Jobmonitor. Search results for Concrete placers, concrete finishers and related workers

84 Jobs found

Used filters:
 • Concrete placers, concrete finishers and related workersx
Displaying 1-50 of 84 results.
 • Company CAMION, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Sakar ar jauna projekta uzskšanu, aicina darb celtniekus.BETONTJS (profesiju klasifikatora kods : 711401).Darbs Rg un izbraukumi pa visu Latviju.Profesionl izgltba vai darba pieredze (vismaz trs gadi ldzg amat).CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu : Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi....

 • Company AL Būve, SIA in Kalnabeites
  14.11.2019

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs;SIA AL Bve reg. 40103279651Profesija;711401 BETONTJSDarbbas joma; BvniecbaDarba pienkumi; Veikt betonšanas darbusDarba vietas adrese; -Saltavota iela 64A, Kalnabeites, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150. Darbs tiks izpildts ar citos SIA “AL Bve” celtniecbas objektos Latvij..Atalgojums; 1004 EUR mnesDarba devja kontaktinformcija. ,tlr.29293693...

 • Company XTM, SIA in Other
  14.11.2019

  XTM ir starptautiska bvniecbas uzmumu grupa ar 18 gadu pieredzi industrilo projektu attstšan Skandinvij. XTM specializjas monolto konstrukciju bvniecb, industrilo betona grdu ieklšan un saus betona grdu ieklšan.Uzmums ir realizjis vairk nek 300 projektus Zviedrij un Norvij, un uzmumu grup strd vairk nek 200 darbinieki.STIEGROTJUSbvniecbas darbiem Zviedrij un NorvijPrasbas:Pieredze stiegrošanas darbos;Vlamas prasmes dzelzbetona konstrukciju mont;Izgltba bvniecb tiks uzskatta par priekšrocbu;Angu valodas zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu.Piedvjam:Patstvgu darbu stabil uzmum;Darbu Zviedrij un Norvij;...

 • Company ADK Monolīts, SIA in Other
  14.11.2019

  Stt CV uz ...

 • Company ADK Monolīts, SIA in Other
  14.11.2019

  Stt CV uz ...

 • Company JDK Monolīts, SIA in Other
  14.11.2019

   BETONTJSCV stt uz e-pastu ...

 • Company JDK Monolīts, SIA in Other
  14.11.2019

  STIEGROTJSCV stt uz e-pastu ...

 • Company EuroStroi, SIA in Other
  14.11.2019

  Betonšanas darbu veikšana, atbilstoši darba devja nordjumiem....

 • Company DGM Sistēmas, SIA in Other
  14.11.2019

  Bvlaukum, ku, jebkuros bvniecbas darbos, veikt betona un dzelzsbetona konstrukciju betonšanu vai izgatavot betona konstrukcijas, betont grdas un sienas, veikt ldzga satura uzdevumus. Kvalitatvi izpildt savu darbu.Kontaktpersona: Dairis Gailtis, tel.Nr. 20670746...

 • Company Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA), SIA in Other
  14.11.2019

  SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)” aicina darb betontju.Darba pienkumi: veikt betonšanas darbus; dzelzsbetona konstrukciju montu, demontu; metla konstrukciju montu, demontu; veidu montu, demontu; veikt iekraušanas – izkraušanas darbus; veikt zemes darbus.Kontaktinformcija: e-pasts: vai tel.26495439...

 • Company Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA), SIA in Other
  14.11.2019

  SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)” aicina darb stiegrotju.Darba pienkumi: veikt stiegrošanas darbus; dzelzsbetona konstrukciju montu, demontu; metla konstrukciju montu, demontu; veikt iekraušanas – izkraušanas darbus; veikt zemes darbus.Darba devja kontaktinformcija: SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)”Drzciema iela 60, Rga, LV-1073Tlr. +371 26495439E-pasts: ...

 • Company Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA), SIA in Other
  14.11.2019

  Nr.p.k.  Dati Informcija 1. Darba devja nosaukums SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)” 2. Reistrcijas numurs 50003072341 3. Profesija Betontjs (prof.kods 7114 01) 4. Darbbas joma Bvniecba 5. Darba pienkumi veikt betonšanas darbus; dzelzsbetona konstrukcij...

 • Company Bauska Melio, SIA in Other
  14.11.2019

  Aicinm darb betontjus.Darba objekti vis Latvijas Teritorij.Pc nepieciešambas nodrošinm transportu uz/no darba vietas vai dzvesvietu.Sazinties : 26242807...

 • Company VIP Cargo, SIA in Other
  14.11.2019

  Aicinm darb betontjus.Darba objekti vis Latvijas Teritorij.Pc nepieciešambas nodrošinm transportu uz/no darba vietas vai dzvesvietu.Sazinties 26242807; 26268664...

 • Company ASSETBOX, SIA in Other
  14.11.2019

  Betontjs, atbilstoši profesijas standarta darba uzdevumam. cv stt ...

 • Company SafePro, SIA in Other
  14.11.2019

  Uzmums mekl patstvgam darbam uz pilnu slodzi betontjus.Kontaktinformcija: ...

 • Company Benin Arkada, SIA in Amata
  14.11.2019

  711401 BETONTJSPrasbas:Vai attiecg amata kvalifikcija un to apliecinošs dokuments vai 3 gadu darba pieredze. Precizitte un augsts darba ragumsDarba vieta:Raicenes iela 22,Rga,LV-1073Uzmums piedv:- socils garantijas.- darbu stabil uzmum.Atalgojums:Bruto 1004,00 EurmnesTlr.: +371 28217607e-pasts:...

 • Company BORG, SIA in Other
  14.11.2019

  Betonšanas darbi. Veidošanas darbi. Stiegrošanas darbi...

 • Company BŪVFIRMA LAURA, SIA in Other
  14.11.2019

  Mekljam betontju.Kontaktinformcija:e-pasts:tel. 67934078...

 • Company IKM Management, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  KM Management SIA, re. Nr. 40003417110 izsludina un piesaka 25 (divdesmit piecas) brvas vakances uz BETONTJA amatu, profesiju klasifikatora kods: 7114 01.Prasbas kandidtiem:pamatizgltba vai darba pieredze (vismaz trs gadi ldzg amat) Kontaktinformcija:e-pasts: Pieteikuma vstuli un CV ldzam stt uz nordto e-pasta adresi. ...

 • Company TILTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA Tilts ir viens no vadošajiem Baltijas uzmumiem, kas specializjastiltu, viaduktu, tuneu un citu inenierbvju projektšan, bvniecb un rekonstrušan, k ar rao metla un dzelzbetona  saliekams konstrukcijas, veic dada veida stiegrojuma apstrdi SIA Tilts aicina pievienoties msu komandai  Betontjus/as Pienkumi – darbs ar betonu, stiegrojumu, veidiemPrasbas kandidtiem:·  Ne mazk k 3 gadu darba pieredze celtniecb vai ne mazk k profesionl vidj (arodizgltba),visprj vidj izgltba vai pamatizgltba·  Precizitte pildot darba uzdevumus;·  Augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti;·  Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, precizitte;·  Profesionl vidj (arodizgltba) vai visprj vidj izgltba·  Vlme strdt un paaugstint kvalifikciju; Ms piedavjm:· Pieredzei un zinšanm atbilstošu atalgojumu;·  rtus  da...

 • Company TILTS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA Tilts ir viens no vadošajiem Baltijas uzmumiem, kas specializjas tiltu, viaduktu, tuneu un citu inenierbvju projektšan, bvniecb un rekonstrušan, k ar rao metla un dzelzbetona  saliekams konstrukcijas, veic dada veida stiegrojuma apstrdi SIA Tilts aicina pievienoties msu komandai Stiegrotjus/as  Pienkumi – darbs ar betonu, stiegrojumu, veidiemPrasbas kandidtiem  Ne mazk k 3 gadu darba pieredze celtniecb vai ne mazk k profesionl vidj (arodizgltba),visprj vidj izgltba vai pamatizgltba· Precizitte pildot darba uzdevumus;· Augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti;· Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, precizitte;·Profesionl vidj (arodizgltba) vai visprj vidj izgltba·  Vlme strdt un paaugstint kvalifikciju; Ms piedavjm:· Pieredzei un zinšanm atbilstošu atalgojumu;· rtus darba ap...

 • Company DESIGN eco monolīts, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  jzina: darba lietojamo tehnisko ldzeku uzbve,darbba sprincipi,lietošanas noteikumi;savstarpji saistto darba procesu izpildes secba,to racionla organizcija, darba remo;darba aizsardzbas un vides aizsardzbas, darba tiesisko attiecbu normasjprot:izmantot praks teortisks zinšanas un prasmi, ts nepartraukti papildint.Kontaktinformcija: tlr.28338928 ...

 • Company Impressiogroup, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA “Impressiogroup” reg. 40003652334Profesija:711401 BETONTJSDarba pienkumi:Veikt betonšanas darbus; dzelzsbetona konstrukciju montu, demontu; metla konstrukciju montu, demontu; veidu montu, demontu;Prasbas:-Vlama iepriekšja darba pieredze vai izgltbas dokuments, kas apliecina kvalifikciju betonšanas darbos-Izprast bvdarbu tehnoloijas, atširt bvizstrdjumu funkcionlo nozmi un pielietojumu-Spt atširt betonjamo bvkonstrukciju funkcionlo nozmi-Spt ievrot izpildmo betonšanas darbu posmu kvalittes prasbas-Spt apstrdt betona virsmu atbilstoši rasjumam-Spt atveidot betonts konstrukcijas, lietojot veidu veidiem un sistmm atbilstošas metodes-Prasme komunict ar cilvkiem un strdt koma...

 • Company LASVEJA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA Lasveja (re. nr. 40103216124) aicina darb stiegrotju.Pienkumi:Veikt dzelzsbetona konstrukciju stiegrošanu; veikt ldzga satura uzdevumus.CV stt uz e-pastu: Zvant: 29103720...

 • Company LASVEJA, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  SIA Lasveja (re. nr. 40103216124) aicina darb betontju.Pienkumi:Betont grdas; betont sienas; veikt ldzga satura uzdevumus.CV stt uz e-pastu:Zvant: 29103720...

 • Company MW service, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Darba pieredze 2 gadi. Pieredze veid mont. ...

 • Company LET būve, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Veikt betonšanas darbus. Nepieciešama darba pieredze.Nodrošina dzves vietu par Latvijas teritoriju (atkargs no objekta) T: 20658988CV stt uz ...

 • Company R.K.C.F. RENESANSE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Betontjs...

 • Company Nobel Baustein, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Patstvgam darbam Latvijas uzmums mekl profesionlus celtniekus.STIEGROTJS (prof.kods: 711402).Sagatavot stiegrojuma karkasus un locjumus saska ar darba rasjumiem.Darbs objektos vis Latvij.Obligta iepriekšj darba pieredze vai profesionl izgltba.Ja interes šis piedvjums vai rodas jautjumi, sazia caur epastu:  ...

 • Company Nobel Baustein, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Patstvgam darbam Latvijas uzmums mekl profesionlus celtniekus. BETONTJS (prof.kods: 711401).Veikt stiegrošanas un betonšanas darbus.Darbs objektos vis Latvij.Obligta iepriekšj darba pieredze vai profesionl izgltba.Ja interes šis piedvjums vai rodas jautjumi, sazia caur epastu:  ...

 • Company Universal Recruitment, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  Prasbas: Darba pieredze un/ vai izgltba jomCV stt: Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz 2. Prrunu krtu....

 • Company AMATNIEKS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA Amatnieks (re. nr. 49203000191) aicina darb betontju.Pienkumi:Betont grdas; betont sienas; veikt ldzga satura uzdevumus.CV stt uz e-pastu: Zvant: 29103720...

 • Company ELAKSIRS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Armatras sjji un betotjiPrasbas:- Iepriekšja pieredze min. 2gadi- Orientcija tehniskajos rasjumos- Atbildba un rpgs darbs- Vlme un iespjas doties komandjumos rpus Latvijas Teknikergatan 5, Planerargatan 12, 781 70 Borlänge, SwedenMs piedvjam:- Paldzbu ar nepieciešamiem darbam dokumentu saemšanu- Socils garantijas un nodoku apmaksu- Iegt jaunu pieredzi- Kvalitatvus darba instrumentus un aizsarldzekus- Draudzgu kolektvu- Apmakstu dzvesvietu - Labus darba apstkus- Individulu pieeja katram darbiniekamCV stt uz epastu: ...

 • Company AluStar, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  betonjamo konstrukciju stiegrošanas darbiZvant darba diens no 10.00 ldz 14.00, tel.29265665...

 • Company ARIS BŪVE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uzmumam nepieciešami betontji uz pastvgo darbu.Prasbas: Vismaz 1 gadu pieredze Augsta atbildbas sajtaStiet savu CV uz e-pastu:...

 • Company Māju būvniecība, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicina darb betontjus ar pieredzi monolta konstrukciju, to armšanas, betona pamatu bloku un prsedu betonšanas darbos....

 • Company ARIS BŪVE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uzmumam nepieciešami stiegrotji uz pastvgo darbu.Prasbas: Vismaz 1 gadu pieredze Augsta atbildbas sajtaStiet savu CV uz e-pastu:...

 • Company Darba resursi, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Darba pienkumi: montt veidus, veidot stiegrojumu no dzelzs stiegrm, iestrdt betonu, k ar prbaudt betona kvalitti.Prasbas kandidtiem: vismaz 3 (trs) gadu pieredze ldzvrtg amat vai attiecga izgltba.Darbiniekam tiek noteikta 8 stundu darba dienaUzmums piedv: Dinamisku un interesantu darbu, piecu dienu darba nedu ar brvdienm – sestdiena un svtdiena, k ar motivjošu atalgojumu (skot no 1004 eur bruto)....

 • Company Darba resursi, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Darba pienkumi: stiegrojuma un armatras sietu sagatavošana atbilstoši izsniegtajiem rasjumiem. Armatras detau sagatavošana. Darbs ar elektroinstrumentiem un telferi.Prasbas kandidtiem: vismaz 3 (trs) gadu pieredze stiegrotja amat vai attiecg izgltba.Uzmums piedv: dinamisku un interesantu darbu, piecu dienu darba nedu ar brvdienm – sestdiena un svtdiena, k ar motivjošu atalgojumu (skot no 1004,00 eur bruto). Darbiniekam tiek noteikta 8 stundu darba diena....

 • Company APM CONSTRUCTION, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Latvijas uzmums SIA "APM CONSTRUCTION" aicinm darb stiegrotjus (prof.kods:711402).Darba pienkumos ietilpst stiegrošanas un veidu montas darbi.Darba vieta objekti Rg un Rgas reion, pc nepieciešambas cits Latvijas pilsts.Ja interes šis piedvjums vai rodas jautjumi, sazia caur e-pastu: ...

 • Company APM CONSTRUCTION, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Latvijas uzmums SIA "APM CONSTRUCTION" aicinm darb stiegrotjus (prof.kods:711402).Darba pienkumos ietilpst stiegrošanas un veidu montas darbi.Darba vieta objekti Rg un Rgas reion, pc nepieciešambas cits Latvijas pilsts.Ja interes šis piedvjums vai rodas jautjumi, sazia caur e-pastu: ...

 • Company APM CONSTRUCTION, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Latvijas uzmums SIA "APM CONSTRUCTION" aicinm darb betontjus (prof.kods:711401).Darba pienkumos ietilpst betonšanas un veidu montas darbi.Darba vieta objekti Rg un Rgas reion, pc nepieciešambas cits Latvijas pilsts.Ja interes šis piedvjums vai rodas jautjumi, sazia caur e-pastu: ...

 • Company OZOLU MĀJAS, ZEM in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Betonšanas darbi, betona paneu raošana.e-pasts: ...

 • Company VG Byggservice, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Aicinm pievienoties kolektvam betontjus ar iepriekšju darba pieredzi un iespju doties regulros komandjumos uz Zviedriju. Prasbas:Atbildba par padarto darbu un darba kvalitti;Vlme strdt;Bez kaitgiem ieradumiem;Obligt iepriekšja darba pieredze (bez pieredzes lgums netrauct);Latviešu  valodas zinšanas; Spja organizt savu darbu, iniciatva, mrtiecba un precizitte. Ms piedvjam: Stabilu atalgojumu un socils garantijas;Izaugsmes iespjas;Darbu rvalstsDarba alga - 1500-2000 Eur. CV, pieteikumu lgums stt uz nordto e-pastu: ...

 • Company RUPEKSS, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Uzmums aicina darb bvniecbas darbiniekus.Prasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu pieredze bvniecb;- ierko ku pamatus; -izpilda betonšanas;- mršanas;- klj grdas;- uzstda karkasa starpsienas.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba vieta: Latvija, Rga, dai un citas Eiropas valstisKontaktinformcija: tlr. 25463900...

 • Company PK serviss, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA "PK serviss" darbojas bvniecbas jom.Re.nr. Re. Nr./PVN nr. 40003675430Juridisk un biroja adrese: Priedaines iela 1, Pii, Babtes pag., Babtes nov., LV-2107Aicina darb BETONTJUS- ARMTJUSDARBA APRAKSTSPienkumi:• Betonšanas veidu uzstdšana;•    Armatras stiegrojuma iestrde;•    Stiegrojuma karkasa un ieliekamo detau sagatavošana;•    Betona iestrdšana veidos;•    Gatavo konstrukciju atveidošana;•    Izgatavoto konstrukciju kvalittes kontrole.Prasbas: •    Vlama iepriekšja darba pieredze stiegrošanas un betonšanas darbos;•    Spja veikt fizisku darbu;•    Precizitte, augsta atbildbas izjta, centgums.•    Darba pieredze - 3 gadi vai atbilstoša izgltbaPiedvjam:•    Darbu stabil uzmum;•    Atalgojumu: prbaudes laik 1004  pirms nodoku nomaksas, pc prbaudes laika – gabaldarba samaksa atbilstoši ...

 • Company ELBE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA ELBE, Re. Nr. 40203176171  ir jauns uzmums, kas sakar ar darbbas paplašinšanos un uzmuma sekmgu attstbu izsludina konkursu uz vakanci: 7114 02. STIEGROTJS Prasbas:- Vlama iepriekšja darba pieredze vai izgltbas dokuments, kas apliecina kvalifikciju stiegrošanas, betonšanas darbos; - Spja veikt stiegrojuma, armatras sagatavošanu un izstrdi ievrojot tehnoloisks prasbas.-Spja veikt fizisku darbu;-Precizitte, augsta atbildbas izjta, centgums - Komunikabilitte un spja strdt komand - Iniciatva Ms piedvjam: - Interesantu un dinamisku darbu- Stabilu un konkurtspjgu atalgojumu.- Profesionlo apmcbu un izaugsmes iespjas Darba vieta: Rga un objekti vis LatvijDarba laiks- viena vesela slodzeAdrese : Matsa iela 61-34, Rga, LV-1009 Pieteikumu stt uz e-pastu : " rel="nofollow">  ...

 • Company ELBE, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  SIA ELBE, Re. Nr. 40203176171  ir jauns uzmums, kas sakar ar darbbas paplašinšanos un uzmuma sekmgu attstbu izsludina konkursu uz vakanci: Profesijas kods- 7114 01 BETONTJS Prasbas: Vlama iepriekšja darba pieredze vai izgltbas dokuments, kas apliecina kvalifikciju betonšanas darbos; Izprast bvdarbu tehnoloijas, atširt bvizstrdjumu funkcionlo nozmi un pielietojumu; Spt atširt betonjamo bvkonstrukciju funkcionlo nozmi; Spt ievrot izpildmo betonšanas darbu posmu kvalittes prasbas; Spt apstrdt betona virsmu atbilstoši rasjumam; Spt atveidot betonts konstrukcijas, lietojot veidu veidiem un sistmm atbilstošas metodes. Prasme komunict ar cilvkiem un strdt komand;Vlamas krievu valodas zinšanas. Precizitte, augsta atbildbas izjta, centgums Iniciatva  Ms piedvjam:  - Interesantu un dinamisku darb...

 • Company ABC Baltic Express, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 14.11.2019

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, Franciju, Nderland, Zviedrija,Pieteikties stot CV: t.24838613 ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Concrete placers, concrete finishers and related workers Edit filters