Jobmonitor. Search results for Food and related products machine operators

21 Jobs found

Used filters:
 • Food and related products machine operatorsx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company Gaļas nams-Ādaži, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA Gaas nams-dai viens no lielkajiem uzmumiem Latvij, sakar ar jaunas raotnes atvršanu sav komand aicina pievienoties:  GAAS APSTRDES IEKRTU OPERATORU.Darba pienkumu apraksts:        sagatavot izejvielas malšanai;iekrtu darbbas uzraudzba un raošanas procesu kontrole atbilstoši raošanas tehnoloiskajm instrukcijm;gatavs produkcijas kvalittes kontrole un uzraudzba; raošanas operatoru darba koordincija, apmcba un kontrole;veikt citus darba pienkumus pc tieš vadtja rkojuma. Prasbas kandidtiem:      darba pieredze ldzg amat, izpratne par raošanas iekrtm; mrtiecba, godgums, pozitva attieksme;atbildbas sajta, precizitte un sistemtiskums.Uzmums piedv:  ...

 • Company Aveluk Grupa, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darbs gaas prstrdes uzmumPienkumiNoemt produkciju no rmjiem, prvietot uz iepakošanas iekrtm.Sekot ldzi racionlai iepakojam materila izlietošanai.Nogdt iepakojamo produkciju no atdzesšanas kameras ldz iepakošanas mašnm.Vadt un uzraudzt produktu iepakošanas iekrtas.Lmt etietes.Iepakoto produkciju novietot kasts.Piedvjam Stabilitti un socils garantijas. Nepieciešamo darba aprbu. Padartajam darbam atbilstošu un konkurtspjgu atalgojumu. CV stt uz e-pastu:  Sazinsimies ar otrs krtas pretendentiem....

 • Company MEAT UNION, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  PRTIKAS PRODUKTU RAOŠANAS OPERATORS (816001)Galvenie amata pienkumi:1.1. Sagatavot desu pildšanai nepieciešamo izejvielu sastvu.1.2. Sagatavot kpinšanai nepieciešamo izejvielu sastvu.1.3. Stingri ievrot nepieciešamo izejvielu sastvu daudzumus un normas.1.4. Gatavojot izejvielu sastvus stingri ievrot temperatras remu.1.5. Kontrolt izmantojamo iekrtu trbu. Veikt mazgšanas darbus pc nepieciešambas.CV stt uz e-pastu:  vai darba diens aizpildt anketu uzmuma apsardzes punkt - Viršu iela 56, Daugavpils (Krii)....

 • Company MEAT UNION, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  PRTIKAS PRODUKTU RAOŠANAS OPERATORA PALGS Galvenie amata pienkumi:1.1. Sagatavot desu pildšanai nepieciešamo izejvielu sastvu.1.2. Sagatavot kpinšanai nepieciešamo izejvielu sastvu.1.3. Stingri ievrot nepieciešamo izejvielu sastvu daudzumus un normas.1.4. Gatavojot izejvielu sastvus stingri ievrot temperatras remu.1.5. Kontrolt izmantojamo iekrtu trbu. Veikt mazgšanas darbus pc nepieciešambas.CV stt uz e-pastu:  vai darba diens aizpildt anketu uzmuma apsardzes punkt - Viršu iela 56, Daugavpils (Krii)....

 • Company MEAT UNION, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darbs gaas prstrdes uzmumGalvenie amata pienkumi: Vadt un uzraudzt produktu iepakošanas iekrtas.Noemt produkciju no rmjiem, prvietot uz iepakošanas iekrtm.Lmt etietes.Sekot ldzi racionlai iepakojam materila izlietošanai.Iepakoto produkciju novietot kasts.Nogdt iepakojamo produkciju no atdzesšanas kameras ldz iepakošanas mašnm.Regulri informt noliktavas przini par iepakojam materila, etiešu daudzumu. Ziot par problmm. CV stt uz e-pastu:  vai darba diens aizpildt anketu uzmuma apsardzes punkt - Viršu iela 56, Daugavpils (Krii)....

 • Company Universal Services, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Prasbas: Darba pieredze un/ vai izgltba jomCV stt: Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz 2. Prrunu krtu....

 • Company Universal Recruitment, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Prasbas: Darba pieredze un/ vai izgltba jomCV stt: Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz 2. Prrunu krtu....

 • Company GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Viens no vadošajiem gaas prstrdes uzmumiem LatvijAICINA PIEVIENOTIES komandas biedru PRTIKAS PRODUKTU RAOŠANAS OPERATORU Darba pienkumos ietilpst:Darbs pie prtikas produktu raošanas.Darbs ar prtikas produktu raošanas iekrtm un instrumentiem.Prasbas kandidtiem:Iepriekšja pieredze prtikas produktu raošanas nozar.Atbildga un rpga attieksme pret darbu.Spja veikt fiziski aktvu darbu.Spja strdt individuli un komand.Uzmums piedv:Stabilu un daudzpusgu darbu augoš uzmum.Konkurtspjgu atalgojumu.Socils garantijas.Draudzgus kolus un atsaucgus vadtjus....

 • Company Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA "Rgas kombints lopbarbas rpnca" aicina pastvg darb operatoru kombints lopbarbas raošanas ceh. Pienkumi:Granult un ekstrdt kombinto lopbarbu un izejvielas, ievrojot tehnoloisko procesu, atbilstoši noteikumiem, standartiem un receptm.Apkalpot separatorus, skalpelatorus, attrt sietus.Uzmums piedv:Darbam nepieciešamo apmcbu;Stabilu atalgojumu bez aizkavšans un piemaksas.No kandidta sagaidm:Darba pieredzi raošan (k priekšrocba);Atbildgu attieksmi pret darbu;Vlmi strdt. Ldzu  stiet savus CV uz nordto e-pastu: ...

 • Company HR factor, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darbs svaigs gaas apstrdes un saiošanas cehDarba pienkumi: fast, svrt, iesaiot svaigo putnu gau un gatavos izstrdjumus, k ar citi ldzgi pienkumi.Darba vieta: ekavas pagasts, 20 km no Rgas.Tiek nodrošints transports: - 1 reizi ned ekava-Daugavpils-Rzekne-Ludza-Jkabpils-ekava;- katru darba dienu no dienesta viesncas uz darba vietu un atpaka.Darba apstki: Darbiniekiem tiek izsniegti higiniskie darba virsaprbi, gumijas cimdi, cepurtes.Nepieciešams silts un rts darba aprbs.Dienesta viesnca:  ekava, 4- vietgi numuri. Numuros ir dušas, tualetes. Ir kopj atptas telpa un neliela virtuve (mikroviu krsnis, tjkannas, ledusskapis). Par viesncu jmaks 4 EUR par nakti (tiks ieturts no darba algas).Ldzi obligti  jem  gultas vea. Ja nav savas gultas veas, dienesta viesnc to var izrt par 6 EUR ned.Blakus vie...

 • Company FOREVERS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ...

 • Company FOREVERS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ...

 • Company Latvijas balzams, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  AS Latvijas balzams ir vadošais alkoholisko dzrienu raotjs Baltij ar tradcijm bagtu vsturi kopš 1900. gada. Uzmumam ir divas alkoholisko dzrienu raotnes Rg – dzirkstošo vnu un vieglo alkoholisko dzrienu raotne un stipro alkoholisko dzrienu raotne. Uzmums nodrošina gandrz 600 darba vietas un ir viens no lielkajiem nodoku makstjiem Latvij.Aicinm msu kolektvam pievienoties:Raošanas iekrtu operatores/-us Galvenie pienkumi:Sagatavot iekrtas raošanas procesa uzskšanaiVeikt raošanas iekrtu sanitro un profilaktisko apkopi, regulšanuVeikt raošanas procesuVeikt produktu nomaiu uz lnijasAizpildt iekrtu reistrcijas urnlu un iekrtu mazgšanas urnluSekmgai darba izpildei nepieciešami:Vidj  vai arodizgltba tehniskaj jomAugsta atbildbas sajtaNevainojama darba kvalittePozitva un godga attieksme pret darbu u...

 • Company Cēsu alus, AS in Amata
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Realizt amata misiju:Es efektvi uzraugu pildšanas lnijas darbu, lai saraotu augstas un nemaingas kvalittes produktus. Rpjos par krtbu atbildb esošajos sektoros.Pienkumi:nodrošint raošanas iekrtu ritmisku, neprtrauktu darbbu un uzturt darba krtb raošanas iekrtas;nodrošint kvalitatvu, tehnoloiskajm prasbm un instrukcijm atbilstošu produkcijas pildšanu.Prasbas kandidtiem:vismaz pamatizgltba;pieredze darb pie raošanas iekrtm (vlams prtikas rpniecb);atbildba, precizitte un godgums;spjas un vlme mcties.Tu saemsi:iespju iegdties produkciju par pievilcgm cenm un nobaudt produktu pirms t nokšanas veikala plaukt;apmcbu, kas nepieciešama darba pienkumu veikšanai;labus darba apstkus, veselbas apdrošinšanu, socils garantijas un nelaimes gadjumu apdrošinšanu;darba samaksu no 700 EUR—850 EUR (bruto) mnes...

 • Company RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA in Other
  11.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Rzeknes gaas kombints”, re. Nr.42403012397,aicina darbPRTIKAS PRODUKTU RAOŠANAS OPERATORU                 Darba vietas faktisk adrese: „Sabnes”, Pii, Babtes pagasts, Babtes novads.Darba apraksts:−    Novrtt gaas, prtikas piedevu un palgmaterilu kvalitti;−    Sagatavot darbam atbilstošas gaas produktu izgatavošanas iekrtas, instrumentus un inventru;−    Izgatavot gaas produktu (pelmeus u.c. gaas pusfabriktus) atbilstoši tehnoloiskajm instrukcijm;−    Summtais darba laiks saska ar grafikuPiedvjam:    Darbu stabil un augoš uzmum;    Iespjas gt jaunu pieredzi, izaugsmes iespjas;    Stabilu atalgojumu bruto EUR 1004 un socils garantijas.CV ldzam stt:e-pasts : (ar nordi PRTIKAS PRODUKTU RAOŠANAS OPERATORS)Tlrunis informcijai: +371 28667679Kontaktpersona: Aigars Sprois.Pamatojoties uz Vispr...

 • Company LATVIJAS MAIZNIEKS, AS in Other
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ...

 • Company Mango Trade, SIA in Maisi
  08.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Kompnijai, kura nodarbojs ar garšvielu un dienu piedevu vairumtirdzniecbu un raošanu nepieciešams raošanas ceha darbinieks - raošanas operators (darbs Rga, Jaunciema gatve 326 un Tvaika 64).Darba pienkumi:Vieglo raošanas darbu izpilde ( malšana, maisšana, fasšana, maršana, komplektšana);Preces izkraušana/iekraušana uz paletes;Darba telpas un aprkojuma uzkopšana.Darba prasbas:Fiziski spcgs vrietis (maisi pa 25kg);Krtgs, uzmangs, strdgs;Atbildbas sajta par padartu darbu;Darba pieredze nav nepieciešama.Bzes tehnisks zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu.Piedvjam:Konkurentspjgu atalgojumu ar vism socilm garantijm. Alga ir atkarga no padarta.Prmijas izmaksu par plna prsniegumu.CV stt uz vai zvant 29893774...

 • Company RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, SIA in Other
  07.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Rzeknes gaas kombints”, re. Nr.42403012397,aicina darbPRTIKAS PRODUKTU RAOŠANAS OPERATORU (Gaas prstrdes ceh)                Darba vietas faktisk adrese: „Sabnes”, Pii, Babtes pagasts, Babtes novads.Prasbas kandidtiem:−    pamata vai visprj vidj izgltba;−    fiziska izturba, atbildba, spja strdt rpgi un preczi;−    iepriekšja pieredze nav nepieciešama, tiek organiztas apmcbas darbam nepieciešano iemau iegšanai.Darba apraksts:−    Novrtt gaas, prtikas piedevu un palgmaterilu kvalitti;−    Sagatavot darbam atbilstošas gaas produktu izgatavošanas iekrtas, instrumentus un inventru;−    Izgatavot gaas produktu (pelmeus u.c. gaas pusfabriktus) atbilstoši tehnoloiskajm instrukcijm;−    Summtais darba laiks saska ar grafikuPiedvjam:    Darbu stabil un augoš uzmum;    Iespjas gt jaunu pieredzi...

 • Company VG Agro grain, SIA in Agro
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  “Groward group” ir uzmumu grupa, kas prvalda uzmumus, kas aptver visu lauksaimniecbas raošanas ciklu. Radot zmolu „Groward group”, ms augm, nostiprinjm un izveidojm augstas kvalittes produktus un tirgojam tos dados starptautiskos tirgos.“Groward Group” pamatdarbbas virzieni ir olu un olu produktu raošana, graudaugu kultras, paši organisks un eksotisks, un mjputnu produkti. Turklt ms esam viens no lielkajiem lopbarbas raotjiem Lietuv, kas apgd lopkopbas kompleksus ar lopbarbu; ms esam lauksaimnieki un zemes apsaimniekotji.Aicinam pievienoties “Groward group” uzmumam SIA “ VG AGRO GRAIN”Graudu apstrdes OPERATORU Galvenie amata pienkumi:Graudu pieemšana, tršana, iepakošana, kraušana;Iekrtu uzturšana, pastjumu apkalpošana;Darbs ar graudu tršanas iekrtm;Darbs ar teleskopisko paclju un piekabi.P...

 • Company RĪGAS DZIRNAVNIEKS, AS in Other
  06.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Darba pamatmris: Nodrošint dzirnavu darbbu un kvalitatvas produkcijas raošanu Galvenie darba pienkumi:auzu dzirnavu iekrtu apkalpošana un uzraudzba regulra iekrtu tehnisks apkopes veikšana tehnoloisko procesu uzraudzba atbildba par produkcijas kvalitti un uzskaiti uzmuma noteikto kvalittes standartu un prasbu ievrošanaPrasbas: darba pieredze raošan izpratne par prtikas produktu raošanas tehnoloiju pamatprincipiem augsta atbildbas sajtu un precizitte sanitr grmatia vai izzia vlama izgltba saistb ar prtikas tehnoloijm...

 • Company LATVIJAS MAIZNIEKS, AS in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Food and related products machine operators Edit filters