Jobmonitor. Search results for Forestry and related workers

61 Jobs found

Used filters:
 • Forestry and related workersx
Displaying 1-50 of 61 results.
 • Company AUTO SCAN, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA "Auto Scan" piedv darbu kamnmalkas skaldtjam. Pienkumos ietilps malkas zšana un skaldšana. Vakancei pieteikties pa tlruni 29433044....

 • Company VIA MEŽS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums SIA VIA MES mekl MECIRTJU ar darba pieredzi (10 gadi), augstu atbildbas sajtu un precizitti.Kontaktinformcija: ...

 • Company KORSOVA serviss, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Vajadzgi pastvgam darbam mestrdnieki darbam ar krmgrieiem, ar iepriekšjo darba pieredzi, k ar bez pieredzes (varam apmct).Nodrošinm ar visu darbam nepieciešamo un transportu uz/no darba. Darbs Latgales reion (Ludzas novads, Krsavas novads, Rzeknes novads, Balvu novads, Viakas novads). Strdjam Latvijas valsts meos.Var pievienoties ar ar savu inventru un transportu, k pašnodarbinta persona.Papildus info telefoniski: 29498811....

 • Company Kingalis, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbs me jom.Ldzu stiet savu CV+ motivcijas vstuli uz nordto e-pastu: tlr.nr.: 29990505...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinam darb ztju (mea jom):- vlama pieredze ldzg amat vismaz 1 -2 gadi vai atbilstoša izgltba.Stiet CV uz ...

 • Company TOTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Tots, SIAAicina darb ZTJUS (mea jom)(prof.kods 621009)Darbs Latgales reionSavlaicga apmaksa ...

 • Company TOTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Tots, SIAAicina darb ZTJUS (mea jom)(prof.kods 621009)Darbs Latgales reionSavlaicga apmaksa ...

 • Company TOTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Tots, SIAAicina darb ZTJUS (mea jom)(prof.kods 621009)Darbs Latgales reionSavlaicga apmaksa ...

 • Company VISTO SERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb ztjus. Nodrošinam ar inventru, k ar ar transportu uz darba vietu un atpaka (Ludzas apkaim dzvojošus).Vakancei pieteikties zvanot: 28736723...

 • Company VISTO SERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb mestrdniekus. Nodrošinam ar inventru, k ar ar transportu uz darba vietu un atpaka (Ludzas apkaim dzvojošus).Vakancei pieteikties zvanot: 28736723...

 • Company KARABEL pastāvīgā pārstāvniecība in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicina darb mestrdniekus.Nepieciešama pieredze meistrd ne mazk par 1 gadu.Vlama motorza apliecba.Pretendentiem stt CV uz e-pastu ...

 • Company AAAI MEŽI, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  AAAI "Mei", IK  aicina darb MESTRDNIEKUS (KRMGRIEUS). Nodrošinm ar visu darbam nepieciešamo un transportu uz/no darba.Vakancei pieteikties zvanot: 29357419...

 • Company AKB INDUSTRIAL, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums, aicina darb KRMGRIEA/MOTORZA OPERATORU PIENKUMI:Elektrolniju tršana no kokiem un krmiem.Krmu zšana ar krmgriezi, motorzi. PRASBAS:Prasme strdt ar krmgriezi un motorzi.Lab fizisk form.Godprtba un lojalitte pret darba devju.Bez kaitgiem ieradumiem.Latviešu valodas zinšanas. PIEDVJAM:Darbs Liepjas raj., darbs visu gadu.Ar visu nepieciešamo nodrošinmKonkurtspjgu atalgojumuInteresantu un dinamisku darbuCV stt uz e-pastu: Papildus info: 26310288...

 • Company AKB INDUSTRIAL, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums, aicina darb KRMGRIEA/MOTORZA OPERATORU PIENKUMI:Elektrolniju tršana no krmiem, kokiem.Krmu zšana ar krmgriezi, motorzi. PRASBAS:Prasme strdt ar krmgriezi un motorzi.Lab fizisk form.Godprtba un lojalitte pret darba devju.Bez kaitgiem ieradumiem.Latviešu valodas zinšanas.B kategorija tiks uzskatta par priekšrocbu. PIEDVJAM:Darbs Liepjas raj., darbs visu gadu.Ar visu nepieciešamo nodrošinmKonkurtspjgu atalgojumuInteresantu un dinamisku darbuCV stt uz e-pastu: Papildus info: 26310288...

 • Company MEŽSAIMNIEKS R, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Mestrdnieks R"piedv darbu mestrdniekiem.Darba pienkumi:- robestigu tršana;- kupicu rakšana, atjaunošana; -stdu aizsardzba pret dzvniekiem u.c. Darba vietas adrese var mainties no objekta atrašans vietas.Pieteikties: Zvant 26195381...

 • Company VMF LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Uzmums SIA VMF LATVIA, meu nozar strd kopš 1998. gada, saviem klientiem (valsts, pašvaldbu, privtie uzmumi) sniedzot pakalpojumus visu mea industrijas izejvielu novrtšan.Piedvjam pievienoties msu komandai kokmaterilu uzmrtjuJa Js piesaista:* spja strdt patstvgi un atbildt par pieemto lmumu,* dinamisks darbs*  vlme bt augsta lmea profesionlim uzmršan,*  precizitte un godgums.Tad Jums uzticsim:*...

 • Company WOOD HOLDING, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Uzmums aicina darb  Skaldms iekrtas operatoru.  Apmca uz vietas.Prasbas kandidtam: augsta atbildbas sajta, bez kaitgiem ieradumiem.Pieteikties:- pa tlruni: 29131196. - CV sutt: ...

 • Company NORSK RESOURCE, SIA in Aleksandropole
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA „NORSK RESOURCE”,Vinu novads, Aleksandropole aicina darbMalkas skaldtjus malkas skaldšanas cehZvant: 29297154...

 • Company PATA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  MEA TEHNIKAS/FORVARDERA OPERATORS DARBAM KOKLAUKUMTavi pienkumi: Kokmaterilu pievešana, širošana kokmaterilu laukum Uzticts tehnikas uztursana krtb Nodrošinsim: Darba apjomam atbilstošu atalgojumu Socils garantijas un vienmr savlaicgi izmakstu darba algu Veselbas un nelaimes gadjumu apdrošinšanu No Tevis gaidsim: Pieredzi darb ar forvarderu vai ldzgu tehniku Traktortehnikas vadtja apliecbu, kategorija TR3 Atbildgu attieksmi pret uzticto tehniku ...

 • Company AAAI "Meži", IK in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  AAAI "Mei", IK  aicina darb MESTRDNIEKU (KRMGRIEZI). Nodrošinm ar visu darbam nepieciešamo un transportu uz/no darba.Vakancei pieteikties zvanot: 29357419...

 • Company RAKFOR, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmumam nepieciešami mestrdnieki.Nepieciešama pieredze meistrd ne mazk par 1 gadu.Vlama motorza apliecba.Pretendentiem stt CV uz e-pastu ...

 • Company Jānis Šteinbergs in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Piedv darbu mesaimniecb, mea aizsardzb Aizkraukle- Pavias robes.( Prieu galotošana)Darbs pc grafika, atkargs no laikapstkiem. Strdt iespjams tikai saus laik.Iespjams transports uz darbu.  Darba samaksa 40 eur/dien pc nodoku nomaksas.Pieteikties pa tel.nr. 26568630 ( Jnis)...

 • Company COLUMBA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA COLUMBA (re. nr. 40103352291) aicina darbmestrdniekus mea atjaunošan, kopšan un aizsardzb.Galvenokrt darbs ar krmgriezi, sezonli stdšanas un aizsardzbas darbi.Pilniem lgumiem darbs visu gadu.No Jums sagaidm  :          Lojlu attieksmi pret darmo darbu un uzmumu.          Krmgriea operatora kvalifikcija (kopšanas darbos ).          Nodoku makstja reistrcija.CV stt uz epastu, zvant darba diens no 16:00 - 19:00Tlr.26573171; e-pasts:...

 • Company CARACOLES, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Mekljam strdniekus darbam me! Jaunaudu kopšana....

 • Company RYES, SIA in Agro
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba pienkumi - atjaunoto mea platbu aizsardzbas paskumi (priedšu galotu smršana), agro kultru un jaunaudu kopšana. Apmca uz vietas .Ar nepieciešamo darba rku  nodrošina. Nepieciešambas gadjum piedv dzvesvietu . Nokšanu darba viet nodrošina.Kontaktinformcija: 29530156, ...

 • Company PROFLEG, IK in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm darb mestrdnieku. Nodrošinam ar inventru un transportu ldz darba vietai Ludzas apkaim dzvojošiem. Vakancei pieteikties pa telefonu 22496637....

 • Company MKM BALTIC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA MKM Baltic (re. nr. 40103695556) aicina darbmestrdniekus.Pienkumi: Mea stdšana, trimmeršana, jaunaudu kopšana, grvju tršana, apaugumu novkšana, robestigu tršana, kupicu atjaunošana, platbu uzmršana.Prasbas: precizitte un atbildbas sajta, pieredze jaunaudu kopšan, vlme mcties un strdt. Darbs vis Latvijas teritorij.Kontaktinformcija: Tel.28361145, ...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Aicinam darb mestrdniekus:- vlama pieredze ldzg amat vismaz 1 -2 gadi vai atbilstoša izgltba.Stiet CV uz ...

 • Company RAKFOR, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Uzmums aicina darb mestrdniekus.Nepieciešama pieredze meistrd ne mazk par 1 gadu.Vlama motorza apliecba.Pretendentiem stt CV uz e-pastu ...

 • Company RISKS, IND in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Darbs laukum.Kontaktinformcija: 20312478...

 • Company KRMK, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikt malkas skaldtja operatora pienkumus.Pieteikties zvanot uz tlruni 29456441 Rolands...

 • Company SAFE ENERGY, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbam ar malkas skaldšanas iekrtu....

 • Company DK WOODS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Uzmums darbam izbraukumos(Dienvidlatgales mesimniecbas teritorij) mekl  profesionlus mestrdniekus(ar prasmm)  vlama kokztja apliecba. Nodrošina ar visu nepieciešamo inventru. Nodrošina ar transportu no Lvniem uz darbu un atpaka -katru dienu.Šobrd darbs  Jkabpils novad , (plnojas Turku pagast) Darba lgums uz nenoteiktu laiku ar prbaudes laiku 3 mn. Izcenojumi par darbu: 1 m3 3.50-5.00 EURPieteikties: CV stt uz e-pastu: , skka informcija pa tlruni:  26452121...

 • Company SERVALS M, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Aicina darb MESTRDNIEKU - KRMGRIEA OPERATORU jaunaudu kopšan.Prasbas:- vlams ar pieredzi (pieredze k priekšrocba), betnepieciešambas gadjum, apmca jaunaudu kopšan strdt ar krmgriezi;- vlams ar motorza/ krmgriea tiesbm.Nodrošina ar instrumentiem un transportu no Jelgavas uzdarba vietu.Atalgojums: no 700 EUR/mnesCV stt uz e-pastu adrese: Uzzias pa  tlruni: 29299321...

 • Company STAKEWOOD, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darba pienkumi: Kamnmalkas sagatavošana ar pusautomata iekrtu.Darba vietas adrese: Liepu iela 10, Robenieki, Grobias pag., Grobias nov.Pieteikties: stot CV uz e-pastu: vai zvanot pa tlruni - 25632712...

 • Company MKM BALTIC, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA MKM Baltic (re. nr. 40103695556) aicina darbmestrdniekus.Pienkumi: jaunaudu kopšana. Darbs vis Latvijas teritorij.Kontaktinformcija: Tel.28361145, ...

 • Company VALARD, IK in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  IK "VALARD" aicina darb MESTRDNIEKUS.  Vlama krmgriea, motorza operatora apliecba. Transports uz darbu un no darba tiek nodrošints.  Vakancei pieteikties zvanot: 26138070...

 • Company VAPSIKS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  pieredze mea teritoriju kopšan un izstrd...

 • Company HOOKUSBOOKUS.COM, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  - Zemes sagatavošana koku stdšanai;- Koku stdšana;- Teritorijas uzkopšana;- nepilna laika darbs uz 6 mnešiem. CV stt uz e-pastu: Tlrunis informcijai: 67240090...

 • Company Silakalns IS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Piedv darbu mestrdniekiem.Jaunaudu kopšana, agrotehnisk paušana, mea stdšana.pieteikties e-past ...

 • Company DGS LIGNUM, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Sveicinti.Piedvjam darbu mestrdniekiem. Cirsmu zšana,jaunaudu kopšana,zles paušana.Pieteikties zvanot uz T. 26663633....

 • Company CIRAVAS KENINI, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  CRAVAS NII SIA aicina darb DARBINIEKUSAicina darb darbiniekus uzmum CRAVAS NII SIA, kas nodarbojas ar lauksaimniecbu un mesaimniecbu.Pilna laika darbs – darbs ar tehniku un rokm – zt, paut, jaunaudu kopšana.Ar visiem nepieciešamajiem instrumentiem nodrošinsim! Nepieciešama autovadtja (B kategorijas) apliecba! Alga – skot no 800 EURDarbs bs prsvar Cravas, Vrgales, Pvilostas apkaim.Info:  CV uz e-pastu: ...

 • Company DIZOZOLS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Salacgrvas pilstDiozols SIA aicina pievienoties komandaiOstas koklaukuma prvaldnieku /  Apao kokmaterilu uzmrtjuMs piedvjam: ·         Stabilu atalgojumu;·         Iespju gt vrtgu pieredzi strauji augoš un dinamisk uzmum;·         Atsaucgus kolus;·         Apmcbas;·         ...

 • Company BĒRZU KALNS, ZEM in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darbs meu jaunaudzs.Darbs ar krmgriezi.Darba alga- skot no EUR 430 BRUTO....

 • Company BALT CARBON, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Koksšanas produktu raošana (kokogles). Apdedzinšanas/ koksšanas krsns Lambiotte Sific operators.Laika darba alga no 1080-1100 eur, darba stundu skaits ned - 40h, maiu darbs.Prasbas - visprj vidj, nepieciešama 3 gadu pieredze Lambiotte Sific operatora amat.Pieteikuma vstuli un CV stt uz e-pastu: ...

 • Company JES HOLDING, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  – rakt bedres koku stdšanai; prvietot un sakraut nocirstos kokus; kopt meu un memalas....

 • Company KLAVINAS, ZEM in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

   Z/S "Kavias" (Burtnieku pag., Burtnieku nov.) aicina darb MESTRDNIEKUSPrasba: prasmes darbam ar zi, krmzi, trimmeri.Uz darbu iespjams nokt ar satiksmes autobusu.Darba devjs var nodrošint dzvošanu uz vietas.DARBA LAIKS: 8:00-17:00.ATALGOJUMS: 700-900 EUR/mnes (atalgojums atkargs no padart darba daudzuma). Pieteikšans: zvant uz tlruni 26320992....

 • Company AAAI MEŽI, IK in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  AAAI "Mei", IK  aicina darb MESTRDNIEKUS (KRMGRIEUS). Nodrošinm ar visu darbam nepieciešamo un transportu uz/no darba.Vakancei pieteikties zvanot: 29357419...

 • Company VMF LATVIA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Uzmums SIA VMF LATVIA, meu nozar strd kopš 1998. gada, saviem klientiem (valsts, pašvaldbu, privtie uzmumi) sniedzot pakalpojumus visu mea industrijas izejvielu novrtšan.Piedvjam pievienoties msu komandaiKOKMATERILU UZMRTJUSJa Js piesaista:spja strdt patstvgi un atbildt par pieemto lmumu,dinamisks darbsvlme bt augsta lmea profesionlim uzmršan,precizitte un godgums.Tad Jums uzticsim:veikt kokmaterila un smalcints koksnes uzmršanu un kvalittes vrtšanu, veikt uzmrto datu reistršanu informcijas sistmsuzturt uzmum noteiktos darba kvalittes mrusJums ir:vidj/tehnisk izgltba mesaimniecb, meizstrd vai kokapstrd, iemaas darb ar datoru,...

 • Company VMF LATVIA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Uzmums SIA VMF LATVIA, meu nozar strd kopš 1998. gada, saviem klientiem (valsts, pašvaldbu, privtie uzmumi) sniedzot pakalpojumus visu mea industrijas izejvielu novrtšan.Piedvjam pievienoties msu komandaiKOKMATERILU UZMRTJUS/ -ASJa Js piesaista:spja strdt patstvgi un atbildt par pieemto lmumu,dinamisks darbsvlme bt augsta lmea profesionlim uzmršan,precizitte un godgums.Tad Jums uzticsim:*  veikt kokmaterila un smalcints koksnes uzmršanu un kvalittes vrtšanu,*  veikt uzmrto datu reistršanu informcijas sistms*  uzturt uzmum noteiktos darba kvalittes mrusJums ir:*  vidj/tehnisk izgltba mesaimniecb, meizstrd vai kokapstrd,*  ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Forestry and related workers Edit filters