Jobmonitor. Search results for Graphic and multimedia designers

29 Jobs found

Used filters:
 • Graphic and multimedia designersx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company SCAN-PLAST LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir paši specializjies kompoztmaterilu izstrdjumu un bvkonstrukciju raošan un tirdzniecb, aicina darb: grafikas dizainerus.Pienkumi:     Izveidot lieliskus 3D formta modeus msu produktu sortimentam;     Izveidot produktu atveidojumus, kurus var apvienot ar reliem fotoattliem (vizualizcijas klientiem);Prasbas:      Iepriekšja pozitva pieredze ldzg amat;      Prasme 2D rasjumus un attlus izveidot atbilstoš 3D formt;      Prasme 3D formta vizualizcijas kombint ar reliem fotoattliem pielietojot tdas programmas k “Photoshop” tiks uzskatta par priekšrocbu;      Tiks emta vr spja veidot animcijas 3D formt – video;      oti labas iemaas darb ar datorprogrammm “3ds Max” un “V-Ray”;      Augsta atbildbas sajta un precizitte;      Spja patstvgi plnot savu darb...

 • Company SCAN-PLAST LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir paši specializjies kompoztmaterilu izstrdjumu un bvkonstrukciju raošan un tirdzniecb, aicina darb: grafikas dizainerUs.Pienkumi:     Izveidot lieliskus 3D formta modeus msu produktu sortimentam;     Izveidot produktu atveidojumus, kurus var apvienot ar reliem fotoattliem (vizualizcijas klientiem);Prasbas:      Iepriekšja pozitva pieredze ldzg amat;      Prasme 2D rasjumus un attlus izveidot atbilstoš 3D formt;      Prasme 3D formta vizualizcijas kombint ar reliem fotoattliem pielietojot tdas programmas k “Photoshop” tiks uzskatta par priekšrocbu;      Tiks emta vr spja veidot animcijas 3D formt – video;      oti labas iemaas darb ar datorprogrammm “3ds Max” un “V-Ray”;      Augsta atbildbas sajta un precizitte;      Spja patstvgi plnot savu darb...

 • Company Sergejs Kuzņecovs in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Pašnodarbinta persona SERGEJS KUZECOVS mekl grafisko dizaineri ar darba pieredzi poligrfijas nozar...

 • Company LAGE KO, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pienkumi: -Grafisk dizaina pakalpojumu sniegšana sabiedrisks dinšanas jom strdjošiem uzmumiem. -Mrketinga materilu izstrde. -dienu un dzrienu karšu izstrde u.c.CV lgums stt uz e-pastu: Tlrunis papildinformcijai: 67164677...

 • Company ALDPRO LT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Grafikas DIZAINERSPrasbas pretendentam:- obligtas zinšanas Corel Draw;- vlamas zinšanas PhotoshopSIA "FDC", Rzekne, Atbrvošanas aleja 119, CV stt e-pasts: ...

 • Company LEFF, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Šobrd mekljam koli, kurš/-a ir gatavs/-a mesties iekš jaunos izaicinjumos un kt par grafisko dizaineri msu uzmum.Š ir pilnas slodzes darba pozcija.Tavi pienkumi:grdu izkljuma veidošana dator,frzšanas failu sagataves darbi.Msu prasbas:teicamas komunikcijas prasmes,labas iemaas grafisk dizaina programms - CorelDaw, Adobe Photoshop,spja strdt patstvgi, adekvti novrtt darba apjomu, iekauties termios,vlme strdt intensvu un atbildgu darbu raošanas komand.Ms piedvjam:stabilu darbu augoš uzmum,amatam atbilstošu atalgojumu,socils garantijas,darbam nepieciešams apmcbas.Pieteikuma vstuli un CV sti uz ...

 • Company SMW GROUP, AS in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Mekljam Web lapu dizaineri. Pamatdarbs:Mjaslapu dizaina izstrde.Hostinga nodrošinšana un uzturšana.Regulra mjaslapu prbaude.Papildus iespjamie pienkumi, atkarb no kompetences un vlmes pilnveidoties:SEO.Socilo tklu dizaina izveide un uzturšana.Mjaslapu programmšana.Ms piedvjam:Dinamisku darba vidi.Darbam nepieciešams iekrtas (dators, telefons u.c.).Bonusu sistmu, uzemoties papildus atbildbu.Draudzgu kolektvu.Bt daai no uzmuma, kas vienmr attsts un tiecas bt tehnoloiju priekšgal.Iespju apvienot darbu ar mcbm (ja tas ir nepieciešams).Internacionlu darba pieredzi.Izaugsmes iespjas.Apmcbas kvalifikcijas pacelšanai.Ldzam Js nostt savu darbu piemrus/portfolio un CV uz ....

 • Company EVOLUTION LATVIA, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Prasbas:- Vismaz trs gadu darbapieredze datorgrafia (UI/UX Designer) amat- Starptautiskas un multikulturlas komandas darba pieredzePiedvjam:- Interesantu un atbildgu darbu starptautisk uzmum;- Draudzgu darba vidi;- Konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas.Epasts: ...

 • Company TNS LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Tirgus, socilo, mediju ptjumu un konsultciju uzmums "Kantar" (SIA "TNS Latvia") uz noteiktu laiku aicina darb SPECILISTU/-I GRAFIKU SAGATAVOŠANAI POWERPOINT PREZENTCIJSMEKLJAMkoli, kura ikdiena bs sagatavot ptjumu datus vizuli efektg veid MS Excel tabuls un PowerPoint grafikosSagaidm, ka prvaldi MS Excel, PowerPoint un viegli apgsti iepriekš nelietotu programmatru rkus Tev patk sagatavot grafikus un dizainus MS Office vid Tev patk darbs, kas prasa rpbu un koncentršanos vari strdt tr temp, saglabjot precizitti vlies apgt uniklas tirgus ptjumu metodes un radoši vizualizt ptjumu datus prvaldi latviešu valodu un vari sazinties angu valodAugstu vrtsim, ja esi pazstams ar Power BI un Infogram esi ce vai jau iegta augstk izgltba eksaktajs zintnsPiedvsim Tev iespju pagarint lgumu uz nenoteiktu lai...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:mjas lapu grafisk dizaina sagriešana pc jaunkiem standartiem; baneru, logotipu, maketu izstrde;reklmas budeta prraudzba, veicot preczu uzskaiti un atspoguojot aktulos jautjumus;uzmumu korporatvs vadlnijas adaptšana reklmas materilos; bilu apstrde; konsekventa dizaina izveide; Prasbas:3+ gadu darba pieredze grafikas dizainera / datora grafikas specilista vai datora dizaina specilista amat; iemaas kvalitatva, radoša, moderna un responsva dizaina izstrd; teicamas prasmes ar Adobe Ph...

 • Company 8 CBR, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ...

 • Company PMPC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba devjs: Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "PMPC", reistrcijas numurs: 40103639192Nosaukums: DATORGRAFIISDarbbas joma: Datorprogrammšana, datorspu izstrdeDarba apraksts, pienkumi:Mekljam datorgrafikas programmtju, darbam ar PS4/Xbox One.Prasbas:Augstka izgltba (datorzintnes/datorgrafik/datordizain) vai datorspu industrijas darba pieredze ne mazk k 5 gadu;Papildus btu vlams:izcilas C/++, HLSL, GLSL dadajos API;pieredze darb ar konsolm;msdienu renderšanas tehnoloiju zinšanas;labas matemtiskas bzes (matemtikas analze, analtiska eometrija);sistmas domšanas un aizraušanas ar datorsplm.Pienkumi: piedalties datorspu izstrd un attstšan; orientties spu uzbves pamatprincipos; analizt auditoriju; apgt un prast orientties datorspu anros un to pieprasjum tirg; pastvgi sekot ldzi tirgus izmaim; orient...

 • Company PMPC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba devjs: Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "PMPC", reistrcijas numurs: 40103639192Nosaukums: Grafikas DIZAINERSDarbbas joma: Datorprogrammšana, datorspu izstrdeDarba apraksts:Mekljam cilvku, kas nodarbosies ar sples grafikas dizaina izveidi, kontrols projekta grafikas kvalitti un grafisko resursu savkšanas pareizbu, piedalsies konceptu un 3D modeu izveid.Prasbas:Augstka izgltba (datorzintnes/grafikas dizain/datordizain) vai datorspu industrijas darba pieredze ne mazk k 5 gadu;Papildus btu vlams:-          Spja strdt ar grafiskm paketm 3DSMax/Maya, Adobe Photoshop/Substance/Zbrush;-          zemas un augstas daudzstru modelšanas, teksturšanas, animcijas pieredze;-          mksliniecisk gaume un prasme zmt ar rokm;-          komunikabilitte, atbildba, spja strdt komand;-          aizrautba...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA “Media Solutions”ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:•    mjas lapu grafisk dizaina sagriešana pc jaunkiem standartiem;•    baneru, logotipu, maketu izstrde;•    reklmas budeta prraudzba, veicot preczu uzskaiti un atspoguojot aktulos jautjumus;•    uzmumu korporatvs vadlnijas adaptšana reklmas materilos;•    bilu apstrde;•    konsekventa dizaina izveide;Prasbas:•    3+ darba pieredze datorgrafia, grafikas dizainera vai datora dizainera amat vai augstk izgltba saistoš jom; •    iemaas kvalitatva, radoša, moderna un responsva dizaina ...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:mjas lapu grafisk dizaina sagriešana pc jaunkiem standartiem; baneru, logotipu, maketu izstrde;reklmas budeta prraudzba, veicot preczu uzskaiti un atspoguojot aktulos jautjumus;uzmumu korporatvs vadlnijas adaptšana reklmas materilos; bilu apstrde; konsekventa dizaina izveide; Prasbas:3+ darba pieredze datorgrafia, grafikas dizainera vai datora dizainera amat; iemaas kvalitatva, radoša, moderna un responsva dizaina izstrd; teicamas prasmes ar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Ad...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:mjas lapu grafisk dizaina sagriešana pc jaunkiem standartiem;baneru, logotipu, maketu izstrde;reklmas budeta prraudzba, veicot preczu uzskaiti un atspoguojot aktulos jautjumus;uzmumu korporatvs vadlnijas adaptšana reklmas materilos;...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:-    izstrdt datorgrafiku programmatrai; -    orientties programmšanas jaunkajs tendencs;-    rakstt un uzturt programmas kodus saska ar noteiktiem kvalittes standartiem; ...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  DATORGRAFIISProfesionls prasmes un kvalifikcija:•    Zinšanas par UX principiem•    Prasmes strdt ar moderniem UI/UX dizaina un prototipšanas rkiem•    Pieredze digitlu produktu dizain (web un mobils aplikcijas) •    Pieredze ar Sketch un Adobe rkiem•    Pieredze darb ar grafisko dizainu (kompozciju, krsm, tipogrfiju, u.c.)•    Pamata zinšanas strdjot ar HTML, CSS, JavaScript programmu •    Svešvalodu prasmes: krievu un angu valodaMs jums piedvjam:•    Darbu stabil un uzticam uzmum; •    Dinamisku darba vidi un draudzgu kolektvu;•    Pieredzi projektos, kas saistti ar pasaules mroga uzmumiem;•    Karjeras izaugsmes iespjas;•    Konkurtspjgu atalgojumu; •    Veselbas apdrošinšanu;•    Profesionlas apmcbas un sertifikciju. CV stt uz e-pastu: ...

 • Company LUXURY MARINE DEVELOPMENTS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “ Luxury Marine Developments” (Re. nr.40103617960) aicina darbInterjera dizainerus kuu bvniecbNepieciešam kvalifikcija – attiecga izgltba vai darba pieredze profesij..Pienkumi:- izstrdt projektjam objekta vizualizciju digitl formt;- izstrdt, apstrdt, stilizt un radikli maint grafisko attlu un telpisko objektu.;- atbilstoši darba uzdevumam, veikt kompleksu poligrfisks vai digitls grafikas dizaina pastjumu izpildi.Darba vietas adrese: Rga, Tvaika iela 27Ldzam stt Jsu CV ar vakances nordi uz adresi: +37129900245Sazinsimies tikai ar tiem kandidtiem, kas bs atlasti pirmajai krtai....

 • Company EU EMPLOYMENT SIA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Eiropas uzmums mekle interjera dizaineri! Ja tu esi atbildgs, radošs, mki strdt komand, esi pretimnkošs un neatlaidgs, tad gaidm tevi msu komand.-    Tev tiks uzticts Interjera dizaina izstrde-    Vizualizcijas veidošana telpu interjeriem-    Interjera saskaošana ar klienta vlmmKo ms gaidm no tevis:-    Darba pieredzi 2 gadi-    Darba programmatras przinšanu Planner 5D, Roomstaler 3D-    Velmi strdt un pilnveidotiesKo ms piedvjam:Alga no 1200 EUR (Brutto)Izaugsmes iespjasStiet savu CV uz e-pastu: ...

 • Company RITEX MODULAR CONSTRUCTION, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA RITEX MODULAR CONSTRUCTION aicina darb DIZAINERIPienkumi: Moduu mju interjera dizaina izstrde;Vizualizcijas veidošana telpu interjeriemAtbilstoši darba uzdevumam, veikt  digitls grafikas dizaina pastjumu izpildiInterjera saskaošana ar klienta vlmmNo kandidtiem sagaidm:Darba pieredzi atbilstoš amatDatorzinšanas -pieredzjuša lietotja lmen, dizaineru programmatras przinšanuAugstu atbildbas sajtu, precizitti un iniciatvuCV un motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu Par konkursa rezulttiem informsim tikai uz darba interviju uzaicintos pretendentus. ...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  C.T.CO, SIADATORGRAFIISProfesionls prasmes un kvalifikcija:•    Zinšanas par UX principiem•    Prasmes strdt ar moderniem UI/UX dizaina un prototipšanas rkiem•    Pieredze digitlu produktu dizain (web un mobils aplikcijas) •    Pieredze ar Sketch un Adobe rkiem•    Pieredze darb ar grafisko dizainu (kompozciju, krsm, tipogrfiju, u.c.)•    Pamata zinšanas strdjot ar HTML, CSS, JavaScript programmu •    Svešvalodu prasmes: krievu un angu valodaMs jums piedvjam:•    Darbu stabil un uzticam uzmum; •    Dinamisku darba vidi un draudzgu kolektvu;•    Pieredzi projektos, kas saistti ar pasaules mroga uzmumiem;•    Karjeras izaugsmes iespjas;•    Konkurtspjgu atalgojumu; •    Veselbas apdrošinšanu;•    Profesionlas apmcbas un sertifikciju. CV stt uz e-pastu: ...

 • Company ROCKETSHIP, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Grafikas Dizainers / 2D / 3D AnimatorsAnimt mrketinga materilus;Marketinga materialu pielgošana, izejot no animcijas darba uzdevuma;Tehnisku risinjumu piedvšana, izejot no tehnoloijas specifikas;Lietotja interfeisa elementu animšana.Vismaz 2 gadu pieredze 2D / 3D animcij vai bakalaura grds animcij, vai ldzvrtg izgltbas jom;Spja plnot sava darba procesu, izejot no prasbm;Tehnisk animšana (Izveidot animcijas skeletu "Rig" priekš animtiem tliem, programmšana phython script);Sekojošas programmatras prvldba: SVGator; 2D Spine; Maya Autodesk,Adobe Photoshop; Adobe Animate CC, Adobe After Effects).Tiek uzskatts par priekšrocbu:Pieredze ar video montu;Pieredze ar skaas montu;Izcilas angu valodas zinšanas.Piedvjam:Stabilu atalgojumu skot no 1500 EUR ldz 2000 EUR (Bruto) mnes;Veselbas apdrošinšanu p...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  C.T.CO, SIADATORGRAFIISProfesionls prasmes un kvalifikcija:•    Zinšanas par UX principiem•    Prasmes strdt ar moderniem UI/UX dizaina un prototipšanas rkiem•    Pieredze digitlu produktu dizain (web un mobils aplikcijas) •    Pieredze ar Sketch un Adobe rkiem•    Pieredze darb ar grafisko dizainu (kompozciju, krsm, tipogrfiju, u.c.)•    Pamata zinšanas strdjot ar HTML, CSS, JavaScript programmu •    Svešvalodu prasmes: krievu un angu valodaMs jums piedvjam:•    Darbu stabil un uzticam uzmum; •    Dinamisku darba vidi un draudzgu kolektvu;•    Pieredzi projektos, kas saistti ar pasaules mroga uzmumiem;•    Karjeras izaugsmes iespjas;•    Konkurtspjgu atalgojumu; •    Veselbas apdrošinšanu;•    Profesionlas apmcbas un sertifikciju. CV stt uz e-pastu: ...

 • Company PRINTIFY DEVELOPMENT, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba pienkumi: Sagatavot vizulos failus Printify katalogam.Retušt produktu attlus no RAW un ldz galgajiem maketiem.Apgriezt un maint attlu izmrus atbilstoši konkrtm vadlnijm.Redit produktu fotogrfijas, lai tos izmantotu e-komercij ( tostarp krsu korekcija, fonu noemšana, apgriešana, produktu nepilnbu novršana, nu, atstarojumu pievienošana, ja nepieciešams).Retušt dzveststila un modeu fotoattlus.Izveidot vizuls koncepcijas.Kontaktinformcija : e-pasts ...

 • Company VISAŽ, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba pienkumi:- grafikas dizaina izveide, izmantojot msdiengas tehnoloijas unprogrammnodrošinjumu; - atbilstoši darba uzdevumam veikt kompleksu poligrfisks vai digitls grafikas dizaina pastjumu izpildi (datu izpte, problmu konstatšana, analze un radošs risinjums); - sagatavot grafikas dizaina projekta realizcijai nepieciešamo dokumentciju;- komunict ar pasttjiem;- organizt grafikas dizaina projekta realizcijas procesu....

 • Company Varikonds, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA “Varikonds” ir uzmums, kurš darbojas loistikas jom. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus - Grafikas DIZAINERUPienkumi:mjas lapu grafisk dizaina sagriešana pc jaunkiem standartiem;baneru, logotipu, maketu izstrde;reklmas budeta prraudzba, veicot preczu uzskaiti un atspoguojot aktulos jautjumus;uzmumu korporatvs vadlnijas adaptšana reklmas materilos;bilu apstrde;konsekventa dizaina izveide;Prasbas:3+ gadu darba pieredze grafikas dizainera / datora grafikas specilista vai datora dizaina specilista amat; iemaas kvalitatva, radoša, moderna un responsva dizaina izstrd;teicamas prasmes ar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects:obligti jbt pieredzei ar JIRA, Phabricator, Redmine, EVERNOTE, Tex...

 • Company HORECA GM, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA “Horeca GM” ir uzmums, kurš sniedz preu izplatšanas un loistikas plnošanas pakalpojumus. Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus - Grafikas DIZAINERUPienkumi:mjas lapu grafisk dizaina sagriešana pc jaunkiem standartiem;baneru, logotipu, maketu izstrde;reklmas budeta prraudzba, veicot preczu uzskaiti un atspoguojot aktulos jautjumus;uzmumu korporatvs vadlnijas adaptšana reklmas materilos;bilu apstrde;konsekventa dizaina izveide;Prasbas:3+ gadu darba pieredze grafikas dizainera / datora grafikas specilista vai datora dizaina specilista amat; iemaas kvalitatva, radoša, moderna un responsva dizaina izstrd;teicamas prasmes ar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects:obligti jbt pieredzei ar JIRA...

 • Company BALTIC SHIP SUPPLIES, SIA in Vidi
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA “Baltic Ship Supplies” ir uzmums, kurš nodarbojas ar kuu apgdi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus - Grafikas DIZAINERUSPienkumi:mjas lapu grafisk dizaina sagriešana pc jaunkiem standartiem;baneru, logotipu, maketu izstrde;reklmas budeta prraudzba, veicot preczu uzskaiti un atspoguojot aktulos jautjumus;uzmumu korporatvs vadlnijas adaptšana reklmas materilos;bilu apstrde;konsekventa dizaina izveide;Prasbas:3+ gadu darba pieredze grafikas dizainera / datora grafikas specilista vai datora dizaina specilista amat; iemaas kvalitatva, radoša, moderna un responsva dizaina izstrd;teicamas prasmes ar Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects:obligti jbt pieredzei ar JIRA, Phabricator, Redmine, E...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Graphic and multimedia designers Edit filters