Jobmonitor. Search results for Cooks

297 Jobs found

Used filters:
 • Cooksx
Displaying 1-50 of 297 results.
 • Company LIDO, AS in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Gatavot dada veida dienus, stingri ievrojot to pagatavošanas tehnoloiju un kalkulcijas normas.Ms piedvjam•    Stabilu darba vietu un socils garantijas;•    Veselbas apdrošinšanu pc viena nostrdta gada;•    Izdevgus dinšanas nosacjumus darbiniekiem;•    Atlaides pirkumiem msu restornos, veikalos un pie msu sadarbbas partneriem;•    Atsaucgu un draudzgu kolektvu.Kontaktinformcija: ...

 • Company Viedaga, SIA in Vidi
  19.09.2020

  Uzmums aicina pievienoties savai komandai PAVRU ar pieredzi un prasmi gatavot saska ar tehnoloiskajm kartm! Darba vieta – slimnca (Drtas iel)Darba pienkumi:-przint dienu gatavošanas un pasniegšanas tehnoloijas;-ievrot dienu receptras un kalkulcijas;No Jums ms gaidm:-vlmi strdt un apgt jaunas iemaas;-pozitvu attieksmi pret veicamo darbu un koliem.Jums piedvjam:-profesionlu un msdiengu darba vidi;-atsaucgus un zinošus kolus un vadtju.Jsu pieteikumu (CV) gaidsim elektroniski uz nordto e-pasta adresi: , vai ar zvaniet uz nordto telefona numuru: 29272366...

 • Company LENOKA, SIA in Alūksne
  19.09.2020

  SIA "Lenoka" veikals "Mego"  piedv darbu mazumtirdzniecbas veikala prdevjam, darbs aiz vitrnas. Vakancei pieteikties persongi veikal "Mego", Helnas iel 24, Alksn pie veikala vadtjas vai stt CV uz e-pastu ....

 • Company OM Group, SIA in Other
  19.09.2020

  Novrtt prtikas produktu kvalitti, veikt to pirmapstrdi; Gatavot un noformt dienus; Atbildt par sava darba kvalitti vadbas un kontroles nodrošinšan; Strdt ar dinšanas aprkojumu ievrojot higinas, darba aizsardzbas noteikumus un uzemties atbildbu par sava darba kvalitti. Kontaktinformcija -  e-pasts: ...

 • Company Svetlana un T, SIA in Other
  19.09.2020

  Darbs kulinrijas ceh Darba laiks: pirmdiena-piektdiena: 07:00-16:00Pretendentiem lgums zvant direktorei darbadiens no 10:00 ldz 16:00 - 26390308...

 • Company RASAS MADLIENĀ, SIA in Other
  19.09.2020

  Uzmums Madlien aicina darb PAVRU, kas pagatavo visu pastto dienu kop ar vienu asistentu.Pavrs ir specializjies karsto un auksto dienu pagatavošan, zupu, saltu, desertu, mru vai citu atsevišu izstrdjumu gatavošan.Ir iespja apmcba uz vietas.Kontaktinformcija: 29162991 26369791, ....

 • Company SHENGLI, SIA in Other
  19.09.2020

  Nepieciešams zint un gatavot niešu virtuvi.Darba pieredze šaj jom ir jbt ne mazk ka 3 gadi.CV e-pasts: ...

 • Company TIAMO GRUPA, SIA in Other
  19.09.2020

  „ili Pizza” picrija Ogr aicina darb  maias vecko pavru.Msu prasbas: tru, pozitvu, stresa noturgu, izpaldzgu, dara savu darbu ar prieku, vlams ar pieredzi sabiedriskaj dinšan!Pienkumi: veikt preu pastšanu un pieemšanu, gatavot biznesa pusdienas, sagataves uz picm, kontrolt sanitro un higinu normu ievrošanu, apmct un ievadt darb jaunos darbiniekus.Piedvjam: jaukus kolus, regulru atalgojumu katru mnesi noteikt datum, socils garantijas, msdiengus darba apstkus, iespju iegt pieredzi liel un atpazstam viesmlbas uzmum ar izaugsmes iespjm.Kandidtus savus CV stt uz e-pastu: ar nordi "Veckais pavrs" vai zvant darba diens 28950228....

 • Company TIAMO GRUPA, SIA in Other
  19.09.2020

  Darba pienkumi: tri un garšgi gatavot kvalitatvu dienu pc noteiktm kalkulcijm, ievrojot sanitrs un higinas normasPrasbas:•    vlama iepriekšja pieredze un/vai izgltba dinšanas pakalpojumu sniegšan;•    spja strdt komand;•    pozitva attieksme pret darbu un dzvi;•    spja strdt pilnu darba slodzi•    vlme strdt un sagdt garšas baudjumu msu viesiem ar pagatavoto dienu;Valsts valodas prasme atbilstoši vidj lmea1. pakpei (B1); Pieteikties pa tlruni: 29108180CV stt elektroniski: Tikšans ar DD NVA vakanu gadatirg „Darbs un karjera 2020” – 2020. gada 24. mart Liepj Latviešu biedrbas nam no plkst.12:00 ldz 15:00...

 • Company TIAMO GRUPA, SIA in Other
  19.09.2020

  “ili Pizza” picrija Daugavpil aicina pievienoties savam kolektvam PAVRU -tru, pozitvu, stresa noturgu, izpaldzgu, dara savu darbu ar prieku.Pienkumi: tri un garšgi gatavot kvalitatvu dienu pc noteiktm kalkulcijm, ievrojot sanitrs un higinas normas. Tavas iespjas: darbs veiksmg uzmum, profesionla apmcba un pieredze, regulrs atalgojums, socils garantijas, profesionls un draudzgs kolektvs. Darbs mais no 8.00 ldz 24.00Ldzam kandidtus ar CV griezties persongi pie picrijas vadbas pc adreses: Rgas 9 (t/c "Solo", I.st.) vai stt CV uz e-pastu: ...

 • Company TIAMO GRUPA, SIA in Other
  19.09.2020

  “ili Pizza” picrija Daugavpil aicina pievienoties savam kolektvam PAVRU -tru, pozitvu, stresa noturgu, izpaldzgu, dara savu darbu ar prieku.Pienkumi: tri un garšgi gatavot kvalitatvu dienu pc noteiktm kalkulcijm, ievrojot sanitrs un higinas normas. Tavas iespjas: darbs veiksmg uzmum, profesionla apmcba un pieredze, regulrs atalgojums, socils garantijas, profesionls un draudzgs kolektvs. Darbs mais no 10.00 ldz 22.00Ldzam kandidtus ar CV griezties persongi pie picrijas vadbas pc adreses: Cietokša iela 70, vai stt CV uz e-pastu: , vai zvant pa tlruni 27887820....

 • Company TIAMO GRUPA, SIA in Amata
  19.09.2020

  Picrija “ili Pizza” Valmier piedv pastvgu darbu PAVRAM vai Pavra palgam ar vlmi profesionli pilnveidoties un apgt pavra amatu.Ms piedvjam: • apmakstas apmcbas darba viet, ja nav darba pieredzes;• pozitvu un neformlu darba vidi;• profesionlu un draudzgu kolektvu; • darbu veiksmg uzmum;• socils garantijas un alga vienmr noteikt laik!• iespja studentiem apvienot darbu ar mcbm, strdjot vakara mais, sestdiens un svtdiens jebkur mai!Kandidtiem lgums savu CV ar amata nordi stt uz e-pasta adresi , iesniegt persongi picrij vai zvant uz tlr. 29282731....

 • Company TIAMO GRUPA, SIA in Other
  19.09.2020

  “ili Pizza” picrija Daugavpil aicina pievienoties savam kolektvam PAVRU -tru, pozitvu, stresa noturgu, izpaldzgu, dara savu darbu ar prieku.Pienkumi: tri un garšgi gatavot kvalitatvu dienu pc noteiktm kalkulcijm, ievrojot sanitrs un higinas normas. Tavas iespjas: darbs veiksmg uzmum, profesionla apmcba un pieredze, regulrs atalgojums, socils garantijas, profesionls un draudzgs kolektvs. Darbs mais no 8.00 ldz 24.00Ldzam kandidtus ar CV griezties persongi pie picrijas vadbas pc adreses: Rgas 9 (t/c "Solo", I.st.), vai stt CV uz e-pastu: ...

 • Company AUSTRUMU VIRTUVE, SIA in Other
  19.09.2020

  Austrumu virtuve, SIA aicina pievienoties kolektvam austrumu virtuves pavruPrasbas: - darba pieredze profesijMs piedvjam:- darba algu 1076 EUR (bruto)- darbinieka amatu uz nenoteiktu laiku- uzbeku valodas zinšanasE-pasts: ...

 • Company SALTUMS KANDAVĀ, SIA in Jelgava
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA "Saltums Kandav" aicina sav komand PAVRUDarba vietas adrese: PII "Kpcši", Ganbu iela 66, JelgavaDarba pienkumi:- savlaicga un kvalitatva dienu pagatavošana;- pozitva attieksme pret darbu, godgums;- uzturt tru un krtgu darba vidi.No Jums sagaidm:- pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;- augstu atbildbas sajtu.Ms piedvjam:- atalgojumu 600.00 eiro pirms nodoku nomaksas;- draudzgu kolektvu,e-pasts: tlrunis 26661151...

 • Company Efija-2, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA Efija-2 (re. nr. 40103137905) aicina darb pavru.Vlama izgltba dinšanas jom vai pieredze pavra profesij. Darba vieta Apšuciem kafejnc. Pieteikties pa tlr. 29250879...

 • Company ŽAKS-2, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm darb pavru/i SIA "aks-2" skolas dnc. Prasbas kandidtiem:- Ir nepieciešama pieredze vai/un atbilstoša izgltba- vlme un prasme strdt komand- bez kaitgiem ieradumiem- augsta atbildbas sajta par sava darba rezulttuMs piedvjam:-interesantu un dinamisku darbu vien no lielkajiem skolu dinšanas uzmumiem- socils garantijas- stabilu atalgojumu- rtu darba laiku( no 7:00 ldz 16:00), brvdienas- sestdiena, svtdiena, valsts svtkiCV stt uz e-pastu: t. 27797892...

 • Company ŽAKS-2, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm darb pavru(i) SIA "aks-2" skolas dnc. Prasbas kandidtiem:- Ir nepieciešama pieredze vai/un atbilstoša izgltba- vlme un prasme strdt komand- bez kaitgiem ieradumiem- augsta atbildbas sajta par sava darba rezulttuMs piedvjam:-interesantu un dinamisku darbu vien no lielkajiem skolu dinšanas uzmumiem- socils garantijas- stabilu atalgojumu- rtu darba laiku( no 7:00 ldz 16:00), brvdienas- sestdiena, svtdiena, valsts svtkiLdzu, zvant 27797892 vai stt savu CV uz nordto e-pastu: ...

 • Company GMG RESTAURANTS, SIA in Other
  19.09.2020

  Viengais meksiku restornu tkls Tex Mex Latvij jau atvrts vairk k 13 gadus. Latvij kopum ir 3 Tex Mex restorni, kuros strd savas jomas profesioni. Tex Mex restorni nodrošina garšgkos un nianstkos meksiku dienus Latvij. Rgas Tex Mex restorns savai komandai aicina pievienoties PAVRU.Pienkumi:·        dienu gatavošana pc tehnoloiskajm kartm;·        Sagatavju gatavošana;·        Derguma termiu prbaude un kotrole;·        Krtbas un trbas nodrošinšana sav darba viet.Prasbas:·        Iepriekšja darba pieredze pavra darb vismaz 3 gadi;·        Atbilstoša izgltba;·        Labas sadarbbas prasmes un spja strdt komand;·        Iespja strdt maiu gra...

 • Company Rehabilitācijas centrs "Līgatne", SIA in Vidi
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rehabilitcijas centrs „Lgatne”aicina darb pavru:Ms piedvjam:q  Pilnas slodzes darbu profesionl komand;q Stabilu darba vidi, atsaucgu un draudzgu kolektvu;q Adekvtu atalgojumu (bruto EUR 550,00 mnes) un socils garantijas;Prasbas:q  Zint un ievrot dienu gatavošanas tehnoloiju un dienu noformšanas tehniku;q  Orientties sava darba p...

 • Company Rehabilitācijas centrs "Līgatne", SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA „Rehabilitcijas centrs „Lgatne”” aicina darb:PavruMs piedvjam:·                          Pilnas slodzes darbu profesionl komand;·                          ...

 • Company HOT GRILLS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Novrt prtikas produktu kvalitti, veic to pirmapstrdi; Gatavo un noform dienus; Atbild par sava darba kvalitti vadbas un kontroles nodrošinšan; Strd ar dinšanas aprkojumu ievrojot higinas, darba aizsardzbas noteikumus un uzemas atbildbu par sava darba kvalitti. Kontaktinformcija: ...

 • Company TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA in Talsi
  19.09.2020

  Piedv darbu pavram  Pastendes PII "ipars". Darbs uz noteiktu laiku 01.09.2020- 30.05.2022CV iesniegt uz e-pastu: . Sazinsies ar pretendentiem , kas tiks izvirzti otrajai prrunu krtai.  Kontaktlrunis: 29495446Pieteikumus iesniegt ldz 10.08.2020...

 • Company SKAI BALTIJA, SIA in Other
  19.09.2020

  ...

 • Company SKAI BALTIJA, SIA in Other
  19.09.2020

  ...

 • Company SKAI BALTIJA, SIA in Other
  19.09.2020

  ...

 • Company DAUGAVPILS 16.VIDUSSKOLA in Other
  19.09.2020

               Organizt savu darba vietu:·         ievrot sanitrijas un higinas noteikumus,·         racionli iekrtot darba vietu,·         izvlties atbilstošas tehnoloisks iekrtas un inventru,·         strdt ar tehnoloisko aprkojumu, ievrojot darba drošbas noteikumus,·         kopt izmantojamo aprkojumu, atbilstoši ekspluatcijas noteikumiem,·         sakrtot darba vietu darba dienas beigs,·         pieemt produktus, novrtjot to kvalitti organoleptiski,·         ievrot produktu uzglabšanas noteikumus,·         izvlties atbilstošu pirmapstrdes veidu,·         ...

 • Company Elena H, SIA in Saules
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  aicina darb pavru kafejnc Saules rats DruvDarbs mais. Vlama iepriekšja darba pieredze. Darba devjs nodrošina ar dzvesvietuAtalgojums EUR 750 Kontaktpersona: Vladimirs 27509494      ...

 • Company VELNINU GARDUMI, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VELNINU GARDUMI, SIA mekl: 512002 PAVRUPienkumi: Darbu organizšana virtuv;Izejvielu un produktu pirmapstrde;Novrtt prtikas produktu kvalitti;Gatavot un noformt dienus saska ar dienkarti.Kontaktinformcija: t. 24883280e-pasts: ...

 • Company MIO, IND in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Kafejnca ''bols" aicina darb pavru. Pieteikties vakancei zvanot -telefona nr. 22022214....

 • Company ILGO, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aukst vai karst ceha pavrs/-eDarbs mais: 2*2Darbs kompleks "Vsma" (pilstas centr)...

 • Company NIKO A, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Kafejnca Niko aicina darb PAVRU  ar darba pieredzi (darbs uz karstajiem dieniem un  gaas produktiem). Prasbas: Jums jbt strdt gribošam, aklam, aprgam, tram, profesionlam. Darba pieredze profesij vismaz 3 gadi. Vlams darbam ilgtermi.Darba pienkumi: gatavošana uz pastjuma, servšana un citi tiešie darba pienkumi. Darbs mais s-gar neda (15 dienas mnes). Kontaktinformcija: Gunita Kedere 29106366, ....

 • Company JURIDISKAIS BIROJS SALMANOFF LAW OFFICE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu “Juridiskais birojs SALMANOFF LAW OFFICE”, re. Nr. 50003931021, izsludina vakances PAVRA amat (profesijas kods 5120 02). Prasbas kandidtiem:1. Atbilstoša profesionl izgltba, kvalifikcija vai darba pieredze; 2. Turku un azerbaidu virtuves zinšanas;3. Bez kaitgiem ieradumiem.Darba izpildes vietas adrese: Rga, Vau iela 26 Atalgojums: EUR 1004,- mnes bruto, pilna laika darbsKontaktinformcija:CV stt uz:           ...

 • Company JURIDISKAIS BIROJS SALMANOFF LAW OFFICE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm darb pavrus.Prasbas kandidtiem:1. Atbilstoša profesionl izgltba, kvalifikcija vai darba pieredze; 2. Turku un azerbaidu virtuves zinšanas;3. Bez kaitgiem ieradumiem.Darbavietas adrese: Rga, Dzirnavu iela 43-3  Atalgojums: EUR 1076,- mnes bruto, pilna laika darbsCV stt uz: e-pastu -            ...

 • Company JURIDISKAIS BIROJS SALMANOFF LAW OFFICE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm darb pavrus.Prasbas kandidtiem:1. Atbilstoša profesionl izgltba, kvalifikcija vai darba pieredze; 2. Austrumu un Viduszijas virtuves zinšanas;3. Bez kaitgiem ieradumiem.Darbavietas adrese: Rga, Dzirnavu iela 43-3  Atalgojums: EUR 1076,- mnes bruto, pilna laika darbsCV stt uz e-pastu:           ...

 • Company JURIDISKAIS BIROJS SALMANOFF LAW OFFICE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm darb pavrus.Prasbas kandidtiem:1. Atbilstoša profesionl izgltba, kvalifikcija vai darba pieredze; 2. Eiropiešu dienu virtuves zinšanas;3. Bez kaitgiem ieradumiem.Darbavietas adrese: Rga, Dzirnavu iela 43-3  Atalgojums: EUR 1076,- mnes bruto, pilna laika darbsCV stt uz: ...

 • Company PALMA SG, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

   Aicina darb pavru ar pieredzi. Darbiniekam tiek nodrošinta dinšna. CV uz e-pastu:...

 • Company KRUSTPILS CELAVEJS 3, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Piedv darbu pavram. Pc inf.griesties :29519035, stt CV : ....

 • Company Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde in Amata
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Jkabpils pilstas pirmsskolas izgltbas iestde Kpctis aicina darb pavru.Darba laiks pa maim : vienu nedu no 5.00- 13.30 ; otru nedu no 8.00 -16.30 Amata pienkumi: * Pieemt prtikas produktus no noliktavas przines pc apstiprints dienkartes un organizt darbu virtuv, stingri ievrot produktu kulinrijas apstrdes noteikumus un diena gatavošanas tehnoloiju, jlproduktu un vrto produktu apstrdes noteikumus.* Apstrdt produktus, sagatavot un izsniegt.* Lietot darba instrumentus, elektroiekrtas, ievrot darba drošbas instrukcijas.* Piedalties seminros par higinas prasbu ievrošanu dinšanas uzmum.Pc inf. griezties pie vadtjas Jannas Anspokas ; trunis: 22319554...

 • Company CĒSU RAJONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA, KB in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Kafejnca "Csis" Uzvaras bulvr 1 aicina darb pavru Pienkumi: virtuves darba organizšana, dienu gatavošanaPrasbas: Vlme strdt un atbildbas sajta pret darbu. Vlama iepriekšja pieredze ldzg darb. Darba laiks: 07-16;  5 dienas ned.Pieteikties  pa tlruni 29222711Nepieciešambas gadjum varam nodrošint ar dzvojamo platbu....

 • Company CĒSU RAJONA PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA, KB in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Kafejnca "Csis" Uzvaras bulvr 1 aicina darb pavru Pienkumi: virtuves darba organizšana, dienu gatavošanaPrasbas: Vlme strdt un atbildbas sajta pret darbu. Vlama iepriekšja pieredze ldzg darb. Darba laiks: 07-16 5 dienas ned.Pieteikties  pa tlruni 29900150...

 • Company Latvijas Pārtikas ražotājs, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ...

 • Company LAGE GROUP, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Austrumu virtuves pavrs. Darbs restornos Rg.Prasbas:- profesionl izgltba vai 3 gadu profesionl pieredze.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Thanh Asian Food, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uzmums aicina darb vjetnamas virtuves pavru.Amatam nepieciešam kvalifikcija: *Vjetnamas dienu gatavošanas przinšana;*Vismaz 3 gadu veiksmga pieredze šaj jom;*Augsta atbildbas sajta;*Stingra uzmuma standartu ievrošana;*Labas komunikcijas prasmes;*Spja iejusties kolektv un darboties komand.Gaidsim Jsu CV un pieteikuma vstuli uz e-pastu: ...

 • Company GOI & SOY, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uzmums aicina darb zijas virtuves pavru.Amatam nepieciešam kvalifikcija: *Vjetnamas, japnas, taizemes, indijas dienu gatavošanas przinšana;*Vismaz 3 gadu veiksmga pieredze šaj jom;*Augsta atbildbas sajta;*Stingra uzmuma standartu ievrošana;*Labas komunikcijas prasmes;*Spja iejusties kolektv un darboties komand.Gaidsim Jsu CV un pieteikuma vstuli uz e-pastu: ...

 • Company LAGE GROUP, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Austrumu virtuves pavrs. Darbs restornos Rg.Prasbas:- profesionl izgltba vai 3 gadu profesionl pieredze.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company LAGE GROUP, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Austrumu virtuves pavrs. Darbs restornos Rg.Prasbas:- profesionl izgltba vai 3 gadu profesionl pieredze.Kontakti: t. 29999121e-pasts: ...

 • Company AVOTINI, ZEM in Avotiņi
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  dnca "siš" aicina darb pavru . Darba apraksts:* Przint un ievrot dienu pagatavošanas un pasniegšanas tehnoloijas, saska ar uzmuma standartiem;* kontrolt dienu kvalitti;* rpties par persongo un darba vietas higinuPrasbas:* vlme strdt par pavru;* radoša un pozitv domšana;* spja strdt patstvgi un komand.Garantjam:* socils garantijas;* pc nostrdta gada - veselbas apdrošinšana;* atbilstošus darba apstkus;* stabilu, motivjošu un vienmr laik izmakstu atalgojumu; CV stt;  ...

 • Company Tukuma Piens, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  A/S „Tukuma piens” (re. nr. 40003294211) aicina darb:PAVRUS:GALVENIE DARBA PIENKUMI: gatavo dienus pc izstrdtajm receptm; novrt izejvielu kvalitti; seko ldzi izejvielu un gatavo produktu kvalitatvai uzglabšanai; augstk stvoša darbinieka pastvga informšana par visiem pagatavoto dienu aspektiem, seviši attiecb uz to svaigumu, sastvdau deficta veidošanos, produktiem, kas ir jpasta, k ar jebkdm citm problmm, kas viu darba pienkumu veikšanu vartu apgrtint vai padart neiespjamu. sadala pienkumus palgiem, tra un sakopj virtuvi, krto ledusskapjus un prbauda un tra virtuves inventru. NEPIECIEŠAM IZGLTBA UN PRASMES:Vidj specil izgltba prtikas tehnoloijas nozar vai pieredze kulinrijas darb;Pamatzinšanas prtikas nekaitguma jom;Prasme strdt kolektv;Labas komunikcijas spjasPIEDVJAM:Atalgojumu...

 • Company EU Capital Group, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Piedv darbu pavram zijas virtuves restorn.dienu gatavošana un zijas (Vjetnamas, Taizemes) virtuves przinšana, Indijas virtuves przinšana.Prasbas:Vlama pieredze pavra profesij;vjetnamiešu valodas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu.CV stt uz e-pastu: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Cooks Edit filters