Jobmonitor. Search results for Food and related products machine operators

24 Jobs found

Used filters:
 • Food and related products machine operatorsx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company LATRAPS, KOO in Saldus
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicina darb graudu kalts operatorus un palgus, darbs uz noteiktu laiku. Priekšroka pretendentiem ar izpratni par tehniskiem jautjumiem, tehnisko izgltbu. Nepieciešamas datorprasmes (Word, Excell, uzmuma specifiska programma, kuras lietošanu apmcs uz vietas uzmum). Pretendentiem vlama vidj, vidj - profesionl izgltba. Darba samaksa skot no 4.40eur/h.CV stt: ...

 • Company Gaļas nams-Ādaži, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA Gaas nams-dai viens no lielkajiem uzmumiem Latvij, sakar ar jaunas raotnes atvršanu sav komand aicina pievienoties:  GAAS APSTRDES IEKRTU OPERATORU.Darba pienkumu apraksts:        sagatavot izejvielas malšanai;iekrtu darbbas uzraudzba un raošanas procesu kontrole atbilstoši raošanas tehnoloiskajm instrukcijm;gatavs produkcijas kvalittes kontrole un uzraudzba; raošanas operatoru darba koordincija, apmcba un kontrole;veikt citus darba pienkumus pc tieš vadtja rkojuma. Prasbas kandidtiem:      darba pieredze ldzg amat, izpratne par raošanas iekrtm; mrtiecba, godgums, pozitva attieksme;atbildbas sajta, precizitte un sistemtiskums.Uzmums piedv:  ...

 • Company DC RESTORANI, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Prtikas raošanas ceh tiek meklts pavrs, strdt gribošs, atbildgs un bez kaitgiem ieradumiem.Piedvjam visu nepieciešamo pilnvrtgam darbam:Apmcbas atbilstoši uzmuma standartiem.Konkurtspjgu atalgojumu.Atsaucgus un smaidgus kolus, kas vienmr atbalsts un paldzs.Pavra atbildbas sfras:Pusfabriktu sagatavošana atbilstoši uzmuma standartiem.Higinas un paškontroles normu ievrošana.Darba laiks: 5 dienas ned (no svtdienas ldz ceturtdienai)CV ar nordi „Pavrs/-e” stiet uz e-pastu.  vai 29861215...

 • Company ARIOLS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  - Apkalpot gaas produktu raošanas iekrtas un raot produkciju;- Novrtt gatavo gaas produktu kvalitti;- Sekot ldzi iekrtu tehniskajam stvoklim, fikst iekrtu darba traucjumus un operatvi tos novrst;- Veikt iekrtu sanitro apstrdi atbilstoši mazgšanas instrukcijm.Tehnisks zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbm.CV stt uz e-pastu:  Ms novrtjam katru pieteikumu, bet lgums emt vr, ka sazinsimies ar otrs atlases krtas kandidtiem.Pamatojoties uz ES regulu 2016/679 par Fizisko personu datu aizsardzbu, atlases projektam beidzoties, Jsu pieteikums tiks dzsts no Ariols SIA e-pasta....

 • Company ARIOLS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darba pienkumi;- nodrošint kvalitatvu un drošu saldtas gaas produkcijas raošanu noteikt apjom;- strdt ar gaas malšanas un maisšanas iekrtm;- novrtt gatavo gaas produktu kvalitti;- sekot ldzi iekrtu tehniskajam stvoklim, fikst iekrtu darba traucjumus un operatvi tos novrst;- veikt iekrtu sanitro apstrdi atbilstoši mazgšanas instrukcijm.Prasbas:- spja veikt fizisku darbu;- disciplna, augsta atbildbas sajta.CV stt uz e-pastu:  Ms novrtjam katru pieteikumu, bet lgums emt vr, ka sazinsimies ar otrs atlases krtas kandidtiem.Pamatojoties uz ES regulu 2016/679 par Fizisko personu datu aizsardzbu, atlases projektam beidzoties, Jsu pieteikums tiks dzsts no ''Ariols'' SIA e-pasta....

 • Company VALMIERAS PIENS, AS in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  AS „Valmieras piens” aicina pievienoties komandai FASŠANAS OPERATORUS. DARBA PIENKUMI:Sagatavot taru produkcijas iepildšanai;Pildt produktu tar;Sekot fasšanas iekrtas izmantošanai;Veikt sanitrs apstrdes programmu;Piedalties gatavs produkcijas nostšanas proces.JA TEV IR: Vismaz vidj izgltba;Fizisk izturba un atbildbas sajta;Pozitva attieksme pret darbu un spja strdt kolektv; Iespja strdt ar sestdiens un svtdiens maiu darba laiku.MS PIEDVJAM:Iespju strdt un pilnveidoties liel un starptautisk uzmum; Dinamisku darba vidi; Apmcbu, uzskot darbu; ...

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem LatvijAICINA PIEVIENOTIES komandas biedru PRTIKAS PRODUKTU RAOŠANAS OPERATORU Darba pienkumos ietilpst:Darbs pie prtikas produktu raošanas.Darbs ar prtikas produktu raošanas iekrtm un instrumentiem.Prasbas kandidtiem:Vlama iepriekšja pieredze prtikas produktu raošanas nozar vai specil izgltba attiecgaj nozar.Atbildga un rpga attieksme pret darbu.Spja veikt fiziski aktvu darbu.Spja strdt individuli un komand.Uzmums piedv:Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum.Konkurtspjgu atalgojumu.Socils garantijas.Draudzgus kolus un atsaucgus vadtjus....

 • Company LATVIJAS MAIZNIEKS, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ...

 • Company HR factor, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darbs svaigs gaas apstrdes un saiošanas cehDarba pienkumi: fast, svrt, iesaiot svaigo putnu gau un gatavos izstrdjumus, k ar citi ldzgi pienkumi.Darba vieta: ekavas pagasts, 20 km no Rgas.Tiek nodrošints transports: - 1 reizi ned ekava-Daugavpils-Rzekne-Ludza-Vini-Jkabpils-ekava;- katru darba dienu no dienesta viesncas uz darba vietu un atpaka.Darba apstki: Darbiniekiem tiek izsniegti higiniskie darba virsaprbi, gumijas cimdi, cepurtes.Nepieciešams silts un rts darba aprbs.Dienesta viesnca:  ekava, 4- vietgi numuri. Numuros ir dušas, tualetes. Ir kopj atptas telpa un neliela virtuve (mikroviu krsnis, tjkannas, ledusskapis). Par viesncu jmaks 4 EUR par nakti (tiks ieturts no darba algas).Ldzi obligti  jem  gultas vea. Ja nav savas gultas veas, dienesta viesnc to var izrt par 6 EUR ned.Blaku...

 • Company Cēsu alus, AS in Amata
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Realizt amata misiju:Es efektvi uzraugu pildšanas lnijas darbu, lai saraotu augstas un nemaingas kvalittes produktus. Rpjos par krtbu atbildb esošajos sektoros.Pienkumi:nodrošint raošanas iekrtu ritmisku, neprtrauktu darbbu un uzturt darba krtb raošanas iekrtas;nodrošint kvalitatvu, tehnoloiskajm prasbm un instrukcijm atbilstošu produkcijas pildšanu.Prasbas kandidtiem:vlama pieredze darb pie raošanas iekrtm (vlams prtikas rpniecb);atbildba, precizitte un godgums;spjas un vlme mcties.Tu saemsi:iespju iegdties produkciju par pievilcgm cenm un nobaudt produktu pirms t nokšanas veikala plaukt;apmcbu, kas nepieciešama darba pienkumu veikšanai;labus darba apstkus, veselbas apdrošinšanu, socils garantijas un nelaimes gadjumu apdrošinšanu;darba samaksu no 1004 EUR (bruto) mnes (atbilstoši iegtajai...

 • Company VALMIERAS PIENS, AS in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  AS „Valmieras piens” aicina pievienoties komandai RAOŠANAS OPERATORU (-I). GALVENIE DARBA PIENKUMI: • Apkalpot raošanas iekrtas un kontrolt to izmantošanu;• Regulri veikt iekrtu apskati, apkopi, savlaicgi novrst iespjamos bojjumus un tehnoloisk procesa neatbilstbas;• Uzturt iekrtu blokus trb, krtb;• Ievrot un kontrolt sanitro normu un higinas prasbu ievrošanu tehnoloisko iekrtu ekspluatcijas laik produktu raotns.PRASBAS KANDIDTAM: • Atbilstoša vidj profesionl izgltba; • Priekšrocbas kandidtiem ar iepriekšju darba pieredzi raošanas uzmum; • Iespja strdt summto darba laiku (t.sk. darbs brvdiens, svtku diens); • Augsta atbildbas sajta.MS PIEDVJAM: ...

 • Company HR factor, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darbs svaigs gaas apstrdes un saiošanas cehDarba pienkumi: fast, svrt, iesaiot svaigo putnu gau un gatavos izstrdjumus, k ar citi ldzgi pienkumi.Darba vieta: ekavas pagasts, 20 km no Rgas.Tiek nodrošints transports: - 1 reizi ned ekava-Daugavpils-Rzekne-Ludza-Vini-Jkabpils-ekava;- katru darba dienu no dienesta viesncas uz darba vietu un atpaka.Darba apstki: Darbiniekiem tiek izsniegti higiniskie darba virsaprbi, gumijas cimdi, cepurtes.Nepieciešams silts un rts darba aprbs.Dienesta viesnca:  ekava, 4- vietgi numuri. Numuros ir dušas, tualetes. Ir kopj atptas telpa un neliela virtuve (mikroviu krsnis, tjkannas, ledusskapis). Par viesncu jmaks 4 EUR par nakti (tiks ieturts no darba algas).Ldzi obligti  jem  gultas vea. Ja nav savas gultas veas, dienesta viesnc to var izrt par 6 EUR ned.Blaku...

 • Company Riori, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Aicinm darb prtikas produktu raošanas operatoru. Darba pienkumi - darbs ar augstspiediena iekrtm ( autoklviem ); apmcba tiks nodrošinta.Prasbas kandidtiem -  spja tri un preczi apgt nepieciešams iemaas.Darba laiks no 8-17Darba alga 4,50 EUR/stund BrutoCV stt uz ; sazinsimies ar kandidtiem, kas tiks izvirzti nkamajai atlases krtai....

 • Company LATRAPS, KB in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  LPKS „LATRAPS” ir lielk graudu un rapšu audztju kooperatv sabiedrba Latvij un Baltij, kas pieder Latvijas zemniekiem. Kooperatva pamatdarbba ir lauksaimnieciskai raošanai nepieciešamo izejvielu un preu sagde un Biedru izaudzts produkcijas realizcija Latvij un pasaules tirgos.Turpinot savu attstbu, LPKS „LATRAPS” aicina pievienoties savai komandai:IESALA RAOŠANAS IEKRTU OPERATORA PALGSGalvenie darba pienkumi:- Uzturt raošanas iekrtas tehnisk krtb un veikt to regulru apkopi;- Veikt kravu pieemšanu un saraots produkcijas atkraušanu;- Veikt iekrtu uzkopšanas darbus;- Fast saraoto iesala produkciju maisos, prvietot to, u.c. saimnieciskos darbus.Prasbas pretendentiem:Pamatizgltba;Datorprasmes lietotja lmen;Fizisk izturba;Pieredze darb raošanas uzmum (vlama);Autokara vadšanas apliecba (vlama).Ms ...

 • Company RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 12.09.2020

  Prtikas produktu raošanas operators Prasbas:  pieredze gaas produktu raošan vismaz 3 gadi.e-pasts: ...

 • Company RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 12.09.2020

  Prtikas produktu raošanas operators Prasbas:  pieredze gaas produktu raošan vismaz 3 gadi.Darba vieta: "Sabnes", Pii, Babtes pag., Babtes nov.e-pasts: ...

 • Company Puratos Latvia, SIA in Amata
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Puratos Group ir starptautisks uzmums, kas prstvts vairk k 100 valsts vis pasaul. Puratos Latvia uzmuma pamatnodarbošans ir augu un ogu izejvielu raošana jogurta, saldjuma, maizes un konditorejas prstrdes uzmumiem. Tpat Puratos Latvia rao ar “Pre” preu zmes produktus, piedvjot gala patrtjiem ievrjumus, augu un  kafijas srupus, sulas un tomtu mrces. Aicinm pievienoties msu kolektvam:Raošanus operatorus/-esGalvenie darba pienkumi: Veikt un uzraudzt ar izejvielu sagatavošanu, pildšanu vai vršanu saistts raošanas tehnoloisks iekrtas, k ar citus pienkumus, lai nodrošintu efektvu raošanas procesu. Amata prasbas kandidtiem: Vidj vai vidj specil izgltba; Pieredze un vlme apgt tehnoloisks raošanas iekrtas; Augsta atbildbas sajta par veicamo darbu; Aprba, vlme mcti...

 • Company Rūjienas saldējums, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Raošanas iekrtu operatoru Pienkumi:Pamatdarbs pie raošanas iekrtm, lnijm (produkta palaišana, uzraudzba, lniju regulcija, u.c.)Uzraudzt raošanas iekrtu darbbuVeikt raošanas iekrtu un lniju plnveida un neplnotos remontdarbusNodrošint raošanas iekrtu tehnisks apkopes Prasbas:Pieredze remontatsldznieka darb, vlams ar raošanas iekrtm vai ldzg sfrPrecizitte, atbildbas sajtaIniciatva un labas komunikcijas spjasSpja mrtiecgi un patstvgi organizt savu darbu Piedvjam:Interesantu darbu, jaunas zinšanasMaiu darbsStabilu atalgojumu un socils garantijasKolu atbalstu darba ...

 • Company OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 10.09.2020

  SIA Otau Dzirnavnieks ir sertificts daudznozaru uzmums ar vairk k 24 gadu pieredzi.  Viena no darbbas sfrm ir graudu prstrde. Sakar ar apjomu palielinšanos aicinm msu komandai pievienoties GRAUDU APSTRD OPERTATORUS.Tavi pienkumi:Graudu apstrdes iekrtu uzraudzba;Nodrošint kvalitatva produkta raošanu atbilstoši noteiktai produkta specifikcijai;Gatavo produktu fasšana;Nepieciešambas gadjum veikt kravu iekraušanu un izkraušanu ar autokru; Nodrošint korektu un atbilstošu dokumentcijas aizpildšanu. No Tevis sagaidm: Spju strdt preczi un ar atbildgu attieksmi pret veicamo darbu; Iespja strdt maiu darbu (dienas un nakts maias); Spja veikt fizisku darbu. Ms Tev piedvjam:Iespju strdt st...

 • Company GM LOGISTICS, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 10.09.2020

  SIA GM Logistics aicina darb:TARAS  IEKRTU OPERATORU (klasifikatora kods 8160 03)Galvenie uzdevumi:Darbs ar taras mazgšanas iekrtu atbilstoši instrukcijmTaras kvalittes kontroleTehnoloisko pierakstu veikšanaPrasbas:Spja patstvgi organizt savu darbu Iespja strdt maiu darbuAugsta atbildbas sajta un precizittePiedvjam:Interesantu un atbildgu darbu stabil uzmumKvalifikcijai un darba rezulttiem atbilstošu atalgojumu Profesionls pilnveidošans iespjas; Veselbas apdrošinšanu pc 2 nostrdtiem gadiemAlga 3,5 – 4.00 EUR stundCV un pieteikuma vstuli ldzam stt  uz e – pastu: guntars" rel="nofollow">@baltais.lv ldz 18.09.2020., papildus informcija pa tlruni 26619146 (darba diens ldz plkst. 17:00) ...

 • Company ARIOLS, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Darba pienkumi;- nodrošint kvalitatvu un drošu saldtas gaas produkcijas raošanu noteikt apjom;- strdt ar gaas malšanas un maisšanas iekrtm;- novrtt gatavo gaas produktu kvalitti;- sekot ldzi iekrtu tehniskajam stvoklim, fikst iekrtu darba traucjumus un operatvi tos novrst;- veikt iekrtu sanitro apstrdi atbilstoši mazgšanas instrukcijm.Prasbas:- spja veikt fizisku darbu;- disciplna, augsta atbildbas sajta.Darba pieredze gaas apstrd tiks uzskatta par priekšrocbuCV stt uz e-pastu:  Ms novrtjam katru pieteikumu, bet lgums emt vr, ka sazinsimies ar otrs atlases krtas kandidtiem.Pamatojoties uz ES regulu 2016/679 par Fizisko personu datu aizsardzbu, atlases projektam beidzoties, Jsu pieteikums tiks dzsts no ''Ariols'' SIA e-pasta....

 • Company Chocolette Confectionary, SIA in Other
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Uzmumam nepieciešams ŠOKOLDES RAOŠANAS IEKRTU OPERATORS.NEPIECIEŠAMA vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze prtikas raošan uz raošanas iekrtm.Darbs saistts ar smagumu celšanu un prvietošanu.Pilnas slodzes darbs, summt darba laika uzskaite.Darba pienkumi:Raošanas lnijas darbbas uzraudzšana. Iekrtu korišana un regulšana.Iekrtu darba parametru maia, ja nepieciešams (mainot izmru, izstrdjuma svaru utt.).Tehnoloisk rema un raošanas lnijas sinhronas darbbas nodrošinšana, izmantojot automatizcijas.Iekrtu nodrošinšana ar izejvielm un iepakojuma materiliem.Prasbas kandidtiem:Vidj vai vidj specil izgltba.Fizisk izturba, spja strdt kvalitatvi un intensvi....

 • Company AGROLATS, SIA in Other
  06.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  SIA "Agrolats" aicina darb graudu apstrdes operatoru.Pienkumi:- Nodrošint pilnu pirmapstrdes ciklu no graudu pieemšanas ldz kraušanai un transportšanai;- Veikt tehnisko apkopi un remontdarbus darb nepieciešamajm iekrtm.Prasbas:- Augsta atbildbas sajta un spja organizt savu darbu patstvgi;- Pamatzinšanas mehnik un remontspja;- Iepriekšja pieredze graudu pirmapstrd tiks uzskatta par priekšrocbu.Piedvjam:- Darbu stabil Latvijas uzmum;- Stabilu atalgojumu no 1100, 00 EUR bruto;- Socils garantijas;- Veselbas apdrošinšanu.Savus pieteikuma CV stt uz ...

 • Company RIGAS DZIRNAVNIEKS, AS in Other
  06.09.2020 Updated on: 08.09.2020

  AS “Rgas Dzirnavnieks” ir viens no lielkajiem graudu prstrdtjiem Baltij, raojam un prdodam graudu prstrdes produktus - visu veidu kviešu un rudzu miltus, miltu maisjumus, prslas, placintus graudus un putraimus industrilajiem patrtjiem (maizniekiem un konditoriem), k ar fasto produkciju individulam patriam. Populrkie zmoli: Herkuless, st Saimniece.Uz vasaras sezonu (augusts-septembris) aicinm darbGRAUDU PIEEMŠANAS OPERATORUSGalvenie darba pienkumi:    Veikt graudu un to apstrdes produktu pieemšanu, izvietošanu    Veikt graudu izkraušanas un iekraušanas darbus Prasbas:    fizisk izturba    augsta atbildbas sajtu un precizitte    latviešu un vlams krievu valodas prasmesMs piedvjam:    darbs pc sldoš grafika, ar sestdiens un svtdiens (2 dienas darbs, 2 dienas atpta vai 1 diena darbs, 1 diena a...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Food and related products machine operators Edit filters