Jobmonitor. Search results for Financial analysts

8 Jobs found

Used filters:
 • Financial analystsx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company VENTA ENERGY SERVICES, SIA in Venta
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums Venta Energy Services SIA aicina darb finanšu tirgus analtiiPrasbas kandidtiem: augstk izgltba (bakalaura grds) starptautiskaj ekonomik vai trs gadu pieredze finanšu nozarSvešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar krievu valodas zinšanasAlga: no 1200 ldz 1400 (bruto)Ms piedvjam konkurtspjgu un motivjošu atalgojumuCV un pieteikuma vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company CV Keskus OU Latvia filiāle, AKF in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Finanšu kontrolieti/-eToyota Material Handling Baltic Biznesa procesu centrs ir daa no Toyota Material Handling uzmuma, kas ir pasaules lderis noliktavu aprkojuma tirdzniecb un apkalpošan. Lai gan Toyota Material Handling uzmuma tkls aptver visu pasauli, biznesa procesu centrs atrodas Rg. Biznesa procesu centrs apkalpo Toyota Material Handling uzmumus vis Ziemeeirop.Darba aprakstsMneša slgšana/ month closing.Dadu atskaišu sagatavošana (statistika, naudas plsma).Kredtanalze.Kontu saldzinšana (reconciliation of accounts), kontrole, analze.Starptautisko grmatvedbas standartu przinšana.Obligtas angu valodas zinšanas.Izcilas prasmes darb ar MS Excel.Prasbas kandidtiemAugstk finanšu izgltba grmatvedb vai finanšu audit.Spja oti labi komunict gan rakstiski, gan mutiski angu valod.Spja strdt preczi...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle, AK in Amata
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darb Riska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05)  (Veckais riska kontrolieris / Senior Risk Controller) Galvenie amata pienkumi - Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem; - Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem; - Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai; - Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu ietekmi uz por...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle, AK in Amata
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darb Riska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05)  (Riska kontrolieris / Risk Controller) Galvenie amata pienkumi: - Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem; - Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem; - Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai; - Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu ietekmi uz portfeli saistb a...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle, AK in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darbRiska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05) (Jaunkais kvantitatvais analtiis / Junior Quantitative Analyst)Galvenie amata pienkumi•    Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem;•    Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem;•    Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai;•    Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle, AK in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darb Finanšu kontrolieri (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 02) Galvenie amata pienkumi Sagatavot, analizt un nogdt ikdienas Peas un Zaudjumu aprina atskaites atbilstoši darba procedrm un noteiktaj termi; Kontrolt ikdienas finanšu datu kvalitti un veikt ikdienas Peas un Zaudjumu aprina rdtju pamatotbas prbaudi; Veikt ikmneša, ikceturkša un ikgadjos finanšu datu slgumus lab kvalitt un noteiktajos termios; Uzturt veikt darba ierakstus un informciju, atbilstoši ICFR kontrolm; Sniegt atbalstu biznesa partneriem attiecb uz veiktajiem procesiem un attstt attiecbas ar iekšjm/rjm ieinterestajm pusm; Piedvt un ieviest idejas, lai turpintu uzlabot kvalitti un minimiztu patrto darba laiku; Uz...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle, AK in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darbRiska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05) (Jaunkais riska kontrolieris / Junior Risk Controller)Galvenie amata pienkumi- Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem;- Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem;- Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai;- Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu ietekmi u...

 • Company SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Rīgas filiāle, AK in Amata
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SEB AB Rgas filile (reistrcijas numurs 40003816496) aicina darbRiska analtii (LR Profesiju klasifikatora no. 2413 05) Galvenie amata pienkumi- Nodrošint atbalstu visu bankas struktrvienbu riska vadbas un riska kontroles dienestiem;- Regulri efektvi sazinties ar klientiem un citm ieinterestajm personm, k ar citiem riska kontroles nodaas darbiniekiem;- Prbaudt, vai tiek ievroti ieguldjumu ierobeojumi, un ziot par prkpumiem, tostarp informt par tiem tiešo vadbu, kas paredzti iekšjos/rjos noteikumos, kas piemrojami ldzeku prvaldbas un dzvbas apdrošinšanas nodaai;- Analizt un iztirzt konstattos prkpumus, k ar ieguldjumu ierobeojumu aktulo interpretciju, ieguldjumus, kas ietekm ieguldjumu portfeli, un attiecgo ieguldjumu ietekmi uz portfeli saistb ar noteiktajiem ieguldjumu ierobeoju...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Financial analysts Edit filters