Jobmonitor. Search results for Electrical mechanics and fitters

30 Jobs found

Used filters:
 • Electrical mechanics and fittersx
Displaying 1-30 of 30 results.
 • Company AMADEO project, SIA in Other
  19.09.2020

    ELEKTROMEHNISKO IEKRTU MEHNIISDarba pienkumi: montt,apkalpot un remontt rpncas un transporta elektromehnisks, elektrisks un elektronisks iekrtasDarba vietasa adrese:Celtniecbas objekts Latvij  saska ar noslgtiem lgumiem.Darba devja kontaktinformcija: ...

 • Company Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE", SIA in Igate
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Zemgales vadošais ceu bvniecbas uzmums SIA “Ceu bvniecbas sabiedrba “Igate”” piedv dinamisku darbu stabil kolektv, profesionlu izaugsmi unAICINA PIEVIENOTIES sav komand:     AUTODIAGNOSTII Galvenie pienkumi: - veikt automobiu elektromehnisko un elektronisko vadbas sistmu tehnisk stvoka diagnostiku, apkopi un remontu. Prasbas kandidtiem: - vismaz 2 gadu darba pieredze autoelektria profesij; - labas iemaas darbam ar datoru; - tehnisks angu valodas zinšanas; - spja patstvgi risint nestandarta tehniskus jautjumus; - prasme strdt komand; - B kategorijas autovadtja apliecba. Piedvjam: - attstt un pilnveidot sevi liela un atpazstama uzmuma dinamisk darba vid un profesionu komand; - raotja standartiem atbilstošu tehnisko nodrošinjumu; - profesionls pilnveides iespjas; - strdt komand, kur oti ...

 • Company REAL D, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darbs autoservis....

 • Company Krustpils, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tiek piedvts darbs autoelektria amatDarba pienkumi:-automobiu diagnostika, remonta darbi, apkopju veikšana. Prasbas pretendentiem: -          zinšanas par automobiu uzbvi un remonta procesiem; -          precizitte, -          augsta atbildbas sajta par veicamo darbu. Piedvjam: -          socils garantijas un stabilu darbu; -          kvalifikcijas celšanas kursus; -          konkurtspjga alga, atkarb no kvalifikcijas. Alga: skot no 3.50 Eur/stund. Darba laiks: darba dienas no 08:00 ldz 17:00Darba vieta: Krustpils novads, Kku pagasts, „Ceinieki”.Pieteikšans pa tel. 29417333....

 • Company AGENCE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Pieejama darbavieta autoelektriim, Rgas rajon.Nodrošinm:pirmreizjs obligts veselbas prbaudes izmaksu segšanu;darba formu (darba apavi, darba bikses un jaka);oficilu atalgojumu ar vism socilajm garantijm;darbiniekiem, kuri nedzvo Rgas rajon, nodrošinm dienesta viesncu un sedzam cea izdevumus;apmakstu atvainjumu, divas reizes gad;turpmks izaugsmes iespjas uzmum, ldz ar uzmuma darbbas strauju paplašinšanos;atalgojumu, prbaudes laik (pc nodokiem), vidji no 650,00 EUR - 1050,00 EUR mnes.Pienkumi:automašnu remonts un apkope;automašnu sistmu diagnostika;darba kvalittes prbaude;utilizcijas prasbu ievrošana;darba instrumentu atbildga un atbilstoša lietošana;ikdienas komunikcija ar servisa meistariem;dokumentcijas uzturšana krtb;Prasbas:vidj specil vai koledas autoelektria izgltba;vismaz 1 gada iepr...

 • Company Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņē in Daugavpils
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu „Daugavpils dzvoku un komunls saimniecbas uzmums” aicina darb Liftu elektroMEHNII, profesijas kods: 7412 02, darba vietas adrese: Satiksmes iel 2, Daugavpil.    Darba pienkumi:veikt atsevišu lifta mezglu un mehnismu apskati un drošbas ieru darbbas prbaudi;savlaicgi sagatavot liftus tehniskajai prbaudei atbilstoši Liftu uzbves un ekspluatcijas drošbas noteikumu prasbm;novrst lifta ekspluatcij konstattos bojjumus;veikt citus instrukcij paredztos pienkumus..Ms piedvjam:darba lgums uz nenoteiktu laiku;...

 • Company FTS Baltic, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sakar ar raošanas apjomu pieaugumu, SIA “FTS Baltic”,  kas ir metlapstrdes un dau komplektšanas rpnca Liepj, aicina pievienoties msu komandai tehnii - mehnii.Prasbas kandidtiem- vlama pieredze rasjumu lasšan un AIR MOTION® tehnoloijas sliedšu iekrtu regulšan, uzstdšan un produkta mont;- vlama izgltba automašnu un dzinju apkop un remont ar kvalifikciju- tehniis-mehniis;- kvalittes prasbu ievrošana un ar to saistto dokumentu sagatavošanas prasmes; - spja un vlme strdt komand un padart darbu; - augsta atbildbas sajta pret veicamajiem darbiem; Ms piedvjam: apmcbu pirms darba uzskšanas;labus darba apstkus, draudzgu un saliedtu kolektvu; stabilu atalgojumu skot no 1005 (bruto); darba aprbu, apavus;bezmaksas dinšanu; darbs mais: rta (6.00 – 14.30) un vakara: (14.30-23.00), nakts mais: 23.00- 6.0...

 • Company DAUGAVA, SIA in Daugava
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA ''Daugava'' aicina darb kua elektriusCV stt uz e-pastu: . +37120000851...

 • Company Metsatek, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA METSATEK rao un uzstda tehniku kokmaterilu transportšanai jau no 1993.gada.  METSATEK aprkots automašnas strd Latvij, Lietuv, Igaunij, Baltkrievij, Krievij, Polij, ehij, Somij un cits ES valsts. METSATEK raot kokvedju virsbve tiek uzstdta Volvo, Scania un Renault u.c. markas automašnm. Papildus informcija – Ja esi atbildgs, spj strdt komand un Tev ir atbilstoša pieredze, piedvjam Tev iespju strdt msu komand kAutoelektriisTavi pienkumi bs:Smago automašnu elektrosistmu diagnostika un remontsVeikt kvalitatvus automašnu elektroiekrtu remontus un apkopiSmago automašnu papildaprkojuma diagnostiku un remontuStrdt ar automašnu diagnostikas testeriem, kontroles iekrtm, elektroniskajiem instrumentiemLgums CV un pieteikuma vstules stt uz e-pastu: ...

 • Company VK Terminal Services, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Galvenie darba pienkumi: apkalpot un remontt kontroles, signalizcijas, vadbas un pretavrijas sistmas; remontt un sagatavot iesniegšanai prbaudm kontrolmrapartu ierces. No Jums sagaidm: vidjo profesionlo izgltbu elektrotehnikas jom; atbilstošu darba pieredzi; elektrodrošbas grupu Bz ldz 1000 V; labas latviešu un krievu valodas zinšanas; IT prasmes lietotja lmen. Jums piedvsim: darbam nepieciešamo profesionlo apmcbu; atbildgu darbu, atsaucgus un profesionlus kolus; profesionls izaugsmes iespjas; veselbas apdrošinšanu un citas socils garantijas.CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company LALUNA, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA "LALUNA" aicina darb autodiagnostii.Prasbas:vlama 3 gadu darba pieredze jeb izgltbas dokuments par iegto autodiagnostia kvalifikciju.Kontakti: CV stt uz e-pastu " rel="nofollow">Darba vieta: Andreja Pormaa iela 40, Jkabpils, LV-5201...

 • Company Skylift, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Liftu iekrtu uzstdšana un demonta...

 • Company VS MOTORS, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darbs ar vieglajm automašnmDarba laiks no 9:00 lidz 18:00.Kontakttelefons:  28811754...

 • Company AUTO LORDS, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Uzmums, kurš nodarbojas ar vieglo automašnu, kravas automašnu, traktoru, bvtehnikas, mea izstrdes, dens transporta, moto u.c. tehnikas elektronikas diagnostiku, jaudas palielinšanu u.tml. risinjumiem, aicina darb autoelektrii - mehnii. Pienkumi: visa veida auto elektronikas prbaude, remontu un dadu elektrisko mezglu, ieru, sistmu un agregtu demonta, monta un nomaia.Normls darba laiks no plkst.9.00 ldz 17.00Pieteikties T. 28895887...

 • Company AHB BALTIC, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Darba pienkumi:- automobiu diagnostika.Kontaktinformcija: e-pasts: ...

 • Company GROS AUTO GRUPA, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  SIA "Gros Auto Grupa" pastvg darb aicina zinošus un atbildgus  AUTOELETRIUS/-ES (2 vakances) Darba pienkumi:Nodrošint automašnu elektroiekrtu problmu diagnosticšanuVeikt automašnu elektroieru, elektronisko sistmu apkopes un remonta darbus u. c.   Nepieciešams prasmes un zinšanas:Pieredze autoelektria darbLabas zinšanas par automašnu elektroniskm sistmm un to uzbviLabas prasmes un zinšanas darba iekrtu/instrumentu lietošanAugsta pienkumu un atbildbas sajta, precizitte Piedvjam:...

 • Company DSI AUTO, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Vieglo automašnu remonts un apkalpošanaLgums zvant darba diens (no 8:00 ldz 18:00): 29625101 vai griezties persongi (Višu iel 15)...

 • Company ALARI MOTORS, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Autoelektria pienkumi:  - Dada veida elektrodarbu veikšana; - Darba instrumentu atbildga un atbilstoša lietošana; - Ikdienas komunikcija ar autoservisa darbiniekiem.Ldzu stiet CV uz e-pastu: ...

 • Company ZK 9, SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „ZK 9” lielkais un stabilkais komerctransporta serviss Latvij Sakar ar uzmuma paplašinšanos un darba apjoma pieaugumu, aicina darb komerctransporta autoelektrius.Jur. adrese: „Kavulapas”, Mrupes novads, LV -2167, LatvijaAtrašnas vieta: „Brzlapas 5”, Mrupes novads, LV-2167, Latvijae-pasts: Mekljam:-   Zinošus un strdt gribošus darbiniekus-  Tehnisk izgltba vai iepriekšja darba pieredze tiks uzskatta par priekšrocbuDarba pienkumi:-    Komerctransporta remonts, apkopes un diagnostika-    Komerctransporta riepu maia-    Papildus darbi, kas saistti ar komerctransporta remontuPiedvjam:1)    Konkurtspjgu atalgojumu (no 1004,00 EUR ldz 2800 EUR bruto mnes) 2)    Socils garantijas3)    Regulras apmcbas, Jsu kvalifikcijas celšanai4)    Veselbas apdrošinšanu5)    Draudzgu kolektvu6)    rtu darba ...

 • Company ANDRE SERVICE, SIA in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sadzves elektronisko iekrtu/ tehnikas remonts un apkalpošanaCV stt uz e-pastu: ...

 • Company AUTOFAVORITS, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  SIA Autofavorts  piedv darbu autoelektriim. Labi darba apstki un atbilstošs atalgojums. Kontaktinformcija: andris.ermics@autofavorits; 29213141...

 • Company AUTOFAVORITS, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  SIA Autofavorts  piedv darbu autoelektriim. Labi darba apstki un atbilstošs atalgojums. Kontaktinformcija: ; 29213141...

 • Company ECO TRUCK, SIA in Other
  08.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  SIA ECO TRUCK  autoserviss Jaudas iel 3, Ogr, aicina darb vieglo un kravas automašnu autoelektrii. Obligti ar darba pieredzi.Kontaktinformcija: servisa vadtjs Vitlijs Tumanovs, 25445404, e-pasts: ...

 • Company GROS AUTO GRUPA, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  SIA "Gros Auto" pastvg darb aicina zinošus un atbildgus  AUTOELETRIUS/-ES (2 vakances) Darba pienkumi:Nodrošint automašnu elektroiekrtu problmu diagnosticšanuVeikt automašnu elektroieru, elektronisko sistmu apkopes un remonta darbus u. c.   Nepieciešams prasmes un zinšanas:Pieredze autoelektria darbLabas zinšanas par automašnu elektroniskm sistmm un to uzbviLabas prasmes un zinšanas darba iekrtu/instrumentu lietošanAugsta pienkumu un atbildbas sajta, precizitte Piedvjam:...

 • Company SCAN-PLAST LATVIA, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Uzmums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir paši specializjies kompoztmaterilu izstrdjumu un bvkonstrukciju raošan un tirdzniecb, aicina darb ELEKTROMEHNII. Prasbas:     Zinšanas un iemaas dadu raošanas elektromehnisko iekrtu remonta darbos un apkop;     Prasme noteikt elektromehnisko iekrtu bojjumus un patstvgi rast racionlus risinjumus;     Darba pieredze ldzg amat;     Augsta precizitte un atbildbas sajta;     Labas sadarbbas prasmes ar koliem; Piedvjam:      Dinamisku un interesantu darbu raošanas uzmum Liepj;      Darbam nepieciešamo aprkojumu; Lai pieteiktos:Saistb ar COVID-19 vrusa izplatbu Latvij darba pieteikuma anketas šobrd nav iespjams aizpildt kltien, tau aicinm stt CV uz e-pasta adresi !Atvainojamies par sagdtajm nertbm!Pieteikumi tiek izskatti nedas laik no iesniegšanas...

 • Company LARLV, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  SIA LARLV reg. 40103630687                                                    KONTROLES MRAPARTU UN AUTOMTIKAS ELEKTROATSLDZNIEKSDarba pienkumi: 1.Veikt kontroles mrapartu un automtikas elektroatsldznieka darbusDarba vietas adrese: - Biernieku iela 228A, Rga, LV-1079. Darbs tiks izpildts ar citos SIA “LARLV” celtniecbas objektos Latvij.Darba devja kontaktinformcija. , 29293693...

 • Company MOTOR LUX, SIA in Other
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Veikt autotehnikas remontu un apkopes darbusDarba laiks: 08:00 - 17:30...

 • Company MABUK, SIA in Other
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  SIA “Mabuk” aicina darb ELEKTROMEHNIIJUMS UZTICSIM:- Elektromehnisko iekrtu montu, apkalpošanu, diagnostiku un remontu (prsvar dzeeneratori) vis Latvij.NO JUMS SAGAIDM:- Zinšanas par elektromehnisko iekrtu uzbves un ekspluatcijas pamatiem- Prasme noteikt elektromehnisko iekrtu bojjumus- Pamata vai vidjs pakpes profesionl izgltba- Elektrodrošbas grupa vismaz Bz- B kategorijas autovadtja apliecbaMS PIEDVJAM:- Darbu stabil uzmum- Atalgojumu no 7 Eur ldz 10.00 Eur/stund ...

 • Company ANDRE SADZIVES TEHNIKAS SERVISS, SIA in Other
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Sadzves elektronisko iekrtu/ tehnikas remonts un apkalpošanaGabaldarba algaCV stt uz e-pastu: ...

 • Company VK Terminal Services, SIA in Other
  06.09.2020 Updated on: 07.09.2020

  Galvenie darba pienkumi: apkalpot un remontt kontroles, signalizcijas, vadbas un pretavrijas sistmas; remontt un sagatavot iesniegšanai prbaudm kontrolmrapartu ierces. No Jums sagaidm: vidjo profesionlo izgltbu elektrotehnikas jom; atbilstošu darba pieredzi; elektrodrošbas grupu Bz ldz 1000 V; labas latviešu un krievu valodas zinšanas; IT prasmes lietotja lmen. Jums piedvsim: darbam nepieciešamo profesionlo apmcbu; atbildgu darbu, atsaucgus un profesionlus kolus; profesionls izaugsmes iespjas; veselbas apdrošinšanu un citas socils garantijas. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical mechanics and fitters Edit filters