Jobmonitor. Search results for Forestry and related workers

35 Jobs found

Used filters:
 • Forestry and related workersx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company Silakalns IS, SIA in Other
  19.09.2020

  Piedv darbu mestrdniekiem ar darba pieredzi.Jaunaudu kopšana, agrotehnisk paušana, mea stdšana.Darba devjs nodrošina darba inventru un transportu.pieteikties zvanot 27270404 vai e-past ...

 • Company VISTO SERVISS, SIA in Other
  19.09.2020

  Aicinm darb ztjus. Nodrošinam ar inventru, k ar ar transportu uz darba vietu un atpaka (Ludzas apkaim dzvojošus).Vakancei pieteikties zvanot: 28736723...

 • Company VISTO SERVISS, SIA in Other
  19.09.2020

  Aicinm darb mestrdniekus. Nodrošinam ar inventru, k ar ar transportu uz darba vietu un atpaka (Ludzas apkaim dzvojošus).Vakancei pieteikties zvanot: 28736723...

 • Company KARABEL pastāvīgā pārstāvniecība in Other
  19.09.2020

  Aicina darb mestrdniekus.Nepieciešama pieredze meistrd ne mazk par 1 gadu.Vlama motorza apliecba.Pretendentiem stt CV uz e-pastu ...

 • Company SAFE ENERGY, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darbam ar malkas skaldšanas iekrtu....

 • Company WOOD HOLDING, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uzmums aicina darb  Skaldms iekrtas operatoru.  Apmca uz vietas.Prasbas kandidtam: augsta atbildbas sajta, bez kaitgiem ieradumiem.Pieteikties:- pa tlruni: 29131196. - CV sutt: ...

 • Company KRMK, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Veikt malkas skaldtja operatora pienkumus.Pieteikties zvanot uz tlruni 29456441 Rolands...

 • Company RYES, SIA in Agro
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darba pienkumi - atjaunoto mea platbu aizsardzbas paskumi (priedšu galotu smršana), agro kultru un jaunaudu kopšana. Apmca uz vietas .Ar nepieciešamo darba rku  nodrošina. Nepieciešambas gadjum piedv dzvesvietu . Nokšanu darba viet nodrošina.Kontaktinformcija: 29530156, ...

 • Company DIZOZOLS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Salacgrvas pilstDiozols SIA aicina pievienoties komandaiOstas koklaukuma prvaldnieku /  Apao kokmaterilu uzmrtjuMs piedvjam: ·         Stabilu atalgojumu;·         Iespju gt vrtgu pieredzi strauji augoš un dinamisk uzmum;·         Atsaucgus kolus;·         Apmcbas;·         ...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinam darb mestrdniekus:- vlama pieredze ldzg amat vismaz 1 -2 gadi vai atbilstoša izgltba.Stiet CV uz ...

 • Company Nuvalo Latvia, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinam darb ztju (mea jom):- vlama pieredze ldzg amat vismaz 1 -2 gadi vai atbilstoša izgltba.Stiet CV uz ...

 • Company RAKFOR, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uzmums aicina darb mestrdniekus.Nepieciešama pieredze meistrd ne mazk par 1 gadu.Vlama motorza apliecba.Pretendentiem stt CV uz e-pastu ...

 • Company RAKFOR, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Uzmums aicina darb mestrdniekus.Nepieciešama pieredze meistrd ne mazk par 1 gadu.Vlama motorza lietošanas apliecba.Pretendentiem stt CV uz e-pastu: vai zvant pa tlruni 25585789 (A. Rudmiezis)...

 • Company KORSOVA serviss, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Nodrošinm ar visu darbam nepieciešamo . Darbs Latgales reion (Ludzas novads, Krsavas novads, Rzeknes novads, Balvu novads, Viakas novads). Strdjam Latvijas valsts meos.Var pievienoties ar ar savu inventru un transportu, k pašnodarbinta persona.Papildus info telefoniski: 29498811....

 • Company KORSOVA serviss, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Vajadzgi pastvgam darbam mestrdnieki darbam ar krmgrieiem, ar iepriekšjo darba pieredzi, k ar bez pieredzes (varam apmct).Nodrošinm ar visu darbam nepieciešamo . Darbs Latgales reion (Ludzas novads, Krsavas novads, Rzeknes novads, Balvu novads, Viakas novads). Strdjam Latvijas valsts meos.Var pievienoties ar ar savu inventru un transportu, k pašnodarbinta persona.Papildus info telefoniski: 29498811....

 • Company RISKS, IND in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darbs laukum.Kontaktinformcija: 20312478...

 • Company VMF LATVIA, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Piedvjam pievienoties msu komandai. Darbs Zemgales un Latgales reionos.KOKMATERILU UZMRTJUS/ -ASJa Js piesaista:spja strdt patstvgi un atbildt par pieemto lmumu,dinamisks darbsvlme bt augsta lmea profesionlim uzmršan,precizitte un godgums.Tad Jums uzticsim:ü  veikt kokmaterila un smalcints koksnes uzmršanu un kvalittes vrtšanu,ü  veikt uzmrto datu reistršanu informcijas sistmsü  uzturt uzmum noteiktos darba kvalittes mrusJums ir:ü  vidj/tehnisk izgltba mesaimniecb, meizstrd vai kokapstrd,ü  iemaas darb ar datoru,ü  B kategorija...

 • Company Jānis Šteinbergs in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Piedv darbu mesaimniecb, mea aizsardzb Aizkraukle- Pavias robes.( Prieu galotošana)Darbs pc grafika, atkargs no laikapstkiem. Strdt iespjams tikai saus laik.Iespjams transports uz darbu.  Darba samaksa 40 eur/dien pc nodoku nomaksas.Pieteikties pa tel.nr. 26568630 ( Jnis)...

 • Company COLUMBA, SIA in Other
  13.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Vajadzgi mestrdnieki(-ces) mea atjaunošan, kopšan un aizsardzb.Galvenokrt darbs ar krmgriezi, sezonli stdšanas un aizsardzbas darbi.Pilniem lgumiem darbs visu gadu.No Jums sagaidm  :          Lojlu attieksmi pret darmo darbu un uzmumu.          Krmgriea operatora kvalifikcija (kopšanas darbos ).          Nodoku makstja reistrcija.Tlr.26573171; e-pasts:...

 • Company KOKA EKSPERTI, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Sakar ar uzmuma paplašinšanos aicinm darb palgstrdniekus (kokmaterilu širotjus, kokmaterilu pakotjus). Iepriekšja pieredze tiks uzskatta k priekšrocba, piedvjam ar apmcbu. Prasbas: Atbildba, krtgums, strdgums un disciplna. Fiziska izturba Piedvjam: Darbu stabil uzmum; Darbs no pirmdienas ldz piektdienai; Darba lgums uz nenoteiktu laiku vai pc savstarpjs vienošans; Darba skotnj alga no 500eur ldz 700eur Darba vieta Grobia.Pieteikties pa tlruni:29115307   ...

 • Company BĒRZU KALNS, ZEM in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darbs meu jaunaudzs.Darbs ar krmgriezi.Darba alga- skot no EUR 430 BRUTO....

 • Company Vējakalni, SIA in Saldus
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Piedvjam darbu trimmeristu brigdei, ar savu ekipjumu un transportu darbiem Bauskas, Jelgavas un Saldus novad. Sazias persona Kaspars Borgs 25552224...

 • Company TOTS, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Tots, SIAAicina darb ZTJUS (mea jom)(prof.kods 621009)Darbs Latgales reionSavlaicga apmaksa ...

 • Company Kingalis, SIA in Other
  10.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darbs me jom.Ldzu stiet savu CV+ motivcijas vstuli uz nordto e-pastu: tlr.nr.: 29990505...

 • Company ANKILA, SIA in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Nepieciešams PALGS(-i) visprgiem darbiem meos.Darbinieks kop ar pieredzjušo specilistu izbrauks mea objektos un paldzs veikt trašu nospraušanu, iezmšanu, vizšanu. Iepriekšja pieredze uzskatma par priekšrocbu, bet nav nepieciešama (var ar nezint, ko nozm nospraušana un vizšana). Nepieciešama oti laba fizisk izturba. Pienkumi:1) Veikt objektu nospraušanu, vizšana Latvijas reionos;  2) Objekt jprvietojas ar 5-15kg aprkojumu mugursom;3) Darbs nav saistts ar zšanu vai citiem bstamiem darbiem. Atsevišs viets jstrd ar maeti;4) Komandjums uz visu darba nedu - izbraukšana pirmdien, atgriešanos piektdien (bet ne katru nedu).Prasbas:1) Teicama fizisk sagatavošans;2) Iespja pavadt darba nedu komandjum Latvijas teritorij;3) Spja izpildt darbu atbilstoši savstarpji defintajam grafikam, lai nekavtu citu ...

 • Company BALT CARBON, SIA in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Koksšanas produktu raošana (kokogles). Apdedzinšanas/ koksšanas krsns Lambiotte Sific operators.Laika darba alga no 1080-1100 eur, darba stundu skaits ned - 40h, maiu darbs.Prasbas - visprj vidj, nepieciešama 3 gadu pieredze Lambiotte Sific operatora amat.Pieteikuma vstuli un CV stt uz e-pastu: , tlrunis informcijai +371 28020448 Andraniks Nikogosjans....

 • Company VĀRPAS, ZEM in Other
  08.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Apauguma tršana (darbs ar motorzi, krmgiezi). Darba devjs nodrošina nokšanu ldz darba vietai un inventru. Darbs Madonas novada teritorij. Pieteikties pa tlruni 26859860....

 • Company JP MEZI, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  motorza operators pieteikties mob.29308898...

 • Company LANTANA LM, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Darbs ar krmgriezi, jaunaudu kopšana. Vlama darba pieredze. Darbs Madonas novada teritorij. Pieteikties pa tlruni 26725560...

 • Company SAFE ENERGY, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Darbam ar malkas skaldšanas iekrtu.Zvant no 9:00 ldz 16:00- tlr.26338419 (Ivans)....

 • Company KM Firewood, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  Mehnisk malkas skaldtja operators.  Nodrošinam ar dzvesvietu.Gulbenes novads, Lgo pagasts, Lgo,  "Centra Stukmai"'Tlr. saziai- 26698290, CV stt ...

 • Company DGS LIGNUM, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Sveicinti.Piedvjam darbu mestrdniekiem. Cirsmu zšana,jaunaudu kopšana,zles paušana.Pieteikties zvanot uz T. 26663633....

 • Company Vapsiks, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  pieredze mea teritoriju kopšan un izstrd...

 • Company Vējakalni, SIA in Saldus
  07.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Piedvjam darbu trimmeristu brigdei, ar savu ekipjumu un transportu darbiem Bauskas, Jelgavas un Saldus novad.Pieteikties : 25552224...

 • Company Kingalis, SIA in Other
  06.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Aicinm darb ZTJUS ar pieredzi ne mazku k 3 gadus, darbam  Latvijas meos, ar visu inventru darbam un transportu.B kategorijas autovadtaja apliecba.Bez kaitgiem ieradumiem.Iespja braukt komandjumos pa Latviju, strdt virsstundas.CV+Motivcijas vstule obligta.E- pasts: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Forestry and related workers Edit filters