Jobmonitor. Search results for Industrial and production engineers

23 Jobs found

Used filters:
 • Industrial and production engineersx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company Ideale, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Bvniecbas uzmums aicina darb Inenieri konstruktoruPienkumi: bvkonstrukciju aprinu veikšanaPrasbas: augstk izgltbaCV stt: t. 29224783...

 • Company SMEKO ProjektES, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nepieciešams przint: Autocad/zwcad. Ar pieredzi un prasmm izstrdt AR un BK daas. Lgums uz epastu stt nelielu aprakstu par sevi un darba pieredzes aprakstu. Darbs biroj Olain. E-pasts: ...

 • Company PADTEX INSULATION, SIA in Motori
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA „Padtex Insulation” ir uzmums, kas rao siltumu izoljošus materilus karstu detau (krni, caurules, motori, turbnas) nosegšanai.Uzmumam paplašinoties un palielinot raošanas apjomus, aicinm sav komand pievienotiesKONSTRUKTORUS (profesijas kods 2141 18)Tava darba apraksts:izgatavot produktu rasjumus atbilstoši klientu un tehnoloiskm prasbm;veikt aprinu un projektšanas darbus ar specializtm datorprogrammm;izstrdt rpniecisks produkcijas dizaina failus;piedalties pieprasjumu apstrdes, raošanas, tehnisks uzraudzbas, izstrdjumu pilnveidošanas un realizcijas procesos.Msu prasbas kandidtiem:darba pieredze darb ar specializtm projektšanas un rasšanas datorprogrammm (AutoCAD, Creo);precizitte, atbildbas sajta, spja radoši pieiet darbam, gatavba pilnveidoties profesionli un intelektuli;vlama augstk t...

 • Company MKM ENGINEERING, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Stabils, projektšanas nozar strdjošs uzmums, palielinoties darba apjomam aicina sav komand inenieri.Ja tev ir:- Zinšanas elektroenertikas jom (var bt students)- Labas programmnodrošinjumu lietošanas prasmes (AutoCAD)- Augsta atbildbas sajta un spja strdt komand- Vlama pieredze elektrotklu projektšan- B kategorijas vadtja apliecbaEsam gatavi tev piedvt:- Interesantu un dinamisku darbu stabil un profesionl komand- Darbam nepieciešams apmcbas- Konkurtspjgo darba algu no 1000 EUR...

 • Company RT metāls, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ja Jums piemt:Vlam pieredze vai zinšanas konstrušan un projektšan;Prasme strdt ar CAD (Inventor, Solidworks, AutoCAD) programmm;Angu valodu zinšanas;Ms piedvjam:Darbu stabil uz eksportu orientt raošanas uzmum;Apmcbas iespjas;Labu atalgojumu, skot ar 1,005.00 EUR (bruto) prbaudes laik.ApdrošinšanaDarba vieta: Liepja, Laboratorijas iela 20Pilns darba laiksGaidsim Jsu CV uz e-pastu: Tlr. 634 89390, vairk par mums: vai ...

 • Company AISIS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “AISIS” nersjoš trauda tvertu un iekrtu raošanas uzmums Iecav mekl darbiniekus, uz pastvgu darbu:Konstruktoru, pilna slodzePrasbas: Laba teortisk sagatavotba un tehnisks zinšanas metlapstrd; Prasmes darbam ar atbilstošm datorprogrammm - AutCad, SolidWork; Spja izvrtt tehnisks situcijas un meklt jaunus risinjumus; Vlama augstk tehnisk izgltba (pieaujama – profesionl vidj izgltba vai pdjo kursu students); Pieredze metlapstrdes uzmum tiks uzskatta par priekšrocbu. Piedvjam: Darbu stabil uzmum; ...

 • Company RT metāls, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ja Jums piemt:Vlam pieredze konstrušan un projektšan;Prasme strdt ar CAD (Inventor, Solidworks, AutoCAD) programmm;Priekšrocba tiks dota prasmm ar Autodesk Inventor programmu;Latviešu, angu un vlams krievu valodu zinšanas;Tehnisks zinšanas.Ms piedvjam:Darbu stabil uz eksportu orientt raošanas uzmum;Apmcbas iespjas;Labu atalgojumu, skot ar 1,000.00 EUR (bruto) prbaudes laik.ApdrošinšanaDarba vieta: Liepja, Laboratorijas iela 20Pilns darba laiksGaidsim Jsu CV uz e-pastu: Tlr. 634 89390, vairk par mums: ...

 • Company Citrus Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Jums uzticsim izstrdt tehnisko projektu rasjumus,  , k ar veikt objektu apsekošanu un projektšanas tehniskos darbus. Bsiet veiksmgs šaj amat, ja Jums ir: Augstk izgltba siltumapgdes, ventilcijas un kondicionšanas jom Teicamas prasmes strdt ar AutoCad, MagiCad programmm Vlamas priekšzinšanas darb ar Revit programmu ...

 • Company OSTAS CELTNIEKS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Konstruktors KT darbos Darba pienkumi: - Piedalties dadu tehnisku uzdevumu risinšan; - Labot/izveidot raošanas tehnisko dokumentciju. Ms piedvjam: - aizraujošu, atbildgu un dinamisku darbu vien no lielkajiem bvniecbas uzmumiem Latvij; - nopietnu atalgojumu, socilo nodrošinjumu, veselbas apdrošinšanu; - rtus darba apstkus un darbam nepieciešamo aprkojumu; - profesionlas attstbas iespjas. Ldzam CV ar nordi uz amatu stt uz  e-pasta adresi- ...

 • Company BELEIC, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ar darba pieredzi pirolzes raošan...

 • Company Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca, AS in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  A/S „Daugavpils Lokomotvju Remonta Rpnca” - lielkais lokomotvju un dzelzcea nozares detau un rezerves dau raošanas uzmums, sakar ar pastjumu apjomu palielinšanos un jauna projekta uzskšanu aicina pievienoties uzmuma komandai:TEHNOLOGUDarba pienkumi:  ldzdalba produktu raošanas tehnoloisko procesu organizšan;produktu kvalittes uzlabošana, produktu raošanas uzraudzba, jaunu produktu ieviešana;raošanas, tehnoloisko procesu uzlabošana, optimizcija;tehnoloijas izstrde jaunu iekrtu un procesu ieviešanai; "sareto vietu" novrtšana raošan....

 • Company AGB SERVISS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  AGB SERVISS, SIA214121 KONSTRUKTORSApkures iekrtu konstrukciju veidošana;Ineniertehnisko aprinu veikšana;Katlu mju mehnismu konstrušana;Tehnisks dokumentcijas izstrde.Aicina pastvg darb  konstruktoru/projekttju ar augstko vai nepabeigtu augstko izgltbu siltumenertikas, siltumtehnikas vai mašnbves jom, var bt students, iespjams strdt nepilnu slodzi.  Vilis Tlrunis:  29410301  E-pasts:   ...

 • Company AGB SERVISS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  AGB SERVISS, SIA214121 KONSTRUKTORSApkures iekrtu konstrukciju veidošana;Ineniertehnisko aprinu veikšana;Katlu mju mehnismu konstrušana;Tehnisks dokumentcijas izstrde.Aicina pastvg darb  konstruktoru/projekttju ar augstko vai nepabeigtu augstko izgltbu siltumenertikas, siltumtehnikas vai mašnbves jom, var bt students, iespjams strdt nepilnu slodzi.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company I-Work Group, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  I-Work klients, viens no vadošajiem tekstila izstrdjumu nomas servisa sniedzjiem Eirop, aicina sav komandAPRBU KONSTRUKTORU/-IDarba pienkumi:Strdt komand ar aprbu dizaineri un piedalties visos aprba konstrukcijas izstrdes posmos;Aprbu konstrušana un piegrieztnes izstrde datorprogramm;Paraugu izgatavošana (individuli pc klienta pastjuma) un prezentšana;Aprbu kvalittes, piemrotbas un izmra prbaude;Aprbu raošanas palaišana raotn.Prasbas:Pieredze aprbu konstrušan un modelšan;Vlama tehnisk un/vai augstk izglitba aprba/tekstila tehnoloij;Teicamas zinšanas aprbu konstrušan;Prasme strdt ar MS Office un Adobe Illustrator programmm;Vlamas zinšanas darb ar Gerber AccuMark;oti labas latviešu un teicamas angu valodas prasmes;Teicamas sadarbbas un vadbas prasmes;Kreativitte, entuziasms un radošums.Uzmum...

 • Company Gaujas Koks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:29397812...

 • Company Gaujas Koks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Prasbas: izgltba un/vai kvalifikcija profesij;Vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:29397812...

 • Company Gaujas Koks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Gaujas Koks" piedv darbu tehnologam (2 darba vietas).Darba vieta:  Zlnu iela 94a, JkabpilsAtalgojums: no 926 eiroPrasbas:izgltba un/vai kvalifikcija profesij;vlama iepriekšja darba pieredze;godgums;augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu stt uz e-pastu:...

 • Company Allatherm, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Allatherm izstrd un izgatavo augstas tehnoloijas divfu  siltuma ierces (siltuma caurules, cilpveida siltuma caurules un siltuma vadbas sistmas)  elektronikas dzesšanas iekrtam.Ineniera pienkumi: projektu vadba, ieru testšana, atskaišu sagatavošana, tehnisks kalkulcijas, sekot ldzi izgatavošanas procesiem.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Dzelzsbetons MB, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA Dzelzsbetons MB aicina darb KONSTRUKTORU, darba vieta Liepj. Prasbas:Augstk vai nepabeigta augstk izgltba bvniecbas jom bvineniera specialitt Interese par projektšanu un ineniertehniskajiem risinjumiemAugsta atbildbas sajta un spja patstvgi pieemt lmumusKrievu valodas zinšanas sarunvalodas lmenKrievijas bvnormatvu przinšanaMS Office lab lietotja lmen, vlamas pamatzinšanas AutoCADMs piedvjam:Darbu pie tehniski interesantiem starptautiskiem projektiemIespju strdt kop ar rvalstu inenieru birojiem un projektt bves ar msdiengiem risinjumiemPlašas izaugsmes iespjasInovatvus risinjumus un msdiengas tehnoloijasKonkurtspjgu atalgojumu, veselbas apdrošinšanu un papildu labumu sistmu Samaksa no 1004 ldz 3000 EUR pirms nodoku nomaksas.Pieteikties vakancei stot CV (nordot amatu) uz e-pastu: ...

 • Company Dzelzsbetons MB, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA Dzelzsbetons MB aicina darb KONSTRUKTORU, darba vieta Liepj. Prasbas:1. Augstk vai nepabeigta augstk izgltba bvniecbas jom bvineniera specialitt 2. Interese par projektšanu un ineniertehniskajiem risinjumiem3. Augsta atbildbas sajta un spja patstvgi pieemt lmumus4. Ukraiu valodas zinšanas sarunvalodas lmen5. Ukrainas bvnormatvu przinšana6. MS Office lab lietotja lmen, vlamas pamatzinšanas AutoCADMs piedvjam:1.  Darbu pie tehniski interesantiem starptautiskiem projektiem2. Iespju strdt kop ar rvalstu inenieru birojiem un projektt bves ar msdiengiem risinjumiem3. Plašas izaugsmes iespjas4. Inovatvus risinjumus un msdiengas tehnoloijas5. Mneša atalgojumu no 1004 ldz 3000 EUR pirms nodoku nomaksas, veselbas apdrošinšanu un papildus labumu sistmu Pieteikties vakancei stot CV (nordot amatu) ...

 • Company SAKTA, SIA in Tukums
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "SAKTA" Tukums (re. nr. 49203003060) aicina darb:aprbu konstruktoru.Vlama iepriekšja pieredze darb ar datorprogrammu "Gerber". Skkai informcijai zvant uz tlr.: 63123181...

 • Company ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE, SIA in Daugavpils
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Zieglera Mašnbve” ir stabils Daugavpils uzmums, kurš piedv augstas kvalittes produktus un pakalpojumus Mašnbves (Metlapstrdes) un Automobiltehnikas jom jau 20 gadus. Firma pastavgi un veiksmgi attsts abas savas darbbas sfrs.Aicinm pievienoties msu komandai raošanas sagatavošanas inenieri/konstruktoru ar metlapstrdes zinšanm.Galvenie pienkumi:  - Izstrdt dadas saretbas projektus. - Aprint un konstrut mašnas, mehnismus un citus izstrdjumus. - Izmantot projektšan rekomendtu un atztu normatvi tehnisko dokumentciju; ievrot atsevišu detau, mašnu, agregtu izgatavošanas tehnoloiju. Prasbas:                      - augstk tehnisk izgltba (mašnbves vai metlapstrdes jom);...

 • Company REM PRO, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Attsti savu karjeru, strdjot pie viena no lderiem Latvijas tirg bvniecbas, arhitektras, inenierzintnes un bvdarbu vadšanas nozar.Ms esam strauji augošs uzmums un dotaj brd ms esam viens no vadošajiem arhitektras birojiem Latvij.REM PRO darbinieki ir sertificti arhitekti, inenieri civils bvniecbas, mašnbves un elektrotehnikas nozars.Uzmums nodrošina konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas. Š ir iespja strdt uzmum, kam rp savi darbinieki, tiek nodrošinti lieliski darba apstki un kopg darb tiek sasniegta kvalitte un nemitgi uzlabojumi.Aicinm savai komandai pievienotiesApkures, ventilcijas un kondicionšanas sistmu PROJEKTTJU/INENIERIGalvenie pienkumi:·         Projektt ku apkures, ventilcijas un kondicionšanas sistmas vai to renovciju;·         Izstrdt bvniecbas rasjumus;·         Izstrdt...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Industrial and production engineers Edit filters