Jobmonitor. Search results for Industrial and production engineers

62 Jobs found

Used filters:
 • Industrial and production engineersx
Displaying 1-50 of 62 results.
 • Company REM PRO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Attsti savu karjeru, strdjot pie viena no lderiem Latvijas tirg bvniecbas, arhitektras, inenierzintnes un bvdarbu vadšanas nozar.Ms esam strauji augošs uzmums un dotaj brd ms esam viens no vadošajiem arhitektras birojiem Latvij.REM PRO darbinieki ir sertificti arhitekti, inenieri civils bvniecbas, mašnbves un elektrotehnikas nozars.Uzmums nodrošina konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas. Š ir iespja strdt uzmum, kam rp savi darbinieki, tiek nodrošinti lieliski darba apstki un kopg darb tiek sasniegta kvalitte un nemitgi uzlabojumi.Aicinm savai komandai pievienotiesApkures, ventilcijas un kondicionšanas sistmu PROJEKTTJU/INENIERIGalvenie pienkumi:·         Projektt ku apkures, ventilcijas un kondicionšanas sistmas vai to renovciju;·         Izstrdt bvniecbas rasjumus;·         Izstrdt...

 • Company PROLATIO SYSTEMS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  PROLATIO Systems SIA,(Re.Nr.50103792001)Aicinm savai komandai pievienoties apkures, ventilcijas un kondicionšanas sistmu RASTJU . Galvenie pienkumi:Rast  ku apkures, ventilcijas un kondicionšanas sistmas .Izstrdt bvniecbas rasjumus;Izstrdt atbilstošu projekta dokumentciju skiu vai tehnisk projekta sastvu;Apkopot, analizt un sagatavot informciju par apkures, ventilcijas un kondicionšanas sistmu projektšanas izejmateriliem;Veikt apkures, ventilcijas un kondicionšanas sistmu aprinus, przint siltuma sistmu nepieciešamo materilu tehnoloiju. Prasbas kandidtiem:tehnisk izgltba bvniecbas jom;Pieredze darb ar datorprogrammm AutoCad, Revit;Labas latviešu, krievu valodas zinšanas;Pieredze projektu veikšan un noformšan; Uzmums piedv:Interesantu un dinamisku darbu stabil kompnij;Zinošu kolu atbalstu un...

 • Company DAUGAVPILS LOKOMOTIVJU REMONTA RUPNICA, AS in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  A/S „Daugavpils Lokomotvju Remonta Rpnca” - lielkais lokomotvju un dzelzcea nozares detau un rezerves dau raošanas uzmums,sakar ar pastjumu apjomu palielinšanos un jauna projekta uzskšanu aicina pievienoties uzmuma komandai:KONSTRUKTORUPrasbas kandidtiem:1. Prasme strdt ar 3D modelšanas programmm (Inventor, SolodWorks). 2. Metinšanas standartu zinšanas (GOST - obligti, EN – vlams)3. Rasešanas prasmes atbilstoši vienots projektšanas dokumentcijas sistmas prasbm. 4. Zinšanas mehnikas jom (zobrati). 5. Spja mcties un elastba proces. Par priekšrocbu tiek uzskattas zinšanas sekojošs joms: dzesšanas sistmas, gaisa sagatavošanas un attršanas sistma, hidrodinamika, stiprbas aprins, kravas satveršanas ierces, veidu projektšana....

 • Company ASKELUM, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Projektšanas ineniera palgs/-dze Darba apraksts: izstrdt tehnisko dokumentcijuPrasbas pretendentam: - valsts valodas prasme: augstkais lmenis C;- augstk izgltba, var bt pdjo kursu studenti;- nepieciešamas pamatzinšanas darb ar AutoCad, Word, Excel programmm.Alga bruto: sakot no 500 EUR (atkargs no padart)Darba vietas adrese RzekneSIA „ASKELUM”,  CV stt uz e-pastu:   ...

 • Company SCAN-PLAST LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums ”Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir paši specializjies kompoztmaterilu izstrdjumu un bvkonstrukciju raošan un tirdzniecb, aicina darb KONSTRUKTORU / RASTJU.Pienkumi: Izstrdt lielgabarta u.c. produktu rasjumus un tehnisks specifikcijas Veikt aprinus un apkopot informciju veiksmgai projektu realizcijai Konsultt raošanas darbiniekus projektu realizcijas proces Apkopot nepieciešamo informciju veiksmgai projektu realizcijai Piedalties tehnisks dokumentcijas izstrd Un citi saisttie pienkumiPrasbas: Vlama iepriekšja darba pieredze ldzg amat Labas iemaas darb ar konstrušanas programmm (AutoCAD u.c.) Labas datorlietošanas prasmes(MS Office) Labas latviešu un krievu valodas prasmes Vlamas angu valodas prasmes Augsta atbildbas sajta un precizitte Labas analtisks spjasPiedvjam: Dinamisku un i...

 • Company GREENPAN, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Tiek aicints darb PIR  paneu raošanas tehnologsDarbs vien mai 9.00-18.00. Iepriekšja pieredze ldzg amat tiks uzskatta par priekšrocbu. Darba apraksts: nodrošint kvalitatvu PIR paneu raošas tehnoloijas procesu.Vlamas krievu/angu valodas zinšanas, valsts valoda lab lmen. Skka informcija e-past:   vai zvanot 24606830...

 • Company ARTEX LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA „Artex Latvia” vlas aicint sav kolektv  profesionlu Trikotas ššanas lniju meistaru darbam Smiltenes ššanas fabrik.Skka informcija interneta mjas lap Darba pienkumi: Organizt ššanas lnijas darbu un plnot pilnas noslodzes darba sadaljumu pa šuvjm (ldz 20 šuvjm lnij); Plnot un nodrošint raošanas pastjumu izpildi noteikt laik un kvalitt; Kontrolt raošanas izlaidi un efektivittes aprinus; Strdt ar šuvju individulo un lnijas kopjo efektivittes celšanu, kvalittes uzlabošanu; Nodrošint krtbu un darba disciplnu uz lnijas; Veikt starpkontroli un izlases krtb gala kvalittes kontroli; Ievadinstruktas un ššanas operciju apmcbas šuvjm; Darbs ar dokumentciju – tabeles, darba uzskaites, izlaides kopsavilkums u.c. ar uzmuma kvalittes sistmas pras...

 • Company AISIS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “AISIS” nersjoš trauda tvertu un iekrtu raošanas uzmums Iecav mekl darbiniekus, uz pastvgu darbu:Konstruktoru, pilna slodzePrasbas: Laba teortisk sagatavotba un tehnisks zinšanas metlapstrd; Prasmes darbam ar atbilstošm datorprogrammm - AutCad, SolidWork; Spja izvrtt tehnisks situcijas un meklt jaunus risinjumus; Vlama augstk tehnisk izgltba (pieaujama – profesionl vidj izgltba vai pdjo kursu students); Pieredze metlapstrdes uzmum tiks uzskatta par priekšrocbu. Piedvjam: Darbu stabil uzmum; ...

 • Company Rīgas ūdens, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ...

 • Company STRIFEX DESIGN, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Augoša komanda aicina darb ku konstrukciju bvinenieri.Galvenie pienkumi:Bvkonstrukciju rasjumu izstrde;Aprinu veikšana un veikto aprinu noformšana;Bvkonstrukciju modelšana BIM un FEA (datoraprinu programmu) vid.Prasbas kandidtiem:Augstk izgltba (var bt ar students);Pamatzinšanas AutoCAD vai cit CAD programmatr;Labas latviešu, angu valodas zinšanas.Sagaidm:Patiesu interesi mcties, strdt kvalitatvi un atbildgi.Augsti vrtjam:Zinšanas BIM (piemram, REVIT);Prasmes datoraprinu programms (piemram, AxisVM, RFEM);Pieredzi aprinu veikšan un noformšan.Piedvjam:Apgt jaunas tehnisks zinšanas;Konkurtspjgu atalgojumu;...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company EKO AIR, SIA in Salaspils
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Inenieris - projekttjsSiltummaiu raošanas uzmums aicina pastvg darb visproduktvko un strdt gribošu darbinieku.Ja mekl stabilu un radošu darbu, vlies attstties profesij, efektvi un ar prieku strdt, esi tas, kas mums ir vajadzgs.Msu prasbas kandidtam:- augstk tehnisk izgltba siltumenertikas/siltumtehnikas jom,- projekttja sertifikts,- projektšanas pieredze 2D/3D CAD sistms (AutoCAD, SolidWorks),- zinšanas apkures, karst dens apgdes un ventilcijas sistmu projektšan un aprinos,- atbildba, precizitte, k ar patstvba darb.Tavi ikdienas pienkumi:- izstrdt un modernizt esošus individulos siltummezglus,- siltummaiu prbaudes un projektšanas aprins,- apkures un karst dens apgdes sistmu hidrauliskais un siltuma aprins,- aprkojuma un komplektcijas atlase,- darba dokumentcijas sagatavošana.Ms piedvjam:- ...

 • Company HIRE PROFI, SIA in Tukums
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA HIRE PROFI (re. nr. 40203022055) meklINENIERI TEHNOLOGU (TUKUMS)Mums ir nepieciešams tehnologs, kurš vartu tri un preczi novrtt darba apjomu, aprint produkta raošanas platbu normas, plnots izmaksas, kas bs viendas ar faktiskajm,Kurš vars prbaudt kvalitti, metinšanu, vars strdt ar metinšanas dokumentciju (jbt sertifictam).Un kurš vars aizstvt savu viedokli raošanas ceha specilistu priekš.Pamatuzdevumi:Raošanas procesu optimizcija;Kvalittes kontrole;Metinšanas procesu un dokumentciju vadšana;Operciju normšana;Tehnisks dokumentcijas sagatavošana;Palgieru ievešana tehnisks procesos;Darbs ar apakšuzmjiemProfesionl...

 • Company LLR-ECOTECH, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA LLR-ECOTECH aicina darb Raošanas vadbas organizcijas/ darba organizcijas inenieri (metlapstrdes un metlliešanas jom)Darba pienkumi: organizt un pilnveidot raošanas darbu, veikt darba procesu uzraudzbu, kontrolt un vadt pamatldzeku un mazvrtg inventra uzstdšanu, ieviest jaunus tehnoloiskos metlapstrdes un krsaino metlu kausšanas un liešanas procesus.Nepieciešams prasbas: augsta atbildbas sajta, precza veicamo darbu izpilde, labas komunikcijas un organizatorisks spjas. Nepieciešama ne mazk k 3 gadu pieredze  pdjo 5 gadu laik vadošos un atbildgos amatos raošanas nozar.Piedvjam: darbu augoš uzmum ar profesionlm izaugsmes iespjm.CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu: Ar pretendentiem sazinsimies un aicinsim uz prrunm individuli....

 • Company RT metāls, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ja Jums piemt:Vlam pieredze konstrušan un projektšan;Prasme strdt ar CAD (Inventor, Solidworks, AutoCAD) programmm;Priekšrocba tiks dota prasmm ar Autodesk Inventor programmu;Latviešu, angu un vlams krievu valodu zinšanas;Tehnisks zinšanas.Ms piedvjam:Darbu stabil uz eksportu orientt raošanas uzmum;Apmcbas iespjas;Labu atalgojumu, skot ar 1,000.00 EUR (bruto) prbaudes laik.ApdrošinšanaDarba vieta: Liepja, Laboratorijas iela 20Pilns darba laiksGaidsim Jsu CV uz e-pastu: Tlr. 634 89390, vairk par mums: ...

 • Company DAUGAVPILS LOKOMOTIVJU REMONTA RUPNICA, AS in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  A/S „Daugavpils Lokomotvju Remonta Rpnca” - lielkais lokomotvju un dzelzcea nozares detau un rezerves dau raošanas uzmums,sakar ar pastjumu apjomu palielinšanos un jauna projekta uzskšanu aicina pievienoties uzmuma komandai:TEHNOLOGUDarba pienkumi: ,ldzdalba produktu raošanas tehnoloisko procesu organizšan;produktu kvalittes uzlabošana, produktu raošanas uzraudzba, jaunu produktu ieviešana;raošanas, tehnoloisko procesu uzlabošana, optimizcija;tehnoloijas izstrde jaunu iekrtu un procesu ieviešanai; "sareto vietu" novrtšana raošan....

 • Company FERME, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Alus dartavas iekrtu instalcija un pareizas darbbas nodrošinšanaTehnisko noteikumu izstrdšanaPrasmes pareizi strdt ar iesalu un apiiemFermentcijas kontroles veikšanaRecepšu izstrdšanaAlus pudeošanaKonumunikcija ar piegdtjiem un izplattjiemPrasmgi prstvt alus raotni izstds (ar angu valod) Kontaktpersona -Dina Egle, tel. 25673616, 28363333, e pasts     ...

 • Company BELAM-RIGA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Uzmums aicina darb:PROJEKTŠANAS INENIERI / Elektroapgdes sistmas ProjekttjuSIA “Belam-Rga” aicina pievienoties savam kolektvam atbildgu Projekttju / projektšanas virziena vadtju ar zemk uzskaittm prasbm:1.      Pienkumi:1.1.       Tehnisko risinjumu izstrde un to saskaošana ar ieinterestm pusm.3.      Piedvjam:3.1.       Personiska izaugsme un karjeras iespjas;3.2.       Kvalifikcijai un pieredzei atbilstošs atalgojums;3.3.       ...

 • Company DAUGAVPILS LOKOMOTIVJU REMONTA RUPNICA, AS in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  A/S „Daugavpils Lokomotvju Remonta Rpnca” - lielkais lokomotvju un dzelzcea nozares detau un rezerves dau raošanas uzmums, sakar ar pastjumu apjomu palielinšanos un jauna projekta uzskšanu aicina pievienoties uzmuma komandai:TEHNOLOGUDarba pienkumi:  ldzdalba produktu raošanas tehnoloisko procesu organizšan;produktu kvalittes uzlabošana, produktu raošanas uzraudzba, jaunu produktu ieviešana;raošanas, tehnoloisko procesu uzlabošana, optimizcija;tehnoloijas izstrde jaunu iekrtu un procesu ieviešanai; "sareto vietu" novrtšana raošan....

 • Company SAKTA, SIA in Tukums
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "SAKTA" Tukums (re. nr. 49203003060) aicina darb:aprbu konstruktoru.Prasbas:Izgltba aprbu konstruktora specialitt;Vlama iepriekšja pieredze darb ar datorprogrammu "Gerber". Skkai informcijai zvant uz tlr.: 63123181...

 • Company ARTA-F, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Raošanas uzmums AS "ARTA-F" izsludina konkursu uz vakanto amatu -  inenieris-mehniis (galvenais inenieris/uzmuma vadtjs) Liepjas rvjsldzju rpnc (metls, plastmasa, audumi).Prasbas:Instrumentls raošanas, mehnikas, štancšanas, virsmu apstrdes, galvanikas un termoapstrdes, elektronikas un materilu zintnes przinšana;Kostruktoru dokumentcijas przinšana;Tehnisk izgltba, laba fizisk forma;Vadbas pieredze, spja meklt tehniskus kadrus;Drošbas tehnikas un enertikas przinšana;Tikai Latvijas valsts pastvgajiem rezidentiem un tikai ar darba pieredzi;Gaidm Jsu CV uz e-pastu: ...

 • Company RT metāls, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ja Jums piemt:Vlam pieredze vai zinšanas konstrušan un projektšan;Prasme strdt ar CAD (Inventor, Solidworks, AutoCAD) programmm;Angu valodu zinšanas;Ms piedvjam:Darbu stabil uz eksportu orientt raošanas uzmum;Apmcbas iespjas;Labu atalgojumu, skot ar 1,005.00 EUR (bruto) prbaudes laik.ApdrošinšanaDarba vieta: Liepja, Laboratorijas iela 20Pilns darba laiksGaidsim Jsu CV uz e-pastu: Tlr. 634 89390, vairk par mums: vai ...

 • Company SMD BALTIC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “SMD Baltic”  aicina darb Raošanas sagatavošanas INENIERI.Darba pienkumi:Plnot, koordint un realizt jaunu projektu ieviešanu raošan, ar iekšjo un rjo resursu piesaistšanu saska ar specifikciju un termiiem, saglabjot projekta efektivittes rdtjus, kvalitti un cenu;Darbs ar projekta dokumentciju, jaunu tehnisko risinjumu un rekomendciju meklšana, instrumentu un  tehnoloisko ieru sagatavošana;Jaunu un esošu rašošanas procesu validšana atbilstoši produkta prasbm;Nodrošint efektvu komunikciju ar citm uzmuma nodam.Prasbas:Spja organizt savu darbu, patstvgi pieemt lmumus, uzemties atbildbu, argumentt savu viedokli un rast risinjumu problmm;Augstk tehnisk izgltba.Ms piedvjam:Interesantu darbu modern raošanas uzmum;Vrtgas profesionls pieredzes iegšanas iespjas;Socils garantijas;Draudzgu kolektvu...

 • Company EAST METAL, SIA in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA "East Metal" ir starptautisks metlapstrdes uzmums, viens no lielkajiem raošanas uzmumiem metlapstrdes nozar Latvij. Pc pasttja skicm vai rasjumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas. SIA "East Metal" galven raotne atrodas Dobel, ar struktrvienbm Jelgav un Daugavpil. Kop uzmum nodarbinti vairk k 600 darbinieku.Savam draudzgajam kolektvam aicinm pievienoties: Raošanas inenieriRobot metinšanas noda(darbavieta – Daugavpils)Darba pienkumi:·                                       Izveidot robotu metinšanas programmas RoboPlan vid.·                                       Palgieru konstrušana raošanas vajadzbm;·                                       Robota apmcba detau metinšanai.·                                       Metinšanas programmu optimizcijaPrasbas:·                                 ...

 • Company Nordic Homes, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA Nordic Homes aicina pievienoties savai komandai INENIERKOMUNIKCIJU PROJEKTTJUDarba pienkumi: ku iekšjo inenierkomunikciju (apkures, ventilcijas, densapgdes, sadzves kanalizcijas) projektšana; projekta dokumentcijas prbaude; strdt cieš komand ar koka konstrukciju inenieriem. Prasbas: Augstk, nepabeigta augstk vai vidj specil izgltba specialitt; iemaas darb ar AutoCAD, Revit MEP vai citm 3D inenierkomunikciju projektšanas programmm; labas latviešu un angu valodas zinšanas; labas saskarsmes spjas, uzmba un neatlaidba; spja organizt savu darbu; vlme pilnveidoties un papildint savas zinšanas; nepieciešams radošums, loisk un tehnisk domšana; spja atbildgus lmumus pieemt patstvgi....

 • Company Z7 LABORATORIES, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darba pienkumos ietilpst projektu realizšana un apprinu veikšana, rasjumu un specifikciju izstrde.CV stt uz e-pastu - ...

 • Company METĀLU PASAULE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Projektšana un inenierija metlapstrd.Pieteikšans e-past: ...

 • Company GVF BIO, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicinm darb TEHNOLOGU (misk raošana)Prasbas:Taukskbju bagtinšanas tehnoloiju zinšanas;Zinšans tehnoloiju vadb misks rpniecbas uzmumos;Izejvielu materila specifikas przinšana pc izcelsmes reioniem;oti labas krievu valodas zinšanas gan rakstiski gan mutiski.Pienkumi:Izstrdt tehnoloiskus procesus un raošanas optimlus remus;Sastdt tehnoloisk procesa aprakstus un citu tehnoloisku dokumentciju;Kontrolt tehnoloisks disciplnas ievrošanu uzmuma raošanas apakšvienbs;Piedalties tehnoloisko iekrtu izminjumos;Analizt bra clous.Ldzam stt CV uz e-pastu:  ...

 • Company Citrus Solutions, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jums uzticsim izstrdt tehnisko projektu rasjumus,  , k ar veikt objektu apsekošanu un projektšanas tehniskos darbus. Bsiet veiksmgs šaj amat, ja Jums ir: Augstk izgltba siltumapgdes, ventilcijas un kondicionšanas jom Teicamas prasmes strdt ar AutoCad, MagiCad programmm Vlamas priekšzinšanas darb ar Revit programmu ...

 • Company AXON CABLE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Franu uzmums Axon Cable SIA, kas strd Daugavpil no 2000.gada, aicina darb visus, kam vajadzgs stabils un pastvgs darbs. Šodien uzmums nodarbina vairk nek 600 cilvku un turpina attstties.SIA „Axon Cable” izsludina konkursu uz Tehnologa (kods: 2141-20) vakanci. GALVENIE PIENKUMI:-          raošanas procesa prnešanas no Francijas uz Latviju vadšana;-          tehnisko un tehnoloisko problmu risinšana;-          tehnoloisk procesa organizšana un pilnveidošana.Darba alga –  skot ar 900 eiro (pirms nodoku nomaksas)....

 • Company RT metāls, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Ja Jums piemt:Obligta pieredze un zinšanas konstrušan un projektšan;Prasme strdt ar CAD (Inventor, Solidworks, AutoCAD) programmm;Angu valodu zinšanas;Pašiniciatva, uzmba, komunikabilitteMs piedvjam:Darbu stabil uz eksportu orientt raošanas uzmum;Apmcbu iespjas;Labu atalgojumu,atiecgi ieguldtajam darbam;Apdrošinšanu;Iespju apmeklt peldbaseinu.Darba vieta: Liepja, Laboratorijas iela 20Pilns darba laiksGaidsim Jsu CV uz e-pastu: Tlr. 634 89390, vairk par mums: vai ...

 • Company DAUGAVPILS LOKOMOTIVJU REMONTA RUPNICA, AS in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  A/S „Daugavpils Lokomotvju Remonta Rpnca” - lielkais lokomotvju un dzelzcea nozares detau un rezerves dau raošanas uzmums,sakar ar pastjumu apjomu palielinšanos un jauna projekta uzskšanu aicina pievienoties uzmuma komandai:TEHNOLOGUDarba pienkumi: Inenieraprinu veikšanaTehnoloijas izstrdeRaošanas sagatavošanaRaošanas plnošanaRaošanas procesa ekonomisk izvrtšana....

 • Company INDUSTRIAL WELDING, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Stabils, pieredzes bagts Latvijas raošanas uzmums SIA “Industrial Welding”,  kas darbojs metlapstrdes sfr, izsludina konkursu uz tehnologa amatu tehniskaj noda.TEHNOLOGS (kods 2141 20)Darba pienkumi: Ienkošo rasjumu apstrde;Operatva tehnoloisko jautjumu risinšana; Tehnoloisko procesu datu bzes izstrde un ieviešana;Projektu tehnisko aprinu veikšana;Tehnisks dokumentcijas izpilde; Metla konstrukciju montas kontrole; Ldzdalba metla konstrukciju raošanas tehnoloisko procesu organizšan; Raošanas, tehnoloisko procesu uzlabošana, optimizcija; Tehnoloisko operciju normšana u.c. Prasbas kandidtiem: Augstk tehnisk izgltba; Vlama darba pieredze tehnologa darb; Rasjumu lastprasme; Prasme strdt ar MS Office pro...

 • Company INDUSTRIAL WELDING, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Latvijas raošanas uzmums SIA “Industrial Welding”,  kas darbojs metlapstrdes sfr, izsludina konkursu uz konstruktora (-es) amatu konstruktoru noda.KONSTRUKTORS(-E) (kods 2141 21)Darba pienkumi: Konstruktvo aprinu veikšana; Rasjumu izstrdšana; Operatva tehnoloisko jautjumu risinšana u.c. Prasbas kandidtiem: Augstk tehnisk izgltba; Vlama darba pieredze konstrušan un projektšan; Vlama tehnoloisko procesu przinšana; Prasme strdt ar MS Office programmm; Solidworks vai Solid Edge programmu zinšanas; Tehnisk un loisk domšana, lai analiztu, sinteztu un sistematiztu informciju par raošanu;Spja strdt patstvgi un komand; Spja izlemt un atbildt par pieemtajiem lmumiem; Vlme mcties, attstties un sasniegt mrus. Ms piedvjam: ...

 • Company AGB SERVISS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  AGB SERVISS, SIA214121 KONSTRUKTORSApkures iekrtu konstrukciju veidošana;Ineniertehnisko aprinu veikšana;Katlu mju mehnismu konstrušana;Tehnisks dokumentcijas izstrde.Aicina pastvg darb  konstruktoru/projekttju ar augstko vai nepabeigtu augstko izgltbu siltumenertikas, siltumtehnikas vai mašnbves jom, var bt students, iespjams strdt nepilnu slodzi.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company BALTIC BRIDGE HR, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Msu klients -  Lielkais un inovatvkais Ziemeeiropas modulro konstrukciju raotjs aicina pievienoties komandai:RAOŠANAS TEHNOLOGUGalvenie pienkumi:Iesaistšans projektšanas proces, produktu, tehnisko un materilu risinjumu izstrdšan, raošanas stratisk plnošan sadarbb ar raošanas komandu.Rasjumu prbaude kop ar projekttjiem, projekta noviru noteikšana, risinjumu meklšana.Sadarbba ar uzmuma iesaisttajm struktrvienbm, tehnoloisko raošanas karšu sastdšana.Jauno risinjumu, materilu, inovciju, tehnoloiju ieviešana un pilnveidošana.Prasbas:Vlama tehnologa pieredze raošanas uzmum.Teicamas datora prasmes, vlams AutoCad zinšanas.Vlams augstk izgltba bvniecb vai innierzintns.Prasme efektvi plnot darba laiku un strdt komand.Labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas.Uzmums piedv:Radošu, inovatvu, ar e...

 • Company BALTIC BRIDGE HR, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Msu klients -  lielkais inovatvs veikalu, tirdzniecbas aprkojuma dizaina un raošanas uzmums sav komand aicina:KONSTRUKTORUGalvenie pienkumi:Konstrut un rast dadus izstrdjumus, veikalu aprkojumus, mbeles.Pielgot rasjumus raošanas iespjm, meklt efektvus risinjumus.Paredzt iespjams problmas un efektvi komunict ar raošanas komandu.Prasbas:Labas datorprasmes (MS Office, SolidWorks).Vlams pieredze mbeu konstrušan.Vlama augstk tehnisk izgltba.Labas latviešu un vlams angu valodas zinšanas.Uzmums piedv:Darbu ar interesantiem starptautiskiem projektiem;Apdrošinšanas polisi pc prbaudes laika;Darba datoru un telefonu;Aizraujošus korporatvos paskumus....

 • Company NETAMAN SHIPS SERVICE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  NETAMAN SHIPS SERVICE, SIA aicina darb TEHNOLOGUPienkumi:- Kua mehnismu montas un demontas tehnoloisko procesu projektšana;- Tehnoloisko iekrtu projektšana dadu kuu agregtu un mezglu montai/demontai;- Kua detau mršana un defektcija;- Mrjumu un defektcijas karšu sastdšana uz datora  (datorprogrammas kompas5.11, AutoCad);CV stt uz e-pastu: ...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem Latvij AICINA pievienoties tehniskajai daai -INENIERI raošanas iekrtu apkalpošan.Pamatpienkums:Darbu plnošana un organizšana.Iekrtu tehnisk stvoka nodrošinšana.Prasbas kandidtiem:Specil izgltba attiecgaj jom,Obligta iepriekšja darba pieredze ineniera amat,Par priekšrocbu tiks uzskatta pieredze prtikas rpniecbas iekrtu apkalpošan,Zinšanas pneimatik, elektroautomtik,Pieredze darb ar metinšanas iekrtm,Atbildga un rpga attieksme pret darbu,Spja strdt individuli un komand,Labas latviešu un krievu valodas zinšanas,B kategorijas autovadtja apliecba.Uzmums piedv:Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum,Konkurtspjgu atalgojumu atbilstoši darba kvalittei,Socils garantijas,Draudzgus kolus un atsaucgus vadtjus.DARBA VIETAS ADRESE: "Grvas", Nkotne, Gldas pagast...

 • Company EAST METAL, SIA in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "East Metal" ir starptautisks metlapstrdes uzmums, viens no lielkajiem raošanas uzmumiem metlapstrdes nozar Latvij. Pc pasttja skicm vai rasjumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas. SIA "East Metal" galven raotne atrodas Dobel, ar struktrvienbm Jelgav un Daugavpil. Kop uzmum nodarbinti vairk k 600 darbinieku.Savam draudzgajam kolektvam aicinm pievienoties: Raošanas inenieri Tehniskaj noda (darbavieta – Daugavpils)Darba pienkumi:·                                       CNC programmu veidošana priekš CNC plazmas griešanas iekrtm;·                                       Palgieru konstrušana raošanas vajadzbm;·                                       Rasjumu izveide raošanas vajadzbm.Prasbas:·                                       augstk vai nepabeigta augstk tehnisk izgltba;·             ...

 • Company FRITEKS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "Friteks", reistrcijas nr.42103086715 saistb ar gadjuma darbu spirta raotnes rpnc Iecav aicina darb tehnologu uz noteiku laiku ldz 31.05.2021.Galvenie darba pienkumi: tehnoloisko procesu veikšana pie rektifikcijas iekrtas nodošanas ekspluatcij. Pieteikties: stot CV uz e- pastu: ...

 • Company ARPUS, SIA in Misas
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Alus dartavas iekrtu uzstdšana un pareizas darbbas nodrošinšanaRecepšu veidošanaTehnisko risinjumu izstrdšanaPilna alus raošanas procesa nodrošinšana (iesala malšana, misas filtršana, vršana, apiošana, raudzšanas kontrole)Alus pildšana mucs, bundsPrasbasVismaz 1 gada pieredze ldzg amat cit alus dartavKontakti: t. 26480478e-pasts: ...

 • Company GROGLASS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  ...

 • Company ROTONS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA ROTONS ir raošanas uzmums, kas specializjas lielgabarta plastmasas izstrdjumu raošan. Srijveida produkcijas raošanai tiek izmantota rotjošs formšanas tehnoloija (Rotational molding). Uzmums no 2009. gada darbojas dau novad un patlaban strd 30 darbinieki.Sakar ar raots produkcijas diapazona paplašinšanu aicinm darb RAOŠANAS PROCESU VADTJURotjošs formšanas iecirknDarba vieta: dau novads. Ir iespja nokt darbaviet no Rgas, izmantojot uzmuma transportu.Galvenie pienkumi: Raošanas plna sastdšana un ikdienas darba organizšana: Darba procesa uzraudzba un uzlabošana; Raošanas iekrtu, aprkojuma un krtbas darba viet uzturšana;...

 • Company ALLATHERM, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Allatherm izstrd un izgatavo augstas tehnoloijas divfu siltuma ierces (siltuma caurules, cilpveida siltuma caurules un siltuma vadbas sistmas) elektronikas dzesšanas iekrtm.Testšanas ineniera pienkumi: ieru testšana, testa plnu, procedru un atskaišu sagatavošana, testa stendu komplektšana un konfigurcija.Prasbas: zinšanas tehniskos jautjumos (siltumtehnik, mehnik, fizik u. c. ), zinšanas par siltumtehniskajiem mrjumiem, informcijas vadbas un apkopošanas sistmm. Vlama pieredze darb ar Labview programmatru. Darbs Rg. Prbaudes laiks – 2 mneši.Kontaktinformcija: e-pasts: tlrunis: 29225267...

 • Company INDUSTRIAL WELDING, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Stabils, pieredzes bagts Latvijas raošanas uzmums SIA “Industrial Welding”, kas darbojs metlapstrdes sfr, izsludina konkursu uz tehnologa amatu tehniskaj noda.TEHNOLOGS (kods 2141 20)Darba pienkumi: Ienkošo rasjumu apstrde;Operatva tehnoloisko jautjumu risinšana; Tehnoloisko procesu datu bzes izstrde un ieviešana;Projektu tehnisko aprinu veikšana;Tehnisks dokumentcijas izpilde; Metla konstrukciju montas kontrole; Ldzdalba metla konstrukciju raošanas tehnoloisko procesu organizšan; Raošanas, tehnoloisko procesu uzlabošana, optimizcija; Tehnoloisko operciju normšana u.c. Prasbas kandidtiem: Augstk tehnisk izgltba; Vlama darba pieredze tehnologa darb; Rasjumu lastprasme; Prasme strdt ar MS Offi...

 • Company INDUSTRIAL WELDING, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Latvijas raošanas uzmums SIA “Industrial Welding”,  kas darbojs metlapstrdes sfr, izsludina konkursu uz konstruktora (-es) amatu konstruktoru noda.KONSTRUKTORS(-E) (kods 2141 21)Darba pienkumi: Konstruktvo aprinu veikšana; Rasjumu izstrdšana; Operatva tehnoloisko jautjumu risinšana u.c. Prasbas kandidtiem: Augstk tehnisk izgltba; Vlama darba pieredze konstrušan un projektšan; Vlama tehnoloisko procesu przinšana; Prasme strdt ar MS Office programmm; Solidworks vai Solid Edge programmu zinšanas;Tehnisk un loisk domšana, lai analiztu, sinteztu un sistematiztu informciju par raošanu;Spja strdt patstvgi un komand;Spja izlemt un atbildt par pieemtajiem lmumiem; Vlme mcties, attstties un sasniegt mrus. Ms piedvjam: Dinamisku darb...

 • Company Latvia Industrial Coating, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Pienkumi:• uzturt iekrtas un aprkojumu, attstt un pilnveidot uzmuma raoto produktu kvalitti, to raošanas tehnoloiju, uzlabot un efektivizt raošanas tehnoloiskos procesus.Prasbas• augstk vai vidj tehnisk izgltba un/vai darba pieredze metlapstrdes vai raošanas uzmum; • izpratne par raošanas iekrtm, apkopi un remontiem;• pieredze raošanas procesu prvaldb tiks vrtta k priekšrocba;• labas komunikcijas un organizatorisks prasmes, orientcija uz rezulttu;• latviešu, krievu un angu valodas zinšanas;• datorprasmes. Piedvjam:• izaicinjumiem bagtu darbu stabil, starptautisk, uz attstbu orientt uzmum;• profesionls attstbas iespjas;• darba rezulttiem un kvalifikcijai atbilstošu ikmneša atalgojumu no 1500 Eur (bruto);• socils garantijas, citus papildu labumus;• sakrtotu, rtu darba vidi;Darba vieta -...

 • Company PRO FASHION, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "PRO Fashion" (re.nr. 40103253671) - darba aprba, formas trpu un tml. masveida ššanas uzmumsaicina darbAprba konstruktoru Prasbas: atbilstoša pieredze un profesionl izgltba Darba vietas adrese - Krišja Barona iela 119, Rga.Atalgojums atkargs no izpildt darba (skot no 500 eur).Ldzam stt savus CV un pieteikuma vstuli uz msu e-pasta adresi: Zvant: t. 26806395 (Valentna)...

 • Company DINEX LATVIA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Vai vlies pievienoties dinamiskam  uzmumam un iesaistties produktu izstrdes un attstbas procesos? Vai vlies apgt daudz jauna strdjot profesionl un radoš komand? Varbt mekl prakses iespju vai vlies apvienot studijas ar darbu?Dinex mekl jaunko konstruktoru(-i) darbam uz laiku ldz 6 mnešiem Jauno Produktu Ieviešanas noda. Dinex Grupa ir vadošais pasaules mroga inovatvu izpldes sistmu un emisijas produktu raotjs un izplattjs,  kas prstvts 15 valsts un nodarbina vairk  nek 1600 darbinieku.Uzmums ‘Dinex Latvia’ veiksmgi darbojas kopš  2001.gada, neprtraukti  attstot raošanas  tehnoloijas un paplašinot produktu klstu. Dinex Latvia ir uzticams sadarbbas partneris  pasaules mroga kravas automašnu  raotjiem un rezerves dau vairumtirdzniecbas kompnijm. Uzmums guvis atzinbu k Zemgales novada labkais d...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Industrial and production engineers Edit filters