Jobmonitor. Search results for Database and network professionals not elsewhere classified

5 Jobs found

Used filters:
 • Database and network professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company MEDUSA PROJECT, SIA in Vidi
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Interneta portla redaktors (2529 04)Pienkumi:Portla redišana un administršana.Jaunumu plsmas operatva prvalde.Jaunumu un publikciju meklšana citos resursos, publikcijs, WEB monitorings.Socilo tklu prvaldba.Materilu redišana.Prasbas: Vismaz 3 gadu pieredze (urnlistikas jom, portla administršan, korektora, redaktora vai ldzvrtg jom/amat) vai augstk izgltba urnlistikas vai ldzvrtg jom.Krievijas sabiedriski-politisks, socils un ekonomisks vides teicama przinšana, visprjs priekšstats par pasaules sabiedriski-politisko, socilo un ekonomisko krtbu.Izcilas angu un krievu valodas zinšanas (pareizrakstbas prasmes tiks prbaudtas).Teicamas datorprasmes.Teicama orientšans starptautisk interneta vid.Sapratne par dadu materilu integršanu socilajos tklosAnaltiska domšana, stresa noturba.Vlama pieredze int...

 • Company VALSTS ZEMES DIENESTS in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Valsts zemes dienests (re.Nr.90000030432) ir Tieslietu ministrijas prraudzb esoša tiešs prvaldes iestde, kas nodrošina Nekustam pašuma valsts kadastra darbbu, Valsts adrešu reistra un Apgrtinto teritoriju informcijas sistmas darbbu, k ar veic bvju kadastrlo uzmršanu un nekustamo pašumu kadastrlo vrtšanu.Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto informcijas sistmu (IS) drošbas prvaldnieka amatu (uz nenoteiktu laiku), kura galvenie pienkumi ir nodrošint Valsts zemes dienesta informcijas tehnoloiju, taj skait, valsts informcijas sistmu drošbas politikas izstrdi, ieviešanu un uzraudzbu.Ja Tu vlies veidot un ietekmt kadastrs.lv attstbas perspektvas, iesaistties moderno IS sistmu plnošan un izveid un ieviest inovatvus risinjumus drošbas prvaldb, piedvjam atbildgu darbu valsts prvaldes ...

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:jaunas funkcionalittes izstrde un esošas prvaldba, uzturšana un uzlabošana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;IT komandas vadba un darbu kontrole;Sekot ldzi darbu izpildes termiiem....

 • Company Caswallon Systems, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Caswallon Systems” ir uzmums, kurš nodarbojas ar programmatras izstrdi un konsultciju pakalpojumu sniegšanu programmatras izstrdes jom, mjas lapu izstrdi un grafisko dizainu izveidi.Sakar ar darbbas paplašinšanu uzmums Latvij mekl jaunus darbiniekus, augsti motivtus un uz rezulttu orienttus profesionus.Pienkumi:Linux administršana;datu glabtuves prvaldba un uzturšana;modernas datu rezervšanas sistmu prvaldba;drošbas sistmu uzstdšana uz lietotju darba stacijm;darbs ar datu bzm SQL;kmjprlces monitoringa sistmu izstrdšana, uzturšana un kontrole.Prasbas:3+ gadu pie...

 • Company EMPIRE BUSINESS SERVICES, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "EMPIRE BUSINESS SERVICES"vienotais reistrcijas numurs 42403043965Rga, Matsa iela 81-19 LV-1009    1.   Darbs: 1.1. darbbas jom IT1.2. pienkumi:  interneta mjaslapas izstrde un atbalsts, darbs ar informcijas apkopošanu, ievadi un  organizciju1.3. darba vieta – Rga, Matsa iela 81A-19 LV-1009, Bazncas iela 5, LV-1009un rpus telps.2. Prasbas: 2.1. augstka izgltba šaj jom vai darba pieredze ldzgaj amat ne mazk k 3 gadi3. Darba lguma nosacjumi:3.1. bruto darba alga – 1004 EUR,3.2. algas izmaksas veids – laika darba alga,...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Database and network professionals not elsewhere classified Edit filters