Jobmonitor. Search results for Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

430 Jobs found

Used filters:
 • Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishmentsx
Displaying 1-50 of 430 results.
 • Company Jūrmalas slimnīca, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA “Jrmalas slimnca”rstniecbas iestdes kods - 130020302Re. Nr. 40003220000 Vienbas pr.19/21, Jrmala, LV-2010SIA „Jrmalas slimnca” aicina darb apkopju uz noteiktu laiku 3 mnešiem. Piedvjam:stabilu atalgojumu EUR 630 mnes pirms nodoku nomaksas (stundu tarifa likme EUR 3.76) un socils garantijas;summtais darba laiks – katru darba dienu no 13.00 ldz 21.00;darbu draudzg un atsaucg kolektv;atvieglotus nosacjumus medicniskajai aprpei slimnc.Pieteikuma vstuli un CV ldzam stt uz e-pastu: , tel. 67512983, 27732703. Sazinsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicinti uz tikšanos kltien.Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzba attiecb uz personas datu apstrdi un šdu brvu apriti un ar ko atce Direktvu 95/46/EK 13.pantu, informjam, ka:1) piete...

 • Company JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Jelgavas novada pašvaldbas Lielplatones pamatskolas-atbalsta centrs aicina darb uz nenoteiktu laiku  APKOPJU (0.5 likme)Prasbas amata pretendentiem/-m: - derga personas medicnisk grmatia,vai imenes rsta izzia; - nedrkst bt sodta persona, kam spk esošie normatvie akti liedz strdt ar brniem;Darbs, darba dienu vakaros no plkst.16.00.Pieteikties stot CV uz e-pastu:  Tlrunis: 63061925; 28710735; 63061940...

 • Company 'PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "JELGAVAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE in Jelgava
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Pirmsskolas izgltbas iestdei "Kpcši" aicina darb  APKOPJU PELDBASEIN. Galvenie pienkumi - nodrošint trbu un krtbu peldbaseina telps. Darbs ar sestdiens.Pieteikuma dokumenti: dzves, iepriekšj darba, profesionls prakses pieredzes apraksts. (CV)Piedvjums: darba alga 485 EURO Tlrunis uzzim: 26305690E-pasts ...

 • Company SOL Baltics OU Latvijas Filiāle, AKF in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Sol Baltics aicina darb apkopju Talsos. Darba laiks: 2, 5 stundas dien, 5 reizes nd. Darba samaksa: Fiksta darba alga -150.00 eur. Uzmums nodrošina: stabilu ikmneša darba samaksu ldz mneša 10.datumamsocils garantijas, darba aprbu, darba inventru, saudzgus uzkopšanas ldzekus, patstvgu darbu karjeras iespjas, profesionls apmcbas un kvalifikcijas celšanas,patkamu darba vidi draudzgu komandu.Pieteikties  pa tlruni 28618999...

 • Company SOL Baltics OU Latvijas Filiāle, AKF in Dundaga
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Mekljam apkopju Talsu rajon, Dundaga. Alga 150 Eur (bruto) .Darbs 2, 5 h dien.  Darba laiks Uzmums nodrošina: stabilu ikmneša darba samaksu ldz mneša 10.datumamsocils garantijas, darba aprbu, darba inventru, saudzgus uzkopšanas ldzekus, patstvgu darbu karjeras iespjas, profesionls apmcbas un kvalifikcijas celšanas,patkamu darba vidi draudzgu komandu.Pieteikties  pa tlruni 28618999...

 • Company SOL Baltics OU Latvijas Filiāle, AKF in Valmiera
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  KF “SOL Baltics OU” Latvijas FilileRe. Nr. 40103933760  Piedvjam darbu apkopjai : Sadales tkls, Valmiera, Raia iela 12 – telpu uzkopšanai. Darbs no pl.17:00 ldz pl.19:20. darba diens, Alga 150 EUR- brutto.Kontaktprsona: Aldis Brencis  | Darbu vadtjs VidzemPieteikties: zvant pa Tel: +371 29289857 | vai stt Cv uz e-pasta adresi:  ...

 • Company SOL Baltics OU Latvijas Filiāle, AKF in Dundaga
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Mekljam apkopju Talsu rajon, Dundaga. Alga 185 Eur (bruto) .darba laiks 17.00-23.00Darbs 4 h dien. Uzmums nodrošina: stabilu ikmneša darba samaksu ldz mneša 10.datumamsocils garantijas, darba aprbu, darba inventru, saudzgus uzkopšanas ldzekus, patstvgu darbu karjeras iespjas, profesionls apmcbas un kvalifikcijas celšanas,patkamu darba vidi draudzgu komandu.Pieteikties  pa tlruni 28618999...

 • Company KULDIGAS MAIZES CEPTUVE, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darba laiks no plkst. 6.00-14.00.Tlr. 29436141, E-pasts: ...

 • Company TUK D, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Telpu uzkopšana t/c IMENES CENTRS (Jaunbves mikrorajon)Darbs mais: 1*2 , 9:00 - 17:00Kontaktpersona: Sergejs Mihailovis - 29479582...

 • Company Engures novada pašvaldības SAC RAUDA in Rauda
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Engures novada pašvaldbas SAC RAUDA (re. nr. 90000032113) aicina darb apkopju.Informcija par darba pienkumiem, sazinoties ar saimniecbas vadtju: vai  pa tlr.nr.: 22017257. ...

 • Company Engures novada pašvaldības SAC RAUDA in Rauda
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Engures novada pašvaldbas SAC RAUDA (re. nr. 90000032113) aicina darb apkopju.Informcija par darba pienkumiem, sazinoties ar saimniecbas vadtju: vai  pa tlr.nr.: 22017257. ...

 • Company LEKON, SIA in Ludza
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Mazumtirdzniecbas veikala apkopjs veikals “CITRO” , Latgales iela 34A, LudzaJsu darba pienkumos ietilpst:1.Uzkopt telpas;2.Veikt preu svršanu un iesaiošanu;3.Ievrot preu maršanas noteikumus;4.Krtot preces.No Jums uzmums sagaida:1.Fizisku izturbu;2.Augstu atbildbas sajtu un precizitti;3.Vlmi strdt un spju strdt preczi;4.Pozitvu attieksmi pret darbu un koliem;5.Ievrot sanitrijas, higinas noteikumus un darba aizsardzbas noteikumus.Uzmums Jums var piedvt:1.Msdiengu darba vidi un interesantu darbu stabil uzmum; 2.Veselbas apdrošinšanu (pc 1 nostrdta gada);3.Apmakstu periodisko obligto veselbas prbaudi (OVP);4.Apmcbas un izaugsmes iespjas uzmum;5.Draudzgus, pozitvus un izpaldzgus kolus;6.Maiu darba grafiku;7.Darbam atbilstošu atalgojumu un socils garantijas (atvainjumi, apmaksti nodoki u.c.).Vak...

 • Company CĒSU KLĪNIKA, SIA in Ilze
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Darba pienkumi:veikt ikdienas telpu (paltu, gaiteu, kabinetu un sanitro telpu) uzkopšanu un dezinfekciju saska ar grafiku;veikt enerls tršanas telps;veikt darbu ar grdas mazgjamo mašnu ( apmcba tiek nodrošinta);u.c. pienkumi, kas saistti ar telpu uzkopšanuKlnika piedv:modernu uzkopšanas tehniku;draudzgus kolus;stabilu atalgojumu  un socils garantijas.Darba attiecbu veids: darbs uz noteiktu laiku (darbinieku prombtnes laik);summtais darba laiks saska ar darba grafiku- 2 dienas strd, 2 dienas brvsAlga- 500EUR par slodziPieteikties, nostot savu CurriculumVitae (CV)  ar nordi “apkopja”  uz  e- pastu ,  vai pa pastu - adrese: SIA„ Csu klnika”, Slimncas iela 9, Csis, Csu nov.,  LV – 4101,   tlr. uzzim: 28653077 – apkopes un veas dienesta vadtja Ilze Anckia ...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Pirmsskolas izgltbas iestde “Pcte” aicina darb apkopjuPrasbas amata pretendentiem/-m:• pamata vai visprjs vidjs pakpes izgltba;• spja kvalitatvi un preczi veikt sava darba pienkumus;• augsta atbildbas sajta;• prasme plnot un organizt savu darbu;• spja ciepilni komunict ar pieaugušajiem un brniem;• latviešu valodas zinšanas C lmea augstk pakp.Galvenie amata pienkumi:• veikt apkopjas pienkumus, saska ar amata aprakstu;• sekot ldzi un atbildt par iestdes iekštelpu trbu un krtbu.Piedvjam:• darba lgumu uz pilnu slodzi uz nenoteiktu laiku (40 stundas ned);• stabilu atalgojumu un socils garantijas;• veselbas...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Amata
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ozolnieku novada pašvaldbas pirmsskolas izgltbas iestde "Saulte" aicina darbapkopju.Prasbas amata pretendentiem/-m: •    vidj visprj izgltba; •    spja kvalitatvi un preczi veikt sava darba pienkumus; •    augsta atbildbas sajta; •    prasme plnot un organizt savu darbu; •    spja ciepilni komunict ar pieaugušajiem; •    latviešu valodas  - augstkais lmenis C.Galvenie amata pienkumi: •    veikt apkopjas pienkumus, saska ar amata aprakstu; •    sekot ldzi un atbildt par iestdes iekštelpu trbu un krtbu; •    visi darba pienkumi, saska ar amata aprakstu.Ms piedvjam: •    darba lgumu uz pilnu slodzi (40 stundas ned); •    Amatalgu  430.00EUR mnes (pirms nodoku nomaksas), prof. klasif. kods 9112 01; •    Stabilu atalgojumu un socils garantijas; •    Veselbas apdrošinšanu (pc prbaudes laika iztu...

 • Company 'OZOLNIEKU NOVADA DOME' in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ozolnieku vidusskola aicina darb APKOPJU  uz noteiktu laiku (1.5 - 2 gadi)Normls darba laiks, 40 stundas ned.Alga 500 EUR bruto.Pieteikšans darbam pa tlruni: 29166708...

 • Company JAUNMOKU PILS, SIA in Vidi
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA JAUNMOKU PILS (re. nr. 40003665610) aicinm savai komandai pievienoties APKOPJU.Kopgi stenosim:• Brnišgus svtkus un sakoptas telpas;• Jaunmoku pils vrtbas par dabai draudzgu saimniekošanu.Priecsimies uzemt sav komand koli:• Ar augstu atbildbas sajtu, precizitti, piekljbu un vlmi sadarboties;• Ar darba pieredzi telpu un viesncas uzkopšan.Ms rpsimies par:• Tavu labsajtu un harmonisku darba vidi;• Socilo nodrošinjumu un ilgtermia sadarbbu.Msu atalgojuma sistm ietilpst: •  Pamatalga 630 EUR bruto un piemaksu sistma par komandas rezulttiem, kas kop ar pamatalgu gad sastda 8500 EUR bruto;•  Bonuss un veselbas apdrošinšana par ilgtermia sadarbbu; •  Papildus atvainjuma dienas un citi labumi saska ar Darba likumu.Tiek nodrošints transports no Tukuma ldz darbavietai.Gaidsim Tavu pieteikumu e-pas...

 • Company ARTEX LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA „Artex Latvia” ir uzmums, kurš darbojas industrils ššanas jom un trikotas aprbu raošanas jom.Sakar ar uzmuma telpu paplašinšanos mekljam:                                           ApkopjasDarba pienkumi:Grdu un citu virsmu mitr un saus uzkopšana; Raošanas telpu uzkopšana; Administrcijas biroju telpu uzkopšana; Atptas telpu uzkopšana; Atgriezumu savkšana.  Prasbas:Vlmi un spju aktvi strdt;Pozitva,atbildga un rpga attieksme pret darbu;Augsta atbildbas sajta....

 • Company ARTEX LATVIA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA „Artex Latvia” ir uzmums, kurš darbojas industrils ššanas jom un trikotas aprbu raošanas jom.Sakar ar uzmuma telpu paplašinšanos mekljam:                                           ApkopjuDarba pienkumi:Grdu un citu virsmu mitr un saus uzkopšana; Raošanas telpu uzkopšana; Administrcijas biroju telpu uzkopšana; Atptas telpu uzkopšana; Atgriezumu savkšana.  Prasbas:Vlmi un spju aktvi strdt;Pozitva,atbildga un rpga attieksme pret darbu;Augsta atbildbas sajta....

 • Company STORA ENSO LATVIJA, AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  ...

 • Company Carolina LV, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  SIA "Carolina LV" aicina darb apkopju. Darba laiks: vakaros, no pl.17- 22.(Nepilna slodze). Darba samaksa: 400€/mnes (bruto)  Uzmums piedv ar papildus apmcbas. Jaunu iemau iegšanas rezultt iespjams pilnas slodzes darba nodrošinjums ar  tam atbilstošu samaksu. Ja Tu atbilsti augstk mintajm prasbm, ldzam CV stt uz e-pastu (ldz 15. martam)Ar atbilstošiem pretendentiem sazinsimies, lai uzaicintu uz tikšanos kltien. ...

 • Company Cesvaines novada dome in Cesvaine
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Uzkopt Cesvaines novada domes un Cesvaines trisma centra telpas;Piedvjam:1,3 slodze;Darbs uz nenoteiktu laiku;Atalgojumu EUR 559,- pirms nodoku nomaksaCV ldzam stt uz e-pastu ldz 2020.gada 26.jnijam, obligti nordot amatu „Apkopjs/-a” vai iesniegt kltien Cesvaines novada dom (Pils iela 1A)Tlrunis uzzim – 28382616 un 29461212....

 • Company Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Ā in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Olaines specil pirmsskolas izgltbas iestde "belte" aicina darb Apkopju (prof.klasif.kods 9112 01)Galvenie pienkumi: ·   nodrošint iestdes telpu un inventra trbu un krtbu,·   telpu uzkopšanas laik ievrot higinas un sanitrs normas,·   kopt izgltbas iestdes telpaugus. Prasbas: · pamatizgltba vai pamata pakpes profesionl izgltba,· valsts valodas prasme – pamata lmea 1.pakpe-A1, ·...

 • Company DOBELES 1. VIDUSSKOLA in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Darbs pcpusdien.t. 29502151...

 • Company AVOTINI, ZEM in Avotiņi
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  CV ldzam stt uz ...

 • Company 'VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA' in Valmiera
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Pievienojies msu komandai!Valmier uzmjdarbba un attstba iet roku rok ar dabisku, sakoptu un sakrtotu vidi. T iedvesmo augstiem sasniegumiem sport, izgltb, radošiem risinjumiem kultr un jaunu virsotu sasniegšanai!Valmieras skumskola uz nenoteiktu laiku aicina darb apkopju (1,0 slodze) 5 dienu darba nedaJa Js vlaties: atbildt par ierdto teritoriju, telpu trbu un krtbu sav darba viet; strdt ar kombinto grdas mazgjamo mašnu;un Jums ir: visprj vidj vai pamatizgltba; fizisk izturba un gatavba veikt fizisku darbu; teicama saskarsmes kultra; ms piedvjam:atalgojumu 430 euro mnes pirms nodoku nomaksas;darba devja ldzfinanstu veselbas apdrošinšanu un citas socils garantijas;darbu profesionl un pozitvi noskaot kolektv;aktvu, dinamisku darbu un iespju gt jaunu pieredzi.Profesio...

 • Company AVOTINI, ZEM in Avotiņi
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  CV ldzam stt uz ...

 • Company Hotel Wolmar, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb viesncas istabeni. Darba pienkumi:Viesncas koplietošanas telpu uzkopšanaViesncas numuru uzkopšana atbilstoši standartiemPiedvjam:Oficilu darba algu un socils garantijasBezmaksas pusdienasMaiu darbu no plkst. 7:30 ldz vidji plkst. 15:00.Nepilnu darba slodziPrasbas:Atbildga attieksme pret darbu, precizitte un atsaucba.Pieteikšans: CV stt uz e-pastu: , 29469709....

 • Company CHS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "CHS" , re. Nr. 40103924749, ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums aicina darb Telpu uzkopšanas servisa darbinieci/-kuPrasbas pretendentiem:- Augsta atbildbas sajta;- Nevainojama darba kvalitte;- Godga attieksme pret darbu un koliem.Piedvjam:- Socils garantijas;- Profesionls apmcbas;- Darba aprbu.Darba vieta atrodas: Nkotnes iela 1a, ekava.Darba laiks: divas dienas strd divas dienas brvas; no plkst. 22:00-06:00.Darba samaksa stund: 4.65 EUR (bruto).Atlases procedras nodrošinšanai SIA "Chs" apstrds Jsu pieteikuma dokumentos nordtos personas datus.Detaliztka informcija pa tlrua numuru 25747450 vai 28008821 (darba diens no plkst. 09:00 ldz 17:30)....

 • Company CHS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "CHS" ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums aicina sav komandTelpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku telpu uzkopšanai- Darba vieta atrodas: Kr. Barona iel 1, Rg;- Darba laiks: no pirmdienas ldz piektdienai no plkst. 06:00 ldz 08:00;- Darba samaksa mnes: 190.00 EUR (bruto).Piedvjam:- Socils garantijas;- Profesionls apmcbas;- Darba aprbu.Prasbas pretendentiem:- Vlama darba pieredze;- Augsta atbildbas sajta;- Nevainojama darba kvalitte;- Godga attieksme pret darbu un koliem.Atlases procedras nodrošinšanai SIA "CHS" apstrds Jsu pieteikum nordtos personas datus.Interesentus lgums zvant pa tlrua numuriem 24222302 vai 28008821 darba diens no plkst. 09:00 ldz plkst. 17:30....

 • Company CHS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Chs" ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums aicina darbTelpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku- Darba vieta atrodas: Nkotnes iela 1a, ekavas vidusskolas sporta komplekss- Darba laiks: pc grafika (2 dienas strd 2 dienas brvas) saska ar LR darba likumu (noteiktais stundu skaits mnes).- Darba samaksa mnes: no 580.00 EUR (bruto).Piedvjam:- Socils garantijas;- Profesionls apmcbas;- Darba aprbu.Prasbas pretendentiem:- Augsta atbildbas izjta;- Nevainojama darba kvalitte;- Godga attieksme pret darbu un koliem.Atlases procedras nodrošinšanai SIA "Chs" apstrds Jsu pieteikuma dokumentos nordtos personas datus.Detaliztka informcija pa tlrua numuriem 25747450 vai 28008821 darba diens no plkst. 09:00 ldz 17:30....

 • Company CHS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Chs" ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums aicina darbTelpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku- Darba vieta atrodas: Lauvas iel 4, Rg;- Darba laiks: no pirmdienas ldz piektdienai no plkst. 19:00 ldz 23:00;- Darba samaksa mnes: 280.00 EUR (bruto).Piedvjam:- Socils garantijas;- Profesionls apmcbas;- Darba aprbu.Prasbas pretendentiem:- Augsta atbildbas sajta;- Nevainojama darba kvalitte;- Godga attieksme pret darbu un koliem.Atlases procedras nodrošinšanai SIA "Chs" apstrds Jsu pieteikuma dokumentos nordtos personas datus.Detaliztka informcija pa tlrua numuriem 26191385 un 28008821 darba diens no plkst. 09:00 ldz 17:30....

 • Company CHS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Chs" ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums sakar ar darbbas paplašinšanos, aicina darbTelpu uzkopšanas servisa darbinieci/-kuPiedvjam:- Socils garantijas; - Profesionls apmcbas; - Darba aprbu. Prasbas pretendentiem:- Augsta atbildbas sajta; - Nevainojama darba kvalitte;- Godga attieksme pret darbu un koliem. Darba vieta atrodas: Rg, Uriekstes iel 16 (Sarkandaugava); Darba laiks: no pirmdienas ldz piektdienai no plkst. 07:00 ldz 12:00;Darba samaksa mnes: 270.00 EUR (bruto).Atlases procedras nodrošinšanai SIA "Chs" apstrds Jsu pieteikuma dokumentos nordtos personas datus. Interesentus lgums zvant pa tlruu numuriem 29639964, 28008821, darba diens no plkst. 09:00 ldz plkst. 18:00. ...

 • Company CHS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Chs" ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums aicina darbTelpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku- Darba vieta atrodas: Bruinieku iela 5, Rga ;- Darba laiks: no pirmdienas ldz piektdienai; no plkst. 19:30 ldz 23:30;- Darba samaksa mnes: 420.00 EUR (bruto).Piedvjam:- Socils garantijas;- Profesionls apmcbas;- Darba aprbu.Prasbas pretendentiem:- Augsta atbildbas sajta;- Nevainojama darba kvalitte;- Godga attieksme pret darbu un koliem.Atlases procedras nodrošinšanai SIA "Chs" apstrds Jsu pieteikuma dokumentos nordtos personas datus.Detaliztka informcija pa tlrua numuru 25747450 vai 28008821 darba diens no plkst. 09:00 ldz 17:30....

 • Company CHS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Chs" ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums aicina darbTelpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku- Darba vieta atrodas: Bruinieku iela 5, Rga ;- Darba laiks: no pirmdienas ldz piektdienai no plkst. 19:30 ldz 23:30;- Darba samaksa mnes: 260.00 EUR (bruto).Piedvjam:- Socils garantijas;- Profesionls apmcbas;- Darba aprbu.Prasbas pretendentiem:- Augsta atbildbas sajta;- Nevainojama darba kvalitte;- Godga attieksme pret darbu un koliem.Atlases procedras nodrošinšanai SIA "Chs" apstrds Jsu pieteikuma dokumentos nordtos personas datus.Detaliztka informcija pa tlrua numuru 25747450 vai 28008821 darba diens no plkst. 09:00 ldz 17:30....

 • Company CHS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Chs" ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums aicina darbTelpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku- Darba vieta atrodas: Kuldgas iela 9a, Rga ;- Darba laiks: mais 2dienas strd/2dienas brvas no plkst. 08:00 ldz 20:00;- Darba samaksa mnes: no 400.00 EUR (bruto).Piedvjam:- Socils garantijas;- Profesionls apmcbas;- Darba aprbu.Prasbas pretendentiem:- Augsta atbildbas sajta;- Nevainojama darba kvalitte;- Godga attieksme pret darbu un koliem.Atlases procedras nodrošinšanai SIA "Chs" apstrds Jsu pieteikuma dokumentos nordtos personas datus.Detaliztka informcija pa tlrua numuru 26467143 vai 28008821 darba diens no plkst. 09:00 ldz 17:30....

 • Company CHS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Chs", ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums, aicina darb: Telpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku (apkopju) - Darba vieta atrodas: Nkotnes iel 1a, ekav, ekavas novad; - Darba laiks: pc grafika no plkst. 23:00 ldz 06:00; - Darba samaksa mnes: 520.00 EUR (bruto). Piedvjam: - Socils garantijas; - Profesionls apmcbas; - Darba aprbu. Prasbas pretendentiem: - Augsta atbildbas sajta; - Nevainojama darba kvalitte; - Godga attieksme pret darbu un koliem. Atlases procedras nodrošinšanai SIA "Chs" apstrds Jsu pieteikuma dokumentos nordtos personas datus. Detaliztka informcija pa tlrua numuru 25747450 darba diens no plkst. 09:00 - 18:00.Pieteikšans termiš: ldz 24.03.2020....

 • Company CHS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Chs" ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums aicina darb Telpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku - Darba vieta atrodas: Rpniecbas iela 13, Jrmala ; - Darba laiks: darbs mais 2dienas strd/2 dienas brvas no plkst. 23:00 ldz 06:00; - Darba samaksa mnes: stundas likme 4.20 EUR (bruto). Piedvjam: - Socils garantijas; - Profesionls apmcbas; - Darba aprbu. Prasbas pretendentiem: - Augsta atbildbas sajta; - Nevainojama darba kvalitte; - Godga attieksme pret darbu un koliem. Atlases procedras nodrošinšanai SIA "Chs" apstrds Jsu pieteikuma dokumentos nordtos personas datus. Detaliztka informcija pa tlrua numuru 26448718 vai 28008821 darba diens no plkst. 09:00 ldz 17:30....

 • Company CHS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Chs" ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums aicina darb Telpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku - Darba vieta atrodas: Rpniecbas iela 13, Jrmala ; - Darba laiks: darbs mais 2dienas strd/2 dienas brvas no plkst. 06:00 ldz 22:00; - Darba samaksa mnes: no 430.00 EUR (bruto). Piedvjam: - Socils garantijas; - Profesionls apmcbas; - Darba aprbu. Prasbas pretendentiem: - Augsta atbildbas sajta; - Nevainojama darba kvalitte; - Godga attieksme pret darbu un koliem. Atlases procedras nodrošinšanai SIA "Chs" apstrds Jsu pieteikuma dokumentos nordtos personas datus. Detaliztka informcija pa tlrua numuru 26448718 vai 28008821 darba diens no plkst. 09:00 ldz 17:30....

 • Company CHS, SIA in Aizupes
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "Chs" ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums aicina darb APKOPJU - telpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku- Darba vieta atrodas: Aizupes, Tnu pag, Ikšiles nov. ;- Darba laiks: pc grafika no 7:00-21:00;- Darba samaksa stund 2.85 EUR (bruto).Piedvjam:·       socils garantijas;·       profesionls apmcbas;·       darba aprbu.Prasbas pretendentiem:·       augsta atbildbas sajta;·       nevainojama darba kvalitte;·       godga attieksme pret darbu un koliem.Atlas...

 • Company CHS, SIA in Aizupes
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "CHS", ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums, aicina darb APKOPJU - telpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku - Darba vieta atrodas: Aizupes, Tnu pagasts, Ikšiles novads; - Darba laiks: no pirmdienas ldz piektdienai no plkst. 17:00 ldz 21:00; - Darba samaksa mnes: 215.00 EUR (bruto). Piedvjam:·       Socils garantijas;·       Profesionls apmcbas;·       Darba aprbu.Prasbas pretendentiem:·       Augsta atbildbas sajta;·       Nevainojama darba kvalitte;·       ...

 • Company CHS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA "CHS" ku apsaimniekošanas un uzkopšanas uzmums aicina sav komandTelpu uzkopšanas servisa darbinieci/-ku telpu uzkopšanai- Darba vieta atrodas: Kr. Barona iel 1, Rg;- Darba laiks: no pirmdienas ldz piektdienai no plkst. 06:00 ldz 08:00;- Darba samaksa mnes: 190.00 EUR (bruto).Piedvjam:- Socils garantijas;- Profesionls apmcbas;- Darba aprbu.Prasbas pretendentiem:- Vlama darba pieredze;- Augsta atbildbas sajta;- Nevainojama darba kvalitte;- Godga attieksme pret darbu un koliem.Atlases procedras nodrošinšanai SIA "CHS" apstrds Jsu pieteikum nordtos personas datus.Interesentus lgums zvant pa tlrua numuriem 29639964 vai 28008821 darba diens no plkst. 09:00 ldz plkst. 17:30....

 • Company KRŪZA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb apkopju/-as veikalos “KRZA”Pienkumi: - telpu uzkopšana - krtbas uzturšana Prasbas: - Atbildbas sajta - Vlme un spja aktvi strdt  Uzmums piedv: - interesantu darbu strauji augoš uzmum - pilnu nodrošinšanu ar darba aprbu, materiliem un inventru - iespju strdt pilnu pc sldoš grafika - apmcbas veiksmgai darba uzskšanaiDarba vietu adreses: Tnu iela 2, RgaKontaktinformcija: e-pasts: tel.:26007995...

 • Company KRŪZA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  Aicinm darb bvmaterilu un celtniecbas preu veikal "KRZA"APKOPJUPienkumi:- telpu uzkopšana- krtbas uzturšanaPrasbas:- Darba pieredze- Atbildbas sajta - Vlme un spja aktvi strdtUzmums piedv:- interesantu darbu strauji augoš uzmum- apmcbas veiksmgai darba uzskšanai- stabilu atalgojumu- izaugsmes iespjasAlga: no 535 EUR ldz 650 EUR (bruto)Darba laiks: 140 stundas mnesKontaktinformcija: tlr.nr.: 26007995; e-pasts: ...

 • Company TIRDZNIECIBAS NAMS KURSI, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA “Tirdzniecbas nams “Kurši”” aicina pievienoties savai komandai bvniecbas nam „Kurši” Kocnu novada, Kocnu pagasta „eizaros” APKOPJU uz pusslodzi (4 stundas/dien).Prasbas:Vlme un spja aktvi strdt,Spja strdt patstvgi,Profesionalitte,Augsta atbildbas sajta,Godgums.Piedvjam:Darbu stabil un augoš uzmum;Darba laiku – 4 stundas dien (darba laiku var pielgot);Sestdiena, svtdiena, svtku dienas – brvas;Godgu un ciepilnu attieksmi.Atalgojumu: par pusslodzes darbu – 260 EUR (bruto).CV ar nordi „Apkopja Valmier” stiet uz e-pastu .Sazinsimies ar kandidtiem, kuri bs izturjuši pirmo atlases krtu....

 • Company VTU VALMIERA, SIA in Valmiera
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  SIA „VTU Valmiera” (re. Nr. 40003004220) aicina darb Apkopju (Smiltenes autoost)DARBA PIENKUMI:uzkopt autoostas telpas un teritoriju,PRASBAS PRETENDENTIEM:pamatizgltba,vlama iepriekšja darba pieredze uzkopšanas un tršanas darbos,iemaas darb ar sadzves tehniku,vlama iepriekšja darba pieredze uzkopšanas un tršanas darbos.UZMUMS PIEDV:darbu stabil uzmum,socils garantijas,darba algu EUR 430.CV un pieteikuma vstuli ar nordi vakancei „Apkopjs” ldzam ldz 2020. gada 18. maijam iesniegt:stot elektroniski uz ;stot pa pastu „Brandei”, Brandei, Kocnu pagasts, Kocnu novads, LV-4220 (ja dokumentus nosta pa pastu, uzmumam tie ir jsaem nordtaj adres ldz noteikt dokumentu iesniegšanas termia beigm);persongi Smiltenes autoostas kas Pils iel 1,...

 • Company UAM, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Kokapstrdes telpu uzkopšana....

 • Company VAJARS, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Prtikas raošanas uzmums aicina darb apkopju.Uzmums ar transportu nenodrošinaSummtais darba laiks. Samaksa 4,01EUR/h bruto +371 29158633...

 • Company LENOKA, SIA in Other
  31.05.2021 Updated on: 12.06.2021

  SIA "LENOKA" (veikals MEGO) aicina darb APKOPJU (darbs uz atvainjumu laiku).Vakancei pieteikties zvanot: 29461835  ...

 • Company LENOKA, SIA in Rēzekne
  31.05.2021 Updated on: 13.06.2021

  apkopja/-s Mego veikal Atmodas iela 6, Rzekn tirdzniecbas zls uzkopšana. Prasbas kandidtiem: fiziska izturba; latviešu valodas zinšanas; bez kaitgiem ieradumiem, kas trauc darbam.) – SIA “LENOKA”, Rzekne, Atmodas iela 6, CV stt: vai iesniegt persongi vai zvant:...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments Edit filters