Jobmonitor. Search results for Database designers and administrators

22 Jobs found

Used filters:
 • Database designers and administratorsx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Koordint, plnot un uzraudzt IT projektus un to resursus;Izstrdt un prvaldt projektu dokumentciju;Komplektt projekta komandu (datorgrafii, programmtji, datu bzu administratori u.c.), delet uzdevumus komandai;Komunict ar iesaisttajm pusm;Piedalties IT projektu piedvjumu izstrd – finansilo aprinu veikšana.Prasbas:3+ gadu darba pieredze IT projektu menedera / vadtja / koordinatora amat vai augstk izgltba IT jom (vismaz bakalaura grds); Labas prasmes darb ar Microsoft Office programmm...

 • Company Guru Team Group, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Guru Team Group”, re. nr. 40203202845.Vakance –  informcijas tehnoloiju projektu vadtjs (2521 03).Darba vietas adrese – Mkusalas iela 41, Rga.Darba vieta – Rga.Darba alga – 1050,- EUR.Izgltba – vismaz vidj izgltba, pierdma pieredze informcijas tehnoloiju projektu vadtja vai ldzvrtg darb vismaz 5 gadi.Darba pieredze – vismaz 5 gadi k informcijas tehnoloiju projektu vadtjs vai ldzvrtg amat. Vlama pieredze sadarbbas partneru - uzmuma klientu - atbalsta funkciju sniegšanai Eirop un NVS valsts.Valodu zinšanas – angu un krievu valodas zinšanas augstk lmen. Citas valodu zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu.Darba pienkumi:- izstrdt reklmas socilos tklos datubzu arhitektru, reklmas socilos tklos struktras, reklmas socilos tklos informcijas sistmu projektus; izstrdt reklmas projektu kopumus ...

 • Company Guru Team Group, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Guru Team Group”, vien. re. Nr. 40203202845Vakance – informcijas tehnoloiju projektu vadtjs (2521 03)Darba vietas adrese – Mkusalas iela 41, Rga.Darba vieta – Rga.Darba alga – 1050,- EUR.Izgltba – vismaz vidj izgltba, vlama augstk izgltba informcijas sistmu izstrdes vai informcijas sistmu drošbas jom vai pierdma pieredze informcijas tehnoloiju projektu vadtja vai ldzvrtg darb vismaz 5 gadi.Darba pieredze – vismaz 5 gadi k informcijas tehnoloiju projektu vadtjs vai ldzvrtg amat. Vlama pieredze sadarbbas partneru - uzmuma klientu - atbalsta funkciju sniegšanai Eirop un NVS valsts.Valodu zinšanas – angu un krievu valodas zinšanas augstk lmen. Citas valodu zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu.Darba pienkumi:- izstrdt reklmas socilos tklos datubzu arhitektru, reklmas socilos tklos stru...

 • Company Legal & Business Solutions, SIA in Lapas
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums mekl vadtju IT projektam, kura btba ir startapa - informatv interneta resursa izveide ar iespjm nodrošint konsultciju un pakalpojumu sniegšanu attlinti klientiem Krievijas Federcij, k ar to attstšana prj NVS teritorij.Projekta stenošanai ir nepieciešamas zinšanas:IT arhitektras projektšana;Web dizains un grafisko informcijas materilu izveide;Mjas lapas satura prvadlšana (Content management);Projekta inftastruktras izveide, serveru aprkojuma ievadšanas ekspluatcij;Maksjumu sistmu integršanas iemaas;Uzmuma IT projektu plnošana un vadba;Projektu progresa un izpildes termiu uzraudzba;rpakalpojuma darba koordinšana;Lgumu slgšanas procesa vadba;Klientu konsultšana tehniskajos jautjumos;Projektu dokumentcijas sagatavošana;Prrunas ar potencilajiem investoriem;Analistisko atskaišu sagatavoša...

 • Company Redwood Analytics, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Redwood Analytics”  (reistrcijas numurs 40203229816)              mekl skaitotju/ datubzesu analtiiDarba pienkumi:Sazia ar klientiemIzveidot, ieviest un uzturt strukturtus datus datubzsIzveidot, uzturt un optimizt SQL skriptus, lai sekmtu datu transformciju un ieguvi no dadiem datu avotiemDatu analze, vizualizcija, ziojumu sagatavošana...

 • Company Medusa Project, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Pienkumi:Kompnijas tehnoloiska vektora un attistbas formulšana Produktu attistbas plna kopga izstrdšana (kopgi ar izdevju un dizaineriem)Raošanas vadba – mobilo aplikciju un Web portla izstrdšanas, attistbas, un uzsturšanas koordinšana un kontrole. Budetu izstrade un kontrole.Nodaas personla vadba – piemšana un atlaišana, koordincija un paldzbaKompnijas IT  resursu aizsardzbas nodrošinšanaTehniskas konsultcijas izdevjam, dizaineriem, redakcijaiTehniska ldzdalba citu kompnijas projektosPrasbas:Vadbas pieredze mobilo aplikciju iOs, Android, Windows Phone, Web-portla, un mobilo aplikciju API izstrdes jom. Web- portla un API arhitektras uzbves pieredzeKF i-net cenzras likumu un normtivo aktu specifikas zinšans, ka ar darba pieredze bloku uzstadšana.Darbinieku vadbas pieredze sakot no 10 cilvki...

 • Company WD LATVIA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbbas joma: informcijas tehnoloijasPrasbas:•    labas angu valodas zinšanas – starptautisko standartu analzei, izptei, k ar programmu saskaošanai un noformšanai ar rvalstu partneriem;•    zinšanas un 3-4 gadu pieredze IT jom;•    kredtiestdes domnu attstbas pieredze.Pienkumi: •    projektt, izstrdt, uzlabot un ieviest IT projektu prvaldbas sistmas; •    sniegt konsultcijas par datubu prvaldbas instrumentu piemrošanu; •    plnot un organizt pastjumu piegdi, izvrtt un sadalt projekta resursus, izsekot un izkontrolt nodevuma izstrdi un nodošanu klientam;•    izstrdt un ieviest datu administršanas politiku, dokumentciju, standartus un modeus; •    veikt profilaktisko apkopi, stenot un nodrošint integrittes kontroli;•    prvaldt budeta sadali, sastdt projekta laika grafikus;•    vadt un atba...

 • Company ECOMMPAY LIMITED Latvijas filiāle, AKF in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Darbs ar dadm datubu tehnoloijm (Oracle DB, Sybase IQ, Microsoft Server, Teradata, SAP HANA, u.c.); Datu noliktavu ieldes procesu (ETL) projektšana un programmšana;Datu noliktavu datubu optimizšana.Prasbas:3+ gadu darba pieredze PL/SQL programmšan;Pieredze ar datu noliktavas rkiem (pi...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:datorserveru konfiguršana un uzturšana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;jauninjumu uzstdšana uz lietotju darba stacijm;uzturt daudzdomnu struktru, nodrošint failu un printeru servisu darbbu, pretvrusu aizsardzbu serveros un lietotju darbstacijs;augstslodzes projektu administršana, uzturšana un automatizšana ar Ansible/Puppet;kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole.Prasbas:...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Koordint, plnot un uzraudzt IT projektus un to resursus;Izstrdt un prvaldt projektu dokumentciju;Komplektt projekta komandu (datorgrafii, programmtji, datu bzu administratori u.c.), delet uzdevumus komandai;Komunict ar iesaisttajm pusm;Piedalties IT projektu piedvjumu izstrd – finansilo aprinu veikšana.Prasbas:...

 • Company tinyBuild Studios, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs: tinyBuild Studios SIA, re. Nr. 50203227361.Mekljam skaitotju / datubzes vadtjuDarba pienkumi:•    Veikt spltju datubzes optimizciju; •    Veidot sabiedrbas klientu un partneru datubzi; •    Apstrdt ienkošos pieprasjumus mjaslap; •    Sistematizt datus un veidot atskaites. Prasbas kandidtam: •    Vismaz 3 gadu praktiska darba pieredze ldzg amat;•    Zinšanas par lietotju datu apstrdes un sistematizcijas patnbm; •    Pieredze un zinšanas par klientu datubzs (CRM) pielgošanu un uzstdjumiem; •    Pieredze darb ar Excel, Google Sheets;•    Augstkais angu valodas raksttprasmes un runtprasmes lmenis.Darba vietas adrese: Krišja Valdemra iela 20-9, Rga, LV-1010, Latvija.Atalgojums: no EUR 2100 ldz EUR 2350 bruto.Darba devja kontaktinformcija: . ...

 • Company C.T.CO, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb datu bzes programmtjuProfesionls prasmes un kvalifikcija:• 4+ gadu pieredze strdjot IT nozar;• 2+ gadu pieredze strdjot ar SQL kodu un datu bzes modelšanu/ optimizšanu; • 1+ gadu pieredze ar MS SQL Serveri;• Laba izpratne aplikciju izstrdes principos; • Komandas cilvks;• oti labas angu valodas zinšanas; Ms jums piedvjam:• Darbu stabil un uzticam uzmum; • Dinamisku darba vidi un draudzgu kolektvu;• Pieredzi projektos, kas saistti ar pasaules mroga uzmumiem;• Karjeras izaugsmes iespjas;• Konkurtspjgu atalgojumu; • Veselbas apdrošinšanu;• Profesionlu apmcbu un sertifikciju.Svešvalodu prasmes: krievu un angu.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Darbs ar dadm datubu tehnoloijm (Oracle DB, Sybase IQ, Microsoft Server, Teradata, SAP HANA, u.c.); Datu noliktavu ieldes procesu (ETL) projektšana un programmšana;Datu noliktavu datubu optimizšana.Prasbas:3+ gadu darba pieredze PL/SQL programmšan;Pieredze ar datu noliktavas rkiem (piemram, Oracle Data Integrator, Pentaho Data Integrator, IBM Data stage, Informatica, SAP Data services);Pieredze liela apjoma datu noliktavu izstrd;Obligti jbt pieredzei darb ar Jira.Piedvjam:konkurt...

 • Company Media Solutions, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Media Solutions” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Koordint, plnot un uzraudzt IT projektus un to resursus;Izstrdt un prvaldt projektu dokumentciju;Komplektt projekta komandu (datorgrafii, programmtji, datu bzu administratori u.c.), delet uzdevumus komandai;Komunict ar iesaisttajm pusm;Piedalties IT projektu piedvjumu izstrd – finansilo aprinu veikšana.Prasbas:3+ gadu darba pieredze IT projektu menedera / vadtja vai koordinatora amat; Labas prasmes darb ar Microsoft Office programmm;Spja patstvgi un mrtiecgi organizt savu darbu;A...

 • Company Damara Technologies, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Damara Technologies” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:projektu koordinšana;projektu darba plnu sastdšana, izpildes kontrole;projektu dokumentcijas izstrde;;komandas vadšana;akciju, konkursu izstrde;budeta plnošana.Prasbas:3+ gadu darba pieredze IT projekta menedera, projekta vadtja vai koordinatora amat; pieredze projektu dokumentcijas izstrd;teicamas datora lietošanas prasmes - MS Office;obligta darba pieredze ar Jira;augsta motivcija un prasme piedvt pragmatiskus risinjumus saretos jautjumos;prasme vadt un uzraudzt vairkus pro...

 • Company MOTHELEN, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Mothelen" , vienotais reistrcijas Nr. 40203223724 ,Juridisk adrese: Vijciema iela 1A, Rga, Latvija•    Profesija: Informcijas tehnoloiju projektu vadtjs (profesijas kods 2521 03)•    Darbbas joma: Datu apstrde, uzturšana un ar to saistts darbbas (63.11) •    Darba pienkumi:1.    Piedalties projekta iegšanas aktivitts;2.    Prezentt piedvjumu;3.    Plnot projekta resursus;4.    Nodrošint projekta kvalittes prvaldbu;5.    Nodrošint efektvu komunikciju ar pasttju;6.    Vadt projekta personlu;7.    Izveidot projekta darba grupu;8.    Kontrolt apakšuzmjus ;9.    Kontrolt gala produkta atbilstbu prasbm;10.    Kontrolt projekta plnu izpildi •    Darba vietas adrese:      Vijciema iela 1A, Rga, Latvija  •    Atalgojums: 1004 eur•    Brvo darba vietu skaits: 1•    Darba devja kontaktinfo...

 • Company EMPIRE BUSINESS SERVICES, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "EMPIRE BUSINESS SERVICES"vienotais reistrcijas numurs 42403043965Rga, Matsa iela 81-19 LV-1009 1.   Darbs: 1.1. darbbas jom IT1.2. pienkumi:  interneta mjaslapas izstrde un atbalsts, darbs ar informcijas apkopošanu, ievadi un  organizciju1.3. darba vieta – Rga, Matsa iela 81-19 LV-1009, Bazncas iela 5, LV-1009un rpus telps.2. Prasbas: 2.1. augstka izgltba šaj jom vai darba pieredze ldzgaj amat ne mazk k 3 gadi3. Darba lguma nosacjumi:3.1. bruto darba alga – 1004 EUR,...

 • Company Accenture Latvijas filiāle, AKF in Other
  08.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ms esam globla konsultciju, tehnoloiju servisu un rpakalpojumu kompnija, kas apvieno vairk k 358 000 darbiniekus, 56 valsts. Accenture Latvia sniedz kvalitatvus pakalpojumus Nokia, Vodafone kompnijm. Accenture biroj Rg ir ap 1000 cilvku liels kolektvs, kas strd ar Java, Scala, .Net, C/C++, Sitecore, iOS, Android, SAP, Oracle un cits joms.Ms piedvjam:• Darbu starptautisk vid;• Strauju karjeras izaugsmi;• Labas socils garantijas;• Profesionlu komandu;• Konkurtspjgu atalgojumu;• Neierobeotas apmcbu iespjas.No Jums sagaidm:• Spcgas analtisks un tehnisks iemaas;• Labas rakstiskas un mutiskas angu valodas zinšanas;• Augstko izgltbu ekonomik, projektu vadb, datorzintns vai cit ar IT saistt jom;• Izpratne par programmatras izstrdes procesu, informcijas sistmu izstrdes, ieviešanas un testšanas meto...

 • Company Sun Finance Group, AS in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm msu komand IT Projektu VadtjuDarba pienkumi:Komandas un uzmuma kouings izmantojot Agile/Scrum praksi un vrtbasKomandas un uzmuma “Scrum” gatavbas novrtšana un komandas trenšana augstkam gatavbas lmenimNeprtraukti palieliniet uzmanbu uz biznesa vrtbuNeprtraukti paldzt komandai uzemties atbildbu par savu rcbuPrasbas:Vismaz viena gada pieredze komandu kouing (izmantojot Agile metodoloiju)Vismaz viena gada pieredze ar standarta “Scrum”Labas prasmes un zinšanas par vadbu, situciju apzinšanos, konfliktu risinšanu, neprtrauktiem uzlabojumiem un caurspdguma palielinšanu uzmumPieredze Agile komandas veidošan Lieliskas angu valodas zinšanasKontaktinfomcija:e-pasts: ...

 • Company Legalbet, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  DIGITL MARKETINGA SPECILISTS Pienkumi:•    reklmas kampau izstrde, pielgošana un vadšana •    reklmas kampau efektivittes analze•    A/B testu veikšana•    ehnisko uzdevumu sagatavošana reklmas materilu izstrdei•    atskaišu par paveikto darbu sagatavošanaGalvens prasbas:•    pieredze darb ar reklmu vietn Facebook - reklmas kampau, pikseu, konversijas un auditorijas atlases kritriju pielgošana•    zinšanas par web-analtikas sistmm: Yandex Metrica un Google Analytics•    attsttas analtisks spjas•    augsts uzmanbas, punktualittes un precizittes lmenis•    krievu un angu valodas zinšanas•    prasme strdt komand Priekšroka kandidtiem:•    ar angu valodas prasmm upper-intermediate un augstk lmen•    ar darba pieredzi rzemju tirgos•    ar izpratni par sporta totalizatoru likmm. Idel gadjum Jums...

 • Company Master W Group, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

             SIA "Master W Group" (vienotais re. Nr. 40203204136, juridisk adrese iekurkalna 4. šrslnija 12, k-2-103, LV-1026, Rga, Latvija) ldz reistrt un ievietot Nodarbintbas valsts aentras interneta mjas lap piecdesmit PROGRAMMTJUS (profesiju klasifikatora profesijas kods 2521  04).Prasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi vai atbilstošs izgltbas dokuments.Ms piedvjm:- Konkurtspjgu atalgojumu- Socils garantijas- Draudzgu kolektvuDarba lguma nosacjumi:-  bruto darba alga – 1004 EUR,-  algas izmaksas veids – laika darba alga,-  darba rems – 40 stundas ned,-  slodzes tips - pilna slodze,-  darba veids...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Database designers and administrators Edit filters