Jobmonitor. Search results for Electrical mechanics and fitters

31 Jobs found

Used filters:
 • Electrical mechanics and fittersx
Displaying 1-31 of 31 results.
 • Company Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS", AS in Other
  16.11.2019

  Darbs saistts ar procesoru uzstdšanu, to parametru izmainšanu (programšanu), remontu, apkalpošanu un regulšanu misks raošanas iekrts. Prasbas: Nepieciešama vidj specil izgltba (tehniis-elektriis) vai augstk (inenieris-elektriis). Darbs darba diens no 8.00 ldz 16.40 ar pusdienas prtraukumu. Uzmum darbojas dnca.Kontakti:e-pasts tlrunis 67964445...

 • Company Eurolifts Serviss, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Uzmumam vajadzgi 6 liftu elektromehnii darbam Latvij,Somij, Zviedrij un Norvij ar prasmm nodrošint tdu liftu uzraudzbu un montu k "OTIS", "ThyssenKrupp", "KONE". Ir jbt darba pieredzes apliecinošiem dokumentiem par to, ka ir pieredze šo darbu veikšan. CV stt uz e-pastu: ...

 • Company AL Būve, SIA in Kalnabeites
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs;SIA AL Bve reg. 40103279651Profesija; 741205 KONTROLES MRAPARTU UN AUTOMTIKAS ELEKTROATSLDZNIEKSDarbbas joma; BvniecbaDarba pienkumi; Veikt kontroles mrapartu un automtikas elektroatsldznieka darbusDarba vietas adrese; -Saltavota iela 64A, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150. Darbs tiks izpildts ar citos SIA “AL Bve” celtniecbas objektos Latvij.Atalgojums; 1004 EUR mnesDarba devja kontaktinformcija. ,tlr.29293693...

 • Company LIFTREMONTS, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  741202 LIFTU ELEKTROMEHNIIS PrasbasDarba pieredze jom un/vai atbilstoša izgltba. Spja strdt komand. Laba fizisk sagatavotba. Atbildbas sajta. Piedvjam Stabilu atalgojumu no 1004 EUR pirms nodoku nomaksas.Kontaktinformcija: info @ u-recruit.lvSazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz 2. Atlases krtu pc CV izskatšanas!...

 • Company Krustpils, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Tiek piedvts darbs autoelektria amatDarba pienkumi:-automobiu diagnostika, remonta darbi, apkopju veikšana. Prasbas pretendentiem: -          zinšanas par automobiu uzbvi un remonta procesiem; -          precizitte, -          augsta atbildbas sajta par veicamo darbu. Piedvjam: -          socils garantijas un stabilu darbu; -          kvalifikcijas celšanas kursus; -          konkurtspjga alga, atkarb no kvalifikcijas. Alga: skot no 3.50 Eur/stund. Darba laiks: darba dienas no 08:00 ldz 17:00Darba vieta: Krustpils novads, Kku pagasts, „Ceinieki”.Pieteikšans pa tel. 29417333....

 • Company Netaman ships service, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Remontjamo kuu eneratoru, elektromotoru remonts. Kabeu trašu izbve. Uz kua uzstdto elektro iekrtu pieslgšana strvai.Kontakti: 29450401e-pasts: ...

 • Company Netaman ships service, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Remontjamo kuu eneratoru, elektromotoru remonts. Kabeu trašu izbve. Uz kua uzstdto elektro iekrtu pieslgšana strvai....

 • Company RĒZEKNES AUTOBUSU PARKS, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Autoelektriis ar pieredziinteresties persongi, tel.:  64624137...

 • Company Skylift, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Liftu iekrtu uzstdšana un demontaCV stt uz e-pastu: ...

 • Company AKURATA, SIA in Pamati
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA AKURATA aicina darb ELEKTROATSLDZNIEKUS, darbs tikai rpus Latvijas, komandjumos - prsvar Beija, Nderlande.Darba pienkumi: saules paneu montas darbi uz ku jumtiem.Prasbas kandidtiem:jbt elektria pamatprasmm, drošbas tehnikas pamati darbbs ar elektrbu;jprot latviešu vai krievu valoda sarunvalodas lmen;jprot elementras frzes angu, franu vai holandiešu valod.Stt CV uz e-pastu: . Papildus informcija no pl.9:00 ldz 18:00 pa tlruni 26910083....

 • Company KEPP EU, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Nepieciešams elektromehnisko iekrtu SPECILISTS.  Specialitte: Elektromehnisko iekrtu specilists.  Profesiju klasifikatora profesijas Nr.: 3114 12 (Elektronikas specilists),Izgltba: videja elektrotehnisk, vlama elektronisks tehnikas specilista  kvalifikcija. Darba laiks: dienas maia, iespjams maiu darbs saska ar grafiku.  Nodarbintba: pilna laika.  Darba sts: vismaz 3 gadu pieredze darb ar elektrotehniskm, elektroniskm iekrtm, to apkalpošana.  Zinšanas par elektrodrošbu un drošbas tehniku.  Persongs pašbas: ldzsvarotba, bez kaitgiem ieradumiem, spja nekavjoties reat uz situciju, komunikcijas spjas, darbs komand.  Pieemšana darb pc prrunm par iemam, iepriekšjo darba pieredzi, galvens darbbas profilu. Vlamas rekomendcijas.  Pienkumi: organizt elektrotehnisko un elektronisko iekrtu uzstdšanu,...

 • Company Rīgas satiksme, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba pienkumi:-veikt transportldzeku elektroieru, elektronisko vadbas sistmu, elektroinstalcijas prbaudi, remontu vai nomaiu;-ievrot darba drošbas instrukcijas.Prasbas:-pamata vai vidjs pakpes profesionl izgltba;-praktisk darba pieredze ldzg amat;- zinšanas par transportldzeku uzbves un ekspluatcijas pamatiem un prasme noteikt transportldzeka tehniskos defektus;-valsts valodas A lmea 2.pakpe vai iegta izgltba valsts valod.Darba alga bruto 960-1280 EURPieteikšans nostot CV uz elektronisk pasta adresi: . Papildu informciju iespjams iegt zvanot pa tlrua Nr.67098380.RP SIA „Rgas satiksme” sazinsies tikai ar tiem kandidtiem, kuri tiks aicinti uz nkamo atlases krtu.Nordot datus, Js piekrtam, ka visa Jsu sniegt informcija (t.sk. personas dati) tiks izmantoti tikai Jsu kandidatras izvrtšanai nord...

 • Company A & B COMPANY SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Prasbas:- vismaz vidj izgltba- ar atbilstošu sertifiktue-p:...

 • Company TUF, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA TUF, re.nr. LV40003063898, juridisk adrese: Rga, Biernieku iela 44, aicina darbAUTODIAGNOSTII ar 3 gadu pieredzi vai atbilstošu izgltbu.Darba alga: no 1004 (bruto).Darba vietas adrese: Biernieku iela 44, Rg.Kontaktinformcija: e-pasts: , mob. 26422787...

 • Company Service Station, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Pienkumi atbilstoši amatam.CV stt uz e-pastu:t. 29476149...

 • Company AMB Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Firma mekl autoelektrius.PrasbasVlama pieredze amatFizisk noturbaBez kaitgiem ieradumiemLdzam stt savus CV uz e-pastu....

 • Company Sunny HR Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "Sunny HR Solutions" re. Nr. 401103860927  izsludina un pieteica 10 (desmit) brvas vakances uz autodiagnostii amatu, profesijas kods 741214Prasbas kondidtiem:1. Pamatizgltba vai darba pieredze 2. Bez kaitgiem ieradumiem Atalgojums: no EUR1004 lidz EUR 1010Darbavietas adrese: Rga, Turgeeva 21/21AKontaktiem izmantot:e-pasts: Pieteikuma vstuli un savu CV ldzam stt uz nordto e-pasta adresi...

 • Company Sunny HR Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "Sunny HR Solutions" re. Nr. 401103860927  izsludina un pieteica 10 (desmit) brvas vakances uz elektroatsldznieku amatu, profesijas kods 741201Prasbas kondidtiem:1. Pamatizgltba vai darba pieredze 2. Bez kaitgiem ieradumiem Atalgojums: no EUR 1004 lidz EUR 1010Darbavietas adrese: Rga, Turgeeva 21/21AKontaktiem izmantot:e-pasts: Pieteikuma vstuli un savu CV ldzam stt uz nordto e-pasta adresi...

 • Company Sunny HR Solutions, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "Sunny HR Solutions" re. Nr. 401103860927  izsludina un pieteica 10 (desmit) brvas vakances uz autoelektria amatu, profesijas kods 741215Prasbas kondidtiem:1. Pamatizgltba vai darba pieredze 2. Bez kaitgiem ieradumiem Atalgojums: no EUR 1004 lidz EUR 1010Darbavietas adrese: Rga, Turgeeva 21/21AKontaktiem izmantot:e-pasts: Pieteikuma vstuli un savu CV ldzam stt uz nordto e-pasta adresi...

 • Company VECĀ MAIZNĪCA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Maizes raošanas iekrtu apkalpošana un remonts.Tel.: 29485125...

 • Company PĀRTINĒJI un PARTNERI, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA "'Prtinji un Partneri" LV 40103522354"Pamales", ekavas pagasts, ekavas novads, LV-2123mekl:  741204 ELEKTROMEHNISKO IEKRTU MEHNIISDarba pienkumi: elektromotoru, ldzstrvas elektromotoru, spindel motoru, sinhrono servodzinju, transformatoru un strvas eneratoru prtšana.Atalgojums: 1004.00 EUR (bruto)CV stt: ...

 • Company Gaujas Koks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  - Vlama iepriekšja darba pieredze;- godgums;- augsta atbildbas sajtaPieteikšans: CV, nordot amatu  stt uz e-pastu:Tlrunis uzzim: 65220123...

 • Company LARLV, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA LARLV reg. 40103630687Profesija:741205 KONTROLES MRAPARTU UN AUTOMTIKAS ELEKTROATSLDZNIEKSDarbbas joma: BvniecbaDarba pienkumi:1.Veikt kontroles mrapartu un automtikas elektroatsldznieka darbus.Darba vietas adrese: - Biernieku iela 228A, Rga, LV-1079. Darbs tiks izpildts ar citos SIA “LARLV” celtniecbas objektos Latvij.Atalgojums: 1004 EUR bruto mnesBrvo darba vietu skaits: 1Darba devja kontaktinformcija. , 29293693...

 • Company DAUGAVA, SIA in Daugava
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA ''Daugava'' aicina darb kua elektriusCV stt uz e-pastu: . +37120000851...

 • Company Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE", SIA in Igate
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Zemgales vadošais ceu bvniecbas uzmums SIA “Ceu bvniecbas sabiedrba “Igate”” piedv dinamisku darbu stabil kolektv, profesionlu izaugsmi unAICINA PIEVIENOTIES sav komand:     AUTODIAGNOSTII Galvenie pienkumi: - veikt automobiu elektromehnisko un elektronisko vadbas sistmu tehnisk stvoka diagnostiku, apkopi un remontu. Prasbas kandidtiem: - vismaz 2 gadu darba pieredze autoelektria profesij; - labas iemaas darbam ar datoru; - tehnisks angu valodas zinšanas; - spja patstvgi risint nestandarta tehniskus jautjumus; - prasme strdt komand; - B kategorijas autovadtja apliecba. Piedvjam: - attstt un pilnveidot sevi liela un atpazstama uzmuma dinamisk darba vid un profesionu komand; - raotja standartiem atbilstošu tehnisko nodrošinjumu; - profesionls pilnveides iespjas; - strdt komand, kur oti ...

 • Company Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE", SIA in Igate
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Zemgales vadošais ceu bvniecbas uzmums SIA “Ceu bvniecbas sabiedrba “Igate”” piedv dinamisku darbu stabil kolektv, profesionlu izaugsmi unAICINA PIEVIENOTIES sav komand:     AUTOELEKTRII Galvenie pienkumi: - veikt automobiu elektromehnisko un elektronisko vadbas sistmu tehnisk stvoka diagnostiku, apkopi un remontu. Prasbas kandidtiem: - vismaz 2 gadu darba pieredze autoelektria profesij; - labas iemaas darbam ar datoru; - tehnisks angu valodas zinšanas; - spja patstvgi risint nestandarta tehniskus jautjumus; - prasme strdt komand; - B kategorijas autovadtja apliecba. Piedvjam: - attstt un pilnveidot sevi liela un atpazstama uzmuma dinamisk darba vid un profesionu komand; - raotja standartiem atbilstošu tehnisko nodrošinjumu; - profesionls pilnveides iespjas; - strdt komand, kur oti au...

 • Company Scan-Plast Latvia, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Uzmums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir paši specializjies kompoztmaterilu izstrdjumu un bvkonstrukciju raošan un tirdzniecb, aicina darb ELEKTROMEHNII. Prasbas:     Zinšanas un iemaas dadu raošanas elektromehnisko iekrtu remonta darbos un apkop;     Prasme noteikt elektromehnisko iekrtu bojjumus un patstvgi rast racionlus risinjumus;     Darba pieredze ldzg amat;     Augsta precizitte un atbildbas sajta;     Labas sadarbbas prasmes ar koliem; Piedvjam:      Dinamisku un interesantu darbu raošanas uzmum Liepj;      Darbam nepieciešamo aprkojumu; Lai pieteiktos: Ldzu, aizpildt darba pieteikuma anketu (vlams iesniegt ar CV) kltien, Brvbas iel 185, Liepj.Pieteikumi tiek izskatti nedas laik no iesniegšanas bra, kandidti tiks persongi informti tikai gadjum, ja tiks aicinti uz darba int...

 • Company AVIAN, SIA in Amata
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA "AVIAN" aicina darbkvalifictu Kontroles mrapartu un automtikas elektroatsldznieku (741205)(iepriekšj darba pieredze ir saistta ar automtikas sistmm)Pienkumi:montt, apkalpot un remontt rpniecbas un transporta elektromehnisks, elektrisks un elektronisks iekrtas (siltummezglu vadbas sistmas, citus kontroles apartus un mriekrtas).CV ar amata nordi stt uz e-pastu: Skka informcija pa tlruni: 65425127...

 • Company AXON CABLE, SIA in Pamati
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA "Axon Cable" izsludina konkursu uz ELEKTROMEHNISKO IEKRTU MEHNIA vakanci darbam DaugavpilProfesionls darbbas pamatuzdevumi:Iekrtu traucjumu novršana ar precizitti ldz mainmam blokam vai tipveida elementam;Iekrtu elektronisko, elektrisko, elektromehnisko un mehnisko mezglu remonts, tehnisk apkalpošana, regulšana un iestatšana.Darba grafiks (2 maias):1.neda: 6:30-15:00 (8 st. darbs, 30 min. pusdienu prtraukums) Pirm. – Piekt.2.neda: 15:00-23:30 (8 st. darbs, 30 min. pusdienu prtraukums) Pirm. – Piekt.Sestdiena, svtdiena, svtku dienas - brvdienasPrasbas kandidtiem:Izgltba: vidj tehnisk vai augstk tehnisk attiecgaj jom;Jzina:Atsldzniecbas, mehnikas, elektrotehnikas un automtikas pamati;Atsevišu mezglu, bloku un mehnismu ierkošana, apkalpojamo iekrtu mruzdevumi, lietošanas noteikumi un pama...

 • Company TALSU AUTOTRANSPORTS, AS in Other
  06.11.2019 Updated on: 10.11.2019

  Prasbas: Izgltba attiecgaj jom; Darba pieredze autoelektria amat; Izprast transportldzeku elektrisko instalciju darbbu, spt izprast to bojjumus, k ar patstvgi tos novrst; Entuziasms – vlme patstvgi paplašint zinšanas veicamo darbu jom; Augsta atbildbas sajta par uzticto darbu; Spja strdt komand; Loisk domšana. Darba pienkumi: Veikt datordiagnostiku; Elektroshmu lasšana; Veikt elektromrjumus; Elektroiekrtu remonts. Ms piedvjam: Darbu stabil uzmum; Visas socils garantijas; Profesionli aprkotu darbavietu un labus darba apstkus; Savam ieguldjumam atbilstošu atalgojumu; Dadas darbinieku atlaides; Atsaucgu kolektvu; Atalgojumu mo €9/h. (bruto alga). Par vakanci interesties: telefona n...

 • Company Andre Sadzīves tehnikas serviss, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Sadzves elektronisko iekrtu/ tehnikas remonts un apkalpošanaGabaldarba algaCV stt uz e-pastu: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical mechanics and fitters Edit filters