Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

25 Jobs found

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company Senior Latvia, SIA in Amata
  17.11.2019

  Starptautisks Francijas uzmums Senior Group Latvij socilaj jom strd kopš 2009.gada.Ja Tev ir darba pieredze socilaj sfr (aprp)  un esi strdt gribošs un atsaucgs, tad piesakies šim amatam. Piedvjam:- stabilu darbu ar darba vietu Rg;- iespju dzvot dienesta dzvokl Rg (atseviš istab);- dinšanu un apmakstu transporta izdevumus;- regulru un motivjošu atalgojumu skot no 660-1500EUR/ bruto, (algaveidojas no pamata summas + piemaksas par zinšanm + piemaksas parpieredzi + piemaksas par rezulttu);- socils garantijas;- darbs maiu grafik no 3 - 7 dienm;- kvalifikcijas celšanu;Galvenie amata pienkumi:- Klientu aprpes nodrošinšana ikdien;- diena gatavošana;- Mjoka uzkopšana;- Preu iegde.Prasbas pretendentiem:- Komunikabla un atsaucga personba;- Patstvba, pildot darba pienkumus;- Pieredze aprpes darb;- Vl...

 • Company Fonds "Cilvēks Cilvēkam", NOD in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Paldzt klientam apmierint pamatvajadzbas atbilstoši klienta pašaprpes spjm; Veikt klienta mazgšanas procedras; Veikt klienta gultas klšanu, gultas un ermea veas maiu; Paldzt klientam piecelties no gultas vai krsla; Vajadzbas gadjum veikt klienta uzraudzbu; Dokumentt veikts darbbas klienta pamatvajadzbu nodrošinšanai; Ievrot darba drošbas noteikumus; Pielietot klienta drošbas ldzekus; Sekot klienta apkrtjs vides drošbai; ; Informt klientu un komandas darbiniekus par klienta apkrtjs vides draudošiem faktoriem;Dokumentt darbbas, kas veiktas klienta drošas vides nodrošinšanai; u.c.Pieteikties vakancei, stot CV uz e-pastu: vai pa tlruni: 29471037 vai 29424280...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "VIDZEME" in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzraudzt klientus un atbildt par viu drošbu deras laikIesaistties socil darba specilistu organiztajs klientu aktivitts (ikdienas pastaigas, paskumi, nodarbbas, iepirkšans u.c.).Veikt dzvojamo telpu, sanitro mezglu uzkopšanuPaldzt klientiem aprbties un klt gultas, maint gultas veu, veicint klienta pašaprpiPapildus garantijas:Piemaksa par pašu risku 10% apmr no mnešalgasVeselbas apdrošinšanu pc 6 mnešiemKontakti:t.64781259e-pasts: ...

 • Company Dzintarkrasta serviss, BDR in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Biedrba " Dzintarkrasta seviss" aicina darb aprptjus.Darba vieta Akciju iel 5, Rg. Darba samaksa 3.20 eur/stundPieteikties, rakstot e-pastu uz  vai pa tlruni  67416062...

 • Company Latvijas Samariešu apvienība, BDR in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Biedrba “Latvijas Samariešu apvienba” Mjas neatliekam izsaukuma un aprpes dienests aicina darb aprptjus pakalpojuma Socil aprpe klientu dzves viets nodrošinšanai Rg Galvenie darba pienkumi:• Nodrošint klientu ikdienas socilo aprpi mjs; • Veikt ar klienta aprpi un dzvesvietas uzkopšanu saisttus darbus (malkas, dens ienešana u.c.);• Lietot modernas informciju un komunikciju tehnoloijas aprpes nodrošinšan.Piedvjam:- Socils garantijas;- Stabilu atalgojumu;- Iespju strdt pilnu vai nepilnu darba laiku;- Atsaucgu un draudzgu kolektvu;- Apmcbas darba pienkumu apguvei.Prasbas:- Pamatizgltba;- Priekšroka pretendentiem ar aprptja kvalifikciju;- Labas latviešu un krievu valodas zinšanas;- Prasme pieemt lmumu un izrdt iniciatvu;- Prasme organizt darba procesu;- Labas komunikcijas spjas, iejtba;- Spja ...

 • Company MILUR, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb aprptjasDarbs mais pc grafika, Galvenie darba pienkumi:Higinas aprpes nodrošinšana (mazgšana, pamperu maia, guošu klientu grozšana) u. c. , darba pienkumiNepieciešams zinšanas un pieredze:- Pamatizgltba;- Priekšroka pretendentiem ar aprptja kvalifikciju; - Labas latviešu un krievu valodas zinšanas;- Prasme pieemt lmumu un izrdt iniciatvu;- Prasme organizt darba procesu;- Labas komunikcijas spjas, iejtba;- Spja strdt patstvgi;- Bez kaitgiem ieradumiem un augstu atbildbas sajtu.Nodrošinm apmcbu. Ceš uz darbu tiek apmaksts.Darbinieku dinšana darba laika ir bezmaksas.Pieteikumus un CV stt uz ...

 • Company Rīgas sociālās aprūpes centrs 'STELLA MARIS' in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  RSAC “Stella maris” socilas aprpes un socilas rehabilitcijas nodaa izsludinaaprptja amata pretendentu konkursu(profesijas kods 5322 02)Amata mris: Aprptja amata pienkumu veikšanaPrasbas: - Visprj vidj izgltba, arodizgltba, vlama kvalifikcijas apliecba;- Valsts valodas zinšanas atbilstoši B lmea 1. pakpei; - Labas komunikcijas prasmes un augsta saskarsmes kultra;- Labas saskarsmes spjas ar gados veciem cilvkiem un klientiem ar demenci.Darbs saistts ar mazkustgo klientu aprpi, paldzšanu ikdienas aktivitts (rbšans, mazgšans), gultas veas mainšanu, krtbas uzturšanu klientu dzvojams istabs, dienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugmo klientu apsekošanu, krtbas un klusuma uzturšanu atptas un nakts laik.Piedvjam:-    darbu uz nenoteiktu laiku;-    stabilu atalgojumu (495.00 EUR, pirms nodo...

 • Company 'MEŽCIEMS' Rīgas sociālās aprūpes centrs in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rgas socils aprpes centrs “Meciems” (re.nr.LV90011524360) izsludina Socils aprpes un socils rehabilitcijas nodaasAprptja (profesijas kods 532202) (uz nenoteiktu laiku)amata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint Rgas socils aprpes centra „Meciems” klientu pamatvajadzbu apmierinšanu individulaj lmen, aprpt klientus, nodrošinot viiem nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošanu. Darba apraksts:Veikt klientu aprpi socil darba specilista uzraudzb saska ar klienta individulo socils aprpes plnu; paldzt personm, kuras pašas sevi nevar aprpt, t.i., veikt klientam ikdienas higinas procedras; sakrtot matus; paldzt apgulties vai piecelties no gultas; paldzt aprbties, nomazgties, apmaint gultas veu; sekot klienta aprba un veas trbai, ja nepieciešams apmaint to, sekot apavu krtbai, trbai; saemt ...

 • Company Biografi, SIA in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aprptja–  5 amata vietasDarba veids:  darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas: Izgltbas lmenis: pamatizgltbaDarba rems: maiu darbsDarba vietas adrese: Zolitdes 68a, Rga, LV-1064Kontaktpersona:  Ingrda Ansone Tlr: 26442200...

 • Company ENGURES NOVADA PANSIONĀTS "RAUDA" in Rauda
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ENGURES NOVADA PANSIONTS "RAUDA" (re.nr. 90000032113) aicina darb:Aprptju (1.kategorija).Aprptja pienkumi - kontaktjoties ar vadbu elektroniski vai telefoniski.Darba alga no 470 EUR.Tel: 29716321E-pasts: ...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ozolnieku novada pašvaldbas socils aprpes centrs “Zemgale” aicina darb aprptjus (uz noteiktu laiku)Galvenie darba pienkumi:- Veikt klientu aprpi atbilstoši klientu aprpes lmenim.- Nodrošint trbu un krtbu klientu dzvojams telps, koplietošanas telps. Prasbas amata pretendentiem:- Vlama vidj vai vidj profesionl izgltba.- Precizitte darba pienkumu veikšan.- Teicamas komunikcijas un sadarbbas spjas.- Augsta atbildbas sajta, spja strdt patstvgi un komand.- Valsts valodas zinšanu atbilstba LR likumdošanai.- Vlams svešvalodu zinšanas sarunvalodas lmen (krievu).Piedvjam:- Stabilu atalgojumu un socils garantijas.- Profesionls izaugsmes iespjas.CV un motivcijas vstuli stt uz e-pastu: " rel="nofollow"> vai pa pastu: SAC “Zemgale”, Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.Tlrunis uzzim: 63050449, 63022862...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Kalnciems
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs:  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:        Aprptjs (5322 02)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:      1PrasbasIzgltbas lmenis:        Vlama vidj vai vidj profesionl izgltba aprpes jomPapildus prasbas:        Pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no EUR: 450Alga ldz EUR:           608Darba rems:  Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:   Kalnciema iela 93, Rg, LV-1046, VSAC “Rga” filile „Kalnciems”CV ldz 2019.gada 31.oktobrim ar atzmi “aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai n...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Aprptjs (5322 02)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:     1PrasbasIzgltbas lmenis:    Vlama vidj vai vidj profesionl izgltba aprpes jomPapildus prasbas:    Pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no EUR:    450Alga ldz EUR:    608Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:     Braila iela 2, Rga, LV-1024, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile “Jugla”CV ldz 2019.gada 31.oktobrim ar atzmi “aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Valsts socils aprpes centrs “Rga” Re.Nr.90009226487 aicina darb Aprptju (5322 02) uz nenoteiktu laiku. PrasbasIzgltbas lmenis: Vlama vidj vai vidj profesionl izgltba aprpes jomPapildu prasbas: Pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no EUR:      450Alga ldz EUR:     608Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:       Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:       Stmerienas iela 4, Rg, LV-1006, Valsts socils aprpes centra “Rga” filile „Teika”CV ldz 2019.gada 31.oktobrim, ar atzmi “aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes...

 • Company Biedrība Dzīves ĀBECE, BDR in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Socils aprpes centrs aicina darb APRPTJUS.Darba alga no 3.40-3.70 Eur/hPieteikties pa tel.nr. 26442200...

 • Company 'CĒSU PILSĒTAS PANSIONĀTS' in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Csu pilstas pansionts  aicina darb aprptju uz darbinieka atvainjuma/ slimbas laiku. Veiksmgas sadarbbas rezultt iespjams turpint sadarbbu uz nenoteiktu laiku. Atalgojums  no 450 Bruto. Darba laiks: 07-19.00. Lai pieteiktos zvant uz tlr. 29335195...

 • Company Veselības centrs Ilūkste, SIA in Amata
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Veselbas centrs Ilkste”aicina darb: Aprptju (prof.klas.kods 5322 02)uz darbinieka prombtnes laikuDarba aprakstsDarbs saistts ar mazkustgu klientu aprpi - pansij "Msmjas "Dikoks".Galvenie  amata pienkumi Veikt klienta mazgšanas procedras; Veikt klienta gultas klšanu, gultas un ermea veas maiu; Veikt klienta ermea apkopšanu, pdu un nagu kopšanu; Paldzt klientam piecelties no gultas vai krsla; Paldzt klientam izmantot tehniskos palgldzekus; ...

 • Company Senior Riga, SIA in Rīga
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmuma nosaukums: SIA Senior RigaReistrcijas Nr. 40203028255Starptautisks Francijas uzmums Senior Group piedv darbu aprptjiem senioru  aprp Liels imenes mj.Pakalpojuma apraksts: Ilgstoša socil aprpe pilngadgm personmPiedvjam:•      stabilu darbu ar darba vietu Babtes novad;•       darbs maiu grafik; •      dinšanu; •      regulru un motivjošu atalgojumu (alga veidojas no pamata summas + piemaksas par zinšanm + piemaksas par pieredzi + piemaksas par rezulttu);•       socils garantijas;•      kvalifikcijas celšanu.Galvenie amata pienkumi:Ikdienas aprpes nodrošinšana; Socils stimulcijas nodrošinšana;...

 • Company Krustpils novada pašvaldības aģentūra "JAUNĀMUIŽA' in Amata
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Krustpils novada pašvaldbas aentra "JAUNMUIA'' (pansionts) piedv darbu aprptjam.  Darba pienkumi:- veikt klienta ikdienas aprpi, - paldzt apmierint klienta individuls pamatvajadzbas, - telpu uzkopšana u.c., - pienkumi pc amata apraksta.Pieteikšans: 22000873....

 • Company Krustpils novada pašvaldības aģentūra "JAUNĀMUIŽA' in Amata
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Krustpils novada pašvaldbas aentra "JAUNMUIA'' (pansionts) piedv darbu aprptjam.  Darba vieta: Krustpils novada pašvaldbas aentra "Jaunmuia"Darba pienkumi:- veikt klienta ikdienas aprpi, - paldzt apmierint klienta individuls pamatvajadzbas, - telpu uzkopšana u.c., - pienkumi pc amata apraksta.Pieteikšans: 22000873....

 • Company Aprūpes nams "Urga", SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Piedv darbu draudzg kolektv aprptjam uz pilnu slodzi.- aprpt klientus,  -uzkopt telpas, Prasbas:-augsta atbildbas sajta un precizitte; -vlme strdt ar cilvkiem.Pieteikties: zvant pa telefonu Nr.29171557(Sandra, aprpes nama vadtja)...

 • Company Sociālās aprūpes centrs Allaži, BDR in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Socils aprpes centrs Allai aicina pievienoties savai komandai aprptju.Darbs mais pa 24 stundm. Mnes 7 maias pilnai slodzei.Darba alga par pilnu slodzi apmram 450 Eiro pc nodoku nomaksas (3,50 Eur /stund pirms nodoku nomaksas).Prasbas: Latviešu valodas zinšanas; Laipna attieksme pret klientiem un koliem; Uzctba un apzinga attieksme pret darbu. No savas puses piedvjam: Apmcbas; Draudzgu kolektvu; Motivjošu atalgojumu; Bezmaksas dinšanu. Interesentus ldzam zvant! Mob.tlr: 29299952 ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Aprptjs (5322 02)Darba veids:    Darba lgums uz noteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Izgltbas lmenis:     Pamatizgltba (vlama aprpes jom)Papildus prasbas    Pieredze darb ar brniemAlga no EUR:    450Alga ldz EUR:    608Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Kapseu iela 31/18, Rg, LV-1046, Valsts socils aprpes centra „Rga” filile „Rga”CV ldz 2019.gada 31.oktobrim ar atzmi „Rga aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas ...

 • Company Latvijas Samariešu apvienība, BDR in Other
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Biedrbas “Latvijas Samariešu apvienba”, re. Nr. 40008001803, dienests “Samariešu atbalsts mjs”aicina darb aprptju darbam Saulkrastu novad uz nepilnu vai pilnu slodziDarba pienkumi:Nodrošint ikdienas socilo aprpi un ar to saistts darbbas klientu dzvesviets (personisk aprpe, malkas ienešana, produktu piegde u.c.), nepieciešambas gadjum nokšanai pie aprpjam izmantojot dienesta aprpes transporta ldzekli vai personisko automašnu. Piedvjam:-         Socils garantijas-         Stabilu atalgojumu (500 - 700 euro mnes par pilnu slodzi pirms nodoku nomaksas)-         Atsaucgu un draudzgu kolektvu-         Apmcbas darba pienkumu apguvei  Prasbas:-         vlama socil aprptja, socil rehabilittja izgltba vai vismaz vidj/profesionl vidj izgltba cit jom un pieredze aprpes darb-         B kategorijas auto...

 • Company Latvijas Sarkanais Krusts, BDR in Amata
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Biedrbas “Latvijas Sarkanais Krusts” struktrvienba socils aprpes centrs “Ruba” aicina darb aprptjusDarba pienkumi: 1.     veikt klienta ikdienas aprpi, 2.     paldzt apmierint klienta individuls pamatvajadzbas, 3.     telpu uzkopšana u.c. pienkumi pc amata apraksta.Maiu darbs - diennakti strd, trs brvas tel.nr. 26104901...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters