Jobmonitor. Search results for Food and related products machine operators

45 Jobs found

Used filters:
 • Food and related products machine operatorsx
Displaying 1-45 of 45 results.
 • Company RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Prtikas produktu raošanas operators Prasbas:  pieredze gaas produktu raošan vismaz 3 gadi.Darba vieta: "Sabnes", Pii, Babtes pag., Babtes nov.e-pasts: ...

 • Company RIGAS DZIRNAVNIEKS, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  AS “Rgas Dzirnavnieks” (Lizuma iel 5) ir viens no lielkajiem graudu prstrdtjiem Baltij, raojam un prdodam graudu prstrdes produktus - visu veidu kviešu un rudzu miltus, miltu maisjumus, prslas, placintus graudus un putraimus industrilajiem patrtjiem (maizniekiem un konditoriem), k ar fasto produkciju individulam patriam. Populrkie zmoli: Herkuless, st Saimniece.Aicinm pievienoties msu komandaiPrtikas produktu raošanas operatoruGalvenie darba pienkumi:    rudzu dzirnavu iekrtu apkalpošana un uzraudzba savas maias laik:1.maia 07:00-19:00 vai 07:00-15:30; 2.maia 19:00-07:00; darbs tikai darba diens Apmcbu laik darbs 07:00-15:30    tehnoloisko procesu uzraudzba    saraots produkcijas uzskaite    laboratorisko analu veikšana uz iekrtm    kvalittes standartu un prasbu ievrošana, kas paredz ar ra...

 • Company Atvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonom in Priekuļi
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  APP "AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITTS"Re. Nr. 90002137506aicina darb graudu kaltšanas iekrtu operatoruuz pilnu slodziPienkumi:- Nodrošint pilnu pirmapstrdes ciklu no graudu pieemšanas ldz kraušanai un transportšanai;- Veikt tehnisko apkopi un remontdarbus darb nepieciešamajm iekrtm.Prasbas:- Augsta atbildbas sajta un spja organizt savu darbu patstvgi;- Pamatzinšanas mehnik un remontspja;- Iepriekšja pieredze graudu pirmapstrd tiks uzskatta par priekšrocbu.Ms piedvjamAtalgojumu no 3.60 EUR/st (bruto) un socils garantijas;Veselbas apdrošinšanu.Darbavieta: APP “Agroresursu un ekonomikas institts” Priekuu ptniecbas centrs - Zintnes iela 2, Priekui, Priekuu pagasts, Priekuu novads, LV-4126Tlr. 27868665CV un pieteikuma vstuli ar nordi “Graudu kaltšanas iekrtu operators” ldz 30.10.2020., ldzam ...

 • Company HR FACTOR, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbs svaigs gaas apstrdes un saiošanas cehDarba pienkumi: fast, svrt, iesaiot svaigo putnu gau un gatavos izstrdjumus, k ar citi ldzgi pienkumi.Darba vieta: ekavas pagasts, 20 km no Rgas.Tiek nodrošints transports: - 1 reizi ned ekava-Daugavpils-Rzekne-Ludza-Vini-Jkabpils-ekava;- katru darba dienu no dienesta viesncas uz darba vietu un atpaka.Darba apstki: Darbiniekiem tiek izsniegti higiniskie darba virsaprbi, gumijas cimdi, cepurtes.Nepieciešams silts un rts darba aprbs.Dienesta viesnca:  ekava, 4- vietgi numuri. Numuros ir dušas, tualetes. Ir kopj atptas telpa un neliela virtuve (mikroviu krsnis, tjkannas, ledusskapis). Par viesncu jmaks 4 EUR par nakti (tiks ieturts no darba algas).Ldzi obligti  jem  gultas vea. Ja nav savas gultas veas, dienesta viesnc to var izrt par 6 EUR ned.Blaku...

 • Company Baltic Dairy Board, SIA in Bauska
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jauna, ar modernm tehnoloijm aprkota piena, skalu un laktozes prstrdes rpnca SIA „Baltic Dairy Board”, aicina darb:  Piena produktu raošanas iekrtu operatoru/-i (darbam Bausk)Darba pienkumi:- vadt un uzraudzt skalu un laktozes produktu prstrdes iekrtas un tehnoloisko procesu.Prasbas:- vidj profesionl/arodizgltba, vlams prtikas produktu tehnoloij;- datorprasmes;- par priekšrocbu tiks uzskatta pieredze ldzg darb piena vai prtikas produktu prstrdes uzmum;- atbildbas sajta, precizitte, eneriskums, godprtga un pozitva attieksme pret darbu.Piedvjam: stabilus darba nosacjumus, strdjot sakrtot uzmum; atalgojumu no 3,30 – 4.50 EUR pirms nodoku nomaksas un socils garantijas; iespju profesionlai izaugsmei un attstbai spcgu profesionu komand. Darba laiks un vieta:Maiu darbs (dienas u...

 • Company VALMIERAS PIENS, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  AS „Valmieras piens” aicina pievienoties komandai RAOŠANAS OPERATORUS. GALVENIE DARBA PIENKUMI: • Apkalpot raošanas iekrtas un kontrolt to izmantošanu;• Regulri veikt iekrtu apskati, apkopi, savlaicgi novrst iespjamos bojjumus un tehnoloisk procesa neatbilstbas;• Uzturt iekrtu blokus trb, krtb;• Ievrot un kontrolt sanitro normu un higinas prasbu ievrošanu tehnoloisko iekrtu ekspluatcijas laik produktu raotns.PRASBAS KANDIDTAM: • Atbilstoša vidj profesionl izgltba; • Priekšrocbas kandidtiem ar iepriekšju darba pieredzi raošanas uzmum; • Iespja strdt summto darba laiku (t.sk. darbs brvdiens, svtku diens); • Augsta atbildbas sajta.MS PIEDVJAM: ...

 • Company LATRAPS, KB in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  LPKS „LATRAPS” ir lielk graudu un rapšu audztju kooperatv sabiedrba Latvij un Baltij, kas pieder Latvijas zemniekiem. Kooperatva pamatdarbba ir lauksaimnieciskai raošanai nepieciešamo izejvielu un preu sagde un Biedru izaudzts produkcijas realizcija Latvij un pasaules tirgos.Turpinot savu attstbu, LPKS „LATRAPS” aicina pievienoties savai komandai:IESALA RAOŠANAS IEKRTU OPERATORA PALGSGalvenie darba pienkumi:- Uzturt raošanas iekrtas tehnisk krtb un veikt to regulru apkopi;- Veikt kravu pieemšanu un saraots produkcijas atkraušanu;- Veikt iekrtu uzkopšanas darbus;- Fast saraoto iesala produkciju maisos, prvietot to, u.c. saimnieciskos darbus.Prasbas pretendentiem:Pamatizgltba;Datorprasmes lietotja lmen;Fizisk izturba;Pieredze darb raošanas uzmum (vlama);Autokara vadšanas apliecba (vlama).Ms ...

 • Company AVELUK GRUPA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbs gaas prstrdes uzmumPienkumiNoemt produkciju no rmjiem, prvietot uz iepakošanas iekrtm.Sekot ldzi racionlai iepakojam materila izlietošanai.Nogdt iepakojamo produkciju no atdzesšanas kameras ldz iepakošanas mašnm.Vadt un uzraudzt produktu iepakošanas iekrtas.Lmt etietes.Iepakoto produkciju novietot kasts.Piedvjam Stabilitti un socils garantijas. Nepieciešamo darba aprbu. Padartajam darbam atbilstošu un konkurtspjgu atalgojumu. CV stt uz e-pastu:  Sazinsimies ar otrs krtas pretendentiem....

 • Company MILZU!, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "MILZU!"  viengais brokastu prslu raotjs Latvij aicina pievienoties savai komandai prtikas produktu raošanas operatorus.Darba pienkumi: Produkcijas pakošana, maršana, sagatavošana transportšanaisavas darba vietas uzturšana krtbPrasbas:precizitte un augsta atbildbas sajtaprasme strdt komandpozitva attieksmes pret veicamo darbu un darba koliemiepriekšj pieredze nav obligtaPiedvjam : darbu mais, (darba laiks no plkst. 6.00-14.00 un no plkst.14.00-22.00)...

 • Company ARIOLS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  - Apkalpot gaas produktu raošanas iekrtas un raot produkciju;- Novrtt gatavo gaas produktu kvalitti;- Sekot ldzi iekrtu tehniskajam stvoklim, fikst iekrtu darba traucjumus un operatvi tos novrst;- Veikt iekrtu sanitro apstrdi atbilstoši mazgšanas instrukcijm.Tehnisks zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbm.CV stt uz e-pastu:  Ms novrtjam katru pieteikumu, bet lgums emt vr, ka sazinsimies ar otrs atlases krtas kandidtiem.Pamatojoties uz ES regulu 2016/679 par Fizisko personu datu aizsardzbu, atlases projektam beidzoties, Jsu pieteikums tiks dzsts no Ariols SIA e-pasta....

 • Company ARIOLS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba pienkumi;- nodrošint kvalitatvu un drošu saldtas gaas produkcijas raošanu noteikt apjom;- strdt ar gaas malšanas un maisšanas iekrtm;- novrtt gatavo gaas produktu kvalitti;- sekot ldzi iekrtu tehniskajam stvoklim, fikst iekrtu darba traucjumus un operatvi tos novrst;- veikt iekrtu sanitro apstrdi atbilstoši mazgšanas instrukcijm.Prasbas:- spja veikt fizisku darbu;- disciplna, augsta atbildbas sajta.CV stt uz e-pastu:  Ms novrtjam katru pieteikumu, bet lgums emt vr, ka sazinsimies ar otrs atlases krtas kandidtiem.Pamatojoties uz ES regulu 2016/679 par Fizisko personu datu aizsardzbu, atlases projektam beidzoties, Jsu pieteikums tiks dzsts no ''Ariols'' SIA e-pasta....

 • Company MEAT UNION, SIA in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  PRTIKAS PRODUKTU RAOŠANAS OPERATORS (816001)Galvenie amata pienkumi:1.1. Sagatavot desu pildšanai nepieciešamo izejvielu sastvu.1.2. Sagatavot kpinšanai nepieciešamo izejvielu sastvu.1.3. Stingri ievrot nepieciešamo izejvielu sastvu daudzumus un normas.1.4. Gatavojot izejvielu sastvus stingri ievrot temperatras remu.1.5. Kontrolt izmantojamo iekrtu trbu. Veikt mazgšanas darbus pc nepieciešambas.CV stt uz e-pastu:  vai darba diens aizpildt anketu uzmuma apsardzes punkt - Viršu iela 56, Daugavpils (Krii)....

 • Company DC RESTORANI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Prtikas raošanas ceh tiek meklts pavrs, strdt gribošs, atbildgs un bez kaitgiem ieradumiem.Piedvjam visu nepieciešamo pilnvrtgam darbam:Apmcbas atbilstoši uzmuma standartiem.Konkurtspjgu atalgojumu.Atsaucgus un smaidgus kolus, kas vienmr atbalsts un paldzs.Pavra atbildbas sfras:Pusfabriktu sagatavošana atbilstoši uzmuma standartiem.Higinas un paškontroles normu ievrošana.Darba laiks: 5 dienas ned (no svtdienas ldz ceturtdienai)CV ar nordi „Pavrs/-e” stiet uz e-pastu.  vai 29861215...

 • Company Gaļas nams-Ādaži, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA Gaas nams-dai viens no lielkajiem uzmumiem Latvij, sakar ar jaunas raotnes atvršanu sav komand aicina pievienoties:  GAAS APSTRDES IEKRTU OPERATORU.Darba pienkumu apraksts:        sagatavot izejvielas malšanai;iekrtu darbbas uzraudzba un raošanas procesu kontrole atbilstoši raošanas tehnoloiskajm instrukcijm;gatavs produkcijas kvalittes kontrole un uzraudzba; raošanas operatoru darba koordincija, apmcba un kontrole;veikt citus darba pienkumus pc tieš vadtja rkojuma. Prasbas kandidtiem:      darba pieredze ldzg amat, izpratne par raošanas iekrtm; mrtiecba, godgums, pozitva attieksme;atbildbas sajta, precizitte un sistemtiskums.Uzmums piedv:  ...

 • Company VALMIERAS PIENS, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  AS „Valmieras piens” aicina pievienoties komandai RAOŠANAS OPERATORU (-I). GALVENIE DARBA PIENKUMI: • Apkalpot raošanas iekrtas un kontrolt to izmantošanu;• Regulri veikt iekrtu apskati, apkopi, savlaicgi novrst iespjamos bojjumus un tehnoloisk procesa neatbilstbas;• Uzturt iekrtu blokus trb, krtb;• Ievrot un kontrolt sanitro normu un higinas prasbu ievrošanu tehnoloisko iekrtu ekspluatcijas laik produktu raotns.PRASBAS KANDIDTAM: • Atbilstoša vidj profesionl izgltba; • Priekšrocbas kandidtiem ar iepriekšju darba pieredzi raošanas uzmum; • Iespja strdt summto darba laiku (t.sk. darbs brvdiens, svtku diens); • Augsta atbildbas sajta.MS PIEDVJAM: ...

 • Company VALMIERAS PIENS, AS in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  AS „Valmieras piens” aicina pievienoties komandai FASŠANAS OPERATORUS. DARBA PIENKUMI:Sagatavot taru produkcijas iepildšanai;Pildt produktu tar;Sekot fasšanas iekrtas izmantošanai;Veikt sanitrs apstrdes programmu;Piedalties gatavs produkcijas nostšanas proces.JA TEV IR: Vismaz vidj izgltba;Fizisk izturba un atbildbas sajta;Pozitva attieksme pret darbu un spja strdt kolektv; Iespja strdt ar sestdiens un svtdiens maiu darba laiku.MS PIEDVJAM:Iespju strdt un pilnveidoties liel un starptautisk uzmum; Dinamisku darba vidi; Apmcbu, uzskot darbu; ...

 • Company Cēsu alus, AS in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Realizt amata misiju:Es esmu atbildgs par visiem alus raošanas skumprocesiem un alus vršanu no grauda ldz raudzšanas uzskšanai. Es rpjos par nemaingu alus garšu un augstvrtgu kvalitti no grauda ldz raugam!Tav atbildb:alus misas vršanas procesu nodrošinšana, atbilstoši tehnoloiskajm instrukcijm;darbam nepieciešamo tehnisko ldzeku un iekrtu lietošanas przinšana;procesu norises reistrt attiecgajos protokolos, kas noteikti uzmuma integrtaj kvalittes sistm.Vlamies, lai Tev ir:labas iemaas darb ar datoru (MS Office);tehnisk domšana;precizitte, godgums un augsta atbildbas sajta;pieredze prtikas raošan tiks uzskatta par priekšrocbu.Tu saemsi:iespju iegdties produkciju par pievilcgm cenm un nobaudt produktu pirms t nokšanas veikala plaukt;interesantu un dinamisku darbu lielkaj alus dartav Latvij;ap...

 • Company Cēsu alus, AS in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  AS "Csu alus" aicina komand Pildšanas lnijas operatoru (uz sezonas laiku, ar iespju palikt pastvg darb)Realizt amata misiju:Es efektvi uzraugu pildšanas lnijas darbu, lai saraotu augstas un nemaingas kvalittes produktus. Rpjos par krtbu atbildb esošajos sektoros.Tav atbildb:nodrošint raošanas iekrtu ritmisku, neprtrauktu darbbu un uzturt darba krtb raošanas iekrtas;nodrošint kvalitatvu, tehnoloiskajm prasbm un instrukcijm atbilstošu produkcijas pildšanu.Vlamies, lai Tev ir:vlams vidj vai vidj tehnisk izgltba;pieredze darb pie raošanas iekrtm (vlams prtikas rpniecb);atbildba, precizitte un godgums, pildot darba pienkumus;spjas un vlme mcties.Tu saemsi:iespju iegdties produkciju par pievilcgm cenm un nobaudt produktu pirms t nokšanas veikala plaukt;interesantu un dinamisku darbu lielkaj alus...

 • Company LATVIJAS MAIZNIEKS, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ...

 • Company ARIOLS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darba pienkumi;- nodrošint kvalitatvu un drošu saldtas gaas produkcijas raošanu noteikt apjom;- strdt ar gaas malšanas un maisšanas iekrtm;- novrtt gatavo gaas produktu kvalitti;- sekot ldzi iekrtu tehniskajam stvoklim, fikst iekrtu darba traucjumus un operatvi tos novrst;- veikt iekrtu sanitro apstrdi atbilstoši mazgšanas instrukcijm.Prasbas:- spja veikt fizisku darbu;- disciplna, augsta atbildbas sajta.Darba pieredze gaas apstrd tiks uzskatta par priekšrocbuCV stt uz e-pastu:  Ms novrtjam katru pieteikumu, bet lgums emt vr, ka sazinsimies ar otrs atlases krtas kandidtiem.Pamatojoties uz ES regulu 2016/679 par Fizisko personu datu aizsardzbu, atlases projektam beidzoties, Jsu pieteikums tiks dzsts no ''Ariols'' SIA e-pasta....

 • Company LATRAPS, KB in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  LPKS „LATRAPS” ir lielk graudu un rapšu audztju kooperatv sabiedrba Latvij un Baltij, kas pieder Latvijas zemniekiem. Kooperatva pamatdarbba ir lauksaimnieciskai raošanai nepieciešamo izejvielu un preu sagde un Biedru izaudzts produkcijas realizcija Latvij un pasaules tirgos.IESALA RAOŠANAS IEKRTU OPERATORA PALGSGalvenie darba pienkumi:Veikt sanitros un uzkopšanas darbus, uzturt labus higinas un sanitros apstkus;Veikt kravu pieemšanu un saraots produkcijas atkraušanu;Uzturt raošanas iekrtas tehnisk krtb un veikt to regulru apkopi;Fast saraoto iesala produkciju maisos; u.c. saimnieciskos darbus. Prasbas pretendentiem:Pieredze darb raošanas uzmum (tiks uzskatta par priekšrocbu);Vidj vai vidj specil izgltba (tiks uzskatta par priekšrocbu);Interese par lauksaimniecbu un spja apgt jaunas tehnol...

 • Company Rūjienas saldējums, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Raošanas iekrtu operatoru Pienkumi:Pamatdarbs pie raošanas iekrtm, lnijm (produkta palaišana, uzraudzba, lniju regulcija, u.c.)Uzraudzt raošanas iekrtu darbbu un diagnostict automtisks sistmasVeikt raošanas iekrtu un lniju plnveida un neplnotos remontdarbusNodrošint raošanas iekrtu tehnisks apkopes Prasbas:Pieredze remontatsldznieka darb, vlams ar raošanas iekrtm vai ldzg sfrPrecizitte, atbildbas sajta  Iniciatva un labas komunikcijas spjasSpja mrtiecgi un patstvgi organizt savu darbu Piedvjam:Interesantu darbu, jaunas zinšanasMaiu darbsStabilu atalgojumu un socils garantijas...

 • Company Cēsu alus, AS in Amata
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Realizt amata misiju:Es efektvi uzraugu pildšanas lnijas darbu, lai saraotu augstas un nemaingas kvalittes produktus. Rpjos par krtbu atbildb esošajos sektoros.Pienkumi:nodrošint raošanas iekrtu ritmisku, neprtrauktu darbbu un uzturt darba krtb raošanas iekrtas;nodrošint kvalitatvu, tehnoloiskajm prasbm un instrukcijm atbilstošu produkcijas pildšanu.Prasbas kandidtiem:vlama pieredze darb pie raošanas iekrtm (vlams prtikas rpniecb);atbildba, precizitte un godgums;spjas un vlme mcties.Tu saemsi:iespju iegdties produkciju par pievilcgm cenm un nobaudt produktu pirms t nokšanas veikala plaukt;apmcbu, kas nepieciešama darba pienkumu veikšanai;labus darba apstkus, veselbas apdrošinšanu, socils garantijas un nelaimes gadjumu apdrošinšanu;darba samaksu no 1004 EUR (bruto) mnes (atbilstoši iegtajai...

 • Company LATRAPS, KOO in Saldus
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Aicina darb graudu kalts operatorus un palgus, darbs uz noteiktu laiku. Priekšroka pretendentiem ar izpratni par tehniskiem jautjumiem, tehnisko izgltbu. Nepieciešamas datorprasmes (Word, Excell, uzmuma specifiska programma, kuras lietošanu apmcs uz vietas uzmum). Pretendentiem vlama vidj, vidj - profesionl izgltba. Darba samaksa skot no 4.40eur/h.CV stt: ...

 • Company MEAT UNION, SIA in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  PRTIKAS PRODUKTU RAOŠANAS OPERATORS (816001)Galvenie amata pienkumi:1.1. Sagatavot desu pildšanai nepieciešamo izejvielu sastvu.1.2. Sagatavot kpinšanai nepieciešamo izejvielu sastvu.1.3. Stingri ievrot nepieciešamo izejvielu sastvu daudzumus un normas.1.4. Gatavojot izejvielu sastvus stingri ievrot temperatras remu.1.5. Kontrolt izmantojamo iekrtu trbu. Veikt mazgšanas darbus pc nepieciešambas.CV stt uz e-pastu:  vai darba diens aizpildt anketu uzmuma apsardzes punkt - Viršu iela 56, Daugavpils (Krii)....

 • Company RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Prtikas produktu raošanas operators Prasbas:  pieredze gaas produktu raošan vismaz 3 gadi.e-pasts: ...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem LatvijAICINA PIEVIENOTIES komandas biedru PRTIKAS PRODUKTU RAOŠANAS OPERATORU Darba pienkumos ietilpst:Darbs pie prtikas produktu raošanas.Darbs ar prtikas produktu raošanas iekrtm un instrumentiem.Prasbas kandidtiem:Vlama iepriekšja pieredze prtikas produktu raošanas nozar vai specil izgltba attiecgaj nozar.Atbildga un rpga attieksme pret darbu.Spja veikt fiziski aktvu darbu.Spja strdt individuli un komand.Uzmums piedv:Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum.Konkurtspjgu atalgojumu.Socils garantijas.Draudzgus kolus un atsaucgus vadtjus....

 • Company OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA Otau Dzirnavnieks ir sertificts daudznozaru uzmums ar vairk k 24 gadu pieredzi.  Viena no darbbas sfrm ir graudu prstrde. Sakar ar apjomu palielinšanos aicinm msu komandai pievienoties GRAUDU APSTRD OPERTATORUS.Tavi pienkumi:Graudu apstrdes iekrtu uzraudzba;Nodrošint kvalitatva produkta raošanu atbilstoši noteiktai produkta specifikcijai;Gatavo produktu fasšana;Nepieciešambas gadjum veikt kravu iekraušanu un izkraušanu ar autokru; Nodrošint korektu un atbilstošu dokumentcijas aizpildšanu. No Tevis sagaidm: Spju strdt preczi un ar atbildgu attieksmi pret veicamo darbu; Iespja strdt maiu darbu (dienas un nakts maias); Spja veikt fizisku darbu. Ms Tev piedvjam:Iespju strdt st...

 • Company OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA Otau Dzirnavnieks ir sertificts daudznozaru uzmums ar vairk k 24 gadu pieredzi.  Viena no darbbas sfrm ir graudu prstrde. Sakar ar apjomu palielinšanos aicinm msu komandai pievienoties GRAUDU APSTRDES OPERTATORU.Tavi pienkumi:Graudu apstrdes iekrtu uzraudzba;Nodrošint kvalitatva produkta raošanu atbilstoši noteiktai produkta specifikcijai;Gatavo produktu fasšana;Nepieciešambas gadjum veikt kravu iekraušanu un izkraušanu ar autokru; Nodrošint korektu un atbilstošu dokumentcijas aizpildšanu. No Tevis sagaidm: Spju strdt preczi un ar atbildgu attieksmi pret veicamo darbu; Iespja strdt maiu darbu (dienas un nakts maias); Spja veikt fizisku darbu. Ms Tev piedvjam:Iespju strdt st...

 • Company OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA Otau Dzirnavnieks ir sertificts daudznozaru uzmums ar vairk k 24 gadu pieredzi.  Viena no darbbas sfrm ir graudu prstrde. Sakar ar apjomu palielinšanos aicinm msu komandai pievienoties GRAUDU APSTRD OPERTATORUS.Tavi pienkumi:Graudu apstrdes iekrtu uzraudzba;Nodrošint kvalitatva produkta raošanu atbilstoši noteiktai produkta specifikcijai;Gatavo produktu fasšana;Nepieciešambas gadjum veikt kravu iekraušanu un izkraušanu ar autokru; Nodrošint korektu un atbilstošu dokumentcijas aizpildšanu. No Tevis sagaidm: Spju strdt preczi un ar atbildgu attieksmi pret veicamo darbu; Iespja strdt maiu darbu (dienas un nakts maias); Spja veikt fizisku darbu. Ms Tev piedvjam:Iespju strdt st...

 • Company OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA Otau Dzirnavnieks ir sertificts daudznozaru uzmums ar vairk k 24 gadu pieredzi.  Viena no darbbas sfrm ir graudu prstrde. Sakar ar apjomu palielinšanos aicinm msu komandai pievienoties GRAUDU APSTRD OPERTATORUS.Tavi pienkumi:Graudu apstrdes iekrtu uzraudzba;Nodrošint kvalitatva produkta raošanu atbilstoši noteiktai produkta specifikcijai;Gatavo produktu fasšana;Nepieciešambas gadjum veikt kravu iekraušanu un izkraušanu ar autokru; Nodrošint korektu un atbilstošu dokumentcijas aizpildšanu. No Tevis sagaidm: Spju strdt preczi un ar atbildgu attieksmi pret veicamo darbu; Iespja strdt maiu darbu (dienas un nakts maias); Spja veikt fizisku darbu. Ms Tev piedvjam:Iespju strdt st...

 • Company OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA Otau Dzirnavnieks ir sertificts daudznozaru uzmums ar vairk k 24 gadu pieredzi.  Viena no darbbas sfrm ir graudu prstrde. Sakar ar apjomu palielinšanos aicinm msu komandai pievienoties GRAUDU APSTRD OPERTATORUS.Tavi pienkumi:Graudu apstrdes iekrtu uzraudzba;Nodrošint kvalitatva produkta raošanu atbilstoši noteiktai produkta specifikcijai;Gatavo produktu fasšana;Nepieciešambas gadjum veikt kravu iekraušanu un izkraušanu ar autokru; Nodrošint korektu un atbilstošu dokumentcijas aizpildšanu. No Tevis sagaidm: Spju strdt preczi un ar atbildgu attieksmi pret veicamo darbu; Iespja strdt maiu darbu (dienas un nakts maias); Spja veikt fizisku darbu. Ms Tev piedvjam:Iespju strdt st...

 • Company ARIOLS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  - Apkalpot gaas produktu raošanas iekrtas un raot produkciju;- Novrtt gatavo gaas produktu kvalitti;- Sekot ldzi iekrtu tehniskajam stvoklim, fikst iekrtu darba traucjumus un operatvi tos novrst;- Veikt iekrtu sanitro apstrdi atbilstoši mazgšanas instrukcijm.Tehnisks zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbm.CV stt uz e-pastu:  Ms novrtjam katru pieteikumu, bet lgums emt vr, ka sazinsimies ar otrs atlases krtas kandidtiem.Pamatojoties uz ES regulu 2016/679 par Fizisko personu datu aizsardzbu, atlases projektam beidzoties, Jsu pieteikums tiks dzsts no Ariols SIA e-pasta....

 • Company Rūjienas saldējums, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Raošanas iekrtu operatoru Pienkumi:Pamatdarbs pie raošanas iekrtm, lnijm (produkta palaišana, uzraudzba, lniju regulcija, u.c.)Uzraudzt raošanas iekrtu darbbuVeikt raošanas iekrtu un lniju plnveida un neplnotos remontdarbusNodrošint raošanas iekrtu tehnisks apkopes Prasbas:Pieredze remontatsldznieka darb, vlams ar raošanas iekrtm vai ldzg sfrPrecizitte, atbildbas sajtaIniciatva un labas komunikcijas spjasSpja mrtiecgi un patstvgi organizt savu darbu Piedvjam:Interesantu darbu, jaunas zinšanasMaiu darbsStabilu atalgojumu un socils garantijasKolu atbalstu darba ...

 • Company HR FACTOR, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darbs svaigs gaas apstrdes un saiošanas cehDarba pienkumi: fast, svrt, iesaiot svaigo putnu gau un gatavos izstrdjumus, k ar citi ldzgi pienkumi.Darba vieta: ekavas pagasts, 20 km no Rgas.Tiek nodrošints transports: - 1 reizi ned ekava-Daugavpils-Rzekne-Ludza-Vini-Jkabpils-ekava;- katru darba dienu no dienesta viesncas uz darba vietu un atpaka.Darba apstki: Darbiniekiem tiek izsniegti higiniskie darba virsaprbi, gumijas cimdi, cepurtes.Nepieciešams silts un rts darba aprbs.Dienesta viesnca:  ekava, 4- vietgi numuri. Numuros ir dušas, tualetes. Ir kopj atptas telpa un neliela virtuve (mikroviu krsnis, tjkannas, ledusskapis). Par viesncu jmaks 4 EUR par nakti (tiks ieturts no darba algas).Ldzi obligti  jem  gultas vea. Ja nav savas gultas veas, dienesta viesnc to var izrt par 6 EUR ned.Blaku...

 • Company HR FACTOR, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darbs svaigs gaas apstrdes un saiošanas cehDarba pienkumi: fast, svrt, iesaiot svaigo putnu gau un gatavos izstrdjumus, k ar citi ldzgi pienkumi.Darba vieta: ekavas pagasts, 20 km no Rgas.Tiek nodrošints transports: - 1 reizi ned ekava-Daugavpils-Rzekne-Ludza-Vini-Jkabpils-ekava;- katru darba dienu no dienesta viesncas uz darba vietu un atpaka.Darba apstki: Darbiniekiem tiek izsniegti higiniskie darba virsaprbi, gumijas cimdi, cepurtes.Nepieciešams silts un rts darba aprbs.Dienesta viesnca:  ekava, 4- vietgi numuri. Numuros ir dušas, tualetes. Ir kopj atptas telpa un neliela virtuve (mikroviu krsnis, tjkannas, ledusskapis). Par viesncu jmaks 4 EUR par nakti (tiks ieturts no darba algas).Ldzi obligti  jem  gultas vea. Ja nav savas gultas veas, dienesta viesnc to var izrt par 6 EUR ned.Blaku...

 • Company Chocolette Confectionary, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Uzmumam nepieciešams ŠOKOLDES RAOŠANAS IEKRTU OPERATORS.Darbs saistts ar smagumu celšanu un prvietošanu.Darba alga mnes (bruto) no 800,- ldz 1200,- Pilnas slodzes darbs, summt darba laika uzskaite.Darba pienkumi:·  Raošanas procesa vadšana.·  Raošanas lnijas darbbas uzraudzšana. ·  Iekrtu darba parametru maia, ja nepieciešams (mainot izmru, izstrdjuma svaru utt.).·   ...

 • Company Chocolette Confectionary, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Uzmumam nepieciešams ŠOKOLDES RAOŠANAS IEKRTU OPERATORS.NEPIECIEŠAMA vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze prtikas raošan uz raošanas iekrtm.Darbs saistts ar smagumu celšanu un prvietošanu.Pilnas slodzes darbs, summt darba laika uzskaite.Darba pienkumi:Raošanas lnijas darbbas uzraudzšana. Iekrtu korišana un regulšana.Iekrtu darba parametru maia, ja nepieciešams (mainot izmru, izstrdjuma svaru utt.).Tehnoloisk rema un raošanas lnijas sinhronas darbbas nodrošinšana, izmantojot automatizcijas.Iekrtu nodrošinšana ar izejvielm un iepakojuma materiliem.Prasbas kandidtiem:Vidj vai vidj specil izgltba.Fizisk izturba, spja strdt kvalitatvi un intensvi....

 • Company DURBES GRAUDS, KOO in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  LPKS “Durbes grauds” Priekules filil aicina darb graudu iekrtu operatoru.Darba pienkumi: – Graudu tehnoloisko iekrtu apkalpošana – graudu pirmapstrde, pieemšana, izsniegšana; – Iekrtu tehnisk stvoka prbaude, apkope un remonti; – Darbs noliktav – preu saemšana, izsniegšana; – Saimnieciskie darbi.Prasbas kandidtiem: – Vidj vai profesionl izgltba; – Dadu mehnisko iekrtu przinšana; – Datora lietošanas pamatzinšanas; – Traktortehnikas vadtja apliecba.Uzmums piedv: – Darbu stabil un augoš lauksaimniecbas uzmum; – Socils garantijas; – Veselbas apdrošinšanu;Darba laiks – pilna slodze.Samaksa skot no 850,00 EUR (bruto) CV stt uz e-pastu: Papildus info: ...

 • Company LATVIJAS MAIZNIEKS, AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ...

 • Company FOREVERS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ...

 • Company FOREVERS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  ...

 • Company DIMDINI, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA Dimdii nepieciešami raošanas iekrtu operatori.Galvenie uzdevumi:Sagatavot iekrtas raošanas procesam un prraudzt raošanas procesuRaot produktus pc tehnoloisks instrukcijasAizpildt nepieciešamo raošanas dokumentcijuPrasbas:Spja veikt fizisku darbuSpja strdt intensv ritm un patstvgi organizt savu darbuIespja strdt maiu darbuAugsta atbildbas sajta un precizittePiedvjam:Pastvgu darbu raošanas ceh.Pirms darba uzskšanas - praktisku un teortisku apmcbu darb.Atalgojumu skot no 750  EUR mnes (bruto) un socils garantijas....

 • Company Baltic Dairy Board, SIA in Bauska
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Jauna, ar modernm tehnoloijm aprkota piena, skalu un laktozes prstrdes rpnca SIA „Baltic Dairy Board”, aicina darb:  Piena produktu raošanas iekrtu operatoru/-i (darbam Bausk)Darba pienkumi:- vadt un uzraudzt skalu un laktozes produktu prstrdes iekrtas un tehnoloisko procesu.Prasbas:- vidj profesionl/arodizgltba, vlams prtikas produktu tehnoloij;- datorprasmes;- par priekšrocbu tiks uzskatta pieredze ldzg darb piena vai prtikas produktu prstrdes uzmum;- atbildbas sajta, precizitte, eneriskums, godprtga un pozitva attieksme pret darbu.Piedvjam: stabilus darba nosacjumus, strdjot sakrtot uzmum; atalgojumu no 1000 - 1300 EUR pirms nodoku nomaksas un socils garantijas; iespju profesionlai izaugsmei un attstbai spcgu profesionu komand. Darba laiks un vieta:Maiu darbs (dienas u...

 • Company ZEKANTS, SIA in Dzirnieki
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Veselgo uzkodu Pupuchi raotjs SIA “Zekants”,  saistb ar raošanas apjomu palielinšanu, aicina darb  PRTIKAS PRODUKTU RAOŠANAS OPERATORU, Jelgavas novadDarba vieta: Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads (15 km no Jelgavas)Darba pienkumi:Produktu raošana atbilstoši uzmuma standartiem; Ievrot tehnoloisko procesu atbilstoši noteiktm receptmProduktu kvalittes sistemtiska kontroleIzejmaterilu krjumu un gatavs produkcijas reistrcijaDarbs ar prtikas produktu raošanas iekrtm un instrumentiemPrasbas kandidtiem:Vidj profesionl/arodizgltba vlams prtikas jomPar priekšrocbu tiks uzskatta iepriekšja pieredze prtikas produktu raošan Spja veikt fiziski aktvu darbuHiginas un paškontroles normu ievrošanaSpja strdt komand un individuliAtbildbas sajta, precizitte, eneriskums, godprtga un pozitva at...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Food and related products machine operators Edit filters