Jobmonitor. Search results for Electrical mechanics and fitters

42 Jobs found

Used filters:
 • Electrical mechanics and fittersx
Displaying 1-42 of 42 results.
 • Company SCAN-PLAST LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir paši specializjies kompoztmaterilu izstrdjumu un bvkonstrukciju raošan un tirdzniecb, aicina darb ELEKTROMEHNII. Prasbas:     Zinšanas un iemaas dadu raošanas elektromehnisko iekrtu remonta darbos un apkop;     Prasme noteikt elektromehnisko iekrtu bojjumus un patstvgi rast racionlus risinjumus;     Darba pieredze ldzg amat;     Augsta precizitte un atbildbas sajta;     Labas sadarbbas prasmes ar koliem; Piedvjam:      Dinamisku un interesantu darbu raošanas uzmum Liepj;      Darbam nepieciešamo aprkojumu; Lai pieteiktos:Saistb ar COVID-19 vrusa izplatbu Latvij darba pieteikuma anketas šobrd nav iespjams aizpildt kltien, tau aicinm stt CV uz e-pasta adresi !Atvainojamies par sagdtajm nertbm!Pieteikumi tiek izskatti nedas laik no iesniegšanas...

 • Company LOKREM, SIA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  A/S „Daugavpils Lokomotvju Remonta Rpnca” - lielkais lokomotvju un dzelzcea nozares detau un rezerves dau raošanas uzmums, sakar ar pastjumu apjomu palielinšanos un jauna projekta uzskšanu aicina pievienoties uzmuma komandai: ELEKTROATSLDZNIEKUDarba pienkumi:elektroinstalcija, elektroiekrtu montas veikšana, kabeu un vadu stiprinjumu darbi, elektroiekrtu un elektroietaišu uzturšana, elektroiekrtu remonts reostta izminjumosPrasbas:augstk izgltba dzelzcea transporta jom, darba pieredze specialitt, darba pieredze elektroiekrtu remont reostta izminjumos ...

 • Company DAUGAVPILS ŪDENS, SIA in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “Daugavpils dens”, re. Nr.41503002432izsludina kandidtu atlasi uzelektromehnisko iekrtu mehnia amatu Elektromehnisko iekrtu mehniim izvirzms prasbas:1. Profesionl pamatizgltba, arodizgltba vai profesionl vidj izgltba.2. Darba pieredze vairk par 3 gadiem mintaj jom tiks uzskatta par priekšrocbu. 3. Valsts valodas zinšanu lmenis ne mazks par zemk lmea 2.pakpi (A2).4. Jzina: darb lietojamo tehnisko ldzeku uzbve, lietošanas noteikumi, savstarpji saistto darba procesu izpildes secba, to racionla organizcija, darba remi, darba aizsardzbas un vides aizsardzbas prasbas, elektroiekrtu un elektroieru spka un vadbas shmas, kabeu tklu izvietošana kanalizcijas attršanas iekrtu un kanalizcijas sku staciju teritorij, apakšstaciju shmas, kan...

 • Company NONCI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  tel.: 20200010...

 • Company VLAKON, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  autoelektriis – SIA “VLAKON”, Rzeknes novads, Sakstagala pagasts, Pertnki, tel.: 29417333 ...

 • Company DAUGAVPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Veikt elektroiekrtu, apgaismojuma un ventilcijas sistmu tekošo apkopi un remontu....

 • Company PASAZIERU VILCIENS, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  ...

 • Company AUTO LORDS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Uzmums, kurš nodarbojas ar vieglo automašnu, kravas automašnu, traktoru, bvtehnikas, mea izstrdes, dens transporta, moto u.c. tehnikas elektronikas diagnostiku, jaudas palielinšanu u.tml. risinjumiem, aicina darb autoelektrii - mehnii. Pienkumi: visa veida auto elektronikas prbaude, remontu un dadu elektrisko mezglu, ieru, sistmu un agregtu demonta, monta un nomaia.Normls darba laiks no plkst.9.00 ldz 17.00Pieteikties T. 28895887...

 • Company GROS AUTO GRUPA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA "Gros Auto Grupa" pastvg darb aicina zinošus un atbildgus  AUTOELETRIUS/-ES (2 vakances) Darba pienkumi:Nodrošint automašnu elektroiekrtu problmu diagnosticšanuVeikt automašnu elektroieru, elektronisko sistmu apkopes un remonta darbus u. c.   Nepieciešams prasmes un zinšanas:Pieredze autoelektria darbLabas zinšanas par automašnu elektroniskm sistmm un to uzbviLabas prasmes un zinšanas darba iekrtu/instrumentu lietošanAugsta pienkumu un atbildbas sajta, precizitte Piedvjam:...

 • Company ZK 9, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „ZK 9” lielkais un stabilkais komerctransporta serviss Latvij Sakar ar uzmuma paplašinšanos un darba apjoma pieaugumu, aicina darb komerctransporta autoelektrius.Jur. adrese: „Kavulapas”, Mrupes novads, LV -2167, LatvijaAtrašnas vieta: „Brzlapas 5”, Mrupes novads, LV-2167, Latvijae-pasts: Mekljam:-   Zinošus un strdt gribošus darbiniekus-  Tehnisk izgltba vai iepriekšja darba pieredze tiks uzskatta par priekšrocbuDarba pienkumi:-    Komerctransporta remonts, apkopes un diagnostika-    Komerctransporta riepu maia-    Papildus darbi, kas saistti ar komerctransporta remontuPiedvjam:1)    Konkurtspjgu atalgojumu (no 1004,00 EUR ldz 2800 EUR bruto mnes) 2)    Socils garantijas3)    Regulras apmcbas, Jsu kvalifikcijas celšanai4)    Veselbas apdrošinšanu5)    Draudzgu kolektvu6)    rtu darba ...

 • Company Krustpils, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Tiek piedvts darbs autoelektria amatDarba pienkumi:-automobiu diagnostika, remonta darbi, apkopju veikšana. Prasbas pretendentiem: -          zinšanas par automobiu uzbvi un remonta procesiem; -          precizitte, -          augsta atbildbas sajta par veicamo darbu. Piedvjam: -          socils garantijas un stabilu darbu; -          kvalifikcijas celšanas kursus; -          konkurtspjga alga, atkarb no kvalifikcijas. Alga: skot no 3.50 Eur/stund. Darba laiks: darba dienas no 08:00 ldz 17:00Darba vieta: Krustpils novads, Kku pagasts, „Ceinieki”.Pieteikšans pa tel. 29417333....

 • Company AVIAN, SIA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "AVIAN" aicina darbkvalifictu Kontroles mrapartu un automtikas elektroatsldznieku (741205)(iepriekšj darba pieredze ir saistta ar automtikas sistmm)Pienkumi:montt, apkalpot un remontt rpniecbas un transporta elektromehnisks, elektrisks un elektronisks iekrtas (siltummezglu vadbas sistmas, citus kontroles apartus un mriekrtas).CV ar amata nordi stt uz e-pastu: Skka informcija pa tlruni: 65425127...

 • Company ANDRE SADZIVES TEHNIKAS SERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sadzves elektronisko iekrtu/ tehnikas remonts un apkalpošanaGabaldarba algaCV stt uz e-pastu: ...

 • Company BALTIJAS GUMIJAS FABRIKA, AS in Fabrika
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  AS “Baltijas Gumijas Fabrika” ir gumijas maisjumu un gumijas tehnisko izstrdjumu lielkais raotjs Baltijas valsts ar pilnu raošanas ciklu no izstrdjumu un receptru izstrdes ldz to srijveida izlaides. Sakar ar lielajiem plniem 2020.gad, aicinm pievienoties msu komandai  elektroatsldznieku-mehnii (brigadieri) (profesijas kods: ). Darba laiks darba diens: no plkst. 6.00 ldz 14.30 Galvenie pienkumi:- remonatasldznieku komandas vadšana; - elektroiekrtu montas, demotas veikšana;- elektroiekrtu remonta, apkopes veikšana; - atsldznieka pamatdarbu veikšana; - kontrolmraparatras remonts un apkalpošana.Prasbas:- ldera pašbas; - iepriekšja darba pieredze šaj profisij;- iepriekšja darba pieredze ar hidrauliskm iekrtm, raošanas iekrtam;- tehnisk domšana, interese par elektromehniku un vlma atbilstoš...

 • Company JURIDISKAIS BIROJS SALMANOFF LAW OFFICE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu “Juridiskais birojs SALMANOFF LAW OFFICE”, re. Nr. 50003931021, izsludina 5 (piecas) brvas vakances amat (profesijas kods 7412 15). Prasbas kandidtiem:1. Atbilstoša profesionl izgltba, kvalifikcija vai darba pieredze; 2. Transportldzeku (auto) elektromehnisks iekrtas un citas elektrosistmas tehnisks prbaudes, apkalpošanas un remontdarbu zinšanas; 3. Bez kaitgiem ieradumiem. Darba izpildes vietas adrese: Rga, Gunra Astras iela 8AAtalgojums: EUR 1004,- mnes bruto, pilna laika darbsCV stt uz e-pastu -           ...

 • Company JURIDISKAIS BIROJS SALMANOFF LAW OFFICE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu “Juridiskais birojs SALMANOFF LAW OFFICE”, re. Nr. 50003931021, izsludina  10 (desmit) brvas vakances amat (profesijas kods 7412 15). Prasbas kandidtiem:1. Atbilstoša profesionl izgltba, kvalifikcija vai darba pieredze; 2. Transportldzeku (auto) elektromehnisks iekrtas un citas elektrosistmas tehnisks prbaudes, apkalpošanas un remontdarbu zinšanas; 3. Bez kaitgiem ieradumiem.Darbavietas adrese: Rga, Dzirnavu iela 43-3Atalgojums: EUR 1004,- mnes bruto, pilna laika darbsCV stt uz e-pastu -           ...

 • Company JURIDISKAIS BIROJS SALMANOFF LAW OFFICE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu “Juridiskais birojs SALMANOFF LAW OFFICE”, re. Nr. 50003931021, izsludina 5 (piecas) brvas vakances amat (profesijas kods 7412 15). Prasbas kandidtiem:1. Atbilstoša profesionl izgltba, kvalifikcija vai darba pieredze; 2. Transportldzeku (auto) elektromehnisks iekrtas un citas elektrosistmas tehnisks prbaudes, apkalpošanas un remontdarbu zinšanas; 3. Bez kaitgiem ieradumiem. Darba izpildes vietas adrese: Rga, Kra Ulmaa gatve 90Atalgojums: EUR 1004,- mnes bruto, pilna laika darbsCV stt uz e-pastu -            ...

 • Company JURIDISKAIS BIROJS SALMANOFF LAW OFFICE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu “Juridiskais birojs SALMANOFF LAW OFFICE”, re. Nr. 50003931021, izsludina 5 (piecas) brvas vakances amat. (profesijas kods 7412 15). Prasbas kandidtiem:1. Atbilstoša profesionl izgltba, kvalifikcija vai darba pieredze; 2. Transportldzeku (auto) elektromehnisks iekrtas un citas elektrosistmas tehnisks prbaudes, apkalpošanas un remontdarbu zinšanas; 3. Bez kaitgiem ieradumiem. Darba izpildes vietas adrese: Rga, Dzelzavas iela 117Atalgojums: EUR 1004,- mnes bruto, pilna laika darbs.CV stt uz e-pastu -      ...

 • Company RIGAS SATIKSME, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

                                                              ELEKTROMEHNISKO IEKRTU MEHNIISUzmums Tev piedv:·        darbinieku motivcijas sistmu un socils garantijas;·        mnešalgu robes no 1098 eiro ldz 1313 eiro. Mnešalgas miniml robea ietver darba algu, kurai var tikt piemrots pazeminošais koeficients, atkarb no kvalifikcijas, un darba algas maingo dau 20%, bet maksiml robea papildus vl ietver bonusa darba algas maingo dau atbilstoši rezultatvajiem rdtjiem.Darbam nepieciešams:·     pamata vai vidjs pakpes profesionl izgltba vai arodizgltba, vai profesionl kvalifikcija elektromehnisko iekrtu mehnia vai elektromehnisko iekrtu mehnia amatam radniecg profesij;...

 • Company Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE", SIA in Igate
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Zemgales vadošais ceu bvniecbas uzmums SIA “Ceu bvniecbas sabiedrba “Igate”” piedv dinamisku darbu stabil kolektv, profesionlu izaugsmi unAICINA PIEVIENOTIES sav komand:  AUTOELEKTRII / DIAGNOSTII Galvenie pienkumi: - veikt automobiu elektromehnisko un elektronisko vadbas sistmu tehnisk stvoka diagnostiku, apkopi un remontu. Prasbas kandidtiem: - vismaz 2 gadu darba pieredze autoelektria profesij; - labas iemaas darbam ar datoru; - tehnisks angu valodas zinšanas; - spja patstvgi risint nestandarta tehniskus jautjumus; - prasme strdt komand; - B kategorijas autovadtja apliecba. Piedvjam: - attstt un pilnveidot sevi liela un atpazstama uzmuma dinamisk darba vid un profesionu komand; - raotja standartiem atbilstošu tehnisko nodrošinjumu; - profesionls pilnveides iespjas; - strdt komand, ...

 • Company PUTNU FABRIKA ĶEKAVA, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Tavi galvenie pienkumi bs:Veikt elektromehnisko ietaišu ierkošanas, ekspluatcijas, uzraudzbas, apkopes, regulšanas, problmu diagnostikas un remonta darbus.Spt risint problmas ar iekrtu elektriskajm un mehniskajm dam.Sagatavot iekrtu elektrisks un mehnisks daas, lai nodrošintu pareizu un tekošu produktu apstrdes procesu atbilstoši tehnoloiskm prasbm.Ms Tev piedvjam:- Iespju strdt vien no lielkajiem prtikas produktu raošanas uzmumiem. -  Atalgojumu 1100 EUR mnes (pirms nodoku nomaksas). -  Piemaksu ldz 250 EUR (pc prbaudes laika).-  Summto darba laiku.- Nepieciešamo darba aprbu. - Veselbas apdrošinšanu pc nostrdta gada. - Nelaimes gadjumu apdrošinšanu, uzskot darba attiecbas. Ms no Tevis sagaidm:-  Pieredzi darb ar raošanas iekrtm.- “B” grupas apliecbu elektrodrošb.- Vidj/vidj profesionl izg...

 • Company DINEX LATVIA, SIA in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Aicinm pievienoties  starptautiskam, dinamiskam  uzmumam, kur rpjas par darbinieku drošbu un izaugsmi!  Dinex Grupa ir vadošais pasaules mroga inovatvu izpldes sistmu un emisijas produktu raotjs un izplattjs,  kas prstvts 15 valsts un nodarbina vairk  nek 1600 darbinieku.Uzmums "Dinex Latvia" veiksmgi darbojas kopš  2001.gada, neprtraukti attstot raošanas  tehnoloijas un paplašinot produktu klstu. Dinex Latvia ir uzticams sadarbbas partneris  pasaules mroga kravas automašnu  raotjiem un rezerves dau vairumtirdzniecbas kompnijm. Uzmums guvis atzinbu k Zemgales novada labkais darba devjs.Ms piedvjam darbu iekrtu mehniim:- Darba pienkumu veikšanai nepieciešamo tehnisko aprkojumu;- Darba aprbu; tru, krtgu un drošu darba vidi;- Socils garantijas, veselbas apdrošinšanu, daji subsidtu dinšanu;- -...

 • Company AMB Solutions, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Firma mekl autoelektrius.PrasbasVlama pieredze amatFizisk noturbaBez kaitgiem ieradumiemLdzam stt savus CV uz e-pastu....

 • Company AXON CABLE, SIA in Pamati
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Franu uzmums Axon Cable SIA, kas strd Daugavpil no 2000.gada, aicina darb visus, kam vajadzgs stabils un pastvgs darbs. Šodien uzmums nodarbina vairk nek 600 cilvku un turpina attstties.Axon Cable SIA piedv darbu pc KONTROLES MRAPARTU UN AUTOMTIKAS ELEKTROATSLDZNIEKA (7412-05) profesijas. KVALIFIKCIJAS PAMATPRASBAS: atsldzniecbas, elektrotehnikas pamati; prasme strdt ar datoru; vlamas angu valodas zinšanas sarunvalodas lmen. ...

 • Company LATVENERGO, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  ...

 • Company SKYLIFT, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Liftu iekrtu uzstdšana un demonta...

 • Company 8 CBR, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu ”8 CBR” Re.Nr.43903002559  palielinoties darba apjomam,  aicina pievienoties savai komandai              Automašnu elektrii - atsldzniekuUzmuma darbbas virziens ir ceu, tiltu bve un remonts.Pienkumi:Veikt darbu vadtja dotos uzdevumusPrasbas:Pieredze darb par automašnu elektrii - atsldznieku;Augsta atbildbas sajta un iniciatva darb;Spja strdt komand;Vlama autovadtja apliecba (B kategorija).Piedvjam:Intensvu un interesantu darbu;Ieguldtajam darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas;Darba aprbu un individulos aizsardzbas ldzekus.Pieteikties stot CV uz e-pastu: ,informcija pa tlruni 26 186 872.                                    ...

 • Company AXON CABLE, SIA in Pamati
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Franu uzmums Axon Cable SIA, kas strd Daugavpil no 2000.gada, aicina darb visus, kam vajadzgs stabils un pastvgs darbs. Šodien uzmums nodarbina vairk nek 600 cilvku un turpina attstties. AXON CABLE SIA piedv darbu pc ELEKTROMEHNISKO IEKRTU MEHNIA (741204) profesijasPROFESIONLS DARBBAS PAMATUZDEVUMI:iekrtu traucjumu novršana ar precizitti ldz mainmam blokam vai tipveida elementam;iekrtu elektronisko, elektrisko, elektromehnisko un mehnisko mezglu remonts, tehnisk apkalpošana, regulšana un iestatšana.KVALIFIKCIJAS PAMATPRASBAS:Jzina:Atsldzniecbas, mehnikas, elektrotehnikas un automtikas pamati;Atsevišu mezglu, bloku un mehnismu ierkošana, apkalpojamo iekrtu mruzdevumi, lietošanas noteikumi un pamatzinšanas par to darbbu.Jprot: last pneimatisks, hidraulisks un elektrisks shmas.Izgltba: vidj t...

 • Company METSATEK, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  SIA METSATEK rao un uzstda tehniku kokmaterilu transportšanai jau no 1993.gada.  METSATEK aprkots automašnas strd Latvij, Lietuv, Igaunij, Baltkrievij, Krievij, Polij, ehij, Somij un cits ES valsts. METSATEK raot kokvedju virsbve tiek uzstdta Volvo, Scania un Renault u.c. markas automašnm. Papildus informcija – Ja esi atbildgs, spj strdt komand un Tev ir atbilstoša pieredze, piedvjam Tev iespju strdt msu komand kAutoelektriisTavi pienkumi bs:Smago automašnu elektrosistmu diagnostika un remontsVeikt kvalitatvus automašnu elektroiekrtu remontus un apkopiSmago automašnu papildaprkojuma diagnostiku un remontuStrdt ar automašnu diagnostikas testeriem, kontroles iekrtm, elektroniskajiem instrumentiemLgums CV un pieteikuma vstules stt uz e-pastu: ...

 • Company DSI AUTO, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Vieglo automašnu remonts un apkalpošanaLgums zvant darba diens (no 8:00 ldz 18:00): 29625101 vai griezties persongi (Višu iel 15)...

 • Company Svente Mng, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Darbam Orange Bowling atptas centr (t/c "DITTON NAMS")Darba devjs nodrošina apmcbuPretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: ; vai ar zvant: 28387938...

 • Company AE PARTNER, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  AE Partner mehnisk darbnca ir vieta, kur tiek sagatavoti panei un plates tlkiem raošanas procesiem. Elektromehnisko iekrtu mehniis ir meistars darb ar roku instrumentiem – urbt, skrvt, piegriezt – viam tas ir trais nieks. Msu mehnisks darbncas komandu raksturo neprtrauktas pozitvas prmaias un uzlabojumi, lai atvieglotu un uzlabotu darba procesus. Aicinm sav komandELEKTROMEHNISKO IEKRTU MEHNII– cilvku, kam ir pieredze darb ar elektriskiem rokas instrumentiem un stacionriem darba galdiem, precizitte un atbildba par veicamo darbu, vlšans neprtraukti mcties un augt profesionl jom.Ms piedvjamatalgojumu darbu uzskot no 750 EUR bruto (atkarb no tavas profesionalittes);ievadmcbas darba specifikas apgšanai;rtu, ar visu nepieciešamo aprkotu darba vietu un atsaucgus komandas biedrus;iespju realizt sa...

 • Company ECO TRUCK, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA ECO TRUCK  autoserviss Jaudas iel 3, Ogr, aicina darb vieglo un kravas automašnu autoelektrii. Obligti ar darba pieredzi.Kontaktinformcija: servisa vadtjs Vitlijs Tumanovs, 25445404, e-pasts: ...

 • Company AUTO LORDS, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Uzmums, kurš nodarbojas ar vieglo automašnu, kravas automašnu, traktoru, bvtehnikas, mea izstrdes, dens transporta, moto u.c. tehnikas elektronikas diagnostiku, jaudas palielinšanu u.tml. risinjumiem, aicina darb autoelektrii. Pienkumi: visa veida auto elektronikas prbaude, remonts. .Normls darba laiks no plkst.9.00 ldz 18.00Pieteikties T. 26679211...

 • Company AGENCE, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Pieejama darbavieta autoelektriim, Rgas rajon.Nodrošinm:pirmreizjs obligts veselbas prbaudes izmaksu segšanu;darba formu (darba apavi, darba bikses un jaka);oficilu atalgojumu ar vism socilajm garantijm;darbiniekiem, kuri nedzvo Rgas rajon, nodrošinm dienesta viesncu un sedzam cea izdevumus;apmakstu atvainjumu, divas reizes gad;turpmks izaugsmes iespjas uzmum, ldz ar uzmuma darbbas strauju paplašinšanos;atalgojumu, prbaudes laik (pc nodokiem), vidji no 650,00 EUR - 1050,00 EUR mnes.Pienkumi:automašnu remonts un apkope;automašnu sistmu diagnostika;darba kvalittes prbaude;utilizcijas prasbu ievrošana;darba instrumentu atbildga un atbilstoša lietošana;ikdienas komunikcija ar servisa meistariem;dokumentcijas uzturšana krtb;Prasbas:vidj specil vai koledas autoelektria izgltba;vismaz 1 gada iepr...

 • Company TENACHEM, SIA in Pamati
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Aicinm pievienoties msu kolektvamAUTOMTII                                        PRASBASAugstk ineniertehnsik izgltba un/vai specil tehnisk izgltba;Pieredze automtia amat raošanas uzmum tiks uzskatta k priekšrocba;Izprante par savstarpji saistto darba proceu izpildes secbu raošanas uzmum un racionlu veicamo darbu organizciju;Produkcijas raošanas tehnoloiskie pamati;Prasme strdt individuli un sadarboties ar citm struktrvienbm;Teicamas latviešu valodas zinšanas, angu valodas zinšanas sarunvalodas lmen.PIENKUMI Strdt ar iekrtu ekspluatcijas un tehnisko dokumentciju;Sagatavot darba vietu uzdevumu veikšanai;Veikt elektromehnisko  un elektronisko vadbas sistmu tehnisk stvoka diagnostiku, tehnisko apkopi, remontu un aprkošanu ar papildus sistmm;Veikt iekrtu automatizciju;Veikt mrinstrumentu prbau...

 • Company FTS Baltic, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Sakar ar raošanas apjomu pieaugumu, SIA “FTS Baltic”,  kas ir metlapstrdes un dau komplektšanas rpnca Liepj, aicina pievienoties msu komandai tehnii - mehnii.Prasbas kandidtiem- vlama pieredze rasjumu lasšan un AIR MOTION® tehnoloijas sliedšu iekrtu regulšan, uzstdšan un produkta mont;- vlama izgltba automašnu un dzinju apkop un remont ar kvalifikciju- tehniis-mehniis;- kvalittes prasbu ievrošana un ar to saistto dokumentu sagatavošanas prasmes; - spja un vlme strdt komand un padart darbu; - augsta atbildbas sajta pret veicamajiem darbiem; Ms piedvjam: apmcbu pirms darba uzskšanas;labus darba apstkus, draudzgu un saliedtu kolektvu; stabilu atalgojumu skot no 1005 (bruto); darba aprbu, apavus;bezmaksas dinšanu; darbs mais: rta (6.00 – 14.30) un vakara: (14.30-23.00), nakts mais: 23.00- 6.0...

 • Company DAUGAVA, SIA in Daugava
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA ''Daugava'' aicina darb kua elektriusCV stt uz e-pastu: . +37120000851...

 • Company LALUNA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  SIA "LALUNA" aicina darb autodiagnostii.Prasbas:vlama 3 gadu darba pieredze jeb izgltbas dokuments par iegto autodiagnostia kvalifikciju.Kontakti: CV stt uz e-pastu " rel="nofollow">Darba vieta: Andreja Pormaa iela 40, Jkabpils, LV-5201...

 • Company Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņē in Daugavpils
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu „Daugavpils dzvoku un komunls saimniecbas uzmums” aicina darb Liftu elektroMEHNII, profesijas kods: 7412 02, darba vietas adrese: Satiksmes iel 2, Daugavpil.    Darba pienkumi:veikt atsevišu lifta mezglu un mehnismu apskati un drošbas ieru darbbas prbaudi;savlaicgi sagatavot liftus tehniskajai prbaudei atbilstoši Liftu uzbves un ekspluatcijas drošbas noteikumu prasbm;novrst lifta ekspluatcij konstattos bojjumus;veikt citus instrukcij paredztos pienkumus..Ms piedvjam:darba lgums uz nenoteiktu laiku;...

 • Company Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE", SIA in Igate
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Zemgales vadošais ceu bvniecbas uzmums SIA “Ceu bvniecbas sabiedrba “Igate”” piedv dinamisku darbu stabil kolektv, profesionlu izaugsmi unAICINA PIEVIENOTIES sav komand:     AUTODIAGNOSTII Galvenie pienkumi: - veikt automobiu elektromehnisko un elektronisko vadbas sistmu tehnisk stvoka diagnostiku, apkopi un remontu. Prasbas kandidtiem: - vismaz 2 gadu darba pieredze autoelektria profesij; - labas iemaas darbam ar datoru; - tehnisks angu valodas zinšanas; - spja patstvgi risint nestandarta tehniskus jautjumus; - prasme strdt komand; - B kategorijas autovadtja apliecba. Piedvjam: - attstt un pilnveidot sevi liela un atpazstama uzmuma dinamisk darba vid un profesionu komand; - raotja standartiem atbilstošu tehnisko nodrošinjumu; - profesionls pilnveides iespjas; - strdt komand, kur oti ...

 • Company GRAND AUTO, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  VIEGLO AUTOMAŠNU REMONTS UN APKALPOŠANAPRASBAS:- Iepriekšja pieredze darb ar diagnostikas iekrtm un programmm;- Saprašana par automašnu elektroiekrtu un elektroniku;- Darbs ar shmm un katalogiem;- Tehnisk izgltba autotransporta sfr;- Eneriskums, loisk domšana, vlme mcties un attsties;- Spja strdt komand;- Kaitgu ieradumu neesamba....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical mechanics and fitters Edit filters