim. Ms piedvjam: Strdt profesionl kolu komand ar starptautiskiem projektiem; Kvalifikcijai un darba rezulttiem atbilstošu atalgojumu no 850 (bruto) un socils garantijas; Profesionls attstbas iespjas. ...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm darb autoiekrvja (autokra) vadtju darbam kokapstrdes uzmum "Gaujas Koks" Jkabpil. Nepieciešama iepriekšj pieredze darb ldzg darb. Js Sagaida:Dinamisks un atbildgs darbs modern raošanas uzmumBezmaksas apmcbas un izaugsmes iespjasStabila darba alga no 800 ldz 900 EUR uz rokas skum (1120-1300 EUR bruto), skot no 1000 EUR uz rokas pc prbaudes laika (1400 EUR bruto)Darba vieta Jkabpil, netlu kurs Jkabpils 3. un 8. maršruta pilstas autobussDarba aprbs (pc prbaudes laika)Nodrošinm ar dzvesvietu (dzvokl vai kopmtns rpncas teritorij)Maiu darbs, dienas un nakts maiasSocils garantijasDraudzgi, atsaucgi un zinoši koli. Darba Pienkumi:Materilu un sastvdau piegde raošanas ceh;Gatavo produktu aizvšana no raošanas;Citi ldzg rakstura darba pienkumi.Ja Js vlaties pievienoties msu komandai - aicinm pi...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija autokrvja profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:Tlrunis: 65220123...

 • Company LIANA-NPG, SIA in Daugavpils
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darbs Ncgal - Ncgales pag., Daugavpils nov.Darba devjs nodrošina ar transportu ldz darba vietai un atpakaLgums zvant darba laik: 29457066 vai 28349303...

 • Company GM LOGISTICS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA GM Logistics, reistrcijas Nr. 40103646669 aicina darb:Elektropaclja vadtju (PROFESIJU KLASIFIKATORA KODS  8344 04)Galvenie uzdevumi:Preu izkrtošanas noliktavVajadzgo preu izdošana  komplektšanaiKrtbas uzturšana noliktavPrasbas:Pieredze elektropaclja vadšanFizisk izturba, spja veikli un tri strdt Iespja strdt maiu darbu ( diennakts )Prasme strdt komandPiedvjam:Darbu stabil uzmumSocils garantijasDarba rezulttiem atbilstošu atalgojumu skot no 900 - 1100 EURPieteikumu un CV stt uz e- pastu  ldz 05.08.2020.Vai pa telefonu 63122222...

 • Company RITAL TIMBER, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Autoiekrvja vadtjs kokapstrdes uzmum.Rzeknes novads, Ozolaines pagasts, Tvii.Tel. 29294334...

 • Company BYKO-LAT, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Byko-Lat” Css (“Katrnkalns”, Drabešu pagasts, Amatas novads), re.nr.LV40003139859 piedv darbu autoiekrvja vadtjam uz noteiktu laiku.Pieteikšans un informcija pa tlruni  29439201 (Sergejs)...

 • Company Nordplay, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Brnu rotau laukumu raotjs SIA NordplayAicina darb Autokra vadtju uz pilnu darba laikuPrasbas:Spja strdt patstvgi;Augsta atbildba un precizitte;Vlme mcties un apgt jauno;Ms piedvjam:Dinamisku darbu augoš uzmumDraudzgu kolektvuKonkurtspjgu atalgojumu un socils garantijasCV stt uz epastu vai pieteikties persongi Css, Gaujas 16. Tlrunis papildus informcijai 29218604Tikšanos kltien saskaot iepriekš telefoniski. Bez iepriekšja uzaicinjuma neierasties....

 • Company BEST WOOD EUROPE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Autoiekrvja vadtjs/ -aDarba apraksts·          Materila iekraušana, izkraušana un precza novietošana;·          Materila laicga piegdšana uz raošanas procesiem;·          Atbildba par uzticto autoiekrvju, laicgi ziojot par tehniskm vai kda cita veida problmm.Prasbas kandidtiem·         Pieredze darb ar autoiekrvju; ·         Vlama autoiekrvja apliecba;·         Darba izpildes disciplna;...

 • Company CrossChem, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  CROSSCHEM, SIA aicina darb AUTOKRVJA VADTJUGalvenie pienkumi: - preu uzkraušana/izkraušana ar autoiekrvju; - citi darbi.Prasbas: - vlme strdt Latvijas izcelsmes starptautisk uzmum, kurš maks nodokus un veicina Latvijas izaugsmi; - obligta pieredze darb ar autoiekrvju;- citas prasmes un iemaas tiks uzskattas par papildus priekšrocbu; - pamatizgltba.Piedvjam: - stabilu darbu perspektv un strauji augoš uzmum; - atalgojumu pc nodoku nomaksas skot no 700 EUR/mnes; - veselbas apdrošinšanas polisi pc 6 nostrdtiem mnešiem; - atsaucgu un draudzgu kolektvu.CV stt uz e-pastu: t.26624000...

 • Company Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS", AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company DIANA, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm darb frontl autoiekrvja vadtju. Darbs kokapstrdes uzmum "Dina" ("Gaujas koks" saisttais uzmums) Gulbenes novad. Nepieciešama darba pieredze frontl autoiekrvja, traktora vadtja vai tam ldzg amat. Darba veikšana notiek neldzen teritorij. Js Sagaida-Atbildgs darbs kokapstrdes uzmum-Bezmaksas apmcbas un izaugsmes iespjas-Stabila darba alga no 700 ldz 1200 EUR uz rokas (1000-1686 EUR bruto) atkarb no prasmm-Darba vieta Gulbenes novad, Stradu pagast, Stos (6 km no Gulbenes), kurs autobuss Gulbene-Stari. -Maiu darbs, t. sk. nakts maias-Socils garantijas-Draudzgi, atsaucgi un zinoši koli. Nepieciešambas gadjum nodrošinm ar dzvesvietu.Darba Pienkumi:- Veikt bau iekraušanu, izkraušanu- Prvadt kokmaterilus raošanas teritorij- Nodrošint lietošan nodot autoiekrvja regulru tehnisk stvoka kontroli...

 • Company STAĻI, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Stai aicina darb autoiekrvja vadtju.Ms Tev piedvjam:-) Stabilu un konkurtspjgu atalgojumu no 700 ldz 1400 EUR/Bruto;-) Atbalstu un apmcbas uzskot darba gaitas;-) Darbinieku atlaiu karti;-) Socils garantijas;-) Sakoptu, rtu darba vidi;-) Papildus prtraukumus. Viegli pieteikties - ZVANI 25655678, vai raksti uz ...

 • Company EAST METAL, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "East Metal" ir starptautisks metlapstrdes uzmums, viens no lielkajiem raošanas uzmumiem metlapstrdes nozar Latvij. Pc pasttja skicm vai rasjumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas. SIA "East Metal" galven raotne atrodas Dobel, ar struktrvienbm Jelgav un Daugavpil. Kop uzmum nodarbinti vairk k 600 darbinieku.Aicinm darb: AUTOIEKRVJA VADTJU (darbam Daugavpil) Piedvjam:·         Atalgojumu no 850 EUR bruto·         Godgi nomakstus nodokus un socils garantijas·         Veselbas un nelaimes gadjumu apdrošinšanu·         Specifisk...

 • Company AVOTI SWF, SIA in Avoti
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Darb iedvesmotiSIA “Avoti SWF” ir vadošais masvkoka mbeu raošanas uzmums Latvij. Pateicoties vairk nek 20 gadu pieredzei kokrpniecbas nozar un integrts vadbas sistmas politikai, uzmuma raot produkcija atbilst pasaules nozares kvalittes un tirgus prasbm.Msu mugurkauls ir pieredzjusi vietj komanda, kas ir atvrta uzmuma patstvgai attstbai un starptautiskai pieredzei! Ms apzinmies ikviena atširbu un zinm, ka kop esam rels spks!AUTOIEKRVJA VADTJS/- AGalvenie darba pienkumi:Veikt kokmaterilu un gatavs produkcijas iekraušanu, izkraušanu un prvietošanu pa raošanas teritoriju/cehiem. No Tevis sagaidm:pieredzi darb ar autoiekrvju, prasmi veikt elementru autoiekrvja tehnikas ikdienas apkopi,...

 • Company BD LTD, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums mekl AUTOKRVJA VADTJU/S Paredzti komandjumi uz FrancijuDarba devjs nodrošina un garant dzvošanu un visu nepieciešamo dokumentu noformšanuPieteikties, stt CV uz e-pastu: ...

 • Company TRANSIT EU, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "TRANSIT EU" aicina darb ELEKTROKRA VADTJU.Darbs alkoholisko dzrienu noliktav.Vakancei pieteikties zvanot: 26161533...

 • Company Cēsu alus, AS in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Realizt amata misiju:Efektvi, tri, preczi un savlaicgi veicu pastjumu komplektšanu, kravu iekraušanu un izkraušanu,  k ar kvalitatvi apkalpoju iekšjos un rjos klientus! Rpjos par krtbu atbildb esošaj noliktav/sektoros!Pienkumi:tri un efektvi apkalpot noliktav ienkošo un izejošo kravu pastjumus, izkraujot un iekraujot kravas;veikt kravu komplektšanu, atbilstoši dokumentiem (FIFO metode);nodrošint pakotjus ar tukšs taras pievešanu un novedot satarots paletes vai tukšo/neizmantoto taru;uzturt atbilstošu krtbu noliktav.Prasbas kandidtiem:spja uzemties atbildbu par paveikto darbu;spja strdt efektvi;vlama autoiekrvja vadtja apliecba (ja nav, ms nodrošinm apmcbas);precizitte, disciplna un godgums.Tu saemsi:iespju iegdties produkciju par pievilcgm cenm un nobaudt produktu pirms t nokšanas veikala ...

 • Company Cēsu alus, AS in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Realizt amata misiju:Efektvi, tri, preczi un savlaicgi veicu pastjumu komplektšanu, kravu iekraušanu un izkraušanu,  k ar kvalitatvi apkalpoju iekšjos un rjos klientus! Rpjos par krtbu atbildb esošaj noliktav/sektoros!Pienkumi:tri un efektvi apkalpot noliktav ienkošo un izejošo kravu pastjumus, izkraujot un iekraujot kravas;veikt kravu komplektšanu, atbilstoši dokumentiem (FIFO metode);nodrošint pakotjus ar tukšs taras pievešanu un novedot satarots paletes vai tukšo/neizmantoto taru;uzturt atbilstošu krtbu noliktav.Prasbas kandidtiem:spja uzemties atbildbu par paveikto darbu;spja strdt efektvi;vlama autoiekrvja vadtja apliecba (ja nav, ms nodrošinm apmcbas);precizitte, disciplna un godgums.Tu saemsi:iespju iegdties produkciju par pievilcgm cenm un nobaudt produktu pirms t nokšanas veikala ...

 • Company Baltic Logistic Solutions, SIA in Pāle
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS, SIAElektroiekrvja jeb "štabeltja" vakance uzmum SIA "Baltic Logistic Solutions"Darba apraksts:- Palešu prvietošana noliktav (pacelšana/nolaišana) - Ms atrodamies Rmav, Liepu alej 4. Ldz mums var rti nokt ar Rgas Satiksmes sabiedrisko transportu nr. 23, nr. 26 vai nr. 12.Ms piedvjam:- stabilu un konkurtspjgu atalgojumu (darba samaksu skot no 750, - eiro neto jeb "uz rokas" ar iespju pelnt vairk)- veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laika;- karjeras izaugsmes loistikas nozar;- darba aprbu un darba apavus- atlaides sadarbbas veikalos;- saliedšanas paskumus darbiniekiem;Prasbas šim amatam:- dergas elektroiekrvja (reach truck) tiesbas- iepriekšja darba pieredze ldzg amat- spja celt paletes vismaz 8m augstum- atbildba un precizitte- citi deletie pienkumiStiet savu CV uz ...

 • Company BEST WOOD EUROPE, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Autokra vadtjs /-aDarba apraksts:- Darbs ar autoiekrvju uzmuma teritorij.- Materila iekraušana un izkraušana no kravas mašnm un jras konteineriem, materila iekraušana un izkraušana kalt.- Sekmga materila prvietošana, nogdšana uz raošanas un glabšanas vietm.- Nodrošint drošu materila prvietošanu un novietošanu, neapdraudot cilvkus un materils vrtbas.- Sekot ldz un uzturt autoiekrvju lab tehnisk stvokl un par tehniskajm neatbilstbm nekavjoties ziot mehniim.Prasbas kandidtiem:Vlama autoiekrvja apliecba;Darba izpildes disciplna;...

 • Company EURO STANDARD, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA EURO STANDARD aicina darb autokrvja vadtjusAtalgojums(Bruto) - 1004EurDarba devja kontaktinformcija - ...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Aicinm darb  ELEKTROKRVJA OPERATORU ar 1 - 2 gadu pieredzi vai atbilstošu izgltbu. CV stt uz ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Lifting truck operators Edit filters