Jobmonitor. Search results for Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishments

38 Jobs found

Used filters:
 • Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishmentsx
Displaying 1-38 of 38 results.
 • Company TIAMO GRUPA, SIA in Other
  19.09.2020

  SIA "TIAMO GRUPA" picrija ili Pizza”  Rg  piedv pastvgu darbu ADMINISTRATORAM/- EI (zles przinim/-ei)!                             Darba pienkumi: Profesionla viesu apkalpošana atbilstoši picrijas izstrdtajiem standartiem; Viesma darba organizšana un kontrolšana, nodrošinot viesiem profesionlu un kvalitatvu  apkalpošanu!Ms piedvjam:Apmakstas apmcbas darba viet, ja nav darba pieredzes; Nomakstus nodokus; Draudzgu kolektvu; Msdiengus darba apstkus; Iespju iegt pieredzi liel un atpazstam viesmlbas uzmum ar izaugsmes iespjm;Darba samaksa vienmr laik!CV ar nordi „Administrators” stt uz e-pastu:   vai interesties pa tlruni 23886303!...

 • Company Slimnīca "Ģintermuiža", SIA in Other
  19.09.2020

                                                                     VSIA „Slimnca „intermuia”” aicina darb                                                                                                                                                                                   Uzkopšanas darba VADTJU                                                                                                                                               Prasbas pretendentam (-tei) :       1.    1. lmea augstk profesionl izgltba vai visprj vidj izgltba ar dokumentli pierdmu pieredzi darb ar firmas                                “Vermop” profesionlajm uzkopšanas sistmm.        2.    Organizatora spjas, labas komunikcijas un sadarbbas prasmes.       3.    Zinšanas saimnieciska rakstura procesu un kol...

 • Company DOBELES NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Meinieku pamatskola,Skolas iela 2,Jaunbrze, Jaunbrzes pagasts aicina darb -SKOLAS PRZINIGalvenie pienkumi:prast rkoties ar dadiem dokumentiem(rini,pavadzmes utt),atbildgs par skolas inventarizcijm u.c saimnieciskie pienkumiDarbs no 7.00Pilna slodze(uz noteiktu laiku,darbinieka ilgstošas prombtnes laik),darba alga 667.00 normls darba laiks Pieteikties tlrunis 26032152 ...

 • Company VALSTS ROBEŽSARDZE in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Valsts robesardzes Galvens prvaldes Bruojuma, apgdes un tehnisko resursu prvaldes Bruojuma un tehnisko ldzeku veckais specilists ( jautjumos par apgdi ar materiltehniskiem ldzekiem) 3.saime, IIB lmenis amatu. Ja Tev ir:        ~ augstk (bakalaura grds) vai otr lmea profesionl augstk izgltba, vlams tiesbu zintnes, komerczinbu un administršanas, inenierzintu un tehnoloiju, civils un militrs aizsardzbas, vai socilo un cilvkrcbas zintu izgltbas tematiskaj jom~ vlama trs gadu pieredze darb valsts prvaldes iestd apgdes, raošanas, finanšu plnošanas, juridisko vai ineniertehnisko jautjumu risinšan~ prasme strdt ar datorprogrammm (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, elektronisk pasta un Interneta prlkprogrammas) Ja vlies ieguldt savas zinšanas un prasmes dinamisk darb un: ...

 • Company LAGE GROUP, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Darbs ar kases sistmu un restorna viesiem austrumu un itu virtuves restornos Rg.Prasbas:- profesionl izgltba vai 3 gadu profesionl pieredze.Kontakti: t. 29999121e-pasts: ...

 • Company G4S Latvia, AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Aicinm komand informcijas centra darbinieci/-ku tirdzniecbas centr.Tev Uzticsim:- Informcijas sniegšanu tirdzniecbas centra apmekltjiem.No tevis sagaidm:- Labas latviešu valodas zinšanas;- Vlme strdt ar cilvkiem;- Lieliskas komunikcijas un saskarsmes prasmes.Tev piedvjam:- Darbu un pieredzi starptautisk uzmum;- Stabilu atalgojumu no 4.00 eur/h bruto;- Socils garantijas;- Darba grafiku-mais;- Darba laiks: Mais;...

 • Company Majoru nekustamie īpašumi, SIA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Prasbas:Vidj izgltba, latviešu val. augstk lmen, B kategorijas autovadtja apliecbaPienkumi:Veikt uzmuma saimniecbas prvaldi, ikdienas darbu plnošanu...

 • Company LATVIJAS SAMARIESU APVIENIBA, BDR in Amata
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Biedrbas "Latvijas Samariešu apvienba" Socils aprpes centrs "Prdaugava" aicina darb saimniecbas vadtju pilna laika darb. Galvenie darba pienkumi: organizt un vadt saimniecbas personla darbu;laicgi konstatt un pastt saimniecisko, kancelejas un materiltehnisko nodrošinjumu, kontrolt materilu izlietošanu un uzglabšanu;piedalties klientu uzemšanas proces; ikdien uzraudzt un nodrošint klientiem piederoš inventra trbu un pietiekambu;organizt un nodrošint ar dezinfekciju, dezinsekciju un deratizciju saistto darbu izpildi;veikt citus ldzga satura darbus atbilstoši amata aprakstam.Piedvjam:Pilna laika darbu Rg Garozes iel 15.Atalgojumu 700 EUR mnes pirms nodoku nomaksas.Socils garantijas, veselbas apdrošinšanu.Atsaucgu un draudzgu kolektvu.Prasbas:Labas latviešu un krievu  valodas zinšanas.Prasme o...

 • Company Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde ''Zilbīte'' in Rīga
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas pirmsskolas izgltbas iestde “Zilbte” aicina darb saimniecbas vadtjuPrasbas:Nepieciešam izgltba – vidj vai vidj profesionl izgltba, augstk lmea valsts valodas zinšanasDarba vieta – Rg, Malnavas iel 4Darba alga (bruto) – EUR 650.00 CV stt: , T: 67848417, 29131768...

 • Company Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde in Other
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas 234. pirmsskolas izgltbas iestde aicina darb SAIMNIECBAS VADTJU- Plnot, organizt un kontrolt Iestdes saimniecisko darbinieku darbu un pieprast t kvalitatvu izpildi; piedalties Iestdes saimniecisko jautjumu risinšan un tam nepieciešamo finanšu resursu plnošan un sadal; plnot un organizt pamatldzeku, mazvrtg inventra un tri nolietojam inventra iegdi Iestdes vajadzbm; darbs datorsistms; plnot un organizt ar Iestdes telpu uzturšanu un ekspluatciju saisttos remontus; savlaicgi nodot grmatvedbai visas pavadzmes un citus materilo vrtbu apliecinošus dokumentus; bt materili atbildgam par precm, pamatldzekiem un mazvrtgo inventru; - Nepieciešama vidj vai vidj profesionl izgltba. - Zinšanas preu vai produktu iegd, piemrojot iepirkuma procedru, zinšanas par materils vrtbas uzskaites krtbu, darba ...

 • Company ATRAKCIJU PARKS DŽUNGĻI, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Pirmais iekštelpu piepšamo atrakciju parks Latvij DUNGI izsludina konkursu uz ADMINISTRATORA/-RES vakanci darbam Rg, Mkusalas iel 72b.Ja Tu esi sportiska, aktva, atbildga, centga un komunikabla persona, Tev ir oti labas latviešu un krievu valodas zinšanas, pievienojies un ksti par dau no atrakciju parka DUNGI kolektva.K ADMINISTRATORAM Tev bs:* laipni jkomunic ar atrakciju parka apmekltjiem* jstrd ar kases apartu* jatbild uz telefona zvaniem un e-pastiem* jpaldz veckiem organizt brnu balltes un citus svtkus* juztur trba un krtba svtku istabs un apmekltju sagaidšanas telpsDarba algas likme:    4,50 EUR ( ETRI EIRO 50.CENTI ) par vienu darba stundu (pirms nodoku un citu obligto maksajumu piemrošanas) .CV stt uz e-pastu: ...

 • Company WOOD RELIGION AIRPORT, SIA in Other
  17.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Pienkumi:Uzmuma friztavas darba organizšana: informcijas aprites organizšana, informcijas sagatavošana, uzmuma dokumentcijas przinšana. Ienkošs korespondences (vstules, e-pasts) organizšana un atbildšana kompetences ietvaros. Klientu serviss, atbildšana uz telefona zvaniem, pc nepieciešambas sazinties ar klientiem.Problmsituciju przinšana un risinšana. Dokumentcijas izstrde, saskaošana un termiu uzraudzba. Uzmuma prstvšana ar sadarbbas partneriem, klientiem. Dokumentu organizšana un sagatavošana grmatvedbai.Stt CV un pieteikuma vstuli: ...

 • Company Rīdzene Bērnu un jaunatnes sporta skola in Rīga
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas brnu un jaunatnes sporta skola "Rdzene" aicina darbHALLES PRZINI (0.25 slodzes)Darba vietas adrese- Dumbrja iela 27, Rga. Darba laiks: pc grafikaTiek veikta prbaude uz sodmbu. Prasbas: imenes rsta izzia ar atauju strdt izgltbas iestd. Pieteikumu un CV, nordot amata nosaukumu, ldzam stt uz e-pastu .Sazinsimies ar tiem kandidtiem, kuri tiks aicinti uz prrunm. Tlrunis 67471731. ...

 • Company STAĻI, SIA in Vidi
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Ms mekljam tieši Tevi:Saimniecbas Przini vien no skaistkajiem sporta un atptas kompleksiem Latvij - Ungurmalas. PIENKUMI:-Veikt regulru telpu apsekošanu, apsaimniekošanu un uzraudzbu;-Veikt viesu nama un tam piederošo ku apkurinšanu;- Veikt teritorijas uzkopšanas darbus, sniega tršanu, zles paušanu un citas darbbas, kas saisttas ar viesu nama ku uzkopšanu un labiekrtošanu;-Apsaimniekošanas darba pienkumu delešana, uzraudzba un koordinšana. PRASBAS:-Labas komunikcijas un sadarbbas prasmes;- Profesionla pieeja darbam un atbildbas izjta;- Pieredze ldzvrtg amat tiks uzskatta par priekšrocbu. PIEDVJAM:-Atalgojumu no 850EUR/bruto + piemaksas par papildus darbu un darbu rpus darba laika;- Interesantu un dinamisku darba vidi;- darbinieku atlaides viesu nama pakalpojumu izmantošanai;- Nodrošinm ar ...

 • Company JŪRMALAS PROMENĀDE, SIA in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Prasbas:Vidj izgltba, latviešu val. augstk lmen, B kategorijas autovadtja apliecbaPienkumi:Veikt uzmuma saimniecbas prvaldi, ikdienas darbu plnošanu...

 • Company SUMMA-F, SIA in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tiek meklts saimniecbas vadtjs (uz nepilnu slodzi).Darba pienkumi:- Ikdienas darba apzinšana un plnošana- Pienkumu delešana citiem darbiniekiem un izpildes termiu noteikšana- Neparedzto darbu izpildes organizšana- Materilo vrtbu uzskaite, atskaite, inventarizcija, remonts, norakstšana- Teritorijas, lauku, ku, telpu apsaimniekošana un uzkopšana- Gzes katla un transformtora apkalpošana un apkope- Darba komandjumi Latvijas teritorij.Prasbas:- B kategorijas vadtja tiesbas- Pieredze ldzgaj amat un darba pienkumu pildšan- Izpratne par augstsprieguma, vidsprieguma un zemsprieguma pieslgumiem, risinjumiem- Vlama atbilstoša ar elektrbu saistta izgltbas kvalifikcijaLgums stt CV uz e-pastu: ...

 • Company Tehniskā bāze, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA "Tehnisk bze" ugunsdrošibas serviss aicina darb administratoru.Prasbas pretendentam:- Labas krievu un latviešu valodas zinšanas- Teicamas datorzinšanas, obligti jzin WORD,EXCEL,Outlook programmas (- Vlama izgltba grmatvedb, - Vlamas angu valodas zinšanas)Pirms darba uzskšanas notiks apmcbas.Darba samaksa: 430 eur + bonusi.Adrese: Bebru iela 4 (ieeja no DEPO puses)Pieteikšans pa tlr.: 29163783 jeb 29173761,CV stt uz e-pastu: jeb ...

 • Company LEX GOLD, SIA in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Vismaz vidj izgltba;Nodrošint darba vadšanu, plnošanu un organizšanu;Piedalties projektu izstrdšan un koordinšan;Plnot budetu un tmes;Sagatavot un iesniegt dokumentciju, lgumus, atskaites un prskatus;+37127053232...

 • Company Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs in Rīga
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Rgas Valda Avotia pamatskola – attstbas centrs aicina darb aktvu, radošu un komunikablu saimniecbas przini. Prasbas pretendentm (-iem): •    Augstk izgltba vai vidj profesionl izgltba; •    Valsts valodas prasme augstkaj lmen;•    Prasme strdt ar biroja tehniku un informcijas tehnoloijm;•    B kategorijas autovadtja apliecba;•    Prasme plnot ikdienas darbu;•    Labas komunikcijas un sadarbbas prasmes.Galvenie pienkumi:•    Nodrošint skolas uzturšanu un apsaimniekošanu;•    Prraudzt iekšjo elektrotklu, apkures, densapgdes, kanalizcijas un signalizcijas sistmu ikdienas uzturšanu un organizt avrijas situciju darbu izpildi; •    Nepieciešambas gadjum veikt kosmtisko remontu;•    Veikt saimniecbas inventra saglabšanu, t atjaunošanu un papildinšanu;•    Preu un pakalpojumu iegde, •    Przint...

 • Company MŪSU AUTO VALMIERA, SIA in Valmiera
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  SIA “Msu Auto Valmiera” oficilais Volkswagen un Škoda dleris Vidzemaicina darb SALONA ADMINISTRATORI/UDarba prasbas:- labas komunikcijas spjas;- labas latviešu, krievu un angu valodas zinšanas;- prasme strdt ar datoru;- spja apgt jaunas zinšanas;- darba pieredze ldzg amat tiks uzskatta par priekšrocbu.Piedvjam:- socils garantijas;- draudzgu kolektvu;- labus darba apstkus.- atalgojumu 650 eiro bruto.Darba laiks un rems: darba diens 8...

 • Company CESU JAUNA PAMATSKOLA, SIA in Piebalgas
  11.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Darba pienkumi; Skolas un pirmsskolas ku un teritoriju uzturšana un labiekrtošana Darba vietas adrese; Ziemeu iela 16 un Piebalgas iela 3, Csis Atalgojums; Nepilna slodze, no EUR 600 (bruto)Par vakanci sazinties ar skolas direktoru, t. 22059599...

 • Company KOKAMAJA, SIA in Sauna
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  KokaMja komanda mekl aizrautgu un uzticgu nepilna laika uzkopšanas specilistu/prvaldnieku. Ms iznomjam divas trsstvu mjas: mj “Tubši” ir 2 guamistabas (4-5 personm) un mj “Villa Venecija” ir 5 guamistabas (9-11 personm). Uzkopšanas specilists /prvaldnieks bs atbildgs par abu mju uzturšanu, k ar par viesu sagaidšanu un atslgu savkšanu pie izvkšans. Strds kop ar citu uzkopšanas specilistu aizemtajos periodos. Tdjdi ir nepieciešama komandas spltja domšana un labas komunikcijas prasmes!  Jbt vrstam uz detam, efektvam un strdgam, ar augstm tršanas prasmm. Sakar ar msu augsto standartu uztveri, mums un msu viesiem ir svargi, lai mja ir tra atbilstoši higinas standartiem. Juzems atbildba par nepieciešamo ldzeku/piederumu krjumu uzturšanu un papildinšanu vajadzbas gadjum.  Pienkumos bs prbaudt mju...

 • Company Aprūpes nams "Urga", SIA in Other
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Vadt Kapitlsabiedrbas saimniecbas darbu, uzturt klientu dzvojams un higinas telpas atbilstoši normatvo aktu prasbm. Organizt un vadt veas mazgtjas un apkopju darbu. Veikt klientu aprbu un gultas veas uzskaiti....

 • Company VALSTS ROBEŽSARDZES KOLEDŽA in Amata
  11.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Valsts robesardzes koleda (VRK) aicina pieteikties pretendentus darbamVRK Profesionls un taktisks apmcbas centra specilista (3. saime „Apsaimniekošana”, IIA lmenis) amat Galvenie amata pienkumi: -nodrošint VRK Profesionls un taktisks apmcbas centra objektu sagatavošanu nodarbbu un sporta paskumu savlaicgai un kvalitatvai norisei: 1.    przint VRK nodarbbu sarakstu un centra objektu noslodzes grafiku; 2.    kontrolt centra objektu izmantošanas noslodzi, informt centra priekšnieku par papildus noslodzes iespjm; 3.    reistrt apmekltjus un mcbu grupas, kas apmekl centra objektus un ierodas uz nodarbbm, saska ar nodarbbu sarakstu un centra noslodzes grafiku; 4.    uzraudzt uzstdto aprkojumu, sporta inventru objektos (sporta nodarbbu viets) un to izman...

 • Company HARBINGER MEDICAL, SIA in Other
  10.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Uzmumam  nepieciešama darbam salon uz pilnu slodzi administratore-prdevja, vlams ar darba pieredzi  medicn un darb ar kases apartu, ar labm latviešu un krievu valodas zinšanm. Komunikabla.Darba pienkumi:Sniedz konsultcijas par rehabilitcijas un citm precm un veic prdošanu un (vai) nomu.Darba vietas adrese:Vienbas gatve 66, Rga Salon "Ortotkas" Atalgojums: Skot no 25,00 Euro/dienSavu CV un  motivcijas vstuli ldzam stt uz e-pastu: , tlr.numurs:  26105754...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Lapas
  09.09.2020 Updated on: 10.09.2020

  Rimi veikals Rg, zenes iel 5 (T/C Olympia), aicina darb Šefpavra/ Raošanas vadtja asistentu/-i.Ja Tev ir svargi:Algas pieaugums pc prbaudes laika - 3 mnešiemAtlaides Tev un Tavam tuviniekam ldz 15% pirkumiem msu veikalosApmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaudeVeselbas apdrošinšana pc 1 gadaApmaksti nodoki, atvainjums, slimbas lapasElastgs darba grafiks un bezmaksas pusdienasKopgi darba paskumi, pabalsti, dvanasIevadapmcba darb un karjeras izaugsmes iespjasApmaksts transports, braucot strdt uz RguDraudzgi, atsaucgi koli un pozitva darba vide...

 • Company RIMI LATVIA, SIA in Lapas
  09.09.2020 Updated on: 10.09.2020

  Rimi veikals Rg, Brvbas gatv 372 (T/C Alfa), aicina darb Ceptuves vadtju.Ja Tev ir svargi:- Algas pieaugums pc prbaudes laika - 3 mnešiem- Atlaides Tev un Tavam tuviniekam ldz 15% pirkumiem msu veikalos- Apmaksta pirmreizj obligt veselbas prbaude- Veselbas apdrošinšana pc 1 gada- Apmaksti nodoki, atvainjums, slimbas lapas- Elastgs darba grafiks un bezmaksas pusdienas- Kopgi darba paskumi, pabalsti, dvanas- Ievadapmcba darb un karjeras izaugsmes iespjas- Apmaksts transports, braucot strdt uz Rgu- Draudzgi, atsaucgi koli un pozitva darba vide...

 • Company Rīgas Centra humanitārā vidusskola in Rīga
  09.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Rgas Centra humanitrs vidusskolas Sporta komplekss “Centra sporta kvartls” aicina pieteikties ADMINISTRATORA vakancei uz pilnu slodzi. Darba stundas paredztas darba diens un/vai brvdiens. Amata atalgojums no 600.00.00 EUR.Galvenie amata pienkumi: Sekot kompleksa darbinieku darba pienkumu ievrošanai; darba laik ne retk k 1 (vienu) reizi stund apsekot kompleksa telpas, konstrukcijas un laukumus k ar citi darba pienkumi saska ar amata aprakstu.Nepieciešam kvalifikcija un prasbas: Vidj izgltba vai vidj profesionl izgltba, valsts valodas prasme – C1 lmenis. Prasme strdt ar datoru (MS office).Tiks uzskatta par priekšrocbu: prasme strdt ar kases apartu.Ldzu stt CV un motivcijas vstuli uz e-pastu: ; tlrunis uzzim 29130698....

 • Company MOBILE OPTIC, SIA in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  SIA Mobile Optic aicina pievienoties savai komandaiADMINISTRATORI/-U uz nepilnu darba laiku Darba pienkumi:Darba procesa administršana un atbalsta sniegšana vadtjamLietvedbas krtošanaDarbs ar klientiem un piegdtjiemPastjumu apstrde un nostšanaPrasbas:Teicamas latviešu valodas zinšanasTeicamas iemaas darb ar datoruLabas komunikcijas spjasLabas laika plnošanas prasmes, punktualitti un operativitti darba izpildNopietnu attieksmi un precizitti darba izpildPar priekšrocbu tiek uzskattas:Teicamas angu un vcu valodas zinšanasB autovadtja kategorijaPsiholoijas un/vai medicnas zinšanasMs piedvjam:Stabilu atalgojumu atbilstoši nostrdtam darba apjomamDraudzgu un pretimnkošo kolektvuIespju strdt attlinti sev rt laik un vietPerspektvas st...

 • Company AKNISTES PSIHONEIROLOGISKA SLIMNICA, SIA in Amata
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Amata pamatpienkumi:Organizt un vadt slimncas saimniecbas struktrvienbu darbu;Przint un kontrolt ineniertehnisko tklu sistmu darbbu;Organizt slimncas autotransporta darbu;Ieviest un kontrolt ES struktrfondu projektus;Plnot un koordint slimncas materili tehnisks bzes nodrošinjumu un izmantošanu;Plnot un vadt remontdarbus slimnc;Piedalties iepirkumu komisijas darb, preu iegdes organizšan; defint nepieciešamo preu tehnisks pašbas; izstrdt tmes, darba uzdevumus ldz saprtgai detalizcijai, u.c.Prasbas: 2. lmea profesionl augstk izgltba, vlams tehniskajs nozars;Darba pieredze saimnieciskaj darb vai vadb;Pieredze ES struktrfondu projektu ieviešan, kontrol; Prasmes iepirkumu veikšan un/vai preu iegdes organizšan, t.sk., nepieciešamo preu tehnisko pašbu definšan, tmju, darba uzdevumu izstrdšan ldz s...

 • Company VALSTS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRS ''RĪGA'' in Amata
  07.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Darba devjs:    VALSTS SOCILS APRPES CENTRS "RGA"Re. Nr. 90009226487Profesija:    Saimniecbas przinis (5151 11)Darba veids:    Darba lgums uz nenoteiktu laikuPrasbas:     Izgltbas lmenis:    Vidj vai vidj profesionl izgltba Pienkumi:    Praktisk darba pieredze saimniecisk darba veikšan. Zinšanas par darb lietojamo tehnisko ieru, sadzves tehnikas uzbvi, darbbas principiem un lietošanas noteikumiem.Przint darba aizsardzbas, ugunsdrošbas un elektrodrošbas noteikumus. Prasme veikt dadus saimnieciskos, fiziskos darbus, veikt telpu kosmtisko un mbeu remontu, santehnikas nomaiu remontdarbu laik, flzšanu, grdas remontdarbus un citus remontdarbus nepieciešambas gadjum.Alga no EUR:    600Alga ldz EUR:    750Darba rems:    Normlais darba laiks (40 stundas ned)Slodzes tips:    Viena vesela slodzeD...

 • Company BodyEsthetic, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 09.09.2020

   vadt uzmuma saimniecbas darbu; laicgi konstatt un pastt saimniecisko un materiltehnisko nodrošinjumu, kontrolt materilu izlietošanu un uzglabšanu; przint uzmuma saimniecisko darbbu, veikt skus remonta un labiekrtošanas darbus, priekšmetu prvietošanus. ...

 • Company NI, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  Pienkumi: Atvrt un aizvrt sporta klubu;Uzraudzt telpu izmantošanu;Rpties par trbu un krtbu sporta klub. Darbdienas beigs veikt telpu un inventra uzkopšanu, dezinfekciju; Atbildt uz tlrua zvaniem, iekast samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem;Ievadt klientu datus elektroniskaj reistr; Veikt citus pienkumus, atbilstoši nordjumiem. Pieteikieties pa tlruni: 20303040...

 • Company TALSU NAMSAIMNIEKS, SIA in Amata
  07.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" piedvpilna laika slodzi amat "Kapstu przinis"Sabiles pilstas un Abavas pagasta kapsts.Amata pienkumos ietilpst:kapstu un to pieguošo teritoriju apsaimniekošana, kapa vietu ierdšana, dokumentu sagatavošana saistb ar apbedšanu. Amata alga 430.00 EUR mnes, ieskaitot normatvajos aktos paredztos nodokus. CV stt e-past , vai persongi iesniegt uzmuma biroj Ezeru laukums 2, Talsos, ldz 2020.gada 10.septembrim....

 • Company 3x9 zālītes, SIA in Other
  07.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Ikdienas darba apzinšana un plnošana Pienkumu delešana citiem darbiniekiem un izpildes termiu noteikšanaNeparedzto darbu izpildes organizšanaPreu pastjumu sagatavošana un izpilde Preu un pakalpojumu dokumentu noformšana Preu izsniegšana un piegdeMaterilo vrtbu uzskaite, atskaite, inventarizcija, remonts, norakstšana. Teritorijas, lauku, ku, telpu apsaimniekošana un uzkopšanaTirdzniecbas inventra un iekrtu uzraudzbaUzmuma prstvšana publiskos paskumos un tirdzios.Pieteikties stot CV uz e-pastu: ...

 • Company JAUNSARDZES CENTRS in Amata
  06.09.2020 Updated on: 08.09.2020

  Jaunsardzes  centrs izsludina atkltu konkursu uz2.novada nodaas saimniecbas przia/darba aizsardzbas specilista amatu (Rzekn)uz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi: - veikt materili tehnisko ldzeku uzskaiti, izmantojot resursu vadbas sistmu HORIZON, uzglabšanu un izsniegšanu atbilstoši reglamentjošajiem dokumentiem;- kontrolt saimniecisko lgumu izpildi;- veikt tirgus izptes un sagatavot tmes;- piedalties tehnisko specifikciju un iepirkumu dokumentcijas izstrd;- veikt darba aizsardzbas sistmas organizšanu un darba vides uzraudzbas paskumus;...

 • Company JAUNSARDZES CENTRS in Amata
  06.09.2020 Updated on: 08.09.2020

  Jaunsardzes  centrs izsludina atkltu konkursu uz2.novada nodaas saimniecbas przia/darba aizsardzbas specilista amatu (Rzekn)uz nenoteiktu laikuGalvenie amata pienkumi: - veikt materili tehnisko ldzeku saemšanu, uzglabšanu un izsniegšanu atbilstoši reglamentjošajiem dokumentiem;- apkopot novada saimnieciskos pieprasjumus;- plnot un organizt uzskait esoš inventra remontu un apkopi;- orgaizt ierou un muncijas nodošanu glabšan;- veikt darba aizsardzbas sistmas organizšanu un darba vides uzraudzbas paskumus jaunsargu mcbu viets....

 • Company SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA in Other
  06.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Socils integrcijas valsts aentra (re.Nr.90001790030)aicina darb DIENESTA VIESNCAS PRVALDNIEKUProfesionls rehabilitcijas atbalsta nodaSocils integrcijas valsts aentra (SIVA) steno profesionls rehabilitcijas pakalpojumu personm ar invaliditti un prognozjamo invaliditti. Pakalpojuma laik personm ir iespja iegt izgltbu Jrmalas profesionlaj vidusskol un SIVA koled. Izgltbas ieguves laik SIVA nodrošina dienesta viesncas pakalpojumu. Galvenie pienkumi:uzraudzt dienesta viesncas darbbu;nodrošint komunikciju ar klientiem;piedalties klientu plsmas plnošan un organizšan;organizt dienesta viesncas istabu sagatavošanu klientu uzemšanai un klientu izmitinšanu;nodrošint dienesta viesncas veas maiu, veas noliktavas uzskaiti un veas aprites dokumentu noformšanu;uzraudzt kl...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Cleaning and housekeeping supervisors in offices, hotels and other establishments Edit filters