Jobmonitor. Search results for Concrete placers, concrete finishers and related workers

86 Jobs found

Used filters:
 • Concrete placers, concrete finishers and related workersx
Displaying 1-50 of 86 results.
 • Company TILTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA Tilts ir viens no vadošajiem Baltijas uzmumiem, kas specializjas tiltu, viaduktu, tuneu un citu inenierbvju projektšan, bvniecb un rekonstrušan, k ar rao metla un dzelzbetona  saliekams konstrukcijas, veic dada veida stiegrojuma apstrdi SIA Tilts  aicina pievienoties msu komandai Stiegrotjus/as  Pienkumi – darbs ar betonu, stiegrojumu, veidiemPrasbas kandidtiem   Ne mazk k 3 gadu darba pieredze celtniecb vai ne mazk k profesionl vidj (arodizgltba),visprj vidj izgltba vai pamatizgltba · Precizitte pildot darba uzdevumus;· Augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti;· Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, precizitte;·Profesionl vidj (arodizgltba) vai visprj vidj izgltba·  Vlme strdt un paaugstint kvalifikciju; Ms piedavjm:· Pieredzei un zinšanm atbilstošu atalgojumu;· rtus darba...

 • Company TILTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA Tilts ir viens no vadošajiem Baltijas uzmumiem, kas specializjas tiltu, viaduktu, tuneu un citu inenierbvju projektšan, bvniecb un rekonstrušan, k ar rao metla un dzelzbetona  saliekams konstrukcijas, veic dada veida stiegrojuma apstrdi SIA Tilts aicina pievienoties msu komandai  Betontjus/as Pienkumi – darbs ar betonu, stiegrojumu, veidiemPrasbas kandidtiem:·  Ne mazk k 3 gadu darba pieredze celtniecb vai ne mazk k profesionl vidj (arodizgltba),visprj vidj izgltba vai pamatizgltba·  Precizitte pildot darba uzdevumus;·  Augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti;·  Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes, precizitte;·  Profesionl vidj (arodizgltba) vai visprj vidj izgltba·  Vlme strdt un paaugstint kvalifikciju; Ms piedavjm:· Pieredzei un zinšanm atbilstošu atalgojumu;·  rtus  d...

 • Company MARIBUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmums Maribuve mekl  BETONTJUS. CV stt uz e-pastu: ...

 • Company STRANDECK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  STRANDECK, SIAAicinm darb stiegrotju pcsaspriegts sistmas montai.Prasbas:- Prasme last rasjumus;- Spja veikt fizisku darbu;- Precizitte, augsta atbildbas sajta, centgums;- Iepriekšja darba pieredze stiegrošan ar PT sistmm.Darbs bvobjektos LR teritorij, iespjami komandjumi rpus Latvijas.Stt CV un pieteikuma vstuli uz e-pastu: ...

 • Company MITAU PREFAB, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  “Mitau Prefab” ir dzelzsbetona raošanas uzmums, kas rao filigrns un masvs prseguma pltnes, sendvia tipa un masvos sienu elementus, balkonus, kpnes, dada veida kolonas, sijas, un citus elementus. Msu produkcija atbilst Eiropas kvalittes standartiem, kas sniedz iespju mums piedalties bvniecbas projektu stenošan viss Skandinvijas un Baltijas valsts.Darba apjomiem palielinoties, uz patstvgu darbu aicinm msu komandai pievienoties:  BETONTJUS.Prasbas:- Zint betonšanas darbu tehnoloijas, iekrtas un darba organizciju.- Priekšroka tiks dota kandidtam ar pieredzi .- Spja veikt darbu patstvgi un uzemties atbildbu par sava darba rezulttiem.Pienkumi:- Betona liešana, iestrdšana un noblvšana ar augstu saretbu, k ar betona kvalittes kontrole.Piedvjam:- Stabilu atalgojumu, kandidtam ar attiecgo pieredzi, ...

 • Company ABC BALTIC EXPRESS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Iepriekšji darba pieredzei jbut ne mazk par 3 gadiem.Darbs saistts ar komandjumiem uz Vciju, Beiju, Dniju, Franciju, Nderland, Zviedrija,Pieteikties stot CV: t.24838613 ...

 • Company BB būve, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 03.06.2021

  Armatras stiegrošanas darbu izpilde sekojot darbu vadtja nordm.Darba vieta: Visa Latvijas teritorija, atkarb no objekta atrašanas vietas. Pieteikties: stot CV uz e- pasta adresi: , telef. 29111437...

 • Company Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA), SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “Celtniecbas Kvalittes Aentra (CKA)” aicina darb betontju.Darba pienkumi: veikt betonšanas darbus; dzelzsbetona konstrukciju montu, demontu; metla konstrukciju montu, demontu; veidu montu, demontu; veikt iekraušanas – izkraušanas darbus; veikt zemes darbus.Kontaktinformcija: e-pasts: vai tel.26495439...

 • Company SONLUS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmums mekl darbiniekus celtniecbas brigd Zviedrij- betontjus. Komandjumi.Uzmums nodrošina bezmaksas dzves vietu, transportu uz/no darba. Alga no 15 euro, pirms nodoku nomaksas.Sazinties t. 24119959, e-pasts: ...

 • Company TIMBERMOON HOLDING, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  TIMBERMOON HOLDING, SIAsakar ar darba pieaugumuaicina darb BETONTJS.Prasbas kandidtiem:-Iepriekšj darba pieredze ne mazk k 3 gadi.-Iegt izgltba saistb ar amatu tiks uzskatta par priekšrocbu.-Prasme strdt gan komand, gan patstvgi.-Augsta atbildbas sajta.-Prasme organizt savu darbu un darbavietu.-Krtbas un trbas nodrošinšana sav darba viet.CV ar nordi “BETONTJS” lgums stt uz e-pastu:. Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kas tiek uz 2.atlases krtu. Alga- no 1004 (brutto)Normlais darba laiksUz nenoteiktu laikuPilna slodze ...

 • Company RETT LAT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA RETT LAT re.Nr. 40203097539 (darbiekrtošanas pakalpojumu sniegšanas licences Nr.20/2018)Piedvjam darbu betonšanas meistariem, veidu konstrukciju mont un betonšanas darbos. Latvija, RgaMs piedvjam: attstbas un izaugsmes iespjas;sakrtotu darba procesu; efektvu tehnoloiju un iekrtu pielietošanu darba izpildei;progresvu atalgojumu par teicami paveiktu darbu;Mekljam atsaucgu komandas biedru, kurš dos savu pienesumu kopjai uzmuma attstbai.CV stt: ...

 • Company RETT LAT, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA RETT LAT re.Nr. 40203097539 (darbiekrtošanas pakalpojumu sniegšanas licences Nr.20/2018)Piedvjam darbu betonšanas meistariem, veidu konstrukciju mont un betonšanas darbos. Latvija, RgaMs piedvjam: attstbas un izaugsmes iespjas;sakrtotu darba procesu; efektvu tehnoloiju un iekrtu pielietošanu darba izpildei;progresvu atalgojumu par teicami paveiktu darbu;Mekljam atsaucgu komandas biedru, kurš dos savu pienesumu kopjai uzmuma attstbai....

 • Company EUROPEAN REAL ESTATE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  EUROPEAN REAL ESTATE, SIA mekl: 711401 BETONTJSPrasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu profesionl pieredze vai atbilstošs izgltbas dokuments;- spja operatvi risint problmas.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Darba vietas: Latvija.Kontaktinformcija:  ...

 • Company VG BYGGSERVICE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm pievienoties kolektvam betontjus ar iepriekšju darba pieredzi un iespju doties regulros komandjumos uz Zviedriju. Prasbas:Atbildba par padarto darbu un darba kvalitti;Vlme strdt;Bez kaitgiem ieradumiem;Vlama iepriekšja darba pieredze (bez pieredzes lgums netrauct);Latviešu  valodas zinšanas; Spja organizt savu darbu, iniciatva, mrtiecba un precizitte. Ms piedvjam: Stabilu atalgojumu un socils garantijas;Izaugsmes iespjas;Darbu rvalstsDarba alga - 1500-2000 Eur. CV, pieteikumu lgums stt uz nordto e-pastu: ...

 • Company JES HOLDING, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "JES Holding" vienotais re. Nr. 43603085000 (juridisk adrese "Medii", Medimuia, Brzgales pag., Rzeknes nov., LV-4612aicina darb betontjusPrasbas:darba pieredze ne mazk par 3 gadiem ldzg amat Darba lguma nosacjumi:bruto darba alga – 1076-1500 EUR,algas izmaksas veids – laika darba alga,darba rems – 40 stundas ned,slodzes tips - viena vesela slodze,atrašans vieta – Rgadarba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu infirmcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi:   ...

 • Company BRIZ 88, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  BRIZ 88, SIAAicina darb BETONTJUBetontjs bvlaukum ku, autoceu, dzelzceu un hidrotehnisko bvjubvniecbas darbos veic betona un dzelzsbetona konstrukcijubetonšanu un izgatavo betona konstrukcijas bvizstrdjumus raotn; darbusveic betonšanas tehnia vai citas struktrvienbas vadtja vadbKontaktinformcija: ...

 • Company ESTEMPLOY, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb betontjus (7114 01) dzelzsbetona rpncs Somij. Jveic dzelzsbetona paneu izgatavošana: veidošana, stiegrošana, betona liešana.Prasbas kandidtiem:- Nepieciešama pieredze dzelzsbetona elementu izgatavošan (stiegrošana, veidošana, betona liešana).- Vlams persongais automobilisUzmums piedv:- Ilgtermia darbs ar garantijm, k apdrošinšana, pensijas iemaksas, apmaksti atvainjumi.- Alga no 11,50 eur/h, brutto (vidji 2000-2500 eur/mn, neto) ar izmaksu katru otro nedu.- Dzvoklis apmaksts (1 cilvks istab).- Prmja biete, degviela, darba drbes un instrumenti tiek nodrošinti.- Grafiks: 3-4 nedas darbs, 1 neda mjs.- Atbalsts dokumentu krtošan un jebkuros jautjumos, kas saistti ar darbu un dzvesvietu, lai Js vartu veiksmgi strdt.Piesakies tagad un zvani +371 25716174 vai raksti , lai pieteiktos v...

 • Company ESTEMPLOY, SIA in Viši
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb betontjus (7114 01) dados bvniecbas objektos Somij. Jveic paneu un pamatu betonšanas darbi: veidu monta, armatras siešana, betona liešana.Piedvjam:- Ilgtermia darbs ar socilajm garantijm (apdrošinšana, apmaksts atvainjums, pensijas iemaksas)- Alga 12-15eur/h, bruto, atkarb no pieredzes (vidji 2200-2800 eur/mn, neto)- Visi izdevumi segti: dzvesvieta (sava istaba dzvokl), prmja biete, degviela, darba drbes un instrumenti- Grafiks: 3-4 nedas darbs, 1 neda mjsPrasbas kandidtiem:- Nepieciešama pieredze un prasmes betonšanas darbos, k veidu montšana, armatras siešana, betona liešana- Nepieciešamas angu valodas prasmes sarunvalodas lmen- Vlams persongais autoPiesakies tagad un zvani uz +371 25716174 vai raksti , lai uzzintu par iespjm....

 • Company MDT-SERVISS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA MDT-SERVISS aicina darb BETONTJUS.Darbs paredzts darba devja objektos.  Iespjami komandjumi.Ldzam CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company SENAIS KROGS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darbs komandjumos uz VcijuDarba pienkumos ietilpst betona konstrukciju restaurcija.Darba devjs nodrošina dzvesvietu.Pretendentiem pieteikties pa tlruni: 28468115 ...

 • Company RONY CONSTRUCTION, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  RONY CONSTRUCTION, SIAAicina BETONTJUPienkumi:Veikt visa veida bvniecbas darbus.Darba vieta: rieši, ibuu pag.Talsu nov.Kontaktinformcija: , 25595708,24961661...

 • Company TITAN R, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  TITAN R, SIA mekl: 711401 BETONTJS (10 darbinieki)Darbbas joma: celtniecba.Darba pienkumi:  betontjs veic betonšanas veidu uzstdšanu, betona iestrdšanu veidos.Darba pieredze: nav. Darba vietas adrese: Rg, iespjami komandjumi (ES).Darba atalgojums: no 1004 EUR. Kontaktinformcija: ...

 • Company VIADUKTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba pienkumi:·         Stiegrojuma un armatras sietu sagatavošana, atbilstoši izsniegtajiem darba rasjumiem;·         Armatras detau sagatavošanaPrasbas kandidtam: ·         Iepriekšja darba pieredze ldzvrtg amat tiks uzskatta par priekšrocbu.;·         Spja organizt  savu darbu, iniciatva, mrtiecba un precizitte.Ms piedvjam: ·         Atbildgu un interesantu darbu profesionl kolektv.·          Labus darba apstkus.·...

 • Company VIADUKTS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba pienkumi:·         Stiegrojuma un armatras sietu sagatavošana, atbilstoši izsniegtajiem darba rasjumiem;·         Armatras detau sagatavošanaPrasbas kandidtam: ·         Iepriekšja darba pieredze ldzvrtg amat tiks uzskatta par priekšrocbu.;·         Spja organizt  savu darbu, iniciatva, mrtiecba un precizitte.Ms piedvjam: ·         Atbildgu un interesantu darbu profesionl kolektv.·          Labus darba apstkus.·         Stabilu atalgojumu un labas socils garantijas....

 • Company SKONTO PREFAB, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Aicinm darb stiegrotju dzelzsbetona konstrukciju raotnPienkumi:- Sagatavot stiegrojuma karkasus. Prasbas:- Prasme last rasjumus;- Spja veikt fizisku darbu;- Precizitte, augsta atbildbas sajta, centgums;- Iepriekšja darba pieredze stiegrošan. Piedvjam:- Stabilu darbu visa gada period raošanas telps;- Atalgojumu atbilstoši padartajam darbam no 1076 EUR ldz 2400 EUR pirms nodoku nomaksas;- Piedvjam skotnjs apmcbas;- Nelaimes gadjumu apdrošinšanu, veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laika.Atbilstošus kandidtus ldzam zvant tlr. 26480460 vai rakstt uz ...

 • Company Būvnieks A.KK, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Bvnieks A.KK, SIACeltniecbas firma mekl patstvgam darbam uz pilnu slodzi betontjus.Celtniecbas objekti: Rga un ts rajonsKontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company CAMION, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Sakar ar jauna projekta uzskšanu, aicina darb celtniekus.BETONTJS (profesiju klasifikatora kods : 711401).Darbs Rg un izbraukumi pa visu Latviju.Profesionl izgltba vai darba pieredze (vismaz trs gadi ldzg amat).CV un pieteikuma vstuli stt uz e-pastu : Jsu pieteikuma dokumentos nordtie personas dati tiks apstrdti, lai nodrošintu šs atlases konkursa norisi....

 • Company AVELUK GRUPA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Prasbas kandidtam:- vismaz 3 gadu profesionl pieredze vai atbilstošs izgltbas dokuments;- spja operatvi risint problmas.Ms piedvjm:- konkurtspjgu atalgojumu;- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus, laipnu godgu attieksmi, kvalitatvus instrumentus un materilus.Sazinsimies ar otrs krtas kanidtiem.CV stt uz e-pastu: ...

 • Company BUVLUKSS & ILGUCIEMS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  vlama darba pieredze Pretendentiem zvant darba dienas laik: 29413269 (Nikolajs)...

 • Company EMSAN, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pieredze uzskatma par priekšrocbu Pieteikties persongi vai stot CV uz e-pastu: ...

 • Company AVELUK GRUPA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Apmaksta dzvesvieta, oficils Darbs. Alkohola lietotjus netrauct - ms mekljam stabilus, atbildgus cilvkus, kas vlas nopelnt. Aicinm darb BETONTJUS.Darba apraksts:Formu un veidu sagatavošana un uzstdšana;Armatras, reu, sietu monta, nostiprinšana;Betona maisjuma sagatavošana, liešana forms, ldzinšana;Betona elementu pcapstrde: slpšana, labošana u. t. t. Prasbas kandidtiem:Obligta pieredze veidu mont, armatras iebv, betonšan, mršan. Uzmums piedv:...

 • Company AVELUK GRUPA, SIA in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  AVELUK GRUPA, SIAAicina darb BETONTJUDarba pienkumi:- Izgatavot dzelzsbetona izstrdjumus, atbilstoši izsniegtajiem darba rasjumiem. - Veikt izgatavoto dzelzsbetona elementu pcapstrdi.- Sienu un citu konstrukciju betonšana (t.sk.nepartraukts betonšanas proces).- Armatras, armatras sietu un ieliekamo detau monta. Novrtsim:- Obligta iepriekšja pieredze dzelzsbetona konstrukciju izgatavošan.- Spja last un izprast rasjumus.- Patstvba un atbildba, spja ierasties darb bez kavjumiem.- Mums ir stingras darba drošbas prasbas, svarga ir disciplna un spja ievrot uzmuma iekšjos noteikumus.- Bez kaitgiem ieradumiem. Uzmums piedv:- Stabilu, padartajam darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas atalgojumu.- Nepieciešambas gadjum apmakstu naktsmtni.- Darba aprbu.- Oficilu nodarbintbu.- Laicgu darba ...

 • Company ASSETBOX, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Betontjs, atbilstoši profesijas standarta darba uzdevumam. cv stt ...

 • Company 8 CBR, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu ”8 CBR” Re.Nr.43903002559, palielinoties darba apjomam objektos,aicina pievienoties savai komandai, uz objekta bves laiku          BetontjusUzmuma darbbas virziens ir ceu, tiltu bve un remonts.Darba pienkumi:•      Veikt bvdarbu vadtja dotos uzdevumus mkslgo bvju  bvniecb, ievrojot uzdot darba izpildes tehnoloiju;•      Ievrot uzmuma darba krtbas, darba aizsardzbas un ugunsdrošbas instrukciju prasbas;•      Strdt ar elektriskajiem rokas instrumentiem;•      Uzstdt betonšanas veidus;•      Iestrdt armatras stiegrojumu;•      Iestrdt betonu veidos;...

 • Company L.V.F. LV, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Fermas iekšj renovcija. Grdas un pamatu betonšana.Pieteikties par tlruni: 26808749...

 • Company 8 CBR, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Palielinoties darba apjomam objektos,  SIA”8 CBR” aicina pievienoties savai komandai uz objekta bves laiku Betontjus.Uzmuma darbbas virziens ir ceu, tiltu bve un remonts. Prasbas pretendentiem: - Augsta atbildbas sajta, iniciatva darb, mrtiecba un precizitte;- Vlamas priekšzinšanas celtniecb;- Spja patstvgi organizt savu darbu, saprast dotos uzdevumus;- Bez kaitgiem ieradumiem;- Latviešu valodas zinšanas (vismaz sarunvalodas lmen). Pienkumi: - Veikt bvdarbu vadtja dotos uzdevumus mkslgo bvju  bvniecb, ievrojot uzdot darba izpildes tehnoloiju;- Ievrot uzmuma darba krtbas, darba aizsardzbas un ugunsdrošbas instrukciju prasbas;- Strdt ar elektriskajiem rokas instrumentiem;- Uzstdt betonšanas veidus;- Iestrdt armatras stiegrojumu;- Iestrdt betonu veidos;- Veikt dzelzsbetona konstrukcijas pcaps...

 • Company 8 CBR, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  SIA 8 CBR (re. nr. 43903002559) aicina darb betontjus.Prasbas pretendentiem:- Augsta atbildbas sajta, iniciatva darb, mrtiecba un precizitte;- Vlamas priekšzinšanas celtniecb;- Spja patstvgi organizt savu darbu, saprast dotos uzdevumus;- Bez kaitgiem ieradumiem;- Latviešu valodas zinšanas (vismaz sarunvalodas lmen). Pienkumi:- Veikt bvdarbu vadtja dotos uzdevumus mkslgo bvju  bvniecb, ievrojot uzdot darba izpildes tehnoloiju;- Ievrot uzmuma darba krtbas, darba aizsardzbas un ugunsdrošbas instrukciju prasbas;- Strdt ar elektriskajiem rokas instrumentiem;- Uzstdt betonšanas veidus;- Iestrdt armatras stiegrojumu;- Iestrdt betonu veidos;- Veikt dzelzsbetona konstrukcijas pcapstrdi;- u.c. palgdarbi objekt. Ms piedvjam:- Iespju iegt pieredzi un attstt savu profesionlo kompetenci;- Atsaucgu kolek...

 • Company 8 CBR, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Palielinoties darba apjomam objektos  SIA”8 CBR” aicina pievienoties savai komandai, uz objekta bves laiku Betontju  Uzmuma darbbas virziens ir ceu, tiltu bve un remonts.   Pienkumi:•        Veikt bvdarbu vadtja dotos uzdevumus mkslgo bvju  bvniecb, ievrojot uzdot darba izpildes tehnoloiju;•        Ievrot uzmuma darba krtbas, darba aizsardzbas un ugunsdrošbas instrukciju prasbas;•        Strdt ar elektriskajiem rokas instrumentiem;•        Uzstdt betonšanas veidus;•        Iestrdt armatras stiegrojumu;•        Iestrdt betonu veidos;•        Veikt dzelzsbetona konstrukcijas pcapstrdi;•        ...

 • Company OPTIMEA BALTIC, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Uzmums OPTIMEA BALTIC mekl  BETONTJS CV stt uz e-pastu: ...

 • Company Būvnieks A.KK, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Bvnieks A.KK, SIACeltniecbas firma mekl patstvgam darbam uz pilnu slodzi betontjus.Celtniecbas objekti: Rga un ts rajonsKontaktinformcija: e-pasts ...

 • Company SKONTO PREFAB, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

     SKONTO PREFAB, SIALiels raošanas uzmums aicina darb Dzelzsbetona konstrukciju izgatavotjus - betontjus. Darba pienkumi:- Atbilstoši darba rasjumiem izvietot veidus, armatru, ieliekams detaas;- Nocelt gatavos izstrdjumus no galda;- Sakopt darba vietu. No kandidta sagaidm:- Prasmi last rasjumus;- Prasmi strdt ar rokas instrumentiem;- Spju veikt fizisku darbu, - atbildbas sajtu, precizitti. Piedvjam:- Stabilu darbu raošanas telps visa gada garum;- Atalgojumu apmcbu laik 1076 EUR bruto, pc apmcbm gabaldarbs ar iespju nopelnt 1000 - 1800 EUR neto;- Nelaimes gadjumu apdrošinšanu un veselbas apdrošinšanu pc prbaudes laika;- Dienesta viesncu netlu no uzmuma. Kontaktinformcija: ...

 • Company NEWCOM CONSTRUCTION, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  NEWCOM CONSTRUCTION, SIAAicina darb 711401 BETONTJUDarba devja kontaktinformcija: ...

 • Company ARIS BŪVE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmumam nepieciešami betontji uz pastvgo darbu.Prasbas: Vismaz 1 gadu pieredze Augsta atbildbas sajtaStiet savu CV uz e-pastu:...

 • Company ARIS BŪVE, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Uzmumam nepieciešami stiegrotji uz pastvgo darbu.Prasbas: Vismaz 1 gadu pieredze Augsta atbildbas sajtaStiet savu CV uz e-pastu:...

 • Company BAZALTS, SIA in Valmiera
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA "Bazalts" (Re.Nr.44103000378, Stacijas laukums 7, Valmiera, LV-4201) aicina pievienoties savai komandai betontjusPrasbas kandidtiem:  - Ne mazk k 3 gadu pieredze celtniecb vai attiecgajai jomai atbilstoša izgltba; - Precizitte pildot darba pienkumus; - Augsta atbildbas sajta par veicam darba kvalitti; - Labas saskarsmes un komunikcijas prasmes; - Preicizitte; - Vlme strdt un paaugstint kvalifikciju.Ms piedvjam: - Pieredzei un zinšanm atbilstošu atalgojumu (alga skot no - 1100 euro); - Atbilstošus darba apstkus; - Komandjumus.-Tiek nodrošints bezmaksas transports uz objektiem.Gaidsim Jsu CV uz e-pasta adresi Kontaktlrunis: 25696085Sazinsimies ar personm, kuras tiks aicintas uz darba prrunm....

 • Company YUMAKS, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  YUMAKS, SIAAicina darb  BETONTJU objektiem Latvij (skotnji, Rg) Prasbas -   pieredze dzvojamo, rpniecisko, sabiedrisko ku un grdu betonšan.Kontaktinformcija: ; +37128328414...

 • Company Liepavoti R.E., SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA LIEPAVOTI R.E. aicina darb betontjus. Darbs objekt - Pternieku robekontroles punkta prbve, Krslavas novads. Prasbas - darba pieredze vismaz 3 gadi un izgltba atbilstošaj jomNodrošinm dzvesvietu un transportu no Ogres.Pieteikties zvanot uz tlr. 29176555...

 • Company 8 CBR, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Palielinoties darba apjomam objektos  SIA”8 CBR” aicina pievienoties savai komandai, uz objekta bves laiku Betontju. Uzmuma darbbas virziens ir ceu, tiltu bve un remonts. Pienkumi:•      Veikt bvdarbu vadtja dotos uzdevumus mkslgo bvju  bvniecb, ievrojot uzdot darba izpildes tehnoloiju;•      Ievrot uzmuma darba krtbas, darba aizsardzbas un ugunsdrošbas instrukciju prasbas;•      Strdt ar elektriskajiem rokas instrumentiem;•      Uzstdt betonšanas veidus;•      Iestrdt armatras stiegrojumu;•      Iestrdt betonu veidos;•      Veikt dzelzsbetona konstrukcijas pcapstrdi;•      u.c. palgdarbi objekt....

 • Company BŪVFIRMA LAURA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Mekljam betontju.Kontaktinformcija:e-pasts:tel. 67934078...

 • Company FC Būve in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  FC bve SIAre.Nr. 43603081210Bvuzmumam ir nepieciešami stiegrotjsDarba pienkumi:o    montas darbio    betonšanas darbio    stiegrošanas darbio    veidu montaas un demontaas darbiPrasbas: darba pieredze ne mazk k 2 gadiMs piedvjm:o    konkurtspjgu atalgojumuo    socils garantijaso    draudzgu kolektvuo    labus darba apstkusDarbs ir saistts ar komandjumiem: Latvij, Vcij un Zviedrj.Kontaktinformcija: 22002425Ldzu stit CV uz e-pastu: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Concrete placers, concrete finishers and related workers Edit filters