Jobmonitor. Search results for Early childhood educators

93 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-50 of 93 results.
 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lvbrzes pamatskola aicina darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJU uz noteiktu laikuPrasbas: Augstk pedagoisk vai augstk izgltba un pirmsskolas skolotja kvalifikcija vai skumizgltbas skolotja kvalifikcija.Atalgojums: 790 euro brutoCV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu: Tlrunis 63072388; 29451275...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas Iestde "Rotaa" aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju. Galvenie pienkumi:Nodrošint brncentrtu, iekaujošu pieeju valsts pirmsskolas vadlnijs noteikt pirmsskolas  izgltbas satura stenošanai, atbilstoši izgltojamo vajadzbm un individuls attstbas patnbm.Plnot un nodrošint kvalitatvu, izgltojamo vecumam atbilstošu, jgpilnu izgltbas procesu.Uzturt drošu, veselbu un attstbu veicinošu, psiholoiski labvlgu vidi  grup  un izgltbas iestd.Prasbas pretendentiem: Izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “ Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”.Prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu un uzemties atbildbu.Labas komunikcijas un sadarbbas prasme...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas izgltbas prvaldes pirmsskolas izgltbas iestde "Kpcši" aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju (234201) - 1,7 likme, kas ir 2 pedagogi, katrs ar 0.85 likmes. Galvenie pienkumi: nodrošint brncentrtu, iekaujošu pieeju valsts pirmsskolas izgltbas vadlnijs noteikt pirmsskolas izgltbas satura stenošanai, atbilstoši izgltojamo vajadzbm un individuls attstbas patnbm;   plnot un nodrošint kvalitatvu, izgltojamo vecumam atbilstošu, jgpilnu izgltbas procesu; uzturt drošu, veselbu un attstbu veicinošu, psiholoiski labvlgu vidi  iestd. Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 11...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas izgltbas iestde “Jelgavas Centra pamatskola” aicina darb pirmsskolas izgltbas  skolotju.Darba pienkumi: stenot izgltbas programmu atbilstoši normatvo aktu prasbm; iesaistties izgltbas iestdes stenotajos projektos; veikt klases audzintja pienkumus (pc vienošans). Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu; labas saskarsmes un sadarbbas prasmes. Piedvjums: pilna slodze uz nenoteiktu laiku; radošs, atsaucgs kolektvs; labiekrtota, msdienga darba vide;mnešalga  no 750 e...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde "Zuks'' aicina darb  PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJU uz nenoteiktu laiku.Galvenie pienkumi: nodrošint brncentrtu, iekaujošu pieeju valsts pirmsskolas izgltbas vadlnijs noteikt pirmsskolas izgltbas satura stenošanai, atbilstoši izgltojamo vajadzbm un individuls attstbas patnbm.plnot un nodrošint kvalitatvu, izgltojamo vecumam atbilstošu, jgpilnu izgltbas procesu. uzturt drošu, veselbu un attstbu veicinošu, psiholoiski labvlgu vidi iestd. Prasbas pretendentiem: izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;prasme patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu un uzemties atbildbu;labas sadarbbas prasmes;pras...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde ''Pasacia'' aicina darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJU uz nenoteiktu laiku.Pienkumi pretendentiem: * nodrošint brncentrtu, iekaujošu pieeju valsts pirmsskolas izgltbas vadlnijs noteikt pirmsskolas izgltbas satura stenošanai, atbilstoši izgltojamo vajadzbm un individuls attstbas patnbm;   * plnot un nodrošint kvalitatvu, izgltojamo vecumam atbilstošu, jgpilnu izgltbas procesu; *uzturt drošu, veselbu un attstbu veicinošu, psiholoiski labvlgu vidi  iestd. Prasbas pretendentiem:  * Izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme plnot, organizt un kvalitatvi veikt savus darba pienkumus; * prasme...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde ''Pasacia'' aicina darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS MZIKAS SKOLOTJU uz noteiktu laiku (apmram 1 gads). Pienkumi pretendentiem: * plnot un vadt mzikas nodarbbas; * veikt individulo darbu ar izgltojamajiem, integrjot mziku ikdienas darb grups; * sadarboties ar vadtjas vietnieku, pirmsskolas skolotjiem un veidot scenrijus grupas un iestdes muziklajiem paskumiem; Prasbas pretendentiem: * Izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme plnot, organizt un kvalitatvi veikt savus darbus. Piedvjam: * Darba algu par likmi 820,00 euro; * Interesantu un atbildgu darbu.   CV un izgltbu apliecinošu dokumentu ko...

 • Company LAPMEZCIEMA PAMATSKOLA in Lapmežciems
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lapmeciema pamatskola (re. nr. 90000031781) aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju.Pienkumi: veikt skolotja darba pienkumus pirmsskolas izgltbas grup (1,5 – 6 gadus veci brni).Prasbas: izgltba atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu prasbm par skolotja izgltbu.Pieteikties: CV un motivcijas vstuli stt pa pastu uz skolas adresi: Lapmeciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmeciems, Lapmeciema pagasts, Engures novads,LV-3118 vai elektroniski uz skolas e-pastu: Kontaktpersona: Lapmeciema pamatskolas direktors, tlrunis:25553874....

 • Company LAPMEZCIEMA PAMATSKOLA in Lapmežciems
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Lapmeciema pamatskola (re. nr. 90000031781) aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju. PIENKUMI: • veikt skolotja darba pienkumus pirmsskolas izgltbas grup. NEPIECIEŠAM IZGLTBA: atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumu prasbm par skolotja izgltbu. PIETEIKŠANS KRTBA: • CV un motivcijas vstuli stt pa pastu uz skolas adresi: Lapmeciema pamatskola, Liepu iela 2a, Lapmeciems, Lapmeciema pagasts, Engures novads, LV-3118 vai • CV un motivcijas vstuli stt elektroniski uz skolas e-pastu: KONTAKTPERSONA: Lapmeciema pamatskolas direktors, tlrunis: 25553874...

 • Company ADAZU NOVADA DOME in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  dau novada Kadagas pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas izgltbas sporta skolotju – peldšanas treneri uz nenoteiktu laikuPrasbas pretendentam: izgltbas atbilstba un profesionl pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu” prasbm vai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.77 ”Noteikumi par sporta specilistu sertifikcijas krtbu un sporta specilistam noteiktajm prasbm”; teicamas komunikcijas prasmes ar brniem un veckiem; valsts valodas prasmes – augstkais lmenis. Galvenie pienkumi: vadt grupu nodarbbas peldšan ar brniem no 1,5 ldz 7 gadiem; plnot, organizt, un izvrtt pel...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Ozolnieki
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ozolnieku novada pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde "Saulte" aicina darbpirmsskolas izgltbas mzikas skolotjuPienkumi pretendentiem:•  plnot un vadt mzikas nodarbbas;•  veikt individulo darbu ar izgltojamajiem, integrjot mziku ikdienas darb grups;•  sadarboties ar vadtjas vietnieku, pirmsskolas skolotjiem un veidot scenrijus grupas un iestdes muziklajiem paskumiem;•  atbildt par svtku saturu un noformjumu;•  rpties par izgltojamo drošbu.Prasbas pretendentiem:•  izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;•  vlama pieredze darb ar izgltojamajiem pirmsskolas izgltbas iestd;•  prasme plnot, organizt un kvalitatvi veikt savus darbus;•  atbildbas sajta,...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ozolnieku novada pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde "Saulte" aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotjs uz laiku ~2 gadi (1 amata vieta)Prasbas amata pretendentiem/-m: •    Augstk izgltba Pirmsskolas izgltbas skolotjs; •    Praktisk pieredze pirmsskol tiks uzskatta k priekšrocba; •    Latviešu valodas zinšanas C lmea augstk pakpe; •    Spja pieemt pastvgus lmumus; •    Organizt rotanodarbbu procesu visas dienas garum.Galvenie amata pienkumi: •    Plnot, organizt un stenot savu pedagoisko darbu atbilstoši izgltbas iestd izvirztajiem mriem, •    Darbam nepieciešamo materilu sagatavošana/sagdšana, t.sk. praktiskajiem darbiem ar izgltojamajiem; •    Veikt individulo darbu ar izgltojamajiem pc nepieciešambas; •    Veikt sava darba analzi, izvirzt un sasniegt turpmks darbbas mrus; •    Sadarb...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Ozolnieki
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ozolnieku novada PII “Pcte” aicina darb radošus, aizrautgus, mcties un mct gribošus pedagogus. Galvenie pienkumi:•     ar prieku un degsmi radoši darboties kop ar brniem (plnotais brnu skaits grups ldz 22);•    stenot pirmsskolas izgltbas programmu, nodrošinot kvalitatvu pedagoisko procesu, emot vr katra brna vecumu, veselbas stvokli, attstbu, individualitti, sagatavojot izgltojamos sekmgai pamatizgltbas apguvei;•    plnot un realizt pedagoisko darbu sadarbb ar koliem;Sagaidm:•    izgltbu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;•   prasmi plnot, organizt un kvalitatvi veikt savu darbu;•   atbildbas sajtu, disciplintbu, precizitti;•   spju analizt un risin...

 • Company Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte" in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Olaines pirmsskolas izgltbas iestde „belte”aicina darb: Pirmsskolas izgltbas skolotju (prof.klas.kods 2342 01)Galvenie pienkumi: plnot un organizt kvalitatvu pedagoisko procesu, emot vr katra brna vecumu, veselbas stvokli, attstbas patnbas un individualitti, rpties par izgltojam drošbu,veikt individulu darbu ar izgltojamajiem, lai veicintu viu vispusgu attstbu, nostiprintu veselbu, veidotu nepieciešams prasmes un iemaas, risintu adaptcijas problmas, nostiprintu korekcijas darb apgts iemaas,sadarboties ar izgltojam veckiem, lai sniegtu atbalstu izgltojamajam izgltbas proces,organizt svtku paskumus,regulri organizt izgltojamo vecku sapulces, konsultcijas, atvrto durvju dienas,veikt izgltojam attstbas dinamikas izpti un analzi.Prasbas: augstk pedagoisk izgltba un pirmsskolas skolotja kvalifik...

 • Company Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte" in Ābelīte
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Olaines pirmsskolas izgltbas iestde „belte”aicina darbPirmsskolas izgltbas mzikas skolotju (prof.klas.kods 2342 02)Galvenie pienkumi: •    plnot un vadt muzikls audzinšanas nodarbbas, balstoties uz izgltojamajiem piemrotu izgltbas programmu, emot vr katra brna vecumu, veselbas stvokli, attstbas patnbas un individualitti,•    rpties par izgltojamo drošbu,•    organizt svtkus un jautros brus, izstrdt scenrijus tiem,•    veikt individulo darbu ar brniem.Prasbas pretendentam: augstk pedagoisk izgltba vai otr lmea profesionl augstk pedagoisk izgltba un mzikas skolotja kvalifikcija vai pirmsskolas izgltbas skolotjam noteikt izgltba (darba tiesisks attiecbas tiek dibintas ar ar darbinieku, kurš ir uzscis mcbas iepriekš mintajs programms. Izskatsim un radsim iespju pretendentam studijas apvienot ...

 • Company Rīgas 4.pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš" in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas 4. pirmsskolas izgltbas iestde "Avotiš" aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju uz noteiktu laiku (ldz 23.10.2020.). Darba slodze - 0.7 likmes.Darba pienkumos ietilpst:atbildt par brnu drošbu un veselbu, kad brns atrodas skolotja uzraudzb;plnot, organizt un novrot brna darbbu atbilstoši pirmsskolas izgltbas programmas mriem un uzdevumiem;izstrdt pedagoisk darba tematisko plnojumu;dadot mcbu metodes, formas un tehnoloijas, saska ar brnu spjm, mcšans stiliem, izvlties mcbu aktivittes, kas padziina izzias interesi un izpratni, veicint brnu attstbu ar ststu, spu, rotau, dziesmu, dzejou, sarunu un diskusiju paldzbu;veidot pozitvu sadarbbas vidi;veicint jauna brna adaptciju;informt brna veckus par brna attstbu.CV stt uz e-pastu: Pirmsskola atrodas Ziepniekkaln, rta sabiedrisk transporta s...

 • Company Ventspils novada pašvaldība in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Viena darba diena nedTlrunis: 26124913Darba alga par vienu veselu slodzi 790 EUR....

 • Company Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ikšiles pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde “iekuriš” aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju. Ms piedvjam dinamisku darbu jaun un msdieng iestd, radoš, atbalstu sniedzoš un dabai draudzg vid. Pirmsskolas izgltbas iestd tiks realizta gan visprj pirmsskolas izgltbas  programma, gan specils pirmsskolas izgltbas  programmas.Btiskkie darba pienkumi:stenot pirmsskolas izgltbas programmu, nodrošinot kvalitatvu pedagoisko procesu, emot vr katra brna vecumu, veselbas stvokli, attstbu, individualitti, sagatavojot izgltojamos sekmgai pamatizgltbas apguvei;plnot un realizt pedagoisko darbu saska ar iestd realizjamo pirmsskolas izgltbas programmu, iestdes nolikumu un izvirztajiem gada galvenajiem uzdevumiem;nodrošint izgltojamo adaptciju izgltbas iestd, sadarboties ar iestdes izgltojamo veckiem;p...

 • Company Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestā in Daugavpils
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Daugavpils pilstas 1. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju. Darbs latviešu grup. Slodze –  33.06 stundas ned (0,827 likmes).CV stt uz e-pastu: ; tlrunis uzzim: 65421374, 65421263...

 • Company ĀDAŽU VIDUSSKOLA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  m 2342 01 Informcija par pirmskolas izgltbas pedagoga amata vakanci:darba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laiku;darba laiks: 40 stundas ned (3-4 dienas);darba alga: 948.00 EUR/mnes (bruto).darba uzskšanas laiks: 2021.gada 1.aprlis vai pc vienošansAmata mris: nodrošint pirmsskolas izgltbas kvalitatvu pedagoisk procesa norisi....

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas 241.pirmsskolas izgltbas iestde aicina pastvg darb aktvu un radošu pirmsskolas izgltbas skolotju darbam ar 2-3 gadus veciem brniem uz 1 pilnu slodziDarba pienkumi: plnot un organizt kvalitatvu pedagoisko procesu, emot vr katra brna vecumu, veselbas stvokli, attstbas patnbas un individualitti, rpties par izgltojam drošbu. Piedvjam darbu draudzg skolotju kolektv, braukšanas maksas atlaides Rgas sabiedriskaj transport.Gaidm ar pedagoiju studjošos studentus.Ldzu stt CV uz e-pasta adresi: Tlrunis 67848610, 26557216...

 • Company Rīgas 241.pirmskolas izglītības iestāde in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba pienkumiRpties par mzikas nodarbbu materilo bzi, mzikas instrumentu, rotalietu, grmatu saglabšanu mcbu darbam atbilstoš stvokl;Plnot, organizt un novrtt brnu darbbu atbilstoši pirmsskolas izgltbas programmas mriem un uzdevumiem, ievrojot izgltojamo vajadzbas, vispusgai un harmoniskai attstbai;Sadarbb ar pirmsskolas izgltbas skolotjiem, organizt svtkus, tematiskos paskumus, jautros brus un citas aktivittes;Piedvjam nepilnas 0,680 slodzes darbu 4 grups ar visprjo pirmsskolas izgltbas programmu (latviešu mcbu valoda).CV ldzu stt uz e-pastu: informcija pa tlruni: 26557216 vai 67848610...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde ''Gaismia'' aicina darb radošu PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJU uz darbinieka prombtnes laiku.Nepieciešama atbilstoša augstk izgltba.Nepilna slodze- 0,85Darbs sagatavošanas grup (brniem 6-7 gadi)Iespjams apvienot ar esošo darbu.Darba alga-  697 EUR Darba vietas adrese - Vau iela 5, Jelgava, LV-3001,Zvant pa tlruni: 29342051...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde “Vrpia                     ” (Kronvalda iel 22, Jelgav) aicina darb:PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SPORTA SKOLOTJU  uz noteiktu laiku - 0,525 likmes (21 stundas ned).Pienkumi:plnot un stenot kvalitatvu valsts pirmsskolas izgltbas vadlnijs noteiktu izgltojam vecumam atbilstošu, jgpilnu izgltbas procesu;nodrošint brncentrtu, iekaujošu pieeju atbilstoši izgltojamo vajadzbm un individuls attstbas patnbm;plnot un vadt sporta paskumus, svtkus;uzturt drošu, veselbu un attstbu veicinošu, psiholoiski labvlgu vidi izgltbas iestd.Prasbasizgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”;prasme plnot, organizt, kvalitatvi v...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Jelgavas pilstas pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde ''Pasacia'' aicina darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJU uz nenoteiktu laiku.Pienkumi pretendentiem: * nodrošint brncentrtu, iekaujošu pieeju valsts pirmsskolas izgltbas vadlnijs noteikt pirmsskolas izgltbas satura stenošanai, atbilstoši izgltojamo vajadzbm un individuls attstbas patnbm;   * plnot un nodrošint kvalitatvu, izgltojamo vecumam atbilstošu, jgpilnu izgltbas procesu; *uzturt drošu, veselbu un attstbu veicinošu, psiholoiski labvlgu vidi  iestd. Prasbas pretendentiem:  * Izgltba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izgltbu un profesionlo kvalifikciju un pedagogu profesionls kompetences pilnveides krtbu”; * prasme plnot, organizt un kvalitatvi veikt savus darba pienkumus; * prasme...

 • Company STALBES PAMATSKOLA in Stalbe
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Piedv nepilnas slodzes  darbu pirmsskolas izgltbas skolotjam Auciem:Galvenie pienkumi: plnot un organizt kvalitatvu pedagoisko procesu, emot vr katra brna vecumu, attstbas patnbas un individualitti, rpties par izgltojamo drošbu, sadarboties ar izgltojamo veckiem, lai sniegtu atbalstu izgltojamajam izgltbas proces, labas saskarsmes spjas, augsta atbildbas sajta, spja plnot un organizt savu darbu. CV stt uz e-pastu: Tlrunis  27808650...

 • Company RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTA in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Audzinšanas un mcbas darbs ar  4-5 gadgiem brniem  mazkumtautbu grup   Rgas 192. pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestd (Kra Vatsona iela 11A, Rga, Meaparks).  Aicinm darb ar studentus ar specializciju pirmsskolas  jom vai skumskolas jom.  Slodze -   no 0,7 ldz 0,85 likmes (30 kontaktstundas  ned). Ir atvieglojumi braukšanai sabiedriskaj transport. Veselbas apdrošinšana ( jnostrd pirmsskol vairk nek 1 gadu). Prasbas:Augstk pedagoisk izgltba ar specilizciju pirmsskolas  jom vai skumskolas jom.    Kontaktinformcija:Tlr. 67848368, 67848675,   CV stt uz e-pastsa adresi:   ...

 • Company RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTA in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Audzinšanas un mcbas darbs ar  4-5 gadgiem brniem  mazkumtautbu grup   Rgas 192. pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestd (Kra Vatsona iela 11A, RgaMeaparks).  Aicinm darb ar studentu ar specializciju pirmsskolas  jom vai skumskolas jom.  Slodze -   no 0,7 ldz 0,85 likmes (30 kontaktstundas  ned). Ir atvieglojumi braukšanai sabiedriskaj transport. Veselbas apdrošinšana ( jnostrd pirmsskol vairk nek 1 gadu). Prasbas:Augstk pedagoisk izgltba ar specilizciju pirmsskolas  jom vai skumskolas jom.    Kontaktinformcija:Tlr. 67848368, 67848675,   CV stt uz e-pastsa adresi:   ...

 • Company Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna" in Jūrmala
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pirmsskolas izgltbas skolotjs (PII „Katrna”)Pieteikties ldz: pirmdiena, 15. marts, 2021Jrmalas pirmsskolas izgltbas iestde „Katrna”Reistrcijas Nr.90009249155, Salaspils iela 4, Jrmala, LV-2010Tlrunis 67752063, e-pasts: aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotjas (2 vakances)Algas likme 900.00 EUR mnes, 40 darba stundas ned, 1 likme.Prasbas amata pretendentam:augstk pedagoisk izgltba un pirmsskolas skolotja kvalifikcija vai pdjo kursu students;valsts valodas prasme augstkaj lmen;psiholoisk notur...

 • Company Daugavpils pilsētas 9.speciālā pirmsskolas izglītī in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pirmsskolas izgltbas skolotjs brnudrzam ar latviešu mcbu valodu1 likmePretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: tlr. 65426481...

 • Company Rīgas 97.pirmsskolas izglītības ietāde in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Rgas 97. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb Pirmsskolas izgltbas skolotju Piedvjam:- 3-4 g.v brnu grup, 0,666 (2 dienas ned) vai 0,85 (2,5 dienas ned) slodzes. Mazkumtautbu programma.Prasbas kandidtiem: - Izgltba atbilstoši MK noteikumiem; latviešu valodas zinšanas augstkaj pakpDarba alga: 860,00 eur par 1 slodziTlr. 26174582E-pasts: ...

 • Company RĪGAS 182. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJU. Zvant uz tlr.nr.: 67848175, 25422520Ir braukšanas maksas atvieglojumi Rgas pilstas sabiedrisk transporta maršrutu tkl.Veselbas apdrošinšana pc viena gada....

 • Company RĪGAS 182. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJU mazkumtautbu grupZvant uz tlr.nr.: 67848175, 25422520Ir braukšanas maksas atvieglojumi Rgas pilstas sabiedrisk transporta maršrutu tkl.Veselbas apdrošinšana pc viena gada....

 • Company LAPMEZCIEMA PAMATSKOLA in Lapmežciems
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Lapmeciema pamatskola (re. nr. 90000031781) aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju.Pienkumi: veikt skolotja darba pienkumus pirmsskolas izgltbas grup (1,5 – 6 gadusveci brni).Prasbas: izgltba atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumuprasbm par skolotja izgltbu.Pieteikties: CV un motivcijas vstuli stt pa pastu uz skolas adresi: Lapmeciemapamatskola, Liepu iela 2a, Lapmeciems, Lapmeciema pagasts, Engures novads,LV-3118 vai elektroniski uz skolas e-pastu: Kontaktpersona: Lapmeciema pamatskolas direktors, tlrunis:25553874....

 • Company Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde Zīļuks in Liepāja
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  LIEPJAS PIRMSSKOLAS IZGLTBAS IESTDE ” ZUKS”’(GRZUPES 29) Aicina darb uz nenoteiktu laiku PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJU Ar darba slodzi 1 likme (darba stundu skaits ned 36 kontaktstundas + 4 stundas citu pienkumu pildšanai)PRASBAS: Augstk pedagoisk izgltba atbilstoši normatvo aktu prasbmCV stt uz e-pastu ...

 • Company Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestā in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJS (Latviešu valodas skolotjs)Darbam brnudrz Jauns Forštates mikrorajon Darbs: 0.74 slodzesDarbs uz nenoteiktu laiku.Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: vai zvant darba diens: 65450494 (vadtja)...

 • Company Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestā in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJS Darbam brnudrz Jauns Forštates mikrorajon Darbs uz noteiktu laiku (uz pamatdarbinieka dekrta atvainjuma laiku)Darbs: 0.8 slodzesPretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: vai zvant darba diens: 65450494 (vadtja)...

 • Company Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ikšiles pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde “iekuriš” aicina pieteikties kandidtus uz pirmsskolas izgltbas skolotja vakanci. Ms piedvjam dinamisku darbu jaun un msdieng iestd, radoš, atbalstu sniedzoš un dabai draudzg vid. Pirmsskolas izgltbas iestd tiks realizta gan visprj pirmsskolas izgltbas  programma, gan specils pirmsskolas izgltbas  programmas.Informcija par pirmsskolas skolotja vakanci:darba lgums uz pilnu slodzi (40stundas ned)darba lgums tiek noslgts uz nenoteiktu laikuparedzam darba tiesisko attiecbu uzskšana  2020. gada jnijsBtiskkie darba pienkumi:stenot pirmsskolas izgltbas programmu, nodrošinot kvalitatvu pedagoisko procesu, emot vr katra brna vecumu, veselbas stvokli, attstbu, individualitti, sagatavojot izgltojamos sekmgai pamatizgltbas apguvei;plnot un realizt pedagois...

 • Company Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestā in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  LATVIEŠU VALODAS SKOLOTJSDarbam brnudrz Jauns Forštadtes mikrorajon Darbs: 0.82 slodzesDarbs uz nenoteiktu laiku.Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: vai zvant darba diens: 65450494 (vadtja)...

 • Company Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestā in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  LATVIEŠU VALODAS SKOLOTJSDarbam brnudrz Jauns Forštadtes mikrorajon Darbs: 0.82 slodzesDarbs uz nenoteiktu laiku.Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: vai zvant darba diens: 28606199 (vadtja)...

 • Company Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestā in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJS Darbam brnudrz Jauns Forštadtes mikrorajon Darbs: 0.82 slodzesDarbs uz nenoteiktu laiku.Pretendentiem lgums stt CV uz e-pastu: vai zvant darba diens: 28606199 (vadtja)...

 • Company Rundāles novada dome in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Profesija - Pirmsskolas izgltbas skolotjs Izgltba, specialitte Izgltba un profesionl kvalifikcija atbilst vienai no šdm prasbm: augstk pedagoisk izgltba un pirmsskolas vai skumizgltbas skolotja kvalifikcija; augstk izgltba pedagoij un apgta profesionls kompetences pilnveides programma pirmsskolas satur un didaktik (72 stundas); maistra grds izgltb vai pedagoij un t iegšanai izstrdtais zintniskais darbs ir saistts ar pirmsskolas izgltbas saturu un didaktiku. Darbbas joma Darba videi raksturga pastvga saskarsme ar brniem, citiem iestdes darbiniekiem. Nepieciešama liela atbildbas sajta. Darbs komand, maiu darbs grups. Nepieciešambas gadjum jaizvieto koli. Darba pienkumi Plno, organiz (kompetenu pie...

 • Company RĪGAS 244. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Rgas 244. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb PIRMSSKOLAS IZGLTBAS SKOLOTJU  Darba pienkumi:- Plnot un vadt pedagoisko darbu grup.Prasbas kandidtiem:Atbilstoša augstk pedagoisk izgltba. Gaidsim ar pirmsskolas pedagoiju studjošos studentus.Latviešu valodas prasmes augstk lmea (C1).Piedvjums:- darbs mais, - alga 860 euro pirms nodoku nomaksas.CV stt uz e-pastu: Tlrui saziai: 26151348, 67848299, 67848298...

 • Company VISPĀRĒJĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "PŪT VĒJI in Vidi
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darba pienkumi:izstrd tematiskos plnus atbilstoši pirmsskolas vadlnijm;sagatavo rotanodarbbu plnu;sagatavo nodarbbm nepieciešamos materilus un vidi;vada nodarbbas;veic izgltojamo attstbas izpti, analzi un atspoguojumu;izvlas mcbu metodes;sniedz individulu atbalstu izgltojamajiem atbilstoši viu spjm un vajadzbm;sadarbojas ar veckiem, sniedzot vispusgu informciju par izgltojam socializcijas, komunikcijas prasmm, k ar mcšans paradumiem un iesaisti problmu risinšan;iesaista veckus izgltbas iestdes paskumos;rpjas par izgltojamo drošbu izgltbas iestd;sadarbojas ar citiem pirmsskolas skolotjiem izgltbas programmas stenošan;krto dokumentciju atbilstoši noteiktajm prasbm;piedals izgltbas iestdes sds un sanksms, kas saisttas ar mcbu un audzinšanas darbu;ievro izgltbas iestdes noteikto darba krtbu un...

 • Company Zemgales vidusskola in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darbs ar 5-6 gadgiem brniem.Darba laiks: 08:30 - 15:30...

 • Company 'RĒZEKNES PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE' in Rēzekne
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  pirmsskolas izgltbas sporta skolotjs,  (augstk pedagoisk izgltba,  pirmsskolas izgltbas skolotja kvalifikcija, vai sporta skolotja kvalifikcija pirmsskolas sporta skolotjam, latviešu valodas lmenis C1) – Rzeknes pilstas PII “Varavksne”, Rzekne, Raia iela 17, tel.: 64622831; 28302959,  e-pasts: ...

 • Company Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iest in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Pirmsskolas izgltbas skolotjs bilingvl grupPiedvjam:Socils garantijasStabils atalgojums 0.826 slodzes darbsVakancei var pieteikties stundenti, kas mcs augstskol un apgst profesiju pirmskolas izgltbas skolotjsCV stt uz e-pastu: , tlr. uzzim: 65434492...

 • Company DAUGAVPILS 22.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Daugavpils pilstas 22. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju no 01.09.2020. Darbs latviešu grup.CV stt uz e-pastu: ; tlrunis uzzim: 65447656...

 • Company Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ikšiles pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde “iekuriš” aicina pieteikties kandidtus uz pirmsskolas izgltbas skolotja vakanci. Ms piedvjam dinamisku darbu jaun un msdieng iestd, radoš, atbalstu sniedzoš un dabai draudzg vid. Pirmsskolas izgltbas iestd tiks realizta gan visprj pirmsskolas izgltbas  programma, gan specils pirmsskolas izgltbas  programmas.Informcija par pirmsskolas skolotja vakanci:darba lgums uz pilnu slodzi (40stundas ned)darba lgums tiek noslgts uz noteiktu laiku.Btiskkie darba pienkumi:stenot pirmsskolas izgltbas programmu, nodrošinot kvalitatvu pedagoisko procesu, emot vr katra brna vecumu, veselbas stvokli, attstbu, individualitti, sagatavojot izgltojamos sekmgai pamatizgltbas apguvei;plnot un realizt pedagoisko darbu saska ar iestd realizjamo pirmsskolas izgltbas prog...

 • Company Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestā in Daugavpils
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Daugavpils pilstas 1. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb pirmsskolas izgltbas skolotju uz noteiktu laiku (skolotjas brna kopšanas atvainjuma laiku). Darbs latviešu grup. Slodze –  33.06 stundas ned (0,827 likmes)CV stt uz e-pastu: ; tlrunis uzzim: 65421374, 65421263...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters