Jobmonitor. Search results for Early childhood educators

28 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company RĪGAS 262.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rgas 262.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas skolotja palguDarba pienkumi: Veikt pirmsskolas skolotja darbu atbilstoši amata aprakstam (plnot un organizt pedagoisko procesu, veidot sadarbbu ar brnu veckiem).Prasbas: Pirmsskolas izgltbas skolotjai MK Nr.569 noteikumos noteikt izgltba. Var bt pirmsskolas izgltbas apguves students.Darba alga: 760.00 euro pirms nodoku nomaksas (par pilnu darba likmi).CV stt uz vai zvant 25411840...

 • Company RĪGAS 262.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rgas 262.pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas skolotja palgu uz 0.5 slodzi (Modelis 1+2) Darba pienkumi: Veikt skolotja palga pienkumus atbilstoši amata aprakstam pcpusdienas clien no plkst. 15.00- 19.00.Prasbas: Vidj izgltba, latviešu valodas prasmes augstkaj pakp, sadarbbas prasmes ar brniem un veckiem.Darba samaksa: 277.20 euro mnes (darbs darba diens, 4h dien)CV stt uz vai zvant 25411840...

 • Company Rīgas 97.pirmsskolas izglītības ietāde in Amata
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rgas 97. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darbPirmsskolas izgltbas skolotjuDarba pienkumi: Organizt un vadt mcbu un audzinšanas darbu grip, u.c. pienkumi saska ar amata aprakstu. Prasbas kandidtiem:  Augstk pedagoisk izgltba un pirmsskolas skolotja kvalifikcija. Var bt studente. Alga 760.00 EUR pirms nodoku nomaksas (par pilnu darba likmi). Ikšiles iela 8; tlr.67848425; mob. 26154023. ...

 • Company RĪGAS 182. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJS mazkumtautbu grupZvant uz tlr.nr.: 67848175, 25422520Ir braukšanas maksas atvieglojumi Rgas pilstas sabiedrisk transporta maršrutu tkl.Veselbas apdrošinšana pc viena gada....

 • Company DAUGAVPILS 4.SPECIĀLĀ PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀD in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  0,6 likmes uz noteiktu laikuVar griezties ar studenti!Pieteikties pa tlruni: 65421352...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Ozolnieki
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ozolnieku novada pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde "Pcte" aicina pieteikties kandidtus pirmskolas izgltbas skolotja vakanceiPiesakies un tavi galvenie pienkumi bs:• ar prieku un degsmi radoši darboties kop ar brniem;• stenot pirmsskolas izgltbas programmu, nodrošinot kvalitatvu pedagoisko procesu, emot vr katra brna vecumu, veselbas stvokli, attstbu, individualitti, sagatavojot izgltojamos sekmgai pamatizgltbas apguvei;• plnot un realizt pedagoisko darbu sadarbb ar koliem;No tevis sagaidm:• izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;• vlama pieredze darb ar brniem pirmsskolas izgltbas iestd;• prasme plnot, organizt un kvalitatvi veikt savu darbu...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Jumis in Rīga
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde "Jumis" (Re.Nr. 3601903026).aicina darb Pirmsskolas izgltbas skolotju.Darba pienkumi: - Plnot, organizt un novrtt brnu darbbu atbilstoši pirmsskolas izgltbas programmas mriem un uzdevumiem. - Plnot un vadt pedagoisko darbu grup.  Darba vietas adrese: Jaunrozes iela 12, Rga, LV-1035 Atalgojums: no EUR 532.00 - EUR 760.00CV stt uz , tlrunis uzziai 67848245, 67848780...

 • Company RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTA in Rīga
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Nodrošint mzikas mcbu  satura apguvi Rgas 192.pirmsskolas izgltbas iestd (Kra Vatsona iela 11A, Rga, Meaparks). Darbs uz 0.85 slodzi  ar brniem vecum no 2 ldz 7 gadiem  latviešu un krievu grups.  CV stt uz e-pasta adresi:   . Izzias pa tlruni 67848368; 67848675. Ir atvieglojumi braukšanai sabiedriskaj transport. Veselbas apdrošinšana (jnostrd vairk nek 1 gadu). ...

 • Company Mana Skola, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Pirmsskolas izgltbas iestdes pedagogs.Darbs ar brniem no 1-3 vai no 3-7 gadu vecumam.Darbs Montessori vid.Darbs uz pilnu slodzi vai mais.Darba laiks 7:30-19:30, iespjams nordt sev izdevgko darba grafiku.Vairk informcijas pa telefonu 27192848...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Ozolnieki
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ozolnieku novada pirmsskolas izgltbas iestde  "Zlte" aicina darb pirmsskolas izgltbas mzikas skolotju.Viena darba slodze -  40h/ned. Atalgojums 800,00Eur/mn.Pc prbaudes laika beigm, nodrošina ar veselbas apdrošinšanu Profesionls darbbas aprakstu (CV), pieteikuma vstuli un izgltbas dokumenta kopiju, gaidsim uz e-pasta adresi: Tlr. uzzim 26656663...

 • Company Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rgas 94. pirmsskolas izgltbas iestde, Krišja Barona iel 97B,  aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju alga 760.00 EUR (par 1 slodzi)Tlrunis: 67848292, 25423107, e-pasts: ...

 • Company RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTA in Rīga
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rgas 234. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas skolotju, kurai ir plnošanas, organizšanas un sadarbbas prasmes. Prasbas: Nepieciešama augstk pedagoisk izgltba, bet var bt pedagoijas students. Piedvjum: dadas slodzes un darba grafiki;  Iestd ir kompetents vadtja vietnieks, kas paldzs pedagoisk procesa organizšan un mcbs, dadi kolektva paskumi. Bonusi: Bezmaksas autostvvieta iestdes teritorij, sabiedrisk transporta atvieglojumi, iespja nokrtot rdzinieka karti, kas dod priekšrocbas Rgas autostvviets, iespja nokrtot ITIC karti, pc neprtraukti nostrdta gada-veselbas apdrošinšana. Prmijas, piemaksas pc pašvrtjuma, iespja nopelnt par papildus darbu.CV stt uz nordto e-pastu: ...

 • Company OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ogres novada pašvaldbas visprjs pirmsskolas izgltbas iestde “Strautiš” aicina pieteikties uz vakanto pirmsskolas izgltbas skolotjas amatu.Prasbas pretendentiem:Augstk pedagoisk izgltba (studjoša studente/ts)Valsts valodas prasmes augstkaj lmen;Pamatzinšanas darb ar datoru;Radoša pieeja darbam;Labas komunikcijas un sadarbbas prasmes.Galvenie amata pienkumi:Plnot un organizt darbbu, lai veicintu izgltojamo fizisko, intelektulo un sabiedrisko iemau attstbu;Nodrošint brna drošbu.Pretendentiem jiesniedz:Motivcijas pietikuma vstule;Dzvesgjuma apraksts (CV);Izgltbu un kvalifikciju apliecinošu dokumentu kopijas;Valsts valodas prasmes apliecba (ja nepieciešams).Piedvjam:Pilnu darba slodzi saska ar tarifikciju;Iespju profesionli pilnveidoties; Socils garantijas.Motivtu pieteikuma vstuli, CV, izgltbu...

 • Company Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis in Saulkrasti
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Saulkrastu PII ,,Rtis” (Re.Nr.4301901862)aicina darbpirmsskolas izgltbas skolotju (profesijas kods: 2342 01)Darba pienkumi:•    spt patstvgi izvirzt un plnot grupas darbu, emot vr katra brna intereses;•    przint vecumposmu vajadzbas;•    strdt ar izgltbas kompetenu pieeju;•    pilnveidot profesionls zinšanas.Prasbas pretendentam:•    augstk pedagoisk izgltba (vai pdjo kursu students);•    prast analizt savas stiprs un vjs puses;•    bt gatavam aktvi darboties;•    augsta atbildbas izjta;•    valsts valodas zinšanas augstkaj lmen.Ms piedvjam:•    atalgojumu bruto 770 euro;•    stabilu atalgojumu un socils garantijas;•    veselbas apdrošinšanas polisi (pc prbaudes laika beigm);•    interesantu, dinamisku un atbildgu darbu.Pretendentus aicinm pieteikties: iesniedzot savu profesionls darbbas ...

 • Company Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rgas 244. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS MZIKAS SKOLOTJUPrasbas:- Augstk pedagoisk izgltba un profesionl kvalifikcija, var bt students.- Labas klavierspeles prasmesDarba pienkumi: - vadt mzikas nodarbbas brniem (1.6-7 g.), atbilstoši pirmsskolas izgltbas programmai.CV stt uz e-pastu: Tlr. nr.: 67848299, 67848298, 26151348...

 • Company Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis in Saulkrasti
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Saulkrastu PII ,,Rtis”aicina darbpirmsskolas izgltbas skolotjuDarba pienkumi:•    spt patstvgi izvirzt un plnot grupas darbu, emot vr katra brna intereses;•    przint vecumposmu vajadzbas;•    strdt ar izgltbas kompetenu pieeju;•    pilnveidot profesionls zinšanas.Prasbas pretendentam:•    augstk pedagoisk izgltba (vai pdjo kursu students);•    prast analizt savas stiprs un vjs puses;•    bt gatavam aktvi darboties;•    augsta atbildbas izjta;•    valsts valodas zinšanas augstkaj lmen.Ms piedvjam:•    atalgojumu bruto 770 euro;•    stabilu atalgojumu un socils garantijas;•    veselbas apdrošinšanas polisi (pc prbaudes laika beigm);•    interesantu, dinamisku un atbildgu darbu.Slodze: Uz pilnu darba slodzi (40 stundas ned)Lgums: Darba lgums uz noteiktu laikuPretendentus aicinm pieteikties: ...

 • Company Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks in Liepāja
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  LIEPJAS PIRMSSKOLAS IZGLTBAS IESTDE” ZUKS”( Grzupes iela 29)Aicina darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJU - uz nenoteiktu laiku; DARBAM GRUP AR LATVIEŠU VALODAS APMCBU.Darba slodze 0,913 likmes, (stundu skaits ned 32,5 st.). Darba samaksa 684,38 EUR(pirms nodoku nomaksas)Lgums stt CV uz e-pastu " rel="nofollow">Tlrunis 27899835...

 • Company Mārupes novada dome in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba vieta brnudrz Rg, Marsa gatv 8Darbs mais, mazkumtautbu grup0,85 SLODZECV stt uz e-p:Tlr. nr.: 67848299,67848298, 26151348...

 • Company Rīgas 244. pirmsskolas izglītības iestāde in Rīga
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba vieta brnudrz Rg, Marsa gatv 8DARBS MAIS0,85 SLODZECV stt uz e-p:Tlr. nr.: 67848299,67848298, 26151348...

 • Company Izglītības un attīstības centrs "Emīla skola", SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Sakar ar jaunas pirmsskolas izgltbas iestdes atvršanu, aicinm sadarbbai pirmsskolas izgltbas skolotjus / skolotju palgus. Darbs mazs grups, individula pieeja katram audzknim. Tiks augstu vrtta vlme pilnveidoties, strdt patstvgi, labas komunikcijas prasmes, pozitva attieksme. CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna" in Jūrmala
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Pirmsskolas izgltbas skolotjs (JPII „Katrna”)Pieteikties ldz: pirmdiena, 11. novembris, 2019Jrmalas pirmsskolas izgltbas iestde „Katrna”Reistrcijas Nr.90009249155, Salaspils iela 4, Jrmala, LV-2010Tlrunis 67752063, e-pasts: aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotjuAlgas likme 750.00 EUR mnes, 40 darba stundas ned, 1 likme.Prasbas amata pretendentam:augstk pedagoisk izgltba un pirmsskolas skolotja kvalifikcija vai pdjo kursu students;valsts valodas prasme augstkaj lmen;psiholoisk noturba un aug...

 • Company ĀDAŽU NOVADA DOME in Ādaži
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  dau novada Kadagas pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas izgltbas sporta skolotju –peldšanas treneri uz nenoteiktu laiku.Prasbas pretendentam:•    izgltbas atbilstba un profesionl pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” prasbm vai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.77 ”Noteikumi par sporta specilistu sertifikcijas krtbu un sporta specilistam noteiktajm prasbm”; •    teicamas komunikcijas prasmes ar brniem un veckiem;•    latviešu valsts valodas prasmes – augstkais lmenis.Galvenie pienkumi:•    vadt grupu nodarbbas peldšan ar brniem no 1,5 ldz 7gadiem;•    plnot, organizt, un izvrtt peldšanas apmcbu;•    atbildt...

 • Company Garkalnes novada pirmsskolas izglītības iestāde "Č in Amata
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Garkalnes novada pirmsskolas izgltbas iestde “iekuriš” aicina darb pirmsskolas izgltbas mzikas skolotju.Veicamie darba pienkumi atbilstoši amata aprakstam.PrasmesValsts valodas prasme: latviešu valoda, augstkais lmenis.Izgltba: augstk.Alga bruto: 805 EUR.Iestde: Garkalnes novada pirmsskolas izgltbas iestde “iekuriš”.Darba vietas adrese: Mediu iela 4, Langstii, Garkalnes nov.Darba laika veids: normlais darba laiks.Slodze: viena slodze.Darbbas joma: izgltba/zintne.Lgums: uz nenoteiktu laiku.Kontaktinformcija: e pasta – Tel.nr. 29112622....

 • Company Garkalnes novada pirmsskolas izglītības iestāde "Č in Amata
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Garkalnes novada pirmsskolas izgltbas iestde “iekuriš” aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju.Veicamie darba pienkumi atbilstoši amata aprakstam.PrasmesValsts valodas prasme: latviešu valoda, augstkais lmenis.Izgltba: augstk pedagoisk.Alga bruto: 805 EUR.Iestde: Garkalnes novada pirmsskolas izgltbas iestde “iekuriš”.Darba vietas adrese: Mediu iela 4, Langstii, Garkalnes nov.Darba laika veids: normlais darba laiks.Slodze: viena slodze.Darbbas joma: izgltba/zintne.Lgums: uz nenoteiktu laiku.Kontaktinformcija: e pasta – Tel.nr. 29112622....

 • Company Rīgas 4.pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš" in Avoti
  06.11.2019 Updated on: 10.11.2019

  Rgas 4. pirmsskolas izgltbas iestde "Avotiš" aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju uz 0.85 likmi (34h).Darba pienkumos ietilpst:atbildt par brnu drošbu un veselbu, kad brns atrodas skolotja uzraudzb;plnot, organizt un novrot brna darbbu atbilstoši pirmsskolas izgltbas programmas mriem un uzdevumiem;izstrdt pedagoisk darba tematisko plnojumu;dadot mcbu metodes, formas un tehnoloijas, saska ar brnu spjm, mcšans stiliem, izvlties mcbu aktivittes, kas padziina izzias interesi un izpratni, veicint brnu attstbu ar ststu, spu, rotau, dziesmu, dzejou, sarunu un diskusiju paldzbu;veidot pozitvu sadarbbas vidi;veicint jauna brna adaptciju;informt brna veckus par brna attstbu.Pirmsskola atrodas Ziepniekkaln, rta sabiedrisk transporta satiksme, pieejamas atlaides sabiedriskaj transport, veselbas a...

 • Company Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte" in Amata
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Jrmalas pirmsskolas izgltbas iestde “Mrte”Pirmsskolas sporta skolotjs1 likme, 40 darba stundas ned.Prasbas amata pretendentam:•        augstk pedagoisk izgltba, pirmsskolas skolotja vai sporta skolotja kvalifikcija vai pdjo kursu students;•        valsts valodas prasme augstkaj lmen;•        psiholoisk noturba un augsta atbildbas sajta.Ms piedvjam:Darbu uz nenoteiktu laiku; Socils garantijas;Algas likme 750.00 EUR mnes pirms nodoku nomaksas.Darba pienkumi:plnot, organizt un stenot savu pedagoisko darbu atbilstoši izgltbas iestd izvirztiem mriem, uzdevumiem un tematiskiem plniem, darbam nepieciešamo metodisko materilu sagatavošana;organizt  un vadt  sporta aktivittes izgltbas iestd un piedalšanos dads aktivitts rpus izgltbas iestdes, sadarbb ar citiem pedagogiem....

 • Company Rīgas pilsētas pašvaldība in Rīga
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Rgas iekurkalna pamatskola aicina darb Pirmsskolas izgltbas skolotju uz 0,7 slodzes (28 stundas ned)Darba pienkumi- Plnot un organizt kvalitatvu pedagoisko procesu, emot vr katra brna vecumu, veselbas stvokli, attstbas patnbas un individualitti, rpties par izgltojam drošbu.Prasbas kandidtiem- Augstk pedagoisk izgltba ( kvalifikcija-pirmsskolas skolotjs)Darba alga pirms nodoku nomaksas 532 euro. CV un pieteikumu stt uz e-pastu: . Tlrunis: 67553496...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters