Jobmonitor. Search results for House builders

132 Jobs found

Used filters:
 • House buildersx
Displaying 1-50 of 132 results.
 • Company CAMION, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Sakar ar jauna projekta uzskšanu, aicina darb celtniekus.BVNIEKS (profesiju klasifikatora kods : 711102).Darbs Rg un izbraukumi pa visu Latviju.Profesionl izgltba vai darba pieredze (vismaz trs gadi ldzg amat).CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu : Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi....

 • Company CAMION, SIA in Celtnieks
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Sakar ar jauna projekta uzskšanu, aicina darb celtniekus.CELTNIEKS (profesiju klasifikatora kods : 711101).Darbs Rg un izbraukumi pa visu Latviju.Profesionl izgltba vai darba pieredze (vismaz trs gadi ldzg amat).CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu : Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi....

 • Company Building Expert, SIA in Celtnieks
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Uzstdt durvju un logu blokus,  montt koka apdares materilus,  izbvt koka grdu,  izbvt starpsienas,  veikt bves izolcijas darbus, reipša pieskrvšana, melns grdas betonšana, bvgruu savkšana. Kontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company ARTPROFS, SIA in Celtnieks
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Visi celtniecbas darbi. Darbs objektos Latgales reion.Pieteikties zvanot uz tlr. 22338032 Sergejs...

 • Company AL Būve, SIA in Celtnieks
  14.11.2019

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs;SIA AL Bve reg. 40103279651Profesija;711101 KU CELTNIEKSDarbbas joma; BvniecbaDarba pienkumi; 1.Bvdarbu veikšana.2.Apdares darbu veikšana.3.Remonta darbu veikšana.Darba vietas adrese; -Saltavota iela 64A, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150. Darbs tiks izpildts ar citos SIA “AL Bve” celtniecbas objektos Latvij. Atalgojums; 1004 EUR mnesDarba devja kontaktinformcija. ,tlr.29293693...

 • Company DHB, AS in Other
  14.11.2019

    DHB, AS Aicina darb Dzelzsbetona bvkonstrukciju MONTTJU Darba uzdevuma ietvaros sadarboties ar citiem darbiniekiem, strdjot komand, ievrojot profesionls un visprjs tikas pamatprincipus un darbakrtbas noteikumus.  Lietot konkrtiem bvdarbu veidiem atbilstošas tehnoloisks iekrtas, aprkojumu un instrumentus. Last ku plnus, fasdes, griezumu un bvkonstrukciju mezglu rasjumus. Sagatavot stiegrojuma karkasu un ieliekams detaas;Sagatavot veidu formas;Iestrdt betonu veidos.;Atveidot gatavs konstrukcijas;Kontrolt izgatavoto konstrukciju kvalitti;Montt dzelzsbetona konstrukcijas.Pieteikumus stt uz e-pastu: ...

 • Company Plastik, SIA in Celtnieks
  14.11.2019

  ku renovcijas, siltinšana, betonšana, jumta segumi, iekšdarbi.Pieteikšans: stt CV uz e-pastu - vai zvanot 22013366...

 • Company MODALANE, SIA in Celtnieks
  14.11.2019

  Uzstdt durvju un logu blokus, montt koka apdares materilus, izbvt starpsienas no koka karkasa un metla profiliem, reipša skrvšana uz koka un metla statiem, veikt bves izolcijas darbus, ierkot mra armjumu (stiegrojumu), grdas betonšanas darbi, sienu un griestu špaktelšana, sienu apmešana ar apmetumu, Kontaktinformcija:e-pasts:...

 • Company GNE GROUP, SIA in Celtnieks
  14.11.2019

  "GNE grupa mekl kvalifictu / apmctu personlu bvniecbas un inenierzintu biznes msu klienta vrd rij.Pretendentiem ir jbt pilsonbai kd ES valst.Sagaidm, ka js varsiet atrasties rij vismaz 6 mnešus, jums jbt uzticamam, punktulam, gatavam strdt mais gan nakt, gan dien un, iespjams, virsstunds.Atalgojums skot ar 2700 EUR bruto mnes,  iespjams nopelnit ari 4000 ldz 5000 EUR, atkarb no jsu prasmm un kvalifikcijas.Iespjami ar bonusi.Angu valodas zinšanas ir obligta prasba.Interesentiem, ldzu, stt  CV un motivcijas vstuli uz ....

 • Company LUNETTES SIA in Celtnieks
  14.11.2019

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs - Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "LUNETTES", re.Nr. 40003608552Profesija – KU CELTNIEKS/CE (profesiju klasifikarota kods 7111 01);Darbbas joma - celtniecbaDarba pienkumi: - veikt dada veida celtniecbas darbus (mazstvu ku, savrupmju, palgkas); - strdt ar darba devja aprkojumu, ievrojot higinas, ugunsdrošbas, vides un darba aizsardzbas noteikumus; - sagatavot bvlaukumus; veikt bvdarbus; - uzstdt koka vai ieu sienu, starpsienu un griestu karkasus; - montt ipškartona plksnes; bvt jumta konstrukcijas no koka; - montt bvniecbas detaas, kas izgatavotas no koka un koka materiliem, veikt citus ldzga satura uzdevumus;Prasbas kandidtiem:•vlama darba pieredze ldzg amat;•przint darbu tehnoloisko procesu un to pareizu secbu;•prasme lietot darbam nepieciešamus...

 • Company NCC BALTIC, SIA in Celtnieks
  14.11.2019

  Firmai objektos Valmier un Valmieras apkrtn nepieciešami ku celtnieki.Vlama iepriekšja darba pieredze.Pieteikties : stt CV uz e-pasta adresi: Kontakttlrunis: 29460362 (valdes priekšsdtjs  Normunds Šulcs)...

 • Company Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA), SIA in Other
  14.11.2019

  SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)” aicina darb sauss bves monttju. Darba pienkumi: montt ipškartona plksnes; ierkot sauss grdas, uzstdt logu un durvju blokus, palodzes; siltint sienas un grdas; uzstdt logu un durvju blokus, palodzes; veikt kas bvelementu misks apstrdes darbus; veikt kas bvelementu konservcijas darbus; montt bvniecbas detaas, kas izgatavotas no koka un koka materiliem, alumnija, nersjoš trauda, krsainajiem metliem, keramikas, plastmasas un citiem materiliem; veikt rjo un iekšjo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekrto griestu, grdu konstrukciju, logu, durvju un citu konstrukciju montas darbus ar sauss bves tehnoloijm, darb izmantojot ipškartonu, metla karkasa profilus un izolcijas materilus, ipsi, ipša ljumus un dekoratvos dizaina elementus; veikt virsmu apdar...

 • Company Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA), SIA in Other
  14.11.2019

  SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)” aicina darb metla bvkonstrukciju monttju.Darba pienkumi: Montt metla, dzelzsbetona un koka bvkonstrukcijas; veikt zemes darbus; sagatavot bvlaukumus; bvt dadu veidu konstrukcijas. Darba devja kontaktinformcija: SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)”Drzciema iela 60, Rga, LV-1073Tlr. +371 26495439E-pasts: ...

 • Company DWC group, SIA in Other
  14.11.2019

  Veikt metla bvkonstrukciju montas darbusKontaktinformcija: , Tlr.+37129265665 Zvant no 14:30 ldz 16:00 darba diens...

 • Company GE Building Group, SIA in Celtnieks
  14.11.2019

  Profesija – KU CELTNIEKS/CE (profesiju klasifikarota kods 7111 01) Darbbas joma – celtniecbaDarba pienkumi - veikt dada veida celtniecbas darbus (mazstvu ku, savrupmju, palgkas); strdt ar darba devja aprkojumu, ievrojot higinas, ugunsdrošbas, vides un darba aizsardzbas noteikumus;  sagatavot bvlaukumus; veikt bvdarbus; uzstdt koka vai ieeu sienu, starpsienu un griestu karkasus; montt ipškartona plksnes; bvt jumta konstrukcijas no koka; montt bvniecbas detaas, kas izgatavotas no koka un koka materiliem, veikt citus ldzga satura uzdevumus.Prasbas kandidtiem: •    vlama darba pieredze ldzg amat;•    przint darbu tehnoloisko procesu un to pareizu secbu;•    prasme lietot darbam nepieciešamus darbarkus, pašizgltoties, pilnveidot prasmes un iemaas;•    pilna materil atbildba par veikt darba nori...

 • Company Bauska Melio, SIA in Other
  14.11.2019

  Aicinm darb bvniekus.Darba objekti vis Latvijas Teritorij.Pc nepieciešambas nodrošinm transportu uz/no darba vietas vai dzvesvietu.Sazinties: 26242807...

 • Company VIP Cargo, SIA in Other
  14.11.2019

  Aicinm darb bvniekus.Darba objekti vis Latvijas Teritorij.Pc nepieciešambas nodrošinm transportu uz/no darba vietas vai dzvesvietu.Sazinties:  26242807, 26268664...

 • Company ASSETBOX, SIA in Other
  14.11.2019

  Bvnieks (bvniecbas darbi) atbilstoši profesijas standarta darba uzdevumam. cv stt ...

 • Company ARConstruction, SIA in Other
  14.11.2019

  SIA ARConstruction, re. Nr. 40203017463Bvkonstrukciju MONTTJS  (7111 03)BvniecbaReipša sienu un starpsienu monta privtmjs un komercobjektos.Darba vieta Latvijas teritorija, k ar ar iespju doties komandjumos ldz 3 mnešiem objektos Eiropas Savienb.Alga EUR 1004.00 (Bruto).Brvo darba vietu skaits - 20CV un motivcijas vstuli ldzu stt uz ...

 • Company VLV BŪVE, SIA in Other
  14.11.2019

  Bvnieka pienkumi.Kontaktinformcija:tel.28865600...

 • Company NEWCOM Construction, SIA in Celtnieks
  14.11.2019

  NEWCOM Construction SIA aicina darb ku celtniekus.Prasbas: vidj specil izgltba vai vidj visprj izgltba, vai3 gadu pieredze profesij .Darba devja kontaktinformcija: ...

 • Company NEWCOM Construction, SIA in Celtnieks
  14.11.2019

  NEWCOM Construction SIA aicina darb ku celtniekus.Prasbas: vidj specil izgltba vai vidj visprj izgltba, vai3 gadu pieredze profesij .Darba devja kontaktinformcija: ...

 • Company Benin Arkada, SIA in Amata
  14.11.2019

  711102 BVNIEKSPrasbas:Vai attiecg amata kvalifikcija un to apliecinošs dokuments vai 3 gadu darba pieredze. Precizitte un augsts darba ragumsDarba vieta:Raicenes iela 22,Rga,LV-1073Uzmums piedv:- socils garantijas.- darbu stabil uzmum.Atalgojums:Bruto 1004,00 EurmnesTlr.: +371 28217607e-pasts:...

 • Company BORG, SIA in Other
  14.11.2019

  Ierkot ku pamatus, veikt jebkura veida ku konstrukciju montu, izpildt betonšanas darbus....

 • Company BORG, SIA in Other
  14.11.2019

  Ierkot ku pamatus, veikt jebkura veida ku konstrukciju montu, izpildt betonšanas, mršanas, apmešanas un flzšanas darbus, klt grdas, apšt sienas ar ipškartona loksnm, uzstdt karkasa starpsienas, montt uzkarinmos griestus....

 • Company LUX MEOS, SIA in Celtnieks
  14.11.2019

  Uzmums aicina darb bvniecbas darbiniekus.Prasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu pieredze bvniecb vai diploms, kas apliecina profesionls iemaas;- ierko ku pamatus;- veic jebkura veida ku konstrukciju montu; -izpilda betonšanas;- mršanas;- apmešanas;- flzšanas darbus;- klj grdas;- apšuj sienas ar ipškartona loksnm; - uzstda karkasa starpsienas;- mont uzkarinmos griestus;- veic jumia darbus saska ar tehnisko rasjumu un darba kvalittes prasbm.- veic elektria darbus- veic atsldznieka darbus Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba vietas: Latvija, Vcija, rija, Anglija, Zviedrija, Norvija, Nderlande, Polija, Lietuva, Igaunija, Dnija, ehija,...

 • Company Māju Fabrika, SIA in Celtnieks
  14.11.2019

  Dzvojamo un publisko ku bvniecba. Iespj doties komandjumosLdzam stt CV uz nordto e-pastu...

 • Company FORTTEK Latvija, SIA in Celtnieks
  14.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Nepieciešams celtnieks.Nepieciešama vismaz trs gadu pieredze attiecg nozar vai diploms par iegto profesionlo vai augstko izgltbu.Lgums stt CV uz epastu ...

 • Company PERI Ltd., SIA in Celtnieks
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Celtniecbas uzmums aicina darb celtnieku.Veicamie darbi: betonšana, mršana, iekšj/rj apdare un tml.Vlama vismaz 3 gadu darba pieredze.Darba objekti Rga un Pierga.E-pasts: Tlrunis uzzim: 29228285; 29889554...

 • Company STALTON, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  – Bvkonstrukciju monttjs bvobjekt vai raotn mont metla,dzelzsbetona, stiklots un koka bvkonstrukcijas (turpmk – bvkonstrukcijas)saska ar darba uzdevumu un bvprojektu. ...

 • Company Krafter,, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA Krafter ( re. nr. 44103086056) nepieciešami BVNIEKI ar pieredzi un atbilstošu izgltbu. Darba laiks normls no 8.00-17.00.Objekti pa visu Latviju.Pieteikties: zvant pa tlrunu 27877116 (Intars)....

 • Company KORO BŪVE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Celtniecbas uzmums SIA „KORO BVE” dibints 2001.gad. Uzmums veic sekojošus darbus: bvprojektu vadba monolto un saliekamo dzelzsbetona konstrukciju betonšana betona grdu izbve grdu un kpu prkljumi energobvniecba SIA “KORO BVE” aicina sav komand BVNIEKUSPrasbas kandidtiem: spja strdt pastvgi un komand Galvenie pienkumi: Sakrtot darba vietu atbilstoši tehnoloijas prasbm un darba drošbas noteikumiem; Saska ar nordjumiem nokraut celtniecbas materilus un inventru bvobjekt un izvietot tos darba viet; Veikt rokas darba instrumentu prbaudi; Uzstdt un demontt palgierces − sastatnes...

 • Company ODETA AG, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Prasbas: Pieredze bvniecbMs piedvjam: Konkurtspjgu atalgojumu ( 1004 EUR bruto)Socils garantijas: Darbiniekiem no reioniem, citm valstm nodrošinm dzvesvietu. Darbam nepieciešamo nodrošinjumu. Gaidsim Jsu pieteikumu uz epastu: Papildus informcija: 29606971Par Konkursa rezulttiem informsim tikai uz darba interviju uzaicintos pretendentus.Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi. Iepriekš mintais Jsu personas datu apstrdes przinis ir SIA "ODETA AG", kontaktinformcija: Brvbas iela 56-9, Liepja, LV-3401...

 • Company OU RUVIKOL, Latvijas filiāle, AKF in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  AKF “OU RUVIKOL” Latvijas filile raotn Valmier aicina darb Koka bvkonstrukciju MONTTJU.Darba pienkumi: alumnija fasu (logu, durvju) monta.Darba laika veids un rems: normlais darba laiks, darba diens 8:00-17:00, sestdienas un svtdienas brvas. Darbs ar komandjumos, ir objekti Igaunij.Alga: 7.00 EUR/ stund.CV ar nordi “MONTTJS” stt uz e-pastu .Jautjumu gadjum zvant uz mob.t. 25531000 (Ruslans)....

 • Company EKSPRO, SIA in Celtnieks
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA Ekspro aicina darb  KU CELTNIEKUS.Darba uzdevumi un prasbas kandidtam veic jebkura veida ku konstrukciju montu;izpilda betonšanas, mršanas, apmešanas, flzšanas darbus;klj grdas;apšj sienas ar ipškartona loksnm;uzstd karkasa starpsienas;mont uzkarinmos griestus;veic jumia darbus saska ar tehnisko rasjumu un darba kvalifikcijas prasbm;plno un organiz darba uzdevumu izpildi, pielieto tmšanas pamatprincipus;prot novrtt bvdarbu apjomu, veicamo uzdevumu darbietilpbu, aprint nepieciešamo materilu daudzumu;prasme mrt taisnas sienas, T veida krustojošs sienas, kolonnas, arkas, starpsienas, dada veida kanlus, apmest sienas, aizpildt apmau starpas;prasme veikt dadu virsmu flzšanu;obligta pieredze celtniecb vismaz 3 gadi.Darba objekti vis Latvij.Tlrunis: 29198913....

 • Company EKSPRO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA Ekspro aicina darb  SAUSS BVES MONTTJUS.Darba uzdevumi un prasbas kandidtamuzstd metla un koka sienu, starpsienu un griestu karkasus;mont ipškartona plksnes;ierko sauss grdas;uzstda logu un durvju blokus;prot orientties bvmaterilos, to pašbs un pielietojum;prot aprint nepieciešam meterila daudzumu (skrves, karkasa elementi, plksnes, šuvju aizdares materilus);prot griezt, zt, velt, urbt, frzt, slpt ipškartonu;prot izvrtt materila apstrdes kvalitti;prot aizpildt un apstrdt šuves;obligta pieredze celtniecb vismaz 3 gadi.Darba objekti vis Latvij.Tlrunis: 29198913....

 • Company AGMA solutions, SIA in Celtnieks
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Uzmums SIA AGMA SOLUTIONS re.nr. 42103093488 aicina darb fasdes meistarus, iekšdarbu meistarus, brutjusGalvenie pienkumi ir:  ku siltinšana, pamatu siltinšanu, iekšdarbi - krsošana, špaktelšana, apmešana u.c. Ceu bves darbi - veikt smilts izldzinšanu, šembu pamata izbvi u.tml, cea un ietvju apmau uzstdšana, brua likšana uttVlama vismaz 1 gada pieredzeObjekti atrodas Rg.Ir bonusa sistma par labi, tru un kvalitatvu darbu veikšanu.Atalgojums no 800 - 1400 netto, atkargs no pozcijasPriekšroka tiks dota tiem kandidtiem, kuriem ir B kategorijas apliecba.Stt savus cv uz epastu - ...

 • Company DESIGN eco monolīts, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SAUSS BVES MONTTJSveikt rjo un iekšjo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekrto griestu, grdu konstrukciju, logu,durvju un citu konstrukciju montas darbus ar sauss bves tehnoloijm,darb izmantojot ipškartonu, metla karkasa profilus un izolcijas materilus,ipsi, ipša ljumus un dekoratvos dizaina elementus; veikt virsmu apdari –špaktelša...

 • Company IKM Management, SIA in Celtnieks
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  IKM Management SIA, re. Nr. 40003417110 izsludina un piesaka 25 (divdesmit piecas) brvas vakances uz CELTNIEKA amatu, profesiju klasifikatora kods: 7111 01.Prasbas kandidtiem:pamatizgltba vai darba pieredze (vismaz trs gadi ldzg amat) Kontaktinformcija:e-pasts: Pieteikuma vstuli un CV ldzam stt uz nordto e-pasta adresi. ...

 • Company TILTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA Tilts ir viens no vadošajiem Baltijas uzmumiem, kas specializjas tiltu, viaduktu, tuneu un citu inenierbvju projektšan, bvniecb un rekonstrušan, k ar rao metla un dzelzsbetona  saliekams konstrukcijas, veic dada veida stiegrojuma apstrdiAicinm pievienoties msu komandai BvniekusPrasbas kandidtiem·  Ne mazk k 3 gadu darba pieredze celtniecb vai ne mazk k profesionl vidj (arodizgltba),visprj vidj izgltba vai pamatizgltba;·  Precizitte pildot darba uzdevumus,  prasme last rasjumus;·  Augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti;·  Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, precizitte;·  Vlme strdt un paaugstint kvalifikciju; Ms piedvjam:· Pieredzei un zinšanm atbilstošu atalgojumu;·  rtus darba apstkus; ·  Apmcbas iespjas;Darba vieta: Rga un rpus Rgas- citos Latvijas reionos (ja darbs k...

 • Company MV BŪVE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  MV Bve aicina darb BVNIEKUS.Darbs pa visu Latvijas Republikas teritoriju. Darba devjs nodrošina ar transportu. Vlama iepriekšja darba pieredze.Pieteikšans: zvant uz tlruni 22316333 (Mareks Vlands) vai stt CV uz e-pastu ...

 • Company DA.DA.TA., SIA in Celtnieks
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company LASVEJA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA Lasveja (re. nr. 40103216124) aicina darb bvkonstrukciju monttju.Pienkumi:Sagatavot bvlaukumus; veikt bvdarbus; ierkot ku pamatus; uzstdt metla un koka sienu, starpsienu un griestu karkasus; montt ipškartona plksnes; ierkot sauss grdas, uzstdt logu un durvju blokus, palodzes; bvt dada veida un konstrukciju ku pamatus, sienas, kas stvus, starpsienas, griestus, vienkršas grdas, jumta konstrukcijas; siltint sienas un grdas; uzstdt logu un durvju blokus, palodzes; veikt kas bvelementu misks apstrdes darbus; veikt kas bvelementu konservcijas darbus; montt bvniecbas detaas, kas izgatavotas no koka un koka materiliem, alumnija, nersjoš trauda, krsainajiem metliem, keramikas, plastmasas un citiem materiliem; veikt izolcijas darbus.CV stt uz e-pastu: Zvant: 29103720...

 • Company Staff, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Darba pienkumi: Ms nodarbojamies ar bvniecbas projektiem, metlapstrdi, k ar strdjam ar Skandinviju un varam nostt darbiniekus uz Somiju, Zviedriju un citm valstm. Mums vajag: ipškartona plksnes meistaru (15 gadu pieredze), kas var izgatavot divpakpju griestus un montt konstrukcijas, last zmjumus, ms darm visus dokumentus, apmaksjam piencgu algu....

 • Company AIGRENA, SIA in Celtnieks
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA AIGRENA aicina darb rjs fasdes  meistaru.Prasba- darbinieks ar pieredzi.Darbs Rg, Jrmal. Darba devjs nodrošina transportu uz/no darba vietas.Tlrunis: 26473027E-pasts: ...

 • Company UAB “Darboteka”, AKF in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  711102 BVNIEKSKontaktinformcija: e-pasts , tlr. 28499933...

 • Company R.K.C.F. RENESANSE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA ''R.K.C.F. Renesanse'' aicina darb KU bvniekus ar pieredze visprjos celtniecbas darbos.Ja gribi pieteikties, sti CV ar nordi "ku bvnieks" uz e-pastu  .Tlrunis informcijai: 29433463 (v.pr.)....

 • Company Maso MT, SIA in Celtnieks
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  ku renovcija un iekšdarbi....

 • Company Universal Recruitment, SIA in Celtnieks
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Prasbas: Darba pieredze un/ vai izgltba jomCV stt: Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz 2. Prrunu krtu....

 • Company Aveluk Grupa, SIA in Celtnieks
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  - 2 gadu pieredze - vai atbilstošs izgltbas dokuments. CV lgums stt uz e-pastu: Sazinsimies ar otrs krtas pretendentiem. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
House builders Edit filters