Jobmonitor. Search results for Commercial sales representatives

54 Jobs found

Used filters:
 • Commercial sales representativesx
Displaying 1-50 of 54 results.
 • Company KVILLER, SIA in Other
  17.11.2019

  Aicinam  prdošanas specilistu  (menederi) ar pieredzi produkcijas prdošan. Piedvjam:Darbu stabil uzmum, draudzg kolektv. Atalgojums 1000 EUR (netto) + motivjoš bonusa sistma. Pienkumi: reklmas un celtniecbas materilu tirdzniecba (pašlmjošas plves un lokšu plastikti - organiskais stikls, polikatbonts, alumnija kompoztie panei) Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirg. Prasbas:Augstk izgltba ar pieredzi produkcijas prdošanValodu zinšanas : angu (brva runašana un rakstišana), latviešu un krievu. Labas datorprasmes (MS Office). ...

 • Company Guru Team Group, SIA in Other
  16.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Guru Team Group”, vien. re. nr. 40203202845Vakance – klientu/prdošanas konsultants (kods 3322 08) - 2 darba vietas.Darba pienkumi:– iegt pastjumus un prdot pakalpojumus IT jom uzmumiem un privtpersonm; - sniegt iespjamiem pircjiem un sadarbbas partneriem visprjo un specilo informciju par uzmuma sniegtajiem pakalpojumiem;- pieemt klientu iebildumus un pretenzijas;- apkalpot un piesaistt jaunus klientus; - konsultt klientus par datortklu tehnoloijm un uzmuma pakalpojumiem;- pieemt pastjumus no klientiem pa telefonu, e-pastu un prdot produktus (preces);- organizt un kontrolt prdošanas pakalpojumu procesus;- sniegt informciju par pakalpojumu produktivittes paaugstinšanu un kvalitti;- ievadt un apkopot nepieciešamo informciju datubz; - sagatavot analtiskus un citus prskatus;- uzturt un atj...

 • Company Ultraplast EU, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Sakar ar uzmuma attstbu un darbbas paplašinšanos, SIA Ultraplast EU aicina pievienoties komandai Prdošanas specilistu - enerisku darbinieku, uz nenoteiktu laiku un pilnu darba slodzi.DARBA PIENKUMI:· Aktvi sazinties ar esošiem klientiem, organizt tikšans ar tiem un prezentt uzmuma preu klstu.· Prdošanas procesa otganizšana.· Ikmneša atskaišu gatavošana.PRASBAS:· Darba pieredze bvmaterilu tirdzniecbas jom, taj skait eksporta jautjumos.· Zinšanas par B2B prdošanas specifiku.· Izcilas prdošanas, prezentšanas un argumentšanas prasmes· Teicamas rakstiskas un mutiskas komunikcijas prasmes.· Spjas patstvgi plnot un organizt veicamo pienkumu izpildi.· Interneta tehnolou przinšana un izpratne par interneta mrketinga nozari.· ...

 • Company BONATE, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Zinšanas trisma jautjumos,Kompetence piedvt trisma pakalpojumus.Nepieciešama 3 gadu pieredze attiecgaj amat. Kontaktinformcija: ...

 • Company BONATE, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Zinšanas trisma jautjumos,Kompetence piedvt trisma pakalpojumus.Valodas zinšanas; krievu, angu, vcu.Nepieciešama 3 gadu pieredze attiecgaj amat. Kontaktinformcija: ...

 • Company Telemarket International, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ms esam telemrketinga uzmums un apkalpojam citu uzmumu klientus pc B2B modea. Lielu dau pakalpojumu ms piedvjam krievu, pou, angu un ukraiu valod runjošiem klientiem. Pašlaik msu komand mekljam jaunu koli uz vakanci: Prdošanas specilists Ko Tev vajadzs dart? Konsultt klientus pa telefonu. Tavs galvenais uzdevums bs sniegt visu nepieciešamo informciju, kas vartu paldzt ce uz viu uzstdto mru sasniegšanu. Lab zia ir t, ka klienti paši piesaks! Tev nevajadzs vius meklt.   Tev paradsies sekojošas iespjas - Saemt papildus privilijas no uzmuma. Strdt patkam un draudzg atmosfr, darba diens no 9:00 – 18:00.   Ms Tev piedvjam –...

 • Company Telemarket International, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ms esam telemrketinga uzmums un apkalpojam citu uzmumu klientus pc B2B modea. Lielu dau pakalpojumu ms piedvjam krievu, pou, angu un ukraiu valod runjošiem klientiem. Pašlaik msu komand mekljam jaunu koli uz vakanci: Prdošanas specilists Ko Tev vajadzs dart? Konsultt klientus pa telefonu. Tavs galvenais uzdevums bs sniegt visu nepieciešamo informciju, kas vartu paldzt ce uz viu uzstdto mru sasniegšanu. Lab zia ir t, ka klienti paši piesaks! Tev nevajadzs vius meklt.   Tev paradsies sekojošas iespjas - Saemt papildus privilijas no uzmuma. Strdt patkam un draudzg atmosfr, darba diens no 9:00 – 18:00.   Ms Tev piedvjam –...

 • Company SGK NORDIC, SIA in Vidi
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Brza finiera piegdtjs aicina darb:TIRDZNIECBAS PRSTVI (ASV, Kanda) Pienkumi•    aktva brza finiera prdošana;•    jaunu klientu piesaiste, lgumu slgšana;•    izvirzto prdošanas plnu realizcija;•    sadarboties ar esošajiem klientiem, izprast klientu vlmes un vajadzbas, analizt ts;•    sekot tirgus situcijas izmaim.Prasbas•    vlme un prasme prdot;•    vismaz 3 gadu darba pieredze aktvaj brza finiera prdošan;•    augstk izgltba;•    izcilas angu valodas zinšanas;•    prasme analizt, argumentt un prezentt;•    augsta atbildbas sajta, iniciatva, komunikabilitte un intelience.•    Microsoft Office, Excel lietošanas prasmes lab lmen.•    B kategorijas vadtja apliecba.Piedvjam•    iespju strdt stabil uzmum;•    konkurtspjgu atalgojumu un socils garantijas;•    labus darba apstkus un profesionls ...

 • Company VENTUM, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Celtniecbas materilu tirdzniecbas kompnija Ventum SIA aicina darb PRDOŠANAS SPECILISTUPienkumi:- Aktv jaunu klientu meklšana- Piedvjumu sagatavošana- Patstvga attiecbu uzturšana ar klientiem- Esošs produkcijas przinšana - Jauns produkcijas attstšanaMs piedvjam:- Patstvgu darbu augoš uzmum- Labus darba apstkus- Konkurtspjgu atalgojumu (pamatalga + procenti no prdošanas)- Karjeras izaugsmes iespjas. CV un motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu: " rel="nofollow"> Ar mums interesjošajiem pretendentiem sazinsimies persongi pa telefonu....

 • Company TM CallCenter International, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ms esam telemrketinga uzmums un apkalpojam citu uzmumu klientus pc B2B modea. Lielu dau pakalpojumu ms piedvjam krieviski, poliski un angliski runjošiem klientiem. Pašlaik msu komand mekljam jaunu koli uz vakanci: Prdošanas specilists Ko Tev vajadzs dart? Konsultt klientus pa telefonu. Tavs galvenais uzdevums bs sniegt visu nepieciešamo informciju, kas vartu paldzt ce uz viu uzstdto mru sasniegšanu. Lab zia ir t, ka klienti paši piesaks! Tev nevajadzs vius meklt.   Tev paradsies sekojošas iespjas - Saemt papildus privilijas no uzmuma. Strdt patkam un draudzg atmosfr, darba diens no 9:00 – 18:00.   Ms Tev piedvjam – Pilnb aprkotu darba vietu modern k Rgas centr. Apmcbas un profesionu atbalstu ikdienas darba proces. ...

 • Company Emil Company Europe, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA Emil Company Europe ir viens no strauji augošajiem skaistumkopšanasindustrijas aprkojuma raotjiem. Msu raoto produkciju jau ir iepazinuši tdsvalsts, k Itlija, Spnija, Francija, Vcija, Baltijas valstis. Aktvu eksporta virzienuplnojam attstt Skandinvijas valsts un rpus Eiropas Savienbas robem –Amerikas Savienots Valstis un Apvienotie Arbu Emirti.Lai nodrošintu msu izvirzto mru sasniegšanu aicinm msu komandaipievienoties koli, ar izcilm zinšanm digitlaj mrketing –DIGITL MRKETINGA SPECILISTUPie mums Tu iegsi:•Visu nepieciešamo, lai kvalitatvi vartu veikt darba pienkumus;•Profesionlajm spjm atbilstošu atalgojumu 1200 eur (Bruto);•Visas socils garantijas;•Interesantu un dinamisku darbu raošanas uzmum;•Iespju strdt ar aizrautgiem un profesionliem koliem;•Kvalitatvas apmcbas..Tavi darba pienku...

 • Company GE Building Group, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA GE BUILDING aicina darb tirdzniecbas aentus. Darba pienkumi: Popularizt uzmuma pakalpojumus;  Apmeklt vietas vai uzmumus, kuriem nepieciešams vai interes konkrtais pakalpojums; lgumu slgšana; u.cPrasbas kandidtiem: pilna materil atbildba par veikt darba norisi un rezulttiem, par uztictajiem darba ldzekiem un priekšmetiem;•    spja strdt gan komand, gan patstvgi;•    rpgums, augsta atbildbas sajta, darba trums un padart darba kvalitte;Vlamas svešvalodu zinšanas.Pieteikties: zvant pa tlruni t. 28347956 (O.Repnoj- valdes priekššdtjs) vai stt CV uz e=pastu ...

 • Company GREENVALLEY, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  aktva jaunu klientu piesaiste un esošo klientu uzturšana ilgtermia sadarbbas veidošana un uzturšana ar klientiem atbildbas sajta par veicamajiem darba pienkumiem dalba aktivitts - piemram, komandjumi un izstdes ...

 • Company TVshopEXTRA.lv, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Interneta veikals TvshopExtra.lv aicina pievienoties savai Rzeknes zvanu centra komandai:Klientu/prdošanas servisa konsultantuValodu zinšanas:viena valoda: latviešu vai krievu pc izvlesAr vai bez datorzinšanm, pieredze var nebtGalvenie pienkumi:izejošo zvanu veikšana klientiem pc uzmuma datu bzes;klientu konsultšana par preu priekšrocbm un to prdošana;pastjumu noformšana sistm;Ieguvumi:stabils oficils darbs, kuru iespjams apvienot ar mcbm;saliedts un atsaucgs kolektvs;skotnja bezmaksas apmcba un neprtraukts atbalsts; msdienga darba vide, darba paskumi, iespja strdt sev vlam valod.Uzmums piedv:atldzba bez ierobeojumiem- fiksta stundas likme un procenti no apgrozjuma, papildus bonusidarba laiks tikai darba diens 10:00-16:00bezmaksas profesionlu apmcbu, kuru nodrošina sadarbbas partneris un i...

 • Company KOBLENZ DROŠĪBA, SIA in Other
  14.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm pievienoties msu drošbas komandaiPrdošanas specilistsJa esi:            Azartisks un mrtiecgsTev ir: Vlme sasniegt mri; Labas prasmes klientu prliecinšan; Spja patstvgi plnot, organizt savu darbu; Labas iemaas darb ar datoru; Vlama autovadtja apliecba (B kategorija). Tavos pienkumos bs: Aktva uzmuma pakalpojumu prdošana fiziskm un juridiskm personm; Jaunu klientu piesaistšana; Piedvjumu sagatavošana, lgumu noslgšana; Klientu konsultšana par uzmuma piedvtajiem pakalpojumiem. Ms nodrošinm:Stabilu un interesantu darbu; Socils garantijas; Atalgojums no  EUR 500.00 ldz EUR 1500.00; Elastgu darba laiku (ir iespja darbu savienot ar augstskolas studijm).Tlrunis informcijai : mob. 22331323 vai 66951108 Nostot savu pieteikumu SIA “Koble...

 • Company Midland Elegance, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums Midland Elegance SIA aicina darb prdošanas specilistu. (2 vakances)Prasbas kandidtiem: augstk izgltba (bakalaurs) vai trs gadu pieredze prdošanas specilista amat.Svešvalodu zinšanas: angu valoda, k ar turku vai azerbaidnu valoda.Alga: no 1100 ldz 1300 euro (bruto).Ms piedvjam konkurtspjigu un motivjošu atalgojumu.CV un Pieteikumu vstuli stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Twins Import&Export, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Uzmums mekl Prdošanas specilistu darbam autotirg - lietoto automašnu iegde pc noteiktiem kritrijiem Latvij, Lietuv un cits ES valsts un to realizcija Eiptes Arbu Republik.Ms no Jums sagaidm:Izclas prdošanas spjas;Jauno klientu piesaiste un darbs ar esošiem korporatviem klientiem;Prdošanas iemaas arbu un austrumu tirgos;Spjas pašam effektvi organizt savu darbu;Spjas strdt komand un patstvgi;Prdošanas metodikas attstba;Orientšans uz rezulttu.Spjas strdt stresa situcijs;Spjas tri pieemt prdomtos lmumus un atbidt par pieemtiem lmumiem;Prrunas ar potencilajiem klientiem;Klientu atgriezinisks smites analze;Pašmcbas spjas.Prasbas:Pieredze prdošanas specilista vai prdošanas vadtja amat...

 • Company Kreiss, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Kreiss SIA – starptautisks Latvijas uzmums, kurš specializjas kravu prvadjumos vis Eirop un Austrumu valsts. Sakar ar uzmum attstšanu, ms aicinm pievienoties msu komandai Prdošanas specilistu. Darba pienkumi:Aktvi piesaistt jaunus klientus;Attstt ilgtermia attiecbas ar esošajiem klientiem;Uzmuma pozitv tla saglabšana, nodrošinot kvalitatvu un savlaicgu klientu apkalpošanu;Prdošanas plnu izpilde;Piedalties tenderos. Prasbas:Augstk izgltba uzmjdarbbas vadb;Iepriekšj darba pieredze prdošan tiks uzskatta par priekšrocbu;Lieliskas komunikcijas un prezentcijas prasmes;Liela interese par prdošanu un loistiku;Uz rezulttu orientta persona ar augstu atbildbas lmeni un stresa noturgumu. Ms piedvjam:Motivjošu atalgojumu;Neierobeotas personisks un profesionls izaugsmes iespjas;Draudzgu un profesionlu d...

 • Company THE CROFT, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Aicinm darb tirdzniecbas aentu darb ar B2B klientiem nas tirg. Prasbas:Vidj izgltba. Vlamas niešu zinšanas un 3 gadu pieredze tirdzniecb. Kontaktinformcija: e-pasts - ...

 • Company FLIGHT GENERATION GROUP, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devja nosaukums un reistrcijas numurs: SIA “FLIGHT GENERATION GROUP”, reistrcijas Nr. 40203181539 Profesija: Prdošanas specilists, profesiju klasifikatora kods 3322 09 Darbbas joma: Transports, Transporta palgdarbbasObligts prasbas:- augstk izgltba personla vadb un uzmjdarbb- civils avicijas specilista izgltba (diploms/apliecinjums par mcbu programmas pabeigšanu noteiktaj jom)- gaisa kuu virszemes apkalpošanas organizcijas pieredze vismaz 3 gadi - darba pieredze biznesa avicijas jom vismaz 10 gadi, pieredze gaisa kua apkalpes loceka amat aviokompnij tiks uzskatts par priekšrocbu- oti labas angu, krievu valodu zinšansDarba pienkumi:- gaisa kuu virszemes apkalpošanas organizcija - gaisa kuu apkalpes loceku atlase, apmcbas un sertificšanas procesu organizcija saska ar Eiropas Savienbas ...

 • Company Nordeks, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "Nordeks" re. Nr. 40003922370 izsludina un pieteica 1 (viena) brva vakance uz Prdošanas specilista amatu, profesijas kods 332209Prasbas kondidtiem:-Pieredze: Prdošan un darb ar klientiem un viu piesaistšana-Vcu valodas zinšanas (B1 un augstk)Darba apraksts:-Jaunu klientu piesaiste, darbs ar esošajiem klientiem;-Uzmuma prdošanas stratijas stenošana;-Darbs ar Lgumu dokumentcijuAtalgojums: no EUR 1010 lidz EUR 1300Darbavietas adrese: Rga, Turgeeva 21/21AKontaktiem izmantot:e-pasts: ;Pieteikuma vstuli un savu CV ldzam stt uz nordto e-pasta adresi vai zvaniet uz tlr.: 24229535...

 • Company Mintos Marketplace, AS in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Mintos aicina pievienoties savai komandai Jaunko Klientu/prdošanas konsultantu Ja vlies bt daa no strauji augošas fintech komandas, kas revolucion finanšu pakalpojumus, izmantojot jaunks tehnoloijas, tad pievienojies mums un uzsc savu karjeru @Mintos. Mintos privtiem investoriem nodrošina rtu un prredzamu iespju investt aizdevumos, kurus izsniedz dadi alternatvs kreditšanas uzmumi vis pasaul. Kopš darbbas uzskšanas 2015. gad, Mintos ir uzrdjis strauju izaugsmi un kuvis par pasaul lielko šda veida aizdevumu tirgu. Jsu pienkumi:• Apspriest un noslgt juridiskos lgumus, pankot abpusji izdevgus rezulttus;• Sekot ldzi tehnisks integrcijas attstbai kredta izsniedzja jom un identifict šršus, mekljot atbilstošos risinjumus;• Apkopot un nodrošint ar nepieciešamajiem mrketinga materiliem, kas tiks p...

 • Company Benerette, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Sakar ar paplašinšanos, korporatvo apmcbu un zvanu centra rpakalpojumu uzmums Call Structure mekl darbinieku Prdošanas/Klientu Apkalpošanas Specilista amatam.Piedvjam:Biroju Rgas centrAtalgojumu skot no 500 Eur mnes (netto)Iespju bez maksas saemt profesionlas prdošanas praktikas un psiholoijas apmcbasRegulras konsultcijas Tavu profesionlo spju attstbaiSocils garantijasMotivjošu bonusu sistmuDarbu saliedt komandIzaugsmes iespjas   No pretendenta sagaidm:Latviešu un krievu valodu prasmesVlmi un spju komunict ar cilvkiemMrtiecbu, punktualitti un atbildbu pret darbuPozitvu attieksmi ar izaicinošs situcijsTev jbt komunikablam, neatlaidgam, punktulam, atbildgam un mcties gribošam. Tev jspj bt gan komandas spltjam, gan lderim sava rezultta sasniegšanai. Iepriekšja pieredze un zinšanas ir pri...

 • Company Chemical Technologies, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Chemical Technologies, SIAAicina darb PRDOŠANAS SPECILISTU/-I(profesijas kods pc LR Profesiju klasifikatora 3322 09)SIA "Chemical Technologies" ir dinamisks uzmums, kas nodarbojas ar misko materilu izstrdi, raošanu un tirdzniecbu tapešu raošanas industrijai Eirop un NVS valsts.Aicinm pievienoties msu komandai Prdošanas Specilistu/-i, darbam ar NVS klientiem.Piedvjam interesantu darbu ar karjeras izaugsmes iespjam, konkurtspjgu atalgojumu, socils garantijas un veselbas apdrošinšanu.Pamata prasbas:przint Microsoft Word, Excel, Outlook; B kategorijas autovadtja apliecba (vlama);Pienkumi:darbs ar klientu bzi; lietiš sarakste;paraugu sagatavošana un nostšana klientiem;sagatavot prdošanas materilus, paraugus, prezentcijas; doties darjumu braucienos (ja nepieciešams); apmeklt un emt dalbu starpta...

 • Company Nordic Homes, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA Nordic Homes ir viens no lielkajiem un atpazstamkajiem koka karkasu moduu un paneu raotjiem Baltij. Kopš 2010.gada tika stenoti vairk nek 90 kas projekti Latvij un Eirop. Pilnb pabeigti koka karkasa modui ar uzstdtiem ineniertkliem, pabeigtu iekšjo un rjo apdari, k ar uzstdtm mbelm, tiek izmantoti daudzstvu sabiedrisko ku un privtmju bvniecb. Sakar ar uzmuma attstbu un darbbas paplašinšanos, aicinm pievienoties komandPRDOŠANAS SPECILISTU/-IGalvenie pienkumi:Jauno klientu piesaiste un attiecbu veidošana uzmuma mra tirgos;Veikt tirgus izpti, saskatt prdošanas iespjas;Prdošanas apjomu palielinšana;Uzmuma piedvto pakalpojumu prezentšana;Tikšans ar potencilajiem klientiem;Sadarbbas uzturšana ar klientiem;Dalba starptautisks izstds / konferencs.No kandidta sagaidm:Vismaz 2 gadu pieredzi aktv...

 • Company Beef auction, SIA in Daugavpils
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

    SIA Beef auction aicina darb lauksaimniecbas traktortehnikas un uzstdt aprkojuma PRDOŠANAS SPECILISTU / MENEDERIar  darba pieredzi ldzg amatDarba vieta - Auguni (Tilti), Lksnas pagasts, Daugavpils novadsApmaksa: 1000.00 eiro ("uz rokas") + procentiPretendentiem lgums zvant darba laik: 23999242...

 • Company STARS MET, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Metlkonstrukciju raošanas uzmums SIA “STARS MET” aicina Tev pievienoties savai komandai JA TEV IR: Vlšans strdt Labas latviešu un angu valodas zinšanas  Vismaz 1 gada veiksmga darba pieredze aktvaj prdošan Aktva, uz rezulttu orientta personba Spja efektvi plnot savu darbu Augsta atbildbas sajta, stresa noturba “B” kategorijas vadtja apliecba un specil tehnisk izgltba tiks uzskatta par priekšrocbu.  MS TEV UZTICSIM: Aktvi sazinties ar esošiem klientiem, organizt tikšans ar tiem un prezentt uzmuma pakalpojumus Jaunu potencilo klientu uzrunšana gan Latvij, gan rzems; Prdošanas procesa organizšana Ikmneša atskaišu gatavošana. PIEDVJAM:- Interesantu un dinamisku darbu stabil kompnij- Labu darba kolektvu un darba apstkus...

 • Company BPO Liepāja, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ja esi ieinterests, atvrts un komandas cilvks, tad piesakies brvai vakancei BPO Services komand.BPO Services -stabils, uz izaugsmi orientts uzmums, kurš šobrd strauji paplašinsaicina pieteikties:prdošanas specilista kandidatrai finanšu jom. Ja Tev ir : labas latviešu un krievu valodas zinšanas, angu valodas zinšanas (tiks uzskattas par priekšrocbu), labas datorprasmes. Ms Tev varam piedvt: Maiu grafiku darba diens no 9.00-17.00, 11:00-19:00 un 12:00-20:00 un sestdiens un svtdiens no 10:00-18:00; Patkamu un draudzgu darba kolektvu, atsaucgu vadbu un krtgu vidi; Augus, tju un kafiju; Atalgojumu, kas sastv no pamatalgas un piemaksm (vidji 700-900 Eur); Regulras apmcbas un iemau attstšanas ikdien. Darba vieta -LiepjaApmcbas – Rg 1 nedu ...

 • Company Severstal Distribution, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  ...

 • Company Pet Life Trading, SIA in Vidi
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba pienkumi:•    prdot uzmuma piedvts preces, piesaistt klientus;•    uzturt kontaktus ar esošajiem klientiem un piesaistt jaunus klientus: apmeklt vius, informt par uzmuma produkciju, konsultt par klientiem iespjami labko risinjumu;•    veidot prdošanas materilus un prezentcijas;•    izstrdt piedvjumus, kas atbilst gan klientu, gan uzmuma interesm;•    ptt un przint attiecgs nozares tirgu;•    iepazt un przint potencilos uzmuma klientus un konkurentus;•    izstrdt mrketinga plnu, budetu un atbildt par t izpildi;•    meklt sadarbbas partnerus, kontaktties ar viiem;•    veikt klientu aptaujas par uzmumam interesjošiem jautjumiem;•    debitoru kontrole;•    sniegt vadbai prskatus par savu uzdevumu izpildi.•    izpildt citus vadbas noteiktos rkojumus.Uzmums piedv:•    Visu darbam nepiecieš...

 • Company BASE LOGIC, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darba devjs: SIA BASE LOGIC, re. Nr.40203109946Uzmuma darbbas joma:    Informcijas tehnoloiju pakalpojumiDarba apraksts    Prdošanas specilistsSIA BASE LOGIC aicina pievienoties komandai enerisku darbinieku  uz nenoteiktu laiku ar pilnu darba slodzi. DARBA PIENKUMI:•    Dator programmatras prdošana,•    Aktva jaunu klientu piesaiste, ilgtermia biznesa attiecbu, veidošana un uzturšana,•    Klientu vajadzbu izzinšana un atbilstošu piedvjumu izstrde,•    Tirdzniecbas aktivitšu plnošana un realizšana,•    Tirgus un konkurentu analze,•    Prdošanas stratijas izstrde,•    Uzmuma pakalpojumu prezentšana jaunajiem klientiem.•    Komunicšanas ar uzmuma korporatvajiem klientiem•    Iespjami biei darba komandjumi uz KrievijuPRASBAS:•    Izcilas prdošanas, prezentšanas un argumentšanas prasmes•    Te...

 • Company Euro House Group, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Jauno klientu un piegdtju  piesaiste, jauns datu bzes veidošana, zvani, e-pastiDarbs ar esošajiem klientiem, analzeDokumentu prvaldba, apmekltju pieemšana un lietišs tikšans organizšana...

 • Company FactSet Latvia, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Klientu/prdošanas konsultants/-te Profesijas kods:                3322 08    Atrašans vieta:               Rga, LatvijaDepartaments:                 EMEA Client SolutionsNodarbintba:                 Pilna slodzePar FactSet:FactSet ir pasaules finanšu kopienas vadošais tiešsaistes finanšu un ekonomikas informcijas sniedzjs. FactSet piedv svargus investciju ptjumus un darba plsmas risinjumus analtiiem, portfeu prvaldniekiem, investciju baieriem un citiem finanšu profesioniem. Msu pakalpojumus izmanto 10 vispasaules investciju bankas un 95 no 100 vadošo aktvu prvaldtjiem.Karjera FactSet uzmum ir unikla iespja iegt zinšanas un pieredzi finanšu nozar, kas veicins aizraujošu profesionlo izaugsmi. FactSet ir augošs uzmums, kur izcils darbs un sasniegumi tiek atzti un atalgoti. Ja mekljat prmaias,...

 • Company FactSet Latvia, SIA in Other
  13.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Klientu-prdošanas KONSULTANTS (Asocitais specilists)Profesijas kods: 332208Atrašans vieta: Rga, LatvijaDepartaments: Client SolutionsPar FactSetFactSet ir pasaules finanšu kopienas vadošais tiešsaistes finanšu un ekonomikas informcijas sniedzjs. FactSet piedv svargus investciju ptjumus un darba plsmas risinjumus analtiiem, portfeu prvaldniekiem, investciju baieriem un citiem finanšu profesioniem. Msu pakalpojumus izmanto 10 vispasaules investciju bankas un 95 no 100 topošo aktvu prvaldtjiem.Karjera FactSet uzmum ir unikla iespja iegt zinšanas un pieredzi finanšu nozar, kas veicins aizraujošu profesionlo izaugsmi. FactSet ir augošs uzmums, kur izcils darbs un sasniegumi tiek atzti un atalgoti. Ja mekljat prmaias, apgstot jaunas prasmes, uzsciet savu karjeru FactSet. Plaška informcija par uz...

 • Company Corporate Services, SIA in Vidi
  11.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Corporate Services" nodrošina klientu apkalpošanas un atbalsta rpakalpojumus. Ikdien risinm IT lietotju jautjumus un problmu pieteikumus, sniedzam uzzias un konsultcijas, veicam prdošanas un lojalittes zvanus, k ar sniedzam cita veida atbalstu msu sadrbbas partneru klientiem.Pievienojies prdošanas specilistu komandai un sasniedz vairk! - piesakies telekomunikciju pakalpojumu prdošanas apmcbm zvanu centr Valmier!Prdošanas specilista/-es darba apraksts:    veikt izejošos zvanus, saska ar vadlnijm;    piedvt Interneta, mobilo sakaru pakalpojumus un iekrtas Latvijas lielko telekomunikciju uzmumu klientiem;    noformt pastjumus, ievadt datus informcijas sistm;Ms piedvjam:    darba algu ar piemaksm no 600 ldz 1200 Eur mnes pirms nodoku nomaksas, sasniedzot prdošanas mrus;    iespju strdt ga...

 • Company MAXIMA Latvija, SIA in Other
  11.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  KLIENTU KONSULTANTS, Pašapkalpošanas kass - LIEPJA, Klaipdas iela 62Ms Tev uzticsim- konsultt klientus, - apkalpot klientus preczi un laipni. Ko Ms gaidm- vidjo vai vidjo specilo izgltbu, - latviešu valodas zinšanas atbilstoši B1 lmenim, - krievu un vlams angu valodas zinšanas sarunvalodas lmen, - vlams pieredzi ldzg darb, - vlmi un spju aktvi strdt. Ko Tu iegsi- stabilu atalgojumu vienmr laik, - bezmaksas dinšanu, - apmcbas veiksmgai darba uzskšanai, - veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada), - apmakstu pirmreizjo obligto veselbas prbaudiPieteikties variStot CV uz e-pastu vai aizpildot pieteikuma anketu msu mjas lap. Ja ir kdi jautjumi, zvani 27263488 vai uz bezmaksas tlruni 80000088. Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks izvirzti otrajai atlases krtai....

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Tirdzniecbas prstvis Augi – drzei t ir msu ikdiena ar ko ms lepojamies. Msu mris ir sniegt profesionlu apkalpošanu ikvienam pircjam, ko ldz šim esam veiksmgi darjuši viss Baltijas valsts. Msu vzija ir bt lderiem sav sfr, kas rpjas par veselgu dzvesveidu, un ar katru prdoto kilogramu augu uzlabot veselbu un dzves kvalitti msu klientiem. Par msu komandas dalbnieku vari kt ar Tu, ja:- Tev ir pieredze vai zinšanas prtikas produktu tirdzniecbas nozar;- Jbt zinšanm par tirgus izpti un pieredzei ilgtermia un stermia plnošan;- Tev ir augstas prasbm pret savu darbu, esi godgs pret sevi un citiem, krtgs un uzticams;- Tev ir jbt teicamm Latviešu, Angu un  vlams Krievu valodu zinšanm;- Jprot rkoties ar Microsoft Office, k ar B kategorijas vadtja apliecbai;- Tev jpiemt analtiskai domšanai, precizittei ...

 • Company CHARLOT LV, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA “Charlot LV” viena no lielkajm kancelejas un biroja preu, k ar biroja papra piegdtjm Latvij un Baltijas reion kopš 1991.gada. Uzmums piedv vairk nek 10 000 dadu kvalitatvu preu no pasaul pazstamiem raotjiem. Savam profesionlajam un draudzgajam  kolektvam aicinam pievienoties  Tirdzniecbas Prstvi, PRDEVJU TUKUMA filil uz noteiktu laikuPienkumi: Sadarbbas uzturšana ar esošajiem klientiem, jaunu klientu piesaiste Prdošanas procesa organizšana un realizšana  Preu piegde klientiem (darbs saistts ar fizisku slodzi) Atbalsta sniegšana prdošanas attstbas procesos, przint un konsultt par piedvjamo preu sortimentu Tirgus situcijas analizšana Palielint preu realizciju Uzmuma atpazstambas veicinšana Prasbas: Labas komunikcijas prasmes Spja organizt ...

 • Company LAUMA FABRICS, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 15.11.2019

  LSEZ LAUMA FABRICS, SIAaicina darb PRDOŠANAS SPECILISTUMATERILU PRDOŠANAS DA PRASBAS:- Labas komunikcijas spjas, atbildbas sajta un pozitva attieksme pret darbu. - Izgltba – augstk vai nepabeigta augstk.- Teicamas iemaas darb ar MS Office datorprogrammm.- Brvi sarunties latviešu, krievu un angu valods. Ieteicamas vcu valodas zinšanas.- Vlama pieredze prdošan un sadarbbas veidošan ar klientiem. PIEDVJAM:-         Darbu starptautisk, dinamisk un augoš uzmum.-         Labus darba apstkus. -         Atalgojumu no 600 – 1000 EUR/mnes  pirms nodoku nomaksas.-         Izaugsmes un attstbas iespjas. CV un ...

 • Company Corporate Services, SIA in Vidi
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA "Corporate Services" nodrošina klientu apkalpošanas un atbalsta rpakalpojumus. Ikdien risinm IT lietotju jautjumus un problmu pieteikumus, sniedzam uzzias un konsultcijas, veicam prdošanas un lojalittes zvanus, k ar sniedzam cita veida atbalstu msu sadrbbas partneru klientiem.Pievienojies prdošanas specilistu komandai un sasniedz vairk! - piesakies telekomunikciju pakalpojumu prdošanas apmcbm zvanu centr Rg!Prdošanas specilista/-es darba apraksts:•    veikt izejošos zvanus, saska ar vadlnijm;•    piedvt Interneta, mobilo sakaru pakalpojumus un iekrtas Latvijas lielko telekomunikciju uzmumu klientiem;•    noformt pastjumus, ievadt datus informcijas sistm;Ms piedvjam:•    darba algu ar piemaksm no 600 ldz 1200 Eur mnes pirms nodoku nomaksas, sasniedzot prdošanas mrus;•    iespju strdt ga...

 • Company BALTIC BRIDGE HR, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Stabils inovatvs personla atlases uzmums, aicina pievienoties savai komandai:PRDOŠANAS SPECIALISTUPRASBAS·         oti pozitva un atbildga, kreatva persona;·         labas latviešu, krievu un angu valodas prasmes;·         teicamas komunikcijas un prliecinšanas prasmes;·         pieredze ldzg amat vai klientu apkalpošanas jom. GALVENIE PIENKUMI:·         aktva jaunu klientu piesaiste un konsultciju sniegšana;·         mrketinga aktivitšu realizšana, dalba konferences un seminros;·         ...

 • Company BALTIC BRIDGE HR, SIA in Other
  10.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Stabils inovatvs personla atlases uzmums, aicina pievienoties savai komandai:PRDOŠANAS SPECILISTU darbam RgPRASBAS·         oti pozitva un atbildga, kreatva persona;·         labas latviešu, krievu un angu valodas prasmes;·         teicamas komunikcijas un prliecinšanas prasmes;·         pieredze ldzg amat vai klientu apkalpošanas jom. GALVENIE PIENKUMI:·         aktva jaunu klientu piesaiste un konsultciju sniegšana;·         mrketinga aktivitšu realizšana, dalba konferences un seminros;·...

 • Company CV Keskus OU Latvia filiāle, AKF in Other
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Klientu konsultants/-eSIA Fliis Trade, zinms k Nordbaby veikalu tkls, ir viens no vadošajiem augstas kvalittes brnu preu tirdzniecbas uzmumiem Baltij. Uzmums veiksmgi darbojas jau divdesmit gadus un tiek prstvts ar septiiem veikaliem Baltijas valsts un plašu klientu loku gan Baltij, gan Somij. Uzmums prstv tdus brnu preu zmolus, k Mamas&Papas, Cybex, Difrax, Easywalker, Lego Wear, Teddykompaniet, Mutsy, Elodie Details, Munchkin, Joie, Nord, NordBaby , u.c.Darba aprakstsProfesionla klientu apkalpošana.Darbs ar kases apartu.Preu pastšana, pieemšana.Preu izvietošana zl un maršana pc uzmuma standartiem.Preu sortimenta przinšana.Efektva un neprtraukta prdošanas procesa nodrošinšana.Prasbas kandidtiemVlama divu gadu pieredze mazumtirdzniecb.Labas datora lietošanas prasmes.Labas komunikcijas pras...

 • Company Imperum, SIA in Other
  07.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Ja Tev patk prdot, esi enerisks, ambiciozs un mrtiecgs, š vakance ir domta Tev!Ms esam uzmums, kas nodarbojas ar iepirkumu monitoringu, apmcbu organizšanu un urnla izdošanu.Vairk Pienkumi:•    Uzmuma pakalpojumu prdošana pa telefonu un tiekoties ar klientu kltien;•    kontaktu uzturšana ar esošajiem klientiem;•    jaunu klientu piesaiste;•    klientu konsultšana;•    dokumentu sagatavošana un noformšana.Prasbas kandidtam:•    vlme un interese strdt ar cilvkiem, iejtba un augsta atbildbas sajta;•    oti labas latviešu, labas krievu valodas zinšanas;•    vidj vai augstk izgltba;•    labas prasmes darb ar datoru;•    darba pieredze prdošan, klientu konsultšan tiks uzskatta par priekšrocbu.Piedvjam:•    dinamisku, radošu un interesantu darbu stabil uzmum;•    draudzgu kolektvu;•    iespju izpa...

 • Company BPO Liepāja, SIA in Liepāja
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Aktvais prdošanas specilists/-e Mcies, stud un esi aktvos darba mekljumos?Vlies apgt jaunas zinšanas un iegt pieredzi darb ar klientiem?Vlies savienot darbu ar mcbm?Tev ir labas latviešu un krievu valodas zinšanas?Tad Tu esi Tas, kuru Ms gaidm!Tavos pienkumos bs: Aktvi zvant klientiem un piedvt jaunkos pakalpojumus/preces Bt aktvam un mrtiecgam Ms nodrošinsim ar: Rezulttiem atbilstošu atalgojumu (4,18-9,75 Eur/h) Profesionlm apmcbm prdošan Radošiem uzdevumiem-mru sasniegšanai Draudzgu komandu Piesakies un ksti par msu komandas dau!Jautjumi? Droši zvani 23079063 Gaidsim Tavu CV e-past " rel="nofollow"> “Aktvais prdošanas specilists/-e” Sazinsimies ar visiem kandidtiem, kas iests savus pieteikumus. “Piesakoties, Js piekrtat iesniegto personas datu apstrd...

 • Company BPO Liepāja, SIA in Liepāja
  06.11.2019 Updated on: 07.11.2019

  Prdošanas specilists/-e Zvanu centrs, kas augstu novrt darba un dzves pieredzi, sagaida sav kolektv pieredzes bagtus darbiniekus.Ms sagaidm: Labas latviešu un krievu valodas zinšanas Prasmi strdt ar datoru lietotja lmen Prjo ms iemcsim, ja vien Jums ir vlme aktvi darboties!Pienkumos bs: Zvant klientiem un piedvt pakalpojumus/preces Bt aktviem un mrtiecgiem Ms nodrošinsim ar: Rezulttiem atbilstošu atalgojumu (par pilnu darba slodzi–600-1400 EUR) Profesionlm apmcbm prdošan Augiem, tju un kafiju Draudzgu komandu Jautjumi? Droši zvani 23079063 Gaidsim Jsu CV e-past ar nordi “Prdošanas specilists/-e “ Sazinsimies ar visiem kandidtiem, kas iests savus pieteikumus. Piesakoties, Js piekrtat iesniegto personas datu apstrdei konkrtaj atlases proces....

 • Company IQTC Management, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  1) Jauno, potencilo klientu un partneru piesaistšana (prrunu vadšana un darjumu slgšana);2) Efektva klientu atbalsta nodrošinšana pa telefonu un personiski;3) Atskaišu sagatavošana par darbu ar esošajiem klientiem, izejošo/ ienkošo zvanu pieemšana, darbs saistb ar esošiem un planotiem projektiem;4) dalba izstds.Prasbas:- Augstk izgltba (var bt nepabeigta);- Divu gadu pieredze ldzg amat (vlams sektor B2B);- Izcilas komunikcijas prasmes;- Spja strdat stresa apstakos;- Izcilas angu valodas zinšanas (gan rakstiski, gan mutiski), krievu un latviešu valodu zinšanas;- Augsta atbildbas sajta;- Spja doties darba komandjumos.Darba alga - 1050 EUR brutto + % no darjumiem.CV stt uz e-pastu - ...

 • Company EASTCON AG LV, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  SIA EASTCON AG LV Starptautisks uzmums ar 24 darba gadu pieredzi LatvijAicinm darb KLIENTU – PRDOŠANAS KONSULTANTUS TU BSI LIELISKS KOMANDAS BIEDRS – ja komunikcija ar cilvkiem Tev dod prieku;ja smaids un optimisms ir Tava viztkarte;ja mcties no profesionliem prdevjiem – konsultantiem un dalties ar savu skatjumu Tev btu interesanti;ja Tev ir „B„ kategorijas autovadtja apliecba un persongais auto.MS PIEDVJAM :elastgu darba grafiku (ar darbdienu vakaros);pievilcgu atalgojumu ar bonusiem no prdošanas rezulttiem no 700  ldz 3000 eiro bruto;iespju strdt sav reion;kvalitatvu bezmaksas apmcbu un atbalstu ikdienas darb;vissvargkais – piedvjam labu noskaojumu un priecgu kolektvu, motivjošu koli –vadtju.DARBA PIENKUMI :iepazstint klientus ar produktu;izskaidrot produkta darbbas principus un atbildt ...

 • Company Andre Sadzīves tehnikas serviss, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Darbs ar kases apartuSadzves tehnikas un rezerves dau tirdzniecbaSadzves tehnikas pieemšana uz remontu un izsniegšana no remontaKlientu kvalitatva apkalpošana un konsultšanaCV stt uz e-pastu: ...

 • Company FactSet Latvia, SIA in Other
  06.11.2019 Updated on: 17.11.2019

  Klientu/prdošanas konsultants/-te Profesijas kods:                3322 08    Atrašans vieta:               Rga, LatvijaDepartaments:                 EMEA Client SolutionsNodarbintba:                 Pilna slodzePar FactSet:FactSet ir pasaules finanšu kopienas vadošais tiešsaistes finanšu un ekonomikas informcijas sniedzjs. FactSet piedv svargus investciju ptjumus un darba plsmas risinjumus analtiiem, portfeu prvaldniekiem, investciju baieriem un citiem finanšu profesioniem. Msu pakalpojumus izmanto 10 vispasaules investciju bankas un 95 no 100 vadošo aktvu prvaldtjiem.Karjera FactSet uzmum ir unikla iespja iegt zinšanas un pieredzi finanšu nozar, kas veicins aizraujošu profesionlo izaugsmi. FactSet ir augošs uzmums, kur izcils darbs un sasniegumi tiek atzti un atalgoti. Ja mekljat prmaias,...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Commercial sales representatives Edit filters