Jobmonitor. Search results for Database designers and administrators

8 Jobs found

Used filters:
 • Database designers and administratorsx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company TIME TV MEDIA GROUP, BDR in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  TIME TV MEDIA GROUP, BDRAicina darb DATU BZES PROGRAMMTJUPrasbas:- augsta atbildbas sajta un precizitte; - vlme strdt komand tri un preczi; - godprtga un pozitva attieksme pret darbu; - spja strdt intensvos darba apstkos ar degsmiKontaktinformcija: ...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Koordint, plnot un uzraudzt IT projektus un to resursus;Izstrdt un prvaldt projektu dokumentciju;Komplektt projekta komandu (datorgrafii, programmtji, datu bzu administratori u.c.), delet uzdevumus komandai;Komunict ar iesaisttajm pusm;Piedalties IT projektu piedvjumu izstrd – finansilo aprinu veikšana.Prasbas:3+ gadu darba pieredze IT projektu menedera / vadtja / koordinatora amat vai augstk izgltba IT jom (vismaz bakalaura grds); Labas prasmes darb ar Microsoft Office programmm...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Darbs ar dadm datubu tehnoloijm;Datubzes uzturšana;Identifict un novrst kmes datubzu darbb;Piedalties jaunu sistmu testšan un ieviešan;atbalstt un konsultt darbiniekus ar kompnijas informcijas tehnoloijm saisttos jautjumos.Prasbas:3+ gadu darba pieredze datu bzu administratora / datu bzu programmtja vai ineniera amat;Pieredze ar datu noliktavas rkiem (piemram, Oracle Data Integrator, Pentaho Data Integrator, IBM Data stage, Informatica, SAP Data services);Pieredze, strdjot Linuz ...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:datorserveru konfiguršana un uzturšana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;jauninjumu uzstdšana uz lietotju darba stacijm;uzturt daudzdomnu struktru, nodrošint failu un printeru servisu darbbu, pretvrusu aizsardzbu serveros un lietotju darbstacijs;augstslodzes projektu administršana, uzturšana un automatizšana ar Ansible/Puppet;kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole.Prasbas:...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Darbs ar dadm datubu tehnoloijm (Oracle DB, Sybase IQ, Microsoft Server, Teradata, SAP HANA, u.c.); Datu noliktavu ieldes procesu (ETL) projektšana un programmšana;Datu noliktavu datubu optimizšana.Prasbas:3+ gadu darba pieredze PL/SQL programmšan;Pieredze ar datu noliktavas rkiem (pi...

 • Company Datwyler IT Services, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Datwyler IT Services, SIAIT PROJEKTU VADTJSPienkumi:Vadt izstrdes projektus, nodrošinot produktvu mijiedarbbu starp vism projekt iesaisttajm pusm;Plnot projekta aktivittes, laika grafiku un sasniedzamos rezulttus;Sagatavot ar projekta prvaldbu saistto dokumentciju;Sagatavot vai organizt ar projekta izpildi saistto dokumentciju;Veikt risku un problmu vadbu projekta ietvaros;Uzraudzt projektu izpildes progresu, atsekot darba uzdevumu izpildi.Winshuttle risinjumu meklšana no IT pusesProjektu un izmaiu ievešanas procesa koordinšana un aktva sadarbba ar Master Data komanduPrasbas:...

 • Company Legal & Business Solutions, SIA in Lapas
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uzmums mekl vadtju IT projektam, kura btba ir startapa - informatv interneta resursa izveide ar iespjm nodrošint konsultciju un pakalpojumu sniegšanu attlinti klientiem Krievijas Federcij, k ar to attstšana prj NVS teritorij.Projekta stenošanai ir nepieciešamas zinšanas:IT arhitektras projektšana;Web dizains un grafisko informcijas materilu izveide;Mjas lapas satura prvadlšana (Content management);Projekta inftastruktras izveide, serveru aprkojuma ievadšanas ekspluatcij;Maksjumu sistmu integršanas iemaas;Uzmuma IT projektu plnošana un vadba;Projektu progresa un izpildes termiu uzraudzba;rpakalpojuma darba koordinšana;Lgumu slgšanas procesa vadba;Klientu konsultšana tehniskajos jautjumos;Projektu dokumentcijas sagatavošana;Prrunas ar potencilajiem investoriem;Analistisko atskaišu sagatavoša...

 • Company EMPIRE BUSINESS SERVICES, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "EMPIRE BUSINESS SERVICES"vienotais reistrcijas numurs 42403043965Rga, Matsa iela 81A-19 LV-1009 1.   Darbs: 1.1. darbbas jom IT1.2. pienkumi:  interneta mjaslapas izstrde un atbalsts, darbs ar informcijas apkopošanu, ievadi un  organizciju1.3. darba vieta – Rga, Matsa iela 81A-19 LV-1009, Bazncas iela 5, LV-1009un rpus telps.2. Prasbas: 2.1. augstka izgltba šaj jom vai darba pieredze ldzgaj amat ne mazk k 3 gadi3. Darba lguma nosacjumi:3.1. bruto darba alga – 1004 EUR,...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Database designers and administrators Edit filters