Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

26 Jobs found

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Aprptjs (5322 02)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vlama vidj vai vidj profesionl izgltba aprpes jomPapildus prasbas:    Pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbuAlga no EUR:    450Alga ldz EUR:    608Darba rems:    Summtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 12, Rg, LV-1082, VSAC “Rga” filile “Pavnieki”CV ldz 2020.gada 30.septembrim ar atzmi “aprptjs” stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi...

 • Company Sociālās aprūpes centrs Allaži, BDR in Allaži
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Biedrba ”Socils aprpes centrs “Allai””(Re. nr. 40008265469)aicina darb aprptjas/us Darba pienkumi: - klientu aprpe, mazgšana, dinšana, pastaigas Piedvjam: - atalgojumu no 500 ldz 700 EUR pirms nodoku nomaksas- no 6 ldz 8 maim mnes (elastgu darba grafiku)- apmcbas- socils garantijas- iespju prnakšot starp maimCV stt uz e-pastu .comTlrunis uzzim 29299952 ...

 • Company LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS, BDR in Kurši
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Biedrba „Latvijas Sarkanais Krusts” (re.nr. LV40008002279) aicina darb aprptju darbam Socils aprpes un rehabilitcijas centr Sed.Galvenie pienkumi: paldzba personm, kuras objektvu apstku d nevar sevi aprpt persongs higinas nodrošinšan un mjas darbu veikšan viu dzvesviet.Prasbas:vidj izgltba;latviešu un krievu valodas zinšanas;labas komunikcijas prasmes, spja patstvgi plnot savu darba laiku, atbildba;vlama darba pieredze vai kursi socl aprpPieteikties pa tlruni: 29194340vai elektronisk CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Brocēnu novada pašvaldība in Amata
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Brocnu novada pašvaldbas iestde Socils aprpes centrs Atptas AICINA DARB aprptju ( Atptas, Remte, Remtes pag., Brocnu nov.)Darba apraksts:Nodrošint BNP SAC Atptas klientu pamatvajadzbu apmierinšanu individulaj lmenAprpt klientus, nodrošinot nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošanuveikt klientu aprpi socil specilista uzraudzb saska ar klienta individulo socils aprpes plnuPrasbas pretendentam:pamatizgltba, vidj vai vidj profesionl izgltbalatviešu valoda B lmea 1. pakpeaugsta saskarsmes kultrapatstvba uzdevumu izpild un prasme organizt savu darbupar priekšrocbu tiks uzskatta iepriekšja darba pieredze aprptja specialitt un pabeigta apmcba attiecgaj profesijAlga EUR 3.50/stundSummtais darba laiks saska ar grafiku uz nenoteiktu laikuPretendentiem ldz 14.04.2020. iesniegt uz e-pastu ar no...

 • Company REACH, BDR in Zilaiskalns
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Senioru nams "Zilaiskalns" mekl APRPTJU.Alga bruto no 500,00 EUR.Darba pienkumi:Veic klienta aprpi socil darba specilista uzraudzb;Paldz personm, kuras pašas sevi nevar aprpt, t.i., veic klientam ikdienas higinas procedras;Paldz aprbties, nomazgties, apmaint gultas veu;Seko klienta aprba un veas trbai, seko apavu krtbai, trbai;Novro klientu veselbas stvokli un inform par to medicnas msu vai socilo darbinieku u.c..dinšana par brvu.Pieteikšans:e-pasts: mob.t.: 20022238, 22041119...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LATGALE" in Kalupe
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Veikt klientu aprpi, ievrojot katra klienta individuls vajadzbas un vlmes (paldzt piecelties, apgulties, aprbties, norbties, nomazgties, apmaint apakšveu, gultas veu, pasniegt dienu, ja nepieciešams pabarot, prvietoties u.c.); pildt specilistu nordjumus (socil darbinieka, socil aprptja, veselbas aprpes specilista) un ieteikumus klientu pamatvajadzbu nodrošinšan un drošas vides uzturšan; nodrošint krtbu un trbu klientu dzvojams telps un koplietošanas telps;paldzt apmierint klientu individuls sadzves problmas, veicint klienta ldzdarbbu pakalpojuma sniegšan savas kompetences ietvaros.Darba vieta - VSAC "Latgale" filile "Kalupe" Darbs saska ar darba grafiku 12 stundas dien.Piedvjam socils garantijas pc nostrdtiem 6 mnešiem, ir veselbas apdrošinšana, piemaksa par pašu risku 10% no amatalgas....

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LATGALE" in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Veikt klientuaprpi, ievrojot katra klienta individuls vajadzbas un vlmes (paldzt piecelties,apgulties, aprbties, norbties, nomazgties, apmaint apakšveu, veu gultasveu, pasniegt dienu, ja nepieciešams pabarot, prvietoties u.c.); pildt specilistu nordjumus (socil darbinieka, socil aprptja, veselbas aprpes specilista) un ieteikumus klientu pamatvajadzbu nodrošinšan un drošas vides uzturšan; nodrošint krtbu un trbu klientu dzvojams telps un koplietošanas telps; paldzt apmierint klientu individuls sadzves problmas, veicint klienta ldzdarbbu pakalpojuma sniegšan, savas kompetences ietvaros....

 • Company Engures novada pašvaldības SAC "RAUDA" in Ilze
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Engures novada pašvaldbas SAC "RAUDA" (re.nr. 90000032113) aicina darb aprptju (apkopju).Darba pienkumi - kontaktjoties ar vadbu elektroniski vai telefoniski.Tel: 29716321E-pasts: ...

 • Company MAJAS APRUPE, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Socilais uzmums SIA “Mjas aprpe” aicina pievienoties komandai aprptju darbam ar klientiem dzvesviet.Darba pienkumi:aprpes pakalpojuma sniegšana klienta dzvesviet, kas ietver paldzbu mjas darbu veikšan un sadzv, paldzbu pašaprpes veikšan un citus darbus.Ms piedvjam:socils garantijasatalgojumu pc nostrdtm stundm, skot no minimls darba algasapmakstus sabiedrisk transporta izdevumus...

 • Company SkaDu West Staff, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Mekljam mjas aprptju personm, kuras pašas sevi nevar aprpt; Pienkumi:Paldzt personai aprbties, nomazgties; apmaint gultas veu; sagatavot un saemt dienu, pasniegt dienu, ja nepieciešams, pabarot;apkopt telpas ar rokm vai tršanas tehniku; mazgt grdas; gludint veu; iet ar personu pastaigs.Komandjumi uz Vciju.Obligta B kategorijas vadtja apliecba.Obligta pieredze ldzg amat ne mazk par 3 gadiem.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Rīgas sociālās aprūpes centrs 'STELLA MARIS' in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RSAC “Stella maris” socilas aprpes un socilas rehabilitcijas nodaa izsludinaaprptja amata pretendentu konkursu(profesijas kods 5322 02)Amata mris: Aprptja amata pienkumu veikšanaPrasbas: - Visprj vidj izgltba, arodizgltba, vlama  kvalifikcijas apliecba;- Valsts valodas zinšanas atbilstoši B lmea 1. pakpei; - Labas komunikcijas prasmes un augsta saskarsmes kultra;- Labas saskarsmes spjas ar gados veciem cilvkiem un klientiem ar demenci.Darbs saistts ar mazkustgo klientu aprpi, paldzšanu ikdienas aktivitts (rbšans, mazgšans), gultas veas mainšanu, krtbas uzturšanu klientu dzvojams istabs, dienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugmo klientu apsekošanu, krtbas un klusuma uzturšanu atptas un nakts laik....

 • Company Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas socils aprpes centrs “Meciems”  izsludinaSocils aprpes un socils rehabilitcijas nodaasAprptja ( (uz nenoteiktu laiku)amata pretendentu konkursuAmata mris:Nodrošint Rgas socils aprpes centra „Meciems” klientu pamatvajadzbu apmierinšanu individulaj lmen, aprpt klientus, nodrošinot viiem nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošanu.Darba apraksts:Veikt klientu aprpi socil darba specilista uzraudzb saska ar klienta individulo socils aprpes plnu; paldzt personm, kuras pašas sevi nevar aprpt, t.i., veikt klientam ikdienas higinas procedras; sakrtot matus; paldzt apgulties vai piecelties no gultas; paldzt aprbties, nomazgties, apmaint gultas veu; sekot klienta aprba un veas trbai, ja nepieciešams apmaint to, sekot apavu krtbai, trbai; saemt dienu no virtuves un izdalt klientiem istabis, ...

 • Company DERPELE, PUBLIC_BODY in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Nepieciešamas divi darbinieki Aprptjas amatam.Darba izpildes vietas:     1. Bauska, Slimncas iela 4                                        2. “Derpele”, Elektrii, Codes pag., Bauskas novads. Amata pienkumi: -paldzt klientam apmierint pamatvajadzbas atbilstoši klienta pašaprpes spjm; -veikt klienta mazgšanas procedras; -veikt klienta gultas klšanu, gultas un ermea veas maiu; -paldzt klientam prvietoties telp, nodrošinot klientu drošbu; -paldzt klientam prvietoties rpus centra; -veikt klienta dinšanu atbilstoši klienta spjm, vlmm;Darbs mais (nepilns darba laiks ar summto darba laiku ar prskata periodu 1 ( viens) mnesis).Pieteikties var zvanot uz  +37163922223 vai +37129430533...

 • Company TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "PANSIONĀTS LAUCI in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pansionts “Lauciene”, aicina darb  uz nenoteiktu laiku: aprptju, profesijas kods pc Profesiju klasifikatora 5322 02, Galvenie  amata pienkumi: veikt klienta mazgšanas procedras; veikt klienta gultas klšanu, gultas un ermea veas maiu; veikt klienta ermea apkopšanu, pdu un nagu kopšanu; paldzt klientam piecelties no gultas vai krsla; paldzt klientam izmantot tehniskos palgldzekus; paldzt klientam prvietoties telp, nodrošinot klienta drošbu; asistt klientam ieprkoties, apmekljot frizieri; paldzt klientam apmeklt Pansiont rkotos paskumus; nodrošint klientam vides terapiju katru dienu (pastaigas vai atptu svaig gais); veikt klienta dinšanu atbilstoši klienta spjm, vlmm; paldzt klientam sakrtot persongs mantas; ...

 • Company 'CĒSU PILSĒTAS PANSIONĀTS' in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Csu pilstas pansionts  aicina darb aprptju uz darbinieka atvainjuma/ slimbas laiku. Atalgojums  no 500 Bruto. Darba laiks: 07-19.00. Lai pieteiktos zvant uz tlr. 29335195...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "LATGALE" in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Veikt klientu aprpi, ievrojot katra klienta individuls vajadzbas un vlmes (paldzt piecelties, apgulties, aprbties, norbties, nomazgties, apmaint apakšveu, veu gultas veu, pasniegt dienu, ja nepieciešams pabarot, prvietoties u.c.); pildt specilistu nordjumus (socil darbinieka, socil aprptja, veselbas aprpes specilista) un ieteikumus klientu pamatvajadzbu nodrošinšan un drošas vides uzturšan; nodrošint krtbu un trbu klientu dzvojams telps un koplietošanas telps; paldzt apmierint klientu individuls sadzves problmas, veicint klienta ldzdarbbu pakalpojuma sniegšan, savas kompetences ietvaros.Kontaktpersona: Darba diens no 8.00.-16.30 Jnis Kaviš 26596828...

 • Company REACH, BDR in Zilaiskalns
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Steidzami mekl Senioru nams "Zilaiskalns" APRPTJU.Alga bruto no 450,00 EUR + piemaksas pie pamatalgas.Darba pienkumi:Veic klienta aprpi socil darba specilista uzraudzb;Paldz personm, kuras pašas sevi nevar aprpt, t.i., veic klientam ikdienas higinas procedras;Paldz apgulties vai piecelties no gultas;Paldz aprbties, nomazgties, apmaint gultas veu;Seko klienta aprba un veas trbai, seko apavu krtbai, trbai;Novro klientu veselbas stvokli un inform par to rsta palgu vai socilo darbinieku u.c..dinšana par brvu.Pieteikšans:e-pasts: mob.t.: 20022238, 22041119...

 • Company Skrīveru novada pašvaldības aģentūra 'SOCIĀLĀS APR in Skrīveri
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Skrveru novada pašvaldbas aentra “Socils aprpes centrs “Ziedugravas””, reistrcijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbamAPRPTJU (uz nenoteiktu laiku)Prasbas:profesionl kvalifikcija “Aprptjs”saskarsmes kultra, prasme kontaktties ar cilvkiem un strdt komandaugsta stresa noturba, aprpjot klientus ar  dada veida traucjumiemspja ievrot tikas normas, konfidencialitti un savas darbbas kompetences robeasIesniedzamie dokumenti:pieteikuma vstuless dzves un darba gaitu apraksts (CV)izgltbu un kvalifikciju apliecinoši dokumentiPretendentus ldzam dokumentus nostt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: . Kontakttlrunis: 26421535 vai 65197514...

 • Company Madonas novada pašvaldība in Barkava
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  CV un pieteikuma vstuli  stt uz e-pastu: , informcija pa tlruni: 28811423...

 • Company Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Zilupes veselbas un socils aprpes centrs" aicina darb APRPTJU.Vakancei pieteikties zvanot: 65722111...

 • Company 'MEŽCIEMS' Rīgas sociālās aprūpes centrs in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Rgas socils aprpes centrs “Meciems” (re.nr.LV90011524360) izsludina Socils aprpes un socils rehabilitcijas nodaasAprptja (profesijas kods 532202) (uz nenoteiktu laiku)amata pretendentu konkursuAmata mris: Nodrošint Rgas socils aprpes centra „Meciems” klientu pamatvajadzbu apmierinšanu individulaj lmen, aprpt klientus, nodrošinot viiem nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošanu. Darba apraksts:Veikt klientu aprpi socil darba specilista uzraudzb saska ar klienta individulo socils aprpes plnu; paldzt personm, kuras pašas sevi nevar aprpt, t.i., veikt klientam ikdienas higinas procedras; sakrtot matus; paldzt apgulties vai piecelties no gultas; paldzt aprbties, nomazgties, apmaint gultas veu; sekot klienta aprba un veas trbai, ja nepieciešams apmaint to, sekot apavu krtbai, trbai; saemt ...

 • Company Salacgrīvas novada dome in Salacgrīva
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Profesionls darbbas pamatuzdevumu kopsavilkums: - aprptjs ir nodarbints socils aprpes institcij, kur veic klienta aprpi. Aprptjs paldz personm, kuras paša nespj sevi aprpt, ievrot higinu, sagatavot un uzemt dienu, uzkopt telpas, , k ar uzturt klienta saistbu ar apkrtjo vidi. Strd ar iestdes aprkojumu ievrojot higinas un darba aizsardzbas noteikumus un uzemas atbildbu par sava darba kvalittiPamatuzdevumu veikšanai nepiciešams prasmes:1. Pielietot saskarsmes pamatprincipus.2. Pielietot un emt vr saskarsmes patnbas ar klientiem no dadm socilajm grupm. 3. Prasme reat stresa un konflikta situcijs.4. Ievrot savas darbbas kompetences robeas;5. Ievrot konfidencialitti;6. Respektt klienta tiesbas, intereses;7. Izturties pret klientu ar cieu;8. Prast veikt klientu drošu prvietošanu;9. Prast...

 • Company 'JELGAVAS SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE' in Jelgava
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pašvaldbas iestde „ Jelgavas socilo lietu prvalde” aicina darb aprptju dienas centr “Harmonija” (Zirgu iel 47a, Jelgav), uz pilnu darba laiku - 40 stundas ned.Prasbas kandidtiem:•   ne zemka k pamata izgltba;•   vlama pieredze darb ar personm ar garga rakstura traucjumiem;•   B lmea 1.pakpes valsts valodas prasme;•   Spja strdt komand.Galvenie pienkumi:•  sniegt paldzbu un atbalstu pašaprp, veikt uzraudzbu;•  sniegt atbalstu klientiem ikdienas aktivitts; sekot trbai un krtbai telps, veikt telpu tršanu; Motivtu pieteikuma vstuli, CV stt uz e- pastu   Tlr. informcijai: 63026930Sazinsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicinti uz prrunm....

 • Company 'DAUGAVPILS PILSĒTAS PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APKALPOŠA in Daugavpils
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Daugavpils pansionts mekl atbildgu, ar senioriem strdt varošu aprptju fiziski smagam darbamDarba laiks: 07:00 - 19:00, 2x2Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: Uzzim zvant: 20371899mekljam aprptju - Google meklšanamekljam aprptju - Google meklšanatbildgu, ar senioriem strdt varošu aprptjaprptju fiziski smagam darbam...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme" in Amata
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VSAC "Kurzeme" filile "Liepja" aicina darb APRPTJU uz noteiktu laikuAmata pienkumi: -  Veikt klientu aprpi, atbilstoši klientu individulajm vajadzbm, nodrošinot viiem nepieciešamo paldzbu un higinas prasbu ievrošanu.Prasbas pretendentam: -  Pamata izgltba;- Komunikcijas prasmes latviešu un krievu valod;-  Pozitva attieksme pret darbu.         Piedvjam: - Stabilu darba vietu;- Visas socils garantijas;- Veselbas apdrošinšanu;- Regulras apmcbas un izaugsmes iespjas.Darba vieta – Apšu iela 3a, Liepja....

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  16.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Valsts socils aprpes centrs “Rga” Re.Nr.90009226487Aprptjs (5322 02)Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas: Vlama vidj vai vidj profesionl izgltba aprpes jomPapildus prasbas:    Vlama pieredze darb ar brniem. Pieredze aprpes jom tiks uzskatta par priekšrocbuSummtais darba laiks (saska ar darba grafiku)Viena vesela slodzeDarba vietas adrese:    Zebiekstes iela 3, Rg, LV-1082, Valsts socils aprpes centra "Rga" filile „Pavnieki”CV ar nordi “aprptjs, Pavnieki” ldz 2020.gada 31.martam stt uz e-pastu: Tiks izskatti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirztajm prasbm.Pamatojoties uz Visprgo datu aizsardzbas regulu, informjam, ka pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu š atlases konkursa norisi.Personas datu apstrdes przinis ir Valsts socils aprpes centrs “Rga”, adrese:...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters