Jobmonitor. Search results for Engineering professionals not elsewhere classified

26 Jobs found

Used filters:
 • Engineering professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company DITTON PIEVADKEZU RUPNICA, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Galvenie pienkumi: raošanas darbbas metroloisk nodrošinjuma kontroles organizšana; mršanas instrumenta stvoka kontrole; mršanas instrumenta verificšanas un kalibršanas veikšana; konstruktor- un tehnoloisks dokumentcijas sagatavošana un saskaošana. Prasbas: atbilstoša profesionl augstk izgltba; vismaz 1 gada pieredze ldzg amat; prasme organizt savu darbu; augsta atbildbas sajta un precizitte; mrtiecgums, radošums, konstruktvas domšanas dotbas. Uzmums piedv: stabilitti un profesionls attstbas iespjas; interesantu un atbildgu darbu pastvgi augoš uzmum; motivjošu atalgojumu, skot no 500.00 eiro, algas apmrs bs atkargs no prrunas rezulttiem un kandidta kvalifikcijas; socils garantijas. ...

 • Company KOMFOVENT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ...

 • Company AXON CABLE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Axon cable” izsludina konkursu uz  DARBA AIZSARDZBAS INENIERA (kods 2149-35) vakanci darbam Daugavpil. DARBA PIENKUMI:·         Darba izpildei nepieciešama sadarbba ar visu struktrvienbu vadtjiem, darbiniekiem. rj sadarbba - Valsts darba inspekcija, VUGD, Vides aizsardzbas dienests  un citas kontroljošs institcijas.·         Organizt un kontrolt darba aizsardzbas sistmu, ugunsdrošbas un civilas aizsardzbas, vides aizsardzbas prasbas uzmum.·         Kontrolt uzmuma visas struktrvienbas - vai tiek ievrota spk esoš darba aizsardzbas likumdošana, darba drošbas instrukcijas, raošanas sanitrie, ugunsdrošbas, darba vides aizsardzbas noteikumi un normas.·         Veikt uzmuma atbilstbas darba aizsardzbas, ugunsdrošbas un civilas aizsardzbas prasbm novrtšanu.·         Veikt darba vides risku n...

 • Company LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVIZIJAS CENTRS, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ...

 • Company LOCITECH PRODUCTION, SIA in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Locitech Production ir metlapstrdes uzmums Jelgav, kas jau vairk k 10 gadus nodarbojas ar augstas kvalittes interjera dizaina priekšmetu un mbeu raošanu eksportam.Šobrd uzmums aicina savai komandai pievienoties PLNOŠANAS INENIERIkura atbildb bs uzmuma klientu raošanas pastjumu apstrde un izpildes kontrole.Galvenie pienkumi• Pastjumu pieemšana, reistršana un apstrde programm MS Dynamics NAV, nepieciešams dokumentcijas sagatavošana• Raošanai nepieciešamo materilu pastšana, sadarbba ar piegdtjiem, rpakalpojumu sniedzjiem• Rinu izrakstšana klientiem, ienkošo rinu grmatošana • Komunikcija ar klientu vis pastjuma izpildes laik• Sadarbba ar uzmuma raošanas un loistikas nodau, noliktavuPrasmes un prasbas• Pieredze ldzvrtg jom (raošana, projektu vadba u.c.)• Pieredze darb ar ERP sistmm (MS Dynamics...

 • Company JAUDA, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ...

 • Company GAUJAS KOKS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb Galveno inenieri- mehnii darbam SIA "Gaujas Koks", vien no lielkajiem kokapstrdes un metlapstrdes uzmumiem Baltijas valsts.GALVENIE DARBA UZDEVUMI:Vadt raošanas procesus (metla griešanas, metinšana, montas darbi)Industrilo iekrtu raošanas plnošana.Sniegt ierosinjumus raošanas procesa pilnveidošanaiVeicint efektivittes paaugstinšanuOrganizt kvalittes kontroli.PIEDVJAM:Darbu stabil uzmum, kur Jums bs lieliska iespja profesionli sevi pierdt un attstties;Stabilu, konkurtspjgu atalgojums 4300 EUR mnes (bruto) pc prbaudes laika;Visus nepieciešamos resursus kvalitatvai darba pienkumu veikšanai;Socils garantijas.Ja jums ir augstk tehnisk izgltba, padziintas zinšanas metlapstrdes tehnoloiju jom vai mašnbv, esat apveltts ar iniciatvu, augstu atbildbas izjtu, k ar teicamm sadarbbas un vad...

 • Company ZDOROV GROUP, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ·            Iekrtu uzstdšana, uzturšana un profilaktisko procedru nodrošinšana;·            Tehnoloisko procesu un darbbu plnošana;·            Konsultciju sniegšana par iekrtas un personla racionlu izvietošanu; ·            Problmsituciju risinšana.CV ar motivcijas vestuli ldzu stt uz: PRASMES·            Specil vai augstk izgltba inenierzintu un/vai tehnisk jom;PAPILDUS PRASBAS·            Labas komunikcijas un sadarbbas prasmes;·            Spja uzemties atbildbu un iniciatvu;...

 • Company PASAZIERU VILCIENS, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  ...

 • Company BELAM-RIGA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  BELAM-RIGA, SIAAicina darb Dzelzcea transporta inenieriPrasbas: - augstk profesionl izgltba ar dzelzcea transporta ineniera kvalifikciju, ar pieredzi DMR dzelzcea digitlo vilcienu radiosakaru sistmu projektšan un ieviešan, pamatojoties uz Motorola Solutions raotm iekrtm. - Pieredze ar programmatru Konnect Admin, Konnect Dispatch, Konnect Rail, TRBONet Plus.Pienkumi ietver DMR standarta vilcienu radiosakaru projekta sagatavošanu, frekvenu plnošanu, programmatras prskatšanu un pielgošanu, aprkojuma programmšanu un konfiguršanu, personla apmcbu.CV un pieteikuma vstuli ldzam stt SIA „Belam-Rga” uz adresi ...

 • Company AFLEKS BALTIC, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba pienkumiMetlapstrdes CNC iekrtu uzstdšana un apkalpošanaIekrtu defektu reistrcija un novršana, profilaktskas darbbu veikšanaKlientu apmcbas procesa organizšana, konsultšana un problmsituciju risinšanaAktva sadarbba ar piegdtjiemPrasbasAugstk tehnisk izgltbaLabas latviešu, krievu, angu un spu valodas zinšanasLabas komunikcijas un sadarbbas prasmesPiedvjamInteresantu darbu draudzgj vidStablo atalgojumuProfesionlas attstbas iespjasKontaktinformcija: Mihails Jakovevs, tlr. 28007792, e-pasts: ...

 • Company RIGAS ELEKTROMASINBUVES RUPNICA, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  A/S RER piedv darbu darba aizsardzbas inenierim. Prasbas kandidtiem: - darba aizsardzbas pamatlmea izgltba (min. 60 stundas);- ugunsdrošbas apmcba (min. 160 stundas);- pamatzinšanas vides aizsardzb.Pilna slodze. CV stt uz e-pastu: ...

 • Company New Concept Solutions, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  New Concept Solutions, SIA aicina darb GALVENO INENIERUPienkumi:- Noskaidrot mašnas pielietojumu un ekspluatcijas apstkus.- Iepazties ar esošo analogu konstrukcijm.- Iepazties ar esošo tehnisko dokumentciju.- Noskaidrot patrtju vlmes un prasbas.- Izstrdt skiu projektu.- Saskaot projektu ar pasttju.- Izveidot kopsalikuma rasjumu.- Izstrdt mezglu un detau rasjumus.- Izveidot nepieciešamo tehnisko dokumentciju.- Novrtt izstrdjuma risku. Kontaktinformcija:  e-pasts: ...

 • Company EAST METAL, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Outsourcing without the CompromisesSIA "East Metal" ir rzemju kapitla metlapstrdes uzmums, kas dibints 1997. gad.Uzmums sniedz rpakalpojumus metlapstrdes jom - pc pasttja skicm vai rasjumiem izgatavo nestandarta konstrukcijas.Uzmuma galven raotne atrodas Dobel, ar struktrvienbm Jelgav un Daugavpil. Kop uzmum nodarbinti vairk, k 720 darbinieku.Savam draudzgajam kolektvam aicinm pievienoties:eometrijas inenieri(darbam Daugavpil)Prasbas: augstk /nepabeigta augstk izgltba (var bt pdj kursa students); krievu, latviešu un angu valodas-sarunvalodas lmen; vlme un spjas mcties un pilnveidoties; labas saskarsmes un komunikcijas prasmes; augsta atbildbas sajta, spja patstvgi organizt un plnot savu darbu. Darba pienkumi: dokumentcijas izstrde (izmru protokoli un prbaudes inst...

 • Company SMARTLYNX AIRLINES, SIA in Viši
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Aviokompnija "SmartLynx Airlines" izsludina vakanci "Tehnisks Apkopes Plnošanas Nodaas Vadtjs".Prasbas:Lidmašnu ineniera grds vai atbilstošas augstskolas diploms;5 vai vairk gadu pieredze strdjot ldzg amat avicijas industrij;Przina EASA regulu prasbas;Przina Part 145 regulas;Pieredze ar A320 un A330 lidmašnm tiks uzskatts par priekšrocbu;Izcilas Angu valodas zinšanas (rakstos un run).Galvenie pienkumi:Atbildgi par procedru definšanu, attstšanu, ieviešanu un kontrolšanu departament, lai nodrošintu lidojumspjgumu;Uzturt SmartLynx Airlines floti lidojumspjguma prasbu lmen;Radt stermia, vidja termia un ilgtermia tehnisks apkopes plnus ar Cmcoft Oases programmu;A320 lidmašnu tehnisks apkopes programmas uzraudzbas un kontroles sistmas nodrošinšana;Departamenta vadba, veicot rezulttu analzi un da...

 • Company DITTON PIEVADKEZU RUPNICA, AS in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Metroloijas INENIERIS (2149 19)Galvenie pienkumi: raošanas darbbas metroloika nodrošinjuma kontroles organizšana; mršanas instrumenta stvoka kontrole; mršanas instrumenta verificšanas un kalibršanas veikšana; konstruktor- un tehnoloisks dokumentcijas sagatavošana un saskaošana. Prasbas: atbilstoša profesionl augstk izgltba; vismaz 1 gadu pieredze ldzg amat; prasme organizt savu  darbu; augsta atbildbas sajta un precizitte; mrtiecgums,  radošums , konstruktvas domšanas dotbas; Uzmums piedv: stabilitti un profesionls attstbas iespjas; interesantu un atbildgu darbu pastvgi augoš uzmum; motivjošu atalgojumu; socils garantijas. Kontaktinformcija: Akciju sabiedrba „Ditton pievadu rpnca”, re.Nr.40003030187 Daugavpils, Višu iel 17 Tlr.6...

 • Company RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  ...

 • Company KORNBEST, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

   SIA Kornbest,(re.nr. 40203147721)Aicina darb Iekrtu inenieriDarba pienkumi :o    Prraudzt iekrtu korektu darbbu,o    Iekrtu remontso    Iekrtu regulšana atbilstoši pastjumiemo    Iekrtu programmšanao    komunict niešu valod ar nas sadarbbas partneriemDarba vietas adrese : Jauntrei, Grnes, Olaines nov., Olaines pag.Atalgojums : EUR 1100 BrutoDarba devja kontaktinformcija : Mrtiš Kraujiš, t.371 26485324, ...

 • Company LATVENERGO, AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company Ventspils metināšanas rūpnīca, SIA in Ventspils
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “Ventspils metinšanas rpnca” ir metla konstrukciju raošanas uzmums. Aicinm darb KVALITTES INENIERI – darbs metlapstrd, metla konstrukciju izgatavošan.Darba pienkumi: Veikt raošanas procesa un saraots produkcijas kvalittes uzraudzbu. Darbs ar mrinstrumentiem, kas prasa precizitti un augstu atbildbas sajtu. Uzraudzt kvalittes sertifiktu nodrošinšanu saraotajm konstrukcijm. Organizt jaunu raojamo konstrukciju sertificšanu. Produkcijas kvalittes apliecinošo dokumentu izrakstšana atbilstoši sertifikcijas prasbm. Zinšanas un izpratne par ISO standartiem: ISO 1090, ISO 14001, ISO 3834, ISO 9001. Piedalties uzmuma ISO sertifikcijas proces. Sniegt atskaites par konstattajiem defektiem. Metintu konstrukciju eometrijas mršana. Mrinstrumentu un šablonu kalibrcija. Mršanas metodikas izstrde....

 • Company HIDROLATS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  LSEZ SIA ,,HIDROLATS" piedv darbu: KVALITTES INENIERIMDarba pienkumi:Darbs metlapstrd, hidraulisko ciIindru izgatavošan;Darbs ar mrinstrumentiem, kas prasa precizitti un augstu atbildbas sajtuPraslbas:Augstk profesionl(tehnisk) izgltba;Iepriekšja darba pieredze tiks uzskatta par priekšrocbu.Darba alga skot no 800,00 EUR uz rokas.Kontakttelefons 26052390Zvant darba diens no 9.00-15.30e-pasts: ...

 • Company BM INDUSTRIAL, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Prasbas kandidtiem:- tehnisk izgltba (ineniertehnologs, metlapstrdes inenieris);- metla izstrdjumu izgatavošanas, mehniskas apstrdes, metinšanas tehnoloiju un procesu izpratne.NORMTJA DARBA PIEREDZE NAV OBLIGTI!Kontaktpersona - Ludmila Krasakova, direktoretlr. 26576628e-pasts: l...

 • Company LATVENERGO, AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  ...

 • Company LATVENERGO, AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  ...

 • Company LATVENERGO, AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  ...

 • Company LATVENERGO, AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Engineering professionals not elsewhere classified Edit filters