Jobmonitor. Search results for Commercial sales representatives

62 Jobs found

Used filters:
 • Commercial sales representativesx
Displaying 1-50 of 62 results.
 • Company IVF RIGA, SIA in Rīga
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  iVF Riga klnika apvieno trs vismsdiengko tehnoloiju rstniecbas un diagnostikas iestdes: Neauglbas rstšanas klniku, entikas centru un Cilmes šnu centru  Aicinm msu komandai pievienoties enerisku un komunikablu Cilmes šnu centra pacientu koordinatoru/-iMs Tev uzticsim:-    Cilmes šnu centra pakalpojumu prdošanu;-    Loistikas procesu nodrošinšanu un koordinšanu; -    Darbu ar klientiem – iepazstinšana ar pakalpojumiem, darbs ar rstiem, prezentcijas, dalba izstds;-    Datu apstrdi un dokumentu sagatavošanu.Ms no Tevis sagaidm:-    Veiksmgu pieredzi prdošan un darb ar klientiem;-    Labas latviešu, krievu valodas zinšanas, angu valoda sarunvalodas lmen;-    Labas komunikcijas, sadarbbas un prezentšanas prasmes;-    Pieredzi lgumu, dokumentciju rpg sagatavošan un dokumentu izpild;-    Iniciatvu...

 • Company GRAMATVEDIBA, SIA in Vidi
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA ''Grmatvedba'' - šobrd veiksmgkais grmatvedibas uzmums Latvij ar vairk nek 20 gadu darba pieredzi , sakar ar paplašinšanos mekl prdošanas specilistu (prdevju konsultantu)Prasbas kandidtiem:- No Jums sagaidm pamatiemaas darb ar datoru.- Labas latviešu valodas un krievu valodas zinšanas.- Nopietnu attieksmi pret darbu, vlmi strdt un nopelnt.- Lieliskas komunikcijas prasmes. Iepriekšj pieredze prdošan nav obligta, svargk ir vlme mcties un pilnveidoties.Uzmums piedv:- Darba laiku no 9:00 – 16:00 tikai darba diens; brvdienas un svtku dienas vienmr brvas. - Apmcbas uzskot darbu. - Atalgojumu skot no 2, 70 eur/ h -5,00 eur/h (bruto) atbilstoši ieguldtajam darbam un sasniegtajiem rezulttiem nopelnt vairk.- Socils garantijas.- Draudzgu kolektvu, patkamu darba vidi.Iespjams darbs ar no mjam. Ga...

 • Company AUTOFAVORITS, SIA in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Autofavorts aicina pievienoties - Servisa klientu konsultantu Darba apraksts:- Servisa darba plnošana;- Kvalitatva klientu apkalpošana;Prasbas:- Veiksmga darba pieredze;- Pozitva attieksme pret darbu;- Skaidrs priekšstats par servisa darbbu;- Labas komunikcijas prasmes;- Labas tehnisks zinšanas par automobiu uzbvi un darbbu;- Precicizitte un atbildbas sajta;- Labas latviešu valodas zinšanas, vlams ar krievu un angu valodas zinšanas.Ldzu stt savu CV uz nordto epastu: ...

 • Company KALNABEITE, SIA in Kalnabeites
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Re. Nr. 40003518189 Kalnabeites 9, Siguldas pag., LV-2150Veterinro zu lieltirgotava aicina darb veterinro preu prdošanas menederi Vidzem.Darba pienkumi:Piesaistt jaunus klientus un uzturt ilgtermia sadarbbu ar esošajiem klientiem;Divas ldz trs dienas ned braukt pie klientiem, divas dienas darbs ar klientiem pa telefonu, pavadzmju izrakstšana;Veterinro produktu klsta przinšana un konsultciju sniegšana;Sagatavot atskaites uzmuma vadbai par paveikto darbu.Prasbas kandidtiem:Ieteicama izgltba lauksaimniecb vai veterinrmedicn, vai ldzga pieredze iepriekšjaj darb;B kategorijas vadtja apliecba; Labas iemaas darbam ar datoru;Teicamas latviešu un labas krievu valodas zinšanas;Augsta atbildbas sajta, mrtiecba un precizitte.Ms piedvjam:Darbu stabil un perspektv uzmum;Konkurtspjgu un motivjošu atalgoj...

 • Company KVADRATILV, SIA in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KVADRATILV, SIAAicina darb KLIENTU /PRDOŠANAS KONSULTANTUPienkumi:1. Aktva jaunu klientu piesaiste un kvalitatvu attiecbu uzturšana ar esošajiem klientiem;2. Izvrtt situciju nekustam pašuma tirg;3. Izprast klientu vajadzbu ietekmjošos faktorus;4. Konsultt klientus;5. Pett dadus pašuma objekta veidus un to vienbu vertšanas iespjas;6. Analizt un noteikt darjuma iesaistto pušu pienkumus un tiesbas;7. Prstvt klienta intereses darjumos ar trešajm personm;8. Novrtt iespjamos riskus nekustam pašuma darjumos, kompetences ietvaros novrst to clous;9. Nodrošint klienta vlmju izpildi;10. Prstvt juridiskas un fiziskas personas nekustam pašuma darjumos;11. Prstvt juridiskas un fiziskas personas valsts un pašvaldbu institcijs nekustam pašuma jautjumos;12. Ievrot LR normatvos aktus un likumus, organiz...

 • Company INSTALLS, SIA in Other
  22.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INSTALLS, SIAAicinm pievienoties msu komandai PROJEKTU VADTJU darbam ar kabeiem un elektromateriliem. Darba vieta: Mrupe, Kalnii-A.  Piedavjam:- interesantu darbu stabil uzmum: apmcbas un izaugsmes iespjas - konkurtspjgu atalgojumu, saisttu ar darba rezulttiem - socils garantijasPienkumi:- jaunu klientu piesaiste - uzmuma sortiment esošo preu tirdzniecba - piedvjumu izstrdšana klientu vajadzbm - dadu tehnisko projektu realizšana  Prasbas:- vlama tehnisk iz...

 • Company Ceram Optec, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Optisko šiedru un medicnas izstrdjumu raošanas uzmums SIA „Ceram Optec”, Re. Nr. LV40103659502, aicina pievienoties savai komandai:Tehnisko izstrdjumu prdošanas specilistu/tidarbu starptautisk uzmum,darba vietu Lvnos (iespju robes nodrošinm transportu),atalgojumu skot no EUR 1100,- (bruto) un prmijas, apmcbas un komandjumus darba iemau apgšanai...

 • Company ULTRAPLAST EU, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Ultraplast EU aicina darbPRDOŠANAS SPECILISTA ASISTENTUDarba pienkumi: Paldzbas sniegšana prdošanas specilistam; Klientu datu bzes uzturšana un atjaunošana; Datu sagatavošana rina pieprasjumam; Klientu pastjumu apstrde un kontrole. Prezentciju sagatavošana. Ms piedvjam: Strdt profesionl kolu komand ar starptautiskiem projektiem; Kvalifikcijai un darba rezulttiem atbilstošu atalgojumu no 700 (bruto) un socils garantijas; ...

 • Company ULTRAPLAST EU, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Ultraplast EU aicina darbPRDOŠANAS SPECILISTUDarba pienkumi: Darjuma attiecbu uzturšana ar esošajiem klientiem, aktva jaunu klientu piesaiste; Piedvjuma klsta izveide, saskaošana, nosacjumu atrunšana, lgumu saskaošana; Prdošanas procesa plnošana un organizšana; Noslgto lgumu maksjumu izsekošana; Klientu datu bzes pastvga uzturšana; Ikmneša atskaišu gatavošana. Ms piedvjam: Strdt profesionl kolu komand ar starptautiskiem projektiem; Kvalifikcijai un darba rezulttiem atbilstošu atalgojumu no 1100 (bruto) un socils garantijas;...

 • Company PRINTPACK SERVICE, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company Žanna Degtjarjova in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ar darba pieredzi tirdzniecb...

 • Company VOMER AGRO, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company PLASTIC CARD ENTERPRISE (LATVIA), SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "Plastic Card Enterprise Latvia" ,re.Nr.40203220376aicina darbPRDOŠANAS SPECILISTS/  PRDOŠANAS MENEDERIS (profesijas kods 332209).Risinjumi dokumentu personalizcijai (bankas kartes; identifikcijas kartes; uzmuma identifikcijas kartes; atslgu kartes utt.).Profesionl vai augstk izgltba, vai darba pieredze no 3 gadiem.Darba vietas adrese: LV-2167 Mrupes nov., Mrupe, Plieciema iela 5.Darba laiks: no 8:00 ldz 17:00Kontaktinformcija:Lgums stt CV uz nordto e-pasta adresi: ...

 • Company STARS MET, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Metlkonstrukciju raošanas uzmums SIA “STARS MET” aicina Tev pievienoties savai komandai JA TEV IR: Vlšans strdt Labas latviešu un angu valodas zinšanas  Vismaz 1 gada veiksmga darba pieredze aktvaj prdošan Aktva, uz rezulttu orientta personba Spja efektvi plnot savu darbu Augsta atbildbas sajta, stresa noturba “B” kategorijas vadtja apliecba un specil tehnisk izgltba tiks uzskatta par priekšrocbu.  MS TEV UZTICSIM: Aktvi sazinties ar esošiem klientiem, organizt tikšans ar tiem un prezentt uzmuma pakalpojumus Jaunu potencilo klientu uzrunšana gan Latvij, gan rzems; Prdošanas procesa organizšana Ikmneša atskaišu gatavošana. PIEDVJAM:- Interesantu un dinamisku darbu stabil kompnij- Labu darba kolektvu un darba apstkus...

 • Company JET EXPRESS SERVICES, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "JET EXPRESS SERVICES" PRDOŠANAS SPECILISTSPrasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi. Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1076 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze,- darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu informcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company JET EXPRESS SERVICES, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA "JET EXPRESS SERVICES"  KLIENTU /PRDOŠANAS KONSULTANTSPrasbas:- Darba pieredze ldzg amat ne mazk k 3 gadi. Darba lguma nosacjumi:- bruto darba alga – 1076 EUR,- algas izmaksas veids – laika darba alga,- darba rems – 40 stundas ned,- slodzes tips - pilna slodze,- darba veids - darba lgums uz nenoteiktu laiku,Papildu informcija:CV ldzam stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company AGBA, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA AGBA aicina darb KLIENTU /PRDOŠANAS KONSULTANTU  mbeu tirdzniecbas veikal.Pienkumi.1. Tirdzniecbas organizšana internet (mbeles un interjera priekšmeti).2. Klientu apkalpošana kltien un telefoniski.Obligti nepieciešama B kat. autovadtja apliecba.Labas datorprasmes MS Office (MS Word, MS Excel)Vlamas krievu valodas zinšanas.Alga 500 eiro + piemaksa no prdošanas apjoma.Pieteikties stot CV uz adresi:  ...

 • Company LYTAGRA, AS in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company MEGAZI, SIA in Other
  21.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Izbraukuma tirdzniecbaLatgales reionsAicinm msu komand atbildgus, drosmgus klientu prdošanas konsultantus.  Tev uztics:· Plnot grafiku· Uzturt komunikciju ar esošiem un jauniem klientiem· Bt elastgam un uzlabot prdošanas rezulttusNo Tevis sagaidm:· Mrtiecbu· Prasmi komunict· Pozitvu noskaojumu - smaidu· Eneriju· Prliecbu· Vidjo vai augstko izgltbu...

 • Company Poligrāfijas Apgāds (PolAp), SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  AICINM DARB PRDOŠANAS SPECILISTU FOTO NODA Darba pienkumi un atbildba:• Jsu atbildba bs Foto nodaas sortimenta prdošana.•  Jsu pienkumi bs  produktu aktva tirdzniecba, savstarpji sekmgu darjumu attiecbu veidošana ar klientiem un piegdtjiem.Piedvjam:•  Labu un regulru ikmneša atalgojumu.•  Motivjošu bonusu sistmu atbilstoši sasniegtajam.•  Socils garantijas un veselbas apdrošinšanu.•  Profesionlas izaugsmes iespjas.• Pilnu materilo nodrošinjumu (darba auto, telefons uc.).Prasbas:• Prdošanas pieredze.• Komunikcijas un organizatora spjas.• Spja labi runt, saprasties un sazinties latviešu, krievu un angu valod.• B kategorijas autovadtja tiesbas.CV stt uz e-pastu: Mjas lapa: ...

 • Company VERTICAL SOLUTIONS, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VERTICAL SOLUTIONS, SIAMekljam sav komand PRDOŠANAS SPECILISTi!Darba apraksts:-Tehnisko un finanšu piedvjumu sagatavošana un lgumu noslgšana-Sarakste ar klientiem un piegdtjiem, garantijas talonu sagatavošana, k ar jaunu klientu piesaistšana. -Jaunu potencilo klientu uzrunšana un piesaiste;-stenot prdošanas projekta plna izstrdšanu, vadbu un realizciju;-Aktvi sazinties ar esošiem klientiem, organizt tikšans ar tiem un prezentt uzmuma pakalpojumus;Piedvjam:-Interesantu un dinamisku darbu stabil kompnij;-Profesionlu kolu atbalstu un lieliskus darba apstkus;-Profesionlas izaugsmes iespjas;-Motivjošu bonusa sistmu.Prasbas kandidtiem:-Aktva, uz rezulttu orientta personba;-Labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas;-Veiksmga iepriekšja darba pieredze B2B prdošan starptautisk mrog;-Spja pats...

 • Company AUTO HOUSE BALTIC, SIA in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Klientu datu bzes uzturšana un atjaunošana.Datu sagatavošana rina pieprasjumam.Informcijas pievienošanapar pretenzijm pretenziju sistm.Produktu paraugu organizšana un to nostšana klientiem.Paldzbas sniegšana dokumentu, maisiu, uzlmju un citu arprdošanu saistto dokumentu sagatavošan.Izlgumi – saistb ar prdošanu, tirdzniecbas aprinu unvrtbu pareizbas prbaude un jebkdu neatbilstbu novršana.Tirdzniecbas vietas – pareizu tirdzniecbas vietu nordšana un jebkduneatbilstbu novršana.Lielo klientu apkalpošanas pienkumi.Rintabulu, e-pastu uncitu dokumentu tulkošana no krievu valodas angu valod un otrdi.Prdošanas dokumentu, kar digitlo un cieto kopiju organizšana, skenšana, kopšana, nostšanae-past, datu stšana past pc nepieciešambas.Darba devja kontaktinformcija:  ...

 • Company Immer Digital, AS in Ventspils
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  PRDOŠANAS SPECILISTU/I DARBAM VENTSPILDarba pienkumi:Komunikcija ar pasttjiem latviešu, angu un krievu valods;Pastjumu noformšanas koordinšana ldz raošanas uzskšanai.Ms piedvjam:Apmcbu;Profesionlas izaugsmes iespjas;Socils garantijas;Atalgojums skot no 1100 EUR mnes pirms nodoku nomaksas plus maing algas daa;Darba vietas adrese: Ventspils, Augsto tehnoloiju parks 5.CV stt uz e-pasta adresi: ...

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ja Jums ir pieredze auto-rezerves daas vairumtirdzniecb, Tirdzniecbas prstvja amat, ms aicinjm Js izskatt msu vakanci Liepjas filial Prasbas kandidtiem:Pieredze auto-rezerves daas aktv prdošan  tirdzniecbas prstvja amat vismaz 2 gadi;Autovadtja apliecba B kategorija;Latviešu un krievu valoda lab lmeni;Vlme strdt,slgt lgumus, uzturt kontaktus.Piedvajam :Stabilu darba vietu starptautiskaj vairumtirdzniecbas uzmumDarba laiks no 9:00 - ldz 18:00Dienesta automašnuFikstu algu + % no prdošanasVisas socils garantijasSavu pieteikumu ldzu stt uz e-pasta adresi: vai zvaniet: 29135425 no 10:00 - 20:00...

 • Company Hire Profi, SIA in Amata
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ja Jums ir pieredze  - Tirdzniecbas prstvja amat,  auto - rezerves daas vairumtirdzniecb, tad ms  aicinajm Js izskatt vakanci Jkabpils filil Prasbas kandidtiem:Pieredze aktv prdošan auto-rezervas daas tirdzniecbas prstvja amata vismaz 2 gadi ldzg amatAutovadtja apliecba B kategorija;Latviešu un Krievu valodas lab lmeni;Vlme strdt, kdienas apbraukt klientus, slgt sadarbbas lgumus, uzturt kontaktus.Piedvajam :Stablu darba vietu starptautiskaj vairumtirdzniecbas uzmumDarba laiks no 9:00 - ldz 18:00Dieniesta automašnuFikstu algu + % no prdošansVisas socils garantijasSavu pieteikumu ldzu stt uz e-pasta adresi: vai zvaniet: 29135425 no 10:00 - 20:00...

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ja Jums ir pieredze auto-rezerves daas vairumtirdzniecb, Tirdzniecbas prstvja amat, ms aicinjm Js izskatt msu vakanci Rezeknes filial Prasbas kandidtiem:Pieredze auto-rezerves daas aktv prdošan  tirdzniecbas prstvja amat vismaz 2 gadi;Autovadtja apliecba B kategorija;Latviešu un Krievu valodas lab lmeni;Vlme strdt, apbraukt klientus, slgt lgumus, uzturt kontaktusPiedvajam :Stablu darba vietu starptautiskaj vairumtirdzniecbas uzmumDarba laiks no 9:00 - ldz 18:00Dieniesta automašnuFikstu algu + % no prdošansVisas socils garantijasSavu pieteikumu ldzu stt uz e-pasta adresi: vai zvaniet: 29135425 no 10:00 - 20:00...

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ja Jums ir pieredze auto-rezerves daas vairumtirdzniecb, Tirdzniecbas prstvja amat, ms aicinm Js izskatt msu vakanci Jelgavas filial. Prasbas kandidtiem:Pieredze auto-rezerves daas aktv prdošan  tirdzniecbas prstvja amat vismaz 2 gadi;Autovadtja apliecba B kategorija;Latviešu un Krievu valodas lab lmeni;Vlme strdt, apbraukt klientus, slgt lgumus, uzturt kontaktusPiedvajam :Stabilu darba vietu starptautiskaj vairumtirdzniecbas uzmumDarba laiks no 9:00 - ldz 18:00Dienesta automašnuFikstu algu + % no prdošanasVisas socils garantijasSavu pieteikumu ldzu stt uz e-pasta adresi: vai zvaniet: 29135425 no 10:00 - 20:00...

 • Company Hire Profi, SIA in Daugavpils
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Ja Jums ir pieredze auto-rezerves daas vairumtirdzniecb, Tirdzniecbas prstvja amat, ms aicinjm Js izskatt msu vakanci Daugavpils filial Prasbas kandidtiem:Pieredze auto-rezerves daas aktv prdošan  tirdzniecbas prstvja amat vismaz 2 gadi;Autovadtja apliecba - B kategorijaLatviešu un Krievu valodu zinšanas lab lmeniVlme strdt, apbraukt klientus, slgt lgumus, uzturt kontaktusPiedvajam :Stablu darba vietu starptautiskaj vairumtirdzniecbas uzmumDarba laiks no 9:00 - ldz 18:00Dienesta automašnuFikstu algu + % no prdošansVisas socils garantijasSavu pieteikumu ldzu stt uz e-pasta adresi: vai zvaniet: 29135425 no 10:00 - 20:00...

 • Company SELDING, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA SELDING izsludina konkursu uz Tirdzniecbas aenta amatu Vakance: darbam Rg Prasbas: vidj izgltba (augstk izgltba tiks uzskatta par priekšrocbu); vlama iepriekšja pieredze klientu apkalpošanas jom; labas latviešu un krievu valodas zinšanas (citas svešvalodu zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu); precizitte, mrtiecba, augsta atbildbas sajta un orientcija uz rezulttu; ilgtermia sadarbbas veidošana ar klientiem, piedvjot to vajadzbm atbilstošus risinjumus; labas komunikcijas un saskarsmes spjas; prasme patstvgi organizt savu darbu; mrtiecba un atbildbas sajta; datora lietotja prasmes lab lmen (MS Office); B kategorijas autovadtja apliecba. Pienkumi: piesaistt jaunus klientus un veidot veiksmgu ilgtermia sadarbbu; organizt un vadt...

 • Company ARMETECH, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA ARMETECH aicina savam kolektvam pievienoties:  TIRDZNIECBAS PRSTVI – ZEMGALES UN KURZEMES REIONSPienkumi: aktva uzmuma prstvto produktu (lauksaimniecbas, drza un mea tehnikas) tirdzniecba;jaunu klientu piesaiste;sadarbbas attstšana ar esošajiem klientiem.Prasbas kandidtiem:pieredze tirdzniecb, vlams aktvaj prdošan;zinšanas lauksamniecbas, drza un mea tehnikas jom;lieliskas komunikcijas spjas un pacietba;augsta motivcija, mrtiecba, stresa noturba;spja darboties patstvgi un komand;latviešu, krievu, angu valodas zinšanas;B kategorijas autovadtja apliecba;Ms piedvjam:darbu stabil uzmum;konkurtspjgu atalgojumu un bonusu sistmu;dienesta auto;darba vieta: Zemgales un Kurzemes reions....

 • Company INNOVATIVE TRAVEL SOLUTIONS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ITS  piedv: Algu bruto - EUR 1004 mnes.  Darbu saska ar Latvijas Darba likumu, ar socilajm garantijm un apmakstu atvainjumu.Karjeras izaugsmes iespjas. Elastgu pilna laika darba grafiku skot no plkst. 13:00, 14:00 vai 15:00 pcpusdien. Persongs attstbas plnus un apmcbas ar augstk lmea ceojumu un prdošanas guru....

 • Company AUTO KADA, SIA in Daugavpils
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  AUTO KADA (), Latvijas uzmums, kas jau 24 gadus nodarbojas ar kravas automašnu, autobusu un piekabju rezerves dau tirdzniecbu. AUTO KADA ir nozares lderis ar plaško tirdzniecbas tklu Latvij, k ar veikaliem Baltijas un Skandinvijas valsts, kopum nodarbinot vairk k 150 zinošus specilistus.Aicinm savai komandai pievienoties:PRDOŠANAS SPECILISTUDAUGAVPILS FILILTavi galvenie pienkumi bs:Kravas auto rezerves dau un aprkojuma prdošanaSadarbbas veicinšana ar esošajiem un potenciliem klientiemtra un precza preu piegde fililes klientiemSadarbba ar citm AUTO KADA fililm un noliktavuMs piedvjam: Stabilu un dinamisku darbu starptautisk uzmum (darba vieta: Krslavas ...

 • Company URALCHEM Trading, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  URALCHEM Trading, SIAAicina darb PRDOŠANAS SPECILISTUDarba pienkumos noteikts izpildt uzmum noteikts prasbas, kas atbilst prdošanas specilista kvalifikcijai, emot vr uzmuma darbbas speicifku. Kontaktinformcija: , tlr.20272772...

 • Company LAUMA FABRICS, SIA in Other
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  LSEZ LAUMA FABRICS, SIAaicina darb PRDOŠANAS SPECILISTUMATERILU PRDOŠANAS DA PRASBAS:- Labas komunikcijas spjas, atbildbas sajta un pozitva attieksme pret darbu. - Izgltba – augstk vai nepabeigta augstk.- Teicamas iemaas darb ar MS Office datorprogrammm.- Brvi sarunties latviešu, krievu un angu valods. - Vlama pieredze prdošan un sadarbbas veidošan ar klientiem. PIEDVJAM: Darbu starptautisk, dinamisk un augoš uzmum. Labus darba apstkus. Atalgojumu no 600 – 1000 EUR/mnes  pirms nodoku nomaksas. Izaugsmes un attstbas iespjas. CV un motivcijas vstuli ar nordi PRDOŠANAS SPECILISTS stt uz: ...

 • Company HELIODENTA, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

   TIRDZNIECBAS AENTS 3322-02 zobrstniecbas  praksDarba pienkumi  Veic galvotja funkcijas saistbu izpild, kas izriet no via noslgtajiem darjumiem, atldzinot iespjamos zaudjumus pienkumu neizpildes gadjum saistb ar makstnespju vai citiem apstkiem, kas ir atkargi no via.Veic pakalpojumu prdošanu sav vrd.Pamatojoties uz pakalpojumu tirgus ptjumu, tas veic darbu, lai identifictu un reistrtu potencilos klientus. Organiz uzmuma reklmas pakalpojumus.Analiz iedzvotju pieprasjuma stvokli un tendences, pta klientu vajadzbas, konsult par pakalpojumu sniegšanu, kas veicina uzmuma klientu vajadzbu apmierinšanu.Veic darbu pie progresvu uzmuma metou ieviešanas. Iestata pakalpojuma cenu.Kontrol klientu rinu apmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem un reistr klientu prasbas par lgumu izpildi. Darbu veic Rg, Mer...

 • Company L.E.V.(EKSTRAKTU RUPNICA), SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Prtikas raošanas uzmums aicina darb klientu apkalpošanas menederi, dzvojošu Jelgav vai Dobel, darbam B2B ar juridiskiem klientiem.Prasbas:vlme mcties un attstties;pamatzinšanas par B2B prdošanu; iepriekšja darba pieredze prdošan ne mazk par 3 gadiem; pieredze veikt veiksmgas prrunas pa telefonu un rakstiski; spja organizt  savu darbu un uzemties atbildbu; teicamas komunikcijas prasmes, spja prliecint;spja orientties liel informcijas apjom; pareizi runt/rakstt/last latviešu, krievu un angu valods;spja strdt patstvgi; spja prstvt uzmumu;labas iemaas darb ar datoru; iespja braukt komandjumos; augstk izgltba prtikas raošan, mij vai mrketing; B kategorijas autovadtja apliecba.Darba pienkumi:jaunu klientu B2B meklšana, piesaiste, apkalpošana;produkta virzšana Latvijas, Eiropas, Krievijas un NVS ...

 • Company MERKURITA LV, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MERKURITA LV SIAUzmums un preu zme MERKURITA tika izveidota 2003. gad. Jau vairk k 10 gadus MERKURITA veiksmgi darbojas Latvij, Lietuv, Krievijas Federcij.Ms, MERKURITA LV komandu, apvieno vlme ar savu ikdienas ...

 • Company MERKURITA LV, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  MERKURITA LV SIAUzmums un preu zme MERKURITA tika izveidota 2003. gad. Jau vairk k 10 gadus MERKURITA veiksmgi darbojas Latvij, Lietuv, Krievijas Federcij.Ms, MERKURITA LV komandu, apvieno vlme ar savu ikdienas ...

 • Company SUNSTAR GROUP, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ...

 • Company VIADA BALTIJA, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  AS ”VIADA Baltija” (re. Nr. 40103867145) ir viens no vadošajiem uzmumiem Latvijas naftas produktu mazumtirdzniecbas tirg, k ar jauns un strauji augošs degvielas mazumtirdzniecbas veikalu tkla operators. Prdošanas specilists/-eRgGalvenie darba pienkumi:-  veikt “aukstos” zvanus potencilajiem klientiem (B2B);-   organizt tikšans ar klientiem un vadt darjuma prrunas;-   veikt aktvu jauno klientu piesaisti, izmantojot dadas datu bzes;-   piedalties prdošanas stratijas izveid un ieviešan;-   prdošanas mru izpilde.Profila prasbas:-    pieredze aktv prdevja specilista amat un tirdzniecb B2B;-    teicamas latviešu un labas krievu valodas zinšanas, vlams angu valodas zinšanas;-    teicamas sarunu vadtprasmes un sadarbbas spjas; -    orientcija uz rezulttu sasniegšanu....

 • Company TM CallCenter International, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA TM CALLCENTER INTERNATIONAL (Re. nr. 40203140564)Ms esam telemrketinga uzmums un apkalpojam citu uzmumu klientus pc B2B modea. Lielu dau pakalpojumu ms piedvjam krieviski, poliski, vciski, angliski, hindi un punjabi runjošiem klientiem. Pašlaik msu komand mekljam jaunu koli uz vakanci:Prdošanas specilistsKo Tev vajadzs dart?Konsultt klientus pa telefonu. Tavs galvenais uzdevums bs sniegt visu nepieciešamo informciju, kas vartu paldzt ce uz viu uzstdto mru sasniegšanu.Lab zia ir t, ka klienti paši piesaks! Tev nevajadzs vius meklt. Tev pardsies sekojošas iespjas -Saemt papildus privilijas no uzmuma.Strdt patkam un draudzg atmosfr, darba diens no 9:00 – 18:00. Ms Tev piedvjam -Pilnb aprkotu darba vietu modern k Rgas centr.Apmcbas un profesionu atbalstu ikdienas darba proces. Galvens pras...

 • Company CITA LIETA, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Cita Lieta” (re. nr. 40003745085) uzmuma komanda saviem klientiem piedv Latvij raotu kosmtiku un lepojas ar lielu pieredzi kosmtikas vairumtirdzniecb, k ar plašu un stabilu klientu loku vis pasaul - Eirop, zij, ASV, Kand, Austrlij un Krievij. PRDOŠANAS EKSPORTA SPECILISTSDarba pienkumi:    przint uzmuma produktu klsta piedvjumu;    jaunu klientu piesaiste (dadu valstu tirgos);    piedvjumu sagatavošana, pastjumu pieemšana no klientiem;    prdošanas dokumentu un citu ar pakalpojumu sniegšanu un izpildi saisttu dokumentu noformšana;    klientu vajadzbu izzinšana un analze;    informcijas apstrde un ievade programm.No Jums, k no potencil kola/es sagaidm:     ne mazk k 1 gada pieredzi darb ar eksporta tirgiem;    spju intensvi mcties - veidot piedvjumu par uzmuma produktu, uzrunt poten...

 • Company CITA LIETA, SIA in Vidi
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA “Cita Lieta” (re. nr. 40003745085) uzmuma komanda saviem klientiem piedv Latvij raotu kosmtiku un lepojas ar lielu pieredzi kosmtikas vairumtirdzniecb, k ar plašu un stabilu klientu loku vis pasaul - Eirop, zij, ASV, Kand, Austrlij un Krievij. PRDOŠANAS SPECILISTSDarba pienkumi:    przint uzmuma produktu klsta piedvjumu;    piedvjumu e pasta sagatavošana un izstšana jaunajiem klientiem;    zvanu veikšana - jaunu tirgu izptei;    klientu vajadzbu izzinšana un analze;    informcijas apstrde un ievade programm;    sadarbba ar tirdzniecbas prstvjiem.No Jums, k no potencil kola/es sagaidm:    spju intensvi mcties - veidot piedvjumu par uzmuma produktu, uzrunt potencilos klientus veicot zvanu;     labas latviešu, angu, vlamas citu valodas zinšanas;     prezentcijas iemaas;     labas d...

 • Company STROIKA, SIA in Bloki
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PRDOŠANAS SPECILISTS/ MENEDERIS Pienkumi: Veidot sadarbbu ar klientiem, k ar informt un konsultt potencilos klientus par produktiem un jaunumiem; Prezentt jaunumus (reklmas darbs); Nodrošint sakrtotus uzmuma dokumentus;Dareiz jveic kravšanas darbus (durvju bloki) Darba laiks: 8:00 - 17:00 Kontaktinformcija:27765777 (pretendentiem lgums zvant darba dienas laik)...

 • Company RIGAS ELEKTROMASINBUVES RUPNICA, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  AS „Rgas elektromašnbves rpnca”  piedv darbu prdošanas specilistamDarba vieta: Ganbu dambis 53, Rga, LatvijaMs piedvjam:-    Darbu lielkaj mašnbves uzmum Baltij, kas specializjas uz vilces elektroaprkojuma un aparatras dzelzcea ritošajam sastvam, pilstas transporta un raktuvju tehnikas raošanu;-    Stabilitti un socils garantijas;...

 • Company KALNABEITE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Veterinro zu lieltirgotava aicina darb veterinro preu prdošanas menederi Kurzem un Zemgal.Darba pienkumi:Piesaistt jaunus klientus un uzturt ilgtermia sadarbbu ar esošajiem klientiem;Divas ldz trs dienas ned braukt pie klientiem, divas dienas darbs ar klientiem pa telefonu, pavadzmju izrakstšana;Veterinro produktu klsta przinšana un konsultciju sniegšana;Sagatavot atskaites uzmuma vadbai par paveikto darbu.Prasbas kandidtiem:Ieteicama izgltba lauksaimniecb vai veterinrmedicn, vai ldzga pieredze iepriekšjaj darb;B kategorijas vadtja apliecba; Labas iemaas darbam ar datoru;Teicamas latviešu un labas krievu valodas zinšanas;Augsta atbildbas sajta, mrtiecba un precizitte.Ms piedvjam:Darbu stabil un perspektv uzmum;Konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu;Automašnu un telefonu darba izpildei. Alga ...

 • Company KALNABEITE, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Veterinro zu lieltirgotava aicina darb veterinro preu prdošanas menederi Latgales teritorijDarba pienkumi:Piesaistt jaunus klientus un uzturt ilgtermia sadarbbu ar esošajiem klientiem;Divas ldz trs dienas ned braukt pie klientiem, divas dienas darbs ar klientiem pa telefonu, pavadzmju izrakstšana;Veterinro produktu klsta przinšana un konsultciju sniegšana;Sagatavot atskaites uzmuma vadbai par paveikto darbu.Prasbas kandidtiem:izgltba lauksaimniecb vai veterinrmedicn, vai ldzga pieredze iepriekšjaj darb;B kategorijas vadtja apliecba; Labas iemaas darbam ar datoru;Labas latviešu un krievu valodas zinšanas;Augsta atbildbas sajta, mrtiecba un precizitte.Ms piedvjam:Darbu stabil un perspektv uzmum;Konkurtspjgu un motivjošu atalgojumu;Automašnu un telefonu darba izpildei. Alga (bruto): skot no 6...

 • Company Airline Support Baltic, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SIA Airline Support Baltic aicina darb Prdošanas SPECILISTU Darba alga: EUR 2 900.00- 2 950.00, pilna slodze.Prasbas: darba pieredze prdošanas menedera vai prdošanas specilista amat - vlams, avicijas loistik un avicijas uzmum - ne mazk k 3 gadi.  Darba vieta:  Ziemeu iela 20, Lidosta Rgam Mrupes novadsCV ldzu stt uz ....

 • Company Hire Profi, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Tirdzniecbas prstvis ar pieredzi darb ar lielveikaliemAugi – drzei t ir msu ikdiena ar ko ms lepojamies. Msu mris ir sniegt profesionlu apkalpošanu ikvienam pircjam, ko ldz šim esam veiksmgi darjuši viss Baltijas valsts. Msu vzija ir bt lderiem sav sfr, kas rpjas par veselgu dzvesveidu, un ar katru prdoto kilogramu augu uzlabot veselbu un dzves kvalitti msu klientiem. Par msu komandas dalbnieku vari kt ar Tu, ja:- Tev ir pieredze aktvaj prdošan un sadarbb ar lielveikalu tklu!- Tev ir augstas prasbas pret savu darbu, esi godgs pret sevi un citiem, krtgs un uzticams;- Tev ir jbt teicamm Latviešu un Krievu valodu zinšanm;- Jprot rkoties ar Microsoft Office, k ar B kategorijas vadtja apliecbai;- Tev jpiemt analtiskai domšanai, precizittei un augstai atbildbas sajtai par uzticto darbu un izpild...

 • Company VTB-RUDENS, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Pienkumi:Prtikas un saimniecbas preu tirdzniecba;Aktvi sadarboties ar esošajiem klientiem; Nodrošint jaunu klientu piesaisti, veidot un uzturt ar tiem ilgtermia sadarbbu.Prasbas: “B” kategorijas autovadtja apliecba;Vlama pieredze tirdzniecb.Nodarbintbas veids: Darbinieka amats uz nenoteiktu laikuViena vesela darba slodzeDarba alga:1000 - 1300 EURCV stt uz e-pasta adresi: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Commercial sales representatives Edit filters