Jobmonitor. Search results for Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishments

53 Jobs found

Used filters:
 • Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishmentsx
Displaying 1-50 of 53 results.
 • Company VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts robesardzes koleda (VRK), re.Nr.90000014387, aicina pieteikties pretendentus darbam     Valsts robesardzes koledas (VRK) Bruojuma un ineniertehnisko ldzeku dienesta ku ekspluatcijas nodaas specilista (3. saime „Apsaimniekošana”, IIA lmenis) amat.Galvenie amata pienkumi: 1. Kvalitatvi nodrošint Valsts robesardzes koledas esošo sanitrtehnisko iekrtu un sistmu, mbeu, mcbu klašu aprkojumu apkalpošanu un remontšanu: - katru dienu prbaudt Valsts robesardzes koledas objektos esošo sanitrtehnisko  iekrtu un sistmu tehnisko stvokli; - sastdt un pakautbas krtb iesniegt pieprasjumus sanitrtehnisko iekrtu un aprkojuma uzturšanas, remonta nodrošinšanai nepieciešamo materilu iegdei; - izgatavot remontt mcbu un uzskaites ldzekus; ...

 • Company ZEMGALE, Valsts sociālās aprūpes centrs in Zemgale
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Valsts socils aprpes centrs „Zemgale” Aicina darb SAIMNIECBAS VADTJU filil "Rja"(1.0 slodze) uz nenoteiktu laikuPrasbas pretendentam Vidj specil vai augstk (tehnisk) izgltba  Vides aizsardzbas, darba aizsardzbas un ugunsdrošbas prasbu reglamentjošo normatvo aktu przinšana (apliecba par profesionls pilnveides 160 stundu izgltbas programmu Darba aizsardzb un drošb, k ar apliecba ugunsdrošb un aizsardzb)Pieredze darba ar datoru (lietotja lmen). Darbam nepieciešamo tehnisko ldzeku darbbas principu un lietošanas przinšanaValsts valodas prasme - C lmenis 1.pakpe (izemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidjo vai augstko izgltbu akreditts programms latviešu valod vai, kuras apguvušas akredittu mazkumtautbu izgltbas programmu un krtojušas centralizto eksmenu latviešu valod (mazkumtautbu izgltbas ...

 • Company ZIEDI, SIA in Šķibe
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Piedvjam:stabilu pilnas slodzes ilgtermia darbu;konkurtspjgu atalgojumu;profesionls izaugsmes iespjas.Galvenie pienkumi:saimniecisko procesu uzraudzšana, vadšana;inventra un iekrtu regulra apsekošana un uzturšana krtb;saimniecbas ku elektrotklu, densvada, kanalizcijas un apkures sistmu optimla ekspluatcijas nodrošinšana, remontdarbu veikšana savas kompetences ietvaros;saimniecbas tehnisk personla darba plnošana un organizšana;nepieciešamo saimniecbas preu un citu materilu pastšana.Prasbas pretendentam:vidj vai augstk izgltba;tehnisks zinšanas;agronoma zinšanas tiks uzskattas par priekšrocbu;B kategorijas autovadtja apliecba.CV stt uz e-pastu .Darba vietas adrese: SIA “Ziedi”, Dobeles nov., Brzes pag., Šibe, "Ziedi", LV-3712.Sazinsimies ar kandidtiem, kuri tiks aicinti uz darba interviju....

 • Company Baltic Beef Sale, SIA in Tilti
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ar B kategorijas transportldzeka vadtja apliecbu.Fermas prvaldnieks.Prasme darboties ar traktoru BELARUS.Darba vietas adrese: Lksna, TiltiZvant pa tlruni: 23999242...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Saimniecbas przinis (5151 11)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbasIzgltbas lmenis:    Vidj vai vidj profesionl izgltbaPapildus prasbas:    Praktisk darba pieredze saimniecisk darba veikšan. Zinšanas par darb lietojamo tehnisko ieru, sadzves tehnikas uzbvi, darbbas principiem un lietošanas noteikumiem.Przint darba aizsardzbas, ugunsdrošbas un elektrodrošbas noteikumus.Prasme veikt dadus saimnieciskos, fiziskos darbus, veikt telpu kosmtisko un mbeu remontu, santehnikas nomaiu remontdarbu laik, flzšanu, grdas remontdarbus un citus remontdarbus nepieciešambas gadjum.Alga no EUR:    600Alga ldz EUR:    750Darba rems:    Normlais darba laiks (40 stundas ned)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeDarba...

 • Company Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 04.06.2021

  Rgas Valda Avotia pamatskola – attstbas centrs aicina darb aktvu, radošu un komunikablu saimniecbas przini. Prasbas pretendentm (-iem): •    Augstk izgltba vai vidj profesionl izgltba; •    Valsts valodas prasme augstkaj lmen;•    Prasme strdt ar biroja tehniku un informcijas tehnoloijm;•    B kategorijas autovadtja apliecba;•    Prasme plnot ikdienas darbu;•    Labas komunikcijas un sadarbbas prasmes.Galvenie pienkumi:•    Nodrošint skolas uzturšanu un apsaimniekošanu;•    Prraudzt iekšjo elektrotklu, apkures, densapgdes, kanalizcijas un signalizcijas sistmu ikdienas uzturšanu un organizt avrijas situciju darbu izpildi; •    Nepieciešambas gadjum veikt kosmtisko remontu;•    Veikt saimniecbas inventra saglabšanu, t atjaunošanu un papildinšanu;•    Preu un pakalpojumu iegde, •    Przint...

 • Company MŪSU AUTO VALMIERA, SIA in Valmiera
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA “Msu Auto Valmiera” oficilais Volkswagen un Škoda dleris Vidzemaicina darb SALONA ADMINISTRATORI/UDarba prasbas:- labas komunikcijas spjas;- labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas;- prasme strdt ar datoru;- spja apgt jaunas zinšanas;- darba pieredze ldzg amat tiks uzskatta par priekšrocbu.Piedvjam:- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus.- atalgojumu 650 eiro bruto.Darba laiks un rems: darba diens 8...

 • Company KOKAMAJA, SIA in Sauna
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  KokaMja komanda mekl aizrautgu un uzticgu nepilna laika uzkopšanas specilistu/prvaldnieku. Ms iznomjam divas trsstvu mjas: mj “Tubši” ir 2 guamistabas (4-5 personm) un mj “Villa Venecija” ir 5 guamistabas (9-11 personm). Uzkopšanas specilists /prvaldnieks bs atbildgs par abu mju uzturšanu, k ar par viesu sagaidšanu un atslgu savkšanu pie izvkšans. Strds kop ar citu uzkopšanas specilistu aizemtajos periodos. Tdjdi ir nepieciešama komandas spltja domšana un labas komunikcijas prasmes!  Jbt vrstam uz detam, efektvam un strdgam, ar augstm tršanas prasmm. Sakar ar msu augsto standartu uztveri, mums un msu viesiem ir svargi, lai mja ir tra atbilstoši higinas standartiem. Juzems atbildba par nepieciešamo ldzeku/piederumu krjumu uzturšanu un papildinšanu vajadzbas gadjum.  Pienkumos bs prbaudt mju...

 • Company Rīgas Centra humanitārā vidusskola in Rīga
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Rgas Centra humanitrs vidusskolas Sporta komplekss “Centra sporta kvartls” aicina pieteikties ADMINISTRATORA vakancei uz pilnu slodzi. Darba stundas paredztas darba diens un/vai brvdiens. Amata atalgojums no 600.00.00 EUR.Galvenie amata pienkumi: Sekot kompleksa darbinieku darba pienkumu ievrošanai; darba laik ne retk k 1 (vienu) reizi stund apsekot kompleksa telpas, konstrukcijas un laukumus k ar citi darba pienkumi saska ar amata aprakstu.Nepieciešam kvalifikcija un prasbas: Vidj izgltba vai vidj profesionl izgltba, valsts valodas prasme – C1 lmenis. Prasme strdt ar datoru (MS office).Tiks uzskatta par priekšrocbu: prasme strdt ar kases apartu.Ldzu stt CV un motivcijas vstuli uz e-pastu: ; tlrunis uzzim 29130698....

 • Company RIGAS KOMUNAL SERVICE, IK in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

     Rigas Komunal Service, IK  Aicinm interesant, dinamisk un pastvg darb, biroja administratoru Pieredze nav obligta  Darbu iespjams apvienot ar mcbm, iespjams attlintais darbs . Darbs nav saistts ar prdošanu pa telefonu.   Piemrots dada vecuma auditorijai, kam patk komunict ar cilvkiem .Darba pienkumi:• Informcijas sniegšana pa telefonu un e-pastu;• Klientu konsultšana par pakalpojumiem;• prasme organizt savu darbu un strdt patstvgiMsu prasbas kandidtiem :  - Izkoptas spjas sarunu vešan pa telefonu; - Augsts uzmanbas un koncentršans lmenis;Ms piedvjam:- darba grafiku: no pirmdienas ldz piektdienai no 9.00 ldz 18.00-algu skot no 800 EUR ( brutto)- veikt darba apmaksu laicgi- apmcbu un konsultšanu prbaudes laik -karjeras izaugsmi- persongo darba vietu biroj- labvlgu un radošu kolektvu- tju ...

 • Company HARBINGER MEDICAL, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Uzmumam  nepieciešama darbam salon uz pilnu slodzi administratore-prdevja, vlams ar darba pieredzi  medicn un darb ar kases apartu, ar labm latviešu un krievu valodas zinšanm. Komunikabla.Darba pienkumi:Sniedz konsultcijas par rehabilitcijas un citm precm un veic prdošanu un (vai) nomu.Darba vietas adrese:Vienbas gatve 66, Rga Salon "Ortotkas" Atalgojums: Skot no 25,00 Euro/dienSavu CV un  motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu: , tlr.numurs:  26105754...

 • Company Tehniskā bāze, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Tehnisk bze" ugunsdrošibas serviss aicina darb administratoru.Prasbas pretendentam:- Labas krievu un latviešu valodas zinšanas- Teicamas datorzinšanas, obligti jzin WORD,EXCEL,Outlook programmas (- Vlama izgltba grmatvedb, - Vlamas angu valodas zinšanas)Pirms darba uzskšanas notiks apmcbas.Darba samaksa: 430 eur + bonusi.Adrese: Bebru iela 4 (ieeja no DEPO puses)Pieteikšans pa tlr.: 29163783 jeb 29173761,CV stt uz e-pastu: jeb ...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

   VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487 Saimniecbas przinis (5151 11) Uz nenoteiktu laikuViena vesela slodzeMs no Tevis sagaidm:    -    vidj profesionl vai augstk izgltba;-    pieredze saimniecisk darba veikšan;-    przint darba aizsardzbas, ugunsdrošbas un elektrodrošbas noteikumusMs Tev uzticsim:    -    veikt dadus saimnieciskos, fiziskos darbus;-    veikt telpu kosmtisko remontu, santehnikas nomaiu remontdarbu laik, flzšanu, grdas remontdarbus un citus remontdarbus nepieciešambas gadjum.Ms piedvjam:    -    amata algu no 600.00 ldz 750.00 EUR bruto (atkarb no profesionls darba pieredzes);-    socils garantijas;-    veselbas apdrošinšanu pc 6 nostrdtiem mnešiemDarba vietas adrese:    Valsts socils aprpes centra “Rga” filile „Ezerkrasti”, Beru iel 142, Rg, LV-1024.CV ar no...

 • Company STAĻI, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Ms mekljam tieši Tevi:Saimniecbas Przini vien no skaistkajiem sporta un atptas kompleksiem Latvij - Ungurmalas. PIENKUMI:-Veikt regulru telpu apsekošanu, apsaimniekošanu un uzraudzbu;-Veikt viesu nama un tam piederošo ku apkurinšanu;- Veikt teritorijas uzkopšanas darbus, sniega tršanu, zles paušanu un citas darbbas, kas saisttas ar viesu nama ku uzkopšanu un labiekrtošanu;-Apsaimniekošanas darba pienkumu delešana, uzraudzba un koordinšana. PRASBAS:-Labas komunikcijas un sadarbbas prasmes;- Profesionla pieeja darbam un atbildbas izjta;- Pieredze ldzvrtg amat tiks uzskatta par priekšrocbu. PIEDVJAM:-Atalgojumu no 850EUR/bruto + piemaksas par papildus darbu un darbu rpus darba laika;- Interesantu un dinamisku darba vidi;- darbinieku atlaides viesu nama pakalpojumu izmantošanai;- Nodrošinm ar ...

 • Company Z&Z FURNITURE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  spja veikt saimniecbas darbus, strdt ar rokas elektroinstrumentiem, vlamas prasmes remontdarbos.Piteikties stot CV uz e-pastu ...

 • Company CESU JAUNA PAMATSKOLA, SIA in Piebalgas
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  Darba pienkumi; Skolas un pirmsskolas ku un teritoriju uzturšana un labiekrtošana Darba vietas adrese; Ziemeu iela 16 un Piebalgas iela 3, Csis Atalgojums; Nepilna slodze, no EUR 600 (bruto)Par vakanci sazinties ar skolas direktoru, t. 22059599...

 • Company LEX GOLD, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Vismaz vidj izgltba;Nodrošint darba vadšanu, plnošanu un organizšanu;Piedalties projektu izstrdšan un koordinšan;Plnot budetu un tmes;Sagatavot un iesniegt dokumentciju, lgumus, atskaites un prskatus;+37127053232...

 • Company TIAMO GRUPA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA “Tiamo grupa” picrija  „ili Pizza”  Rg piedv pastvgu darbu Administratoram /-ei (zles przinim/-ei)Darba pienkumi: -profesionla viesu apkalpošana atbilstoši picrijas izstrdtajiem standartiem; -viesmu darba organizšana un kontrolšana, nodrošinot viesiem profesionlu un kvalitatvu    apkalpošanu!Msu vlmes: -vlama iepriekšja pieredze un/vai izgltba viesmlbas pakalpojumu sniegšan;-organizatorisks prasmes un ldera dotbas;-vlme un prieks apkalpot viesus;-pozitva attieksme pret darbu un dzvi;-spja strdt komand; -fiziska izturba un psiho-emocionla noturba;-teicamas latviešu, labas krievu un angu valodas zinšanas.Ms piedvjam:-apmakstas apmcbas darba viet, ja nav darba pieredzes; -nomakstus nodokus un darba samaksu (no Eur4,50/h) vienmr laik; -draudzgu kolektvu un msdiengus darba apstkus; -iespju ...

 • Company TIAMO GRUPA, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA "TIAMO GRUPA" picrija ili Pizza”  Rg  piedv pastvgu darbu ADMINISTRATORAM/- EI (zles przinim/-ei)!                             Darba pienkumi: Profesionla viesu apkalpošana atbilstoši picrijas izstrdtajiem standartiem; Viesma darba organizšana un kontrolšana, nodrošinot viesiem profesionlu un kvalitatvu  apkalpošanu!Ms piedvjam:Apmakstas apmcbas darba viet, ja nav darba pieredzes; Nomakstus nodokus; Draudzgu kolektvu; Msdiengus darba apstkus; Iespju iegt pieredzi liel un atpazstam viesmlbas uzmum ar izaugsmes iespjm;Darba samaksa vienmr laik!CV ar nordi „Administrators” stt uz e-pastu:   vai interesties pa tlruni 23886303!...

 • Company DOBELES NOVADA IZGLITIBAS PARVALDE in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Meinieku pamatskola,Skolas iela 2,Jaunbrze, Jaunbrzes pagasts aicina darb -SKOLAS PRZINIGalvenie pienkumi:prast rkoties ar dadiem dokumentiem(rini,pavadzmes utt),atbildgs par skolas inventarizcijm u.c saimnieciskie pienkumiDarbs no 7.00Pilna slodze(uz noteiktu laiku,darbinieka ilgstošas prombtnes laik),darba alga 667.00 normls darba laiks Pieteikties tlrunis 26032152 ...

 • Company G4S Latvia, AS in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Aicinm komand informcijas centra darbinieci/-ku tirdzniecbas centr.Tev Uzticsim:- Informcijas sniegšanu tirdzniecbas centra apmekltjiem.No tevis sagaidm:- Labas latviešu valodas zinšanas;- Vlme strdt ar cilvkiem;- Lieliskas komunikcijas un saskarsmes prasmes.Tev piedvjam:- Darbu un pieredzi starptautisk uzmum;- Stabilu atalgojumu no 4.00 eur/h bruto;- Socils garantijas;- Darba grafiku-mais;- Darba laiks: Mais;...

 • Company VALSTS ROBEŽSARDZE in Other
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Valsts robesardzes Galvens prvaldes Bruojuma, apgdes un tehnisko resursu prvaldes Bruojuma un tehnisko ldzeku veckais specilists ( jautjumos par apgdi ar materiltehniskiem ldzekiem) 3.saime, IIB lmenis amatu. Ja Tev ir:        ~ augstk (bakalaura grds) vai otr lmea profesionl augstk izgltba, vlams tiesbu zintnes, komerczinbu un administršanas, inenierzintu un tehnoloiju, civils un militrs aizsardzbas, vai socilo un cilvkrcbas zintu izgltbas tematiskaj jom~ vlama trs gadu pieredze darb valsts prvaldes iestd apgdes, raošanas, finanšu plnošanas, juridisko vai ineniertehnisko jautjumu risinšan~ prasme strdt ar datorprogrammm (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektronisk pasta un Interneta prlkprogrammas) Ja vlies ieguldt savas zinšanas un prasmes dinamisk darb un: ...

 • Company Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības in Amata
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Ikšiles pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde “iekuriš” aicina darb SAIMNIECBAS PRZINI.  Darb svarga augsta atbildbas sajta, prasme organizt un prdomti plnot iestdes finanses, materiltehnisko bzi, uzraudzt un atbildt par iestdes saimniecisko darbbu, kas, telpu, tehnikas, teritorijas tehnisko stvokli.  Piedvjam dinamisku darbu jaun un msdieng iestd, radoš un dabai draudzg vid. Informcija par vakanci:Darba lgums tiks noslgts uz nenoteiktu laikuDarba likme - 40 stundas nedDarba alga –  no EUR 1030,00 prbaudes laikParedzamais darba tiesisko attiecbu uzskšanas datums – 2021.gada 29.mart Btiskkie darba pienkumi:pildt saimniecbas przia pienkumus, saska ar amata aprakstu;orientties, interesties un ievrot Latvijas Republikas normatvajos aktos noteikts prasbas attiecb uz kvalitatva darba procesa no...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Rimi veikals Rg, zenes iel 5 (T/C Olympia), aicina darb Šefpavra/ Raošanas vadtja asistentu/-i.Ja Tev ir svargi:Algas pieaugums pc prbaudes laika - 3 mnešiemAtlaides Tev un Tavam tuviniekam ldz 15% pirkumiem msu veikalosApmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaudeVeselbas apdrošinšana pc 1 gadaApmaksti nodoki, atvainjums, slimbas lapasElastgs darba grafiks un bezmaksas pusdienasKopgi darba paskumi, pabalsti, dvanasIevadapmcba darb un karjeras izaugsmes iespjasApmaksts transports, braucot strdt uz RguDraudzgi, atsaucgi koli un pozitva darba vide...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Rimi veikals Rg, Brvbas gatv 372 (T/C Alfa), aicina darb Ceptuves vadtju.Ja Tev ir svargi:- Algas pieaugums pc prbaudes laika - 3 mnešiem- Atlaides Tev un Tavam tuviniekam ldz 15% pirkumiem msu veikalos- Apmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaude- Veselbas apdrošinšana pc 1 gada- Apmaksti nodoki, atvainjums, slimbas lapas- Elastgs darba grafiks un bezmaksas pusdienas- Kopgi darba paskumi, pabalsti, dvanas- Ievadapmcba darb un karjeras izaugsmes iespjas- Apmaksts transports, braucot strdt uz Rgu- Draudzgi, atsaucgi koli un pozitva darba vide...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Rimi veikals Rg, Stirnu iel 26, aicina darb Ceptuves vadtju.Ja Tev ir svargi:- Algas pieaugums pc prbaudes laika - 3 mnešiem- Atlaides Tev un Tavam tuviniekam ldz 15% pirkumiem msu veikalos- Apmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaude- Veselbas apdrošinšana pc 1 gada- Apmaksti nodoki, atvainjums, slimbas lapas- Elastgs darba grafiks un bezmaksas pusdienas- Kopgi darba paskumi, pabalsti, dvanas- Ievadapmcba darb un karjeras izaugsmes iespjas- Apmaksts transports, braucot strdt uz Rgu- Draudzgi, atsaucgi koli un pozitva darba vide...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  30.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA" Re. Nr. 90009226487 Saimniecbas przinis (5151 11) Uz nenoteiktu laiku Viena vesela slodze Ms no Tevis sagaidm:- - vidj profesionl vai augstk izgltba;- pieredze saimniecisk darba veikšan; - vlama apmcba ugunsdrošb (160 stundas) un darba aizsardzb (160 stundas). Ms Tev uzticsim:- veikt dadus saimnieciskos, fiziskos darbus;- veikt telpu kosmtisko remontu, santehnikas nomaiu remontdarbu laik, flzšanu, grdas remontdarbus un citus remontdarbus nepieciešambas gadjum u.c. Ms piedvjam: - amata algu no 600.00 ldz 7...

 • Company VIOLA-STILS, SIA in Lapas
  30.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  SIA VIOLA  - STILS piedv darbu Interneta veikala administratoram.Darba pienkumi:  interneta veikala mjas lapas administršana, pilnveidošana, sortimenta paplašinšana un t uzturšana; interneta veikala popularittes veicinšana interneta vid; Preu sortimenta un atlikumu kontrole; Prasbas: datorzinšanas;  latviešu un krievu valodas   zinšanas.CV un motivcija vstuli stt uz e-pastu: ...

 • Company SANARE-KRC JAUNĶEMERI, SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Sanare – KRC Jaunemeri” FITNESA CENTRS „JAUNEMERI” aicina savai komandai pievienoties : FITNESA CENTRA ADMINISTRATORU – PRDEVJU Darba pienkumos ietilpst: Fitnesa centra klientu apkalpošana: informšana par pakalpojumu klstu un iekšjs krtbas noteikumiem, fitnesa un veselbas veicinšanas pakalpojumu rezervcijas veikšana Fitnesa centr, vienreizjo apmekljumu un abonementu noformšana saska ar Fitnesa centra cenrdi un noteikumiem. piedvt, sagatavot un pasniegt Fitnesa centra klientiem dzrienus un citu fito bra produkciju saska ar cenrdi; veikt naudas saemšanu par sniegtajiem Fitnesa centra pakalpojumiem un fito br realiztm precm; veikt kontrol...

 • Company Aprūpes nams "Urga", SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Vadt Kapitlsabiedrbas saimniecbas darbu, uzturt klientu dzvojams un higinas telpas atbilstoši normatvo aktu prasbm. Organizt un vadt veas mazgtjas un apkopju darbu. Veikt klientu aprbu un gultas veas uzskaiti.Pieteikties pa telefonu Nr.:29171557...

 • Company Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Magonīte" in Olaine
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  kas, telpu un teritorijas apsaimniekošana.  Ugunsdzsbas, ventilcijas un apkures sistmas uzraudzba. Iestdes inventra apsekošana,  nepieciešambas gadjum sko remontadarbu organizšana un veikšana. Darba aizsardzbas prasbu ievrošanas uzraudzba. Sadarbba ar iestdes apkalpojošajiem uzmumiem. CV un pieteikumu iestt elektroniski uz e-pasta adresi: ...

 • Company Brazīlija, SIA in Kaši
  30.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Enerisks, komunikabls, spcgs, ar praktiskm iemam PLUDMALES SPORTA CENTRA "RUUKKI" laukuma administrators.Pienkumi:- pludmales smilšu laukumu ldzinšana un uzkopšana, klientu apkalpošana; - rezervciju pieemšana un koordinšana;- darbs ar kasi; - dadu saimniecisko jautjumu risinšana.Valodu zinšanas:- latviešu, krievu. Darbs mais.Darba vieta netlu no starptautisks lidostas „Rga”, Mrupe, "Lavandas"CV stt uz e-pastu: , tel. 29152272...

 • Company LATVIJAS SAMARIESU APVIENIBA, BDR in Amata
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Biedrbas "Latvijas Samariešu apvienba" Socils aprpes centrs "Prdaugava" aicina darb saimniecbas vadtju pilna laika darb. Galvenie darba pienkumi: organizt un vadt saimniecbas personla darbu;laicgi konstatt un pastt saimniecisko, kancelejas un materiltehnisko nodrošinjumu, kontrolt materilu izlietošanu un uzglabšanu;piedalties klientu uzemšanas proces; ikdien uzraudzt un nodrošint klientiem piederoš inventra trbu un pietiekambu;organizt un nodrošint ar dezinfekciju, dezinsekciju un deratizciju saistto darbu izpildi;veikt citus ldzga satura darbus atbilstoši amata aprakstam.Piedvjam:Pilna laika darbu Rg Garozes iel 15.Atalgojumu 700 EUR mnes pirms nodoku nomaksas.Socils garantijas, veselbas apdrošinšanu.Atsaucgu un draudzgu kolektvu.Prasbas:Labas latviešu un krievu  valodas zinšanas.Prasme o...

 • Company Slimnīca "Ģintermuiža", SIA in Other
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

                                                                     VSIA „Slimnca „intermuia”” aicina darb                                                                                                                                                                                   Uzkopšanas darba VADTJU                                                                                                                                               Prasbas pretendentam (-tei) :       1.    1. lmea augstk profesionl izgltba vai visprj vidj izgltba ar dokumentli pierdmu pieredzi darb ar firmas                                “Vermop” profesionlajm uzkopšanas sistmm.        2.    Organizatora spjas, labas komunikcijas un sadarbbas prasmes.       3.    Zinšanas saimnieciska rakstura procesu un kol...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde ''Zilbīte'' in Rīga
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde “Zilbte” aicina darb saimniecbas vadtjuPrasbas:Nepieciešam izgltba – vidj vai vidj profesionl izgltba, augstk lmea valsts valodas zinšanasDarba vieta – Rg, Malnavas iel 4Darba alga (bruto) – EUR 650.00 CV stt: , T: 67848417, 29131768...

 • Company Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" in Amata
  30.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Saimniecbas przinis (5151 11)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas:     Izgltbas lmenis:    Vidj vai vidj profesionl izgltba Pienkumi:    Praktisk darba pieredze saimniecisk darba veikšan. Zinšanas par darb lietojamo tehnisko ieru, sadzves tehnikas uzbvi, darbbas principiem un lietošanas noteikumiem.Przint darba aizsardzbas, ugunsdrošbas un elektrodrošbas noteikumus. Prasme veikt dadus saimnieciskos, fiziskos darbus, veikt telpu kosmtisko un mbeu remontu, santehnikas nomaiu remontdarbu laik, flzšanu, grdas remontdarbus un citus remontdarbus nepieciešambas gadjum.Alga no EUR:    600Alga ldz EUR:    750Darba rems:    Normlais darba laiks (40 stundas ned)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeD...

 • Company RIGAS AUSTRUMU KLINISKA UNIVERSITATES SLIMNICA, SI in Other
  30.05.2021 Updated on: 10.06.2021

  ...

 • Company ATRAKCIJU PARKS DŽUNGĻI, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pirmais iekštelpu piepšamo atrakciju parks Latvij DUNGI izsludina konkursu uz ADMINISTRATORA/-RES vakanci darbam Rg, Mkusalas iel 72b.Ja Tu esi sportiska, aktva, atbildga, centga un komunikabla persona, Tev ir oti labas latviešu un krievu valodas zinšanas, pievienojies un ksti par dau no atrakciju parka DUNGI kolektva.K ADMINISTRATORAM Tev bs:* laipni jkomunic ar atrakciju parka apmekltjiem* jstrd ar kases apartu* jatbild uz telefona zvaniem un e-pastiem* jpaldz veckiem organizt brnu balltes un citus svtkus* juztur trba un krtba svtku istabs un apmekltju sagaidšanas telpsDarba algas likme:    4,50 EUR ( ETRI EIRO 50.CENTI ) par vienu darba stundu (pirms nodoku un citu obligto maksajumu piemrošanas) .CV stt uz e-pastu: ...

 • Company LAGE GROUP, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Pienkumi: -Darbs ar kases sistmu un restorna viesiem austrumu un itu virtuves restornos Rg.Prasbas:- profesionl izgltba vai 3 gadu profesionl pieredze.E-pasts: ...

 • Company Alterra Plus, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  administrators (latviešu, angu, krievu valodas zinšanas. Vlama pieredze.) – SIA “Alterra Plus”, Rzekne, Stacijas 30 B, kafejnca “Restart”, CV stt: ;...

 • Company BodyEsthetic, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

   vadt uzmuma saimniecbas darbu; laicgi konstatt un pastt saimniecisko un materiltehnisko nodrošinjumu, kontrolt materilu izlietošanu un uzglabšanu; przint uzmuma saimniecisko darbbu, veikt skus remonta un labiekrtošanas darbus, priekšmetu prvietošanus. ...

 • Company 3x9 zālītes, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Ikdienas darba apzinšana un plnošana Pienkumu delešana citiem darbiniekiem un izpildes termiu noteikšanaNeparedzto darbu izpildes organizšanaPreu pastjumu sagatavošana un izpilde Preu un pakalpojumu dokumentu noformšana Preu izsniegšana un piegdeMaterilo vrtbu uzskaite, atskaite, inventarizcija, remonts, norakstšana. Teritorijas, lauku, ku, telpu apsaimniekošana un uzkopšanaTirdzniecbas inventra un iekrtu uzraudzbaUzmuma prstvšana publiskos paskumos un tirdzios.Pieteikties stot CV uz e-pastu: ...

 • Company LIEPAJAS KAPSETU PARVALDE in Liepāja
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  LIEPJAS PILSTAS PAŠVALDBAS IESTDE ,,LIEPJAS KAPSTU PRVALDE”(Liepjas kapstu prvaldes re.nr.90000063081)aicina darb Garnizona kapstas przini Galvenie darba pienkumi kapstas przia amat ir nodrošint Liepjas pilstas Garnizona kapstas apsaimniekošanu; apbedšanas un apbedjumu vietu reistrciju, uzskaiti, ievadšanu un aktualizšanu kapstu digitalizcijas sistm. Prasbas kandidtiem: Visprj vidj izgltba; Vlama iepriekšja darba pieredze ar apsaimniekošanu saistt nozar;Prasme pieemt lmumus un argumentt tos;Prasme rast risinjumus sarets un nestandarta situcijs; Labas komunikcijas prasmes; Labas prasmes darbam ar datoru. Ms piedvjam: Darba algu 760,00 EUR Regulru atalgojumu un socils garantijas. Jsu CV un pieteikuma vstuli gaidsim Liepjas kapstu prvald uz e-pastu: " rel="nofollow"> Kontakttlrunis: +371 2...

 • Company Majoru nekustamie īpašumi, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Prasbas:Vidj izgltba, latviešu val. augstk lmen, B kategorijas autovadtja apliecbaPienkumi:Veikt uzmuma saimniecbas prvaldi, ikdienas darbu plnošanu...

 • Company RIGAS KOMUNAL SERVICE, IK in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

     Rigas Komunal Service, IK  Aicinm interesant, dinamisk un pastvg darb, biroja administratoru Pieredze nav obligta  Darbu iespjams apvienot ar mcbm, iespjams attlintais darbs . Darbs nav saistts ar prdošanu pa telefonu.   Piemrots dada vecuma auditorijai, kam patk komunict ar cilvkiem .Darba pienkumi:• Informcijas sniegšana pa telefonu un e-pastu;• Klientu konsultšana par pakalpojumiem;• prasme organizt savu darbu un strdt patstvgiMsu prasbas kandidtiem :  - Izkoptas spjas sarunu vešan pa telefonu; - Augsts uzmanbas un koncentršans lmenis;Ms piedvjam:- darba grafiku: no pirmdienas ldz piektdienai no 9.00 ldz 18.00-algu skot no 800 EUR ( brutto)- veikt darba apmaksu laicgi- apmcbu un konsultšanu prbaudes laik -karjeras izaugsmi- persongo darba vietu biroj- labvlgu un radošu kolektvu- tju ...

 • Company Rīdzene Bērnu un jaunatnes sporta skola in Rīga
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Rgas brnu un jaunatnes sporta skola "Rdzene" aicina darbHALLES PRZINI (0.25 slodzes)Darba vietas adrese- Dumbrja iela 27, Rga. Darba laiks: pc grafikaTiek veikta prbaude uz sodmbu. Prasbas: imenes rsta izzia ar atauju strdt izgltbas iestd. Pieteikumu un CV, nordot amata nosaukumu, ldzam stt uz e-pastu .Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kuri tiks aicinti uz prrunm. Tlrunis 67471731. ...

 • Company NI, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Pienkumi: Atvrt un aizvrt sporta klubu;Uzraudzt telpu izmantošanu;Rpties par trbu un krtbu sporta klub. Darbdienas beigs veikt telpu un inventra uzkopšanu, dezinfekciju; Atbildt uz tlrua zvaniem, iekast samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem;Ievadt klientu datus elektroniskaj reistr; Veikt citus pienkumus, atbilstoši nordjumiem. Pieteikieties pa tlruni: 20303040...

 • Company RANI VEENA, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Indiešu restorns aicina darb ADMINISTRATORU Obligta prasba: izgltba vai darba pieredze iegta Indij. Bruto alga 1076 € Algas izmaksas veids Laika darba alga Darba rems Maiu darbs Slodzes tips Viena vesela slodze Atrašans vieta Rga Darba vietu skaits 2 CV stt uz e-pastu: ...

 • Company JŪRMALAS PROMENĀDE, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  SIA "Jrmalas promende" aicina pievienoties savam kolektvam SAIMNIECBAS PRZINIPrasbas:-visprj vidj izgltba;-valsts valodas zinšanas augstkaj lmen;- B kategorijas autovadtja apliecbaKontakti saziai:29408416...

 • Company JŪRMALAS PROMENĀDE, SIA in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Prasbas:Vidj izgltba, latviešu val. augstk lmen, B kategorijas autovadtja apliecbaPienkumi:Veikt uzmuma saimniecbas prvaldi, ikdienas darbu plnošanu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishments Edit filters