Jobmonitor. Search results for Construction managers

22 Jobs found

Used filters:
 • Construction managersx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company IG Konsultācijas, SIA in Other
  16.11.2019

  Msu klients ir viens no vadošajiem bvniecbas uzmumiem Latvij ar ievrojamu starptautisku pieredzi. Kopš dibinšanas 1992. gad tas ir realizjis daudzus apjomgus infrastruktras projektus Latvij, Vcij, Gruzij, Horvtij, Malt, Kenij, Kazahstn, Krievij un cits valsts, un šobrd uzmums ir viens no vadošajm bvkompnijm Baltij ar nostiprintm tirgus pozcijm celtniecbas, enertikas, sakaru sistmu un tklu montas, un infrastruktras izbves joms.Realizjot izaicinošu projektu, aicinm pieteikties:ELEKTRONISKO SAKARU BVNIECBAS PROJEKTU VADTJS / -ADarba pienkumi: Sagatavot bvprojektu realizcijai, saskaojot ar Pasttju termius, laika grafiku, maksjumu grafiku un darbu veikšanas projektu;Izveidot projekta organizatorisko struktru un veikt konkrt bvobjekta realizcijas plnošanu un organizšanu;Uzraudzt un nodrošint pro...

 • Company NORFA, SIA in Other
  16.11.2019

  Aicinm darb  sertifictu bvdarbu vadtju. Darbs saistts ar zemes darbiem bvlaukuma sagatavošanai, k ar ar ku demontu. Biroja adrese: Jelgav, Avicijas iel 30. Darba objekti - vis  Latvij.PRASBAS:- sertifikts ku bvdarbu vadb;- pieredze bvdarbu vadb un prraudzba (tai skait dokumentcijas sagatavošana);- nozares normatvo aktu przinšana;- B kategorijas autovadtja apliecba.Atalgojums bruto  no 1500 EURCV stt uz e-pastu: Tlrunis uzzim: 27273333...

 • Company BŪVFIRMA LAURA, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Mekljam bvdarbu vadtjuKontaktinformcija: ...

 • Company BUILDIMPEKS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Paplašinoties uzmuma darbbai, mekljam sav komand Bvdarbu vadtjus. Prasbas:  - augstk tehnisk izgltba; - iepriekšja pieredze bvdarbu amat; - prasme orientties bvniecbas tehnoloiskajos procesos, spt last un izprast projekta dokumentciju; - precizitte, analtiska domšana, atbildga attieksme pret darbu, spja strdt komand, vadt un motivt  darbiniekus; - labas MS Office un AutoCad zinšanas; - B kategorijas autovadtja apliecba; - latviešu valodas prasmes un krievu valodas zinšanas (gan rakstiski, gan mutiski). Pienkumi: ...

 • Company IMG Constructor, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Img Constructor” (ldz 2013. gada 22. oktobrim - SIA “Intelligent Constructor”) bvniecbas nozar darbojas vairk nek 8 gadus. Uzmuma darbbas laik tika izbvti, rekonstruti un prbvti tdi objekti k dzvojams mjas, viesncas, restorni, administratv ka un medicnisko izstrdjumu raošanas ka. Paplašinoties uzmuma darbbai, mekljam sav komand Bvdarbu vadtjus. Prasbas:  - augstk tehnisk izgltba; - iepriekšja pieredze bvdarbu amat; - prasme orientties bvniecbas tehnoloiskajos procesos, spt last un izprast projekta dokumentciju; - precizitte, analtiska domšana, atbildga attieksme pret darbu, spja strdt komand, vadt un motivt    darbiniekus; - labas MS Office un AutoCad zinšanas; - B kategorijas autovadtja apliecba; - latviešu valodas prasmes un krievu valodas zinšanas (gan rakstiski, gan mutiski). Pien...

 • Company SMD, IK in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Māju būvniecība, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicina darb sertifictu bvdarbu vadtju dzvojamo un nedzvojamo ku bvniecbai....

 • Company VG Byggservice, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Aicinm darb bvdarbu vadtju ar vismaz piecu gadu darba pieredzi bvniecb.Msu prasbas: - Pieredze ku bvdarbu vadšan un vis prj, kas izriet no t (strdnieku kontrolšana, uzraudzba, dokumentu sagatavošana, materilu organizšana)- Valodas:  - latviešu vai krievu  - anglu obligti- Vismaz 5 gadu darba pieredze bvniecb- Sertifikts bvkomersantu reistram- Transportldzeka vadtja apliecba B kategorija- Darbs 90% KomandjumiPiedvjam:- Konkurtspjgu atalgojumu (1500-2000 EUR mnes)- Socils garantijas- Atsaucgu kolektvu- Izaugsmes iespjasLgums mint sev vlamo atalgojumu CV. Lgums nezvant, bet stt CV un pieteikumu uz e-...

 • Company ULRE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA „ULRE” specializjas dada veida bvniecbas darbu veikšan. Aicinm savai komandai pievienotiesBVDARBU VADTJU (darbs Rg)Pienkumi:·         Plnot, organizt un vadt bvdarbus atbilstoši bvprojektam;·         Kop ar projektu vadtju izstrdt darbu veikšanas projektus, plnus un grafikus;·         Organizt celtniecbu saska ar bvprojektu, ievrojot noteikto celtniecbas tehnoloiju;·         Kontrolt un uzglabt ienkošos un izejošos dokumentus objekt;·         Sagatavot nepieciešamo tehnisko dokumentciju;·         Kontrolt darbinieku darbu  un veikt darbinieku darba laika uzskaiti bvobjekt;Ms piedvjam:·         Interesantu un dinamisku darbu bvniecbas uzmum;·         Profesionlas izaugsmes iespjas;...

 • Company LAGRON, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA „LAGRON” ir viens no lielkajiem bvuzmumiem Latgal, kas specializjas dada veida bvniecbas darbu veikšan. Ms esam uz attstbu bzts uzmums, kas attsts ldzi laikmeta un sabiedrbas prasbm. SIA „LAGRON” ir apzmjums gudrai un prdomtai bvniecbai. Uzmuma pakalpojumu klsts sniedzas no profesionliem padomiem bvniecb ldz celtniecbas projektu realizcijai.  Aicinm savai komandai pievienotiesBVDARBU VADTJU (darba vieta Daugavpil)Pienkumi:·         Plnot, organizt un vadt bvdarbus atbilstoši bvprojektam;·         Kop ar projektu vadtju izstrdt darbu veikšanas projektus, plnus un grafikus;·         Organizt celtniecbu saska ar bvprojektu, ievrojot noteikto celtniecbas tehnoloiju;·         Kontrolt un uzglabt ienkošos un izejošos dokumentus obj...

 • Company BAZALTS, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  BAZALTS – viena no straujk augošajm bvkompnijm Vidzem, aicina pievienoties TEVI msu kopgo komandas mru sasniegšanai:Aicinm msu komandai bvniecbas projektu vadtjuPrasbas kandidtemAugstk izgltba bvniecbNe mazk k 3-5 gadu pieredze projektu vadtja, bvdarbu vadtja amatLojalitte, precizitte un orientcija uz rezulttuMs piedvjamIntensvu, dinamisku darbu uz sasniegumiem vrst komandPersongs un profesionls pilnveides, pieredzes iegšanas iespjasKonkurtspjgu atalgojumuModernu, inovatvu darba vidiDarba pienkumiBvniecbas projektu vadšana un uzraudzba no skotnjm sarunm ar klientu ldz objekta nodošanaiPakautb esošo darbinieku vadšana un kontroleDarbs ar apakšuzmjiem un piegdtjiemBvniecbas dokumentcijas sagatavošana un atbilstbas prb...

 • Company BAZALTS, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  BAZALTS – viena no straujk augošajm bvkompnijm Vidzem, aicina pievienoties TEVI msu kopgo komandas mru sasniegšanai:Aicinm msu komandai bvdarbu vadtjuPrasbas kandidtemIzgltba ar bvniecbu saistt nozarIzpratne un zinšanas par bvniecbas procesiemIepriekšja pieredze ldzg amatAugsta atbildbas sajta, labas komunikcijas un vadbas prasmesMs piedvjamIntensvu, dinamisku darbu uz sasniegumiem vrst komandPersongs un profesionls pilnveides, pieredzes iegšanas iespjasKonkurtspjgu atalgojumuModernu, inovatvu darba vidiDarba pienkumiBvdarbu vadšana un plnošanaPakautb esošo darbinieku vadšana, darba izpildes un kvalittes kontroleDarba grafiku plnošana, darbu sadale, laika grafiku ievrošanaDarba drošbas uzraudzba bvobjektSadarbba ...

 • Company Design ECO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Profesija – BVDARBU VADTJSDarbbas joma – bvniecbaDarba vietas adrese – LatvijaDarba devja kontaktinformcija: ,tlr.28338928...

 • Company Design ECO, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Profesija – BVDARBU VADTJSDarbbas joma – bvniecbaDarba vietas adrese – LatvijaDarba devja kontaktinformcija: ,tlr.28338928...

 • Company LV ROADS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Piedv darbu bvdarbu vadtjam (ar bvprakses sertifiktu):  * ceu bvdarbu vadšan.Prasbas kandidtiem:izpratne bvniecb un pieredze bvdarbu vadšan;atbildbas sajta;bvprakses sertifikts.Darba pienkumi:plnot konkrtu bvobjektu stenošanu saska ar projekta dokumentciju;plnot un operatvi vadt darbus;vadt un organizt pakautb esoš personla darbu;uzskaitt veikto darbu apjomus un prognozt nkamo nedu un mnešu izpildes;plnot un organizt materilu piegdes plsmas ar piegdtjiem. Ms piedvjam:konkurtspjgu atalgojumu;pilnas slodzes darbu. Pieteikties iespjams stot savu CV uz epastu ar nordi “Bvdarbu vadtjs”....

 • Company PILSBŪVE, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Piedvjam: mneša atalgojumu 1300.00 ldz 1600.00 EUR pirms nodoku nomaksas; Socils garantijas un veselbas apdrošinšanu; Interesantu un dinamisku darbu profesionl komand. Darba vieta Ventspil  , papildus informcija pa tlruni 29132972                        ...

 • Company Privacon Baltics, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Privacon Baltics SIA ir starptautisks uzmums, kas nodarbojas ar noogojuma sistmu tirdzniecbu Baltijas valsts un vis Eirop jau vairk nek 10 gadus, saistb ar uzmuma darbbas paplašinšanu, aicina pievienoties savai komandai BVDARBU vadtju.Darba pienkumi:Bvniecbas procesa kontrolšana un organizšana;Darbs ar apakšuzmjiem;Projekta dokumentcijas uzturšana.Prasbas kandidtiem:Augstk izgltba;Sertifikts bvdarbu vadšan.Teicamas latviešu valodas zinšanas;B kategorijas autovadtja apliecba.Ldzam stt CV un motivcijas vstuli ar nordi “Bvdarbu vadtjs” uz e-pasta adresi: ldz 2019.gada 1.decembrim.Ar nkams krtas pretendentiem sazinsimies....

 • Company Rubate, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  nepieciešams Bvdarbu vadtjsdarba pienkumi:plnot, vadt bvniecbas uzmuma darbbas stratiju un nodrošint ts izpildi; organizt un vadt darjumus, veicot administratvus pienkumus, sniegt prskatus valdei; izvlties un apmct darbiniekus, organizt un vadt padot personla darbu bvniecbas uzmum;slgt darjumus ar piegdtjiem, klientiem un citiem uzmumiem; plnot un kontrolt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistšanu; plnot, vadt un koordint bvniecbas darbus; nodrošint resursu racionlu izmantošanu un raošanas normu izpildi bvniecb; plnot konkrtu bvobjektu stenošanu, pamatojoties uz projekta dokumentciju, bvobjekta stenošanas nosacjumiem; nodrošint bvniecbas objektu organizatorisko, ekonomisko, saimniecisko un juridisko jautjumu risinšanu bvobjekta realizcijas ietvaros; plnot un koordint darbu ar pasttju, p...

 • Company IMG Constructor, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “Img Constructor” (ldz 2013. gada 22. oktobrim - SIA “Intelligent Constructor”) bvniecbas nozar darbojas vairk nek 8 gadus. Uzmuma darbbas laik tika izbvti, rekonstruti un prbvti tdi objekti k dzvojams mjas, viesncas, restorni, administratv ka un medicnisko izstrdjumu raošanas ka. Paplašinoties uzmuma darbbai, mekljam sav komand Bvdarbu vadtjus. Prasbas:  - augstk tehnisk izgltba; - iepriekšja pieredze bvdarbu vadtja amat; - prasme orientties bvniecbas tehnoloiskajos procesos, spt last un izprast projekta dokumentciju; - precizitte, analtiska domšana, atbildga attieksme pret darbu, spja strdt komand, vadt un motivt    darbiniekus; - labas MS Office un AutoCad zinšanas; - B kategorijas autovadtja apliecba; - latviešu valodas prasmes un krievu valodas zinšanas (gan rakstiski, gan mutiski...

 • Company Cēsu novada pašvaldība in Other
  06.11.2019 Updated on: 11.11.2019

  Csu novada pašvaldba aicina darb Attstbas un bvniecbas prvaldes vadtju Csis ir drosmga pašvaldba ar mri kt par izcilko dzves vietu Latvij, un apzinmies, ka t sasniegšanai vajadzgs augsts servisa un specilistu profesionalittes lmenis. Ja spj un vlies saskatt un realizt iespjas, lai paldztu mums augt, tad pievienojies msu komandai!   Ms mekljam mrtiecgu Attstbas un bvniecbas prvaldes vadtju, kurš vai kura spj veiksmgi vadt komandu un veicint uzmjdarbbas attstbu un investciju piesaisti Csu novadam.   Prasbas pretendentiem / -m: Augstk izgltba (vlams biznesa vai sabiedrbas vadbas/inenierzintu/attstbas plnošanas jom); Vismaz piecu gadu darba pieredze vadoš amat un/vai lielu projektu vadb; Pieredze darb ar attstbas projektiem/uzmjdarbbas veicinšanu/teritorijas plnošan...

 • Company UNIVERSELECTRIC, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  Darba pienkumi:• Vadt un koordint elektro tklu bvniecbas darbus;• Kontrolt projekta realizciju un t izmaksas, atbilstoši nordtjam Lgum;• Sadarboties ar apakšuzmjiem un kontrolt darbu izpildes kvalitti un termius, atbilstoši tehniskiem noteikumiem un Lgumiem;• Sadarboties ar attiecgam kompnijas nodam un kontrolt to darbu, veiksmgkai projekta realizcijai;Darba prasbas:• Bvprakses sertifikts (LEEA vai LEB);• Augstk izgltba• 3 gadu pieredze;• Spja strdt komand;• Vadt un koordint enertikas tklu bvniecbas darbus• Datorzinšanas – MS Office;• Labas komunikcijas un prezentcijas spjas.Kontaktinformcija:e-pasts ...

 • Company WOLTEC, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 16.11.2019

  SIA “WOLTEC” ir viens no vadosajiembuvniecibas uznemumiem Latvija. Uzmums ir specializjiesenergobvniecb, udensvadu un kanalizacijas tiklu izbuv, telekomunikcijutklu izbv un visprj bvniecb.  SIA “WOLTEC” izsludina konkursu uz vakanci BVNIECBAS DEPARTAMENTAVADTJS/-A  Msu prasbas:  Ø bvprakses sertifikts  bvdarbu vadšan  (bvprakses sertifikts  bvuzraudzb tiks uzskatts par priekšrocbu),Ø atbilstoša augstk izgltba bvniecb,...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Construction managers Edit filters